Moravský. moravian autumn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravský. moravian autumn"

Transkript

1 MezináROdní hudební festival Brno Moravský podzim Brno International Music Festival moravian autumn 27/10 8/11/2013 pod záštitou Miloše Zemana, prezidenta České republiky, Romana Onderky, primátora statutárního města Brna a Libora Šťástky, starosty městské části Brno-střed under the auspices of Miloš Zeman, President of the Czech Republic, Roman Onderka, Mayor of the Statutory City of Brno, and Libor Šťástka, Mayor of the Central Brno district

2 Mezinárodní hudební festival Brno je členem Evropské asociace festivalů a Asociace hudebních festivalů České republiky The Brno International Music Festival is a member of the European Festivals Association and the Czech Festivals Association. Brno Brno Moravský podzim Brno Čestný výbor MhfB Honorary Festival Committée Michal Hašek hejtman Jihomoravského kraje Governor of the South Moravian Region Roman Onderka primátor statutárního města Brna Mayor of the Statutory City of Brno Mikuláš Bek rektor Masarykovy univerzity Rector of Masaryk University Ivo Medek rektor Janáčkovy akademie múzických umění Rector of Janáček Academy of Music and Performing Arts Jiří Morávek generální ředitel Snip & CO, spol. s r. o. Managing Director of Snip & CO, Ltd. Umělecká rada MHFB Festival Artistic Board předseda / Chairman David Mareček generální ředitel České filharmonie executive Director of the Czech Philharmonic členové / Members Jiří Beneš dramaturg-redaktor Filharmonie Brno programme Director and Editor of the Brno Philharmonic Aleš Březina ředitel Institutu Bohuslava Martinů director of the Bohuslav Martinů Institute Jan Hlaváč hudební redaktor a dramaturg Českého rozhlasu Brno Music Editor and Programme Director of Czech Radio Brno Marek Hrubecký dramaturg Filharmonie Hradec Králové Programme Director of Hradec Králové philharmonic Orchestra Marie Kučerová ředitelka Filharmonie Brno director of the Brno Philharmonic Vladimír Maňas odborný asistent Ústavu hudební vědy filozofické fakulty Masarykovy univerzity Lecturer at the Institute of Musicology, faculty of the Arts, Masaryk University Vítězslav Mikeš dramaturg Filharmonie Brno programme Director of the Brno Philharmonic Viktor Pantůček asistent Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity teaching Assistant at the Institute of Musicology, faculty of the Arts, Masaryk University Viera Rusinková vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Brna head of the Department for Culture, Brno City Municipality Vladimír Strakoš redaktor České televize Brno editor at Czech Television Brno Lucie Šnajdrová manažerka MhfB Manager of the BIMF Jan Špaček asistent Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity teaching Assistant at the Institute of Musicology, faculty of the Arts, Masaryk University Jaroslav Šťastný docent Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění associate Professor at the Faculty of Music, Janáček Academy of Music and Performing Arts Jiří Zahrádka kurátor janáčkovských sbírek Moravského zemského muzea Curator of the Janáček collection at the Moravian Museum Jan Žemla ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava director of the Janáček Philharmonic Ostrava Generální intendantka General Intendant Marie Kučerová Dramaturg Programme Director Vítězslav Mikeš Manažerka festivalu Festival Manager Lucie Šnajdrová 2 3

3 Zdravice osobností Greetings Dovoluji si pozdravit všechny účastníky 47. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který je jedním z vrcholů hudebních slavností pořádaných na území České republiky a zároveň největším svátkem klasické hudby v Brně. Říká se, že hudba spojuje národy, a jsem nesmírně rád, že Beethovenova Óda na radost je hymnou Evropské unie. Přeji jak interpretům, tak divákům hluboké zážitky, štěstí a pohodu do budoucího života a samotnému festivalu přeji mnoho dalších ročníků plných krásné hudby a především pozorných a vnímavých posluchačů. I would like to welcome all participants to the 47 th Brno International Music Festival Moravian Autumn, one of the leading music festivals in the Czech Republic and perhaps the greatest celebration of classical music in Brno. It is often said that music connects nations, and I am immensely glad that Beethoven s Ode to Joy is the anthem of the European Union. Co se mi vybaví, když se řekne moravský podzim? Vinohrady s hrozny, které se hřejí v paprscích posledního slunce, vůně burčáku, svěžest mladého vína a největší svátek klasické hudby v Brně. Přeji hudebnímu festivalu Moravský podzim stejnou proslulost a přízeň publika, jako má moravské víno, a posluchačům přeji, aby jim letošní dobrý ročník zachutnal. What comes into my mind when I hear the words Moravian autumn? Vineyards with grapes basking in the last rays of the sun, the aroma of burčák, our local partially fermented grape juice, the freshness of young wine, and the greatest festival of classical music in Brno. I wish the music festival Moravian Autumn the same fame and public appreciation as Moravian wine enjoys, and hope that the audiences will find this year s vintage delicious. Vážení posluchači, dovolte mi, abych Vám popřál bohaté kulturní zážitky během jedné z nejvýznamnějších brněnských kulturních akcí. Věřím, že budete vstřícným a vnímavým publikem. Na tomto místě bych rád také poděkoval interpretům, že přijali pozvání a poctili Brno svojí návštěvou. A organizátorům, tedy Filharmonii Brno, přeji, aby se celý festival vydařil dle jejich představ. Dear guests, may I wish you rich cultural experiences at one of Brno s most important cultural events. I trust you will be a welcoming and discerning public. I would also like to thank all the performers for accepting their invitations and honouring Brno with their appearances. And to the organizers the Brno Philharmonic may the whole festival be an enormous success. I wish performers and audiences alike profound musical experiences, joy, and wellbeing in their future lives. For the festival itself, I wish many more years full of beautiful music, but especially of attentive and perceptive listeners. Roman Onderka primátor statutárního města Brna Mayor of the Statutory City of Brno Libor Šťástka starosta městské části Brno-střed Mayor of the Central Brno district Miloš Zeman prezident České republiky President of the Czech Republic 4 5

4 Podzimní svátky hudby slibují bohaté menu: nejen uctění dvou velikých výročí W a V, ale i výročí o něco málo menších i těch, která sahají až do nedávné doby. Připočtěme k tomu ještě zvučná jména interpretů, nevídanou pohotovost s vyhledáváním koncertního prostředí a v neposlední řadě hold bezmála rodinnému stříbru, prezentovanému osobností dirigenta Františka Jílka, jehož janáčkovský interpretační přínos byl a zůstává jedinečný. Vybírat je z čeho a nebude litovat ten, který si dopřeje Moravský podzim v celé programové nabídce. The autumn feast of music promises a rich menu: it will honour not only the two great anniversaries of Wagner and Verdi, but also somewhat smaller and recent anniversaries. The festival is distinguished by the famous names of its performers, the programmers imaginative selection of concert venues and, last but not least, its tribute to what is almost family silver : the figure of the conductor František Jílek, whose contribution to Janáček interpretation has been, and continues to be, unique. There is much to choose from, and if you avail yourself of the Moravian Autumn programme as a whole, you will not be disappointed. Eva Drlíková ředitelka Nadace Leoše Janáčka Director of the Leoš Janáček Foundation Moravský podzim je hudebním svátkem v pravém slova smyslu slibuje dvoutýdenní vytržení z každodenní rutiny všem, kteří se chtějí ponořit do maratonu vzácně uváděných opusů v neobvyklých kombinacích, rozmanitosti interpretačních přístupů domácích i těch největších světových hvězd, koncertů, přednášek, výstav a promítání, to vše navíc sladěné s dramaturgií kulinářskou. Moravský podzim prožíváme každý rok, ale festival Moravský podzim jen jednou za dva roky, tak si ho nenechte ujít. Moravian Autumn is a musical feast in the true sense of the word: for two weeks it promises a break from routine to those of us who wish to avail ourselves of a smorgasbord of rarely performed opuses in unusual combinations, a wealth of interpretations by local musicians and the greatest international stars; concerts, lectures, exhibitions and screenings, this year with a matched gourmet programme. We experience autumn in Moravia every year, but the Moravian Autumn Festival only biennially, so do not miss it. Marie Kučerová ředitelka Filharmonie Brno Director of the Brno Philharmonic Zdravím účastníky a hosty aktuálního 47. mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim, který zaujal důležité místo na škále kulturních vztahů Ruska a Česka. Těší mě, že své umění v Brně představí Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou celosvětově proslulého ruského dirigenta Valerije A. Gergijeva, dále klavíristé Boris V. Berezovskij a Alexej B. Ljubimov a jazzový hudebník Vladimir P. Tarasov. Věřím, že umění ruských umělců bude náležitě oceněno náročným českým publikem. Přeji všem účastníkům festivalu co nejvíce tvůrčích úspěchů. I welcome the participants and guests of the 47 th Brno International Music Festival Moravian Autumn, which has assumed an important position in the rich domain of Russian-Czech cultural relations. I am delighted that the London Symphony Orchestra under the baton of the world-renowned Russian conductor Valery Gergiev will present its artistry in Brno alongside the pianists Boris Berezovsky and Alexey Lyubimov and jazz musician Vladimir Tarasov. I believe that the brilliance of these Russian artists will be appreciated by the demanding Czech public. I wish all performers artistic success at the festival. S úctou / Sincerely Sergej B. Kiseljov mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to the Czech Republic Vážení návštěvníci, s radostí jménem svým i jménem Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 přebírám záštitu nad Českým dnem v rámci 47. mezinárodního hudebního festivalu Brno. Není náhodou, že oslava velikánů české klasické hudby padla zrovna na den vyhlášení samostatného československého státu. Jejich odkaz se nesmazatelně zapsal do světového hudebního dědictví a napomohl tak k upevnění české kulturní identity. Jako milovnice klasické hudby jsem proto velice ráda, že si můžeme jejich tvorbu v takto významný den připomenout. Přeji příjemný a naplňující hudební zážitek. Dear visitors, I am delighted to serve as patron of the Czech Day at the 47 th Brno International Music Festival, both in my own name and in that of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97. It is no coincidence that a celebration of the titans of Czech classical music should be held on the day when the independent Czechoslovak state was proclaimed in The legacy of these composers is indelibly inscribed in our world musical heritage and has helped to consolidate the Czech cultural identity. As a lover of classical music myself, I am very pleased that we can commemorate their works on such an important day. I wish everyone a pleasurable and fulfilling musical experience. S úctou a pozdravem / With respectful greetings Dagmar Havlová předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Chair of the Board of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE

5 Před sto lety se narodil Witold Lutosławski a před osmdesáti Mikołaj Górecki a Krzysztof Penderecki. Tato tři jména už nyní můžeme zařadit do panteonu největších skladatelů, jejichž význam bezesporu přesahuje hranice Polska. Jsem velice ráda, že si pořadatelé festivalu Moravský podzim této kumulace polských výročí všimli a v moravské metropoli posluchačům přichystali pravé polské hudební hody. Přeji všem krásný umělecký zážitek. This year we are celebrating the 100 th anniversary of the birth of Witold Lutosławski and the 80 th anniversary of the birth of Mikołaj Górecki and Krzysztof Penderecki. We can already include these three names in the pantheon of the most important composers whose importance reaches far beyond the borders of Poland. I am very glad that the organizers of the Moravian Autumn Festival noticed this accumulation of the anniversaries of the Polish composers and prepared a real Polish musical feast to the audience in the capital of Moravia. Ladies and Gentleman I wish you a great musical experience. Grażyna Bernatowicz velvyslankyně Polské republiky v České republice Ambassador of the Republic of Poland to the Czech Republic Vážení hosté Mezinárodního hudebního festivalu Brno, v tomto roce slaví města Brno a Lipsko 40. výročí svého partnerství. Proto mě velice těší, že v rámci festivalu vystoupí několikrát oceněný lipský vokální soubor amarcord. Živé kontakty obou měst nejsou zaměřeny pouze na kulturní oblast, nýbrž i na oblast budování a rozvoje měst, na oblast sociální, na sport a vzdělávání. Rozmanité projekty v těchto oblastech jsou výrazem stávajícího přátelství a úzké spolupráce mezi oběma městy. Přeji Vám krásný koncertní večer a partnerským městům Brnu a Lipsku i nadále úzkou a úspěšnou spolupráci! Všem, kteří se na tomto partnerství podílejí, vyslovuji srdečné poděkování. Dear guests of the Brno International Music Festival, this year we celebrate the 40 th anniversary of the partnership between the cities of Brno and Leipzig. I am therefore particularly delighted that the award-winning vocal ensemble amarcord from Leipzig will take the stage at the festival. The partnership between both cities is characterised by friendship and close cooperation not only in the field of cultural affairs, but also in areas such as social affairs, urban development, sports and education. I wish you a pleasant concert and I wish the cities of Brno and Leipzig a continuous close and successful partnership. I would like to thank everyone who takes part in this partnership and fills it with life. Vážení návštěvníci festivalu, dovoluji si Vás srdečně pozvat na koncert jednoho z nejlepších mladých komorních orchestrů vystupujících na mezinárodní scéně, norského smyčcového souboru TrondheimSolistene. Těleso hrdě nese název malebného norského města Trondheim obklopeného horami a fjordem. Hudebníci sami jej nazývají město se srdcem, a přesně to uslyšíte i v jejich interpretaci děl norských skladatelů, která hrají s elánem, pečlivostí a inovací. Doufám, že se Vám koncert bude líbit. Dear festival guests, let me cordially invite you to the concert with one of the most exciting young ensembles performing on the international stage, the Norwegian string ensemble the Trondheim Soloists. The ensemble is proudly using the name of the picturesque Norwegian town Trondheim, hemmed in by mountains and a fjord. They call Trondheim the city with a heart, and that s precisely what you will hear in the ensemble s performance, as the talented musicians play Norwegian composers with spirit, diligence and innovation. I hope that you will enjoy the concert. Jens Eikaas velvyslanec Norského království v České republice Norway s Ambassador to the Czech Republic Jako britské velvyslankyni je mi potěšením přivítat v České republice London Symphony Orchestra a Karen Cargill na koncertě, který bude zajisté jedním z vrcholů Mezinárodního hudebního festivalu Brno Moravský podzim. As British Ambassador I am delighted to welcome the London Symphony Orchestra and Karen Cargill to the Czech Republic, for what I am sure will be one of the highlights of the Brno International Music Festival Moravian Autumn. Jan Thompson velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice Her Britannic Majesty s Ambassador to the Czech Republic Detlef Lingemann velvyslanec Spolkové republiky Německo v České republice Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Czech Republic 8 9

6 Slovo dramaturga A word from the programme director Moravský podzim, největší akce Mezinárodního hudebního festivalu Brno řadící se k nejvýznamnějším svátkům klasické hudby v České republice, prošel od svého minulého ročníku několika podstatnými změnami. Kromě toho, že se letos poprvé uskuteční v režii Filharmonie Brno, je novinkou dvouletá periodicita jeho konání, která umožňuje zvýšení umělecké kvality po programové i interpretační stránce. Jednou z jeho priorit je tak snaha přivézt do Brna světovou interpretační špičku a konfrontovat ji s prvotřídními hudebníky tuzemskými (se zvláštním zřetelem k brněnské scéně). Nemenší důraz je však kladen i na festivalovou, to jest slavnostní výlučnost koncertních programů. Není to tedy festival jen interpretační, ale i programový, není jen o hvězdách (a už vůbec ne o jejich soutěžení ), ale i o obsahu. Letošním ročníkem se vine několik dramaturgických nití. Připomenuta budou výročí, na něž je rok 2013 bohatý. Zahajovací koncert věnuje hostitelská filharmonie dvojímu výročí svého někdejšího šéfdirigenta Františka Jílka a při této příležitosti mimo jiné uvede příznačně dvě brněnské sinfonietty Janáčkovu a Kaprálové; večer zpestří Boris Berezovskij coby sólista v klavírních koncertech Ravelově a Lisztově. Katovický rozhlasový orchestr provede v návaznosti na nedožité osmdesátiny Henryka Góreckého, klasika polské hudby 20. století jeho slavnou třetí symfonii, jejíž nahrávka před dvaceti lety vévodila britským i americkým žebříčkům vážné hudby. Na berliozovské výročí náležitě upozorní Londýnský symfonický orchestr v čele s Valerijem Gergijevem. Dostane se však i na další jubilanty Witolda Lutosławského, Krzysztofa Pendereckého, Edvarda Griega nebo Viktora Kalabise. Pozváním lipského vokálního kvinteta amarcord (píše se opravdu s malým a) nezůstane opomenuto ani čtyřicáté výročí partnerských vztahů mezi Lipskem a Brnem. Slavnostní ráz státního svátku (28. října) během festivalu podtrhnou dva koncerty brněnských ansámblů v Besedním domě s výlučně českými pořady. Zajímavé bude sledovat, jak vyzní jejich hudba v porovnání s čistě norským repertoárem věhlasných Trondheimských sólistů nebo s převážně italským programem ještě slavnější Kremeraty Baltiky s italským violoncellistou a dirigentem Mariem Brunellem v čele. Silně obsazené budou komorní koncerty. Polský Apollon Musagète Quartett spojí ve svém vystoupení díla polských autorů s Beethovenem, tři excelentní dua pak nabídnou možnost srovnání kombinace zvuku klavíru vždy s jiným nástrojem: slavného maďarského trumpetistu Gábora Boldoczkého (který se následně představí i v abonentní sezoně Filharmonie Brno) doprovodí Gergely Bogányi, hobojista Vilém Veverka bude účinkovat spolu s Martinem Kasíkem, moment nečekaného spojení přinese duo klasicky vzdělaného klavíristy Alexeje Ljubimova s jazzovým bubeníkem Vladimirem Tarasovem a jejich neotřelé pojetí Debussyho Preludií. Moravský podzim však nebude stát pouze na výjimečných koncertních událostech: festivalový charakter mu dodá i doprovodný program, který bude sestávat z besed k vybraným koncertům či z gastronomických akcí vztahujících se ke kulturám, jejichž reprezentanti na festivalu vystoupí. Věříme, že naplníme očekávání, která byla do Filharmonie Brno vkládána, když přejímala organizaci Moravského podzimu, a že uspokojíme nejen stálé příznivce festivalu, ale i početné nové publikum. P.S. Během příprav festivalu nás zastihla smutná zpráva: 19. září opustil tento svět prof. Arnošt Parsch, brněnský skladatel, pedagog a člověk po dlouhá léta organizačně spjatý s MhfB. Jeho památce věnujeme koncert dua Vilém Veverka Martin Kasík, které zareagovalo zařazením části skladby Arnošta Parsche se symbolickým názvem Vyletěl fták hore nad oblaky do programu svého vystoupení. Moravian Autumn, the largest event of the Brno International Music Festival, is one of the major classical music festivals in the Czech Republic. There have been several changes made since our last installment. For the first time the festival will be held under the auspices of the Brno Philharmonic; and its new two-year periodicity will allow us to raise the artistic quality in terms of both program and interpretation. One of the priorities will be to bring to Brno world-class musicians, and place them alongside first-class Czech interpreters (especially from the Brno scene). No less an emphasis is placed on coming up with a special, unique, quality concert program. It is not just the interpretation, but what s to be played; not just about the stars (and definitely not a competition), but about the content. This year s edition will follow several dramaturgic threads. We will commemorate several anniversaries, of which 2013 has quite a few. The opening concert will feature the host orchestra honoring the double anniversary of its one-time chief conductor František Jílek, by presenting two Brno sinfoniettas, by Janáček and Kaprálová; the evening will also be graced by Boris Berezovsky as soloist for piano concertos by Ravel and Liszt. On the eightieth anniversary of the late Polish composer Henryk Górecki, a classic of the 20 th century, the Katowice Radio Orchestra will play his famous Third Symphony, a work that led the British and American classical music charts two decades ago. For the Berlioz anniversary we will have the London Symphony Orchestra headed by Valery Gergiev. Other anniversaries will be commemorated as well: of Witold Lutosławski, Krzysztof Penderecki, Edvard Grieg, and Viktor Kalabis. The Leipzig amarcord vocal quintet (yes, all small letters) will commemorate the fortieth year of partner status between the cities of Leipzig and Brno. The Czech Republic s Independence Day holiday (Oct 28) will be marked during the festival by two concerts in the Besední dům by Brno ensembles playing exclusively Czech music. It will be interesting to watch how their music compares to the repertoire of the renowned Trondheim Soloists, or the mainly Italian program of the even-morerenowned Kremerata Baltica headed by Italian cellist and conductor Mario Brunello. The chamber concerts will have strong performers as well. The Polish Apollon Musagète Quartett will juxtapose the works of Polish authors with Beethoven; three excellent duos will give us the chance to compare their combinations of piano sounds with those of other instruments. Famous Hungarian trumpeter Gábor Boldoczki (who will also be featured this season in the Brno Philharmonic s concert series) will be accompanied by Gergely Bogányi; oboist Vilém Veverka will play alongside Martin Kasík; and an unusual encounter will occur between classically-educated pianist Alexey Lyubimov and jazz percussionist Vladimir Tarasov with their fresh interpretation of Debussy s Preludes. The Moravian Autumn will not consist only of concert events, but its festival character will be enhanced by an accompanying program consisting of meetings and gastronomic events related to the cultures represented by some of the festival s participants. We are confident that we can fulfill the expectations placed on the Brno Philharmonic when it accepted the job of organizing the Moravian Autumn, and hope to please not only the festival s longtime fans, but a broad new audience as well. P.S. While making preparations for the festival, we received a sad message: Professor Arnošt Parsch, a Brno composer and teacher who was for many years involved with the organization of our festival, passed away on 19 September. We dedicate the concert of the duo Vilém Veverka & Martin Kasík to his memory. The duo has included a section of Parsch s symbolically named composition A Bird Flew High Above The Clouds in its programme. Vítězslav Mikeš dramaturg / programme director 10 11

7 program FEStivaLU NEDĚLE :30 restaurace Bohéma Beseda k večernímu koncertu s dramaturgy a členy Filharmonie Brno Promítání televizního medailonu o dirigentu Františku Jílkovi 19:30 Janáčkovo divadlo ZAHAJOVACÍ KONCERT pod záštitou Sergeje Kiseljova, velvyslance Ruské federace v ČR K 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí dirigenta Františka Jílka KapRÁLOvá / LISZT / RaveL / JanáČEK Boris Berezovskij klavír Filharmonie Brno dirigent Aleksandar Marković POndĚLÍ / ČESKÝ DEN pod záštitou Dagmar Havlové 10:30 Besední dům MATINÉ ČESKÝCH KVARTETŮ K 90. výročí narození Viktora Kalabise pod čestnou záštitou Zuzany Růžičkové K. StaMIC / SMetana / KALABIS JanáČEK Graffovo kvarteto O přestávce koncertu ve foyeru vernisáž výstavy o životě a díle Viktora Kalabise 19:00 Besední dům, foyer Přivítání po česku 19:30 Besední dům KVINTET A NONETY K 95. výročí vzniku samostatného československého státu fibich / HÁBA / J. NOváK / MARtinŮ Richard Novák bas Dechové kvinteto Phoenix a hosté ÚteRÝ :30 Besední dům MĚSÍČNÍ PIEROT debussy / RaveL / SCHÖNBERG Ensemble Lumineux umělecký vedoucí Petr Pomkla flétna dirigent Pavel Šnajdr STŘeda :30 Besední dům KREMERATA BALTICA ROSSini / SOLLIMA / VAJNBERG / VERdi Kremerata Baltica dirigent a sólista Mario Brunello violoncello ČtvRteK :30 Besední dům LJUBIMOV / TARASOV DEBUSSY pod záštitou Sergeje Kiseljova, velvyslance Ruské federace v ČR debussy Alexej Ljubimov klavír Vladimir Tarasov bicí nástroje PÁTEK :30 vila Tugendhat ISHA TRIO VE SKLENĚNÉM POKOJI J. S. BACH / WAGneR / VERdi / RaveL RODRIGO / ŽALČÍKOvá / ŠTĚDROŇ / BERIO LIGeti / MedeK ISha trio SOBOta / POLSKÝ VÍKend pod záštitou Grażyny Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v ČR 11:00 Janáčkovo divadlo, foyer MATINÉ S VIOLONCELLEM penderecki / GUBAJduLina Štěpán Filípek violoncello 12:30 restaurace Bohéma Polské obědové menu 18:00 restaurace Bohéma Polské menu Beseda k večernímu koncertu 19:30 Janáčkovo divadlo POCTA HENRYKU GÓRECKÉMU GÓRECKI Ewa Vesin soprán Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu Katovice dirigent Tadeusz Strugała NEDĚLE / POLSKÝ VÍKend pod záštitou Grażyny Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v ČR 19:30 Besední dům APOLLON MUSAGÈTE QUARTETT penderecki / LutOSŁAWSKI / BeethOven Apollon Musagète Quartett POndĚLÍ :30 kostel sv. Janů (u minoritů) AMARCORD pod záštitou Detlefa Lingemanna, velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR K 40. výročí partnerských vztahů mezi Brnem a Lipskem Z kůru sv. Tomáše od středověku k Heinrichu Schützovi Vokální soubor amarcord ÚteRÝ :30 Besední dům GÁBOR BOLDOCZKI / GERGELY BOGÁNYI BRandt / CHOpin / BÖHME / FRiedMan WAGneR LISZT / ENESCU / LISZT / HIDAS Gábor Boldoczki trubka, Gergely Bogányi klavír STŘeda / NORSKÝ DEN pod záštitou Jense Eikaase, velvyslance Norského království v ČR 17:00 Besední dům, hlaholna Beseda Skandinávského domu za účasti členů TrondheimSolistene 19:00 Besední dům, foyer Ochutnávka norských specialit 19:30 Besední dům TRONDHEIMŠTÍ SÓLISTÉ GRieG / THORESen / TVEITT / LARSen TrondheimSolistene dirigent Øyvind Gimse ČtvRteK :30 Besední dům VILÉM VEVERKA / MARTIN KASÍK In memoriam Arnošt Parsch ( ) BRitten / SLaviCKÝ / POULenC / doráti PaRSCh / HAAS Vilém Veverka hoboj Martin Kasík klavír PÁTEK / BRitSKÝ A RUSKÝ DEN 18:00 restaurace Bohéma Čaj o šesté, anglický a ruský čaj Beseda k večernímu koncertu 19:30 Janáčkovo divadlo ZÁVĚREČNÝ KONCERT pod záštitou Jan Thompson, velvyslankyně Spojeného království v ČR, a Sergeje Kiseljova, velvyslance Ruské federace v ČR BERLIOZ Karen Cargill mezzosoprán Londýnský symfonický orchestr dirigent Valerij Gergijev 12 13

8 FEStivaL programme Sun 27 OCT :30pm Bohéma Restaurant Pre-concert conversation with festival programmers and members of the Brno Philharmonic Orchestra Screening of a TV portrait of the conductor František Jílek 7:30pm Janáček Theatre OPENING CONCERT Under the auspices of Sergey Kiselev, Ambassador of the Russian Federation To mark the centenary of the birth and 20 th anniversary of the death of the conductor František Jílek KapRÁLOvá / LISZT / RaveL / JanáČEK Boris Berezovsky piano Brno Philharmonic Orchestra conductor Aleksandar Marković MON 28 OCT 2013 / CZECH DAY Under the auspices of Dagmar Havlová 10:30am Besední dům MATINEE OF CZECH QUARTETS To mark the 90 th anniversary of the birth of Viktor Kalabis Honorary patron: Zuzana Růžičková C. StaMitZ / SMetana / KALABIS JanáČEK Graffe Quartet During the interval, an exhibition dedicated to Viktor Kalabis will be launched in the foyer 7:00pm Besední dům, foyer A Czech Welcome 7:30pm Besední dům QUINTET AND NONETS To mark the 95 th anniversary of the independent Czechoslovak state fibich / HÁBA / J. NOváK / MARtinŮ Richard Novák bass Phoenix Wind Quintet and guests TUE 29 OCT :30pm Besední dům PIERROT LUNAIRE debussy / RaveL / SCHÖNBERG Ensemble Lumineux artistic leader Petr Pomkla flute conductor Pavel Šnajdr Wed 30 OCT :30pm Besední dům KREMERATA BALTICA ROSSini / SOLLIMA / WeinBERG / VERdi Kremerata Baltica conductor and soloist Mario Brunello cello THU 31 OCT :30pm Besední dům LYUBIMOV / TARASOV: DEBUSSY Under the auspices of Sergey Kiselev, Ambassador of the Russian Federation debussy Alexey Lyubimov piano Vladimir Tarasov percussion FRI 1 NOV :30pm Villa Tugendhat ISHA TRIO IN THE GLASS ROOM J. S. BACH / WAGneR / VERdi / RaveL RODRIGO / ŽALČÍKOvá / ŠTĚDROŇ / BERIO LIGeti / MedeK ISha Trio Sat 2 NOV 2013 / POLISH WeeKend Under the auspices of Grażyna Bernatowicz, Ambassador of the Republic of Poland 11:00am Janáček Theatre, foyer MATINEE WITH CELLO penderecki / GUBaiduLina Štěpán Filípek cello 12:30pm Bohéma Restaurant Polish lunch menu 6:00pm Bohéma Restaurant Polish menu Discussion about the evening concert 7:30pm Janáček Theatre TRIBUTE TO HENRYK GÓRECKI To mark the 80 th anniversary of the composer s birth GÓRECKI Ewa Vesin soprano Polish National Radio Symphony Orchestra Katowice conductor Tadeusz Strugała Sun 3 NOV 2013 / POLISH WeeKend Under the auspices of Grażyna Bernatowicz, Ambassador of the Republic of Poland 7:30pm Besední dům APOLLON MUSAGÈTE QUARTETT penderecki / LutOSŁAWSKI / BeethOven Apollon Musagète Quartett MON 4 NOV :30pm Church of Saint John the Baptist and Saint John the Evangelist (the Minorite Church) AMARCORD Under the auspices of Detlef Lingemann, Ambassador of the Federal Republic of Germany Concert to commemorate the 40 th anniversary of the Brno-Leipzig partnership agreement signature Aus dem Notenschrank der Thomaner Vom Mittelalter bis Heinrich Schütz amarcord, vocal ensemble TUE 5 NOV :30pm Besední dům BOLDOCZKI / BOGÁNYI BRandt / CHOpin / BÖHME / FRiedMan WAGneR LISZT / ENESCU / LISZT / HIDAS Gábor Boldoczki trumpet Gergely Bogányi piano Wed 6 NOV 2013 / NORWEGian DAY Under the auspices of Jens Eikaas, Ambassador of the Kingdom of Norway 5:00pm Besední dům, hlaholna Discussion about the evening concert 7:00pm Besední dům, foyer Tasting of Norwegian specialities 7:30pm Besední dům TRONDHEIM SOLOISTS GRieG / THORESen / TVEITT / LARSen TrondheimSolistene, conductor Øyvind Gimse THU 7 NOV :30pm Besední dům VEVERKA / KASÍK BRitten / SLaviCKÝ / POULenC / PARSCH / HAAS Vilém Veverka oboe, Martin Kasík piano FRI 8 NOV 2013 / BRitiSH AND RUSSian DAY 6:00pm Bohéma Restaurant Afternoon Tea, English and Russian Tea Discussion about the evening concert 7:30pm Janáček Theatre FINAL CONCERT Under the auspices of Jan Thompson, Ambassador of the United Kingdom, and Sergey Kiselev, Ambassador of the Russian Federation BERLIOZ Karen Cargill mezzo-soprano London Symphony Orchestra conductor Valery Gergiev 14 15

9 27/10 VÍTĚZSLava KAPRÁLOvá Vojenská sinfonietta op. 11 Military Sinfonietta Op. 11 FRANZ LISZT Klavírní koncert č. 2 A dur Piano Concerto No. 2 in A major 1. Adagio sostenuto assai allegro agitato assai (att.) 2. Allegro moderato (att.) 3. Allegro deciso Marziale un poco meno allegro (att.) 4. Allegro animato zahajovací koncert opening concert 19:30 Janáčkovo divadlo 7:30pm Janáček Theatre Pod záštitou Sergeje Kiseljova, velvyslance Ruské federace v ČR Under the auspices of Sergey Kiselev, Ambassador of the Russian Federation K 100. výročí narození a 20. výročí úmrtí dirigenta Františka Jílka To mark the centenary of the birth and 20 th anniversary of the death of the conductor František Jílek MauRICE RaveL Klavírní koncert pro levou ruku D dur Piano Concerto for the Left Hand in D major Filharmonie Brno Brno Philharmonic Orchestra Martin Zeman LEOŠ JanáČEK Sinfonietta 1. Allegretto 2. Andante 3. Moderato 4. Allegretto 5. Andante con moto Boris Berezovskij klavír / piano Filharmonie Brno Brno Philharmonic Orchestra dirigent / conductor Aleksandar Marković Úvodní koncert letošního Moravského podzimu je věnovaný památce dirigenta Františka Jílka u příležitosti dvojího výročí: 100 let od narození a 20 let od úmrtí. Jílek měl pro hudební život v Brně ve druhé polovině 20. století zásadní význam. Byl šéfem brněnské Janáčkovy opery a poté šéfdirigentem Státní filharmonie, propagoval hudbu 20. století a především Leoše Janáčka. Vítězslava Kaprálová ( ) napsala Vojenskou sinfoniettu, svou absolventskou skladbu na Pražské konzervatoři, v roce 1937 za pouhých 8 měsíců. Název nemá hluboké opodstatnění, autorka tvrdila, že její dílo zní vždy trochu vojensky. Poprvé skladba zazněla na koncertě České filharmonie za řízení autorky, rok poté ji provedla s velkým úspěchem s orchestrem BBC v Londýně. Franz Liszt ( ) patřil ve své době k nejslavnějším klavírním virtuosům a zároveň k nejplodnějším hudebním tvůrcům. Svůj druhý klavírní koncert A dur načrtl již v roce 1839, do finální podoby jej však přivedl až roku 1861, tedy po premiéře ( ve Výmaru). Aby zdůraznil úlohu orchestru, označil jej v rukopisu jako Concerto symphonique, což bylo označení, které si vypůjčil od skladatele a klavíristy Henryho Litolffa. Klavírní koncert pro levou ruku D dur Maurice Ravela ( ) spadá do posledního období skladatelovy tvorby. Patří do pozoruhodného okruhu skladeb zkomponovaných po první světové válce, kdy mnoho skladatelů (Janáček, Korngold, Hindemith, Prokofjev ad.) vycházelo vstříc technickým možnostem hráčů, kteří byli za války zmrzačeni. Vznikl na objednávku invalidního rakouského klavíristy Paula Wittgensteina. Poprvé zazněl ve Wittgensteinově interpretaci ve Vídni Také proslulá Sinfonietta Leoše Janáčka ( ), o deset let starší než skladba Kaprálové, se původně jmenovala vojenská. Někdy v únoru 1926 byl Janáček vyzván, aby napsal nějaké noty pro VIII. slet všesokolský v Praze. Původní slavnostní fanfáry se mu nakonec rozrostly v rozsáhlou orchestrální skladbu, kterou nazval Symfonieta vojenská (název zohledňoval účast vojenské hudby při provedení). Dílo zaznělo poprvé v rámci Sokolských dnů dorostu ve Smetanově síni v interpretaci České filharmonie posílené vojenskou hudbou pod taktovkou Václava Talicha. V lednu následujícího roku vyšlo tiskem v Univerzální edici už jako Sinfonietta

10 Boris Berezovskij Boris Berezovskij (1969) studoval klavírní hru na Moskevské konzervatoři. V roce 1990 získal zlatou medaili na prestižní Čajkovského soutěži. Koncertuje s nejlepšími světovými orchestry (Newyorská filharmonie, Berlínští a Mnichovští filharmonici, Symfonický orchestr BBC atd.), nahrává pro významné společnosti. V roce 2006 získal ocenění Best Instrumentalist udílené časopisem BBC Music Magazine. Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 a ihned se stala nejen důležitým ohniskem hudebního života ve svém domovském městě, ale i tělesem úspěšně se prezentujícím na mezinárodních festivalech. Spolupracovala s význačnými dirigentskými osobnostmi (Ashkenazy, Ančerl, Baudo, Bělohlávek, Mackerras, Masur, Menuhin či Rožděstvenskij) a sólisty (Baborák, Bronfman, Gabetta, Gluzman, Kremer, Richter nebo Say). Její obsáhlá diskografie zrcadlí její repertoárovou orientaci na tvorbu Leoše Janáčka a hudbu 20. století. Aleksandar Marković (1975) je od roku 2009 hudebním ředitelem a šéfdirigentem Filharmonie Brno. V letech byl šéfdirigentem Tyrolského zemského divadla v Innsbrucku. Hostoval v pražském Národním, salcburském Zemském a bělehradském Národním divadle, koncertně řídil řadu evropských orchestrů (mj. Vídeňské symfoniky, orchestr berlínského Konzerthausu, filharmonie Drážďanskou, Slovinskou, Slovenskou, Stuttgartskou, Staatskapelle Halle či Pražskou komorní filharmonii). Mimo Evropu pracoval s Katarskou filharmonií a předními korejskými orchestry. Je častým hostem mezinárodních hudebních festivalů. Jiří Zahrádka Aleksandar Marković Pavel Šinagl The opening concert of this year s Moravian Autumn is dedicated to the memory of conductor František Jílek on the 100 th anniversary of his birth and 20 th anniversary of his death. Jílek was a very important figure in Brno s musical life in the second half of the 20 th century. He was head of the Janáček Opera in Brno, and then chief conductor of the Brno State Philharmonic. He specialized in the music of the 20 th century, and especially that of Leoš Janáček. Vítězslava Kaprálová ( ) wrote her Military Sinfonietta as her graduation work from the Prague Conservatory in 1937; it took her only 8 months. The title of the work is not deeply significant; the author maintained that her works always sounded a bit military. The piece was first performed in concert by the Czech Philharmonic on conducted by the composer; a year later she performed it with great success with the BBC orchestra in London. Franz Liszt ( ) was one of the most famous piano virtuosos of his own day, and at the same time one of its most prolific composers. He outlined his Second Piano Concerto in A major in 1839, but only put the finishing touches on it in 1861, actually after its premiere in Weimar January 7, To emphasize the orchestra s role he labeled it in the manuscript as Concerto symphonique, which was an appellation he borrowed from composer and pianist Henry Litolff. Piano Concerto for Left Hand in D major by Maurice Ravel ( ) falls into the composer s later period. It is part of a remarkable set of works written after the First World War, when many composers (Janáček, Korngold, Hindemith, Prokofiev) wrote pieces for instrumentalists who had been hurt badly in the war. This work was written for Austrian pianist Paul Wittgenstein. It was first performed by Wittgenstein in Vienna on The famous Sinfonietta by Leoš Janáček ( ), ten years older than Kaprálová s work, was also originally entitled military. Sometime in February 1926 Janáček was called upon some music for the VIII th Assembly of the Sokol organization in Prague. What was originally a fanfare grew into an extensive orchestral work he entitled Military Sinfonietta (in recognition that it was to be played with a military band). The work was first performed at Smetana Hall as part of Sokol Youth Days by the Czech Philharmonic together with musicians from the Czech Army Band, conducted by Václav Talich. In January of the following year it was published by Universal Edition under the title Sinfonietta. Boris Berezovsky (1969) studied piano at the Moscow Conservatory. In 1990 he won the gold medal at the prestigious Tchaikovsky Competition. He performs in concert with the world s top orchestras (New York, Berlin, and Munich Philharmonics, the BBC Symphony, and others), and records for the top labels. In 2006 he won the award for the Best Instrumentalist presented by BBC Music Magazine. The Brno Philharmonic Orchestra was founded in 1956 and immediately became an important focus of musical life in its home city, an ensemble successfully presenting itself on the international level. It has worked with outstanding conductors (Ashkenazy, Ančerl, Baudo, Bělohlávek, Mackerras, Masur, Menuhin, Rozhdestvensky) and soloists (Baborák, Bronfman, Gabetta, Gluzman, Kremer, Richter, Say). The Brno Philharmonic Orchestra extensive discography reflects its concentration on the works of Leoš Janáček and the music of the 20 th century. Aleksandar Marković (1975) has been music director and chief conductor of the Brno Philharmonic since In he was chief conductor of the Tyrolean State Theater in Innsbruck. He has guest conducted the Prague National Theater, Salzburg State Theater, and Belgrade National Theater, and has conducted many European orchestras (Vienna Symphony, Berlin Konzerthaus, Dresden Philharmonic, Slovenian, Slovak, Stuttgart, Statskapple Halle, and the Prague Chamber Philharmonic). Outside of Europe he has worked with the Qatar Philharmonic and leading Korean orchestras. He is a frequent guest at international music festivals. Jiří Zahrádka translated by Todd Hammond 18 19

11 28/10 MatinÉ ČESKÝCH KVARtetŮ Matinee OF CZECH QuaRtetS 10:30 Besední dům 10:30am Besední dům Pod záštitou Dagmar Havlové Under the auspices of Dagmar Havlová K 90. výročí narození skladatele Viktora Kalabise To mark the 90 th anniversary of the birth of Viktor Kalabis Čestná záštita / Honorary patron: Zuzana Růžičková KAREL STAMIC Smyčcový kvartet D dur String Quartet in D major 1. Allegro non molto 2. Rondo: Allegretto BedŘICH SMetana Smyčcový kvartet č. 2 d moll String Quartet No. 2 in D minor 1. Allegro Molto moderato 2. Allegro moderato Andante cantabile 3. Allegro non piú moderato, ma agitato e con fuoco 4. Finale: Presto Allegro VIKTOR KALABIS Smyčcový kvartet č. 6 op. 68 památce Bohuslava Martinů String Quartet No. 6 Op. 68 to the memory of Bohuslav Martinů 1. Allegro 2. Andante 3. Allegro vivo LEOŠ JanáČEK Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Kreutzerovy sonáty L. N. Tolstého String Quartet No. 1 inspired by L. N. Tolstoy s Kreutzer Sonata 1. Adagio Con moto 2. Con moto 3. Con moto 4. Con moto Graffovo kvarteto / Graffe Quartet: Štěpán Graffe housle / violin Lukáš Bednařík housle / violin Lukáš Cybulski viola Michal Hreňo violoncello O přestávce koncertu ve foyeru vernisáž výstavy o životě a díle Viktora Kalabise During the interval, an exhibition dedicated to Viktor Kalabis will be launched in the foyer Karel Stamic ( ) vyrůstal se svým bratrem v prostředí slavné mannheimské kapely. Proslul pak hlavně jako violový virtuos; procestoval tak Německo, Francii, Anglii, Rakousko a Rusko. Z jeho objemného tvůrčího odkazu žijí už dlouho nejméně dva violové koncerty; desítky jeho orchestrálních skladeb rozvíjejí velmi charakteristicky slohové dědictví mannheimské školy a komorní skladby poutají hlavně nezvyklými zvukovými kombinacemi. Do kompozice svého druhého kvartetu, své poslední dokončené skladby, se Bedřich Smetana ( ) dal v době, kdy už postupující nemoc začínala kalit jasné obzory jeho ducha. Nové kvarteto pokračuje, kde první ukončilo, po katastrofě. Představuje se tu víření hudby v člověku, který ztratil sluch. Posluchač má občas pocit geniální nestvůrnosti; právě tím však Smetana dosáhl naposledy tvůrčího triumfu a daleko předstihl svou dobu: rozumět Graffovo kvarteto / Graffe Quartet této hudbě se interpreti i posluchači naučili teprve ve druhé půli dvacátého století. Šestice smyčcových kvartetů mezi osmi desítkami skladeb Viktora Kalabise ( ) mapuje životní i tvůrčí dráhu svého autora. Ten v nich formuloval své tvůrčí postoje skutečně soudobého skladatele, nezapíraje své sympatie k osobnostem, jež považoval v jistém smyslu za své vzory například k J. S. Bachovi nebo Bohuslavu Martinů. Právě památce druhého z nich věnoval (v roce 1988, pětašedesátiletý) svůj poslední Kvartet č. 6, a to v hlubokém pocitu lidské spřízněnosti spojeném s reflexí vlastní dozrálé tvůrčí pouti. Když byl devětašedesátiletý Leoš Janáček ( ) Českým kvartetem vyzván ke kompozici kvartetu, sáhl námětově (už podruhé) po známé Tolstého novele. Její problematiku 20 21

12 manželský trojúhelník totiž teď prožíval sám, a to jako postava cizího muzikanta, zasahujícího do osudu manželské dvojice. Jeho očima také vidí příběh především jako tragédii milované ženské bytosti spějící v průběhu prvých tří vět řadou osudových scén ke katastrofě v poslední části; její proslulá repríza však směřuje k veliké katarzi, k vyznání víry v člověka a jeho mravní sílu. Graffovo kvarteto vzniklo v roce 1997 na brněnské konzervatoři ve třídě Miloše Vacka a už během svých studií na konzervatoři a na JAMU uspělo v několika význačných soutěžích (Beethovenův Hradec 1999, ACT Londýn 2003, Verfernte Musik Zvěřín 2005), dvakrát získalo Cenu Nadace Leoše Janáčka (2001, 2003), v roce 2009 Cenu Českého spolku pro komorní hudbu. Vystupuje a natáčí pro rozhlas a gramofonová studia na třech světadílech. Vedle klasického repertoáru provádí často ve světové premiéře domácí i zahraniční soudobou tvorbu. Jiří Beneš Carl Stamitz ( ) grew up with his brother in the milieu of the famous Mannheim Ensemble. He was a virtuoso violist, playing in Germany, France, England, Austria, and Russia. Of his many works, two viola concertos have long stood out; his dozens of orchestral pieces develop from the characteristic compositional style of the Mannheim school, and his chamber compositions are remarkable out mainly for their unusual sound combinations. Bedřich Smetana ( ) began his Second Quartet, his last completed work, when illness had already begun to cloud his mental state. The second new quartet begins where the first left off, after the catastrophe, the whirlwind of music in a person who has lost his hearing. The listener sometimes gets the impression of a genial monstrosity. Here Smetana achieves creative triumph, for the last time, and far ahead of his time. It would be the second half of the 20 th century before interpreters and listeners learned to understand this music. Six string quartets of some eighty compositions written by Viktor Kalabis ( ) map the life and work of its author. His creative philosophy was that of a truly contemporary composer who did not hide his affinity for the people he regarded as his models, for example J.S. Bach or Bohuslav Martinů. To the latter of these he dedicated his last Quartet No. 6 (written in 1988, at the age of 65), with deep feelings of human affinity, and with reflection on his own mature artistic journey. When the sixty-nine-year-old Leoš Janáček ( ) was invited by the Czech Quartet to compose a work for them, he turned (for the second time) to the novel by Tolstoy. The plot a marital triangle he was living himself, as a musician who had entered the lives of a married couple. Through his eyes he also saw the story mainly as the tragedy of a loving woman careening through the first three movements to catastrophe in the last; the famous reprise, however, leads to a great catharsis, an acknowledgement of faith in humanity and its moral power. The Graffe Quartet was formed in 1997 at the Brno Conservatory in the class of Miloš Vacek. During their studies at the conservatory and Janáček Academy in Brno they won several important competitions (Beethoven s Hradec 1999, ACT London 2003, Verfernte Musik Schwerin 2005), they twice won the Leoš Janáček Foundation Prize (2001, 2003), and in 2009 the award of the Czech Chamber Music Society. They have performed and recorded for radio and music labels on three continents. Besides the classic repertoire, they also perform Czech and foreign contemporary music which are often world premieres. Jiří Beneš translated by Todd Hammond 22 23

13 28/10 Kvintet A NOnetY Quintet AND NOnetS 19:30 Besední dům 7:30pm Besední dům Pod záštitou Dagmar Havlové Under the auspices of Dagmar Havlová K 95. výročí vzniku samostatného československého státu To mark the 95 th anniversary of the independent Czechoslovak state ZdenĚK FIBICH Kvintet D dur op. 42 pro klarinet, lesní roh, housle, violoncello a klavír Quintet in D major Op. 42 for clarinet, French horn, violin, violoncello and piano 1. Allegro non tanto 2. Largo 3. Scherzo: Con fuoco e feroce Trio I Trio II 4. Finale: Allegro con spirito ALOIS HÁBA Fantazie č. 1 op. 40 ve dvanáctitónovém systému pro noneto (1. nonet) Fantasy No. 1 Op. 40 in Twelve-Note System for Nonet (Nonet No. 1) Dechové kvinteto Phoenix / Phoenix Wind Quintet: Kristina Vaculová j.h., flétna / as guest, flute Martina Vávrová hoboj / oboe Emil Drápela klarinet / clarinet Milan Mrazík lesní roh / French horn Dušan Drápela fagot / bassoon hosté / guests: Richard Novák bas / bass Dana Drápelová klavír / piano Pavel Wallinger housle / violin Dana Suková housle / violin Petr Pšenica viola Pavel Šabacký violoncello Miloslav Jelínek kontrabas / double bass JAN NOváK Passer Catulli (Catullův vrabčák) pro bas a noneto Passer Catulli for Bass and Nonet 1. = = = = 80 BOHUSLav MARtinŮ Nonet č. 2 H 374 Nonet No. 2 H Poco allegro 2. Andante 3. Allegretto Zdeněk Fibich ( ) byl dlouho jako třetí člen hvězdné trojice českých velikánů 19. století řazen vedle Smetany a Dvořáka, čas však výrazně zapracoval v jeho neprospěch. Poslední jeho komorní dílo, Kvintet D dur op. 42, je opomíjeno neprávem. Je nesporně reprezentativní ukázkou české romantické literatury. Kvintet atypického obsazení vznikl v roce 1894, v době skladatelova vztahu k bývalé žákyni, spisovatelce a libretistce Anežce Schulzové, jako velká hudební báseň o štěstí a lásce. Aloisi Hábovi ( ) náleží v dějinách české hudby místo avantgardisty podobně jako v hudbě světové Arnoldu Schönbergovi. Vytvořil vlastní netonální systém, v němž přetavil dodekafonické prvky, rozvíjel vlastní dvanáctitónovou soustavu, jako první začal rozlišovat mikrointervaly a složil řadu skladeb ve čtvrttónovém systému. Ze zcela současného Dechové kvinteto Phoenix / Phoenix Wind Quintet úhlu pohledu se však leckterá Hábova atonální hudba jeví jako tonální ve smyslu tzv. rozšířené tonality. Fantazie č. 1 op. 40 pro noneto ve dvanáctitónovém systému vznikla roku 1931 pro České noneto (později uváděna jako 1. nonet). V úvodu jsou sice exponovány dvanáctitónové akordy, avšak následná hudba směřuje spíše k diatonice a skladba rozhodně není dodekafonická. Naproti tomu dílo Jana Nováka ( ) s názvem Passer Catulli (Catullův vrabčák) pro bas a noneto je čistou dodekafonií, produktem krátkého experimentálního období. Podtitul zní Hudební hříčka o životě a smrti vrabce podle široce známé básně římského básníka Gaia Valeria Catulla. Skladba z roku 1962 v Novákem oblíbené latině je jakýmsi humoristickým protipólem Orffových Catulli carmina, čerpajících ze stejného zdroje

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí Česky: Skip Wilkins, jazzový pianista a skladatel, vyrostl v Bostonu v rodině hudebníků a již více než třicet let vystupuje sólově. Již v začátcích své kariéry koncertoval s Davidem Liebmanem, Davidem

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300)

www.czenglish.net/czenglish-1/tri/ Czenglish 1 (201-300) 1 201 Where's your school bag? Kde je tvoje aktovka? 202 Is she married? Je vdaná? 203 Are you tired? Jste unavení? 204 Aren't you tired? Nejsi unavený? 205 This dog is big but that dog is small. Tento

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

2015 Český rozhlas vyhlašuje

2015 Český rozhlas vyhlašuje 2015 vizuál CP 2015 Český rozhlas vyhlašuje 49. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015 v oborech: DUO/TRIO/KVARTETO/KVINTETO The Czech Radio announces The 49th year

Více

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38

VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 VY_32_INOVACE_04_ Komorní orchestry_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera

Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera Příloha č. 1: Chronologický přehled života a díla Františka Schäfera 1905, 3. dubna Narozen v Břeclavi. 1908 Jako tříletý se začíná učit hře na housle a klavír u svého otce Františka Schäfera (1875 1952).

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana

AJ 3_20_American_holidays.notebook. April 14, 2014. 1.Úvodní strana 1.Úvodní strana 1 AMERICAN FESTIVALS AJ 3 Konverzační témata DUM č. 20 septima osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána

Více

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark

Magický konec roku ve stylu The Mark. Magical Year-End by The Mark Magický konec roku ve stylu The Mark Magical Year-End by The Mark Praha na sebe během Vánoc, díky svým pohádkovým scenériím za mrazivých zimních dnů, bere ještě magičtější podobu než jindy. Na letošní

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň

Třeboň 10. 14. 7. 2007. 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Třeboňská nocturna Třeboň 10. 14. 7. 2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s. r. o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Václava

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John.

POSLECH. Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big party for her friends. She met her friend John. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-pos-14 Z á k l a d o v ý t e x t : Mona has got her eleventh birthady on Sathurday, she she is planning a big

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Hudebn ateližr. Music Workshop

Hudebn ateližr. Music Workshop VII. ROâNÍK LETNÍCH INTERPRETAâNÍCH KURZÒ 15. 24. SRPNA 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM VII. YEAR OF THE SUMMER INTERPRETATION COURSES 15 TH 24 TH AUGUST 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM T KLUB KULTURNÍ AGENTURA &

Více

Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Český den. Kvintet a nonety. 28I10I2013 v 19:30 Besední dům

Moravský. 47. mezinárodní hudební festival Brno 27I10 8I11I2013. Český den. Kvintet a nonety. 28I10I2013 v 19:30 Besední dům 47. mezinárodní hudební festival Brno Moravský podzim 27I10 8I11I2013 Český den Pod záštitou Dagmar Havlové Kvintet a nonety K 95. výročí vzniku samostatného československého státu 28I10I2013 v 19:30 Besední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla

K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti a výkladu jejího díla Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i. pořádá muzikologickou konferenci k 90. narozeninám skladatele Karla Husy na téma K otázkám monografického pojetí skladatelské osobnosti

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně

Leoše Janáčka. 21. ročník. housle smyčcové kvarteto. v oborech. vypisuje. Mezinárodní soutěže. v Brně Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana, hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

A1 - SMÍŠENÉ SBORY / MIXED CHOIRS

A1 - SMÍŠENÉ SBORY / MIXED CHOIRS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti NOVÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Ilustrační zadání 2008 Základní úroveň obtížnosti AJZCZMZ08PS ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti POSLECH Testový sešit obsahuje 23 úloh. Na řešení úloh a zaznamenání odpovědí

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více