Virtualizace vsphere Server 5.1 a 5.5 novinky aneb Quo Vadis VMware? DATA-INTER Opava listopad 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtualizace vsphere Server 5.1 a 5.5 novinky aneb Quo Vadis VMware? DATA-INTER Opava Vladimir_Holub@datainter.cz listopad 2013 www.datainter."

Transkript

1 vsphere Server 5.1 a novinky aneb Quo Vadis VMware? DATA-INTER Opava listopad 2013

2 Toto není marketingová přednáška, je technicky orientovaná a protože budu i kritizovat Upozornění

3 vsphere 5.1 vsphere 5.1

4 Dostupnost vsphere narozeno dne uvolněno dne: Porod

5 Licencování

6 Edice Edice

7 Změny - zrušení licence vram per CPU Snahu změnit licencování chápu (servery se mění), ale u vram byly největší problémy s tímto: - VMware ji uvedl při ohlášení produktu, ne s dostatečným předstihem, aby si velké firmy mohly přeplánovat investice na další rok(y) - bylo ponecháno původní licencování na pcpu Pozdě, ale přece, jenže škody byly (ne)návratně napáchány Změny

8 Hypervisor 5.1 (free) beze změny - max. 32GB pram - max. 8 vcpu/ VM - nelze managovat z vcenter Serveru - nedostupné vstorage API - read-only CLI Hypervisor

9 Funkcionalita

10 Requirements of vsphere min. 2GB fyzické RAM (pram) - min. 2 CPU nebo 1 CPU s 2 Core Intel nebo AMD - 64-bit fyzický HW (ideálně přítomný na HCL) - CPU s podporou instrukcí LAHF/ SAHF - 1GB USB flash Požadavky na HW

11 New VM Hardware (v9) - k verzím 4 (ESXi/ESX 3.5), v7 (ESXi/ ESX 4.x) a v8 (ESXi 5) přibývá verze 9, která přináší podporu některých funkcí ve VM, viz dále - na ESXi 5.x je stále podporováno provozování verzí 4, 7 a 8 - upgrade VM na v9 je možný při vypnutém stavu - downgrade není podporován - volba verze 9 je dostupná jen ve web klientovi a nebo přes upgrade v tlustém VM Hardware

12 Virtual Machine Compatibility Srozumitelnější označování verze hardware virtuálních strojů Virtual Machine Compatibility

13 Nová maximalní konfigurace - 64 vcpu Maxima

14 Memory Overhead Reduction Schopnost odswapovat RAM rezervovanou na paměťovou režii (která se alokuje pro management každého virtuálního stroje) pokud není v danou chvíli využívaná. Memory Overhead Reduction

15 Virtual Hardware Virtualization (VHV) Virtualizace hypervisoru v ESXi (Nested režim) VHV

16 Space Efficient (SE) Sparse Virtual Disks - schopnost automatizovaného navrácení uvolněného prostoru - konfigurovatelný block allocation size dle doporučení vedora storage - zatím dostupný jen pro VMware View pro linkované klony P.S. tvorba z CLI: vmkfstools -c 10g -d sesparse Windowsxp.vmdk SE Sparse vdisk

17 Jumbo Frame for hardware iscsi adapters Jumbo Frame je nyní podporováno nejen na softwarovém iscsi initiátoru, ale i na hardware (in)dependent iscsi adaptérech Boot from software FCoE VMFS File Sharing Limits zvýšení počtu hostů sdílející read-only soubor (linkovaný klon) na VMFS z 8 na 32 iscsi a FCoE

18 Zero-downtime upgrade for VMware Tools - v mnoha případech nebude nutné restartovat VM po upgrade VMware Toolsů (ne při upgrade z verze 4) - podporováno na Windows Vista a vyšší VMware Tools

19 Hardware accelerated 3D Graphics - podpora virtualizace Graphics Processing Unit (GPU) - zatím jen chipsety nvidia Quadro 4000/ 5000/ 6000, Tesla M2070Q a QRID K1 a K2 - významné zejména pro virtualizované desktopy (View) vgpu

20 vmotion without shared storage - podpora vmotion mezi hosty bez sdíleného úložiště - k dispozici v edici Essentials Plus a vyšší - lze vyvolat jen ve web klientovi - alternativa na Storage vmotion (edice Ent+), tj. lze migrovat i mezi LUNy na sdíleném úložišti, ale současně se musí vyměnit i host vmotion

21 Parallel Storage vmotions Paralelní migrace VMs (až 4) mezi LUNy za chodu Parallel Storage vmotions

22 Automatization Storage I/O Control (SIOC) Automatická identifikace a definice meze citlivosti pro různé typy storage, HDD SAS versus SATA a SSD, dříve konstantní hodnota 30ms pro všechny Storage I/O Control

23 vsphere Distributed Switch - network Health Check (kontrola chybné konfigurace VLAN, MTU a teamingu) - možnost zálohování a obnovy konfigurace vds - Management Network Rollback and Recovery - Distributed Port Auto Expand - Bridge Protocol Data Unit Filter (prevence DoS attack) - Port Mirroring Enhancement (RSPAN and ERSPAN) - Enhanced SNMP Support - Link Aggregation Control Protocol (LACP) vds

24 Single Root I/O Virtualization (SR-IOV) - podpora standardu, která dovolí jeden PCI-e adapter prezentovat více virtuálním strojům (VMDirectPath dovoluje přiřazení jen jedné VM) - SR-IOV se, podobně jako VT-d, povoluje v biosu SR-IOV

25 Virtual Extensible LAN (VXLAN) - VXLAN je nová síťová technologie vyvinutá společnostmi VMware a Cisco a podporovaná různými dalšími vendory, včetně Open vswitch - VXLAN umožní vytvářet logické isolované sítě napříč klasickými sítěmi a lokalitami, primárně řeší limit klasických VLAN a to max. počet zapadá do oblasti Software defined Networking - VXLAN zapouzdří na L2 MAC frame do L3 UDP hlavičky. VXLAN

26 vsphere client - oznámení o zastavení vývoje tlustého clienta - nové features dostupné jen přes web clienta - přístup pro web clienta zprotředkovává vcenter Server vsphere client

27 vcenter Server pro Windows - rozdělení na více vrstev instalovatelných na více serverů (SSO a Inventory) - vylepšení Web clienta - podpora většího počtu ESXi (1000), VMs (10000) a Datastore (2000) vcenter Server

28 vcenter Server Virtual Appliance - alternativní centrální management nevyžadující serverovou Windows licenci - jednoduchá implementace (import z OVF nebo OVA) - postaveno na distribuci SLES v11 64-bit s databází vpostgres (dříve DB2) - min. 8GB RAM pro VA Co není nyní dostupné: Update Manager Linked-Mode support for the VSA (vsphere Storage Appliance) Only support for Oracle as the external database Embedded database only supports 5 hosts and 50 VMs support for vcenter Heartbeat vcenter VA

29 vsphere Storage Appliance (VSA) Redundantní (replikované) Software defined Storage, nyní zahrnuté v edicích Ess+ a vyšší (dříve za cca 6000 USD) VSA

30 A další z rychlíku - User access do ESXi shelu není limitován na root účet - podpora pro SNMP3 - podpora pro nové OS a CPU - Auto Deploy Enhacements - All Paths Down (APD) and Permanent Device Loss (PDL) impromevent - Distributed Resource Scheduler (DRS) version 2 (práce s linkovanýmy clony) A další

31 Nové produkty v 5.1

32 Intermezzo: Backup versus Replication Rozdíly: Backup produkuje vysoce komprimované a deduplikované záložní soubory, které zabírají na cílovém úložišti co nejméně místa. Toto je významné v případě, že předmětem zálohování je i hluboká historie, popř. archív. Při obnově se počítá s delším Recovery procesem na původní úložiště, popř. virtuální stroj. Předmětem Replication je taková kopie a cíl (jiný ESXi, bez komprese ), která dovolí v případě poruchy zdroje daný virtuální stroj nastartovat v extrémně krátkém čase. Backup a Replication

33 Data Protection Virtuální Appliance pro zálohování VMs inspirovaná známým řešením EMC Avamar nahrazující starší produkt Data Recovery. -1 VDP per ESXi -až 100 VMs per VDP -až 10 VDP per vcenter Negativa a limity: -obsažen v edici až Ess+ a vyšší -heslo musí mít přesně 9 znaků (ne minimálně!) -3 instalační verze (512GB, 1TB a 2TB), nelze expandovat, nelze migrovat -placená edice Advanced (4 a více TB). -nelze jednoduše přegenerovat systém VDP -zálohy jen celých VM (nelze nezálohovat nepotřebné virtuální disky) -nelze plánovat časy plných a inkrementálních záloh -nelze specifikovat jiné úložiště -velmi omezená definice startu záloh -nedostatek informací o provozu, složitá diagnostika problémů -obnovu jednotlivých souborů lze provést jen z VM, která byla předmětem zálohy a prohlížečem s Flash Player pluginem -extrémně dlouhý start, shutdown a obnova jednotlivých souborů -spousta problémů a bugů Závěr: s ohledem na konkurenčnířešení (i free) se jedná o noční můru VDP Advanced koupí jenom zaměstnanec VMware. Backup

34 vsphere Replication - nástroj na vytváření asynchroních replik VMs do jiné lokality za účelem rychlé obnovy - má podobný účel a funkcionalitu, jako nativní replikace na storage - dříve jen součást produktu Site Recovery Manager (SRM) Replication

35 vsphere 5.5 vsphere 5.5

36 Dostupnost vsphere narozeno dne uvolněno dne: Porod

37 Licencování

38 Edice Edice

39 Hypervisor 5.5 (free) Zrušen limit na pram!!! (5.0 a GB) Hypervisor

40 Funkcionalita

41 Requirements of vsphere min. 2GB fyzické RAM (pram) - min. 2 CPU nebo 1 CPU s 2 Core Intel nebo AMD - 64-bit fyzický HW (ideálně přítomný na HCL) - CPU s podporou instrukcí LAHF/ SAHF - 1GB USB flash Tlustý client se nekonektne na vcenter Server z Windows XP 32bit (security bug) Pro Windows XP 64bit a Windows Server bit a 64bit existuje patch, viz VMware KB Požadavky na HW

42 New VM Hardware (v10) - k verzím 4 (ESXi/ESX 3.5), v7 (ESXi/ ESX 4.x), v8 (ESXi 5) a v9 (ESXi 5.1) přibývá verze 10, která přináší podporu SATA řadiče - na ESXi 5.x je stále podporováno provozování verzí 4, 7, 8 a 9 - upgrade VM na v10 je možný při vypnutém stavu - downgrade není podporován - volba verze 9 a 10 je dostupná jen ve web klientovi - verzi 10 nelze editovat z tlustého klienta, proto neupgradujte VMs, nemáte-li vcenter Server a nepotřebujete virtuální SATA řadič!!! v10

43 Nové maximalní konfigurace 16 NUMA Nodes per host (8 NUMA Nodes in vsphere 5.1) 62TB for Virtual RDM (2TB in vsphere 5.1) Maxima

44 62TB for vmdk Limity: -VM musí podporovat kapacity větší než 2TB (GPT, ne MBR) -Datastore musí být verze VMFS5 nebo NFS, ne VMFS3 -Fault Tolerant není podporován -Virtual SAN není podporován -není podporován BusLogic controller ve VM -podporován jen přes Web client a CLI (ne tlustý client) -Virtual Flash Read Cache podporuje maximální velikost disku 16TB -nejsou podporovány SE virtuální disky -nelze navýšit kapacitu vmdk > 2TB za chodu 62TB

45 Nová driver architektura V nové architektuře jsou linux drivery (open-source) nahrazeny novými nativními drivery implementovanými přímo pod Vmkernel interface Plusy: -vyšší kompatibilita, výkon, stabilita a spolehlivost Mínusy: -světová komunita nebude moci kompilovat open-source drivery pro tzv. white box hardware (no VMware HCL) -unsupported devices: VMware KB Architektura

46 vsphere client - definitivní potvrzení zastavení vývoje tlustého klienta - nové features dostupné jen přes web klienta - web klient je dostupný jen přes vcenter Server - lze také spravovat ESXi 5.x z VMware WorkStation 10 vsphere client

47 Reliable Memory VMkernel ESXi přestane využívat méně spolehlivé oblasti paměti na základě reportu (predikce, ECC, Dell FRM) nosného hardware P.S. Dell FRM (Fault Resilient Memory) je unikátní patentovaná technologie navržená pro ochranu vsphere serverů (VM) před paměťovými chybami Reliable Memory

48 Big Data Extensions Plugin pro vcenter Server (vsphere web client) pro řízení, správu a monitoring Hadoop clusterů Dostupné operace v GUI: -Vytváření, škálování a mazání clusterů -Správa vsphere zdrojů využívaných Hadoop clustery -Správa a monitoing Hadoop clsuterů -Řízení zdrojů Hadoop clusterů P.S. Hadoop cluster je speciální typ výpočetního clusteru zaměřeného na uskladnění a analýzu obrovského množství nestrukturovaných dat v distribuovaném prostředí. Big Data Extensions

49 App HA Rozšíření High Availability pro aplikace/ služby virtuálních strojů Pomocí vfabric Hyperic agentů, instalovaných do VM se monitoruje dostupnost vybraných aplikací. -pokud aplikace selže, bude restartována -pokud bude restart neúspěšný, bude restartován celý virtuál -na vcenter serveru se objeví alarm Nyní podporované aplikace: - MSSQL 2005, 2008, 2008R2, Tomcat 6.0, TC Server Runtime 6.0, IIS 6.0, 7.0, Apache HTTP Server 1.3, 2.0, 2.2 App HA

50 Flash Read Cache Technologie pro akceleraci odezvy diskového subsystému pomocí vysoce rychlostních médií (SSD). Alternativa, když Vám něco podobného neumožňuje přímo Vaše storage Flash Read Cache

51 Hot-Pluggable PCIe SSD Podpora pro Hot Add/ Remove SSD Devices bez downtime Hot-Pluggable PCIe SSD

52 Expanded vgpu support Kromě nvidia grafických karet (5.1) přibývá podpora virtualizace AMD GPU karet: -FirePro S7000 /S9000/S FirePro v7800p/v9800p OS: Windows 7 a Windows 8 Tři módy pro rendering: -Automatic -Software -Hardware Podpora vmotion pro rozdílné GPU Poznámka: v oficiálních dokumentech VMware je chybně uvedeno, že jsou podporovány i Intel GPU. Zatím není podporována žádná. Expanded vgpu

53 Graphic Acceleration for Linux Guests Podporované distribuce: Ubuntu and later Fedora 17 and later RHEL 7 Podporované technologie: - OpenGL DRM kernel mode setting - Xrandr - XRender - Xv Poznámka: VMware významně přispívá Open Source komunitě Graphic Acceleration for Linux Guests

54 Enhancements to CPU C-States Podpora novější metody C- States (CPU) pro řízení spotřeby/ výkonu hardware Zajistí více výkonu při zachování nižší spotřeby, např. tím, že nebudí všechny jádra hluboce uspané v C-States P.S. Ve vsphere 5.1 a nižších a u staršího hardware je používána metoda P-States (Performance), která jen pracuje s frekvencí a napětím Power Savings

55 Networking - Enhancement to LACP feature navýšen počet LA skupin Group na 64 a počet hashing algoritmů na 22 - Enhanced SR-IOV zalicencovaná vazba na vds, šíření specifických vlastností definovaných na Communicate group na vss nebo vds na virtuální funkce - Traffic Filtering dovolí zahazovat nebo propouštět vybraný traffic - QoS Tagging podpora pro Differentiated Service Code Point (DCSP) marking - Packet Capture sada nástrojů pro diagnostiku síťových problémů Port P.S. Vše jen na Distributed Switches (Enterprise Plus) Networking

56 Latency-Sensitivity Feature Pro vybrané virtuální stroje, obsahující vysoce náročné a/ nebo na odezvu citlivé aplikace, lze zajistit exkluzivní přístup k fyzickým zdrojům, tj. RAM, CPU a NICs Latency-Sensitivity Feature

57 VAAI UNMAP Improvements UNMAP je mechanismus pro navrácení uvolněného místa storage po přesunu nebo vymazání VMs Nyní je proces zrychlen a zjednodušen VAAI UNMAP

58 Microsoft Cluster Updates - podpora clusteru Microsoft Windows Server Round-robin path policy for shared storage - iscsi protocol for shared storage - Fibre Channel over Ethernet (FCoE) protocol for shared storage MSCS Updates

59 A zbytek z rychlíku - podpora pro 16Gb FC (v 5.1 byla také, ale byla degradována na 8Gb) - podpora pro 40Gbps síťové karty - Auto Remove of Devices on PDL A zbytek

60 vcenter Server pro Windows - podporován jen na Windows Server bit a vyšší (už ne na Windows Server 2003/ 2003 R2) - vylepšené SSO (prý kompletně přepsané) a GUI - podpora novějších serverových verzí (W2K12) - šifrovaná konektivita pro autentifikaci z AD - podpora multi doménového prostředí P.S. Update Manager není na WK3 podporován, ale po jistém hacku jej lze nainstalovat a funguje bez problémů vcenter Server

61 vcenter Server Virtual Appliance - alternativní centrální management nevyžadující serverovou Windows licenci - jednoduchá implementace (import z OVF nebo OVA) - postaveno na distribuci SLES v11 64-bit s databází vpostgres - min. 8GB RAM pro VA Co není stále dostupné (stále to samé): Update Manager Linked-Mode support for the VSA (vsphere Storage Appliance) Only support for Oracle as the external database Embedded database supports 100 hosts and 3000 VMs (dříve 5 a 50) support for vcenter Heartbeat vcenter VA

62 vsphere Storage Appliance (VSA) Redundantní (replikovaná) Software defined Storage, nyní zase za peníze!!! S ohledem na tuto okolnost odmítám zmínit popis novinek (nejsou stejně nějak fascinující) a doporučuji postavit vstorage na konkurenčních produktech. VSA

63 Data Protection Virtuální Appliance pro zálohování VMs inspirovaná známým řešením EMC Avamar nahrazuje starší produkt Data Recovery. Novinka: Replication Odstraněné negativa a limity: -1 instalační verze (dříve 512GB, 1TB a 2TB), až při konfiguraci se definuje velikost úložiště (3x 512GB, 3x 1TB nebo 3x 2TB) -lze jednoduše přegenerovat systém VDP a importovat existující vmdk -lze zálohovat jen individuální virtuální disky -spousta problémů a bugů opravených v další verzi 5.5.5, která vyšla o 2 měsíce později Závěr: už je to v SMB sektoru použitelné. A když ne, tak někdy v další verzi Backup

64 vsphere Replication - Multiple Points in Time - Multiple Replication Appliances per vcenter (místo jedné až 10) - Support pro Storage vmotion - Support pro vsan - Dramatic Speed Improvement Replication

65 Nové produkty v 5.5

66 Intermezzo trendy (evoluce) u Serverů a Storage - složitější zastupitelnost serverů při havárii (pokud nebyly totožné a od jednoho výrobce) - LUNy/ File systémy nebylo možné sdílet mezi servery Intermezzo

67 Intermezzo trendy (evoluce) u Serverů a Storage Virtualizace a clusterový sdílitelný file systém (VMFS, CSV, ) Výhody: -nezávislost na hardware díky virtualizaci => extrémně jednoduchá nahraditelnost vadného fyzického serveru => vmotion, HA, Nevýhody: -extrémní závislost na centrální storage Intermezzo

68 Intermezzo trendy (evoluce) u Serverů a Storage Replikace storage Výhody: -Vyřešení problému závislosti na jedné Storage Nevýhody: -Vysoká cena, zejména u FC iscsi se stává více a více přitažlivější volbou Intermezzo

69 Intermezzo trendy (evoluce) u Serverů a Storage Software defined Storage levnější alternativa k nativním diskovým úložištím zajímavá zejména s iscsi protokolem, obzvláště s 10Gbitem Servery pro provoz VMs se dimenzují: -rack 1U, min. 2 CPU, velká RAM, -konektivita -bez HDD -nenáročný support Servery pro storage se dimenzují -rack 2U, 1 CPU, max. 10GB RAM, -špičkový řadič s velkou cache a baterií -adekvátní (větší) počet HDD -nadstandardní support Nejznámější produkty: -HP Lefthand VSA (StoreVirtual) -Open-e DSS -StorMagic SvSAN -StarWind iscsi SAN -FalconStor NSS Intermezzo

70 Intermezzo trendy (evoluce) u Serverů a Storage Virtual Computing Platform - Software defined Storage pracující vedle VMs => snížení nákladů za fyzické železo a supporty, napájení, chlazení, Apropo, jaká je asi budoucnost FC versus 10Gb/ 40Gb iscsi? Servery se dimenzují: -rack 2U, min. 2 CPU, velká RAM -konektivita -špičkový řadič s velkou cache a baterií -adekvátní (větší) počet HDD -nadstandardní support Zajímavý startup: -Nutanix Intermezzo

71 VMware Virtual SAN (zatím v betě) Redundatní VMware Software defined Storage, která je zabudována do Vmkernelu ESXi (ne licenčně!!!) - licencování má být per pcpu - pakliže to VMware (zase) s cenou přepískne, máme tady další mrtvolu vsphere Storage Appliance Cena nízká? (odhad: vysoká) Cílová SMB Enterprise, Cloud Rozšiřitelnost max. 3 nódy max. 16TB Protokol NFS proprietární Virtual SAN min. 3 nódy, max. do velikosti vsphere clusteru Odezva běžná (bez SSD cache) vysoká, s SSD cache Funkcionalita vcenter integrated management, Storage Policy Virtual SAN

72 Migrace

73 Upgrade metody na 5.5 Upgrade Methods Upgrade from ESX/ ESXi 4.x Upgrade from ESXi 5.0 Upgrade from ESXi 5.1 vsphere Update Yes Yes Yes Manager Interactive upgrade from Yes Yes Yes CD, DVD or USB drive Scripted upgrade Yes Yes Yes vsphere Auto Deploy No Yes, if the ESXi 5.0.x Yes, if the ESXi 5.1.x host was deployed using host was deployed using Auto Deploy Auto Deploy esxcli No No Yes Upgrade

74 Předimplementační analýza - prověřit kompatibilitu software třetích stran zálohovací aplikace, pluginy, atd. - prověřit kompatibilitu harware na VMware HCL - nahlédnout na seznam Known Issues Upgradovat bios a firmware komponent (servery, storage, )! Analýza

75 Upgrade vcenter Server popř. deploy VA - pokud není překážkou závislost na pluginech třetích stran, není důvod, proč nezačít upgradem/ deployingem na vcenter Server osobně se více a více přikláním k vcenter Serveru VA - podpora managementu starších ESXi (4.x, 5.0 a 5.1) není problém vcenter Server

76 Customized version of ESXi - vyčkejte na uvolnění customizovaných verzí ESXi - vyčkejte na první patch pro ESXi 5.5 Linky na customizované verze ESXi: HP, NEC, Cisco, Hitachi, Fujitsu https://my.vmware.com/web/vmware/info/slug/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/5_5#custom_iso Dell Servery, úložiště a sítě -> PowerEdge -> model -> Operační systém: VMware ESXi 5.5 -> Podniková řešení IBM Customized version

77 VMXNET3-10Gbit, což dovoluje touto rychlostí přenášet data mezi virtuály na jednom vss všechny ostatní virtuální adaptéry (flexible, e1000, e1000e, VMXNET2) jsou jen gigabitové - je zde možné povolit SplitRx mode, který zvyšuje propustnost pro multicast komunikaci - problémové nebo pomalé virtuální síťové karty e1000 a e1000e v ESXi 5.x (mohou způsobit PSOD s Exception 14 díky defaultně povoleným algoritmům Receive-Side Scaling / RSS a TCP Chimney Offload) VMXNET3

78 Závěrečné zamyšlení

79 Quo Vadis (kam kráčíš) VMware? VMware vsphere je stále číslo1 na poli virtualizace, byť mu konkurence šlape na paty. Windows Server 2012 R2 má spousty zajímavých novinek, které VMware vypustil už před x lety, a jen hazardér jej nasadí do produkčního Enterprise prostředí. Jenže s tímto nelze operovat do nekonečna. Taneček VMware na samém kraji útesu. Akcionáři tlačí na větší zisky a management (CEO) na ně reaguje stylem po mně potopa, např.: -v 4.1 nová edice Enteprise Plus. Problém? Po časově omezenou dobu můžete upgradovat za zvýhodněnou cenu. -V 5.0 zrušena edice Advanced Problém? S platným supportem můžete přejít zdarma na edici Enterprise -v 5.0 nový limit na fyzickou RAM 32GB u freewarové verze Problém? Kupte si edici Essentials. Zrušeno po 2 letech v 5.5 -nové licencování (kromě pcpu ještě vram) Problém? Kupte si další licence. Zrušeno po roce v 5.1 -Player 5.0 stále freeware, ale jen pro nekomerční použití Problém? Kupte si licenci WorkStation. Doposavad nezrušeno Poslední skrytý nátlak: - freeware ESXi 5.1 a 5.5 nelze managovat z Web clienta (dostupný jen přes vcenter), není v něm tedy dostupná nová funkcionalita Quo Vadis?

80 Děkuji za pozornost Otázky a odpovědi Diskuze

81 Otázka první: Na jakou velikost fyzické RAM je limitován freewarový VMware hypervisor 5.5? (POZOR: za dostatečnou odpověď nepovažuji není limitován )

82 Otázka druhá: Jaký se nazývá jeden z posledních zajímavých trendů v oblasti Storage?

83 Otázka třetí: Jak se nazývá důležitá funkcionalita, která je vyžadována u hw pro provoz ESXi 5.x oproti verzím 4.x?

84 Otázka čtvrtá: Lze provést navýšení virtuálního disku nad 2TB za chodu virtuálního stroje?

85 Otázka pátá: Za jakých podmínek lze provést Storage vmotion mezi LUNy sdílené storage v edici Essentials Plus? (POZOR: podmínky jsou dvě, pominu-li potřebu verze minimálně 5.1)

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SERVEROVÁ VIRTUALIZACE V PROSTŘEDÍ NETAPP A VMWARE

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SERVEROVÁ VIRTUALIZACE V PROSTŘEDÍ NETAPP A VMWARE Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií SERVEROVÁ VIRTUALIZACE V PROSTŘEDÍ NETAPP A VMWARE Diplomová práce Autor : Bc. Michal Frýda Informační technologie

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE SERVERŮ

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra informačních technologií a elektronického obchodování VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE SERVERŮ Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování VIRTUALIZACE A KONSOLIDACE SERVERŮ Bakalářská práce Autor : Michal Frýda Informační technologie, SIS Vedoucí

Více

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud 2012 Bc. Pavel Stoklasa Souhlasím se

Více

Virtualizace pro server, desktop systém

Virtualizace pro server, desktop systém Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra informačních technologií Virtualizace pro server, desktop systém Bakalářská práce Autor: Ondřej Měřička, DiS. Informační technologie, Manažer projektů informačních

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Marek Waśniowski (was0004), Filip Zatloukal (zat108)

Marek Waśniowski (was0004), Filip Zatloukal (zat108) Napojení virtualizační platformy VMware ESX na fyzickou síť. Volně dostupné platformy, požadavky na HW. Distribuovaný virtuální přepínač. CDP, LLDP, LACP Marek Waśniowski (was0004), Filip Zatloukal (zat108)

Více

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware

Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace podnikového prostředí na platformě VMware Diplomová práce Autor: Bc. Kristína Kyšová Informační

Více

Virtualizace. Miroslav Novotný

Virtualizace. Miroslav Novotný Virtualizace Miroslav Novotný Setkání správců NIS Svratka, 17.6.2009 Pojem virtualizace Virtualizace v ICT = (zdánlivé) výpočetní prostředí Historie: 60. léta 20. stol. virtuální stroje v rámci IBM systémů

Více

Implementace infrastruktury do virtuálního prostředí

Implementace infrastruktury do virtuálního prostředí Bankovní institut vysoká škola Praha Implementace infrastruktury do virtuálního prostředí Diplomová práce Bc. Jiří Hanzal Duben, 2015 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

Virtualizace operačních systémů

Virtualizace operačních systémů Virtualizace operačních systémů Virtualization of operation systems Pavel Kulíšek Bakalářská práce 2011 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2011 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce popisuje současnou

Více

Osvědčené postupy při konfiguraci virtualizovaných prostředí. Symposium 2014

Osvědčené postupy při konfiguraci virtualizovaných prostředí. Symposium 2014 Osvědčené postupy při konfiguraci virtualizovaných prostředí Symposium 2014 1. Virtualizace a podpora Caché Caché (Ensemble a další produkty) jsou podporovány na virtualizovaných operačních systémech InterSystems

Více

Red Hat Enterprise Virtualization Radek Langkramer

Red Hat Enterprise Virtualization Radek Langkramer Red Hat Enterprise Virtualization Radek Langkramer Agenda RHEV - celkový přehled Architektura - minulost, současnost a budoucnost RHEV3 vlastnosti Demo live! Roadmapa - kudy dál O&O Agenda RHEV - celkový

Více

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) Jiří Cihlář jiri.cihlar@alef.com CCIE#24609

VDI (Virtual Desktop Infrastructure) Jiří Cihlář jiri.cihlar@alef.com CCIE#24609 VDI (Virtual Desktop Infrastructure) Jiří Cihlář jiri.cihlar@alef.com CCIE#24609 Agenda Virtualizace operačních systémů obecně Virtualizace desktopů obecně Virtualizace aplikací Virtualizace desktopů a

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Virtualizace

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Virtualizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace Vysoká dostupnost serverové infrastruktury Bakalářská práce Autor: Petr Oliva Informační technologie

Více

Open-source není sprosté slovo

Open-source není sprosté slovo Open-source není sprosté slovo 1 Open-source není sprosté slovo DATA-INTER Opava Vladimir_Holub@datainter.cz květen 2012 http://www.datainter.cz Open-source není sprosté slovo 2 Typy licencí Proč? - kdo

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4

Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 Acronis Backup Advanced Version 11.5 Update 4 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro VMware / Hyper-V / RHEV / Citrix XenServer / Oracle VM ZÁLOHOVÁNÍ VIRTUÁLNÍCH POČÍTAČŮ Obsah 1 O tomto dokumentu...

Více

Příloha č. 1: Technické zadání zakázky TC ORP Pohořelice

Příloha č. 1: Technické zadání zakázky TC ORP Pohořelice Příloha č. 1: Technické zadání zakázky TC ORP Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb TC ORP Pohořelice. Součástí požadavku na

Více

Část A 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Část A 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Cílem zakázky je navrhnout a realizovat zvýšení zabezpečení dat a komunikace uvnitř Policie ČR (dále též PČR) jako veřejné organizace a to v souladu se strategickými záměry Policie

Více

Katalog 11/12. Obsah. Další. » Uzavření ankety: Vaše názory na tisková zařízení. » AutoCont v elitním TOP 5 Oracle Partner Clubu

Katalog 11/12. Obsah. Další. » Uzavření ankety: Vaše názory na tisková zařízení. » AutoCont v elitním TOP 5 Oracle Partner Clubu Katalog 11/12 Události a zajímavé projekty Témata měsíce Produktové tipy a ceníky AutoCont» Uzavření ankety: Vaše názory na tisková zařízení» AutoCont v elitním TOP 5 Oracle Partner Clubu» AC Dynamics

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl.1. Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: Škroupova

Více

Essential Windows Server 2012 Networking, SQL Server 2012 a SharePoint Server 2013 Správy in Czech

Essential Windows Server 2012 Networking, SQL Server 2012 a SharePoint Server 2013 Správy in Czech Essential Windows Server 2012 Networking, SQL Server 2012 a SharePoint Server 2013 Správy in Czech Vyvinutý Nam Nguyen Essential Windows Server 2012 Networking, SQL Server 2012 and SharePoint Server 2013

Více

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity. v Olomouci komplexní vybavení Datacentra

Výzkumně vzdělávací areál Pedagogické fakulty Univerzity. v Olomouci komplexní vybavení Datacentra Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení v souladu s ust. 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výzkumně vzdělávací

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Automatizace úloh v cloudovém prostředí Bc. Jiří Pětník Vedoucí práce: Ing. Miroslav Čepek Studijní program:

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta KATEDRA INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zálohování a archivace dat v datových centrech v podnikovém prostředí Backup and archiving

Více

Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě. Bc. Jan Plzák

Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě. Bc. Jan Plzák Migrace operačních systémů a jejich služeb malé podnikové sítě Bc. Jan Plzák Diplomová práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je migrace serverového

Více

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization

Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization Virtualizace koncových stanic Desktop Virtualization ZADÁNÍ UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Virtualizace koncových stanic Autor BP: Petr Lenz Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček

Více

I. Realizační fáze 1. STAVEBNÍ ÚPRAVY. ETAPA 1 Popis řešení stavební a technologické úpravy v lokalitě Hláska

I. Realizační fáze 1. STAVEBNÍ ÚPRAVY. ETAPA 1 Popis řešení stavební a technologické úpravy v lokalitě Hláska 1.1. PŘÍLOHA Č. 1 - POPIS DÍLA A JEHO ŘEŠENÍ I. Realizační fáze 1. STAVEBNÍ ÚPRAVY ETAPA 1 Popis řešení stavební a technologické úpravy v lokalitě Hláska Podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem

Více