SADY VIDEOTELEFONŮ INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SADY VIDEOTELEFONŮ INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD"

Transkript

1 SADY VIDEOTELEFONŮ INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

2 1. OBSAH: 1. OBSAH: Podmínky používání Určení a vlastnosti videotelefonu Součásti videotelefonu Monitor MVC-6501 (sada DRACO) Monitor MVC-6502 (sada LIBRA) Venkovní tablo BVC Napáječ ZS Elektrický zámek (není součástí sady) Napáječ elektrického zámku (není součástí sady) Příprava montáže Určení míst, na kterých budou namontovány součásti systému Provedení elektrické instalace videotelefonu MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ KOMPONENTŮ VIDEOTELEFONU Montáž a připojení monitoru MVC Montáž a připojení monitoru MVC Montáž a připojení venkovního tabla Montáž napáječe Montáž elektrického zámku Použití videotelefonu Údržba TECHNICKÉ ÚDAJE

3 2. Podmínky používání - Před započetím montáže a používání videotelefonu je zapotřebí se seznámit s návodem pro montáž a použití. - Elektrická instalace musí být provedena dle normy ČSN (IEC ) osobou, která má příslušné oprávnění. - Elektrická instalace videotelefonu musí být provedena takovým způsobem, aby nebyla přímo vystavena atmosférickým výbojům. - Komponenty videotelefonu musí být použity v souladu s jejich určením. Použití komponentů videotelefonu pro jiné účely, připojení k jiným zařízením než jsou zmíněny v návodu nebo připojení jiným způsobem, může způsobit jejich poškození, požár nebo úraz elektrickým proudem. - Otvory v krytu monitoru nesmí být zakrývány. - Do otvorů v krytu monitoru nesmí být vkládány žádné kovové předměty, protože hrozí úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru. - Venkovní tablo je zapotřebí instalovat do míst s nízkou úrovní hluku. - Venkovní tablo je napájeno napětím z monitoru. Na svorky Power a GND ve venkovním table nesmí být připojeno napětí z externího zdroje. - Připojení komponentů videotelefonu k elektrické instalaci je zapotřebí provádět při vypnutém napájení. 3. Určení a vlastnosti videotelefonu - Videotelefon je určen pro rodinné domy, firmy a instituce. - K venkovnímu tablu je možné připojit jeden monitor. - Ve videotelefonech jsou použity monitory s barevným TFT displejem. Jsou to bezsluchátkové monitory hands free pracující v duplexním režimu (obousměrná hlasová komunikace bez nutnosti stisku tlačítka). - Venkovní tablo je montováno na omítku. - V table se nachází barevná kamera s přísvitem pomocí LED diod, který usnadňuje sledování tváře při komunikaci v noci. 4. Součásti videotelefonu Monitor MVC-6501 (sada DRACO) Jedná se o hands free (bez sluchátka) monitor s barevným displejem TFT 7. Monitor je vybaven regulátory hlasitosti, jasu a kontrastu. Funkční tlačítka umožňují otevření vstupu, navázání rozhovoru a zapnutí sledování vstupu

4 Obr. 1. Videomonitor Draco Monitor MVC-6502 (sada LIBRA) Jedná se o hands free (bez sluchátka) monitor s barevným displejem TFT 5,8. Monitor je vybaven regulátory hlasitosti, jasu a kontrastu. Funkční tlačítka umožňují otevření vstupu, navázání rozhovoru a zapnutí sledování vstupu. Obr. 2. Videomonitor Libra - 3 -

5 Venkovní tablo BVC-6501 Venkovní tablo v provedení antivandal s barevnou kamerou, IR přísvitem, reproduktorem, mikrofonem a tlačítkem vyvolání. Tablo je montováno na omítku. V table se nachází relé pro ovládání elektrického zámku po stisku tlačítka na monitoru. Obr. 3. Tablo BV6501 Napáječ ZS-15 Stejnosměrný napáječ 15V DC/800 ma pro montáž na lištu DIN. Je určený pro napájení monitoru a venkovního tabla. Obr. 4. Napáječ ZS-15 Elektrický zámek (není součástí sady) S videotelefonem je zapotřebí používat elektrický zámek na napětí 12V AC/1 A max. Při výběru elektrického zámku je zapotřebí brát v úvahu mechanickou konstrukci zárubně nebo dveří, které bude blokovat a také jejich typ (levé nebo pravé). Je možné použít např. elektrické zámky firmy Openers&Closers. Napáječ elektrického zámku (není součástí sady) Střídavý napáječ 12 V AC/800 ma pro montáž na lištu DIN. Napáječ je určený pro napájení elektrického zámku (není součástí sady)

6 5. Příprava montáže Určení míst, na kterých budou namontovány součásti systému - Monitor je zapotřebí montovat na takovém místě, aby na obrazovku nedopadalo silné světlo (z lampy, okna atd.), protože to může znesnadnit sledování obrazu na obrazovce monitoru. - Monitor by se neměl montovat na místech se zvýšenou vlhkostí (např. v koupelnách). - Monitor musí být namontovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů silného elektromagnetického pole (elektroinstalačních kabelů, televizorů apod.). - Monitor musí být namontovaný v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (pece, ohřívače apod.). - Venkovní tablo musí být montováno tak, aby objektiv kamery nesměřoval přímo do silného zdroje světla (slunce, silné lampy), protože to značně znesnadní nebo znemožní sledování tváří příchozích. - Obraz na obrazovce je závislý na výšce v jaké je montováno tablo. Doporučená výška je přibližně 180cm. Tato výška zajišťuje možnost sledování tváře dospělé osoby normálního vzrůstu, která se nachází 50cm od tabla. Výšku montáže je nejlépe vybrat experimentálně. - Venkovní panel nesmí být montován ve větší vzdálenosti od monitoru než 60m (při zachování odpovídajícího průřezu kabelů). - Napáječ je zapotřebí instalovat uvnitř budovy v místech, kde nebude vystaven působení vlhkosti. Nejlépe je instalovat napáječ na lištu DIN v elektrickém rozvaděči objektu. - Toto doporučení se vztahuje na napáječ k monitoru a také na napáječ elektrického zámku. Napáječ elektrického zámku může být montován v blízkosti venkovního panelu (například v instalační skříňce umístěné na sloupu). Provedení elektrické instalace videotelefonu Propojení komponentů videotelefonu může být provedeno libovolným kabelem o průřezu, které splňuje požadavky dle tabulky č. 1. Při vzdálenostech mezi tablem a monitorem větších než 30m použijte pro videosignál koaxiální kabel. Způsob připojení koaxiálního kabelu je zobrazeno na obr. 8. Maximální vzdálenost mezi venkovním tablem a monitorem nesmí překročit 60m. Kabely uložené do země a instalované ve venkovním prostředí musí být ve venkovním provedení (s úpravou proti vlhkosti). Počet žil v kabelech je uveden na zjednodušených schématech (obr. 4 a 5). vzdálenost připojení <10m <30m <60m tablo-monitor 0,4 mm 2 0,75 mm 2 koaxiální kabel napáječ-tablo, monitor 1 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2 napáječ-230v maximálně 4m, 1mm 2 Tabulka 1. Průřezy vodičů v závislosti na vzdálenosti mezi komponenty videotelefonu - 5 -

7 Obr. 5. Schéma zapojení videotelefonu Draco Obr. 6. Schéma zapojení videotelefonu Libra - 6 -

8 Obr. 7 Schéma zapojení jednotlivých komponentů sady videotelefonu Draco a Libra Obr. 8 Schéma zapojení jednotlivých komponentů sady videotelefonu Draco a Libra při použití koaxiálního kabelu - 7 -

9 6. MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ KOMPONENTŮ VIDEOTELEFONU Montáž a připojení monitoru MVC-6501 Pro usnadnění montáže můžeme v místě instalace monitoru umístit standardní elektroinstalační krabici, ve které ukončíme instalační kabely videotelefonu. Po namontování musí monitor zcela zakrýt krabici. Usnadní to připojení a připevnění monitoru. - Monitor je přichycený na kovové úchytce přišroubované na stěnu. Pro uchycení úchytky je zapotřebí ji přiložit na stěnu a naznačit místa pro hmoždinky. - V naznačených místech vyvrtáme otvory a namontujeme úchytku na zeď pomocí hmoždinek. - Na přívody naletujeme podle schématu konektory (obsažené v sadě) určené do zdířek J100 a J102. Místa letování a odizolované části přívodů zabezpečíme před zkratem pomocí smršťovací ochrany nebo izolační pásky. Připojíme konektory do zdířek. Obr. 9 Konektory v monitoru MVC-6501 Montáž a připojení monitoru MVC-6502 Monitor MVC-6502 se montuje podle stejných zásad jako MVC-6501, rozdíl je jenom ve způsobu přichycení na zeď. Monitor MVC-6502 je přichycený na dvou hmoždinkách. - Vyvrtejte dva otvory pro hmoždinky 6, instalované vodorovně ve vzdálenosti 141mm. - Instalujeme hmoždinky a vruty tak aby vyčnívaly přibližně 5mm. - Připojíme přívody a zavěsíme monitor. Obr. 10 Konektory v monitoru MVC

10 Montáž a připojení venkovního tabla - Odšroubujte šroub, držící tablo k rámečku. - Rámeček přiložte na místo montáže, naznačte místa a vyvrtejte otvory pro hmoždinky. Objektiv kamery by se měl nacházet ve výšce přibližně 180cm (obr. 11a). - Připojte přívody podle schématu. Z tabla vychází kabel s barevně označenými vodiči (obr. 3). Vodiče je zapotřebí propojit s vodiči elektrické instalace pomocí pájky. Místo spoje je zapotřebí izolovat smršťovací trubičkou nebo izolační páskou. - Přiložte tablo do rámečku a přišroubujte šroub (obr. 11c). Obr. 11 Montáž venkovního tabla Montáž napáječe Napáječ je přizpůsobený k montáži na lištu DIN. Napáječ je možné připevnit v rozvaděči na lištu DIN nebo na kovový úchyt, který je nutné nejdříve přišroubovat na stěnu pomocí hmoždinek (úchyt je dodávaný společně se zařízením). Následně připojit přívody podle schématu připojení. Montáž elektrického zámku Elektrický zámek je ovládaný pomocí relé umístěného ve venkovním table. Elektrický zámek vyžaduje napájení z přídavného napáječe střídavého proudu. Elektrický zámek namontujte v brance nebo ve vstupních dveřích dle doporučení výrobce. Následně připojte podle schématu zapojení (obr. 7 a 8) vodiče ve venkovním table (žlutý a hnědý), kabely napáječe a elektrický zámek. 7. Použití videotelefonu - Stisk tlačítka vyzvánění na table aktivuje signál gongu v monitoru a zapne monitor, na kterém se objeví obraz z kamery. - Pro zapnutí hlasové komunikace je zapotřebí stisknout tlačítko (rozhovor) (obr. 1 a 2). - Doba rozhovoru je omezena na cca. 100s. Po uplynutí tohoto času bude automaticky ukončena. - V průběhu trvání rozhovoru je možné v libovolném okamžiku aktivovat elektrický zámek tlačítkem. Doba po kterou je aktivovaný elektrický zámek je omezena (přibližně 5s) a není závislá na délce stisku tlačítka

11 - Pokud není hlasová komunikace po zazvonění aktivována, je monitor po cca 1min. automaticky vypnut. - Na monitoru je možné kdykoliv zapnout sledování obrazu z kamery. Pro tento účel je zapotřebí stisknout tlačítko (rozhovor). - Na monitoru MV-6501 se nacházejí ovládací prvky, umožňující změnu hlasitosti, kontrastu a jasu barev (obr. 1). - Na monitoru MV-6502 se regulátory hlasitosti, kontrastu a jasu nacházejí na horní straně krytu. Pro nastavení těchto prvků je zapotřebí použít šroubovák (obr. 2) - Tlačítko přesměrování hovoru není v systémech Libra a Draco použito. 8. Údržba Komponenty videotelefonu čistíme navlhčeným hadříkem nebo pomocí čistících prostředků určených na čištění plastů. POZOR! Na čištění komponentů videotelefonu nepoužívejte prostředky obsahující rozpouštědla ani brusné materiály, protože jejich použití může způsobit trvalé poškození povrchu krytu! Při čištění je třeba se vyhnout zatečení komponentů videotelefonu vodou nebo čistícími prostředky, protože to může způsobit poškození videotelefonu! 9. TECHNICKÉ ÚDAJE Monitor MV-6501 Úhlopříčka obrazovky 7 Rozměry 240x175x35 Napájení 15V DC/0,8A Pracovní teplota 0 C...70 C Monitor MV-6502 Úhlopříčka obrazovky 5,8 Rozměry 220x110x30 Napájení 15V DC/0,8A Pracovní teplota 0 C...70 C Tablo BVC-6501 Rozměry Pracovní teplota Napáječ ZS-15 Vstupní napětí Výstupní napětí Rozměry Pracovní teplota 135x55x40-20 C...70 C 230 V AC 15 V DC/800 ma max. 87x87x60 0 C...70 C

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD Sada videotelefonu Bastion ARIES OBSAH 1. Podmínky používání... 2 2. Určení a vlastnosti videotelefonu... 2 3. Součásti videotelefonu... 2 4. Příprava montáže... 4 5. Montáž

Více

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu:

Po otevření krabice se doporučuje zkontrolovat její obsah dle následujícího seznamu: 2 1. Systém domácího videovrátného Umožňuje audiovizuální spojení s dveřní stanicí, otevírání dveří a hlasovou komunikaci mezi jednotlivými monitory -interkom. Základním přínosem tohoto systému je zvýšení

Více

OBSAH 29: Audio vstupní systém s výzvou "SOUND SYSTEM" 85: Video vstupní systém s výzvou "SOUND SYSTEM"

OBSAH 29: Audio vstupní systém s výzvou SOUND SYSTEM 85: Video vstupní systém s výzvou SOUND SYSTEM OBSAH 1: Obsah 2: Základní pravidla pro instalaci a bezpečnostní podmínky 3: Domovní telefony série Sound Systém 4-5: Monitory série Sound Systém 6: Monitory pro systém "Hands-free" 7: Domovní telefony,

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Barevný videovrátný Vnitřní jednotka RL-AT-03/RL-AT-09/RL-AT-10 Venkovní jednotka C/D/F/M

Barevný videovrátný Vnitřní jednotka RL-AT-03/RL-AT-09/RL-AT-10 Venkovní jednotka C/D/F/M Barevný videovrátný Vnitřní jednotka RL-AT-03/RL-AT-09/RL-AT-10 Venkovní jednotka C/D/F/M Návod k obsluze Vlastnosti Štíhlá monitorová vnitřní jednotky v moderním a exklusivním provedení. Stupeň krytí

Více

1. Systém domácího videovrátného

1. Systém domácího videovrátného 2 Obsah 1. Systém domácího videovrátného...2 2. Obsah dodávky...2 3. Technický popis výrobku...3 4. Instalace...4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného...5 6. Obsluha...6 7. Poruchy a jejich

Více

ABB-Welcome a Welcome Midi Domovní audio a video telefony Technický manuál

ABB-Welcome a Welcome Midi Domovní audio a video telefony Technický manuál ABB-Welcome a Welcome Midi Domovní audio a video telefony Technický manuál 2 Technický manuál Domovní telefony Obsah ABB-Welcome 01 Příklady typických instalací 4 02 Plánování instalací 8 03 Odborná montáž

Více

Ovládací mechanismy 250 V

Ovládací mechanismy 250 V Ovládací mechanismy 50 V Typy použití ovládání (vypínání/zapínání) obvodů s odporovým nebo induktivním zatížením, malé motory (osvětlení pomocí reflektorových žárovek, zářivek a transformátorů, ventilátory,

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As

Uživatelská příručka. Monitor AL1751As Uživatelská příručka Monitor AL1751As OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 SPECIÁLNÍ POZNÁMKY K LCD MONITORŮM... 3 PŘED OBSLUHOU MONITORU... 3 VLASTNOSTI... 3 OBSAH BALENÍ... 3 SÍŤOVÝ PŘÍVOD... 4 INSTALACE MONTÁŽNÍ

Více

Displej LCD řady C. Uživatelská příručka

Displej LCD řady C. Uživatelská příručka Displej LCD řady C Uživatelská příručka OBSAH BEZPEČNOST ------------------------------------------------------------------ 2 BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY ----------------------------------------- 2-3 SPECIÁLNÍ

Více

Systém zapojení po dvou vodičích

Systém zapojení po dvou vodičích platnost od.. Systém zapojení po dvou vodičích pro, účastníků obsah popis a vlastnosti systému...str. důležitá upozornění před montážídřív než začnete...str. popis zvonkového tabla... str. rozměry zvonkových

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.13.0 Firmware 1.13.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

WRT Adresné CU-12 / CU-14. Instalační manuál. Adresný systém

WRT Adresné CU-12 / CU-14. Instalační manuál. Adresný systém WRT Adresné CU-12 / CU-14 Adresný systém VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 635 (pracovní doba 7:00 15:30) www.variant.cz evs@variant.cz Tato

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.11.0 Firmware 1.11.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

2N Helios IP Vario. Dveřní IP interkom. Instalační manuál 2.1

2N Helios IP Vario. Dveřní IP interkom. Instalační manuál 2.1 2N Helios IP Vario Dveřní IP interkom Instalační manuál Verze 2.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost

Více

2N Helios IP Dveřní komunikátor

2N Helios IP Dveřní komunikátor 2N Helios IP Dveřní komunikátor Uživatelský manuál Verze 1.8.0 Firmware 1.8.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

PŘÍSAVACÍ A ODSÁVACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA

PŘÍSAVACÍ A ODSÁVACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA NÁVOD K POUŽITÍ VUT 350 EH VUT 500 EH VUT 530 EH VUT 600 EH VUT 800 EH VUT 1000 EH VUT 1500 EH VUT 2000 EH PŘÍSAVACÍ A ODSÁVACÍ JEDNOTKA S REKUPERACÍ TEPLA 2 OBSAH Úvod Použití Kompletace Schéma smluvního

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný Brave - Dveřní vrátný Brave NUDV S2 BNS-00, BNS-01, BNS-02 BNSC-mod, BNSM-mod, BNSKey Uživatelský a servisní návod Verze 1.0 Vážený zákazníku Gratulujeme Vám ke koupi BRAVE NUDV S2 dveřního vrátného,

Více

Informace o produktu. Vnitřní videotelefon s hlasitým odposlechem IMM2300. TCS TürControlSysteme AG, TCS Hotline Deutschland: 0 41 94/ 9 88 11 88

Informace o produktu. Vnitřní videotelefon s hlasitým odposlechem IMM2300. TCS TürControlSysteme AG, TCS Hotline Deutschland: 0 41 94/ 9 88 11 88 Informace o produktu Vnitřní videotelefon s hlasitým odposlechem IMM2300 Techické změny vyhrazeny. 2 02/2010 Obsah Obsah balení...3 Bezpečnostní pokyny...3 Obecné informace k vedení v TCS videotelefonech...3

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Barevný LCD monitor CY-VM1500EX Uživatelská příručka

Barevný LCD monitor CY-VM1500EX Uživatelská příručka CY-VM1500EX Uživatelská příručka Předtím, než začnete používat toto zařízení si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Instalace Instalace řídící jednotky Přilepte samolepící pásku suchého zipu (s

Více

KeContact P20 Instalační příručka (pro odborníka)

KeContact P20 Instalační příručka (pro odborníka) KeContact P20 Instalační příručka (pro odborníka) Pokyny k této příručce V příručce naleznete na různých místech upozornění a varování před možným nebezpečím. Použité symboly mají následující význam: VAROVÁNÍ!

Více

2N Helios IP Force. Bezpečnostní IP Interkom. Instalační manuál 2.1

2N Helios IP Force. Bezpečnostní IP Interkom. Instalační manuál 2.1 2N Helios IP Force Bezpečnostní IP Interkom Instalační manuál Verze 2.1 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Domácí videotelefon 4 FP 211 04, 05

Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Domácí videotelefon 4 FP 211 04, 05 Návod na montáž, zapojení a obsluhu pro Domácí videotelefon 4 FP 211 04, 05 4 VNF B 357 03.11 OBSAH 1. Úvod 2 2. Montáž a údržba 2 3. Programování 3 3.1. Programování systémového čísla pomocí videotelefonu

Více

První český výrobce domácí dorozumívací techniky. Nechte za sebe pracovat nové technologie

První český výrobce domácí dorozumívací techniky. Nechte za sebe pracovat nové technologie První český výrobce domácí dorozumívací techniky Nechte za sebe pracovat nové technologie Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. se snaží využívat všech dostupných možností, aby měli zájemci k dispozici

Více

P R O J E K Č N Í S M Ě R N I C E

P R O J E K Č N Í S M Ě R N I C E P R O J E K Č N Í S M Ě R N I C E vydáno: květen 2008 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Návod k obsluze. Překlad německého originálu

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Návod k obsluze. Překlad německého originálu Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Návod k obsluze Překlad německého originálu Návod k obsluze pro montéry a provozovatele Obsah Všeobecné pokyny... 4. Pokyny k dokumentaci...4. Charakteristické

Více

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY

DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY DOMOVNÍ DOROZUMÍVACÍ SYSTÉMY 013/014 Katalog domovních dorozumívacích systémů 013/014 Obsah Audiotelefony série 3000 3 Videotelefony série 3600 5 Audiotelefony série 5000 - Eclipse 8 Videotelefony série

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více