inv. č. Obsah časový rozsah ev. č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "inv. č. Obsah časový rozsah ev. č."

Transkript

1 I. OSOBNÍ DOKLADY 1 Osobní doklady 1) Domovský list K 1 2) Policejní ohlašovací lístek 2 Vojenské doklady, 8 ks K 1 3 Recepty a doporučení lékařů pro F. J. Umlaufta, 4 ks K 1 4 Tabulka měr a vah F. J. Umlaufta pro léta s. d. K 1 5 Jmenování čestným občanem obce Lipová 1933 K 1 6 Školní vysvědčení z obecné školy v Lipové,5 ks K 1 7 Školní vysvědčení z Gymnasia v Ústí nad Labem (včetně K 1 maturitního), 17 ks 8 Index, kolokviální vysvědčení a jiné doklady o studiu na K 1 Filosofické fakultě německé Karlo-Ferdinandovy university v Praze (také opis doktorského diplomu a promoční řeč F. J. Umlaufta), 41 ks 9 Potvrzené žádosti o přijetí do studentské menzy, 7 ks K 1 10 Žádosti o profesorské místo na různých gymnasiích, 30 ks K 1 11 Jmenovací dekrety, platební výměry a jiné doklady ke gymnasiální K 1 činnosti F. J. Umlaufta, 49 ks /z toho 3 ks česky/ 12 Zprávy a přehledy vlastní činnosti, 27 ks K 1 13 Žádosti o udělení studijní dovolené a snížení počtu vyučovacích K 1 hodin z důvodů vlastivědné práce, 39 ks + přílohy /část příloh česky/ 14 Udělení studijní dovolené a snížení počtu vyučovacích hodin, K 1 26 ks /z toho 6 v češtině/ 15 Povolení a zprávy o studijních cestách do Německa v roce K 1 a do Vídně v roce 1930, doklady a tiskoviny z valné hromady německých dějepisných spolků a 22. německého archivního sjezdu ve Vídni a Linci Výpisy z matrik a opisy rodných, úmrtních a oddacích listů předků K 1 F. J. Umlaufta a Ch. Umlauftové, 56 ks 17 Usnesení o zastavení trestního stíhání F. J. Umlaufta podle zákona 1937 K 1 na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. 18 Osobní doklady z let : 1) Potvrzení o zaměstnání, 2 ks /česky/ ) Potvrzení o sepsání městských dějin; prvopis a ověřený opis, celkem 2 ks /česky/ ) Potvrzení o nepostradatelnosti; 2 ks prvopis, ověřený opis a průkaz /česky/, celkem 4 ks ) Potvrzení o zaměstnání, 4 ks /česky/ ) Osobní list pro zjištění schopnosti provčleňování do práce, 1 ks /česky/ ) Potvrzení o politické spolehlivosti (prvopis, potvrzení, průkaz) 3 ks /česky/, překlad znění průkazu, 1 ks 7) Potvrzení o Umlauftově pomoci při stěhování vědeckého archivu, 1 ks /česky/ K 1 1

2 19 Nabídka služeb F. J. Umlaufta Městskému národnímu výboru 1945 K 2 v Ústí nad Labem: 1) Žádost o umožnění bezplatného spravování městského archivu /česky a německy/, , celkem 4 ks 2) Předání vlastních písemností a sbírek archivu města Ústí nad Labem, příloha inventář spisů a sbírek /česky a německy/ ) Vlastní životopis, /česky/ a něm ) Dobrozdání o politické spolehlivosti F. J. Umlaufta, /česky/. 5) Seznam členů kulturní komise, výpis z Předvoje , /česky/ 6) Sdělení kulturní komisi o uložení sbírek vlastivědců v Ústí nad Labem Žádosti F. J. Umlaufta, Ch. Umlauftové a syna Gerharda o vydání 1945 K 2 domovského listu a udělení českoslovesnkého občanství, /česky a německy/ 21 Žádost o zrušení pracovní povinnosti pro manželku 1945 K 2 Ch. Umlauftovou, 3 ks /česky/; omluvenka do práce, 1ks 22 Hlášení o domě č. 53 v Koněvově/Kippeltově ulici, 13 ks 1945 K 2 /česky/ a něm. 23 Jednorázové cestovní povolení k cestě F. J. Umlaufta do Lipové 1946 K 2 24 Vormerkbuch 1945, deník + fotokopie 1945 K 2 25 Vlastní úmrtní oznámení, tisk, 1 ks 1960 K 2 životopisy F. J. Umlaufta: 26 Dr. Franz Josef Umlauft 60 Jahre alt, článek Gerharda Eise, 2 s., stroj. opis, (otištěno Sudetendeutsche Monatshefte č. 5, 1943) 27 Emil Lehmann: Franz Josef Umlauft zum 60. Geburtstag, 5 s., stroj. 28 Marschner Erhard Ing: Franz Josef Umlauft (Spansdorf , Bayreuth ), Der Gründer der Zentralstelle für sudetendeutsche Familienforschung, 6 s., tisk (kopie) (další životopisy viz inv. č. 1515) 1943 K 2 cca 1943 K 2 po 1960 K 2 2

3 II. KORESPONDENCE a) korespondence přijatá jednotlivci 29 Absolon Emil, JUDr., notář, Bílina, 1 ks 1935 K 2 30 Adam Rudolf, obchodník, Neu Ehrenberg, 1 ks 1937 K 2 31 Adler Josef, Ferdinandshof, 1 ks 1949 K 2 32 Ahne Emilie, Stockheim, 1 ks 1956 K 2 33 Ahne Hugo, Ústí nad Labem, 1 ks 1924 K 2 34 Aggermann Max von, Leoben, Štýrsko, 2 ks 1941 K 2 35 Albrecht Hubert, Mutěnín, 3 ks K 2 36 Anders Hermann, Drážďany, Dubice, 2 ks 1941, s. d. K 2 37 Andress Franz, Dobřany u Plzně,5 ks K 2 38 Ankert Heinrich, Dr., archivář, Litoměřice, 8 ks + přílohy K 2 39 Arnold Franz Josef, dipl. architekt, 1 ks 1957 K 2 40 Arnold Ludowike, Götzendorf, 1 ks 1939 K 2 41 Bach Gustav, řídící učitel, Dolní Zálezly, 1 ks 1922 K 2 42 Baier Ludwig, evangelický církevní rada, Ústí nad Labem, 1 ks 1931 K 2 43 Baier Marie, Kreuma, 1 ks 1957 K 2 44 Bail Rudolf, vlastivědec, Chomutov, 1 ks 1940 K 2 45 Balzar,? Dr., štábní lékař, t. č. Kolín, 1 ks 1940 K 2 46 Bansa Johannes, nadporučík, genealog, Magdeburg, 1 ks 1939 K 2 47 Bartl Gottfried, Helmstedt, 1 ks 1951 K 2 48 Bártová Růžena, Příbram, 1 ks /česky/ 1936 K 2 49 Bassas Johann, Ústí nad Labem Bukov, 2 ks K 2 50 Bastecky Otto, Dr., Vídeň, 3 ks + přílohy 1938 K 2 51 Baur Bruno, t. č. na frontě, 1 ks 1942 K 2 52 Beher Rudolf, penzionovaný poštmistr, Ruprechtice, 2 ks K 2 53 Benatzky Ernst, Český Krumlov, 1 ks 1929 K 2 54 Benisch Karl, Neštěmice, 1 ks 1926 K 2 55 Bergl Josef, úředník Archivu ministerstva vnitra Praha, 1 ks 1933 K 2 56 Bergmann Alois, Dr., Stod, Loket, 9 ks K 2 57 Bernard Alfred, Černošín, 1 ks 1941 K 2 58 Bernt Alois, Jablonec, Kadaň, 2 ks K 2 59 Bernt Rudolf, Děčín, 1 ks 1941 K 2 60 Bertes,?, Drážďany, 1 ks 1937 K 2 61 Berthold Hedwig, Schwerin, 1 ks 1941 K 2 62 Bezdek Josef, vlastivědec, Rychnov u Jablonce a Moravská 1941 K 2 Třebová, 2 ks + přílohy 63 Bienert Alfred, Ing, švagr F. J. Umlaufta, Ústí nad Labem, 2 ks 1933 K 2 64 Bienert Karl J., vlastivědec, Česká Lípa, 1 ks 1941 K 2 65 Bittner Gustav, Huzová, okr. Bruntál, 1 ks 1937 K 2 66 Bittner Hanna, s. l., 1 ks s. d. K 2 67 Blaha Gisela, vlastivědkyně, Šumperk, 1 ks s. d. K 2 68 Blaschek Wilhelm, major ve výslužbě, Vídeň, 1 ks 1956 K 2 69 Blau Josef, vlastivědec, Nýrsko, 3 ks K 2 70 Blittersdorf Ph., genealog, Ottensheim u Lince, 1 ks 1939 K 2 71 Bloch Erwin, Brno, 1 ks 1933 K 2 72 Blümel Franz H., Drážďany, 3 ks 1942 K 2 73 Blumentritt Rudolf, účetní, Lipová, 1 ks 1941 K 2 3

4 74 Böhm Friedrich MUDr., Benešov nad Ploučnicí, 2 ks K 2 75 Böhme Antonia,?, 1 ks 1952 K 2 76 Botschen Rudolf, vlastivědec, Libouchec, 2 ks 1943 K 2 77 Bouček Jan, prof., Ústí nad Labem, 4 ks 1954 K 2 78 Boura Wenzel, obchodník, Suchá, 1 ks 1925 K 2 79 Brand Wilhelm, Blansko, 1 ks 1940 K 2 80 Brauner Adolf, Šumperk, 1 ks 1936 K 2 81 Bräuninger Ernst, vrchní vládní sekretář, Vratislav, 1 ks 1926 K 2 82 Brenk? P., Praha, 1 ks 1930 K 2 83 Brožovský Ottokar Pravoslav von, Dr., dvorní rada při Nejvyšším 1916 K 2 kasačním soudu Vídeň, 1 ks 84 Buder Adolf, Dr., ředitel biskupského semináře, Bohosudov, 2 ks 1937 K 2 85 Burkart Karl, Hermagor, 2 ks 1941 K 2 86 Burkertová Ottilie, přítelkyně, Teplice, 231 ks K 3 87 Burkert Wilhelm, rada Vrchního zemského soudu Praha, Teplice, K 3 Most, 23 ks 88 Butte Heinz a Hanna, Drážďany, 8 ks + přílohy K 3 89 Clar Max, rolník, Habrovice, 2 ks 1944 K 3 90 Claus F., tajemník hraběte Westphalena, Chlumec, 1 ks + přílohy 1935 K 3 91 Czermak Franz, Stuttgart, 1 ks 1956 K 3 92 Černý Apolonia, Pardubice, 3 ks 1927 K 3 93 Dambzky-Schöppe? Franz, Vídeň, 1 ks 1939 K 3 94 Dehmel Gustav, Drážďany, 4 ks K 3 95 Decht,?, Svádov, 1 ks 1938 K 3 96 Deimel Theodor, prof., Dr., Slavonice na Moravě, 2 ks 1941 K 3 97 Demuth Adolf, Brandov u Mostu, 1 ks s. d. K 3 98 Dietl Erika, s. l., 1 ks s. d. K 3 99 Dietze R., s. l., 1 ks s. d. K Dietze Emmy, Jena, 1 ks K Digmayer Wilhelm, Mnichov, 2 ks 1958 K Dinnebier Rudolf, jednatel Deutscher Heimatbundu Děčín, 1 ks 1942 K Domansky Alfred, Dolle über Tangeshütte, 2 ks 1949 K Dörre Rudolf, Podmokly u Děčína, 8 ks K Drescher Franz, řídící učitel, Ústí nad Labem Všebořice, K 3 Schliersee, 4 ks 106 Droste F., Chabařovice, 1 ks 1933 K Ehnig Ernst, Ostrov nad Ohří, 1 ks 1943 K Ehrlich Josef, Frývaldov /Jeseník/, 1 ks 1941 K Ehrlich Robert, Teplice, 1 ks 1921 K Eibich Walter, farář, Melsungen, 1 ks 1956 K Eichenfels Matthias, Český Dub, 1 ks 1927 K Eilenstein Josef, Mauer bei Amstetten, 1 ks 1938 K Eis Gerhard, doc., Dr., historik, Ruprechtice u Liberce, Drážďany, K 3 10 ks 114 Erben Marie, Vrchlabí, 1 ks 1913 K Ernstberger Anton, prof. Dr., Dr., Erlangen, 2 ks 1958 K Eulmann?, Lanškroun, 1 ks + přílohy 1926 K Fabini Frida, vdova po profesoru ústeckého gymnasia, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K 4 4

5 118 Feinoch?,?, Bílina, 1 ks + přílohy 1930 K Feix Erich, Linec, 1 ks 1941 K Feix Otto Wilhelm, Smržovka, 1 ks 1927 K Fejfar?, Petrovice, 1 ks 1922 K Fehres E., Ústí nad Labem, 1 ks 1932 K Felbinger Anton, Stříbro, 1 ks 1929 K Firbas Franz, Praha, 3 ks K Fischer Franz, lékárník a vlastivědec, Jílové u Děčína, 5 ks K Fischer Rudolf, Dr., Litoměřice, 2 ks K Fitz Hans Dipl. Ing., Sachsenkam bei Bad Tölz, 1 ks 1949 K Fleischmann Josef, Trmice, 5 ks K Fleischmann Marie, Trmice, 2 ks 1944 K Fleischner Berta, Groß Zimmern, 2 ks K Flügel Franz Carl, Mönkeberg bei Kiel, 2 ks 1937 K Focke W., Komáří Vížka, 1 ks + přílohy 1925 K Frank Karl Friedrich von, Senftenegg, 2 ks + přílohy K Franz Erich, Eisenbach, 1 ks 1956 K Fred? Ester, Ústí nad Labem, 1 ks 1925 K Frieser Rudolf, Karlsruhe, 1 ks 1958 K Freising Hans, Ing., Brno, 1 ks 1933 K Freising Josef, prof., správce Moravského zemského muzea, Brno, 1940 K 4 1 ks 139 Frieser Hanna, Ústí nad Labem, 1 ks + přílohy 1943 K Frisch Thekla, Temešvár, Rumunsko, 3 ks 1934 K Fritsche Josef, Dolní Podluží, 1 ks 1929 K Fritz Marie, Ledvice, 1 ks 1927 K Führich Arnold, knihař, Úštěk, 3 ks 1942 K Funebossl?Adolph, Střekov, 1 ks 1943 K Funke Lisbeth, neteř, Hardt bei Schramberg, 1 ks 1957 K Fürth Eugen, majitel papírny v Neštědicích, 1 ks 1931 K Füssel Franz, Krásný Les, 1 ks 1922 K Gärtner Edith a Karl, Fürstenfeldbruck, 2 ks K Gattermann Emanuel, vlastivědec, Teplice, 2 ks + 2 ks přílohy 1941 K Gaube Karl, Dr., vlastivědec, Litoměřice, Dubí, 6 ks + přílohy K Gebhart,? von, Berlín, 1 ks s. d. K Geilich Marie,?, 1 ks s. d. K Gerzabek Adolf, Dr., Ústí nad Labem, 2 ks K Giebel Ernst, Kassel, 1 ks 1953 K Gierach Erich, prof., Dr., archeolog, Liberec, 13 ks, z toho 1 ks K 4 telegram 156 Gintner Hans, řídící učitel, Teplá u Mariánských Lázní, 3 ks 1927 K Ginzel Rudolf, Dr., Liberec, 1 ks 1941 K Glaser Rudolf, Liberec, 1 ks 1927 K Glassl Karl, Vídeň, 1 ks 1933 K Gleissner Franz, Střekov, 1 ks 1936 K Gmell Alfred, učitel, Lipová, 2 ks + 2 ks přílohy 1932 K Göbel?, K. u. k. Infanterieregiment Nr. 105, s. l., 1 ks 1918 K Goeth Ignaz, Znojmo, Jihlava, 4 ks K 4 5

6 164 Gottsmich Severin, páter řádu cisterciáků, Rožmitál na Šumavě, 1941 K 4 2 ks 165 Gowasch J., Radešín, Weilmünster in Taunus, 2 ks K Grasse?, Vídeň, 2 ks 1944 K Grille Curt, Lipsko, 2 ks 1943 K Gröschel Robert, krejčí, Krásný Les, 2 ks K Graschka Theodor, Dr., Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Gumpert Johann, vlastivědec, Sloup v Č., 1 ks 1941 K Günther Eberhard, vlastivědec, Adorf, 1 ks 1941 K Guth?, Teplice, 1 ks 1943 K Guth Ferdinand, Dr., Ústí nad Labem, 1 ks s. d. K Gutmann Paul, redaktor, Berlín, 1 ks 1927 K Gutmann-Umlauft Friederike, Kynžvart, 4 ks 1927 K Güttler Friedrich, Dubí u Teplic, 1 ks 1944 K Habel Irna, Langweid am Lech bei Augsburg, 1 ks 1957 K Habel?, Vídeň, 1 ks 1928 K Habenichtovi, Jílové u Děčína, 1 ks 1933 K Haim?,?, 1 ks před 1913 K Halla Ludwig, Dr., zemský soudní rada, vlastivědec, Litoměřice, 1941 K 4 Varšava, 2 ks 182 Hamfvogel Karl J., zvěrolékař, Ruma, Jugoslávie, 1 ks 1940 K Hampe Adolf, Neštěmice, 1 ks + přílohy 1939 K Hampe Willi, Lipová, 1 ks 1933 K Hampejs Vladimír, národní správce firmy Witaschek pohřební 1945 K 4 ústav Trnovany u Teplic, 1 ks /česky/ 186 Hampel Bruno, poštovní inspektor, Vídeň, 1 ks 1943 K Hanisch Augustin, Kundratice u Cvikova, 1 ks 1932 K Hanisch Wenzel, Rokytnice v Orlických horách, 1 ks 1934 K Hanke Alfred, Dr. phil., Praha, 2 ks 1942 K Hanke Josef, Bondorf bei Herrenbeeg, 1 ks 1951 K Hansen Carl Franz, Hamburk, 1 ks 1943 K Hauptmann Ernst, Hřensko, 1 ks 1940 K Hauptvogel Anton, Ústí nad Labem, 1 ks 1922 K Hart Oswald, páter premonstrátů, Teplá u Mariánských Lázní, 1 ks 1934 K Haspel Karl, Kladruby, 1 ks 1942 K Hauser Julius, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Hauschild Wilhelm, Krásné Březno, 2 ks + přílohy K Hausmann Josef, Lipová, 1 ks 1910 K Heide Anton, farář, Lipová, 1 ks s. d. K Heidenreich Heinz, Ing., Radvanice, 1 ks 1927 K Hein Eugen, Střekov, 1 ks 1941 K Heiss Hanna, Nabburg, 1 ks 1959 K Heissig Hans, Vídeň, 1 ks 1937 K Hellinger Karel s manželkou, Vrdy-Bučice, 2 ks /česky/ 1936 K Henker Karl Richard, Dr., architekt, Charlottenburg, 1 ks + 4 ks 1930 K 4 přílohy 206 Herrmann Paul, Dr., Žatec, 1 ks 1937 K Hiebsch E., Teterow, 1 ks + přílohy s. d. K Hiebsch Fritz Ing., Ervěnice, 2 ks 1943 K 4 6

7 209 Hiebsch Reinhold, Ústí nad Labem, Gunzenhausen, 2 ks K Hiecke Philippine, Vídeň, 3 ks K Hieke Emil, Boletice nad Labem, 2 ks 1942 K Hieke Josef, Teplice, 1 ks 1933 K Hiersche Adolf, Chabařovice, 2 ks 1940 K Hiersche Karl, Děčín Staré Město, 1 ks 1937 K Hiersche?, Cheb, 3 ks 1940 K Hiettz Elisabeth von der, Chlumec, 1 ks 1943 K Hildebrand Ernst, Drážďany, 1 ks 1927 K Hille Johann Dr. ; Meder, Robert, řídící učitel, Vilémov 1927 K 4 u Šluknova, 1 ks 219 Hilscher Alfred, Hannover, 1 ks 1940 K Hilscher Rudolf, Broumov, 1 ks 1937 K Hinko Franz, Žitava, 6 ks K Hoffmann?, Velké Březno, 1 ks 1935 K Hofmann Karl, Stuttgart Feuerbach, 1 ks 1942 K Höhne Franziska, Vídeň, 1 ks 1941 K Holluba Wilhelm a Klara, České Budějovice, 1 ks 1915 K Hönigschmid Franz, personální referent firmy Schicht, Ústí nad 1928 K 4 Labem, 1 ks 227 Hönigschmid Rudolf, Dr., památkář a šéf oddělení Sippen- und K 4 Rassenforschung, Liberec, Praha, 3 ks 228 Hopp Heinz, Ing., Mnichov, 1 ks 1957 K Hornschuh Willy, Schorndorf (Württemberg), 1 ks 1939 K Hossner Rudolf, Nakléřov, 1 ks 1920 K Hossnig? Josef, Přísečnice, 1 ks 1926 K Hruschka Elfriede, nájemkyně stříbrných dolů v Roztokách 1931 K 4 u Povrlů, 1 ks 233 Hruschka Rudolf, řídící učitel, Písečné nad Dyjí, 2 ks + přílohy 1941 K Hübl Carl, velkoobchodník textilem, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Hübner Christe, roz. Ullrich, Mnichov, 1 ks 1957 K Hudetzka Adolf, obchodník, Verneřice, 1 ks 1933 K Hübsch Franz, umělecký malíř, Schlie fach, 1 ks 1951 K Hüttl, Franz G., Halfing, 2 ks + přílohy K Hüttl Hans, Ústí nad Labem, 1 ks 1938 K Hyka Emil, Ústí nad Labem, 1 ks 1939 K Hyka Trude, Ústí nad Labem, 1 ks 1936 K Chalupa Josef, obuvník, Ústí nad Labem, 1 ks 1942 K Imlauf Ferdinand, obchodník nábytkem, Merano, Itálie, 2 ks K 4 přílohy 244 Imlauft Wenzel, Hradec Králové, 2 ks 1927 K Irmler Karl, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Itermann Hans, úředník landrátu, Zábřeh na Moravě, 1 ks 1942 K Iuhsl Elsa, Bockenem, 1 ks + přílohy 1950 K Jahnel Karl, Malé Březno, 1 ks + přílohy 1933 K Jahnig Adolf, Horní Ves u Chomutova, 1 ks 1927 K Jarschel Josef, vlastivědec, Litoměřice, 14 ks + přílohy K Jedlitschka?, Dr. a Jedlitschka Minki, Praha, 13 ks , s. d. K 4 7

8 252 Jejkal Josef, Teplice, 10 ks + 2 ks přílohy K Jejkal Rudolf, Dubí u Teplic, 9 ks K Jelinek Bernhard, Ing., Chomutov, 1 ks 1922 K Jellinek (Walter) Hans Viktor, lékárník a vlastivědec, Ústí nad K 4 Labem, Štětí, 11 ks 256 Jenatschke Rudolf, katecheta a fotograf, Ústí nad Labem, 2 ks K Jobst Karl, profesor kreslení na gymnasiu, Ústí nad Labem, 1 ks s. d. K John Franz, Podmokly, 1 ks 1937? K John Josef, Jílové u Děčína, 1 ks 1923 K Jokisch Franz, Krnov, 1 ks 1929 K Judex?, ředitel, Vranov nad Dyjí, 1 ks 1926 K Jugel Adolf, poddůstojník wehrmachtu, 3 ks K Kadner Anna, Drážďany, 2 ks 1937 K Kaletka A., kustod státního archivu, Poznaň, Polsko, 1 ks + přílohy 1936 K Kallasch Josef, Chrochvice, 1 ks 1927 K Karlfuss Karl, Litoměřice, 1 ks 1939 K Karsch Josef, pekař, Těchlovice, 1 ks 1942 K Karzer Josef, Petrovice, 1 ks 1920 K Katze Emil, Mojžíř, 2 ks K Kauschka W., Harta u Děčína, 1 ks 1941 K Kende Charlotte, Budapešť, 1 ks 1934 K Kern Josef, sběratel dialektů, Litoměřice, 10 ks + 4 ks přílohy K Kernich Gustav, Karlovy Vary, 1 ks 1937 K Kerszt Fritz, svobodník wehrmachtu, Vratislav, 1 ks 1943 K Kerszt Maria, Ústí nad Labem, 1 ks 1943 K Kesslerovi Emil a Ida, 3 ks + přílohy K Kindermann(?) Adolf (?), Praha, 1 ks 1941 K Kindermann Viktor, ředitel státní německé reálky v Ústí nad , K 5 Labem, Ústí nad Labem, 6 ks s. d. 279 Kirwein Olga, Oberstdorf am Allgäu, 1 ks 1949 K Klausnitzer Justina, Stadice, 1 ks 1943 K Klein Johann, Ústí nad Labem, 1 ks 1943 K Kleisner??, Brno, 1 ks + přílohy 1937 K Klepl Jan, Dr., historik, Praha, 1 ks 1936 K Klepsch Adalbert Paul, Oberstdorf, 1 ks 1938 K Klepsch Adolf JUDr., advokát, Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Klepsch Franz, Tisá, 1 ks 1930 K Klimpt Erhard Ing., Mnichov, 1 ks + přílohy 1954 K Klimpt Otto, Mnichov, 2 ks 1957 K Klöpsch Karl, učitel, Košťany u Teplic, 1 ks 1936 K Klug Franz, Dvory ukarlových Varů, 1 ks 1927 K Kneisel?, Dr., t. č. východní fronta, 1 ks 1943 K Knittel Alfons, Dr., profesor gymnasia v Ústí nad Labem, Praha, , K 5 Litoměřice, Bad Ischl, 3 ks s. d. 293 Knoll Felix JUDr., advokát, Karlovy Vary, 2 ks 1938 K Knothe Rudolf, Chabařovice, 1 ks 1935 K Köhler Rudolf, učitel ve výslužbě, Telnice, 6 ks + 2 ks přílohy K Kohlert Anton, vlastivědec, Duchcov, 2 ks K Koller Hans, Straubing, 1 ks 1958 K 5 8

9 298 König Franz, úředník Spolku pro chemickou a hutní výrobu, 1922 K 5 Ústí nad Labem, 1 ks 299 König Wilhelm, Dobětice 1 ks 1939 K König-Beyer Walter, úředník muzea, rodopisec, Liberec, Frankfurt K 5 nad Mohanem, 12 ks + přílohy 301 Konvalinka Martha, Mühlheim am Main, 1 ks 1957 K Kopp W. K., městský kontrolor potravin, Most, 2 ks 1937 K Kosak Johann, správce zámku v Trmicích ve výslužbě, 1 ks 1941 K Kössler Anton, Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Kostial K., Praha, 1 ks 1927 K Kostralsitz?,?, Stebno, 1 ks 1935 K Krahl Franz, řídící učitel ve výslužbě, Podmokly, 1 ks 1935 K Kral Franz, krajský vedoucí KdF, Ústí nad Labem, Traunstein, 7 ks K ks přílohy 309 Krasinger Emilie, profesorka gymnasia, Ústí nad Labem, 1 ks s. d. K Krattner Karl, Praha, 2 ks 1928 K Kraus Anton, prof., Cheb, 2 ks 1927 K Krebs Hans, vládní prezident, Ústí nad Labem, 2 ks K Kreibich Hans Rudolf, Ústí nad Labem, 2 ks K Kreutzig Erwin Rudolf, Ph. Mr., lékárník, Předlice, 1 ks 1935 K Krob Kurt, Mnichov, 1 ks 1958 K Krug Gerhard, Dr., Vídeň, 1 ks 1958 K Krug Lia, Vídeň, 7 ks K Kubath Rudolf, zvěrolékař, Mimoň, Stráž pod Ralskem, 2 ks K Kügler Emil, Ulm, 1 ks + přílohy 1950 K Kühn Karl F., zemský konzervátor, Praha, 5 ks K Kühnel A.,?, 1 ks cca 1934 K Kühnel Ewald, Malečov, 1 ks 1929 K Kuklila Hans, Mühlheim bei Offenbach, 1 ks 1956 K Kunert Edmund, Děčín, 1 ks 1941 K Künstner Wilhelm, Ústí nad Labem, 1 ks 1939 K Kuntzsch,?, Dr., vedoucí soukromé ženské kliniky, Aschersleben, 1940 K 5 1 ks 327 Künzl Rudolf, stavitel, Hirschberg /dnes Jelenia Góra/, 1 ks 1942 K Kutzler?,?, tajemník ministra Spiny, 5 ks 1937 K Lang Josef, farář, Staré Sedlo u Boru, 1 ks 1943 K Lange Bernhard, Medingen, 3 ks K Langer Franz J., Malá Morávka, 3 ks 1942 K Laube Franz Dr. studijní rada, Vídeň1 ks 1941 K Laube Gustav, Bílina, 1 ks 1941 K Laurich?, Wiesbaden, 1 ks 1957 K Laurin Josef, archivář, Česká Lípa, 2 ks 1943 K Lederer Richard, Ústí nad Labem, 1 ks 1918 K Lehman? Franz, Velké Chvojno, 2 ks 1911 K Lehmann Emil, prof., Dr., Trnovany u Teplic, Lanškroun, Liberec, K 5 Drážďany, 27 ks 339 Lehman Richard, Ústí nad Labem, 1 ks 1922 K Leski Lina, roz. Ullrich, Trutnov, 1 ks 1940 K Lieben S. H., prof., Dr., Praha, 3 ks K 5 9

10 342 Liebisch H., Ústí nad Labem, 1 ks před 1910 K Liepelt Otto, Boda, 1 ks 1943 K Lill Rudolf, správce valdštejnského panství, Horní Litvínov, 1 ks 1941 K Linke Anton, Augsburg, 1 ks 1956 K Lipser Heinrich, učitel a vlastivědec, Trmice, 7 ks K Löbel Franz, Lipová, 1 ks 1943 K Loos Arnold, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Loos? Kurt, Liběchov, 1 ks 1927 K Lorenz Hans, akademický malíř, Děčín, 3 ks 1942 K Lösel Albin, Lippstadt, 3 ks K Losert Anna, Praha, 1 ks 1904 K Löschner Josef, řídící učitel, Most, 8 ks K Lothring Hermann, školní rada ve výslužbě, Zderaz u Kolešovic, K 5 5 ks 355 Ludwig K.?, Dr., Karlovy Vary, 1 ks 1927 K Lumpe Alfred, Tutzing, 1 ks 1959 K Lumpe Marie, Ústí nad Labem, 1 ks 1930 K Lusticky R.?, včelař, Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Maaz Otto, Kerpen, 1 ks 1957 K Machleidt Josef, Horní Jiřetín, 1 ks 1937 K Manka Franz, Telnice, 1 ks 1920 K Manka Franz, majitel porcelánky, Stará Role u Karlových Varů, 1934 K 5 1 ks 363 Mann H.?, Odra, 1 ks 1930 K Maresch Ferdinand, průmyslník, Ústí nad Labem, 1 ks 1921 K Maresch Walter, Dr., Ústí nad Labem, Stuttgart, 4 ks K Markus Anton, Dr., archivář, Třeboň, 3 ks K Marschall A., profesor gymnasia, Český Těšín, 1 ks 1921 K Martin,?, Rybniště, 1 ks 1931 K Maturek O.?, Vídeň, 1 ks 1942 K Matz Richard, Volevčice, 1 ks 1941 K Mayer Theodor, Prof. Dr. Dr. h. c., Konstanz, 1 ks 1958 K Mazak J.?, Dr., Telnice, 1 ks 1933 K Meissner Irmgard, Bohosudov, 1 ks 1935 K Meißner J.?, Smržovka, 1 ks 1940 K Melzer Josef, Ústí nad Labem Střekov, 1 ks 1935 K Menzel Franz Josef, Chřibská, 1 ks 1931 K Micka N.?, Mutěnín, 1 ks 1941 K Miksch Leonhard, Dr., Berlín-Wilmersdorf, 3 ks K Mirsch Hildegard, Hostovice, 1 ks 1934 K Mittag, K.?, Mnichov, 1 ks 1957 K Moißl Hans, Dolní Hanychov, 1 ks 1937 K Moißl Konrad, Ústí nad Labem, 2 ks 1927 K Mohr Erna, Ústí nad Labem Kramoly, 1 ks 1919 K Mühlig Josef Max Dr. Ing. h. c., majitel sklárny Union, Teplice, K 5 Drážďany, 13 ks 385 Müller Johann, děkan, Velenice u Jablonného v Podještědí, 1 ks 1941 K Müller Josef, Mimoň, 1 ks 1921 K Müller Max, Profesor, Děčín, 10 ks K 5 10

11 388 Müller Paula, Jáchymov, 1 ks 1919 K Murr Karl, Děčín, 1 ks 1923 K Münzberg Johann, Tolštejn pod Jedlovou, 1 ks 1931 K Mutzke Fr., Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Neder Emil, Hvězdov u Benešova nad Ploučnicí, 3 ks K Neder Karl, prof., Děčín, 2 ks 1927 K Nemelka Carl A., Salt Lake City, USA, 2 ks 1937 K Nerad Josef, Český Krumlov, 2 ks K Neumann Carl, ředitel firmy Umlauft&Co., Podmokly, 2 ks 1927 K Neumann Josef, Ústí nad Labem Bukov, 1 ks 1934 K Neuwinger Grete, Ruprechtice, 1 ks 1937 K Nickel Franz, Teplice, 1 ks 1924 K Nickel Josef, Jílové u Děčína, 1 ks 1929 K Nickel Wenzel F., Ústí nad Labem Krásné Březno, 1 ks 1930 K Nirtl Josef Ing., Opava, 1 ks 1941 K Nittner J.?, Jesenice u Rakovníka, 1 ks 1940 K Nittner Josef, vlastivědec, Ústí nad Labem, 3 ks + přílohy K Nölle Mina, Roudnice nad Labem, 1 ks 1937 K Norra Edith, Lünen, 1 ks 1943 K Nowak Franz, Velké Březno, 4 ks + přílohy K Oberdorffer Kurt, Dr., archivář a správce muzea v Mostě, později úředník kulturního oddělení župní samosprávy v Liberci; Most, Ludwigshafen am Rhein, 18 ks , s. d. 409 Otto Kurt, Gonow, 2 ks K Pankratz Karl, Štětí, 2 ks 1941 K Patschowsky N.?, Dr., studijní rada, Ústí nad Orlicí, 1 ks 1940 K Patzak Siegfried, učitel, Malá Úpa, 1 ks 1926 K Patzelt Karl, Krásný Les, 1 ks 1927 K Paul Anni, Lipová, 1 ks 1933 K Paulsen Ernst, Altona 2 ks K Pawelka?, Dr., (Fleißner Friedrich; G.?, Alfred), Annaberg, 1 ks 1922 K Peiter Wenzel, Velemín, 1 ks 1926 K Pemsel Ferdinand, správce zámku v Bílině, Bílina, 1 ks 1929 K Perner Friedrich, Ödheim, 1 ks 1959 K Petschek Hans, Baden bei Wien, 1 ks 1934 K Petranek Franz; Hauche?, Bede, s. l., 1 ks 1933 K Pfitzner Josef, Prof., Dr., historik a zástupce primátora města 1941 K 6 Prahy, 1 ks 423 Pfob Gerhard a Seifert Kurt, s. l., 1 ks s. d. K Pick Leo, Ústí nad Labem, 1 ks 1928 K Pick Oskar, obchodník, Ústí nad Labem, 2 ks K Pienhel Anton, děkan, Chomutov, 1 ks 1918 K Pieschel Franz, učitel, Praha, Lipová, Povrly, 6 ks + 2 ks přílohy K Pieschel Rudolf, Lipová, 4 ks K Pietsch Wolfgang, Dr., Gefres, 1 ks 1952 K Piffl Alfred, Ing. Dr. techn., Ústí nad Labem, 1 ks 1946 K Pilk Georg, prof., Dr., vlastivědec, Oberneukirch (Lužice), 13 ks K 6 přílohy 432 Pilz Erwin, chemik, Podmokly, 1 ks 1937 K 6 K 6

12 433 Pinkava Viktor, spisovatel, žurnalista, farář v Lipové , 1928, s. d. K 6 Lipová, 2 ks 434 Pirchan Gustav, Prof., Dr., Praha, 13 ks K Pistl Wilhelm, klášter Teplá, 1 ks 1927 K Plachtová, provd. Umlauftová Christina, manželka, Mimoň, K 6 Ústí nad Labem, 22 ks 437 Plachtová Theresie, tchýně, Mimoň, 2 ks 1940 K Plaschke Franz, řídící, Radešín, 1 ks +přílohy 1932 K Plaschke Wenzel, vlastivědec, Lipová, 8 ks + přílohy K Plen Ernst, Hamburk, 2 ks K Pleschke Augustin, Tolštejn pod Jedlovou, 1 ks 1931 K Pleyer Karl, vlastivědec, Teplice, 1 ks 1922 K Plöhn Hans Arnold, Hamburk, 1 ks 1926 K Pohl Franz, továrník, Smržovka, 3 ks K Pohl Otto, Schnaittach, 3 ks + přílohy 1954 K Pohl-Gatter Grete MUDr., Ústí nad Labem, 1 ks 1934 K Pöhnel Karlmann, Herzogenaurach, 1 ks 1957 K Pöhnl?, s. l., 1 ks 1923 K Poleschinksi Edmund, Ing., Melk an der Donau, 1 ks 1943 K Policky Ludwig, básník, Ústí nad Labem, 2 ks + 2 ks přílohy K Pollak Franz, kronikář, Hrbovice, 1 ks + přílohy 1928 K Popp Lorenz, rolník, Krupka, 1 ks 1934 K Porsche Eberhard, Ing., Karlovy Vary, 1 ks 1940 K Porsche Karl, JUDr., Most, 1 ks 1935 K Prager Hildegard von, Opava, 2 ks 1940 K Preinler Gottfried, Dr., Frýdlant, 1 ks 1926 K Preuss Gustav, Dr., Praha, 1 ks 1942 K Priedel Franz Josef, Šluknov, 1 ks 1931 K Prinz Karl, vlastivědec, Děčín, 21 ks + přílohy K Prinz von Isenburg, W. K., Prof., Dr., Mnichov, 1 ks 1940 K Procházka Roman Freiherr von, genealog, Praha, 4 ks + přílohy K Prokop Silvia, Ústí nad Labem, Warthbrücken, 4 ks K Proschwitzer Erhard, Prof., Praha, 1 ks 1927 K Puckler Franz, vládní rada, Ústí nad Labem, 3 ks 1942, s. d. K Pusch Heinrich J., řídící učitel, Bukov 1 ks 1922 K Püschel Josef, Mnichov u Ústí nad Labem, 1 ks 1913 K Qaisser Franz, genealog, Děčín, 10 ks + přílohy K Raudnický Jan, Kolín, 2 ks 1933 K Rehatschek Carl Ing., Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Rehn Franz, Wertheim am Main, 1 ks 1949 K Rehn Josef, Lahn bei Diez, 1 ks 1950 K Reinisch Walter, MU, Dr., Vídeň, 1 ks 1941 K Reinitzer Gernot, Dr., Štýrský Hradec, l ks 1943 K Reißenauer Hans Ing., Berlín-Tegel, 1 ks 1936 K Ressel Anton, řídící učitel, Fojtka, 2 ks K Reuter Hans, Prof., Dr., Brno, 8 ks K Riedel M.?, Ústí nad Labem, 1 ks 1915 K Richter Bernd Rose, Ritschka, 1 ks 1934 K Richter Bert, Karlsruhe, 1 ks 1957 K 6 12

13 480 Richter Emil, řídící učitel ve výslužbě a Antonie, Ústí nad Labem K 6 Střekov, 4 ks 481 Richter Friedrich, Neštěmice, 2 ks 1941 K Richter Karl, Varnsdorf, 1 ks 1931 K Richter W., župní vedoucí německého spolku nedoslýchavých, Ústí 1943 K 6 nad Labem, 2 ks 484 Robert? Karl Ing., Ústí nad Labem Krásné Březno, 1 ks 1936 K Röder Julius, archivář, Olomouc, 1 ks 1939 K Röhler?,?, Knittelfeld, 1 ks 1926 K Rösler Emil, architekt, Plavno, 1 ks 1940 K Rost Wenzel, Grünwald, 8 ks K Rotter Josef, Jílové u Děčína, 1 ks 1929 K Rotter Josef, Brno-Černovice, 1 ks 1933 K Rotter Karl, Dr., Praha, 1 ks 1941 K Rotter Quido, Vrchlabí, 1 ks 1930 K Rudolph Karl, Dr., Krupka, Praha, 4 ks K Sachs Hans, prof., Dr., učitel gymnasia v Ústí nad Labem, s. l., 1 ks Cca 1921 K Saliger Richard, Olomouc, 4 ks 1930 K Samesch Franz, Lipová, 1 ks 1942 K Samo Emil, Vídeň, 4 ks K Sasum Trude, Ústí nad Labem, 1 ks 1934 K Saur Reinhard, t. č. východní fronta, 1 ks 1943 K Sauchen?,?, Malečov, 2 ks 1941, s. d. K Seidel Hermann, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Seidl Hans, Schönbrunn, 1 ks 1924 K Seifert Adolf, řídící učitel ve výslužbě, Aš, 1 ks 1940 K Seiche Emil, Křemýž u Bíliny, 1 ks 1935 K Seiche Johanna, roz. Tscherney, Mnichov, 1 ks 1959 K Selichar Erwin, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Schanta Josef H., řídící učitel, Verneřice, 2 ks K Schickel Wilhelm, Mojžíř, 2 ks 1922 K Schieckel Franz, Podmokly, 1 ks 1937 K Schier Bruno, Dr., Liberec, Praha, 6 ks K Schier Herbert, Dr., poslanec, Regensburg, 3 ks 1957, s. d. K Schicht Eva, Ústí nad Labem, 2 ks K Schicht Franz, Berlín, 3 ks K Schicht Georg, průmyslník, Ústí nad Labem, Londýn, 9 ks K Schicht Heinrich a Martha, průmyslník, Ústí nad Labem, 6 ks K Schicht Martha, Ústí nad Labem, 2 ks 1939 K Schicht Werner, Vídeň, 11 ks K Schindler Helene, Cheb, 2 ks K Schindler Karl, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Schindler V.?, Kempten, 1 ks 1959 K Schindler?, Dr., Bečov nad Teplou, 2 ks + přílohy K Schlager Christe, s. l., 1 ks 1957 K Schlegel Ludwig, Varnsdorf, 1 ks 1931 K Schlemm?, Praha, 1 ks 1927 K Schmelze Herbert, Ing., Bruntál, 1 ks 1935 K Schmidt Franz, ředitel muzea, Jílové u Děčína, 2 ks K 7 13

14 527 Schmidt Georg, prof., Stříbro, 7 ks K Schmidt Rudolf, vydavatel vlastivědného časopisu Brandenburg, 1925 K 7 Eberswalde, 1 ks 529 Schmidt?, Povrly, 1 ks 1934 K Schneeberg Anny, Karlovy Vary, 1 ks 1937 K Schneider Georg, Neštěmice, 2 ks K Schollich Ernst, prof., Dr., Nový Jičín, 4 ks K Schön Bruno Ing., Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Schönbeck Josef Wilhelm, vlastivědec, Česká Lípa, 2 ks + přílohy 1941 K Schöppe Heinrich MUDr., Schongau am Lech, 2 ks K Schram Albin a Erika, Praha, 15 ks K Schräm Johann, děkan, Český Bukov, 1 ks 1933 K Schramek Josef Dr., Dr., Ulm, 1 ks 1957 K Schreinert Anton, vlastivědec, Teplice, Wiesbaden, Odenwald, K 7 8 ks + přílohy 540 Schröck Josef, Bohosudov, 1 ks 1935 K Schuldes Sophie, s. l., 1 ks s. d. K Schur Emma, Lend, Rakousko, 1 ks 1937 K Schuster Gustav, Vídeň, 6 ks K Schütz Josef, katecheta, Ústí nad Labem, 1 ks 1930 K Schweitzer Alfred, Břešťany, 1 ks 1942 K Schwind Ferdinand, děkan, Ústí nad Labem, Dorfen, 3 ks K Sieber Ernst, šikovatel, Kamp, 1 ks 1944 K Sieber Franz, Duchcov, 1 ks 1944 K Siegl Karl, historik, Cheb, 2 ks + přílohy 1941 K Sieche Anton, Frankfurt am Main, 1 ks 1957 K Simon Gustav, vlastivědec, Chabařovice, 2 ks 1922, s. d. K Simon Karl, Bílina, 1 ks 1943 K Sippl, Wilhelm, Landshut, 1 ks 1949 K Skrbensky z Hříště Leo Heinrich, Dr., svobobný pán, Praha, K 7 Krásné Březno, 5 ks + přílohy 555 Skutil Josef, Dr., historik, Brno, 3 ks 1931 K Slaboch Ferdinand, sládek v pivovaře Chlumec, s. l., 1 ks s. d. K Slameczka Walter, Vídeň, 2 ks 1940 K Slapnicka?, Dr., Štýrský Hradec, 1 ks 1942 K Sokoll Josef, Dr., Vídeň, 2 ks s. d. K Spina Franz, Dr., ministr, Praha, 1 ks 1937 K Stadler Bruno Stephan, JUDr., Würzburg, 1 ks 1957 K Stark Josef Karl, prokurista firmy Schicht, Ústí nad Labem, Praha, , K 7 5 ks + přílohy s. d. 563 Stauda Johannes, vlastivědec, Cheb, 1 ks 1941 K Stein Gottlieb, Dr., Praha, 1 ks 1933 K Steinmüller Jost, České Budějovice, 1 ks 1940 K Steis Alois, Čtyřicet Lánů, okr. Svitavy, Svitavy, 7 ks + přílohy K Steppan Rudolf, Ústí nad Labem, 1 ks 1933 K Stiebling Franz Josef, Řetenice, 2 ks + přílohy K Stolle Karl Johann, Jablonec nad Nisou, 1 ks 1937 K Stolze Alfred, Jablonecké Paseky, 2 ks 1937 K Storch Rudolf, prokurista, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K 7 14

15 572 Strache Josef W., vlastivědec, Chabařovice, 19 ks + přílohy K Streinz Franz, Dr., ředitel gymnásia, Těšín, 1 ks + přílohy 1913 K Streit Louise, Karlovy Vary, 2 ks 1937 K Strobach Hans, středoškolský profesor, Cheb, 4 ks K Stroh Karl, Dobranov, 1 ks 1939 K Strohschneider Wilhelm, ředitel školy a jednatel okresního 1937 K 7 zastupitelstva, Ústí nad Labem, 1 ks 578 Sturm Heribert, Dr., Jáchymov, 2 ks 1929 K Suske Karl, Mimoň, 3 ks K Swoboda Leonhard, Vídeň, 1 ks 1934 K Swoboda Marianne, Ústí nad Labem, 1 ks 1922 K Swoboda Sidonie, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Tache Hans, Dr., Wismar, 1 ks 1938 K Tampe Josef, Podmokly, 1 ks 1943 K Tannich Karl, Dr., schwarzenberský ústřední archiv, Český K 7 Krumlov, Vídeň, 12 ks 586 Teltscher Ernst, Hamburg, 1 ks 1957 K Telzer Viktor, Ing., Šumperk 1 ks 1936 K Teubner Franz, JUDr., Praha, 1 ks 1937 K Theißig Edmund, Podmokly, 1 ks 1941 K Thiel Rudolf, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Thiele Gustav, hostinský, Libouchec, 1 ks 1927 K Thonia A.?, Praha, 1 ks s. d. K Thöner August, řídící učitel ve výslužbě, Chlumec, 1 ks 1926 K Thun-Hohenstein Franz Anton, zámek Jílové u Děčína, 9 ks K Tiele Josef, vlastivědec, Otín u Plané u Mariánských Lázní, 1 ks 1941 K Tischer Josef, doc., Dr., Libverda u Děčína, 3 ks K Tobiasch Karl, Trnovany, 1 ks 1926 K Tögel Gustav, Ústí nad Labem, 5 ks 1942 K Trapp Bruno Mauritz, Brno, 1 ks 1934 K Treixler Gustav, Dr., Teplice, 3 ks 1941 K Tröge Walther, Vídeň, 2 ks K Trötscher von Trohenhof? Alfred, vlastivědec, Krásno nad Teplou, K 7 t. č. na frontě, 2 ks 603 Trötscher Willi, Feldafing, 1 ks 1959 K Tschwatschal Anton, Frankfurt am Main, Karslruhe, 2 ks K Tucher F.?, Dr., Děčín, 1 ks 1931 K Tühm,?, Dr., Praha, 1 ks 1936 K Ullrich Josef, Nový Jičín, 2 ks 1927 K Umlauf Alf.? Ml., Dobrá Voda, okr. České Budějovice, 1 ks 1933 K Umlauf Heinrich, učitel, Farge-Rekum, 1 ks 1929 K Umlauf Helene, Česká Kamenice, 1 ks 1927 K Umlauf J., Berlín, 1 ks 1941 K Umlauf J., Merseburg a. d. Saale, 1 ks 1925 K Umlauf Johann, obchodník a skladatel operet, Vídeň, 5 ks + přílohy K Umlauf Johann, Chemnitz, 1 ks 1927 K Umlauf Ludwig, Vídeň, 1 ks 1941 K Umlauf Walter, Lipsko, 4 ks + přílohy K Umlauff Gerda M., obchodnice, Hamburk, 1 ks 1943 K 8 15

16 618 Umlauft A., Frankfurt am Main, 1 ks 1927 K Umlauft Adolf, Podmokly, 1 ks 1927 K Umlauft Albert (příbuzný), Neumarkt u Salzburgu, 8 ks K Umlauft Alfred, Berlín Pankow, 1 ks s. d. K Umlauft Anna, Děčín, 1 ks 1937 K Umlauft Anne a Otto, Annelies, (příbuzní), Míšeň, 5 ks K Umlauft Anna, Teplice, 1 ks 1927 K Umlauft Anton, Karlovy Vary, 1 ks 1925 K Umlauft Anton, Dolní Háj u Oseka, 1 ks 1937 K Umlauft Arno, Zhořelec, 1 ks 1927 K Umlauft August, Drážďany, 1 ks s. d. K Umlauft Bruno, Berlín, 2 ks K Umlauft Carl, Tisá, 1 ks 1927 K Umlauft Eduard, Hamburk, 1 ks 1937 K Umlauft? Elsa, (příbuzná Marie Umlauft z Trnovan, švagrové 1945 K 8 F. J. Umlaufta), 2 ks /česky/ 633 Umlauft Emil, Podmokly, 1 ks 1927 K Umlauft Ernst, Drážďany, 1 ks cca 1942 K Umlauft Ernst William, Drážďany, 1 ks 1926 K Umlauft Erwin?, Vídeň, 1 ks 1926 K Umlauft F. C., Berlín, 1 ks 1927 K Umlauft Franz, Vídeň, 1 ks 1926 K Umlauft Franz, Boletice nad Labem, 2 ks K Umlauft Franz, vydavatel novin, St. Pölten, 1 ks 1927 K Umlauft Franz, Podmokly, 1 ks s. d. K Umlauft Friedrich, Praha, 1 ks 1922 K Umlauft Gerhard, syn (na frontě), 104 ks K Umlauft Hans, t. č. voják v Paříži, 2 ks 1943 K Umlauft Helmut, syn, (na frontě), 90 ks; Erlangen, 1 ks K Umlauft Hermann, syn (na frontě), 209 ks K Umlauft Hermann, Wangerin, 5 ks K Umlauft Jaroslav, Praha, 1 ks 1927 K Umlauft Johann, Rumburk, 1 ks 1927 K Umlauft Johanna, Lindau (Bodensee), 1 ks 1937 K Umlauft Josef, Duchcov, 9 ks K Umlauft Josef a Theresie, rodiče, Lipová, 2 ks s. d K Umlauft Josef, Podmokly, 2 ks 1927 K Umlauft Josef, Salzburg, 2 ks 1937, s. d. K Umlauft Kamill, Chomutov, 1 ks 1937 K Umlauft Luise a Ruth, Frankfurt am Main, 1 ks 1937 K Umlauft Max, Schöndorf, 1 ks 1929 K Umlauft Max, Burg, 1 ks 1930 K Umlauft Oskar, Höngen, 1 ks 1928 K Umlauft Otto, Klagenfurt, 10 ks + přílohy K Umlauft Otto, Podmokly, 2 ks K Umlauft Paul, Drážďany, 4 ks K Umlauft Paul, Frankfurt am Main, 2 ks 1930 K Umlauft Rudolf, Tisá, 1 ks 1932 K Umlauft Wilhelm a Berta, Libouchec, 1 ks 1942 K 8 16

17 666 Umlauft Wilhelm (bratr) a Marie, Trnovany u Teplic, s. 1., 8 ks K Umlauft Willi, Tharandt v Sasku, 2 ks 1937 K Umlauft Willy, Burg, 2 ks K Umlauft?, s. l., 1 ks + přílohy 1916 K Umlauft?, s. l., 1 ks 1927 K Urban Josef, vlastivědec, Zell, Fulda, Pavličky, 3 ks K Vater Friedrich, MUDr., ČeskáKamenice, 1 ks 1929 K Veikert Richard, Ústí nad Labem, 1 ks 1942 K Veinolt Herbert, Dr., Praha, 1 ks 1935 K Veith Rudolf, farář, Elsenfeld, 2 ks K Vencl Franz, farář, Bečov u Mostu, 1 ks 1937 K Vering I., s. l., 1 ks 1936 K Vogel Franz?, s. l., 1 ks s. d. K Vogel?, Dolní Mírkov /Tittelsbach/, 1 ks s. d. K Wagner Franz, Vídeň, 1 ks 1940 K Wagner Fr., Lovosice, 1 ks 1925 K Wagner Josef, vrchní školní rada, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Wagner?,?, Ústí nad Labem, 1 ks 1923 K Wagner,?, Litoměřice, 1 ks + přílohy 1926 K Waller J.?, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Walter,?, Dr., Insterburg, 2 ks 1943 K Walter Fritz a Berta, cukráři, Stockerau, 3 ks 1942 K Wanie Paul, Dr., Teplice, 3 ks K Wartig Franz, Boletice nad Labem, 1 ks 1929 K Watzke Friedrich, Ing., Žatec, 1 ks 1941 K Wawra Wilhelm, Chomutov, 1 ks 1941 K Weber Berthold, Kreiensen, 1 ks 1951 K Weber K., Česká Lípa, 1 ks 1945 K Webersinke Rudolf, středoškolský profesor, Broumov, s. l., 2 ks K 9 + přílohy 695 Wecken Friedrich, PhDr., Drážďany, 2 ks K Weckend Julius, Tisá 2 ks + přílohy K Weidlich Alois, knihkupec, Ústí nad Labem, 1 ks 1940 K Weinelt Herbert, PhDr, Praha, 1 ks 1936 K Weis Franz, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Weiss Franz, učitel, Cvikov v Čechách, 4 ks K Wei er Juliane, Eisenach, 1 ks 1956 K Weizsäcker Wilhelm, JUDr., právní historik, Praha, 2 ks + přílohy 1936 K Wenger Franz, Pulkau, Dolní Rakousko, 1 ks 1938 K Wenisch Rudolf, Dr., archivář v Mostě, Chomutově a Kadani, K 9 17 ks 705 Wenzel Maria, Offenbach, 1 ks 1958 K Wenzel Wilhelm, Dr. Ing., chemik, Rybitví, 1 ks 1946 K Werner Arthur, Dr., Vídeň, 1 ks 1957 K Werner Franz, Mírkov, 2 ks K Werner Josef, MUDr.., Skalná, okr. Cheb, 2 ks + 3 ks přílohy K Werner Josef, Velká Ves u Broumova, 1 ks 1936 K Werner Rudolf, Lanenburg/Elbe, 1 ks 1957 K Werner Wenzel, Mírkov, 1 ks + přílohy 1945 K 9 17

18 713 Werner,?, s. l., 1 ks 1933 K Westphalen Friedrich von, Dr., Chlumec, 2 ks K Weyde Johann, Dr., ředitel muzea v Ústí nad Labem, K 9 Ústí nad Labem, Leverkusen, 7 ks + přílohy 716 Weyrich Walter, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Wieden Wilhelm (příbuzný), t. č. Paříž, 1 ks 1943 K Wieder Ludwig, Dr., vlastivědec, Starý Šalov u Znojma, 1 ks s. d. K Wiegels Max, Hamburk, 1 ks 1940 K Wichtrei Franz, Trmice, 4 ks + přílohy K Wichtrey Josef, Coburg, 2 ks K Wild Richard Ing., Marl, 4 ks 1956 K Wilhelm Franz, Loket, 1 ks + přílohy 1926 K Wilhelm Hermann, Mnichov, 1 ks 1955 K Willkomm Franz, Ústí nad Labem, 6 ks K Wilot Walter, Ing., Linec, 1 ks 1937 K Winkler Adolf, vrchní vládní a měřický rada, Putlitz, 1 ks+ přílohy 1951 K Winkler L.?, Český Bukov, 1 ks 1941 K Winsch?, Wittenberg, 1 ks 1943 K Witschel Robert, Markvarec, 3 ks 1926 K Wittek von Hans, policejní inspektor, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Wolak Hans, Aš, 1 ks 1933 K Wolf Anton, Modlany, 1 ks 1921 K Wolfram Karl, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Wolfrum Carlmax, podnikatel, Ústí nad Labem, 2 ks K Wondratschek Ottilia, Biebesheim, 1 ks s. d. K Wopper Joseph, učitel, Wunsiedel, 4 ks + přílohy K Worth Max, Ústí nad Labem, 1 ks 1942 K Wünsch Franz Josef, Dr., archivář v Ústí nad Labem, Ústí nad K 9 Labem, 11 ks + přílohy 740 Wurdinger Emanuel JUDr., Žatec, 2 ks K Wustl, Maximilian, ředitel ve výslužbě, Mitterfelden, 1 ks 1957 K Wustl Rudolf, Předlice, 1 ks 1927 K Zach Ferdinand, Lovosice, 1 ks 1937 K Zebisch Hermann, ředitel školy, Opava, 2 ks K Zehnhard?,?, Neštědice, 1 ks 1933 K Zeihrig Karl, ředitel ve výslužbě, Drážďany, 1 ks 1934 K Zettl Robert, Zuckmantel, Chomutov, 4 ks K Zienert Franz, Lipová, 1 ks s. d. K Zimmer Julius, Krásné Březno, 1 ks 1922 K Zimmermann Hans Felix, Praha, 2 ks 1926 K Zimmermann Heinrich, knihvazač, Lučany nad Nisou, 1 ks 1937 K Zippe Georg, t. č. východní fronta, 2 ks K Zischek Georg Msgre, Eichstätt, 1 ks 1956 K 9 754?, Hugo a Elsa, Teplice, 1 ks 1921 K 9 755?,Mitti, sestřenice, Praha, 1 ks 1907 K nezjištěno, 33 ks K 9 18

19 b) korespondence přijatá instituce (tématicky) archivy 757 Český zemský archiv Praha (J. V. Nováček, B. Jenšovský), 3 ks K 9 /česky a německy/ 758 Historisches Bildarchiv, Bad Berneck, 1 ks 1959 K Stadtarchiv Karlsbad, Karlovy Vary, 1 ks 1927 K Stadtarchiv St. Joachimsthal, Jáchymov, 1 ks 1931 K Städtisches Musikarchiv Aussig (Alfred Domansky), Ústí nad 1942 K 9 Labem-Olšinky, 2 ks 762 Zentralarchiv der Nachkommen des künischen-königlichen 1935 K 9 Freibauerngeschlechtes Haas Fiskalfreihof Babian, Babylon u Křemelné, Lipsko, 1 ks banky 763 Deutsche Agrar- und Industriebank, Zweiganstalt Aussig, 1937 K 9 Ústí nad Labem, 1 ks 764 Volksbank Spansdorf, Lipová, 1 ks 1943 K 9 dopravní výbory 765 Verkehrsausschuss Arnau, Hostinné, 1 ks 1933 K 9 farní úřady 766 Korespondence s farními úřady za účelem zjišťování rodopisných údajů, 24 ks K 9 filmové společnosti 767 Sudetendeutscher Film, Teplice, 1 ks 1931 K 9 kancelář presidenta republiky 768 Kancelář presidenta republiky (ing. B. Člupek), Praha, 1 ks 1937 K 9 knihovny 769 Bücherei der Deutschen, Liberec, 1ks 1934 K Bücherei des Herold, Berlín, 2 ks 1940 K Deutsche Bücherei, Lipsko, 2 ks K Fürstlich Stolberg Stolberg sche Bibliotheksverwaltung, 1926 K 9 Stolberg, 1 ks 773 Knihovna náboženské obce židovské v Praze, 1 ks 1933 K Stadtbücherei Saaz, Žatec, 1 ks 1931 K 9 ministerstvo školství 775 Osobní tajemník ministra školství a národní osvěty, Praha, 1 ks /česky/ 1933 K 9 muzea 776 Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, 1 ks 1956 K Verwaltung des Riesengebirgsmuseums, Vrchlabí, K 9 2 ks nakladatelství 778 C. A. Starke, Zhořelec, 1 ks 1940 K Familiengeschichtlicher Fachverlag Degener & Co., Lipsko, 1 ks K 9 přílohy 780 Kammwegverlag /Jarschel, Max/, Troisdorf, 5 ks K Státní nakladatelství v Praze, 1 ks 1933 K Süddeutsche Verlagsgesellschaft mbh, Ulm an der Donau, 1 ks 1949 K Wächter-Verlag, Teplice, 8 ks K 9

20 noviny a časopisy 784 Redaktion der Abwehr, Varnsdorf, 1 ks 1927 K Aussiger Tageszeitung, Ústí nad Labem, 1 ks 1920 K Deutsche Heimat, sudetendeutsche Monatshefte, Planá u 1927 K 9 Mariánských Lázní, 2 ks 787 Deutsche Leipaer Zeitung, Česká Lípa, 2 ks 1942 K Deutsches Jugendland, Zeitschrift für die deutsche ländliche 1923 K 9 Jungend, Ústí nad Labem, 1 ks 789 Elbe-Zeitung, Ústí nad Labem, 3 ks K Schriftleitung der Mitteilungen des Nordböhmischen Vereins für 1920 K 9 Heimatforschung und Wanderpflege, 1 ks 791 Reformblatt für Gesundheitspflege, Varnsdorf, 2 ks 1933 K Schriftleitung Sudetendeutsche Tageszeitung, Nordböhmischer 1937 K 9 Tagblatt, Deutsche Tageszeitung, Děčín, 3 ks 793 Tierrecht, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Volk und Gemeinde, nationalsozialistische Monatshefte, Ústí nad 1920 K 9 Labem, 1 ks 795 Redaktion des Volksrecht, Ústí nad Labem, 1 ks 1921 K 9 ochrana přírody 796 Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Drážďany, 1 ks 1930 K Station für Pflanzenschutz an der Abteilung für Landwirtschaft, 1934 K 9 Děčín-Libverda, 2 ks 798 Versuchstation für Vogel- und Pflanzenschutz (Dr. h. c. Heinrich 1936 K 9 Lumpe), Ústí nad Labem, 1 ks osvětová zařízení 799 Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, 2 ks 1957 K Königsteiner Institut für Kultur und Geschichte Ostmiteleuropas, 1955 K 9 Königstein in Taunus, 1 ks 801 Volksbildungshaus Wiener Urania, Vídeň, Praha, 2 ks K 9 průmyslové podniky 802 Brauerei Grosspriesen A. G., Velké Březno, 1 ks 1935 K Brüxer Kohlen-Bergbau-Gesellschaft, centrální ředitelství, Most, 1935 K 9 1 ks 804 Bürgerliches Bräuhaus Aussig A. G., Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K 9 policejní president 805 Polizeipräsident, Ústí nad Labem, 1 ks 1945 K 9 politické strany 806 Deutsche Partei, Institut für Heimatforschung in Käsmark, Kežmarok, 2 ks 1943 K NSDAP, Ústí nad Labem, 8 ks K SdP, Ústí nad Labem, 1 ks 1936 K 9 sociální péče o děti a mládež 809 Deutsche Landeskomision für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Brünn, Brno, 1 ks 1936 K 9 20

21 SPOLKY akademické spolky 810 Deutscher Akademikerverband, Bezirksverband Aussig, 1920 K 10 Ústí nad Labem, 1 ks fotografické spolky 811 Foto-Hilfsverein Aussig, Mnichov, 1 ks s. d. K Klub deutscher Amateurphotographen Aussig, Ústí nad Labem, 1 s. d. K 10 ks, koncept heraldické a genealogické 813 Pommersche Vereinigung für Stamm- und Wappenkunde in Stettin, 1941 K 10 Štětín, 1 ks historické 814 Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte K 10 in der Tschechoslowakei, Liberec (prof. Franz Runge), 6 ks 815 Gesellschaft für Vorgeschichte und Geschichte der Oberlausitz 1933 K 10 zu Bautzen, Budyšín, 1 ks 816 Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Praha, 15 ks K 10 jazykové spolky 817 Deutscher Sprachverein Aussig-Schreckenstein, Ústí nad Labem, 1 ks 1924 K 10 kulturní spolky 818 Deutscher Kulturverband, Praha, 2 ks K Kulturkreis Nordwestböhmen, Chomutov, 1 ks 1931 K 10 mládežnické spolky 820 Bund der Deutschen Landjugend, Bezirksleitung Aussig, Ústí nad Labem, 2 ks 1936 K Bund der Deutschen Landjugend, Ortsgruppe Königswald, 1937 K 10 Libouchec, 1 ks 822 Reichsverband des Bundes der Deutschen Landjugend, Karlovy 1937 K 10 Vary, 1 ks muzejní spolky 823 Museumsgesellschaft Bilin, Bílina, 1 ks 1935 K Verband der deutschen Museen für Heimatkunde in der ČSR, K 10 Praha, 5 ks pěvecké spolky 825 AH-Schaft der Arionen und Barden Bayreuth, 1 ks + přílohy 1959 K 10 nacionální spolky 826 Bund der Deutschen, Bundesleitung Teplitz-Schönau, Teplice, 2 ks K Bund der Deutschen, Bundesbezirk Trautenau, Trutnov, 1 ks 1938 K Bund der Deutschen in Böhmen, Ortsgruppe Schönpriesen, Krásné Březno, 3 ks numismatické spolky 829 Sudetendeutsch numismatische Gesellschaft, Sitz Teplitz-Schönau, Jablonec nad Nisou, 1 ks 1922 K K 10 okrašlovací spolky 830 Verschönerungsverein Libochowann, Libochovany, 1 ks 1933 K 10 21

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní

Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní Geodezie a kartografie Ústav geodezie a kartografie středisko Ústí nad Labem 1840 1960 28,00 Statistické úřady Český statistický úřad okresní oddělení Ústí nad Labem 1948 1983 7,03 Policie a četnictvo

Více

K A L E N D Á R I U M

K A L E N D Á R I U M K A L E N D Á R I U M REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2014 okres D Ě Č Í N 1. 1. 1864 zemřel Bedřich Egermann, 150 šluknovský rodák, sklářský výtvarník 1. 1. 1919 nar. ve Varnsdorfu Petr Kien,

Více

K A L E N D Á R I U M

K A L E N D Á R I U M K A L E N D Á R I U M REGIONÁLNÍCH VÝROČÍ ÚSTECKÉHO KRAJE V ROCE 2011 okres D Ě Č Í N 3. 1. 1926 nar. Ladislav Kubíček, 85 katolický kněz, činný na Děčínsku a Litoměřicku 4. 1. 1851 nar. ve Varnsdorfu

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Jeseník. Číslo evidenčního listu NAD: 286 Evidenční číslo archivní pomůcky: 414

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Jeseník. Číslo evidenčního listu NAD: 286 Evidenční číslo archivní pomůcky: 414 Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Jeseník Číslo evidenčního listu NAD: 286 Evidenční číslo archivní pomůcky: 414 Archiv obce Černá Voda 1789-1943 [1954] Inventář Zpracoval: Mgr. Květoslav

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Přerov. Číslo NAD: 1865. Evidenční číslo pomůcky: 1320. KSČ - vesnická organizace Polkovice.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Přerov. Číslo NAD: 1865. Evidenční číslo pomůcky: 1320. KSČ - vesnická organizace Polkovice. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Přerov Číslo NAD: 1865 Evidenční číslo pomůcky: 1320 KSČ - vesnická organizace Polkovice Inventář 1945-1976 Zpracoval: Bc. Petr Jirák Přerov 2009 I. Vývoj

Více

Poznámky. Titulní list

Poznámky. Titulní list Poznámky Poznámky1) Wiener Zeitung z 9.3.18672) PGS, LXXIV/343) s výjimkou r. 1908, kdy byly nově zřízenému ministerstvu veřejných prací přiděleny z působnosti min.kultu a vyučování záležitosti škol odborných

Více

I. Vývoj původce fondu

I. Vývoj původce fondu I. Vývoj původce fondu Rodinnou firmu Salomon Fischmann & Sőhne, sklenářství a velkoobchod sklem, založil židovský obchodník Salomon Fischmann (cca 1820-1880) v Praze roku 1855. Jeho čtyři synové Karl

Více

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24

signatura President TGM osobní věci a neprotokolované spisy k č. T 12/24 ----------- Neprotokolované dokumenty 1913 1 T 293/21 Politické porady u presidenta 1921 1 T 355/21 Pan president i osobní, daně, majetkové, vládní apod. 1921-1923 1 T 454/21 Capri dopisy dr. Kučery a

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Přerov. Číslo listu NAD: 1725. Evidenční číslo pomůcky: 1329. Lidový soud Kojetín 1949-1960.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Přerov. Číslo listu NAD: 1725. Evidenční číslo pomůcky: 1329. Lidový soud Kojetín 1949-1960. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Přerov Číslo listu NAD: 1725 Evidenční číslo pomůcky: 1329 Lidový soud Kojetín 1949-1960 Inventář Zpracoval: PhDr. Miroslav Marada Přerov 2009 Úvod I Dějiny

Více

časové rozmezí inv. č. signatura věc

časové rozmezí inv. č. signatura věc Protokol 100 000 rok 1948 1697 100006 Dr. Jindřich Říha, odborový přednosta ve výslužbě 1944 1948 317 1698 100040 Julius Firt, poslanec 1945 1948 317 1699 100055 Jaroslav Prokop Holý, vicekonzul 1928 1948

Více

Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968)

Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968) Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968) 1897 1968 (1969) Inventář NFA 1998 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Wegenerová-Salmonová Ludmila (1889 1968) Časový rozsah pomůcky:

Více

Korespondence vlastní. přijatá:

Korespondence vlastní. přijatá: Doklady vlastní oddací list Otokara Fischera a Vlasty Vostřebalové z 14.12.1923 České Budějovice, 1 kus jmenovací dekret Komise pro zestátnění konzervatoře hudby v Praze z 20. září 1919, 1 kus jmenování

Více

Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování státních úředníků, aj.

Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování státních úředníků, aj. 1 R 71/19 Seznam došlých darů pro spolek "Slovenské dítě" 1919 1 2 R 119/19 O.Olmer a P. Holec - přijímání úředníků do státní služby 1919 1 3 R 289/19 Návrhy ministerstva spravedlnosti na postup při jmenování

Více

Zpracoval: Mgr. Úvod... 3. Seznam základních pramenů a literatury... 8. I. Listiny... 9

Zpracoval: Mgr. Úvod... 3. Seznam základních pramenů a literatury... 8. I. Listiny... 9 Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Opava Číslo listu NAD: 1213 Evid. číslo pomůcky: 860 CECH KOVÁŘŮ, KOLÁŘŮ, BEDNÁŘŮ, NOŽÍŘŮ A ZÁMEČNÍKŮ HRADEC NAD MORAVICÍ 1661 INVENTÁŘ Marek Skupien Zpracoval:

Více

1 T 1/45 Stížnosti na chování Rudé armády 1945-1948 1 2 T 2/45 Adolf Hrubý, bývalý ministr 1945 1 3 T 4/45

1 T 1/45 Stížnosti na chování Rudé armády 1945-1948 1 2 T 2/45 Adolf Hrubý, bývalý ministr 1945 1 3 T 4/45 1 T 1/45 Stížnosti na chování Rudé armády 1945-1948 1 2 T 2/45 Adolf Hrubý, bývalý ministr 1945 1 3 T 4/45 Zabrání hotovosti a obsahu safesů v moravských bankách 1945 1 4 T 5/45 Vládní nařízení o platidlech

Více

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8

Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústecká kulturní platforma 98 ISBN: 978-80-254-1101-8 Ústečané nejen v datech (2) Prolog Když se někoho z Ústí zeptáte, jestli se mu tam líbí, odpoví většinou, že ne. Ale okolí že je hezké. A podobně jsme

Více

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek Národní archiv Seznam archivních pomůcek Řazeno abecedně dle názvu pomůcky Archivní fondy a sbírky předkládané ve studovně Praha-Chodovec 7. října 2013 Stránka 1 z 92 1055 Abecední seznam inspekčních zpráv

Více

I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 1949

I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 1949 I. Okresní národní výbor Ústí nad Labem 1945 1949 Knihy a) evidenční 1 Kniha evidence konfiskovaných motocyklů 1945 1946 knih 1 2 Kniha evidence konfiskovaných automobilů 1945 1946 knih 2 3 Kniha evidence

Více

Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie

Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie Bibliografie dle oborů / Fachbibliographie Antická mytologie Augusta-Boularot, Sandrine a kol.: Slovník řecko-římské mytologie a kultury. Ewa Edition, Praha 1993. Přeloženo z fr. originálu Dictionnaire

Více

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek

Národní archiv. Seznam archivních pomůcek Národní archiv Seznam archivních pomůcek zaslaných jinými archivy Řazeno dle názvů archivů 16. května 2014 Stránka 1 z 176 C 4819 Archiv Školského spolku Komenský Vídeň C 4276 Vysoká škola obchodní 1919-1954

Více

Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v letech 1938/39 V roce 2012 sepsal Jan Rykl.

Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v letech 1938/39 V roce 2012 sepsal Jan Rykl. Ústí nad Labem (Aussig an der Elbe) v letech 1938/39 V roce 2012 sepsal Jan Rykl. 1 2 Obsah strana Předmluva....... 6 Úvod....... 7 Sudetoněmecké sjednocovací hnutí.... 9 Doba od 1. května 1938 do 30.

Více

časové rozmezí Sekretariát prezidenta republiky Klement Gottwald 1945 1953 Blahopřání ke jmeninám a k narozeninám 1949 1952

časové rozmezí Sekretariát prezidenta republiky Klement Gottwald 1945 1953 Blahopřání ke jmeninám a k narozeninám 1949 1952 Os Sekretariát prezidenta republiky Klement Gottwald 1945 1953 Blahopřání ke jmeninám a k narozeninám 1949 1952 Os 704/50 Adolf Fechtner, Bělá pod Bezdězem blahopřání k 53. narozeninám (německy; připojena

Více

Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století

Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století Lidové vzdělávání v 19. století a v první polovině 20. století Kristina Kaiserová Dějiny lidového vzdělávání jsou speciální odnoží celkového systému vzdělávání, jsou však také součástí kulturních a sociálních

Více

Bratři Deglové s.r.o.

Bratři Deglové s.r.o. Bratři Deglové s.r.o. (1912) 1918 1952 (1963) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Bratři Deglové s.r.o. Časový rozsah pomůcky: (1912) 1918 1952 (1963)

Více

KALENDÁRIUM 2015 Soupis výročí regionálních osobností na rok 2015 Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové 2014

KALENDÁRIUM 2015 Soupis výročí regionálních osobností na rok 2015 Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové 2014 KALENDÁRIUM 2015 Soupis výročí regionálních osobností na rok 2015 Domažlice, Městská knihovna Boženy Němcové 2014 Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice připravila již po několikáté pro vnitřní potřebu

Více

1 Fond Říšské ministerstvo vnitra

1 Fond Říšské ministerstvo vnitra 1 Fond Říšské ministerstvo vnitra Čechy a Morava - obecné záležitosti: Úřad říšského protektora v Čechách a na Moravě (ÚŘP) - struktura, provozní a personální záležitosti jednotlivých oddělení (např.:

Více

Přehled publikací v knihovně. České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007

Přehled publikací v knihovně. České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007 1 Přehled publikací v knihovně České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. prosinci 2007 2 Úvod Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, připravili jsme pro Vás průvodce spolkovou knihovnou České

Více

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR

MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR MÍSTOPIS BŘEZOVÝCH HOR JAROSLAV KORBEL PODBRDSKÝ Příbram 2005 SPISOVATELÉ, HUDEBNÍCI A DALŠÍ UMĚLCI (asi 1880-1925) 1 2 A Antoš, Václav * 01.12.1878 Chomutičky (JC) + 08.11.1938 Praha (A) Č. sochař a malíř.

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 94 NAD č. 235. Golf Club Praha (1923) 1925 1950. V Praze 2010 Lucie Swierczeková

Archiv sportu a tv. inventář č. 94 NAD č. 235. Golf Club Praha (1923) 1925 1950. V Praze 2010 Lucie Swierczeková Archiv sportu a tv inventář č. 94 NAD č. 235 Golf Club Praha (1923) 1925 1950 V Praze 2010 Lucie Swierczeková Ú v o d Golf Club Praha Po prvních pokusech o zavedení golfu v Praze, které proběhly po skončení

Více

1919 1 29 D 433 Žádost o podporu Pomocnému fondu pro české žurnalisty a literáty. 1919 1

1919 1 29 D 433 Žádost o podporu Pomocnému fondu pro české žurnalisty a literáty. 1919 1 D 1919 1 D 4 Dr. August Popelka jmenování prvním prezidentem Nejvyššího soudu v Praze přísaha 2 D 7 Dr. František Lützow oslava výročí úmrtí 13. 1. 919 1 3 D 9 Josef Špaček, Prostějov názor na polit. sjednocení

Více