inv. č. Obsah časový rozsah ev. č.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "inv. č. Obsah časový rozsah ev. č."

Transkript

1 I. OSOBNÍ DOKLADY 1 Osobní doklady 1) Domovský list K 1 2) Policejní ohlašovací lístek 2 Vojenské doklady, 8 ks K 1 3 Recepty a doporučení lékařů pro F. J. Umlaufta, 4 ks K 1 4 Tabulka měr a vah F. J. Umlaufta pro léta s. d. K 1 5 Jmenování čestným občanem obce Lipová 1933 K 1 6 Školní vysvědčení z obecné školy v Lipové,5 ks K 1 7 Školní vysvědčení z Gymnasia v Ústí nad Labem (včetně K 1 maturitního), 17 ks 8 Index, kolokviální vysvědčení a jiné doklady o studiu na K 1 Filosofické fakultě německé Karlo-Ferdinandovy university v Praze (také opis doktorského diplomu a promoční řeč F. J. Umlaufta), 41 ks 9 Potvrzené žádosti o přijetí do studentské menzy, 7 ks K 1 10 Žádosti o profesorské místo na různých gymnasiích, 30 ks K 1 11 Jmenovací dekrety, platební výměry a jiné doklady ke gymnasiální K 1 činnosti F. J. Umlaufta, 49 ks /z toho 3 ks česky/ 12 Zprávy a přehledy vlastní činnosti, 27 ks K 1 13 Žádosti o udělení studijní dovolené a snížení počtu vyučovacích K 1 hodin z důvodů vlastivědné práce, 39 ks + přílohy /část příloh česky/ 14 Udělení studijní dovolené a snížení počtu vyučovacích hodin, K 1 26 ks /z toho 6 v češtině/ 15 Povolení a zprávy o studijních cestách do Německa v roce K 1 a do Vídně v roce 1930, doklady a tiskoviny z valné hromady německých dějepisných spolků a 22. německého archivního sjezdu ve Vídni a Linci Výpisy z matrik a opisy rodných, úmrtních a oddacích listů předků K 1 F. J. Umlaufta a Ch. Umlauftové, 56 ks 17 Usnesení o zastavení trestního stíhání F. J. Umlaufta podle zákona 1937 K 1 na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. 18 Osobní doklady z let : 1) Potvrzení o zaměstnání, 2 ks /česky/ ) Potvrzení o sepsání městských dějin; prvopis a ověřený opis, celkem 2 ks /česky/ ) Potvrzení o nepostradatelnosti; 2 ks prvopis, ověřený opis a průkaz /česky/, celkem 4 ks ) Potvrzení o zaměstnání, 4 ks /česky/ ) Osobní list pro zjištění schopnosti provčleňování do práce, 1 ks /česky/ ) Potvrzení o politické spolehlivosti (prvopis, potvrzení, průkaz) 3 ks /česky/, překlad znění průkazu, 1 ks 7) Potvrzení o Umlauftově pomoci při stěhování vědeckého archivu, 1 ks /česky/ K 1 1

2 19 Nabídka služeb F. J. Umlaufta Městskému národnímu výboru 1945 K 2 v Ústí nad Labem: 1) Žádost o umožnění bezplatného spravování městského archivu /česky a německy/, , celkem 4 ks 2) Předání vlastních písemností a sbírek archivu města Ústí nad Labem, příloha inventář spisů a sbírek /česky a německy/ ) Vlastní životopis, /česky/ a něm ) Dobrozdání o politické spolehlivosti F. J. Umlaufta, /česky/. 5) Seznam členů kulturní komise, výpis z Předvoje , /česky/ 6) Sdělení kulturní komisi o uložení sbírek vlastivědců v Ústí nad Labem Žádosti F. J. Umlaufta, Ch. Umlauftové a syna Gerharda o vydání 1945 K 2 domovského listu a udělení českoslovesnkého občanství, /česky a německy/ 21 Žádost o zrušení pracovní povinnosti pro manželku 1945 K 2 Ch. Umlauftovou, 3 ks /česky/; omluvenka do práce, 1ks 22 Hlášení o domě č. 53 v Koněvově/Kippeltově ulici, 13 ks 1945 K 2 /česky/ a něm. 23 Jednorázové cestovní povolení k cestě F. J. Umlaufta do Lipové 1946 K 2 24 Vormerkbuch 1945, deník + fotokopie 1945 K 2 25 Vlastní úmrtní oznámení, tisk, 1 ks 1960 K 2 životopisy F. J. Umlaufta: 26 Dr. Franz Josef Umlauft 60 Jahre alt, článek Gerharda Eise, 2 s., stroj. opis, (otištěno Sudetendeutsche Monatshefte č. 5, 1943) 27 Emil Lehmann: Franz Josef Umlauft zum 60. Geburtstag, 5 s., stroj. 28 Marschner Erhard Ing: Franz Josef Umlauft (Spansdorf , Bayreuth ), Der Gründer der Zentralstelle für sudetendeutsche Familienforschung, 6 s., tisk (kopie) (další životopisy viz inv. č. 1515) 1943 K 2 cca 1943 K 2 po 1960 K 2 2

3 II. KORESPONDENCE a) korespondence přijatá jednotlivci 29 Absolon Emil, JUDr., notář, Bílina, 1 ks 1935 K 2 30 Adam Rudolf, obchodník, Neu Ehrenberg, 1 ks 1937 K 2 31 Adler Josef, Ferdinandshof, 1 ks 1949 K 2 32 Ahne Emilie, Stockheim, 1 ks 1956 K 2 33 Ahne Hugo, Ústí nad Labem, 1 ks 1924 K 2 34 Aggermann Max von, Leoben, Štýrsko, 2 ks 1941 K 2 35 Albrecht Hubert, Mutěnín, 3 ks K 2 36 Anders Hermann, Drážďany, Dubice, 2 ks 1941, s. d. K 2 37 Andress Franz, Dobřany u Plzně,5 ks K 2 38 Ankert Heinrich, Dr., archivář, Litoměřice, 8 ks + přílohy K 2 39 Arnold Franz Josef, dipl. architekt, 1 ks 1957 K 2 40 Arnold Ludowike, Götzendorf, 1 ks 1939 K 2 41 Bach Gustav, řídící učitel, Dolní Zálezly, 1 ks 1922 K 2 42 Baier Ludwig, evangelický církevní rada, Ústí nad Labem, 1 ks 1931 K 2 43 Baier Marie, Kreuma, 1 ks 1957 K 2 44 Bail Rudolf, vlastivědec, Chomutov, 1 ks 1940 K 2 45 Balzar,? Dr., štábní lékař, t. č. Kolín, 1 ks 1940 K 2 46 Bansa Johannes, nadporučík, genealog, Magdeburg, 1 ks 1939 K 2 47 Bartl Gottfried, Helmstedt, 1 ks 1951 K 2 48 Bártová Růžena, Příbram, 1 ks /česky/ 1936 K 2 49 Bassas Johann, Ústí nad Labem Bukov, 2 ks K 2 50 Bastecky Otto, Dr., Vídeň, 3 ks + přílohy 1938 K 2 51 Baur Bruno, t. č. na frontě, 1 ks 1942 K 2 52 Beher Rudolf, penzionovaný poštmistr, Ruprechtice, 2 ks K 2 53 Benatzky Ernst, Český Krumlov, 1 ks 1929 K 2 54 Benisch Karl, Neštěmice, 1 ks 1926 K 2 55 Bergl Josef, úředník Archivu ministerstva vnitra Praha, 1 ks 1933 K 2 56 Bergmann Alois, Dr., Stod, Loket, 9 ks K 2 57 Bernard Alfred, Černošín, 1 ks 1941 K 2 58 Bernt Alois, Jablonec, Kadaň, 2 ks K 2 59 Bernt Rudolf, Děčín, 1 ks 1941 K 2 60 Bertes,?, Drážďany, 1 ks 1937 K 2 61 Berthold Hedwig, Schwerin, 1 ks 1941 K 2 62 Bezdek Josef, vlastivědec, Rychnov u Jablonce a Moravská 1941 K 2 Třebová, 2 ks + přílohy 63 Bienert Alfred, Ing, švagr F. J. Umlaufta, Ústí nad Labem, 2 ks 1933 K 2 64 Bienert Karl J., vlastivědec, Česká Lípa, 1 ks 1941 K 2 65 Bittner Gustav, Huzová, okr. Bruntál, 1 ks 1937 K 2 66 Bittner Hanna, s. l., 1 ks s. d. K 2 67 Blaha Gisela, vlastivědkyně, Šumperk, 1 ks s. d. K 2 68 Blaschek Wilhelm, major ve výslužbě, Vídeň, 1 ks 1956 K 2 69 Blau Josef, vlastivědec, Nýrsko, 3 ks K 2 70 Blittersdorf Ph., genealog, Ottensheim u Lince, 1 ks 1939 K 2 71 Bloch Erwin, Brno, 1 ks 1933 K 2 72 Blümel Franz H., Drážďany, 3 ks 1942 K 2 73 Blumentritt Rudolf, účetní, Lipová, 1 ks 1941 K 2 3

4 74 Böhm Friedrich MUDr., Benešov nad Ploučnicí, 2 ks K 2 75 Böhme Antonia,?, 1 ks 1952 K 2 76 Botschen Rudolf, vlastivědec, Libouchec, 2 ks 1943 K 2 77 Bouček Jan, prof., Ústí nad Labem, 4 ks 1954 K 2 78 Boura Wenzel, obchodník, Suchá, 1 ks 1925 K 2 79 Brand Wilhelm, Blansko, 1 ks 1940 K 2 80 Brauner Adolf, Šumperk, 1 ks 1936 K 2 81 Bräuninger Ernst, vrchní vládní sekretář, Vratislav, 1 ks 1926 K 2 82 Brenk? P., Praha, 1 ks 1930 K 2 83 Brožovský Ottokar Pravoslav von, Dr., dvorní rada při Nejvyšším 1916 K 2 kasačním soudu Vídeň, 1 ks 84 Buder Adolf, Dr., ředitel biskupského semináře, Bohosudov, 2 ks 1937 K 2 85 Burkart Karl, Hermagor, 2 ks 1941 K 2 86 Burkertová Ottilie, přítelkyně, Teplice, 231 ks K 3 87 Burkert Wilhelm, rada Vrchního zemského soudu Praha, Teplice, K 3 Most, 23 ks 88 Butte Heinz a Hanna, Drážďany, 8 ks + přílohy K 3 89 Clar Max, rolník, Habrovice, 2 ks 1944 K 3 90 Claus F., tajemník hraběte Westphalena, Chlumec, 1 ks + přílohy 1935 K 3 91 Czermak Franz, Stuttgart, 1 ks 1956 K 3 92 Černý Apolonia, Pardubice, 3 ks 1927 K 3 93 Dambzky-Schöppe? Franz, Vídeň, 1 ks 1939 K 3 94 Dehmel Gustav, Drážďany, 4 ks K 3 95 Decht,?, Svádov, 1 ks 1938 K 3 96 Deimel Theodor, prof., Dr., Slavonice na Moravě, 2 ks 1941 K 3 97 Demuth Adolf, Brandov u Mostu, 1 ks s. d. K 3 98 Dietl Erika, s. l., 1 ks s. d. K 3 99 Dietze R., s. l., 1 ks s. d. K Dietze Emmy, Jena, 1 ks K Digmayer Wilhelm, Mnichov, 2 ks 1958 K Dinnebier Rudolf, jednatel Deutscher Heimatbundu Děčín, 1 ks 1942 K Domansky Alfred, Dolle über Tangeshütte, 2 ks 1949 K Dörre Rudolf, Podmokly u Děčína, 8 ks K Drescher Franz, řídící učitel, Ústí nad Labem Všebořice, K 3 Schliersee, 4 ks 106 Droste F., Chabařovice, 1 ks 1933 K Ehnig Ernst, Ostrov nad Ohří, 1 ks 1943 K Ehrlich Josef, Frývaldov /Jeseník/, 1 ks 1941 K Ehrlich Robert, Teplice, 1 ks 1921 K Eibich Walter, farář, Melsungen, 1 ks 1956 K Eichenfels Matthias, Český Dub, 1 ks 1927 K Eilenstein Josef, Mauer bei Amstetten, 1 ks 1938 K Eis Gerhard, doc., Dr., historik, Ruprechtice u Liberce, Drážďany, K 3 10 ks 114 Erben Marie, Vrchlabí, 1 ks 1913 K Ernstberger Anton, prof. Dr., Dr., Erlangen, 2 ks 1958 K Eulmann?, Lanškroun, 1 ks + přílohy 1926 K Fabini Frida, vdova po profesoru ústeckého gymnasia, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K 4 4

5 118 Feinoch?,?, Bílina, 1 ks + přílohy 1930 K Feix Erich, Linec, 1 ks 1941 K Feix Otto Wilhelm, Smržovka, 1 ks 1927 K Fejfar?, Petrovice, 1 ks 1922 K Fehres E., Ústí nad Labem, 1 ks 1932 K Felbinger Anton, Stříbro, 1 ks 1929 K Firbas Franz, Praha, 3 ks K Fischer Franz, lékárník a vlastivědec, Jílové u Děčína, 5 ks K Fischer Rudolf, Dr., Litoměřice, 2 ks K Fitz Hans Dipl. Ing., Sachsenkam bei Bad Tölz, 1 ks 1949 K Fleischmann Josef, Trmice, 5 ks K Fleischmann Marie, Trmice, 2 ks 1944 K Fleischner Berta, Groß Zimmern, 2 ks K Flügel Franz Carl, Mönkeberg bei Kiel, 2 ks 1937 K Focke W., Komáří Vížka, 1 ks + přílohy 1925 K Frank Karl Friedrich von, Senftenegg, 2 ks + přílohy K Franz Erich, Eisenbach, 1 ks 1956 K Fred? Ester, Ústí nad Labem, 1 ks 1925 K Frieser Rudolf, Karlsruhe, 1 ks 1958 K Freising Hans, Ing., Brno, 1 ks 1933 K Freising Josef, prof., správce Moravského zemského muzea, Brno, 1940 K 4 1 ks 139 Frieser Hanna, Ústí nad Labem, 1 ks + přílohy 1943 K Frisch Thekla, Temešvár, Rumunsko, 3 ks 1934 K Fritsche Josef, Dolní Podluží, 1 ks 1929 K Fritz Marie, Ledvice, 1 ks 1927 K Führich Arnold, knihař, Úštěk, 3 ks 1942 K Funebossl?Adolph, Střekov, 1 ks 1943 K Funke Lisbeth, neteř, Hardt bei Schramberg, 1 ks 1957 K Fürth Eugen, majitel papírny v Neštědicích, 1 ks 1931 K Füssel Franz, Krásný Les, 1 ks 1922 K Gärtner Edith a Karl, Fürstenfeldbruck, 2 ks K Gattermann Emanuel, vlastivědec, Teplice, 2 ks + 2 ks přílohy 1941 K Gaube Karl, Dr., vlastivědec, Litoměřice, Dubí, 6 ks + přílohy K Gebhart,? von, Berlín, 1 ks s. d. K Geilich Marie,?, 1 ks s. d. K Gerzabek Adolf, Dr., Ústí nad Labem, 2 ks K Giebel Ernst, Kassel, 1 ks 1953 K Gierach Erich, prof., Dr., archeolog, Liberec, 13 ks, z toho 1 ks K 4 telegram 156 Gintner Hans, řídící učitel, Teplá u Mariánských Lázní, 3 ks 1927 K Ginzel Rudolf, Dr., Liberec, 1 ks 1941 K Glaser Rudolf, Liberec, 1 ks 1927 K Glassl Karl, Vídeň, 1 ks 1933 K Gleissner Franz, Střekov, 1 ks 1936 K Gmell Alfred, učitel, Lipová, 2 ks + 2 ks přílohy 1932 K Göbel?, K. u. k. Infanterieregiment Nr. 105, s. l., 1 ks 1918 K Goeth Ignaz, Znojmo, Jihlava, 4 ks K 4 5

6 164 Gottsmich Severin, páter řádu cisterciáků, Rožmitál na Šumavě, 1941 K 4 2 ks 165 Gowasch J., Radešín, Weilmünster in Taunus, 2 ks K Grasse?, Vídeň, 2 ks 1944 K Grille Curt, Lipsko, 2 ks 1943 K Gröschel Robert, krejčí, Krásný Les, 2 ks K Graschka Theodor, Dr., Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Gumpert Johann, vlastivědec, Sloup v Č., 1 ks 1941 K Günther Eberhard, vlastivědec, Adorf, 1 ks 1941 K Guth?, Teplice, 1 ks 1943 K Guth Ferdinand, Dr., Ústí nad Labem, 1 ks s. d. K Gutmann Paul, redaktor, Berlín, 1 ks 1927 K Gutmann-Umlauft Friederike, Kynžvart, 4 ks 1927 K Güttler Friedrich, Dubí u Teplic, 1 ks 1944 K Habel Irna, Langweid am Lech bei Augsburg, 1 ks 1957 K Habel?, Vídeň, 1 ks 1928 K Habenichtovi, Jílové u Děčína, 1 ks 1933 K Haim?,?, 1 ks před 1913 K Halla Ludwig, Dr., zemský soudní rada, vlastivědec, Litoměřice, 1941 K 4 Varšava, 2 ks 182 Hamfvogel Karl J., zvěrolékař, Ruma, Jugoslávie, 1 ks 1940 K Hampe Adolf, Neštěmice, 1 ks + přílohy 1939 K Hampe Willi, Lipová, 1 ks 1933 K Hampejs Vladimír, národní správce firmy Witaschek pohřební 1945 K 4 ústav Trnovany u Teplic, 1 ks /česky/ 186 Hampel Bruno, poštovní inspektor, Vídeň, 1 ks 1943 K Hanisch Augustin, Kundratice u Cvikova, 1 ks 1932 K Hanisch Wenzel, Rokytnice v Orlických horách, 1 ks 1934 K Hanke Alfred, Dr. phil., Praha, 2 ks 1942 K Hanke Josef, Bondorf bei Herrenbeeg, 1 ks 1951 K Hansen Carl Franz, Hamburk, 1 ks 1943 K Hauptmann Ernst, Hřensko, 1 ks 1940 K Hauptvogel Anton, Ústí nad Labem, 1 ks 1922 K Hart Oswald, páter premonstrátů, Teplá u Mariánských Lázní, 1 ks 1934 K Haspel Karl, Kladruby, 1 ks 1942 K Hauser Julius, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Hauschild Wilhelm, Krásné Březno, 2 ks + přílohy K Hausmann Josef, Lipová, 1 ks 1910 K Heide Anton, farář, Lipová, 1 ks s. d. K Heidenreich Heinz, Ing., Radvanice, 1 ks 1927 K Hein Eugen, Střekov, 1 ks 1941 K Heiss Hanna, Nabburg, 1 ks 1959 K Heissig Hans, Vídeň, 1 ks 1937 K Hellinger Karel s manželkou, Vrdy-Bučice, 2 ks /česky/ 1936 K Henker Karl Richard, Dr., architekt, Charlottenburg, 1 ks + 4 ks 1930 K 4 přílohy 206 Herrmann Paul, Dr., Žatec, 1 ks 1937 K Hiebsch E., Teterow, 1 ks + přílohy s. d. K Hiebsch Fritz Ing., Ervěnice, 2 ks 1943 K 4 6

7 209 Hiebsch Reinhold, Ústí nad Labem, Gunzenhausen, 2 ks K Hiecke Philippine, Vídeň, 3 ks K Hieke Emil, Boletice nad Labem, 2 ks 1942 K Hieke Josef, Teplice, 1 ks 1933 K Hiersche Adolf, Chabařovice, 2 ks 1940 K Hiersche Karl, Děčín Staré Město, 1 ks 1937 K Hiersche?, Cheb, 3 ks 1940 K Hiettz Elisabeth von der, Chlumec, 1 ks 1943 K Hildebrand Ernst, Drážďany, 1 ks 1927 K Hille Johann Dr. ; Meder, Robert, řídící učitel, Vilémov 1927 K 4 u Šluknova, 1 ks 219 Hilscher Alfred, Hannover, 1 ks 1940 K Hilscher Rudolf, Broumov, 1 ks 1937 K Hinko Franz, Žitava, 6 ks K Hoffmann?, Velké Březno, 1 ks 1935 K Hofmann Karl, Stuttgart Feuerbach, 1 ks 1942 K Höhne Franziska, Vídeň, 1 ks 1941 K Holluba Wilhelm a Klara, České Budějovice, 1 ks 1915 K Hönigschmid Franz, personální referent firmy Schicht, Ústí nad 1928 K 4 Labem, 1 ks 227 Hönigschmid Rudolf, Dr., památkář a šéf oddělení Sippen- und K 4 Rassenforschung, Liberec, Praha, 3 ks 228 Hopp Heinz, Ing., Mnichov, 1 ks 1957 K Hornschuh Willy, Schorndorf (Württemberg), 1 ks 1939 K Hossner Rudolf, Nakléřov, 1 ks 1920 K Hossnig? Josef, Přísečnice, 1 ks 1926 K Hruschka Elfriede, nájemkyně stříbrných dolů v Roztokách 1931 K 4 u Povrlů, 1 ks 233 Hruschka Rudolf, řídící učitel, Písečné nad Dyjí, 2 ks + přílohy 1941 K Hübl Carl, velkoobchodník textilem, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Hübner Christe, roz. Ullrich, Mnichov, 1 ks 1957 K Hudetzka Adolf, obchodník, Verneřice, 1 ks 1933 K Hübsch Franz, umělecký malíř, Schlie fach, 1 ks 1951 K Hüttl, Franz G., Halfing, 2 ks + přílohy K Hüttl Hans, Ústí nad Labem, 1 ks 1938 K Hyka Emil, Ústí nad Labem, 1 ks 1939 K Hyka Trude, Ústí nad Labem, 1 ks 1936 K Chalupa Josef, obuvník, Ústí nad Labem, 1 ks 1942 K Imlauf Ferdinand, obchodník nábytkem, Merano, Itálie, 2 ks K 4 přílohy 244 Imlauft Wenzel, Hradec Králové, 2 ks 1927 K Irmler Karl, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Itermann Hans, úředník landrátu, Zábřeh na Moravě, 1 ks 1942 K Iuhsl Elsa, Bockenem, 1 ks + přílohy 1950 K Jahnel Karl, Malé Březno, 1 ks + přílohy 1933 K Jahnig Adolf, Horní Ves u Chomutova, 1 ks 1927 K Jarschel Josef, vlastivědec, Litoměřice, 14 ks + přílohy K Jedlitschka?, Dr. a Jedlitschka Minki, Praha, 13 ks , s. d. K 4 7

8 252 Jejkal Josef, Teplice, 10 ks + 2 ks přílohy K Jejkal Rudolf, Dubí u Teplic, 9 ks K Jelinek Bernhard, Ing., Chomutov, 1 ks 1922 K Jellinek (Walter) Hans Viktor, lékárník a vlastivědec, Ústí nad K 4 Labem, Štětí, 11 ks 256 Jenatschke Rudolf, katecheta a fotograf, Ústí nad Labem, 2 ks K Jobst Karl, profesor kreslení na gymnasiu, Ústí nad Labem, 1 ks s. d. K John Franz, Podmokly, 1 ks 1937? K John Josef, Jílové u Děčína, 1 ks 1923 K Jokisch Franz, Krnov, 1 ks 1929 K Judex?, ředitel, Vranov nad Dyjí, 1 ks 1926 K Jugel Adolf, poddůstojník wehrmachtu, 3 ks K Kadner Anna, Drážďany, 2 ks 1937 K Kaletka A., kustod státního archivu, Poznaň, Polsko, 1 ks + přílohy 1936 K Kallasch Josef, Chrochvice, 1 ks 1927 K Karlfuss Karl, Litoměřice, 1 ks 1939 K Karsch Josef, pekař, Těchlovice, 1 ks 1942 K Karzer Josef, Petrovice, 1 ks 1920 K Katze Emil, Mojžíř, 2 ks K Kauschka W., Harta u Děčína, 1 ks 1941 K Kende Charlotte, Budapešť, 1 ks 1934 K Kern Josef, sběratel dialektů, Litoměřice, 10 ks + 4 ks přílohy K Kernich Gustav, Karlovy Vary, 1 ks 1937 K Kerszt Fritz, svobodník wehrmachtu, Vratislav, 1 ks 1943 K Kerszt Maria, Ústí nad Labem, 1 ks 1943 K Kesslerovi Emil a Ida, 3 ks + přílohy K Kindermann(?) Adolf (?), Praha, 1 ks 1941 K Kindermann Viktor, ředitel státní německé reálky v Ústí nad , K 5 Labem, Ústí nad Labem, 6 ks s. d. 279 Kirwein Olga, Oberstdorf am Allgäu, 1 ks 1949 K Klausnitzer Justina, Stadice, 1 ks 1943 K Klein Johann, Ústí nad Labem, 1 ks 1943 K Kleisner??, Brno, 1 ks + přílohy 1937 K Klepl Jan, Dr., historik, Praha, 1 ks 1936 K Klepsch Adalbert Paul, Oberstdorf, 1 ks 1938 K Klepsch Adolf JUDr., advokát, Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Klepsch Franz, Tisá, 1 ks 1930 K Klimpt Erhard Ing., Mnichov, 1 ks + přílohy 1954 K Klimpt Otto, Mnichov, 2 ks 1957 K Klöpsch Karl, učitel, Košťany u Teplic, 1 ks 1936 K Klug Franz, Dvory ukarlových Varů, 1 ks 1927 K Kneisel?, Dr., t. č. východní fronta, 1 ks 1943 K Knittel Alfons, Dr., profesor gymnasia v Ústí nad Labem, Praha, , K 5 Litoměřice, Bad Ischl, 3 ks s. d. 293 Knoll Felix JUDr., advokát, Karlovy Vary, 2 ks 1938 K Knothe Rudolf, Chabařovice, 1 ks 1935 K Köhler Rudolf, učitel ve výslužbě, Telnice, 6 ks + 2 ks přílohy K Kohlert Anton, vlastivědec, Duchcov, 2 ks K Koller Hans, Straubing, 1 ks 1958 K 5 8

9 298 König Franz, úředník Spolku pro chemickou a hutní výrobu, 1922 K 5 Ústí nad Labem, 1 ks 299 König Wilhelm, Dobětice 1 ks 1939 K König-Beyer Walter, úředník muzea, rodopisec, Liberec, Frankfurt K 5 nad Mohanem, 12 ks + přílohy 301 Konvalinka Martha, Mühlheim am Main, 1 ks 1957 K Kopp W. K., městský kontrolor potravin, Most, 2 ks 1937 K Kosak Johann, správce zámku v Trmicích ve výslužbě, 1 ks 1941 K Kössler Anton, Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Kostial K., Praha, 1 ks 1927 K Kostralsitz?,?, Stebno, 1 ks 1935 K Krahl Franz, řídící učitel ve výslužbě, Podmokly, 1 ks 1935 K Kral Franz, krajský vedoucí KdF, Ústí nad Labem, Traunstein, 7 ks K ks přílohy 309 Krasinger Emilie, profesorka gymnasia, Ústí nad Labem, 1 ks s. d. K Krattner Karl, Praha, 2 ks 1928 K Kraus Anton, prof., Cheb, 2 ks 1927 K Krebs Hans, vládní prezident, Ústí nad Labem, 2 ks K Kreibich Hans Rudolf, Ústí nad Labem, 2 ks K Kreutzig Erwin Rudolf, Ph. Mr., lékárník, Předlice, 1 ks 1935 K Krob Kurt, Mnichov, 1 ks 1958 K Krug Gerhard, Dr., Vídeň, 1 ks 1958 K Krug Lia, Vídeň, 7 ks K Kubath Rudolf, zvěrolékař, Mimoň, Stráž pod Ralskem, 2 ks K Kügler Emil, Ulm, 1 ks + přílohy 1950 K Kühn Karl F., zemský konzervátor, Praha, 5 ks K Kühnel A.,?, 1 ks cca 1934 K Kühnel Ewald, Malečov, 1 ks 1929 K Kuklila Hans, Mühlheim bei Offenbach, 1 ks 1956 K Kunert Edmund, Děčín, 1 ks 1941 K Künstner Wilhelm, Ústí nad Labem, 1 ks 1939 K Kuntzsch,?, Dr., vedoucí soukromé ženské kliniky, Aschersleben, 1940 K 5 1 ks 327 Künzl Rudolf, stavitel, Hirschberg /dnes Jelenia Góra/, 1 ks 1942 K Kutzler?,?, tajemník ministra Spiny, 5 ks 1937 K Lang Josef, farář, Staré Sedlo u Boru, 1 ks 1943 K Lange Bernhard, Medingen, 3 ks K Langer Franz J., Malá Morávka, 3 ks 1942 K Laube Franz Dr. studijní rada, Vídeň1 ks 1941 K Laube Gustav, Bílina, 1 ks 1941 K Laurich?, Wiesbaden, 1 ks 1957 K Laurin Josef, archivář, Česká Lípa, 2 ks 1943 K Lederer Richard, Ústí nad Labem, 1 ks 1918 K Lehman? Franz, Velké Chvojno, 2 ks 1911 K Lehmann Emil, prof., Dr., Trnovany u Teplic, Lanškroun, Liberec, K 5 Drážďany, 27 ks 339 Lehman Richard, Ústí nad Labem, 1 ks 1922 K Leski Lina, roz. Ullrich, Trutnov, 1 ks 1940 K Lieben S. H., prof., Dr., Praha, 3 ks K 5 9

10 342 Liebisch H., Ústí nad Labem, 1 ks před 1910 K Liepelt Otto, Boda, 1 ks 1943 K Lill Rudolf, správce valdštejnského panství, Horní Litvínov, 1 ks 1941 K Linke Anton, Augsburg, 1 ks 1956 K Lipser Heinrich, učitel a vlastivědec, Trmice, 7 ks K Löbel Franz, Lipová, 1 ks 1943 K Loos Arnold, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Loos? Kurt, Liběchov, 1 ks 1927 K Lorenz Hans, akademický malíř, Děčín, 3 ks 1942 K Lösel Albin, Lippstadt, 3 ks K Losert Anna, Praha, 1 ks 1904 K Löschner Josef, řídící učitel, Most, 8 ks K Lothring Hermann, školní rada ve výslužbě, Zderaz u Kolešovic, K 5 5 ks 355 Ludwig K.?, Dr., Karlovy Vary, 1 ks 1927 K Lumpe Alfred, Tutzing, 1 ks 1959 K Lumpe Marie, Ústí nad Labem, 1 ks 1930 K Lusticky R.?, včelař, Ústí nad Labem, 1 ks 1927 K Maaz Otto, Kerpen, 1 ks 1957 K Machleidt Josef, Horní Jiřetín, 1 ks 1937 K Manka Franz, Telnice, 1 ks 1920 K Manka Franz, majitel porcelánky, Stará Role u Karlových Varů, 1934 K 5 1 ks 363 Mann H.?, Odra, 1 ks 1930 K Maresch Ferdinand, průmyslník, Ústí nad Labem, 1 ks 1921 K Maresch Walter, Dr., Ústí nad Labem, Stuttgart, 4 ks K Markus Anton, Dr., archivář, Třeboň, 3 ks K Marschall A., profesor gymnasia, Český Těšín, 1 ks 1921 K Martin,?, Rybniště, 1 ks 1931 K Maturek O.?, Vídeň, 1 ks 1942 K Matz Richard, Volevčice, 1 ks 1941 K Mayer Theodor, Prof. Dr. Dr. h. c., Konstanz, 1 ks 1958 K Mazak J.?, Dr., Telnice, 1 ks 1933 K Meissner Irmgard, Bohosudov, 1 ks 1935 K Meißner J.?, Smržovka, 1 ks 1940 K Melzer Josef, Ústí nad Labem Střekov, 1 ks 1935 K Menzel Franz Josef, Chřibská, 1 ks 1931 K Micka N.?, Mutěnín, 1 ks 1941 K Miksch Leonhard, Dr., Berlín-Wilmersdorf, 3 ks K Mirsch Hildegard, Hostovice, 1 ks 1934 K Mittag, K.?, Mnichov, 1 ks 1957 K Moißl Hans, Dolní Hanychov, 1 ks 1937 K Moißl Konrad, Ústí nad Labem, 2 ks 1927 K Mohr Erna, Ústí nad Labem Kramoly, 1 ks 1919 K Mühlig Josef Max Dr. Ing. h. c., majitel sklárny Union, Teplice, K 5 Drážďany, 13 ks 385 Müller Johann, děkan, Velenice u Jablonného v Podještědí, 1 ks 1941 K Müller Josef, Mimoň, 1 ks 1921 K Müller Max, Profesor, Děčín, 10 ks K 5 10

11 388 Müller Paula, Jáchymov, 1 ks 1919 K Murr Karl, Děčín, 1 ks 1923 K Münzberg Johann, Tolštejn pod Jedlovou, 1 ks 1931 K Mutzke Fr., Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Neder Emil, Hvězdov u Benešova nad Ploučnicí, 3 ks K Neder Karl, prof., Děčín, 2 ks 1927 K Nemelka Carl A., Salt Lake City, USA, 2 ks 1937 K Nerad Josef, Český Krumlov, 2 ks K Neumann Carl, ředitel firmy Umlauft&Co., Podmokly, 2 ks 1927 K Neumann Josef, Ústí nad Labem Bukov, 1 ks 1934 K Neuwinger Grete, Ruprechtice, 1 ks 1937 K Nickel Franz, Teplice, 1 ks 1924 K Nickel Josef, Jílové u Děčína, 1 ks 1929 K Nickel Wenzel F., Ústí nad Labem Krásné Březno, 1 ks 1930 K Nirtl Josef Ing., Opava, 1 ks 1941 K Nittner J.?, Jesenice u Rakovníka, 1 ks 1940 K Nittner Josef, vlastivědec, Ústí nad Labem, 3 ks + přílohy K Nölle Mina, Roudnice nad Labem, 1 ks 1937 K Norra Edith, Lünen, 1 ks 1943 K Nowak Franz, Velké Březno, 4 ks + přílohy K Oberdorffer Kurt, Dr., archivář a správce muzea v Mostě, později úředník kulturního oddělení župní samosprávy v Liberci; Most, Ludwigshafen am Rhein, 18 ks , s. d. 409 Otto Kurt, Gonow, 2 ks K Pankratz Karl, Štětí, 2 ks 1941 K Patschowsky N.?, Dr., studijní rada, Ústí nad Orlicí, 1 ks 1940 K Patzak Siegfried, učitel, Malá Úpa, 1 ks 1926 K Patzelt Karl, Krásný Les, 1 ks 1927 K Paul Anni, Lipová, 1 ks 1933 K Paulsen Ernst, Altona 2 ks K Pawelka?, Dr., (Fleißner Friedrich; G.?, Alfred), Annaberg, 1 ks 1922 K Peiter Wenzel, Velemín, 1 ks 1926 K Pemsel Ferdinand, správce zámku v Bílině, Bílina, 1 ks 1929 K Perner Friedrich, Ödheim, 1 ks 1959 K Petschek Hans, Baden bei Wien, 1 ks 1934 K Petranek Franz; Hauche?, Bede, s. l., 1 ks 1933 K Pfitzner Josef, Prof., Dr., historik a zástupce primátora města 1941 K 6 Prahy, 1 ks 423 Pfob Gerhard a Seifert Kurt, s. l., 1 ks s. d. K Pick Leo, Ústí nad Labem, 1 ks 1928 K Pick Oskar, obchodník, Ústí nad Labem, 2 ks K Pienhel Anton, děkan, Chomutov, 1 ks 1918 K Pieschel Franz, učitel, Praha, Lipová, Povrly, 6 ks + 2 ks přílohy K Pieschel Rudolf, Lipová, 4 ks K Pietsch Wolfgang, Dr., Gefres, 1 ks 1952 K Piffl Alfred, Ing. Dr. techn., Ústí nad Labem, 1 ks 1946 K Pilk Georg, prof., Dr., vlastivědec, Oberneukirch (Lužice), 13 ks K 6 přílohy 432 Pilz Erwin, chemik, Podmokly, 1 ks 1937 K 6 K 6

12 433 Pinkava Viktor, spisovatel, žurnalista, farář v Lipové , 1928, s. d. K 6 Lipová, 2 ks 434 Pirchan Gustav, Prof., Dr., Praha, 13 ks K Pistl Wilhelm, klášter Teplá, 1 ks 1927 K Plachtová, provd. Umlauftová Christina, manželka, Mimoň, K 6 Ústí nad Labem, 22 ks 437 Plachtová Theresie, tchýně, Mimoň, 2 ks 1940 K Plaschke Franz, řídící, Radešín, 1 ks +přílohy 1932 K Plaschke Wenzel, vlastivědec, Lipová, 8 ks + přílohy K Plen Ernst, Hamburk, 2 ks K Pleschke Augustin, Tolštejn pod Jedlovou, 1 ks 1931 K Pleyer Karl, vlastivědec, Teplice, 1 ks 1922 K Plöhn Hans Arnold, Hamburk, 1 ks 1926 K Pohl Franz, továrník, Smržovka, 3 ks K Pohl Otto, Schnaittach, 3 ks + přílohy 1954 K Pohl-Gatter Grete MUDr., Ústí nad Labem, 1 ks 1934 K Pöhnel Karlmann, Herzogenaurach, 1 ks 1957 K Pöhnl?, s. l., 1 ks 1923 K Poleschinksi Edmund, Ing., Melk an der Donau, 1 ks 1943 K Policky Ludwig, básník, Ústí nad Labem, 2 ks + 2 ks přílohy K Pollak Franz, kronikář, Hrbovice, 1 ks + přílohy 1928 K Popp Lorenz, rolník, Krupka, 1 ks 1934 K Porsche Eberhard, Ing., Karlovy Vary, 1 ks 1940 K Porsche Karl, JUDr., Most, 1 ks 1935 K Prager Hildegard von, Opava, 2 ks 1940 K Preinler Gottfried, Dr., Frýdlant, 1 ks 1926 K Preuss Gustav, Dr., Praha, 1 ks 1942 K Priedel Franz Josef, Šluknov, 1 ks 1931 K Prinz Karl, vlastivědec, Děčín, 21 ks + přílohy K Prinz von Isenburg, W. K., Prof., Dr., Mnichov, 1 ks 1940 K Procházka Roman Freiherr von, genealog, Praha, 4 ks + přílohy K Prokop Silvia, Ústí nad Labem, Warthbrücken, 4 ks K Proschwitzer Erhard, Prof., Praha, 1 ks 1927 K Puckler Franz, vládní rada, Ústí nad Labem, 3 ks 1942, s. d. K Pusch Heinrich J., řídící učitel, Bukov 1 ks 1922 K Püschel Josef, Mnichov u Ústí nad Labem, 1 ks 1913 K Qaisser Franz, genealog, Děčín, 10 ks + přílohy K Raudnický Jan, Kolín, 2 ks 1933 K Rehatschek Carl Ing., Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Rehn Franz, Wertheim am Main, 1 ks 1949 K Rehn Josef, Lahn bei Diez, 1 ks 1950 K Reinisch Walter, MU, Dr., Vídeň, 1 ks 1941 K Reinitzer Gernot, Dr., Štýrský Hradec, l ks 1943 K Reißenauer Hans Ing., Berlín-Tegel, 1 ks 1936 K Ressel Anton, řídící učitel, Fojtka, 2 ks K Reuter Hans, Prof., Dr., Brno, 8 ks K Riedel M.?, Ústí nad Labem, 1 ks 1915 K Richter Bernd Rose, Ritschka, 1 ks 1934 K Richter Bert, Karlsruhe, 1 ks 1957 K 6 12

13 480 Richter Emil, řídící učitel ve výslužbě a Antonie, Ústí nad Labem K 6 Střekov, 4 ks 481 Richter Friedrich, Neštěmice, 2 ks 1941 K Richter Karl, Varnsdorf, 1 ks 1931 K Richter W., župní vedoucí německého spolku nedoslýchavých, Ústí 1943 K 6 nad Labem, 2 ks 484 Robert? Karl Ing., Ústí nad Labem Krásné Březno, 1 ks 1936 K Röder Julius, archivář, Olomouc, 1 ks 1939 K Röhler?,?, Knittelfeld, 1 ks 1926 K Rösler Emil, architekt, Plavno, 1 ks 1940 K Rost Wenzel, Grünwald, 8 ks K Rotter Josef, Jílové u Děčína, 1 ks 1929 K Rotter Josef, Brno-Černovice, 1 ks 1933 K Rotter Karl, Dr., Praha, 1 ks 1941 K Rotter Quido, Vrchlabí, 1 ks 1930 K Rudolph Karl, Dr., Krupka, Praha, 4 ks K Sachs Hans, prof., Dr., učitel gymnasia v Ústí nad Labem, s. l., 1 ks Cca 1921 K Saliger Richard, Olomouc, 4 ks 1930 K Samesch Franz, Lipová, 1 ks 1942 K Samo Emil, Vídeň, 4 ks K Sasum Trude, Ústí nad Labem, 1 ks 1934 K Saur Reinhard, t. č. východní fronta, 1 ks 1943 K Sauchen?,?, Malečov, 2 ks 1941, s. d. K Seidel Hermann, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Seidl Hans, Schönbrunn, 1 ks 1924 K Seifert Adolf, řídící učitel ve výslužbě, Aš, 1 ks 1940 K Seiche Emil, Křemýž u Bíliny, 1 ks 1935 K Seiche Johanna, roz. Tscherney, Mnichov, 1 ks 1959 K Selichar Erwin, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Schanta Josef H., řídící učitel, Verneřice, 2 ks K Schickel Wilhelm, Mojžíř, 2 ks 1922 K Schieckel Franz, Podmokly, 1 ks 1937 K Schier Bruno, Dr., Liberec, Praha, 6 ks K Schier Herbert, Dr., poslanec, Regensburg, 3 ks 1957, s. d. K Schicht Eva, Ústí nad Labem, 2 ks K Schicht Franz, Berlín, 3 ks K Schicht Georg, průmyslník, Ústí nad Labem, Londýn, 9 ks K Schicht Heinrich a Martha, průmyslník, Ústí nad Labem, 6 ks K Schicht Martha, Ústí nad Labem, 2 ks 1939 K Schicht Werner, Vídeň, 11 ks K Schindler Helene, Cheb, 2 ks K Schindler Karl, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Schindler V.?, Kempten, 1 ks 1959 K Schindler?, Dr., Bečov nad Teplou, 2 ks + přílohy K Schlager Christe, s. l., 1 ks 1957 K Schlegel Ludwig, Varnsdorf, 1 ks 1931 K Schlemm?, Praha, 1 ks 1927 K Schmelze Herbert, Ing., Bruntál, 1 ks 1935 K Schmidt Franz, ředitel muzea, Jílové u Děčína, 2 ks K 7 13

14 527 Schmidt Georg, prof., Stříbro, 7 ks K Schmidt Rudolf, vydavatel vlastivědného časopisu Brandenburg, 1925 K 7 Eberswalde, 1 ks 529 Schmidt?, Povrly, 1 ks 1934 K Schneeberg Anny, Karlovy Vary, 1 ks 1937 K Schneider Georg, Neštěmice, 2 ks K Schollich Ernst, prof., Dr., Nový Jičín, 4 ks K Schön Bruno Ing., Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Schönbeck Josef Wilhelm, vlastivědec, Česká Lípa, 2 ks + přílohy 1941 K Schöppe Heinrich MUDr., Schongau am Lech, 2 ks K Schram Albin a Erika, Praha, 15 ks K Schräm Johann, děkan, Český Bukov, 1 ks 1933 K Schramek Josef Dr., Dr., Ulm, 1 ks 1957 K Schreinert Anton, vlastivědec, Teplice, Wiesbaden, Odenwald, K 7 8 ks + přílohy 540 Schröck Josef, Bohosudov, 1 ks 1935 K Schuldes Sophie, s. l., 1 ks s. d. K Schur Emma, Lend, Rakousko, 1 ks 1937 K Schuster Gustav, Vídeň, 6 ks K Schütz Josef, katecheta, Ústí nad Labem, 1 ks 1930 K Schweitzer Alfred, Břešťany, 1 ks 1942 K Schwind Ferdinand, děkan, Ústí nad Labem, Dorfen, 3 ks K Sieber Ernst, šikovatel, Kamp, 1 ks 1944 K Sieber Franz, Duchcov, 1 ks 1944 K Siegl Karl, historik, Cheb, 2 ks + přílohy 1941 K Sieche Anton, Frankfurt am Main, 1 ks 1957 K Simon Gustav, vlastivědec, Chabařovice, 2 ks 1922, s. d. K Simon Karl, Bílina, 1 ks 1943 K Sippl, Wilhelm, Landshut, 1 ks 1949 K Skrbensky z Hříště Leo Heinrich, Dr., svobobný pán, Praha, K 7 Krásné Březno, 5 ks + přílohy 555 Skutil Josef, Dr., historik, Brno, 3 ks 1931 K Slaboch Ferdinand, sládek v pivovaře Chlumec, s. l., 1 ks s. d. K Slameczka Walter, Vídeň, 2 ks 1940 K Slapnicka?, Dr., Štýrský Hradec, 1 ks 1942 K Sokoll Josef, Dr., Vídeň, 2 ks s. d. K Spina Franz, Dr., ministr, Praha, 1 ks 1937 K Stadler Bruno Stephan, JUDr., Würzburg, 1 ks 1957 K Stark Josef Karl, prokurista firmy Schicht, Ústí nad Labem, Praha, , K 7 5 ks + přílohy s. d. 563 Stauda Johannes, vlastivědec, Cheb, 1 ks 1941 K Stein Gottlieb, Dr., Praha, 1 ks 1933 K Steinmüller Jost, České Budějovice, 1 ks 1940 K Steis Alois, Čtyřicet Lánů, okr. Svitavy, Svitavy, 7 ks + přílohy K Steppan Rudolf, Ústí nad Labem, 1 ks 1933 K Stiebling Franz Josef, Řetenice, 2 ks + přílohy K Stolle Karl Johann, Jablonec nad Nisou, 1 ks 1937 K Stolze Alfred, Jablonecké Paseky, 2 ks 1937 K Storch Rudolf, prokurista, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K 7 14

15 572 Strache Josef W., vlastivědec, Chabařovice, 19 ks + přílohy K Streinz Franz, Dr., ředitel gymnásia, Těšín, 1 ks + přílohy 1913 K Streit Louise, Karlovy Vary, 2 ks 1937 K Strobach Hans, středoškolský profesor, Cheb, 4 ks K Stroh Karl, Dobranov, 1 ks 1939 K Strohschneider Wilhelm, ředitel školy a jednatel okresního 1937 K 7 zastupitelstva, Ústí nad Labem, 1 ks 578 Sturm Heribert, Dr., Jáchymov, 2 ks 1929 K Suske Karl, Mimoň, 3 ks K Swoboda Leonhard, Vídeň, 1 ks 1934 K Swoboda Marianne, Ústí nad Labem, 1 ks 1922 K Swoboda Sidonie, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Tache Hans, Dr., Wismar, 1 ks 1938 K Tampe Josef, Podmokly, 1 ks 1943 K Tannich Karl, Dr., schwarzenberský ústřední archiv, Český K 7 Krumlov, Vídeň, 12 ks 586 Teltscher Ernst, Hamburg, 1 ks 1957 K Telzer Viktor, Ing., Šumperk 1 ks 1936 K Teubner Franz, JUDr., Praha, 1 ks 1937 K Theißig Edmund, Podmokly, 1 ks 1941 K Thiel Rudolf, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Thiele Gustav, hostinský, Libouchec, 1 ks 1927 K Thonia A.?, Praha, 1 ks s. d. K Thöner August, řídící učitel ve výslužbě, Chlumec, 1 ks 1926 K Thun-Hohenstein Franz Anton, zámek Jílové u Děčína, 9 ks K Tiele Josef, vlastivědec, Otín u Plané u Mariánských Lázní, 1 ks 1941 K Tischer Josef, doc., Dr., Libverda u Děčína, 3 ks K Tobiasch Karl, Trnovany, 1 ks 1926 K Tögel Gustav, Ústí nad Labem, 5 ks 1942 K Trapp Bruno Mauritz, Brno, 1 ks 1934 K Treixler Gustav, Dr., Teplice, 3 ks 1941 K Tröge Walther, Vídeň, 2 ks K Trötscher von Trohenhof? Alfred, vlastivědec, Krásno nad Teplou, K 7 t. č. na frontě, 2 ks 603 Trötscher Willi, Feldafing, 1 ks 1959 K Tschwatschal Anton, Frankfurt am Main, Karslruhe, 2 ks K Tucher F.?, Dr., Děčín, 1 ks 1931 K Tühm,?, Dr., Praha, 1 ks 1936 K Ullrich Josef, Nový Jičín, 2 ks 1927 K Umlauf Alf.? Ml., Dobrá Voda, okr. České Budějovice, 1 ks 1933 K Umlauf Heinrich, učitel, Farge-Rekum, 1 ks 1929 K Umlauf Helene, Česká Kamenice, 1 ks 1927 K Umlauf J., Berlín, 1 ks 1941 K Umlauf J., Merseburg a. d. Saale, 1 ks 1925 K Umlauf Johann, obchodník a skladatel operet, Vídeň, 5 ks + přílohy K Umlauf Johann, Chemnitz, 1 ks 1927 K Umlauf Ludwig, Vídeň, 1 ks 1941 K Umlauf Walter, Lipsko, 4 ks + přílohy K Umlauff Gerda M., obchodnice, Hamburk, 1 ks 1943 K 8 15

16 618 Umlauft A., Frankfurt am Main, 1 ks 1927 K Umlauft Adolf, Podmokly, 1 ks 1927 K Umlauft Albert (příbuzný), Neumarkt u Salzburgu, 8 ks K Umlauft Alfred, Berlín Pankow, 1 ks s. d. K Umlauft Anna, Děčín, 1 ks 1937 K Umlauft Anne a Otto, Annelies, (příbuzní), Míšeň, 5 ks K Umlauft Anna, Teplice, 1 ks 1927 K Umlauft Anton, Karlovy Vary, 1 ks 1925 K Umlauft Anton, Dolní Háj u Oseka, 1 ks 1937 K Umlauft Arno, Zhořelec, 1 ks 1927 K Umlauft August, Drážďany, 1 ks s. d. K Umlauft Bruno, Berlín, 2 ks K Umlauft Carl, Tisá, 1 ks 1927 K Umlauft Eduard, Hamburk, 1 ks 1937 K Umlauft? Elsa, (příbuzná Marie Umlauft z Trnovan, švagrové 1945 K 8 F. J. Umlaufta), 2 ks /česky/ 633 Umlauft Emil, Podmokly, 1 ks 1927 K Umlauft Ernst, Drážďany, 1 ks cca 1942 K Umlauft Ernst William, Drážďany, 1 ks 1926 K Umlauft Erwin?, Vídeň, 1 ks 1926 K Umlauft F. C., Berlín, 1 ks 1927 K Umlauft Franz, Vídeň, 1 ks 1926 K Umlauft Franz, Boletice nad Labem, 2 ks K Umlauft Franz, vydavatel novin, St. Pölten, 1 ks 1927 K Umlauft Franz, Podmokly, 1 ks s. d. K Umlauft Friedrich, Praha, 1 ks 1922 K Umlauft Gerhard, syn (na frontě), 104 ks K Umlauft Hans, t. č. voják v Paříži, 2 ks 1943 K Umlauft Helmut, syn, (na frontě), 90 ks; Erlangen, 1 ks K Umlauft Hermann, syn (na frontě), 209 ks K Umlauft Hermann, Wangerin, 5 ks K Umlauft Jaroslav, Praha, 1 ks 1927 K Umlauft Johann, Rumburk, 1 ks 1927 K Umlauft Johanna, Lindau (Bodensee), 1 ks 1937 K Umlauft Josef, Duchcov, 9 ks K Umlauft Josef a Theresie, rodiče, Lipová, 2 ks s. d K Umlauft Josef, Podmokly, 2 ks 1927 K Umlauft Josef, Salzburg, 2 ks 1937, s. d. K Umlauft Kamill, Chomutov, 1 ks 1937 K Umlauft Luise a Ruth, Frankfurt am Main, 1 ks 1937 K Umlauft Max, Schöndorf, 1 ks 1929 K Umlauft Max, Burg, 1 ks 1930 K Umlauft Oskar, Höngen, 1 ks 1928 K Umlauft Otto, Klagenfurt, 10 ks + přílohy K Umlauft Otto, Podmokly, 2 ks K Umlauft Paul, Drážďany, 4 ks K Umlauft Paul, Frankfurt am Main, 2 ks 1930 K Umlauft Rudolf, Tisá, 1 ks 1932 K Umlauft Wilhelm a Berta, Libouchec, 1 ks 1942 K 8 16

17 666 Umlauft Wilhelm (bratr) a Marie, Trnovany u Teplic, s. 1., 8 ks K Umlauft Willi, Tharandt v Sasku, 2 ks 1937 K Umlauft Willy, Burg, 2 ks K Umlauft?, s. l., 1 ks + přílohy 1916 K Umlauft?, s. l., 1 ks 1927 K Urban Josef, vlastivědec, Zell, Fulda, Pavličky, 3 ks K Vater Friedrich, MUDr., ČeskáKamenice, 1 ks 1929 K Veikert Richard, Ústí nad Labem, 1 ks 1942 K Veinolt Herbert, Dr., Praha, 1 ks 1935 K Veith Rudolf, farář, Elsenfeld, 2 ks K Vencl Franz, farář, Bečov u Mostu, 1 ks 1937 K Vering I., s. l., 1 ks 1936 K Vogel Franz?, s. l., 1 ks s. d. K Vogel?, Dolní Mírkov /Tittelsbach/, 1 ks s. d. K Wagner Franz, Vídeň, 1 ks 1940 K Wagner Fr., Lovosice, 1 ks 1925 K Wagner Josef, vrchní školní rada, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Wagner?,?, Ústí nad Labem, 1 ks 1923 K Wagner,?, Litoměřice, 1 ks + přílohy 1926 K Waller J.?, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Walter,?, Dr., Insterburg, 2 ks 1943 K Walter Fritz a Berta, cukráři, Stockerau, 3 ks 1942 K Wanie Paul, Dr., Teplice, 3 ks K Wartig Franz, Boletice nad Labem, 1 ks 1929 K Watzke Friedrich, Ing., Žatec, 1 ks 1941 K Wawra Wilhelm, Chomutov, 1 ks 1941 K Weber Berthold, Kreiensen, 1 ks 1951 K Weber K., Česká Lípa, 1 ks 1945 K Webersinke Rudolf, středoškolský profesor, Broumov, s. l., 2 ks K 9 + přílohy 695 Wecken Friedrich, PhDr., Drážďany, 2 ks K Weckend Julius, Tisá 2 ks + přílohy K Weidlich Alois, knihkupec, Ústí nad Labem, 1 ks 1940 K Weinelt Herbert, PhDr, Praha, 1 ks 1936 K Weis Franz, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Weiss Franz, učitel, Cvikov v Čechách, 4 ks K Wei er Juliane, Eisenach, 1 ks 1956 K Weizsäcker Wilhelm, JUDr., právní historik, Praha, 2 ks + přílohy 1936 K Wenger Franz, Pulkau, Dolní Rakousko, 1 ks 1938 K Wenisch Rudolf, Dr., archivář v Mostě, Chomutově a Kadani, K 9 17 ks 705 Wenzel Maria, Offenbach, 1 ks 1958 K Wenzel Wilhelm, Dr. Ing., chemik, Rybitví, 1 ks 1946 K Werner Arthur, Dr., Vídeň, 1 ks 1957 K Werner Franz, Mírkov, 2 ks K Werner Josef, MUDr.., Skalná, okr. Cheb, 2 ks + 3 ks přílohy K Werner Josef, Velká Ves u Broumova, 1 ks 1936 K Werner Rudolf, Lanenburg/Elbe, 1 ks 1957 K Werner Wenzel, Mírkov, 1 ks + přílohy 1945 K 9 17

18 713 Werner,?, s. l., 1 ks 1933 K Westphalen Friedrich von, Dr., Chlumec, 2 ks K Weyde Johann, Dr., ředitel muzea v Ústí nad Labem, K 9 Ústí nad Labem, Leverkusen, 7 ks + přílohy 716 Weyrich Walter, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Wieden Wilhelm (příbuzný), t. č. Paříž, 1 ks 1943 K Wieder Ludwig, Dr., vlastivědec, Starý Šalov u Znojma, 1 ks s. d. K Wiegels Max, Hamburk, 1 ks 1940 K Wichtrei Franz, Trmice, 4 ks + přílohy K Wichtrey Josef, Coburg, 2 ks K Wild Richard Ing., Marl, 4 ks 1956 K Wilhelm Franz, Loket, 1 ks + přílohy 1926 K Wilhelm Hermann, Mnichov, 1 ks 1955 K Willkomm Franz, Ústí nad Labem, 6 ks K Wilot Walter, Ing., Linec, 1 ks 1937 K Winkler Adolf, vrchní vládní a měřický rada, Putlitz, 1 ks+ přílohy 1951 K Winkler L.?, Český Bukov, 1 ks 1941 K Winsch?, Wittenberg, 1 ks 1943 K Witschel Robert, Markvarec, 3 ks 1926 K Wittek von Hans, policejní inspektor, Ústí nad Labem, 1 ks 1941 K Wolak Hans, Aš, 1 ks 1933 K Wolf Anton, Modlany, 1 ks 1921 K Wolfram Karl, Ústí nad Labem, 1 ks 1926 K Wolfrum Carlmax, podnikatel, Ústí nad Labem, 2 ks K Wondratschek Ottilia, Biebesheim, 1 ks s. d. K Wopper Joseph, učitel, Wunsiedel, 4 ks + přílohy K Worth Max, Ústí nad Labem, 1 ks 1942 K Wünsch Franz Josef, Dr., archivář v Ústí nad Labem, Ústí nad K 9 Labem, 11 ks + přílohy 740 Wurdinger Emanuel JUDr., Žatec, 2 ks K Wustl, Maximilian, ředitel ve výslužbě, Mitterfelden, 1 ks 1957 K Wustl Rudolf, Předlice, 1 ks 1927 K Zach Ferdinand, Lovosice, 1 ks 1937 K Zebisch Hermann, ředitel školy, Opava, 2 ks K Zehnhard?,?, Neštědice, 1 ks 1933 K Zeihrig Karl, ředitel ve výslužbě, Drážďany, 1 ks 1934 K Zettl Robert, Zuckmantel, Chomutov, 4 ks K Zienert Franz, Lipová, 1 ks s. d. K Zimmer Julius, Krásné Březno, 1 ks 1922 K Zimmermann Hans Felix, Praha, 2 ks 1926 K Zimmermann Heinrich, knihvazač, Lučany nad Nisou, 1 ks 1937 K Zippe Georg, t. č. východní fronta, 2 ks K Zischek Georg Msgre, Eichstätt, 1 ks 1956 K 9 754?, Hugo a Elsa, Teplice, 1 ks 1921 K 9 755?,Mitti, sestřenice, Praha, 1 ks 1907 K nezjištěno, 33 ks K 9 18

19 b) korespondence přijatá instituce (tématicky) archivy 757 Český zemský archiv Praha (J. V. Nováček, B. Jenšovský), 3 ks K 9 /česky a německy/ 758 Historisches Bildarchiv, Bad Berneck, 1 ks 1959 K Stadtarchiv Karlsbad, Karlovy Vary, 1 ks 1927 K Stadtarchiv St. Joachimsthal, Jáchymov, 1 ks 1931 K Städtisches Musikarchiv Aussig (Alfred Domansky), Ústí nad 1942 K 9 Labem-Olšinky, 2 ks 762 Zentralarchiv der Nachkommen des künischen-königlichen 1935 K 9 Freibauerngeschlechtes Haas Fiskalfreihof Babian, Babylon u Křemelné, Lipsko, 1 ks banky 763 Deutsche Agrar- und Industriebank, Zweiganstalt Aussig, 1937 K 9 Ústí nad Labem, 1 ks 764 Volksbank Spansdorf, Lipová, 1 ks 1943 K 9 dopravní výbory 765 Verkehrsausschuss Arnau, Hostinné, 1 ks 1933 K 9 farní úřady 766 Korespondence s farními úřady za účelem zjišťování rodopisných údajů, 24 ks K 9 filmové společnosti 767 Sudetendeutscher Film, Teplice, 1 ks 1931 K 9 kancelář presidenta republiky 768 Kancelář presidenta republiky (ing. B. Člupek), Praha, 1 ks 1937 K 9 knihovny 769 Bücherei der Deutschen, Liberec, 1ks 1934 K Bücherei des Herold, Berlín, 2 ks 1940 K Deutsche Bücherei, Lipsko, 2 ks K Fürstlich Stolberg Stolberg sche Bibliotheksverwaltung, 1926 K 9 Stolberg, 1 ks 773 Knihovna náboženské obce židovské v Praze, 1 ks 1933 K Stadtbücherei Saaz, Žatec, 1 ks 1931 K 9 ministerstvo školství 775 Osobní tajemník ministra školství a národní osvěty, Praha, 1 ks /česky/ 1933 K 9 muzea 776 Germanisches Nationalmuseum, Norimberk, 1 ks 1956 K Verwaltung des Riesengebirgsmuseums, Vrchlabí, K 9 2 ks nakladatelství 778 C. A. Starke, Zhořelec, 1 ks 1940 K Familiengeschichtlicher Fachverlag Degener & Co., Lipsko, 1 ks K 9 přílohy 780 Kammwegverlag /Jarschel, Max/, Troisdorf, 5 ks K Státní nakladatelství v Praze, 1 ks 1933 K Süddeutsche Verlagsgesellschaft mbh, Ulm an der Donau, 1 ks 1949 K Wächter-Verlag, Teplice, 8 ks K 9

20 noviny a časopisy 784 Redaktion der Abwehr, Varnsdorf, 1 ks 1927 K Aussiger Tageszeitung, Ústí nad Labem, 1 ks 1920 K Deutsche Heimat, sudetendeutsche Monatshefte, Planá u 1927 K 9 Mariánských Lázní, 2 ks 787 Deutsche Leipaer Zeitung, Česká Lípa, 2 ks 1942 K Deutsches Jugendland, Zeitschrift für die deutsche ländliche 1923 K 9 Jungend, Ústí nad Labem, 1 ks 789 Elbe-Zeitung, Ústí nad Labem, 3 ks K Schriftleitung der Mitteilungen des Nordböhmischen Vereins für 1920 K 9 Heimatforschung und Wanderpflege, 1 ks 791 Reformblatt für Gesundheitspflege, Varnsdorf, 2 ks 1933 K Schriftleitung Sudetendeutsche Tageszeitung, Nordböhmischer 1937 K 9 Tagblatt, Deutsche Tageszeitung, Děčín, 3 ks 793 Tierrecht, Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K Volk und Gemeinde, nationalsozialistische Monatshefte, Ústí nad 1920 K 9 Labem, 1 ks 795 Redaktion des Volksrecht, Ústí nad Labem, 1 ks 1921 K 9 ochrana přírody 796 Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Drážďany, 1 ks 1930 K Station für Pflanzenschutz an der Abteilung für Landwirtschaft, 1934 K 9 Děčín-Libverda, 2 ks 798 Versuchstation für Vogel- und Pflanzenschutz (Dr. h. c. Heinrich 1936 K 9 Lumpe), Ústí nad Labem, 1 ks osvětová zařízení 799 Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, 2 ks 1957 K Königsteiner Institut für Kultur und Geschichte Ostmiteleuropas, 1955 K 9 Königstein in Taunus, 1 ks 801 Volksbildungshaus Wiener Urania, Vídeň, Praha, 2 ks K 9 průmyslové podniky 802 Brauerei Grosspriesen A. G., Velké Březno, 1 ks 1935 K Brüxer Kohlen-Bergbau-Gesellschaft, centrální ředitelství, Most, 1935 K 9 1 ks 804 Bürgerliches Bräuhaus Aussig A. G., Ústí nad Labem, 1 ks 1935 K 9 policejní president 805 Polizeipräsident, Ústí nad Labem, 1 ks 1945 K 9 politické strany 806 Deutsche Partei, Institut für Heimatforschung in Käsmark, Kežmarok, 2 ks 1943 K NSDAP, Ústí nad Labem, 8 ks K SdP, Ústí nad Labem, 1 ks 1936 K 9 sociální péče o děti a mládež 809 Deutsche Landeskomision für Kinderschutz und Jugendfürsorge in Brünn, Brno, 1 ks 1936 K 9 20

21 SPOLKY akademické spolky 810 Deutscher Akademikerverband, Bezirksverband Aussig, 1920 K 10 Ústí nad Labem, 1 ks fotografické spolky 811 Foto-Hilfsverein Aussig, Mnichov, 1 ks s. d. K Klub deutscher Amateurphotographen Aussig, Ústí nad Labem, 1 s. d. K 10 ks, koncept heraldické a genealogické 813 Pommersche Vereinigung für Stamm- und Wappenkunde in Stettin, 1941 K 10 Štětín, 1 ks historické 814 Deutsche Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte K 10 in der Tschechoslowakei, Liberec (prof. Franz Runge), 6 ks 815 Gesellschaft für Vorgeschichte und Geschichte der Oberlausitz 1933 K 10 zu Bautzen, Budyšín, 1 ks 816 Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, Praha, 15 ks K 10 jazykové spolky 817 Deutscher Sprachverein Aussig-Schreckenstein, Ústí nad Labem, 1 ks 1924 K 10 kulturní spolky 818 Deutscher Kulturverband, Praha, 2 ks K Kulturkreis Nordwestböhmen, Chomutov, 1 ks 1931 K 10 mládežnické spolky 820 Bund der Deutschen Landjugend, Bezirksleitung Aussig, Ústí nad Labem, 2 ks 1936 K Bund der Deutschen Landjugend, Ortsgruppe Königswald, 1937 K 10 Libouchec, 1 ks 822 Reichsverband des Bundes der Deutschen Landjugend, Karlovy 1937 K 10 Vary, 1 ks muzejní spolky 823 Museumsgesellschaft Bilin, Bílina, 1 ks 1935 K Verband der deutschen Museen für Heimatkunde in der ČSR, K 10 Praha, 5 ks pěvecké spolky 825 AH-Schaft der Arionen und Barden Bayreuth, 1 ks + přílohy 1959 K 10 nacionální spolky 826 Bund der Deutschen, Bundesleitung Teplitz-Schönau, Teplice, 2 ks K Bund der Deutschen, Bundesbezirk Trautenau, Trutnov, 1 ks 1938 K Bund der Deutschen in Böhmen, Ortsgruppe Schönpriesen, Krásné Březno, 3 ks numismatické spolky 829 Sudetendeutsch numismatische Gesellschaft, Sitz Teplitz-Schönau, Jablonec nad Nisou, 1 ks 1922 K K 10 okrašlovací spolky 830 Verschönerungsverein Libochowann, Libochovany, 1 ks 1933 K 10 21

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy

Města, ve kterých vyzvedneme zásilky v den objednání přepravy 10000 Praha 10 10001 Praha 100 10003 Praha 103 10004 Praha 104 10005 Praha 105 10007 Praha 107 10010 Praha 110 10100 Praha 101 10200 Praha 102 10300 Praha 113 10400 Praha 114 10600 Praha 106 10700 Praha

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

Hlavní město Praha: Úřední hodiny

Hlavní město Praha: Úřední hodiny Příloha č. 2 Vytíženost systému, úřední, počet pracovišť Uvedené tabulky obsahují výpočet i pracovišť obecních úřadů v jednotlivých krajích. Sloupec Vytíženost je kalkulován na 30 úředních hodin týdně,

Více

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní

Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Příloha č. 1 Doporučení Ministerstva práce a sociálních věcí ke stanovení počtu zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do orgánu sociálněprávní Dle vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých

Více

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů

vysokorychlostní železniční doprava vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů vysokorychlostní železniční doprava a její souvislosti s osídlením a ekonomickou výkonností regionů milan körner vysokorychlostní železniční doprava představuje relativně nový segment v dálkové přepravě

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností

ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností Kód obce s r.p. (ORP) Název obce s r.p. (ORP) ORP - obecní úřady obcí s rozšířenou působností NUTS okresu Název okresu NUTS kraje Název kraje 4101 Aš CZ0411 Cheb CZ041 Karlovarský 2101 Benešov CZ0211 Benešov

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 174/3 Pozměňovací návrhy k návrhu poslanců Z. Koudelky, J. Václavka a dalších na vydání ústavního

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha

Kód kraje Kód okresokres CZ011 CZ0110 Praha Kód kraje Kód okresokres CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021 CZ0211 Benešov CZ021

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

WGS-84 souřadnice (GPS) Šířka N(Y) Délka E(X) Popis Vloženo 48.71888 14.06250 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006

WGS-84 souřadnice (GPS) Šířka N(Y) Délka E(X) Popis Vloženo 48.71888 14.06250 dle mapy - centroid místa Pavel Beran 1.1.2006 D O L N Í B O R K O V Á / německy Urbachl Mayerbach (dříve obec Dolní Vltavice nyní Horní Planá ) ZDROJ: Historický lexikon obcí 2005 www.genea.cz www.zanikleobce.cz Kronika obce Černá v Pošumaví www.cernavposumavi.cz

Více

35,98% 30,15% 35,93% 30,59%

35,98% 30,15% 35,93% 30,59% zpracoval: Ing.Šrámek ČR 2-0627.9.2006 Celostátní průměr 40% Jihočeský Poměr žadatelů o ŘO hodnocených stupňem "neprospěl" - II.Q - 2006 Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou:

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zastupitelstva, ve kterých byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ - Praha STC Benešov Beroun Kladno Kolín Kutná Hora Mělník Mladá Boleslav h byla zvolena alespoň 1/2 zastupitelů navržených stranou: - 0,1 - - - - - - - - 1,4 0,9 2,4 1,0 -

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1948 Vyhlásené: 08.05.1948 Časová verzia predpisu účinná od: 08.05.1948 do: 30.09.1949 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 94 V y h l á š k a ministerstva

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti

Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů - děti Příloha č. 2: Přehled Speciálních výslechových místností a počty v nich realizovaných úkonů Porovnání počtu místností a úkonů v roce 2014 a v roce 2015: Rok Počet místností Počet úkonů celkem Počet úkonů

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta

Česká republika. ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta Česká republika ZEMĚPISNÁ ORIENTACE Prima - Kvarta HOROPIS 1. provincie: Česká vysočina Šumavská Českoleská Český les (Čerchov 1042 m) Všerubská vrchovina Šumavská hornatina Šumava (Gr. Arber 1456, Plechý

Více

Nové vlaky RegioShark

Nové vlaky RegioShark Nové vlaky RegioShark Platí od 15. 12. 2013 do 13. 12. 2014 Toto není platný jízdní řád, omezení jízdy vlaků je platné pouze pro jednotku řady 440, omezení jízdy vlaků je uvedeno v platném jízdním řádu

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK): 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690 130 km OPŘ ÚL Vlak R 690 6870 6820 6822 R 791 6860 R 420 6824 6826 Děčín hl. Košice 0 Ústí nad Labem hl. 090 1 18 4 35 5 05 5 25 5 35 6 05 6 35 1 Ústí nad Labem západ 072 4 37 5 07 5 37 5 54 6 07 6 37

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Smart grids I. Distribuční sítě Cíl výzvy: Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK: 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 22.01.2015 10:16:58 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ - MIGRACE V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Marek Rojíček, Ph.D. Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost Praha, 15.3.2017 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY. Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Datum ověření: 5.1.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741 VY_52_INOVACE_S2_Z36_3 KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Rybářský kroužek Bílina Důlní 85 418 01 Bílina ing. Ivan Bílý 417 805 612 602 345 371 bily@sdas.cz ZŠ E.Beneše Kostomlaty pod Milešovkou Bílina Hlavní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ostravě Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracovaly: Ing. Vladana Piskořová a Ing. Dagmar Habiňáková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ

JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ NÁZEV DOTAČNÍHO TITULU Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program: Služby infrastruktury - výzva II Cíl výzvy: Zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2014 český úřad zeměměřický a katastrální souhrnné PŘEHLEDY O půdním fondu Z ÚDAJŮ

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více