Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012"

Transkript

1 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v hod., Petr Procházka příchod v hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v hod, Bc. Zdenka Kroulíková příchod v 16 h, MUDr. Jiřina Jirešová příchod v hod Hlasování: Pro + Proti Zdržel se Z Nepřítomen, nehlasoval N Usnesení č. 514/12 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Romana Pospíšila a Ing. arch. Vladimíru Středovou. Hlasování: 15 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10N, 11+, 12N, 13N, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 515/12 ZM schvaluje předložený program jednání ZM rozšířený o bod 5.3. Společenská smlouva spol. Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Hlasování: 16 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10N, 11+, 12+, 13N, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 516/12 ZM schvaluje zápis z jednání ZM 10/2011-ZAST ze dne Hlasování: 16 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10N, 11+, 12+, 13N, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 517/12 ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č. 368/11, 369/11, 370/11, 371/11, 372/11, 374/11, 375/11, 376/11, 379/11, 380/11, 383/11, 384/11, 385/11, 390/11, 391/11, 393/11, 394/11, 395/11, 396/11, 397/11, 398/11, 399/11, 400/11, 401/11, 403/11, 404/11, 405/11, 406/11, 407/11, 408/11, 411/11, 413/11, 414/11, 415/11, 417/11, 419/11, 420/11, 421/11, 422/11, 423/11, 428/11, 433/11, 443/11, 444/11, 449/11, 450/11, 451/11, 452/11, 468/11, 469/11, 470/11, 471/11, 473/11, 474/11, 476/11, 479/11, 484/11, 485/11, 486/11, 487/11, 488/11, 492/11, 493/11, 494/11, 496/11, 497/11, 499/11, 500/11 a souhlasí s vyřazením úkolů ze sledování. Hlasování: 16 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7N, 8+, 9N, 10N, 11+, 12+, 13N, 14N, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. nebylo přijato ZM schvaluje rozšíření programu jednání o bod týkající se podané výpovědi tajemníkovi MěÚ Žamberk Ing. Ivanu Prchalovi. Hlasování: 8 : 8 : 2 1+, 2-, 3Z, 4-, 5-, 6-, 7N, 8+, 9-, 10N, 11-, 12+, 13N, 14+, 15-, 16+, 17-, 18Z, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 518/12 ZM bere na vědomí činnost RM za období od Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14+, 15+, 16Z, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+ Usnesení č. 519/12 ZM bere na vědomí činnost finančního výboru za období od

2 Hlasování: 19 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 520/12 ZM schvaluje D.Š. členem finančního výboru. Hlasování: 18 : 0 : 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 521/12 ZM bere na vědomí činnost kontrolního výboru za období od Hlasování: 16 : 0 : 2 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20N, 21+ Usnesení č. 522/12 ZM bere na vědomí činnost výboru pro strategii, rozvoj a plánování za období od Hlasování: 19 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 523/12 ZM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1). Hlasování: 19 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 524/12 ZM schvaluje přijetí revolvingového bankovního úvěru městem Žamberk v roce 2012 na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Žamberka v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly: - Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu ve výši Kč ,-- - Vzdělávání v egon Centru Žamberk Kč ,-- - Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žamberk Kč ,-- Celkem revolvingový bankovní úvěr na financování akcí s dotačními tituly: Kč ,--. Doba platnosti limitu: 1 rok od data uzavření smlouvy. Způsob zajištění revolvingového úvěru: standardní platební styk vedený přes Komerční banku a.s. Hlasování: 11 : 3 : 5 1-, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13N, 14-, 15+, 16Z, 17+, 18Z, 19Z, 20-, 21Z Usnesení č. 525/12 ZM schvaluje příspěvkové organizaci Středisko volného času ANIMO, Žamberk, snížení celkového provozního příspěvku pro rok 2011 o Kč. Provozní příspěvek celkem bude pro rok 2011 činit ,73 Kč. Hlasování: 20 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10+, 11+, 12+, 13N, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 526/12 ZM schvaluje rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2011 dle tab. č. 1) a ZM bere na vědomí rozpočtová opatření rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka pro rok 2011 číslo /2011 uvedená v příloze RO RM Hlasování: 16 : 1 : 3 2

3 1-, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10+, 11+, 12+, 13N, 14Z, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20Z, 21+ Usnesení č. 527/12 ZM odkládá rozhodnutí o odsouhlasení stavby inženýrských sítí a stavebních objektů na pozemcích parc.č. 884/2, 886/2, 913/6, 922/1, 3706 vše v obci a k.ú. Žamberk k plánované výstavbě RD na pozemku parc.č. 886/1 v obci a k.ú. Žamberk do doby vypracování komplexního urbanisticko-dopravního pohledu v lokalitě nad autobusovým nádražím s napojením na ul. Divišova se zahrnutím potřeb městského muzea, židovského hřbitova a propojení parku Rozálka. Hlasování: 11 : 1 : 8 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10Z, 11+, 12Z, 13N, 14Z, 15+, 16Z, 17+, 18+, 19-, 20Z, 21Z Usnesení č. 528/12 ZM schvaluje návrh na vypořádání mezi Městem Žamberk a firmou Standeko s.r.o. ze dne ve věci komunikace Na Rozárce. Žadatel: STANDEKO s.r.o., Nádražní 815, Žamberk Hlasování: 12 : 5 : 3 1+, 2+, 3+, 4-, 5Z, 6-, 7Z, 8+, 9-, 10+, 11-, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16+, 17-, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 529/12 ZM schvaluje prodej pozemků parc.č. 686/19 orná půda z celkové výměry 827 m2 a parc.č. 3694/3 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 143 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk za cenu 550,- Kč/m2 s podmínkou výstavby řadových domů v této lokalitě T.K. a I.S. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: 13 : 0 : 6 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18N, 19+, 20Z, 21+ Usnesení č. 530/12 ZM schvaluje prodej pozemků parc.č.531/2 tr. tr. porost o výměře 187 m2 a parc.č. 3758/12 tr. tr. porost o výměře 29 m2 vše v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 50,--/m2 P. a M. H. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 531/12 ZM schvaluje prodej pozemku parc.č.3758/10 tr. tr. porost o výměře 12 m2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 50,--/m2 R.N. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 532/12 ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 3758/11 tr. tr. porost o výměře 28 m2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 50,--/m2 V. a E. D. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16N, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 533/12 ZM schvaluje odkup pozemku parc.č. 4682/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v obci a k.ú. Žamberk za Kč 50,--/m2 od B. a R. P.a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 534/12 ZM schvaluje odkup pozemku parc.č. 4683/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2 3

4 v obci a k.ú. Žamberk za Kč 50,--/m2 od J.Š. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 535/12 ZM schvaluje odkup pozemku parc.č. 4684/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 10 m2 v obci a k.ú. Žamberk za Kč 50,--/m2 od J.Š. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: 15 : 0 : 5 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14Z, 15Z, 16+, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 536/12 ZM schvaluje odkup pozemku parc.č. 4685/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v obci a k.ú. Žamberk za Kč 50,--/m2 od R. K., J.K. M.K. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 537/12 ZM schvaluje odkup pozemku parc.č. 4686/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v obci a k.ú. Žamberk za Kč 50,--/m2 od J.S. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 538/12 ZM schvaluje odkup pozemku parc.č. 4687/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v obci a k.ú. Žamberk za Kč 50,--/m2 od M.N.a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 539/12 ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 4316/1 tr. tr. porost o výměře 98 m2 ve vlastnictví Města Žamberk a pozemku parc.č. 4681/2 zast. plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 10 m2 ve vlastnictví L.P. s doplatkem za vyšší výměru v částce Kč 50,--/m2 vše v obci a k.ú. Žamberk a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: 17 : 0 : 3 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 540/12 ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 4316/3 tr. tr. porost o výměře 32 m2 v obci a k.ú. Žamberk za kupní cenu Kč 50,--/m2 P. S. a J.V.a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Usnesení č. 541/12 ZM schvaluje směnu části pozemku parc.č. 2080/1 tr. tr. porost z celkové výměry 3241 m2 ve vlastnictví Města Žamberk a pozemku parc.č. 4688/2 zast. plocha a nádvoří o výměře 12 m2 ve vlastnictví J.S. s doplatkem za vyšší výměru v částce Kč 50,--/m2 vše v obci a k.ú. Žamberk a pověřuje starostu podpisem smlouvy. GP na náklady žadatele. 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9Z, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16+, 17Z, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 542/12 4

5 ZM schvaluje prodej části komunikace a pozemku parc.č. 3754/1 v k.ú. Žamberk ve vlastnictví Města Žamberk v obci a k.ú. Žamberk se zřízením práva chůze a jízdy veřejnosti za cenu 120,- Kč/m 2 J. a A. R. a pověřuje starostu podpisem smlouvy. GP na náklady žadatele. Hlasování: 18 : 0 : 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 543/12 ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č ost. plocha, ost. komunikace z celkové výměry 5836 m2 v obci a k.ú. Žamberk za cenu Kč 50,--/m2 P. a H. S. GP na náklady žadatele. Hlasování: 15 : 0 : 3 1+, 2+, 3Z, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9N, 10+, 11Z, 12+, 13N, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 544/12 ZM schvaluje setrvání města Žamberk v projektu č Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Žamberk. Hlasování: 13 : 3 : 4 1-, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10-, 11+, 12Z, 13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20-, 21Z Usnesení č. 545/12 ZM ukládá odboru FIN zapracovat akci Realizace digitální projekce dle standardu DCI kino Žamberk do návrhu rozpočtu města na rok Hlasování: 13 : 1 : 5 1Z, 2+, 3+, 4+, 5N, 6+, 7+, 8N, 9+, 10Z, 11+, 12Z, 13+, 14+, 15Z, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20-, 21+ Usnesení č. 546/12 ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení Digitalizace kina Divišova divadla v Žamberku dle DCI v rozlišení 4K včetně 3D systému I. formou zjednodušeného podlimitního řízení a vyzývá těchto 6 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace 1. XCData s.r.o., Boleslavova 45/9, Praha 4, CZ 2. AV media a.s., Pražská 63, Praha D-cinema s.r.o., Tusarova 857 / 58, Praha 7 4. Audio master CZ s.r.o., Ocelářská 937/39, Praha 9 5. ALTEI spol. s r.o., Přemyslovská 7, Praha 3 6. CINE-servis s.r.o., Padoly 32, Bolatice ZM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek pro výběr dodavatele akce Digitalizace kina Divišova divadla v Žamberku dle DCI v rozlišení 4K včetně 3D systému ve složení MUDr. Jiřina Jirešová (náhradník Jiří Dytrt), Jaroslav Bajt (náhradník člen KV), Daniel Kubelka (náhradník Alena Urbánková), Ing. Pavel Strnad (náhradník Ing. Jan Štěpánek), Petr Procházka (náhradník Ing. Robert Hofman) a odborný poradce pan Petr Vítek. Hlasování: 11 : 3 : 5 1-, 2+, 3+, 4+, 5N, 6+, 7+, 8N, 9+, 10-, 11+, 12Z, 13+, 14Z, 15Z, 16+, 17+, 18Z, 19+, 20-, 21Z Usnesení č. 547/12 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 1/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 9/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolované Ministerstvem financí. Hlasování: 19 : 0 : 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9Z, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 548/12 5

6 ZM odkládá bod 5.2. do příštího jednání ZM. Hlasování: 20 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8N, 9+, 10+, 11+, 12+, 13+, 14+, 15+, 16+, 17+, 18+, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 549/12 ZM neschvaluje změny společenské smlouvy společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. dle přílohy a pověřuje zástupce města Ing. Petra Novotného na valné hromadě společnosti Poliklinika Žamberk spol. s r.o. hlasovat proti přijetí navržených změn. Hlasování: 11 : 0 : 9 1Z, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7Z, 8Z, 9+, 10+, 11+, 12Z, 13+, 14Z, 15+, 16Z, 17+, 18Z, 19Z, 20Z, 21+ Jiří Dytrt Starosta Ing. Petr Novotný 1. místostarosta 1. Petr Andrle 2. Jaroslav Bajt 3. Ing. Stanislav Cukor 4. Jiří Dytrt 5. Jaroslava Halbrštátová 6. PhDr. Hana Chvátilová 7. MUDr. Jiřina Jirešová 8. Mgr. Tomáš Kalous 9. Bc. Zdenka Kroulíková 10. Mgr. Richard Neugebauer 11. Ing. Petr Novotný 12. Mgr. Roman Pospíšil 13. Petr Procházka 14. MUDr. Jaromír Prokop 15. Ing. arch. Vladimíra Středová 16. Helena Suchánková 17. PaedDr. Hana Štětinová 18. Jiří Vencl 19. Ivan Vrkoč 20. Ing. Pavel Zářecký 21. Zdeněk Železo 6

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009

Zápis jednání. jednání č. RMČ 77. konané dne 5. 10. 2009 USN RM 389/2009 402/2009 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 77 konané dne 5. 10. 2009 389/2009 402/2009 Přítomni : zástupce starostky JUDr. Miroslav Krištof (vyjma body 3-5), ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová,

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015

Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne 17. 6. 2015 Zápis z 12. jednání Rady České televize ze dne Přítomni: J. Bednář, L. Beniak, J. Brandejs, J. Dědič, V. Dostál, M. Hauser, R. Hindls, M. Jankovec, J. M. Kašparů, J. Kratochvíl, R. Kühn, I. Levá, D. Váňa,

Více

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391

MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 5.4. 2012 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 3, ročník 18, březen 2012 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více