Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva"

Transkript

1 Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva

2 Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Předmět: Ekonomika Číslo sady ICT_1_1 Číslo DUM: 12 Ověření materiálu ve výuce: Datum ověření: Ověřující učitel: Ing. Ježková Eva Třída: 2.NS Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další používání podléhá autorskému zákonu.

3 Anotace materiálu: Materiál je zaměřen na rozbor financí podniku pomocí ukazatelů extenzivních, poměrových, rozdílových a ukazatele cash flow. Propočty ukazatelů s vysvětlením a závěry pro podnik. Seznam literatury a pramenů: Vlastní archiv Mlčoch, Jan; Financování podniku; Fortuna Novotný, Zdeněk, Hollá, Alena; Podniková ekonomika; OA Břeclav

4 Finanční analýza - rozbor financí v podniku Ukazatelé: 1. Extenzivní srovnávací metoda (porovnáváme současný stav se stavem minulým nejčastěji v rozvaze) 2. Poměrové likvidita, rentabilita (vypočítávají se poměrem) 3. Rozdílové 4. Cash flow peněžní tok

5 1. Extenzivní ukazatele 2 metody 1. Horizontální 2. Vertikální Běžné účetní období Minulé účetní období PASIVA CELKEM Vlastní zdroje (VZ) Cizí zdroje (CZ) Pomocí metod určete: a) podíl vlastních a cizích zdrojů na celkovém kapitálu b) vzájemný poměr VZ a CZ c) meziroční % nárůst (pokles) u VZ a CZ

6 2. Poměrové ukazatelé 2.1. Ukazatel platební schopnosti a likvidity 2.2. Ukazatel rentability a nákladovosti 2.3. Ukazatel aktivity 2.4. Ukazatel finanční stability + úrokové zatížení 2.5. Ukazatel kapitálového trhu

7 2.1. Ukazatel platební schopnosti a likvidity Likvidita = schopnost platit krátkodobé závazky Schodiště likvidity vyjadřuje schopnost přeměny majetku na peníze DHM krátkodobé pohledávky bezhotovostní peníze peníze v hotovosti Rozlišujeme 3 druhy likvidity Ukazatel Výpočet Směrná hodnota Okamžitá likvidita Běžná likvidita FM KZ FM+KP KZ 0,9-1,00 1,00-1,50 Celková likvidita Zkratky: FM = finanční majetek; KP = krátkodobé pohledávky, DP = dlouhodobé pohledávky; KZ = krátkodobé závazky FM + KP + DP KZ 1,50-2,00

8 2. 2. Rentabilita a nákladovost Rentabilita = ziskovost Cílem podnikání je dosažení rentability vloženého kapitálu. Základem pro zjišťování podkladů pro výpočet je výsledovka + rozvaha Rentabilita vyjadřuje, kolik připadá zisku na 1 Kč počítané základny (např. vlastního kapitálu, tržeb ) Ukazatelé Rentabilita kapitálu Rentabilita kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita vlastního kapitálu Rentabilita tržeb Rentabilita nákladů Z před zdaněním/k Z po zdanění/k Z před zdaněním/vk Z po zdaněním/vk Z před zdaněním/tržby Z před zdaněním/náklady

9 Příklady na výpočet likvidity a rentability 1. Podnik má dlouhodobé pohledávky 11, krátkodobé pohledávky 6, finanční majetek 12 a krátkodobé závazky 20. Vypočítejte hlavní ukazatele likvidity, porovnejte je směrnou hodnotou a formulujte příslušná doporučení. 2. Podnik dosáhl ročních tržeb z výrobní činnosti při nákladech 8700 a zdanění zisku sazbou 19%. Disponuje kapitálem 10000, podíl vlastního kapitálu je 40%. Vypočítejte rentabilitu kapitálu ze zisku před a po zdanění, rentabilitu vlastního kapitálu ze zisku před a po zdanění, rentabilitu tržeb a rentabilitu nákladů ze zisku před zdaněním. Výsledky sestavte do tabulky a formulujte závěry o úspěšnosti/ neúspěšnosti podniku: Ukazatel Hodnota Příklad 1 Hodnota Příklad 2

10 Ukazatel Hodnota Příklad 1 Okamžitá likvidita 0,6 Běžná likvidita 0,9 Celková likvidita 1,45 Hodnota Příklad 2 Rentabilitu kapitálu před zdaněním 0,33 Rentabilitu kapitálu po zdanění 0,2673 Rentabilitu vlastního kapitálu před zdaněním Rentabilitu vlastního kapitálu po zdaněním Výpočet 0,825 0,6685 Rentabilitu tržeb 0,275 Rentabilitu nákladů 0,379

11 Další ukazatele 2.3. Ukazatel aktivity - měří schopnost podniku, využívat své zdroje a sleduje rychlost jejich obratu a tím hodnotí vázanost kapitálu v určených druzích aktiv. Ukazatelé: Doba obratu zásob = zásoby /tržby/ 365 (jenom na den) Relativní vázanost = stálá aktiva / tržby zásob Ukazatel finanční stability + úrokové zatížení Sleduje podíl vlastních zdrojů na aktivech, podíl základního kapitálu na stálých aktivech Úrokové zatížení sleduje výši zatížení a úroků pro podnik Úrokové krytí = zisk + placení úroků směrná hodnota je 8,00 Placené úroky Pokud je méně něž 8,00, nejsme schopni platit úroky.

12 Další ukazatele 2.5. Ukazatel kapitálového trhu Výnosnost akcie = dividenda (zisk z akcií)/počet prodaných akcii 3. Rozdílové ukazatelé Představují rozdíl mezi určitými položkami aktiv na straně jedné a položkami pasiv na straně druhé Ukazatel čistý pracovní kapitál = oběžná aktiva krátkodobé závazky Ukazatel čisté pohotové prostředky = peněžní prostředky okamžité krátkodobé závazky (splatné do 14 dnů) 4. Ukazatel Cash flow (peněžní tok) Sleduje skutečný pohyb peněz z podniku (podnik může vykazovat zisk, ale nemusí mít na zaplacení závazků).

13 Byla Vám nabídnuta možnost provozovat výrobu a prodej lahůdek a cukrovinek v pronajatém objektu v příměstské rekreační oblasti. Potřebné suroviny a zboží bude dodáváno čtvrtletně v hodnotě: Očekávané tržby Rozložení: leden, únor, listopad, prosinec 600Kč/měsíc březen, duben, září, říjen květen, srpen 900Kč/měsíc 1 500/měsíc Stálé provozní výdaje budou měsíčně 150, proměnné provozní výdaje 0,25 na jednotku příjmů Vypočítejte: Příklad výpočtu cash flow Tok hotovosti v jednotlivých měsících Stav hotovosti v jednotlivých měsících za předpokladu, že disponujeme částkou 1050 na první nákup surovin a zboží

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Finanční analýza podniku a analýza bodu zvratu Zpracovali: Michaela Hájková Aneta Bernátková Václav Rejšek Datum prezentace: 21. 4. 2004 V Brně dne 19.

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Ekonomika Společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Společnost s ručením omezeným, akciová společnost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Společnost s ručením omezeným, akciová společnost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4

16. hodina. VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4 VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Učebnice III. úloha 4.4 16. hodina ROZVAHA Představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv. Základní struktura AKTIV v rozvaze - hodnotové údaje se zapisují do čtyř sloupců:

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Finanční analýza společnosti JANKA Radotín, a.s. Bakalářská práce Mufová Edita 2008 Prohlašuji,

Více

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios)

3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) 3. POMĚROVÉ UKAZATELE (financial ratios) Jsou základem finanční analýzy a pomocí nich můžeme podniky mezi sebou navzájem porovnávat. Analýza pomocí poměrových ukazatelů je nejběžněji používanou technikou

Více

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1.1. Význam financování Financování podniku = činnost, při které se podnik snaží získat finanční zdroje a tyto zdroje efektivně použít. Financování podniku se uskutečňuje při:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.4b Manažerská ekonomika pro neekonomy V moderně řízených podnicích jsou na manažery kladeny vysoké nároky. U všech manažerů, bez ohledu na zastávanou pozici a stupeň řízení,

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ VÝROBNÍ FIRMY FINANCIAL

Více