LISTOPAD ročník XVIII/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD ročník XVIII/2008"

Transkript

1 LISTOPAD ročník XVIII/ Kontrola odpadních vod na Brněnské přehradě Na Brněnské přehradě je několik tisíc rekreačních objektů na obou stranách jezera. Součástí očistných opatření, vedoucích k zlepšení stavu vody v přehradě, je i řádná likvidace tekutých odpadů nejen nad přehradou, ale i v jejím okolí. Je zapotřebí systémově snížit přísun živin pro sinice Od jara letošního roku jsou na Brněnské přehradě tyto objekty kontrolovány, jak likvidují odpadní vody. Kontrolu, státní dozor, provádí dva pracovníci stavebního odboru Úřadu městské části Brno Bystrc. Účelem kontroly je zjištění stavu jímky a její nepropustnosti. Každá jímka musí mít doklad o zkoušce nepropustnosti a každý majitel, uživatel objektu, musí dokladovat, že obsah jímky je vyvážen a likvidován přes čisticí stanici. V tuto dobu je zkontrolováno 160 objektů v lokalitách Jelenice, Obora, Na pile a částečně na Kozí Horce. Z těchto kontrolovaných chat je většina (90) využívána velmi málo. Kontroly proběhly bez problémů. Pouze ve dvou případech museli naši pracovníci majitele vyzývat ke kontrole opakovaně. Zatím je počet kontrol malý a nelze dělat závěry. Slovo zdobí chlapa V Bystrci se připíjelo valašskou slivovicí, kterou vyhrál ministr vnitra Ivan Langer. Slovo zdobí chlapa a především platí. Tak přesně těmito slovy se chválili v úterý 7. října dopoledne před zbrusu novou budovou obvodního oddělení Policie ČR v Brně Bystrci ministr vnitra Ivan Langer a zástupce ředitele Správy Jihomoravského kraje Jaroslav Vaněk. O co šlo? O demižon pravé valašské slivovice. Před necelým rokem se oba funkcionáři vsadili, že do roka a do dne bude slavnostně otevřena nová bystrcká policejní služebna. Langer garantoval bohatýrskou podporu ministerské pokladny, Vaněk zapochyboval a sázka byla na světě. Ono úterní dopoledne měli oba aktéři k vyřízení sázky tu nejkrásnější příležitost. Vedle tradičního šampaňského se v Bystrci připíjelo i slivovicí na krásu a zdar nové služebny. Je tady někdo, kdo by dnes neměl radost? zeptal se s oprávněnou pýchou v hlase ministr Langer. V širokém fóru se setkal jen s příznivou reakci. Nová budova si zaslouží absolutorium. To ví všichni. Nová služebna, která byla kompletně vybudována z prostředků ministerstva vnitra, spolykala více než dvaatřicet miliónů korun. Nabídne na více než šesti stech čtverečních metrech parádní zázemí šedesátce policistů. Zároveň poskytne kulturní a důstojné prostředí občanům, kteří budou služby policie potřebovat. Policisté budou občanům v nové budově, ale na stejném nám. 28. dubna 9 k dispozici v pracovních dnech od 6 do 18 hodin. Telefony do nové budovy: , Tolik nprap. Bohumil Malášek, tiskový mluvčí Policie ČR, Brno. A já k tomu dodávám, že se má jednat o nejlepší a bezbariérovou služebnu policie v celé České republice, která má být časem posílena, protože je připravována jako jedničková, tedy se vším všudy, a byla vybudována v rámci projektu P1000. Více na Bystrc má moderní služebnu, Policie vybrala protipirátská auta, Policie se otevírá veřejnosti, ad. Zdá se, že ministr Langer umí. Víte, co udělat, když USLYŠÍTE SIRÉNU? I. Varovný signál Všeobecná výstraha Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít 3x po sobě v cca tříminutových intervalech. Když zazní tento signál, nezapomeňte na tři základní kroky k vaší ochraně: 1. Neprodleně se ukryjte v nejbližší budově. 2. Zavřete a utěsněte dveře a okna v místnosti. 3. Zapněte rádio a televizi. II. Signál Zkouška sirén Ověřování provozuschopnosti sirén se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve hodin akustickou zkouškou sirén (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). Není varovným signálem pro obyvatelstvo!!! III. Signál Požární poplach Přerušovaný tón sirény po dobu 1 minuty. Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany. Není varovným signálem pro obyvatelstvo!!! Více na Ing. Silvie Kocmanová, ÚMČ - krizové řízení Upozornění občanům Z důvodu dlouhodobé nemoci upravujeme s platností od až do odvolání úřední hodiny na matrice ÚMČ Brno-Bystrc na jeden den v týdnu, a to vždy na středu od 8 do 17 hod. Za způsobené komplikace se velice omlouváme, ale nejsme schopni služby matriky z důvodu povinné odbornosti ani náhradním způsobem v původním rozsahu zajistit. O zrušení tohoto opatření budete informováni na webových stránkách www. bystrc.cz, na úřední desce na budově úřadu a pokud to bude termínově možno, i v Bystrckých novinách. Tajemník úřadu MČ Brno-Bystrc Jak se volilo v krajských volbách Strana V ČR V kraji V Bystrci ČSSD 35,85 % 34,84 % 38,38 % KDU-ČSL 6,65 % 23,89 % 18,62 % ODS 23,57 % 15,88 % 17,27 % KSČM 15,03 % 14,41 % 10,82 % SZ 3,15 % 3,64 % 7,09 % SNK-ED 1,26 % 1,39 % 3,37 % Volební účast 40,30 % 41,05 % 41,29 % Slavnostní zasedání zastupitelstva k 90. výročí vzniku Československa Dne , před řádným zasedáním, bystrčtí zastupitelé na slavnostním zasedání vzpomněli vznik samostatného československého státu. Vlastní jednání bylo uvozeno státní hymnou, kterou přednesl Martin Novotný, člen zastupitelstva. Následoval úvod starosty, který se týkal vzniku státu na národním principu a obav z vlivu současné globalizace na český jazyk, zvyk a tradice, základní znaky národa. Hlavní proslov měl historik PhDr. Jiří Čejka, který připomněl důležité okamžiky a souvislosti, které provázely jak vznik státu, tak jeho další historii. V závěru slavnostního zasedání vystoupili žáci ZŠ Pramínek s komponovaným pořadem ke vzniku Československa. Na zasedání navazovala vernisáž výstavy historických fotografii Bystrce mezi světovými válkami. Bohužel vernisáž byla hrubě narušována některými občany, kteří přišli pravděpodobně omylem o hodinu dříve na následující řádné zastupitelstvo. Vážení čtenáři, třídíte odpad? Já tedy ano. Mám krabici na papír, na skleněný odpad, pytel na PET-láhve, které samozřejmě pečlivě sešlapávám, pytlík na vybité baterie a pytlík na plechovky. To ostatní pak končí v koši. Těší mě, že i já mám svůj podíl na tom, že Česká republika je první v Evropě v třídění a recyklaci plastů. V roce 2006 jsme zrecyklovali 44,3 % obalů, čímž jsme o tři procenta předstihli Německo. Také recyklujeme přes 90 % papíru, jsme tak na druhém místě v Evropě. Až na 9. místě jsme sice v množství skládkovaného odpadu, protože jiné státy dokážou více odpadu spálit a využít jako zdroje elektřiny a tepla, ale i tak patříme v nakládání s odpady mezi nejšetrnější státy EU. Někdy ale jde i tříděný odpad zbytečně na skládku, když se do barevných kontejnerů dostane nevhodný nebo znečištěný odpad a znehodnotí tak jeho celý obsah, který pak nemůže být předán k recyklaci. Víte třeba, že do kontejneru na papír nepatří uhlový (kopírák) a voskovaný papír (nápojové krabice), použité plenky a hygienické potřeby? Nebo do kontejneru na sklo se nesmí dát rozbité zrcadlo? A do kontejneru na plasty nepatří obaly od motorových olejů, barev a jiných chemikálií? Kvůli chybě může přijít dobrá snaha vniveč. A to by byla škoda. Alena Křivánková, předsedkyně RR

2 2 INFOSLOUPEK Jménem snk-ed děkuje všem, kteří nám věřili a dali nám ve volbách svůj hlas. Velmi si toho vážíme a věříme, že nezatrpknete z neúspěchu stejně jako my. Chceme pracovat ještě usilovněji než dosud a dokázat, že jsme stranou a lidmi, které stojí za to volit. Mgr. Eliška Kovářová, Jan Strmiska, za SNK-ED e.on energie 24 Informace o plánovaném omezení nebo přerušení dodávky elektřiny firmám, organizacím (není určeno občanům a domácnostem) Společnost E.ON Energie, a.s., v rámci zkvalitňování služeb pro zákazníky, nabízí moderní službu individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky nazvanou Energie 24. Služba je zdarma jako součást péče o zákazníka, uživatel si může vybrat, zda chce informace o odstávkách dostávat prostřednictvím u, SMS nebo faxu. Sjednání služby E.ON Energie 24 je možné na tel. č nebo K nastavení služby je potřeba znát číslo vašeho místa spotřeby, které naleznete na poslední faktuře za elektřinu. Návod k nastavení služby, dotazy, problémy s aktivací na www. eon.cz, sekce zákazníci, firmy a organizace. Ing. Silvie Kocmanová, krizové řízení ÚMČ Brno-Bystrc strana zelených v bystrci a její zastupitelé zvou všechny zájemce na pravidelné schůzky s občany, které se konají každé druhé úterý v měsíci v klubovně SC Bystrc od 18 do 19 hodin - nejbližší termín je Těšíme se na vaše podněty, dotazy a připomínky ke všemu, co se v Bystrci děje. Také bych vás rád pozval k návštěvě našich internetových stránek jejich adresa je Od 19 hodin na naše setkání s vámi vždy navazuje setkání občanských sdružení proti R43, na které jste též srdečně zváni. Petr Laštůvka, zastupitel za SZ Trénování paměti opět v bystrci Kurz trénování paměti bude v naší městské části probíhat od Všichni zájemci i bývalí absolventi jsou srdečně zváni. Podrobnější informace a přihlášky můžete získat na informační schůzce v pondělí v 16 hod. ve Společenském centru Bystrc na Odbojářské 2, kde bude přítomna pracovnice pořádající organizace, která vám zodpoví všechny dotazy. Libuše Leznarová, odbor kultury občanská demokratická strana děkuje všem příznivcům, kteří dali svůj hlas jejim kandidátům do krajského zastupitelstva. Ti, kteří chtějí v souvislosti s volebním výsledkem posílit naše řady, získají informace o členství na centrální webové adrese nebo bystrc.brno-online.cz. Našim členům můžete poslat zprávu na adresu ods-brno.cz elektronicky, nebo písemně na poštovní adresu Občanská demokratická strana, Místní sdružení Bystrc, Zámečnická 2, Brno. Svatopluk Beneš, předseda MS ODS v Bystrci Bystrcké noviny č. 9 / 2008 zimní údržba v bystrci (období 11/08-3/09) Nastává další zimní období, proto chceme veřejnost seznámit se způsobem zajištění a organizací zimní údržby komunikací a chodníků v Bystrci. Při určování odpovědnosti za výkon zimní údržby je postupováno podle vyhlášky města Brna č. 16/1998 o schůdnosti místních komunikací, která vychází ze zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a z aktuálního znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se tento zákon provádí. Zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti komunikací a ve schůdnosti místních komunikací v zimním období. Údržba komunikací: a) základní komunikační systém (všude tam, kde jezdí místní hromadná doprava - např. ul. Odbojářská, Obvodová, U ZOO, Černého, Vejrostova, Páteřní, Stará dálnice, sjezd z Vejrostovy na Starou dálnici, sjezd ze Staré dálnice na Odbojářskou, Rakovecká, část Přístavní, část nám. 28. dubna,) - zde zajišťují sjízdnost Brněnské komunikace, a.s., tel. dispečink , b) místní komunikace (část ul. Černého, Filipova, Heyrovského, J. Obrovského, Joukalova, K dálnici, Komínská, Krajní, Laštůvkova, Na Zeliskách, Nad Kašnou, nám. 28. dubna, Opálkova, Píškova, Pod Horkou, Pod Mniší horou, Přístavní, U sokolovny, Valouškova, Větrná, Vondrákova, Výhon, Wollmanova, Živného, Adamcova, Ečerova, Fleischnerova, Foltýnova, Kachlíkova, část ul. Kamechy, Kubíčkova, Kuršova, Lýskova, Nad Dědinou, Ondrouškova, Rerychova, Šemberova, Štouračova, část ul. Vejrostovy, Teyschlova) zde zajišťuje sjízdnost firma Falcon, spol. s r.o., tel nebo nebo Vážení řidiči, parkujte v těchto ulicích tak, aby byl zachován průjezd pro pluhy a sypače! Parkoviště budou v případě nutnosti, v závislosti na finančních možnostech MČ Brno-Bystrc, protahována a sypána v místech vjezdů a středových pásů. c) Na místních komunikacích málo frekventovaných malého dopravního významu, jako Hrad Veveří, Ruda, Údolí oddechu, U Křivé borovice (jsou uvedeny v Plánu zimní údržby na území města Brna pro rok ) se zimní údržba nezajišťuje! Údržba chodníků: a) chodníky - v letošní zimní sezóně bude schůdnost zajišťovat firma SUPOS, spol. s r.o., která má PohodoVÉ odpoledne Na zš heyrovského 32 Již tradičně se druhý čtvrtek v říjnu stal významným dnem. Pro koho? Pro všechny děti, jejich rodiče, prarodiče a kamarády, kteří si s námi přišli zasoutěžit a pobavit se. Kam? Na hřiště u školní družiny v areálu Základní školy Heyrovského 32. Ve čtvrtek 9. října jsme se tu popáté sešli na soutěžním družinovém odpoledni pro děti a rodiče. A ptáte se, proč? Abychom se po uspěchaném a náročném začátku školního roku zastavili, užili si krás podzimu a alespoň na chvíli se vrátili do časů dětských her. V úvodu jsme vyhodnotili a nejen potleskem odměnili vítěze odpolední drakiády. Soutěžilo se o nejkrásnějšího doma vyrobeného draka. O draka, který vzlétl nejvýše a také o draka, který se ve vzduchu udržel nejdéle. Předělem před dalším kláním bylo vystoupení hudebně-dramatického kroužku. Představil se nám krátkou scénkou a písničkou o dracích létajících do oblak. Dalších soutěží se zúčastnila smíšená družstva rodičů a dětí. Samozřejmě, že vyhráli a oceněni byli všichni. A aby to nebylo líto dětem nesoutěživých rodičů, každé si mohlo po splnění zadaného úkolu vybrat svou malou odměnu ve formě štěstíčka. Poté už vzplanul táborák a vůně opékaných buřtíků se mísila s písničkami skupiny Kamelot v podání bratrů Havlíčkových. Odpoledne uteklo jako voda a zbyl příjemný pocit ze společně strávených hodin dobré zábavy. Tak za rok zase s pohodou a podzimním sluníčkem na viděnou! Kolektiv školní družiny, ZŠ Heyrovského 32 Bystrc rozdělený na dvě lokality. Lokalita 1: ul. Teyschlova, část Říčanské, část Kamechy, Foltýnova, Kuršova, Lýskova, Rerychova, Vejrostova, Ečerova, Fleischnerova, Ondrouškova, Kubíčkova, Kachlíkova, Štouračova - odpovědný pracovník pan Suchomel (tel ) Lokalita 2: ul. Laštůvkova, Větrná, Wollmanova, Vondrákova, Černého, Filipova, Opálkova, Heyrovského, nám. 28. dubna, Živného, Valouškova, Píškova - odpovědný pracovník pan Zeman (tel ) Schůdnost přilehlých chodníků kolem nákupních středisek, či jiných objektů, zajišťují jednotliví majitelé (správci) těchto objektů. b) zastávky MHD, přístupové rampy k lávkám a podchodům, lávky, podchody a některé vybrané chodníky jsou udržovány fi rmami - Dopravní podnik města Brna, a.s., a Falcon, spol. s r.o. Zde bychom chtěli upozornit na skutečnost, že na některých místech (např. u některých schodišť) se objeví opět cedule V zimním období se cesta neudržuje. Je to zejména tam, kde existuje jiná možnost přístupu, jako např. rampou o několik metrů vedle. Cedule V zimním období se cesta neudržuje se budou objevovat i na chodnících méně využívaných (např. v parcích, průchodech do Údolí oddechu, podél ul. Obvodové a dalších místech). Dále upozorňujeme, že šlapákové trasy (zlegalizované prošlapané trasy z kamene a dlaždic) jsou určeny výhradně pro letní provoz a v zimním období nebudou udržovány! Ing. Kubátová, vedoucí OŽPD INFOSLOUPEK Čssd děkuje Děkuji občanům jménem organizace ČSSD v Bystrci za účast ve volbách do zastupitelstva JMK a za jasný názor. Nesmírně si cením i osobní podpory vyjádřené preferenčními hlasy. Tuto podporu beru jako velký závazek pro budoucí práci ve prospěch Jihomoravského kraje i městské části. PhDr. Jiří Altman, místopředseda MO ČSSD Brno-Bystrc Pozvánka na představení pro děti Na neděli jsme pro vás připravili novinku odpolední představení pro rodiče s dětmi. Uvidíte klasickou loutkovou pohádku O Sněhurce v podání Malého divadélka Praha. Text je doplněn písničkami a živým doprovodem houslí, kytary, zobcové fl étny a rytmických nástrojů. Představení je vhodné pro děti od 3 let a začátek je v 15 hod. Libuše Leznarová, odbor kultury brněnská zoo PRVNÍ NAROZENINY MEDVÍĎAT Akce bude probíhat od 13 hod. a je přístupná i pro běžné návštěvníky zoo. Upřesnění programu na stránkách www. zoobrno.cz. Markéta Müllerová, DiS., propagačně vzdělávací úsek

3 r 43, dokumentace vlivu stavby na životní prostředí se bude přepracovávat Dne obdržel starosta sdělení Ministerstva životního prostředí, které se týká Posuzování vlivů záměru Rychlostní komunikace R43 v úseku dálnice Dl - Kuřim na životní prostředí - přepracování dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie. Důvodem k přepracování, které požaduje ministerstvo, jsou dva závažné aspekty, které se svou povahou sice vymykají obsahu a zaměření hodnocení vlivu záměrů na životní prostředí, ale přitom ve svém důsledku zásadním způsobem ovlivňují jeho vyhodnocení. Jedná se o tyto vzájemně provázané okruhy: 1. Proces EIA probíhá podle dnes již neplatného zákona č. 244/1992 Sb. 2. Vyřešení a zhodnocení dopravní koncepce příslušného území dle dnes platné legislativy ve vazbě na územní plánování. Jejich vyřešení je klíčové pro zpracovatele posudku a pro příslušný orgán, který bude vydávat stanovisko ve smyslu. 11 zákona č. 244/1992 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Na základě výše uvedeného požaduje MŽP ve smyslu 20 odst. 1 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., přepracování dokumentace o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie. Přepracovaná dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré Bystrcké noviny č. 9 / požadavky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci (viz příloha) a zejména musí reagovat na výše zmíněné oblasti. Tzn. před zpracováním dokumentace EIA doporučujeme zpracování celkové dopravní koncepce širší zájmové oblasti a její vyhodnocení v procesu SEA. Z této koncepce vyplyne dopravní koridor, v němž mohou být posléze navrženy a v procesu EIA z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví vyhodnoceny varianty trasování a technického řešení rychlostní komunikace R43. Dokumentaci doporučujeme vzhledem k výše uvedeným vleklým problémům vyplývajícím z již neplatné legislativy, tj. zákona č. 244/1992 Sb., vypracovat důsledně s náležitostmi dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné obce žádáme o zveřejnění informace o vrácení dokumentace způsobem v místě obvyklým po dobu 30 kalendářních dnů. Pro ty, kteří komunikaci nechtějí, je oddálení pozitivní zprávou. Pro ty, kteří po této komunikaci jezdí, může být zpráva fatální. Neschopnost veřejné, potažmo státní správy, tento stav po tak dlouhou dobu řešit, komplikuje situaci i v Bystrci. Svatopluk Beneš, starosta 13. zasedání zastupitelstva bystrce Prvním bodem programu zastupitelstva bylo jednání s Policií ČR a MP. Zastupitelstvo souhlasilo se změnou Územního plánu města Brna, soubor, spočívající ve změně části plochy se stabilizovanou funkcí ZO na plochu s navrhovanou funkcí DP, týkající se umístění parkovacího domu v k.ú. Bystrc na ulici Černého. Zastupitelstvo schválilo: - doplnění článku 2.3 Rozpočtových pravidel, týkajících se provozních nákladů a Seznamu oprav a investic. - Statut Fondu rezerv a rozvoje. - doplnění Zásad přípravy a realizování Seznamu oprav a investic týkající se finančních zůstatků, aktualizaci Seznamu oprav a investic. Zastupitelstvo souhlasilo s podáním žádosti na Magistrát města Brna a žádá město Brno o podání žádosti o poskytnutí dotace pro akci Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Heyrovského 32 v MČ Brno-Bystrc z programu Technické zhodnocení, opravy a údržba povrchů venkovních sportovišť, povrchů tělocvičen a sportovních hal vyhlášeného Jihomoravským krajem. Zastupitelstvo schválilo: - 4. změnu rozpočtu MČ Brno - Bystrc na rok 2008 na straně příjmů a výdajů na celkovou výši tis. Kč (dle příloh č. 1-3 tohoto bodu) b) celkovou částku na provozní výdaje a ostatní neinvestiční výdaje ve výši tis. Kč v členění na jednotlivé paragrafy dle přílohy č. 1 tohoto bodu c) celkovou částku výdajů na opravy a údržbu ve výši tis. Kč, z toho do oblasti bytového hospodářství 0 tis. Kč, oblasti pečovatel. služby a SPOD 428 tis. Kč, oblasti ostatních oprav a údržby tis. Kč, oblasti školství tis. Kč d) celkovou částku na investice ve výši tis. Kč, z toho do - oblasti bytového hospodářství tis. Kč, oblasti pečovatel. služby a SPOD 0 tis. Kč, oblasti ostatních investic tis. Kč, oblasti školství tis. Kč, splátky úvěru bytového hospodářství tis. Kč i) další výdaje rozpisu rozpočtu označené znakem * v příloze č. 3 tohoto bodu. Zastupitelstvo projednalo 1. návrh rozpočtu MČ Brno-Bystrc na rok Zastupitelstvo schválilo přiznání druhé části odměn ředitelům školských příspěvkových organizací MČ Brno-Bystrc (ZŠ, MŠ a školní jídelny) pro rok 2008 dle Podmínek pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení v MČ Brno-Bystrc a účelové vymezení prostředků celkem ,- Kč (hrubého) v rámci příspěvků na provoz za 4. čtvrtletí roku SPOLEÈENSKÉ CENTRUM BYSTRC Odbojářská 2, Brno (čt) Zbyšek Pantůček TO BYL TEDA SILVESTR! Divadelní komedie ze současnosti, kterou uvádí společnost HÁTA Praha. Hrají: Mahulena Bočanová, Veronika Jeníková, Zbyšek Pantůček/Martin Zounar, Jana Šulcová a další. Zač.: hod (ne) O SNĚHURCE Klasická loutková pohádka, odpolední představení pro rodiče s dětmi. Text je doplněn písničkami. Představení je vhodné pro děti od 3 let. Zač.: hod (út) ZTROSKOTAT A ZVÍTĚZIT Cestopisná přednáška mořeplavkyně, lékařky a spisovatelky MUDr. Karin Pavloskové s promítáním. Zač.: hod (so) FT PRIM a hosté Koncert k 20. výročí založení skupiny. Zač.: hod (so) PO PLASTICE PÍPL Zábavný pořad Zdeňka Izera a Petra Freunda. Zač.: hod (st) Čaj o půl páté Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY s uměleckým vedoucím O. Blahou, uvádějí a zpívají Jiří Helán, Karel Zelníček a Květa Navrátilová. Zač.: hod (čt) THE BIG 20 Rock n roll a jump-swing bigband koncert k tanci i poslechu. Zač.: hod (so) Mikulášský country bál Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina La Quadrilla, výuka country tanců Ivan Bartůněk. Zač.: hod. Výstavy: Obrazy Zdeňka Tichého Obrazy Libuše Müllerové Bystrc mezi světovými válkami fotografie z let Výstavy jsou přístupné v pondělí a středu hod., při akcích ve Společenském centru nebo na základě telefonické dohody (tel , ). Vstup volný. Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra (není-li uvedeno jinak) po-čt hod. Informace na tel.: , Dále v BKC, Běhounská 17, po-pá hod. (tel.: ). Doprava tramvajemi č.1, 3, 11 zast.zoo, autobusy č. 50, 52 a trolejbusem č.30 zast.vondrákova. záměr statutárního města brna, Městské části brno bystrc pronajmout byt V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady a v souladu s kritérii pro výběr žadatelů o byt a bytovou náhradu v Brně Bystrci zveřejňujeme tento záměr Městské části Brno Bystrc. - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 13 v domě Foltýnova 7, velikosti 3+1 o celkové výměře 73,92 m² ve 4. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši ,- Kč (dle ustanovení 533 OZ). - pronajmout na dobu neurčitou byt č. 21 v domě Teyschlova 5, velikosti 2+1 o celkové výměře 63,00 m² v 7. podlaží, I. kategorie. Na bytě vázne dluh na nájemném a službách spojených s užíváním bytu ve stanovené výši ,- Kč. Budoucí nájemce se zaváže uhradit závazek ve výši ,-Kč (dle ustanovení 533 OZ). Tento dům je doporučený k prodeji. Záměr MČ Brno Bystrc pronajmout byty bude vyvěšen na úředních deskách MČ Brno Bystrc po dobu 30-ti dnů od Písemné nabídky na formuláři Žádost o pronájem bytu, na kterém je účetně vykázán dluh (formuláře žádosti jsou k vyzvednutí na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60), mohou občané zasílat v termínu na odbor bytového hospodářství ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60, Brno. Předpoklady pro zaevidování žádosti o pronájem bytu a způsob výběru nájemce bytu jsou uvedeny v Kritériích pro výběr žadatelů o pronájem obecního bytu a bytovou náhradu v MČ Brno Bystrc. Žadatel musí splňovat Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady. JUDr. Pavel Veselý, vedoucí odboru bytového hospodářství

4 4 Vernisáž Úprava břehů brněnské přehrady V příštím roce by, dle vyjádření Povodí Moravy, s.p., mělo dojít k významným opatřením týkajících se čistoty vody v Brněnské přehradě. Jezero by mělo být upuštěno o cca 8 m. Obnažené dno se bude vápnit na podzim 2008, na jaře a na podzim 2009 a na jaře Plánuje se odbagrování části nánosů a postavení provzdušňovacích věží. To vše ovšem závisí na fi nančních prostředcích, které v tomto okamžiku ještě jisté nejsou. Jedná se, s ohledem na bagrování, o částku převyšující 200 mil. korun. PozVáNÍ Na VýsTaVU Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé, zveme Vás na výstavu fotografi í BYSTRC MEZI SVĚTO- VÝMI VÁLKAMI, Výstava je umístěna v předsálí Společenského centra na ul. Odbojářská 2, prohlédnout si ji můžete do 23. listopadu Na výstavě uvidíte několik desítek fotografi í z našeho radničního archivu. Dokumentují život v Bystrci v létech I. republiky. Uvidíte, jak tato bývalá ves vypadala třeba ještě před stavbou přehrady, jak v ní lidé žili, jak bydleli, čím se živili, jak se oblékali, jak se bavili. Starousedlíci možná poznají na obrázcích z různých akcí spolků, politických stran, sportovních klubů, hodů, školních Bystrcké noviny č. 9 / 2008 Nedávno jsem se zúčastnil jedné vernisáže ve Společenském centru v Bystrci. Není až tak podstatné jaké. Důležitý byl pro mne poznatek, že se ve SC něco děje. Něco možná z mediálního pohledu nezajímavého, ale z pohledu lidí, kteří se toho aktivně účastní, důležitého. Důležitého nejen pro městskou část, kde žijí, ale hlavně pro ně. A také pro samotné tvůrce, protože je naprosto nezpochybnitelné, že prostor, který zde získají k prezentaci své tvorby, by v dnešním (řekl bych) přehnaně komerčním prostředí, těžko hledali. A je dobře, že ho naleznou, moc dobře! I divák má možnost najít něco, co by v penězi podmíněné nabídce nenašel. Na základě takovýchto akcí se může stát, že se někde, někdy objeví talent. Ale i kdyby se žádný neobjevil, důležité je právě to, že odcházíte z vernisáže s dobrým pocitem příjemně stráveného večera. Takže se těším na to, až se na podobných akcích sejdeme ještě v hojnějším počtu, než doposud! Martin Novotný, SZ Doba je rychlá, tempo života nepolevuje a potřeba rychlého získávání informací je čím dál tím větší. Ofi ciální internetové stránky Bystrce rozhodně návštěvníka informacemi nepřehltí. V sekci informace o Bystrci je polovina odkazů prázdných, stejně tak jako v podkapitole zajímavosti. Na hlavní stránce avizovaná anglická či německá verze jsou prázdné též doufejme, že o nás zahraniční návštěvníci nechtějí nic vědět. Věřím, že příjde doba a bystrcké stránky budou plnit nejen zákonnou informační povinnost, ale začnou žít společně s Bystrcí. Petr Laštůvka, SZ Očekává se, že znatelný výsledek by se mohl objevit již v sezóně K těmto významným opatřením přibyla i drobnější. Iniciativou Městské části Brno Bystrc bylo s Povodím Moravy domluveno, že břehy přehrady budou ještě letos na Rakovci a na Sokolském koupališti očištěny od náletových dřevin. Především se jedná o akáty, které dosti agresivně zabírají volné prostory, vytěsňují ostatní fl óru a rychle mění charakter území. Tím se zlepší přístup k vodě a otevřou se pohledy na hladinu a protější břeh. fotografi í... svoje rodiče, babičky a dědečky, sousedy. Výstava je i skromným připomenutím bystrckých chlapců a mužů, kteří padli na frontách I. světové války. A na závěr prosba. Vážení Bystrčáci, budeme vám vděčni, když obohatíte náš archiv dobovými fotografi emi, pohlednicemi, dopisy, zápisy, diplomy..., a to nejen z doby meziválečné. Archiv a výstavu chceme dovést až do doby současné. Všechny zapůjčené písemnosti a dokumenty můžeme díky současné technice ihned ofotit, zkopírovat a nepoškozené vrátit. PaedDr. Marie Pešová, radní a předs.kulturní komise dialog s občany Radnice městské části se nikdy nebránila spolupráci s občany ve věcech veřejného zájmu v Bystrci. Příkladů je možno uvést řadu. Nejvýraznější jsou: veřejné diskuze k otázkám komunikace R43, setkání, ankety a prezentace k projektu regenerace panelového sídliště, besedy s občany na téma výstavby dešťové kanalizace a problémů cyklotrasy v ulici Pod Horkou, informativní setkávání při příležitosti nástaveb domů a privatizace bytových jednotek, spolupráce se společenstvími vlastníků při regeneracích bytových domů, spolupráce s vlastníky pozemků při přípravě projektu systémové úpravy veřejné zeleně v Bystrci. Výsledkem tohoto dialogu bývá dohoda o společném postupu, vzájemné podpoře a spolupráce při realizaci konkrétních záměrů. Nejinak tomu bylo před několika lety při řešení změny územního plánu v lokalitě tzv. Horního náměstí. Občané byli přímo vyzváni, aby se aktivně zapojili do společného rozhodování o uspořádání tohoto prostoru. V intenzivní diskuzi bylo dosaženo neformální dohody o změně územního plánu, o rozsahu a charakteru plochy parkové zeleně a plochy obchodu a služeb. Územní plán stanovící charakter plochy a z něj odvozené parametry výstavby se tak staly základním východiskem pro stanovisko rady a zastupitelstva k investičním záměrům. Od toho okamžiku bylo vždy zkoumáno, zda jsou navrhované - BAVLNĚNÉ OBLEČENÍ a PRÁ- DLO pro kojence, děti i dospělé - NEPOŠKOZENÉ: ZIMNÍ OBLE- ČENÍ (sportovní bundy, kabáty), KOŽENÉ VĚCI (bundy, kabelky, peněženky, pásky), ZÁCLONY, LARISY, VLNĚNÉ DEKY, SPACÍ PYTLE, LŮŽKOVINY, RUČNÍKY, UTĚRKY - PÉŘOVÉ PŘIKRÝVKY a POLŠ- TÁŘE - LÁTKY nejméně 1 m 2 - PLYŠOVÉ HRAČKY - KNIHY - naučné i beletrii, učebnice, slovníky Prosíme, abyste darované věci přinesli v určeném čase zabalené do pytlů nebo tašek (ne do krabic či kufrů). PROSÍME, NENOSTE VĚCI, KTE- RÉ NEJSOU V TOMTO SEZNAMU!!! Náklady na likvidaci věcí, které nelze použít, výrazně snižují hodnotu naší humanitární sbírky!! P o z o r!!! investice v souladu s dohodnutým územním plánem, a ten nebyl-li respektován, byly záměry vraceny k přepracování. Pokud by se přesto zjistilo, že doporučený záměr se v některých částech od parametrů plochy nebo norem odchyluje (nemusí to být zřejmé na první pohled), je na územním a stavebním řízení, aby byla zajištěna náprava. Něco jiného ovšem je, když se na dohody pozapomíná. Občanská aktivita, která vznikla v souvislosti s doporučením Polyfunkčního centra k dalšímu projednávání, sestává z celého spektra názorů. Jsou zastoupeni ti, kteří by se zástavbou souhlasili za podmínky dalších omezení nad rámec územního plánu, ti, kteří by případnou investici výrazně minimalizovali i ti, kteří nepřipouštějí výstavbu žádnou a žádají další změnu územního plánu. Poté, co na posledním jednání bystrckého zastupitelstva odezněly výkřiky a urážky ze strany těch, kteří spíše nežli vést rozhovor, přišli hledat hromosvod pro vlastní hněv na politiky a celý svět, byl dialog obnoven. Bylo dohodnuto, aby zainteresovaní po důkladném seznámení se záměrem dali své připomínky úřadu městské části. Po jejich prostudování bude svolána schůzka s občany za přítomnosti investora. Dialog tak bude pokračovat na kvalifi kované a věcné úrovni, bez záporných emocí a doufejme, že i se vzájemnou vstřícností. Tak, jak bývá v Bystrci dobrým zvykem. PhDr. Jiří Altman, místostarosta městské části Nový seznam věcí, které můžete přinést do sbírky organizované Charitou Brno na 5. nástupišti: DO SBÍRKY UŽ NEMŮŽEME BRÁT: Svetry, silonové a dederonové oblečení Saka, uniformy, vatované kabáty, balonové a šusťákové kabáty Péřové bundy, obnošené boty Vatované přikrývky, stany, koberce, matrace, lyžařské potřeby (lyže, hůlky, boty,) Veškerý nábytek, šicí stroje Jízdní kola, kočárky, kufry Školní potřeby, prací prostředky, hygienické a toaletní potřeby Nebezpečný odpad (televizory, počítače) Drobné elektrospotřebiče (kuchyňské roboty, kávovary, varné konvice, lampy) Domácí potřeby (sklenice, talíře, hrnce, kuchyňské nářadí) Brýle, molitanové věci a jakékoliv odřezky Mgr. Pavel Hruban, pastorační asistent

5 Bystrcké noviny č. 9 / Na rozhraní čtvrtí Lískovec a Bohunice vyrostlo nové nákupní centrum, které Vám přináší komfortnější a jednodušší koncept nakupování. Přijďte se sami přesvědčit. Campus Square otevírá již 20. listopadu. Jednodušší parkování Zaparkujete přímo před obchody ve stínu stromů, takže stačí jen pár kroků a můžete začít nakupovat. Prostě jednoduše přijedete, jednoduše odjedete. Jednodušší orientace Všechny důležité obchody se nachází v jednom podlaží v úrovni ulice. Díky tomu odpadá zdlouhavé bloudění labyrintem chodeb a hledání toho správného obchodu. Jednoduše v dosahu Za nákupy už nemusíte jezdit daleko, takže ušetříte spoustu času, který můžete věnovat něčemu jinému. Jednodušší vstup přímo z ulice Do jednotlivých obchodů vstoupíte přímo z kryté promenády. Chcete-li si nakupování zpestřit krátkou procházkou na čerstvém vzduchu, není nic jednoduššího. Jednoduše vše, co potřebujete Vybrat si můžete z více než 50 obchodů, včetně značkové módy, obuvi a sportovního zboží, nábytku, domácích spotřebičů, elektroniky a hypermarketu Tesco. K dispozici je i celá řada služeb, stylových restaurací, kaváren a fast foodů. Brno Bohunice Po Pá 10:00 20:00, So Ne 10:00 18:00

6 6 Ř Á D K O V Á I N Z E R C E Počítačové služby instalace, odvirování, nové PC, počítačové sítě. Tel.: , Přepisy 8mm filmů. Tel.: Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, Kohoutovice. Po pá hod. Tel.: Čištění koberců. Tel.: Provádíme malířské a natěračské práce malého i velkého rozsahu. Po nás se neuklízí. Tel.: , Odkup pohledávek. Tel Stříhání, koupání a úprava psů, ul. Foltýnova 5.Tel.: Vyměním SB 1+1 ul. Ondrouškova za byt jdoucí do privatizace. Doplatek respektuji. Tel.: Provedu elektro práce na RD nebo bytě. Tel.: Malby a nátěry Onderka. Tel.: , Potřebujete pomoct v domácnosti? Pečlivost. Tel.: Pohlídám kdykoliv Vaše děti. Spolehlivost, jsem maminka. Tel.: Mytí oken v domácnosti, volejte po 19 hod. Tel Řádková inzerce za 1.590,- na 2 roky v katalogu Obchodu a služeb, i jiné možnosti. Tel.: Individuální i skupinová výuka AJ. Zkušenosti, certifi káty, praxe. Tel.: Výuka hry na housle. Volat po 20 hod. Tel.: Stěhování, vyklízení, likvidace bytů, půd, sklepů, pozůstalostí. Fa Brychta tel.: Koupím byt v OV nebo DB. Cenu respektuji. Tel.: Hotovostní půjčky bez ručitele ihned! Tel.: Zahradu pronajmu ihned. Troubsko - (švestky, jablka). Tel.: Doučím kvalitně Vaše dítě na ZŠ. (Mat.,Fyz., AJ, Ch., ČJ). Tel.: Kdo doučí začátečníka NJ? Jsem středoškolačka. Tel.: Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. Tel.: Koupím pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel.: Koupím RD v Brně k bydlení (větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. ZN.: Brno i okraj. Tel.: Hledám zahrádku kdekoliv v Brně ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: Vyměním byt 3+1 OV v Bystrci za 3+1 OB + doplatek. Byt je po celkové rekonstrukci. Tel.: Bystrcké noviny č. 9 / 2008 Prodáme bytovku 3+1 OV v Kotvrdovicích. K tomu garáž, dílnu, dvorek a zahrádku. Vlastní pl. topení. Dobré autobusové spoje: Brno, Blansko, Vyškov, Prostějov. Bližší info. na telefonech: , Vyměním OB 3+1 v Králově Poli za OB 2+1 nebo 2+kk v Bystrci. Tel.: Hledám ženu ve věku 40 let. Vyřešená minulost. Příroda a kultura. Jen vážně. Zn:.Najdu. Tel.: Vyměním OB 1+1 Laštůvkova s balkonem za 2+1 v okolí. Dohoda jistá. Tel.: Prodám: novou příklepovou vrtačku a úhlovou brusku Bosch vše za ½ ceny 1.600,- Kč. Tel.: Vyměním OB 2+1 za OB 3+1 v Bystrci. Tel.: Pronajmu garáž na ul. Kubíčkova. Volná ihned. Tel.: Zednické, klempířské, pokrývačské a zámečnické práce Tel.: Doučím v Bystrci matematiku základní a střední školy. Připravím k přijímacím zkouškám a k maturitě. Tel.: Vyměním byt 3+1 v nájemním domě za obecní 1+1 Bystrc, Komín, Kohoutovice. Jiří Jakub, Filipova 24, Brno Bystrc. Tel.: Pronajmu garáž v Bystrci, na ul. U Sokolovny 1.100,- Kč/ měsíčně. Tel.: Pronajmu garážové stání na ul. Valouškova, případně prodám. Od 9 15 hod. Tel.: Daruji mladou béžovobílou fenku Bulter. - bez PP. Její pán zemřel. Brno, ul. Výhon 45, tel.: Příležitostná koupě: Garsoniéra DB, OV možné, Brno Bohunice, ul. Arménská 7.p./7, lodžie 5m², CP 35 m². Byt i dům po rekonstrukci.cena ,- Kč. Více na cz Tel.: Pronajmu dlouhodobě garážové stání v novostavbě ul. Živného poblíž kostela v Bystrci. Ihned volné. Tel.: , Hlídané parkování pro osobní, nákladní automobily, dodávky. Tel.: , Vyměním 2+1 v OV 2p. v Bystrci za 2+1 v OV nebo DB v přízemí v Bystrci jiná dohoda možná. Tel.: Finanční půjčky od 5.000,- Kč do ,- Kč. Důchodci i ženy na mateřské. Tel.: Autodílna pneuservis v Žebětíně na ul. Otevřená 51. Mechanické, klempířské a lakýrnické práce, přezutí pneu včetně nových. Příprava a realizace STK + EM + LPG po dohodě provedení oprav So + Ne. Tel.: , Vedení účetnictví, daňová evidence, zpracování mezd. Tel.: ztroskotat a zvítězit! cvč bystrouška brno, Fleischnerova 1a, Brno - Bystrc, tel vás zve na předvánoční Vazbu adventních věnců od 18 do 20 hod. Kurzovné: 100 Kč Za druhý a další věnec 30 Kč S sebou: přezůvky, mašle a svíčky, kdo má - jádro. Chvojí, přírodní materiály na ozdobu, sušené květy, ostatní materiál a nástroje budou k dispozici. Slaměná jádra různých průměrů bude možno zakoupit na místě, cena Kč. Zájemci si mohou stočit svíčky ze včelího vosku. Lékařka, spisovatelka a námořní kapitánka MUDr. Karin Pavlosková se věnuje netradičnímu poznávání světa pěšky, na kole, stopem, lodí či se psím spřežením. V roce 2003 se vydala na plavbu kolem světa na devítimetrové plachetnici O.K. Po celé trase plavby a zejména na odlehlých ostrovech Pacifi ku pomáhala pracovat jako dobrovolnice v místních nemocnicích. V roce 2007 pokračovala v plavbě kolem světa na dvanáctimetrové plachetnici Tkanička přes Indický oceán. Na neobydlených ostrovech Chagos uprostřed Indického oceánu plachetnice ztroskotala na útesech. Karin Pavlosková však spolu s jachtařem Petrem Mužíkem plula dál na lodi, do níž tekla voda, bez motoru a jen s málem technického vybavení. V těžkých podmínkách upluli pouze ve dvou lidech vzdálenost 6000 km. A právě tato odvážná mořeplavkyně během 75 minutové přednášky zavzpomíná na nesnáze plavby po moři a zážitky z exotických míst. Součástí cestopisné přednášky Ztroskotat a zvítězit!, která se uskuteční ve Společenském centru v úterý (začátek hod.), je i fi lmové promítání. Libuše Leznarová, odbor kultury Přihlaste se prosím do v kanceláři CVČ Bystrouška nebo nechte vzkaz na záznamníku. Vánoční dílny pro rodiče s dětmi pro školní děti S sebou: přezůvky Vstupné: 50 Kč za dítě, mladší sourozenci do 3 let zdarma Čeká vás vánoční tvoření s použitím chvojí a jiných přírodních materiálů, vyrobíte si drobné dárky a přáníčka z papíru a látek, upečete si něco dobrého, na pohlazení budou čekat králíci a morčata, a nakonec vás potěší vánoční divadlo. Na akci se nemusíte hlásit předem. Míša Jelenová, CVČ Bystrouška P r a m í n k o v s k á o l y m p i á d a Letními olympijskými hrami v Číně žil celý svět. Trochu tohoto nadšení pro přátelské sportovní zápolení jsme si chtěli přenést i k nám do školy a tak vznikl celoškolní projekt Olympiáda na Pramínku. Školou povinní sportovci prošli tradičními disciplínami, jako je běh, skok, hod či bruslení. Neméně zajímavé byly i výkony ve vytrvalostní nemrkačce, kružítkovém běhu či kulhavce. Po celý měsíc děti také shromažďovaly zajímavosti z historie i současnosti olympijských her. Vyvrcholením celého projektu bylo setkání všech týmů v barvách olympijských kruhů na přehradě dne 25. září. Kruh je koneckonců na naší škole každodenní záležitostí a tak nebylo nijak těžké vytvořit z našich SOLNÁ JESKYNĚ ORCHIDEA Zveme Vás do nově otevřené solné jeskyně ORCHIDEA, která se nachází v přízemí budovy Medispol, Makovského nám. 2 v Brně Žabovřeskách. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel. objednávky: řad celou olympijskou vlajku. A tak jsme vlastně zviditelnili to, o co se každý den s rodiči i dětmi snažíme táhnout za jeden provaz. Radek Holík, šéfredaktor časopisu KULT MORAVSKÁ VINOTÉKA Ruský vrch, Brno-Komín otevřeno: Po-Pá h So 9-11 h - moravská lahvová vína - stáčená sudová vína: Slavnost vinobraní = 35,-Kč/l - sekt, vážené oříšky, svíčky - letáky o víně zdarma

7 inz_podzim2008_195x125_bw:sestava :38 Stránka 1 Bystrcké noviny č. 9 / UNIKÁTNÍ KOMPLEX GYMNÁZIÍ na Mendlově náměs 3/4 Již na počátku 19. stole vzniklo v Brně reálné gymnázium a intenzivně se plánovala také realizace uceleného komplexu škol. Nyní po 100 letech navazujeme na pedagogické vize našich předků a jsme hrdi, že vám můžeme představit školní komplex na Mendlově náměs, který úspěšně zahájil letošní školní rok. Vyberte pro své dě op mální školu! Jsme školou rodinného typu Nabízíme malé počty dě ve třídě Výuka povinné anglič ny již od prvního ročníku Odpolední anglický klub s komunikací v anglič ně Druhý jazyk vyučovaný již od 3. ročníku Školní komplex zahrnuje nejen gymnaziální program čtyřletého, šes letého a osmiletého studia s ka - pacitou přes 1000 studentů, pedagogicko-psychologickou poradnu, škol ní jídelnu s vlastní kuchyní, ale také anglickou mateřskou školu, základ ní umě leckou školu s 350 studenty a v neposlední řadě také jazykovou základní školu. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířenou výukou jazyků při ZŠ Pastviny 70, Brno Přihlášky na školní rok 2009/2010 přijímáme do 15. ledna Těšíme se na Vás rádi pomůžeme se všemi formalitami. Kontaktujte nás kdykoliv na tel. číslech , , nebo na Více než 85 TV programů a poslední filmové hity na Vaší obrazovce. Vysíláme ve vysokém rozlišení! HALÓ AUTO BEZPEČNÝ ODVOZ VÁS I VAŠEHO VOZU Odvoz automobilu Pronájem řidičů Kurýrní služba Autodoprava!!! STOP ALKOHOLU ZA VOLANTEM!!! V O L E J T E PO SO Tel.: KOŽNÍ ORDINACE MUDr. Zatloukalová nákup. centrum Akát Max Tel.: LYMFODRENÁŽE SLEVA Kč při koupi permanentky do Ve studiu nabízíme dále tyto služby: KOSMETIKA, PERMANENT. ŘASY, MODELAŽ NEHTŮ, MASÁŽE TEL: Kubíčkova 8,OC MAX vedle Jysku Za reklamu na vašem AUTĚ, PLOTĚ, DOMĚ či POZEMKU získejte až Volejte ihned: Kč měsíčně navíc

8 8 Bystrcké noviny č. 9 / 2008 REAL PROFIN s. r. o. realitní společnost sídlo: IBC Centrum, III. patro Příkop 4, Brno volejte zdarma: CHCETE PRODAT DŮM, BYT, ČI JINOU NEMOVITOST? Obraťte se na nás, kdykoliv přijedeme za Vámi. Garantujeme Vám rychlý prodej Vaší nemovitosti. Naše služby pro Vás zdarma: masivní inzerce na internetu kompletní právní servis zajištění nejlepšího financování bezpečná úschova peněžních prostředků vyhotovení daňového přiznání a podání na FÚ zpracování znaleckého posudku přepis energií a úspěšné předání nemovitosti Nově otevřené Centrum komplexních služeb pro rodinu Služby pro domácnost (úklid, nákupy apod.) Hlídání dětí (krátko dlouhodobé) Péče o seniory v domácnosti Denní stacionář Domovinka Přechodné pobyty (do 1 roku) Více na t/f , (2) BEZ STAROSTÍ NA KLÍČ KOUPELNY, modernizace bytů Zajistíme po dohodě projekt, statický výpočet, až po stavební povolení. Poradenská činnost, graf. návrh, cenová nabídka ZDARMA. BOSAN, s.r.o., Foltýnova 1, Brno (areál SBD Průkopník) Mob: , U zoologické zahrady Brno Otevřeno od 11 do 23 hod. Ve čtvrtek zavřeno SNACK BAR, SALONEK PRO 14 OSOB, SÁL PRO 200 OSOB LETNÍ ZAHRÁDKA U ŘEKY, OD ŘÍJNA DO DUBNA TANEČNÍ PÁTKY, SVATBY, RAUTY, FIREMNÍ VEČÍRKY, POLEDNÍ MENU Nejlepší p ítel na trhu realit! VÝB R Z NAŠÍ NABÍDKY: OV 1+1, ul. Fleischnerova CP 40 m², 1.p./8.p., pokoj 20 m², kuchyn 9,3 m², nov jší kombinovaný sporák, v pokoji plovoucí podlahy, jádro po zda ilé úprav obložené kachlemi. Pl. okna, nové stupa ky. Lze HÚ. Volný 12/2008. Cena: Kč DB 2+1, ul. Laštůvkova CP 56 m², 4.p./4.p., pokoje m², kuchyn 12 m², balkon. Nov jší KL s protilinkou, nový sporák kombinovaný s my kou, jádro obložené sádrokartonem a kachlem, sprchový kout. Nové stupa ky a ele., vlastní m áky. Možno do OV. Cena: Kč OV 2+1, ul. Štouračova CP 58 m², 1.p./8.p., výtah, balkon. Pokoje m², kuchyn 12 m². D ev ná KL, nový kombinovaný sporák. P vodní jádro s nást ikem zevnit a venkovním obložením. Na podlahách parkety, PVC, dlažba. Pl. okna, stupa ky v plastu. Volný ihned. Cena: Kč OV 3+1, ul. Foltýnova CP 86 m², 4.p./8.p., výtah, lodžie. Pokoje m², kuchyn 12 m². Byt ve standardu, plech. KL s d ev nými dví ky, protilinka, plyn. sporák, p vodní jádro obložené kachlem, nová sanita. D m po kompletní rekonstrukci. Lze HÚ. Volný ihned. Cena: Kč DB 3+1, ul. Rerychova CP 78 m², 4.p./12.p., 2 výtahy, lodžie. Pokoje m², kuchyn 11 m². Byt v p kném standardu, p vodní plech. KL, p vodní jádro. Vl. m áky + regulátory na topení. V plánu pl. okna jaro Možno do OV. Volný ihned. Cena: Kč DB 2+kk, ul. Adamcova CP 50 m², 3.p./4.p., cihlová novostavba z r. 2001, pokoj s kk 25 m², pok. 18 m² terasa 10 m², rohová KL s barem a vestav. spot ebi i, na podlahách dlažba a plov. podlahy, vestav. sk ín. Volný v r Cena: Kč Pro naše klienty hledáme byty k pronájmu o velikosti 1+1 a 2+1 v Bystrci a okolí. Uzávěrka příštího čísla je 14. listopadu 2008 ve 12 hodin. Bystrcké noviny vydává MČ Brno Bystrc, reg. č. MK ČR E Řídí redakční rada. Adresa: Redakce BN, nám. 28. dubna 60, Brno. Kontakt: T. Růžičková, tel Sběr inzerce na podatelně ÚMČ Brno Bystrc, nám. 28. dubna 60. Redakční rada si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných materiálů. Sazba a tisk BEKROS Brno. Náklad výtisků. Uzávěrka Tisk Zdarma.

Ř Í J E N ročník XVIII/2008

Ř Í J E N ročník XVIII/2008 Ř Í J E N ročník XVIII/2008 8 Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin Výstava se koná v Bystrci, 3. 12. října 2008, v Zahradním centru Čtyřlístek vedle OBI. Otevřeno denně od 10 až 18 hod. Odhalení

Více

LIST OPAD ročník XXI / 2011

LIST OPAD ročník XXI / 2011 LIST OPAD ročník XXI / 2011 9 Čtěte v tomto čísle: q Dopravní stavby 2 q Informace k zimní údržbě 2 q Manželé Káňovi jubilují 5 q CzechPoint oznamuje 7 q Sport 9-11 Vážení spoluobčané, zastupitelstvo městské

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů.

BYSTRCKÉ NOVINY. 7 749 voličů (39,96%) z celkového počtu 19 391 voličů a bylo odevzdáno 7 568 platných hlasů. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXII/2012 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Ulice Pod Horkou, složitý problém Bystrce Poslední jednání zastupitelstva městské části se opět vrátilo k řešení otázek

Více

PROSINEC ročník XVIII/200810

PROSINEC ročník XVIII/200810 PROSINEC ročník XVIII/200810 Děkujeme za přízeň, kterou jste nám v roce 2008 věnovali. Přejeme všem krásné Vánoční svátky plné pohody a dárků tvůrci bystrckých novin B y s t r c m á n o v ý p o m n í k

Více

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc.

Oznámení o úmrtí PaedDr. Marie Pešové, CSc. Ř Í J E N ročník XXI / 2011 8 Čtěte v tomto čísle: q Den otevřených dveří v domově pro seniory 3 q Půjčky z fondu rozvoje bydlení 4 q Program Společ. centra 4 q Služby nedoslýchavým 6 q Dosta v čele tabulky

Více

d u b e n ročník XX / 2010

d u b e n ročník XX / 2010 Nová mateřská škola V tomto roce se v bystrcké části obytného souboru Kamechy začne stavět nová dvoutřídní mateřská škola pro cca 54 dětí. Provoz by měl začít příští rok. Alespoň částečně tak bude řešena

Více

LISTOPAD ročník XX / 2010

LISTOPAD ročník XX / 2010 LISTOPAD ročník XX / 2010 9 Přejeme všem zvoleným zastupitelům bystrckého zastupitelstva hodně úspěchů v práci. redakční rada BN 24. zasedání Výsledky zastupitelstva komunálních Bystrce dne 8. 9. voleb

Více

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010

ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 ČERVENEC-SRPEN ročník XX / 2010 6 Půvabné dívky se představily 22. května na programovém pódiu u přístaviště lodní dopravy na Brněnské přehradě. Soutěž MISS přehrada se těší velké oblibě diváků, vždy jich

Více

ČERVENEC ročník XVIII/2008

ČERVENEC ročník XVIII/2008 ČERVENEC ročník XVIII/2008 6 Dětem šťastné rozloučení se školou, prázdniny plné veselých zážitků a všem ničím nerušenou dovolenou přeje redakce Bystrckých novin MISS PŘEHRADA 2008 Již osmý ročník této

Více

Žijí mezi námi. Vážení čtenáři, I N F O R M A C E. Slavnost v Pohádce máje, U P O Z O R N Ě N Í. ročník XVIII/2008

Žijí mezi námi. Vážení čtenáři, I N F O R M A C E. Slavnost v Pohádce máje, U P O Z O R N Ě N Í. ročník XVIII/2008 D U B E N ročník XVIII/2008 4 U P O Z O R N Ě N Í na nový ceník plošné a řádkové inzerce v Bystrckých novinách Dovolujeme si upozornit čtenáře a inzerenty, že došlo k navýšení cen za veškerou inzerci v

Více

ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování

ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování ŽIJÍ MEZI NÁMI Miroslava Knapková je držitelkou stříbrné medaile ve veslování z Mistrovství světa 2005 v Japonsku a rovněž držitelkou 4. místa na OH v Athénách. Mnozí lidé žijící na bystrckém sídlišti

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. speciální kamery a zvukového systému, zavedeného přímo do porodního boxu. Hlasité zvuky a při troše štěstí obrysy malých medvídků,

BYSTRCKÉ NOVINY. speciální kamery a zvukového systému, zavedeného přímo do porodního boxu. Hlasité zvuky a při troše štěstí obrysy malých medvídků, BYSTRCKÉ NOVINY BŘEZEN ročník XXII/2012 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozsahem území je MČ Brno-Bystrc největší městskou částí na území statutárního města

Více

J a r n í o d k r y t í s o c h y H e l e n k y

J a r n í o d k r y t í s o c h y H e l e n k y K V Ě T E N ročník XX / 2010 4 Zahájení plavební sezóny se uskuteční 8. května v 11 hodin, první pravidelný odjezd dle jízdního řádu bude ve 13 hodin z Bystrce. Více informací na www.dpmb.cz/ ldtarif.asp

Více

Z Á Ř Í ročník XVIII/2008

Z Á Ř Í ročník XVIII/2008 Z Á Ř Í ročník XVIII/2008 7 Z novými silami načerpanými z prázdnin, přejeme všem prvňáčkům a školákům úspěšný vstup do školního roku 2008/2009. tvůrci Bystrckých novin Sochařské sympozium Brněnský plenér

Více

Dračí lodě v Bystrci. Pozvánka na 5/9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, ročník XVIII/2008 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Dračí lodě v Bystrci. Pozvánka na 5/9. zasedání Zastupitelstva MČ Brno Bystrc, ročník XVIII/2008 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM Ú N O R ročník XVIII/2008 1 UPOZORNĚNÍ OBČANŮM na vápnění přehrady V listopadu 2007 byla provedena letecká aplikace vápenného hydrátu na obnažené dno a břehy Brněnské přehrady z důvodu následné úpravy

Více

B Ř E Z E N ročník XX/2010

B Ř E Z E N ročník XX/2010 B Ř E Z E N ročník XX/2010 2 Výstava Pohádkové krajinky ze sukulentních rostlin bude od 12. do 28. března v Brně-Bystrci, v Zahradním centru Čtyřlístek Vedle OBI, snadné parkování, zastávka Kamenolom,

Více

Č E R V E N ročník XVIII/2008

Č E R V E N ročník XVIII/2008 NOVÉ VYDÁNÍ MONOGRAFIE JAKUBA OBROVSKÉHO V roce 2009 uplyne 60 let od úmrtí slavného bystrckého rodáka Jaku- 1949)., 1882 ) ba Obrovského Jeho monografie vyšla z iniciativy Občanského sdružení Odkaz Jakuba

Více

z á ř í ročník XXI / 2011

z á ř í ročník XXI / 2011 z á ř í ročník XXI / 2011 7 Čtěte v tomto čísle: q Veverská hradní noc 4 q Kontejnery na elektroodpad 5 q Volnočasové aktivity v novém školním roce 6 q Dračí lodě na přehradě 7 Vážení bystrčtí spoluobčané!

Více

DUBEN. ročník XVI/2006. Petice proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43

DUBEN. ročník XVI/2006. Petice proti trasování, výstavbě a provozu plánované rychlostní komunikace R 43 DUBEN ročník XVI/2006 4 Upozornění občanům Provoz ÚMČ Brno Bystrc ve dnech 27. 6. - 4. 7. 2006 Upozorňujeme občany, že v pondělí dne 3. 7. 2006 není úřední den. Náhradou bude úřední den mimořádně v úterý

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. počtu 19 310 oprávněných voličů. Proti minulým komunálním volbám tak volební účast poklesla o 3,2 %.

BYSTRCKÉ NOVINY. počtu 19 310 oprávněných voličů. Proti minulým komunálním volbám tak volební účast poklesla o 3,2 %. BYSTRCKÉ NOVINY LISTOPAD ročník XXIV/2014 číslo 11 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní komunální volby 2014 ODS 5,89 % KSČM 7,54 % Zelená pro Bystrc 7,86 % TOP 09 8,37 % A co Brno 4,77 % KDU-ČSL

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Vám přeje redakční rada BN

BYSTRCKÉ NOVINY. Vám přeje redakční rada BN BYSTRCKÉ NOVINY PROSINEC ročník XXII/2012 číslo 12 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Odbor životního prostředí a dopravy Odbor životního prostředí a dopravy najdete ve 3. poschodí budovy radnice MČ Brno-Bystrc

Více

Vážení čtenáři, Pozvánka na 5/10. zasedání. Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc. ročník XVIII/2008

Vážení čtenáři, Pozvánka na 5/10. zasedání. Zastupitelstva MČ Brno-Bystrc. ročník XVIII/2008 D U B E N ročník XVIII/2008 3 STÁTNÍ HRAD VEVEŘÍ OTVÍRÁ letošní sezónu výstavou Obskurně komorová fotografie Kairos Pavla Talicha 5. 4. 2008. Výstava vám bude k dispozici až do 28. 10. 2008. Hrad je otevřen

Více

Z Á Ř Í ročník XX / 2010

Z Á Ř Í ročník XX / 2010 Z Á Ř Í ročník XX / 2010 7 Dny pro zdraví 2010 Již 16. ročník tradiční oblíbené akce Brno-Zdravé město se uskuteční od 24. září do 3. října 2010. Během deseti dnů je na mnoha místech po celém městě připraveno

Více

K V Ě T E N ročník XXI / 2011

K V Ě T E N ročník XXI / 2011 K V Ě T E N ročník XXI / 2011 4 Ètìte v tomto èísle: Očkování psů 2 Oprava povrchu komunikace 3 Odvodňovací vrty 3 Milé setkání na radnici 4 Oslavy v ZŠ Laštůvkova 6 Šest pohárů pro Bystrc 6 Ze sportu

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška

BYSTRCKÉ NOVINY. V rámci této výstavy se uskuteční přednáška BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXII/2012 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Den otevřených dveří v Domově pro seniory Výlet klientů na hrad Špilberk Jako každoročně i letos přivítá návštěvníky v

Více

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy ulic U Zoologické zahrady a Wollmanova. Poprvé do knihovny!

BYSTRCKÉ NOVINY OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC. Opravy ulic U Zoologické zahrady a Wollmanova. Poprvé do knihovny! BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIII/2013 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Opravy ulic U Zoologické zahrady a Wollmanova Opravu zbývajících ploch v ulici U Zoologické zahrady provede společnost

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. bankovních služeb pro MČ Brno-Bystrc Československou obchodní banku, a. s. Následně byly podepsány smlouvy a otevřeny nové účty.

BYSTRCKÉ NOVINY. bankovních služeb pro MČ Brno-Bystrc Československou obchodní banku, a. s. Následně byly podepsány smlouvy a otevřeny nové účty. BYSTRCKÉ NOVINY ŘÍJEN ročník XXIV/2014 číslo 10 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Komunální volby 10. a 11. října 2014 Pokyny k úpravě hlasovacích lístků Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik

Více

Koneãnû jsme se doãkali!

Koneãnû jsme se doãkali! Koneãnû jsme se doãkali! Všichni jsme čekali na ukončení nástavby na DPS Vondrákova 7/9! Jedni, aby konečně získali pěkné a kvalitní bydlení, druzí, aby zde už byl konečně klid a ticho, kterého si po dobu

Více

Bystrcké farmářské trhy oceněny

Bystrcké farmářské trhy oceněny Č E R V E N ročník XXI / 2011 5 Čtěte v tomto čísle: q Kapkou proti leukemii 2 q Krádeže a podvody na seniorech 3 q Templářské tajemství na Veveří 4 q Mažoretky měly premiéru 4 q Lvím srdcem k záchraně

Více

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka

BYSTRCKÉ HODY. Helenka jako nová. Pozvánka BYSTRCKÉ HODY nedûle 23. 6. 2002 (viz. program Spoleãenského centra) HORNÍ NÁMùSTÍ téma pro zastupitelstvo i obãany V minulosti bylo učiněno několik nedovršených pokusů o dořešení popsaného prostoru. Jednou

Více