1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist. Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj."

Transkript

1 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne od hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba Rudolf, Ing. Sýkora Jan Tošovská Jitka, místostarostka Kuldová Petra Šimůnek Libor Dufková Hana Límanová Jaromíra Šťastná Jana, Mgr. Fejfar Radek, Bc. Machková Iva, Mgr. Vernerová Květuše, Mgr. Folprechtová Vendulka Orolínová Iveta Voleman Lukáš Ježek Jaroslav Pelc Radek Votočková Miroslava, Mgr. Radochová Iva, Mgr. Zelený Martin, MUDr. Omluven: Miloš Jirdásek Ostatní přítomní: Bc. Zdeněk Krenický, tajemník MÚ, Miroslav Šimon, vedoucí RaMM Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Lomoz. Konstatoval, že zasedání zastupitelstva města bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích a jednacím řádem. Je konáno jako veřejné, o místě, čase a programu jednání byla veřejnost informována obvyklým způsobem. Dále konstatoval, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu, který bude schválen na následujícím jednání zastupitelstva města. V případě, že s tímto občan nesouhlasí, je oprávněn požádat, aby nebyl zachycován jeho slovní projev. V 17:05 hod. je přítomno 20 členů zastupitelstva města, jednání zastupitelstva bylo usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: MUDr. Martin Zelený Vendulka Folprechtová Schváleno Za členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: Petra Kuldová předseda komise Jaromíra Límanová - člen Mgr. Miroslava Votočková člen Schváleno Zápis z jednání ze dne byl ověřen a zveřejněn na úředních deskách a internetových stránkách města. K zápisu ze dne nebyla vznesena žádná připomínka, je tento na základě 7 odst. 4 Jednacího řádu schválen Navržený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Plnění rozpočtu 1, b) Rozpočtové opatření č. 1/ Majetkové záležitosti a) Neprodej pozemku -. b) Neprodej pozemku -. c) Žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku d) Prodej nemovitosti bývalé kotelny a pozemků sepsání nové kupní smlouvy e) Žádost o beúplatný převod pozemků státní pozemkový úřad f) Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ a MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok Ostatní 1 Zapsala: R. Hoznauerová, asist.

2 a) Žádost o sponzorský dar b) Protokol o kontrole Kontrolního výboru c) VaK zástupce na VH d) Odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům města Bělá pod Bezdězem 7. Interpelace občanů a členů zastupitelstva 8. Závěr Dodatečně byly na program jednání zařazeny 3 body: 1) Rozpočtové opatření č oprava 2) Stahujeme z programu odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům města Bělá pod Bezdězem usnesení platí od po celou dobu 3) Volba zástupce města do Dozorčí rady VaK Mladá Boleslav, a.s. na období ) VaK zástupce na VH oprava náhradníka O schválení zařazení bodů do programu jednání bylo hlasováno Schváleno (H1-uvedeno v přehledu hlasování) Poté se přistoupilo k hlasování o schválení programu v upraveném znění Schváleno (H2-uvedeno v přehledu hlasování) Upravený program jednání: 1. Zahájení 2. Interpelace občanů 3. Kontrola usnesení 4. Finanční záležitosti a) Plnění rozpočtu 1, b) Rozpočtové opatření č. 1/ Majetkové záležitosti a) Neprodej pozemku -. b) Neprodej pozemku -. c) Žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku d) Prodej nemovitosti bývalé kotelny a pozemků sepsání nové kupní smlouvy e) Žádost o beúplatný převod pozemků státní pozemkový řád f) Schválení obnovy památek v rámci Program regenerace MPZ a MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok Ostatní a) Žádost o sponzorský dar b) Protokol o kontrole Kontrolního výboru c) VaK zástupce na VH d) Volba zástupce města do Dozorčí rady VaK Mladá Boleslav, a.s. na období Interpelace občanů a členů zastupitelstva 8. Závěr Zapisovatelkou z dnešního jednání a kontrolou sčítání hlasů při hlasování byla pověřena Radka Hoznauerová. I. Interpelace občanů Ing. Vokoun napsal jsem panu starostovi s dotazem na časté výpadky elektrické energie, aby byla prověřena příčina a nebylo mi odpovězeno Chtěl bych, aby energetici se o to starali, proč tak často vypadává elektrika Ing. Lomoz omlouvá se, že hned neodpověděl na . Výpadek byl způsoben havárií mezi Bítouchovem a Bělou pod Bězdězem (důsledkem vichřice). Bylo energetikům voláno o krátkodobých výpadkách, ale netuší, co to způsobuje a nadále to budou řešit D. Femiaková dotaz jestli by se nemohly přidat lavičky na hřiště u Vodojemu, jelikož tam chodí dost lidí a není si kam sednout. Cesta k bývalému ČSAD - není po cestě žádný odpadkový koš, chodí tam dost pejskařů a není kam házet odpad Ing. Lomoz tak poprosíme TS, aby tam daly odpadkový koš. Lavičky také určitě vyřešíme a přidáme. 2 Zapsala: R. Hoznauerová, asist.

3 p. Vaňoučková chtěla jsem se zeptat na situaci ohledně vystěhovaných občanů na Jeteli, přijde mi, že tady máme čím dál více lidí bez domova a jak to bude město řešit. U kontejnerů u Koníčka je neustále nepořádek. Ing. Lomoz vystěhovali jsme jen jedny. Není nám to lhostejné, řešíme tenhle problém, ale není to jednoduché. Jednání ZM opustil MUDr. M. Zelený v 17,10 hod, počet členů ZM 19. II. Kontrola usnesení Komentář podal tajemník města Bc. Z. Krenický, shrnul usnesení, která jsou v řešení. Vzato na vědomí. a) Plnění rozpočtu 1, III. Finanční záležitosti b) Rozpočtové opatření č. 1/2015 Hlasování (usnesení č.56/2015) Hlasování (usnesení č.57/2015) IV. Majetkové záležitosti K majetkovým záležitostem podal komentář M. Šimon, vedoucí odboru RaMM. K jednání ZM se připojil MUDr. M. Zelený v 17,31 hod., počet členů ZM 20. a) Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Bělá pod Bezdězem p. J. Sýkora v jaké je to fázi odpověď S. Beran, vedoucí odboru výstavby odstranění nepovolené stavby řešíme celou jeho stavbu Ing. Kouba z přirozených vodotečí je nevhodné dělat soukromé pozemky, doporučuji neprodávat Hlasování (usnesení č.58/2015) b) Žádost o odkup části pozemku v k. ú. Bělá pod Bezdězem manželé Bez dotazů, připomínek. Hlasování (usnesení č.59/2015) c) Žádost o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemku Bez dotazů, připomínek. d) Prodej nemovitosti bývalé kotelny a pozemků sepsání nové kupní smlouvy Bez dotazů, připomínek. e) Žádost o bezúplatný převod pozemků státní pozemkový úřad Ing. Kouba v pozemku směrem ke hřbitovu vedou plyn, voda a kanalizace Hlasování (usnesení č.60/2015) Hlasování (usnesení č.61/2015) Hlasování (usnesení č.62/2015) Hlasování (usnesení č.63/2015) 3 Zapsala: R. Hoznauerová, asist.

4 f) Schválení obnovy památek v rámci Programu regenerace MPZ a MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2015 J. Sýkora v kostele Povýšení sv. Kříže se jedná už o předfinální část odpověď M. Šimon zbývá ještě sakristie (samostatná část), která by si zasloužila také opravu, ale uvidíme, jestli církev se bude hlásit se svojí žádostí Ing. Kouba jak máme na letošní rok zajištěnou fakturu, aby jí Česká provincie Řádu sv. Augustina neposlala pozdě a mi nemuseli vracet část dotace odpověď M. Šimona je předpoklad, že dokončené realizace prací budou ukončeny koncem léta Hlasování (usnesení č. 64/2015) Hlasování (usnesení č. 65/2015) Hlasování (usnesení č. 66/2015) V. Různé a) Žádost o sponzorský dar J. Sýkora už jsem to říkal na RM, nemůžu s touto částkou souhlasit, i když kvituji práci a nápad Policie ČR. Nemáme zkušenosti s touto akcí, jelikož je poprvé a je jednorázová, proto jsem na RM navrhoval ,-Kč. Ing. Kouba bylo by dobré poprosit okolní obce a města o příspěvek na tuto akci (budou se zúčastňovat děti okolních měst a obcí) L. Voleman obce i města finančně podpořili tuto akci Hlasování (usnesení č.67/2015) b) Protokol o kontrole Kontrolního výboru 01/2015 odložen do dalšího jednání ZM z důvodu neúplnosti zápis bude doplněn o chybějící podpis a vyjádření p. Kochmana Ing. Kouba zápis neodpovídá zákonu o obcích 119 čl. 4 a 5. Mgr. Vernerová vznesla připomínky k zápisu. Na požádání p. starosty je dodá písemnou formou. Vyjádření k těmto připomínkám bude vypracováno písemně a budou přílohou zápisu KV. c) Delegování zástupce města pro účast na jednání VH společnosti VaK MB, a.s. Hlasování (usnesení č.68/2015) d) Volba zástupce města do Dozorčí rady VaK Mladá Boleslav, a.s. na období Hlasování /usnesení č.69/2015) V. Interpelace občanů a členů zastupitelstva Ing. Vokoun měl by se posoudit nový kruhový objezd u čerpací stanice jsou špatně viditelné dělicí čáry, atd. jestli to je ještě v záruce Ing. Lomoz v záruce kruhový objezd je dělicí čára se budou obnovovat malovaly se v zimě (použit slabší nátěr) počítáno s opravou H. Dufková oslovila jí obyvatelka Radechovské ulice jezdí tam auta vyšší rychlostí návrh retardér nebo snížení rychlosti Ing. Lomoz zažádáme o snížení rychlosti J. Sýkora web města se připravuje příprava směrnice na VŘ probíhá pamětní deska věnovaná památce p. Jana Nepomuka Jiřiště je dokončena (nyní uložena na MÚ) a slavnostně odhalena bude dne na svátek sv. Jana Nepomuckého v kostele Povýšení sv. Kříže I. Orolínová na dětském hřišti u panelového domu je na herním prvku uvolněné madlo pískoviště je zrušené, tak jestli by nebylo dobré ho dosypat hlínou a osázet nenáročnou zelení 4 Zapsala: R. Hoznauerová, asist.

5 M. Kochman opravíme a zkontrolujeme ostatní herní prvky a na pískoviště se podíváme J. Límanová připomínka k vlakovému nástupišti nástupiště je nízké a starší lidé mají problém do vlaku nastoupit L. Šimůnek přes Bělou pod Bezdězem jezdí moderní vlaky, které mají výsuvné schůdky i plošiny pro vozíčkáře Ing. Lomoz město zažádá SŽCD, o zvýšení nástupišť Bělá nádraží a Bělá Bezděz P. Kuldová děkuji všem, kteří poslali své fotografie ohledně webu města a ti, kteří neodpověděli, prosím o poslání u, zda fotografii chtějí uveřejnit či nikoliv Ing. Lomoz dne od 18,30 hod se koná akce 100 balónů pokud bude příznivé počasí, jeden balón poletí z náměstí VI. Usnesení Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem ze dne /2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. b) zák. č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje plnění rozpočtu města za měsíc leden a únor Příjmy jsou ve výši 5, ,69 Kč, výdaje 10, ,97 Kč. Do Fondu rezerv a rozvoje bylo převedeno 5, ,-Kč, což snižuje příjmovou část rozpočtu. 57/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84, odst. 2, písm. b) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje změnu schváleného rozpočtu na rok 2015 na základě 1. rozpočtového opatření. Plánované příjmy se navyšují o ,72 Kč na ,72 Kč, výdaje se navyšují o ,51 Kč na ,51 Kč. 58/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 2240/1 lesní pozemek o výměře cca 36 m 2 v k.ú. Bělá pod Bezdězem. 59/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění neschvaluje prodej části městského pozemku p. č. 2240/1 lesní pozemek a část městského pozemku p. č. 2216/34 ostatní plocha v k. ú. Bělá pod Bezdězem. 60/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku p. č. 2702/8 ostatní plocha v k.ú. Bělá pod Bezdězem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Bělá pod Bezdězem. 61/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění revokuje usnesení ZM č. 71/2012 ve znění Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje prodej části pozemku p. č. 2122/2 o výměře 528 m 2, stp. č o výměře 339 m 2 a objekt kotelny bez č. p. za 1,- Kč panu trvale bytem Vranové 1. díl 386, Malá skála, Železný Brod a paní, trvale bytem K Vltavě 647/63a, Praha 12 Modřany s podmínkou, že uhradí náklady za vklad do KN ve výši 1 000,-Kč a zpracování GP pro oddělení pozemku). 62/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje sepsání nové kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 2122/2 o výměře 528 m 2 a pozemek p.č o výměře 339 m 2 za 1,- Kč panu.. trvale bytem Vranové 1. díl 386, Malá skála a paní, trvale bytem K Vltavě 647/63a, Praha 12 Modřany. 63/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 411/1, pp. č. 2124/5, pp. č. 889/1, pp. č. 889/3, pp. č. 889/4 a pp. č. 892/1 z vlastnictví České republiky - Státní pozemkový úřad s příslušností hospodařit s majetkem státu, IČ: do vlastnictví Města Bělá pod Bezdězem, IČ: /2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2015 a realizaci obnovy takto: Římskokatolická farnost Bělá pod Bezdězem kostel Povýšení sv. Kříže (další etapa obnovy) restaurování nástěnných maleb stropu hlavní lodi kostela v prostoru pod kůrem v celkovém finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (církve) 0,- Kč a podílem města 0,- Kč. 65/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a 5 Zapsala: R. Hoznauerová, asist.

6 městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2015 a realizaci obnovy takto: Česká provincie Řádu sv. Augustina- odvlhčení kaple sv. Tomáše Tolentinského a sakristii v kostele sv. Václava v Bělé pod Bezdězem- III. Etapa (dokončení sanace stavebních konstrukcí v kapli sv. Mikuláše Tolentinského a sakristii- oprava tesařských a truhlářských prvků) ve finančním objemu ,- Kč s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka ( církve ) ,- Kč a podílem města ,- Kč. 66/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích schvaluje rozdělení státní finanční dotace v rámci Programu regenerace městské památkové zóny MPZ a městské památkové rezervace MPR v Bělé pod Bezdězem pro rok 2015 a realizaci obnovy takto: Město Bělá pod Bezdězem- zajištění havarijního stavu městského opevnění jižně od České brány v Bělé pod Bezdězem (oprava havarijního stavu, zajištění a konzervace části hlavní hradby) v celkovém finančním objemu ,- Kč bez DPH s finanční podporou státu ,- Kč, podílem vlastníka (města) ,- Kč. 67/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 85 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje pro Obvodní oddělení Policie ČR Bělá p. Bezdězem jako sponzorský dar částku ,- Kč k uskutečnění Dětského dne s Integrovaným záchranným systémem v areálu Motorland Bělá dne /2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje delegování pro účast na jednání Valné hromady společnosti VaK Mladá Boleslav, a.s., konané v Mladé Boleslavi, zastupitele města Bělá pod Bezdězem Jana Sýkoru. 69/2015 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle 84 odst. 2 písm. g) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění schvaluje jako statutárního zástupce Města Bělá pod Bezdězem na volbu do Dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., konané na Valné hromadě této společnosti dne v Mladé Boleslavi, Ing. Milana Lomoze, starostu města. Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 18:50 hod. V Bělé pod Bezdězem dne: Ing. Milan Lomoz starosta města. Jitka Tošovská místostarostka Ověřovatelé: MUDr. Martin Zelený Vendulka Folprechtová 6 Zapsala: R. Hoznauerová, asist.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311

Město Hranice. Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014. Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 Město Hranice Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU PRO ROK 2014 Hodnotící zpráva o plnění Akčního plánu pro rok 2014 Zpracoval:

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011

USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 USNESENÍ Č. 211/2011 Mateřská škola, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace - změna užívání školní jídelny - výdejny

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015

USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 USNESENÍ č. 2 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 20. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role

hlavne ˇ pevné zdraví mnoho pracovních a osobních úspechu ˇ v roce 2006 Václav Heřman Přeje za město, ale i za sebe starosta města Nová Role Vážení spoluobčané Nové Role, Mezirolí a Jimlíkova, v minulém čísle Novorolského zpravodaje jsem bilancoval co se udělalo a co neudělalo z pohledu rozpočtu města na rok 2005. Nyní bych se chtěl vrátit

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice.

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč. 1 Foto: Jaroslav Pavlík. Zprávy z radnice. VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 3 Říjen 2013 Cena: 25,- Kč O čem píšeme? Zprávy z radnice Azbest Historie domů na klobouckém náměstí Nemám pocit, že se mi něco nezdařilo Dobrovolníci

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ ODBOR DOZORU A KONTROLY VEŘEJNÉ SPRÁVY METODICKÉ DOPORUČENÍ K ČINNOSTI ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 9 Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí podle právního stavu k 1. 1. 2013 1 ODBOR

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více