Správa privatizovaných domů čtěte na straně 3 Otázky - odpovědi čtěte na straně 3 Informace k pozemkům čtěte na straně 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa privatizovaných domů čtěte na straně 3 Otázky - odpovědi čtěte na straně 3 Informace k pozemkům čtěte na straně 4"

Transkript

1 29/02 Zásady nové směrnice rozúčtování čtěte na straně 2 Hospodářský výsledek roku 2001 čtěte na straně 2 Výsledek VZP roku 2001 čtěte na straně 2 Správa privatizovaných domů čtěte na straně 3 Otázky - odpovědi čtěte na straně 3 Informace k pozemkům čtěte na straně 4 Dodávka teplé vody pružněji čtěte na straně 5 Zateplování a jiné investice... čtěte na straně 5 Malé ohlédnutí... čtěte na straně 6 P Ř E D S TAV E N S T V O D R U Ž S T VA I N F O R M U J E Představenstvo přináší informace ze svého 26. a 27. zasedání. Na svém 26. zasedání představenstvo schválilo zásadní usnesení, kterým se stanovují podmínky pro poskytování půjček samosprávám na opravy a investice. Podle tohoto usnesení bude v roce 2002 možno půjčit samosprávám až 12,5 miliónů korun z vnitřních zdrojů OSBD Česká Lípa formou 3-letých, 5-letých a 6-letých půjček a získat víceleté půjčky u peněžních ústavů. Podrobněji se o tomto tématu dočtete v článku Zateplování a jiné investice z hlediska peněz. Představenstvo dále schválilo novelu organizačního řádu a projednalo zprávu o stavu PO v bytových domech OSBD Česká Lípa a zprávu o technickém stavu bytových domů a o prováděných opravách v roce V roce 2001 byly vytvořeny na fondech oprav prostředky v celkové výši ,- Kč a na opravách bylo čerpáno ,- Kč. Oproti roku 2000 došlo k nárůstu čerpání o 31%. Nárůst počtu oprav činil 6%. Na svém 27. zasedání představenstvo poprvé projednalo předběžný návrh řádné účetní uzávěrky roku 2001 a návrh na rozdělení zisku. Představenstvo schválilo novelu jednacího řádu a schválilo změnu zásad pro poskytování odměn funkcionářům samospráv (návrh těchto zásad byl prodiskutován s předsedy samospráv a delegáty na seminářích). Cílem této změny je zjednodušení administrativních úkonů, které jsou s vyplácením odměn spojeny. Podle podmínek, které byly schváleny na 26. zasedání, představenstvo projednalo a schválilo půjčky pro první čtyři samosprávy. Představenstvo dále projednalo návrh na novelu směrnice pro stanovení a rozúčtování záloh. Podrobněji o změnách, které se týkají zejména rozúčtování tepla a teplé vody, pojednává článek Zásady nové směrnice pro rozúčtování. Představenstvo se v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku intenzivně věnovalo samosprávám, na kterých probíhají volby delegátů na shromáždění delegátů a volby výborů samospráv. Jarní shromáždění delegátů se bude konat v 15 hodin v jídelně SOU Česká Lípa, ul 28.října 2707 (v areálu hotelu Lípa). Nejdůležitějšími body jednání bude schválení řádné roční závěrky družstva za rok 2001 a rozdělení zisku, schválení nové směrnice pro rozúčtování zálohových plateb a doplňovací volby třech náhradníků představenstva. OSBD Česká Lípa dosáhlo v roce 2001 čistého zisku více než 6,7 mil. Kč. Představenstvo opět navrhuje rozdělení tohoto zisku samosprávám do fondu bytového hospodářství. O užití tohoto fondu na jednotlivých samosprávách si pak rozhodují členské schůze. Pro doplňovací volby náhradníků představenstva bylo dosud doručeno 7 návrhů na kandidáty. RNDr. Jiří Bárta SEMINÁŘE V ROCE 2002 Představenstvo družstva pořádalo v měsících únoru, březnu a dubnu semináře s předsedy samospráv a delegáty. Semináře proběhly ve třech skupinách v České Lípě a dále pak v Novém Boru, v Doksech, ve Cvikově, v Jablonném v Podještědí, v Jestřebí, v Kamenickém Šenově, v Dubé, v Mimoni a ve Stráži pod Ralskem. Na rozdíl od minulého roku se tedy většina seminářů uskutečnila přímo v místě bydliště jednotlivých účastníků. Projevilo se to jak ve vyšší účasti, tak i ve větší rozmanitosti probíraných témat. Účast se zvýšila z 39% v roce 2001 na 45% v letošním roce. Nejdůležitějším tématem seminářů byly pochopitelně volby delegátů, které v prvním čtvrtletí letošního roku měly proběhnout na všech samosprávách našeho družstva. JB OBVODY SAMOSPRÁV ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo OSBD Česká Lípa má pro účely vzájemné komunikace s výbory samospráv, s jednotlivými předsedy samospráv a s delegáty rozděleny samosprávy do několika obvodů. Členové představenstva jednotlivé samosprávy navštěvují, podle potřeby se zúčastňují na členských schůzích a spolupracují s jejich výbory. V následující tabulce je rozdělení samospráv mezi členy představenstva podle čísel samospráv a lokalit. člen představenstva Luboš Rychtera Břetislav Chlup Ing. Jindřich Pacovský Růžena Králová František Blumtritt Mgr. Josef Najberk Jaroslav Tichna Jindřiška Půlpánová čísla samospráv, lokality Česká Lípa - Špičák ,447,448, Nový Bor , 782,783 Doksy, Tuhaň, Dubá, Chlum, Okna, Jestřebí, Provodín, Staré Splavy 126,154,155,167, ,701,703, Sosnová, Žandov, Stružnice, H. Libchava, Kozly, Dřevčice, Chlum, Zahrádky, Holany, Valteřice, Kravaře, Volfartice Cvikov, Jablonné v Podještědí, ,470 Kamenický Šenov Mimoň, Stráž p. R., Zákupy, Česká. Lípa Česká Lípa ,191 Česká Lípa 1

2 NEPŘEHLÉDNĚTE! NEPŘEHLÉDNĚTE! NEPŘEHLÉDNĚTE! ZÁSADY NOVÉ SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ Jak jsme informovali již v minulém čísle Zpravodaje, připravují pracovníci správy družstva spolu s členy představenstva návrh nové Směrnice pro rozúčtování, ve které budou zohledněny všechny změny, vyvolané novou legislativou o rozúčtování tepla a teplé vody ze zákona 406/2000 a vyhlášky č. 458/2000 Sb. Protože první návrh je již hotov, nastíníme ve stručnosti zásadní změny, které se dotknou prakticky všech: V případě rozúčtování tepla je největší změnou vyšší základní složka nákladů, tedy ta část, která je závislá pouze na velikosti bytu bez ohledu na chování nájemníka. Nová vyhláška určuje tuto složku v rozmezí 40 až 50 % celkových nákladů za teplo (původně bylo 30%). Není to znevýhodnění spořivých uživatelů, jak se mnozí domnívají, jde spíše o snížení rozdílů mezi platbami v jednom domě na úroveň technických možností topné soustavy. Teplo je služba a neměla by tedy být placena podle množství spotřebovaného tepla, ale podle množství dosažené Výsledek vyúčtování zálohových plateb je již znám a není zdaleka tak příznivý jako v minulých letech. Má to především dva důvody. Prvním je úprava nájmů od , kdy jsme snižovali zálohy podle skutečných nákladů v minulém období. Druhým faktorem, který měl na tuto skutečnost vliv, byl velmi studený prosinec roku Sečteno a podtrženo přeplatky už tak velké jako v roce 2000 nejsou. Samozřejmě ruku v ruce s tím stouply i nedoplatky. Ty činí celkem 4,3 mil.kč a jsou u 2049 uživatelů bytů. Na závěr bych chtěl upozornit na změnu zálohových plateb, která z výše uvedených čísel vyplyne. Bude provedena individuálně pro každý byt a bude s platností teploty v místnosti. Vzhledem k prostupům tepla zdmi, což způsobuje postupné vyrovnávání teplot, jsou stávající rozdíly v platbách za teplo neadekvátní dosahovaným teplotám. Správa družstva i s vědomím, že se jedná o nepopulární krok, navrhuje základní složku ve výši 50 %. Kromě výše uvedených důvodů nás k tomu vede i další novinka v pravidlech rozúčtování, totiž ustanovení o povolené odchylce mezi uživateli v jednom domě maximálně 40 % od průměru na 1 m 2 plochy. Ze zkušeností víme, že v případě krajního chování nájemníků (spořivých i teplomilných) je tento rozdíl mnohonásobně větší, než maximálních 40 %. Pokud zvolíme vyšší základní složku, což je ověřitelný a logický klíč, nebudeme muset provádět později další korekční přepočty spotřební složky, abychom se vešli do povolených limitů odchylek. Další novinky v rozúčtování tepla nejsou již tak závažné (např. povinnost provést odečty do konce roku, zvýšení sankce z 1,5 na 1,6 násobku průměru) a nedotýkají se tak citelně a hromadně všech. od Pro ilustraci výše popsaného jevu přikládám graf vývoje záloh a nákladů na teplo v letech 1998 až Hodnoty jsou zde uvedeny v tis. Kč za celé družstvo. Vývoj záloh V rozúčtování teplé vody je stejně jako u tepla zásadní změna ve zvýšení základní složky z 10 na 30 % celkových nákladů. Důvodem je z uplynulé praxe zjištěná odpovídající část nákladů za jakousi pohotovost dodávky teplé vody (cirkulace, dohřev) bez ohledu na množství odebrané vody. Také toto ustanovení se dotkne spíše nájemníků s maximálními a minimálními odběry. Další změny jsou spíše okrajové (např. zrušení základní složky u studené vody v TUV, pravidla pro obnovení odečtu v průběhu roku). Kromě těchto nejvýznamnějších změn bude mít nová směrnice trošku odlišnou úpravu a budou v ní zohledněny všechny změny za období po dobu, kdy byla v platnosti. Nová pravidla neznamenají v žádném případě zdražování služeb či energií, pouze jiný rozdělovací klíč v rámci domu a to pouze u některých položek. Konečné znění bude odsouhlasovat jarní shromáždění delegátů. H O S P O D Á Ř S K Ý V ÝS L E D E K R O K U Jsme již ve druhém čtvrtletí roku 2002, ale to nám nebrání trochu se zastavit, ohlédnout se a zhodnotit uplynulý rok. V čem byl tento rok 2001 jiný? Co nám v ekonomice přinesl nového? Určitě stojí za připomenutí fakt, že to byl rok, ve kterém došlo k realizaci prvního komerčního úvěru na zateplení objektu. Byl to rok zásadních změn metodiky účtování penále a byl to rok, kdy delegáti přijímali nové stanovy. Nejpodstatnější změnou stanov vcházející do ekonomiky je asi splatnost nájemného (nejpozději k 25. v měsíci) a z ní vyplývající počátek penalizace tj. od 1. dne následujícího měsíce. Ale teď již k samotnému hospodářskému výsledku. Naše družstvo je stabilní organizací a jinak tomu není ani s naším ziskem. Hospodářský výsledek po zdanění je 6,7 mil. Kč. Z toho téměř 4,5 mil.kč bylo dosaženo z termínovaných úložek a jiných finančních operací. Tento zisk bude navržen v květnu od roku 1999 kopíroval trend poklesu nákladů, ale v roce 2001 došlo k prudkému zlomu ve vývoji nákladů a tím se zálohy s náklady nebezpečně přiblížily. - vk delegátům k rozdělení na samosprávy do fondů bytového hospodářství. Metodika rozdělení bude obdobná jako v minulých letech. Hlavním klíčem k rozdělení by tedy měly být zůstatky na dlouhodobých zálohách na opravy a investice jednotlivých samospráv. O schválených částkách vás budeme informovat na stránkách červnového zpravodaje. VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB PM- 2

3 3 Č Í M TO J E? Zúčastnil jsem se v minulých dvou měsících seminářů s předsedy samospráv a delegáty SD. Musím sám říci, že to bylo poučné. Družstevní princip, samospráv hospodařících a rozhodujících si o dění na svém domě, je cosi, co mladší generace nebere. Přítomní byli ponejvíce družstevníci starší generace, kteří tu funkcionářskou káru táhnou už drahně let. Čím to je? Je to obecná představa těch mladších, že nějaké schůzování je přežitek, je to tím, že nemají čas, je to tím, že se domnívají, že všechno se dá koupit? Princip družstevní správy funguje ve všech vyspělých státech Evropy i v Americe. Tam si zakládají lidé nejrůznější družstva, protože tato uskupení přinášejí svým členům službu a nejsou vytvořena pro zisk zakladatelů, ale ku prospěchu Naše bytové družstvo je významným vlastníkem a správcem bytového fondu v Libereckém kraji. Dokonce je největším a v rámci republiky patří také k těm velkým. Je to jakási fabrika na bydlení, která umí zajišťovat důstojné bydlení na přijatelné ekonomické úrovni. Družstevní domy jsou dnes již vidět, v tom dobrém slova smyslu. Odborně zdatná a ekonomicky silná firma je pro ty, kteří se rozhlížejí po správci svého privatizovaného domu, zajímavá a přitažlivá. Obracejí se na nás zástupci z privatizovaných domů s poptávkou na správu jejich bytového domu. Družstvo má téměř dvacetiletou zkušenost se správou družstevních domů a již tříletou zkušenost se správou domů, kde vedle družstevníků nájemníků jsou i vlastníci. Správa jednotlivých domů jako samostatných ekonomických jednotek je princip, který družstevnictví považuje za samozřejmost. Představenstvo družstva k činnosti správy privatizovaných domů dalo souhlas a vedení družstva proto zpracovalo nabídku, kterou oslovilo nájemníky obecních domů, jichž se privatizace týká. Správa by probíhala na základě mandátní smlouvy mezi OSBD Česká svých členů. Družstva nejsou žádným výmyslem komunistické éry. Bytová družstva mají v naši zemi více než 150-ti letou tradici. Na seminářích byl slyšet z úst přítomných zástupců samospráv povzdech nad nezájmem bydlících o dění v domě. Členské schůze navštěvuje pár stále stejných zodpovědných členů. Problémy jsou s úklidem společných prostor, s podnájemníky a s vandalismem. Jen málo je těch, kteří jsou ochotni vzít na sebe nějakou zodpovědnost. Na těch domech, kde pracují výbory samospráv a uživatelé bytů projevují zájem o své bydlení je to hned při vstupu do domu vidět. Tam, kde se jde předseda nebo člen výboru přesvědčit, že oprava byla provedena v souladu s dodacím listem, je jistota, že firma si nedovolí něco předražit. Dobrovolní funkcionáři za minimální odměnu vykonávají pro domy obrovskou práci a šetří domu značné finance. O jaké peníze na odměnu členům výboru samosprávy se to vlastně jedná? Každý člen družstva má v nájemním předpisu platbu 12,-Kč na byt a měsíc na funkcionáře samosprávy, pokud si na domě neodsouhlasili částku vyšší. Z vybrané SPRÁVA PRIVATIZOVANÝCH DOMŮ Lípa a právnickou osobou vzniklou na daném domě - společenstvím vlastníků. Nabízíme úplný servis související s péčí o společné části domu, zajišťování služeb, povinných revizí, pojištění domu, výběr úhrad a záloh včetně vyúčtování, vedení samostatného podvojného účetnictví, vymáhání pohledávek a zajišťování právních služeb. Vedle toho stejně jako družstevníkům nabízíme možnost komunikace přes internet. Poplatek za správu je zkalkulován na 130,- za byt a měsíc. Finanční efekt není tím hlavním důvodem, proč se OSBD Česká Lípa rozhodlo rozšířit svou činnost v oblasti správy bytového fondu. Jsme velká firma, která chce mít dobré jméno a prestižní postavení v péči o bydlení. Je zde šance to dokázat. Bydlení je jedna z nejdůležitějších životních potřeb člověka. Bezstarostné bydlení a bezproblémový provoz domu je určitě přáním všech uživatelů bytových domů. Naší nabídkou chceme pomoci i dalším spoluobčanům, nečlenům družstva. JK částky na byt 144,- Kč za rok, tvoří 120,- Kč odměna funkcionářská a 24,- Kč odměna za administrativní práce (roznáška nájemních předpisů, roznáška VZP, odečty vodoměrů). V letošním roce chceme z důvodů zjednodušení administrativy a hlavně úspory financí za poštovné vyplácet všechny odměny členům samospráv na konci roku najednou. Výplata se uskuteční ve výplatním termínu za měsíc prosinec daného roku. Výše odměny bude spočítána jako paušální platba odvozena podle počtu bytů v domě. Na seminářích byl s tímto návrhem vysloven většinový souhlas zúčastněných. Nový způsob vyplácení celkových odměn již v letošním roce odsouhlasilo rovněž představenstvo družstva. DOTAZY - ODPOVĚDI Od března do listopadu pobýváme na naší chalupě a proto uvažujeme o pronájmu našeho družstevního bytu. Abychom nemuseli jezdit z chalupy na poštu a tam platit nájem, chtěli jsme se dohodnout s podnájemníky, že by nájem platili na družstvo oni. Toto bychom chtěli dát i do smlouvy o podnájmu. Zajímalo by nás, jak by reagovalo družstvo v případě, že by podnájemníci přestali nájem posílat. Byli bychom nějak postihováni my, když družstvo by ze smlouvy vědělo, že povinnost nájemné platit přešla na podnájemnníky? Byl by případně družstvem podaný návrh na přivolení soudu k výpovědi z nájmu oprávněný? Práva a povinnosti člena družstva jsou upravena ve stanovách družstva. Uzavřením podnájemní smlouvy nelze převést tato práva na podnájemníka. Placení nájemného patří mezi hlavní povinnosti člena a sankce může být, v souvislosti s jejím neplněním, výpověď z bytu nebo i vyloučení z družstva. Je na uvážení družstva, s ohledem na všechny související okolnosti, zda k těmto krokům přistoupí. V takovém případě by bylo jistě vhodnější pokusit se vyrovnat dluh co nejdříve a požádat představenstvo, byl-li již návrh u soudu podán, o zpětvzetí žaloby, resp. návrhu. JN JK

4 INFO R MACE K POZEMKŮM Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa má vystavěny domy na pozemcích České republiky, obcí a restituentů a dnes již i vlastních, odkoupených. Právní vztahy k pozemkům jsou v popředí zájmu funkcionářů, zaměstnanců i členů družstva. Tyto vztahy jsou pracně vypořádávány tak, aby odpovídaly zvyklostem, t.j. aby vlastník nemovitosti byl jeden, aby vlastník stavby byl i vlastníkem pozemku. Nejviditelnějšího pokroku jsme dosáhli při řešení pozemků ve vlastnictví obcí. Již v roce 1998 byly odkoupeny pozemky v Zákupech. Od roku 2000 jsme postupně žádali města Cvikov, Jablonné v Podještědí, Nový Bor, Doksy a Českou Lípu o prodej jejich pozemků, zastavěných domy OSBD, za symbolickou cenu. Města Cvikov, Jablonné v P., Nový Bor a Doksy naší žádosti vyhověla a s výjimkou dvou samospráv v Novém Boru, jsou již kupní smlouvy uzavřeny a vloženy do katastru nemovitostí, popřípadě jsou návrhem na vklad. Také Město Česká Lípa prodej zastavěných pozemků schválilo a nyní samosprávy rozhodují o navrženém způsobu financování. K sepsání kupních smluv, které bude zajišťovat OSBD, dojde zřejmě ve druhém pololetí roku Postupně budou oslovovány i další obce, které jsou vlastníky pozemků zastavěných domy OSBD tak, aby se družstvo a vlastníci jednotek staly vlastníky pozemků za přijatelnou cenu. Složitá jednání jsou vedena s vlastníky pozemků zastavěných a souvisejících, s fyzickými osobami, které tyto pozemky získaly převážně v restituci. I zde jsou rozdílné názory na cenu. Zatím se nám ve všech případech podařilo dosáhnout shody a pozemky odkoupit za ceny spíše symbolické. Největším problémem u restitucí je, že vlastníkovi byly vydány nejen pozemky zastavěné domy OSBD, ale i poměrně rozsáhlé pozemky kolem našich domů. Restituenti chtějí, abychom všechny pozemky odkoupili za cenu v místě obvyklou. Většinou V letošním roce dochází ve vyúčtování zálohových plateb (dále jen VZP) ke změně ve formálních náležitostech, týkajících se zadržování přeplatků z VZP na jiné pohledávky. Již v minulých letech někteří z vás měli na konci protokolu o VZP vyplněny řádky, kde byly vyčísleny dluhy na nájemném, dluhy na VZP minulých let a na předposledním řádku v kolonce Zadrženo právním oddělením částku, o kterou byl rovněž ponížen přeplatek z VZP. Jednalo se především o poplatky z prodlení k dlužnému nájmu nebo VZP minulých let, náklady řízení a příp. neuhrazené faktury za některé provedené opravy. Zbylá částka byla po reklamačním období vyplacena a zadržená částka byla zúčtována se jedná i o pozemky mezi domy, které nejsou využívány jen nájemci družstevních domů nebo které družstevníci bezprostředně nepotřebují. Pozemky ve vlastnictví ČR jsou co do rozsahu a hodnoty nejvýznamnější. Jedná se cca o 745 parcel (téměř 233 tisíc m 2 ) ať již zastavěných nebo tvořících s domem jeden funkční celek, které podléhají vydání. Všechny pozemky tvořící jeden funkční celek s domem (včetně mimostojících garáží) a bylo jich 235, byly prověřeny, zda splňují předpokládaná kriteria. Bylo také přihlíženo k tomu, aby takto nabytý majetek příliš nezatěžoval samosprávy zejména z titulu nutné péče. K byla zrušena ustanovení občanského zákoníku, podle kterých se měl k uskutečnit přechod vlastnictví pozemků z ČR na OSBD. Nyní se převod vlastnictví uskuteční podle zák.č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Od vydání novely (zák.č. 229/2001) jsme v pravidelném styku s finančním referátem Okresního úřadu v České Lípě (OkÚ), který bude za ČR pozemky převádět. Bylo dohodnuto, že jako první budou převedeny pozemky k rodinným domům. OSBD zajistilo všechny potřebné doklady. K byly podepsány smlouvy k těmto pozemkům. Bude následovat převod všech 44 rodinných domů včetně pozemků do vlastnictví nájemců. Potom OkÚ přistoupí k sepsání darovacích smluv k pozemkům, kde je OSBD výlučným vlastníkem. Na požádání OkÚ a k urychlení jeho práce poskytuje OSBD součinnost, aby bylo co nejvíce pozemků převedeno ještě v letošním roce. Od roku 1998 začal v oblasti narovnání právních vztahů k pozemkům výrazný posun vpřed. Věříme, že během několika málo let budou právní vztahy ke všem pozemkům, které OSBD užívá, vypořádány. VO jako mimořádná splátka dluhu. V letošním roce dochází k následující změně: 1. Formulář vyúčtování se nemění, ale pokud v některé z následujících položek je záporná částka, je zadržen celý přeplatek z VZP. Jedná se o položky: nájemné, VZP minulých let, náklady řízení, náklady za neprovedené úklidy, poplatky z prodlení, poštovné, neuhrazené faktury a jiné pohledávky. 2. Během reklamační lhůty je možno v úřední hodiny navštívit právní oddělení a případné nejasnosti o těchto pohledávkách si vzájemně vysvětlit. Dotazy lze činit i telefonicky, písemně nebo em. 3. Po splatnosti VZP nejpozději , bude vypracován zápočtový list DŮVODEM K VÝPOVĚDI I HRUBÉ PORUŠOVÁNÍ DOBRÝCH MR AVŮ Přijmout jinou osobu do společné domácnosti nebo přijímat a ubytovávat návštěvy patří mezi práva nájemce bytu a není k tomu třeba souhlasu ani pronajímateledružstva ani nájemců ostatních bytů v domě či jiné osoby (na rozdíl od přenechání bytu či jeho části jiné osobě do podnájmu, které je možné pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele-družstva. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Nájemce bytu a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu a požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu - tzv. služby. Naproti tomu jsou nájemce bytu a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, povinni užívat byt a společné části a zařízení domu řádně a dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům řádný výkon jejich práv. Povinnost nahlásit hosta pro nájemce bytu z žádného právního předpisu nevyplývá. Něco jiného je oznámení o počtu členů domácnosti pro potřebu výpočtu vodného, stočného a poplatků za teplou vodu tam, kde dosud nejsou instalovány vodoměry a poplatky za uvedené služby se na jednotlivé nájemce rozpočítávají podle počtu členů domácnosti. Hrubé porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu, zejména neplacení nájemného či úhrad za poskytované služby déle než tři měsíce, nebo přenechání bytu či jeho části do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, a dále hrubé porušování dobrých mravů v domě nájemcem nebo těmi, kdož s ním bydlí, je důvodem pro výpověď nájmu bytu. A to zpravidla, nejde-li o rodinu s dětmi, bez bytové náhrady. Převzato z časopisu Nový byt VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK v souladu s 580 obč. zákoníku, který bude zaslán všem, kterým byla některá z výše uvedených pohledávek započtena proti přeplatku z VZP. 4. Zbylý přeplatek bude vyplacen obvyklým způsobem a v obvyklém termínu. Případný nedoplatek bude opět vymáhán běžnou cestou. Věříme, že tento způsob započtení pohledávek bude pro všechny přehlednější, než v minulých letech a možnost vysvětlení případných nejasností všech těchto položek v reklamační lhůtě bude jistě přínosem pro další práci v oblasti vymáhání pohledávek. L.A. 4

5 DODÁVKA TEPLÉ VODY PRUŽNĚJI Jedna ze samozřejmostí dnešní doby, totiž dodávka teplé užitkové vody (TUV), trápí poslední dobou mnoho našich družstevníků. Konkrétně je trápí doba této dodávky, neboť ta je sice legislativně upravena, ale pouze její minimální povinná doba. Platná vyhláška uvádí, že TUV je dodávána denně minimálně od 6.00 do hodin. To však nemusí vždy vyhovovat dennímu režimu většiny nájemníků v domě. Jinou potřebu má dům s větším počtem mladých rodin s malými dětmi, jinou dům s převážnou částí např. důchodců nebo nájemníků, pracujících na směny. Tento problém upravuje zákon, který umožňuje jiný režim dodávky a to pod podmínkou minimálního souhlasu alespoň 2/3 nájemníků. Další podmínkou je dodržení tzv. nepřekročitelných limitů měrných spotřeb tepla v TUV. Poslední, logickou podmínkou, jsou technické možnosti dodavatele TUV. Co to vlastně v praxi znamená? Pokud je dodavatel tepla a TUV zařízen na celodenní dodávku tepelné energie (tuto informaci získáte u energetika družstva), je možné se v rámci zúčtovací jednotky dohodnout na časově odlišné dodávce. Zúčtovací jednotka je okruh bytů, napojených na společnou přípravu TUV, tedy např. vchod, sekce či dům v případě domovních stanic nebo vlastního zdroje až po několik domů v případě společného výměníku. Koordinaci mezi jednotlivými domy v případě celého výměníku zařídí pracovníci správy (bytoví technici nebo energetik). Pokud je na okruhu připojen dům jiného vlastníka, je samozřejmě nutný i jeho souhlas, což zprostředkují opět pracovníci správy družstva. Podmínku 2/3 souhlasu nájemníku není nutné plnit formou zápisu z členské schůze, postačí podpisová listina s jmény a podpisy, z níž bude jasné, s čím nájemníci souhlasí, tedy např. Souhlas s dodávkou TUV od 5.00 do hodin denně. Většina našich domů již neřeší problematiku momentálních závad a nečekaných problémů, ale plánuje své opravy s ohledem na finanční možnosti nájemníků a stav konkrétní části domu. Takto plánujeme již pátým rokem a vedlejším produktem této snahy je i větší čas a odstup na plánování vylepšení úrovně bydlení. Kromě oprav, které pouze zachovávají stávající stav a užitné vlastnosti objektu, je samozřejmě ještě skupina prací - investice, které mění nebo aspoň zlepšují tyto vlastnosti. Mezi ně samozřejmě patří zateplení pláště, střechy nebo např. výměna oken za plastová. Na tyto investice není prakticky možné v časově rozumné době našetřit, neboť se jedná o náklady v řádech miliónů korun. Na tyto náklady jsou i prostředky družstva omezené, navíc z důvodu relativně krátké splatnosti (maximálně 5 let) i nedostupné pro většinu nájemníků. Z tohoto důvodu se musíme naučit čerpat finanční prostředky mimo družstvo. Představenstvo schválilo na svém únorovém Podmínku nepřekročení limitů měrné spotřeby je třeba chápat jako ochranu nájemníka před extrémně drahou službou. Je-li dům obydlen relativně malým počtem osob s nízkou spotřebou vody, bude pravděpodobně prodloužení dodávky o další hodiny znamenat zdražení této vody. Je proto nutné brát v potaz i ekonomiku celé věci, aby noční či ranní prodloužení dodávky pro pár jedinců v domě neznamenalo zdražení vody pro všechny. Udržování okruhu TUV v pohotovosti znamená delší provoz oběhových čerpadel a další teplo, spotřebované k vykrytí ztrát v oběhu při cirkulaci. Odlišný čas dodávky může samozřejmě znamenat i zkrácení doby, což máme zavedeno již u několika domů s převážně staršími nájemníky. Je také možné dohodnout různý režim dodávky pro pracovní a víkendové dny. Věříme, že tato možnost pomůže zlepšit kvalitu služeb a tím i bydlení v našich domech. - vk - Koupelna po rekonstrukci bytového jádra ZATEPLOVÁNÍ A JINÉ INVESTICE Z HLEDISKA PENĚZ zasedání pravidla pro poskytování půjček na letošní rok a to poprvé včetně poskytování úvěru od banky. Úvěr je maximálně desetiletý, úroková sazba je v současnosti 8,9 %. Podmínky k získání úvěru jsou prakticky stejné, jako u normální půjčky, tedy souhlasné usnesení členské schůze, minimálně 90% podpisů nájemníků včetně všech vlastníků bytů, vyhovující technický stav domu a souhlas představenstva. První vlna těchto žádostí je již schválena a začínají probíhat výběrová řízení na vhodného dodavatele. Předpokládáme, že vzhledem k relativní časové a organizační náročnosti přípravy budeme na letošní rok přijímat žádosti zhruba do konce června, aby samotné stavební práce neprobíhaly v zimním období. Trend ošetřování venkovního pláště a zateplování znamená podstatné zlepšení úrovně bydlení a prodloužení životnosti domů, nehledě na zkrášlení prostředí zejména na sídlištích. - vk - LEGISLATIVNÍ SLOUPEK Jak jsem vás již informoval v minulém čísle Zpravodaje (28/02) na základě nově vydaných Stanov OSBD, které jsou naším stěžejním dokumentem, je nezbytné novelizovat i ostatní vnitřní řády a směrnice. Legislativní komise připravila a představenstvo schválilo na svém únorovém zasedání novelizovaný Organizační řád č Tím pozbyl platnosti Organizační řád z roku Novelizovaný dokument řeší organizaci našeho družstva, vnitřní i vnější vztahy družstva a určuje rozsah základních i doplňujících dokumentů, kterými se naše družstvo řídí. Organizační řád se vztahuje jak na volené orgány, tak i správu. Pro samosprávy a jejich výbory je významná část především kapitola IV. vnitřní vztahy družstva, která uvádí zásady styku vedení družstva se členy a samosprávami, předávání a přebírání funkce, zastupování i náhrady volených funkcionářů. Následně byl, po jednání v legislativní komisi, představenstvem v březnu schválen novelizovaný Jednací řád OSBD č Původní Jednací řád OSBD z roku 1998 bude zrušen shromážděním delegátů v květnu letošního roku. Jednací řád stanoví hlavní závazná pravidla pro jednání orgánů družstva. Samozřejmě se týká jak členů, tak i funkcionářů na všech stupních. Vzhledem k tomu, že se jedná o významné dokumenty dotýkající se nás všech, a to poměrně většího rozsahu, předpokládám, že vás s jejich podrobnějším obsahem budeme cestou Zpravodaje v rámci legislativní osvěty postupně seznamovat. V následujícím období bude novelizována také Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů č Dále nás čeká, vzhledem k naplňování zákona č. 406/ 2000 Sb. a Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování TUV mezi konečné spotřebitele, novelizace naší směrnice č pro stanovení a rozúčtování záloh za věcně usměrňované nájemné a služby OSBD Česká Lípa. Postupně pak budou novelizovány další směrnice, aby naše družstevní legislativa odpovídala novým stanovám i měnícím se zákonům a současně byla odrazem naší praktické činnosti. Ing. Jindřich Pacovský 5

6 VYUŽITÍ PROSTOR VEDLE VÝTAHŮ V některých typech panelových domů, konkrétně OP 1, je vedle výtahových šachet společný prostor, který svým půdorysem přímo vybízel k využití jako další místnost. Někteří nájemníci toho již v minulosti využili a se souhlasem svých sousedů na patře tento prostor uzavřeli stěnou a dveřmi. Má to však jeden háček chodba před výtahy je takzvanou chráněnou únikovou cestou, ve které je nutné mít osazeny stavební prvky s požární odolností minimálně 30 minut, což se týká v našem případě hlavně použitých dveří. Byly tedy dvě možnosti, jak tuto situaci řešit buď všechny komory uvést do původního stavu bez dveří nebo naopak osadit dveřmi s předepsanou požární odolností. Pracovníci správy družstva zvolili s ohledem na přání nájemníků tu druhou možnost a oslovili samosprávy s požadavkem uvést tyto komory do souladu s požárními předpisy. Konkrétní uživatelé těchto prostor si tedy mohli na své náklady za splnění dalších podmínek (souhlas ostatních nájemníků) uvést vše do odpovídající stavu a dál tento prostor užívat. Vzhledem k tomu, že se jedná o využívání společného prostoru, je možné, aby si samospráva určila poplatek, který tito nájemníci zaplatí. Poplatek by měl zohlednit skutečnost, že je zde v některých případech osvětlení ze společných prostor a že tuto místnost nemohou používat ostatní. Nemusí jít však vždy o placení přímo penězi, lze dojednat kompenzaci např. v provedení některých prací ve prospěch domu nebo v jiném nepeněžním plnění. - vk - MALÉ OHLÉDNUTÍ ČTYŘI ROKY ZPĚT Rok 1998 byl klíčovým rokem v dořešení dodávky tepla a teplé vody pro sídliště Pískovec a Huťská v Kamenickém Šenově. Hlavní problém spočíval v tom, kdo uhradí náklady za výměnu starých, zcela již nevyhovujících a ztrátových rozvodů TE a TUV z kotelny, respektive z výměníkové stanice podniku Preciosa Lustry /PCL/ do obou sídlišť a dále do bytových domů pod správou OSBD Č. Lípa. Jednalo se o investici za několik milionů Kč včetně zajištění dodavatele prací. Dlouho bylo zvažováno několik variant provedení. Uvažovalo se o zřízení centrální plynové kotelny, nebo mobilní kotelny. Dokonce se mluvilo o výstavbě zařízení využívající geotermální energii. Proběhlo několik jednání na MÚ Kamenický Šenov, ale konečné řešení se nenašlo. A právě v této složité situaci projevilo vedení Preciosy Lustry při jednání se zástupci OSBD velkorysost v tom, že do projektu výstavby své vlastní plynové kotelny v areálu podniku zahrnulo i výměnu zmíněných rozvodů včetně instalace domovních předávacích stanic DPS v domech. Veškeré finanční náklady uhradila Preciosa Lustry. Současné ceny za dodávku tepla a TUV jsou optimální. Smlouva mezi PCL a OSBD je oboustranně dodržována. Teplota topné vody je automaticky regulována mikroprocesorovou jednotkou v závislosti na venkovní teplotě v jednotlivých DPS. Rovněž kontrola a údržba technického stavu předávacích stanic je perfektní. Samosprávy mají každý měsíc přehled o spotřebě tepla pro vytápění i na ohřev užitkové vody. V rámci OSBD byla následně dokončena termoregulace a instalováno měření tepla na radiátorech i TUV v jednotlivých bytech. Je nyní na každé samotné samosprávě zda dále zvolí měření na radiátorech pomocí přesnějších digitálních měřičů. Dnes, po několikaletých dobrých zkušenostech s provozem všech zařízení patří všem a to zejména podniku Preciosa Lustry poděkování od nás uživatelů. Závěrem ještě chceme říci, že v současné době, kdy výhod pohody tepla a TUV využíváme, si málokdo uvědomuje kolik úsilí a dobré vůle nám všem vedení PCL a OSBD prokázalo. Kamenický Šenov, Huťská Ant. Holásek sam. 439, Ing. Karel Pajer sam. 442 NEPŘEHLÉDNĚTE! OSBD Česká Lípa nabízí velmi levně kancelářský nábytek, stoly, police, skříňky Inf.: p. Císař tel. 0425/809845, 0605/ INZERCE TERMI s.r.o. nabízí: Montáž posuvného zasklení balkonů a lodžií systémem GLASA, EXPODUL a ALMÍRA. Veškeré potřebné náležitosti spojené se stavebním povolením zajistíme. Dále provádíme instalatérské práce a rekonstrukce koupelen. Podrobnější informace u firmy: TERMI s.r.o. Tel. 0425/ , NĚKOLIKA SLOVY, NĚKOLIKA ČÍSLY Z NAŠEHO OKRESU - S celkovou rozlohou km², patříme mezi největší okresy Libereckého kraje, na celkové ploše se podílí 25,9%. - Naopak s hustotou 93 obyvatel na 1 km 2 se řadíme mezi nejméně zalidněné okresy v kraji, kde tento ukazatel činí 136 obyvatel. - Celkový počet obyvatel byl z toho 50,9% připadá na ženy. - Více jak třetina obyvatel připadá na samotné okresní město. - Z celkového počtu obyvatel 18,2 % připadá na věkovou skupinu 0 14 let, 71,3% na věkovou skupinu let a zbytek to je 10,5% na skupinu obyvatel 65 let a více. - Věková skladba je velice příznivá. Svědčí o tom skutečnost, že populace patří s průměrným věkem 36,2 k nejmladším, jak v kraji (38,1), tak České republice (38,8). Kr Prameny: Statistická ročenka Libereckého kraje 2001 ZPRAVODAJ OSBD Neprodejné Vydává: jednou za dva měsíce Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: p. Tichna, ing. Švejdová, p. Mader, p. Kulík, pí. Králová Tel.: 0425 / , Fax: 0425 / , Produkce: Ajeto Graphics, T.G.M. 43, Nový Bor, Tel.: 0424 / , Fax: 0424 / , 6

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2008 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6

Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt do vlastnictví a co dál? čtěte na straně 5 Zateplování domů v roce 2002 čtěte na straně 6 31/02 Vyúčtování záloh. plateb... čtěte na straně 2 Nová budova OSBD pro pronájem... čtěte na straně 2 Jak správně platit nájem čtěte na straně 3 Teplo a úhrada za teplo čtěte na straně 4 Převést si byt

Více

Povinné energetické audity čtěte na straně 4 Co přineslo deset měsíců roku... čtěte na straně 4 Správa pro nová společenství...

Povinné energetické audity čtěte na straně 4 Co přineslo deset měsíců roku... čtěte na straně 4 Správa pro nová společenství... 32/02 Zpráva o činnosti představenstva čtěte na straně 2 Hodnocení činnosti přednesené... čtěte na straně 2 Usnesení Shromáždění delegátů... čtěte na straně 3 Povinné energetické audity čtěte na straně

Více

PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE

PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE 43/04 Rozpočet 2005 čtěte na straně 2 Uplatnění DPH čtěte na straně 2 Stav dlužníků v roce 2004 čtěte na straně 3 Modernizace výtahů čtěte na straně 3 Požárů z nedbalosti přibývá čtěte na straně 4 Změna

Více

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2011. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2011 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

JARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 52/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Usnesení shromáždění delegátů čtěte na straně3 Ze života samospráv čtěte na straně 4 Kontrolní komise trochu jinak čtěte na straně 5 Účastníte se členských

Více

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

DPH a naše družstvo čtěte na straně 3 Plastové okno, nový prvek na údržbu čtěte na straně 3 Panelák - ideál bydlení?

DPH a naše družstvo čtěte na straně 3 Plastové okno, nový prvek na údržbu čtěte na straně 3 Panelák - ideál bydlení? 40/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Změny poplatků čtěte na straně 2 Rozdělení HV roku 2003 čtěte na straně 3 DPH a naše družstvo čtěte na straně 3 Plastové okno, nový prvek na údržbu

Více

Nasazení komplexního programu čtěte na straně 3 Hrazení oprav společných částí domu čtěte na straně 3 O modernizaci výtahů čtěte na straně 4

Nasazení komplexního programu čtěte na straně 3 Hrazení oprav společných částí domu čtěte na straně 3 O modernizaci výtahů čtěte na straně 4 39/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Hospodářský výsledek roku 2003 čtěte na straně 2 Opravy a provoz výtahů čtěte na straně 3 Nasazení komplexního programu čtěte na straně 3 Hrazení

Více

PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE

PŘEDSTAVENST VO DRUŽST VA INFORMUJE 48/05 Podzimní SD 2005 čtěte na straně 2 Návrh rozpočtu 2006 čtěte na straně 2 Internet. stránky družstva čtěte na straně 3 Požární ochrana v domech čtěte na straně 3 Pozor na záruky... čtěte na straně

Více

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE

P EDSTAVENSTVO DRUÎSTVA INFORMUJE ZPRAVODAJ 28/02 OKRESNÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUÎSTVO âeská LÍPA VZP 2001 a leto ní rok čtěte na straně 2 Pfievod pozemkû od státu čtěte na straně 2 Je tû jednou k dostavbû proluky čtěte na straně 3 Volby delegátû

Více

Informace z výročního zasedání delegátů

Informace z výročního zasedání delegátů srpen 2007 1 Informace z výročního zasedání delegátů Dne 19. června 2007 se konalo výroční zasedání delegátů HODOŇANU, stavebního bytového družstva. Na jednání bylo pozváno celkem 55 delegátů s hlasem

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010

NOVÉ STATUTÁRNÍ ORGÁNY DRUŽSTVA NA OBDOBÍ 2005 2010 47/05 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Usnesení SD čtěte na straně 3 Kolik platíme a kolik bychom... čtěte na straně 4 VZP 2004 čtěte na straně 4 Jak

Více

Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí za velkými opravami čtěte na straně 5 Zadávání oprav v bytech...

Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí za velkými opravami čtěte na straně 5 Zadávání oprav v bytech... 49/05 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Usnesení SD z 24. 11. 2005 čtěte na straně 3-4 Nové podmínky úvěrů v roce 2006 čtěte na straně 4 Komplexní požární kontrola čtěte na straně 5 Ohlédnutí

Více

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2009. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2009 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Vyúčtování záloh. plateb 2003 čtěte na straně 3 Harmonogram modernizací výtahů čtěte na straně 4 DPH a naše družstvo čtěte na straně 4

Vyúčtování záloh. plateb 2003 čtěte na straně 3 Harmonogram modernizací výtahů čtěte na straně 4 DPH a naše družstvo čtěte na straně 4 41/04 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Výtah ze zprávy ředitele na SD čtěte na straně 2 Nový najem od 1. 7. 2004 čtěte na straně 3 Vyúčtování záloh. plateb 2003 čtěte na straně 3 Harmonogram

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1

Jarní shromáždění delegátů OSBD Česká Lípa se bude konat dne 23. 5. 2013 v 15:30 hodin v sále Hotelu Merkur v České Lípě. 1 číslo 2 duben 2013 Vážení čtenáři Zpravodaje. Na stránkách našeho časopisu se často věnujeme problematice dluhů na nájmu u družstevních bytů a dluhů za úhrady spojené s užíváním bytů v osobním vlastnictví.

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

V listopadu se konalo volební shromáždění delegátů SBD POKROK

V listopadu se konalo volební shromáždění delegátů SBD POKROK pro členy družstva Vyšlo v únoru 2004 číslo 01/2004 V listopadu se konalo volební shromáždění delegátů SBD POKROK V sobotu 29. listopadu loňského roku se konalo řádné Shromáždění delegátů SBD POKROK, kterého

Více

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce

Byt rady pro vlastníky, družstevníky i nájemce OBSAH: 1. BYT NENÍ JENOM SLOVO....3 2. OZNAČOVÁNÍ DOMŮ ČÍSLY...4 3. DOMY A BYTY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ...4 3.1 ÚZEMNÍ ČLENĚNÍ STÁTU...4 3.2 IDENTIFIKACE BUDOV...5 3.3 STAVBY PRO BYDLENÍ...5 3.4 BYTY...5

Více

Základní informace o SBD HODOŇAN, Hodonín

Základní informace o SBD HODOŇAN, Hodonín srpen 2009 1 Základní informace o SBD HODOŇAN, Hodonín HODOŇAN, stavební bytové družstvo (dále jen družstvo), zajišťuje bydlení a služby s bydlením spojené ve 141 obytných domech, ve kterých je 3995 bytových

Více

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5

Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků za úkony... čtěte na straně 4 Převod bytů do vlastnictví čtěte na straně 5 44/04 Představenstvo družstva informuje čtěte na straně 2 Trend dobrých výsledků čtěte na straně 2 Změny nájmu od 1. 1. 2005 čtěte na straně 2 Usnesení SD z 25. 11. 2004 čtěte na straně 3 Přehled poplatků

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info@bdsvitavy.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 60/2008 Představenstvo BD Svitavy

Více

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné

ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné ZPRAVODAJ OSBD číslo 2 duben 2009 ČESKÁ LÍPA Vydává Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa - dvouměsíčník - distribuováno zdarma - neprodejné Dluhy na nájmu jsou v současné době velikým problémem.

Více

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE

OHLÉDNUTÍ ZA HISTORIÍ ZPRAVODAJE 50/06 Představenstvo informuje čtěte na straně 2 Semináře pro předsedy samospráv čtěte na straně2 Máte problémy s rosením oken? čtěte na straně 3 Nová smlouva na pojištění... čtěte na straně 4 Pojištění

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 61/2009

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 61/2009 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz, www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 61/2009 Představenstvo BD Svitavy

Více

Výroční zpráva 2010. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2010. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2010 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více