Správa privatizovaných domů čtěte na straně 3 Otázky - odpovědi čtěte na straně 3 Informace k pozemkům čtěte na straně 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa privatizovaných domů čtěte na straně 3 Otázky - odpovědi čtěte na straně 3 Informace k pozemkům čtěte na straně 4"

Transkript

1 29/02 Zásady nové směrnice rozúčtování čtěte na straně 2 Hospodářský výsledek roku 2001 čtěte na straně 2 Výsledek VZP roku 2001 čtěte na straně 2 Správa privatizovaných domů čtěte na straně 3 Otázky - odpovědi čtěte na straně 3 Informace k pozemkům čtěte na straně 4 Dodávka teplé vody pružněji čtěte na straně 5 Zateplování a jiné investice... čtěte na straně 5 Malé ohlédnutí... čtěte na straně 6 P Ř E D S TAV E N S T V O D R U Ž S T VA I N F O R M U J E Představenstvo přináší informace ze svého 26. a 27. zasedání. Na svém 26. zasedání představenstvo schválilo zásadní usnesení, kterým se stanovují podmínky pro poskytování půjček samosprávám na opravy a investice. Podle tohoto usnesení bude v roce 2002 možno půjčit samosprávám až 12,5 miliónů korun z vnitřních zdrojů OSBD Česká Lípa formou 3-letých, 5-letých a 6-letých půjček a získat víceleté půjčky u peněžních ústavů. Podrobněji se o tomto tématu dočtete v článku Zateplování a jiné investice z hlediska peněz. Představenstvo dále schválilo novelu organizačního řádu a projednalo zprávu o stavu PO v bytových domech OSBD Česká Lípa a zprávu o technickém stavu bytových domů a o prováděných opravách v roce V roce 2001 byly vytvořeny na fondech oprav prostředky v celkové výši ,- Kč a na opravách bylo čerpáno ,- Kč. Oproti roku 2000 došlo k nárůstu čerpání o 31%. Nárůst počtu oprav činil 6%. Na svém 27. zasedání představenstvo poprvé projednalo předběžný návrh řádné účetní uzávěrky roku 2001 a návrh na rozdělení zisku. Představenstvo schválilo novelu jednacího řádu a schválilo změnu zásad pro poskytování odměn funkcionářům samospráv (návrh těchto zásad byl prodiskutován s předsedy samospráv a delegáty na seminářích). Cílem této změny je zjednodušení administrativních úkonů, které jsou s vyplácením odměn spojeny. Podle podmínek, které byly schváleny na 26. zasedání, představenstvo projednalo a schválilo půjčky pro první čtyři samosprávy. Představenstvo dále projednalo návrh na novelu směrnice pro stanovení a rozúčtování záloh. Podrobněji o změnách, které se týkají zejména rozúčtování tepla a teplé vody, pojednává článek Zásady nové směrnice pro rozúčtování. Představenstvo se v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku intenzivně věnovalo samosprávám, na kterých probíhají volby delegátů na shromáždění delegátů a volby výborů samospráv. Jarní shromáždění delegátů se bude konat v 15 hodin v jídelně SOU Česká Lípa, ul 28.října 2707 (v areálu hotelu Lípa). Nejdůležitějšími body jednání bude schválení řádné roční závěrky družstva za rok 2001 a rozdělení zisku, schválení nové směrnice pro rozúčtování zálohových plateb a doplňovací volby třech náhradníků představenstva. OSBD Česká Lípa dosáhlo v roce 2001 čistého zisku více než 6,7 mil. Kč. Představenstvo opět navrhuje rozdělení tohoto zisku samosprávám do fondu bytového hospodářství. O užití tohoto fondu na jednotlivých samosprávách si pak rozhodují členské schůze. Pro doplňovací volby náhradníků představenstva bylo dosud doručeno 7 návrhů na kandidáty. RNDr. Jiří Bárta SEMINÁŘE V ROCE 2002 Představenstvo družstva pořádalo v měsících únoru, březnu a dubnu semináře s předsedy samospráv a delegáty. Semináře proběhly ve třech skupinách v České Lípě a dále pak v Novém Boru, v Doksech, ve Cvikově, v Jablonném v Podještědí, v Jestřebí, v Kamenickém Šenově, v Dubé, v Mimoni a ve Stráži pod Ralskem. Na rozdíl od minulého roku se tedy většina seminářů uskutečnila přímo v místě bydliště jednotlivých účastníků. Projevilo se to jak ve vyšší účasti, tak i ve větší rozmanitosti probíraných témat. Účast se zvýšila z 39% v roce 2001 na 45% v letošním roce. Nejdůležitějším tématem seminářů byly pochopitelně volby delegátů, které v prvním čtvrtletí letošního roku měly proběhnout na všech samosprávách našeho družstva. JB OBVODY SAMOSPRÁV ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA Představenstvo OSBD Česká Lípa má pro účely vzájemné komunikace s výbory samospráv, s jednotlivými předsedy samospráv a s delegáty rozděleny samosprávy do několika obvodů. Členové představenstva jednotlivé samosprávy navštěvují, podle potřeby se zúčastňují na členských schůzích a spolupracují s jejich výbory. V následující tabulce je rozdělení samospráv mezi členy představenstva podle čísel samospráv a lokalit. člen představenstva Luboš Rychtera Břetislav Chlup Ing. Jindřich Pacovský Růžena Králová František Blumtritt Mgr. Josef Najberk Jaroslav Tichna Jindřiška Půlpánová čísla samospráv, lokality Česká Lípa - Špičák ,447,448, Nový Bor , 782,783 Doksy, Tuhaň, Dubá, Chlum, Okna, Jestřebí, Provodín, Staré Splavy 126,154,155,167, ,701,703, Sosnová, Žandov, Stružnice, H. Libchava, Kozly, Dřevčice, Chlum, Zahrádky, Holany, Valteřice, Kravaře, Volfartice Cvikov, Jablonné v Podještědí, ,470 Kamenický Šenov Mimoň, Stráž p. R., Zákupy, Česká. Lípa Česká Lípa ,191 Česká Lípa 1

2 NEPŘEHLÉDNĚTE! NEPŘEHLÉDNĚTE! NEPŘEHLÉDNĚTE! ZÁSADY NOVÉ SMĚRNICE PRO ROZÚČTOVÁNÍ Jak jsme informovali již v minulém čísle Zpravodaje, připravují pracovníci správy družstva spolu s členy představenstva návrh nové Směrnice pro rozúčtování, ve které budou zohledněny všechny změny, vyvolané novou legislativou o rozúčtování tepla a teplé vody ze zákona 406/2000 a vyhlášky č. 458/2000 Sb. Protože první návrh je již hotov, nastíníme ve stručnosti zásadní změny, které se dotknou prakticky všech: V případě rozúčtování tepla je největší změnou vyšší základní složka nákladů, tedy ta část, která je závislá pouze na velikosti bytu bez ohledu na chování nájemníka. Nová vyhláška určuje tuto složku v rozmezí 40 až 50 % celkových nákladů za teplo (původně bylo 30%). Není to znevýhodnění spořivých uživatelů, jak se mnozí domnívají, jde spíše o snížení rozdílů mezi platbami v jednom domě na úroveň technických možností topné soustavy. Teplo je služba a neměla by tedy být placena podle množství spotřebovaného tepla, ale podle množství dosažené Výsledek vyúčtování zálohových plateb je již znám a není zdaleka tak příznivý jako v minulých letech. Má to především dva důvody. Prvním je úprava nájmů od , kdy jsme snižovali zálohy podle skutečných nákladů v minulém období. Druhým faktorem, který měl na tuto skutečnost vliv, byl velmi studený prosinec roku Sečteno a podtrženo přeplatky už tak velké jako v roce 2000 nejsou. Samozřejmě ruku v ruce s tím stouply i nedoplatky. Ty činí celkem 4,3 mil.kč a jsou u 2049 uživatelů bytů. Na závěr bych chtěl upozornit na změnu zálohových plateb, která z výše uvedených čísel vyplyne. Bude provedena individuálně pro každý byt a bude s platností teploty v místnosti. Vzhledem k prostupům tepla zdmi, což způsobuje postupné vyrovnávání teplot, jsou stávající rozdíly v platbách za teplo neadekvátní dosahovaným teplotám. Správa družstva i s vědomím, že se jedná o nepopulární krok, navrhuje základní složku ve výši 50 %. Kromě výše uvedených důvodů nás k tomu vede i další novinka v pravidlech rozúčtování, totiž ustanovení o povolené odchylce mezi uživateli v jednom domě maximálně 40 % od průměru na 1 m 2 plochy. Ze zkušeností víme, že v případě krajního chování nájemníků (spořivých i teplomilných) je tento rozdíl mnohonásobně větší, než maximálních 40 %. Pokud zvolíme vyšší základní složku, což je ověřitelný a logický klíč, nebudeme muset provádět později další korekční přepočty spotřební složky, abychom se vešli do povolených limitů odchylek. Další novinky v rozúčtování tepla nejsou již tak závažné (např. povinnost provést odečty do konce roku, zvýšení sankce z 1,5 na 1,6 násobku průměru) a nedotýkají se tak citelně a hromadně všech. od Pro ilustraci výše popsaného jevu přikládám graf vývoje záloh a nákladů na teplo v letech 1998 až Hodnoty jsou zde uvedeny v tis. Kč za celé družstvo. Vývoj záloh V rozúčtování teplé vody je stejně jako u tepla zásadní změna ve zvýšení základní složky z 10 na 30 % celkových nákladů. Důvodem je z uplynulé praxe zjištěná odpovídající část nákladů za jakousi pohotovost dodávky teplé vody (cirkulace, dohřev) bez ohledu na množství odebrané vody. Také toto ustanovení se dotkne spíše nájemníků s maximálními a minimálními odběry. Další změny jsou spíše okrajové (např. zrušení základní složky u studené vody v TUV, pravidla pro obnovení odečtu v průběhu roku). Kromě těchto nejvýznamnějších změn bude mít nová směrnice trošku odlišnou úpravu a budou v ní zohledněny všechny změny za období po dobu, kdy byla v platnosti. Nová pravidla neznamenají v žádném případě zdražování služeb či energií, pouze jiný rozdělovací klíč v rámci domu a to pouze u některých položek. Konečné znění bude odsouhlasovat jarní shromáždění delegátů. H O S P O D Á Ř S K Ý V ÝS L E D E K R O K U Jsme již ve druhém čtvrtletí roku 2002, ale to nám nebrání trochu se zastavit, ohlédnout se a zhodnotit uplynulý rok. V čem byl tento rok 2001 jiný? Co nám v ekonomice přinesl nového? Určitě stojí za připomenutí fakt, že to byl rok, ve kterém došlo k realizaci prvního komerčního úvěru na zateplení objektu. Byl to rok zásadních změn metodiky účtování penále a byl to rok, kdy delegáti přijímali nové stanovy. Nejpodstatnější změnou stanov vcházející do ekonomiky je asi splatnost nájemného (nejpozději k 25. v měsíci) a z ní vyplývající počátek penalizace tj. od 1. dne následujícího měsíce. Ale teď již k samotnému hospodářskému výsledku. Naše družstvo je stabilní organizací a jinak tomu není ani s naším ziskem. Hospodářský výsledek po zdanění je 6,7 mil. Kč. Z toho téměř 4,5 mil.kč bylo dosaženo z termínovaných úložek a jiných finančních operací. Tento zisk bude navržen v květnu od roku 1999 kopíroval trend poklesu nákladů, ale v roce 2001 došlo k prudkému zlomu ve vývoji nákladů a tím se zálohy s náklady nebezpečně přiblížily. - vk delegátům k rozdělení na samosprávy do fondů bytového hospodářství. Metodika rozdělení bude obdobná jako v minulých letech. Hlavním klíčem k rozdělení by tedy měly být zůstatky na dlouhodobých zálohách na opravy a investice jednotlivých samospráv. O schválených částkách vás budeme informovat na stránkách červnového zpravodaje. VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB PM- 2

3 3 Č Í M TO J E? Zúčastnil jsem se v minulých dvou měsících seminářů s předsedy samospráv a delegáty SD. Musím sám říci, že to bylo poučné. Družstevní princip, samospráv hospodařících a rozhodujících si o dění na svém domě, je cosi, co mladší generace nebere. Přítomní byli ponejvíce družstevníci starší generace, kteří tu funkcionářskou káru táhnou už drahně let. Čím to je? Je to obecná představa těch mladších, že nějaké schůzování je přežitek, je to tím, že nemají čas, je to tím, že se domnívají, že všechno se dá koupit? Princip družstevní správy funguje ve všech vyspělých státech Evropy i v Americe. Tam si zakládají lidé nejrůznější družstva, protože tato uskupení přinášejí svým členům službu a nejsou vytvořena pro zisk zakladatelů, ale ku prospěchu Naše bytové družstvo je významným vlastníkem a správcem bytového fondu v Libereckém kraji. Dokonce je největším a v rámci republiky patří také k těm velkým. Je to jakási fabrika na bydlení, která umí zajišťovat důstojné bydlení na přijatelné ekonomické úrovni. Družstevní domy jsou dnes již vidět, v tom dobrém slova smyslu. Odborně zdatná a ekonomicky silná firma je pro ty, kteří se rozhlížejí po správci svého privatizovaného domu, zajímavá a přitažlivá. Obracejí se na nás zástupci z privatizovaných domů s poptávkou na správu jejich bytového domu. Družstvo má téměř dvacetiletou zkušenost se správou družstevních domů a již tříletou zkušenost se správou domů, kde vedle družstevníků nájemníků jsou i vlastníci. Správa jednotlivých domů jako samostatných ekonomických jednotek je princip, který družstevnictví považuje za samozřejmost. Představenstvo družstva k činnosti správy privatizovaných domů dalo souhlas a vedení družstva proto zpracovalo nabídku, kterou oslovilo nájemníky obecních domů, jichž se privatizace týká. Správa by probíhala na základě mandátní smlouvy mezi OSBD Česká svých členů. Družstva nejsou žádným výmyslem komunistické éry. Bytová družstva mají v naši zemi více než 150-ti letou tradici. Na seminářích byl slyšet z úst přítomných zástupců samospráv povzdech nad nezájmem bydlících o dění v domě. Členské schůze navštěvuje pár stále stejných zodpovědných členů. Problémy jsou s úklidem společných prostor, s podnájemníky a s vandalismem. Jen málo je těch, kteří jsou ochotni vzít na sebe nějakou zodpovědnost. Na těch domech, kde pracují výbory samospráv a uživatelé bytů projevují zájem o své bydlení je to hned při vstupu do domu vidět. Tam, kde se jde předseda nebo člen výboru přesvědčit, že oprava byla provedena v souladu s dodacím listem, je jistota, že firma si nedovolí něco předražit. Dobrovolní funkcionáři za minimální odměnu vykonávají pro domy obrovskou práci a šetří domu značné finance. O jaké peníze na odměnu členům výboru samosprávy se to vlastně jedná? Každý člen družstva má v nájemním předpisu platbu 12,-Kč na byt a měsíc na funkcionáře samosprávy, pokud si na domě neodsouhlasili částku vyšší. Z vybrané SPRÁVA PRIVATIZOVANÝCH DOMŮ Lípa a právnickou osobou vzniklou na daném domě - společenstvím vlastníků. Nabízíme úplný servis související s péčí o společné části domu, zajišťování služeb, povinných revizí, pojištění domu, výběr úhrad a záloh včetně vyúčtování, vedení samostatného podvojného účetnictví, vymáhání pohledávek a zajišťování právních služeb. Vedle toho stejně jako družstevníkům nabízíme možnost komunikace přes internet. Poplatek za správu je zkalkulován na 130,- za byt a měsíc. Finanční efekt není tím hlavním důvodem, proč se OSBD Česká Lípa rozhodlo rozšířit svou činnost v oblasti správy bytového fondu. Jsme velká firma, která chce mít dobré jméno a prestižní postavení v péči o bydlení. Je zde šance to dokázat. Bydlení je jedna z nejdůležitějších životních potřeb člověka. Bezstarostné bydlení a bezproblémový provoz domu je určitě přáním všech uživatelů bytových domů. Naší nabídkou chceme pomoci i dalším spoluobčanům, nečlenům družstva. JK částky na byt 144,- Kč za rok, tvoří 120,- Kč odměna funkcionářská a 24,- Kč odměna za administrativní práce (roznáška nájemních předpisů, roznáška VZP, odečty vodoměrů). V letošním roce chceme z důvodů zjednodušení administrativy a hlavně úspory financí za poštovné vyplácet všechny odměny členům samospráv na konci roku najednou. Výplata se uskuteční ve výplatním termínu za měsíc prosinec daného roku. Výše odměny bude spočítána jako paušální platba odvozena podle počtu bytů v domě. Na seminářích byl s tímto návrhem vysloven většinový souhlas zúčastněných. Nový způsob vyplácení celkových odměn již v letošním roce odsouhlasilo rovněž představenstvo družstva. DOTAZY - ODPOVĚDI Od března do listopadu pobýváme na naší chalupě a proto uvažujeme o pronájmu našeho družstevního bytu. Abychom nemuseli jezdit z chalupy na poštu a tam platit nájem, chtěli jsme se dohodnout s podnájemníky, že by nájem platili na družstvo oni. Toto bychom chtěli dát i do smlouvy o podnájmu. Zajímalo by nás, jak by reagovalo družstvo v případě, že by podnájemníci přestali nájem posílat. Byli bychom nějak postihováni my, když družstvo by ze smlouvy vědělo, že povinnost nájemné platit přešla na podnájemnníky? Byl by případně družstvem podaný návrh na přivolení soudu k výpovědi z nájmu oprávněný? Práva a povinnosti člena družstva jsou upravena ve stanovách družstva. Uzavřením podnájemní smlouvy nelze převést tato práva na podnájemníka. Placení nájemného patří mezi hlavní povinnosti člena a sankce může být, v souvislosti s jejím neplněním, výpověď z bytu nebo i vyloučení z družstva. Je na uvážení družstva, s ohledem na všechny související okolnosti, zda k těmto krokům přistoupí. V takovém případě by bylo jistě vhodnější pokusit se vyrovnat dluh co nejdříve a požádat představenstvo, byl-li již návrh u soudu podán, o zpětvzetí žaloby, resp. návrhu. JN JK

4 INFO R MACE K POZEMKŮM Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa má vystavěny domy na pozemcích České republiky, obcí a restituentů a dnes již i vlastních, odkoupených. Právní vztahy k pozemkům jsou v popředí zájmu funkcionářů, zaměstnanců i členů družstva. Tyto vztahy jsou pracně vypořádávány tak, aby odpovídaly zvyklostem, t.j. aby vlastník nemovitosti byl jeden, aby vlastník stavby byl i vlastníkem pozemku. Nejviditelnějšího pokroku jsme dosáhli při řešení pozemků ve vlastnictví obcí. Již v roce 1998 byly odkoupeny pozemky v Zákupech. Od roku 2000 jsme postupně žádali města Cvikov, Jablonné v Podještědí, Nový Bor, Doksy a Českou Lípu o prodej jejich pozemků, zastavěných domy OSBD, za symbolickou cenu. Města Cvikov, Jablonné v P., Nový Bor a Doksy naší žádosti vyhověla a s výjimkou dvou samospráv v Novém Boru, jsou již kupní smlouvy uzavřeny a vloženy do katastru nemovitostí, popřípadě jsou návrhem na vklad. Také Město Česká Lípa prodej zastavěných pozemků schválilo a nyní samosprávy rozhodují o navrženém způsobu financování. K sepsání kupních smluv, které bude zajišťovat OSBD, dojde zřejmě ve druhém pololetí roku Postupně budou oslovovány i další obce, které jsou vlastníky pozemků zastavěných domy OSBD tak, aby se družstvo a vlastníci jednotek staly vlastníky pozemků za přijatelnou cenu. Složitá jednání jsou vedena s vlastníky pozemků zastavěných a souvisejících, s fyzickými osobami, které tyto pozemky získaly převážně v restituci. I zde jsou rozdílné názory na cenu. Zatím se nám ve všech případech podařilo dosáhnout shody a pozemky odkoupit za ceny spíše symbolické. Největším problémem u restitucí je, že vlastníkovi byly vydány nejen pozemky zastavěné domy OSBD, ale i poměrně rozsáhlé pozemky kolem našich domů. Restituenti chtějí, abychom všechny pozemky odkoupili za cenu v místě obvyklou. Většinou V letošním roce dochází ve vyúčtování zálohových plateb (dále jen VZP) ke změně ve formálních náležitostech, týkajících se zadržování přeplatků z VZP na jiné pohledávky. Již v minulých letech někteří z vás měli na konci protokolu o VZP vyplněny řádky, kde byly vyčísleny dluhy na nájemném, dluhy na VZP minulých let a na předposledním řádku v kolonce Zadrženo právním oddělením částku, o kterou byl rovněž ponížen přeplatek z VZP. Jednalo se především o poplatky z prodlení k dlužnému nájmu nebo VZP minulých let, náklady řízení a příp. neuhrazené faktury za některé provedené opravy. Zbylá částka byla po reklamačním období vyplacena a zadržená částka byla zúčtována se jedná i o pozemky mezi domy, které nejsou využívány jen nájemci družstevních domů nebo které družstevníci bezprostředně nepotřebují. Pozemky ve vlastnictví ČR jsou co do rozsahu a hodnoty nejvýznamnější. Jedná se cca o 745 parcel (téměř 233 tisíc m 2 ) ať již zastavěných nebo tvořících s domem jeden funkční celek, které podléhají vydání. Všechny pozemky tvořící jeden funkční celek s domem (včetně mimostojících garáží) a bylo jich 235, byly prověřeny, zda splňují předpokládaná kriteria. Bylo také přihlíženo k tomu, aby takto nabytý majetek příliš nezatěžoval samosprávy zejména z titulu nutné péče. K byla zrušena ustanovení občanského zákoníku, podle kterých se měl k uskutečnit přechod vlastnictví pozemků z ČR na OSBD. Nyní se převod vlastnictví uskuteční podle zák.č. 219/2000 Sb., o majetku ČR. Od vydání novely (zák.č. 229/2001) jsme v pravidelném styku s finančním referátem Okresního úřadu v České Lípě (OkÚ), který bude za ČR pozemky převádět. Bylo dohodnuto, že jako první budou převedeny pozemky k rodinným domům. OSBD zajistilo všechny potřebné doklady. K byly podepsány smlouvy k těmto pozemkům. Bude následovat převod všech 44 rodinných domů včetně pozemků do vlastnictví nájemců. Potom OkÚ přistoupí k sepsání darovacích smluv k pozemkům, kde je OSBD výlučným vlastníkem. Na požádání OkÚ a k urychlení jeho práce poskytuje OSBD součinnost, aby bylo co nejvíce pozemků převedeno ještě v letošním roce. Od roku 1998 začal v oblasti narovnání právních vztahů k pozemkům výrazný posun vpřed. Věříme, že během několika málo let budou právní vztahy ke všem pozemkům, které OSBD užívá, vypořádány. VO jako mimořádná splátka dluhu. V letošním roce dochází k následující změně: 1. Formulář vyúčtování se nemění, ale pokud v některé z následujících položek je záporná částka, je zadržen celý přeplatek z VZP. Jedná se o položky: nájemné, VZP minulých let, náklady řízení, náklady za neprovedené úklidy, poplatky z prodlení, poštovné, neuhrazené faktury a jiné pohledávky. 2. Během reklamační lhůty je možno v úřední hodiny navštívit právní oddělení a případné nejasnosti o těchto pohledávkách si vzájemně vysvětlit. Dotazy lze činit i telefonicky, písemně nebo em. 3. Po splatnosti VZP nejpozději , bude vypracován zápočtový list DŮVODEM K VÝPOVĚDI I HRUBÉ PORUŠOVÁNÍ DOBRÝCH MR AVŮ Přijmout jinou osobu do společné domácnosti nebo přijímat a ubytovávat návštěvy patří mezi práva nájemce bytu a není k tomu třeba souhlasu ani pronajímateledružstva ani nájemců ostatních bytů v domě či jiné osoby (na rozdíl od přenechání bytu či jeho části jiné osobě do podnájmu, které je možné pouze s předchozím písemným souhlasem pronajímatele-družstva. Společnou domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Nájemce bytu a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, mají vedle práva užívat byt i právo užívat společné prostory a zařízení domu a požívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu - tzv. služby. Naproti tomu jsou nájemce bytu a osoby, které s ním žijí ve společné domácnosti, povinni užívat byt a společné části a zařízení domu řádně a dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům řádný výkon jejich práv. Povinnost nahlásit hosta pro nájemce bytu z žádného právního předpisu nevyplývá. Něco jiného je oznámení o počtu členů domácnosti pro potřebu výpočtu vodného, stočného a poplatků za teplou vodu tam, kde dosud nejsou instalovány vodoměry a poplatky za uvedené služby se na jednotlivé nájemce rozpočítávají podle počtu členů domácnosti. Hrubé porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu, zejména neplacení nájemného či úhrad za poskytované služby déle než tři měsíce, nebo přenechání bytu či jeho části do podnájmu bez souhlasu pronajímatele, a dále hrubé porušování dobrých mravů v domě nájemcem nebo těmi, kdož s ním bydlí, je důvodem pro výpověď nájmu bytu. A to zpravidla, nejde-li o rodinu s dětmi, bez bytové náhrady. Převzato z časopisu Nový byt VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOHOVÝCH PLATEB A ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK v souladu s 580 obč. zákoníku, který bude zaslán všem, kterým byla některá z výše uvedených pohledávek započtena proti přeplatku z VZP. 4. Zbylý přeplatek bude vyplacen obvyklým způsobem a v obvyklém termínu. Případný nedoplatek bude opět vymáhán běžnou cestou. Věříme, že tento způsob započtení pohledávek bude pro všechny přehlednější, než v minulých letech a možnost vysvětlení případných nejasností všech těchto položek v reklamační lhůtě bude jistě přínosem pro další práci v oblasti vymáhání pohledávek. L.A. 4

5 DODÁVKA TEPLÉ VODY PRUŽNĚJI Jedna ze samozřejmostí dnešní doby, totiž dodávka teplé užitkové vody (TUV), trápí poslední dobou mnoho našich družstevníků. Konkrétně je trápí doba této dodávky, neboť ta je sice legislativně upravena, ale pouze její minimální povinná doba. Platná vyhláška uvádí, že TUV je dodávána denně minimálně od 6.00 do hodin. To však nemusí vždy vyhovovat dennímu režimu většiny nájemníků v domě. Jinou potřebu má dům s větším počtem mladých rodin s malými dětmi, jinou dům s převážnou částí např. důchodců nebo nájemníků, pracujících na směny. Tento problém upravuje zákon, který umožňuje jiný režim dodávky a to pod podmínkou minimálního souhlasu alespoň 2/3 nájemníků. Další podmínkou je dodržení tzv. nepřekročitelných limitů měrných spotřeb tepla v TUV. Poslední, logickou podmínkou, jsou technické možnosti dodavatele TUV. Co to vlastně v praxi znamená? Pokud je dodavatel tepla a TUV zařízen na celodenní dodávku tepelné energie (tuto informaci získáte u energetika družstva), je možné se v rámci zúčtovací jednotky dohodnout na časově odlišné dodávce. Zúčtovací jednotka je okruh bytů, napojených na společnou přípravu TUV, tedy např. vchod, sekce či dům v případě domovních stanic nebo vlastního zdroje až po několik domů v případě společného výměníku. Koordinaci mezi jednotlivými domy v případě celého výměníku zařídí pracovníci správy (bytoví technici nebo energetik). Pokud je na okruhu připojen dům jiného vlastníka, je samozřejmě nutný i jeho souhlas, což zprostředkují opět pracovníci správy družstva. Podmínku 2/3 souhlasu nájemníku není nutné plnit formou zápisu z členské schůze, postačí podpisová listina s jmény a podpisy, z níž bude jasné, s čím nájemníci souhlasí, tedy např. Souhlas s dodávkou TUV od 5.00 do hodin denně. Většina našich domů již neřeší problematiku momentálních závad a nečekaných problémů, ale plánuje své opravy s ohledem na finanční možnosti nájemníků a stav konkrétní části domu. Takto plánujeme již pátým rokem a vedlejším produktem této snahy je i větší čas a odstup na plánování vylepšení úrovně bydlení. Kromě oprav, které pouze zachovávají stávající stav a užitné vlastnosti objektu, je samozřejmě ještě skupina prací - investice, které mění nebo aspoň zlepšují tyto vlastnosti. Mezi ně samozřejmě patří zateplení pláště, střechy nebo např. výměna oken za plastová. Na tyto investice není prakticky možné v časově rozumné době našetřit, neboť se jedná o náklady v řádech miliónů korun. Na tyto náklady jsou i prostředky družstva omezené, navíc z důvodu relativně krátké splatnosti (maximálně 5 let) i nedostupné pro většinu nájemníků. Z tohoto důvodu se musíme naučit čerpat finanční prostředky mimo družstvo. Představenstvo schválilo na svém únorovém Podmínku nepřekročení limitů měrné spotřeby je třeba chápat jako ochranu nájemníka před extrémně drahou službou. Je-li dům obydlen relativně malým počtem osob s nízkou spotřebou vody, bude pravděpodobně prodloužení dodávky o další hodiny znamenat zdražení této vody. Je proto nutné brát v potaz i ekonomiku celé věci, aby noční či ranní prodloužení dodávky pro pár jedinců v domě neznamenalo zdražení vody pro všechny. Udržování okruhu TUV v pohotovosti znamená delší provoz oběhových čerpadel a další teplo, spotřebované k vykrytí ztrát v oběhu při cirkulaci. Odlišný čas dodávky může samozřejmě znamenat i zkrácení doby, což máme zavedeno již u několika domů s převážně staršími nájemníky. Je také možné dohodnout různý režim dodávky pro pracovní a víkendové dny. Věříme, že tato možnost pomůže zlepšit kvalitu služeb a tím i bydlení v našich domech. - vk - Koupelna po rekonstrukci bytového jádra ZATEPLOVÁNÍ A JINÉ INVESTICE Z HLEDISKA PENĚZ zasedání pravidla pro poskytování půjček na letošní rok a to poprvé včetně poskytování úvěru od banky. Úvěr je maximálně desetiletý, úroková sazba je v současnosti 8,9 %. Podmínky k získání úvěru jsou prakticky stejné, jako u normální půjčky, tedy souhlasné usnesení členské schůze, minimálně 90% podpisů nájemníků včetně všech vlastníků bytů, vyhovující technický stav domu a souhlas představenstva. První vlna těchto žádostí je již schválena a začínají probíhat výběrová řízení na vhodného dodavatele. Předpokládáme, že vzhledem k relativní časové a organizační náročnosti přípravy budeme na letošní rok přijímat žádosti zhruba do konce června, aby samotné stavební práce neprobíhaly v zimním období. Trend ošetřování venkovního pláště a zateplování znamená podstatné zlepšení úrovně bydlení a prodloužení životnosti domů, nehledě na zkrášlení prostředí zejména na sídlištích. - vk - LEGISLATIVNÍ SLOUPEK Jak jsem vás již informoval v minulém čísle Zpravodaje (28/02) na základě nově vydaných Stanov OSBD, které jsou naším stěžejním dokumentem, je nezbytné novelizovat i ostatní vnitřní řády a směrnice. Legislativní komise připravila a představenstvo schválilo na svém únorovém zasedání novelizovaný Organizační řád č Tím pozbyl platnosti Organizační řád z roku Novelizovaný dokument řeší organizaci našeho družstva, vnitřní i vnější vztahy družstva a určuje rozsah základních i doplňujících dokumentů, kterými se naše družstvo řídí. Organizační řád se vztahuje jak na volené orgány, tak i správu. Pro samosprávy a jejich výbory je významná část především kapitola IV. vnitřní vztahy družstva, která uvádí zásady styku vedení družstva se členy a samosprávami, předávání a přebírání funkce, zastupování i náhrady volených funkcionářů. Následně byl, po jednání v legislativní komisi, představenstvem v březnu schválen novelizovaný Jednací řád OSBD č Původní Jednací řád OSBD z roku 1998 bude zrušen shromážděním delegátů v květnu letošního roku. Jednací řád stanoví hlavní závazná pravidla pro jednání orgánů družstva. Samozřejmě se týká jak členů, tak i funkcionářů na všech stupních. Vzhledem k tomu, že se jedná o významné dokumenty dotýkající se nás všech, a to poměrně většího rozsahu, předpokládám, že vás s jejich podrobnějším obsahem budeme cestou Zpravodaje v rámci legislativní osvěty postupně seznamovat. V následujícím období bude novelizována také Směrnice pro odměňování volených a poradních orgánů č Dále nás čeká, vzhledem k naplňování zákona č. 406/ 2000 Sb. a Vyhlášky ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování TUV mezi konečné spotřebitele, novelizace naší směrnice č pro stanovení a rozúčtování záloh za věcně usměrňované nájemné a služby OSBD Česká Lípa. Postupně pak budou novelizovány další směrnice, aby naše družstevní legislativa odpovídala novým stanovám i měnícím se zákonům a současně byla odrazem naší praktické činnosti. Ing. Jindřich Pacovský 5

6 VYUŽITÍ PROSTOR VEDLE VÝTAHŮ V některých typech panelových domů, konkrétně OP 1, je vedle výtahových šachet společný prostor, který svým půdorysem přímo vybízel k využití jako další místnost. Někteří nájemníci toho již v minulosti využili a se souhlasem svých sousedů na patře tento prostor uzavřeli stěnou a dveřmi. Má to však jeden háček chodba před výtahy je takzvanou chráněnou únikovou cestou, ve které je nutné mít osazeny stavební prvky s požární odolností minimálně 30 minut, což se týká v našem případě hlavně použitých dveří. Byly tedy dvě možnosti, jak tuto situaci řešit buď všechny komory uvést do původního stavu bez dveří nebo naopak osadit dveřmi s předepsanou požární odolností. Pracovníci správy družstva zvolili s ohledem na přání nájemníků tu druhou možnost a oslovili samosprávy s požadavkem uvést tyto komory do souladu s požárními předpisy. Konkrétní uživatelé těchto prostor si tedy mohli na své náklady za splnění dalších podmínek (souhlas ostatních nájemníků) uvést vše do odpovídající stavu a dál tento prostor užívat. Vzhledem k tomu, že se jedná o využívání společného prostoru, je možné, aby si samospráva určila poplatek, který tito nájemníci zaplatí. Poplatek by měl zohlednit skutečnost, že je zde v některých případech osvětlení ze společných prostor a že tuto místnost nemohou používat ostatní. Nemusí jít však vždy o placení přímo penězi, lze dojednat kompenzaci např. v provedení některých prací ve prospěch domu nebo v jiném nepeněžním plnění. - vk - MALÉ OHLÉDNUTÍ ČTYŘI ROKY ZPĚT Rok 1998 byl klíčovým rokem v dořešení dodávky tepla a teplé vody pro sídliště Pískovec a Huťská v Kamenickém Šenově. Hlavní problém spočíval v tom, kdo uhradí náklady za výměnu starých, zcela již nevyhovujících a ztrátových rozvodů TE a TUV z kotelny, respektive z výměníkové stanice podniku Preciosa Lustry /PCL/ do obou sídlišť a dále do bytových domů pod správou OSBD Č. Lípa. Jednalo se o investici za několik milionů Kč včetně zajištění dodavatele prací. Dlouho bylo zvažováno několik variant provedení. Uvažovalo se o zřízení centrální plynové kotelny, nebo mobilní kotelny. Dokonce se mluvilo o výstavbě zařízení využívající geotermální energii. Proběhlo několik jednání na MÚ Kamenický Šenov, ale konečné řešení se nenašlo. A právě v této složité situaci projevilo vedení Preciosy Lustry při jednání se zástupci OSBD velkorysost v tom, že do projektu výstavby své vlastní plynové kotelny v areálu podniku zahrnulo i výměnu zmíněných rozvodů včetně instalace domovních předávacích stanic DPS v domech. Veškeré finanční náklady uhradila Preciosa Lustry. Současné ceny za dodávku tepla a TUV jsou optimální. Smlouva mezi PCL a OSBD je oboustranně dodržována. Teplota topné vody je automaticky regulována mikroprocesorovou jednotkou v závislosti na venkovní teplotě v jednotlivých DPS. Rovněž kontrola a údržba technického stavu předávacích stanic je perfektní. Samosprávy mají každý měsíc přehled o spotřebě tepla pro vytápění i na ohřev užitkové vody. V rámci OSBD byla následně dokončena termoregulace a instalováno měření tepla na radiátorech i TUV v jednotlivých bytech. Je nyní na každé samotné samosprávě zda dále zvolí měření na radiátorech pomocí přesnějších digitálních měřičů. Dnes, po několikaletých dobrých zkušenostech s provozem všech zařízení patří všem a to zejména podniku Preciosa Lustry poděkování od nás uživatelů. Závěrem ještě chceme říci, že v současné době, kdy výhod pohody tepla a TUV využíváme, si málokdo uvědomuje kolik úsilí a dobré vůle nám všem vedení PCL a OSBD prokázalo. Kamenický Šenov, Huťská Ant. Holásek sam. 439, Ing. Karel Pajer sam. 442 NEPŘEHLÉDNĚTE! OSBD Česká Lípa nabízí velmi levně kancelářský nábytek, stoly, police, skříňky Inf.: p. Císař tel. 0425/809845, 0605/ INZERCE TERMI s.r.o. nabízí: Montáž posuvného zasklení balkonů a lodžií systémem GLASA, EXPODUL a ALMÍRA. Veškeré potřebné náležitosti spojené se stavebním povolením zajistíme. Dále provádíme instalatérské práce a rekonstrukce koupelen. Podrobnější informace u firmy: TERMI s.r.o. Tel. 0425/ , NĚKOLIKA SLOVY, NĚKOLIKA ČÍSLY Z NAŠEHO OKRESU - S celkovou rozlohou km², patříme mezi největší okresy Libereckého kraje, na celkové ploše se podílí 25,9%. - Naopak s hustotou 93 obyvatel na 1 km 2 se řadíme mezi nejméně zalidněné okresy v kraji, kde tento ukazatel činí 136 obyvatel. - Celkový počet obyvatel byl z toho 50,9% připadá na ženy. - Více jak třetina obyvatel připadá na samotné okresní město. - Z celkového počtu obyvatel 18,2 % připadá na věkovou skupinu 0 14 let, 71,3% na věkovou skupinu let a zbytek to je 10,5% na skupinu obyvatel 65 let a více. - Věková skladba je velice příznivá. Svědčí o tom skutečnost, že populace patří s průměrným věkem 36,2 k nejmladším, jak v kraji (38,1), tak České republice (38,8). Kr Prameny: Statistická ročenka Libereckého kraje 2001 ZPRAVODAJ OSBD Neprodejné Vydává: jednou za dva měsíce Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Náklad: 9500 ks Redakční rada: p. Tichna, ing. Švejdová, p. Mader, p. Kulík, pí. Králová Tel.: 0425 / , Fax: 0425 / , Produkce: Ajeto Graphics, T.G.M. 43, Nový Bor, Tel.: 0424 / , Fax: 0424 / , 6

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod.

Zápis z jednání shromáždění. konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. Zápis z jednání shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560, 561, 562, 563 a 564 se sídlem Praha 5, Jinonice, Bochovská 564/7 konaného dne 24. května 2006 v 18 hod. v posluchárně č.

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb)

Vnitrodružstevní směrnice. pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice pro rozúčtování úhrad spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru (služeb) Vnitrodružstevní směrnice byla zpracována v souladu se Stanovami SBD "Mír" Teplice, Zásadami pro

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha

Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Zápis ze společné schůze sdružení vlastníků jednotek Jablonecká 409 420, 713 a 714 a družstevníků nájemců členů SBD Praha Konání schůze: 29.11.2006 od 19 hod. v Gymnáziu Českolipská 373, Praha 9. Zápis

Více

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10

Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 Metodika zpracování ročního vyúčtování nákladů Společenství a Stezce 489/6, Praha 10 1 / 6 Obsah Obecný přehled... 3 Metodika rozúčtování jednotlivých nákladových položek... 4 Zkrácený přehled metodiky

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví?

Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Pro a proti, zda žít v družstevním bytě, či ve vlastním Hodláte požádat o převod stávajícího družstevního bytu do osobního vlastnictví? Každá forma bydlení má své výhody, ale dle posledních ukazatelů forma

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny,

Směrnice č. 04/2010. Představenstva Okresního stavebního bytového družstva Louny, Okresní stavební bytové družstvo Louny 438 01 Žatec, Studentská 2628. IČO 00005797, DIČ CZ 00005797, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n/l. v oddílu DrXXVI, vložka 319. Směrnice

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva

Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin. Zpráva o činnosti představenstva Doplňující informace k jednotlivým bodům programu členské schůze konané 17.6.2014 od 19.00 hodin Zpráva o činnosti představenstva Níže jsou uvedeny činnosti, které byly zajišťovány členy představenstva

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž

SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, Kroměříž SVORNOST, stavební bytové družstvo Ztracená 2647/16, 767 01 Kroměříž S M Ě R N I C E pro stanovení výše nájemného z bytů a nebytových prostorů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny

Podklady ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny Podklady pro jednání 7. shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Řipská 6/1445, které se uskuteční ve čtvrtek, 17.záři 2015 v 17:30 hod v restauraci U vodárny (Praha 3, Korunní 75, velký salonek)

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zpráva o hospodaření za rok 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Pravidla Domovní správy

Pravidla Domovní správy ;/0 Městský úřad Stráž pod Ralskem Pravidla Domovní správy schválené Radou města Stráž pod Ralskem dne 20. prosince 2010 usnesením č. R/425/2010 Datum účinnosti: 1. ledna 2011 Strana 1 (celkem 5) Domovní

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0

Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.1.2015 1.1.2015 0 Směrnice k používání a provozu měřičů teplé užitkové vody, studené vody a tepla a k rozúčtování spotřeby a nákladů na tepelnou energii v souladu s vyhláškou č. 372/01 Sb. Datum platnosti: Datum účinnosti:

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 11.6.2015 od 19:00 1) zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) projednání návrhu nových stanov

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ

Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ Organizační směrnice č. 2/2014 PRAVIDLA PRO TVORBU A ČERPÁNÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY A ÚDRŽBU DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ 1. Předmět úpravy 1.1 Směrnice navazuje na organizační

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe

Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe Centrum energetického poradenství PRE 17.10.2013 Praha Ing. Jiří Zerzaň Dopady zákona č.67/2013 Sb. o službách do rozúčtovatelské praxe NOVÉ LEGISLATIVNÍ NORMY Zákon č. 318/2012 Sb. - novela zákona č.

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Závěrečný účet za rok 2012

Závěrečný účet za rok 2012 Město Čelákovice Závěrečný účet za rok 2012 Zpracoval: Ing. Karel Majer Vyvěšeno: Sejmuto: Obsah 1) Zpráva auditora 2) Rozbor hospodaření 3) Vyúčtování finančních vztahů 4) Majetek, pohledávky, závazky,

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno

Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Zápis ze schůze Společenství vlastníků jednotek domu Dusíkova č. p. 910, Brno Datum: 5. června 2013 Místo: Konferenční sál nadačního fondu Maják, Dusíkova 824/5 Přítomni: za výbor - Ing. Martin Lisý předseda

Více

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku

Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku Zápis z členské schůze Bytové družstvo U soutoku konané dne 10. listopadu 2014 v době od 19:00 hod. v sušárně č. 1 v domě čp. 1542. Členskou schůzi zahájil pan Parkan v 19:05 hodin. Byla provedena prezence

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:.

Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. Smlouva o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu Smluvní strany: 1.Člen-převodce:.nar.: evidenční členské číslo:. společný člen:.nar.: bytem:. ( nová adresa, kam se

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby

3 Vymezení a rozsah služeb 4 Výše záloh za služby a způsob změny jejich výše 5 Rozúčtování nákladů na služby 67 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy

1 Předmět úpravy. 2 Základní pojmy Směrnice č. 35/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Bytové družstvo Fantova Fantova 1782/32, Praha 515 IČ:

Bytové družstvo Fantova Fantova 1782/32, Praha 515 IČ: Zápis z členské schůze konané dne: 29. června 2016 místo: jídelna FZŠ Trávníčkova čas zahájení: 19:05 přítomnost členů: 42, to je 53,2% výrok: schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou hlasů Program

Více