KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) Investiční společnost s proměnným základním kapitálem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) Investiční společnost s proměnným základním kapitálem"

Transkript

1 Výroční zpráva k 30. září 2014 KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Lucembursko R.C.S. Luxembourg B

2 Tato zpráva je český překlad z anglického překladu francouzské verze zprávy. V případě rozporů v obsahu nebo smyslu textu mezi českou a francouzskou verzí má přednost verze francouzská. Nelze přijmout žádné upsání akcií na základě finančních zpráv. Platné je pouze upsání akcií vycházející z platného prospektu doplněného poslední veřejně přístupnou výroční zprávou a dále pololetní zprávou, pokud tato byla uveřejněna po poslední výroční zprávě.

3 Obsah Organizace... 2 Obecné informace... 5 Finanční klima... 7 Zpráva schváleného auditora Konsolidovaný výkaz jmění Konsolidovaný výkaz operací Konsolidovaný výkaz změn čistého obchodního jmění KBC INTEREST FUND CZK Alpha (dříve KBC MONEY CZK Alpha) Investiční politika a výhled Výkaz jmění Výkaz operací Výkaz změn čistého obchodního jmění Statistické informace Výkaz cenných papírů v portfoliu a ostatních čistých aktiv KBC INTEREST FUND CZK Omega (dříve KBC MONEY CZK Omega) Investiční politika a výhled Výkaz jmění Výkaz operací Výkaz změn čistého obchodního jmění Statistické informace Výkaz cenných papírů v portfoliu a ostatních čistých aktiv Poznámky k finančním výkazům Další informace (nepodléhající auditu)

4 Organizace Sídlo společnosti 11, rue Aldringen L-1118 LUXEMBOURG Představenstvo Předseda Wouter VANDEN EYNDE ředitel KBC FUNDS 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL Členové představenstva Lazlo BELGRADO Karel DE CUYPER Rafik FISCHER ředitel Řízení specializovaných investic KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK ředitel KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK ředitel Globálních služeb investorům KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUCEMBURK (do 20. prosince 2013) Správcovská společnost KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK Představenstvo správcovské společnosti Předseda Dirk MAMPAEY Luc GIJSENS předseda Výkonného výboru KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (od 30. dubna 2014) generální manažer KBC GROUP S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (do 30. dubna 2014) Členové představenstva Ivo BAUWENS generální manažer KBC GROUP RE S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK 2

5 Organizace (pokračování) Jürgen VERSCHAEVE Christiaan STERCKX Wouter VANDEN EYNDE Pověřený člen představenstva KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (od 15. dubna 2014) Pověřený člen představenstva KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (do 21. února 2014) Pověřený člen představenstva KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (do 21. února 2014) Ředitelé správcovské společnosti Karel DE CUYPER Lazlo BELGRADO (od 15. dubna 2014) Dirk MAMPAEY (do 21. února 2014) Wouter VANDEN EYNDE (do 30. dubna 2014) Centrální správce KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK Pověřená centrální správa KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUCEMBURK Správce investic následujících podfondů: KBC INTEREST FUND CZK Alpha (dříve KBC MONEY CZK Alpha) KBC INTEREST FUND CZK Omega (dříve KBC MONEY CZK Omega) CSOB ASSET MANAGEMENT A.S. Praha 5, Radlická 333/150 CZ PRAHA 5 Depozitní banka a hlavní zprostředkovatel plateb KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUCEMBURK Schválená auditorská společnost DELOITTE Audit společnost s ručením omezeným 560, rue de Neudorf L-2220 LUCEMBURK 3

6 Organizace (pokračování) Finanční služby a zprostředkovatelé plateb v Belgii CBC BANQUE S.A. 5, Grand Place B-1000 BRUSEL KBC BANK S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL v Lucembursku KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUCEMBURK v České republice ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Praha 5, Radlická 333/150 CZ PRAHA 5 na Slovensku ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Michalska 18 SK Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA 4

7 Obecné informace Společnost KBC INTEREST FUND (dále také investiční společnost nebo SICAV ) je Investiční společnost s proměnným základním kapitálem podle lucemburského právního řádu, založená v Lucembursku dne 24. dubna 1989 na dobu neomezenou, v souladu s ustanoveními novelizovaného zákona ze dne 30. března 1988 týkajícího se subjektů kolektivního investování a zákona ze dne 19. srpna 1915 o obchodních společnostech ve znění pozdějších úprav. Investiční společnost se řídí Částí II zákona ze 17. prosince 2010 ve znění pozdějších úprav, týkajícího subjektů kolektivního investování, a je klasifikován jako alternativní investiční fond ( AIF ) podle zákona ze dne 12. července Investiční společnost určila společnost KBC ASSET MANAGEMENT S.A., aby jednala jako zplnomocněný správce alternativního investičního fondu. Na mimořádné valné hromadě konané dne 7. května 2014 bylo rozhodnuto změnit název investiční společnosti z KBC MONEY na KBC INTEREST FUND a názvy jednotlivých podfondů následujícím způsobem: Původní název KBC MONEY EURO KBC MONEY EURO MEDIUM KBC MONEY USD KBC MONEY CZK Alpha KBC MONEY CZK Omega KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER EUR 2 KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4 Nový název KBC INTEREST FUND CASH EURO KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM KBC INTEREST FUND CASH USD KBC INTEREST FUND CZK Alpha KBC INTEREST FUND CZK Omega KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER EUR 2 KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4 K datu vydání této zprávy nabízí investiční společnost následující podfondy: - KBC INTEREST FUND CASH EURO denominován v EUR - KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM denominován v EUR - KBC INTEREST FUND CASH USD denominován v USD - KBC INTEREST FUND CZK Alpha denominován v CZK - KBC INTEREST FUND CZK Omega denominován v CZK - KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4 denominován v CZK (datum zveřejnění čistého obchodního jmění při počátečním úpisu : 11. října 2013) Představenstvo rozhodlo o předčasné likvidaci následujících podfondů: - KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění: 31. října 2013) - KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění: 30. června 2014) - KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER EUR 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění: 29. srpna 2014) denominován v CZK denominován v CZK denominován v EUR Investiční společnost vydává 2 kategorie akcií, a sice akcie kategorie DIV, které zaručují právo na vyplácení dividendy, zatímco poměrná část výsledků, kterou je možné připsat na akcie kategorie CAP, není vyplacena, ale je kapitalizována, tzn. je přidána k poměrné části čistých aktiv podfondu, které lze přidělit akciím kategorie CAP. Podkategorie akcií Institutional B Shares kapitalizačního typu je určena investičním prostředníkům uvedených skupinou KBC v rámci podfondu KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM. Stanovy udělují představenstvu pravomoc určovat investiční politiku každého aktivního podfondu společnosti. Cílem podfondu KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM je investovat alespoň 20 % čistých aktiv do nástrojů peněžního trhu, které jsou pravidelně obchodovány a které jsou vydány prvotřídními emitenty, a do likvidních aktiv. Investice do likvidních aktiv a nástrojů peněžního trhu od jednoho a téhož emitenta nebo u jedné a téže protistrany mohou překročit 20 % čistých aktiv. Zbytek bude investován do dluhopisů, vkladových certifikátů a jiných převoditelných cenných papírů nebo dluhových nástrojů. Cílem podfondů KBC INTEREST FUND CZK Alpha a KBC INTEREST FUND CZK Omega je investovat alespoň 20 % čistých aktiv do likvidit a nástrojů peněžního trhu, které jsou pravidelně obchodovány a které jsou vydány prvotřídními emitenty. Investice do likvidních aktiv a nástrojů peněžního trhu od jednoho a téhož emitenta nebo u jedné a téže protistrany mohou překročit 20 % čistých aktiv. Zbytek bude investován do dluhopisů, vkladových certifikátů a jiných převoditelných cenných papírů nebo dluhových nástrojů. 5

8 Obecné informace (pokračování) Více než 20 % z čisté hodnoty aktiv podfondu může být investováno do cenných papírů jiných než převoditelné cenné papíry a/nebo jiných snadno obchodovatelných finančních aktiv, jak je uvedeno v článku 41 (1) zákona ze dne 17. prosince 2010, např. do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které nejsou kótovány na burze nebo nejsou obchodovány na regulovaném trhu, a do vkladů u úvěrových institucí s dobou splatnosti delší než 12 měsíců. Průměrná doba trvání portfolia podfondu KBC INTEREST FUND CZK Alpha nikdy nepřesáhne 18 měsíců, zatímco průměrná doba trvání portfolia podfondu KBC INTEREST FUND CZK Omega nepřesáhne 24 měsíců. Podfondy KBC INTEREST FUND CASH EURO a KBC INTEREST FUND CASH USD jsou fondy peněžního trhu. Investiční politika obou těchto podfondů je navržena tak, aby co nejvíce omezila kapitálové riziko a zajistit výnos v souladu s úrokovými sazbami nástrojů peněžního trhu, a to prostřednictvím přímých a nepřímých investic do nástrojů peněžního trhu, vkladů a převoditelných cenných papírů. Tyto podfondy nenabízejí garantovaný výnos nebo ochranu kapitálu. Investičním cílem podfondů KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění k 31. říjnu 2013), KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění k 30. červnu 2014), KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER EUR 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění k 29. srpnu 2014) a KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4, jež se všechny řídí dle struktury Index Jumper, je dosáhnout ke konečnému datu splatnosti případného zisku v závislosti na vývoji indexu. U struktury Index Jumper je dotyčný podfond předčasně uzavřen, jakmile jedna ze Sledovaných hodnot není nižší než počáteční hodnota. V takovém případě zisk vyplácený spolu s počáteční upisovací hodnotou odpovídá určené procentní sazbě násobené číslem příkazu Sledované hodnoty, která předčasné uzavření podfondu způsobila. Počet sledovaných hodnot je předem stanoven. Pokud žádná ze Sledovaných hodnot předčasné uzavření podfondu nezapříčiní, nabízejí se ke dni splatnosti tři následující možnosti: Scénář 1 Pokud Konečná hodnota není nižší než Počáteční hodnota, hodnota obchodního jmění ke dni splatnosti bere v úvahu jednak počáteční hodnotu obchodního jmění a jednak pevný výnos. Scénář 2 Pokud je Konečná hodnota nižší než Počáteční hodnota, ale není nižší než určená procentuální sazba z Počáteční hodnoty, není během výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění ke dni splatnosti dosaženo žádného kladného či záporného výnosu. Scénář 3 Pokud je Konečná hodnota nižší než určená procentuální sazba z Počáteční hodnoty, pak se při výpočtu hodnoty obchodního jmění ke dni splatnosti odečte určená procentní sazba poklesu indexu od počáteční hodnoty obchodního jmění. Tyto podfondy nenabízí ani garantovaný výnos, ani ochranu kapitálu, a to ani během sledovaných období, ani ke dni splatnosti. Výroční a pololetní zprávy, kompletní prospekt a stanovy investiční společnosti lze obdržet zdarma v sídle investiční společnosti a v zemích, kde je distribuce akcií investiční společnosti povolena, také u institucí odpovědných za poskytování finanční obsluhy. 6

9 Finanční klima Všeobecné investiční klima 1. října září 2014 V letních měsících roku 2013 se pochybnosti o udržitelnosti ekonomického oživení začaly rozpouštět. Evropa setřásla recesi, krize eura povolila své sevření, USA lehce strávily tvrdý úsporný program a Japonsko se vymanilo z negativní deflační spirály. Akciové trhy na optimismus týkající se světové ekonomiky reagovaly vřele. A dluhopisové trhy byly fascinovány plánem Evropské centrální banky (ECB), že následuje svůj americký protějšek a začne ve velkém měřítku skupovat státní dluhopisy. Nejistá chůze po provaze Přestože od roku 2010 překonala tvorba nových pracovních míst ve Spojených státech jejich úbytek, růst počtu pracovních míst zůstával po nějakou dobu velmi skromný. Míra nezaměstnanosti klesla, ale ze špatných důvodů. Ne proto, že by zaměstnanost rostla tak výrazně, ale proto, že mnoho Američanů z rozčarování opustilo trh práce. Zvýšení platů sotva překonalo inflaci. Dohromady tyto dva faktory způsobily, že kupní síla domácností ve Spojených státech vzrostla pouze v omezené míře, takže hospodářský růst zůstal po dlouhou dobu nevýrazný. Nicméně americká ekonomika byla v zásadě mnohem silnější, než by se podle strohého číselného vyjádření růstu mohlo zdát. K přestala platit řada dočasných daňových odpisů a dalších rozpočtových stimulů. To přidusilo beztak slabý růst do té míry, že se vyrojily obavy z nové recese. Ta však nenastala právě naopak. Zmírnění nejistoty týkající se fiskální budoucnosti opět podnítilo důvěru spotřebitelů a výrobců. Do hry se vrátily půjčky a míra úspor klesla. Růst se zvedl, což se promítlo do lepších čísel na trhu práce. Za prvních osm měsíců roku 2014 bylo vytvořeno v průměru nových pracovních míst měsíčně a míra nezaměstnanosti klesla o 0,9 procentního bodu na 6,1%. Recese v EMU, uspíšená krizí eura a sahající až do čtvrtého čtvrtletí roku 2011, skončila. Od druhého čtvrtletí roku 2013 se hospodářský růst konečně znovu ocitl v kladných číslech a celková míra nezaměstnanosti se přestala zvyšovat. Ale údaje o růstu zůstaly neuspokojivě slabé. K nim se přidala častá varování před deflací. Japonsku se podařilo vymanit se z negativní deflační spirály. Bank of Japan oznámila v dubnu 2013 svůj výslovný záměr sledovat inflační cíl +2 %, přičemž za tímto účelem během dvou let zdvojnásobí svou měnovou bázi. V očekávání změny politiky japonský jen už od srpna 2012 prudce oslabuje, což bylo také tématem parlamentních voleb konaných v prosinci Díky tomu se v roce 2013 zotavil japonský vývoz a inflace se přehoupla do kladných čísel. Hospodářskému oživení se však v roce 2014 nepodařilo získat další síly. DPH se od 1. dubna zvýšila o 5 %. To povzbudilo spotřebitele, aby své nákupy pokud možno stihli v prvním čtvrtletí, ale nárůst zaznamenaný v prvních třech měsících byl roven síle poklesu ve čtvrtletí druhém. Slabý hospodářský růst na Západě měl také vliv na exportní výkonnost rozvíjejících se zemí. To se ve sledovaném roce promítlo do výrazného ochlazení jejich růstu, a to zejména v zemích, jako jsou Brazílie a Jihoafrická republika, kde mají významnou úlohu některá komoditní odvětví. Zpomalení růstu v Číně přitáhlo čas od času pozornost k problémům nadměrného dluhového břemene čínských bank. Krize eura překonána Krize eura vypukla v říjnu 2009, kdy investoři do dluhopisů začali pochybovat o schopnosti Řecka splácet své dluhy. To vyvrcholilo v létě roku 2012, kdy Řecko upadlo nejen do finančního a ekonomického chaosu, ale i do politického vakua. Krize vedla k bankrotu Řecka a Kypru. Portugalsko a Irsko ztratily důvěru zahraničních investorů do dluhopisů, a musely být zachráněny MMF, ECB a svými partnerskými zeměmi EMU. Španělsku a Itálii se tomuto osudu podařilo těsně uniknout. Státní finance se však ve skutečnosti vymkly vymkly vládám z rukou po celé Evropě. Osudy evropských bank a evropských států jsou úzce provázány. Banky, které si tradičně drží rozsáhlé portfolio státních dluhopisů, vyšly z úvěrové krize let značně oslabené. Jejich rezervy určené k zvládání znehodnoceného portfolia dluhopisů byly vyčerpány. Čím nižší je úvěrový rating státu, tím vyšší jsou náklady a tím náročnější je pro vlády těchto států zastoupit banky v jejich funkci. Vzájemná důvěra mezi evropskými bankami byla také zcela narušena a měnový zprostředkovací kanál se zablokoval. Kvůli těmto souvislostem se systém eura značně zapotácel a byla dokonce ohrožena samotná další existence jednotné měny. Zatímco zuřily tyto bouře, došlo k reformám některých pravidel měnové zóny. Jakmile však opadl pocit naléhavosti, bylo náhle téměř nemožné sladit sedmnáctery housle členských států na společnou notu. ECB zůstala na obranu eura v podstatě sama. Centrální banka spatřovala svou klíčovou úlohu v odblokování peněžního toku. To bylo pobídkou pro vznik různých programů extrémně levného poskytování likvidity bankovnímu sektoru (pod zkratkami LTRO a TLTRO) a nového rámce přísnějšího bankovního dohledu (včetně bankovní unie, pravidelných zátěžových testů a pokračující rozsáhlé kontroly kvality bankovních aktiv). Tento nový rámec je určen k obnovení vzájemné důvěry v evropském bankovním sektoru a k obnovení mezibankovního trhu, jelikož banky budou opět příznivě nakloněny poskytování úvěrů. 7

10 Finanční klima (pokračování) Jakmile se ECB v září 2012 s velkou bravurou zaručila, že je v případě nutnosti připravena pokračovat v těchto injekcích likvidity donekonečna, důvěra ve státní dluhopisy se rázem obnovila. Diferenciály úrokových sazeb mezi členskými státy EMU se snížily, aniž by k tomu bylo nutné podniknout jakékoli další kroky. V průběhu roku 2014 se již byly Irsko a Portugalsko schopny financovat tradičnějším způsobem. Řecko v březnu dokonce úspěšně uzavřelo novou půjčku krytou svými státními dluhopisy. Nový rekord firemních zisků Ekonomické ozdravení bylo doprovázeno velkolepým oživením firemních zisků. Všechny společnosti zastoupené v indexu S&P ve Spojených státech se již ve třetím čtvrtletí roku 2012 opět dostaly na úroveň svých zisků z doby před nástupem recese a od té doby jejich zisky rostly tempem přibližně 5 % ročně. Růst jejich zisků byl způsoben nejen vyššími příjmy, ale i tvrdým snížením nákladů (mezd). Velkolepé oživení zisků, které zaznamenaly do roku 2011 společnosti tvořící index MSCI Europe, se nepodařilo udržet. Krize eura doprovázená recesí v Evropě, znehodnocení portfolia státních dluhopisů v držení bank a silné euro zanechaly své stopy. Zisk na akcii se v prvním čtvrtletí roku 2014 snížil v průměru o 25 % ve srovnání s polovinou roku Kladný růst zisků byl nakonec zaznamenán opět ve druhých třech měsících roku, a to po devíti čtvrtletích. Korekce na komoditním trhu: to nejhorší je za námi Arabské jaro a boj o moc v Libyi zvedly cenu barelu ropy Brent na konci dubna 2011 na 126 amerických dolarů. Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou během posledních tří let (slabá celosvětová poptávka, vysoké zásoby a rostoucí dodávky) způsobily, že cena ropy od té doby klesla, kromě občasného zvýšení v důsledku vzplanutí geopolitického napětí (například v roce 2013 při narušení dodávek v Libyi a Nigérii a v roce 2014, kdy irácká ropná pole ohrozili islámští extremisté). Na konci září 2014 činila cena za barel ropy 95 amerických dolarů. Strmý růst cen na většině ostatních komoditních trzích skončil již dříve. Ceny mnoha průmyslových kovů a zemědělských výrobků dosáhly maxima zhruba v polovině února Poté následovala korekce, dosahující až 30 % (hliník) nebo 40 % (měď, nikl) oproti maximální úrovně ze začátku roku Rozptýlení ekonomických pochybností v posledních měsících dle všeho vytvořilo této cenové korekci spodní mez. Inflace zvolnila. Ve Spojených státech klesl meziroční nárůst indexu spotřebitelských cen ze svého vrcholu 3,9 % v září 2011 na cyklické minimum 0,9 % v říjnu Dezinflační efekt padajících cen ropy a komodit od té doby přetrvává. Nezaměstnanost klesá. Nepatrně se zrychluje zvyšování platů. Výsledkem je, že inflace 2,1 % v červenci 2014 se zrychluje. To se však (v současné době) netýká Evropy, kde zůstává inflace nízká (0,3 % v srpnu 2014). Silné euro (minimálně do jara 2014) a nedostatečný ekonomický růst o sobě stále dávají vědět. Naučit se žít se zápornými úrokovými sazbami Americká centrální banka (Fed) již snížila svou klíčovou sazbu velmi brzy na začátku krize. Od prosince 2008 činila sazba symbolických 0,25 %. ECB otálela se snižováním svých sazeb mnohem déle. Při dvou příležitostech v roce 2014 snížila svou klíčovou sazbu o 10 základních bodů. Od 4. září tato sazba činila 0,05 %. U vkladů je úroková sazba nyní negativní, a sice ve výši -0,20 %. Prezident ECB Mario Draghi zdůraznil, že níže už sazba neklesne. Politika peněz (téměř) zdarma nestačila na zajištění hospodářského ozdravení, které by se ukázalo jako trvalé. Centrální banky proto hledaly alternativy. Federal Reserve, Bank of England a Bank of Japan intervenovaly přímo na dluhopisových trzích a ve snaze udržet co nejníže dlouhodobou sazbu skoupily velké množství dluhopisů. Fed například až do konce roku 2013 skupovala státní dluhopisy a hypoteční úvěry v hodnotě 85 miliard dolarů měsíčně. Tento program byl od ledna 2014 postupně utlumován a jeho konec byl plánován na říjen. Tím byl zahájen nový trend označovaný jako tapering, jehož cílem je odpojit ekonomiku od infuze likvidit. Bank of England na konci roku 2013 již nepokračovala ve svém programu objemných injekcí likvidit. Bank of Japan v dubnu 2013 svůj vlastní program pouze spustila a chvíli v něm dokázala pokračovat. ECB je u podobně neortodoxních politik velmi opatrná. V prosinci 2011 a v únoru 2012 spustila své programy dlouhodobých refinančních operací (LTRO - long term refinancing operations), v rámci nichž byly bankám poskytnuty tříleté úvěry za extrémně příznivých podmínek. Banky je dychtivě přijaly (v celkové částce miliard eur). Tyto nové peníze však nebyly přeměněny na půjčky domácnostem a malým a středně velkým podnikům, jak se očekávalo, nýbrž je banky investovaly do státních dluhopisů. V průběhu let 2013 a 2014 byly tyto úvěry ve velké míře předčasně splaceny a ECB musela nechtěně čelit situaci nedostatku likvidit v oběhu. Se záměrem snížit svou bilanční sumu zpět na úroveň z konce roku 2012 spustila ECB v září nové programy pumpování likvidit na trh. Balíčky půjček (v podobě cenných papírů zajištěných aktivy a krytých dluhopisů) byly vykoupeny a byly spuštěny nové programy LTRO (ovšem tentokrát pod výslovnou podmínkou, že zapůjčené peníze zamíří do reálné ekonomiky). Lze pochybovat o tom, zda zamýšlených miliard eur může být takto zahrnuto do účetní rozvahy ECB. V každém případě dveře k nejsnadnější možnosti (mohutný nákup státních dluhopisů dle amerického vzoru) zůstávají zavřeny: Bundesbank je nadále proti. Hledání podlahy pro dluhopisové sazby 8

11 Finanční klima (pokračování) Silné pochybnosti o hospodářské situaci, úspěšné srážení inflace a intervence centrální banky drží výnosy z dluhopisů na historickém minimu. Vyhlášení taperingu ve Spojených státech (na konci května 2013) způsobilo, že sazby desetiletých amerických dluhopisů poskočily na konci roku 2013 těsně nad 3 %. Obšírná, transparentní a uklidňující komunikace ze strany tamní centrální banky dosáhla kýženého účinku, a výnosy amerických dluhopisů v roce 2014 opět poklesly. Na konci sledovaného období činily americké desetileté sazby 2,51 %. Německé výnosy klesly ještě výrazněji. V čím nižších číslech se tamní inflace pohybovala a čím slabší byly zveřejněné údaje o hospodářském růstu, tím silnější zavládlo přesvědčení, že rozsáhlý program ECB na nákup dluhopisů by nemusel být zas tak dlouho odkládán. Dne 15.srpna klesly německé desetileté sazby poprvé pod 1 %. Během krize eura byla podstatným způsobem restrukturalizována portfolia dluhopisů. Dluhopisy těch evropských zemí, které se ocitly v samém oku uragánu, byly navzdory mezinárodním zárukám odstraněny a nahrazeny dluhopisy německými. Když se prezidentovi ECB podařilo v září 2012 obnovit důvěru v euro, rozpětí sazeb v rámci EMU se začalo srovnávat. Tento trend pokračoval v průběhu hodnoceného období prakticky bez přerušení. Totéž platí pro rozpětí mezi belgickými a německými výnosy. Belgická riziková prémie se do 30. září 2014 snížila na pouhých 35 bazických bodů. V posledních letech nedošlo v podnikatelském sektoru k žádným významnějším bankrotům. Platební schopnost a likvidita nefinančních společností byly jen málokdy tak dobré, jako jsou v současné době. To vedlo v posledních letech k velkolepému poklesu kreditních spreadů, a tento trend v hodnoceném období nadále pokračoval. Tlak na euro se uvolňuje Od krize eura uplynuly dva roky. Během tohoto období centrální banky USA a EMU zavedly každá svou měnovou politiku, a navzdory dvěma důležitým změnám nebyl kurs eura vůči dolaru výrazněji volatilní než jindy. V roce 2013 jako kdyby euro chtělo aspirovat na nejslabší měnu na světě, ale v roce 2014 rozšiřující se rozpětí sazeb mezi USA a Německem začalo upřednostňovat dolar. Na konci sledovaného období stálo jedno euro 1,263 USD, a bylo tak jen o 8,5% levnější než na konci roku Spolu s americkým dolarem posílila také britská libra. Hrozba skotské nezávislosti tento model v období před referendem dočasně přerušila. Po rozsáhlém zásahu Bank of England na konci roku 2013 naznačila, že nevylučuje možnost zvýšení úrokových sazeb v průběhu roku Zatím tak neučinila, jelikož ekonomické oživení ztratilo v roce 2014 na síle. Znehodnocení japonského jenu bylo zastaveno. Měna se i nadále pohybovala v úzkém rozpětí kolem 100 jenů za dolar. Dříve, v období od poloviny roku 2012 do poloviny roku 2013, japonský jen klesl přibližně o 25 % v očekávání radikálního obratu v politice, jenž měl vyhnat strašidlo deflace nadobro. Ostatní asijské země vnímají pokles hodnoty jenu jako předzvěst měnové války. Měny z rozvíjejících se zemí se také v roce 2013 dostaly pod tlak, když Fed v květnu téhož roku oznámil, že má v úmyslu urychlit útlum své vysoce uvolněné měnové politiky. Investice na těchto trzích byly repatriovány v očekávání vyšších úrokových sazeb v USA. Zejména, brazilský real (BRL), jihoafrický rand (ZAR) a turecká lira (TRY) - ne náhodou měny zemí s vysokými schodky zahraničního obchodu - těžce klesly na hodnotě. V případě turecké liry byl tento pád ještě umocněn ničivým vnitřním bojem o moc. Příliv začal opadat v březnu Jak se trhy obávaly, útlum nákupních programů nevedl na Západě k podstatně vyšším výnosům z dluhopisů,. Bank of China nadále prováděla aktivní kurzovní politiku. To umožňuje čínská měně postupně získávat na hodnotě tempem ve výši zhruba 0,2 % za měsíc, pokud je hospodářský růst dostatečně vysoký. Je-li růst ohrožen, pak umožní měně oslabovat. Remminbi bylo 30. září oproti dolaru o 1,5 % nižší než na konci roku Oživení na burzách pokračuje Krize eura a obava, že by se evropský bankovní sektor mohl zhroutit, tvořily na akciových trzích v období od dubna 2010 do října 2011 téměř trvalý stín. Nálada se změnila v průběhu roku 2012 díky lepším zprávám o americkém trhu práce. V posledních měsících posílily optimismus z ekonomiky poměrně ustálené hodnoty ukazatelů PMI (ukazatele podnikatelské důvěry). Od října roku 2012 byl základní trend na mezinárodních akciových trzích nepochybně pozitivní. Křivky grafů připomínají mírnou škytavku, o čemž svědčí historicky nízká volatilita cen akcií. Celkově se index MSCI All Country World (nejširší globální index) k 30. září 2014 meziročně zvýšil o 13,4 % v eurech. Západní Evropa nadále doháněla výkon na tradičních trzích, o což se snaží od roku 2012, avšak pouze se střídavými úspěchy (výnos z indexu MSCI Europe v eurech v tomto období byl +7,3 %). Obavy, že problémy EMU v sobě ukrývají systémové riziko, zmizely úplně, byly však nahrazeny obavami z deflace. Nižší zhodnocení v Evropě (ve srovnání s USA) tomu s největší pravděpodobností nahrálo, protože firemní zisky v Evropě již dva roky značně zaostávaly za oběma prognózami i za příjmy ve Spojených státech. 9

12 Finanční klima (pokračování) Index S&P 500 poprvé prolomil 26. srpna symbolickou úroveň bodů. Bruselskému indexu BEL 20 (+10,2 %) se dařilo více či méně v souladu s ostatními evropskými trhy. Prodejci trpí ostrou konkurencí na silně přesyceném trhu, z něhož si svůj díl ukrajují nováčci. Společnost Colruyt musela poprvé oznámit nižší podíl na trhu a pokles zisku, zatímco společnost Delhaize vytáhla do boje a představila drastický plán na svou restrukturalizaci. Biotechnologická společnost Thrombogenics nemohla najít partnera, utrpěla několik těžkých porážek a musela index BEL 20 opustit. Její místo zaujala 23. března 2014 společnost Bpost. Japonsko dosáhlo mírných zisků, pokud jde o jeho měnu (+3,5 %), ale pro evropského investora zde byl bonus stejně vysoký jako zhodnocení jenu. Ekonomická situace však není přesvědčivá, přestože prognózy týkající se inflace jsou již pozitivní. Rozvíjející se regiony po několika letech nižší výkonnosti uspořádaly comeback. Asijské rozvíjející se trhy (+14,3 %) zaznamenaly od března a dubna silně nadprůměrnou výkonnost. Oživení nastalo zcela souběžně se zlepšení ukazatelů PMI (v regionu i celosvětově) a (opatrným) oživením vývozu v regionu. Tento vývoj vedl k okamžitému poklesu obav z úvěrové bubliny v Číně. Latinská Amerika (+10,2 %) si zpočátku vedla velmi dobře, ale bez pevných základů. Ekonomické klima v Brazílii se podstatně zhoršilo a Argentina začala po finanční stránce lapat po dechu následně po soudním rozhodnutí v USA, které snížilo status této země na Selective Default (tj. v selektivní platební neschopnosti). Existují důkazy o prudkém poklesu východní Evropy (-6,6 %) v reakci na krizi na Ukrajině a sankce vůči Rusku. Jednotlivé sektory se velmi lišily ve výnosech. Nejlépe se dařilo sektoru farmaceutického průmyslu (+25,6 %), technologií (+21,8 %) a distribučních sítí (+21,1 %). Sektory spotřebního zboží (+6,9 %), kapitálového zboží (+8,8 %) a těžařských společností (+8,8 %) všechny tři jsou cyklické sektory se nacházely mezi nejméně výkonnými. Farmaceutický průmysl přitom již dávno ztratil auru růstového sektoru. V posledních letech v něm neproběhlo mnoho inovací a sektor procházel transformací. Podniky byly reorganizovány, došlo k rozsáhlým akvizicím a byly spuštěny programy zpětného výkupu akcií, zatímco investoři se přesouvali do jiných sektorů dle své chuti. Sektor technologií se těšil přitažlivému zhodnocení a optimističtějším odhadům růstu i číselnému vyjádření zisků, které vysoce předčily všechna očekávání. Výsledky za poslední období potvrdily, že obrat a zisky byly podporovány novými trendy jako e-commerce, mobilní aplikace, cloud computing a vylepšení sítí. T Jejich rozvahy jsou prakticky bez dluhů a mají velké množství hotovosti, která je stále větší měrou vyplácena akcionářům. Vstup společností Twitter a Alibaba na burzu dodal tomuto sektoru nový impuls. Sektor distribučních sítí se po značnou dobu netěšil velké přízni investorů. Dlouho zůstávalo nejisté, do jaké míry po nich vlády mohou požadovat, aby přispěly k reformám státních financí. Éra masivních, až chorobných úsporných opatření je nyní již za námi. Poptávce se opět těší cinkání dividendy. S ohledem na zlepšení ekonomického prostředí jsou neuspokojivě nízké výsledky cyklických sektorů překvapivé. Automobilový průmysl povstal z popela, ovšem prodej aut v Evropě, zejména v segmentu sériové výroby, je zklamáním z důvodu nikterak oslnivé ekonomické situace. Stížnosti poukazují na problémy s nevyužitou nadměrnou výrobní kapacitou a na tlak na ziskové marže. Němečtí výrobci luxusmích automobilů vytvářejí zhruba polovinu svých zisků v Číně. Čínský trh si v roce 2013 užil další vynikající rok, když na něm bylo prodáno 22 milionů vozů. Sektor kapitálového zboží zůstává zatížen celosvětovým přebytkem výrobní kapacity. Navzdory ekonomickému oživení zůstávají investiční rozpočty skromné. Velká investiční vlna v těžebním sektoru odezněla spolu s poklesem čínské poptávky po komoditách. První desetiletí tohoto století ovládl příběh velkého čínského hospodářského růstu, který vyústil v neukojitelný hlad po komoditním zboží. Díky tomu se sektor těžebních společností dočkal úžasného růstu. Obrovské investice vedly k masivnímu rozšíření kapacity. Nyní je však tato nadměrná nabídka snadno k rozpoznání a veškerý rozruch kolem tohoto sektoru utichá. Díky skvělému výkonu sektoru nemovitostí (+17,2 %) na nějakou dobu zmizela srážka, s níž se tento sektor obchoduje. Vysoké dividendy klesly, a jak se ve světě s takřka nulovými úrokovými sazbami vyjasňuje ekonomický výhled, celý sektor se stává atraktivnějším. 10

13 Finanční klima (pokračování) Prognózy Lidé žijící na kontinentální Evropě si to možná neuvědomují, ale světová ekonomika se dostává do slušného provozního tempa. Číselné údaje o růstu za rok 2014 (podle současného odhadu 3,3 %) jsou solidní, ale nejsou výjimečné. Ve Spojených státech, Velké Británii a v rozvíjejících se asijských zemích je optimismus týkající se růstu na vzestupu, zejména díky větší kupní síle spotřebitelů a zmírnění úsporných opatření. Ekonomický motor v eurozóně opět zadrhává. Ukazatele růstu v USA stouply. Nezaměstnanost klesá poměrně prudce a za prvních osm měsíců roku bylo vytvořeno nových pracovních míst, což se promítá 2% meziročního růstu zaměstnanosti. Přestože lze míru nezaměstnanosti považovat za mírnou (6.1 % v srpnu), může být stále relativně vysoká, tato průměrná výše totiž skrývá velké rozdíly mezi jednotlivými státy a odvětvími. Existují dokonce zprávy o místy napjaté situaci. Důsledkem růstu zaměstnanosti bylo i rychlé zvyšování platů: ne sice moc dramatické, ale postupem času dost na to, abychom mohli hovořit o silném hospodářském růstu a přestat se obávat deflace. Kontrast s eurozónou je značný: opatrné oživení ekonomiky, které začalo v roce 2013, zakolísalo již v následujícím roce Důvěra německých výrobců prudce klesla, když EU vyhlásila sankce vůči Rusku, a následně ještě znovu, když prozměnu Rusko vyhlásilo své protisankce. Stačí málo, a evropské hospodářství se může potřetí za posledních šest let ocitnout v recesi. Neočekáváme však, že věci zajdou takto daleko. Vývoz do Ruska není celkově pro německé ani evropské hospodářství nijak výrazněji důležitý. Dopad urychlení globálního ekonomického růstu a znehodnocování eura na německý a evropský vývoz budou mnohem důležitější. Nízká a klesající inflace zvyšuje kupní sílu domácností, které tak budou mít prospěch z mírného zrychlení zvyšování platů. Důvěra spotřebitelů se zlepšuje a banky uvolnily své úvěrové politiky. Takže deflace není v Evropě na pořadu dne. V posledních letech se podařilo položit základy trvalejšímu růstu v roce 2015 i v dalších letech. Americké domácnosti výrazně snížily svou úroveň zadlužení, jejich míra úspor se již značně zvýšila a obsluha dluhu (splátky a platby úroku dohromady) nyní dosahuje pouze 9 % rozpočtu domácností (nejnižší úroveň za posledních patnáct let před čtyřmi roky činila 12,5 %). Domácnosti se tak pomalu dostávají do pozice, kdy mohou utratit více peněz za svou spotřebu. Obrovský nárůst v příjmech mezi lety 2009 a 2013 posílil již tak významné hotovostní pozice společností. Během krize byly investice nemilosrdně osekány, což ovšem také položilo základy pro dnešní dohánění těchto investic. Ve Spojených státech se ke konci roku 2013 podařilo najít východ ze slepé uličky, ve které po několik let uvízla tamní rozpočtová politika. Financování federálního rozpočtu je zajištěno až do března Nejostřejší hrany dlouhodobého úsporného plánu byly obroušeny. Skutečnost, že zdroj nejistoty byl odstraněn a že Fed má volnou ruku v prosazování takové měnové politiky, jakou považuje za vhodnou, je pravděpodobně důležitější než přímé účinky škrtů na hospodářský růst, které rozhodně nejsou přehnaně velké. Fed je přesvědčena, že nadešel čas, aby upravila svou mimořádně flexibilní měnovou politiku. Jedinečná injekce likvidit ve formě nákupních programů státních dluhopisů a dalších dluhových papírů je postupně snižován. Americká centrální banka se domnívá, že hospodářské oživení je dostatečně udržitelné, aby mohla postupně zaujmout neutrální měnovou politiku. Po říjnovém utažení kohoutků Fed prohlásila, že bude ještě po nějakou dobu svou klíčovou sazbu držet na 0,25 %, ale že poprvé a nikoli naposledy ji zvýší roku Přesné načasování bude záviset na vývoji nezaměstnanosti. Fed naznačila, že k prvnímu zvýšení sazby dojde zhruba v polovině roku 2015, ale mohla by tento krok podniknout i dříve, pokud přetrvá trend z posledních měsíců. Přesto však rozdíl mezi sazbou neutrální vůči růstu a současnou sazbou je tak velký, že bude trvat velmi dlouho, než měnová politika přestane být uvolněná a orientovaná na podporu růstu. Ať tak či onak, Fed bude držet dlouhodobé sazby nízko a bude hlavně zahánět všechny obavy z deflace. Krize eura sice ustoupila do pozadí, ale zbývá po ní k vyřešení mnoho problémů. V roce 2015 se pozornost bude soustředit na rozsáhlý průzkum vedený ze strany ECB a zkoumající kvalitu úvěrových portfolií evropských bank. Tento průzkum a následné zátěžové testy (zkoumající, zda jsou kapitálové rezervy bank dostatečné na přežití krize) bude muset poskytnout ECB dostatečné informace k tomu, aby se zhostila svého úkolu celoevropského bankovního regulátora, kterým se stala v listopadu. Ve Frankfurtu zejména doufají, že analýza obnoví důvěru mezi evropskými bankami do té míry, že obnoví standardní mezibankovní vztahy. Rozpočtová disciplína je nyní uvolněnější. Kontrola nad rozpočty členských států byla posílena, ale normy jsou již méně striktní a umožňují větší manévrovací prostor. Tento prostor bude v současném volebním roce plně využit. ECB zachová (téměř) nulovou sazbu na peněžním trhu ještě nějaký čas, určitě déle než její americký protějšek. Neexistuje žádný naléhavý makroekonomický důvod, aby přijala restriktivní politiku, dokud je ekonomická situace v eurozóně stále slabá a nevyskytují se známky nějakého skutečně inflačního tlaku. Inflace se již dávno není třeba obávat. Je naopak spíše nízká (má blíže k 0 % než k oficiálnímu cíli pro inflaci v eurozóně, jenž je stanoven na 2 %). Nicméně existují nezanedbatelné obavy týkající se hospodářského růstu a ECB bude co nejpevněji odhodlána předejít tomu, aby vypukla další krize eura. S největší pravděpodobností i nadále usilovat o to, aby běžná krátkodobá sazba v eurozóně dosáhla výše 3 %, což je ovšem v současné době hodně 11

14 Finanční klima (pokračování) dlouhodobý cíl, který je v dohledné době (do konce roku 2015) zhola nemožný. Hlavní starostí ECB v současné době není úroveň vlastních úrokových sazeb, ale způsob, jak tyto nízké sazby promítnout do tržních sazeb v jižní Evropě. Právě zde jsou totiž nízké úrokové sazby potřeba nejvíce a zároveň zde tržní sazby zůstávají nejvyšší. Úroky z dluhopisů klesly na samé dno. Bylo by logické, aby se výnosy na pozadí zlepšeného ekonomického prostředí opět zvýšily ze současné rekordně nízké úrovně. V důsledku toho by mohl trh v příštích měsících začít předvídat, že v roce 2015 (USA) nebo později (EMU) bude zavedena přísnější měnová politika. Nicméně v příštích měsících není pravděpodobné, že by došlo k výraznému zvýšení úrokových sazeb. V obavách o negativní důsledky pro hospodářský růst se centrální banky budou tomuto zvyšování sazeb vyhýbat utlumováním svých nákupních programů. Riziková prémie na trhu podnikových dluhopisů v posledních letech prudce klesla. Na své současné úrovni poskytuje odpovídající kompenzaci za rizika týkající se dlužníka. Výraznější zúžení rozpětí sazeb proto není na pořadu dne, přestože většina firem má velmi zdravou finanční strukturu. Rozpětí úrokových sazeb v rámci EMU se prudce zúžilo a postupně začíná správně odrážet rozdíly v kvalitě jednotlivých států jakožto dlužníků. Vzhledem k pokračujícím problémům eura nelze vyloučit zvýšení averze k riziku a volatilitu rozpětí sazeb. Rozvíjející se trhy budou i nadále k růstu světového HDP přispívat nejvíce. V Asii již silný hospodářský růst vytvořil inflační tlaky. Je tedy třeba přijmout vhodnou měnovou politiku: někdy restriktivní (jako v roce 2011), jindy stimulační (jako v současné době). Jednou z hlavních výzev tohoto desetiletí bude další vývoj spotřeby v Číně a ve zbytku Asie. Ten by mohl přispět k vyváženějšímu světovému ekonomickému řádu. Nejenže sníží závislost regionu na vývozu, ale, což je přinejmenším stejně důležité, bude mít vliv na mezinárodní kapitálové toky. Vyšší spotřeba v Číně bude znamenat nižší úspory a vyšší dovoz, včetně z USA a Evropy. To pomůže Západu vyrůst z jeho problémů se zadlužením. Díky pokračujícímu silnému růstu na rozvíjejících se trzích by celosvětová ekonomika (+2,8 % v roce 2013) mohla v roce 2014 dosáhnout růstu 3,3 % a v roce 2015 dokonce 3,5 %. To je jedním z důvodů, proč by podnikové zisky mohly v nadcházejících čtvrtletích nadále růst tempem 8-10 % - rychleji než v nedávné minulosti. Silný růst zisku také můžeme přisoudit trvalému zmrazení mezd. Kupní sílu lze tak nanejvýš udržet na současné úrovni, nic víc. O růstu mezd nemůže být prakticky vůbec řeč. Stručně řečeno, každý cent, o který se zvýší příjmy podniků, se promítne (téměř) celý do jejich zisků, nikoli do vyšších platů. Sazba peněžního trhu se nezvýší rychle a výnosy dluhopisů jsou na historických minimech. V příštích měsících tak budou nejatraktivnější možností pro investice podle všeho akcie. Nedostatek alternativ samozřejmě není dostatečný důvod ke zvýšení tržního zhodnocení. Aby se tak stalo, budou muset být investoři ochotnější podstupovat rizika. Akcie již nejsou tak levné, jak byly před nedávnem: na základě odhadu zisku na příštích 12 měsíců bude poměr cena/zisk na úrovni 16,8 na indexu S&P 500 a 13,9 u indexu MSCI Europe. To vypadá pravděpodobně: ani nijak zvlášť levné, ale ani moc drahé. Akcie jsou však stále ještě skoro zadarmo ve srovnání s dluhopisy. Výnos z akcie opak poměru cena/zisk je v současné době u indexu MSCI Europe na úrovni 7,2 %, s nebývalou prémií více než 600 základních bodů oproti německým výnosům. Lucemburk, 21. října 2014 Představenstvo Poznámka: Informace v této zprávě vypovídají o vývoji v blízké minulosti a neposkytují údaje o budoucích výsledcích. Nejsou předmětem auditu nebo jiných ověřovacích postupů ze strany schválené auditorské společnosti. 12

15 Zpráva schválené auditorské společnosti Deloitte Audit Společnost s ručením omezeným 560, rue de Neudorf L-2220 Lucembursko B.P L-1011 Lucembursko Tel: Fax: Akcionářům společnosti KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) V souladu s mandátem, který nám udělila valná hromada akcionářů, jsme provedli audit přiložených finančních výkazů společnosti KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) a každého z jejích podfondů, včetně majetkového výkazu, výkazu titulů v portfoliu a dalších čistých aktiv ke dni 30. září 2014, stejně jako výkazu operací a dalších změn čistých aktiv za účetní období uzavřené k uvedenému datu, k čemuž připojujeme přehled hlavních účetních metod a další vysvětlující poznámky k finančním výkazům. Odpovědnost představenstva investiční společnosti za finanční výkazy Představenstvo investiční společnosti s proměnným základním kapitálem zodpovídá za vyhotovení a správnost finančních výkazů v souladu s právními a regulačními normami upravujícími vyhotovení finančních výkazů platnými v Lucembursku, i za vnitřní kontrolu, kterou představenstvo investiční společnosti uzná za nezbytnou pro vyhotovení finančních výkazů bez významných odchylek, způsobených například podvodným jednáním nebo chybami. Odpovědnost nezávislého auditora Naší zodpovědností je vyjádřit náš názor k těmto finančním výkazům založený na našem auditu. Audit jsme provedli podle mezinárodních norem pro audit přijatých za Lucembursko Komisí pro dohled nad finančním sektorem. Tyto standardy vyžadují, abychom vyhověli etickým požadavkům a plánovali a provedli audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že finanční výkazy neobsahují podstatné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Zvolené postupy závisí na úsudku schváleného auditora, stejně jako posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné odchylky, ať už vzniklé úmyslným podvodem či chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje ověřený vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní uzávěrky a pro její věrné zobrazení tak, aby pak mohl navrhnout auditní postupy, jež jsou za daných okolností vhodné, nikoliv s cílem posuzovat účinnost vnitřních kontrol. Société à responsabilité limitée au capital de EUR RCS Luxembourg B

16 Zpráva schválené auditorské společnosti (pokračování) Audit obsahuje také hodnocení vhodnosti použitých účetních metod a rozumnosti účetních odhadů provedených představenstvem investiční společnosti, stejně jako hodnocení prezentace všech finančních výkazů. Jsme přesvědčeni, že údaje, které jsme k auditu obdrželi, poskytují přiměřený podklad pro vydání výroku. Výrok Podle našeho názoru podává přiložená účetní závěrka ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) a jejích podfondů k 30. září 2014 a výsledek hospodaření a změn v čistém jmění společnosti k výše uvedenému datu v souladu se zákonnými a regulačními požadavky Lucemburska. Další informace Doplňující informace obsažené ve výroční zprávě byly ověřeny v souladu s naším mandátem, ale nebyly předmětem ke zvláštní auditní proceduře prováděné v souladu se standardy popsanými výše. Proto jsme k těmto informacím nevyjádřili žádný názor. Nicméně, k těmto informacím nemáme v kontextu účetní závěrky jako celku žádné poznámky. Za společnost Deloitte Audit, schváleného auditora Jean-Philippe Bachelet, schválený účetní auditor Partner 1. prosince , rue de Neudorf L-2220 LUCEMBURK 14

17 Konsolidovaný výkaz jmění (v EUR) k 30. září 2014 Aktiva Investice Portfolia cenných papírů v tržní hodnotě , ,34 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky v bankách , ,41 Pohledávky Pohledávky z prodeje cenných papírů ,00 Pohledávka z pokladních operací ,96 Pohledávky z emise akcií ,11 Pohledávky z cenných papírů v portfoliu ,03 Pohledávky z úroků u swapových smluv ,13 Pohledávky z úroků na bankovních účtech ,48 Nerealizované přírůstky u swapových smluv ,57 Nerealizované přírůstky u termínovaných devizových obchodů ,04 Náklady na příští období 1.171, ,74 Aktiva celkem ,49 Pasiva Závazky Ostatní likvidní pasiva 2,89 Závazky za nákup cenných papírů ,91 Závazky z pokladních operací ,25 Závazky za zpětný odkup akcií ,91 Nerealizované ztráty u termínovaných devizových obchodů ,42 Ostatní výlohy , ,15 Pasiva celkem ,15 Čisté jmění na konci roku ,34 Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních výkazů. 15

18 Konsolidovaný výkaz operací (v EUR) od 1. října 2013 do 30. září 2014 Příjmy Příjmy z investic Úroky z dluhopisů a dalších cenných papírů, netto ,20 Bankovní úroky ,88 Úroky ze swapů , ,61 Realizované zisky z investic - z portfolia cenných papírů ,71 - z termínovaných obchodů ,98 - ze swapových smluv ,40 - z termínovaných devizových obchodů ,93 - z devizových transakcí , ,97 Nerealizované zisky z investic - z portfolia cenných papírů ,18 - ze swapových smluv ,79 - z termínovaných devizových obchodů , ,44 Ostatní příjmy ,59 Příjmy celkem ,61 Výdaje Investiční poradenství a správní poplatky Správní poplatky , ,82 Ostatní náklady Poplatky depozitní bance ,13 Bankovní výlohy a jiné poplatky 1.078,78 Poplatky za transakce 4.837,22 Poplatky za centrální správu ,69 Profesionální náklady ,28 Ostatní administrativní náklady ,69 Upisovací daň ,74 Ostatní daně ,05 Úroky z povoleného přečerpání bankovního účtu 7.004,35 Úroky vyplacené u swapů 1.392,09 Ostatní poplatky , ,88 Realizované ztráty z investic - z portfolia cenných papírů ,43 - z termínovaných obchodů ,00 - ze swapových smluv ,01 - z termínovaných devizových obchodů ,88 - z devizových transakcí , ,43 Nerealizované ztráty z investic - z portfolia cenných papírů ,.98 - z termínovaných obchodů ,00 - ze swapových smluv ,49 - z termínovaných devizových obchodů , ,22 Výdaje celkem ,35 Čistý zisk ,26 Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních výkazů. 16

19 Konsolidovaný výkaz změn čistého obchodního jmění (v EUR) od 1. října 2013 do 30. září 2014 Čistý zisk ,26 Vyplacené dividendy ,92 Upsání akcií ,67 Zpětné odkupy ,09 Celkové změny v čistých aktivech ,92 Celková hodnota čistých aktiv na počátku roku ,20 Odchylka hodnocení ,78 Čisté jmění na konci roku ,34 Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních výkazů. 17

20 KBC INTEREST FUND CZK Alpha Investiční politika a výhled od1. října 2013 do 30. září 2014 Vývoj makroekonomické situace a cenných papírů s pevným výnosem Během posledních dvanácti měsíců se české ekonomice podařilo urychlit hospodářský růst a dosáhnout výkonnosti, která předčila předchozí očekávání. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 dosáhl růst HDP meziročně 2,5 %. V průběhu posledních dvanáct měsíců růst spotřebitelských cen zpomalil z 1.0 % meziročně v září 2013 na 0,7 % meziročně v září Růst spotřebitelských cen během roku 2014 klesal dále pod cílovou hranici, kterou stanovila Česká národní banka (dále jen ČNB ) a ČNB se v listopadu 2013 rozhodla intervenovat proti České koruně, přičemž tuto měnu oslabila přibližně o 6 % vůči euru. Cílem tohoto kroku bylo především přiblížit inflaci cílové úrovni 2 %. Oficiální sazba ČNB zůstala během posledních dvanácti měsíců na 0.05 % a je nižší než oficiální sazba ECB. Výnosy dosažené místními krátkodobými sazbami během posledních dvanácti měsíců nadále klesaly, zatímco mezibankovní šestiměsíční sazba spadla z 0,57 % na 0,41 Během těchto posledních dvanácti měsíců se křivka českých sazeb výrazně narovnal, jelikož dlouhodobé výnosy klesly zhruba o 110 základních bodů, zatímco krátkodobé sazby vzrostly o15 základních bodů. Zvolená investiční strategie a rozmístění akcií Tento fond investuje zejména do euro-dluhopisů denominovaných v korunách a v eurech, do českých státních dluhopisů s krátkodobou platností a termínovaných vkladů. Tyto nástroje nabízejí snadnou přístupnost a dobrou likviditu. Měnové riziko vyplývající z investic do cenných papírů denominovaných v eurech je plně pokryto. Za posledních šest měsíců kolísala modifikovaná durace fondu mezi 115 a 180 dny, tj. nad durací referenčního indexu, která činila 90 dní. Očekávaný vývoj Očekáváme, že si ekonomika po zbytek roku 2014 udrží svou současnou úroveň růstu. Očekáváme, že nárůst spotřebitelských cen se začne pomalu zrychlovat, avšak neměl by v příštích šesti měsících dosáhnout 2% cílové hladiny České národní banky. Od České národní banky očekáváme, že až do konce roku 2015 bude držet svou oficiální úrokovou sazbu na současné úrovni 0,05 %. Pokud jde o dlouhodobé výnosy očekáváme po zbytek roku 2014 postupný růst výnosů v reakci na oživení české ekonomiky. Máme v úmyslu ponechat modifikovanou duraci nad nebo na neutrální úrovni benchmarku po dobu příštích šesti měsíců nebo déle, pokud by se česká ekonomika vyvíjela příznivěji, než se očekávalo. Poznámka: Informace v této zprávě vypovídají o vývoji v blízké minulosti a neposkytují údaje o budoucích výsledcích. Nejsou předmětem auditu nebo jiných ověřovacích postupů ze strany schválené auditorské společnosti. 18

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA ŘÍJEN 2004 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen o 0,5 % proti předcházejícímu měsíci a o 3,5 % za poslední rok (v září činil meziměsíční růst 0,8 % a meziroční 3,0 %). Meziroční nárůst

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická data z února a začátku března se nadále nesou v pozitivním duchu. Bilance zahraničního obchodu potvrzuje přebytky

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle konečných čísel klesl HDP meziročně o 1,7 procent a mezi-čtvrtletně o 0,2 procent ve 4. čtvrtletí a potvrdil

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR SRPEN Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY SRPEN ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (SRPEN ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Fond korporátních dluhopisů březen 2014

Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond korporátních dluhopisů březen 2014 Fond od svého založení v roce 2001 vzrostl o 72% a překonal dluhopisové fondy, které investují část svého majetku do státních dluhopisů. Potvrdilo se, že korporátní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme.

Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Investiční oddělení Duben 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomická čísla zveřejněná v dubnu potvrdila předchozí statistiky česká ekonomika roste, inflaci nevidíme. Průmyslová

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Evropské stres testy bankovního sektoru

Evropské stres testy bankovního sektoru Evropské stres testy bankovního sektoru Evropský bankovní sektor, podobně jako americký na přelomu 2008 a 2009, se dostal v 2Q letošního roku do centra pozornosti investorů v souvislosti s narůstajícími

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%).

Slovenská centrální banka (NBS) v květnu naplnila očekávání trhu a zvedla klíčovou úrokovou sazbu -- o 50 bazických bodů (0,5%). Investiční oddělení Květen 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Makroekonomická data zveřejněná minulý měsíc potvrdila silný, neinflační růst české ekonomiky. Spotřebitelské

Více

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA, BANKY A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 2.12.2014 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB

Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Makroekonomický vývoj a prognóza ČNB Porada vedoucích ch obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR Mojmír r Hampl viceguvernér ČNB Praha, 23.6.2008 Obsah Vnější prostředí české ekonomiky Vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace

Změny, které nastaly v souvislosti s činností Správce fondu, dále významnější faktory působící na vývoj investiční politiky, ostatní informace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v maďarském jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v maďarském jazyce GE Money Peněžní Otevřený Podílový

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST

Vývoj fondů ČP INVEST. Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 1 Prosinec 2014 Praha Michal Valentík Hlavní investiční stratég ČP INVEST 2 Konzervativní fond Prosinec -0,17% Od ledna +0,95% 101,20% 101,00% 100,80% 100,60% 100,40% 100,20% 100,00% 99,80% 99,60% Konzervativní

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2013 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2013 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Zde byla v poslední době zveřejněna čísla o HDP za 1. čtvrtletí. Bohužel však byla mnohem horší než předběžné

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

III. Náklady státního dluhu

III. Náklady státního dluhu III. Náklady státního dluhu 1. Základní tendence ve vývoji nákladů státního dluhu v letech 2006 až 2011 Relativně silný růst výdajů na státní dluh v letech 2006 až 2008 byl způsoben skutečností současného

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Březen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Březen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Vláda představila v březnu návrh fiskálních reforem, který počítá s postupným poklesem firemní daně na 19

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED

FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED FINANČNÍ ANALÝZA A KAPITÁLOVÝ TRH: PRAKTICKÝ POHLED VRATISLAV SVOBODA, J&T BANKA A.S. PRAHA 26.11.2013 1 Obsah Bilance (rozvaha) společnosti Akcie a dluhopisy Co se odehrává na finančních trzích v současné

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2005 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2005 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Rozhodujícím makroekonomickým údajem, na který finanční trh upírá svoji pozornost, se v posledním období stal vývoj spotřebitelských

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS

Investiční výhled. Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Investiční výhled Martin Burda, generální ředitel Investiční společnosti ČS Štěpán Mikolášek, hlavní portfolio manažer Investiční společnosti ČS Praha, květen 2011 Dluhopisy Ekonomika USA Ekonomická data

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009)

Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Měření inflačních očekávání finančního trhu výsledky 124. měření (srpen 2009) Do srpnového šetření IOFT zaslalo své predikce šest domácích a jeden zahraniční analytik. Očekávaný nárůst cenové hladiny se

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Makroekonomický vývoj a trh práce

Makroekonomický vývoj a trh práce Makroekonomický vývoj a trh práce Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce měnová a statistiky Setkání bankovní rady ČNB s představiteli Českomoravské konfederace odborových svazů

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy

Základy ekonomie II. Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Základy ekonomie II Téma č. 5: Mezinárodní trh peněz, směnné kurzy Struktura definice měnového kurzu poptávka po národní měně a nabídka měny utváření směnného kurzu a jeho změny nominální vs. reálný kurz

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Květen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Květen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) v květnu přistoupila ke zpřísnění měnové politiky zvýšením klíčových úrokových sazeb

Více

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů

Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Michal Valentík, hlavní investiční stratég ČP INVEST Klíčové události Vývoj finančních trhů Trhy udržely růst, ale pozor na rostoucí výnosy dluhopisů Výnosy amerických státních dluhopisů rostou nad minima

Více

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy

Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy Dluhová krize: příčiny, současnost a přetrvávající problémy David Marek Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, Česká Republika, tel.: +420 221 424 111, fax: +420 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz

Více

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer

Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB. Miroslav Singer Česká ekonomika v roce 2013 očima nové prognózy ČNB Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka CFO Club Praha, 20. února 2013 Stávající situace čs. ekonomiky Česká ekonomika se nachází již zhruba rok

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více