SKRIPTA PRO LEKTORY. ekoprogramů v rámci projektu. Můj životní styl a svět. Projekt je financován z prostředků EU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKRIPTA PRO LEKTORY. ekoprogramů v rámci projektu. Můj životní styl a svět. Projekt je financován z prostředků EU"

Transkript

1 SKRIPTA PRO LEKTORY ekoprogramů v rámci projektu Můj životní styl a svět Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

2 OBSAH Udržitelný rozvoj...3 Ad a. Ohled na ŽP...5 Zdroje energie...6 Ad b. Zlepšování kvality života...10 Ad c. Globální odpovědnost...11 Ad d. Ohled na budoucnost...14 Ad e. Rovné příležitosti...16 Lidské rasy...20 Světový hlad...21 Ad f. Předběžná opatrnost...22 Ad g. Holistické celostní myšlení...23 Přírodní živly...24 Voda...24 Zem (půda)...30 Půdní úrodnost...32 Vzduch...36 Znečištění ovzduší...37 Globální klimatická změna...40 Energie ohně...41 Potravinový řetězec...42 Co je to bio...45 Éčka pod lupou...47 Co jsou to základní potraviny?...50 Fair trade...53 Životní styl...57 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

3 Kam s odpady...61 Zaměřeno na plasty...64 Ekologická stopa (ekostopa)...66 Seznam zkratek...67 Použitá literatura...68 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

4 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Pojmy: udržitelný rozvoj (UR), principy UR, globalizace, index lidského rozvoje, rasové rozložení obyvatelstva UR společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. UR je úsilím o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního prostředí (ŽP) a rozvojem společnosti. Jde o alternativu k tradičnímu pojetí rozvoje jako jednostranného ekonomického (kvantitativního) růstu, který nebere ohledy na stav ŽP. Pokud kvalitu lidského života rozdělíme na ekonomickou a sociální oblast, můžeme UR vyjádřit jako hledání průniku tří oblastí spolu s environmentální složkou. Společenský rozvoj Ekonomický a technický rozvoj Životní prostředí Udržitelný rozvoj Představíme-li si množství témat, které se pod každou z těchto oblastí skrývají, pochopíme, že UR je mnohorozměrný. Zahrnuje např. péči o zdraví, toleranci k jiným názorům či barvě Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

5 pleti, zachování čistoty ovzduší, ohleduplnost k ostatním tvorům, znalost historických hodnot či dostatek pracovních příležitostí. Vychovávat k udržitelnému způsobu života znamená tedy zabývat se širokou škálou environmentálních, ekonomických, sociálních i kulturních témat a jejich vzájemnými vztahy. Principy a předpoklady udržitelného života (UŽ): a. Ohled na ŽP UR znamená mimo jiné respektování přírodních zákonů a šetrné využívání přírodních zdrojů. Únosná kapacita ŽP představuje limity pro mnoho lidských aktivit, což především znamená, že musíme snížit rychlost spotřeby zdrojů a produkci znečištění. b. Zlepšování kvality života Lidský život má sociální, kulturní, morální a duchovní dimenze stejně jako materiální. c. Globální odpovědnost Předpokladem UŽ je uvědomění si souvislostí mezi globálními a místními záležitostmi a přijetí zodpovědnosti za vlastní působení na obou úrovních. d. Ohled na budoucnost Máme-li směřovat k udržitelnosti, měli bychom uvažovat nejen krátkodobě a střednědobě, ale promýšlet i dlouhodobé dopady svých rozhodnutí a chování. Máme morální povinnost se postarat, aby i budoucí generace mohly uspokojovat své potřeby ve zdravém ŽP. e. Rovné příležitosti Všichni by měli mít rovné příležitosti v přístupu k bohatství. Bohatství, příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi jednotlivé země a rozdílné sociální skupiny s důrazem na potřeby a práva chudých a znevýhodněných, neboť chudoba je ohrožující faktor UR. f. Předběžná opatrnost Jestliže si nejsme jisti environmentálními dopady jakékoli akce nebo činnosti (zejména dopady výroby, technologií, staveb apod.), měli bychom být velmi opatrní a vyhnout se možným rizikům. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

6 g. Holistické (celostní) myšlení UR vyžaduje, aby při jakémkoli rozhodování byly vzaty v úvahu všechny faktory týkající se daného problému. h. Potřeba vzdělání a zájmu (povědomí) veřejnosti Zásadní podmínkou přijetí změn, které UR předpokládá, je vytváření povědomí veřejnosti o nutnosti těchto změn a principech UR. V dalším textu rozebíráme jednotlivé principy UR podrobněji. Ad a. Ohled na ŽP Ochrana ŽP a respektování přírodních zákonů je jedna z věcí, které můžou dělat jak dospělí, tak i děti. Např. stačí mít při mytí zoubků vypnutou vodu a nenechat ji téct po celou dobu, správně třídit odpad, neplýtvat potravinami a spoustu dalších věcí, se kterými se každý z nás setkává každý den. Odpůrci pesimisté v tomto ohledu sice mohou mávnout nad tím rukou s úšklebkem, ale my si myslíme, že síla výchovy v rodinách, kdy předáváme dětem naše hodnoty a každodenní návyky se jednou projeví. Multiplikační efekt tak jako v jiných oblastech určitě zafunguje i v oblasti zvýšení respektu k přírodě. Ochrana přírody a krajiny Ochrana přírody a krajiny je nutností, kterou si uvědomujeme stále naléhavěji zejména s tím, jak roste materiální úroveň našeho života, potřeba čerpat zdroje a související (často nadměrné) využívání neboli exploatace přírodního prostředí. Institucionální státní ochrana přírody je podstatným nástrojem pro uchování příznivého životního prostředí lidí. Sama o sobě však nemůže být řešením tím je dlouhodobě pouze změna vzorců našeho chování, odklon od prvoplánového spotřebitelství a přijetí principů UR. Formální ochrana přírody se snaží omezit rozsah nezvratných změn a prodloužit čas, který my lidé potřebujeme, abychom dokázali změnit naše myšlení a chování. Zatímco v ČR je nejvýznamnější státní ochrana přírody se svými zákony a jiné formy ochrany se jen zvolna prosazují. Zákon u nás stanovuje např. národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, přírodní rezervace apod. V některých částech světa (např. v Severní a Jižní Americe) jsou běžné nestátní formy ochrany přírody chráněná území jsou vlastněna popř. spravována soukromými osobami, Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

7 nestátními neziskovými organizacemi nebo obcemi, které si uvědomují, že kvalitní přírodní prostředí je podmínkou pro kvalitní život. ZDROJE ENERGIE Energie je potřeba ke všem dějům na naší planetě. Lidstvo samo ke své existenci potřebuje obrovské množství energie a její spotřeba se rok od roku zvyšuje. Spotřeba energie se samozřejmě v různých částech světa velmi liší. Zatímco ve státech střední Afriky či rozvojových asijských zemí je roční celková spotřeba energie na osobu 10 GJ 1 *, v jiných státech jako je Německo, Kanada i ČR je to už 150 GJ. To ovšem neznamená, že energie je využívána efektivně. Pokud chceme efektivitu zjistit, můžeme např. přepočítat spotřebu energie na HDP. Když spočítáme kolik energie je potřeba na vyprodukování 1 EUR, zjistíme, že ČR patří ke státům s nejvyšší energetickou náročností na světě. Zdroje energie lze rozdělit na obnovitelné a neobnovitelné. Neobnovitelné zdroje jsou vyčerpatelné a patří mezi ně zejména ropa, uhlí, zemní plyn či uran využívaný v jaderných elektrárnách. Tempo jejich čerpání převyšuje tempo jejich tvorby asi milionkrát. Při jejich těžbě umírá mnoho lidí, další mají vážné zdravotní následky. Nemáme-li rozvrátit zemský systém zvláště silně, je nezbytné je ponechat v zemi. Naopak obnovitelné zdroje energie jsou nevyčerpatelné, protože jde o trvalé přírodní procesy nebo opakující se přírodní cykly. Může jít o pěstovanou vegetaci (např. obilí), sluneční záření, vodu, vítr, atd. ZDROJE ENERGIE NEOBNOVITELNÉ ZDROJE OBNOVITELNÉ - ROPA - SLUNEČNÍ ENERGIE - ZEMNÍ PLYN - VODA - UHLÍ - VÍTR - URAN - VEGETACE - BIOMASA 1 * GJ gigajoul Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

8 Může lidstvo vystačit jen s obnovitelnými zdroji? Rozhodně s nimi vystačit musí, otázka je jen, jak brzo k tomu opět dojde. Víme, že s dnešní technikou je možné, při dostatečném snížení spotřeby, vystačit s tím, co poskytuje slunce, vítr a vegetace. Problémem je, ale fakt, že lidí je na světě mnohem více než před staletími a část lidstva si zvykla na neudržitelně vysokou úroveň spotřeby. ROPA Ropa se nerovná jen benzin. Taková představa je od reality velmi vzdálená. Ropa prostupuje našimi životy víc, než bychom si přáli. Závislost na ní je pohodlná, ale nebezpečná zároveň, protože zásoby ropy nejsou nevyčerpatelné. Ropa je však první na žebříčku vyčerpatelnosti zdrojů, což je vzhledem k jejímu strategickému významu alarmující skutečnost. Podle optimistických odhadů zásoby ropy vydrží pouhých 60 let. Ropa byla častokrát důvodem válek (např. v 1991 v Perském zálivu). 95 % všech potravin se vyrábí za přispění ropy. 95% veškeré dopravy funguje na ropných derivátech. A 95% všeho zboží vyžaduje pro svou výrobu ropu. Většina vědců se domnívá, že ropa i zemní plyn vznikly rozkladem z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků. Naleziště ropy se nachází pod nepropustnými vrstvami půdy, a to v hloubkách až 8 kilometrů, ropa se tedy musí získávat pomocí vrtů. S ropou se nachází na místě i zemní plyn díky němu vzniká potřebný tlak, aby mohla ropa samovolně vytékat. Co všechno se tedy z ropy vyrábí: Benzin, nafta Pesticidy, hnojiva (zabíjí hmyz a červy) Veškeré plasty, pokud nejsou vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů Svíčky, pokud nejsou vyrobeny z čistě přírodního vosku Léky proti bolesti, horečce, zánětům Kosmetické výrobky make-upy, parfémy, oleje Postřiky na ovoce a zeleninu, aby vypadala atraktivněji Gumy, žvýkačky Téměř polovina světových zásob ropy se nachází v Perském zálivu. Kromě ropovodů se ropa po světě rozváží v lodích. A ne jen tak nějakých patří mezi Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

9 největší, jaké lidstvo dokáže vyrobit. A tyto lodě se tu a tam také potopí. Následky těchto neštěstí jsou katastrofické a lidstvo jim neumí nijak efektivně předcházet, ani řešit jejich následky. Těžební společnosti po katastrofách investují miliony dolarů do odstranění ropy z moře, která v případě nehody zabije stovky tisíc živočichů včetně ptáků, ale tyto investice nemají na očistu téměř žádný efekt. Oddělit kapalinu od kapaliny je pro nás v tomto případě téměř nemožné. Jde pouze o dobré jméno těžební společnosti, aby ukázala veřejnosti, že katastrofa ji není lhostejná. Nakonec si poradí příroda sama cca za 10 let v místech katastrof už ropa není. Ale podle statistik OSN je nejnebezpečnější každodenní znečišťování vody ropou, které způsobují lidé zejména, když vyměňují olej z auta a poté ho spláchnou do WC. Ropa je obchodovatelná v barelech. Jeden barel je přibližně 159 litrů. UHLÍ Uhlí vzniklo z rostlinných a živočišných zbytků (proto se řadí mezi fosilní paliva), které byly uloženy v anaerobních vodních prostředích, kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich kompletnímu rozkladu a oxidaci (hnití). Uhlí se někdy objevuje na zemském povrchu na svazích nebo na březích řek. Tímto způsobem jej pravděpodobně objevili Číňané přibližně před lety. Vykopávali ho a hloubili tunely do země do uhelných slojí. V dnešní době hledají uhlí geologové. Od doby průmyslové revoluce je uhlí především důležitou energetickou surovinou. Velká část světové výroby elektřiny (40 %) využívá spalování uhlí, které probíhá v klasických uhelných respektive v tepelných elektrárnách. Uhlí se kromě výroby elektrické energie používá také k vytápění a ohřevu vody (výroba technologického tepla), uhlí je také velmi cennou primární surovinou pro mnoho odvětví chemického průmyslu. Uhlí je neobnovitelným energetickým zdrojem. Oblast Sokolovska je regionem povrchových dolů. Je to oblast ležící pod hřebenem Krušných hor a Slavkovského lesa, které byly odpradávna známy jako ložisko rud - cín, wolfram, měď, olovo, zinek, stříbro, bismut, zlato, železo - spolu s jejich těžbou a zpracováním. Nejvýznamnější však jsou sloje hnědého uhlí a ložiska kaolínu či jílů, které hrály nejvýznamnější roli v jeho historii. Kraj je proto převážně průmyslový - těžba a zpracování uhlí, výroba elektřiny, chemické závody a strojírny. Sokolovská pánev je druhým největším místem se zásobou hnědého uhlí v ČR. Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku započala kolem roku 1642 a postupem času se tento revír vypracoval na těžební oblast celosvětového významu. Velkolomová těžba se realizuje od 60. let minulého století a do současnosti bylo Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

10 vytěženo % všech zdejších zásob. V roku 1971 těžba revíru představovala 20 milonů tun uhlí. Posledním těžařem na Sokolovsku je Sokolovská uhelná, a.s. (SUAS), která v současnosti provozuje 2 lomy: Jiří a Družba, kde ročně vytěží cca 8 mil. tun. SUAS je stále největší zaměstnavatel v Karlovarském kraji se zaměstnanci. Ukončení těžby (vytěžení) se předpokládá v roce Otázkou je jak vyřešit problémy, které po ukončení těžby v regionu nastanou jedná se zejména o cca ztracených pracovních míst (v SUAS a v navazujícím průmyslu) a dále o otázku rekultivace krajiny po těžbě. Některé rekultivace, které SUAS zrealizovala, např. koupaliště Michal, mají problémy s provozem a ekonomickou udržitelností. Jak to naplánovat? A měla by to plánovat pouze SUAS nebo by do tohoto procesu měli vstoupit i jiní partneři (odborníci, architekti), když se jedná o rozsáhlé zásahy do zdejší krajiny? SLOVNÍČEK POJMŮ: ŽP - je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. (je to vše co nás obklopuje včetně výsledků činnosti člověka) Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa. Ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy a složky neživé, tvořené prostředím. Základní funkce ekosystému jsou koloběh látek a tok energie. Příroda (přírodní svět), je veškerá hmota a energie a to hlavně v základní, člověkem neovlivněné formě. Biomasa je hmota organického původu, kterou lze energeticky využít. V poslední době jde o velmi rychle se rozvíjející přístup k získávání zdrojů energie. Nejčastěji jde o zbytky z dřevovýroby, rostlinný odpad, exkrementy hospodářských zvířat apod. Rovněž se dnes cíleně vysazují rychleschnoucí dřeviny, či energeticky využitelné nenáročné rostliny jako je konopí či šťovík. Lze je použít přímo ke spalování (zvláště suchou biomasu) nebo je zpracovávat v bioplynových stanicích na bioplyn (mokrá biomasa tekuté odpady). Tento postup se v primitivní formě používá v Číně už stovky let. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

11 Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí lidské zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky apod.). Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací nebo záměrný vznik nové divočiny. Ad b. Zlepšování kvality života Kvalita života je složitý a velmi široký pojem. Je těžko uchopitelný pro svou multidimenzionalitu a komplexnost, protože lidé jsou vícerozměrné bytosti, které disponují 3 vnitřními základními kvalitami: hmotnou v tělesném rozměru prožitkovou v duševním rozměru volnou v duchovním rozměru V rámci těchto rozměrů se snažíme dosáhnout: tělesného zdraví (soulad a výkonnost tělesných funkcí) duševního štěstí (radost ze života a úspěšnost v něm, převládá prosazování převahy vlastních záměrů vůči prostředí) duchovní smysl (účinné uplatňování vůle a svědomí, převládá uplatňování odvahy při volbě a uskutečňování hodnot ve světě) Kvalita života je předmětem zájmu medicíny, psychologů, sociologů, environmentalistů, politologů, techniků, ekonomů apod. Kvalita života lidí se hodnotí především z ekonomického pohledu (výší hrubého domácí produktu na obyvatele, cenou spotřebního koše apod.). Západní kultury tak vyzvedávají hodnotu peněz, vlastnění materiálních statků a civilizačních vymožeností (vedle dobrého zdraví a funkční rodiny). OSN propracovává Index lidského rozvoje (Human Development Index HDI ), což je jeden z mnoha pokusů, jak vyjádřit kvalitu lidského života. Patří k nejznámějším a je vypočítáván z řady kategorií. K základním patří tři kategorie faktorů: lidské zdraví, úroveň vzdělanosti a hmotná životní úroveň. Lidské zdraví je v současnosti vyjádřeno jako průměrná očekávaná délka života při narození, protože tento demografický ukazatel v sobě nejlépe zahrnuje všechny negativní i pozitivní vlivy, které lidské zdraví ovlivňují. Úroveň vzdělanosti se stanovuje jako podíl gramotného obyvatelstva a jako kombinovaný podíl populace Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

12 z příslušné věkové skupiny navštěvující školy prvního, druhého a třetího stupně. Hmotná životní úroveň je vyjádřena jako hrubý domácí produkt (HDP) na osobu v USD 2, který je přepočítáván na paritu kupní síly. Česká republika dle tohoto indexu zaujímá 28. místo ze 175 hodnocených zemí světa (údaj z roku 2010). Přesné, spolehlivě a teoreticky uspokojivé měření kvality života, na kterém by se shodla většina odborníků zatím neexistuje. Je to způsobeno hlavně tím, že v sobě obsahuje dvě relativně samostatné složky objektivní a subjektivní. Komplexně pojatou kvalitu života tedy neumíme měřit přímo. Podle různých výzkumů kvalita života (štěstí) pro většinu osob znamená zejména mít šťastné vztahy (mít rodinu, partnera, domov, přátelé..). Pak následuje mít práci, která nás baví a finančně zabezpečuje a další v pořadí je dostatek volného času pro sebe. Zajímavá je také shoda ohledně základních představ o kvalitním životě mezi mladou a seniorskou generací. Ve všech prozkoumaných aktivitách v postižení kvality života (indexy, indikátory, faktory ) zjevně chybí souhrnné a systémové postižení a měření kvality pracovního života jako takového i jeho významu v celé komplexnosti kvality žití. Každopádně v současném světě existuje velká nerovnoměrnost v životních podmínkách lidí. Mezinárodní organizace práce uvádí varovná fakta dotýkající se kvality života lidí na celé planetě: tři miliardy lidí žijí s denním příjmem nižším než dva dolary, 1,3 miliardy lidí nemá dostatečný přístup k čisté vodě, ročně umírá jedenáct miliónů dětí mladších pěti let většinou v důsledku jinak preventivně odstranitelných a léčitelných příčin, každé šesté dítě na světě pracuje, třetina světové pracovní síly je bez práce (je jen částečně zaměstnaná nebo se řadí mezi pracující chudinu), z toho šedesát procent představují ženy atd. Ad c. Globální odpovědnost Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na světové (globální) úrovni. Globalizaci lze chápat jako nerovný proces, v jehož důsledku se některé části světa 2 HDP je celková produkce výrobků a služeb daného státu za 1 rok vyjádřená penězi na 1 obyvatele Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

13 relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu informací a jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst do systému globální ekonomiky. Termín globalizace můžeme jednoduše vysvětlit jako globální, tedy celoplanetární prosazení hodnot, zájmů a struktur určitého společenského systému. Globalizace tedy nemusí být pouze kapitalistická. Každý systém, který se vyvíjí, má tendenci prosadit své instituce a hodnoty na co největší ploše a odbourat tradiční překážky, které mu stojí v cestě. Každý společenský systém chce v maximální možné míře vytlačit všechny systémy, které považuje za sobě škodlivé a cizorodé. Je to přirozená vlastnost dějinného procesu. Dnes žijeme v systému, který se dá stručně nazvat kapitalismem. Je to společnost založená na vládě menšiny nad většinou. Je to společnost, v níž menšina bohatých, schopnějších a agresivnějších vlastní a kontroluje výrobní prostředky - továrny, obchody, komunikace atd. - na které se musíme nechat najímat, abychom měli za co žít. Je to společnost, kde se majetek získává vykořisťováním lidí, spekulací, krádeží, manipulací s neexistujícími hodnotami (akcie, úpisy apod.), bezohledným drancováním přírodních zdrojů apod. Dnes se tedy jedná o globalizaci struktur a hodnot soukromnického kapitalismu jako v současnosti nejrozšířenější společenské formace. Globalizovaný kapitalismus neznamená v podstatě nic jiného, než kapitalismus rozšířený na celou planetu. Jaké jsou znaky dnešní globalizované země, které může zpozorovat běžný občan: existence super a hypermarketů, rozmach internetu, spojování států do větších celků např. Evropská unie, nadnárodní společnosti (mateřská a dcerské společnosti v jiných zemích), hustá automobilová doprava aj. Globální problémy jsou problémy, které se týkají celé lidské civilizace a můžeme je utřídit do několika oblastí: Intersociální problémy - vznikající a spojovány se zásadním střetem zájmů různých společenských a ekonomických skupin a systémů problém války a míru, včetně možných jaderných, chemických a biologických konfliktů a katastrof, problém překonání sociálně ekonomické zaostalosti měně rozvinutých zemí, problém mezinárodní zadluženosti, dluhová krize rozvojových zemí, Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

14 problém změn mezinárodních ekonomických vztahů, zpřístupnění trhů vyspělých zemí pro zboží z rozvojových států, spravedlivější pravidla pro obchod a oddlužení chudých zemí. Přírodně sociální problémy - pramenící z porušených vazeb mezi přírodou a lidskou společností populační problém (populační vlny a malthuziánské cykly), potravinový (nutriční) problém, surovinový a energetický problém, omezenost neobnovitelných zdrojů, ekologický problém - oslabování ozónové vrstvy, globální oteplování, skleníkový efekt a hrozba globálních klimatických změn, zvednutí hladin oceánů a moří (možné zaplavení ohrožuje 40 procent světové populace). Antroposociální problémy týkající se budoucností člověka, zahrnující všelidské problémy sociální, humanitární a kulturní problém absolutní chudoby problém drogových závislostí, šíření epidemií a dalších onemocnění (malárie, tyfus, cholera, tuberkulóza), mutace chřipkových virů, problém nekontrolované mezinárodní migrace, problém běženců, problém terorismu, živený politickými a národnostními konflikty. Některé globální problémy dopadají na rozvojové země s větší silou, než se projevují v zemích bohatého Severu 3, a jsou navíc provázeny řadou závažných specifických problémů spojených právě s chudobou. Po druhé světové válce, během studené války, vzniklo rozdělení zemí na světy. První svět představují západní kapitalistické státy tzv. ekonomicky vyspělé země. Druhý svět představoval země, které se vydali cestou komunismu sovětského typu. Výraz třetí svět poprvé použil francouzský demograf Alfred Sauvy (v roce 1952), kdy jím označil státy, které nepatřily ani do prvního (západního bloku), ani do druhého světa tj. východního bloku. Tento 3 často se svět rozděluje i na bohatý Sever a chudý Jih, protože tomu zhruba odpovídá územní rozložení bohatých a chudých států Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

15 termín byl termín přijat mnoha rozvojovými zeměmi, zejména členy Hnutí nezúčastněných zemí. Po rozpadu sovětského bloku a proniknutí hodnot a ekonomických, sociálních a politických mechanismů prvního světa do světa druhého, ztratilo označení třetí svět svoje logické opodstatnění, ale v běžném jazyce je i nadále užíváno, přesto, že OSN nyní vyčleňuje skupinu 25 nejméně rozvinutých zemí (Asie a Afriky), které označuje jako čtvrtý svět. Jsme přesvědčeni, že každý jednotlivec může něco změnit v prospěch UR a rovnoměrnějšího rozvoje světa právě tím, jak žije. Svými každodenními návyky, které tvoří jeho životní styl a které předává svým dětem dál. On je podstatný rozdíl mezi tím, když při svém každodenním čištění zubů necháváte téci kohoutek s vodou nebo ne. Odhaduje se, že kdyby si tak čistil zuby každý v Evropě, ušetřená voda by naplnila 6000 olympijských plaveckých bazénů. Zkusme nad tím příště s kartáčkem v ruce zapřemýšlet! A zkusme se zamýšlet více o tom, co nakupujeme, kolik odpadu vyprodukujeme, kam ho házíme, co děláme s věcmi, které už nechceme, co jíme je toho spousta, kde člověk může snížit zátěž pro naši planetu jenom tím, jak žije. SLOVNÍČEK POJMŮ: Malthuziánství neboli malthusianismus (psáno též malthusiánství, malthuzianismus, malthuzianizmus) je směr v demografii, ekonomii a sociologii iniciovaný anglickým ekonomem a pastorem, reverendem Thomasem Robertem Malthusem. V duchu biologismu vychází malthuziánství z předpokladu, že základními faktory společenského života jsou biologická potřeba jíst a pohlavní vášeň, které jsou silnější než schopnost lidí opatřovat si potravu. Z toho vyplývá zaostávání výroby potravin za populačním přírůstkem, které Malthus chápal jako univerzální zákon podpořený četnými statistickými údaji. Ad d. Ohled na budoucnost Uvedeme jeden konkrétní případ. V poslední době se hodně diskutuje o tzv. biopalivech. Jde o to, že kukuřice, sója, cukrová třtina, palmová semena, či řepka olejka jsou využity k výrobě oleje či etanolu, který se přidává do pohonných hmot s cílem nahradit ropu. Propagátoři tvrdí, že biopaliva výrazně sníží množství skleníkových plynů a navíc drobní zemědělci v chudých zemích získají z pěstování těchto paliv příjmy, což pomůže chudým zemím. Za těchto okolností se zdá podivné, proč mají biopaliva tolik odpůrců zejména v Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

16 humanitárních organizacích a na univerzitách, kteří označují biopaliva za další ohromnou globální lež. Zásadní problém tzv. biopaliv je, že podle doposud provedených studií je zapotřebí více energie k jejich výrobě, než nám posléze poskytnou. Tedy více ropy spotřebujeme na jejich výrobu, než nám následně ušetří. Tento poměr je podle vědeckých studií pro etanol vyráběný z kukuřice v průměru 3,4 : 1.7 Nebýt obrovských dotací, produkce biopaliv by nemohla existovat. Biopaliva tedy nesnižují naši závislost na ropě, ale naopak ji zvyšují. Závažným morálním problémem pak je, že stále více zemědělské půdy se nyní využívá pro produkci biopaliv (např. v roce 2006 se v USA 16 % úrody spálilo na biopaliva; v ČR se plánuje využití 20 % celkové osevní plochy pro pěstování biopaliv9), což výrazně snižuje produkci potravin a zvyšuje jejich ceny. Zatímco obyvatelé vyspělých zemí toto zdražení s menšími či většími problémy unesou, ještě hůře než doposud na tom budou chudé rozvojové země. Odhaduje se, že při pokračujícím trendu by mohl počet hladovějících vzrůst z 850 milionů na 1200 milionů lidí v roce Jean Ziegler, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na výživu, mluví o zločinu proti lidskosti. Obilí potřebné po proměně na etanol k jednomu naplnění nádrže auta vyšší třídy může poskytnout výživu jednomu člověku na jeden rok! Zde bychom se asi měli zamyslet, jaké dopady bude mít výroba biopaliv do budoucna? Zatímco v USA biopalivové šílenství dále narůstá, Evropská unie začala brzdit. Ozývají se hlasy, že původní plán, který počítal s 10 % podílem biopaliv na pohonných hmotách, má být přehodnocen. Náš současný ministr životního prostředí se začíná vyjadřovat o biopalivech poněkud zdrženlivěji. Uznává, že role výše popsaného biopaliva tzv. 1. generace (vyrobená z plodin) je omezená, a sází na biopaliva 2. generace, která by neměla vznikat z potravin, ale z biologického odpadu. Tyto technologie se však zatím nerozšířily za hranice výzkumných pracovišť, takže o jejich ekologických, ekonomických či morálních dopadech lze pouze spekulovat. To však nic nemění na skutečnosti, že se od září 2007 přidává biolíh či bioetanol do nafty, od ledna 2008 do motorových benzínů, což přispívá ke zdražování benzínu a neprospívá ani motorům aut. Biopaliva jsou v dnešní době velký byznys, na kterém vydělávají ti, kteří je dokáží pěstovat či s nimi obchodovat ve velkém. Na tomto obchodu však prodělává občan i stát a nejchudší z naších sester a bratří na ně doplatí svým životem. Promýšlet tedy budoucí dopady velkých rozhodnutí je nesmírně důležité. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

17 Ad e. Rovné příležitosti Na Zemi vždy existovaly rozdíly mezi jednotlivými místy - v kvalitě života jejich obyvatel, v množství zdrojů či bohatství. Primární podmíněnost této nerovnoměrnosti je možné odvodit od nerovnoměrného rozmístění přírodních zdrojů. V průběhu vývoje společnosti docházelo k rozvíjení vnitřní diferenciace (a současně i integrace) společnosti. Tak jako vznik nových specializovaných společenských činností a funkcí vedl ke vzniku nových sociálních vrstev a tím k prohloubení sociální diferenciace společnosti, tak i územní koncentrace těchto činností a funkcí vedla k větší akumulaci bohatství a moci v některých místech a k rychlejšímu "rozvoji" těchto míst ve srovnání s místy, která neměla dostatek těchto zdrojů. Selektivita společenského a ekonomického vývoje, upřednostňující určitá místa před jinými, vedla k dalšímu prohlubování nerovnoměrnosti v prostorovém (i sociálním) uspořádání společnosti. Současný stupeň nerovnoměrnosti (v geografickém i sociologickém smyslu) v rozložení zdrojů, moci, bohatství či příležitostí, je výsledkem minulého vývoje společnosti. Určitý stupeň nerovností je současně i podmínkou dalšího společenského vývoje. Dnes však není pochyb o tom, že současný stupeň nerovností mezi místy je příliš vysoký (zejména na globální úrovni, kde na rozdíl od úrovně státní a substátní neexistuje efektivní politická regulace nerovností). Jestliže existence rozdílů je podmínkou vývoje, potom současný stupeň nerovností se v mnoha ohledech již stal překážkou vývoje (nejvíce snad v oblasti morální a environmentální). Současný stupeň nerovnosti je výsledkem minulého vývoje a to zejména období kolonialismu ( ), který výrazně přispěl k prohloubení nerovností mezi místy a lidmi světa. Kolonialismus je ideologie založená na ustavení a udržování nadvlády suverénní mocnosti nad podřízenou společností, která je separována od vládnoucí moci. Typickými rysy kolonialismu jsou politická a právní dominance nad cizí společností, vztahy hospodářské a politické závislosti a vykořisťování a rasová a kulturní nerovnost. Na přelomu 18. a 19. století začalo docházet k dekolonizací zemí, která však téměř vždy byla výsledkem hnutí za nezávislost. Bohužel vyhlášení nezávislosti periferií nezměnilo jejich postavení v systému mezinárodní dělby práce, ale kolonializmus znamenal mnohem víc, než jen nerovné ekonomické vztahy. Jeho závažné důsledky leží i mimo sféru hospodářství (násilné vytyčování hranic, vnucení cizího jazyka, imigrační politika jako xenofobní postoj aj.). Proto je překonání důsledků kolonialismu tak obtížné. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

18 Pro ilustraci uvedeme jeden z hospodářských důsledků kolonialismu, a to nerovné obchodní výměny. V průběhu industrializace v 19. a 20. století došlo v zemích jádra a v některých zemích semiperiferie v důsledku občasného nedostatku pracovních sil, politické angažovanosti dělnické třídy a konsolidace odborového hnutí k nárůstu mezd vysoko nad dřívější subsistenční hladinu. V zemích periferie nebyl tento vývoj možný, pracovní síla zde zůstává trvale nadbytečná a odborové hnutí slabé. Důsledkem je vysoká variabilita úrovně mezd napříč světovým hospodářstvím. Výše mezd je přitom zakomponována do ceny zboží při jeho směně na světovém trhu. Výrobky ze zemí s vysokou hladinou mezd jsou na světovém trhu "drahé" (prodávány za cenu vyšší než je jejich hodnota), výrobky ze zemí s nízkou úrovní mezd jsou "levné" (jejich tržní cena je nižší než jejich hodnota). Kupujeme-li v Evropě banány nebo čaj, jsou do jejich ceny zahrnuty nízké mzdy dělníků na plantážích třetího světa (a zpravidla jen zlomek zaplacené ceny směřuje k těmto primárním producentům), naopak do ceny zboží vyrobeného v EU, USA nebo Japonsku jsou při jeho prodeji zahrnuty vysoké mzdy v těchto zemích (a velká část ceny zaplacené za toto zboží směřuje k jeho producentům). Tento mechanismus umožňuje akumulaci zisku (nadhodnoty), dosaženého obchodem, v zemích s vysokou cenou práce a efektivně tak přispívá k prohlubování nerovnoměrností uvnitř systému světového hospodářství. Andre Gunder Frank uvádí odhad, podle něhož by obchodní obrat zemí periferie v roce 1966, který dosáhl 35 mld. UDS, měl hodnotu 57 mld. UDS v případě jeho realizace v podmínkách mzdové hladiny vyspělých zemí. Rozdíl těchto hodnot výrazně převyšuje úhrn objemu všech forem rozvojové pomoci, která směřovala z vyspělých do rozvojových zemí. Ve snaze poskytnout postkoloniálním zemím teoretickou a metodologickou základnu pro jejich politiku, která měla směřovat k překonání hospodářské a sociální zaostalosti, se v intelektuálním prostředí 40. let sformoval interdisciplinární obor rozvojové studie (development studies). Diskurz kolonialismu, usilující přinést lidem periferie evropskou vědu, racionalitu, efektivitu a "pokrok" cestou přímé kontroly, byl v této době nahrazen diskurzem rozvoje, snažícím se dosáhnout stejných cílů prostřednictvím intelektuální a materiální asistence vyspělých zemí. "Zaostalé" země třetího světa bylo třeba "rozvinout" podle západního (nebo východního) vzoru. Z bývalých kolonií se rázem staly "rozvojové země". Cílem rozvojových studií bylo "radit" těmto státům, jak rozvoje dosáhnout. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

19 V 70. letech si mnoho rozvojových zemí vzalo vysoké půjčky za výhodných podmínek na financování strategií rozvoje. Země periferie (bývalé kolonie) jsou významným zdrojem energie pro ekonomiku vyspělých zemí. Nejvýznamnější energetickou surovinou je ropa. Její těžba, zpracování a doprava je kapitálově kontrolována nadnárodními společnostmi, jejichž akcionáři jsou lidé a firmy vyspělého světa. Na konci 50. let se cena ropy pohybovala okolo 2 USD za barel. Nadnárodní společnosti, které kontrolovaly obchod s ropou (tzv. sedm sester), usilovaly o zvýšení svých zisků tlakem na snížení nákupní ceny. Venezuela, pro niž příjmy z prodeje ropy představovaly 90 % příjmů z exportu, se nechtěla smířit se škrty v programu svého hospodářského rozvoje a vyzvala ke společnému postupu další exportéry ropy. Výsledkem bylo založení Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v roce Zakládajícími členy byly mimo Venezuelu státy Perského zálivu: Saudská Arábie, Kuvajt, Irák, Írán. Z počátku kartel příliš úspěšný nebyl a cena ropy na světovém trhu dále klesala. Avšak s tím, jak se se vstupem dalších členů zvyšoval podíl OPEC na trhu s ropou a jak hospodářský růst v zemích jádra zvyšoval jejich závislost na dovozu energie, vytvořily se vhodné podmínky pro ekonomické využití existujících vztahů závislosti, tentokrát ve prospěch (vybraných) zemí periferie. OPEC se nejprve podařilo dosáhnout zvýšení ceny ropy na 2,48 USD za barel v roce 1972 a od ledna 1974 OPEC jednostranně zvýšil ceny ropy na 11, 65 USD za barel. Důsledky ropného šoku byly globální. Došlo k přerozdělení světového bohatství ve prospěch dříve chudých zemí vyvážejících ropu. Některé z nich se svými příjmy postupně vyrovnaly bohatým zemím jádra. (V době tzv. druhého ropného šoku let dosáhla cena ropy krátkodobě až 30 USD za barel). Nejzávažnější důsledky měl ropný šok pro země periferie, které nejsou exportéry ropy (tedy země, v nichž žije většina světového obyvatelstva). Ty rozvojové země, kterým se v 50. a 60. letech podařilo s pomocí zahraničních půjček vybudovat domácí průmysl, musely začít platit vysoké ceny za dovoz energie a současně byly postiženy snížením poptávky po produkovaném zboží (v důsledku světové hospodářské krize). To vedlo k dalšímu zvýšení jejich zadluženosti. I země bez významného průmyslu musely zatížit svůj rozpočet výdaji za ropu, aby zajistily alespoň základní fungování státu a hospodářství. Celková zadluženost rozvojových zemí nevyvážejících ropu se zvýšila z 5 mld. USD v roce 1972 na 36 mld. USD v roce Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

20 Na přelomu 70. a 80. let se podmínky dramaticky změnily. Hospodářská krize zvedla úrokové sazby do závratné výšky (úvěry byly sjednány s pohyblivou úrokovou sazbou). Současně snížila poptávku nejen po primárních komoditách (a tím i jejich cenu), ale i po hotových výrobcích, včetně výrobků z nových průmyslových provozů zemí třetího světa, z jejichž prodeje měly být spláceny dřívější úvěry. Na světovém finančním trhu to vyvolalo paniku, označovanou jako dlužní krize (debt crisis). Aby banky, které poskytly úvěry, mohly dostat půjčené peníze zpět, byly nuceny poskytnout další půjčky na splácení úroků z dřívějších úvěrů. Poskytnutí těchto úvěrů však bylo nyní spojeno s velmi přísnými makroekonomickými i mikroekonomickými podmínkami zvláště byl kladen důraz na přísnou "rozpočtovou disciplínu" věřitelských zemí. To posílilo postavení Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB), které už od 70. let spojovaly poskytnutí "rozvojové pomoci" (finančních prostředků prvního světa, určených k podpoře strategií rozvoje třetího světa) s přísnými podmínkami programů strukturálního přizpůsobení. Toto přizpůsobení vyžadovalo často hluboké změny ve struktuře hospodářství (a následně i společnosti) dotčených zemí v duchu neoliberální politiky. Proč byla tato nepopulární politika rozvojovými zeměmi tak masově přijímána? Zejména proto, že neměly jinou možnost. V důsledku dříve vytvořených vztahů závislosti (na kapitálu a dalších zdrojích) se musely podrobit často tvrdým podmínkám strukturálního přizpůsobení. Tím se vztah závislosti ještě prohloubil. Navíc podmínky spojované s poskytnutím půjčky byly často nejen ekonomické, ale i politické, popř. jednotlivým zemím byly nabídnuty různé podmínky v závislosti na ideologické interpretaci jejich politického režimu nebo na jejich poloze na mapě geopolitických zájmů věřitelských zemí. Politika MMF a SB vedla v mnoha zemích k poklesu životní úrovně (v Mexiku v roce 1982 klesly nominální mzdy na polovinu a ceny zboží vzrostly). V nejchudších zemích tak ohrozila až základní podmínky lidské existence: v některých afrických zemích došlo v 80. letech k poklesu střední délky života. V této souvislosti píše o "MMF, šířícím v Africe bídu a hlad". 80. léta jsou dnes často označována za "ztracenou dekádu rozvoje". Tento výše zmíněný historický vývoj zdůrazňuje potřebu pochopení konkrétních kontextů a jejich konkrétních obyvatel, lišících se z hlediska věku, pohlaví, moci atd. pro poznání mechanismů společenského vývoje. Není nutné vytvářet jednoduché univerzální (kontextově Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

21 nespecifické) teorie a ideologie: důležité je poznání lokálních potřeb a na nich založených lokálních politik a lokálních cílů. Nerovnoměrný rozvoj světa pochopitelně není výsledkem žádných "přirozených" procesů nebo řetězců zákonitostí, ale procesem, který je výsledkem neustálého vytváření vztahů dominance a závislosti. Devadesátá léta jsou novou dekádou konferencí. Hlasy chudého Jihu, souznějící s mnohými hlasy Severu, včetně environmentálních organizací a menšinových skupin, zřejmě povedou dříve nebo později k vytvoření globálních politických mechanismů regulace nerovnoměrného rozvoje. Tato regulace by měla být založena na pozitivní diskriminaci skupin a míst, znevýhodněných nerovnoměrným rozložením moci: motivace této politiky by mohla vycházet současně jak z altruistických snah splatit historický dluh vůči těmto lidem a místům, tak i z egoistických cílů vytvořit pragmatické nástroje předcházení globálním problémům (vyplývajícím z "nerozvinutosti" těchto skupin a míst). Taková politika však musí stát mimo diskurz rozvoje a musí dát lidem periferie svobodu volby jejich vlastních budoucností (bez podmínek definujících charakter těchto budoucností) a současně moc k jejich dosahování. Nerovnoměrný rozvoj světa je těžko uchopitelné téma. Dnes, kdy je díky globalizačním trendům svět úzce propojen a nikdo v podstatě ekonomiku neřídí (jen si to myslí), je velmi riskantní přicházet s univerzálními recepty jak problémy řešit. Domníváme se, že nastal čas orientovat se více na morální než materiální hodnoty, a to v každém z nás individuálně. Pracovat se svými egoistickými potřebami a podle toho se dennodenně rozhodovat při nákupu, dopravě, spotřebě, jídle, prostě ve všech sférách našeho života podle hesla: Mysli globálně, konej lokálně. Pro vylepšení situace v nerovnoměrném lidském rozvoji, je potřeba opravdu vnímat, že všichni lidé jsou si rovni, i když vypadají a žijí jinak. LIDSKÉ RASY Rasa (lidské plemeno) je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společenský vývoj. V jeho průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, tvar lebky, nosu atd.). Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

22 Na základě shodných morfologických a fyziologických znaků se lidstvo dělí na plemena (rasy): Rasa europoidní (bílá) Rasa mongoloidní (žlutá) Rasa ekvatoriální (černá) tato rasa se dělí na dvě skupiny: negroidní a australoidní. Míšením ras se vytvořilo mnoho smíšených rasových skupin, které jsou typické pro většinu zemí Latinské Ameriky. Podíl ras (lidských plemen) na světové populaci a hlavní oblasti jejich rozšíření: Rasa europoidní (asi 45 % obyvatelstva) Rasa mongoloidní (asi 40 % obyvatelstva) Rasa ekvatoriální (asi 11 % obyvatelstva) Smíšené rasové skupiny (asi 4 % obyvatelstva) Všechny rasy jsou si rovné, protože patří k jedinému biologickému druhu Homo sapiens. Přeceňování rozdílů mezi rasami vede ke vzniku nevědeckých rasistických teorií, které jsou založeny na názoru, že lidské rasy nejsou rovnocenné. Rasismus v extrémní podobě se stal součástí nacistické ideologie. Rasismus je nebezpečný ve všech svých formách a projevech. I v demokratických společnostech se setkáváme s projevy rasové nesnášenlivosti. SVĚTOVÝ HLAD Počet obyvatel planety je téměř 7 miliard a z toho 850 milionů lidí trpí chronickým hladem. Každý den zemře hladem lidí, z toho dětí tj. že každých 5 sekund zemře na světě 1 dítě hladem. Podle výzkumu Organizací pro výživu a zemědělství je zemědělská produkce bez problémů schopna uživit všechny lidi na světě nyní i v budoucnosti. Problém tedy tkví v distribuci (rozdělení) potravin. Zatímco téměř miliarda lidí hladoví, v mnoha zemích, ale zejména v USA a Japonsku, jsou stále populárnější soutěže jedlíků. Soutěže většinou spočívají v konzumaci co největšího množství jídla během relativně krátkého časového limitu (10-15 minut). Za jedlíka číslo jedna byl v roce 2007 považován Joey Chestnut, který spořádá v 8 minutách 103 hamburgerů. Tyto soutěže jsou projevem neúcty vyspělých zemí k potravinám. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

23 Čtvrtinu našeho odpadu tvoří potraviny. V USA skončí v koši % jídla tyto americké přebytky jídla by nasytily celou Afriku! Ad f. Předběžná opatrnost Opět zde uvedeme příklad na konkrétním problému současnosti, kterým jsou GMO potraviny tzv. geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované potraviny (organismy) jsou takové, jejichž genetický materiál (tedy DNA) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou cestou. Geneticky modifikované jsou např. plodiny (kukuřice či brambory), aby byly odolnější vůči škůdcům. V současnosti jsou genetické modifikace předmětem mnoha diskusí a náhled na ně je velmi nejednotný. Důsledky využívání GMO stále teprve poznáváme, je proto na místě velká opatrnost. Velkým problémem může být např. nekontrolované šíření takových organismů do volné přírody. Proto ekologické zemědělství zcela zakazuje užívání GMO v rostlinné i živočišní produkci. Odpůrci GMO uvádějí zejména níže uvedené argumenty, které podle nich směřují k prohloubení globálního hladu: 1. Patentovaná semena - Zemědělci používající GMO plodiny mají zakázáno právo na uchování semen pro další rok. Pokud biotechnologické společnosti selžou, tak nebudou mít další rok co pěstovat. 2. Neúrodná půda - GMO zemědělství je chemicky intenzivní. Hromadění agrochemikálií způsobuje neúrodnost půdy. Obzvláště problematické jsou herbicidy na bázi glyfosátu, např. Roundup od firmy Monsanto. 3. Monokultura a ztráta biodiverzity GMO zemědělství je monokulturní. 75% semenné diverzity již bylo ztraceno kvůli průmyslovému zemědělství. Irský hladomor byl výsledkem monokultury brambor. Biodiverzita (rozmanitost života v přírodě, tedy i v pěstování rostlin) je potravinová bezpečnost. 4. Technologie zničených semen Jde o způsob, jak geneticky vypnout schopnost rostlin klíčit podruhé. Rostliny s těmito geny se můžou zkřížit s přírodními druhy a způsobit tak neúrodnost původně úrodných semen. 5. Závislost na centrálním potravinovém systému Síť domácích zahrad a malé až střední farmy zajišťují mnohem větší potravinovou bezpečnost než centralizovaný globalizovaný systém. Čím jsou větší, tím hůř spadnou. Myslete globálně, jezte lokálně. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

24 Ad g. Holistické celostní myšlení Vzít při rozhodování v potaz všechny faktory týkající se daného problému je nesmírně těžké zejména v dnešní propojené globalizované společnosti. Ale asi nemáme jinou šanci (pokud nám záleží na naší planetě) než to zkusit. Zkusit oprostit se od egoistických pohnutek a opravdu slyšet všechny pro a proti a s pokorou se nakonec rozhodnout. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

25 PŘÍRODNÍ ŽIVLY Pojmy: přírodní živly, retence, meliorace, racionalizace půdy, monokultury, eroze, biodiverzita, revitalizace, půdní úrodnost, globální oteplování, ozonová díra, světelné znečištění, kyselý déšť, pitná voda Přírodní živel je neovladatelná přírodní síla, která je nezbytným předpokladem života. Na planetě Zem máme 4 přírodní živly: zemi, vodu, vzduch a oheň. Někdy přírodní živly mohou mít i ničivý charakter např. zemětřesení, záplavy, uragány apod. Tímto si můžeme uvědomit sílu přírody, nad kterou nikdy nezvítězí člověk, ať pochází z jakkoliv civilizované a vyspělé společnosti. Mnohem moudřejší je přírodu respektovat a žít v souladu s jejími zákony. Voda Asi 70% našeho těla je tvořeno vodou. Stačí pár dní bez vody a člověk umírá Není třeba dále vysvětlovat, proč je pro nás voda tak důležitá. V minulosti lidé před vodou měli respekt. Přestože ji využívali, nijak významně ji neupravovali. Důvodem byl i fakt, že technické možnosti té doby žádné velké úpravy nedovolovaly. To se změnilo v 19. a hlavně 20. století s rozvojem techniky. Lidé začali řeku přetvářet, zkracovat a prohlubovat její tok, upravovat břehy, aby získali úrodná pole a zabránili záplavám. Člověk se domníval, že vodu ovládl, a tak postavil domy, silnice a továrny v záplavovém území řek, odvodnil a začal obdělávat podmáčené údolní louky a mokřady. Délka vodních toků se v ČR od začátku 20. století zkrátila asi o jednu třetinu. Zároveň došlo k zásadním změnám celé krajiny člověk změnil složení lesních porostů, rozšířil zpevněné plochy, a tak se snížila schopnost krajiny zadržovat vodu (tzv. retence). Došlo tak k ovlivnění koloběhu vody, což ještě umocnily změny rozložení a intenzity srážek, spojené pravděpodobně se změnou klimatu. V posledních dvou desetiletích si začínáme uvědomovat (díky častým povodním), že naše vítězství nad vodou bylo zdánlivé. Nyní hledáme řešení jak to napravit, ale žádný jednoznačný návod jak zabránit povodním či nedostatku vody neexistuje. Základním principem zlepšení vodního režimu krajiny (a tedy i protipovodňové ochrany) je zpomalení odtoku z povodí. Ale jak toho dosáhnout? Průzkumy prokázaly mimořádnou schopnost lesa Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

26 zadržovat srážkovou vodu. Les původně tvořil přirozený půdní kryt na téměř celém území ČR. V současnosti se rozkládá přibližně na třetině území (33%). To sice převyšuje evropský průměr, ale oproti původnímu stavu je retenční schopnost krajiny oslabena. Retenční schopnost lesa se ovšem různí v závislosti na druhovém a věkovém složení porostů, způsobu hospodaření a zejména vlastnostech půdy. Snížení schopnosti zadržet vodu může být zapříčiněno vznikem erozních rýh při těžbě, odlesněnými vrcholky kopců v krajině či chybějící rozptýlenou zelení. Tak např. při vědeckém porovnání bukového a smrkového porostu bylo zjištěno, že zatímco bukový porost bez problémů přijme srážku o intenzitě 100 mm/hod., smrkový porost, ve kterém je půda kryta jehličím přijme za stejnou dobu pouze 5 mm srážky a zbytek volně povrchově odtéká. Bohužel z hospodářských důvodů (vysoká výtěžnost dřeva, relativně rychlý růst, kvalita dřeva, schopnost růstu v monokulturách) byla většina lesních porostů v ČR člověkem přeměněna na smrkové monokultury. Ty v současnosti tvoří 56% z celkové plochy lesů. V přirozených podmínkách by to bylo jen 11%. A naopak oproti dnešním 6% by 40% českých lesů bylo tvořeno porosty buku. Jedinečným fenoménem naší krajiny jsou lužní lesy, které najdeme v nivách řek. Rostou v nich takové druhy stromů, které vyžadují dostatek vody a nevadí jim občasné záplavy. Lužní les funguje jako veliká houba, která nasakuje a vypařuje obrovské množství vody. Vzrostlý strom v lužním lese dokáže odpařit až 500 l vody denně. Avšak regulace a napřímení nížinných řek zamezuje jejich rozlévání a nízké průtoky dokážou v krátké době způsobit odumírání lužních lesů. Tak jak člověk upravoval k obrazu svému lesy, louky a pole, nevynechal samozřejmě ani řeku. Základním omylem se stala myšlenka, že je možné řeku zcela ovládnout a ubránit se jejím rozmarům, především povodním. Člověk se tedy nesmířil s její existencí tak, aby vyklidil prostor, který byl povodněmi ohrožován tzv. záplavové území, ale snažil se proti nim aktivně zasahovat budováním protipovodňových opatření. Toky se přitom neupravovaly jenom ve městech a vesnicích, kde určité úpravy byly na místě, ale i nad obcemi a dál proti proudu. Zvýšené hráze nechránily jen stavby, ale i pole a pastviny. Výsledkem bylo to, že se zvýšila výměra využitelných ploch a vyloučily se škody působené častými malými rozlivy tří až pětileté vody. O to větší škody páchala velká voda, která se objevovala s četností např. jednou za 30 let tzv. třicetiletá voda. Zde už vybudované hráze nepomohly a voda způsobila Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Zásady trvale udržitelného rozvoje Zásady trvale udržitelného rozvoje Co je to trvale udržitelný rozvoj (TUR) trend, který zajistí hospodářský a společenský vývoj, který bude v souladu s kapacitami ekosystémů zachování tzv. enviromentálních

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut. Aplikovaná ekologie Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. B602 dostal@fsv.cvut.cz Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze Harmonogram

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale 1. Písemné opakování 2. Výklad Opakování pojmů Z9 A B 1. Jmenuj rozdělení krajin 3. Práce s grafem 4. Procvičení pojmů 5. Křížovka 6. Témata na referáty podle

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list)

Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055. Exkurze Biofarma JURÉ. (Pracovní list) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Exkurze Biofarma JURÉ (Pracovní list) Označení: EU-Inovace-Ex-Př-07 Předmět: Přírodopis Cílová skupina: 6. - 9. třída

Více

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie

ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o., ŠVP Ekonomické lyceum Učební osnovy: Geografie Ročník Téma Výsledky Učivo 1. září - říjen Země jako vesmírné těleso charakterizuje Slunce jako hvězdu a popíše sluneční soustavu popíše uspořádání hvězd do galaxií zná současné názory na vznik a vývoj

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3.1 Základní přírodní zdroje země Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín Obsah přednášky 1. Přírodní zdroje 2. Litosféra 3. Pedosféra 4.

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství

SSOS_ZE_2.14 Ekologické zemědělství Číslo a název projektu Číslo a název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT DUM číslo a název SSOS_ZE_2.14

Více

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy

Ročník IX. Zeměpis. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Mezipřed. vztahy. Kompetence Očekávané výstupy Obyvatelstvo světa IX. Charakteristika demografického vývoje Žák vysvětlí, proč rychlý růst světového obyvatelstva, vyvolal mezi vědci i politiky znepokojení z perspektiv dalšího vývoje. Uvede příčiny

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŮDA 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - půda V této kapitole se dozvíte: Jak vznikla půda. Nejvýznamnější škodliviny znečištění půd. Co je to

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.

Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět. Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010. Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis. Klima a chudoba - dopady na rozvojový svět Globální změna klimatu fakta a fikce Liberec, 15. června 2010 Jan Doležal, Glopolis dolezal@glopolis.org 1 Chudoba ve světě ¼ populace v rozvojových zemích žije

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL TĚŽEBNÍ PRŮMYSL Naleziště a následná těžba nerostných surovin = základ pro průmyslovou výrobu. / nerovnoměrnost/ Tyto státy světa

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova. Průmysl Význam průmyslu reprezentuje sekundární sektor v Evropě proběhl největší rozvoj průmyslu v polovině 19. století, kdy zrušení nevolnictví a nové vědecké objevy spustily tzv. průmyslovou revoluci

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY

HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY HOSPODÁŘSTVÍ KRAJINY ÚSES - zákon č.114/1992 Sb. O Ochraně přírody a krajiny Hlavní cíle: - nerušený vývoj přirozeného genofondu krajiny v rámci jeho přirozeného prostorového členění - optimální prostorový

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA

GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA GLOBÁLNÍ- SVĚTOVÉ PROBLÉMY LIDSTVA JEDNÁ SE O CELOSVĚTOVÉ PROBLÉMY, KTERÉ NEJEN KOMPLIKUJÍ, NARUŠUJÍ A ZHORŠUJÍ LIDEM ŽIVOT, ALE I SAMOTNOU EXISTENCI ŽIVOTA NA ZEMI.. soulad v konání, dodržování mezinárodních

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem Vladimír Tomšík 28. ledna 2009 Obsah prezentace Fakta o spotřebě energie Dovozní závislost a zahraniční obchod s energiemi v ČR Těžba domácích surovin Diverzifikace

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

Přírodní zdroje a energie

Přírodní zdroje a energie Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Přírodní zdroje a energie Energie - je fyzikální veličina, která bývá charakterizována jako schopnost hmoty

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika

2. Globální aspekty světového hospodářství. Ekonomika 2. Globální aspekty světového hospodářství Ekonomika 2.1. Ekonomika a populační problém 2.1.1 Vývoj lidské populace Ekonomika je úzce spojena s populací.proto dříve než se zaměříme na jednotlivé ekonomické

Více

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita

Geografie průmyslu. Otakar Čerba. Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Západočeská univerzita Geografie průmyslu Přednáška z předmětu Socioekonomická geografie pro geomatiku (KMA/SGG) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vytvoření: 16. 4. 2007 Poslední aktualizace: 29. 4. 2013 Obsah přednášky

Více