SKRIPTA PRO LEKTORY. ekoprogramů v rámci projektu. Můj životní styl a svět. Projekt je financován z prostředků EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SKRIPTA PRO LEKTORY. ekoprogramů v rámci projektu. Můj životní styl a svět. Projekt je financován z prostředků EU"

Transkript

1 SKRIPTA PRO LEKTORY ekoprogramů v rámci projektu Můj životní styl a svět Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

2 OBSAH Udržitelný rozvoj...3 Ad a. Ohled na ŽP...5 Zdroje energie...6 Ad b. Zlepšování kvality života...10 Ad c. Globální odpovědnost...11 Ad d. Ohled na budoucnost...14 Ad e. Rovné příležitosti...16 Lidské rasy...20 Světový hlad...21 Ad f. Předběžná opatrnost...22 Ad g. Holistické celostní myšlení...23 Přírodní živly...24 Voda...24 Zem (půda)...30 Půdní úrodnost...32 Vzduch...36 Znečištění ovzduší...37 Globální klimatická změna...40 Energie ohně...41 Potravinový řetězec...42 Co je to bio...45 Éčka pod lupou...47 Co jsou to základní potraviny?...50 Fair trade...53 Životní styl...57 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

3 Kam s odpady...61 Zaměřeno na plasty...64 Ekologická stopa (ekostopa)...66 Seznam zkratek...67 Použitá literatura...68 Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

4 UDRŽITELNÝ ROZVOJ Pojmy: udržitelný rozvoj (UR), principy UR, globalizace, index lidského rozvoje, rasové rozložení obyvatelstva UR společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů. UR je úsilím o nalezení rovnováhy mezi kvalitou životního prostředí (ŽP) a rozvojem společnosti. Jde o alternativu k tradičnímu pojetí rozvoje jako jednostranného ekonomického (kvantitativního) růstu, který nebere ohledy na stav ŽP. Pokud kvalitu lidského života rozdělíme na ekonomickou a sociální oblast, můžeme UR vyjádřit jako hledání průniku tří oblastí spolu s environmentální složkou. Společenský rozvoj Ekonomický a technický rozvoj Životní prostředí Udržitelný rozvoj Představíme-li si množství témat, které se pod každou z těchto oblastí skrývají, pochopíme, že UR je mnohorozměrný. Zahrnuje např. péči o zdraví, toleranci k jiným názorům či barvě Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

5 pleti, zachování čistoty ovzduší, ohleduplnost k ostatním tvorům, znalost historických hodnot či dostatek pracovních příležitostí. Vychovávat k udržitelnému způsobu života znamená tedy zabývat se širokou škálou environmentálních, ekonomických, sociálních i kulturních témat a jejich vzájemnými vztahy. Principy a předpoklady udržitelného života (UŽ): a. Ohled na ŽP UR znamená mimo jiné respektování přírodních zákonů a šetrné využívání přírodních zdrojů. Únosná kapacita ŽP představuje limity pro mnoho lidských aktivit, což především znamená, že musíme snížit rychlost spotřeby zdrojů a produkci znečištění. b. Zlepšování kvality života Lidský život má sociální, kulturní, morální a duchovní dimenze stejně jako materiální. c. Globální odpovědnost Předpokladem UŽ je uvědomění si souvislostí mezi globálními a místními záležitostmi a přijetí zodpovědnosti za vlastní působení na obou úrovních. d. Ohled na budoucnost Máme-li směřovat k udržitelnosti, měli bychom uvažovat nejen krátkodobě a střednědobě, ale promýšlet i dlouhodobé dopady svých rozhodnutí a chování. Máme morální povinnost se postarat, aby i budoucí generace mohly uspokojovat své potřeby ve zdravém ŽP. e. Rovné příležitosti Všichni by měli mít rovné příležitosti v přístupu k bohatství. Bohatství, příležitosti a zodpovědnost by měly být děleny mezi jednotlivé země a rozdílné sociální skupiny s důrazem na potřeby a práva chudých a znevýhodněných, neboť chudoba je ohrožující faktor UR. f. Předběžná opatrnost Jestliže si nejsme jisti environmentálními dopady jakékoli akce nebo činnosti (zejména dopady výroby, technologií, staveb apod.), měli bychom být velmi opatrní a vyhnout se možným rizikům. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

6 g. Holistické (celostní) myšlení UR vyžaduje, aby při jakémkoli rozhodování byly vzaty v úvahu všechny faktory týkající se daného problému. h. Potřeba vzdělání a zájmu (povědomí) veřejnosti Zásadní podmínkou přijetí změn, které UR předpokládá, je vytváření povědomí veřejnosti o nutnosti těchto změn a principech UR. V dalším textu rozebíráme jednotlivé principy UR podrobněji. Ad a. Ohled na ŽP Ochrana ŽP a respektování přírodních zákonů je jedna z věcí, které můžou dělat jak dospělí, tak i děti. Např. stačí mít při mytí zoubků vypnutou vodu a nenechat ji téct po celou dobu, správně třídit odpad, neplýtvat potravinami a spoustu dalších věcí, se kterými se každý z nás setkává každý den. Odpůrci pesimisté v tomto ohledu sice mohou mávnout nad tím rukou s úšklebkem, ale my si myslíme, že síla výchovy v rodinách, kdy předáváme dětem naše hodnoty a každodenní návyky se jednou projeví. Multiplikační efekt tak jako v jiných oblastech určitě zafunguje i v oblasti zvýšení respektu k přírodě. Ochrana přírody a krajiny Ochrana přírody a krajiny je nutností, kterou si uvědomujeme stále naléhavěji zejména s tím, jak roste materiální úroveň našeho života, potřeba čerpat zdroje a související (často nadměrné) využívání neboli exploatace přírodního prostředí. Institucionální státní ochrana přírody je podstatným nástrojem pro uchování příznivého životního prostředí lidí. Sama o sobě však nemůže být řešením tím je dlouhodobě pouze změna vzorců našeho chování, odklon od prvoplánového spotřebitelství a přijetí principů UR. Formální ochrana přírody se snaží omezit rozsah nezvratných změn a prodloužit čas, který my lidé potřebujeme, abychom dokázali změnit naše myšlení a chování. Zatímco v ČR je nejvýznamnější státní ochrana přírody se svými zákony a jiné formy ochrany se jen zvolna prosazují. Zákon u nás stanovuje např. národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky, přírodní rezervace apod. V některých částech světa (např. v Severní a Jižní Americe) jsou běžné nestátní formy ochrany přírody chráněná území jsou vlastněna popř. spravována soukromými osobami, Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

7 nestátními neziskovými organizacemi nebo obcemi, které si uvědomují, že kvalitní přírodní prostředí je podmínkou pro kvalitní život. ZDROJE ENERGIE Energie je potřeba ke všem dějům na naší planetě. Lidstvo samo ke své existenci potřebuje obrovské množství energie a její spotřeba se rok od roku zvyšuje. Spotřeba energie se samozřejmě v různých částech světa velmi liší. Zatímco ve státech střední Afriky či rozvojových asijských zemí je roční celková spotřeba energie na osobu 10 GJ 1 *, v jiných státech jako je Německo, Kanada i ČR je to už 150 GJ. To ovšem neznamená, že energie je využívána efektivně. Pokud chceme efektivitu zjistit, můžeme např. přepočítat spotřebu energie na HDP. Když spočítáme kolik energie je potřeba na vyprodukování 1 EUR, zjistíme, že ČR patří ke státům s nejvyšší energetickou náročností na světě. Zdroje energie lze rozdělit na obnovitelné a neobnovitelné. Neobnovitelné zdroje jsou vyčerpatelné a patří mezi ně zejména ropa, uhlí, zemní plyn či uran využívaný v jaderných elektrárnách. Tempo jejich čerpání převyšuje tempo jejich tvorby asi milionkrát. Při jejich těžbě umírá mnoho lidí, další mají vážné zdravotní následky. Nemáme-li rozvrátit zemský systém zvláště silně, je nezbytné je ponechat v zemi. Naopak obnovitelné zdroje energie jsou nevyčerpatelné, protože jde o trvalé přírodní procesy nebo opakující se přírodní cykly. Může jít o pěstovanou vegetaci (např. obilí), sluneční záření, vodu, vítr, atd. ZDROJE ENERGIE NEOBNOVITELNÉ ZDROJE OBNOVITELNÉ - ROPA - SLUNEČNÍ ENERGIE - ZEMNÍ PLYN - VODA - UHLÍ - VÍTR - URAN - VEGETACE - BIOMASA 1 * GJ gigajoul Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

8 Může lidstvo vystačit jen s obnovitelnými zdroji? Rozhodně s nimi vystačit musí, otázka je jen, jak brzo k tomu opět dojde. Víme, že s dnešní technikou je možné, při dostatečném snížení spotřeby, vystačit s tím, co poskytuje slunce, vítr a vegetace. Problémem je, ale fakt, že lidí je na světě mnohem více než před staletími a část lidstva si zvykla na neudržitelně vysokou úroveň spotřeby. ROPA Ropa se nerovná jen benzin. Taková představa je od reality velmi vzdálená. Ropa prostupuje našimi životy víc, než bychom si přáli. Závislost na ní je pohodlná, ale nebezpečná zároveň, protože zásoby ropy nejsou nevyčerpatelné. Ropa je však první na žebříčku vyčerpatelnosti zdrojů, což je vzhledem k jejímu strategickému významu alarmující skutečnost. Podle optimistických odhadů zásoby ropy vydrží pouhých 60 let. Ropa byla častokrát důvodem válek (např. v 1991 v Perském zálivu). 95 % všech potravin se vyrábí za přispění ropy. 95% veškeré dopravy funguje na ropných derivátech. A 95% všeho zboží vyžaduje pro svou výrobu ropu. Většina vědců se domnívá, že ropa i zemní plyn vznikly rozkladem z prehistorických živočišných a rostlinných zbytků. Naleziště ropy se nachází pod nepropustnými vrstvami půdy, a to v hloubkách až 8 kilometrů, ropa se tedy musí získávat pomocí vrtů. S ropou se nachází na místě i zemní plyn díky němu vzniká potřebný tlak, aby mohla ropa samovolně vytékat. Co všechno se tedy z ropy vyrábí: Benzin, nafta Pesticidy, hnojiva (zabíjí hmyz a červy) Veškeré plasty, pokud nejsou vyrobeny z biologicky rozložitelných materiálů Svíčky, pokud nejsou vyrobeny z čistě přírodního vosku Léky proti bolesti, horečce, zánětům Kosmetické výrobky make-upy, parfémy, oleje Postřiky na ovoce a zeleninu, aby vypadala atraktivněji Gumy, žvýkačky Téměř polovina světových zásob ropy se nachází v Perském zálivu. Kromě ropovodů se ropa po světě rozváží v lodích. A ne jen tak nějakých patří mezi Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

9 největší, jaké lidstvo dokáže vyrobit. A tyto lodě se tu a tam také potopí. Následky těchto neštěstí jsou katastrofické a lidstvo jim neumí nijak efektivně předcházet, ani řešit jejich následky. Těžební společnosti po katastrofách investují miliony dolarů do odstranění ropy z moře, která v případě nehody zabije stovky tisíc živočichů včetně ptáků, ale tyto investice nemají na očistu téměř žádný efekt. Oddělit kapalinu od kapaliny je pro nás v tomto případě téměř nemožné. Jde pouze o dobré jméno těžební společnosti, aby ukázala veřejnosti, že katastrofa ji není lhostejná. Nakonec si poradí příroda sama cca za 10 let v místech katastrof už ropa není. Ale podle statistik OSN je nejnebezpečnější každodenní znečišťování vody ropou, které způsobují lidé zejména, když vyměňují olej z auta a poté ho spláchnou do WC. Ropa je obchodovatelná v barelech. Jeden barel je přibližně 159 litrů. UHLÍ Uhlí vzniklo z rostlinných a živočišných zbytků (proto se řadí mezi fosilní paliva), které byly uloženy v anaerobních vodních prostředích, kde nízké hladiny kyslíku bránily jejich kompletnímu rozkladu a oxidaci (hnití). Uhlí se někdy objevuje na zemském povrchu na svazích nebo na březích řek. Tímto způsobem jej pravděpodobně objevili Číňané přibližně před lety. Vykopávali ho a hloubili tunely do země do uhelných slojí. V dnešní době hledají uhlí geologové. Od doby průmyslové revoluce je uhlí především důležitou energetickou surovinou. Velká část světové výroby elektřiny (40 %) využívá spalování uhlí, které probíhá v klasických uhelných respektive v tepelných elektrárnách. Uhlí se kromě výroby elektrické energie používá také k vytápění a ohřevu vody (výroba technologického tepla), uhlí je také velmi cennou primární surovinou pro mnoho odvětví chemického průmyslu. Uhlí je neobnovitelným energetickým zdrojem. Oblast Sokolovska je regionem povrchových dolů. Je to oblast ležící pod hřebenem Krušných hor a Slavkovského lesa, které byly odpradávna známy jako ložisko rud - cín, wolfram, měď, olovo, zinek, stříbro, bismut, zlato, železo - spolu s jejich těžbou a zpracováním. Nejvýznamnější však jsou sloje hnědého uhlí a ložiska kaolínu či jílů, které hrály nejvýznamnější roli v jeho historii. Kraj je proto převážně průmyslový - těžba a zpracování uhlí, výroba elektřiny, chemické závody a strojírny. Sokolovská pánev je druhým největším místem se zásobou hnědého uhlí v ČR. Těžba hnědého uhlí na Sokolovsku započala kolem roku 1642 a postupem času se tento revír vypracoval na těžební oblast celosvětového významu. Velkolomová těžba se realizuje od 60. let minulého století a do současnosti bylo Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

10 vytěženo % všech zdejších zásob. V roku 1971 těžba revíru představovala 20 milonů tun uhlí. Posledním těžařem na Sokolovsku je Sokolovská uhelná, a.s. (SUAS), která v současnosti provozuje 2 lomy: Jiří a Družba, kde ročně vytěží cca 8 mil. tun. SUAS je stále největší zaměstnavatel v Karlovarském kraji se zaměstnanci. Ukončení těžby (vytěžení) se předpokládá v roce Otázkou je jak vyřešit problémy, které po ukončení těžby v regionu nastanou jedná se zejména o cca ztracených pracovních míst (v SUAS a v navazujícím průmyslu) a dále o otázku rekultivace krajiny po těžbě. Některé rekultivace, které SUAS zrealizovala, např. koupaliště Michal, mají problémy s provozem a ekonomickou udržitelností. Jak to naplánovat? A měla by to plánovat pouze SUAS nebo by do tohoto procesu měli vstoupit i jiní partneři (odborníci, architekti), když se jedná o rozsáhlé zásahy do zdejší krajiny? SLOVNÍČEK POJMŮ: ŽP - je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Složkami je především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie. (je to vše co nás obklopuje včetně výsledků činnosti člověka) Ekosystém je obecné označení pro ucelenou část přírody (biosféry), která ovšem není uzavřená a komunikuje s ostatními částmi přírody. Příkladem je např. ekosystém listnatého lesa. Ekosystém se skládá ze složky živé, tvořené organismy a složky neživé, tvořené prostředím. Základní funkce ekosystému jsou koloběh látek a tok energie. Příroda (přírodní svět), je veškerá hmota a energie a to hlavně v základní, člověkem neovlivněné formě. Biomasa je hmota organického původu, kterou lze energeticky využít. V poslední době jde o velmi rychle se rozvíjející přístup k získávání zdrojů energie. Nejčastěji jde o zbytky z dřevovýroby, rostlinný odpad, exkrementy hospodářských zvířat apod. Rovněž se dnes cíleně vysazují rychleschnoucí dřeviny, či energeticky využitelné nenáročné rostliny jako je konopí či šťovík. Lze je použít přímo ke spalování (zvláště suchou biomasu) nebo je zpracovávat v bioplynových stanicích na bioplyn (mokrá biomasa tekuté odpady). Tento postup se v primitivní formě používá v Číně už stovky let. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

11 Rekultivace je souhrn zásahů, které mají zahladit nežádoucí lidské zásahy do krajiny. Nejčastěji je předmětem rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin (zbytkové jámy po povrchové těžbě uhlí, výsypky apod.). Výsledkem rekultivace může být přeměna vytěžených ploch na pole a lesy, vybudování rekreačního zázemí městských aglomerací nebo záměrný vznik nové divočiny. Ad b. Zlepšování kvality života Kvalita života je složitý a velmi široký pojem. Je těžko uchopitelný pro svou multidimenzionalitu a komplexnost, protože lidé jsou vícerozměrné bytosti, které disponují 3 vnitřními základními kvalitami: hmotnou v tělesném rozměru prožitkovou v duševním rozměru volnou v duchovním rozměru V rámci těchto rozměrů se snažíme dosáhnout: tělesného zdraví (soulad a výkonnost tělesných funkcí) duševního štěstí (radost ze života a úspěšnost v něm, převládá prosazování převahy vlastních záměrů vůči prostředí) duchovní smysl (účinné uplatňování vůle a svědomí, převládá uplatňování odvahy při volbě a uskutečňování hodnot ve světě) Kvalita života je předmětem zájmu medicíny, psychologů, sociologů, environmentalistů, politologů, techniků, ekonomů apod. Kvalita života lidí se hodnotí především z ekonomického pohledu (výší hrubého domácí produktu na obyvatele, cenou spotřebního koše apod.). Západní kultury tak vyzvedávají hodnotu peněz, vlastnění materiálních statků a civilizačních vymožeností (vedle dobrého zdraví a funkční rodiny). OSN propracovává Index lidského rozvoje (Human Development Index HDI ), což je jeden z mnoha pokusů, jak vyjádřit kvalitu lidského života. Patří k nejznámějším a je vypočítáván z řady kategorií. K základním patří tři kategorie faktorů: lidské zdraví, úroveň vzdělanosti a hmotná životní úroveň. Lidské zdraví je v současnosti vyjádřeno jako průměrná očekávaná délka života při narození, protože tento demografický ukazatel v sobě nejlépe zahrnuje všechny negativní i pozitivní vlivy, které lidské zdraví ovlivňují. Úroveň vzdělanosti se stanovuje jako podíl gramotného obyvatelstva a jako kombinovaný podíl populace Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

12 z příslušné věkové skupiny navštěvující školy prvního, druhého a třetího stupně. Hmotná životní úroveň je vyjádřena jako hrubý domácí produkt (HDP) na osobu v USD 2, který je přepočítáván na paritu kupní síly. Česká republika dle tohoto indexu zaujímá 28. místo ze 175 hodnocených zemí světa (údaj z roku 2010). Přesné, spolehlivě a teoreticky uspokojivé měření kvality života, na kterém by se shodla většina odborníků zatím neexistuje. Je to způsobeno hlavně tím, že v sobě obsahuje dvě relativně samostatné složky objektivní a subjektivní. Komplexně pojatou kvalitu života tedy neumíme měřit přímo. Podle různých výzkumů kvalita života (štěstí) pro většinu osob znamená zejména mít šťastné vztahy (mít rodinu, partnera, domov, přátelé..). Pak následuje mít práci, která nás baví a finančně zabezpečuje a další v pořadí je dostatek volného času pro sebe. Zajímavá je také shoda ohledně základních představ o kvalitním životě mezi mladou a seniorskou generací. Ve všech prozkoumaných aktivitách v postižení kvality života (indexy, indikátory, faktory ) zjevně chybí souhrnné a systémové postižení a měření kvality pracovního života jako takového i jeho významu v celé komplexnosti kvality žití. Každopádně v současném světě existuje velká nerovnoměrnost v životních podmínkách lidí. Mezinárodní organizace práce uvádí varovná fakta dotýkající se kvality života lidí na celé planetě: tři miliardy lidí žijí s denním příjmem nižším než dva dolary, 1,3 miliardy lidí nemá dostatečný přístup k čisté vodě, ročně umírá jedenáct miliónů dětí mladších pěti let většinou v důsledku jinak preventivně odstranitelných a léčitelných příčin, každé šesté dítě na světě pracuje, třetina světové pracovní síly je bez práce (je jen částečně zaměstnaná nebo se řadí mezi pracující chudinu), z toho šedesát procent představují ženy atd. Ad c. Globální odpovědnost Globalizace je abstraktní fenomén, zahrnující různé změny společnosti, které vedly k větší propojenosti politických, sociokulturních a ekonomických událostí na světové (globální) úrovni. Globalizaci lze chápat jako nerovný proces, v jehož důsledku se některé části světa 2 HDP je celková produkce výrobků a služeb daného státu za 1 rok vyjádřená penězi na 1 obyvatele Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

13 relativně přibližují, zatímco jiné relativně oddalují, to vše bez ohledu na geografickou vzdálenost. Tyto nové vzdálenosti jsou určeny rychlostí přenosu informací a jsou přímým důsledkem úrovně zapojení míst do systému globální ekonomiky. Termín globalizace můžeme jednoduše vysvětlit jako globální, tedy celoplanetární prosazení hodnot, zájmů a struktur určitého společenského systému. Globalizace tedy nemusí být pouze kapitalistická. Každý systém, který se vyvíjí, má tendenci prosadit své instituce a hodnoty na co největší ploše a odbourat tradiční překážky, které mu stojí v cestě. Každý společenský systém chce v maximální možné míře vytlačit všechny systémy, které považuje za sobě škodlivé a cizorodé. Je to přirozená vlastnost dějinného procesu. Dnes žijeme v systému, který se dá stručně nazvat kapitalismem. Je to společnost založená na vládě menšiny nad většinou. Je to společnost, v níž menšina bohatých, schopnějších a agresivnějších vlastní a kontroluje výrobní prostředky - továrny, obchody, komunikace atd. - na které se musíme nechat najímat, abychom měli za co žít. Je to společnost, kde se majetek získává vykořisťováním lidí, spekulací, krádeží, manipulací s neexistujícími hodnotami (akcie, úpisy apod.), bezohledným drancováním přírodních zdrojů apod. Dnes se tedy jedná o globalizaci struktur a hodnot soukromnického kapitalismu jako v současnosti nejrozšířenější společenské formace. Globalizovaný kapitalismus neznamená v podstatě nic jiného, než kapitalismus rozšířený na celou planetu. Jaké jsou znaky dnešní globalizované země, které může zpozorovat běžný občan: existence super a hypermarketů, rozmach internetu, spojování států do větších celků např. Evropská unie, nadnárodní společnosti (mateřská a dcerské společnosti v jiných zemích), hustá automobilová doprava aj. Globální problémy jsou problémy, které se týkají celé lidské civilizace a můžeme je utřídit do několika oblastí: Intersociální problémy - vznikající a spojovány se zásadním střetem zájmů různých společenských a ekonomických skupin a systémů problém války a míru, včetně možných jaderných, chemických a biologických konfliktů a katastrof, problém překonání sociálně ekonomické zaostalosti měně rozvinutých zemí, problém mezinárodní zadluženosti, dluhová krize rozvojových zemí, Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

14 problém změn mezinárodních ekonomických vztahů, zpřístupnění trhů vyspělých zemí pro zboží z rozvojových států, spravedlivější pravidla pro obchod a oddlužení chudých zemí. Přírodně sociální problémy - pramenící z porušených vazeb mezi přírodou a lidskou společností populační problém (populační vlny a malthuziánské cykly), potravinový (nutriční) problém, surovinový a energetický problém, omezenost neobnovitelných zdrojů, ekologický problém - oslabování ozónové vrstvy, globální oteplování, skleníkový efekt a hrozba globálních klimatických změn, zvednutí hladin oceánů a moří (možné zaplavení ohrožuje 40 procent světové populace). Antroposociální problémy týkající se budoucností člověka, zahrnující všelidské problémy sociální, humanitární a kulturní problém absolutní chudoby problém drogových závislostí, šíření epidemií a dalších onemocnění (malárie, tyfus, cholera, tuberkulóza), mutace chřipkových virů, problém nekontrolované mezinárodní migrace, problém běženců, problém terorismu, živený politickými a národnostními konflikty. Některé globální problémy dopadají na rozvojové země s větší silou, než se projevují v zemích bohatého Severu 3, a jsou navíc provázeny řadou závažných specifických problémů spojených právě s chudobou. Po druhé světové válce, během studené války, vzniklo rozdělení zemí na světy. První svět představují západní kapitalistické státy tzv. ekonomicky vyspělé země. Druhý svět představoval země, které se vydali cestou komunismu sovětského typu. Výraz třetí svět poprvé použil francouzský demograf Alfred Sauvy (v roce 1952), kdy jím označil státy, které nepatřily ani do prvního (západního bloku), ani do druhého světa tj. východního bloku. Tento 3 často se svět rozděluje i na bohatý Sever a chudý Jih, protože tomu zhruba odpovídá územní rozložení bohatých a chudých států Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

15 termín byl termín přijat mnoha rozvojovými zeměmi, zejména členy Hnutí nezúčastněných zemí. Po rozpadu sovětského bloku a proniknutí hodnot a ekonomických, sociálních a politických mechanismů prvního světa do světa druhého, ztratilo označení třetí svět svoje logické opodstatnění, ale v běžném jazyce je i nadále užíváno, přesto, že OSN nyní vyčleňuje skupinu 25 nejméně rozvinutých zemí (Asie a Afriky), které označuje jako čtvrtý svět. Jsme přesvědčeni, že každý jednotlivec může něco změnit v prospěch UR a rovnoměrnějšího rozvoje světa právě tím, jak žije. Svými každodenními návyky, které tvoří jeho životní styl a které předává svým dětem dál. On je podstatný rozdíl mezi tím, když při svém každodenním čištění zubů necháváte téci kohoutek s vodou nebo ne. Odhaduje se, že kdyby si tak čistil zuby každý v Evropě, ušetřená voda by naplnila 6000 olympijských plaveckých bazénů. Zkusme nad tím příště s kartáčkem v ruce zapřemýšlet! A zkusme se zamýšlet více o tom, co nakupujeme, kolik odpadu vyprodukujeme, kam ho házíme, co děláme s věcmi, které už nechceme, co jíme je toho spousta, kde člověk může snížit zátěž pro naši planetu jenom tím, jak žije. SLOVNÍČEK POJMŮ: Malthuziánství neboli malthusianismus (psáno též malthusiánství, malthuzianismus, malthuzianizmus) je směr v demografii, ekonomii a sociologii iniciovaný anglickým ekonomem a pastorem, reverendem Thomasem Robertem Malthusem. V duchu biologismu vychází malthuziánství z předpokladu, že základními faktory společenského života jsou biologická potřeba jíst a pohlavní vášeň, které jsou silnější než schopnost lidí opatřovat si potravu. Z toho vyplývá zaostávání výroby potravin za populačním přírůstkem, které Malthus chápal jako univerzální zákon podpořený četnými statistickými údaji. Ad d. Ohled na budoucnost Uvedeme jeden konkrétní případ. V poslední době se hodně diskutuje o tzv. biopalivech. Jde o to, že kukuřice, sója, cukrová třtina, palmová semena, či řepka olejka jsou využity k výrobě oleje či etanolu, který se přidává do pohonných hmot s cílem nahradit ropu. Propagátoři tvrdí, že biopaliva výrazně sníží množství skleníkových plynů a navíc drobní zemědělci v chudých zemích získají z pěstování těchto paliv příjmy, což pomůže chudým zemím. Za těchto okolností se zdá podivné, proč mají biopaliva tolik odpůrců zejména v Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

16 humanitárních organizacích a na univerzitách, kteří označují biopaliva za další ohromnou globální lež. Zásadní problém tzv. biopaliv je, že podle doposud provedených studií je zapotřebí více energie k jejich výrobě, než nám posléze poskytnou. Tedy více ropy spotřebujeme na jejich výrobu, než nám následně ušetří. Tento poměr je podle vědeckých studií pro etanol vyráběný z kukuřice v průměru 3,4 : 1.7 Nebýt obrovských dotací, produkce biopaliv by nemohla existovat. Biopaliva tedy nesnižují naši závislost na ropě, ale naopak ji zvyšují. Závažným morálním problémem pak je, že stále více zemědělské půdy se nyní využívá pro produkci biopaliv (např. v roce 2006 se v USA 16 % úrody spálilo na biopaliva; v ČR se plánuje využití 20 % celkové osevní plochy pro pěstování biopaliv9), což výrazně snižuje produkci potravin a zvyšuje jejich ceny. Zatímco obyvatelé vyspělých zemí toto zdražení s menšími či většími problémy unesou, ještě hůře než doposud na tom budou chudé rozvojové země. Odhaduje se, že při pokračujícím trendu by mohl počet hladovějících vzrůst z 850 milionů na 1200 milionů lidí v roce Jean Ziegler, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na výživu, mluví o zločinu proti lidskosti. Obilí potřebné po proměně na etanol k jednomu naplnění nádrže auta vyšší třídy může poskytnout výživu jednomu člověku na jeden rok! Zde bychom se asi měli zamyslet, jaké dopady bude mít výroba biopaliv do budoucna? Zatímco v USA biopalivové šílenství dále narůstá, Evropská unie začala brzdit. Ozývají se hlasy, že původní plán, který počítal s 10 % podílem biopaliv na pohonných hmotách, má být přehodnocen. Náš současný ministr životního prostředí se začíná vyjadřovat o biopalivech poněkud zdrženlivěji. Uznává, že role výše popsaného biopaliva tzv. 1. generace (vyrobená z plodin) je omezená, a sází na biopaliva 2. generace, která by neměla vznikat z potravin, ale z biologického odpadu. Tyto technologie se však zatím nerozšířily za hranice výzkumných pracovišť, takže o jejich ekologických, ekonomických či morálních dopadech lze pouze spekulovat. To však nic nemění na skutečnosti, že se od září 2007 přidává biolíh či bioetanol do nafty, od ledna 2008 do motorových benzínů, což přispívá ke zdražování benzínu a neprospívá ani motorům aut. Biopaliva jsou v dnešní době velký byznys, na kterém vydělávají ti, kteří je dokáží pěstovat či s nimi obchodovat ve velkém. Na tomto obchodu však prodělává občan i stát a nejchudší z naších sester a bratří na ně doplatí svým životem. Promýšlet tedy budoucí dopady velkých rozhodnutí je nesmírně důležité. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

17 Ad e. Rovné příležitosti Na Zemi vždy existovaly rozdíly mezi jednotlivými místy - v kvalitě života jejich obyvatel, v množství zdrojů či bohatství. Primární podmíněnost této nerovnoměrnosti je možné odvodit od nerovnoměrného rozmístění přírodních zdrojů. V průběhu vývoje společnosti docházelo k rozvíjení vnitřní diferenciace (a současně i integrace) společnosti. Tak jako vznik nových specializovaných společenských činností a funkcí vedl ke vzniku nových sociálních vrstev a tím k prohloubení sociální diferenciace společnosti, tak i územní koncentrace těchto činností a funkcí vedla k větší akumulaci bohatství a moci v některých místech a k rychlejšímu "rozvoji" těchto míst ve srovnání s místy, která neměla dostatek těchto zdrojů. Selektivita společenského a ekonomického vývoje, upřednostňující určitá místa před jinými, vedla k dalšímu prohlubování nerovnoměrnosti v prostorovém (i sociálním) uspořádání společnosti. Současný stupeň nerovnoměrnosti (v geografickém i sociologickém smyslu) v rozložení zdrojů, moci, bohatství či příležitostí, je výsledkem minulého vývoje společnosti. Určitý stupeň nerovností je současně i podmínkou dalšího společenského vývoje. Dnes však není pochyb o tom, že současný stupeň nerovností mezi místy je příliš vysoký (zejména na globální úrovni, kde na rozdíl od úrovně státní a substátní neexistuje efektivní politická regulace nerovností). Jestliže existence rozdílů je podmínkou vývoje, potom současný stupeň nerovností se v mnoha ohledech již stal překážkou vývoje (nejvíce snad v oblasti morální a environmentální). Současný stupeň nerovnosti je výsledkem minulého vývoje a to zejména období kolonialismu ( ), který výrazně přispěl k prohloubení nerovností mezi místy a lidmi světa. Kolonialismus je ideologie založená na ustavení a udržování nadvlády suverénní mocnosti nad podřízenou společností, která je separována od vládnoucí moci. Typickými rysy kolonialismu jsou politická a právní dominance nad cizí společností, vztahy hospodářské a politické závislosti a vykořisťování a rasová a kulturní nerovnost. Na přelomu 18. a 19. století začalo docházet k dekolonizací zemí, která však téměř vždy byla výsledkem hnutí za nezávislost. Bohužel vyhlášení nezávislosti periferií nezměnilo jejich postavení v systému mezinárodní dělby práce, ale kolonializmus znamenal mnohem víc, než jen nerovné ekonomické vztahy. Jeho závažné důsledky leží i mimo sféru hospodářství (násilné vytyčování hranic, vnucení cizího jazyka, imigrační politika jako xenofobní postoj aj.). Proto je překonání důsledků kolonialismu tak obtížné. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

18 Pro ilustraci uvedeme jeden z hospodářských důsledků kolonialismu, a to nerovné obchodní výměny. V průběhu industrializace v 19. a 20. století došlo v zemích jádra a v některých zemích semiperiferie v důsledku občasného nedostatku pracovních sil, politické angažovanosti dělnické třídy a konsolidace odborového hnutí k nárůstu mezd vysoko nad dřívější subsistenční hladinu. V zemích periferie nebyl tento vývoj možný, pracovní síla zde zůstává trvale nadbytečná a odborové hnutí slabé. Důsledkem je vysoká variabilita úrovně mezd napříč světovým hospodářstvím. Výše mezd je přitom zakomponována do ceny zboží při jeho směně na světovém trhu. Výrobky ze zemí s vysokou hladinou mezd jsou na světovém trhu "drahé" (prodávány za cenu vyšší než je jejich hodnota), výrobky ze zemí s nízkou úrovní mezd jsou "levné" (jejich tržní cena je nižší než jejich hodnota). Kupujeme-li v Evropě banány nebo čaj, jsou do jejich ceny zahrnuty nízké mzdy dělníků na plantážích třetího světa (a zpravidla jen zlomek zaplacené ceny směřuje k těmto primárním producentům), naopak do ceny zboží vyrobeného v EU, USA nebo Japonsku jsou při jeho prodeji zahrnuty vysoké mzdy v těchto zemích (a velká část ceny zaplacené za toto zboží směřuje k jeho producentům). Tento mechanismus umožňuje akumulaci zisku (nadhodnoty), dosaženého obchodem, v zemích s vysokou cenou práce a efektivně tak přispívá k prohlubování nerovnoměrností uvnitř systému světového hospodářství. Andre Gunder Frank uvádí odhad, podle něhož by obchodní obrat zemí periferie v roce 1966, který dosáhl 35 mld. UDS, měl hodnotu 57 mld. UDS v případě jeho realizace v podmínkách mzdové hladiny vyspělých zemí. Rozdíl těchto hodnot výrazně převyšuje úhrn objemu všech forem rozvojové pomoci, která směřovala z vyspělých do rozvojových zemí. Ve snaze poskytnout postkoloniálním zemím teoretickou a metodologickou základnu pro jejich politiku, která měla směřovat k překonání hospodářské a sociální zaostalosti, se v intelektuálním prostředí 40. let sformoval interdisciplinární obor rozvojové studie (development studies). Diskurz kolonialismu, usilující přinést lidem periferie evropskou vědu, racionalitu, efektivitu a "pokrok" cestou přímé kontroly, byl v této době nahrazen diskurzem rozvoje, snažícím se dosáhnout stejných cílů prostřednictvím intelektuální a materiální asistence vyspělých zemí. "Zaostalé" země třetího světa bylo třeba "rozvinout" podle západního (nebo východního) vzoru. Z bývalých kolonií se rázem staly "rozvojové země". Cílem rozvojových studií bylo "radit" těmto státům, jak rozvoje dosáhnout. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

19 V 70. letech si mnoho rozvojových zemí vzalo vysoké půjčky za výhodných podmínek na financování strategií rozvoje. Země periferie (bývalé kolonie) jsou významným zdrojem energie pro ekonomiku vyspělých zemí. Nejvýznamnější energetickou surovinou je ropa. Její těžba, zpracování a doprava je kapitálově kontrolována nadnárodními společnostmi, jejichž akcionáři jsou lidé a firmy vyspělého světa. Na konci 50. let se cena ropy pohybovala okolo 2 USD za barel. Nadnárodní společnosti, které kontrolovaly obchod s ropou (tzv. sedm sester), usilovaly o zvýšení svých zisků tlakem na snížení nákupní ceny. Venezuela, pro niž příjmy z prodeje ropy představovaly 90 % příjmů z exportu, se nechtěla smířit se škrty v programu svého hospodářského rozvoje a vyzvala ke společnému postupu další exportéry ropy. Výsledkem bylo založení Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v roce Zakládajícími členy byly mimo Venezuelu státy Perského zálivu: Saudská Arábie, Kuvajt, Irák, Írán. Z počátku kartel příliš úspěšný nebyl a cena ropy na světovém trhu dále klesala. Avšak s tím, jak se se vstupem dalších členů zvyšoval podíl OPEC na trhu s ropou a jak hospodářský růst v zemích jádra zvyšoval jejich závislost na dovozu energie, vytvořily se vhodné podmínky pro ekonomické využití existujících vztahů závislosti, tentokrát ve prospěch (vybraných) zemí periferie. OPEC se nejprve podařilo dosáhnout zvýšení ceny ropy na 2,48 USD za barel v roce 1972 a od ledna 1974 OPEC jednostranně zvýšil ceny ropy na 11, 65 USD za barel. Důsledky ropného šoku byly globální. Došlo k přerozdělení světového bohatství ve prospěch dříve chudých zemí vyvážejících ropu. Některé z nich se svými příjmy postupně vyrovnaly bohatým zemím jádra. (V době tzv. druhého ropného šoku let dosáhla cena ropy krátkodobě až 30 USD za barel). Nejzávažnější důsledky měl ropný šok pro země periferie, které nejsou exportéry ropy (tedy země, v nichž žije většina světového obyvatelstva). Ty rozvojové země, kterým se v 50. a 60. letech podařilo s pomocí zahraničních půjček vybudovat domácí průmysl, musely začít platit vysoké ceny za dovoz energie a současně byly postiženy snížením poptávky po produkovaném zboží (v důsledku světové hospodářské krize). To vedlo k dalšímu zvýšení jejich zadluženosti. I země bez významného průmyslu musely zatížit svůj rozpočet výdaji za ropu, aby zajistily alespoň základní fungování státu a hospodářství. Celková zadluženost rozvojových zemí nevyvážejících ropu se zvýšila z 5 mld. USD v roce 1972 na 36 mld. USD v roce Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

20 Na přelomu 70. a 80. let se podmínky dramaticky změnily. Hospodářská krize zvedla úrokové sazby do závratné výšky (úvěry byly sjednány s pohyblivou úrokovou sazbou). Současně snížila poptávku nejen po primárních komoditách (a tím i jejich cenu), ale i po hotových výrobcích, včetně výrobků z nových průmyslových provozů zemí třetího světa, z jejichž prodeje měly být spláceny dřívější úvěry. Na světovém finančním trhu to vyvolalo paniku, označovanou jako dlužní krize (debt crisis). Aby banky, které poskytly úvěry, mohly dostat půjčené peníze zpět, byly nuceny poskytnout další půjčky na splácení úroků z dřívějších úvěrů. Poskytnutí těchto úvěrů však bylo nyní spojeno s velmi přísnými makroekonomickými i mikroekonomickými podmínkami zvláště byl kladen důraz na přísnou "rozpočtovou disciplínu" věřitelských zemí. To posílilo postavení Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB), které už od 70. let spojovaly poskytnutí "rozvojové pomoci" (finančních prostředků prvního světa, určených k podpoře strategií rozvoje třetího světa) s přísnými podmínkami programů strukturálního přizpůsobení. Toto přizpůsobení vyžadovalo často hluboké změny ve struktuře hospodářství (a následně i společnosti) dotčených zemí v duchu neoliberální politiky. Proč byla tato nepopulární politika rozvojovými zeměmi tak masově přijímána? Zejména proto, že neměly jinou možnost. V důsledku dříve vytvořených vztahů závislosti (na kapitálu a dalších zdrojích) se musely podrobit často tvrdým podmínkám strukturálního přizpůsobení. Tím se vztah závislosti ještě prohloubil. Navíc podmínky spojované s poskytnutím půjčky byly často nejen ekonomické, ale i politické, popř. jednotlivým zemím byly nabídnuty různé podmínky v závislosti na ideologické interpretaci jejich politického režimu nebo na jejich poloze na mapě geopolitických zájmů věřitelských zemí. Politika MMF a SB vedla v mnoha zemích k poklesu životní úrovně (v Mexiku v roce 1982 klesly nominální mzdy na polovinu a ceny zboží vzrostly). V nejchudších zemích tak ohrozila až základní podmínky lidské existence: v některých afrických zemích došlo v 80. letech k poklesu střední délky života. V této souvislosti píše o "MMF, šířícím v Africe bídu a hlad". 80. léta jsou dnes často označována za "ztracenou dekádu rozvoje". Tento výše zmíněný historický vývoj zdůrazňuje potřebu pochopení konkrétních kontextů a jejich konkrétních obyvatel, lišících se z hlediska věku, pohlaví, moci atd. pro poznání mechanismů společenského vývoje. Není nutné vytvářet jednoduché univerzální (kontextově Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

21 nespecifické) teorie a ideologie: důležité je poznání lokálních potřeb a na nich založených lokálních politik a lokálních cílů. Nerovnoměrný rozvoj světa pochopitelně není výsledkem žádných "přirozených" procesů nebo řetězců zákonitostí, ale procesem, který je výsledkem neustálého vytváření vztahů dominance a závislosti. Devadesátá léta jsou novou dekádou konferencí. Hlasy chudého Jihu, souznějící s mnohými hlasy Severu, včetně environmentálních organizací a menšinových skupin, zřejmě povedou dříve nebo později k vytvoření globálních politických mechanismů regulace nerovnoměrného rozvoje. Tato regulace by měla být založena na pozitivní diskriminaci skupin a míst, znevýhodněných nerovnoměrným rozložením moci: motivace této politiky by mohla vycházet současně jak z altruistických snah splatit historický dluh vůči těmto lidem a místům, tak i z egoistických cílů vytvořit pragmatické nástroje předcházení globálním problémům (vyplývajícím z "nerozvinutosti" těchto skupin a míst). Taková politika však musí stát mimo diskurz rozvoje a musí dát lidem periferie svobodu volby jejich vlastních budoucností (bez podmínek definujících charakter těchto budoucností) a současně moc k jejich dosahování. Nerovnoměrný rozvoj světa je těžko uchopitelné téma. Dnes, kdy je díky globalizačním trendům svět úzce propojen a nikdo v podstatě ekonomiku neřídí (jen si to myslí), je velmi riskantní přicházet s univerzálními recepty jak problémy řešit. Domníváme se, že nastal čas orientovat se více na morální než materiální hodnoty, a to v každém z nás individuálně. Pracovat se svými egoistickými potřebami a podle toho se dennodenně rozhodovat při nákupu, dopravě, spotřebě, jídle, prostě ve všech sférách našeho života podle hesla: Mysli globálně, konej lokálně. Pro vylepšení situace v nerovnoměrném lidském rozvoji, je potřeba opravdu vnímat, že všichni lidé jsou si rovni, i když vypadají a žijí jinak. LIDSKÉ RASY Rasa (lidské plemeno) je skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobý společenský vývoj. V jeho průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky (barva pleti, barva a tvar vlasů, očí, tvar lebky, nosu atd.). Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

22 Na základě shodných morfologických a fyziologických znaků se lidstvo dělí na plemena (rasy): Rasa europoidní (bílá) Rasa mongoloidní (žlutá) Rasa ekvatoriální (černá) tato rasa se dělí na dvě skupiny: negroidní a australoidní. Míšením ras se vytvořilo mnoho smíšených rasových skupin, které jsou typické pro většinu zemí Latinské Ameriky. Podíl ras (lidských plemen) na světové populaci a hlavní oblasti jejich rozšíření: Rasa europoidní (asi 45 % obyvatelstva) Rasa mongoloidní (asi 40 % obyvatelstva) Rasa ekvatoriální (asi 11 % obyvatelstva) Smíšené rasové skupiny (asi 4 % obyvatelstva) Všechny rasy jsou si rovné, protože patří k jedinému biologickému druhu Homo sapiens. Přeceňování rozdílů mezi rasami vede ke vzniku nevědeckých rasistických teorií, které jsou založeny na názoru, že lidské rasy nejsou rovnocenné. Rasismus v extrémní podobě se stal součástí nacistické ideologie. Rasismus je nebezpečný ve všech svých formách a projevech. I v demokratických společnostech se setkáváme s projevy rasové nesnášenlivosti. SVĚTOVÝ HLAD Počet obyvatel planety je téměř 7 miliard a z toho 850 milionů lidí trpí chronickým hladem. Každý den zemře hladem lidí, z toho dětí tj. že každých 5 sekund zemře na světě 1 dítě hladem. Podle výzkumu Organizací pro výživu a zemědělství je zemědělská produkce bez problémů schopna uživit všechny lidi na světě nyní i v budoucnosti. Problém tedy tkví v distribuci (rozdělení) potravin. Zatímco téměř miliarda lidí hladoví, v mnoha zemích, ale zejména v USA a Japonsku, jsou stále populárnější soutěže jedlíků. Soutěže většinou spočívají v konzumaci co největšího množství jídla během relativně krátkého časového limitu (10-15 minut). Za jedlíka číslo jedna byl v roce 2007 považován Joey Chestnut, který spořádá v 8 minutách 103 hamburgerů. Tyto soutěže jsou projevem neúcty vyspělých zemí k potravinám. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

23 Čtvrtinu našeho odpadu tvoří potraviny. V USA skončí v koši % jídla tyto americké přebytky jídla by nasytily celou Afriku! Ad f. Předběžná opatrnost Opět zde uvedeme příklad na konkrétním problému současnosti, kterým jsou GMO potraviny tzv. geneticky modifikované potraviny. Geneticky modifikované potraviny (organismy) jsou takové, jejichž genetický materiál (tedy DNA) byl úmyslně změněn, a to způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou cestou. Geneticky modifikované jsou např. plodiny (kukuřice či brambory), aby byly odolnější vůči škůdcům. V současnosti jsou genetické modifikace předmětem mnoha diskusí a náhled na ně je velmi nejednotný. Důsledky využívání GMO stále teprve poznáváme, je proto na místě velká opatrnost. Velkým problémem může být např. nekontrolované šíření takových organismů do volné přírody. Proto ekologické zemědělství zcela zakazuje užívání GMO v rostlinné i živočišní produkci. Odpůrci GMO uvádějí zejména níže uvedené argumenty, které podle nich směřují k prohloubení globálního hladu: 1. Patentovaná semena - Zemědělci používající GMO plodiny mají zakázáno právo na uchování semen pro další rok. Pokud biotechnologické společnosti selžou, tak nebudou mít další rok co pěstovat. 2. Neúrodná půda - GMO zemědělství je chemicky intenzivní. Hromadění agrochemikálií způsobuje neúrodnost půdy. Obzvláště problematické jsou herbicidy na bázi glyfosátu, např. Roundup od firmy Monsanto. 3. Monokultura a ztráta biodiverzity GMO zemědělství je monokulturní. 75% semenné diverzity již bylo ztraceno kvůli průmyslovému zemědělství. Irský hladomor byl výsledkem monokultury brambor. Biodiverzita (rozmanitost života v přírodě, tedy i v pěstování rostlin) je potravinová bezpečnost. 4. Technologie zničených semen Jde o způsob, jak geneticky vypnout schopnost rostlin klíčit podruhé. Rostliny s těmito geny se můžou zkřížit s přírodními druhy a způsobit tak neúrodnost původně úrodných semen. 5. Závislost na centrálním potravinovém systému Síť domácích zahrad a malé až střední farmy zajišťují mnohem větší potravinovou bezpečnost než centralizovaný globalizovaný systém. Čím jsou větší, tím hůř spadnou. Myslete globálně, jezte lokálně. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

24 Ad g. Holistické celostní myšlení Vzít při rozhodování v potaz všechny faktory týkající se daného problému je nesmírně těžké zejména v dnešní propojené globalizované společnosti. Ale asi nemáme jinou šanci (pokud nám záleží na naší planetě) než to zkusit. Zkusit oprostit se od egoistických pohnutek a opravdu slyšet všechny pro a proti a s pokorou se nakonec rozhodnout. Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

25 PŘÍRODNÍ ŽIVLY Pojmy: přírodní živly, retence, meliorace, racionalizace půdy, monokultury, eroze, biodiverzita, revitalizace, půdní úrodnost, globální oteplování, ozonová díra, světelné znečištění, kyselý déšť, pitná voda Přírodní živel je neovladatelná přírodní síla, která je nezbytným předpokladem života. Na planetě Zem máme 4 přírodní živly: zemi, vodu, vzduch a oheň. Někdy přírodní živly mohou mít i ničivý charakter např. zemětřesení, záplavy, uragány apod. Tímto si můžeme uvědomit sílu přírody, nad kterou nikdy nezvítězí člověk, ať pochází z jakkoliv civilizované a vyspělé společnosti. Mnohem moudřejší je přírodu respektovat a žít v souladu s jejími zákony. Voda Asi 70% našeho těla je tvořeno vodou. Stačí pár dní bez vody a člověk umírá Není třeba dále vysvětlovat, proč je pro nás voda tak důležitá. V minulosti lidé před vodou měli respekt. Přestože ji využívali, nijak významně ji neupravovali. Důvodem byl i fakt, že technické možnosti té doby žádné velké úpravy nedovolovaly. To se změnilo v 19. a hlavně 20. století s rozvojem techniky. Lidé začali řeku přetvářet, zkracovat a prohlubovat její tok, upravovat břehy, aby získali úrodná pole a zabránili záplavám. Člověk se domníval, že vodu ovládl, a tak postavil domy, silnice a továrny v záplavovém území řek, odvodnil a začal obdělávat podmáčené údolní louky a mokřady. Délka vodních toků se v ČR od začátku 20. století zkrátila asi o jednu třetinu. Zároveň došlo k zásadním změnám celé krajiny člověk změnil složení lesních porostů, rozšířil zpevněné plochy, a tak se snížila schopnost krajiny zadržovat vodu (tzv. retence). Došlo tak k ovlivnění koloběhu vody, což ještě umocnily změny rozložení a intenzity srážek, spojené pravděpodobně se změnou klimatu. V posledních dvou desetiletích si začínáme uvědomovat (díky častým povodním), že naše vítězství nad vodou bylo zdánlivé. Nyní hledáme řešení jak to napravit, ale žádný jednoznačný návod jak zabránit povodním či nedostatku vody neexistuje. Základním principem zlepšení vodního režimu krajiny (a tedy i protipovodňové ochrany) je zpomalení odtoku z povodí. Ale jak toho dosáhnout? Průzkumy prokázaly mimořádnou schopnost lesa Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

26 zadržovat srážkovou vodu. Les původně tvořil přirozený půdní kryt na téměř celém území ČR. V současnosti se rozkládá přibližně na třetině území (33%). To sice převyšuje evropský průměr, ale oproti původnímu stavu je retenční schopnost krajiny oslabena. Retenční schopnost lesa se ovšem různí v závislosti na druhovém a věkovém složení porostů, způsobu hospodaření a zejména vlastnostech půdy. Snížení schopnosti zadržet vodu může být zapříčiněno vznikem erozních rýh při těžbě, odlesněnými vrcholky kopců v krajině či chybějící rozptýlenou zelení. Tak např. při vědeckém porovnání bukového a smrkového porostu bylo zjištěno, že zatímco bukový porost bez problémů přijme srážku o intenzitě 100 mm/hod., smrkový porost, ve kterém je půda kryta jehličím přijme za stejnou dobu pouze 5 mm srážky a zbytek volně povrchově odtéká. Bohužel z hospodářských důvodů (vysoká výtěžnost dřeva, relativně rychlý růst, kvalita dřeva, schopnost růstu v monokulturách) byla většina lesních porostů v ČR člověkem přeměněna na smrkové monokultury. Ty v současnosti tvoří 56% z celkové plochy lesů. V přirozených podmínkách by to bylo jen 11%. A naopak oproti dnešním 6% by 40% českých lesů bylo tvořeno porosty buku. Jedinečným fenoménem naší krajiny jsou lužní lesy, které najdeme v nivách řek. Rostou v nich takové druhy stromů, které vyžadují dostatek vody a nevadí jim občasné záplavy. Lužní les funguje jako veliká houba, která nasakuje a vypařuje obrovské množství vody. Vzrostlý strom v lužním lese dokáže odpařit až 500 l vody denně. Avšak regulace a napřímení nížinných řek zamezuje jejich rozlévání a nízké průtoky dokážou v krátké době způsobit odumírání lužních lesů. Tak jak člověk upravoval k obrazu svému lesy, louky a pole, nevynechal samozřejmě ani řeku. Základním omylem se stala myšlenka, že je možné řeku zcela ovládnout a ubránit se jejím rozmarům, především povodním. Člověk se tedy nesmířil s její existencí tak, aby vyklidil prostor, který byl povodněmi ohrožován tzv. záplavové území, ale snažil se proti nim aktivně zasahovat budováním protipovodňových opatření. Toky se přitom neupravovaly jenom ve městech a vesnicích, kde určité úpravy byly na místě, ale i nad obcemi a dál proti proudu. Zvýšené hráze nechránily jen stavby, ale i pole a pastviny. Výsledkem bylo to, že se zvýšila výměra využitelných ploch a vyloučily se škody působené častými malými rozlivy tří až pětileté vody. O to větší škody páchala velká voda, která se objevovala s četností např. jednou za 30 let tzv. třicetiletá voda. Zde už vybudované hráze nepomohly a voda způsobila Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/

Globální problémy a jejich vnímání odlišnými skupinami. Bc. Kristýna Dobrovodská

Globální problémy a jejich vnímání odlišnými skupinami. Bc. Kristýna Dobrovodská Globální problémy a jejich vnímání odlišnými skupinami obyvatelstva Bc. Kristýna Dobrovodská Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Globální problémy a jejich vnímání odlišnými skupinami

Více

Analýza současných globálních problémů

Analýza současných globálních problémů Mezinárodní rozvojová studia Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Analýza současných globálních problémů Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ

AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ AKTIVITY JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠŤ ekoprogramu pro II. stupeň ZŠ v oblasti témat pro udržitelný rozvoj a životní styl Projekt je financován z prostředků EU Projekt: Můj životní styl a svět, CZ.1.07/1.1.18/02.0014

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Globální populační problém Global population problem Markéta Zýková Plzeň 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky

Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Nerovnoměrný rozvoj světa a jeho socioekonomické důsledky Bakalářská práce 2009 autor: Milena Poděbradská vedoucí práce: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D. Prohlašuji:

Více

GLOBÁLNI PROBLÉMY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Global problems and sustainable development

GLOBÁLNI PROBLÉMY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Global problems and sustainable development Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Národní hospodářství á 1 - m c \ < c- W»>*. tu GLOBÁLNI PROBLÉMY A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Global problems and sustainable development

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Problematika obnovitelných zdrojů z hlediska udržitelného rozvoje v ČR

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Problematika obnovitelných zdrojů z hlediska udržitelného rozvoje v ČR Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Problematika obnovitelných zdrojů z hlediska udržitelného rozvoje v ČR Bc. Barbora Jetmarová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ UČEBNÍ MODUL ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ROZVOJ Mgr. Robert Stojanov, Palacký University (Olomouc) OBSAH 1. ÚVOD... p.3 2. PŘEDSTAVENÍ PROBLEMATIKY... p.4 2.1. VZTAH ROZVOJE, BEZPEČNOSTI A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Vnímání globálních problémů českou společností. Bc. Vendula Kuchařová

Vnímání globálních problémů českou společností. Bc. Vendula Kuchařová Vnímání globálních problémů českou společností Bc. Vendula Kuchařová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou globalizace a s tím související globální problémy. V teoretické

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Současný stav ekologické výchovy na střední škole v Praze DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. František

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII

PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOGRAFIE Petra KVÍTKOVÁ PŘÍČINY HLADOMORŮ V ROZVOJOVÉM SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA ASII Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Nováček,

Více

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Tento studijní text byl vytvořen v rámci projektu Blíže k zelenému stromu Odborná praxe a posílení kontaktu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Potravinový problém jako globální problém světové ekonomiky Food problem as a global problem of world economy Petra Černá Čestné prohlášení

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Modul 3: Základy ekologie

Modul 3: Základy ekologie Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 3: Základy ekologie autor: doc. RNDr. Martin Braniš, CSc. recenzent: PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D. redakce: Mgr. Milada Rolčíková Výukový program: Environmentální

Více

Populační růst-globální problém lidstva

Populační růst-globální problém lidstva UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Michaela KUČEROVÁ Populační růst-globální problém lidstva Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk OPRŠAL, Ph.D. Olomouc

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

Chudoba, nezaměstnanost

Chudoba, nezaměstnanost 06 Chudoba, nezaměstnanost a další témata Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 06 Chudoba, nezaměstnanost a další témata Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 06

Více

III. STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

III. STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY III. STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Tomáš Ludin UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Alternativní zdroje energie

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Alternativní zdroje energie Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Alternativní zdroje energie Alternativní zdroje energie Soubor pracovních listů pro

Více

3 Udržitelný rozvoj a ekologie

3 Udržitelný rozvoj a ekologie 3 Udržitelný rozvoj a ekologie Cíl kapitoly: Porozumět pojmům ekonomický růst a ekonomický rozvoj, identifikovat současné globální problémy lidstva v souvislosti s udržitelným rozvojem. Zdůraznit význam

Více

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů

Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie a občanské aktivity Sborník textů Milan Smrž, Barbora Hanžlová, Klára Sutlovičová, Edvard Sequens, Tomáš Tožička Klimatická změna, obnovitelné zdroje energie

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Indikátory a měření udržitelného rozvoje Indicators and measurement of sustainable development Ondřej Kotík Cheb 2012 Zadání bakalářské

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky

Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky Obsah: ÚVOD... 3 Účel Rámce programů... 4 Proč má být spotřeba a výroba udržitelná... 4 PRINCIPY A CÍLE... 8 Základní principy... 8 Strategický

Více