Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech"

Transkript

1 Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech Česká spořitelna, a.s. tímto informuje dle Vyhlášky Komise pro cenné papíry č. 466 o vypořádacích centrech používaných při poskytování investičních služeb. Česká spořitelna, a.s. v současné době používá služeb Clearstream Banking Luxembourg pro vypořádání a clearing zahraničních cenných papírů a služeb Univyc, a.s. Praha pro vypořádání a clearing burzovních obchodů s papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s. Součástí tohoto dokumentu je stručný popis služeb těchto vypořádacích center. 1. Clearstream Banking clearing house Clearstream International je vůdčí organizace pro clearing a vypořádání a to jak domácích, tak i zahraničních dluhopisů, akcií a investičních fondů. Mají více než 2500 klientů v 80 zemích světa. Zajišťují mnoho rolí v podpoře jednotlivých či komplexních odvětví ve kterých operují. Jako vypořádací agent and custodian banka vypořádávají denně přes 0,5 mio transakcí a více jak 200 tisíc titulů cenných papírů. Jako specialista pro Back office mají plný vnitřní rozsah způsobilosti pro zpracování cenných papírů a peněžního clearingu. Denně se dostatečně věnují a provádějí operační a monitorovací funkce požadované provozem programu půjčování a vypůjčování cenných papírů. V tomto programu vystupují jako agent pro půjčovatele i vypůjčovatele. Jejich hlavní činností je clearing, vypořádání a custody vyžadované v souvislosti s obchodováním, řízením a podporou peněžních prostředků a cenných papírů. Dále zajišťují, že peněžní prostředky, stejně jako cenné papíry, jsou okamžitě a efektivně dodány během clearingu a vypořádání transakcí na trhu. Clearing a vypořádání znamená párování a vypořádání transakcí na trhu mezi subjekty. Jakmile vznikne transakce (například, když je uzavřen obchod s akcií), vznikne směna mezi dvěma či více subjekty. Kupující musí předat peněžní prostředky prodávajícímu, který musí na oplátku dodat finanční instrument (akcie, dluhopisy atd.). Tímto způsobem je směna mezi kupujícím a prodávajícím spárována. Tato směna se nazývá vypořádání. Aby bylo co nejjednodušší, představte si osobu jdoucí do obchodu s kreditní kartou. Osoba (kupující) nakupuje osobní počítač od prodavače (prodávající) použitím kreditní karty. Žádné peněžní prostředky nebyly skutečně předány. O pár týdnů později obdrží kupující účtenku od společnosti, která vystavila kreditní kartu a prodávající obdrží hotovost jako pohledávku z prodeje počítače. Společnost, která vydala kreditní katru provedla clearing transakce. Clearing může být jednoduše chápán jako stupeň v procesu, kdy transakce vznikla, ale portfolio bylo upraveno a platby (vypořádání) byly odeslány. Abychom použili analogii případu v obchodě, clearing nákupu počítače byl proveden během období mezi tím, kdy kupující koupil počítač a před tím, než byly účtenky zaplaceny prodávajícímu.

2 Custody je vedení cenných papírů v depozitáři: Když je vyplacen kupon nebo dividenda z cenného papíru, Clearstream Banking shromáždí výnos a provede kredit na klientské účty v den valuty Když si událost výnosu vyžaduje výběr, Clearstream Banking informuje klienty s časově omezenou informací, takže příslušné rozhodnutí může být provedeno. Když dosáhne dluhopis dne maturity, nebo je předčasně splacen, Clearstream Banking jedná v zastoupení klienta, aby shromáždil očekávané prostředky a kredituje je na klientský účet v den valuty. Financování cenných papírů je posun cenných papírů nebo hotovosti k zákazníkům pro vytvoření likvidity a zlepšení jejich efektivity vypořádání. Tímto způsobem mohou účastníci trhu dosáhnout výnos z jejich nevyužitých aktiv tím, že je využijí. Například, účastník trhu by mohl zlepšit výnosnost portfolia půjčováním cenných papírů za poplatek. Kdo by měl o tyto cenné papíry zájem? Další účastníci trhů, kteří se potřebují vyhnout selhání vypořádání, protože nemají potřebné cenné papíry, aby vypořádali transakci.

3 2. Vypořádací systém UNIVYC Vypořádání obchodů s cennými papíry zahrnuje dvě operace: a) převod peněžních prostředků b) převod cenných papírů Proběhnou-li obě operace ve stanoveném časovém limitu v rámci vypořádacího procesu, hovoříme o modelu dodání cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. delivery versus payment". Některé převody mohou být prostřednictvím Univycu vypořádány formou bezplatné dodávky cenných papírů, tzv. delivery free of payment". U takovýchto transakcí je prostřednictvím Univycu realizováno pouze vypořádání majetkové - tj. dodání cenných papírů, peněžní vypořádání je provedeno mimo Univyc. Jednotlivé kroky vypořádání dokumentuje Časový harmonogram vypořádání obchodů. Peněžní vypořádání Univyc provádí peněžní vypořádání obchodů formou debetování či kreditování účtů jednotlivých bank v Zúčtovacím centru České národní banky (ZC ČNB), (Univyc vstupuje do ZC ČNB jako tzv.třetí strana). Z hlediska peněžního vypořádání jsou rozlišovány dva typy členů Univyc - přímých účastníků vypořádání: Bankovní člen Tuzemský nebo zahraniční peněžní ústav s bankovní licencí České národní banky. Bankovní člen má v ZC ČNB zřízen clearingový účet a jim uzavřené obchody jsou peněžně vypořádávány přímo prostřednictvím tohoto účtu. Jeho účet je pak v rámci vypořádání nákupu cenných papírů debetován či vypořádání prodeje kreditován příslušnou částkou. Nebankovní člen Tuzemský nebo zahraniční obchodník s cennými papíry bez bankovní licence. Člen nebankovního typu nemá zřízen clearingový účet v ZC ČNB. Jim uzavřené obchody jsou vypořádávány prostřednictvím clearingového účtu některé z bank. Tato banka se pro nebankovního člena stává tzv. clearingovou bankou, přičemž jejich vzájemný vztah je smluvně upraven. V rámci vypořádání je pak debetován nebo kreditován účet clearingové banky, která je předem o chystané platbě nebo inkasu informována. Vypořádání na straně cenných papírů představuje převedení cenných papírů od prodávajícího k nakupujícímu. Univyc vypořádává obchody se zaknihovanými i listinnými cennými papíry, převážná většina emisí obchodovaných na burze nebo vypořádávaných v Univycu v rámci mimoburzovních obchodů je však v zaknihované podobě.

4 Listinné cenné papíry obchodované a převáděné mezi členy Univycu jsou uloženy v hromadné úschově ve smluvním depozitáři Univycu. Univyc vede evidenci cenných papírů zde uložených na účtech jednotlivých členů - s rozlišením vlastních cenných papírů obchodníka registrovaných na vlastním účtě člena Univycu a cenných papírů jeho klientů registrovaných na globálním klientském účtě člena Univycu. Evidenci koncových majitelů, to znamená klientů, jimž cenné papíry uložené v depozitáři patří, vede sám člen Univycu. Způsob evidence listinných cenných papírů tedy plně odpovídá systému vícestupňové registrace. Ke dni vypořádání obchodu provádí Univyc převody z účtů prodávajících členů na účty nakupujících členů. Konečnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, to znamená evidenci vlastnictví koncovými majiteli, vede Středisko cenných papírů (SCP). Majitelem cenného papíru zaknihovaného v SCP je podle zákona osoba, která je zapsána v registru majitelů vedeném SCP. Proto Univyc musí při vypořádání provést změnu také v tomto registru. Univyc vede evidenci zaknihovaných cenných papírů na vlastních a globálních klientských účtech jednotlivých členů, přičemž tyto cenné papíry jsou na účty v Univycu zapsány: poté, co byly odpovídající službou SCP zablokovány pro Univyc a burzu. Zablokováním je myšleno vyhrazení těchto cenných papírů pro vypořádání obchodů prostřednictvím Univyc, požaduje-li obchodník jejich prodej na burze nebo vypořádání v rámci mimoburzovní transakce prostřednictvím Univyc poté, co byly nakoupeny na burze nebo v rámci mimoburzovní transakce vypořádávané Univycem. V tomto případě jsou tyto cenné papíry pro burzu a Univyc zablokovány automaticky Cenné papíry jsou z účtu odepsány: poté, co byly odpovídající službou SCP odblokovány od Univycu nebo Univycu a člena poté, co byly prodány na burze nebo jejich mimoburzovní prodej vypořádán prostřednictvím Univycu Nabídka služeb Hlavní činností společnosti Univyc je vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry pro členy Univycu Kromě toho Univyc obchodníkům s cennými papíry dále nabízí: vypořádání mimoburzovních transakcí, správu a řízení vkladů účastníků v Garančním fondu burzy, půjčování cenných papírů, služby související s úschovou a správou cenných papírů, registraci cenných papírů pro účely vypořádání, vypořádání primárních emisí cenných papírů, zprostředkování služeb Střediska cenných papírů,

5 správu zahraničních cenných papírů registrovaných na burze a vypořádání obchodů s nimi, vydání, správu, obchodování a vypořádání obchodů s podíly na sběrném dluhopisu. doplňkové služby: příprava informačních výstupů pro obchodníky, publikování statistických informací, semináře a školení zaměřené na problematiku vypořádání. Vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry pro členy Univycu Členové burzy vkládají své nákupní a prodejní objednávky/ instrukce do obchodního systému burzy, které jsou po registraci spárovaných obchodů předány Univycu k vypořádání. Burzovních obchodů rozeznáváme několik typů lišících se podmínkami či formou jejich uzavření a způsobem a zárukami jejich vypořádání. Na promptním trhu burzy je možno uzavírat tři typy obchodů: obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD) automatické obchody (aukční a kontinuální režim) blokové obchody Automatické obchody a obchody uzavřené ve SPAD jsou součástí kurzotvorného neboli centrálního trhu. Vypořádání všech typů burzovních obchodů může proběhnout pouze formou delivery versus payment (DVP).... Obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD) Vypořádání obchodů uzavřených v systému SPAD je neodvolatelné a je garantováno Garančním fondem burzy (GFB) Fondem garancí pro SPAD (FS). Probíhá standardně v den S=T+5, kde T je den uzavření obchodu a S je den vypořádání. Dle dohody účastníků je však možno obchod vypořádat v rozmezí S=T+1 až T+15. Pokud některá ze stran nesplní svůj závazek vyplývající z uzavřeného obchodu, je jí ponechána lhůta 3 dnů na dodatečné vypořádání obchodu. Pokud ani poté není obchod vypořádán, Univyc zruší jeho vypořádání a zprostředkuje náhradní obchod. Univyc osloví všechny tvůrce trhu, aby v tomto obchodu zastoupili stranu, která zrušení vypořádání zavinila. Při uzavření náhradního obchodu případný cenový rozdíl mezi původním a náhradním obchodem hradí postižené straně strana, která selhala. Automatické obchody Vypořádání automatických obchodů je Univycem garantováno a uskutečňováno třetí účetní den po uzavření obchodu v den S=T+3. Pokud tedy prodávající strana nedodá ve stanovené lhůtě cenné papíry, nebo naopak kupující za nakoupené cenné papíry nezaplatí, zajistí splnění závazku namísto dlužníka Univyc. Náhradní dodání cenných papírů je zabezpečováno prostřednictvím mechanismu intervenčních nákupů, kdy jsou cenné papíry obstarávány z prostředků GFB, a to z Fondu garancí pro automatické obchody (FAO). Použité prostředky jsou dodatečně fondu nahrazeny prodávajícím účastníkem. Nákup je proveden za cenu zvýšenou o přirážku, která je následně vyúčtována k tíži dlužníka. Věřiteli jsou naopak cenné papíry dodány za

6 minimální cenu, které bylo na centrálním trhu burzy dosaženo v období ode dne původní realizace nákupu do dne jejího faktického uskutečnění v rámci intervenčních nákupů. Rozdíl mezi touto minimální cenou a původní cenou obchodu je opět vyúčtován k tíži dlužníka.... Blokové obchody Blokové obchody jsou vypořádávány v den zvolený zúčastněnými obchodníky, a to v rozmezí 1 až 15 účetních dní po dni uzavření obchodu, resp. po dni spárování v obchodním systému burzy. Vypořádání blokových obchodů není ze strany Univycu garantováno. Pokud není v den vypořádání prodávající člen Univycu schopen prodané cenné papíry dodat nebo nakupující člen schopen za nakoupené cenné papíry zaplatit, je vypořádání obchodu pozastaveno. Obchod lze vypořádat v náhradním termínu až do dne S+6 včetně. Pokud platební neschopnost člena nebo jeho neschopnost dodat cenné papíry trvá i po tomto dnu, je blokový obchod archivován a účastníci mohou Univyc písemně žádat o jeho dovypořádání. Vypořádání mimoburzovních transakcí Mimoburzovními transakcemi jsou míněny obchody, které nejsou uzavřeny na burze, jejichž vypořádání však zabezpečuje Univyc a nakupujícím i prodávajícím mohou být všichni členové Univycu - členové i nečlenové burzy. Obchodníci vkládají do systému instrukce pro vypořádání obchodů, technicky obdobným způsobem jako u blokových obchodů. Univyc vypořádává podle žádosti zúčastněných členů mimoburzovní transakce dvěma základními způsoby: jako dodávku proti placení (DVP), tj. úplatný převod cenných papírů sestávající z peněžního vypořádání a vypořádání strany cenných papírů, nebo jako bezplatnou dodávku (DFP), tj. jen převod cenných papírů, převod peněz není uskutečněn prostřednictvím Univycu. Za mimoburzovní transakce jsou považovány: všechny obchody uzavřené mezi dvěma členy Univycu nečleny burzy, neobchodní převody typu custody převod, půjčka cenných papírů, repo operace nebo operace buy-sell mezi dvěma členy Univycu, technické převody převody mezi dvěma různými účty jednoho majitele cenných papírů. Vypořádání mimoburzovních obchodů není Univycem garantováno, představuje však snadný a bezpečný převod peněz a cenných papírů zobchodováných na mimoburzovním trhu. Členům Univycu jsou k dispozici průběžné informace o stavu instrukcí a mají možnost operativně odstranit případné chyby v zadání instrukcí do dne vypořádání, nebo vypořádat obchod v náhradním termínu. Den vypořádání si volí protistrany obchodu v rozmezí: 1 až 15 účetních dnů po dni zadání vypořádacích instrukcí do systému, tj. S=T+1 až T+15, resp. T+99 u repo operací, půjček cenných papírů a buy-sell operací. Pokud je

7 vypořádání provedeno formou bezplatné dodávky cenných papírů (DFP), je možno volit den vypořádání totožný s dnem vložení instrukce, tzn. od S=T až 99 účetních dnů po dni zadání vypořádacích instrukcí do systému, tj. S=T+16 až T+99 při vypořádání převodů s odloženým vypořádáním. Správa a řízení vkladů účastníků v garančním fondu burzy Garanční fond burzy (GFB) je speciálním fondem zřízeným k zajištění splatných závazků členů Univycu a k pokrytí rizik plynoucích z burzovních garantovaných obchodů. GFB zahrnuje 2 fondy: Fond garancí pro automatické obchody (FAO), Fond garancí pro SPAD (FS). Evidence peněžních prostředků v těchto dvou fondech je v Univycu oddělena a jejich použití je upraveno Pravidly Garančního fondu. Garanční fond je sdružením burzovních členů Univycu - účastníků fondu - vzniklým na základě Smlouvy o sdružení Garanční fond burzy. Účast členů Univycu v Garančním fondu je nezbytnou podmínkou udělení oprávnění obchodovat na burze. Prostředky Garančního fondu burzy jsou tvořeny peněžními příspěvky účastníků, jejichž výše je určována na základě objemu a četnosti obchodů člena uzavíraných na centrálním trhu burzy. Minimální výše vkladu každého účastníka GFB je určována burzovní komorou. Vklady účastníků jsou tvořeny: příspěvky běžnými, které účastníci platí, resp. které jsou účastníkům vraceny v týdenních intervalech (platí jen pro FAO), příspěvky mimořádnými, které účastníci platí každodenně ve výši ovlivněné jejich výsledky obchodování na centrálním trhu během každého burzovního dne (z FS mohou být i vraceny). Správou a řízením vkladů účastníků je podle Pravidel Garančního fondu pověřen Univyc. V souladu s snesením Rady Garančního fondu burzy, která je výkonným orgánem sdružení, Univyc prostředky sdružené v GFB zhodnocuje investicemi na finančním trhu. Tyto peněžní prostředky GFB představují záruku vypořádání burzovních obchodů uzavřených na centrálním trhu burzy. Mohou být použity v případě, že některý z účastníků burzovního obchodu je v prodlení s plněním svého závazku z tohoto obchodu a závazek nelze jinak z prostředků daného účastníka náhradním způsobem splnit. Při platební neschopnosti kupujícího Univyc vyrovná z prostředků GFB za dlužníka finanční závazek na účet věřitele. Pokud nastane prodlení na straně prodávajícího, zorganizuje Univyc intervenční nákup pro automatizované obchody nebo náhradní obchod pro obchod uzavřený ve SPAD a následné dodání příslušných cenných papírů nakupujícímu. Půjčování cenných papírů Zavedením systému rezervovaného půjčování cenných papírů byla završena snaha o rozšíření obchodních příležitostí na spotovém trhu a do budoucna i trhu derivátů....

8 Účastníci systému půjčování Účastníky systému půjčování jsou vedle Univycu vypůjčovatelé a zapůjčovatelé, a to na smluvním základě. Zapůjčovatelem se může stát každý obchodník s cennými papíry, který je právnickou osobou, a dále investiční společnosti a investiční fondy. Vypůjčovatelem může být pouze člen Univycu. Do systému půjčování však může prostřednictvím zapůjčovatele vložit cenné papíry kterákoliv fyzická či právnická osoba, přičemž tato osoba si je může prostřednictvím vypůjčovatele také půjčovat. Univyc plní úlohu manažera systému půjčování a jeho role je významná i v případě řešení prodlení vypůjčovatele při vrácení cenných papírů... Předmět půjčování Předmětem systému půjčování mohou být veřejně obchodovatelné zaknihované cenné papíry, které jsou převoditelné bez omezení. Zapůjčovatelé vyhradí na svých majetkových účtech část cenných papírů pro účely půjčování. Cenné papíry opouští majetkový účet až v momentě realizace samotné půjčky. Nabídku cenných papírů k vypůjčení tvoří likvidní emise obchodované v systému SPAD... Půjčka a její vrácení Poskytnutí půjčky je vázáno na žádost (rezervaci) vypůjčovatele a vychází z inzerované nabídky cenných papírů, která je v reálném čase aktualizována. Univyc následně dává příkazy k registraci převodu mezi zadanými majetkovými účty v SCP a zajišťuje vypořádání převodu půjčky. Rovněž vracení půjček je umožněno pouze prostřednictvím Univycu, převody vratek se uskutečňují z jeho podnětu. Načasování vrácení půjčky vychází z požadavků vypůjčovatele tak, jak byly parametricky uvedeny již v rezervaci půjčky. Maximální doba trvání půjčky nesmí překročit 4 týdny. Množství cenných papírů, které mohou být pro systém půjčování vyhrazeny, je limitováno. V případě, že vypůjčovatel půjčku nechce či nemůže v určený den vrátit, má možnost tento den posunout (prolongovat). Prolongací však nelze překročit stanovenou maximální dobu trvání půjčky... Zajištění půjčky Z důvodu zajištění každé půjčky Univyc požaduje složení kolaterálu. Jeho výše vychází z hodnoty půjčených cenných papírů a v souladu s vývojem trhu je denně aktualizována. Kolaterál je skládán ve formě peněžních prostředků a je převáděn ve prospěch stanoveného úročeného účtu. V případě prodlení vypůjčovatele Univyc použije tyto prostředky k obstarání náhradních cenných papírů. Služby související s úschovou a správou cenných papírů Úschova cenných papírů Univyc nabízí svým členům hromadnou úschovu listinných cenných papírů ve smluvním depozitáři, které jsou v evidenci Univycu na jednotlivých účtech členů Univycu. Úschova se vztahuje na cenné papíry obchodované na burze a dále na cenné papíry registrované v Univycu pouze pro účely vypořádání mimoburzovních transakcí. Uložení listinných cenných papírů v depozitáři je podmínkou úspěšného vypořádání obchodu prostřednictvím Univycu. Výplata výnosů z cenných papírů Univyc zajišťuje výplatu výnosů z listinných cenných papírů, které byly k rozhodnému datu pro nárok držitele na výplatu výnosu uloženy v depozitáři Univycu. Výplata zprostředkovaná Univycem se v takovém případě týká pouze části emise vlastněné nebo spravované členy Univycu a vedené na jejich účtech v Univycu.

9 Částky výnosů bývají vypláceny po zdanění příslušnou daňovou sazbou, kromě splátek jistin dluhopisů, které dani nepodléhají. Domácím subjektům jsou výnosy zdaňovány 25 %. Výnosy zahraničních subjektů, mají-li být daněny odlišnou, popř. nulovou sazbou, jsou vypláceny po předložení tzv. daňového domicilu ve výši po zdanění odlišnou sazbou nebo přímo v hrubé výši. Realizace speciálních operací s cennými papíry Speciálními operacemi s cennými papíry se rozumí určitý okruh opatření Univycu nebo burzy, která jsou vyvolána jednáním emitenta cenného papíru a mají za následek především vznik, změnu nebo zánik práv spojených s cenným papírem, zánik dosavadního či vznik nového cenného papíru, popř. vznik nároku na nový cenný papír. Realizaci speciálních operací zprostředkovává Univyc automaticky pro listinné cenné papíry uložené k rozhodnému datu pro realizaci práva v jeho depozitáři a dále pro zaknihované cenné papíry nacházející se právě v procesu vypořádání. Univyc se přímo podílí na realizaci speciálních operací s cennými papíry jako jsou bezplatné rozdělení akcií dosavadním akcionářům společnosti, emise předkupních práv pro dosavadní majitele cenných papírů, štěpení cenných papírů a změna podoby cenného papíru (z listinné na zaknihovanou nebo naopak). Registrace cenných papírů pro účely vypořádání Cenné papíry registrované na burzovních trzích - hlavním, vedlejším a volném - jsou automaticky registrované i pro vypořádání v Univycu. Kromě těchto burzovních cenných papírů Univyc může zaregistrovat i cenné papíry určené pouze k vypořádání mimoburzovních transakcí. Registraci takovéhoto cenného papíru Univyc provádí na základě žádosti, kterou podává člen Univycu pověřený k tomu emitentem cenného papíru. O žádosti rozhoduje generální ředitel Univycu, přičemž na registraci není právní nárok. Vypořádání primárních emisí cenných papírů Služba je prostřednictvím člena Univycu obstaravatele určena emitentům cenných papírů. V rámci vypořádání primární emise cenných papírů Univyc na straně cenných papírů zajistí ve sjednaný den vydání dohodnutého počtu cenných papírů vedených v SCP na majetkové účty upisovatelů. Na peněžní straně Univyc zajistí převody peněžních prostředků od upisovatelů na účet emitenta. Univyc může vypořádat primární emisi v CZK nebo v EUR podle toho, v jaké měně je cenný papír denominován. Zprostředkování služeb střediska cenných papírů V České republice je převážná většina cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v zaknihované podobě, tj. v podobě magnetických záznamů ze zákona uložených ve Středisku cenných papírů (SCP). Zde jsou také vedeny účty všech majitelů těchto zaknihovaných cenných papírů. Z tohoto důvodu se žádný obchod se zaknihovanými cennými papíry neobejde bez asistence SCP.

10 Univyc a tzv. komunikační systém burzy nabízejí členům možnost komunikace s SCP bez nutnosti přímého kontaktu s jeho pracovišti (přepážkami). Při komunikaci je využíváno nejmodernějších způsobů zabezpečení dat na bázi protokolu EDI, který zjišťuje oprávněnost uživatelů včetně digitálního podpisu a šifrování dat. Nejčastější služby, které Univyc pro své členy v SCP zprostředkovává, jsou služby popsané v následující tabulce: Označení služby Popis OA1 Záznam zadaného počtu CP pro Univyc OA3 Uvolnění zadaného počtu CP z Univyc O22 Registrace PPN na příkaz obchodníka všechny CP jednoho ISIN O23 Registrace PPN na příkaz obchodníka určitý počet CP jednoho ISIN O32 Zrušení PPN ve prospěch obchodníka všechny CP jednoho ISIN O33 Zrušení PPN ve prospěch obchodníka určitý počet CP jednoho ISIN Zřízení účtu majitele a související služby E91 Registrace nového účtu majitele CP E92 Registrace dalšího účtu majitele CP E41 Změna v registraci účtu majitele CP (změna neklíčových údajů) Ostatní povolené služby SCP E72 Vytvoř. kontrolního můstku k účtu majitele CP (obchodníkem nebo trhem) I74 Test správnosti identifikace majitele v přístupovém můstku

11 Vypořádání obchodu se zahraničními cennými papíry V souvislosti s možností obchodovat se zahraničním cenným papírem registrovaným na volném trhu burzy je Univyc přímo napojen na zahraniční vypořádací centrum CLEARSTREAM. Komunikace mezi oběma institucemi probíhá prostřednictvím vlastního komunikačního systému Clearstreamu CEDCOM Jako korespondenční banka zprostředkující zasílání plateb byla zvolena Citibank, a.s. Vydání, správa, obchodování a vypořádávání obchodů s podíly na sběrném dluhopisu Produkt je určen všem emitentům dluhopisů, resp. administrátorům těchto emisí, kteří hledají způsoby, jak minimalizovat náklady spojené s vydáním emise. UNIVYC tímto nabízí alternativní řešení k nejčastějšímu způsobu emise cenných papírů zaknihování emise ve Středisku cenných papírů - či k vydání klasické emise listinných cenných papírů. Sběrný dluhopis je listinný cenný papír emitovaný v souladu s novelou zákona o dluhopisech, který reprezentuje celou emisi a je společným majetkem majitelů podílů na něm. Fyzicky je sběrný dluhopis uložen u obchodníka, jenž plní roli administrátora emise. UNIVYC na smluvním základě vede evidenci všech majitelů podílů na sběrném dluhopisu, tj. celé emise dluhopisu s rozlišením až na konečného majitele podílu. S podíly na sběrném dluhopisu je možno obchodovat jako s každým jiným dluhopisem vydaným v zaknihované či listinné podobě. Emise sběrného dluhopisu je v souladu s burzovními pravidly přijata k obchodování na trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., uzavřené obchody vypořádává UNIVYC standardními postupy. S podíly na sběrném dluhopisu jsou spojena práva stejně jako s jednotlivými kusy zaknihovaných nebo listinných cenných papírů. UNIVYC spolu s administrátorem emise zajistí výplatu výnosů z těchto podílů i jejich konečné splacení. Administrátor emise má kdykoliv možnost získat výpis z registru majitelů podílů na sběrném dluhopisu včetně informace o velikosti těchto podílů. Doplňkové služby: Univyc pro své členy kromě vypořádání obchodů s cennými papíry a ostatních souvisejících aktivit zabezpečuje řadu dalších služeb, které sice svým objemem nepředstavují činnosti stěžejní, ale které jsou pro členy službami téměř nezbytnými. Jejich realizace totiž bývá faktickým předpokladem úspěšného vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů, a to jak ve vztahu mezi Univycem a jeho členem, tak také ve vztahu mezi členem Univycu a jeho klientem. Mezi služby tohoto typu lze zařadit provádění franko převodů cenných papírů, poskytování informačních výstupů členům, publikování statistických informací o vypořádání a eventuálně další služby. Informační výstupy pro obchodníky Univyc poskytuje svým členům každý účetní den: informace o peněžních tocích sestávající z údajů - předběžných platbách uskutečněných následující pracovní den, - čisté peněžní pozici za každý účetní den, - o výši běžného i mimořádného příspěvku do Garančního fondu burzy, - o provedených platbách v ZC ČNB

12 informace vztahující se k obchodovaným a převáděným cenným papírům. - soubor převodů přehled aktuálních převodů v systému vypořádání - soubor sald informace o stavu listinných cenných papírů na majetkových účtech člena. Publikování statistické informací o vypořádání Univyc publikuje statistické informace týkající se vypořádání burzovních obchodů, vypořádání mimoburzovních obchodů, realizace speciálních operací s cennými papíry a případně dalších činností. Zvláštní význam mají data z oblasti vypořádání mimoburzovních obchodů, která poskytují informace o cenách a velikosti těchto obchodů. Jediným zdrojem těchto dat je právě Univyc. Cenné papíry určené k vypořádání Univycu V Univycu je možné provést vypořádání obchodů s emisemi cenných papírů registrovanými na burze, v případě mimoburzovních transakcí i s emisemi registrovanými pouze pro vypořádání v Univycu. Databáze těchto emisí obsahuje přibližně 1300 cenných papírů a je dostupná u všech členů Univycu.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Vltavská 12, Praha 5 Studijní program: Hospodářská politika a správa Navazující magisterské studium: Prezenční forma 1. ročník 2. semestr - akademický rok 2011/2012

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum.

Název položky Nákup Převod peněžních prostředků na rozvahové nebo podrozvahové aktivum. POPIS ČÍSELNÍKU : Typy transakcí prováděných s obchodovatelnými nástroji. OBCHTR Použití číselníku v parametrech: P0504 P0544 Typy obchodů s CP : Výčet položek číselníku: 04 položky Nákup Převod peněžních

Více

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu.

KAPITÁLOVÝ TRH. - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. KAPITÁLOVÝ TRH - místo, kde se v určitý čas, předem známým způsobem střetává nabídka a poptávka po přesně definovaném aktivu-předmětu obchodu. Fce KTu: alokační funkce redistribuční refinanční cenotvorný

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů

Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů Prováděcí předpis k Pravidlům vypořádacího systému Zapůjčování zaknihovaných cenných papírů OBSAH Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Předmět zapůjčování... 3 Článek 3 Uzavírání smlouvy o vyhrazení zaknihovaných

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů

Sazebník pro Smlouvu o obstarávání koupě nebo prodeje n prodeje investičních nástrojů A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP Objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17 % z objemu 2 000 001

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ Verze účinná od 1. února 2016 1 Část A. - Obecná ustanovení a platební podmínky Článek 1 Předmět úpravy 1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník

Více

Tisková konference. 21. února 2007

Tisková konference. 21. února 2007 Tisková konference 21. února 2007 Účastníci tiskové konference Jan D. Kabelka předseda představenstva AKAT Josef Beneš předseda předsednictva AFAM ČR Jan Barta člen představenstva AKAT, sekce kolektivního

Více

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací

Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací Principy a podmínky fungování termínových operací repo operací 1. Podstata repo operací Při termínových operacích - repo operacích dochází ze strany Obhospodařovatele k poskytnutí finančních prostředků

Více

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ 2003 Pravidla SKD Obsah Obsah Část první Obecná ustanovení 1 Systém krátkodobých dluhopisů 2 Předmět úpravy 3 Účel úpravy 4 SKD a trh krátkodobých

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 3-04 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS3.02.00 Sestavil: odd. Externích výkazů Telefon: Podpis oprávněné osoby: Komentář: Banka:

Více

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha

21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha 21 - Burzovní systém a Burza cenných papírů Praha Burza je trhem, kde se realizují obchody s investičními instrumenty. Vedle peněžních burz existují i zbožové burzy a burzy služeb. V rámci peněžních burz

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Česká národní banka OCP (ČNB) 31-04 'Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Datový soubor: DOCOS31.04.00 Sestavil: P. Gross Telefon: 221 191 286 Podpis oprávněné osoby: Komentář:

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 31-4 Datový soubor: DOCOS31 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb Část 1: Přehled obchodů pro zákazníky dle sektorů Datová oblast: DOCO3_11 CP

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh

Finanční trhy Primární trh Sekundární trh Organizovaný trh Burzovní trh Finanční trhy Umožňuje přelévání volných finančních zdrojů. Je neoddělitelnou součástí tržního systému. Na finančním trhu se soustřeďuje nabídka a poptávka peněz a kapitálu Finanční trhy dělíme podle toho,

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008

Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007. Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4. čtvrtletí 2007 Publikováno na internetu dne 1.února 2008 Hlášení o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb za 4.Q.2007 Česká

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období

[1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah. Nákup Prodej. Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období [1m] [DOCO30_11.03.00] Objem obchodů s CP - jiný než obhosp. vztah Nákup Prodej Objem obchodů s inv. nástroji za sledované období 1 2 Zákazníci celkem 1 49158717 46596447 Banka 2 34323419 35567005 Pojišťovna

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU

PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ REGULOVANÉHO TRHU Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování regulovaného trhu (dále jen Pravidla obchodování ) stanovují strukturu regulovaného trhu a pravidla pro uzavírání

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky 1. Burzovní Obchody na BCPP objem 1 100 000 Kč 0,90 % z objemu, min. 100 Kč 100 001 1 000 000 Kč 600 Kč + 0,30 % z objemu 1 000 001 2 000 000 Kč 1 900 Kč + 0,17

Více

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ

CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ 1 CENÍK CENTRÁLNÍHO DEPOZITÁŘE A SAZEBNÍK ÚHRAD VĚCNÝCH NÁKLADŮ ČÁST A. - OBECNÁ USTANOVENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Ceník centrálního depozitáře a Sazebník úhrad věcných nákladů

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIII. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

Pokyny a jejich zkratky

Pokyny a jejich zkratky TPP SVYT č. 1 - Pojmy, termíny, slovní obraty, zkratky a uživatelská příručka. Technické podmínky provozu SVYT navazují na Pravidla SVYT, která upravují způsob a vypořádání pokynů, které nejsou vloženy

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6

Opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky 1,2 28894 1,3 2,2 28893 2,3 3,2 1 3,3 4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 Výskyt datového souboru Kód souboru: ROCOS11 Subjekt: 47116072 Ke dni: 30.09.2007 Rozsah: S_BCPZB Typ: Provozní Stav: Platný Struktura pohledávek a závazků - ROCO11_10 - Pohledávky podle sektorů dlužníků

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Příloha č. 3 k úřednímu sdělení č. 7/2006 ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.05.2013 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1

45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 45244782_IS_0544.xls K_M vztah (05_01) Stránka 1 05_01 Objem obchodu s cennymi papiry uzavrenych pro zakazniky v ramci komisionarskeho nebo mandatniho vztahu Nakup (celkovy Prodej (celkovy obrat) za sledovane

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování

BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování BURZOVNÍ PRAVIDLA ČÁST I. Pravidla obchodování ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Předmět úpravy (1) Pravidla obchodování upravují základní zásady a podmínky obchodování s investičními cennými papíry (dále

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.07.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T Banky, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.07.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T Banky, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.07.2014 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T Banky, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s.

Prémiové bankovnictví. Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Prémiové bankovnictví Fyzické osoby Nepodnikatelé Platnost od 01.12.2014 Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví J&T BANKY, a. s. Sazebník poplatků služeb prémiového bankovnictví se vztahuje na

Více

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ

ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ 1 Technické podmínky provozu ČL. 2 PRAVIDLA REGISTRACE ZÁKAZNÍKŮ Na základě Pravidel pro přístup pro regulovaný trh a Pravidel pro přístup pro mnohostranný obchodní systém RM-S se upravují obecné podrobnosti

Více

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY

SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY SAZEBNÍK PRO C-KLIENTY A. Obchodní poplatky tuzemský trh 1. Burzovní Obchody s akciemi a ostatními majetkovými Cennými papíry (mimo systém SPAD a blokové Obchody) Objem 1 25 000 Kč 1,00 % z objemu, min.

Více

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011

Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví. Platnost od 31. 10. 2011 Standardní sazebník odměn a poplatků pro osobní bankovnictví Platnost od 31. 10. 2011 I. Běžné, vkladové a úsporné účty, šeky v CZK A. IQkonto ZDARMA - produktový balíček Založení účtu Vedení účtu Zrušení

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ 2015 Obsah Obsah Přílohy... 5 Část první... 6 Obecná ustanovení... 6 1 Systém krátkodobých dluhopisů... 6 2 Předmět úpravy... 6 3 Funkce SKD...

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007

Účtováníobchodů na PXE. 1. listopadu 2007 Účtováníobchodů na PXE 1. listopadu 2007 Transakce na PXE Denní zúčtování cenových změn (dále variation margin či M2M ) Fyzické dodání elektrické energie Maržové vklady Poplatky burze 2 Právní rámec Mezinárodní

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

VYHLÁŠKA. o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů VYHLÁŠKA ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů Česká národní banka stanoví podle 32 odst. 2 a 45 odst. 2 zákona č. 190/2004

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003

POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003 . Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1 657 02 Brno. POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2003.......... emitenta registrovaného cenného papíru ISIN CZ0005078956 zpracovaná na základě 80b zákona

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let

Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let Wüstenrot hypoteční banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 20 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ - Hypoteční

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů

DERIVÁTOVÝ TRH. Druhy derivátů DERIVÁTOVÝ TRH Definice derivátu - nejobecněji jsou deriváty nástrojem řízení rizik (zejména tržních a úvěrových), deriváty tedy nejsou investičními nástroji - definice dle US GAAP: derivát je finančním

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB

CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Fio banka, a. s. IČO 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Praze, spis. zn. B. 2704 CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB Obecná ustanovení: Ceník

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více