Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech"

Transkript

1 Informace o používaných vypořádacích a clearingových centrech Česká spořitelna, a.s. tímto informuje dle Vyhlášky Komise pro cenné papíry č. 466 o vypořádacích centrech používaných při poskytování investičních služeb. Česká spořitelna, a.s. v současné době používá služeb Clearstream Banking Luxembourg pro vypořádání a clearing zahraničních cenných papírů a služeb Univyc, a.s. Praha pro vypořádání a clearing burzovních obchodů s papíry obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s. Součástí tohoto dokumentu je stručný popis služeb těchto vypořádacích center. 1. Clearstream Banking clearing house Clearstream International je vůdčí organizace pro clearing a vypořádání a to jak domácích, tak i zahraničních dluhopisů, akcií a investičních fondů. Mají více než 2500 klientů v 80 zemích světa. Zajišťují mnoho rolí v podpoře jednotlivých či komplexních odvětví ve kterých operují. Jako vypořádací agent and custodian banka vypořádávají denně přes 0,5 mio transakcí a více jak 200 tisíc titulů cenných papírů. Jako specialista pro Back office mají plný vnitřní rozsah způsobilosti pro zpracování cenných papírů a peněžního clearingu. Denně se dostatečně věnují a provádějí operační a monitorovací funkce požadované provozem programu půjčování a vypůjčování cenných papírů. V tomto programu vystupují jako agent pro půjčovatele i vypůjčovatele. Jejich hlavní činností je clearing, vypořádání a custody vyžadované v souvislosti s obchodováním, řízením a podporou peněžních prostředků a cenných papírů. Dále zajišťují, že peněžní prostředky, stejně jako cenné papíry, jsou okamžitě a efektivně dodány během clearingu a vypořádání transakcí na trhu. Clearing a vypořádání znamená párování a vypořádání transakcí na trhu mezi subjekty. Jakmile vznikne transakce (například, když je uzavřen obchod s akcií), vznikne směna mezi dvěma či více subjekty. Kupující musí předat peněžní prostředky prodávajícímu, který musí na oplátku dodat finanční instrument (akcie, dluhopisy atd.). Tímto způsobem je směna mezi kupujícím a prodávajícím spárována. Tato směna se nazývá vypořádání. Aby bylo co nejjednodušší, představte si osobu jdoucí do obchodu s kreditní kartou. Osoba (kupující) nakupuje osobní počítač od prodavače (prodávající) použitím kreditní karty. Žádné peněžní prostředky nebyly skutečně předány. O pár týdnů později obdrží kupující účtenku od společnosti, která vystavila kreditní kartu a prodávající obdrží hotovost jako pohledávku z prodeje počítače. Společnost, která vydala kreditní katru provedla clearing transakce. Clearing může být jednoduše chápán jako stupeň v procesu, kdy transakce vznikla, ale portfolio bylo upraveno a platby (vypořádání) byly odeslány. Abychom použili analogii případu v obchodě, clearing nákupu počítače byl proveden během období mezi tím, kdy kupující koupil počítač a před tím, než byly účtenky zaplaceny prodávajícímu.

2 Custody je vedení cenných papírů v depozitáři: Když je vyplacen kupon nebo dividenda z cenného papíru, Clearstream Banking shromáždí výnos a provede kredit na klientské účty v den valuty Když si událost výnosu vyžaduje výběr, Clearstream Banking informuje klienty s časově omezenou informací, takže příslušné rozhodnutí může být provedeno. Když dosáhne dluhopis dne maturity, nebo je předčasně splacen, Clearstream Banking jedná v zastoupení klienta, aby shromáždil očekávané prostředky a kredituje je na klientský účet v den valuty. Financování cenných papírů je posun cenných papírů nebo hotovosti k zákazníkům pro vytvoření likvidity a zlepšení jejich efektivity vypořádání. Tímto způsobem mohou účastníci trhu dosáhnout výnos z jejich nevyužitých aktiv tím, že je využijí. Například, účastník trhu by mohl zlepšit výnosnost portfolia půjčováním cenných papírů za poplatek. Kdo by měl o tyto cenné papíry zájem? Další účastníci trhů, kteří se potřebují vyhnout selhání vypořádání, protože nemají potřebné cenné papíry, aby vypořádali transakci.

3 2. Vypořádací systém UNIVYC Vypořádání obchodů s cennými papíry zahrnuje dvě operace: a) převod peněžních prostředků b) převod cenných papírů Proběhnou-li obě operace ve stanoveném časovém limitu v rámci vypořádacího procesu, hovoříme o modelu dodání cenných papírů proti jejich zaplacení, tzv. delivery versus payment". Některé převody mohou být prostřednictvím Univycu vypořádány formou bezplatné dodávky cenných papírů, tzv. delivery free of payment". U takovýchto transakcí je prostřednictvím Univycu realizováno pouze vypořádání majetkové - tj. dodání cenných papírů, peněžní vypořádání je provedeno mimo Univyc. Jednotlivé kroky vypořádání dokumentuje Časový harmonogram vypořádání obchodů. Peněžní vypořádání Univyc provádí peněžní vypořádání obchodů formou debetování či kreditování účtů jednotlivých bank v Zúčtovacím centru České národní banky (ZC ČNB), (Univyc vstupuje do ZC ČNB jako tzv.třetí strana). Z hlediska peněžního vypořádání jsou rozlišovány dva typy členů Univyc - přímých účastníků vypořádání: Bankovní člen Tuzemský nebo zahraniční peněžní ústav s bankovní licencí České národní banky. Bankovní člen má v ZC ČNB zřízen clearingový účet a jim uzavřené obchody jsou peněžně vypořádávány přímo prostřednictvím tohoto účtu. Jeho účet je pak v rámci vypořádání nákupu cenných papírů debetován či vypořádání prodeje kreditován příslušnou částkou. Nebankovní člen Tuzemský nebo zahraniční obchodník s cennými papíry bez bankovní licence. Člen nebankovního typu nemá zřízen clearingový účet v ZC ČNB. Jim uzavřené obchody jsou vypořádávány prostřednictvím clearingového účtu některé z bank. Tato banka se pro nebankovního člena stává tzv. clearingovou bankou, přičemž jejich vzájemný vztah je smluvně upraven. V rámci vypořádání je pak debetován nebo kreditován účet clearingové banky, která je předem o chystané platbě nebo inkasu informována. Vypořádání na straně cenných papírů představuje převedení cenných papírů od prodávajícího k nakupujícímu. Univyc vypořádává obchody se zaknihovanými i listinnými cennými papíry, převážná většina emisí obchodovaných na burze nebo vypořádávaných v Univycu v rámci mimoburzovních obchodů je však v zaknihované podobě.

4 Listinné cenné papíry obchodované a převáděné mezi členy Univycu jsou uloženy v hromadné úschově ve smluvním depozitáři Univycu. Univyc vede evidenci cenných papírů zde uložených na účtech jednotlivých členů - s rozlišením vlastních cenných papírů obchodníka registrovaných na vlastním účtě člena Univycu a cenných papírů jeho klientů registrovaných na globálním klientském účtě člena Univycu. Evidenci koncových majitelů, to znamená klientů, jimž cenné papíry uložené v depozitáři patří, vede sám člen Univycu. Způsob evidence listinných cenných papírů tedy plně odpovídá systému vícestupňové registrace. Ke dni vypořádání obchodu provádí Univyc převody z účtů prodávajících členů na účty nakupujících členů. Konečnou evidenci zaknihovaných cenných papírů, to znamená evidenci vlastnictví koncovými majiteli, vede Středisko cenných papírů (SCP). Majitelem cenného papíru zaknihovaného v SCP je podle zákona osoba, která je zapsána v registru majitelů vedeném SCP. Proto Univyc musí při vypořádání provést změnu také v tomto registru. Univyc vede evidenci zaknihovaných cenných papírů na vlastních a globálních klientských účtech jednotlivých členů, přičemž tyto cenné papíry jsou na účty v Univycu zapsány: poté, co byly odpovídající službou SCP zablokovány pro Univyc a burzu. Zablokováním je myšleno vyhrazení těchto cenných papírů pro vypořádání obchodů prostřednictvím Univyc, požaduje-li obchodník jejich prodej na burze nebo vypořádání v rámci mimoburzovní transakce prostřednictvím Univyc poté, co byly nakoupeny na burze nebo v rámci mimoburzovní transakce vypořádávané Univycem. V tomto případě jsou tyto cenné papíry pro burzu a Univyc zablokovány automaticky Cenné papíry jsou z účtu odepsány: poté, co byly odpovídající službou SCP odblokovány od Univycu nebo Univycu a člena poté, co byly prodány na burze nebo jejich mimoburzovní prodej vypořádán prostřednictvím Univycu Nabídka služeb Hlavní činností společnosti Univyc je vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry pro členy Univycu Kromě toho Univyc obchodníkům s cennými papíry dále nabízí: vypořádání mimoburzovních transakcí, správu a řízení vkladů účastníků v Garančním fondu burzy, půjčování cenných papírů, služby související s úschovou a správou cenných papírů, registraci cenných papírů pro účely vypořádání, vypořádání primárních emisí cenných papírů, zprostředkování služeb Střediska cenných papírů,

5 správu zahraničních cenných papírů registrovaných na burze a vypořádání obchodů s nimi, vydání, správu, obchodování a vypořádání obchodů s podíly na sběrném dluhopisu. doplňkové služby: příprava informačních výstupů pro obchodníky, publikování statistických informací, semináře a školení zaměřené na problematiku vypořádání. Vypořádání burzovních obchodů s cennými papíry pro členy Univycu Členové burzy vkládají své nákupní a prodejní objednávky/ instrukce do obchodního systému burzy, které jsou po registraci spárovaných obchodů předány Univycu k vypořádání. Burzovních obchodů rozeznáváme několik typů lišících se podmínkami či formou jejich uzavření a způsobem a zárukami jejich vypořádání. Na promptním trhu burzy je možno uzavírat tři typy obchodů: obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD) automatické obchody (aukční a kontinuální režim) blokové obchody Automatické obchody a obchody uzavřené ve SPAD jsou součástí kurzotvorného neboli centrálního trhu. Vypořádání všech typů burzovních obchodů může proběhnout pouze formou delivery versus payment (DVP).... Obchody s účastí tvůrců trhu (SPAD) Vypořádání obchodů uzavřených v systému SPAD je neodvolatelné a je garantováno Garančním fondem burzy (GFB) Fondem garancí pro SPAD (FS). Probíhá standardně v den S=T+5, kde T je den uzavření obchodu a S je den vypořádání. Dle dohody účastníků je však možno obchod vypořádat v rozmezí S=T+1 až T+15. Pokud některá ze stran nesplní svůj závazek vyplývající z uzavřeného obchodu, je jí ponechána lhůta 3 dnů na dodatečné vypořádání obchodu. Pokud ani poté není obchod vypořádán, Univyc zruší jeho vypořádání a zprostředkuje náhradní obchod. Univyc osloví všechny tvůrce trhu, aby v tomto obchodu zastoupili stranu, která zrušení vypořádání zavinila. Při uzavření náhradního obchodu případný cenový rozdíl mezi původním a náhradním obchodem hradí postižené straně strana, která selhala. Automatické obchody Vypořádání automatických obchodů je Univycem garantováno a uskutečňováno třetí účetní den po uzavření obchodu v den S=T+3. Pokud tedy prodávající strana nedodá ve stanovené lhůtě cenné papíry, nebo naopak kupující za nakoupené cenné papíry nezaplatí, zajistí splnění závazku namísto dlužníka Univyc. Náhradní dodání cenných papírů je zabezpečováno prostřednictvím mechanismu intervenčních nákupů, kdy jsou cenné papíry obstarávány z prostředků GFB, a to z Fondu garancí pro automatické obchody (FAO). Použité prostředky jsou dodatečně fondu nahrazeny prodávajícím účastníkem. Nákup je proveden za cenu zvýšenou o přirážku, která je následně vyúčtována k tíži dlužníka. Věřiteli jsou naopak cenné papíry dodány za

6 minimální cenu, které bylo na centrálním trhu burzy dosaženo v období ode dne původní realizace nákupu do dne jejího faktického uskutečnění v rámci intervenčních nákupů. Rozdíl mezi touto minimální cenou a původní cenou obchodu je opět vyúčtován k tíži dlužníka.... Blokové obchody Blokové obchody jsou vypořádávány v den zvolený zúčastněnými obchodníky, a to v rozmezí 1 až 15 účetních dní po dni uzavření obchodu, resp. po dni spárování v obchodním systému burzy. Vypořádání blokových obchodů není ze strany Univycu garantováno. Pokud není v den vypořádání prodávající člen Univycu schopen prodané cenné papíry dodat nebo nakupující člen schopen za nakoupené cenné papíry zaplatit, je vypořádání obchodu pozastaveno. Obchod lze vypořádat v náhradním termínu až do dne S+6 včetně. Pokud platební neschopnost člena nebo jeho neschopnost dodat cenné papíry trvá i po tomto dnu, je blokový obchod archivován a účastníci mohou Univyc písemně žádat o jeho dovypořádání. Vypořádání mimoburzovních transakcí Mimoburzovními transakcemi jsou míněny obchody, které nejsou uzavřeny na burze, jejichž vypořádání však zabezpečuje Univyc a nakupujícím i prodávajícím mohou být všichni členové Univycu - členové i nečlenové burzy. Obchodníci vkládají do systému instrukce pro vypořádání obchodů, technicky obdobným způsobem jako u blokových obchodů. Univyc vypořádává podle žádosti zúčastněných členů mimoburzovní transakce dvěma základními způsoby: jako dodávku proti placení (DVP), tj. úplatný převod cenných papírů sestávající z peněžního vypořádání a vypořádání strany cenných papírů, nebo jako bezplatnou dodávku (DFP), tj. jen převod cenných papírů, převod peněz není uskutečněn prostřednictvím Univycu. Za mimoburzovní transakce jsou považovány: všechny obchody uzavřené mezi dvěma členy Univycu nečleny burzy, neobchodní převody typu custody převod, půjčka cenných papírů, repo operace nebo operace buy-sell mezi dvěma členy Univycu, technické převody převody mezi dvěma různými účty jednoho majitele cenných papírů. Vypořádání mimoburzovních obchodů není Univycem garantováno, představuje však snadný a bezpečný převod peněz a cenných papírů zobchodováných na mimoburzovním trhu. Členům Univycu jsou k dispozici průběžné informace o stavu instrukcí a mají možnost operativně odstranit případné chyby v zadání instrukcí do dne vypořádání, nebo vypořádat obchod v náhradním termínu. Den vypořádání si volí protistrany obchodu v rozmezí: 1 až 15 účetních dnů po dni zadání vypořádacích instrukcí do systému, tj. S=T+1 až T+15, resp. T+99 u repo operací, půjček cenných papírů a buy-sell operací. Pokud je

7 vypořádání provedeno formou bezplatné dodávky cenných papírů (DFP), je možno volit den vypořádání totožný s dnem vložení instrukce, tzn. od S=T až 99 účetních dnů po dni zadání vypořádacích instrukcí do systému, tj. S=T+16 až T+99 při vypořádání převodů s odloženým vypořádáním. Správa a řízení vkladů účastníků v garančním fondu burzy Garanční fond burzy (GFB) je speciálním fondem zřízeným k zajištění splatných závazků členů Univycu a k pokrytí rizik plynoucích z burzovních garantovaných obchodů. GFB zahrnuje 2 fondy: Fond garancí pro automatické obchody (FAO), Fond garancí pro SPAD (FS). Evidence peněžních prostředků v těchto dvou fondech je v Univycu oddělena a jejich použití je upraveno Pravidly Garančního fondu. Garanční fond je sdružením burzovních členů Univycu - účastníků fondu - vzniklým na základě Smlouvy o sdružení Garanční fond burzy. Účast členů Univycu v Garančním fondu je nezbytnou podmínkou udělení oprávnění obchodovat na burze. Prostředky Garančního fondu burzy jsou tvořeny peněžními příspěvky účastníků, jejichž výše je určována na základě objemu a četnosti obchodů člena uzavíraných na centrálním trhu burzy. Minimální výše vkladu každého účastníka GFB je určována burzovní komorou. Vklady účastníků jsou tvořeny: příspěvky běžnými, které účastníci platí, resp. které jsou účastníkům vraceny v týdenních intervalech (platí jen pro FAO), příspěvky mimořádnými, které účastníci platí každodenně ve výši ovlivněné jejich výsledky obchodování na centrálním trhu během každého burzovního dne (z FS mohou být i vraceny). Správou a řízením vkladů účastníků je podle Pravidel Garančního fondu pověřen Univyc. V souladu s snesením Rady Garančního fondu burzy, která je výkonným orgánem sdružení, Univyc prostředky sdružené v GFB zhodnocuje investicemi na finančním trhu. Tyto peněžní prostředky GFB představují záruku vypořádání burzovních obchodů uzavřených na centrálním trhu burzy. Mohou být použity v případě, že některý z účastníků burzovního obchodu je v prodlení s plněním svého závazku z tohoto obchodu a závazek nelze jinak z prostředků daného účastníka náhradním způsobem splnit. Při platební neschopnosti kupujícího Univyc vyrovná z prostředků GFB za dlužníka finanční závazek na účet věřitele. Pokud nastane prodlení na straně prodávajícího, zorganizuje Univyc intervenční nákup pro automatizované obchody nebo náhradní obchod pro obchod uzavřený ve SPAD a následné dodání příslušných cenných papírů nakupujícímu. Půjčování cenných papírů Zavedením systému rezervovaného půjčování cenných papírů byla završena snaha o rozšíření obchodních příležitostí na spotovém trhu a do budoucna i trhu derivátů....

8 Účastníci systému půjčování Účastníky systému půjčování jsou vedle Univycu vypůjčovatelé a zapůjčovatelé, a to na smluvním základě. Zapůjčovatelem se může stát každý obchodník s cennými papíry, který je právnickou osobou, a dále investiční společnosti a investiční fondy. Vypůjčovatelem může být pouze člen Univycu. Do systému půjčování však může prostřednictvím zapůjčovatele vložit cenné papíry kterákoliv fyzická či právnická osoba, přičemž tato osoba si je může prostřednictvím vypůjčovatele také půjčovat. Univyc plní úlohu manažera systému půjčování a jeho role je významná i v případě řešení prodlení vypůjčovatele při vrácení cenných papírů... Předmět půjčování Předmětem systému půjčování mohou být veřejně obchodovatelné zaknihované cenné papíry, které jsou převoditelné bez omezení. Zapůjčovatelé vyhradí na svých majetkových účtech část cenných papírů pro účely půjčování. Cenné papíry opouští majetkový účet až v momentě realizace samotné půjčky. Nabídku cenných papírů k vypůjčení tvoří likvidní emise obchodované v systému SPAD... Půjčka a její vrácení Poskytnutí půjčky je vázáno na žádost (rezervaci) vypůjčovatele a vychází z inzerované nabídky cenných papírů, která je v reálném čase aktualizována. Univyc následně dává příkazy k registraci převodu mezi zadanými majetkovými účty v SCP a zajišťuje vypořádání převodu půjčky. Rovněž vracení půjček je umožněno pouze prostřednictvím Univycu, převody vratek se uskutečňují z jeho podnětu. Načasování vrácení půjčky vychází z požadavků vypůjčovatele tak, jak byly parametricky uvedeny již v rezervaci půjčky. Maximální doba trvání půjčky nesmí překročit 4 týdny. Množství cenných papírů, které mohou být pro systém půjčování vyhrazeny, je limitováno. V případě, že vypůjčovatel půjčku nechce či nemůže v určený den vrátit, má možnost tento den posunout (prolongovat). Prolongací však nelze překročit stanovenou maximální dobu trvání půjčky... Zajištění půjčky Z důvodu zajištění každé půjčky Univyc požaduje složení kolaterálu. Jeho výše vychází z hodnoty půjčených cenných papírů a v souladu s vývojem trhu je denně aktualizována. Kolaterál je skládán ve formě peněžních prostředků a je převáděn ve prospěch stanoveného úročeného účtu. V případě prodlení vypůjčovatele Univyc použije tyto prostředky k obstarání náhradních cenných papírů. Služby související s úschovou a správou cenných papírů Úschova cenných papírů Univyc nabízí svým členům hromadnou úschovu listinných cenných papírů ve smluvním depozitáři, které jsou v evidenci Univycu na jednotlivých účtech členů Univycu. Úschova se vztahuje na cenné papíry obchodované na burze a dále na cenné papíry registrované v Univycu pouze pro účely vypořádání mimoburzovních transakcí. Uložení listinných cenných papírů v depozitáři je podmínkou úspěšného vypořádání obchodu prostřednictvím Univycu. Výplata výnosů z cenných papírů Univyc zajišťuje výplatu výnosů z listinných cenných papírů, které byly k rozhodnému datu pro nárok držitele na výplatu výnosu uloženy v depozitáři Univycu. Výplata zprostředkovaná Univycem se v takovém případě týká pouze části emise vlastněné nebo spravované členy Univycu a vedené na jejich účtech v Univycu.

9 Částky výnosů bývají vypláceny po zdanění příslušnou daňovou sazbou, kromě splátek jistin dluhopisů, které dani nepodléhají. Domácím subjektům jsou výnosy zdaňovány 25 %. Výnosy zahraničních subjektů, mají-li být daněny odlišnou, popř. nulovou sazbou, jsou vypláceny po předložení tzv. daňového domicilu ve výši po zdanění odlišnou sazbou nebo přímo v hrubé výši. Realizace speciálních operací s cennými papíry Speciálními operacemi s cennými papíry se rozumí určitý okruh opatření Univycu nebo burzy, která jsou vyvolána jednáním emitenta cenného papíru a mají za následek především vznik, změnu nebo zánik práv spojených s cenným papírem, zánik dosavadního či vznik nového cenného papíru, popř. vznik nároku na nový cenný papír. Realizaci speciálních operací zprostředkovává Univyc automaticky pro listinné cenné papíry uložené k rozhodnému datu pro realizaci práva v jeho depozitáři a dále pro zaknihované cenné papíry nacházející se právě v procesu vypořádání. Univyc se přímo podílí na realizaci speciálních operací s cennými papíry jako jsou bezplatné rozdělení akcií dosavadním akcionářům společnosti, emise předkupních práv pro dosavadní majitele cenných papírů, štěpení cenných papírů a změna podoby cenného papíru (z listinné na zaknihovanou nebo naopak). Registrace cenných papírů pro účely vypořádání Cenné papíry registrované na burzovních trzích - hlavním, vedlejším a volném - jsou automaticky registrované i pro vypořádání v Univycu. Kromě těchto burzovních cenných papírů Univyc může zaregistrovat i cenné papíry určené pouze k vypořádání mimoburzovních transakcí. Registraci takovéhoto cenného papíru Univyc provádí na základě žádosti, kterou podává člen Univycu pověřený k tomu emitentem cenného papíru. O žádosti rozhoduje generální ředitel Univycu, přičemž na registraci není právní nárok. Vypořádání primárních emisí cenných papírů Služba je prostřednictvím člena Univycu obstaravatele určena emitentům cenných papírů. V rámci vypořádání primární emise cenných papírů Univyc na straně cenných papírů zajistí ve sjednaný den vydání dohodnutého počtu cenných papírů vedených v SCP na majetkové účty upisovatelů. Na peněžní straně Univyc zajistí převody peněžních prostředků od upisovatelů na účet emitenta. Univyc může vypořádat primární emisi v CZK nebo v EUR podle toho, v jaké měně je cenný papír denominován. Zprostředkování služeb střediska cenných papírů V České republice je převážná většina cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v zaknihované podobě, tj. v podobě magnetických záznamů ze zákona uložených ve Středisku cenných papírů (SCP). Zde jsou také vedeny účty všech majitelů těchto zaknihovaných cenných papírů. Z tohoto důvodu se žádný obchod se zaknihovanými cennými papíry neobejde bez asistence SCP.

10 Univyc a tzv. komunikační systém burzy nabízejí členům možnost komunikace s SCP bez nutnosti přímého kontaktu s jeho pracovišti (přepážkami). Při komunikaci je využíváno nejmodernějších způsobů zabezpečení dat na bázi protokolu EDI, který zjišťuje oprávněnost uživatelů včetně digitálního podpisu a šifrování dat. Nejčastější služby, které Univyc pro své členy v SCP zprostředkovává, jsou služby popsané v následující tabulce: Označení služby Popis OA1 Záznam zadaného počtu CP pro Univyc OA3 Uvolnění zadaného počtu CP z Univyc O22 Registrace PPN na příkaz obchodníka všechny CP jednoho ISIN O23 Registrace PPN na příkaz obchodníka určitý počet CP jednoho ISIN O32 Zrušení PPN ve prospěch obchodníka všechny CP jednoho ISIN O33 Zrušení PPN ve prospěch obchodníka určitý počet CP jednoho ISIN Zřízení účtu majitele a související služby E91 Registrace nového účtu majitele CP E92 Registrace dalšího účtu majitele CP E41 Změna v registraci účtu majitele CP (změna neklíčových údajů) Ostatní povolené služby SCP E72 Vytvoř. kontrolního můstku k účtu majitele CP (obchodníkem nebo trhem) I74 Test správnosti identifikace majitele v přístupovém můstku

11 Vypořádání obchodu se zahraničními cennými papíry V souvislosti s možností obchodovat se zahraničním cenným papírem registrovaným na volném trhu burzy je Univyc přímo napojen na zahraniční vypořádací centrum CLEARSTREAM. Komunikace mezi oběma institucemi probíhá prostřednictvím vlastního komunikačního systému Clearstreamu CEDCOM Jako korespondenční banka zprostředkující zasílání plateb byla zvolena Citibank, a.s. Vydání, správa, obchodování a vypořádávání obchodů s podíly na sběrném dluhopisu Produkt je určen všem emitentům dluhopisů, resp. administrátorům těchto emisí, kteří hledají způsoby, jak minimalizovat náklady spojené s vydáním emise. UNIVYC tímto nabízí alternativní řešení k nejčastějšímu způsobu emise cenných papírů zaknihování emise ve Středisku cenných papírů - či k vydání klasické emise listinných cenných papírů. Sběrný dluhopis je listinný cenný papír emitovaný v souladu s novelou zákona o dluhopisech, který reprezentuje celou emisi a je společným majetkem majitelů podílů na něm. Fyzicky je sběrný dluhopis uložen u obchodníka, jenž plní roli administrátora emise. UNIVYC na smluvním základě vede evidenci všech majitelů podílů na sběrném dluhopisu, tj. celé emise dluhopisu s rozlišením až na konečného majitele podílu. S podíly na sběrném dluhopisu je možno obchodovat jako s každým jiným dluhopisem vydaným v zaknihované či listinné podobě. Emise sběrného dluhopisu je v souladu s burzovními pravidly přijata k obchodování na trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s., uzavřené obchody vypořádává UNIVYC standardními postupy. S podíly na sběrném dluhopisu jsou spojena práva stejně jako s jednotlivými kusy zaknihovaných nebo listinných cenných papírů. UNIVYC spolu s administrátorem emise zajistí výplatu výnosů z těchto podílů i jejich konečné splacení. Administrátor emise má kdykoliv možnost získat výpis z registru majitelů podílů na sběrném dluhopisu včetně informace o velikosti těchto podílů. Doplňkové služby: Univyc pro své členy kromě vypořádání obchodů s cennými papíry a ostatních souvisejících aktivit zabezpečuje řadu dalších služeb, které sice svým objemem nepředstavují činnosti stěžejní, ale které jsou pro členy službami téměř nezbytnými. Jejich realizace totiž bývá faktickým předpokladem úspěšného vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů, a to jak ve vztahu mezi Univycem a jeho členem, tak také ve vztahu mezi členem Univycu a jeho klientem. Mezi služby tohoto typu lze zařadit provádění franko převodů cenných papírů, poskytování informačních výstupů členům, publikování statistických informací o vypořádání a eventuálně další služby. Informační výstupy pro obchodníky Univyc poskytuje svým členům každý účetní den: informace o peněžních tocích sestávající z údajů - předběžných platbách uskutečněných následující pracovní den, - čisté peněžní pozici za každý účetní den, - o výši běžného i mimořádného příspěvku do Garančního fondu burzy, - o provedených platbách v ZC ČNB

12 informace vztahující se k obchodovaným a převáděným cenným papírům. - soubor převodů přehled aktuálních převodů v systému vypořádání - soubor sald informace o stavu listinných cenných papírů na majetkových účtech člena. Publikování statistické informací o vypořádání Univyc publikuje statistické informace týkající se vypořádání burzovních obchodů, vypořádání mimoburzovních obchodů, realizace speciálních operací s cennými papíry a případně dalších činností. Zvláštní význam mají data z oblasti vypořádání mimoburzovních obchodů, která poskytují informace o cenách a velikosti těchto obchodů. Jediným zdrojem těchto dat je právě Univyc. Cenné papíry určené k vypořádání Univycu V Univycu je možné provést vypořádání obchodů s emisemi cenných papírů registrovanými na burze, v případě mimoburzovních transakcí i s emisemi registrovanými pouze pro vypořádání v Univycu. Databáze těchto emisí obsahuje přibližně 1300 cenných papírů a je dostupná u všech členů Univycu.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Vltavská 12, Praha 5 Studijní program: Hospodářská politika a správa Navazující magisterské studium: Prezenční forma 1. ročník 2. semestr - akademický rok 2011/2012

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Modrá kniha Platební styk v České republice

Modrá kniha Platební styk v České republice Modrá kniha Platební styk v České republice Obsah Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1 Právní a institucionální aspekty... 4 1.1 Právní rámec... 4 1.1.1 Právní aspekty v oblasti platebního styku... 4 1.1.2

Více

2010: Výroční zpráva

2010: Výroční zpráva 2010: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Významné události v roce 2010 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generální ředitelky 5 Legislativa 6 Vedení evidencí 7 Vypořádání 8 Informační a obchodní systém

Více

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů

Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) (dále jen ČSOB nebo Komisionář ) je oprávněna na základě povolení

Více

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. otevřeného podílového fondu. J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT otevřeného podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování (dále jen fond ) Název fondu:

Více

Statut Otevřeného podílového fondu

Statut Otevřeného podílového fondu Statut Otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ČÁST PRVNÍ OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 Základní

Více

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ

Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ Česká národní banka PRAVIDLA SYSTÉMU KRÁTKODOBÝCH DLUHOPISŮ 2015 Obsah Obsah Přílohy... 5 Část první... 6 Obecná ustanovení... 6 1 Systém krátkodobých dluhopisů... 6 2 Předmět úpravy... 6 3 Funkce SKD...

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S NÁKUPEM A PRODEJEM CENNÝCH PAPÍRŮ Článek 1 Úvod (1) Československá obchodní banka, a. s. (dále jen ČSOB nebo Komisionář

Více

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

ÚČASTNÍCI OBCHODOVÁNÍ S CP, VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 1 - Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů Obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. pro obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. Všeobecné obchodní podmínky EFEKTA CONSULTING, a.s. 1. OBECNÁ ČÁST Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu označovány také jen jako VOP ) vytváří rámec pro poskytování investičních služeb a upravují

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě

Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů Obchodní podmínky Expobank CZ a.s. pro obstarání koupě a prodeje investičních nástrojů 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Tyto Obchodní

Více

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů

Slovník pojmů finančních a kapitálových trhů AKCIE Akcie představuje podíl na majetku společnosti, která tento cenný papír vydala. Držitel akcie má nejrůznější práva vlastníka: například právo podílet se na zisku společnosti formou dividendy, právo

Více

Statut Otevřeného podílového fondu

Statut Otevřeného podílového fondu Statut Otevřeného podílového fondu ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond ČÁST PRVNÍ OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 Základní

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FGZ Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond globálních značek otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Pokyny a jejich zkratky

Pokyny a jejich zkratky TPP SVYT č. 1 - Pojmy, termíny, slovní obraty, zkratky a uživatelská příručka. Technické podmínky provozu SVYT navazují na Pravidla SVYT, která upravují způsob a vypořádání pokynů, které nejsou vloženy

Více

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů...

STATUT. Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření. Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. OBSAH. Vymezení pojmů... STATUT Důchodového fondu státních dluhopisů důchodového spoření OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 4 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti... strana 5 Článek 3 Investiční

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

se v případě poskytnutí Zápůjčky investičních nástrojů rozumí den, kdy má dojít VOP BHS 1.4.2014 1 z 8

se v případě poskytnutí Zápůjčky investičních nástrojů rozumí den, kdy má dojít VOP BHS 1.4.2014 1 z 8 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941, společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

STATUT. Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. STATUT Povinného konzervativního účastnického fondu doplňkového penzijního spoření se státním OBSAH Vymezení pojmů... strana 2 Článek 1 Základní údaje... strana 5 Článek 2 Údaje o penzijní společnosti...

Více

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10

VOP BHS 1.12.2010 1 z 10 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen "VOP") I. Předmět úpravy 1.1 BH Securities a.s., licencovaný obchodník s cennými papíry, se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ 60192941,

Více

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s.

STATUT. Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. STATUT Conseq povinný konzervativní fond, Conseq penzijní společnost, a.s. OBSAH Část I. Obecné náležitosti... 5 1. Základní údaje o Fondu... 5 2. Údaje o Penzijní společnosti... 5 3. Investiční cíle...

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní Nové produkty na Burze cenných papírů Praha, a.s. Jiří Wágner Bakalářská práce 2008 Poděkování: Touto formou bych rád poděkovat doc. Ing. Pavlu Duspivovi,

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE 2003 PRAŽSKÁ BURZA V ROCE 2003 BURZOVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ 2003 LEDEN S účinností od 1. března schválila burzovní komora změny v Burzovních pravidlech

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více