NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS. Emil Holub. 21. listopadu 2013"

Transkript

1 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Emil Holub 21. listopadu 2013

2 Obsah Úvod Předsmluvní odpovědnost Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) Asset deal Share deal NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS 21. listopadu

3 Předsmluvní odpovědnost 3

4 Předsmluvní odpovědnost Ochrana stran a dobré víry Důvod a okamžik ukončení jednání Informační povinnost Náhrada škody vs. náklady 4

5 Dopad NOZ na právní prověrku (due diligence) 5

6 Nemovitosti nové vymezení Věci nemovité: Pozemky Podzemní stavby Práva (právo stavby) Nepřenositelné věci, které nejsou součástí pozemku (inženýrské sítě výslovně ne součást pozemku) Jednotky (byt, nebytové prostory) Stavby vzniklé před Stavba součástí pozemku Stroj/jiné upevněné zařízení součástí pozemku, pokud nezapsána výhrada 6

7 Vlastnictví ochrana titulu Ochrana dobré víry posílena Nabytí za úplatu a v dobré víře od osoby zapsané Dle výkladu dopad i na poskytnutí zástavy (?) Dobrá víra třetích osob lze napadnout do 1 měsíce ode dne, kdy se žadatel o zápisu dozvěděl maximálně do 3 let od zápisu Přechodné období Výše uvedené lhůty běží od pro zápisy před Dopad na praxi a due diligence Nové převody: ihned Historické tituly: magické datum (?) 7

8 Vlastnictví ochrana titulu Vydržení Poctivá a pravá držba - 10 let zůstává Chybí-li právní důvod - nově 20 let Výjimka nepoctivý úmysl Pravá držba Neprokáže-li se, že se někdo vetřel v držbu svémocně nebo se se v ni vloudil potajmu nebo lstí, anebo že někdo usiluje proměnit v trvalé právo to, co mu bylo povoleno jen výprosou, jde o pravou držbu. 8

9 Due diligence a pronajaté projekty Nájemní vztahy Vznik nájmu: zák.č. 116/1990 Sb. Práva vzniklá před : zák.č. 116/1990 Sb. Všechna ostatní práva a povinností z nájmu (např. včetně zániku/ukončení nájmu): NOZ (Ne)platnost nájmů dle OZ/1964 Aplikace nových zásad dle NOZ (?) Vznik nového nájmu ústně (?) 9

10 Revize platnosti nových nájemních smluv Náležitosti nájemní smlouvy 116/1990 Sb NOZ Písemná forma nájemní smlouvy ANO -- Předmět nájmu ANO ANO Předmět podnikání nájemce ANO -- Účel nájmu ANO -- Výše nájemného ANO -- Úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s nájmem ANO Ano*) *) Před zahájením poskytování služeb NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS 21. listopadu

11 Asset deals NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS 21. listopadu

12 Asset deal - struktura Převod nemovitostí (+ movitých věcí) Práva a povinnosti Závady Převzetí veškerého majetku SPV/poměrně určené části Vědomí o dluzích způsobí nabytí dluhů do výše hodnoty Zástava na nemovitosti převod dluhu v plné výši Možnost postoupení servisních smluv 12

13 Asset deal Převod vlastnictví Zachován princip: smlouva + retrospektivní zápis vkladem do KN Výměra pozemku uvedena: nárok kupujícího na slevu v případě odchylky Vady staveb: uplatnění v 5-leté lhůtě (lze vyloučit) Jako věcné právo lze také dohodnout: Zákaz zatížení/zcizení + zákaz dalšího zastavení; Právo zpětné koupě; Výhradu lepšího kupce 13

14 Asset Deal Zápis v KN Předmět evidence v KN nový obsah Předmětem evidence v KN nebudou Podzemní stavby Rozestavěné budovy Dopad na stavby na cizím pozemku podle OZ/1964 Nové podmínky přezkumu listin při vkladovém řízení Dopad na délku řízení (?) 14

15 Ochrana ztráty titulu Návrh na vklad - povinnost KÚ vyrozumět účastníka, přestože zastoupen zmocněncem Adresa uvedená v katastru/ /sms Služba sledování změn v katastru Čekací lhůta 20 dnů od vyrozumění (odeslání informace) Poznámky spornosti ( 24 KZ vs. 985/ 986 NOZ): kdy žalovat? Lhůty pro zápis do KN ( 33 KZ) Vklad bez zbytečného odkladu po povolení vkladu Záznam a poznámka 30 dnů od doručení listiny 15

16 Asset deal a přechod nájmů Změna vlastníka - nájem pokračuje/práva a povinnosti z nájmu přecházejí na nabyvatele Nemožnost vypovědět lze sjednat opak (omezení u nájmu bytu): výpověď v 3-měsíční lhůtě Problémem je rozsah přechod povinností jen v rozsahu zákonných povinností, ledaže o ostatních povinnostech nabyvatel věděl úplatná koupě + absence pochybností, že věc není pronajata právo nabyvatele nájem vypovědět výpovědní doba: nemovité věci - 3 měsíce, movité věci - 1 měsíc práva nájemce vůči původnímu pronajímateli nejsou dotčena Vypovídající strana hradí přiměřené odstupné 16

17 Share deals NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS 21. listopadu

18 Share deal - principy Konec zákazu řetězení Převoditelnost podílů Současný stav Nová úprava Kmenový list Souhlas orgánu společnosti jako podmínka účinnosti Důsledky neudělení souhlasu s převodem Akcie na jméno Akcie na majitele Jen zaknihované nebo imobilizované 18

19 Převody podílů a akcií Převod podílů Podíl jako věc, kupní smlouva, nabytí od nevlastníka možné Nejasný okamžik převodu veřejný rejstřík vs. veřejný seznam Převod kmenového listu Převod akcií Nelze se odchýlit o zákonné úpravy Převod nesplacené akcie smlouvou 19

20 Share deal - Nároky ze záruk a prohlášení Odpovědnost za nepravdivá prohlášení Specifické smluvní ujednání nebo Odpovědnost za vady dle NOZ? Omezení odpovědnosti nelze předem vyloučit Úmysl a hrubou nedbalost Práva slabší strany 20

21 Omyl a práva slabší strany Důsledky NS - 29 Odo 564/2006 Rozšířená definice omylu O rozhodující okolnosti O vedlejší okolnosti 21

22 NOZ - Shrnutí na závěr Zjednodušení právní due diligence do budoucna Aset deal více nejasností a rizik Share deal vyjma s.r.o. bez zásadních změn 22

23 Kontakty Emil Holub Partner T: E: NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL vs. SHARE DEALS 21. listopadu

24 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU INVESTORA - ASSET DEAL VS. SHARE DEALS Clifford Chance, 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ Clifford Chance 2013 Clifford Chance LLP is a limited liability partnership registered in England and Wales under number OC Registered office: 10 Upper Bank Street, London, E14 5JJ We use the word 'partner' to refer to a member of Clifford Chance LLP, or an employee or consultant with equivalent standing and qualifications

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU DEVELOPERA A NÁJEMNÍCH VZTAHŮ

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU DEVELOPERA A NÁJEMNÍCH VZTAHŮ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOZ) Z POHLEDU DEVELOPERA A NÁJEMNÍCH VZTAHŮ Jiří Fiala a Lubomír Bartál Michal Hink a Jana Matisková Clifford Chance Dentons Europe CS LLP 24. října 2013 OBSAH NOZ z pohledu developera

Více

Práva k nemovitostem

Práva k nemovitostem Práva k nemovitostem Obsah 1. Rekodifikace přehled významných změn 2. Nemovitosti, součást, příslušenství 3. Nabývání vlastnictví k nemovitostem 4. Spoluvlastnictvía bytové spoluvlastnictví 5. Nájem bytu

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 8 NEMOVITOSTI A PRÁVNÍ VZTAHY K NIM PODLE NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY Vážení, toto vydání newsletteru Vám předkládá základní přehled změn a doporučení v oblasti

Více

Nájem dle nového občanského zákoníku

Nájem dle nového občanského zákoníku Nájem dle nového občanského zákoníku Real Estate Market Autumn 2013 Jan Šolc Obsah Přehled závazkových vztahů z titulu přenechání věci k užití jinému upravených v NOZ Základní znaky nájmu a pachtu a rozdíly

Více

2014 první kroky v novém občanském právu 30.1.2014. www.bpv-bp.com

2014 první kroky v novém občanském právu 30.1.2014. www.bpv-bp.com 2014 první kroky v novém občanském právu 30.1.2014 www.bpv-bp.com enter slide master for deleting this box and inserting same-size picture here 240 x 330 px Obsah Nové principy uzavření smlouvy, Culpa

Více

Řízení finančních rizik z pohledu Nového občanského zákoníku. 9. dubna 2014

Řízení finančních rizik z pohledu Nového občanského zákoníku. 9. dubna 2014 Řízení finančních rizik z pohledu Nového občanského zákoníku 9. dubna 2014 Obsah I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. NOZ 1. Úvod do problematiky 2. Jednání podnikatele 3. Uzavírání

Více

Nový KatZ byl připravovp

Nový KatZ byl připravovp Nový KatZ byl připravovp ipravován n v návaznosti n na změny vyplývající z NOZ (publikován n dne 22.3.2012) Věcný záměr nového katastrálního zákona předložen en do meziresortního přip. p řízení 15.7.2011

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku

Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí II. Nájemní vztahy v novém občanském zákoníku Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Olga Humlová, Michal Hink

Více

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Od 1. ledna 2014 žijeme v jiném světě

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová. Od 1. ledna 2014 žijeme v jiném světě Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová Od 1. ledna 2014 žijeme v jiném světě - před textem zákona mají přednost dobré mravy, morálka a spravedlnost - ostatní mají právo očekávat, že budeme používat rozum alespoň průměrného

Více

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice

Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice Publikováno Americkou obchodní komorou v České republice OBSAH 4...HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS: Základní principy nové úpravy 5...Becker & Poliakoff: Aplikuje se NOZ na již uzavřené smlouvy? 6...Baker &

Více

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ

NEMOVITOSTI A VĚCNÁ PRÁVA S NIMI SPOJENÁ REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014: ČÁST 5 The subject matter of this Newsalert is to provide the readers with an overview of the most recent changes relating to the system of the state incentives as well

Více

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny. Hradec Králové 15. 5.2014 Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nejdůležitější změny Hradec Králové 15. 5.2014 Legislativa Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho

Více

Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva. Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva. Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Nový občanský zákoník: absolutní a vybraná relativní majetková práva Praha, 2013 JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Systematika rekodifikace 1) Základní kodexy Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) Zákon

Více

Charakteristika OZV. Druhy OZV. Vznik OZV 29.11.2009. Relativní obchody Absolutní obchody Absolutní neobchody Fakultativní obchody

Charakteristika OZV. Druhy OZV. Vznik OZV 29.11.2009. Relativní obchody Absolutní obchody Absolutní neobchody Fakultativní obchody Charakteristika OZV Obchodní závazkové vztahy právní úprava v ObZ není úplná definice OZV - 488 ObZ specifikaozv jsou dány účastníky smlouvy a typem smlouvy charakteristika relativní povaha majetkový charakter

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2.

Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Česká leasingová a finanční asociace 18.2. Praktické poznatky a zkušenosti s aplikací občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích Česká leasingová a finanční asociace 18.2.2015 Agenda 1) Úvod Shrnutí Přechodná ustanovení smluv 2) Praktické

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014 MIMOŘÁDNÝ NEWSLETTER PROSINEC 2013 NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OD 1. 1. 2014 strana 1 1. Právní pojetí právnické osoby Orgány právnické osoby: Členem orgánu právnické osoby může být i právnická osoba. Povinnost

Více

Tematické setkání AVZ Listopad 2013. Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ. JUDr. Roman Buzek

Tematické setkání AVZ Listopad 2013. Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ. JUDr. Roman Buzek Tematické setkání AVZ Listopad 2013 Obchodní závazkové vztahy zadavatelů s vybranými uchazeči v režimu NOZ JUDr. Roman Buzek Hlavní zásady NOZ smluvní právo Autonomie vůle zásadní dispozitivnost ustanovení

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Nové kodexy pro obchodní praxi Riziko nebo příležitost? Stavební fórum 4. prosince 2013

Nové kodexy pro obchodní praxi Riziko nebo příležitost? Stavební fórum 4. prosince 2013 Nové kodexy pro obchodní praxi Riziko nebo příležitost? Stavební fórum 4. prosince 2013 Aktuální situace Aktuální situace Účinnost rekodifikace Téměř opakování scénáře DPH 2012 = nejistota Rekodifikace

Více

Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství

Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství Nový občanský zákoník ve vztahu k lesnímu hospodářství Martin Flora Mendelova univerzita v Brně Fakulta lesnická a dřevařská AK Pásek, Honěk & partneři Nový občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014

Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Vodní díla praxe a výhled Soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty vodních děl po 1. lednu 2014 Užitečné semináře Veronika Vytejčková, Zdeněk Horáček Praha, 31. března 2014 Představení a koncepce semináře

Více

NEWS. obsah ŘÍJEN 2013 REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC.

NEWS. obsah ŘÍJEN 2013 REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT PRÁVO NA VAŠÍ STRANĚ. Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC. NEWS Právní aktuality AK KVAPIL & ŠULC ŘÍJEN 2013 obsah REKODIFIKACE 2014 NOVINKY, KTERÉ BY VÁM NEMĚLY UNIKNOUT Změny společenských smluv a stanov k 1.1.2014 Smlouva o výkonu funkce dle zákona o obchodních

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Nový občanský zákoník Vybrané aspekty Tereza Krupová Obsah kurzu východiska NOZ vybrané aspekty obecné části osoby právní jednání NOZ a zákoník práce závazkové právo uzavírání smluv vybrané smluvní typy

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace Workshop pro Svaz obchodu a cestovního ruchu Prezentace ze dne 10.5.2012 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m OBSAH

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník VĚCNÁ PRÁVA David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 11 Listiny základních práv a svobod

Více

NOZ úprava vymáhání pohledávek

NOZ úprava vymáhání pohledávek NOZ úprava vymáhání pohledávek Mgr. Ing. Marek Švehlík 12. února 2015 Obsah I. Představení kanceláře 1. Kdo jsme? 2. Zaměření kanceláře II. NOZ 1. Úvod do problematiky 2. Uzavírání smluv 3. Předsmluvní

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník Nový občanský zákoník Vybrané aspekty Tereza Krupová Obsah kurzu východiska NOZ vybrané aspekty obecné části osoby právní jednání NOZ a zákoník práce závazkové právo uzavírání smluv vybrané smluvní typy

Více