Jak daleko Vaše úspory dostanou Vás?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak daleko Vaše úspory dostanou Vás?"

Transkript

1 Jak daleko Vaše úspory dostanou Vás? Sharesave Sharesave Vám nabízí možnost, abyste spořili měsíčně po dobu tří let a tyto své úspory použili na nákup cenově zvýhodněných akcií společnosti Thomas Cook Group plc. Sharesave (SAYE)

2 Jak Sharesave funguje... Sharesave zahrnuje dva prvky úspory a akcie. Úspory Měsíčně po dobu tří let budete spořit z Vaší čisté mzdy pevnou částku. Na konci tohoto období obdržíte ze svých úspor úroky, budou-li se na ně vztahovat. Můžete si zvolit částku, kterou chcete měsíčně spořit ve Vaší tuzemské měně v částce odpovídající ekvivalentu britské libry v minimální výši 5 GBP, maximálně 250 GBP, v násobcích 1 GBP. Jakékoliv Vaše dosavadní smlouvy Sharesave (SAYE) se započítávají do limitu 250 GBP. Vámi zvolená spořící částka bude automaticky každý měsíc strhávána z Vaší čisté mzdy a ukládána na bankovní účet. Více informací o Vaší spořitelně naleznete v přiloženém informačním letáku. Zúčastnit se mohou i sezónní zaměstnanci zaměstnáni po dobu nejméně šesti měsíců, budou však muset zajistit odvádění plateb v měsících, kdy neobdrží výplatu. Akcie Na konci tříletého spořícího období budete mít příležitost nakoupit kmenové akcie společnosti Thomas Cook Group plc. Cena, kterou zaplatíte za každou akcii (tzv. realizační cena ), je pevně stanovena předtím, než začnete spořit. Realizační cena je založena na aktuální tržní ceně akcií společnosti Thomas Cook Group plc se slevou ve výši 10 %. Realizační cena Vám bude sdělena Vaším místním koordinátorem a od 25. května 2010 bude uvedena na Klíčová data Stanovení realizační ceny 24. května 2010 Pozvánka zaměstnancům 25. května 2010 Datum ukončení nabídky 14. června 2010 Datum udělení opce 22. června 2010 První srážka ze mzdy červenec 2010 Datum počátku smlouvy o spoření 1. srpna 2010 Příležitost k nákupu akcií 1. srpna 2013 Kde mohu získat další informace? Podrobnosti o programu Sharesave lze získat online: Kontaktní údaje naleznete v této brožuře v kapitole Kde mohu získat pomoc?. Administrátor programu Sharesave Equiniti zajišťuje veškerou administraci mezinárodního programu SAYE ( program ) společnosti Thomas Cook Group plc známého pod názvem Sharesave. Představenstvo společnosti Thomas Cook Group plc rozhodne každý rok o tom, zda nabízet další opce v rámci programu Sharesave, ale neexistuje žádná záruka, že program bude fungovat každoročně. 1

3 Máte příležitost nakoupit akcie ve společnosti Thomas Cook Group plc Akcie si poté můžete buď ponechat, nebo prodat. Pokud se rozhodnete pro prodej svých akcií, poradíme Vám, jak to provést. Pokud se rozhodnete si své akcie ponechat, obdržíte v hotovosti dividendu (běžně vyplácenou dvakrát ročně) za každou akcii, které jste držitelem, a budete moci hlasovat o návrzích na jednáních akcionářů. Být akcionářem ve společnosti Thomas Cook Group plc Vám umožní profitovat z úspěchu, který pomáháte vytvářet. Vezměte prosím v úvahu, že cena akcií může jak klesat, tak stoupat. 2

4 Vstup do programu Sharesave Podmínky účasti Vstoupit do programu mohou zaměstnanci, kteří budou zaměstnáni u zúčastněné společnosti v rámci skupiny k datu udělení opce alespoň po dobu šesti měsíců. (Na sezónní zaměstnance se vztahují zvláštní ujednání.) Postup přihlášení Rozhodněte se, kolik budete spořit, a to ve Vaší tuzemské měně v částce odpovídající ekvivalentu britské libry ve výši minimálně 5 GBP do maximálně 250 GBP. Nejvyšší částka, kterou můžete kdykoliv měsíčně uložit, je 250 GBP; jakékoliv Vaše dosavadní smlouvy Sharesave (SAYE) se započítávají do tohoto limitu 250 GBP. Pro přihlášení online navštivte NEBO se přihlaste písemně: Vyplňte přiloženou přihlášku. Odevzdejte přihlášku svému místnímu koordinátorovi nejpozději do 14. června 2010 do 17:00 hod. Tuto brožuru si uschovejte pro budoucí potřebu. Jaké jsou výhody programu Sharesave? Podíl na našem úspěchu Nyní máte příležitost vlastnit akcie - využitím možnosti nákupu akcií společnosti Thomas Cook Group plc. Sleva 10% Akcie můžete nakoupit za speciální fixní cenu ( realizační cena ), která je o 10 % nižší než závěrečná tržní cena akcií Thomas Cook Group plc dne 24. května Dodatečný úrok Vaše vklady budou úročeny (ovšem částka bude závislá na běžných úrokových mírách v dané době). Jednoduchý způsob spoření Vaše úspory budou automaticky strhávány z Vaší měsíční čisté mzdy. Odejdete-li ze společnosti Pokud odejdete z důvodu nadbytečnosti zaměstnanců, zranění, postižení nebo smrti, zvláštní ustanovení mohou umožnit Vám/Vámi oprávněným osobám realizovat Vaši opci k nákupu akcií. Bez rizika Nezavazujete se k nákupu akcií Thomas Cook Group plc na konci tříletého spořícího období. Máte možnost nakoupit akcie pouze za část nebo za všechny své úspory za cenu pevně stanovenou na začátku Vašeho spořícího období, nebo vybrat veškeré úspory a úroky a použít je dle Vašeho přání. 3

5 Další informace Kmenové akcie společnosti Thomas Cook Group plc jsou obchodovány na Londýnské burze cenných papírů. Cena akcií je zveřejněna na 4

6 Otázky a odpovědi Kolik akcií si mohu koupit? To závisí na tom, kolik spoříte, na realizační ceně a na směnném kurzu britské libry v den udělení opce. Maximální počet akcií, k jejichž nákupu budete oprávněni, bude vypočten a budete o něm vyrozuměni (viz níže). Pokud Vaše úspory a úroky na konci tříletého období nebudou z důvodu měnových výkyvů dostačovat na platbu za maximální počet akcií Vám dostupných, budete moci dorovnat nebo vyrovnat rozdíl dodatečným peněžním příspěvkem, což Vám umožní nakoupit všechny akcie v rámci Vaší opce. Pokud budou Vaše úspory včetně úroků na konci spořícího období činit více, než potřebujete na pořízení maximálního počtu akcií, nebudete si moci nakoupit další akcie, ale jakékoliv přebytečné finanční prostředky Vám budou vráceny v hotovosti. Co obdržím poté, co vstoupím do programu? Obdržíte písemné potvrzení (v podobně opčního certifikátu) o maximálním počtu akcií, který si budete moci koupit po skončení Vašeho spořícího období, spolu s realizační cenou za jednu akcii. Jaký úrok získám? Více informací o úrokových sazbách poskytovaných Vaší spořitelnou naleznete v přiloženém informačním letáku. Mohu změnit částku a délku trvání svého spoření? Ne. Jakmile byla částka a doba spoření stanovena, nemůžete měsíčně ukládanou částku zvyšovat, ani snižovat. Co se stane, pokud zmeškám platbu? Pokud je Vám běžným způsobem vyplácena mzda po celých dvanáct měsíců roku a zmeškáte platbu, datum, kdy budete moci uplatnit svou opci na nákup akcií, se posune o jeden měsíc zpět za každý zmeškaný měsíc. Pokud zmeškáte více než šest měsíčních plateb, Vaše smlouva o spoření bude ukončena a Vaše úspory, včetně všech úroků splatných k danému datu, Vám budou vyplaceny. V tomto případě ztratíte možnost nákupu akcií. Jsem sezónně placen(á), takže nedostávám po celý rok pravidelnou měsíční výplatu. Co se stane během měsíců, kdy nedostanu výplatu? Byla připravena zvláštní ujednání. Níže si můžete vybrat možnost 1,2 nebo 3: 1. V měsících, kdy nedostanete výplatu, můžete spoření pozastavit. Neztratíte možnost nákupu akcií (ani pokud během tříletého spořícího období zmeškáte více než šest měsíčních plateb). Opci budete moci uplatnit na konci tříletého spořícího období na snížený počet akcií, neboť Vaše celkové úspory a úroky nemusí dostačovat na nákup maximálního počtu akcií, který Vám byl původně udělen; NEBO 2. V měsících, kde nedostanete výplatu, můžete spoření pozastavit, a poté, na konci tříletého spořícího období, uskutečnit dorovnávací platbu, což Vám umožní nákup maximálního počtu akcií v rámci Vaší opce. NEBO 3. Můžete se dohodnout prostřednictvím Vašeho místního koordinátora Thomas Cook na alternativním ujednání ohledně pokračování ve spoření na Váš spořicí účet v měsících, kdy nedostáváte výplatu. Poté můžete standardně uplatnit opci na konci tříletého spořící období. Další podrobnosti včetně toho, jak tuto dohodu provést, se dozvíte od Vašeho místního koordinátora. Co se stane, pokud bude žádáno o více akcií, než jich je k dispozici? V takové situaci si společnost Thomas Cook Group plc vyhrazuje právo udělit opce na nižší počet akcií a náležitě snížit zvolenou částku spoření. Budete o tom informován(a) po dni udělení opce. Co se stane na konci tříletého spořícího období? Máte dvě možnosti: 1. Můžete nakoupit akcie za realizační cenu za část nebo všechny peníze, které jste naspořil(a) v rámci své smlouvy o spoření. Po uplynutí tří let budou Vaše úspory přepočteny na britské libry na koupi akcií Thomas Cook Group plc až do nejvyššího počtu uděleného v rámci Vaší opce. Toto je tzv. uplatnění Vaší opce. Pokud budete chtít, můžete si akcie ponechat nebo některé či všechny své akcie prodat. 2. Můžete jednoduše vybrat z Vaší smlouvy o spoření hotovost spolu s úroky a vše použít dle Vašeho přání. Kdy mohu uplatnit svou opci na nákup akcií? Na uplatnění opce budete mít šest měsíců od konce tříletého spořícího období. Před koncem tohoto období obdržíte dokumentaci vysvětlující tento proces. Opci můžete být oprávněn uplatnit za jiných zvláštních okolností, jako je odchod ze společnosti následkem zranění, postižení, z důvodu nadbytečnosti zaměstnanců a smrti; viz kapitola Změny Vašich okolností pro více informací. Co když cena akcie klesne? Jak každý ví, hodnota akcií může jak klesat, tak stoupat. V programu Sharesave nemusíte uplatnit svou opci na konci tříletého období. Pokud je cena akcie společnosti Thomas Cook Group plc s na konci spořícího období nižší než realizační cena, můžete se namísto uplatnění opce rozhodnout pro výběr svých úspor a úroků a použít je dle vlastního přání. Jak je to se zdaněním? Více informací o dani splatné v souvislosti s opcemi Sharesave naleznete v přiloženém informačním letáku. 5

7 Změny Vašich okolností Pokud jste zaměstnán(a) sezónně a odcházíte na neplacené volno Pokud odcházíte z jednoho z následujících důvodů: postižení zranění nadbytečnost zaměstnanců Pokud odcházíte na mateřskou dovolenou nebo nemůžete po dobu několika měsíců spořit Pokud dojde ke změně v řízení společnosti nebo pobočky, pro kterou pracujete V případě Vašeho úmrtí Pokud oznámíte své zaměstnavatelské společnosti, že se chystáte k návratu do placené práce ve společnosti a během šesti měsíců tak opravdu učiníte, neztratíte možnost nákupu akcií. (Podrobnosti o tom, jak můžete naložit se svými úsporami, naleznete v kapitole Otázky a odpovědi). Pokud se během šesti měsíců do práce nevrátíte, ztratíte možnost nákupu akcií společnosti Thomas Cook Group plc. Můžete si však vybrat své úspory spolu s úrokem (je-li uplatnitelný). Můžete buď: uplatnit opci během šesti měsíců od odchodu s částí anebo všemi naspořenými penězi; nebo vybrat své úspory okamžitě, čímž však ztratíte možnost nákupu akcií Thomas Cook Group plc. Pokud je Vaše výplata pozastavena, můžete se buď dohodnout na alternativním ujednání a provádět vklady samostatně nebo můžete až šest vkladů odložit. Pokud zmeškáte více než šest měsíčních plateb, ztratíte možnost nákupu akcií. Pokud bude společnost nebo některá z jejích poboček převzata nebo reorganizována, můžete být oprávněni uplatnit opci; společnost Vás nicméně bude o Vaší pozici informovat. Vaše úspory jsou Vaše vlastní a zcela oddělené od financí společnosti. Váš spořící plán se automaticky zastaví. Váš osobní zástupce, či oprávněná osoba v souladu s Vaší jurisdikcí, může buď: uplatnit Vaši opci s částí nebo všemi penězi, které jste naspořil(a), v průběhu dvanácti měsíců od data Vašeho úmrtí (nebo dvanáct měsíců od konce tříletého spořícího období, pokud nastane dříve); nebo vybrat Vaše úspory spolu s úrokem (je-li uplatnitelný). Pokud budete chtít spoření ukončit Pokud z vlastní vůle opustíte společnost Můžete kdykoliv vybrat své úspory včetně všech úroků (jsou-li uplatnitelné), ztratíte však možnost nákupu akcií. Musíte informovat mzdovou účtárnu, že si přejete zrušit svou smlouvu o spoření. Pokud podáte výpověď a opustíte společnost, ztratíte možnost nákupu akcií a musíte vybrat všechny své úspory spolu s úrokem (je-li uplatnitelný). 6

8 Kde mohu získat pomoc? Telefon: Pro obecné dotazy má Equiniti asistenční linku v anglickém jazyce Linky jsou v provozu od 8:30 do 17:30 (místního času VB), pondělí až pátek. S konkrétními dotazy se prosím obraťte na Vašeho místního koordinátora. Podrobnosti naleznete v přiloženém informačním letáku. Online: Informace lze rovněž nalézt na internetové stránce Pošta: Korespondence by měla být zaslána Vašemu místnímu koordinátorovi. Podrobnosti naleznete v přiloženém informačním letáku. Tato odměna Vám je nabízena společností Thomas Cook Group plc ( Thomas Cook ) v souladu s podmínkami mezinárodního programu SAYE, který je shrnut v této brožuře. Více informací o společnosti Thomas Cook naleznete na www. thomascookgroup.com. Abychom více motivovali zaměstnance poskytnutím těchto dalších výhod, podpořili vlastnictví akcií zaměstnanců a zvýšili Váš zájem a možnost osobního podílení se na úspěchu společnosti Thomas Cook, nabízíme Vám tyto výhody v rámci mezinárodního programu SAYE. Počet akcií společnosti Thomas Cook nabízených v rámci mezinárodního programu SAYE nepřesáhne 10 % kapitálu společnosti vydaného ve formě akcií, který ke dni 30. dubna 2010 činil akcií. Pravidla programu Sharesave jsou uvedena na Pravidla jsou právně závazná a v případě jakéhokoliv rozporu mezi pravidly a touto vysvětlující brožurou mají přednost pravidla. Pokud jsou tyto dokumenty k dispozici v jiném jazyce než v angličtině, pak v případě jakékoliv nesrovnalosti mezi anglickou verzí a překladem bude určující anglická verze. CZECH

1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 4 9 OBCHODOVÁNÍ... 5

1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 8 OBCHODOVÁNÍ PO TELEFONU... 4 9 OBCHODOVÁNÍ... 5 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KLIENTY OBSAH 1 INFORMACE... 1 2 SMLOUVA... 1 3 VÁŠ ÚČET... 1 4 ZÁKLAD OBCHODOVÁNÍ... 2 5 NAŠE POPLATKY... 2 6 VAŠE FINANČNÍ PROSTŘEDKY... 3 7 ELEKTRONICKÉ SLUŽBY... 4 8 OBCHODOVÁNÍ

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO KLIENTY Společnost Colosseum, a.s. zastupuje společnost Aura Invest Group s.r.o. OBSAH 1. ÚVODNÍ INFORMACE 4 1.1. Povaha dokumentu 4 1.2. Základní údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 07/2015 platnost od 16. 7. 2015 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select. Náš výběr ze světových investičních fondů

HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select. Náš výběr ze světových investičních fondů HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select Náš výběr ze světových investičních fondů Obsah Přístup k vybraným předním světovým fondům v jedné investici 3 Přehled vlastností 4 Potenciál Výběrových fondů

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014)

ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) ING Bank N.V. MiFID OBCHODNÍ PODMÍNKY Vydání 2014 (platné od 1. ledna 2014) Tyto MiFID Obchodní podmínky ( Obchodní podmínky ) stanovují zásady, podle nichž vám budeme poskytovat naše služby. Jejich pečlivému

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115N Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115N Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

Představení karty Premia karta Home Credit

Představení karty Premia karta Home Credit Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK214N Co byste měli vědět o Vaší

Více

Osobní finance Spoření

Osobní finance Spoření Osobní finance Spoření Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materil byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. Spoření vklady a jejich klasifikace běžné

Více

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P

Úvěrové. podmínky. Premia karta Home Credit. Kód úvěrových podmínek: IZK115P Úvěrové podmínky Premia karta Home Credit Kód úvěrových podmínek: IZK115P Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě Home Credit Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě Home Credit. Úvěrové

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč ISIN CZ0002001159 Volksbank CZ, a.s. 700 000 000 Kč 5,40% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2012 ISIN CZ0002001159 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

podmínky Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření

podmínky Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření Wüstenrot stavební spořitelna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 47 11 52 89, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1714 podmínky Všeobecné obchodní podmínky stavebního

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 5 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 11 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více

Představení karty. Premia karta České pojišťovny

Představení karty. Premia karta České pojišťovny Představení karty Premia karta České pojišťovny výhody Premia karty České pojišťovny pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ICK214 Co byste měli vědět

Více

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč. 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688

PROSPEKT EMITENTA. Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč. 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688 Volksbank CZ, a.s. 800 000 000 Kč 5,30% hypoteční zástavní listy splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001688 OBSAH A. SHRNUTÍ PROSPEKTU 3 B. RIZIKOVÉ FAKTORY 6 C. EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISŮ 8 D. HYPOTEČNÍ BANKOVNICTVÍ

Více

Představení karty Premia karta Home Credit

Představení karty Premia karta Home Credit Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK214P Co byste měli vědět o Vaší

Více

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní karty) Soukromá klientela

Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní karty) Soukromá klientela Obchodní podmínky České spořitelny, a.s. pro poskytování úvěrů (kreditní karty) Soukromá klientela OBSAH ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Úvodem..................................................................

Více

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění

Představení karty. Premia karta Home Credit. výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Představení karty Premia karta Home Credit výhody Premia karty Home Credit pravidla Premia programu sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: IZK114P Co byste měli vědět o Vaší

Více

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje.

a) Zadávejte pokyny STOP-LOSS, ve kterých stanovíte tzv. stop cenu, při jejímž dosažení Obchodník uzavře pozici a ztráta se dále neprohlubuje. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský

Více

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115

Premia karta České pojišťovny. Úvěrové podmínky. Kód úvěrových podmínek: ICK115 Premia karta České pojišťovny Úvěrové podmínky Kód úvěrových podmínek: ICK115 Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny.

Více

PIONEER AMERICA FUND PLC Informace nahrazující zjednodušený prospekt

PIONEER AMERICA FUND PLC Informace nahrazující zjednodušený prospekt PIONEER AMERICA FUND PLC Informace nahrazující zjednodušený prospekt (duben 2005) OBSAH ZÁKLADNÍ INFORMACE... 1 INFORMACE O INVESTOVÁNÍ... 2 Investiční cíl a zásady... 2 Další zásady... 3 Profil typického

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH211 Co byste měli vědět o svém úvěru? Clubcard kreditní karta se představuje Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Představení Clubcard kreditní karty

Představení Clubcard kreditní karty Představení Clubcard kreditní karty výhody pravidla programu odměn sazebník úvěrové podmínky podmínky pojištění Kód úvěrových podmínek: ITK214 Co byste měli vědět o Vaší Clubcard kreditní kartě Vážený

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ÚČINNÉ OD 1. 9. 2008

OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ÚČINNÉ OD 1. 9. 2008 OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ÚČINNÉ OD 1. 9. 2008 Obsah: A Obecná část 1. Úvodní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Postupy obhospodařování

Více