V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese marketing@apogeo.cz."

Transkript

1 Vážení klienti a obchodní partneři, přichystali jsme pro Vás letos již druhé číslo APOGEO Alertu, kde Vás pravidelně informujeme o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi nabízenými poradenskými službami. Rok 2013 má být významným hlavně pro mnoho vědců, podnikatelů, umělců, hudebníků, spisovatelů a básníků. Proto tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. V případě dotazů či podnětů ke zpracování tématu, které vás zajímá, nás neváhejte kontaktovat na adrese Věříme, že pravidelné zprávy pro Vás budou přínosem a najdete v nich odpovědi na své otázky. Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

2 Daňové a transakční oddělení Význam daňové kontroly Od 1. ledna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen DŘ ), který oproti předchozímu právnímu předpisu podrobně upravil daňovou kontrolu. Přesněji byl vymezen předmět daňové kontroly, možnost provádět u jednoho daňového subjektu daňovou kontrolu společně pro více daní a zdaňovacích období nebo předpoklady pro opakování daňové kontroly. Nově byla také daňovému subjektu uložena povinnost umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly. Navíc byla do nové úpravy daňové kontroly začleněna judikatura Nejvyššího správního soudu. Daňová kontrola je součástí správy daně, jejímž cílem je podle 1 odst. 2 DŘ správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení její úhrady. Pro správné zjištění a stanovení daně se používá řádné daňové tvrzení (dříve daňové přiznání), a dále dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování. Z toho vyplývá, že daně jsou v České republice vybírány na základě principu samovyměření. Daňová kontrola slouží zejména k ověřování právě těchto tvrzení daňového subjektu, tj. řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení/přiznání. Vývoj počtu daňových kontrol v roce nabytí účinnosti daňového řádu (2011) se oproti roku 2010 o třetinu snížil, avšak výše doměrků poklesla pouze o 20 %. Z toho je patrné, že došlo k růstu průměrného doměrků na jednu provedenou kontrolu. V první polovině roku se správci daně učili novým procesním postupům, jejich aplikací do praxe a zvykali si na nová procesní pravidla. Přestože se na tuto změnu před nabytím účinnosti nového zákona důkladně připravovali, neprováděli procesní úkony s takovou jistotou jako při platnosti zákona o správě daní a poplatků. Díky novému právnímu předpisu se zvýšila náročnost daňových kontrol a také náročnost prováděného důkazního řízení. Co se týče jednotlivých druhů daní, tak nejvíce kontrol bylo provedeno u daně z přidané hodnoty. Daňové úniky u této daně znamenají pro státní rozpočet významný zásah. Pokud se zaměříme na doměření daně při daňových kontrolách, tak nejvyšší částky správci daně doměřily z neprokázaných nákladů zúčtovaných služeb, z neuskutečněných plnění od neexistujících společností a také z chybných účetních postupů, které měly dopad do daňové povinnosti. Z důvodu rozvoje mezinárodního obchodu se v poslední době finanční úřady intenzivněji zaměřují na kontrolní činnost v rámci převodních cen a na multilaterální daňové kontroly. Mimo jiné také stát reaguje na rizikové oblasti daní, které mají významné fiskální dopady. Důkazem toho je založení nového specializovaného finančního úřadu, do jehož příslušnosti spadají firmy z finančního sektoru a firmy s významným obratem. Od letošního roku byl navíc zaveden ministerstvem financí také institut nespolehlivého plátce u DPH. Tomáš Pacovský, Partner Tax&Transaction APOGEO, s.r.o.,

3 Účetnictví a mzdy Změny z hlediska daní a v legislativě dotýkající se mezd S příchodem nového roku přichází i mnoho změn a to jak v oblasti daní tak i v legislativě dotýkající se mezd: Jednou z podstatných změn je reorganizace české daňové správy - bylo zrušeno na 199 finančních úřadů a vznikly pouze následující úřady: Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změnám čísel účtů pro odvody daní od Je důležité se zmínit o nových sazbách DPH, které jste jistě zaregistrovali. S platností od se dočasně zvyšuje základní sazba DPH z 20% na 21% a snížená sazba DPH ze 14% na 15%. Zvýšením obou sazeb se tak do oddálí jednotná sazba DPH, která je dle zákona plánována ve výši 17,5%. Daň z převodu nemovitosti se s platností od zvyšuje ze 3% na 4%. Další změnou je zavedení tzv. milionářské daně. V praxi to znamená, že lidé, kteří si u svého zaměstnavatele vydělají nad 100 tisíc korun měsíčně, budou muset nově zaplatit navíc 7% daň z částky přesahující právě 100 tisíc Kč. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) milionářskou daň zaplatí v rámci daňového přiznání a to v případě, kdy jejich základ daně za zdaňovací období(jeden rok) přesáhne 1,2 milionů Kč. Změny jsou i u uplatňování slev na poplatníka daně z příjmu a to následovně: stávající důchodci si nově nemohou uplatnit slevu vůbec, vyjímkou jsou pouze důchodci, kteří odejdou do důchodu mezi OSVČ se jistě dotkne změna, kdy si při uplatnění výdajů paušálem, nebudou moci ve svém vyúčtování daně z příjmů fyzických osob uplatnit slevu na vyživovanou manželku a dítě. Nová je i povinnost předložit přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro ty, kteří budou mít alespoň jeden měsíc v roce příjem nad 100 tisíc korun. Při výpočtu mezd bude dále záležet i na případné účasti zaměstnance ve 2. důchodovém pilíři, kdy bude část odvodů za sociální zabezpečení převedena do penzijního fondu zvoleného zaměstnancem. K výše nastíněným tématům se vrátíme v dalších vydáních našich zpráv. Monika Stradějová, Senior Accountant APOGEO Accounting & Payroll,

4 APOGEO Esteem, a.s. divize ICT Citlivá firemní data jsou stále více v ohrožení Firmy v České republice nakládají často velmi nezodpovědně s tím nejdůležitějším, čím disponují tedy s firemními daty. Skrytou hrozbu představuje zejména využívání přenosných a mobilních zařízení ve firemních sítích. Přitom dle odhadů řady analytiků bude již za tři roky smartphone nebo tablet vlastnit prakticky každý z nás, tedy i každý zaměstnanec. Dle statistik se počet případů zneužívání dat a citlivých firemních údajů neustále zvyšuje, přitom firmy si neuvědomují, že toto potencionální riziko ohrožuje přímo jejich samotnou existenci, říká Ing. Ivan Janoušek, manager divize ICT společnosti APOGEO Esteem, a.s., jež se zabývá zpracováním znaleckých posudků, odborných stanovisek a poradenstvím v oblasti hospodaření společností. Výzkum Center for Research on Information Systems v Texasu potvrdil, že z firem, jež postihla masivní ztráta dat, více než polovina již znovu nezahájila svou činnost a 90 % z nich ukončila svou činnost během dvou let. S rozvojem mobilních technologií je stále komplikovanější zajistit bezpečné uložení citlivých firemních dat a ochranu duševního vlastnictví firmy. Dříve se řešilo, zda jsou počítače bezpečné a zda daný IT systém dostatečně chrání informace na disku nebo ty, jež putují po síti. Datová centra byla vlastněná společnostmi a chráněná kamerovým systémem, kódovým zámkem nebo čtečkou otisku prstu. Pak začala éra notebooků a opět se diskutovalo, co je a není bezpečné. Šifroval se obsah disku, aby se s ukradeným notebookem neztratila i data. Sledovalo se, kdo co dělá, omezovaly se přístupy zvenčí. Tlak na to, aby byl podnikový systém dostupný odkudkoliv, ale nakonec zvítězil a na bezpečnost se rezignovalo připojení odkudkoliv z internetu se umožnilo prakticky všem. Uživatelé systémů se ovšem v potírání bezpečnosti obětované na oltář pohodlí nezastavili a žádali menší zařízení připojená do podnikového systému (telefony a PDA). A samozřejmě tato zařízení chtěli připojit do firemního systému. Dá se říci, že si zaměstnavatel často oddychl, že ho nikdo nenutí zařízení koupit a povolil ho jen připojit do systému. Tím ale vypustil skutečného Džina z láhve. Zaměstnanci se nespokojili s telefony a chtěli připojit vlastní tablety, notebooky, domácí počítače, herní konzole a chytré televizory. Vzniklo tak celé hnutí nazývané BYOD (Bring Your Own Device), kdy zaměstnavatel záměrně nekupuje uživatelům žádná zařízení. Se svým zařízením si pak logicky může jeho majitel dělat, co chce. Může do něj stahovat hry a různé chytré prográmky, např. na vzdálený přístup. Takové zařízení nechá zálohovat po internetu do úložiště výrobce, firemní data a přihlašovací údaje do systémů má tak k dispozici Google, Apple nebo Microsoft. To vše chrání uživatel zaručeně silným heslem, jež používá na všechny své mailové účty a to včetně těch, které stahuje někde v restauraci na veřejné WiFi. I naprostý amatér tak heslo bez obtíží získá. Informace v zařízeních ukládají uživatelé nešifrovaně, a tak jsou po jejich ztrátě dostupná komukoliv. Zařízení je přeci jeho a může si s ním dělat, co chce, večer ho půjčí dítěti, aby si do něj stáhlo bez kontroly pár her a trochu si pohrálo. Také nechá trvale zapnuté WiFi, 3G, Bluetooth, a taková hračka je vlastně trvale přístupná útočníkům, a to třeba i ve chvíli kdy je v zabezpečené podnikové síti, upozorňuje ICT expert znaleckého ústavu APOGEO Esteem Jan Vojtěch Binder. Kompletní řešení tohoto problému nabízí společnost APOGEO Esteem, a.s. Provedeme analýzu nejslabších části ICT systému, a firmě navrhneme řešení jednotlivých bezpečnostních hrozeb, říká ICT Group Valuation Manager Ing. Ivan Janoušek. Ivan Janoušek, ICT Group Valuation Manager APOGEO Esteem, a.s.,

5 SMART Office & Companies Konec anonymních akcií v ČR V České republice je v současnosti registrováno více než 25 tisíc akciových společností - necelých a.s. v ČR má akcie na jméno, a není nijak překvapivé, že nadpoloviční většina majitelů těchto společností má své akcie ve formě listinné akcie na majitele (doručitele). Vyplývá to z průzkumu ČEKIA (www.cekia.cz). Mezi hlavní důvody obliby těchto tzv. anonymních akcií patří zejména snadná převoditelnost, nízké administrativní a finanční náklady a v neposlední řadě také možnost částečně skrýt skutečné vlastníky. Na anonymní akcie na doručitele je ale celosvětově pohlíženo jako na nástroj legalizace výnosů z trestné činnosti a proto jsou ve většině států zakázány; výjimku tvoří pouze 3 státy (Marshallovy ostrovy, Nauru a právě Česká republika). Tento negativní aspekt přiměl Českou republiku ke změně legislativy týkající se tohoto typu cenných papírů v lednu 2012 se Parlament ČR usnesl na finálním znění Zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90/2012 Sb.). Ten ponechává stejné formy akcie jako doposud (zjednodušeně akcie ve formě cenného papíru na řad tedy akcie na jméno a dále akcie ve formě cenného papíru na doručitele tedy akcie na majitele), avšak určuje, že akcie na majitele může společnost vydat pouze jako zaknihovaný cenný papír nebo imobilizovaný cenný papír. Tím doposud negativně vnímané aspekty akcií na majitele (anonymních akcií) zanikají a lze tedy očekávat, že majitelé společností, kteří z jakéhokoliv důvodu vyžadují svou anonymitu, budou vyhledávat jiné cesty, jak tohoto stavu dosáhnout, a to zejména vybudováním firemních struktur se zahraničním prvkem. Jana Babůrková, Business Manager SMART Office & Companies,

6 SMART Office & Companies Trust services Změny v uchovávání dokladů společností se sídlem na BPO Požadavky na uchovávání dokladů společností sídlících na Britských Panenských ostrovech (BPO) doznaly mírných změn díky novele z 12. listopadu Novela stanovuje, že všechny společnosti registrované na BPO jsou nyní povinováni uchovávat záznamy a podkladovou dokumentaci minimálně po dobu 5 let. Tato dokumentace může být archivována kdekoli na světě. V případě, že není uchovávána v sídle společnosti, musí být příslušný registrační agent informován o adrese, kde je tato dokumentace archivována. Bohužel, kromě nejasné formulace vedení účetnictví není specifikováno, čím konkrétně se rozumí záznamy a podkladová dokumentace. Bez ohledu na výše uvedené nadále platí paragraf 98 BVI Business Companies Act Ten uvádí, že společnosti na BPO mají povinnost vést a uchovávat takové záznamy, které budou dostačující pro věrné zobrazení transakcí ve společnosti, tak aby kdykoli umožnily zjistit finanční pozici společnosti. Filip Reinoso, Head of Trust Services team,

7 Auditorské služby Výpis nabízených pozic APOGEO Kontakt: Veronika Melicharová, HR Manager,

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News Vážení klienti a obchodní partneři, OBSAH Současné trendy v oboru Tax & Transaction 2 Změny v oblasti daní a v legislativě dotýkající se mezd 2 Firmy neumějí efektivně pracovat s daty 3 Zákon o obchodních

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Duben 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím dubnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP

News OBSAH. Vážení klienti a obchodní partneři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager. member of GROUP News OBSAH Ocenění nemovitosti bez účasti vlastníka 2 Dopady nekvalitně odvedené znalecké práce na další subjekty 3 Daňové poradenství se využívá v Česku stále více 4 Půjčili jste vlastní firmě? 5 Využívání

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, nejprve bych Vám prostřednictvím pravidelného měsíčního APOGEO Alertu poděkovala za Vaši přízeň a společně se svými kolegy popřála hodně zdraví, spokojenosti, mnoho

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Březen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, vstoupili jsme do roku 2015, který by měl být dle dostupných zdrojů nadprůměrný a ekonomika by měla růst. Co se týká politiky, bude letošní rok

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Červen 2015 Vážení klienti, obchodní partneři, do Vašich rukou se dostává již druhé letní vydání našeho časopisu APOGEO News. Z příjemných věcí uvádím především to, že poradenská skupina APOGEO

Více

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři,

U vodní slovo. Vážení klienti a obchodní partneři, U vodní slovo Vážení klienti a obchodní partneři, první kvartál je pomalu za námi, jaro začíná klepat na naše kancelářská okna a láká nás na první golfové odpaly. Nutno podotknout, že poradenská skupina

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Vážení čtenáři, Klarifikovaný mezinárodní auditorský standard ISA 570. Cílem auditora v rámci tohoto standardu

Vážení čtenáři, Klarifikovaný mezinárodní auditorský standard ISA 570. Cílem auditora v rámci tohoto standardu 1 News OBSAH Klarifikovaný mezinárodní auditorský standard ISA 570 1 Trendy v mezinárodní daňové spolupráci 4 Povinnosti podnikatele při archivaci dokladů a případné sankce 5 Dopady novely zákona o přeměnách

Více

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě.

Tento informační servis je určen pro všechny, kteří nechtějí zůstat pozadu a mají potřebu se orientovat v podnikatelském světě. Vážení klienti a obchodní partneři, rok 2013 je již v plném proudu a i letos bychom Vás prostřednictvím APOGEO Alert chtěli pravidelně informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

Personálie. Vážení čtenáři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager

Personálie. Vážení čtenáři, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager 1 News OBSAH Úvodní slovo 1 Rozhovor s Josefem Jarošem na téma Česko blíže Nepálu 2 Stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti DPH 3 Klarifikovaný mezinárodní auditorský standard ISA 501 4 Změny

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Červenec 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím červencového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Foto profimedia.cz, foto na titulní straně E15 Michael Tomeš. se řídit auditorskými standardy

Foto profimedia.cz, foto na titulní straně E15 Michael Tomeš. se řídit auditorskými standardy audit daně II/III Záměna. Slovo audit je v současnosti ve společnosti velmi populární a obzvláště je oblíbené politiky a ve veřejném sektoru, a to obecně v souvislosti s jakoukoli kontrolou Přílohu připravili:

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Květen 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím květnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Instinct Quarterly. Duben 2013. Obsah

Instinct Quarterly. Duben 2013. Obsah Instinct Quarterly Duben 2013 Obsah 2 Krátce 5 Reorganizace finanční správy 6 Změna daňové legislativy 8 Novela zákona o veřejných zakázkách 10 Zdravotnické prostředky 11 Pravidla fakturace 12 Daň z finančních

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. leden, únor 2010 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 24 Od Nového roku s novým DPH Novela obchodního zákoníku téma čísla Stanovení diskontní sazby 24 leden, únor 2010

Více

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013

Newsletter. Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Daňové, účetní a právní novinky Newsletter Číslo 1/2013, datum vydání 10.1.2013 Osnova: Novinky ve finanční správě Důchodové spoření tzv. Opt-out Změny zákona o DPH Daň z převodu nemovitostí Upozornění

Více

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013

Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10300 LEDEN 2013 Podrobnosti naleznete na následující straně Jak to bude se zasíláním instalačních CD s novými verzemi našich produktů? Od ledna 2013 jsme změnili způsob zasílání

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Únor 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím únorového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

speciál Partneři přílohy audit, daně

speciál Partneři přílohy audit, daně Partneři přílohy II/III Povinnost. Od letošního roku se povinnost podat daňové přiznání elektronicky nově vztahuje na všechny majitele datových schránek bez výjimky. Povinnost zřídit si datovou schránku

Více