Definice rizika, materialita informace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice rizika, materialita informace."

Transkript

1 Definice rizika, materialita informace. Ing. Zdeněk Blažek, CSc. CISM. COMMERZBANK AG Jh. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologiíí České vysoké učení technické v Praze Zdeněk Blažek, 2011 Řízení rizik v informatice LS 2010/11, Předn. 1 https://edux.fit.cvut.cz/rri Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ing. Zdeněk Blažek, CSc. CISM. Definice rizika, materialita informace. Přednáška 1/13, 2011

2 Temata přednášek 1. Definice rizika, materialita informace 2. Hrozby v informatice 3. Metody přístupu k řízení rizik 4. Kategorie a katalog hrozeb 5. Životní cyklus rizik - identifikace 6. Životní cyklus rizik - Identifikace hrozeb v organizaci 7. Životní cyklus rizik Vyhodnocení, eliminace 8. Životní cyklus rizik omezení, kontrola a registr rizik. 9. Organizace a řízení rizik, bezpečnosti (RACI ) 10. Návratnost investic procesu řízení rizik v informatice ROI 11. Business Continuity Management udrženíčinnosti organizace i v podmínkách katastrofy apod. 12. Archivace, legislativní dopady na práci informatika I 13. Archivace, legislativní dopady na práci informatika II

3 Kontaktní údaje: Řízení rizik v informatice 1/13 Ing. Zdeněk Blažek, CSc. CISM COMMERZBANK AG Jugoslávská 934/1 Praha 2 GSM:

4 Hrozba Zranitelnost Dopad Pravděpodobnost Vyhodnocení rizika Řízení rizika Riziko/Informační riziko Odpověď na riziko Vlastník rizika Tolerance vůči riziku Výbor pro řízení rizik Mapa rizik Zbytkové riziko Registr rizik

5 Možné studijní materiály (Kurzivou jsou zvyrazneny materialy nakladne a verejne nepristupne) ČSN BS :2006 (vydáno únor 2009) BS :2007 USA - Published by the National Fire Protection Association NFPA 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and Business Continuity Programs. International Organization for Standardization (ISO) ISO/PAS 22399:2007 Guideline for incident preparedness and operational continuity management Standards Australia HB : A practitioners guide to business continuity management HB : Executive guide to business continuity management After 5 years of development, the Risk Management Standard, AS/NZS 4360:2004 has been superseded by AS/NZS ISO 31000:2009, Risk management - Principles and guidelines. ISACA COBIT 4.1 ISO/IEC 27001: Správa bezpečnosti informací (ISO/IEC je odpovídajícím souborem postupů) ISF 2010 methodology Pozor: veřejně nepřístupné ITIL ISO/IEC :2005 část 1: Specifikace Definuje požadavky na Správu služeb ISO/IEC :2005 část 2: Soubor postupů Poskytuje návody a doporučení, jak dosáhnout požadavků z části 1 ISO/IEC :2007 část 3: Stanovení rozsahu a aplikovatelnost (zatím není k dispozici) ISO/IEC :2007 část 4: Referenční model procesu Správa služeb (zatím není k dispozici) BIP 0005 : A Manager`s Guide to Service Management BIP 0015 IT Service Management: Manuál pro ocenění sama sebe (v současnosti se oceňuje vůči ITIL V2, má být revidováno prostřednictvím doplňkových publikací ITIL V3).

6 Příklady - Důsledek zanedbání Přesné příčiny neštěstí nejsou jasné, v regionu (B. Reichenthal, At) však napadlo značné množství sněhu. Policie se proto domnívá, že střecha nemusela jeho nápor vydržet. Zřícená bruslařská hala byla postavena v 70. letech, všechny čtyři její strany byly prosklené.

7 Příklad Výstavní hala v Katowicích Po kolaudaci

8 Příčiny neštěstí Po neštěstí Se střechou katovické haly byly problémy od okamžiku její stavby. Do stavby zatékalo ihned po uvedení do provozu. Izolace, protikorozní ochrana, zanedbání bezpečnosti. Vše nasvědčuje tomu, že střecha se zřítila pod tíhou neodklizeného sněhu a ledu.

9 Příklad zanedbání následků projektu Který ze dvou obrázků představuje bezpečnějšířešení? Jaké zde vidíte riziko a proč? přehrada skály přehrada skály El. průtok El. průtok jezero proud jezero proud přepad přepad skály skály

10 Druhy rizik Hrozby/Rizika obchodní Hrozby/Rizika technicko-technologická Hrozby/Rizika z vyšší moci (Force majeure) Hrozby/Rizika personální Hrozby/Rizika bezpečnostní fyzická bezpečnost informační bezpečnost personální bezpečnost Hrozby/Rizika finanční Hrozby/Rizika legislativní

11 Ohodnocení firem Úroveň Problémy společnosti 5 Společnosti se silnými a prosazovanými procesy řízení. Akceptují nejlepší praktiky v dané oblasti. 4 Společnosti s dobrými řídícími procesy, nicméně stále potřebují vylepšit dialog mezi vedením a týmem, starajícím se o rizika. Potřeba silnějšího důrazu vedení firmy na danou problematiku. 3 Vedení společnosti si je vědomo rizika chce být o nich informováno. Ve společnosti je potřeba prosadit chápání toho, co rizika znamenají a co je třeba vedení sdělovat. 2 Společnost si je vědoma rizik, ale nemá jasno v jejich ohodnocení a ve způsobu hlášení svému vedení. Je potřeba vnějšího zásahu pro zavedení příslušných procesů. 1 Společnost potřebuje odborné vedení a objasnění způsobu, jak zavést rizikovéřízení. Je potřeba zavést celkovou firemní integritu do řízení společnosti. 0 Společnost potřebuje pomoc, aby vůbec započala s identifikací a vyhodnocováním rizik. Není zájem ze strany vedení chybí jakýkoliv tlak na zavedení řízení rizik. Poznámka: Body 4 a 5 představují spíše teoretickou možnost

12 Ohodnocení firem Atributy Způsob dosažení 5 Optimalizováno 4 3 Řízeno Definováno (Kvalitativní/kvantitativní) Existují politiky, standardy, postupy-formalizováno Proces řízení informačního rizika je standardizován v celé organizaci Vedení organizace si je vědomo existence rizik a podporuje jejich řízení Procedury jsou definovány Existuje a je udržována databáze materiálu Dosažitelná pozice hyp. firmy Zralost 2 1 Opakovatelné Počteční st. (Intuitivní) Procesy jsou stanoveny a jsou opakovatelné; omezeno spoléhání na klíčové jedince (Ad Hoc/Chaotické) Závislost na iniciativě jedinců; nedostatek kapacit Kvalitní personál existuje V některých oblastech jsou definovány procesy a úkoly Povědomí o riziku je roztříštěno Není jasné že informační riziko je důležité Nejasné úkoly Spoléhání se na klíčové lidi Nejsou jasné odpovědnosti Nejsou formální procesy Současná pozice hyp. firmy 0 Neexistuje

13 Riziko Riziko definujeme jako pravděpodobnost, že dojde k narušeníčinnosti organizace dopad události Dopad Pravděpodobnost Riziko

14 Řízení rizika Majetek Vyhodnocení. Co vlastně chcete chránit? Hrozba Vnitřní/vnější Příčina? Zranitelnost. Jak je majetek vystaven nebezpečí? Odstranění nebezpečí Co pomůže ohrožení zmírnit? Dopad Způsobí omezení nebo likvidaci činnosti organizace. Pravděpodobnost Možnost, že dojde k nebezpečné události Riziko riziko = dopad x pravděpodobnost

15 Řízení rizika Jeden z největších problémů každé firmy. Majetek Vyhodnocení. Co vlastně chcete chránit? Hrozba Vnitřní/vnější Příčina? Zranitelnost. Jak je majetek vystaven nebezpečí? Odstranění nebezpečí Co pomůže ohrožení zmírnit? Dopad Způsobí omezení nebo likvidaci činnosti organizace. Pravděpodobnost Možnost, že dojde k nebezpečné události Riziko riziko = dopad x pravděpodobnost

16 Řízení rizika Úkol: jaké jsou vlastně možné hrozby? Majetek Vyhodnocení. Co vlastně chcete chránit? Hrozba Vnitřní/vnější Příčina? Zranitelnost. Jak je majetek vystaven nebezpečí? Odstranění nebezpečí Co pomůže ohrožení zmírnit? Dopad Způsobí omezení nebo likvidaci činnosti organizace. Pravděpodobnost Možnost, že dojde k nebezpečné události Riziko riziko = dopad x pravděpodobnost

17 Řízení rizika Úkol: jsme zranitelní hrozbami, které přicházejí v úvahu? Majetek Vyhodnocení. Co vlastně chcete chránit? Hrozba Vnitřní/vnější Příčina? Zranitelnost. Jak je majetek vystaven nebezpečí? Odstranění nebezpečí Co pomůže ohrožení zmírnit? Dopad Způsobí omezení nebo likvidaci činnosti organizace. Pravděpodobnost Možnost, že dojde k nebezpečné události Riziko riziko = dopad x pravděpodobnost

18 Řízení rizika Úkol: jak snížit zranitelnost? Majetek Vyhodnocení. Co vlastně chcete chránit? Hrozba Vnitřní/vnější Příčina? Zranitelnost. Jak je majetek vystaven nebezpečí? Odstranění nebezpečí Co pomůže ohrožení zmírnit? Dopad Způsobí omezení nebo likvidaci činnosti organizace. Pravděpodobnost Možnost, že dojde k nebezpečné události Riziko riziko = dopad x pravděpodobnost

19 Informace jako materialita Informace je materialitou tehdy, jestliže její opomenutí, ztráta nebo změna mají vliv na ekonomické rozhodování uživatelů, které je založeno právě na finančních úvahách. Materialita závisí jednak na velikosti položky nebo na vyhodnocení problémů, které může opomenutí, ztráta/krádež nebo změna způsobit. Materialita tak poskytuje prahovou hodnotu.

20 Dotazy Řízení rizik v informatice 1/13

21 TERM Activity Business Continuity Business Continuity Management (BCM) Business continuity plan Business Impact Analysis (BIA) Civil Emergency Consequence Critical activities Disaster Disruption Exercise/test Gain Impact Incident Invocation Likelihood Loss Řízení rizik v informatice 1/13 Dodatek I DEFINITION Process or set of processes undertaken by an organization that produces or supports one or more products or services Strategic and tactical capability of the organization to plan for and respond to incidents and business disruptions in order to continue business operations at an acceptable pre-defined level. Management process that identifies potential threats to an organization and the impacts to business operations that those threats, if realized, might cause, and which provides framework for building organizational resilience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key stakeholders, reputation, brand and value creating activities. Documented collection of procedures and information that is developed, compiled and maintained in readiness for use in an incident to enable an organization to continue to deliver its critical activities at an acceptable predefined level. Process of analysing business functions and the effect that a business disruption might have upon them. Event or situation which threatens serious damage to human welfare Outcome of an incident that will have an impact on an organization objectives. Those activities which have to be performed in order to deliverthe key products and services which enable the organization to meet its most important and time sensitive objectives. A disaster is any event that prevents the bank to perform operational business for an extended period of time, therefore causing serious financial and operational risk. It does not have a foreseeable end. Event, whether anticipated (e.g. labour strike or hurricane) or unanticipated (e.g. a blackout or earthquake), which causes an unplanned, negative deviation from the expected delivery of products or services according to the organization objectives. Activity in which business continuity plan is rehersead in part or in whole gto ensure that the plan obtains the appropriate information and produces the desired results when put into effect. Positive consequence Evaluated consequence of a particular outcome Situation that might be, or could lead to, a business disruption, loss, emergency or crisis. Act of declaring that an organization business continuity plan needs to be put in effect in order to continue delivery of key products or services Chance of something happening whether definwed, measured or estimated objectively or subjectively, or in terms of general dwescriptors (such as rare, unlikely, likely, almost certain), frequencies or mathematical probabilities. Negative consequence

22 Dodatek II TERM Maximum tolerable period of disruption Products and services Recovery time objectives Resilience Risk Risk appetite Risk assessment Risk management Stakeholders Top management DEFINITION Duration after it the organization viability will be irrevocably threatened if product and service delivery cannopt be resumed Benficial outcomes provided by an organization to its customers, recipients or stakeholders, e.g. manufactured items, car insurance, regulatory compliance and community nursing Target time set for: - resumption of product or service delivery after an incident - eresumption of performance of an activity after an incident - recovery of an IT system or application after an incident Ability of an organization to resist being affected by an incident Something that might happen and its effect on the achievments of objectives. Risk = Impact x Likelihood Total amount of risk that an organization is prepared to accept, tolerate or be exposed to at any point of time. Overall process of risk identification, analysis and evaluation Structured development and application of management culture, policy, procedures and practices to the tasks of identifying, analysing, evaluating and controlling responding to risk. Those with vested interset in an organization achievment Person or group of people who direct and control an organization at the highest level (BS EN ISO 9000:2005)

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině

ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině ITIL výkladový slovník v češtině, v1.0, 29.července 2011 založen na výkladovém slovníku v angličtině v1.0 z 29.července 2011 ITIL výkladový slovník a zkratky v češtině Tento výkladový slovník může být

Více

Slovník. Správy služeb IT. Termíny, akronymy a zkratky. (A Dictionary of IT Service management, Terms, Acronyms and Abbreviations, Czech edition)

Slovník. Správy služeb IT. Termíny, akronymy a zkratky. (A Dictionary of IT Service management, Terms, Acronyms and Abbreviations, Czech edition) Slovník Správy služeb IT Termíny, akronymy a zkratky (A Dictionary of IT Service management, Terms, Acronyms and Abbreviations, Czech edition) itsmf Czech Republic, o.s., Vyskočilova 3/741, 140 00 Praha

Více

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1.

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Czech. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1. P2 2005 Glossary of Terms Czech (Translation of English updated 0605 for translations - Version 3.1 Live) Document Control Information Document Details Document Name: P2 2005 Glossary of Terms - Czech

Více

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2

NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 NÁRODNÍ STANDARD KOMPETENCÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ VERZE 3.2 NATIONAL STANDARD COMPETENCES OF PROJECT MANAGEMENT VERSION 3.2 PŘÍLOHA Č.3 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ VERZE 3.2 Společnost pro projektové řízení,

Více

Change Management & Problem Management (ITILv3)

Change Management & Problem Management (ITILv3) Change Management & Problem Management (ITILv3) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro ISE 16. březen 2015 Marek Rychlý Change

Více

AIR TRANSPORT SECURITY 2013

AIR TRANSPORT SECURITY 2013 Letiště Praha, a. s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o. p. s. Katedrou letecké dopravy AIR TRANSPORT SECURITY 2013 2. mezinárodní vědecká konference Sborník příspěvků Praha 19. 20. 11.

Více

IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti. IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements.

IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti. IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements. IQNet SR 10 Systém managementu společenské odpovědnosti Požadavky IQNet SR 10 Social responsibility management systems. Requirements 1 IQNet SR 10. Systém managementu společenské odpovědnosti. Požadavky

Více

MEZINÁRODNÍ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU. Platné od ledna 2011 INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK (IPPF)

MEZINÁRODNÍ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU. Platné od ledna 2011 INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK (IPPF) MEZINÁRODNÍ RÁMEC PROFESNÍ PRAXE INTERNÍHO AUDITU Platné od ledna 2011 INTERNATIONAL PROFESSIONAL PRACTICES FRAMEWORK (IPPF) The Institute of Internal Auditors, Inc. (Institut interních auditorů) je mezinárodní

Více

Mezinárodní Rámec profesní praxe interního auditu

Mezinárodní Rámec profesní praxe interního auditu Mezinárodní Rámec profesní praxe interního auditu Platné od ledna 2011 INTERNATIONAL Professional Practices Framework (IPPF) The Institute of Internal Auditors, Inc. (Institut interních auditorů) je mezinárodní

Více

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT

ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT UNIVERSITY OF DEFENCE / CZECH REPUBLIC UNIVERZITA OBRANY / ČESKÁ REPUBLIKA ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMIKA A MANAGEMENT 2011 2 Economics and Management - p. 2-2011 Brno 31 Aug 2011 Published by University

Více

PŘÍRUČKA PRO POSTUPNÉ PLÁNOVÁNÍ VYZBROJOVÁNÍ

PŘÍRUČKA PRO POSTUPNÉ PLÁNOVÁNÍ VYZBROJOVÁNÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘÍRUČKA PRO POSTUPNÉ PLÁNOVÁNÍ VYZBROJOVÁNÍ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD PŘÍRUČKA PRO POSTUPNÉ PLÁNOVÁNÍ VYZBROJOVÁNÍ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU S POUŽITÍM KOMERČNĚ NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ

POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU S POUŽITÍM KOMERČNĚ NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU S POUŽITÍM KOMERČNĚ NAKUPOVANÝCH PRODUKTŮ A TECHNOLOGIÍ Praha (VOLNÁ STRANA) ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POSTUPY PŘI NABÝVÁNÍ VOJENSKÉHO MATERIÁLU

Více

MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU

MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU ČOS 051645 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU Praha ČOS 051645 (VOLNÁ STRANA) 2 ČOS 051645 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD MODEL NATO PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTU Základem pro tvorbu tohoto standardu

Více

DENSO EU Zásady pro Oznamovatele DENSO EU Whistleblowing Policy

DENSO EU Zásady pro Oznamovatele DENSO EU Whistleblowing Policy Europe DENSO EU Kodex chování DENSO EU Code of Conduct DENSO EU Zásady pro Oznamovatele DENSO EU Whistleblowing Policy S účinností od 1.4.2015 2 Europe DENSO EU Kodex chování DENSO EU Code of Conduct CP-HR-01-A1/01

Více

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321

ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Září 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 idt ISO 9001:2008 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 idt ISO 9001:2008, Corrected version

Více

Výroční zpráva annual report

Výroční zpráva annual report Výroční zpráva annual report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory statement of the chairman of the board of directors Ing. Pavol Parízek předseda představenstva a generální ředitel Pavol Parízek

Více

Systémové přístupy 09

Systémové přístupy 09 Katedra systémové analýzy Vysoká škola ekonomická v Praze Systémové přístupy 09 Systémové myšlení v globálním prostředí Konference s mezinárodní účastí Praha, Listopad 2009 Sborník příspěvků z konference

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

Tato norma byla prodana firme :Vysoka Skola Banska-TU Ostrava, ICO 61989100 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme :Vysoka Skola Banska-TU Ostrava, ICO 61989100 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Březen 2002 Systémy managementu jakosti Požadavky ČSN EN ISO 9001 ed. 2 01 0321 idt ISO 9001:2000 Quality management systems Requirements (ISO 9001:2000) Systèmes de

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Service Desk and Reporting Management (ITILv3)

Service Desk and Reporting Management (ITILv3) and (ITILv3) Marek Rychlý Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií Ústav informačních systémů Přednáška pro ISE 13. dubna 2015 Marek Rychlý and (ITILv3) Přednáška pro ISE, 13. dubna

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

OBSAH / TABLE OF CONTENTS

OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1 2 3 4 OBSAH / TABLE OF CONTENTS PROGRAM / PROGRAMME... 7 ÚVOD... 11 PREFACE... 12 HLAVNÍ ŘEČNÍCI / KEY NOTE SPEAKERS... 13 Josef Bečvář: Bezpečnostní prostředí a jeho implikace na tvorbu obranné strategie

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráva Annual report 2009 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Zpráva o činnosti společnosti 11 Report of the

Více

výroční zpráva annual report 2009

výroční zpráva annual report 2009 výroční zpráva annual report 2009 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

STANDARDIZED CREDIT PRESENTATION AND ANALYSIS FORMAT. Prepared by. KPMG Peat Marwick Washington, D.C. for the Czech Savings Bank

STANDARDIZED CREDIT PRESENTATION AND ANALYSIS FORMAT. Prepared by. KPMG Peat Marwick Washington, D.C. for the Czech Savings Bank STANDARDZED CREDT PRESENTATON AND ANALYSS FORMAT Prepared by KPMG Peat Marwick Washington, D.C. for the Czech Savings Bank under contract with the U.S. Agency for nternational Development United States

Více

katalog aktivit activity report

katalog aktivit activity report katalog aktivit activity report 3 Obsah Contents 1. SEVEn a jeho poslání Mission and policy 4 2. Úvodní slovo Opening statement 5 3. Reference přehled projektů SEVEn v roce 2014 References Overview of

Více

OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012

OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012 Letiště Praha, a. s. ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, o. p. s. Katedrou letecké dopravy OCHRANA CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVY (AIR TRANSPORT SECURITY) 2012 1. mezinárodní vědecká konference Sborník

Více

Změny bankovní regulatoriky a dopad na banky působící v ČR. «L. Niedermayer, J. Klumpar, L. Lízal, P. Sobíšek, J. Bušek, P. Vojáček Červenec 2010»

Změny bankovní regulatoriky a dopad na banky působící v ČR. «L. Niedermayer, J. Klumpar, L. Lízal, P. Sobíšek, J. Bušek, P. Vojáček Červenec 2010» Změny bankovní regulatoriky a dopad na banky působící v ČR «L. Niedermayer, J. Klumpar, L. Lízal, P. Sobíšek, J. Bušek, P. Vojáček Červenec 2010» Úvod................... 3 Předpoklady a omezení analýzy.........

Více