Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 10. října 2013 ČTÚ /2013 Mgr. Jan Kroj tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 10. října 2013 ČTÚ-96 166/2013 Mgr. Jan Kroj tel.: 224 004 711"

Transkript

1 APOGEO Esteem, a.s. k rukám Ing. Aleny Banye Koněvova 2660/ Praha 6 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 10. října 2013 ČTÚ /2013 Mgr. Jan Kroj tel.: října 2013 Vážený paní inženýrko, na základě Vaší žádosti ze dne 10. října 2013, učiněné prostřednictvím elektronické podatelny Českého telekomunikačního úřadu, o poskytnutí seznamu všech veřejných zakázek malého rozsahu za období let , jejichž předmětem bylo poskytnutí ekonomického, finančního, personálního a právního poradenství, připojujeme v příloze přehled odpovídajících služeb, realizovaných v daném období Českým telekomunikačním úřadem. S pozdravem Mgr. Šárka Němečková ředitelka odboru legislativního a právního Příloha: dle textu IČO: /1

2 Datum podpisu smlouvy Smluvní cena v Kč bez DPH Předmět veřejné zakázky malého rozsahu ,-/měsíčně celkem ,- Odborná oponentura a monitorování jednotlivých kroků projektu MOSEK a DIGI ,-/hod. celkem ,- Poradenská a konzultační činnost při přípravě návrhu vyhlášky podle 112 odst. 4 ZEK ,- /měsíc celkem ,- Odborně oponovat a pro potřeby ČTÚ exploatovat jednotlivé kroky projektu monitorování přechodu na digitální vysílání ,- Návrh dokumentu pro výběrové řízení na provozovatele mobilních multimediálních služeb ,- Analýza současného stavu a možností využití digitální dividendy ,- Analýza současného stavu a možností regulace využití kmitočtových pásem ,- Odborná podpora při sledování a vyhodnocování vývoje úrovně cen vybraných služeb elektronických komunikací ,- Monitoring služeb elektronických komunikací celostátní šetření

3 ,- Odborná podpora při sledování a vyhodnocování vývoje úrovně cen vybraných služeb elektronických komunikací Výstupy: Mezinárodní srovnání cen služeb VTA; Mezinárodní srovnání maloobchodních cen ADSL pro základní rychlosti; Mezinárodní srovnání minimálních maloobchodních cen ADSL Srovnání maloobchodních cen služeb mobilních operátorů v ČR; Srovnání cen balíčků služeb (internet a telefonie) v ČR; Mezinárodní srovnání velkoobchodních cen služby přenositelnost čísla; Mezinárodní srovnání maloobchodních cen služby SMS a datových služeb; Mezinárodní srovnání cen vybraných služeb elektronických komunikací v rozsahu 13. implementační zprávy; Mezinárodní srovnání a vývoj velkoobchodních cen za zpřístupnění místních smyček (LLU) od roku 2005; Vývoj cen roamingu v ČR a porovnání s eurotarifem; Univerzální služba - služby poskytované za "zvláštní ceny" - změny po ; Mezinárodní srovnání paušálně zpoplatňovaných nabídek veřejné telefonní služby; Mezinárodní srovnání speciálních cenových tarifů pevných sítí pro málo hovořící, sociálně slabé a zdravotně postižené; Srovnání cen poskytovatelů služby VoIP - mezinárodní i v ČR; Mezinárodní srovnání cen za poskytování koncových úseků pronajatých okruhů; Přehledy vývoje úrovně cen služeb elektronických komunikací do za rok pololetně ,- Monitoring služeb elektronických komunikací panel expertů ,- Monitoring služeb elektronických komunikací panel mladých ,-/hod. posouzení oprávněnosti požadavků operátorů na rozšíření přídělu rádiových kmitočtů pro zajišťování sítí GSM - doplnění ,- Ohodnocení spektra nabízeného ve výběrovém řízení na udělení kmitočtů v pásmu E-GSM ,-/hod. + nutné výdaje podle advokátního tarifu celkem ,- Poskytování právních služeb odboru pro východočeskou oblast ,- Příprava české správy na světovou konferenci WRC-11.

4 ,-/hod. Analytické, poradenské a komplexní podpůrné služby pro efektivní rozhodování Úřadu v procesu legislativních změn ,- Provedení analýzy současného stavu a možnost regulace budoucího využití volných kmitočtů ,- Kč Znalecký posudek pozemku parc. Č. 718/1 k.ú. Kostelec u. H ,- Odborná podpora při sledování a vyhodnocování vývoje úrovně cen vybraných služeb elektronických komunikací, srovnání cen vybraných služeb elektronických komunikací a zpracování agendy ,- Zpracování projektové žádosti o podporu z ESF ,- Výzkum služeb elektronických komunikací celostátní šetření ,- Výzkum služeb elektronických komunikací panel mladých ,- Odborná podpora při sledování a vyhodnocování vývoje úrovně cen vybraných služeb elektronických komunikací, srovnání cen vybraných služeb elektronických komunikací a zpracování agendy 3 výstupy: Srovnání velkoobchodních cen za šíření digitálního televizního signálu; Srovnání cen služby! Naked DSL" operátory působícími v ČR; Mezinárodní srovnání cen služeb operátorů poskytujících služby prostřednictvím mobilních sítí; Mezinárodní srovnání cen za poskytování informací o telefonních číslech účastníků v EU; Mezinárodní srovnání maloobchodních cen ADS a "naked" DSL; Srovnání velkoobchodních služeb elektronických komunikací do za rok pololetně.

5 Odborná spolupráce při realizaci interního auditu na využívání technických prostředků pro Automatizovaný systém monitorování kmitočtového spektra (ASMKS). Konzultace a osobní účast při jednání s auditovaným subjektem, spolupráci při přípravě programu auditu, při výkonné fázi auditu, formulaci závěrečné zprávy a vypořádání připomínek ke zprávě z interního auditu. "Analýza (odborné posouzení) využívání technických prostředků pro ASMKS zaměřená na posouzení nastavení podmínek pro využívání ASMKS, zhodnocení optimálnosti využívání jednotlivých typů měřících přístrojů zapojených do ASMKS a porovnání technických možností těchto přístrojů v kontextu s jejich skutečným využíváním ,- Znalecký posudek na pozemek pro stavbu střediska OMRS Karlovice (p. č.671/5, k. ú. Kostelec u Holešova) ,-/hod. celkem ,- Analytické, poradenské a komplexní podpůrné služby pro efektivní rozhodování Úřadu v procesu legislativních změn ,- Analýza nového vydání plánu přidělení kmitočtových pásem ,-/hod. advokát 2.200,-/hod. koncipient 1.000,-/hod. asistent celkem ,- Vypracování právních rozborů a stanovisek poskytování právních porad a konzultací ,- Posouzení, analýza a doporučení ke vzniku a zahájení činnosti Projektové kanceláře ,- Podpora při předkládání individuálních projektů v rámci výzvy č. 48 operačního programu Lidské zdroje ,- Příprava a účast na III. kole diskuse k Digitální dividendě a Strategie správy spektra.

6 ,- Validace interního sebehodnocení kvality interního auditu. Ověření výsledků provedeného interního sebehodnocení na základě dostatečného testování a ve vyjádření rozsahu, v jakém je činnost IA v souladu s Definicí interního auditu, s Etickým kodexem a s Mezinárodními standardy pro profesní praxi IA. Zhodnocení, zda IA přidává hodnotu a zdokonaluje procesy v organizaci. Vyjádření se k plánu opatření sestavenému vedoucí interního auditu a k termínům jejich zavedení, případně doporučení na jeho doplnění pro zlepšení fungování interního auditu v rámci vnitřního kontrolního systému zadavatele. Výstup ve formě doplnění zprávy z interního sebehodnocení kvality IA vyjadřující souhlas s procesem interního sebehodnocení a s celkovým výrokem a dále v přiměřeném rozsahu i doplnění souhlasu se zjištěními, závěry a doporučeními uvedenými v této zprávě, zhodnocení přidané hodnoty IA a vyjádření k plánu opatření přijatých ve vazbě na provedené interní sebehodnocení kvality interního auditu ,- Spolupráce na přípravě podkladů pro implementaci Směrnice 97/67/ES o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb ,- Odborná podpora při sledování a vyhodnocování vývoje úrovně cen vybraných služeb elektronických komunikací, srovnání cen vybraných služeb elektronických komunikací a zpracování agendy 3 výstupy: Vyhodnocení mezinárodních cen mobilních operátorů; Mezinárodní srovnání cen VTA a podrobného vyúčtování Vyhodnocení mezinárodních cen SMS služeb; Mezinárodní srovnání cen velkoobchodního poskytování koncových pronajatých okruhů; Mezinárodní srovnání služby WLR; Mezinárodní srovnání cen služby přenositelnost čísla; Mezinárodní srovnání -15. implementační zpráva; Přehledy vývoje úrovně cen služeb elektronických komunikací do roku ,- 1. Návrh souboru parametrů 2. Analýza podmínek pro získávání údajů 3. Návrh postupu při získávání údajů ,- Dotační management a poradenství ,- Příprava a vypracování analytických podkladů pro přípravu projektové žádosti ČTÚ se zaměřením na zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra do výzvy č. 59 OP LZZ ,- Zpracování a administrace projektové žádosti se zaměřením na zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra do výzvy č. 59 OP LZZ ,- zpracování žádosti o dotaci v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost včetně odůvodnění potřeby realizace projektu a dalších dokumentů nezbytných podle pravidel pro podání žádosti o dotace

7 ,- Provedení studie o možnosti bezkontaktního klonovaní SIM karty a možnosti jejich detekce ,- Oponentní posudek a posouzení Zprávy o možnosti bezkontaktního klonování SIM karet v sítích GSM ,- Analýza dosavadního vývoje sítě elektronických komunikací pro zemské digitální televizní vysílání sítě č. 4 včetně posouzení možnosti jejího dalšího rozvoje ,- Expertní posouzení, analýza a doporučení k materiálu Základní principy ,- Právní posouzení, analýza a doporučení k materiálu Základní principy ,-/hod. celkem ,- Analytické, poradenské a komplexní podpůrné služby pro efektivní rozhodování Úřadu v procesu legislativních změn ,- Zpracování studie vlivu novely ZEK a státní politiky digitální Česko ,- Aktualizace hodnoty WACC ,- Kvantitativní výzkum "Broadbandové připojení - vnímání technologií jako vzájemných substitutů" pro potřeby věcného vymezení RT 5 - rezidentní zákazníci Marketingový průzkum, cílem kterého je zmapovat vnímání rezidentních zákazníků ohledně substitutů pro širokopásmový přístup k Internetu pro analýzu relevantního trhu č. 5

8 ,- Odborná podpora při zpracování cenových analýz v oblasti služeb elektronických komunikací 3 výstupy: Mezinárodní srovnání cen ADSL z hlediska rychlosti a minimálních maloobchodních cen a velkoobchodních cen ADSL/VDSL; Mezinárodní srovnání maloobchodních cen mobilních služeb; Přehledy vývoje úrovně cen služeb elektronických komunikací za rok pololetně ,- Kvantitativní výzkum "Broadbandové připojení - vnímání technologií jako vzájemných substitutů" pro potřeby věcného vymezení RT 5 - firemní zákazníci Marketingový průzkum, cílem kterého je zmapovat vnímání firemních zákazníků ohledně substitutů pro širokopásmový přístup k Internetu pro analýzu relevantního trhu č ,- Administrativní a obsahové vedení projektu Zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra ,- Finanční poradenství související s čerpáním prostředků z fondů EU ,-/hod. celkem ,- Vypracovávání posudků a stanovisek a poskytování konzultací v souvislosti s připravovaným výběrovým řízením na volné kmitočty ,- Zpracování oponentních posudků k právním aspektům zpracovaných návrhů dokumentace aukce volných kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz ,- Zpracování oponentních posudků k regulačně-technickým aspektům návrhů dílčích částí dokumentace aukce volných kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz ,- Srovnávací analýza stávajícího stavu sběru dat o trhu poštovních služeb v ČR a zahraničí a vytvoření metodiky sběru dat pro sledování poštovního trhu ,- Odborná podpora v oblasti cenových analýz - cenová srovnání, sledování a vyhodnocování cen vybraných služeb elektronických komunikací 4 výstupy: Mezinárodní srovnání cen za služby elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím mobilní sítě; Podklady pro barometr cen - vývoj maloobchodních cen za služby elektronických komunikací poskytovaných prostřednictvím mobilní sítě, - vývoj maloobchodních cen připojení k internetu technologií xdsl a CATV; Mezinárodní srovnání cen přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě; Přehledy vývoje cen služeb elektronických komunikací za rok pololetně

9 ,-/hod. celkem ,- Vypracování posudků a stanovisek a poskytování konzultací v souvislosti s připravovaným výběrovým řízením na volné kmitočty , ,00 Externí audit uvedených individuálních projektů z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost: Zvýšení efektivity správy kmitočtového spektra, CZ.1.04/4.1.00/ ; Systém nástrojů regulačního orgánu pro účely zajištění konkurenčního prostředí pro poskytování poštovních služeb na liberalizovaném poštovním trhu, CZ.1.04/4.1.00/ ; Implementace Doporučení komise Evropských společenství č. 2009/396/ES ze dne 7. května 2009 o regulaci sazeb za ukončení volání v pevných a mobilních sítích v EU do regulace cen ČTÚ, CZ.1.04/4.1.00/ ; Efektivní správa ČTÚ, CZ.1.04/4.1.00/ (dále jen projekt ) včetně vypracování zprávy auditora o auditu pro zvláštní účely podle standardu ISA 800, která obsahuje ověření jiných skutečností než samotné účetní závěrky (dále jen audit ). Právní posouzení možnosti a vhodnosti stanovení podmínky vyhrazení části spektra v pásmu 800 MHz pro nového zájemce v intenzích hledisek obsažených v zadání hod./rok ( ,00 Kč/rok) Právní pomoc - právní rozbory, smlouvy, zastupování před soudem , ,00 Soubor činností v souvislosti s přípravou aukce kmitočtu, realizovanou v průběhu roku 2012: A) Posouzení bonity účastníků veřejné konzultace, jejich background, bonitu a záměr B) Rizika organizace aukce, mapa rizik realizace aukce C) Rizika ohrožující účel aukce - pletichy D) Monitoring PR útoku na připravovanou aukci a identifikace insideru ČTÚ Odborné posouzení procesních náležitostí výběrového řízení - aukce volných kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz , ,-/hod ,-/hod. celkem ,- Soubor činností v souvislosti s přípravou aukce kmitočtu, realizovanou v průběhu roku 2012: A) Posouzení bonity účastníků veřejné konzultace, jejich background, bonitu a záměr B) Rizika organizace aukce, mapa rizik realizace aukce C) Rizika ohrožující účel aukce - pletichy D) Monitoring PR útoku na připravovanou aukci a identifikace insideru ČTÚ Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz ,-/hod. celkem ,- Poskytnutí odborných poradenských služeb k zajištění souladu postupu s právními předpisy a podmínkami výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

10 ,-/hod. celkem ,- Poskytnutí odborných poradenských služeb k zajištění souladu postupu s podmínkami výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz s ohledem na rozvoj nových technologií a služeb a principy harmonizace ve správě spektra a regulace správy spektra ,- Odborná konzultace k návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích (dále jen návrh ART 8 ). Rozsah prací: a) Průběžná konzultace a připomínkování návrhu ART 8 zpracovávaného zástupci Českého telekomunikačního úřadu (dále jen ČTÚ ). Předmětem konzultace návrhu ART 8 bude jak věcná správnost, tak oprávněnost a dodržení použitých postupů. b) Zpracování vybraných částí textu návrhu ART 8 týkající se posouzení významné tržní síly na výše uvedeném trhu v České republice z pohledu soutěžního práva, zejména pak na problematiku prokazování tacitní koluze a na využití precedentních rozhodnutí na úrovni EU a ČR pro prokazování ekonomického postavení právnických osob podnikajících v oblasti elektronických komunikací ve spojení s jedním nebo více podniky, které umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na konkurenci, zákaznících a spotřebitelích (dále jen Předběžný výstup ). c) Aktivní účast na workshopu k návrhu ART 8 s dotčenými subjekty a spolu se zástupci ČTÚ objasnění stanovisek, použitých postupů a závěrů návrhu ART 8 (dále jen Workshop s dotčenými subjekty ). d) Aktivní spolupráce při vypořádání připomínek a stanovisek k návrhu ART 8 uplatněných dotčenými subjekty v rámci veřejné diskuse podle 130 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZEK ). e)aktivní spolupráce při vypořádání připomínek a formulaci odpovědí na dotazy Evropské komise při notifikačním procesu návrhu ART 8 podle 131 ZEK (dále jen Spolupráce při notifikačním procesu ). f)předložení závěrečné zprávy ,00 Poskytnutí právních služeb spočívající zejména v kocipování a právní kontrole podání, poskytování právních porad a konzultací, zpracování právních rozborů a analýz, vyjádření, memorand a další formy právní pomoci Poskytnutí odborných poradenských služeb k zajištění souladu postupu s právními předpisy a podmínkami výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz ,00Kč/hod ,00 Analytické, poradenské a komplexní podpůrné služby, jež budou nutné a/ nebo žádoucí pro efektivní rozhodování Úřadu v procesu přípravy a realizace aukce kmitočtů a projednávání dokumentu Digitální Česko ,- Odborné právní a ekonomické posouzení dokumentu "Postup Českého telekomunikačního úřadu při vyhodnocování nabídek vertikálně integrovaných operátorů v souvislosti se stlačováním marží" Celkové zhodnocení metodiky, a to jak obecné, tak konkrétní posouzení jejího souladu s relevantními právními předpisy a doporučeními evropských orgánů, včetně rozsudků Soudního dvora Evropské unie (právní posouzení) a ekonomické posouzení, spočívající v popisu postupů, které pro problematiku posuzování stlačování marží volí ostatní evropští regulátoři ,00 Poskytování právních služeb advokátem klientovi; tyto právní služby zahrnují zejména poskytování právních porad a konzultací s tím spojených, dále účast a zastupování při jednáních a přípravu či posuzování návrhu nových smluv, popř. jiných právních úkonů. Právní služby zahrnují zastupování klienta před soudy a jinými úřady

11 ,-/měsíc (8.264,-/měsíc od ) Poskytování daňového poradenství: - poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných obdobných plateb; - zajištění daňových a odvodových povinností včetně styku s FÚ; - konzultace a poradenství v oblasti ekonomiky a financování Systémový audit dosahování souladu s vybranými legislativními předpisy Zpracování písemných podkladů obsahujících: Ujištění o souladu řízení a administrace činností objednatele s vybranými legislativními předpisy; Identifikovaná slabá místa a nesoulady; Dopady a rizika vyplývající z příčin zjištěných nedostatků; Doporučení dalšího postupu k dosažení souladu s legislativními předpisy ,00 Získání a posouzení cenových nabídek na software pro aukci na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz ,00 Právní posouzeni zahraničních aukcí a právních aspektů software pro aukci na udělení práv k využívání rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz ,00 Zhotovení díla spočívajícího v posouzení procesního modelu aukce ,-/hod. celkem ,- Poskytnutí odborných právních poradenských služeb při přípravě a realizaci opakovaného výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz ,00 Právní posouzení možnosti a vhodnosti stanovení podmínky vyhrazení části spektra v pásmu 800 MHz pro nového zájemce v intenzích hledisek obsažených v zadání ,00 Poskytování právních služeb, zejména poskytování právních porad a konzultací s tím spojených, dále účast a zastupování při jednáních a přípravu či posuzování návrhu nových smluv, popř. jiných právních úkonu ,- Poskytování právních služeb advokátem klientovi; tyto právní služby zahrnují zejména poskytování právních porad a konzultací s tím spojených, dále účast a zastupování při jednáních a přípravu či posuzování návrhu nových smluv, popř. jiných právních úkonů. Právní služby zahrnují zastupování klienta před soudy a jinými úřady ,00 Zhotovení stanoviska k přípravě zadávacího řízení na výběr poradců pro přípravu projektu, zpracování analýzy IS, elektronizace systému, optimalizace těchto IS v podmínkách Úřadu.

12 ,00 Zpracování komunikační analýzy a zajištění mediálního a PR servisu a konzultačních služeb v souvislosti s aukcí kmitočtů digitální dividendy ,00 Analýza možností zvýšení otevřenosti dat ČTÚ ,- Cenové analýzy pro rok odborná podpora při sledování a vyhodnocování cen vybraných služeb elektronických komunikací a pošt 4 výstupy: Zpracování metodiky pro vyhodnocování cenové dostupnosti poštovních služeb (součástí bude i mezinárodní srovnání základních poštovních služeb v zemích EU); Mezinárodní srovnání maloobchodních cen za přístup k veřejné telefonní síti v pevném míst;. Mezinárodní srovnání velkoobchodních a maloobchodních cen přístupu k internetu (xdsl) v zemích EU; Mezinárodní srovnání maloobchodních cen mobilního internetu; Přehledy vývoje úrovně cen služeb elektronických komunikací a pošt - ročně ,00 Právní posouzení odpovědností a informační bezpečnosti v souvislosti s realizací výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání radiových kmitočtu k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz v intenzích hledisek obsažených v zadání

Poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Poskytnutí informací na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Praha 22. března 2012 Čj: ČTÚ-30 680/2012-606/II. vyř. Vážená paní, Český telekomunikační

Více

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2014 Včetně: Výroční zprávy o univerzální službě Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o vyřizování stížností

Více

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013 Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013 Včetně: Výroční zprávy o univerzální službě Výroční zprávy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Informace o vyřizování stížností

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2011 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2011 ČTÚ dokončil v průběhu srpna přípravu materiálu Základní principy výběrového řízení aukce na udělení

Více

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi:

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi: Informace a pokyny pro zájemce o pracovní pozice v rámci projektu Personální zajištění implementační struktury MŠMT pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ÚVODNÍ INFORMACE Nábor

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 20 Českého telekomunikačního úřadu březen 2008

Měsíční monitorovací zpráva č. 20 Českého telekomunikačního úřadu březen 2008 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 20 Českého telekomunikačního úřadu březen 2008 ČTÚ dne 5. března 2008 zveřejnil ke konzultaci návrh opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/X/XX.2008-Y

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 52 Českého telekomunikačního úřadu Listopad 2010

Měsíční monitorovací zpráva č. 52 Českého telekomunikačního úřadu Listopad 2010 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 52 Českého telekomunikačního úřadu Listopad 2010 Evropská komise notifikovala dne 29. listopadu analýzu relevantního trhu č. 6 Velkoobchodní koncové segmenty

Více

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu. Příloha č.

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu. Příloha č. Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2012 Českého telekomunikačního úřadu Leden 2012

Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2012 Českého telekomunikačního úřadu Leden 2012 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 1/2012 Českého telekomunikačního úřadu Leden 2012 Dne 18. ledna 2012 uspořádal ČTÚ v pořadí již třetí workshop k analýze relevantního trhu č. 5 velkoobchodní

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2013 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2013

Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2013 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2013 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 8/2013 Českého telekomunikačního úřadu Srpen 2013 Dne 15. srpna 2013 zveřejnil ČTÚ na své elektronické úřední desce a v Telekomunikačním věstníku kompletní

Více

Audit individuálních projektů Karlovarského kraje.

Audit individuálních projektů Karlovarského kraje. č. j. 1202/SZ/12 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku - poptávku zadávanou ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách,

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 3

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 302/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014 o katalogu správních činností Vláda nařizuje podle 145 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě: 1 Předmět působnosti Toto nařízení stanoví

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 2

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 12 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2007

Měsíční monitorovací zpráva č. 12 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2007 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 12 Českého telekomunikačního úřadu červenec 2007 Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) zahájil druhé kolo analýz relevantních trhů, když dne 19. července

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a)29 Primátor 1 b)30 Tajemník 3

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ZPRÁVA O AUDITU 1. dílčí plnění období 2014-2020

ZPRÁVA O AUDITU 1. dílčí plnění období 2014-2020 Ministerstvo financí Auditní orgán Čj.: MF-73399/2014/5209-13 PID: MFCR5XDVVE Výtisk č.: ZPRÁVA O AUDITU 1. dílčí plnění období 2014-2020 Číslo auditu: OPTP/2014/SM/01 Název auditu: Audit monitorovacího

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. R. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/32.00007. Název: Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně

ZÁKLADNÍ INFORMACE. R. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/32.00007. Název: Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně ZÁKLADNÍ INFORMACE R. číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/32.00007 Název: Vytvoření centrálního registru elektronizace úkonů inspekce práce, včetně integrace s portálem veřejné zprávy Studie Příjemce prostředků:

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 10 Českého telekomunikačního úřadu květen 2007

Měsíční monitorovací zpráva č. 10 Českého telekomunikačního úřadu květen 2007 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 10 Českého telekomunikačního úřadu květen 2007 31. květen 2007 byl posledním dnem existence Ministerstva informatiky ČR. Od následujícího dne přešly jeho

Více

Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2011 Českého telekomunikačního úřadu Červenec 2011

Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2011 Českého telekomunikačního úřadu Červenec 2011 Manažerské shrnutí Měsíční monitorovací zpráva č. 7/2011 Českého telekomunikačního úřadu Červenec 2011 V průběhu července ČTÚ dokončil projednávání dále uvedených opatření obecné povahy, která vydal 5.

Více

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Platnost od: 24.7.2009. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 24. 7. 2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Techno.1ogie

Výroční zpráva za rok 2013. Techno.1ogie Výroční zpráva za rok 2013 Techno.1ogie Poznámka: Telefónica Czech Republic, a.s., dále také jen Telefónica CR nebo Společnost skupina Telefónica dále také jen Telefónica skupina Telefónica Czech Republic

Více

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28.

Napojení VŠTE na regionální subjekty prostřednictvím řešení praktických problémů formou projektové výuky Registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/28. Vydavatel: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Okružní 517/10 370 01 České Budějovice www.vstecb.cz IČ: 75081431 DIČ: CZ75081431 Kontaktní osoba Bc. Lenka Kácová telefon: +420 387

Více

GENERÁLNÍ DODAVATEL SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ AKTIVIT

GENERÁLNÍ DODAVATEL SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ AKTIVIT Příloha č. 8 Smlouva GENERÁLNÍ DODAVATEL SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ AKTIVIT PROJEKTU OPTIMALIZACE PROCESŮ ÚOOÚ Uchazeči v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech

Více