Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březovský vodovod - voda pro Brno. Josef Slavík"

Transkript

1 Březovský vodovod - voda pro Brno Josef Slavík

2 Přehledná situace

3 Hydrogeologický rajón 4232 nejjižnější souvislý výběžek České křídové tabule, zakončený brachysynklinálním uzávěrem

4 Hg rajón Ústecká synklinála v povodí Svitavy Střídání kolektorů a izolátorů Vznik čtyř samostatných zvodní

5 Litologicko-stratigrafický vývoj křídových sedimentů Stratigrafický stupeň Číselné označen í Litologická jednotka Mocnost jednotlivých vrstev (m) Hydrogeologická charakteristika Třída průtočnosti (transmisivity) Coniak Kcn X e,f pískovce, jílovce s polohami pískovců 28 Kolektor D II - III Turon svrchní Kt3 X a-d jílovce vápnité, místy prokřemenělé slínovce glaukonitická kontaktní vrstva izolátor C/D Turon střední Kt2 IX c,d IX a,b VIII pískovce s vápnito-křemitým tmelem slínovce spongilitické pískovce prachovce glaukonitické s polohami spongilitických pískovců Kolektor C I - III Turon spodní Kt1 V - VII slínovce vápnité (měkké) izolátor B/C IV IIIb pískovce glaukonitické s vápnitým a vápnito-křemitým tmelem, s polohami rohovců, slínovce písčité, prachovce Kolektor B IIIa slínovce glaukonitické, plastické 0,5 1,5 izolátor A/B I - III Cenoman Kc II I Pískovce jílovce s polohami pískovců, slepence Kolektor A III - IV Podloží krystalinikum, poorlický perm podložní izolátor

6 Využívané hydrogeologické kolektory: pískovce středn edního turonu (kolektor C) pro vodárenskou praxi jsou označovány jako I. zvodeň puklinovo průlinově propustné zvodeň má volnou hladinu podzemní vody pískovce spodního turonu (kolektor B) puklinově propustné pro vodárenskou praxi jsou označovány jako II. zvodeň zvodeň má napjatou hladinu podzemní vody s negativní výstupnou úrovní

7

8 Schematický hydrogeologický řez

9 Schematický hydrogeologický řez

10 Režim doplňování Zdrojem podzemní vody jsou atmosférické srážky, které spadnou na území ústecké synklinály. I. zvodeň k dotaci dochází v celé ploše kolektoru doba zdržení podzemní vody - 1 až 2 měsíce v osové části kolektoru II. zvodeň k dotaci dochází na okrajích synklinály na kuestách v osové části má podzemní voda zdržení 4 až 6 měsíců.

11 hydrologické rozvodí leží v úrovni obcí Opatov - Opatovec. přirozené odvodnění synklinály probíhalo v místě drenážní baze řeky Svitavy přelivnými prameny Odvodnění I. zvodně: Petrovy Luční Banínské Odvodnění II. zvodně: Sulkovy Nádražní

12 Podzemní voda jímacího území je Ca HCO 3 typu. Ve všech parametrech vyhovuje požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb. Před dodáním do vodovodní sítě je pouze hygienicky zabezpečovaná.

13 Historie jímacího území I. Březovský vodovod vybudován v roce 1913 jímané množství 300 l/s II. Březovský vodovod vybudován v roce 1975 jímaného množství max l/s

14 Vodárenská exploatace I. Březovský vodovod násoska s 12 vrty situovanými ve štole + 2 vrty mimo štolu exploatována I. zvodeň.

15

16 Vodárenská exploatace II. Březovský vodovod 7 vrtů osazených čerpadly exploatována II. zvodeň.

17 Vodárenská exploatace II. Březovský vodovod násoska s 28 vrty umístěná ve štole 688 m dlouhé

18 Pohled na jímací území II. Březovského vodovodu

19 Trasa vodovodních přivaděčů

20 Revize ochranného pásma 2. stupně Byly zpracovány: mapy zranitelnosti podzemní vody mapy rizika znečištění podzemní vody měřítko 1 :

21 Rozsah ochranných pásem Ochranné pásmo 1. stupně vymezeno odděleně pro I. a II. Březovský vodovod v terénu je ohraničeno oplocením vyhlášeno od roku 1999 plocha 360 ha

22

23 Principy sestavení mapy zranitelnosti podzemní vody Pro konkrétní plochy pásma byly hodnoceny vybrané hydrogeologické, geologické a pedologické charakteristiky: charakteristika půdy (zrnitostní složení, hloubka) typ zvodnění mocnost nenasycené zóny

24 Mapa zranitelnosti podzemních vod v měřítku 1 :

25 Principy sestavení mapy rizika znečištění podzemní vody mapa je zjednodušeným vyjádřením mapy zranitelnosti podzemní vody zvýrazněny jsou lokalizace potenciálních zdrojů znečištění je uveden předpokládaný průběh privilegovaných cest pohybu podzemní vody (na základě analýzy reliéfu)

26 Mapa rizika znečištění podzemních vod v měřítku 1 : podklad pro návrh stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně.

27 Rozsah ochranných pásem Ochranné pásmo 2. stupně vymezeno společně pro I. a II. Březovský vodovod zahrnuje část infiltrační oblasti vymezené na podkladě sestavené mapy rizika znečištění podzemních vod vyhlášeno v roce 2008 plocha 50 km 2

28 October, 2008, Brno, Czech Republic RNDr. Josef Slavík, RNDr. Jitka Novotná GEOtest Brno, Czech Republic

29 Ohrožení jakosti podzemních vod především zemědělskou činností obsahy NO 3

30 Problematika zvyšování obsahu dusičnanů V podzemní vodě jímacího území Březová nad Svitavou ovšem neustále dochází k narůstání obsahu dusičnanů.

31 Směsná voda - obsah dusičnanů (mg/l)

32 Obsah dusičnanů v podzemní vodě středního turonu (mg/l)

33 Obsah dusičnanů v podzemní vodě spodního turonu (mg/l)

34

35

36

37

38

39

40 Střety zájmů vzhledem k trvalému nárůstu NO 3 v I. zvodni je vyvíjen tlak na vodárenské odběry z II. zvodně. Vodovod Svitavy versus Březovský vodovod. Řešení: nutná rebilance přírodních zdrojů a využitelných zdrojů II. zvodně.

41 A něco navíc z historie Březovského vodovodu..

42

43

44

45

46

47

48

49

50 Děkuji za pozornost

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE

LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE LYSÁ NAD LABEM, JÍMACÍ ÚZEMÍ NA HOMOLCE zpráva o průzkumu kvality podzemní vody říjen 2015 Poděbrady 10/2015 GEOLOGICKÁ SLUŽBA s.r.o. info@geosluzba.cz fax: 325 613 203 Studentská 235/17, 290 01 Poděbrady

Více

Stáří a míšení podzemních vod Oblast 2: Petrovice - Lückendorf - Jonsdorf - Oybin

Stáří a míšení podzemních vod Oblast 2: Petrovice - Lückendorf - Jonsdorf - Oybin Stáří a míšení podzemních vod Oblast 2: Petrovice - Lückendorf - Jonsdorf - Oybin Závěrečná zpráva Mgr. Pavel Šimek Závěrečná zpráva Stáří a míšení podzemních vod Oblast 2: Petrovice - Lückendorf - Jonsdorf

Více

Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska

Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska Antropogenní vlivy na kvalitu pitných vod v oblasti středního a jižního Mongolska Jitka Novotná 1, Pavel Bláha 1, Alice Musilová 1 1 GEOtest Brno, a.s. hydro@geotest.cz Abstrakt V oblastech středního a

Více

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pavel Eckhardt Praha, prosinec 2013 Vývoj

Více

Krystalický vápenec. Vápenka

Krystalický vápenec. Vápenka POLIČSKO-SVITAVSKO Krajina, kterou budují usazeniny české křídové pánve, je pozůstatkem mořské záplavy, která postihla český masív v druhohorách (mezozoiku), kde tvoří jeho nejmladší část. Někdy se tyto

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Petrovice-LückendorfJonsdorf-Oybin

Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Petrovice-LückendorfJonsdorf-Oybin Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Petrovice-LückendorfJonsdorf-Oybin ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pavel Eckhardt Praha, prosinec

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R 43 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno

RYCHLOSTNÍ SILNICE R 43 PRŮVODNÍ ZPRÁVA. KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S - JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B. p. v. INVESTOR KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno VEDOUCÍ PROJEKTANT ING. HORNOCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. HORNOCH

Více

Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici. Analýza rizik. Lokalita 3 Skládka kalů. (Zakázkové číslo: 4542 10 013)

Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici. Analýza rizik. Lokalita 3 Skládka kalů. (Zakázkové číslo: 4542 10 013) MĚSTO KOPŘIVNICE Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici (Zakázkové číslo: 4542 10 013) Výtisk č. 1 / 7 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. březen 2011 Základní údaje: Smlouva

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

Více

Studie zásobování města Lysá nad Labem pitnou vodou. Závěrečná zpráva. Mgr. Pavel Eckhardt

Studie zásobování města Lysá nad Labem pitnou vodou. Závěrečná zpráva. Mgr. Pavel Eckhardt Studie zásobování města Lysá nad Labem pitnou vodou Závěrečná zpráva Mgr. Pavel Eckhardt Zadavatel: Město Lysá nad Labem Číslo výtisku: 1 Praha, březen 2015 Studie zásobování města Lysá nad Labem pitnou

Více

Management podzemních vod

Management podzemních vod Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Management podzemních vod Petr Kohout Vít Kodeš Josef Datel Svatopluk Šeda Zbyněk Vencelides Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Management

Více

OBSAH OBSAH... 2 1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI...

OBSAH OBSAH... 2 1. ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE K CÍLŮM OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘIJATÝM NA VNITROSTÁTNÍ ÚROVNI... Koncept ÚP města Jihlava Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území (podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.) Část A

Více

Vodohospodářská bilance za rok 2005, období 2001-2005 a výhledu k roku 2015

Vodohospodářská bilance za rok 2005, období 2001-2005 a výhledu k roku 2015 Vodohospodářská bilance za rok 2005, období 2001-2005 a výhledu k roku 2015 Zpráva o hodnocení množství a jakosti podzemních vod pro území ve správě Povodí Labe, státní podnik Povodí Labe, státní podnik,

Více

I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ

I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ DUNAJE ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM I. CHARAKTERISTIKY DÍLČÍHO POVODÍ TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah: I. Charakteristiky dílčího povodí...

Více

Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici. Analýza rizik. Lokalita 1 U Benčáku. (Zakázkové číslo: 4542 10 013)

Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici. Analýza rizik. Lokalita 1 U Benčáku. (Zakázkové číslo: 4542 10 013) MĚSTO KOPŘIVNICE Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici Analýza rizik (Zakázkové číslo: 4542 10 013) Výtisk č. 1 / 7 Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. září 2011 Základní

Více

Vodovod HLUČÍN -Město

Vodovod HLUČÍN -Město TITULNÍ LÍST Název vodovodu: Investor: Provozovatel: Projektant: Vodovod HLUČÍN -Město Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18,

Více

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE NÁVRH

NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE NÁVRH NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ DUNAJE NÁVRH zpracovaný podle ustanovení 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) KAPITOLA I. CHARAKTERISTIKY ČÁSTI MEZINÁRODNÍ OBLASTI POVODÍ DUNAJE

Více

JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112 Brno stefecka@geotest.cz

JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112 Brno stefecka@geotest.cz NUMERICKÝ MODEL PROUDĚNÍ PODZEMNÍ VODY V HYDROGEOLOGICKÉM RAJONU VYŠKOVSKÉ BRÁNY NUMERICAL MODEL OF GROUNDWATER FLOW IN THE VYSKOVSKA BRANA HYDROGEOLOGICAL ZONE JAKUB ŠTEFEČKA GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112

Více

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...

1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... Obsah 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 2.2. ÚDAJE O ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ A ČINNOSTI NABYVATELE... 3 2.3. PŘÍRODNÍ POMĚRY LOKALITY... 4 2.3.1. Geomorfologické poměry... 4 2.3.2.

Více

Znalecký posudek č. 21-2012

Znalecký posudek č. 21-2012 Znalecký posudek č. 21-2012 Účel posudku: Objednatel posudku: Posudek vypracoval: Konzultanti znalce: Odpovědi na otázky Industry Servis ZK, a.s. týkající se posudku Ing. Z. Vacka na výrobní halu POKART

Více

A.2. Charakteristiky oblasti povodí... 18 A.2.1. Povrchové vody... 18 A.2.2. Podzemní vody... 21 A.2.3. Chráněné oblasti... 24

A.2. Charakteristiky oblasti povodí... 18 A.2.1. Povrchové vody... 18 A.2.2. Podzemní vody... 21 A.2.3. Chráněné oblasti... 24 OBSAH: A.1. Všeobecný popis oblasti povodí... 1 A.1.1. Vymezení oblasti povodí... 1 A.1.2. Geomorfologické poměry... 3 A.1.3. Geologické poměry... 5 A.1.4. Hydrogeologické poměry... 6 A.1.5. Hydrologické

Více

Stáří a míšení podzemních vod Oblast 1: Hřensko - Křinice/Kirnitzsch

Stáří a míšení podzemních vod Oblast 1: Hřensko - Křinice/Kirnitzsch Stáří a míšení podzemních vod Oblast 1: Hřensko - Křinice/Kirnitzsch Dodatek č.1 k závěrečné zprávě Mgr. Pavel Šimek Mgr. Pavel Eckhardt Dodatek č.1 k Závěrečné zprávě Stáří a míšení podzemních vod Oblast

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE 10/2014. Pro správní území ORP NÁCHOD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE 10/2014. Pro správní území ORP NÁCHOD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE 10/2014 Pro správní území ORP NÁCHOD ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE AUTORSKÝ KOLEKTIV EKOTOXA s.r.o. Ing. Kamil Plaček Ing. Jiří Hon koordinace projektu Technické pomoci

Více

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou

Příběh vody. Pracovní list otázky na probíranou tematiku. Návaznost na exkurzi vodní dílo Vír, Březová nad Svitavou Příběh vody Příběh vody Obsah výukového bloku stručný přehled forem výskytu vody (vizkvarta), podrobný výklad Kámen a voda podpovrchová voda, zdroje vzniku a doplňování podzemních vod, druhy vody v horninách,

Více

SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Slovník je převzat z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - Základní principy hydrogeologie z roku 2010.

SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Slovník je převzat z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - Základní principy hydrogeologie z roku 2010. SLOVNÍK DŮLEŽITÝCH POJMŮ Slovník je převzat z metodického pokynu Ministerstva životního prostředí - Základní principy hydrogeologie z roku 2010. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...7

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...7 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI...7 1. OBCHODNÍ FIRMA...7 2. IČ...7 3. SÍDLO...7 4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE OZNAMOVATELE...7 B. ÚDAJE O ZÁMĚRU...7 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...7 1. NÁZEV

Více

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU NOVÝ ZÁVOD BANG & OLUFSEN V KOPŘIVNICI - ETAPA 2A

OZNÁMENÍ ZÁMĚRU NOVÝ ZÁVOD BANG & OLUFSEN V KOPŘIVNICI - ETAPA 2A NOVÝ ZÁVOD BANG & OLUFSEN V KOPŘIVNICI - ETAPA 2A OZNÁMENÍ ZÁMĚRU (ZPRACOVÁNO PODLE 6 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V PLATNÉM ZNĚNÍ S OBSAHEM A ROZSAHEM DLE PŘÍLOHY Č.

Více

VLIV ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍHO ZDROJE KÁRANÝ NA KVALITU JÍMANÉ VODY

VLIV ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH VODNÍHO ZDROJE KÁRANÝ NA KVALITU JÍMANÉ VODY Citace Herčík L., Koudelová L., Kadlecová R.: Vliv zemědělského hospodaření v ochranných pásmech vodního zdroje Káraný na kvalitu jímané vody. Sborník konference Pitná voda 2010, s. 311-316. W&ET Team,

Více