Mezinárodní konference Rizika a řízení krizí v zemědělském pojištění Madrid

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní konference Rizika a řízení krizí v zemědělském pojištění Madrid 15. 17.3."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Presidency Copa, Pracovní skupina Vejce a drůbež Sarkozy podpory versus podpory cen MEP s EP a trh mléka Irsko Sarkozy a Salon vývoj COPA, COGECA Mezinárodní konference Rizika a řízení krizí v zemědělském pojištění Madrid Konferenci, kterou pravidelně pořádá španělské Mze a ENESA což je oddělení ministerstva specializované na zemědělské pojištění a rizika již 30 let, pozvalo letos také více zástupců Copa-Cogeca, protože téma má co dělat i s budoucím vývojem CAP a rozpočtem. Konference se zúčastnilo přes 600 zástupců z celkem 40 zemí, většina pochopitelně z Evropy. Co z této konference plyne za hlavní závěry především pro zemědělské organizace. Naprostá většina jednání se točila okolo různých forem pojištění, struktur pojišťovacích systémů jak v EU tak v USA, Kanadě, ale příspěvky byly i z Ruska, Indie a Jižní Ameriky. Pro zemědělské organizace z těchto iniciativ vznikají obavy, že kromě běžného pojištění produkce a klimatických změn, se stále více mluví o pojištění příjmů, nebo obratu farem. A k tomu se pochopitelně připojuje snaha o získání dodatečných fondů, ať už na záruky, nebo na financování na EU úrovni. K tomu by prakticky všichni chtěli nějakým způsobem využít část plateb nyní určených na PP (I. Pilíř). Jak španělská vláda, tak zástupci německých pojišťoven jsou podobnému modelu nakloněni. Od poslední konference před 2 roky (dělají se každé 2), zde byl vidět viditelný posun v úvahách a také kvůli tlaku, který se na budoucí rozpočet EU stupňuje ze všech stran. Na ochranu CAP a nutnost zachování PP v plné výši, se zde ozvala jen místopředsedkyně C/C výboru pro Risk management, Paula Grossi a ještě jeden zástupce španělských družstev. Jinak se vše točilo okolo pojištění, fondů, vzájemných fondů a pod. Mám přes třicet stránek poznámek, ale tak se jednotlivá kola jednání (7), budu snažit trochu zestručnit. Úvod do konference provedl státní sekretář Fernando Burgas, který je zároveň ředitelem ENESA. Zdůraznil nutnost pojištění, jeho různé formy a různé stupně vývoje v EU i jinde ve světě. K běžným rizikům se přidaly klimatické extrémy, které jsou ve Španělsku vidět víc než jinde. Řízení rizik bude součástí CAP po 2013 a proto hledání nových forem. Jeho příspěvek doplnil druhý státní sekretář Santiago Menéndez, který vše doplnil o nutnost veřejné podpory, bez níž se nenajde pojišťovna, která by podobná rizika plně pokryla. Ostatně různé formy státní a veřejné podpory byly diskutovány prakticky u všech případů, včetně amerického a kanadského. Zemědělství je sektorem, který je vystaven nejvíce rizikům a proto začalo Španělsko již v roce 1978 pracovat na první formě pojištění s účastí státu. Všechny politické strany se na této formě dohodly a ukazuje, že celá řada zemí španělský model následují. V roce 2007 se 1

2 dohoda rozšířila o Řízení rizik, do které byly zahrnuty také tržní výkyvy, stabilita příjmů (které zde zabírá každým rokem větší místo). Řízení následků krizí: řešení je sledováno na 3 osách: Obecně: roste počet rizik (biologické, geografické, hydrometeorologické). Na jedné straně vyšší výnosy, na druhé straně více rizik, ke kterým se v posledních letech připojují vážné veterinární problémy. Jak ukazuje vývoj z počátku letošního roku, katastrofy mají největší dopad na nejchudší země. Otázka nemocí zabírá zde samostatnou kapitolu. Jaké řešení: snížení rizik přizpůsobení se převedení rizik (na pojištění) Stát zajišťuje legální ochranu a rámec, farmy se snaží pomocí technologií snížit dopady. Integrované informace: produkce x rizika, snížení úrovně rizik (kombinace kultur), diversifikace produkce (různé cykly), pružnost, úspory z dobrých let na rezervy. Kromě běžných druhů pojištění byly zde zmíněny také futures a jejich různé deriváty. Ale této části moc lidí nerozumělo, protože tradiční futures které se zabývaly výkyvy produkce, počasí a poptávky, byly vcelku předvídatelné, deriváty z posledních let nemají s tím nic společného, je to jen spekulační produkt. Veřejné fondy fungují především na místní úrovni Veřejná pomoc daně, úvěry, vládní politika Fondy katastrof malý vývoj i ve Španělsku (lepší je situace ve Francii), kombinované s možností náhrady kapitálu. Zemědělské pojištění standardní, nebo indexované (pro skupiny farem ve stejné zóně). Ex ante Ex post pojištění veřejná podpora po katastrofě certifikáty motivace klimatických změn Ve Španělsku se i do pojištění zahrnuly určité funkce, které přebírá od veřejné podpory v případě katastrof. Úhrady mají stále vyvíjející formy (i přes daňové úlevy). Předvídatelné: strategie snížení rizik (klima) jednodušší modely pojištění (a řízení) snížení nákladů řízení Španělská zásada 3 P private-public-partnership. Kombinace veřejné a privátní sféry. Trvalé přizpůsobování novým požadavkům, hledání nových technologií a inovace, přizpůsobení modelu řízení výkyvům klima, zvýšit možnost pokrytí, i plošné pro nemoci, nebo velké výkyvy trhu.mikropojištění, futures a další formy. Americký příspěvek Barbara Leach (RMA) Risk management Agency. Úvodem prohlásila, že pro USA je zajištění a bezpečnost potravy základem americké politiky. Od roku 1938 se vyvíjí různé formy, založené původně přes Federal Corps Insurance Act. Ten byl upravován v 1980, 1994 a konečnou formu měl při Farm Bill v Konečná forma měla přinést nižší náklady a širší nabídku pokrytí. Přidalo se rovněž bio, a biotechnologie. Kultury pokrytí: 128 kultur (všechny hlavní komodity) živočišný sektor (pokrytí z 65%) U katastrof je pokrytí 50% úrody, 60% ceny to je základní kategorie U vyšší kategorie (Buy up) je pokryto vše, úroda až na 85% a ceny až na 100%. Nejvíce je pojištěna kukuřice (39% rozpočtu), dále sója s 21,4%, pšenice s 12,5%, školky 4,9% a bavlna s 2,8%. 2

3 Od roku 2006 tvoří pojištění příjmů víc než polovinu podílu. Celkem je na pojištění vyhrazeno 79,5 mld dol. Pojištěno je 265 m akrů půdy. Prémie činí 8,9 mld, a náhrady dělaly 4,8 mld. Pojištění má různé formy a kombinace: výnosy, pojištění kapitálu, plochy, zvířata. Prémie se odvozuje od APH (actual production history): To určuje jednak úroveň pojištění, slouží k předpovědi cen a ovlivňuje futures. individuální výnosy historická úroveň příjmů index tržních cen daň z celkového příjmu Tyto 4 ukazatele se nyní budou konsolidovat a vznikne nový ukazatel. RMA: příprava politik, programy a regulace, prémiové sazby, shromažďování dat a vývoj prostředí, způsoby plateb. Vše probíhá přes privátní pojišťovny, ale RMA jim hradí A+O cesta (administrativní a operační). Combo: kombinace ochrany cen + výnosů a také standardní pojištění. Lekce z katastrofy ze 30. let (Dust Bowl) na středozápadě USA, kdy písková bouře způsobila velkou katastrofu, byla původním důvodem, dnes má formu mnohem sofistikovanější. Druhý příspěvek měl být z Kanady, ale delegát byl zablokován kvůli sněhové kalamitě na východě Ameriky a jeho příspěvek byl až druhý den. Další příspěvek byl z Polska. Aleksandra Szelogowska, udělala přehled legislativy, vliv EU legislativních převodů a obecné podmínky pro pojištění v Polsku. Nic nového. Podpory z rozpočtu na pojištění: ,1 m ,9 m ,7 m ,5 m Slabé užití nabídky z počátku (2006 jen 2,5 m ), v 2009 pak již téměř 34 m. Stát funguje především v připojištění (reasurance), především u úhrad sucha. Brazílie - Edilson Guimares státní sekretář pro zemědělskou politiku. Přehled brazilské ekonomiky, podílu zemědělství, exportu. GDP 1,6 bil dolarů, zemědělství podíl 25,6%. Zaměstnáno 98,8 m lidí, export 198 mld, zemědělské produkty 36,4%. Celkem 851 m ha prostor, pastviny 210 m ha (25%), kultury 64 m ha (8%), lesy Amazonky 36 m ha. Produkce: obilí mt, mt. Pojištění od Národní společnost nebyla účinná Stabilizační fond 1973 garanční fond pro venkovské aktivity pojišťovací program se státní zárukou. Progroplus 2005 v loňském roce pojištěno 90% produkce, ale jen 66% hodnoty. Od 2003 nový legální rámec pro pojištění, podpory prémií, od 2007 připojištění. Fond katastrof je v letošním návrhu na rozšíření. Také zde iniciativa 3 PPP. Podpory ,3 m$ Podpory celkově na kultury (40-70%) z toho sója 39,1%, kukuřice 23,8%, pšenice 18,7% Živočišný sektor (30%), Reasurance především na velké plochy, cílem je zahrnout 10% ze zemědělské půdy. Požadavky na zvýšení limitů pro pojištění kultur - v partnerství s vládami států. Ale je zatím malý zájem, málo pojišťoven, nedostatečná šířka pojištění, omezené rozpočty. Argentina Daniel Miguez, divize RM, Mze. Velké území s velkými rozdíly klimatu. Vývoz obilí, dobytka. Sója, kukuřice, pšenice, slunečnice. Rozlohy: 12 m ha v 1980, nyní 38 m ha. 90 m t potenciál pro obilí. ORA (office hodnocení rizik při Mze): předává a shromažďuje informace (zonální), vydává mapy rizik, přehledy dopadů srážek, vliv el Niňo, la Niňa na produkci země. Satelitní sledování především stavů dobytka a stav pastvin. Pampa: obilí, olejniny prakticky vše na export. Stále větší užívání rizikového kapitálu. 3

4 Víc než polovina půdy je pronajatá. Pojištění nejvíce rozšířeno u hlavního typu farem (mezi ha). 26 pojišťoven (180 m dol prémie). Pojištěno 17,6 m ha. Olejniny na 55%, obilí na 42%. Prakticky žádné pro živočišnou produkci. Pojištění se koncentruje na Pampu, jinde velmi malé. Veřejné programy ŘR (řízení rizik): iniciativy u ovoce a obilí. Programy pro jiné provincie: Mendoza: na zavodnění ovoce a víno, program katastrof. Rio Negro- ovoce, podpora především na prémie, 43% farem je pokryto. Pojištění ve všech provinciích berou hlavně velcí producenti, malí nemají zájem. V rámci nových programů se zařazuje také prevence, Argentina začala přebírat španělský model pojištění. Trvá problém shromažďování dat, chybí finance na celoplošné přehledy. Spolu s brazilským kolegou dali pozvání na kongres Řízení rizik. Brazílie 8. a Diskuse: V US je míra podpory mezi 10-70% u prémií, rozdělení podle států a výší rizika. Iowa, Nevada, Montana, má nejnižší míru rizik, Kalifornie dvojí dělení- specifické kultury a ovoce, a také živočišná produkce ( u té jen na ceny). Brazílie: příprava fondu katastrof (letos), do budoucna pojištění cen. Argentina: stát chce nyní kombinovat pojištění s novými formami. Americká zástupkyně ještě mluvila o anticyklických programech, které mají být nahrazeny pojištěním cen. Provádí se rozbory Hedge commodities, v Chicagu (doposud nefungovalo dobře) a nyní chtějí různé modely kombinovat, aby došli k lepší formě pojištění a podpor. Všude zatím chybí výraznější pokrytí pro sektory zvířat. Účast organizací v řízení rizik. Moderátorem zde byl sekretář CEIGRAM, Alberto Garrido. Jeho ústav, který spolupracuje s řadou universit a kde na výzkumu rizik a řízení pracuje 135 profesorů a 37 externích výzkumníků. Práce začala před rokem a půl a to je příliš brzo na konkrétní výsledky. OECD: Jesus Antón veřejná politika pojištění: Klima, ceny: Přehled dopadů: 2008 Farm Bill Kanada Growing forvard framework (08) Mexiko: více podpory, kontrakty futures, EU Health Check OECD se zabývá především celkovým přehledem a přístupem k zemědělskému pojištění: Všechna rizika versus všechny zdroje = z toho vyplývá další strategie. Katastrofy jako riziko, ale také jako příležitost lepší obnovy. Dopady pro vlády: výkonnost systémů. Vláda má roli prostředníka u řízení rizik. Výkonnost sama: obchod, externalizace prostředků. Realita rizik: občasná, systematické (zvyšují náklady), trh nekompletní (služba vlády). Sociální rozměr: snížit stress, dopady, je úlohou vlády. Katastrofy: dilema prevence x úhrady škod. FAO - José Viňas role veřejnosti (vlády). DRM- disaster risk management. UN fondy na snížení rizik chudoba jako dopad. Haiti versus Chili, prevence a obnova. FAO snížit dopady před, při, po. Kombinace všech prvků, integrovaný DRM přístup. Programy FAO národní: 3 polohy lokální, oblastní, národní. Příklady dobré praxe a přístupu: Karibik (s výjimkou Haiti). Horn of Africa (severovýchod), Indonésie. Food Chain crisis management, integrovaný přístup k prevenci a rehabilitaci. WTO - Majda Petschen. WTO a podpory národní, pojištění kultur, pojištění příjmů všechny tyto tři otázky WTO také řeší. Ale někdy jsou řešeny v rámci domácích podpor, jinde podpor na export. GSM global support meassures - by se měly vyloučit. Také její rozbor PP byl zajímavý, že jej spojuje s určitým omezením produkce. Podle WTO by na pojištění neměly být podpory vyšší než 5% zemědělského obratu, jsou považována za domácí podporu. Zařadit pojištění do zelení či oranžové skříňky? 4

5 OIE: Franck Alleweldt, direktor. Rozbor situace u nemocí, dopadů na sektor, standardy zdraví. Hodnocení výkonnosti veterinárních služeb- 91 zemí bylo vyhodnoceno: Sledování, detekce, očkování, kompenzace. Nemoci stále EU ročně přes 1 mld mezi , plus 4 mld stál v té době SLAK pro UK. Studie: prevence x výskyt, pravidelně aktualizovány od 2007, jak ukázala AI, prevence je nejvýhodnější. Nyní připravují studii na pojištění ztrát z nemocí a za jakých podmínek přistupovat k jejich pojištění na trhu chybí tento typ produktu otázka intervence státu. Také chybí přehledy statistik u ztrát pro jednotlivé farmy a typy farem. Sestavit Pool pojišťoven (samostatně do toho nechtějí jít). Podpora přes státní strategii boje s nemocemi + vládní kompenzační systém. Zatím nefunguje žádný universální model, omezené zkušenosti oproti pojištění kultur. Požadavek na integrální zapojení do vládních kompenzačních systémů zatím se kompenzovaly jen ztráty rozšířit. Národní zkušenosti s pojištěním a řízením rizik. Německo: Eckhardt Engert, Mze. Typy pojištění v Německu: nejvíce na kroupy, ale také dost u nemocí zvířat, letos se připravuje revize této politiky. Sucho představuje v posledních letech téměř ¾ škod. Vyhodnocení mimořádných událostí záplavy Ztráty ročně průměrně: sucho 304 m, deště 53 m, kroupy 68 m (z toho u kukuřice 55 m ). 60% kultur je pojištěno proti kroupám. Fond nemocí: 50% veřejný příspěvek kompenzace za ztráty, různá úroveň příspěvků podle typů zvířat veřejná kontrola: - kůň až do 5113, dobytek až do 3068, vepř 1278, ovce 767, kozy 307, kolonie včel 150, Záplavy 2002 stály Německo přes 9 mld - vláda + zemské vlády uhradily přes 50%, s limity na farmu, výjimečně a ve východním Německu až do 1 m. V 2008 sestavila vláda prevenční pomoc pro případy katastrof. Reakce již v 2009 (kdy bylo schéma schváleno), kompenzace do týdne po události. 1. riziková skupina: kroupy, deště vláda 50% prémie 2. riziková skupina: katastrofy, záplavy, obtížně se propočítává-bude mít problémy i u pojištění, zahrnuje příliš širokou oblast. Diskutuje se také, zda mají dostat podporu jenom samotní farmáři, problém konkurence (daňové úlevy). Otázkou i pro Němce je, zda zůstanou PP stejné po 2013 v rámci CAP. Pokud se PP sníží uvažuje německá vláda o jiných formách kompenzací. Rakousko: Christian Rosenwirth, ředitel odboru mléka Mze. Přehled zemědělství Rakouska, u pojištění velký důraz na prevenci. 63 let partnerství spojení v programu u 8 pojišťoven největší program pojištění proti kroupám. (DHV) funguje jako mutual (vzájemný fond.) 80% farem má pokrytí. Vláda dává ročně 14m do fondu. Rozšířeno v 1999 na Austrian marketing board a všichni mají do něho přístup. Většina pojištění jde do kultur, u dobytka je pokrytí jen 30% (především na úhyn). V 2009 bylo pojištěno 938 tisíc ha. Prémie 76,2 m. Pojištěno na 2,7 mld. Úhrady 72 m. Od 1995 se trvale zvyšuje podíl multipojištění (nyní až 75%). Ztráty jsou v sektoru ročně okolo 10%. Nyní připravují další doplňky: klima, větší veřejnou podporu. Využili oproti Německu článek 68. Itálie: ISMEA, Arturo Semerari, president institutu. Národní fond solidarity od 1970 slouží na kompenzace, dává příspěvky na obranu proti nemocem a pomáhá napojení na pojišťovny. Stát dává 50-80% prémií. 5

6 U kultur jednorázové pojistky kombinované Dobytek jen na nemoci. Do 2003 se institut zabýval převážně sběrem dat, od 2003 má reinsurence fond, který slouží pro rizika katastrof a dále zlepšení podmínek pojistek. Výzvy: zvýšit kapacitu reinsurance zvýšit podíl multi pojistek zapojit nové pojišťovny 2007 reinsurance pool, který také vede ISMEA, připravuje technická pravidla pro nové pojišťovací produkty. Pool 190 m (11 pojišťoven, 3 reinsurance. Itálie rovněž využívá část čl. 68, + možnosti CMO vína). Příprava: pokrytí všech nemocí pokrytí příjmů pojištění úvěrů Garanční fond, Riskcapital fond, podpora bankovnímu rating pro společnosti. Garanční fond přes 10 mld. 20% farmářů má záruky kvůli katastrofám, 80% pak pro podpory u úvěrů. Canada: expert dorazil s 24 hodinovým zpožděním. Přehled ekonomiky a zemědělství Kanady. Agro 9% GDP, 39 mld dol export, č. světový exportér. Podíl: obilí 32%, maso 21%, mléko 12%, zelenina 12% a drůbež 7%. Příjmy mld dol pro farem. Průměrná velikost 300 ha ( Can$] 2007 začátek fungování RMP (risk management programme): Agristability: při výkyvech marží nad 15% Agriinvest: při poklesu marží pod 15% Agriinverace: pro kultury a dobytek Agrrecovery: pro přírodní katastrofy U Agriinvest je podíl vlády a farmářů 50:50 90% kultur je v Kanadě pojištěno, u kukuřice to je 65-70% (méně u krmné). Průměrně je pojištěno 75% produkce. Vláda platí administrativní náklady + 60% prémií, provincie 40%. Úhrady 100% 60% (většina) 33%, podle vážnosti události. Pojištění: individua yield based (individ. výnosy) area based: kolektivní, počasí, satelitní důkazy basket of crops (koš kultur) livestock (zvířata): mortalita, ztráty příjmů Plně je pojištěno asi farmářů. Prémie 1,366 mld dol, hodnota 11,8 mld dol, úhrady 1,08 mld. Revize celého systému se připravuje letos na jaře. Španělsko přehled ENESA: José Ruiz Většina je pojištěna, rovněž platí i pro nemoci a tento sektor se nyní rozšiřuje o prevenci, pokrytí i lesů a rybolovu. Každým rokem připravuje instituce ve spolupráci s pojišťovnami nové produkty a staré se upravují. Od všeobecných podpor se nyní přešlo na individuálně připravené modely pro každou farmu, Údaje se shromaždují za 5 let a použije se průměru (extrémy se vylučují). Celá instituce zde má celou řadu brožur a přehledů, bohužel drtivá většina je jen ve španělštině, někde jsou zkrácené přehledy v angličtině. Francie: Mathilde Massias Úřad úvěru a pojištění (při Mze.). Přehled podílu francouzského zemědělství na GDP a zaměstnanosti. Každým rokem je i zde zaznamenáno nejméně za 1 mld škod. 6

7 Národní fond záruk pro případy katastrof (od 1964) - do fondu přichází ročně od státu 180 m. Od 2002 snaha převézt do pojištění i další formy úhrad. Zatím se příliš nepodařilo. Důvody: omezený rozpočet dlouhé lhůty nedostatečné pro celkový přístup. od 2005 odlišné formy monokultury - pro celou farmu (nejméně 2 kultury, nebo jiná činnost) Stát hradí prémie, a již několikátý rok platí pravidlo, že pojišťovny mohou vyplácet zálohy asi 30% farem mělo pojištěnou úrodu (kultury), ale jen 3% u stromů a 12% u vinic. Národní bezpečnostní sítě v sektorech nepřispívají k potřebě širokého pojištění. Od CAP 2013 si slibují zvýšení stropů u prémií (na 65%). Z fondu bude v 2011 vyloučeno víno a v 2012 ovoce a zelenina. Od letošního roku snaha připravit podmínky pro sektory, které byly dosud nepojistitelné (louky, a zde sucha zničila přes 50% ploch před 3 roky). FNGCA pro mimořádná rizik. Sanitární formou mutuel, již provedeno v rámci Health check, je zde připraven návrh. Indie: G. Pati sekretary Mze. 170 m farmářů, malé farmy 0,31 ha většina představovalo zemědělství 60% GDP, 209 to je 16%. Závislost na monzunech (začaly být nepravidelné), přinesou 78% srážek, ale přes 1/3 země je trvale suchá. Pojištění začalo v 1970, ale nefungovalo V 1985 yield index a kompletní pojištění, ale ani to moc nefunguje především kvůli malé velikosti většiny farem. Od 1999 mají národní zemědělské pojišťovací schéma: - úhrady 60-90% - prémie 1,4-3,5% V 2009 pro 25 m farmářů pojistilo za 9,5 mld dolarů (420 mld INR) Pracují s indexem pro pojištění, ale není dostatečně dlouhé historické období. A také meteorologický servis není kompletní. Pojištěno je 10% půdy (větší celky) a přes 40% farem je nepojistitelných. Rusko, Ludmila Košolkina z Mze. Zemědělství představuje 8,5% PIB, pracuje v něm 7,1 m lidí. Potenciál 8,9% světové půdy. Rusko má nyní podíl na světové produkci: 5% u mléka, 3% u obilí, 2% u masa. Ročně exportuje přes 20mt obilí Pojištění od povinné. Od 2003 vytvořena vládní agentur pro zemědělské pojištění stát přispívá na prémie. Od 2006 pak další zákon o vývoji. Do roku 2020 má mít Rusko efektivní systém pojištění, nyní stát hradí 50% prémií. 41% jsou privátní pojišťovny, 33% asociací pojišťoven a 26% je nezávislé pojištění. IICA Meziamerický institut fungující z Costa Rica již 65 let a zahrnuje práci pro 34 zemí střední a jižní Ameriky. Od 2005 mají i zde pomoc na pojištění, ale na plnění závazků se nedostává fondů ani kvalifikovaných lidí. Hlavní roli je spolupracovat a radit vládám, trénovat a školit odborníky. Většina zemí má jen 1 program, pro Andskou zónu jsou 3 typy pojištění, Pro Mercosur jsou podmínky rovněž odlišné v každé ze zemí. Fungují s pomocí příspěvků Světové banky a mezinárodní banky rozvoje. Zajímavý přehled, ale praktická hodnota pro evropské farmáře spíš nulová. Další část měla na starost zástupkyně DG agri Carine Folkenso (z oddělení analýz a pojištění). 7

8 Udělala přehled o politickém odlišení, odpovědnost za pojištění a řízení rizik a co je ovlivňuje. Rizika: intervence, podíl PP. U produkce: opatření RV, veterinární fond, podpory pojištění, podpory pro mutual fondy. Specifické řešení pro ovoce a zeleninu a pro víno. Veterinární fond jako součást CAP rozpočtu, ale spadá pod DG Sanco (300 m ročně). Pojištění je ze strany komise (podpory), viděno jako forma státní pomoci a musí být notifikováno Komisí. V členských zemích to má rozdílnou úroveň, vloni představovalo 400 m. O čem se uvažuje. 10% z PP pro řízení rizik. Formou příspěvků do mutual fondů, podpory prémií ( klima, nemoci, škůdci). Při budoucích úpravách PP se uvažuje jednak o různých formách SAPS, ale také o části PP na pojištění nejen fyzických rizik, ale také pojištění příjmů. V diskusi se ukázalo, že především pojišťovny mají v této věci jasno, chtějí část z budoucího rozpočtu CAP na pojištění (kde to nazývají pojištěním příjmů, a jaký je postoj jednotlivých zemí. Německo o tom uvažuje, Španělsko rovněž. Za Francii zde bylo jen velmi málo zástupců (prakticky nikdo za Groupama, kde bývá obyčejně lidí), takže se neví jaký je jejich postoj. Jsou problémy i s definicí příjmů na farmu. Podle daňového přiznání? Politicky přijatelné ale technicky obtížné na EU úrovni pak jen na národní úrovni. Jak rozdělit část EU CAP rozpočtu? Podle klíče členských zemí převézt na národní úroveň. Nyní je třeba si 6 mld, ale v případě poklesu cen o 10% to přesáhne 10 mld, a co dál politicky. V Německu se již o celé řadě možností intenzivně diskutuje. Shoda je, že vyřešit přijatelnost a všechny technické aspekty propočtů nebude snadná věc. Je možné, že nakonec zbudou národní obálky a ty politici rozdělí podle národních potřeb (ale to bude konec CAP, jak ji známe). Paradox: všichni chtějí pokračování CAP, ale zde se za jeho obhajobu postavilo jenom pár farmářů. Nový dokonalejší systém pojištění by měl lépe odpovídat potřebám. Budou podpory dále fungovat také jako sociální faktor? Nakonec této části jednání spíš více otázek než odpovědí. 6 sekce byla věnována kulatému stolu, kde byl RM ukázán pohledem očí pojišťoven. Zde budu již stručnější, docházelo často k opakování argumentů, které zazněly dříve. Mezinárodní pojištění Noel Sandrine, Evropská asociace pojišťoven. Nekompletní data v zemích, a pro většinu je stále pojištění příliš drahé. EU by měl mít společný rámec, doplňkové úpravy nechat na členských zemích. Také ona se přimlouvá na kombinaci vláda/privátní. Vývoj pokračuje směrem k multirizik. Jí doplňuje President AIAG, Rainer Langer, že vše závisí na požadavcích v jednotlivých zemí na pojistky. K běžným pojistkám na kultury a živočišnou produkci se stále více počítá s extrémními vlivy a výkyvy, a to dnes platí pro celou Evropu. Také on si klade otázku, jak zahrnout pojištění do CAO po Problémy s lobistickou silou na prosazování odlišných modelů či podmínek, malá účast farmářů v politickém životě, až na výjimky. Pro zástupce ENESA jsou příliš rozdílné podmínky nejen v přírodních otázkách, ale také i ve strukturách celého sektoru (koncentrace). Pojištění by mělo dostatek kapitálů, ale to trvá léta, než se vytvoří. Ideální je partnerství vláda/privátní. Dokázat užitečnost pojištění, ale také získat podporu ve veřejné politice. Jsou nějaká rizika nepojistitelná. Prakticky vše se dá pojistit, záleží jen na ceně. Je také potřeba definovat limity do kterých se dá pojistit. Některé extrémní události se musí řešit jen na základě státní intervence (záplavy, zemětřesení, rozsáhlé požáry). Vlády by měly rovněž připravit záruky, bez kterých se sektor neobejde, a nenastartuje. Také určitá konsolidace pojištění, které v řadě zemí probíhá již víc ne 30 let, přinesla nejen větší znalosti, ale i nové formy, nové fondy a různé formy reakcí na události, které dřív neexistovaly. 8

9 Také se mění i poptávka ze strany farmářů a mají vůbec pojišťovny kapacitu na tyto požadavky odpovědět? Americký zástupce říká, že pojištění příjmů je velmi náročné cvičení a hlavně nákladné. A kdo může bez státních garancí pokrýt komodity na burze v Chicagu. To jsou rozsahy, které žádná pojišťovna nezvládne. Opět nutnost spolupráce vláda/privátní. Španělský zástupce ENESA říká, že nejdůležitější otázkou zůstává, jak systém přizpůsobit aby byl funkční. US mají druh pojištění, které funguje u pojištění cen, i když je Elami technicky komplikované. Ale ještě jsou zde další otázky. Jsou jednotlivé trhy v EU dostatečně reprezentativní. EU by měla v rámci WTO udělat stejný návrh jako USA v rámci oranžové skříňky. Modely existují, je třeba je rozpracovat a zdokonalit. Němci mluví o vládní bezpečnostní síti a privátním pojištění. V rámci jednání WTO by se měly některé texty změnit (za posledních 10 let došlo k podstatnému vývoji). V poslední fázi třídenního jednání byl zde panel 6 lidí, kteří předložili jejich vizi udržitelnosti pojištění. Jak skloubit rizika a záruky v takových variacích produkce a klimatu, jaký existuje v Evropě. V panelu byla také španělská novinářka s tématem zemědělství a pojištění, a dále mluvčí španělských zemědělských organizací UPA, Coag, Asaja a družstev, a také Paola Grossi za Copa-Cogeca. Ta, jak jsem řekl v úvodu, se snažila předložit představu C/C k této otázce. Kromě CAP mluvila také o nákladech, veřejných intervencích, stálých žádostech o veřejné podpory a vedle toho nikde nedostat stejnou odměnu na trhu za výsledky práce. Síla a její rozdělení v rámci potravinového řetězce, zde bylo tak slyšeno jen velmi málo. Proto referát do sekretariátu C/C, že musí být víc aktivní v hájení zájmů farmářů. Problém byl též v samotném průběhu jednání, na diskusi zbylo jen velmi málo času, prakticky jen 2 3 otázky u každého panelu, a to je žalostně málo. Tlak distribuce a obchodu na ceny by se měl stát rovněž součástí jakýchkoliv jednání. CAP musí zůstat silný a zajištění příjmů by mělo nejdříve přijít z trhu, doplněno podporami a teprve v poslední fázi uvažovat o pojištění příjmů. Jednání s distribucí a průhlednost marží, je třeba dále hledat možnosti, jak mít větší finanční nezávislost. Závěrečné slovo měla ministryně zemědělství Elena Espinoza, která dorazila po schůzích Rady i sem. K jejímu hodnocení není třeba dělat komentáře, připravili jej oba sekretáři z ministerstva. Nicméně se ukazuje, že Španělsko a celá řada zemí chtějí mít co nejvíce nástrojů k možným řešením u příjmů farmářů, lepší pokrytí u problému počasí, neúrody a pod. Konečná forma, kterou tyto otázky nabudou v příštích letech není zatím zcela jasná, ale i z této části se ukazuje, jak tvrdá bude bitva o příští podobu CAP Presidency Copa, I přes různé machinace a odmítnutí od generálního sekretáře, být na jednání bez mého presidenta, se situace vyvinula naprosto nečekaným způsobem. Nedostavila se většina vice presidentů, odmítnutí Pekky jsem ignoroval a řekl jsem mu o průběhu konference v Madridu a potřebě, aby se C/C daleko více profilovala při podobných akcích. Z celého presidency zde byli jen 2 vide presidenti, Kendall a Maat, takže jsem se jim trochu hodil do počtu, jako už několikrát dříve. Také jim jsem zopakoval, co jsem řekl Pekkovi a doporučení řady zástupců, z C/C členských organizací, kteří v Madridu byli, jednak zařadit tento bod jednání na presidium a také na POCC/CCC, kde i mojí kolegové ze Švédska, UK, Řecka, a Německa by měli udělat krátké doporučení. Samotné presidency bylo provedeno mnohem rychleji, než obyčejně. Walshe byl v Japonsku, Sonnleitner měl jednání s vládou v Berlíně, Lemétayer zkoumal jaká je situace po prvním kole voleb ve Francii a jaké budou případné změny ve vládě. President UPA zde rovněž nebyl, ve Španělsku probíhá řada paralelních jednání a 9

10 schůzek, na které ministryně zve vedoucí organizací, takže času je velmi málo. Teď k bodům presidency. Vzhledem k počtu přítomných se jednotlivé body prakticky nediskutovaly, Walshe je na návštěvě u japonské organizace, a ve většině dalších zemí jsou buď sněmy, nebo konference k CAP a tak se zdá, že načasování této schůze bylo špatné. Kendall schůzi řídil, program byl schválen v navržené podobě a hned se přešlo k bodu 4. situace u stavu placení příspěvků. (Bod 3. aktivity sekretariátu, jsou prakticky stejné jako z POCC/CCC). Příspěvky. Stav je nyní takový, že za Řecko chybí platba za poslední období 2009, u Kypru pak od začátku roku 2009 a organizace neodpovídají na dotazy. Maďarsko má dluh také již jen z poslední splátky. Pekka u této příležitosti řekl, že při poslední návštěvě Rumunska jednal s ministrem a vedoucími několika organizací o vstupu a výši jejich příspěvků. Vidí to příliš optimisticky, a jelikož nemám na presidency žádný hlas, řekl jsem mu k tomu názor o přestávce. Bude to stejný případ jako s Polskem po vstupu, s tím že Poláci nakonec dostali peníze od vlády (do 2012). Ale alespoň již před tím se účastnili celé řady jednání. Z Rumunska tu nikdo nebyl za celé 2 roky, i přes to, že Komise vytvořila podmínky (rozšířila poradní výbory o 2 místa, jedno pro Rumunsko jedno pro Bulharsko), aby tak umožnila jejich zástupcům jezdit do Bruselu za úhradu. A stejně nikdo nepřijel. Zanedbala se veškerá práce, kterou zde kdysi udělal Herbert Kellner a vše se uložilo do archivu a začíná se pracně znova. CAP Další verze dokumentu, který připravila Shelby a který bude diskutován a popřípadě ještě 1.4. jak na POCC/CCC, tak na Budoucnost CAP skupiny. Byly sem zahrnuty připomínky jak z posledního presidia, tak z POCC/CCC. Dokument by měl být opět na Agriinfo pod ref. PAC(09) 7400:4, tedy čtvrtá verze. Dokument, který má 16 stran je podle mého názoru příliš dlouhý. Řada poslanců z EP projevila zájem ale o stručnější dokument, rádi by viděli přehled na 6-7 stran maximálně. Dalším bodem bylo vytvoření EU katalogu o materiálech pro krmiva. Samotný dokument má několik desítek stran, a tak se zde jednalo jen o pozici C/C. Copa a Cogeca již několikrát schválila myšlenku vytvoření katalogu, jako referenční nástroj pro operátory (první návrh začal v 2008). C/C shromáždila celou řadu organizací a lidí, kteří měli zájem na stejném provedení a předložila celou řadu základních principů. Především že seznam musí odpovídat realitě dnešní na trhu EU a také popisy musí být stručné a jasné. Také označení (labelling) musí zůstat jasné a stručné a v dokumentu se nesmí používat obchodní značky. Samotný návrh katalogu je na Agriinfo pod ref. ADA(10)1830:1 Tam lze nají popis jednotlivých kategorií a materiálů. V první části je obilí se všemi variantami, v druhé části olejniny atd až do sekce 12. K tomuto vysvětlení nebyly žádné připomínky. Na závět schůze chtěli ještě vice-presidenti mluvit o účastech na těchto schůzích, části, které jsem se neúčastnil. Pracovní skupina Vejce a drůbež Skupina měla velmi ambiciózní program, vše v průběhu dopoledne ještě diskuse se dvěma zástupci DG Agri a DG Sanco a příprava na poradní výbor. Předseda Schaeffer nechal schválit agendu a zápis, s několika posuny v pořadí bodů, podle toho, jak přišli experti z Komise. Přehled trhu v jednotlivých zemích. Drůbež, vejce, krmiva. 10

11 Také jako zvláštní bod se měl projednat požadavek Polska na odložení (o 5 let) pravidla o nových klecích. Trh. Francie: celý sektor se zlepšuje, především a výrazněji u vajec, méně u drůbeže. Vloni mírný pokles produkce, to se od počátku roku zlepšilo a stále se produkce zvyšuje. Mírné obavy, že koncem létě nabídka převýší poptávku. Nyní je spotřeba o 6% vyšší než před rokem, u kuřat, u vajec je to o 2% více. Menší vývozy, které klesají od loňského září. Vloni bylo 40% spotřeby pokryto dovozy z EU. Ceny krmiv klesly, ale ne takovou měrou jako klesly ceny obilí. UK: drůbež 4%, zlepšila se návratnost, nastává obrat a tak se připravují další investice. Vejce - dobré ceny, i pro vejce z klecí je úroveň dobrá, vývozy do Německa se zvýšily jak v objemu tak hodnotově. Nyní 3 m slepic ve výběhu, do října 2011 má být zcela dokončen převod na nové podmínky. Jednání s Tesco přes společnou balící organizaci, která dělá přes 60% trhu vajec v UK, jednání je jednoduché a ceny lepší, pro sektor je to výhoda. Irsko: dobrá návratnost, mírné snížení u produkce vajec, dovozy z UK a NL. Portugalsko: drůbež + 4%, ale nyní pociťují dopad krize a tlak distribuce, ceny klesají již 3 měsíc především u kuřat, u krůt pak jak produkce tak ceny -5%. U kuřat se prodávají levnější části. Vejce stabilita, produkce se od počátku loňského roku zvýšila o 6% a drží se. Investice chybí prostředky, velká potřeba obnovy, vláda prakticky nepomáhá. Většina produkce vajec stále z klecí (přes 70%). Krmiva stav lepší, ceny klesly o dalších 7%. U vajec se vrátila ziskovost. Belgie: dobrý rok 2009 jak objemově tak u cen. Ale poslední 2 měsíce se spotřeba opět začal propadat (-10%). Je to především agresivní promoční kampaní okolo vepřového. Ale jak tato kampaň skončí, počítá se s návratem k normálu. Vejce dobrý stav, ale není lepší u produkce z alternativních chovů, tlak na ceny. Ještě zbývá vyměnit podstatnou část klecí a to povede také ke strukturálním změnám (řada starých chovatelů opustí sektor). Polsko: produkce se zvyšuje, stejně tak export, ceny dobré. Litva: stabilita, stále přes 90% vajec z klecí, ceny krmiv stabilní, připravují nové investice. Holandsko: dobré ceny, 65% v nových klecích. Maso stabilní. Nyní veřejná diskuse okolo užívání antibiotik - má vliv na spotřebu. Estonsko: silný trh, zvýšily se nákupy především místní produkce. U vajec ceny nízké a prakticky neklesly ceny krmiv. Klece 90% se má vyměnit do Finsko: maso menší produkce o 6%, -13% u krůt. Problémy s mrazeným drůbežím masem velké zásoby distribuce, nechtějí proto příliš čerstvých kuřat. Ceny klesají již 6 měsíců. Vejce produkce 7,5%. Problém salmonely, 10% drůbeže muselo být zlikvidováno. Spotřeba klesla o 1,5%. 45% vajec je stále z konvečních klecí. Maďarsko: dobrá situace jak u drůbeže tak u vajec, ceny rovněž dobré, stejný výhled na Problém pokračuje u krůt, malá spotřeba výrazný pokles exportu. Problém také u kachen a hus. Španělsko: problém chřipky na 1 farmě, měl vliv na spotřebu půl roku. Vejce spotřeba i produkce se snižuje již 4. rokem (- 20% od 2005). Letos čekají zlepšení o 3%. Ceny příliš nerostly ani u vajec ani u masa. Investice: podpory jsou v rukou provinčních vlád, a tak existují velké rozdíly v užití. Podpory v rámci RV někdy trvá až tři roky než je uživatel dostane. Chybí úvěry a situace se nijak nezlepšuje. Itálie: drůbež dobré, na podzim zpomalení, ceny velmi dobré. Vejce, produkce i ceny vzrostly o 20%, lepší poptávka i export. 11

12 Problémy zůstávají u králíků, ceny dále klesají, o 10% méně porážek. Pro 2010 jsou výhledy mírně optimistické. Rakousko: staré klece již nejsou povoleny, 65% nosnic ve volném výběhu, zbytek v nových klecích a také se zvyšuje podíl bio. Vejce: ceny i produkce stabilní. Maso objem vzrostl o 7%, ceny stejné. Německo: maso dobrá poptávka, spotřeba opět roste. 94% spotřeby je z německé produkce. U krůt je situace stabilní. Vejce: již nyní je zákaz starých klecí, také větší přechod na volný výběh a bio. Dochází k dalšímu rozšiřování produkce (dřívější pokles kvůli změnám překonán). Otázka klecí v Polsku a požadavek na odložení o 5 let. Polská zástupkyně požadavek přečetla, ale pak odešla a nezúčastnila se diskuse. Drtivá většina zemí jejich požadavek nepodpoří, tvrdí, že by to dalo Polsku cenovou výhodu na dalších 5 let, ale také umožnilo dovozy z 3. zemí do EU. Zástupkyně DG Agri: Direktiva 1999/74EC Opatření 121,131, Modernizace. Investice v souladu s EU standardy (přechodné období 36 měsíců). Podpory mladým na investice (také 36 měsíců). Veřejná podpora max. 40% v LFA až 60% Podpora zavádění standardů založených na EU legislativě a mající dopad na operační náklady farem. Max na farmu. Degresivní podpora pro max 5 let Platby na ochranu zvířat. - vysoké standardy pro farmáře, kteří jdou dále než podle podmínek povinných standardů. - podpory jsou roční, pokrývají náklady - dodatečné náklady vyplývající ze změn systému. 121 a 131 od data, kdy dir. 1999/74 jsou povinná na národní úrovni 215 pak přes transitní období. Zástupce NFU, Charles Burns měl zde právě poznámku k polskému příkladu a řekl, že je evidentní, že Poláci neinvestovali, ale chtějí dodávat na EU trh za starých podmínek. Než se udělá konečné rozhodnutí i o případných výjimkách, měla by se na Komisi sejít zvláštní pracovní skupina producentů, distribuce a DG Agri a DG commerce k projednání podmínek. Musíme znát konkrétní situaci ve všech zemích. DG Sanco Desmedt a jeho asistentka referát o stavu u salmonely a campylobakteriosis. Situace je stále ve stavu zkoumání. Z průzkumu v 6 zemích se ukazuje, že vysoký obsah je především u drůbežího masa. U ostatního čerstvého masa je rovněž obsah vysoký při porážce, pak však rychle klesá zatímco drůbeže trvá. Celkové prostředí je prý viděno jako rezervoár bakterií. Při dobrém tepelné opracování (vaření) se jich většina zničí. DG Sanco spolupracuje úzce na otázce spolu s EFSA a jelikož není jednoznačný výsledek do října se připravuje vyhodnocení costs x benefit. Protože třeba u červeného masa je obsah okolo 22-30% ale v okolí je obsah až 80% - je to přenos nákazy? DG Sanco bude průběžně informovat o dalším vývoji. 12

13 vzhledem, že zpráva z konference a pracovních skupin je již dost dlouhá, udělám jen krátký přehled nejdůležitějších zpráv z anglického a francouzského vydání Agra. Sarkozy podpory versus podpory cen Francie uvažuje i o snížení podpory za předpokladu, že se obnoví podpory cen. Sarkozy kritizoval postup, kdy se podpory přesunují od podpory cen k podporám příjmů, jak to začala v nedávné reformě CAP. Francouzský president chce mít silný mechanismus na podporu cen a obnovit community preference to znamená, žádat stejné produkční standardy u dovozů, jako jsou u EU produktů. Současnou tendenci k posunu podpor směrem k příjmům označil Sarkozy za chybu. Byla to lež když se farmářům slibovalo, že PP pokryjí deficit, když se ceny srovnají na úroveň světových cen, v den kdy na účtu nejsou peníze, nejsou také podpory MEP s Dostatečné finanční prostředky pro zemědělství je jedním ze základů ekonomické obnovy a zajištění potravy, prostředkem v boji proti klimatickým změnám a za vytváření nových pracovních míst na venkově, při jednání o návrhu předsedy Komise Barroso o strategii do Poslanci ostře kritizovali fakt, že v návrhu bylo zapomenuto na zemědělství a ponechalo mu jen velmi malou roli v evropské ekonomice. Roger Waite, mluvčí DG Agri, k tomu prohlásil, že i když se o CAP nemluví, je jasné, že bude ve středu všech ekonomických diskusí. Ale poslanci vyjádřili své zklamání o formulaci návrhu, protože podle nich zemědělství má velký potenciál v ekonomické obnově. EP a trh mléka Na posledním plenárním zasedání parlamentu se drtivá většina poslanců ohradila proti špatným praktikám v potravinovém řetězci a také rozdílech mezi schématy národní pomoci. Report, který předložila holandská poslankyně Sophia Veld žádá, aby měl parlament spolurozhodující roli u otázek konkurence a vyžaduje od Komise rozsáhlé zprávy o vývoji konkurenční politiky a podpor v členských zemích. V reportu se bere na mušku zvláště situace v sektoru mléka, kde se uvádí, že se zde jedná o proti-konkureční opatření ze strany distribuce. Parlament také nebyl zvlášť spokojen se zprávou z vrcholné skupiny mléka, chce mít co nejdříve viditelné výsledky. Parlament také volá po přezkoumání vztahů mezi producenty (především u mléka) a zprostředkovateli a distribucí. Komise by měla rychle navrhnout opatření, která ochrání spotřebitele, ale také producenty před zneužíváním dominantního postavení distribuce. Irsko Zadlužení farem dosáhlo nebezpečnou úroveň a tisíce farmářů mají vážné finanční problémy. Přístup k půjčkám byl silně omezen, a celá řada farem je bez peněz. Podle centrální banky, dluží farmáři přes 4,9 mld, což je sice mírné snížení oproti polovině loňského roku (5,2 mld ), ale v těchto propočtech nejsou zahrnuty osobní půjčky, hypotéky a další formy kreditu. Nejvíce jsou zadluženi farmáři dobytka a ovcí s 1,8 mld, následuje mléčný sektor 13

14 s 1,3 mld. Výsledky z 2006/07 vyvolaly falešné dojmy bezpečného vývoje, na které dnes celá řada farmářů doplácí. Za rok 2009 klesly příjmy o 30%, po poklesu o 12% v Sarkozy a Salon vývoj President strávil na výstavě přes 2 hodiny a poté se účastnil debaty u kulatého stolu s představiteli sektoru. Při té příležitosti oznámil další podporu ve výši 50m na úroky půjček. Ale také zde prohlásil, že je třeba, aby se sektor sjednotil v boji za novou formu CAP. Také zde opakoval, co prohlásil již dříve o vývoji CAP: můžeme diskutovat o snížení rozpočtu CAP, ale jen za podmínek, že se obnoví preference EU. A to je podle něho i v souladu s podmínkami WTO. Evropa je strašně naivní, když otevírá hranice ze všech stran, bez jakékoliv možnosti ochrany. President požádal všechny odbory a organizace, aby společně připravily pozici pro budoucí CAP. Oproti distribuce je třeba, aby se producenti sjednotili a vytvořili silné celky a mohly tak lépe bojovat o přidanou hodnotu. Sarkozy rovněž slíbil, že bude žádat změny v konkurenčních podmínkách. 14

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Program pojištění úrody v USA

Program pojištění úrody v USA Program pojištění úrody v USA Ben Latham Představenstvo, ProAg Insurance Group Řízení rizik v zemědělství s pomocí pojistných řešení Vídeň, Rakousko 21. leden 2010 Přehled témat popis zemědělství a pojištění

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15%

Plocha vinic (2008) celkem 7,86 mil. ha Španělsko 15% Vinařství ve světě v roce 28 Evropská unie hraje stále zásadní roli v oboru. Současná plocha vinic světa činí 7.861 tisíc ha. V EU se z toho nachází 3.818 tisíc ha a zavedení prémií za klučení vinic znamenalo

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise

Kontrola stavu reformy Společné. Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Kontrola stavu reformy Společné zemědělsk lské politiky: Legislativní návrhy Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropská komise Vyhodnocení a úprava dnešní SZP (1/3) Současná situace

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou.

(4) V odvětví výroby mléka a mléčných výrobků a vepřového masa proto došlo k narušení trhu v důsledku silné nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. 16.10.2015 L 271/25 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/1853 ze dne 15. října 2015, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora pro zemědělce v odvětví živočišné výroby EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven?

Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU:

Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Seznámení s problematikou a činnostmi jednotné platební agentury SZIF po přistoupení ČR k EU: Mléko a mléčné výrobky stanovování a správa produkčních kvót intervence nákup, prodej a intervenční skladování

Více

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe

Program rozvoje venkova. Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Program rozvoje venkova Ing. Josef Tabery ředitel odboru Řídicí orgán PRV, MZe Obsah prezentace 1) Vyhodnocení PRV 2007-2013 2) PRV 2014-2020 3) CLLD pro zemědělce 4) Změny po roce 2017 a budoucnost SZP

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství

Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství Aktuální situace v resortu a plnění programových priorit Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 3. 10. 2013 Ministerstvo zemědělství Priority oznámené při nástupu do funkce odstranění povodňových

Více

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny

Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny Live Cattle long Nákup hovězího spekulace na vzestup ceny srpen 2002 1 Úvod Díky rozlehlým pastvinám a velké nabídce obilnin se ve Spojených státech postupně vytvořil silný sektor chovu hovězího. USA se

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. června 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.5.2016 do 31.5.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Principy CAP (Komise)

Principy CAP (Komise) Proč CAP? Strategicko politické důvody (soběstačnost 85%) Zájem na rovnoměrném osídlení Ochrana drobných zemědělců Stabilita cen primárních surovin je důležitá pro nízkou p a stabilizaci životních nákladů

Více

Možnosti snižování energetické náročnosti

Možnosti snižování energetické náročnosti Možnosti snižování energetické náročnosti Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor konference Průmysl 4.0 snižuje energetickou náročnost ČR 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012

Exportní výzkum DHL 21. vlna. Září 2012 Exportní výzkum DHL 21. vlna Září 2012 OBSAH 1. Pozadí, cíle a metoda výzkumu 2. Detailní výstupy 4.1. Vývoj exportu 4.2. Podmínky pro export z ČR 4.3. Klíčové trhy 4.4. Aktuality 3. Shrnutí GfK 2012 Exportní

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s.

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor ČMZRB a.s. Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2013 Obsah, charakteristika projektu Transformace

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves

Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Výroba mléka v ČR, v kandidátských zemích a v EU Kvapilík J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhříněves Úvod V současné době je již samozřejmým a vcelku úspěšně plněným úkolem chovu dojených krav

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě

Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Vývoj agenturního zaměstnávání u nás a vevropě Světové a Evropské statistiky agenturního zaměstnávání (zdroj: Mezinárodní konfederace agentur práce Ciett) Jak si stojí Česká republika vkontextu zemí EU

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka).

Očekává se, že region jako celek vykáže v příštím roce pozitivní růst, poté, co se ekonomiky SNS stabilizují a začnou se zotavovat (viz tabulka). Průzkum MMF REGIONÁLNÍ EKONOMICKÁ TÉMATA Země nově vznikajících trhů v Evropě očekávají silnější růst, ale čelí novým rizikům IMF Survey 13. listopad 2015 Dělníci na ropném vrtu v Rusku: Zatímco většina

Více

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast.

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.7.... 1 POCC/CCC 15.7... 5 Chorvatsko... 7 Brusel chce vlastní zdroje... 7 Indie a zásoby... 7 Drůbež - FAO... 7 Německo restrukturalizace pokračuje...

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004

Státní rozpočet na rok 2005. Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Státní rozpočet na rok 2005 Tisková konference Ministerstva financí 22.9.2004 Východiska Koncepce reformy veřejných financí 2003-2006 Konvergenční program ČR Makroekonomická predikce MF Cíl Zvrácení negativního

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky.

Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Praha, 26. července 2013 Tisková zpráva Prodejce nemovitosti v Česku platí nadprůměrné daně Slovensko má po zrušení daně z převodu nemovitostí celosvětově nejnižší daně a poplatky. Jak ukazuje průzkum

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

Mezinárodní výzkum PISA 2009

Mezinárodní výzkum PISA 2009 Mezinárodní výzkum PISA 2009 Zdroj informací: Palečková, J., Tomášek, V., Basl, J,: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009 (Umíme ještě číst?). Praha: ÚIV 2010. Palečková, J., Tomášek V. Hlavní zjištění PISA

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů

Český fond půdy. Fond kvalifikovaných investorů Český fond půdy Fond kvalifikovaných investorů 2016 I. Krátké představení Strategie Investice do vysoce kvalitní české zemědělské půdy za účelem kapitálového zhodnocení a nájmu. Obhospodařování a administrace

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Kč

KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: Ročník Číslo 208. Cena 0,- Kč KOMODITNÍ NOVINY Dátum vydaní: 17.06.2016 Ročník 3 2016 Číslo 208. Cena 0,- Kč Vývoj ceny pšenice a aktuality na komoditních trzích: Včerajší minimum: 163,75 /t Včerejší maximum: 167,00 /t (uváděné ceny

Více

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR V zemědělských provozech, zejména na jižní Moravě, vládne nervozita. Neurodilo se, a i když většina hospodářů myslí na zadní kolečka a vždy má v zásobě krmivo a osivo na horší rok, někde je situace doslova

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik?

Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Rozdílná podpora výzkumu, vývoje a inovací v zemích EU: příspěvek k divergenci jejich ekonomik? Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Health Check - změny tří nařízení

Health Check - změny tří nařízení Health Check - změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové

Více

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 12. prosince 2013 Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky

Více