Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti "Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond." VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI CONTACC SE Název zakázky Customer Care Academy: Komplexní systém vzdělávání a kompetenčního rozvoje zaměstnanců společnosti Contacc SE Dodávka manažerského, komunikačního, interpersonálního, prodejního a obchodního vzdělávání 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Contacc SE Sídlo Kolbenova 931/40b, Praha 9 Vysočany, Zápis v OR Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2 IČ DIČ CZ Právní forma SE Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Růžička, člen představenstva, Ing. Roman Šťastný, člen představenstva, Kontaktní osoba telefon Ing. Tomáš Řehák, projektový manažer Doba a místo plnění zakázky Kurzy budou poskytovány od účinnosti smlouvy do v prostorách zadavatele. Realizace kurzů bude zahájena nejpozději od července Druh zakázky Zakázka na nákup služeb 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ,00 Kč bez DPH Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1

2 5. Popis předmětu zakázky Předmětem plnění je poskytnutí 7 vzdělávacích bloků kurzů určené cílové skupině projektu. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci zadavatele a sebezaměstnaní, kteří pro zadavatele vykonávají práce na základě dlouhodobé spolupráce. Zadavatel však požaduje, aby nabídnuté kurzy obsahovaly minimálně všechnu požadovanou problematiku. Zadavatel neumožňuje částečné plnění zakázky. Cílem dodávky je efektivní využití finančních prostředků s maximalizací přínosů pro Zadavatele. Dodávka bude rozdělena do tří částí: 1) Aktualizace analýzy potřeb společnosti dodavatel na základě interakce se zadavatelem provede analýzu odvětvových potřeb společnosti v rámci níže specifikovaných kurzů (poslední analýza byla realizována v roce 2009) 2) Na základě analýzy přizpůsobí dodavatel obsahu kurzů tak, aby byly efektivní pro výkon zaměstnanců zadavatele a napomohly tak lépe plnit firemní cíle 3) Samotná realizace jednotlivých kurzů dle podmínek uvedených v požadavkách na kurzy - Součástí všech kurzů bude vždy praktické zkoušení a využití v reálném provozu Požadované kurzy: 1. Vzdělávání v oblasti komunikace Dodané vzdělávací kurzy budou kombinací prezenčního vzdělávání, testování v praxi a e-learningu s podporou e-testingu. Vytvořený e-learning bude sloužit k prohloubení získaných znalostí a pro výuku nových zaměstnanců v rámci udržitelnosti projektu. Na začátku plnění proběhne příprava IT prostředí zadavatele pro následné vložení e-learningových částí kurzu (úpravu provede vybraný dodavatel e-learningu za součinnosti zadavatele). 1.1 Komunikace úvod, základy, obecná východiska dalšího rozvoje Cílem kurzu je osvojit cílové skupině základní komunikační dovednosti se zaměřením na: Komunikační styl a účinnější práce se stylem, Verbální a neverbální složka komunikace, Trénink komunikace, Zpětná vazba, Jednoduchá struktura komunikace, Kladení otázek a reakce, Emoce, Chyby v komunikaci, Konflikt, Efektivní chvála a kritika a obrana proti manipulaci. Vytvoření e- learningu. Tento kurz bude určen primárně pro nově příchozí zaměstnance pro osvojení základních principů řízení hovorů po telefonu a jako opakování pro současné zaměstnance (zamezení návratu k zlozvykům). Délka: 1 den, Určeno pro: Asistenti operátoři 126 osob, Počet skupin: Komunikace a komunikační dovednosti pro operátory a asistenty kontaktního centra I. Cílem kurzu je osvojit cílové skupině základní komunikační dovednosti v oblasti prodeje a péče o zákazníky po telefonu se zaměřením na telefonní kontakt a komunikaci po telefonu specifika prvního kontaktu, telefonickou komunikaci se zákazníkem, zpětnou vazbu po telefonu a návazné, follow up a rutinní opakované telefonáty. Kurz musí současně automatizovat dovednosti u cílové skupiny: Analýza stávající situace hovoru, Základní komunikační prvky hovorů, Posilování a hodnocení hovorů/týmu, Specifika interní komunikace, Trénink typických situací. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: Asistenti operátoři 126 osob, Počet skupin: 9 2 / 19

3 1.3 Komunikace a komunikační dovedností pro operátory a asistenty kontaktního centra II. Jedná se o navazující kurz na školení 1.2, kdy je cílem rozšíření kompetencí cílové skupiny o dodatečné komunikační dovednosti v oblasti prodeje a péče o zákazníky po telefonu se zaměřením na komunikaci jako nástroj k dosažení cílu organizace. Kurz musí současně automatizovat dovednosti u cílové skupiny v oblastech: Komunikační kontext, Komunikační struktury organizace, Sociální interakce skupin, Situační a organizační faktory, Komunikační sítě, Networking, Network development, Bariéry mnohaúrovňové komunikační sítě, Efektivní zpětná vazba, Krizové a konfliktní situace při telefonickém obchodním kontaktu. Praktický nácvik. Vytvorení e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: Asistenti operátoři 126 osob, Počet skupin: Manažerské komunikační kompetence pro vedoucí a manažerské pracovníky I. Cílem školení jsou komunikační dovednosti využitelné při každodenní činnosti středního managementu a THP pracovníků se zaměřením na rozšíření manažerských kompetencí: Různé typy komunikace, Výběrová řízení, Kritika, Pochvala, Hodnotící pohovory, Asertivita, Koučink. Vytvoření e- learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: 17 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 1, Právní 2, Počet skupin: Manažerské komunikační kompetence pro vedoucí a manažerské pracovníky II. Jedná se o navazující kurz na školení 1.4, kdy je cílem školení rozvoj komunikačních dovedností využitelných při každodenní činnosti středního managementu a THP pracovníků se zaměřením na rozšíření manažerských kompetencí: Konflikty, Diskuse o významu jednotlivých typu komunikace mezi manažerem a podřízenými, Zpětná vazba, Efektivní kritika a pochvala. Vytvoření e-learningu Délka: 2 dny, Určeno pro: 17 osob (viz. 1.4), Počet skupin: 2 Jedná se o uzavřené kurzy, kde bude v rámci realizace ke každému kurzu vytvořen e-learningový modul, který vytvoří dodavatel. Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Zúčastní se celkem 143 osob. Výstup: a) 143 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 33 realizovaných školících dnů (264 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence e) 5 e-learningových modulů k realizovaným kurzům 2. Vzdělávání v oblasti prodejních a obchodních dovedností Dodané vzdělávací kurzy budou kombinací prezenčního vzdělávání a e-learningu s podporou e- testingu. Vytvořený e-learning bude sloužit k prohloubení získaných znalostí současných zaměstnanců a pro výuku nových zaměstnanců v období udržitelnosti projektu. 2.1 Vyjednávání pro pokročilé Cílem školení je zlepšení vyjednávacích dovedností využitelných při každodenní činnosti středního managementu a THP pracovníků: Úspěšnost vyjednávacích procesů, Kritické momenty a konfliktní 3 / 19

4 situace při vyjednávání, Vyjednávací styly, Vědomé využití účinné vyjednávací techniky, Kreativní vyjednávací nástroje, Využití komunikačních dovedností pro dosažení vyjednávacího cíle, Využití zdrojů ve vyjednávání, Nestandardní a stresové vyjednávací situace, Rozvoj dlouhodobých vztahu s vyjednávacími partnery. Vytvoření e-learningu. Školení zvýší primárně kompetence ve vyjednávání s obchodními partnery pro zvýšení efektivity společnosti. Délka: 2 dny, Určeno pro: 19 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 3, Právní 2, Počet skupin: Obchodní a prodejní dovednosti Představení přístupů a postupů využívaných předními světovými podniky při realizaci svých strategických a obchodních záměrů. Cílem kurzu je zvýšení efektivity prodejních hovorů při zaměření na kritické pasáže jednotlivých hovorů: Úvod, Produkt, Prodej, Finalizace s ohledem na samotné chování zákazníka. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: 126 osob, Asistenti, operátoři 126, Počet skupin: Nákupní chování IT, ICT služby Pokročilé způsoby obchodní a prodejní argumentace při prodeji IT a ICT služeb: Alternativní negociační techniky, Metodika vyjednávání o poradenství, Principy a nástrojcích Key Account Managementu, Klientské typologie, Metody a techniky řešení námitek. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Urceno pro: 126 osob, Asistenti, operátoři 126, Počet skupin: Asertivita Základní pravidla asertivity, verbální a neverbální komunikace: Asertivní práva a základní asertivní techniky, Aktivní naslouchání, vcítění, Umění odmítnout a umění ocenit, Zvládání kritiky a manipulace a Aplikace asertivity na pracovní vztahy - pozitivní řízení. Umění kompromisu na pracovišti, sebeprosazení a sebeprezentace. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: 145 osob, celá cílová skupina, Počet skupin: 10 Jedná se o uzavřené kurzy, kde bude v rámci realizace ke každému kurzu vytvořen e-learningový modul, který vytvoří vybraný dodavatel vzdělávání. Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Zúčastní se celkem 145 osob. Výstup: a) 145 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 32 realizovaných školících dnů (256 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence e) 4 e-learnigové moduly k realizovaným kurzům 3. Vzdělávání v oblasti manažerského řízení lidských zdrojů Kurzy uvedené v této klíčově aktivitě přinesou cílové skupině potřebnou úroveň kompetencí v oblasti řízeni lidských zdrojů pro manažery, nemanažery, personalisty a nepersonalisty v kontaktním centru a zároveň poskytují personalistům Zadavatele prostor pro další rozvoj jejich znalostí. 3.1 Kurz základu "Managing people" pro manažery Kurz určen pro zaměstnance, kteří vedou nebo budou vést podřízené s cílem správného vedení: 4 / 19

5 Osobnost manažera, Manažerské styly a jejich praktické uplatnění, Management versus Leadership, Manažerské kompetence, Time management, Delegování, Základy manažerské komunikace, Motivace, Základy koučinku jako moderní metody řízení, Jednotlivé aspekty řízení jednotlivců, řízení týmu (týmové role, komunikace v týmu, porady), Krizový management. Délka: 1 den, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: Osobnostní typologie pro manažery I.- úvod Důležité a komplexní porozumění sobě samému a druhým jako manažerský nástroj: Systematické pochopení jinakosti jednotlivců, Dělení lidí do kategorií podle toho, jak vnímají svět, jak se rozhodují, co chtějí, Využití osobnostní typologie v pracovním živote/při řízení lidí (motivaci). Součástí bude převedení znalostí do praxe s hodnocením výsledku. Délka: 2 dny, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: Osobnostní typologie pro manažery II. - pokročilá aplikace Jedná se o navazující kurz na předchozí kurz 3.2 se zaměřením na konflikty a týmovou komunikaci: Praktická aplikace osobnostní typologie v konkrétních pracovních situacích, Jak osobnostní typologie vstupuje do komunikace na pracovišti a jak ovlivňuje řešení konfliktu, Osobnostní typologie a řízení týmu, Praktické příklady a jejich využití při manažerské práci. Délka: 2 dny, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 1, Počet skupin: Kompetenční řízení lidského kapitálu Základní pojmy kompetenčního řízení, Tvorba a správa kompetenčního profilu, Kompetenční mapa a organizační struktura, Základy kompetenčního managementu, IT podpora kompetenčního řízení. Praktické příklady a jejich využití při manažerské práci. Délka: 2 dny, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: Tvorba a řízení systému firemního vzdělávání Tento kurz navazuje na předchozí kurz 3.4 se zaměřením na: Plánování rozvoje zaměstnanců. Motivace ke vzdělávání vs. pracovní povinnosti. Základy tvorby úspěšné HR strategie, Tvorba systému vzdělávání ve firmě, Specifika vzdělávání dospělých. Délka: 1 den, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: 1 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení. Zúčastní se celkem 15 osob. Výstup: a) 15 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 8 realizovaných školících dnů (64 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 5 / 19

6 4. Vzdělávání v oblasti interpersonálních dovedností 4.1 Prezentační dovednosti Zásady úspěšné prezentace, Úskalí a řešení potíží při prezentaci, Konkrétní aplikace prezentačních dovedností v manažerské praxi, Využití při vedení porad s podřízenými i při odborných prezentací, Praktický nácvik mluveného projevu (natáčení, rozbor, poučení). Délka: 2 dny, Určeno pro: 16 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, Právo 2, Počet skupin: Stress management Základní oblasti stresu a jejich projevy, Fáze vývoje stresu, Neuvědomovaná zátěž působí obtíže, Jak preventivně odhalit příznaky stresu, Hledání individuální míry výdrže, Základní mechanismy působení zátěže, Mapování stresoru v osobním i profesním živote, Nebezpečí ztráty motivace v práci - "burn out" syndrom, Základní obrany proti stresu (techniky a postoje pro zvládání napětí v rozmanitých oblastech života), Adaptační životní styl, Rozvoj kompetencí, Odolnost vůči stresu, Organizace práce a času, Time-management, Sebeřízení, Efektivita a účelnost, Řízení priorit, Rovnováha pracovního a osobního života, Praktické příklady a jejich využití v práci. Délka: 1 den Určeno pro: 126 osob, Asistenti, Operátoři 126, Počet skupin: Leadership Lidský faktor v procesu řízení a vedení, Personální typologie, Osobnostní rysy řídících pracovníků, Situační podmínky úspěšného jednání vůdců, Autorita jako mozaika vztahu, Autorita a disciplína, Laskavá autorita, Jak rozvíjet sebejistotu a neztrácet cit, Rozhodovat lépe a rychleji, Koučování za účelem zvýšení výkonnosti a motivace zaměstnanců, Zpětná vazba, Hodnotící pohovor, Komunikace vize, strategie a image firmy, Teorie a praxe motivace, Řízení změny. Délka: 1 den, Určeno pro: 11 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Počet skupin: Rétorika Zlepšení mluveného projevu, Řeč jako nástroj, Řečnické útvary a prostředky, Udržování zájmu posluchačů, Verbální a neverbální komunikace, Tvorba osnovy a obsahu řečnického vystoupení, Mentální mapy a paměťový trénink, Práce s publikem. Zvládání trémy. Délka: 1 den Určeno pro: 30 osob, Asistenti, Operátoři 25, Specialisté Human resources 3, Právo 2 Počet skupin: 2 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Zúčastní se celkem 142 osob. Výstup: a) 142 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 15 realizovaných školících dnů (120 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 6 / 19

7 5. Vzdělávací aktivity v oblasti vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí 5.1 Ekologické aspekty činnosti IT, ICT telekomunikační firmy Základní principy udržitelného, šetrného a zodpovědného provozu, Udržitelná spotřeba, provoz, spotřeba energií a vody, odpady, doprava, stravování, občerstvení, rauty. Délka: 1 den Určeno pro: 19 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 3, Právní 2.Pocet skupin: Gender mainstreaming Pojem a jeho význam, Právní rámec rovných příležitostí, Filozofie gender mainstreamingu, Uplatňování perspektivy rovných příležitostí, Gender v organizacích: Co je tender?, Rodová demokracie a gender mainstreaming, Genderová analýza, Praktické cvičení ke genderové analýze, Složky GeM a příklady úspěšné realizace: Příklady ze zemí EU, Praktické cvičení na příkladu instituce, ze které pocházejí účastníci semináře - pojmenovat deficity a východiska. Délka: 1 den, Určeno pro: 19 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 3, Právní 2, Počet skupin: 1 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Účastní se celkem 19 osob. Výstupy: a) 19 proškolených osob (podložené prezenčními listinami) b) 2 školící dny pro každého účastníka školení c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 6. Vzdělávání v oblasti manažerských kompetencí Tato školení představí cílové skupině metodiky vedení projektů, procesního řízení, řízení rizik a řízení finančních toků. 6.1 Projektové řízení Podstata, význam a přínosy projektového řízení, Definice cíle projektu, Postupy plánování, časový rozvrh, alokace zdrojů, rozpočet, Časová posloupnost, kritická cesta, Projektová rizika, Řízení změn a nákladu, Efektivní tok informací projektového týmu. Délka: 2 dny, Určeno pro: 11 osob, Střední management 4, Specialisté Human resources 1, Finance 3, IT 3, Počet skupin: Procesní řízení Problematika a pojmosloví procesního řízení, Základní metody, nástroje a pravidla PR, Etapy realizace PR, Praktický nácvik mapování procesu a aplikace nástrojů PR, Organizační, řídící a komerční procesy (Commercial Engineering). Délka: 1 den, Určeno pro: 11 osob, Strední management 4, Specialisté Human resources 1, Finance 3, IT 3, Počet skupin: 1 7 / 19

8 6.3 Řízení rizik Identifikace a hodnocení rizik, Řízení rizik, Možnosti omezování rizik - předcházení a minimalizace rizik, Informování o riziku, Rizikové faktory a mapa rizik, Rizikové scénáře, Výběr nejvhodnější reakce na rizika. Délka: 1 den, Určeno pro: 11 osob, Střední management 4, Specialisté Human resources 1, Finance 3, IT, Počet skupin: Finanční řízení Základní pojmy z oblasti účetnictví a podnikové ekonomiky, Finanční vs. Manažerské účetnictví a výkaznictví, Právní úprava podnikání v ČR, Finanční výkazy, obsah a členění bilance, výkaz zisku a ztrát, Cash flow, jeho obsah, struktura a vzájemné vazby, Základní změny rozvahových položek v důsledku jednotlivých účetních případů, Tvorba a řízení rozpočtu, Manažerské pojetí nákladu, Investice a financování, investiční propočty, Finanční analýza, analýza horizontální/vertikální, hodnocení pomocí poměrových ukazatelů. Délka: 1den, Určeno pro: 11 osob, Střední management 8, Finance 3.Pocet skupin: 1 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence clenu cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Výstup aktivity Výstupy: a) 11 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 5 školících dnů pro každého účastníka školení c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 7. Vyškolení interních lektorů (Train the trainer) Cílem vzdělávání v oblasti lektoringu je dosažení profesionální úrovně lektorských dovedností ve společnosti. Prvním dílčím cílem je osvojení znalostí a základních poznatků, aby účastníci získali informace o efektivním vzdělávání dospělých a byli schopni připravit realizaci tréninku či semináře. Po absolvování kurzů budou účastníci schopni účinně navrhnout i zrealizovat trénink či školení tak, aby dovedli naučit účastníky svých školení maximum prostřednictvím interaktivních forem a zároveň vyšli vstříc jejich individuálním potřebám. Součástí školení bude převzetí vzniklých výukových modelů a jejich převedení do praxe v rámci udržitelnosti projektu. Níže uvedené kurzy jsou určeny cílové skupině vznikajících interních lektorů, tzn. 6 proškolených osob: Střední management 3, Specialisté HR 3. Počet skupin: Train the Trainer Modul 1 Lektoring a profesní nároky, Profese lektora, zahajovací prezentace a mapování dosavadních zkušeností účastníků, Lektorství, mentorství, koučování a další styly vedení, vymezení problematiky, Koncept výuky, vzdělávání dospělých, představení tématu, úvodní seznámení, Základní principy pedagogiky dospělých, skupinová práce, zadání cvičení, Nároky na lektorskou práci, sdílení zkušeností, tipy na zvládání obtížných situací 8 / 19

9 Počet dní: 1, zúčastní se vybraní členové cílové skupiny, ze kterých se stanou interní lektoři. Jedná se o proškolení 6 osob: Střední management 3, Specialisté HR 3. Pocet skupin: Train the Trainer Modul 2 Osobnost a role interního lektora, Nároky na osobnost interního lektora, předpoklady k výkonu této pracovní role, Image lektora, typologie osobnosti, jak dosáhnout maximálního efektu, Pozice interního lektora, úloha a specifika dané pozice, zkušenosti, Typologie osobnosti a její využití pro lektorskou činnost, typologický test a individuální zapracování výsledku do stylu lektora Počet dní: Train the Trainer Modul 3 Tvorba vzdělávacího programu, design vzdělávacího programu, sestavení manuálu na míru účastníkům kurzu, Výukové cíle a postupy jejich dosažení, didaktické zásady, prezentace s diskuzí, Moderní techniky výuky, doporučení jak předávat informace, řešit problémy, zvládání obtížnějších situací při výuce, jak používat moderní techniku při výuce, Řešení nečekaných problémů, překonávání námitek, doporučení lektora Počet dní: Train the Trainer Modul 4 Tvorba vlastního projektu, Tréninkové modely, realizace vlastního vzdělávacího plánu, zadání projektového úkolu účastníkům dle potřeb jejich praxe, Jak účelně trénovat, nácvik zásad přípravy a tréninku bez záznamu, Edukační projekt, Samostatná ukázka účastníků (příprava, výuka, zpětná vazba), Definování a měření efektivity, výukové a evaluační nástroje, skupinová práce, ukázky hodnotících dotazníku, jejich zpracování. Počet dní: Train the Trainer Modul 5 Metody a technika výuky efektivní prezentace, základy efektivního přenosu informací, úvodní prezentace, Efektivní příprava na prezentaci, postup, zásady, technika, doporučení lektora, Verbální a neverbální stránka projevu, tipy na zlepšení, instruktážní ukázky, diskuze o zkušenostech účastníků, Význam technických prezentačních pomůcek, názorná demonstrace, opakovaný nácvik na individuálním projektu účastníků, videotrénink II., záznam vystoupení prezentace účastníků podruhé pro prokázání kvalitativního zlepšení v prezentačních dovednostech. Počet dní: 1 Výstupy: a) 6 proškolených osob (podložené prezenčními listinami) b) 5 školících dnů pro každého účastníka daných školení c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence Podmínky realizace kurzů: 1. Výuka prvního kurzu bude probíhat v období od nabytí účinnosti smlouvy, poslední kurz bude ukončen v listopadu Přesný termín zahájení bude s vítězným dodavatelem dojednán při podpisu smlouvy. 2. Požadovaná časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin denně (vyučovací hodina 9 / 19

10 v rozsahu 45 minut). 3. Vzdělávání proběhne v prostorách zadavatele. Učebna bude vybavena všemi potřebnými přístroji a učebními pomůckami. Dodavatel zajistí učební materiály pro studenty (bloky, psací potřeby, pomůcky na praktické procvičování). 4. Součástí dodávky budou učební materiály, které k výuce dodavatel dodá. Ve své nabídce specifikuje, o jaké materiály půjde a co budou obsahovat. 5. Kurzy musí obsahovat minimálně obsah určený výše. Pokud dodavatel nabízí kurzy v jiné podobě a kurzy požadovaná témata obsahují, je dodavatel povinen ve své nabídce specifikovat rozdíly mezi nabízenými kurzy a tím, co zadavatel požaduje. 6. Dodavatel na závěr každého samostatného kurzu ověří dosaženou úroveň znalostí a schopností každého studenta. V nabídce popíše způsob a rozsah tohoto ověření. Každý samostatný kurz bude ukončen závěrečným testem, který ověří individuální úroveň nabytých znalostí a dovedností studentů. Na závěr kurzů předá dodavatel úspěšným absolventům certifikáty dosvědčující absolvování kurzů (vzory certifikátů dodavatel vloží do nabídky). 7. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení realizace dalších kurzů na pozdější termín. Nejpozdější možné ukončení posledního kurzu však je listopad Zadavatel se zavazuje změnu termínu jednotlivého kurzu oznámit písemně dodavateli nejméně 14 dnů předem. 9. Dodavatel bude o průběhu výuky pro zadavatele zhotovovat Záznam o průběhu výuky. Tento záznam bude součástí každé faktury dodavatele a bude obsahovat minimálně počet a jména frekventantů, stručný obsah provedené výuky a na konci kurzu stručné zhodnocení práce a profesního vývoje jednotlivých studentů a míry dosažení stanovených cílů. Záznam o průběhu výuky bude v souladu s manuálem vizuální identifikace ESF projektů, tedy s vyznačením příslušných log podporovatelů projektu. Před každým kurzem proběhne vstupní hodnocení úrovně kompetencí účastníků a na konci každého kurzu proběhne hodnocení změny úrovní kompetencí účastníků. 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran Nabídka musí obsahovat: 1) krycí list nabídky 2) cenovou nabídku 3) doklady o prokázání kvalifikačních kritérií 4) specifikace nabídky 5) prohlášení dodavatele 1) Krycí list nabídky Tato část nabídky musí obsahovat název zakázky, identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní firmu/název a sídlo dodavatele, IČ, DIČ, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonního a ového spojení a nabídkovou cenu v podobě vyplněné tabulky dle této Výzvy. Krycí list bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele a opatřen razítkem dodavatele. Vzor krycího listu je uveden v příloze 1 této Výzvy. 2) Cenová nabídka Tato část nabídky musí obsahovat: celkovou rekapitulaci ceny a celkové náklady viz. bod č. 7 této výzvy 10 / 19

11 Dále tato příloha bude obsahovat řádně podepsané prohlášení dodavatele, které bude obsahovat tento text: a) nabídkové ceny uvedené dodavatelem jsou cenami nejvýše přípustnými (pro dobu, ke které se dodavatel zavázal), b) cenová nabídka obsahuje veškeré jednotlivé složky ceny nezbytné k realizaci zakázky tak, aby bylo možno z nich stanovit platnou a konečnou cenu kdykoliv v průběhu smluvního vztahu, c) nabídková cena obsahuje fixní ceny platné po dobu projekt, tzn. do Celková cena nemůže překročit maximální cenu uvedenou v poptávce ( ,00 Kč bez DPH) a nabídka musí plnit všechny minimální požadavky. 3) Doklady o prokázání kvalifikačních kritérií V této kapitole nabídky předloží dodavatel splnění podmínek pro kvalifikaci do hodnocení v rámci výběrového řízení, tak jak je uvedeno v bodě č. 9 této Výzvy 4) Specifikace nabídky Dodavatel předloží: 1) Popis procesů a způsob analýzy potřeb zadavatele, včetně zodpovědných osob za analýzu a výčet jejich zkušeností 2) Popis a časový odhad příprav jednotlivých školení s rozpadem na prezenční školení a e- learning 3) Dodavatel popíše koncept jednotlivých kurzů 4) Seznam lektorů, kteří budou plnit předmět zakázky. Seznam bude obsahovat tyto informace: - který lektor bude vyučovat který kurz. - u každého lektora dodavatel stručně specifikuje jeho dosavadní zkušenosti v následujících oblastech: - Vzdělání, certifikace a odborná oprávnění - Lektorská činnost v oblasti, kterou má lektorovat pro zadavatele; Praktické zkušenosti z oblasti, kterou má lektorovat 5) Návrh a popis výstupů pro zadavatele z výuky dle této výzvy a návrh a popis závěrečného hodnocení kurzů 6) Projektový tým K jednotlivým bodům uvede odpovědné osoby, včetně popisu jejich zkušeností. 5) Prohlášení dodavatele že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, že se soutěžními podmínkami souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými personálními, technickými a ekonomickými kapacitami, které jsou k plnění předmětu zakázky nezbytné. 11 / 19

12 7. Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude formulována jako cena celková a konečná za realizaci vzdělávacích kurzů bez DPH a bude rozepsána do níže uvedené tabulky. Cena bude zahrnovat veškeré činnosti dodavatele nutné pro splnění předmětu zakázky (např.: výuka, zapůjčení případných dalších učebních pomůcek, vyhotovení učebních plánů, příprav, tisk materiálů a testů pro účastníky, vyhodnocení testů, zprávy pro zadavatele, závěrečné hodnocení účastníků apod.). Zadavatel předpokládá, že dodavatelem navržená celková cena nepřesáhne částku ,00 Kč bez DPH. Dodavatel nabídkovou cenu zpracuje do navržené tabulky: Názv kurzu Cena bez DPH DPH Cena celkem Požadovaná časová dotace Celkem Nabídková cena musí být platná nejméně do / 19

13 8. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky v hodin Místo pro podání nabídky Kolbenova 931/40b, Praha 9 - Vysočany, Vyhodnocení nabídek do Způsob předložení nabídky Nabídku podá dodavatel písemně, v originále a jedné kopii v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Součástí nabídky bude CD/DVD ve formátu. pdf obsahující nabídku v elektronické podobě. Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídky budou doručeny na výše uvedenou adresu v řádně uzavřené obálce, označené nápisem Zakázka Customer Care Academy: Komplexní systém vzdělávání a kompetenčního rozvoje zaměstnanců společnosti Contacc SE Dodávka manažerského, komunikačního, interpersonálního, prodejního a obchodního vzdělávání Jazyk zpracování nabídky Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu a opatřené na uzavření razítkem a podpisem dodavatele. Obálka bude dále opatřena celým názvem zakázky, označením Neotevírat a zpáteční poštovní adresou dodavatele. Nabídky je též možné zaslat doporučeným dopisem označeným výše uvedeným způsobem do sídla zadavatele. Takto doručovaná obálka s nabídkou bude vložena do vnější doručovací obálky, která bude označena jako běžná poštovní zásilka. Nabídka musí být doručena zadavateli do skončení soutěžní lhůty. Nabídky doručené po uplynutí soutěžní lhůty budou zaslány neotevřené zpět dodavatelům. Čeština Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude tento dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10ti let od ukončení projektu. 9. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 1) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném 13 / 19

14 spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 2) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 3) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 4) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 5) který není v likvidaci; 6) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 7) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 14 / 19

15 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem místa podnikání či bydliště dodavatele; 8) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; a 9) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 10) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; Splnění základní kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, které je řádně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Č. 2 Vymezení požadavku Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 2) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Č.3 Vymezení požadavku Technické kvalifikační předpoklady: a) působení na relevantním trhu služeb po dobu více než tří let b) obrat zakázek v oblasti vzdělávání v posledních dvou letech přesahující Kč c) ISO 9001 řízení kvality služeb nebo popis systému řízení kvality jakosti ve společnosti 15 / 19

16 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Ad a) Ad b) Ad c) čestné prohlášení čestné prohlášení úředně ověřené kopie certifikátu o zavedení systému řízení jakosti v organizaci uchazeče min. ISO9001, vydaného akreditovanou osobou podle českých technických norem, nebo popis systému řízení kvality jakosti ve společnosti podepsaný zástupcem společnosti 10. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s níže uvedenými kritérii, seřazenými v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje: a. Nabídková cena 50% b. Kvalita konceptu výuky 30% c. Kvalita nabízených služeb 10% d. Kvalita a zkušenosti projektového týmu dodavatele 10% Ad a) Nabídková cena bez DPH v poměru ku rozsahu a množství nabízených kurzů/vzdělávání (50%) Hodnotící komise bude posuzovat celkovou nabídkovou cenu za požadované kurzy bez DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou předmětu zakázky a bude formulována jako cena konečná a nejvyšší možná. Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: Ø nejvýhodnější nabídka (tzn. Ø nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech Ø cena (hodnota) hodnocené nabídky Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. Ad b) Kvalita konceptu výuky (30%) pořadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Dodavatel popíše metody výuky a jejich kombinace využití v rámci výuky, tak aby bylo dosaženo maximální úspěšnosti při zvyšování kompetencí nabídky. Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. 16 / 19

17 Ad c) Kvalita nabízených služeb (10%) Dodavatel zpracuje návrh vzorového studijního plánu pro realizaci jednoho/části kurzu Prodejní dovednosti - dotažení příležitosti po telefonu požadovaného zadavatelem se zaměřením na situaci,, kdy je potenciálnímu zákazníkovi předložena nabídka a ten váhá/je nerozhodný. Do vzorového studijního plánu uchazeč zapracuje požadavek zadavatele na požadované hodiny výuky. Vzorový studijní plán výstižně popíše cíl výuky (ve formě požadovaného souboru vědomostí a dovedností), obsah výuky (stručné osnovy kurzu, stručný obsah jednotlivých požadovaných bloků vědomostí, navržený časový plán k dosažení cíle), prostředky výuky (dodavatel popíše používání učebních pomůcek (způsob použití, častost použití) a pomůcky k výuce, které zajistí. Dále metody výuky (dodavatel popíše svou výukovou strategii s přihlédnutím ke specifičnosti účastníků). Odborníci v hodnotící komisi zadavatele posoudí úroveň vzorového studijního plánu předloženého dodavatelem a hodnotit v něm budou navrhovaný cíl, obsah, prostředky a metody výuky deklarované dodavatelem, které vypovídají o nabízené kvalitě výuky. Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: pořadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Ad d) Kvalita a zkušenosti projektového týmu dodavatele (10%) V tomto hodnotícím kritériu bude zadavatel hodnotit předloženou odbornost, lektorské i praktické zkušenosti lektorského týmu s ohledem na jejich obecnou zkušenost jako lektorů i zkušenost s lektorováním daného předmětu stejné nebo obdobné cílové skupině. Dodavatel do přílohy č. 3 vloží seznam lektorů, kteří budou plnit předmět zakázky. Seznam bude obsahovat tyto informace: - který lektor bude vyučovat který kurz. - u každého lektora dodavatel stručně specifikuje jeho dosavadní zkušenosti v následujících oblastech: Vzdělání, certifikace a odborná oprávnění Praktické zkušenosti z oblasti, kterou má lektorovat Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: pořadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. Nabídka s nejvyšším součtem bodů za hodnotící kritéria, která bude zároveň splňovat všechny ostatní požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídky, bude vyhlášena nabídkou vítěznou. 11. Další požadavky zadavatele Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba za předmět zakázky bude hrazena na základě faktur, jejichž přílohou bude vypracovaný Záznam o průběhu výuky. Splatnost 17 / 19

18 Podmínky změny a ukončení smlouvy daňového dokladu - faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel nepřipouští podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě změny obecně závazných předpisů. Změna smlouvy je možná pouze na základě oboustranné písemné dohody. Zadavatel má právo předčasně ukončit smlouvu v případě hrubého porušení plnění smlouvy dodavatelem (nedodání dohodnutého lektora, nedodávání podkladových materiálů apod.), a v případě neplnění termínů dodávky služeb. Nabídku podá dodavatel písemně, v originále a jedné kopii v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě k podání nabídky. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Součástí nabídky bude CD ve formátu. pdf obsahující nabídku v el. podobě. Formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém médiu apod.) Podmínky plnění formou subdodávek Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. Nabídka bude kvalitně vytištěna na bílém papíře, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku, která nebude respektovat (případně bude respektovat pouze částečně) některou z podmínek stanovených v této výzvě, musí zadavatel z hodnocení nabídek vyřadit. Zadavatel připouští plnění formou subdodávek s tím, že dodavatel plně zodpovídá za kvalitu a termíny plnění. V případě, že dodavatel bude část zakázky plnit prostřednictvím subdodavatele, je povinen v nabídce uvést rozsah plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele a uvést identifikační údaje subdodavatele (minimálně v rozsahu název/jméno, kontakt. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek předložené jedním zadavatelem Datum Místo Praha Podpis 18 / 19

19 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek do výběrového řízení KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje zapisované při otevírání obálek s nabídkami Název dodavatele (obchodní firma nebo název): Adresa dodavatele (celá adresa včetně PSČ): Právní forma: IČ: DIČ: Zástupce dodavatele: Kontakt na zástupce dodavatele (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Název kurzu Cena bez DPH DPH Cena celkem Požadovaná časová dotace Celková cena V.. dne.... dodavatel 19 / 19

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku:

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zakázku: Posílení profesních dovedností a adaptability zaměstnanců společnosti Kaufland Česká republika v. o. s. Název zadavatele: Kaufland Česká republika v.

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky:

Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s. Firma: Název zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDEK v rámci výběrového řízení na zajištění vzdělávacích aktivit Název zakázky: Zmírnění dopadů ekonomické krize vzděláváním zaměstnanců CEMEX Czech Republic, k.s.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na

Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA. k podání cenové nabídky na Obec Čakov, Čakov 19, 373 84 Dubné VÝZVA k podání cenové nabídky na dodávku stavebních prací (tesařské, klempířské a pokrývačské) včetně stavebního materiálu na akci "Oprava krovů a střech hospodářských

Více

Výzva k podání nabídek na zakázku

Výzva k podání nabídek na zakázku Výzva k podání nabídek na zakázku k zakázce na stavební práce zadávané jako zakázka malého rozsahu 3. kategorie podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP mimo režim zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zakázka ) INTERAKTIVNÍ TABULE S PŘÍSLUŠENSTVÍM, SOUBOR INFORMAČNĚ

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Obec Mojné Sídlo: Mojné 19, 382 32 Mojné Zastoupena: Janou Zoufalou starostkou obce Mojné IČ: 00665665 Zadavatel mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Identifikační údaje veřejného zadavatele Zadavatel: Obec Hlubyně Statutární zástupce: Pavel Novotný Adresa: Hlubyně 10, 262 72 Březnice IČ: 006 62 836

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb

Zuzana Fiantoková. 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců v oblasti financí a PC 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WIC Prague s.r.o. Sídlo náměstí

Více

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.

Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j. Výběrová řízení na dodavatele akce podpořené v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu Výtah ze Zásad pro žadatele č.j.:34444/2013-54 1. Úvod Správce Programu pro výběr dodavatele na realizaci

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Efektivní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvýšení adaptability

Více

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o.

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Tato výzva k podání nabídek do výběrového řízení je součástí realizace projektu Vzdělávání pražských zaměstnanců ORESI s.r.o., registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávání v měkkých dovednostech pro projekt Vzdělávací program pro zaměstnance a zaměstnankyně společnosti ELTODO-CITELUM,

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní

Krycí list nabídky. Poskytování právních služeb administrace zadávacího řízení. Jiří Horký, vrchní ředitel, Sekce ekonomická a provozní Příloha č. 1 Krycí list nabídky a) Identifikační údaje veřejného zadavatele: Zadavatel: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00 Praha 7 IČ: 70837627 Zastoupený: Jiří Horký,

Více

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o.

Zadávací dokumentace. A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. Zadávací dokumentace A. NÁZEV ZAKÁZKY Zvýšení adaptability zaměstnanců Atel Energetika Zlín s.r.o. B. DRUH ZAKÁZKY Nákup služeb od dodavatele vzdělávacích kurzů. C. NÁZEV PROGRAMU Operační program Lidské

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák.č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Vybavení

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb.

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Účetnictví on-line, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Účetnictví

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení malého rozsahu na stavební práce Zadavatel Zadavatel: Zástupce: Adresa: IČ: 27965911 DIČ: Lesy města Chebu, s.r.o. Ing. Zdeněk Hoferica, jednatel Nám. Krále Jiřího

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Dotovaný zadavatel, společnost ABREX s.r.o., jejímž jménem jedná Radek Bukovský, jednatel společnosti (dále jako zadavatel ), vyhlašuje podle Závazných postupů pro zadávání zakázek

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015

Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Oprava oplocení Kaunicových kolejí - 1. etapa zadávanou pod zn. VZ 1/2015 O B S A H: část Název poznámka 1. Úvodní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Výběrové řízení pro zakázku Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FORTEX - AGS, a.s.

Výběrové řízení pro zakázku Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FORTEX - AGS, a.s. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro zakázku Efektivní vzdělávání zaměstnanců společnosti FORTEX - AGS, a.s. Zadavatel: FORTEX - AGS, a.s. Šumperk, Jílová 1550/1, PSČ 787 92 IČO/DIČ: 00150584/CZ00150584

Více

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM

Písemná výzva k podání nabídky. Elektrická energie pro SZM SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM Tyršova 1 746 01 Opava +420 553 622 999 szmred@szmo.cz www.szmo.cz Písemná výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky Elektrická energie pro SZM I. Identifikační údaje zadavatele

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace

1) Název zakázky. Město Rousínov, odkanalizování m.č. Vítovice realizační projektová dokumentace Město Rousínov Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov, IČ: 00292281, tel.: 517 324 820, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz, www.rousinov.cz oznamuje zahájení zadávacího řízení na služby Ve smyslu 6 zákona

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Elišky Krásnohorské 4, 736 01 Havířov - Podlesí CZ25875833 Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výzva k podání nabídek Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání zaměstnanců společnosti Ostrapack s.r.o. Pokročilé funkce

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj měkkých dovedností-soft skills (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více