Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti "Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond." VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI CONTACC SE Název zakázky Customer Care Academy: Komplexní systém vzdělávání a kompetenčního rozvoje zaměstnanců společnosti Contacc SE Dodávka manažerského, komunikačního, interpersonálního, prodejního a obchodního vzdělávání 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Contacc SE Sídlo Kolbenova 931/40b, Praha 9 Vysočany, Zápis v OR Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 2 IČ DIČ CZ Právní forma SE Osoba oprávněná jednat za zadavatele Ing. Tomáš Růžička, člen představenstva, Ing. Roman Šťastný, člen představenstva, Kontaktní osoba telefon Ing. Tomáš Řehák, projektový manažer Doba a místo plnění zakázky Kurzy budou poskytovány od účinnosti smlouvy do v prostorách zadavatele. Realizace kurzů bude zahájena nejpozději od července Druh zakázky Zakázka na nákup služeb 4. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH ,00 Kč bez DPH Toto zadávací řízení je realizováno na základě pravidel Operačního programu Praha Adaptabilita. Postup tohoto řízení není stanoven přímo zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 1

2 5. Popis předmětu zakázky Předmětem plnění je poskytnutí 7 vzdělávacích bloků kurzů určené cílové skupině projektu. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci zadavatele a sebezaměstnaní, kteří pro zadavatele vykonávají práce na základě dlouhodobé spolupráce. Zadavatel však požaduje, aby nabídnuté kurzy obsahovaly minimálně všechnu požadovanou problematiku. Zadavatel neumožňuje částečné plnění zakázky. Cílem dodávky je efektivní využití finančních prostředků s maximalizací přínosů pro Zadavatele. Dodávka bude rozdělena do tří částí: 1) Aktualizace analýzy potřeb společnosti dodavatel na základě interakce se zadavatelem provede analýzu odvětvových potřeb společnosti v rámci níže specifikovaných kurzů (poslední analýza byla realizována v roce 2009) 2) Na základě analýzy přizpůsobí dodavatel obsahu kurzů tak, aby byly efektivní pro výkon zaměstnanců zadavatele a napomohly tak lépe plnit firemní cíle 3) Samotná realizace jednotlivých kurzů dle podmínek uvedených v požadavkách na kurzy - Součástí všech kurzů bude vždy praktické zkoušení a využití v reálném provozu Požadované kurzy: 1. Vzdělávání v oblasti komunikace Dodané vzdělávací kurzy budou kombinací prezenčního vzdělávání, testování v praxi a e-learningu s podporou e-testingu. Vytvořený e-learning bude sloužit k prohloubení získaných znalostí a pro výuku nových zaměstnanců v rámci udržitelnosti projektu. Na začátku plnění proběhne příprava IT prostředí zadavatele pro následné vložení e-learningových částí kurzu (úpravu provede vybraný dodavatel e-learningu za součinnosti zadavatele). 1.1 Komunikace úvod, základy, obecná východiska dalšího rozvoje Cílem kurzu je osvojit cílové skupině základní komunikační dovednosti se zaměřením na: Komunikační styl a účinnější práce se stylem, Verbální a neverbální složka komunikace, Trénink komunikace, Zpětná vazba, Jednoduchá struktura komunikace, Kladení otázek a reakce, Emoce, Chyby v komunikaci, Konflikt, Efektivní chvála a kritika a obrana proti manipulaci. Vytvoření e- learningu. Tento kurz bude určen primárně pro nově příchozí zaměstnance pro osvojení základních principů řízení hovorů po telefonu a jako opakování pro současné zaměstnance (zamezení návratu k zlozvykům). Délka: 1 den, Určeno pro: Asistenti operátoři 126 osob, Počet skupin: Komunikace a komunikační dovednosti pro operátory a asistenty kontaktního centra I. Cílem kurzu je osvojit cílové skupině základní komunikační dovednosti v oblasti prodeje a péče o zákazníky po telefonu se zaměřením na telefonní kontakt a komunikaci po telefonu specifika prvního kontaktu, telefonickou komunikaci se zákazníkem, zpětnou vazbu po telefonu a návazné, follow up a rutinní opakované telefonáty. Kurz musí současně automatizovat dovednosti u cílové skupiny: Analýza stávající situace hovoru, Základní komunikační prvky hovorů, Posilování a hodnocení hovorů/týmu, Specifika interní komunikace, Trénink typických situací. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: Asistenti operátoři 126 osob, Počet skupin: 9 2 / 19

3 1.3 Komunikace a komunikační dovedností pro operátory a asistenty kontaktního centra II. Jedná se o navazující kurz na školení 1.2, kdy je cílem rozšíření kompetencí cílové skupiny o dodatečné komunikační dovednosti v oblasti prodeje a péče o zákazníky po telefonu se zaměřením na komunikaci jako nástroj k dosažení cílu organizace. Kurz musí současně automatizovat dovednosti u cílové skupiny v oblastech: Komunikační kontext, Komunikační struktury organizace, Sociální interakce skupin, Situační a organizační faktory, Komunikační sítě, Networking, Network development, Bariéry mnohaúrovňové komunikační sítě, Efektivní zpětná vazba, Krizové a konfliktní situace při telefonickém obchodním kontaktu. Praktický nácvik. Vytvorení e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: Asistenti operátoři 126 osob, Počet skupin: Manažerské komunikační kompetence pro vedoucí a manažerské pracovníky I. Cílem školení jsou komunikační dovednosti využitelné při každodenní činnosti středního managementu a THP pracovníků se zaměřením na rozšíření manažerských kompetencí: Různé typy komunikace, Výběrová řízení, Kritika, Pochvala, Hodnotící pohovory, Asertivita, Koučink. Vytvoření e- learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: 17 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 1, Právní 2, Počet skupin: Manažerské komunikační kompetence pro vedoucí a manažerské pracovníky II. Jedná se o navazující kurz na školení 1.4, kdy je cílem školení rozvoj komunikačních dovedností využitelných při každodenní činnosti středního managementu a THP pracovníků se zaměřením na rozšíření manažerských kompetencí: Konflikty, Diskuse o významu jednotlivých typu komunikace mezi manažerem a podřízenými, Zpětná vazba, Efektivní kritika a pochvala. Vytvoření e-learningu Délka: 2 dny, Určeno pro: 17 osob (viz. 1.4), Počet skupin: 2 Jedná se o uzavřené kurzy, kde bude v rámci realizace ke každému kurzu vytvořen e-learningový modul, který vytvoří dodavatel. Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Zúčastní se celkem 143 osob. Výstup: a) 143 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 33 realizovaných školících dnů (264 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence e) 5 e-learningových modulů k realizovaným kurzům 2. Vzdělávání v oblasti prodejních a obchodních dovedností Dodané vzdělávací kurzy budou kombinací prezenčního vzdělávání a e-learningu s podporou e- testingu. Vytvořený e-learning bude sloužit k prohloubení získaných znalostí současných zaměstnanců a pro výuku nových zaměstnanců v období udržitelnosti projektu. 2.1 Vyjednávání pro pokročilé Cílem školení je zlepšení vyjednávacích dovedností využitelných při každodenní činnosti středního managementu a THP pracovníků: Úspěšnost vyjednávacích procesů, Kritické momenty a konfliktní 3 / 19

4 situace při vyjednávání, Vyjednávací styly, Vědomé využití účinné vyjednávací techniky, Kreativní vyjednávací nástroje, Využití komunikačních dovedností pro dosažení vyjednávacího cíle, Využití zdrojů ve vyjednávání, Nestandardní a stresové vyjednávací situace, Rozvoj dlouhodobých vztahu s vyjednávacími partnery. Vytvoření e-learningu. Školení zvýší primárně kompetence ve vyjednávání s obchodními partnery pro zvýšení efektivity společnosti. Délka: 2 dny, Určeno pro: 19 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 3, Právní 2, Počet skupin: Obchodní a prodejní dovednosti Představení přístupů a postupů využívaných předními světovými podniky při realizaci svých strategických a obchodních záměrů. Cílem kurzu je zvýšení efektivity prodejních hovorů při zaměření na kritické pasáže jednotlivých hovorů: Úvod, Produkt, Prodej, Finalizace s ohledem na samotné chování zákazníka. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: 126 osob, Asistenti, operátoři 126, Počet skupin: Nákupní chování IT, ICT služby Pokročilé způsoby obchodní a prodejní argumentace při prodeji IT a ICT služeb: Alternativní negociační techniky, Metodika vyjednávání o poradenství, Principy a nástrojcích Key Account Managementu, Klientské typologie, Metody a techniky řešení námitek. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Urceno pro: 126 osob, Asistenti, operátoři 126, Počet skupin: Asertivita Základní pravidla asertivity, verbální a neverbální komunikace: Asertivní práva a základní asertivní techniky, Aktivní naslouchání, vcítění, Umění odmítnout a umění ocenit, Zvládání kritiky a manipulace a Aplikace asertivity na pracovní vztahy - pozitivní řízení. Umění kompromisu na pracovišti, sebeprosazení a sebeprezentace. Vytvoření e-learningu. Délka: 1 den, Určeno pro: 145 osob, celá cílová skupina, Počet skupin: 10 Jedná se o uzavřené kurzy, kde bude v rámci realizace ke každému kurzu vytvořen e-learningový modul, který vytvoří vybraný dodavatel vzdělávání. Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Zúčastní se celkem 145 osob. Výstup: a) 145 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 32 realizovaných školících dnů (256 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence e) 4 e-learnigové moduly k realizovaným kurzům 3. Vzdělávání v oblasti manažerského řízení lidských zdrojů Kurzy uvedené v této klíčově aktivitě přinesou cílové skupině potřebnou úroveň kompetencí v oblasti řízeni lidských zdrojů pro manažery, nemanažery, personalisty a nepersonalisty v kontaktním centru a zároveň poskytují personalistům Zadavatele prostor pro další rozvoj jejich znalostí. 3.1 Kurz základu "Managing people" pro manažery Kurz určen pro zaměstnance, kteří vedou nebo budou vést podřízené s cílem správného vedení: 4 / 19

5 Osobnost manažera, Manažerské styly a jejich praktické uplatnění, Management versus Leadership, Manažerské kompetence, Time management, Delegování, Základy manažerské komunikace, Motivace, Základy koučinku jako moderní metody řízení, Jednotlivé aspekty řízení jednotlivců, řízení týmu (týmové role, komunikace v týmu, porady), Krizový management. Délka: 1 den, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: Osobnostní typologie pro manažery I.- úvod Důležité a komplexní porozumění sobě samému a druhým jako manažerský nástroj: Systematické pochopení jinakosti jednotlivců, Dělení lidí do kategorií podle toho, jak vnímají svět, jak se rozhodují, co chtějí, Využití osobnostní typologie v pracovním živote/při řízení lidí (motivaci). Součástí bude převedení znalostí do praxe s hodnocením výsledku. Délka: 2 dny, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: Osobnostní typologie pro manažery II. - pokročilá aplikace Jedná se o navazující kurz na předchozí kurz 3.2 se zaměřením na konflikty a týmovou komunikaci: Praktická aplikace osobnostní typologie v konkrétních pracovních situacích, Jak osobnostní typologie vstupuje do komunikace na pracovišti a jak ovlivňuje řešení konfliktu, Osobnostní typologie a řízení týmu, Praktické příklady a jejich využití při manažerské práci. Délka: 2 dny, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 1, Počet skupin: Kompetenční řízení lidského kapitálu Základní pojmy kompetenčního řízení, Tvorba a správa kompetenčního profilu, Kompetenční mapa a organizační struktura, Základy kompetenčního managementu, IT podpora kompetenčního řízení. Praktické příklady a jejich využití při manažerské práci. Délka: 2 dny, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: Tvorba a řízení systému firemního vzdělávání Tento kurz navazuje na předchozí kurz 3.4 se zaměřením na: Plánování rozvoje zaměstnanců. Motivace ke vzdělávání vs. pracovní povinnosti. Základy tvorby úspěšné HR strategie, Tvorba systému vzdělávání ve firmě, Specifika vzdělávání dospělých. Délka: 1 den, Určeno pro: 15 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT, Počet skupin: 1 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení. Zúčastní se celkem 15 osob. Výstup: a) 15 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 8 realizovaných školících dnů (64 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 5 / 19

6 4. Vzdělávání v oblasti interpersonálních dovedností 4.1 Prezentační dovednosti Zásady úspěšné prezentace, Úskalí a řešení potíží při prezentaci, Konkrétní aplikace prezentačních dovedností v manažerské praxi, Využití při vedení porad s podřízenými i při odborných prezentací, Praktický nácvik mluveného projevu (natáčení, rozbor, poučení). Délka: 2 dny, Určeno pro: 16 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, Právo 2, Počet skupin: Stress management Základní oblasti stresu a jejich projevy, Fáze vývoje stresu, Neuvědomovaná zátěž působí obtíže, Jak preventivně odhalit příznaky stresu, Hledání individuální míry výdrže, Základní mechanismy působení zátěže, Mapování stresoru v osobním i profesním živote, Nebezpečí ztráty motivace v práci - "burn out" syndrom, Základní obrany proti stresu (techniky a postoje pro zvládání napětí v rozmanitých oblastech života), Adaptační životní styl, Rozvoj kompetencí, Odolnost vůči stresu, Organizace práce a času, Time-management, Sebeřízení, Efektivita a účelnost, Řízení priorit, Rovnováha pracovního a osobního života, Praktické příklady a jejich využití v práci. Délka: 1 den Určeno pro: 126 osob, Asistenti, Operátoři 126, Počet skupin: Leadership Lidský faktor v procesu řízení a vedení, Personální typologie, Osobnostní rysy řídících pracovníků, Situační podmínky úspěšného jednání vůdců, Autorita jako mozaika vztahu, Autorita a disciplína, Laskavá autorita, Jak rozvíjet sebejistotu a neztrácet cit, Rozhodovat lépe a rychleji, Koučování za účelem zvýšení výkonnosti a motivace zaměstnanců, Zpětná vazba, Hodnotící pohovor, Komunikace vize, strategie a image firmy, Teorie a praxe motivace, Řízení změny. Délka: 1 den, Určeno pro: 11 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Počet skupin: Rétorika Zlepšení mluveného projevu, Řeč jako nástroj, Řečnické útvary a prostředky, Udržování zájmu posluchačů, Verbální a neverbální komunikace, Tvorba osnovy a obsahu řečnického vystoupení, Mentální mapy a paměťový trénink, Práce s publikem. Zvládání trémy. Délka: 1 den Určeno pro: 30 osob, Asistenti, Operátoři 25, Specialisté Human resources 3, Právo 2 Počet skupin: 2 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Zúčastní se celkem 142 osob. Výstup: a) 142 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 15 realizovaných školících dnů (120 realizovaných školících hodin) c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 6 / 19

7 5. Vzdělávací aktivity v oblasti vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a rovných příležitostí 5.1 Ekologické aspekty činnosti IT, ICT telekomunikační firmy Základní principy udržitelného, šetrného a zodpovědného provozu, Udržitelná spotřeba, provoz, spotřeba energií a vody, odpady, doprava, stravování, občerstvení, rauty. Délka: 1 den Určeno pro: 19 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 3, Právní 2.Pocet skupin: Gender mainstreaming Pojem a jeho význam, Právní rámec rovných příležitostí, Filozofie gender mainstreamingu, Uplatňování perspektivy rovných příležitostí, Gender v organizacích: Co je tender?, Rodová demokracie a gender mainstreaming, Genderová analýza, Praktické cvičení ke genderové analýze, Složky GeM a příklady úspěšné realizace: Příklady ze zemí EU, Praktické cvičení na příkladu instituce, ze které pocházejí účastníci semináře - pojmenovat deficity a východiska. Délka: 1 den, Určeno pro: 19 osob, Střední management 8, Specialisté Human resources 3, Finance 3, IT 3, Právní 2, Počet skupin: 1 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence členů cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Účastní se celkem 19 osob. Výstupy: a) 19 proškolených osob (podložené prezenčními listinami) b) 2 školící dny pro každého účastníka školení c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 6. Vzdělávání v oblasti manažerských kompetencí Tato školení představí cílové skupině metodiky vedení projektů, procesního řízení, řízení rizik a řízení finančních toků. 6.1 Projektové řízení Podstata, význam a přínosy projektového řízení, Definice cíle projektu, Postupy plánování, časový rozvrh, alokace zdrojů, rozpočet, Časová posloupnost, kritická cesta, Projektová rizika, Řízení změn a nákladu, Efektivní tok informací projektového týmu. Délka: 2 dny, Určeno pro: 11 osob, Střední management 4, Specialisté Human resources 1, Finance 3, IT 3, Počet skupin: Procesní řízení Problematika a pojmosloví procesního řízení, Základní metody, nástroje a pravidla PR, Etapy realizace PR, Praktický nácvik mapování procesu a aplikace nástrojů PR, Organizační, řídící a komerční procesy (Commercial Engineering). Délka: 1 den, Určeno pro: 11 osob, Strední management 4, Specialisté Human resources 1, Finance 3, IT 3, Počet skupin: 1 7 / 19

8 6.3 Řízení rizik Identifikace a hodnocení rizik, Řízení rizik, Možnosti omezování rizik - předcházení a minimalizace rizik, Informování o riziku, Rizikové faktory a mapa rizik, Rizikové scénáře, Výběr nejvhodnější reakce na rizika. Délka: 1 den, Určeno pro: 11 osob, Střední management 4, Specialisté Human resources 1, Finance 3, IT, Počet skupin: Finanční řízení Základní pojmy z oblasti účetnictví a podnikové ekonomiky, Finanční vs. Manažerské účetnictví a výkaznictví, Právní úprava podnikání v ČR, Finanční výkazy, obsah a členění bilance, výkaz zisku a ztrát, Cash flow, jeho obsah, struktura a vzájemné vazby, Základní změny rozvahových položek v důsledku jednotlivých účetních případů, Tvorba a řízení rozpočtu, Manažerské pojetí nákladu, Investice a financování, investiční propočty, Finanční analýza, analýza horizontální/vertikální, hodnocení pomocí poměrových ukazatelů. Délka: 1den, Určeno pro: 11 osob, Střední management 8, Finance 3.Pocet skupin: 1 Před zahájením každého kurzu bude testována vstupní úroveň kompetence clenu cílové skupiny a po ukončení bude testována změna kompetence. Dále budou vyplňovány hodnotící formuláře pro zajištění zpětné vazby. Výstup aktivity Výstupy: a) 11 proškolených osob, (podložené prezenčními listinami) b) 5 školících dnů pro každého účastníka školení c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence 7. Vyškolení interních lektorů (Train the trainer) Cílem vzdělávání v oblasti lektoringu je dosažení profesionální úrovně lektorských dovedností ve společnosti. Prvním dílčím cílem je osvojení znalostí a základních poznatků, aby účastníci získali informace o efektivním vzdělávání dospělých a byli schopni připravit realizaci tréninku či semináře. Po absolvování kurzů budou účastníci schopni účinně navrhnout i zrealizovat trénink či školení tak, aby dovedli naučit účastníky svých školení maximum prostřednictvím interaktivních forem a zároveň vyšli vstříc jejich individuálním potřebám. Součástí školení bude převzetí vzniklých výukových modelů a jejich převedení do praxe v rámci udržitelnosti projektu. Níže uvedené kurzy jsou určeny cílové skupině vznikajících interních lektorů, tzn. 6 proškolených osob: Střední management 3, Specialisté HR 3. Počet skupin: Train the Trainer Modul 1 Lektoring a profesní nároky, Profese lektora, zahajovací prezentace a mapování dosavadních zkušeností účastníků, Lektorství, mentorství, koučování a další styly vedení, vymezení problematiky, Koncept výuky, vzdělávání dospělých, představení tématu, úvodní seznámení, Základní principy pedagogiky dospělých, skupinová práce, zadání cvičení, Nároky na lektorskou práci, sdílení zkušeností, tipy na zvládání obtížných situací 8 / 19

9 Počet dní: 1, zúčastní se vybraní členové cílové skupiny, ze kterých se stanou interní lektoři. Jedná se o proškolení 6 osob: Střední management 3, Specialisté HR 3. Pocet skupin: Train the Trainer Modul 2 Osobnost a role interního lektora, Nároky na osobnost interního lektora, předpoklady k výkonu této pracovní role, Image lektora, typologie osobnosti, jak dosáhnout maximálního efektu, Pozice interního lektora, úloha a specifika dané pozice, zkušenosti, Typologie osobnosti a její využití pro lektorskou činnost, typologický test a individuální zapracování výsledku do stylu lektora Počet dní: Train the Trainer Modul 3 Tvorba vzdělávacího programu, design vzdělávacího programu, sestavení manuálu na míru účastníkům kurzu, Výukové cíle a postupy jejich dosažení, didaktické zásady, prezentace s diskuzí, Moderní techniky výuky, doporučení jak předávat informace, řešit problémy, zvládání obtížnějších situací při výuce, jak používat moderní techniku při výuce, Řešení nečekaných problémů, překonávání námitek, doporučení lektora Počet dní: Train the Trainer Modul 4 Tvorba vlastního projektu, Tréninkové modely, realizace vlastního vzdělávacího plánu, zadání projektového úkolu účastníkům dle potřeb jejich praxe, Jak účelně trénovat, nácvik zásad přípravy a tréninku bez záznamu, Edukační projekt, Samostatná ukázka účastníků (příprava, výuka, zpětná vazba), Definování a měření efektivity, výukové a evaluační nástroje, skupinová práce, ukázky hodnotících dotazníku, jejich zpracování. Počet dní: Train the Trainer Modul 5 Metody a technika výuky efektivní prezentace, základy efektivního přenosu informací, úvodní prezentace, Efektivní příprava na prezentaci, postup, zásady, technika, doporučení lektora, Verbální a neverbální stránka projevu, tipy na zlepšení, instruktážní ukázky, diskuze o zkušenostech účastníků, Význam technických prezentačních pomůcek, názorná demonstrace, opakovaný nácvik na individuálním projektu účastníků, videotrénink II., záznam vystoupení prezentace účastníků podruhé pro prokázání kvalitativního zlepšení v prezentačních dovednostech. Počet dní: 1 Výstupy: a) 6 proškolených osob (podložené prezenčními listinami) b) 5 školících dnů pro každého účastníka daných školení c) vzdělávací materiály v tištěné a elektronické podobě d) hodnotící formuláře a formuláře dokumentující změnu příslušné kompetence Podmínky realizace kurzů: 1. Výuka prvního kurzu bude probíhat v období od nabytí účinnosti smlouvy, poslední kurz bude ukončen v listopadu Přesný termín zahájení bude s vítězným dodavatelem dojednán při podpisu smlouvy. 2. Požadovaná časová dotace kurzu je 8 vyučovacích hodin denně (vyučovací hodina 9 / 19

10 v rozsahu 45 minut). 3. Vzdělávání proběhne v prostorách zadavatele. Učebna bude vybavena všemi potřebnými přístroji a učebními pomůckami. Dodavatel zajistí učební materiály pro studenty (bloky, psací potřeby, pomůcky na praktické procvičování). 4. Součástí dodávky budou učební materiály, které k výuce dodavatel dodá. Ve své nabídce specifikuje, o jaké materiály půjde a co budou obsahovat. 5. Kurzy musí obsahovat minimálně obsah určený výše. Pokud dodavatel nabízí kurzy v jiné podobě a kurzy požadovaná témata obsahují, je dodavatel povinen ve své nabídce specifikovat rozdíly mezi nabízenými kurzy a tím, co zadavatel požaduje. 6. Dodavatel na závěr každého samostatného kurzu ověří dosaženou úroveň znalostí a schopností každého studenta. V nabídce popíše způsob a rozsah tohoto ověření. Každý samostatný kurz bude ukončen závěrečným testem, který ověří individuální úroveň nabytých znalostí a dovedností studentů. Na závěr kurzů předá dodavatel úspěšným absolventům certifikáty dosvědčující absolvování kurzů (vzory certifikátů dodavatel vloží do nabídky). 7. Zadavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení realizace dalších kurzů na pozdější termín. Nejpozdější možné ukončení posledního kurzu však je listopad Zadavatel se zavazuje změnu termínu jednotlivého kurzu oznámit písemně dodavateli nejméně 14 dnů předem. 9. Dodavatel bude o průběhu výuky pro zadavatele zhotovovat Záznam o průběhu výuky. Tento záznam bude součástí každé faktury dodavatele a bude obsahovat minimálně počet a jména frekventantů, stručný obsah provedené výuky a na konci kurzu stručné zhodnocení práce a profesního vývoje jednotlivých studentů a míry dosažení stanovených cílů. Záznam o průběhu výuky bude v souladu s manuálem vizuální identifikace ESF projektů, tedy s vyznačením příslušných log podporovatelů projektu. Před každým kurzem proběhne vstupní hodnocení úrovně kompetencí účastníků a na konci každého kurzu proběhne hodnocení změny úrovní kompetencí účastníků. 6. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Každý list nabídky bude očíslován a v obsahu bude popsána nejen posloupnost dokumentů, ale i jejich umístění pomocí čísel stran Nabídka musí obsahovat: 1) krycí list nabídky 2) cenovou nabídku 3) doklady o prokázání kvalifikačních kritérií 4) specifikace nabídky 5) prohlášení dodavatele 1) Krycí list nabídky Tato část nabídky musí obsahovat název zakázky, identifikační údaje dodavatele, tj. obchodní firmu/název a sídlo dodavatele, IČ, DIČ, s označením pověřeného zástupce pro případné další jednání, včetně uvedení telefonního a ového spojení a nabídkovou cenu v podobě vyplněné tabulky dle této Výzvy. Krycí list bude podepsán statutárním zástupcem dodavatele a opatřen razítkem dodavatele. Vzor krycího listu je uveden v příloze 1 této Výzvy. 2) Cenová nabídka Tato část nabídky musí obsahovat: celkovou rekapitulaci ceny a celkové náklady viz. bod č. 7 této výzvy 10 / 19

11 Dále tato příloha bude obsahovat řádně podepsané prohlášení dodavatele, které bude obsahovat tento text: a) nabídkové ceny uvedené dodavatelem jsou cenami nejvýše přípustnými (pro dobu, ke které se dodavatel zavázal), b) cenová nabídka obsahuje veškeré jednotlivé složky ceny nezbytné k realizaci zakázky tak, aby bylo možno z nich stanovit platnou a konečnou cenu kdykoliv v průběhu smluvního vztahu, c) nabídková cena obsahuje fixní ceny platné po dobu projekt, tzn. do Celková cena nemůže překročit maximální cenu uvedenou v poptávce ( ,00 Kč bez DPH) a nabídka musí plnit všechny minimální požadavky. 3) Doklady o prokázání kvalifikačních kritérií V této kapitole nabídky předloží dodavatel splnění podmínek pro kvalifikaci do hodnocení v rámci výběrového řízení, tak jak je uvedeno v bodě č. 9 této Výzvy 4) Specifikace nabídky Dodavatel předloží: 1) Popis procesů a způsob analýzy potřeb zadavatele, včetně zodpovědných osob za analýzu a výčet jejich zkušeností 2) Popis a časový odhad příprav jednotlivých školení s rozpadem na prezenční školení a e- learning 3) Dodavatel popíše koncept jednotlivých kurzů 4) Seznam lektorů, kteří budou plnit předmět zakázky. Seznam bude obsahovat tyto informace: - který lektor bude vyučovat který kurz. - u každého lektora dodavatel stručně specifikuje jeho dosavadní zkušenosti v následujících oblastech: - Vzdělání, certifikace a odborná oprávnění - Lektorská činnost v oblasti, kterou má lektorovat pro zadavatele; Praktické zkušenosti z oblasti, kterou má lektorovat 5) Návrh a popis výstupů pro zadavatele z výuky dle této výzvy a návrh a popis závěrečného hodnocení kurzů 6) Projektový tým K jednotlivým bodům uvede odpovědné osoby, včetně popisu jejich zkušeností. 5) Prohlášení dodavatele že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou zakázky, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, že se soutěžními podmínkami souhlasí a respektuje je a že disponuje takovými personálními, technickými a ekonomickými kapacitami, které jsou k plnění předmětu zakázky nezbytné. 11 / 19

12 7. Požadavek na zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude formulována jako cena celková a konečná za realizaci vzdělávacích kurzů bez DPH a bude rozepsána do níže uvedené tabulky. Cena bude zahrnovat veškeré činnosti dodavatele nutné pro splnění předmětu zakázky (např.: výuka, zapůjčení případných dalších učebních pomůcek, vyhotovení učebních plánů, příprav, tisk materiálů a testů pro účastníky, vyhodnocení testů, zprávy pro zadavatele, závěrečné hodnocení účastníků apod.). Zadavatel předpokládá, že dodavatelem navržená celková cena nepřesáhne částku ,00 Kč bez DPH. Dodavatel nabídkovou cenu zpracuje do navržené tabulky: Názv kurzu Cena bez DPH DPH Cena celkem Požadovaná časová dotace Celkem Nabídková cena musí být platná nejméně do / 19

13 8. Lhůta a místo pro podání nabídky a způsob předložení nabídky Lhůta pro podání nabídky v hodin Místo pro podání nabídky Kolbenova 931/40b, Praha 9 - Vysočany, Vyhodnocení nabídek do Způsob předložení nabídky Nabídku podá dodavatel písemně, v originále a jedné kopii v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Součástí nabídky bude CD/DVD ve formátu. pdf obsahující nabídku v elektronické podobě. Jednotlivé přílohy nabídky budou přehledně označeny, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídky budou doručeny na výše uvedenou adresu v řádně uzavřené obálce, označené nápisem Zakázka Customer Care Academy: Komplexní systém vzdělávání a kompetenčního rozvoje zaměstnanců společnosti Contacc SE Dodávka manažerského, komunikačního, interpersonálního, prodejního a obchodního vzdělávání Jazyk zpracování nabídky Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu a opatřené na uzavření razítkem a podpisem dodavatele. Obálka bude dále opatřena celým názvem zakázky, označením Neotevírat a zpáteční poštovní adresou dodavatele. Nabídky je též možné zaslat doporučeným dopisem označeným výše uvedeným způsobem do sídla zadavatele. Takto doručovaná obálka s nabídkou bude vložena do vnější doručovací obálky, která bude označena jako běžná poštovní zásilka. Nabídka musí být doručena zadavateli do skončení soutěžní lhůty. Nabídky doručené po uplynutí soutěžní lhůty budou zaslány neotevřené zpět dodavatelům. Čeština Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude tento dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10ti let od ukončení projektu. 9. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Č. 1 Vymezení požadavku Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: 1) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném 13 / 19

14 spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatele splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 2) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; 3) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; 4) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, 5) který není v likvidaci; 6) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; 7) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 14 / 19

15 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem místa podnikání či bydliště dodavatele; 8) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; a 9) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. 10) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek; Splnění základní kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, které je řádně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Č. 2 Vymezení požadavku Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: 1) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 2) Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Dodavatel dokládá originál či úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, který není k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Dále dodavatel dokládá doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; tímto dokladem může být originál či úředně ověřená kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu. Č.3 Vymezení požadavku Technické kvalifikační předpoklady: a) působení na relevantním trhu služeb po dobu více než tří let b) obrat zakázek v oblasti vzdělávání v posledních dvou letech přesahující Kč c) ISO 9001 řízení kvality služeb nebo popis systému řízení kvality jakosti ve společnosti 15 / 19

16 Způsob prokázání splnění požadavku dodavatelem Ad a) Ad b) Ad c) čestné prohlášení čestné prohlášení úředně ověřené kopie certifikátu o zavedení systému řízení jakosti v organizaci uchazeče min. ISO9001, vydaného akreditovanou osobou podle českých technických norem, nebo popis systému řízení kvality jakosti ve společnosti podepsaný zástupcem společnosti 10. Hodnotící kritéria a metoda hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s níže uvedenými kritérii, seřazenými v sestupném pořadí podle významu, který jim zadavatel přisuzuje: a. Nabídková cena 50% b. Kvalita konceptu výuky 30% c. Kvalita nabízených služeb 10% d. Kvalita a zkušenosti projektového týmu dodavatele 10% Ad a) Nabídková cena bez DPH v poměru ku rozsahu a množství nabízených kurzů/vzdělávání (50%) Hodnotící komise bude posuzovat celkovou nabídkovou cenu za požadované kurzy bez DPH. Tato cena bude zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou předmětu zakázky a bude formulována jako cena konečná a nejvyšší možná. Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: Ø nejvýhodnější nabídka (tzn. Ø nejnižší cena) 100 x x váha vyjádřená v procentech Ø cena (hodnota) hodnocené nabídky Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. Ad b) Kvalita konceptu výuky (30%) pořadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Dodavatel popíše metody výuky a jejich kombinace využití v rámci výuky, tak aby bylo dosaženo maximální úspěšnosti při zvyšování kompetencí nabídky. Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. 16 / 19

17 Ad c) Kvalita nabízených služeb (10%) Dodavatel zpracuje návrh vzorového studijního plánu pro realizaci jednoho/části kurzu Prodejní dovednosti - dotažení příležitosti po telefonu požadovaného zadavatelem se zaměřením na situaci,, kdy je potenciálnímu zákazníkovi předložena nabídka a ten váhá/je nerozhodný. Do vzorového studijního plánu uchazeč zapracuje požadavek zadavatele na požadované hodiny výuky. Vzorový studijní plán výstižně popíše cíl výuky (ve formě požadovaného souboru vědomostí a dovedností), obsah výuky (stručné osnovy kurzu, stručný obsah jednotlivých požadovaných bloků vědomostí, navržený časový plán k dosažení cíle), prostředky výuky (dodavatel popíše používání učebních pomůcek (způsob použití, častost použití) a pomůcky k výuce, které zajistí. Dále metody výuky (dodavatel popíše svou výukovou strategii s přihlédnutím ke specifičnosti účastníků). Odborníci v hodnotící komisi zadavatele posoudí úroveň vzorového studijního plánu předloženého dodavatelem a hodnotit v něm budou navrhovaný cíl, obsah, prostředky a metody výuky deklarované dodavatelem, které vypovídají o nabízené kvalitě výuky. Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: pořadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Ad d) Kvalita a zkušenosti projektového týmu dodavatele (10%) V tomto hodnotícím kritériu bude zadavatel hodnotit předloženou odbornost, lektorské i praktické zkušenosti lektorského týmu s ohledem na jejich obecnou zkušenost jako lektorů i zkušenost s lektorováním daného předmětu stejné nebo obdobné cílové skupině. Dodavatel do přílohy č. 3 vloží seznam lektorů, kteří budou plnit předmět zakázky. Seznam bude obsahovat tyto informace: - který lektor bude vyučovat který kurz. - u každého lektora dodavatel stručně specifikuje jeho dosavadní zkušenosti v následujících oblastech: Vzdělání, certifikace a odborná oprávnění Praktické zkušenosti z oblasti, kterou má lektorovat Kriterium bude hodnoceno dle následujícího vzorce: pořadí nabídky - 1 ( x 100 ) x váha vyjádřená v procentech počet hodnocených nabídek Nabídky budou seřazeny od nejlepší po nejhorší, přičemž pro hodnocení bude použit uvedený vzorec. Nabídka s nejvyšším součtem bodů za hodnotící kritéria, která bude zároveň splňovat všechny ostatní požadavky uvedené v této výzvě k podání nabídky, bude vyhlášena nabídkou vítěznou. 11. Další požadavky zadavatele Platební podmínky Zadavatel neposkytuje zálohy. Platba za předmět zakázky bude hrazena na základě faktur, jejichž přílohou bude vypracovaný Záznam o průběhu výuky. Splatnost 17 / 19

18 Podmínky změny a ukončení smlouvy daňového dokladu - faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel nepřipouští podmínky pro překročení nabídkové ceny, kromě změny obecně závazných předpisů. Změna smlouvy je možná pouze na základě oboustranné písemné dohody. Zadavatel má právo předčasně ukončit smlouvu v případě hrubého porušení plnění smlouvy dodavatelem (nedodání dohodnutého lektora, nedodávání podkladových materiálů apod.), a v případě neplnění termínů dodávky služeb. Nabídku podá dodavatel písemně, v originále a jedné kopii v souladu s podmínkami uvedenými v této výzvě k podání nabídky. Nabídka včetně veškerých dokumentů bude zpracována v českém jazyce. Součástí nabídky bude CD ve formátu. pdf obsahující nabídku v el. podobě. Formální požadavky na zpracování nabídky (např. podání nabídky na elektronickém médiu apod.) Podmínky plnění formou subdodávek Požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připouští. Nabídka bude kvalitně vytištěna na bílém papíře, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity a celá nabídka bude zabezpečena proti neoprávněnému nakládání s jednotlivými listy. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídku, která nebude respektovat (případně bude respektovat pouze částečně) některou z podmínek stanovených v této výzvě, musí zadavatel z hodnocení nabídek vyřadit. Zadavatel připouští plnění formou subdodávek s tím, že dodavatel plně zodpovídá za kvalitu a termíny plnění. V případě, že dodavatel bude část zakázky plnit prostřednictvím subdodavatele, je povinen v nabídce uvést rozsah plnění zakázky prostřednictvím subdodavatele a uvést identifikační údaje subdodavatele (minimálně v rozsahu název/jméno, kontakt. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek předložené jedním zadavatelem Datum Místo Praha Podpis 18 / 19

19 Příloha č. 1 k Výzvě k podání nabídek do výběrového řízení KRYCÍ LIST NABÍDKY Údaje zapisované při otevírání obálek s nabídkami Název dodavatele (obchodní firma nebo název): Adresa dodavatele (celá adresa včetně PSČ): Právní forma: IČ: DIČ: Zástupce dodavatele: Kontakt na zástupce dodavatele (tel., mail) Jednotné zpracování ceny: Název kurzu Cena bez DPH DPH Cena celkem Požadovaná časová dotace Celková cena V.. dne.... dodavatel 19 / 19

Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti "Operační program Praha Adaptabilita spolufinancuje Evropský sociální fond." VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI CONTACC SE Název zakázky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka vzdělávacích kurzů v projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců firmy Underline, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Inovace vzdělávacího systému společnosti FORMICA Group, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele FORMICA Group,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program v oblasti soft skills v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na uchazeče vzdělávacích aktivit pro zaměstnance

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Zadávací dokumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Systematické vzdělávání zaměstnanců společnosti NADOP - Obsah - 1.1. Vyhlášení zadávacího řízení 1.2. Informace o zadavateli.. 1.3. Předmět zakázky. 1.4.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Podpora rozvoje zaměstnanců Alpine Pro a Alpine Pro Stores ohrožených na trhu práce 1. Identifikační údaje zadavatele (dále jen

Více

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1 Identifikace zadavatele Název: Daikin Industries Czech Republic, s.r.o. Sídlo: U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Registrace: Krajský soud Plzeň, spisová značka C15190

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Výběrové

Více

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby.

Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace. zdrojů. 1. Druh veřejné zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zefektivnění chodu úřadu prostřednictvím optimalizace lidských zdrojů Identifikační údaje o zadavateli: Název zadavatele: Město Rýmařov Sídlo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 4. dubna 2012 k výzvě k podání nabídky na zakázku Vzdělávání zaměstnanců Městského úřadu Velké Meziříčí zajištění vzdělávacích kurzů. Zadávací řízení se řídí Závaznými postupy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro výběrové řízení Výběrové řízení na dodavatele vzdělávání v rámci projektu Být stále lepší díky vzdělávání registrační číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00380 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k zakázce zadávané dle metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ Název zakázky Druh zakázky Název projektu Číslo projektu Výběrové

Více

Název zakázky Profesní rozvoj v NSG, č. projektu CZ 2.17/1.1.00/36359

Název zakázky Profesní rozvoj v NSG, č. projektu CZ 2.17/1.1.00/36359 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Profesní rozvoj v NSG, č. projektu CZ 2.17/1.1.00/36359 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele NSG Morison advisory

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE KARIÉRNÍHO PORADENSTVÍ, OSOBNOSTNÍHO AUDITU A PROFESNÍHO AUDITU

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. E-learningová výuka v rámci projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) E-learningová

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505

Zadávací dokumentace. Akademie HBC Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/1.1.02/23.00505 evropský sociáini~ fond v CR * * EVROPSKÁ UNIE OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele služeb Projekt

Více

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení

Zpracování popisu pozic a kompetenčního modelu, vč. zpracování personální strategie a systému hodnocení Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb.

společnost s ručením omezeným 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti Účetnictví on-line, s.r.o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Účetnictví

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Tvorba HR nástrojů a vzdělávání na míru pro zaměstnance BOBO

Více

Výběrové řízení pro zakázku kurzů Hotelový manažer Pupp akademie GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

Výběrové řízení pro zakázku kurzů Hotelový manažer Pupp akademie GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k výběrovému řízení na dodavatele školení v komunikačních a manažerských dovednostech a trénink interních lektorů (Hotelový manažer - Pupp akademie) v rámci dotačního projektu ESF

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Interní auditor EMS podle požadavků norem ČSN EN ISO 14 001:2005. Název projektu: Inovace a efektivita

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Interní auditor EMS podle požadavků norem ČSN EN ISO 14 001:2005. Název projektu: Inovace a efektivita ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Interní auditor EMS podle požadavků norem ČSN EN ISO 14 001:2005 Název projektu: Inovace a efektivita Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00766 Výběrové řízení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Analýza vzdělávacích potřeb SFŽP ČR a analýza systému vzdělávání Kontaktní osoba: Jitka Hurtová Tel.: 267 994 537 Fax: 272 936 386 E-mail: jitka.hurtova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Zadávací dokumentace. Vzdělávání pracovníků DHL Express (Czech Republic) s.r.o. ke zvýšení jejich adaptability

Zadávací dokumentace. Vzdělávání pracovníků DHL Express (Czech Republic) s.r.o. ke zvýšení jejich adaptability Zadávací dokumentace k zakázce s názvem Vzdělávání pracovníků DHL Express (Czech Republic) s.r.o. ke zvýšení jejich adaptability Reg. č. projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00736-1 DHL Express (Czech Republic)

Více

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o.

Identifikační údaje zadavatele: Vzdělávání pražských zaměstnanců Oresi s.r.o. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Tato výzva k podání nabídek do výběrového řízení je součástí realizace projektu Vzdělávání pražských zaměstnanců ORESI s.r.o., registrační

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací program ADRIA-NEPTUN aneb jak zkvalitnit služby poskytované v cestovním ruchu Reg. Č. CZ.2.17/1.1.00/32224 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO SPOLEČNOST DRAGON INTERNET a.s. A PARTNERY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO SPOLEČNOST DRAGON INTERNET a.s. A PARTNERY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO SPOLEČNOST DRAGON INTERNET a.s. A PARTNERY NÁZEV PROJEKTU Vytvoření systému vzdělávání zaměstnanců ve spol. Dragon Internet a.s. a partnerů

Více

Zadávací dokumentace (3/CN/2014)

Zadávací dokumentace (3/CN/2014) Zadávací dokumentace (3/CN/2014) v rámci projektu OP VK Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Ostrava Název zakázky: Výběrové řízení na

Více

Státní fond životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více