Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin. Měření specifického povrchu částic v koloidních roztocích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin. Měření specifického povrchu částic v koloidních roztocích"

Transkript

1 LABOREXPO aktuální informace z chemického průmyslu a laboratorní praxe 4 ROČNÍK XXIII (2013) TÉMA ČÍSLA pevné a sypké látky, nanomateriály Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin Měření specifického povrchu částic v koloidních roztocích Laserová granulometrie pro malé objemy vzorků Vývoj chemického a rafinérského průmyslu ČR v roce 2012 Vzorkování sypkých materiálů Systém pro on-line měření velikosti částic expandovatelného polystyrenu Profesionální nábytek pro každou laboratoř Profesionální nábytek pro každou laboratoř TOP STANDARD EKO TOP STANDARD EKO Navštivte nás na veletrhu Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA

2 Týmová spolupráce 4 Měření hustoty & koncentrace 4 Reometry a viskozimetry 4 Příprava vzorků/mikrovlnné pece 4 Měření CO 2 a O 2 v nápojích 4 Mikrovlnná syntéza 4 Elektrokinetická analýza 4 X-ray strukturální analýza 4 Vysoce přesné měření teploty 4 Petrochemická analýza 4 Refraktometry a polarimetry Anton Paar GmbH organizační složka Česká republika/ Slovenská republika Bělohorská 238/ Praha 6 - Břevnov CZECH REPUBLIC Tel.: Fax:

3 Kongresové centrum Praha VI. ročník veletrhu analytické, měřicí a laboratorní techniky přijďte a vyhrajte tablet ve slosování volných vstupenek! největší nabídka laboratorní techniky na jednom místě představení a uvedení novinek na trh Bohatý doprovodný program přednášky, workshopy a semináře Soutěž o nejlepší exponát vstup zdarma Organizátor místo konání partneři doprovodného programu 2012 kreativní & grafické studio Informace, registrace, volné vstupenky»

4 MALÉ LABORATORNÍ PŘÍSTROJE PRO PŘEDÚPRAVU VZORKŮ Třepačky Minitřepačky Inkubátory a sušárny Magnetické míchačky Hřídelová míchadla Praha: I Bratislava: I

5 obsah Číslo 4, ročník XXIII (2013) Vol. XXIII (2013), 4 ISSN Registrováno MK ČR E CHEMAGAZÍN s.r.o., Dvouměsíčník přinášející informace o chemických výrobních zařízeních a tech no lo gi ích, výsledcích výzkumu a vývoje, la bo ra tor ních přístrojích a vybavení laboratoří. Zasílaný zdarma v ČR a SR. Zařazený do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, Chemical Abstract a dalších rešeršních databází. Vydavatel: CHEMAGAZÍN s.r.o. Gorkého 2573, Par du bi ce Tel.: , Fax: Šéfredaktor: Ing. Miloslav Rotrekl T: , Redakce, výroba, inzerce: Tomáš Rotrekl T: Odborná redakční rada: Mikulášek P., Taufer I., Kalenda P., Kalendová A., Ventura K., Žáková P., Černošek Z. (všichni Univerzita Pardubice), Kaláb J. (Unkas engineering), Antoš P. (VÚAnCh), Rotreklová D. Tiskne: Východočeská tiskárna, spol. s r.o., Sezemice. Dáno do tisku Distributor časopisu pro SR: INTERTEC s.r.o., ČSA 6, Banská Bystrica, SK Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin... 8 KOUKALOVÁ A., PAZDEROVÁ M., JENÍČEK V., DIBLÍKOVÁ L., KUDLÁČEK J., HERRMANN F. V rámci vývoje nového nanokompozitního nátěrového systému s jednodimenzionálními nanoobjekty ve formě mnohostěnných uhlíkových nanotrubic byla ověřena odolnost proti působení kapalin. Acorn Area Nová technologie pro měření specifického povrchu částic v koloidních roztocích. Move 100 nový člen analytického systému Spectroquant firmy Merck MILLIPORE Cejpková z. Analytický systém Spectroquant je otevřený flexibilní analytický systém pro rozbory pitných, odpadních, povrchových a technologických vod a zahrnuje vše potřebné pro provedení celého analytického postupu od první manipulace se vzorkem až po finální fotometrické stanovení. Proč vybírat laboratorní nábytek dle typových řad? APPEL R. Společnost MERCI, s.r.o. nabízí ucelenou produktovou řadu laboratorního nábytku, která nabízí zákazníkům možnost volby s ohledem na cenu, kvalitu, užitnou hodnotu a především i na jeho finanční možnosti. Vzorkování sypkých materiálů SIBEROVÁ A. Široké spektrum materiálů/produktů, které je nutné vzorkovat, různé podmínky vzorkování a rozličné specifikace prostředí kladou různé požadavky na provedení, funkci a vůbec princip vzorkování/vzorkovačů. Sušárny ROSENMUND a EKATO uplatnění v širokém spektru aplikací Havránek j. Společnosti Ekato a Rosenmund nabízejí různé typy průmyslových sušáren vyznačujících se špičkovým technickým provedením. Vývoj chemického a rafinérského průmyslu ČR v roce Souček I., Špaček M., Novák L. Statisticky zjištěné a prezentované údaje ukazují v některých parametrech (tržby, vývoz, hmotné investice) na nárůst výkonnosti chemického průmyslu ČR v roce Ekonomika a řízení podniků v chemickém průmyslu (14) ŠPAČEK M., SOUČEK I., HYRŠLOVÁ J. Řízení rizik v chemickém a farmaceutickém průmyslu přístupy a metody. Vyhodnocování experimentálních dat (4) JAVůrek M., TAUFER I. V příspěvku jsou ukázány nejpoužívanější numerické testy na ověření typu rozdělení datového výběru. inzertní seznam Náklad: výtisků Uzávěrky dalších vydání: 5/2013 Biotechnologie a farmacie (uzávěrka: ) 6/2013 Kontrola a ochrana ž.p. (uzávěrka: ) CHEMagazín organizátor veletrhu LABOREXPO MErci Laboratorní nábytek... 1 anton paar Laboratorní přístroje... 2 CHEMAGAZÍN LABOREXPO CHROMSERVIS Laboratorní přístroje.4 LABIMEX Laserové granulometry RMI Mikroskopická technika LABIMEX Laserové granulometry pragolab Analyzátory vzorků KroHNE Modulární hladinoměr SKLENÁŘ Vzorkovače sypkých materiálů ILABO Laboratorní přístroje veolia water Systém na úpravu vody intertec Laboratorní přístroje FZÚ AV ČR Československý časopis pro fyziku...23 SKLENÁŘ Vakuová doprava sypkých materiálů DENWEL Poloprovozní procesní filtr.25 chromspec Rukavicové boxy VELEtrhy Brno MSV MErck Systém pro stanovení biozátěže...44 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) 5

6 Editorský sloupek Velikost částic Před lety mi jeden navrátivší se bodrý a přemýšlivý Čechoameričan při nějaké debatě o kvalitě řekl: Víš, co je to rozdíl v kvalitě? Tak až Tě rozbolí hlava, běž do lékárny a kup si Acylpyrin a Aspirin. Zaplatíš v podstatě sice několikanásobek, ale ten rozdíl v účinku je adekvátní. Pravda je, že netrpím lehkou virózou, takže mi tohoto léčiva není třeba, proto nemohu sloužit. Určitě je mezi námi řada lidí, kteří by byli schopni na toto téma připravit zasvěcenou přednášku. Mimochodem, tomu Aspirinu je letos už 112 let. Asi v tom nějaká finta bude. Toto vydání CHEMAGAZÍNU Vám chce poradit jak na to. Pravdou je, že se někdy bolestně vyrovnáváme s řešením problémů kolem velikosti a tvaru krystalů sraženin, amorfní drtě či tvarem a porozitou dry blendů. Třeba když máme připravit čerpatelnou a filtrovatelnou hustou suspenzi. Máme-li granulovat či fluidizovat látky s velkou distribucí, promývat filtrační koláče amorfní sraženiny. Nakonec, je doba odšťavňování ovoce a stačí si vyzkoušet, jak obtížně to jde u malin a jak lehce u rybízu. U vína je to celá věda. Největším hitem poslední doby jsou potraviny a zde se otevřelo s možností ovlivňování velikostí částic masa a pojiv opravdu pole nevídané. Kdysi filmové amarouny jsou nyní běžně na pultech a člověk se nestačí divit, jak to vlastně drží při sobě, že se to tváří jako špekáček nebo sýr, ale po zahřátí to ztrácí tvar, nafukuje se to, bublá, padá do ohně a páchne po převodovém oleji. Inu, člověk když chce a může, je schopen ledasčeho. Aby se dalo ledasčeho dosáhnout, zasáhla opět věda a vymyslela měřiče a počítadla částic. Když jsem před lety poprvé slyšel o sizemetrech, byla to známka toho, že asi začíná nová éra laboratorních analyzátorů, které nahradí doposud používaná síta při sledování distribuce částic. Síta zůstala, ale u měření a počítání velmi malých částic vycházejících z perlových nebo mikromlecích systémů při výrobě pigmentů, herbicidů nebo léčiv sizemetry zvítězily. Znalost tvaru byla do té doby doménou mikroskopie. Okamžitě s dostupností laserového paprsku a optočlenů nastoupila celá řada systémů a myslím, že jsme nyní touto počítací a zobrazovací technikou na vrcholu dokonalosti. Bez těchto přístrojů by byla řada technologií ve velkých problémech. Tyto analyzátory částic jsou na technické úrovni chromatografie a spektrometrie a svou užitnou hodnotu stále zvyšují. Opět po roce přicházíme v tomto vydání na téma pevných a prachových částic s řadou novinek. Blíží se i výstava LABOREXPO, která jistě přinese řadu nových přístrojů a firmy, které se touto technikou zabývají, mohou předvést mnohá překvapení. Sypké a práškové látky tvoří převážnou část chemické, farmaceutické, spotřební a stavební chemie a tudíž je nasnadě, že soustředění na kvalitu a konkurenceschopnost vyvolává stále vyšší požadavky na efektivitu získávání informací o povaze a chování té které pevné substance. Jinak bychom byli stále odkázáni na palec a ukazovák. Miloslav ROTREKL šéfredaktor servis Měření a testování tokových vlastností prášků pomocí FT4 Powder Rheometru Práškové materiály jsou komplexní povahy. Obsahují pevnou, kapalnou (vlhkost) i plynnou složku (adsorpce). Stanovení jednotlivých složek a charakteristik má vliv na zpracovatelnost, skladovatelnost a manipulaci, v řadě případů i na bezpečnost technologie. Pro každý případ zacházení se sypkými látkami obvykle nevystačíme s jedním parametrem, neboť se obvykle ptáme: Lze míchat prášek obvyklým způsobem? Udrží se celistvá konzistence po skladování při sklonění nebo při vibracích? Bude se sám sypat z násypky? Jak se změní jeho chování po expozici vysokou vlhkostí? Bude se měnit sypná hmotnost během plnění? Tyto a další otázky mají své odpovědi, které požadují jednotliví zpracovatelé. Charakter práškových látek je dán velikostí a distribucí pevných částic, tvarem, strukturou povrchu, měrným povrchem, hustotou, soudržností, adhezivitou, elasticitou, plasticitou, porozitou, elektrostatickým potenciálem, tvrdostí/křehkostí, hygroskopií nebo amorfním podílem. Práškové látky mají tvarovou paměť, danou délkou a podmínkami skladování. Pokud byl prášek sesypán a ponechán v obalu, napětí na jeho rozrušení odpovídá napětí při jeho konsolidaci. Naopak, pokud jej předem fluidizujeme, napětí na jeho pohyb je minimální. To vše má vliv na jeho předpokládanou zpracovatelnost. Britská firma Freeman Technology z Glochesteru představila na veletrhu POWTECH 2013 univerzální přístroj FT4 pro stanovení řady parametrů práškových, sypkých a granulovaných hmot na principu stanovení rheometrických dat, který v sobě zahrnuje rheometr, jenž lze pomocí řady příslušenství konfigurovat pro různé metody stanovení sypnosti, kompresibility, povrchového tření a dissipativní energie při míchání, což jsou charakteristiky důležité pro přepravu, skladování a manipulaci. Obr. Při pohybu míchadla ve sloupci prášku po spirále směrem dolů je zároveň měřen krouticí moment a axiální síla Je založen na dynamické metodologii, která testuje odpor sypkých hmot při toku a pohybu. Měří jejich střižná napětí, sypný úhel, stěnové tření, hustotu, stlačitelnost a permeabilitu pomocí standardního nebo volitelného příslušenství, jakým jsou různé druhy lopatkových míchadel s možností simultánního měření střižného a normálového napětí, nastavitelný úhel lopatek, nádobky s měřicími válečky, násypky a aerační komory. V zásadě přístroj FT4 měří viskozitní parametry: krouticí moment (torque) a axiální sílu (force) na míchadlo. Pomocí spirálového pohybu a různých tvarů míchacích systémů se získávají časové závislosti střižného napětí a práce míchadla a z nich odvozené energie. Přístroj neměří velikost částic, ale je schopen odlišit hladké a hrubé částice, jejich tokové vlastnstnosti či energii na jejich pohyb. Obr. Přístroj FT4 Univerzální tester vlastností práškových látek FT4 je vhodným pomocníkem při konfekci a formulaci léčiv, finalizaci pigmentů a chemikálií, při balení potravinových doplňků nebo v průmyslu stavebních hmot.»» 6 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

7 servis Nanoparticle Tracking Analysis slouží při výzkumu rakoviny Britská společnost NanoSight přináší nejuniverzálnější a osvědčenou multiparametrickou analýzu nanočástic v jednom přístroji Nanoparticle Tracking Analysis (NTA), který detekuje a vizualizuje populace nanočástic do 10 nm v kapalině v závislosti na materiálu a vyhodnocuje velikost každé částice z přímého pozorování difúze. Navíc NanoSight měří koncentrace a fluorescenční režim rozlišuje vhodně označené částice v rámci komplexního pozadí suspenze. Měření Zeta potenciálu jsou u částic podobně specifická. V získávání distribuce velikosti částic ve vysokém rozlišení NanoSights přebírá NTA mimo tradiční rozptyl světla a další odvozené techniky metodologii od částice k částici a ověřuje data s informativními video profily pohybu částic na základě Brownova pohybu. Obr. Systém NanoSight NS500 NanoSight uvádí, že NTA byla využita při vývoji budoucích diagnostických a terapeutických postupů při léčení rakoviny na School of Medicine (Institute of Molecular Medicine) a CRANN (The Centre for Research on Adaptive Nanostructures and Nanodevices) na Trinity College Dublin (TCD) v Irsku. The School of Medicine a CRANN jsou součástí TCD a jejich výzkumníci se zabývají novými poznatky o nanomateriálech, se speciálním zaměřením na nové přístroje a senzory, biotechnologie a lékařskou techniku, se zvláštním zřetelem na multifunkční materiály. Dr. Adriele Prina-Mello pracuje jako vedoucí výzkumného týmu a přednáší na TCD. Zabývá se funkčními biomateriály, diagnostickou technikou a multifunkčními nanomateriály pro theranostiku (kombinaci diagnostiky a therapie) při léčení rakoviny. Její práce je založena na charakterizaci nanočástic, jejich distribuci a hydrodynamické odezvě nanočástic v závislosti na stupni agregace. Zároveň měří zeta potenciál a vlastnosti pohybu částic ve viskózním nebo fyziologicky odpovídajícím médiu, což je současně velkým požadavkem nanomedicínské komunity. Ta tlačí na to, aby se nabízely komplexní testy na velmi malém objemu někdy velmi drahých vzorků. Dr Prina-Mello popisuje cíle týmu Nanomedicine jako: Naší hlavní motivací ohledně úrovně charakterizace je určit potenciální použitelnost, aplikovatelnost a bezpečnost nanomateriálu. To nás nutí k tomu, abychom se věnovali modifikaci povrchu/části a tím se dostali blíž ke vhodnému kandidátovi pro diagnostiku, monitorování a k terapeutické aplikaci nanomedicíny a nebo k biolékařskému výzkumu, případně klinickým zkouškám. Dále potřebujeme také charakteristické informace jako základ předběžného porozumění s cílem řešit rozsáhlejší experimentální projekce na farmaceutické normy, nezbytné k identifikaci potenciálních nanočástic jako hlavních kandidátů pro nosiče léčivých látek v léčivu. Obr. Adriele Prina-Mello, Kieran Staunton a Ciaran Maguire (členové týmu Nanomedicine group na TCD) u systému NanoSight NS500 a konvenčním režimem umožňuje uživateli mikroskopu pohodlně vybrat preferovanou měřicí techniku. Obr. Systém StrobeLock Obr. Zobrazení nanokrystalů FLIM pomocí systému StrobeLock V těchto souvislostech zmiňuje přínosy použití přístroje NanoSight v souladu s jinými metodami charakterizace. NanoSight nám umožňuje identifikaci heterogenity ve velikostech částic, polydisperzity a počítání se simultánním měřením zeta potenciálu. Vedle toho používáme malé objemy vzorků ve srovnání s jinými technikami, což nám snižuje náklady denní a rutinní charakterizace.»» WITec nabízí časově rozlišené měření při fluorescenční a lumuniscenční mikroskopii Na letošním Pittconu uvedl německý výrobce konfokálních a AFM mikroskopů WITec nový přídavný systém zobrazení, založený na časově korelovaném počítání fotonů. Zobrazovací mód zahrnuje Fluorescence Lifetime Imaging a Time-resolved Luminescence mikroskopii, která může být integrována do modelů mikroskopů WITec řady alpha300 a alpha500. StrobeLock usnadňuje získávání dalších materiálových kontrastů skrytých ve funkci času luminiscence nebo trvání fluorescenčního signálu a umožňuje jim dokonalé propojení s Ramanovým, SNOM nebo AFM zobrazováním. Umožňuje řadu možností měření pro lepší a komplexnější pochopení vlastností vzorku a je zvlášť vhodný pro vědy o materiálech. Modulární konstrukce WITec mikroskopů usnadňuje uživatelsky kombinovat StrobeLock modul s řadou WITec konfokálních mikroskopů. StrobeLock se skládá z impulsní excitace laserového systému v kombinaci s detektorem časového rozlišení při počítání fotonů Time- -Correlated Single Photon Counting (TCSPC). Možnost přepínat mezi časově rozlišeným StrobeLock doplňuje modulární systémy WITec mikroskopie s vlastním řešením pro co nejpřesnější fluorescenční trvalejší zobrazení a časově rozlišenou luminiscenční mikroskopii. řekl Dr. Joachim Könen, spoluzakladatel a generální ředitel WITec, Tento výjimečný vývojový krok výrazně rozšiřuje možnosti řady WITec mikroskopů a otevírá nové pole působnosti pro komplexnější charakterizaci vzorků.»» Více novinek a informací ze světa přístrojové techniky a technologií najdete na CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) 7

8 nanokompozitní materiály Změny vlastností nanokompozitních nátěrů způsobené vlivem kapalin KOUKALOVÁ A. 1, PAZDEROVÁ M. 1, JENÍČEK V. 1, DIBLÍKOVÁ L. 1, KUDLÁČEK J. 2, HERRMANN F Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., Praha, 2. ČVUT v Praze 3. SYNPO, akciová společnost, Pardubice V rámci vývoje nového nanokompozitního nátěrového systému s jednodimenzionálními nanoobjekty ve formě mnohostěnných uhlíkových nanotrubic byla ověřena odolnost proti působení kapalin. Nátěrový systém byl tvořen různými typy epoxidových pryskyřic, do nichž byly začleněny uhlíkové nanočástice. V rámci ověřování odolnosti byl povrch hodnocen vizuálně a byla proměřena barevná stálost. 1 Úvod Nanokompozitní materiály nacházejí v současnosti stále širší využití a to zejména díky unikátním vlastnostem, kterých se dosahuje kombinací vhodných vlastností matrice a použitých částic, přičemž velikost částic se pohybuje v rozmezí od 1 do 100 nm. Podle tvaru jsou částice děleny do tří skupin 0, 1 a 2 dimenzionální nanoobjekty (0D, 1D a 2D). 0D nanoobjekty mají rozměry ve všech třech osách přibližně stejně velké. V případě 1D nanoobjektů je rozměr částic v jednom směru výrazně větší než zbývající dva. Tyto nanoobjekty se nazývají nanotrubice a nanovlákna. U 2D nanoobjektů je nano velikost zachována pouze v jediném směru [1 5]. Nejčastěji používané materiály v komerčních aplikacích nanotechnologií jsou kovové nanočástice. Druhým nejpoužívanějším typem nanomateriálů jsou pak uhlíkové nanomateriály v podobě fullerenů, uhlíkových nanotub či nanodiamantů. Uhlíkové nanomateriály se díky svým unikátním vlastnostem jeví jako nejperspektivnější typ nanoobjektů. Uhlíkové nanotrubice nazývané zkratkou CNT pocházející z anglických slov carbon nano tube, například v závislosti na typu a rozměru použité částice v kompozitu výrazně zlepšují pevnost v tahu, elektrickou a tepelnou vodivost, tepelnou odolnost či mechanickou poddajnost [1 5]. Výzkum zabývající se uhlíkovými nanotrubicemi v matrici tvořené epoxidovou pryskyřicí prokázal zlepšení tribologických vlastností a korozní odolnosti daného systému. Na nově vyvíjeném nátěrovém systému byla provedena řada experimentů. V tomto článku se dále pojednává o zkoušce odolnosti proti kapalinám. 2 Experimentální část 2.1 Příprava vzorků Podkladovým materiálem pro testované nanokompozitní nátěrové systémy byl standardní typ Q panelu vyrobený ze speciálně upravené konstrukční oceli (S235JR) o rozměrech 100 x 150 x 0,5 mm. Na tento podklad byly aplikovány čtyři různé typy vývojových nátěrů, založených na nízkomolekulárních epoxidových pryskyřicích na bázi Bisfenolu A modifikované reaktivními rozpouštědly dodávaných firmou Spolchemie a.s. (Tabulka 1 5). Plnivem dispergovaným v matricích byly mnohostěnné uhlíkové nanotrubice (MWCNT), které byly získány ve formě tzv. masterbatch Epocyl XCR (Nanocyl), což je před-směs tvořená zejména epoxidovou pryskyřicí na bázi Bisfenolu A (50 99 hm. %), rozpouštědlem (<15 %) a uhlíkovými nanotrubicemi (5 %). Samotná příprava nanokompozitního nátěru je poměrně složitý proces, při kterém je nutné dodržet přesný postup. Masterbatch a epoxidová matrice byly v množstvích potřebných na zhotovení systému s obsahem částic 0,5 hm. % temperovány na +70 C. Mechanické dispergování plniva v matrici bylo provedeno pomocí ozubeného míchadla v uzavíratelném kontejneru po dobu 10 minut při 2000 otáček za minutu. Po zchlazení bylo ke směsi přidáno výrobcem předepsané množství tvrdidla, které bylo vmícháno elektrickým ručním míchadlem. Nátěrové systémy zředěné z důvodu snížení viskozity rozpouštědlem C6000 byly následně aplikovány stříkáním Tab. 1 Epoxidové pryskyřice tvořící matrici nátěrového systému Epoxidová pryskyřice CHS-EPOXY 531 CHS-EPOXY 222 IX 60 CHS-EPOXY 210 X 75 Tvrdidlo /tužidlo Tvrdidlo TELATIT 0563 Tvrdidlo TELATIT 160 Tvrdidlo TELATIT 160 Mísící poměr Množství použitého ředidla C :31 0 % 100:50 15 % 100:56 25 % LV EPS 620 Tužidlo LV BU 45 N 6:1 0 % Tab. 2 Parametry epoxidové pryskyřice CHS-EPOXY 531 Parametr Hodnota Jednotka Barva (APHA, Pt-Co) Max. 100 J.Hazena Epoxidový hmotnostní ekvivalent g/mol Epoxidový index 5,5 5,7 mol/kg Viskozita / 25 C 1,5 2,3 Pa.s Tab. 3 Parametry epoxidové pryskyřice CHS-EPOXY 222 IX 60 Parametr Hodnota Jednotka Barva (APHA, Pt-Co) Max. 3 Gardner Epoxidový hmotnostní ekvivalent v sušině g/mol Epoxidový index v sušině 1,8 2,3 mol/kg Netěkavé látky (2 h / 140 C) % Viskozita / 25 C mpa.s Tab. 4 Parametry epoxidové pryskyřice CHS-EPOXY 210 X 75 Parametr Hodnota Jednotka Barva (APHA, Pt-Co) Max. 1 Gardner Epoxidový hmotnostní ekvivalent v sušině g/mol Epoxidový index v sušině 2,0 2,25 mol/kg Netěkavé látky (2 h / 140 C) % Viskozita / 25 C 5 12 mpa.s Tab. 5 Vlastnosti epoxidové pryskyřice LV EPS 620 Vlastnosti Hodnota Jednotka Hustota produktu 1,3 g/cm 3 Obsah organických rozpouštědel 0,44 kg/kg Obsah celkového organického uhlíku 0,3 kg/kg Obsah netěkavých látek sušiny 39 obj. % Objem sušiny aplikační směsi 30 obj. % 8 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

9 nanokompozitní materiály pistolí FB150 fy METABO na základovou vrstvu utvořenou z LV EPS 620 o přibližné tloušťce 60 μm. Závěrečnými dvěma kroky přípravy kompozitního povlaku bylo pomalé, několikahodinové zchladnutí při pokojové teplotě a následné vytvrzení v peci při teplotě +65 C po dobu 24 hodin. 2.2 Zkouška stanovení odolnosti proti kapalinám U připravených nanokompozitních systémů s 0,5 hm. % MWCNT částic byla otestována jejich odolnost proti vlivu kapalin. Tento test byl proveden nejen z důvodu zjištění, jakým způsobem jednotlivé kapaliny ovlivňují daný systém, ale také aby byla vybrána matrice s nejlepšími vlastnostmi. Pro tento test byl zvolen postup provedení metodou savého materiálu dle normy ČSN EN ISO [6]. Testovanými kapalinami byly simulovány nejrůznější typy prostředí, s nimiž by se dané nanokompozitní systémy mohly popřípadě setkat. Zkoušenými kapalinami byly: odstátá vodovodní voda o vodivosti 405,1 μs.cm -1 při teplotě +22 C, 10 hm. % roztok kyseliny chlorovodíkové, 10 hm. % roztok kyseliny sírové, 10 hm. % roztok hydroxidu sodného, 18 hm. % roztok chloridu sodného s 0,1 hm. % příměsí chloridu draselného, olej Aeroshell Fluid 41, benzín Natural 95, hydraulický olej Paramo HV 46. Doba expozice povrchu vzorku kapalinami byla vždy 24 hodin při teplotě laboratoře. Po ukončení zkoušky byla místa vystavená působení kapalin vyhodnocena vizuálně a spektrofotometrickým měřením. Obr. 1 Nanokompozitní nátěrový systém s matricí tvořenou epoxidovou pryskyřicí CHS EPOXY 531 (1 µm) Obr. 2 Nanokompozitní nátěrový systém s matricí tvořenou epoxidovou pryskyřicí CHS EPOXY 531 (100 nm) 3 Výsledky a diskuze 3.1 Hodnocení kvality povrchu Výsledky zkoušky ukázaly, že začleněním částic do matrice tvořené epoxidovou pryskyřicí dochází ke zhoršení kvality nanášené směsi na podklad. Zhoršený rozliv barvy při aplikaci se ukázal u každého typu pryskyřice jiný, přičemž kvalita povrchu vzorků se zhoršovala a vznikaly zde defekty o různých rozměrech a četnosti v závislosti na vlastnostech jednotlivých matric. Nejlépe se v tomto směru chovala matrice CHS EPOXY 210 X 75, která měla nejmenší počet i rozměr defektů na povrchu. V případě CHS EPOXY 531 byl tento stav jen o něco málo horší. Výrazně větší defekty, než u zbývajících tří matric, se vyskytovaly pouze lokálně na vzorcích CHS EPOXY 222 IX 60. Nátěr s epoxidovou pryskyřicí LV EPS 620 měl na povrchu pouze malé množství drobných defektů, ale povrch nesl známky po unikajících bublinkách vytvořených při zasychání systému na vzorku. Kontrola kvality dispergování nanočástic v matricích byla provedena na elektronovém řádkovacím mikroskopu Jeol JSM 7600F s maximálním SEI rozlišením až 1 nm při 30 V. Bylo zjištěno, že uhlíkové nanotrubice jsou v připravených vzorcích rozmístěny rovnoměrně, vzájemně se nedotýkají a netvoří shluky. Naměřené průměry nanotrubic po porovnání s hodnotami uvedenými výrobcem odpovídaly danému rozsahu průměru částic od 5 do 50 nm. Na obrázku 1 je zobrazena struktura nanokompozitního nátěrového systému tvořeného epoxidovou pryskyřicí CHS EPOXY 531 při zvětšení na detail 1 µm. Detailnější zobrazení s vyznačenou naměřenou tloušťkou nanotrubice je vidět na obrázku 2 při zvětšení na detail 100 nm [7]. 3.2 Vizuální hodnocení Vizuální hodnocení bylo zaměřeno na zjištění stavu povrchu jednotlivých typů matric po zkoušce odolnosti proti kapalinám. Po ukončení expozice trvající 24 hodin byly vzorky nejprve vyhodnoceny dle norem ČSN EN ISO a ČSN EN ISO [8, 9]. CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) Obr. 3 Detail na puchýře utvořené na povrchu vzorku s matricí CHS EPOXY 531 po expozici 10 hm. % roztoku kyseliny sírové Defekty vzniklé na povrchu při přípravě vzorků nebyly v žádném z případů zkouškou nijak ovlivněny. Ke vzniku puchýřů došlo v jediném případě, a to když byla matrice tvořená CHS EPOXY 531 vystavena prostředí 10 hm. % roztoku kyseliny sírové. Na vzorku se utvořily puchýře o stupni puchýřování 4(S2) (Obr. 3), k čemuž by dle údajů výrobce při testech epoxidové pryskyřice bez příměsi nanočástic nemělo vůbec dojít. V tomto případě se projevilo přidání 0,5 hm. % MWCNT částic jako negativní. Dokončení na další straně 9

10 nanokompozitní materiály 3.3 Spektrofotometrické hodnocení Změna barevného odstínu byla měřena na vzorcích pomocí spektrofotometru X Rite SP60. Z naměřených parametrů L*, a* a b* před a po expozici byl za pomoci následující rovnice vypočítán parametr ΔE, který charakterizuje změnu rozdílu barev. Pokud hodnota změny rozdílu barev dosáhne vyšší hodnoty než 1, může být tato změna patrná již pouhým okem. U nižších hodnot je tato změna zanedbatelná. Výsledky zkoušky jsou uvedeny v tabulce 6. Tab. 6 Změna rozdílu barevnosti ΔE vlivem testovaných kapalin na povrch vzorků Kapalina CHS-EPOXY 531 CHS-EPOXY 222 IX 60 CHS-EPOXY 210 X 75 (1) LV EPS 620 voda 0,42 0,28 0,27 0,53 10 hm. % HCl 0,44 0,34 0,50 3,37 10 hm. % H2SO4 1,26 0,41 0,36 2,67 10 hm. % NaOH 0,26 0,29 0,21 1,96 18 hm. % NaCl 0,42 0,25 0,42 0,44 Aeroshell Fluid 41 1,42 0,52 0,08 0,96 Natural 95 0,30 0,36 0,34 0,19 Paramo HV 46 0,31 0,59 0,30 0,15 K významným změnám patrným pouhým okem došlo v případě nátěru s epoxidem CHS EPOXY 531 u 10 hm. % roztoku kyseliny sírové a oleje Aeroshell Fluid 41. Nejhorších výsledků dosáhl nátěr s epoxidovou matricí LV EPS 620. U čtyř z osmi testovaných kapalin došlo ke změně barevného odstínu, rovnající se nebo přesahující hodnotu 1. Tento nátěr se zkouškou stanovení odolnosti proti kapalinám ukázal jako nejméně vhodný. 4 Závěr Zkouška stanovení odolnosti proti kapalinám ukázala, že nanokompozitní systém s obsahem částic 0,5 hm. % MWCNT má v případě matrice tvořené CHS EPOXY 210 X 75 a CHS EPOXY 222 IX 60 dobrou odolnost. Na rozdíl od zbývajících dvou typů epoxidových pryskyřic nedošlo u CHS-EPOXY 210 X 75 a CHS-EPOXY 222 IX 60 ke vzniku puchýřů, či výraznější změně barevného odstínu. S odhledem na kvalitu povrchu nátěrového systému se jeví jako matrice s nejlepšími vlastnostmi epoxidová pryskyřice CHS EPOXY 210 X 75. Tyto výsledky je však nutné před další fází vývoje ověřit především urychlenými korozními zkouškami. Literatura 1. Hošek J., Úvod do nanotechnologie, Praha: Nakladatelství ČVUT (2010). str. 170s. ISBN Prnka T., Šperlink K., Nanotechnologie. II. řada. Ostrava: Repronis Ostrava (2004). str.70s. ISBN Zbořil R., Nanotechnologie svět malých rozměrů a velkých možností, dostupné na www: RZ_2011.pdf 4. Bittová B., Nanotechnologie, dostupné na www: cuni.cz/~koudelkova/u3v/bittova_nano.pdf 5. Kudláček J., Červený J., Kreibich V., Benešová D. (2012). Nanomateriály a využití nanočástic pro nátěrové systémy, Výzkumná zpráva k projektu Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů. 6. ČSN EN ISO , Nátěrové hmoty Stanovení odolnosti proti kapalinám Část 3: Metoda s použitím savého materiálu, Český normalizační institut, Praha, Kudláček J., Červený J., Kreibich V., Benešová D. (2012). Vyhodnocení abrazivního opotřebení a odtrhových zkoušek, Výzkumná zpráva k projektu Vývoj nových kompozitních povlaků na bázi 1D nanoobjektů. 8. ČSN EN ISO , Nátěrové hmoty Hodnocení degradace nátěru Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotlivých změn vzhledu Část1: Obecný úvod a systém klasifikace, Český normalizační institut, Praha, ČSN EN ISO , Nátěrové hmoty Hodnocení degradace nátěru Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotlivých změn vzhledu Část 2: Hodnocení stupně puchýřování, Český normalizační institut, Praha, 2004 Abstract Changes of nanocomposite COATINgs PROPERTIES BY the effect of liquids Summary: The resistance of new nanocomposite painting system with multi- -walled carbon nanotube (MWCNT) particles to the effects of liquids was tested. Four different epoxy resin matrices were subjected to tests performed by means of an absorbent medium. The evaluation of the impact of selected liquids on samples surfaces was done by visual inspection and by spectrometric methods. Key words: nanocomposite painting system, MWCNT, epoxy matrix, blistering, spectrophotometry Plasmové nanášení zirkonových suspenzí Společnost Innovnano se specializuje na výrobu vysoce kvalitních nanostrukturovaných zirkonových a hliníkových prášků v průmyslovém měřítku pro cílené sprejové povlakování. Nyní představila nově vyvinutou, vysoce čistou 4YSZ keramickou suspenzi, dopovanou 4 mol. % yttria. Tato nová oblast nanostrukturní keramiky je vhodná pro plasmové nanášení suspenzí (SPS) a je velmi vhodnou metodou pro aplikaci speciálních povlaků, včetně povlaků s tepelnou bariérou (TBC) pro výrobu turbín. Je alternativou pro klasické nanášecí technologie, jakými jsou stříkání (APS) nebo napařování elektronovým paprskem (EB- -PVD). Pro tuto techniku nanášení, vyvinula firma Innovnano nanostrukturovaný prášek v etanolové suspenzi, která pomocí SPS vytváří nebývalou homogenitu. Ta se přenese do lepších mechanických a fyzikálních vlastností, včetně mimořádně tepelně izolačních, s velmi vysokým bodem tání a mimořádnou adhezí na podkladovém materiálu. Tyto vlastnosti zajistí, že výsledný povlak vyhoví nejtvrdším požadavkům a extrémnímu tepelnému zatížení v turbínách (až do 1400 C). Otevírají se tím možnosti vyšším teplotám hoření a tím větší efektivitě spalování, vedoucí k vyšší stabilitě a environmentální přijatelnosti tepelných bariér, což v konečném důsledku povede k nižší uhlíkové stopě. V širším pohledu SPS může vytvářet povlaky s pestrou morfologií, včetně sloupovité struktury, která umožní nabýt specifické vlastnosti, vhodné pro konečný účel. Kromě této adaptability SPS nabízí citelně levnější alternativu konvenční EB-PVD technice, nejen z pohledu investičních, ale také provozních nákladů, protože dovoluje cílenější nanášení povlaků. Kromě toho se nanostrukturovaný 4YSZ materiál nabízí jako suspenze, využitelná v chemické strojní technologii jako přijatelná alternativa tradičním klasicky nanášeným povlakům. Obr. Nanášení povlaků metodou SPS»» 10 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

11 Sizemetry LASEROVÁ GRANULOMETRIE CILAS PRO MALÉ OBJEMY VZORKŮ Firma CILAS uvedla na trh novou generaci příslušenství k laserovým granulometrům integrální maloobjemovou jednotku jako ideální řešení pro laserové měření velikosti částic do velikosti 600 µm při malém množství vzorku. Jednotka se vkládá do základního přístroje a pracuje v mokrém způsobu stanovení, kdy jsou částice dispergovány v kapalině. Obr. 1 Granulometr CILAS, model 1190, měřicí rozsah 0, µm Tato mikroobjemová jednotka nové generace pracuje s objemy kapaliny ml (včetně měřicí cely a hadiček) a může být připojena ke všem typům laserových granulometrů CILAS. Tím umožňuje využít vysokou účinnost ultrazvukového dispergátoru částic základního stroje o výkonu W a mechanického míchadla stroje. Otáčky míchadla lze nastavit v rozsahu ot/min. Mikroobjemová jednotka je připravena k použití bez dalších kalibrací. Díky materiálům, ze kterých je vyrobena, lze jako kapalné médium použít i agresivní rozpouštědla. Obsluha má možnost řídit rychlost průtoku vzorku nastavením otáček peristaltického čerpadla ( ot/min) a rychlost míchadla, stejně jako nastavení automatického plnění a vyprazdňování mikroobjemové jednotky. Plnění okruhu je usnadněno možností spuštění i zpětného chodu čerpadla. Instalace je velmi jednoduchá a za méně než 10 minut je maloobjemová jednotka připojena do granulometru. Řízení obstarává software Size Expert i v české verzi. Toto příslušenství je vhodné především k rutinní kontrole kvality, ale i pro aplikace v R&D. Dovoluje měřit vzorky v malých množstvích pro aplikace např. ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, v potravinářství nebo všude tam, kde je vzorků málo, resp. jsou velmi drahé. Obr. 2 Maloobjemová jednotka CILAS, pohled na dispergátor Instalovaná mikroobjemová jednotka může být během minuty od přístroje odpojena a ponechána připravená k dalšímu použití. Firma CILAS (www.cilas.com ) má ke svému tradičnímu sortimentu připraveny také další novinky, jako například AUTO- SAMPLER pro zakládání vzorků nebo přístroj NANO DS pro stanovení částic v rozsahu 0,3 10 µm. Navštivte nás ve dnech na veletrhu LABOREXPO, kde Vám je rádi představíme. Marie Hutníková, LABIMEX CZ s.r.o., NOVINKA NANO DS LASEROVÉ GRANULOMETRY na měření velikosti částic Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA Přístroj s duálním rozptylem světla pro měření velikosti částic LABOREXPO (rozsah velikosti částic: 0,3 nm 10 µm) Unikátní duální technologie DLS & SLS (dynamický a statický rozptyl světla) v jednom optickém systému první přístroj tohoto typu na trhu Tato technologie zajistí nejlepší přesnost, opakovatelnost a rozlišení v rozsahu od 0,3 nm do 10 µm Opakovatelnost <1% Měření velikosti částic i pro vzorky s více frakcemi Uživatelsky příjemný software Nano Expert, kompatibilní s posledními verzemi Windows. Snadná údržba, nevyžaduje kalibraci, nízká spotřeba energie šetří čas a peníze Přenosný kompaktní přístroj váha 14 kg, rozměry 341 x 533 x 218 mm NANO DS odpovídá normám ISO & Prodej, servis, poradenství: LABIMEX CZ s.r.o. Na Zámecké 11, Praha 4 tel: fax: , CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) 11

12 nmr spektrometrie Acorn Area nová technologie pro měření specifického povrchu částic v koloidních roztocích Měření specifického povrchu částic je jednou ze základních metod pro charakterizaci částic, zejména pak nanočástic. Tradiční metody, jako je dusíková adsorpce, vyžadují přípravu suchého vzorku, většina procesů přípravy nanočástic ale probíhá v kapalné fázi, podobně tak i řada mlecích procesů probíhá za mokra. V těchto případech je pak příprava suchého vzorku časově i experimentálně náročná, připravený suchý vzorek navíc v řadě případů nereprezentuje skutečný stav systému v kapalné fázi. Přímé měření povrchu částic v roztocích je tedy velmi žádanou technikou charakterizace koloidních systémů, zejména pokud je technika dostatečně rychlá a spolehlivá a může pak sloužit k řízení procesu mletí nebo výroby nanočástic. Tyto požadavky je možné splnit technikou založenou na bázi NMR spektrometrie, NMR nám umožňuje odlišit molekuly rozpouštědla, které jsou ve styku s povrchem částic od volných molekul rozpouštědla. Z tohoto poměru je pak možné snadno vypočítat skutečný povrch částic v suspenzi nebo koloidním roztoku. Je možné měřit všechny typy částic (velikost, tvar) prakticky v jakékoliv kapalině. Jediným požadavkem na kapalinu je, aby měla vodíkový atom. Měřená veličina (relaxační čas) je přímo závislá na smáčeném povrchu částic, nedochází tedy k aproximaci tvaru jako u jiných metod. Díky tomu je možné stanovovat měrný povrch i jiných než kulových částic bez chyb způsobených aproximací. Analýzy je možné provádět v koncentračním rozsahu od 1 do 60 % (m/m) částic v roztoku nebo koloidu. Pro některé případy je možné měřit i nižší koncentrace. Měření se odehrává ve standardní NMR vialce z borosilikátového skla, typický čas analýzy je 5 minut. Aplikace této metody jsou širší, než jen měření specifického povrchu. Je možné studovat například adsorpce povrchově aktivních látek na povrch částic nebo sledovat sedimentační a agregační procesy v čase. Díky své rychlosti a nenáročnosti na přípravu vzorku se metoda hodí i pro monitorování procesů, ve kterých se mění specifický povrch částic, například mokrého mletí. Metodu měření specifického povrchu založenou na NMR spektrometrii využívá přístroj Acorn Area. Tento přístroj je určen pro měření specifického povrchu v oblasti výzkumu i kontroly výroby. Pro svůj provoz potřebuje pouze vialky z borosilikátového skla, vzhledem k charakteru metody nejsou potřeba žádné plyny nebo drahá rozpouštědla. Obr. 1 Acorn Area od firmy XIGO Nanotools V letošním roce byla uvedena také novinka, přístroj Acorn Flow. Jedná se modifikaci přístroje Acorn Area pro průtoková měření. Měřicí vialka je na obou koncích otevřená a po připojení pumpy umožňuje průtok analyzované suspenze nebo koloidu. Tímto dále usnadňuje monitorování měrného povrchu v suspenzích a koloidních roztocích. Oba přístroje využívají software Area- Quant vyvinutý firmou XIGO Nanotools pro tento typ měření. Software má dvě úrovně Standard a Advanced. Díky tomu je možné široké využití od jednoduché kontroly kvality ve výrobě až po náročné pokročilé experimenty. Naměřená data jsou ukládána přímo ve formátu tabulky Excel, je také možný i export výsledkových protokolů ve formátu Word. Obr. 2 Software AreaQuant Výrobce přístrojů Acorn Area a Acorn Flow, firmu Xigo Nanotools z USA, zastupuje na českém a slovenském trhu firma RMI, s.r.o. V demonstračním centru firmy RMI je k dispozici přístroj Acorn Area, můžete si jej tedy vyzkoušet na Vašich vzorcích. V případě zájmu o měření nás prosím kontaktujte rádi Vám umožníme měření. Další informace o této metodě naleznete také na webových stránkách firmy RMI s.r.o. Hybrid D rychlé mapování mechanických vlastností vzorků Firma NT-MDT (druhý největší světový výrobce mikroskopů se skenující sondou) uvedla v květnu 2013 na trh nový měřicí mód s názvem HybriD. Tento měřicí mód přináší zcela nové možnosti v oblasti rychlého mapování mechanických vlastností a umožňuje provádění analýzy lokálních mechanických vlastností u širokého spektra vzorků a jejich zobrazení s velmi vysokým laterárním rozlišením. Principem této metody je záznam interakce mezi hrotem a vzorkem v každém bodě skenu (tzv. silové křivky) a to bez ztráty rychlosti skenování. Nově vyvinutý, velmi rychlý kontrolér HybriD zaznamenává v reálném čase řádově tisíce interakcí hrot vzorek za jedinou sekundu. HybridD mód je v podstatě kontaktní mód, u kterého ale v každém bodě dochází k přiblížení hrotu k povrchu vzorku, interakce s povrchem, oddálení hrotu od povrchu a přesun oddáleného hrotu do dalšího bodu (obr. 1). Díky tomu jsou výrazně eliminovány střižné a laterální síly (shearing and lateral forces) a je možno charakterizovat i velmi měkké vzorky. Výsledkem měření je mapa topografie, adheze a tuhosti (stiffness) vzorku (pro případnou další analýzu jsou k dispozici i silové křivky z každého bodu skenu). Metoda HybriD také přináší možnost definovat maximální sílu působící mezi hrotem a vzorkem, je tak možné zabránit případnému poškození hrotu či vzorku (biologické vzorky, polymery). Další výhodou metody je možnost měření elektrických vlastností (vodivostní mikroskopie) u měkkých vzorků, které dříve nebylo možné touto metodou charakterizovat. HybriD mód lze použít nejen k měření na vzduchu ale i v kapalinách, což je důležité především pro biologické vzorky, kde informace o lokálních mechanických vlastnostech může přinášet zcela nové možnosti vyhodnocení experimentů. Další velmi významnou vlastností módu je to, že odpadá 12 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

13 skenovací mikroskopie Obr. 1 Vlevo jsou trajektorie hrotu v čase (čárkovaná čára) a záznam interakce mezi hrotem a vzorkem (plná čára). Vpravo jsou ukázány ty samé křivky v grafu typickém pro záznam silových křivek (Force-Distance curve) Obr. 2 Slitina cínu a bismutu, (a) topografie, (b) modul pružnosti, (c) povrchový potenciál nutnost hledání rezonančního píku hrotu při měření v kapalinách. Měřicí mód HybriD je použitelný pro široké spektrum vzorků, umožňuje rozlišit různé materiálové odezvy a díky tomu např. rozlišit jednotlivé fáze kompozitních vzorků, slitin atd. Na obrázku 2 je ukázáno unikátní měření vzorku slitiny cínu a bismutu, kdy byly pomocí techniky HybriD rozlišeny fáze bismutu (modul pružnosti 32 GPa, světle modrá barva) a cínu (50 GPa, žlutá barva). Mechanické vlastnosti dobře korespondují s mapou povrchového potenciálu, obr. 2c. O tento měřicí mód lze rozšířit všechny stávající mikroskopy Ntegra nebo NEXT (dříve Solver NEXT) od firmy NT-MDT, podmínkou je dokoupení kontroléru HybriD a případný upgrade na plně digitální kontrolér PX Ultra (v současné době funguje program cenově zvýhodněného upgradu na tento kontrolér). SPM mikroskop NT-MDT se systémem HybriD je k dispozici v aplikačním centru firmy RMI s.r.o. která je výhradním zástupcem firmy NT-MDT pro Českou a Slovenskou republiku. Zájemcům o tuto technologii nabízí firma RMI možnost otestování techniky HybriD na vlastních vzorcích. Podrobnější informace s ukázkami měření je možné získat na webové adrese Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA LABOREXPO Dodávky náročné přístrojové techniky, instalace, zaškolení, vývoj Dodávky náročné přístrojové techniky, instalace, zaškolení, Dodávky metodik, náročné poradenský přístrojové servis, techniky, komplexní instalace, řešení zaškolení, problémů vývoj metodik, poradenský servis, komplexní řešení problémů vývoj metodik, poradenský servis, komplexní řešení problémů Mikroskopické techniky s vysokým rozlišením Mikroskopické techniky vysokým rozlišením Pernštýnská Lázně Pernštýnská Bohdaneč 116 tel , 41 Pernštýnská Lázně fax. 466 Bohdaneč tel , 41 Lázně fax. 466 Bohdaneč tel , fax NEW CONFOTEC (SOL Instruments) NEW CONFOTEC (SOL Instruments) NEW Nová řada CONFOTEC multifunkčních (SOL modulárních Instruments) mikroskopů Nová řada CONFOTEC multifunkčních s velmi modulárních vysokým mikroskopů řada CONFOTEC multifunkčních i spektrálním s velmi modulárních rozlišením. vysokým mik- Nová prostorovým roskopů prostorovým CONFOTEC i spektrálním s velmi rozlišením. vysokým Možnost kombinace několika technik v jednom prostorovým i spektrálním rozlišením. systému Možnost kombinace několika technik v jednom Možnost 3D systému Ramanova kombinace mikroskopie několika technik v jednom systému Luminiscenční 3D Ramanova mikroskopie mikroskopie (včetně 2 i více fotono- 3D vé Luminiscenční verze) Ramanova mikroskopie (včetně 2 i více fotono- Luminiscenční Simultánní vé verze) 3D laserová mikroskopie mikroskopie (včetně 2 povrchu i více fotono- vé Transmisní Simultánní verze) 3D laserová laserová mikroskopie mikroskopie povrchu Simultánní CARS Transmisní mikroskopie 3D laserová laserová (F, mikroskopie E mikroskopie i P-CARS) povrchu Transmisní Velmi CARS rychlé mikroskopie laserová mapování 1000 (F, mikroskopie E i P-CARS) x 1000 bodů za 4s CARS Unikátní Velmi rychlé mikroskopie prostorové mapování 1000 (F, rozlišení E i P-CARS) lepší x 1000 jak 200 bodů nm za v 4s Velmi ose Unikátní x,y rychlé a prostorové 500 mapování 1000 nm v ose rozlišení z lepší x 1000 jak bodů 200 nm za v 4s Unikátní Vysoké ose x,y a spektrální prostorové 500 nm v rozlišení ose rozlišení z (od lepší 0.25 jak cm200-1 ) nm v ose Velký Vysoké x,y spektrální a spektrální 500 nm rozsah v rozlišení ose z ( 75 (od cm cm -1-1 ) ) Vysoké Plně Velký konfokální spektrální systém rozsah rozlišení s ( 75 motorizovanou (od cm cm -1-1 )) pinhole Velký Plně konfokální spektrální systém rozsah ( s 75 motorizovanou cm -1 ) pinhole Vysoký Plně konfokální stupeň systém automatizace s motorizovanou pinhole Vysoký stupeň automatizace Vysoký stupeň automatizace SPM mikroskopy NT MDT SPM mikroskopy NT MDT SPM Výzkumné mikroskopy nanolaboratoře NT MDT Ntegra nabízí unikátní modulární Výzkumné design, nanolaboratoře pokrývají Ntegra tak nejširší nabízí sortiment unikátní Výzkumné mikroskopických modulární design, nanolaboratoře technik pokrývají se Ntegra skenující tak nejširší nabízí sondou. sortiment unikátní modulární Více mikroskopických jak 30 design, výzkumných technik pokrývají systémů se skenující tak nejširší nainstalováno sondou. sortiment v mikroskopických ČR Více a jak na 30 Slovensku. výzkumných technik se systémů skenující nainstalováno sondou. v Více ČR a jak na 30 Slovensku. výzkumných systémů nainstalováno v ČR NEW na SPECTRUM Slovensku. Nový kombinovaný systém pro SPM/RAMAN/TERS/SNOM. NEW SPECTRUM Nový kombinovaný Oceněný cenou systém pro NEW R&D100 SPM/RAMAN/TERS/SNOM. SPECTRUM pro oblast Nový mikroskopie kombinovaný Oceněný za rok cenou systém 2012 pro SPM/RAMAN/TERS/SNOM. R&D100 pro oblast mikroskopie Oceněný za rok cenou 2012 R&D100 Plně automatizované pro oblast mikroskopie SPM mikroskopy za rok 2012 NEXT - automatická Plně automatizované změna AFM SPM a mikroskopy STM hlavy, všechny NEXT - Plně SPM automatická automatizované režimy, změna plná motorizace, AFM SPM a mikroskopy STM nanoindentace. hlavy, NEXT všechny - automatická SPM režimy, změna plná motorizace, AFM STM nanoindentace. hlavy, všechny SPM Nová režimy, generace plná výukových motorizace, a základních nanoindentace. SPM mikroskopů Nová generace SOLVER výukových Nano - všechny a základních SPM SPM techniky mikroskopů vynikající generace SOLVER cenu. výukových Oceněný Nano - všechny cenou základních R&D100 SPM SPM techniky pro mi- Nová za kroskopů oblast za vynikající mikroskopie SOLVER cenu. Oceněný za Nano rok všechny cenou R&D100 SPM techniky pro za oblast vynikající mikroskopie cenu. Oceněný za rok 2011 cenou R&D100 pro oblast mikroskopie za rok 2011 Bruker microct Bruker microct Bruker MicroCT microct - X-Ray 3D mikroskopie s vysokým rozlišením MicroCT - X-Ray od firmy 3D Bruker mikroskopie microct s vysokým (dříve MicroCT firma rozlišením SKYSCAN). - X-Ray od firmy 3D mikroskopie Bruker microct s vysokým (dříve rozlišením firma SKYSCAN). od firmy Bruker microct (dříve firma Nový SKYSCAN). unikátní stolní microct 1272 Pro Nový materiálový unikátní i stolní biologický microct výzkum Zcela nová Nový kvalita Pro materiálový unikátní obrazu, vysoké stolní i biologický microct rozlišení výzkum. i pro 1272 Zcela málo nová kontrastní Pro kvalita materiálový obrazu, vzorky, vysoké i nové biologický 16 rozlišení Mpx výzkum. X-Ray i pro Zcela málo kamery, nová kontrastní obrazu, vzorky, načítání vysoké nové obrázků kvalita možnost 16 rozlišení Mpx o i X-Ray pro velikosti málo kamery, kon- až trastní 14450x14450 možnost vzorky, načítání obrazových nové obrázků 16 Mpx bodů o X-Ray v jednom velikosti kamery, řezu! až možnost Unikátní 14450x14450 stupeň načítání obrazových automatizace, obrázků bodů vysoký o v jednom velikosti výkon. řezu! až 14450x14450 Unikátní stupeň obrazových automatizace, bodů vysoký v jednom výkon. řezu! Unikátní Výukové stupeň a základní automatizace, microct vysoký systémy výkon. s vynikajícím Výukové poměrem a základní cena/výkon. microct systémy s vynikajícím poměrem základní cena/výkon. microct systémy s vyni- Výukové kajícím invivo poměrem systémy pro cena/výkon. zobrazení živých organismů invivo s systémy vysokým pro rozlišením zobrazení a invivo živých systémnismů pro s zobrazení systémy vysokým pro v rozlišením reálném zobrazení čase. a invivo živých systé- orga- orga- invivo nismů my pro s zobrazení vysokým v rozlišením reálném čase. invivo systémy pro zobrazení v reálném čase. CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) 13

14 laboratorní technika Bio-logic SAS uvádí nový MTZ-35, který vytváří nové hranice impedančních analyzátorů Firma Bio-logic SAS (Claix, Francie) uvádí v červenci na trh přístrojů pro oblast výzkumu a testování materiálů novou generaci analyzátorů MTZ-35. Impedanční analyzátor MTZ-35 přináší nové inovace, jak je již zvykem u zařízení této provenience, což z Bio-logic činí jednoho z nejvýznamnějších inovátorů ve světě vědecké instrumentace. Impedanční analyzátor MTZ-35 pro výzkum, charakterizaci a testování materiálů oslovuje široké pole aplikací. Jeho základní charakteristiky, široký frekvenční rozsah (10 μhz 35 MHz), nejvyšší přesnost ve své třídě (0,1 % amplitudy, 0,05 % fáze), dokonale naplňuje ty nejnáročnější požadavky praxe i výzkumu. Obr. Impedanční analyzátor MTZ-35 Cílové skupiny aplikačních oblastí jsou: keramika senzory, polymery, nanomaterály, solární články fotovoltaika, lepidla a pryže, epoxidy, kapalné krystaly a další. Impedanční analyzátor je řízený novým programovým produktem z balíku programů vyvíjených firmou Bio-logic, programem MT-Lab. Program MT-Lab umožňuje snadné řízení analyzátoru včetně doplňkových zařízení pro teplotní program, pecí a kryostatů. Rovněž je k dispozici rozsáhlá nabídka držáků vzorků adaptovaných tak, aby pokryly všechny potřeby praxe a výzkumu. Francouzská firma Bio-logic vyvíjí a produkuje rozsáhlý program elektrochemické instrumentace, potenciostatů/galvanostatů, jedno- i vícekanálových, boosterů, testovacích stanic baterií, akumulátorů a palivových článků, má rovněž i rozsáhlou divizi vývoje a výroby zařízení pro rychlé kinetické a chiroptické metody. Téměř 30 let existence umožňuje přinášet na trh pravidelně inovace i zcela nová analytická zařízení a akvizicí dalších společností, např. Uniscan (GB) v roce 2012, Biol-logic významně expanduje do nových aplikací v celosvětovém rozsahu. V současné době produkuje téměř 50 produktů a více než 100 variant instrumentů. Software EC-Lab je nepsaným standardem v oblasti elektrochemického SW a je volně ke stažení na stránkách výrobce www. bio-logic.info. Pro další informace o MTZ-35 a další vědecké instrumentaci od Bio-logic, kontaktujte přímo odborné prodejce oficiálního distributora pro Českou a Slovenskou republiku, Pragolab, s.r.o., Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA LABOREXPO ISO 9001 ISO LASEROVÉ GRANULOMETRY na měření velikosti částic Analýza velikosti pevných i kapalných částic pomocí rozptylu a lomu laserového paprsku, založená na Fraunhoferově aproximaci a teorii MIE, dle modelu až 3 simultánně pracující laserové detekční systémy. Cilas 990 (rozsah 0,3 500 µm) Cilas 1090 (rozsah 0, µm) Cilas 1190 (rozsah 0, µm) Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA LABOREXPO Modely pro suchý nebo kapalný způsob měření, kombinované modely 2 v 1 Mikrosystém pro kapalný způsob pro malá množství vzorku Kapalný způsob dispergace: cirkulace kapalného vzorku pomocí peristaltické pumpy mechanické míchadlo ultrazvuková dispergace s časovačem 400 ml zásobník na kapalný vzorek Suchý způsob dispergace: unikátní disperzní systém Dry Jet Dispersion bez destrukce částic, měření dle ISO 3320 kontrola tlaku vzduchu disperze prášků a agregovaných vzorků Venturiho systémem stavitelné mechanické vibrace dávkovače dle grafického diagramu simultánní obrazová analýza částic Prodej, servis, poradenství: LABIMEX CZ s.r.o. Na Zámecké 11, Praha 4 tel: fax: , 14 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

15 Analyzátor elementárního složení (C-H-N-S-O) Thermo Scientific FLASH řady 2000 a 4000 organická elementární analýza všech druhů vzorků dokonalé spálení + chromatografická separace robustní, spolehlivá a citlivá technika Vyžádejte si informace na Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA LABOREXPO CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) 15

16 laboratorní přístroje WPA Biowave II ve výukových laboratořích univerzit UV-Vis spektrofotometry se používají ve výukových laboratořích všech větších univerzit a WPA Biowave II od svého uvedení na trh v lednu 2006 zaznamenal na tomto trhu značný úspěch. WPA Biowave II byl vyvinut a vyrábí se ve výrobním závodě Biochrom ve vědeckém parku v Cambridgi. Následující článek upozorňuje na hlavní rysy tohoto produktu, které mu umožňují splnit požadavky zákazníků ve výukových laboratořích. Obr. 1 WPA Biowave II Vlnové délky ve viditelné i UV oblasti Biowave II pokrývá rozsah vlnových délek od 190 do nm. To poskytuje mnohostranné možnosti použití při provádění praktických cvičení měření koncentrace od DNA v UV oblasti až po anorganické soli kovů v oblasti kolem 1070 nm. Malý a lehký Přístroje používané ve výukových laboratořích se umísťují na laboratorní stůl jen pro konkrétní praktická cvičení, pro která jsou určeny, a pokud právě nejsou používány, musí být někde uskladněny. Čím menší přístroj je, tím méně zabírá skladovacího prostoru, čím je lehčí, tím snadnější je pro techniky připravit praktická cvičení, což je důležitá okolnost, když máte připravit větší počet přístrojů. Biowave II je 26 cm široký, 39 cm hluboký a jen 10 cm vysoký. Nepřítomnost velké výšky znamená, že mnoho přístrojů může být uskladněno ve svislých policích v malém prostoru. Uživatelé většího počtu kusů často ukládají své spektrofotometry Biowave II po 4, což pro skladování znamená, že velký počet přístrojů může být uskladněn v malém prostoru. Při váze pouhých 3,4 kg je přemísťování Biowave II výjimečně snadné. Volitelně zabudovaná tiskárna je trvale připojena ke spektrofotometru a zvyšuje jeho velikost jen o 10 cm hloubky a 0,2 kg váhy. Robustní Biowave II obsahuje jednoduchý optický systém bez pohyblivých částí, vše uloženo na pevné hliníkové základní desce. Světlo z xenonové lampy procházející vzorkem je vláknovou optikou přivedeno do utěsněného monochromátoru a na CCD array detektor uložený na zadní části monochromátoru. Nepřítomnost pohyblivých částí a použití vláknové optiky znamená, že není žádná příležitost k tomu, aby se změnilo nastavení systému, i když je neustále v laboratoři přemísťován. Nepřítomnost zrcadel v systému (s výjimkou těch v utěsněném monochromátoru) také znamená, že zde nejsou žádné optické povrchy, které se mohou potenciálně zaprášit, což by vedlo ke snížení výkonnosti a k nutnosti servisního zásahu pro jejich vyčištění. Odolný vůči polití V průběhu výuky není otázkou, zda student vylije vzorek do držáku vzorků, ale jak to udělá. Držák kyvet přístroje Biowave II má intergrovaný odtok a celý držák kyvet lze vyjmout a důkladně vyčistit. Také utěsněná membránová klávesnice spektrofotometru Biowave II je odolná vůči polití. Nízké provozní náklady Získat peníze k nákupu zařízení výukové laboratoře je dost těžké a ještě těžší je vyčlenit drahocenný rozpočet k udržování tohoto zařízení v provozu, takže provozní náklady systému jsou důležitou částí procesu rozhodování. Biowave II má xenonovou lampu, která nejen že poskytuje vysokou energii, Obr. 2 Přístroje Biowave II připravené v laboratoři uživatele ale nabízí také velmi dlouhou životnost. Záruka na lampu je poskytována po dobu 3 let, ale protože ve výukové laboratoři není přístroj používán příliš často, v praxi vydrží o mnoho let déle. Xenonová lampa přístroje Biowave II v kombinaci s nepřítomností zrcadel a pohyblivých částí znamená, že je zde velmi málo toho, čím se přístroj může porouchat. Obr. 3 Optické uspořádání spectrofotometru Biowave II Snadno ovladatelný Přístroj Biowave II má velký zřetelný grafický displej a zabudovaný program pro provádění všech standardních UV-Vis měření. Obsahuje uložené metody pro standardní biologické aplikace, jako stanovení koncentrace a čistoty DNA, proteinů a měření hustoty suspenzí buněk spolu se standardním spektrofotometrickým programovým vybavením pro měření spekter, konstrukci kalibračních křivek, provádění kinetických stanovení a měření při více vlnových délkách. Obr. 4 Obrazovky různých aplikací Biowave II umožňuje uložit až 90 metod v 9 samostatných adresářích, které mohou být pojmenovány. Tyto metody mohou být chráněny heslem, aby bylo zajištěno, že je studenti nemohou vymazat. To umožňuje 16 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

17 laboratorní přístroje nastavit přístroj pro celoroční praktická cvičení během klidnějších letních měsíců bez nebezpečí, že by studenti vymazali jakoukoli uloženou metodu. Obr. 5 Obrazovka adresáře metod zobrazující uživatelská jména adresářů Biochrom může také dodat simulační program pro PC, který může být použit jako cvičení pro studenty. Může být spuštěn na PC připojeném k projektoru a celé skupině studentů najednou lze předvést, jak se přístroj ovládá, bez ohledu na to, jak velká taková skupina může být. Z tohoto programu lze také uložit obrazovky a vložit je do dokumentu ve Wordu, takže lze vytvořit libovolně podrobné pokyny pro praktika. Pohotový Inicializace spektrofotometru Biowave II proběhne během 3 sekund od zapnutí a přístroj je okamžitě připraven měřit hodnoty. Cesta k požadované aplikaci představuje maximálně trojí stlačení tlačítka a za dobu měření 3 sekundy může být rychle na obrazovce zobrazeno spektrum v celém rozsahu. Také grafický tisk spektra je na volitelně zabudované tiskárně rychlý (přibližně 15 sekund). Obr. 6 Zobrazení spektra Všestranný Protože se tyto přístroje ve výukové laboratoři používají zřídka, často se používají v jiné laboratoři, když ve výukové laboratoři nejsou potřeba. Vzhledem ke svému ovládacímu programu a také k jeho optické výkonnosti je Biowave II všestranně použitelný pro většinu aplikací. Pro laboratoře provádějící analýzu DNA je výhodná schopnost pracovat s objemem vzorku 10 µl a schopnost připojení k PC USB konektorem a program Print via Computer znamená, že export dat je snadný. Výstup dat Pro export dat z Biowave II je několik možností: Přímé připojení k PC USB kabelem to je nejlacinější možnost, protože je kabel a program dodáván s přístrojem a několik přístrojů lze připojit k jednomu PC s použitím USB rozbočovače. Každý přístroj může být nastavený na automatický tisk dat nebo uložení do určeného adresáře ve formátu Excel, grafickém formátu Windows Metafile, textovém nebo ASCII formátu. Bluetooth toto příslušenství se připojí do přístroje a odesílá výsledky do PC vybaveného zařízením Bluetooth bez použití kabelů. Toto příslušenství se nedoporučuje, pokud má být používáno více než 10 přístrojů, protože množství vysílaných dat může zpomalit přenos. Bluetooth nemůže být nainstalován současně se zabudovanou tiskárnou nebo s příslušenstvím pro karty SD. Příslušenství pro karty SD toto příslušenství se připojí do přístroje a ukládá data na standardní kartu SD. Tato data mohou potom být vložena do PC s programem PVC, kde data mohou být zobrazena, vytištěna nebo exportována ve formátu Excel, grafickém formátu Windows Metafile, textovém nebo ASCII formátu. Příslušenství pro karty SD umožňuje klonování přístrojů jeden přístroj může být nastaven a pak se konfigurace adresáře metod uloží na kartu SD pro nahrání do dalšího přístroje. Příslušenství pro karty SD nemůže být nainstalováno současně se zabudovanou tiskárnou nebo s příslušenstvím pro Bluetooth. Souhrn Mnoho přístrojů používaných v současnosti ve výukových laboratořích a některé konkurenční přístroje nabízejí pouze jednoduché číselné zobrazení absorbance při jedné vlnové délce. Nástup moderní konstrukce Biowave II nyní uživatelům poskytuje větší všestrannost zabudovaného měření spekter, kalibračních křivek a kinetiky bez nutnosti velkých cenových příplatků. Tyto další funkce znamenají, že experimenty mohou být podrobnější než s jednoduššími přístroji a že studenti získávají v praktických cvičeních větší množství vědomostí. Dle materiálů firmy Biochrom Ltd. zpracoval RNDr. Jan Zima, CSc., CHROMSPEC s.r.o., Měření porozity na principu adsorpční izotermy Japonská firma BELJAPAN, Inc. převáděla přístroje pro měření mikroporozity pomocí adsorpce/desorpce plynů. Její přístroje BELSORP-miniII a BELSORP- -max jsou schopny měřit simultánně až tři vzorky. K temperaci využívá několik druhů lázní od kryogenní na kapalný dusík/argon (77K/87K), přes sucholedové (195K), alkoholové/vodní lázně (<273K), až po blokové kovové termostaty/elektrickou pec (> C). Velmi přesné měření tlaku kpa s přesností <0,1 Pa zajišťuje sada tlakových převodníků v hlavě přístroje. Pro kompenzaci kolísání tlaku a saturaci tenze par se zavádí speciální slepá trubice ponořená do média s přesnějším převodníkem. Pro chemisorpci lze plnit podle potřeby objemy vzorku 0,5; 1,8; 5 cm 3 až čtyřmi druhy plynů. Přístroje jsou schopny měřit distribuce pórů 0, nm a měrný povrch od 0,01 m 2 /g. BELSORP jsou kompaktní přesné přístroje pro měření povrchu a distribuce pórů volumetrickou technikou. Měření adsopce/desoprce plynů používá patentovanou AFSM (Advanced Free Space Measurement) metodu pomocí stanovení adsorpční izothermy. BEL vyvinula unikátní metodu kompenzace mrtvého objemu v měřicí trubici. Konvevční přístroje vyžadují stálou hladinu LN2 během měření a kompenzaci teploty v horní části měřicí trubice a kompenzaci rozpouštění kyslíku v kapalném dusíku. Obr. Schéma měření adsopční izotermy metodou AFSM Metoda ASFM používá kovovou trubici ponořenou do chladiva opatřenou velmi přesným tlakovým převodníkem a prostřednictvím softwaru BEL MASTER se provádí kontinuální kompenzace tenze par jako parametr p 0. Uživatel si může vytvořit své referenční adsorpční izotermy pro teplotní křivky a αs analýzy. Lze měřit specifický povrch promocí adsorpční/desorpční izotermy Bel metodou, pomocí Langmuirovy izotermy, BJH/CI/DH metodou, vynášet křivky αs, teploty a porovnávat adsorpční izotermy a jiné. Uživatel má k dispozici přehlednou stavovou tabulku s vyznačenými hodnotami tlaků a teploty a může sledovat nastavení všech provozních ventilů. Přístroje ve standardním režimu jsou vhodné pro rutinní QC analýzy nebo ve dvou velmi přesných režimech pro vývojové a výzkumné účely měření měrného povrchu pevných nebo zrnitých substancí v prostředí nekorozivních plynů.»» CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) 17

18 analytika vody Move 100 nový člen analytického systému Spectroquant firmy Merck MILLIPORE Analytický systém Spectroquant je otevřený flexibilní analytický systém pro rozbory pitných, odpadních, povrchových a technologických vod a zahrnuje vše potřebné pro provedení celého analytického postupu od první manipulace se vzorkem až po finální fotometrické stanovení. Jeho jednotlivé části jsou následující: fotometrické reagenční a kyvetové testy ready-to-use, zařízení pro přípravu vzorků termoreaktory řady TR, fotometry řady Nova, Pharo a kolorimetry řady Picco a Multy. V letošním roce byl uveden na trh nový Spectroquant kolorimetr Move 100 jednoduchý přenosný kolorimetr pro analýzu vod, který umožňuje stanovení celé řady parametrů od amoniaku po železo. Obr. 1 Spectroquant Move 100 Světelným zdrojem jsou LED opatřené interferenčními filtry příslušných vlnových délek (430, 530, 560, 580, 610 a 660 nm) a společně s fotosenzory jsou součástí kyvetového prostoru. Kyvetový prostor je určen pro měření v kulatých kyvetách o vnějším průměru 24 mm nebo 16 mm po vložení adaptéru. Přístroj je napájen 4 bateriemi typu AA/LR 6, které vystačí přibližně na 16 hodin provozu, což odpovídá asi 3500 měření. Kolorimetr Move 100 má naprogramováno přes 100 Spectroquant metod a umožňuje vložit 10 metod uživatelských. Umožňuje také měření absorbance při daných vlnových délkách a vložení uživatelské kalibrace. Ovládání kolorimetru je velmi jednoduché pomocí přehledné dotykové klávesnice s akustickou signalizací. Klávesnice je odolná vůči případnému polití kyselinami nebo rozpouštědly. Vnější část přístroje je speciálně utěsněna, aby prach nebo voda nepoškodily elektronické součásti. Konstrukce odpovídá požadavkům podle klasifikace IP 68. Prakticky to znamená, že přístroj zvládne i ponoření do vody. Kapacita paměti umožňuje uložení až 1000 datových souborů, tj. výsledku měření, pořadového čísla měření, čísla vzorku včetně data, času a metody. Protože je přístroj určen především pro měření v terénu, je dodáván s příslušenstvím v kompaktním kufříku. Pro přenos výsledků z přístroje do počítače nebo na tiskárnu je využita moderní IR technologie Spectroquant Data Transfer. Jedná se o volitelné příslušenství a zahrnuje interface, USB kabel a Spectroquant Data Transfer Software, který je kompatibilní s operačními systémy Windows a umožňuje archivaci dat ve formátu XLS nebo TXT. Obr. 2 Spectroquant Move 100 s Data Transferem s chemismem postupů normativních, jako jsou ISO, APHA a DIN. Každý SQ test je vybaven technickou dokumentací, která mimo jiné zahrnuje validační parametry, uživatel pak provádí jen verifikaci postupu. Součástí balení každého SQ testu je příbalový leták (Package Insert), který shrnuje nezbytné technické informace, jako je podrobný popis postupu, chemický princip, rušivé vlivy daného stanovení, časová a teplotní závislost barevného produktu, doporučený postup provedení kontroly (AQA) a informace vztahující se k bezpečnosti práce. Kvalita příslušného testu je garantována analytickým certifikátem a analytickým šaržovým certifikátem. Analytický certifikát zahrnuje příslušné validační parametry (rozsah, mez detekce, mez stanovitelnosti, interval spolehlivosti, směrodatnou odchylku, variační koeficient a správnost daného SQ testu). Analytický šaržový certifikát je vázaný ke konkrétní dané šarži SQ testu. Je-li to třeba v souvislosti s chemickým obsahem jednotlivých činidel testu, jsou samozřejmou součástí technické dokumentace i bezpečnostní listy. Obr. 3 SQ test pro stanovení chlóru Pro snadnou aktualizaci Spectroquant metod z internetu zdarma, jak jsou uživatelé fotometrické instrumentace Merck Millipore zvyklí, stačí připojení přes kabel s běžným konektorem RJ 45. Kolorimetr Spectroquant Move 100 je mobilní robustní přístroj, který lze ve spojení se Spectroquant testy úspěšně využít pro oblast analýzy jak odpadních, tak i pitných vod všude tam, kde je třeba provádět stanovení přímo na místě bezprostředně po odběru vzorku. Jak již bylo uvedeno, přístroj je naprogramován na fotometrické metody Spectroquant a to je zárukou kvality získaných výsledků. Kvalita SQ testů je prověřena mnohaletým používáním v oblasti hydroanalytiky a výhoda jejich koncepce (skladování, provedení testu, dokumentace) je uživateli vysoce oceňována ať již ve spojení s fotometry a spektrofotometry Merck Millipore nebo jiných výrobců. Fotometrické testy Spectroquant (dále SQ testy) našly svoje místo v laboratořích fungujících v různých systémech zajištění jakosti. Jedná se o alternativní postupy stanovení parametrů vodných roztoků, jejichž chemismus je ve většině případů shodný Firma Merck, jako výrobce se zavedeným systémem kvality DIN ISO 9001, vyrábí SQ testy v souladu s tímto sytémem. Příbalové letáky a certifikáty jednotlivých šarží testů jsou uživatelům kdykoli k dispozici. Firma provádí i dlouhodobé sledování celých výrobních řad a výsledky slouží jako podklady pro sledování stability testů, která je mimořádně vysoká (exspirace 3 až 4 roky od data výroby). Testy není třeba speciálně skladovat, lze je uchovávat při laboratorní teplotě. Pro použité kyvetové testy Spectroquant Merck spol. s r.o. zajišťuje likvidaci bezplatně, kdykoli si ji zákazník objedná na v části Dokumenty a to vyplněním a odesláním Žádosti o poukaz k likvidaci. Pro zajištění kvality analýz je v manuálu kolorimetru Move 100 u každého SQ testu uvedeno doporučení provedení kontroly, tzn. katalogové číslo referenčního materiálu pro daný analyt nebo příslušného standardu řady CombiCheck. Standardy řady CombiCheck jsou určeny jak pro kontrolu 18 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

19 analytika vody fotometru, metody a vlastní práce, tak i k zjištění případných vlivů matrice vzorku. Proto každá souprava obsahuje 2 typy multielementárních standardů jeden pro kontrolu vlastního provedení postupu (přímé použití namísto vzorku), druhý se používá jako standardní přídavek. Soupravy Combi- Check se vztahují vždy k jednotlivým metodám Spectroquant a obsahují údaje o správném výsledku a toleranci. Pro kontrolu kolorimetru Move 100 je také k dispozici sada verifikačních standardů Spectroquant Verification Standards. Sada obsahuje 6 kyvet s barevnými stabilními roztoky pro kontrolu absorbance při vlnové délce: 430 nm, 530 nm, 560 nm, 580 nm, 610 nm a 660 nm. Každá kyveta je Robustní přenosný kolorimetr DR 900 pro terénní analýzu vody Společnost Hach Lange vyvinula další generaci přístrojů pro analýzu vody v terénu přenosný kolorimetr DR 900. Přístroj DR 900 umožňuje rychlý a snadný přístup k nejčastěji používaným metodám stanovení různých ukazatelů ve vodě. Je kdykoliv připravený k použití. Kolorimetr DR 900 představuje pokračování vývoje velmi úspěšných přenosných kolorimetrů řady DR 800. Vylepšením uživatelského rozhraní a volbou metody má uživatel snadný přístup k nejčastěji používaným metodám analýzy vody. Výsledkem je významná úspora času při terénních analýzách. Kolorimetr DR 900 je vhodný k použití v nepříznivých a náročných podmínkách vzhledem k mechanicky odolné robustní konstrukci, která odolá prachu i vodě. Pro práci při ztížených světelných podmínkách je možné displej podsvítit. Obr. Přenosný kolorimetr DR 900 opatřena značkou a číslo šarže je uvedeno na jejím dně. Certifikát společně s návodem je součástí každého balení. Obr. 4 Spectroquant Verifikační standardy pro kontrolu kolorimetru Move 100 Čeští fyzici přispěli k objevu nových mechanismů ukládání informací Dalším významným badatelským úspěchem, jenž posouvá hranice možností moderních informačních technologií, na sebe opět upozornilo Oddělení spintroniky a nanoelektroniky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. V rámci dlouhodobé mezinárodní spolupráce vědců z tohoto pracoviště a z univerzit v Cambridge a Nottinghamu ve Velké Británii byl objeven nový mechanismus, který umožňuje elektricky ovládat rychlost pohybu doménových stěn v magnetickém médiu. Práce byla publikována v prestižním mezinárodním odborném časopisu Nature Materials. V běžných informačních technologiích se využívá náboje elektronu, jehož hodnota je konstantní. Oproti tomu elektronový spin si můžeme představit jako mikroskopickou střelku kompasu, jejíž směr se může měnit. V magnetických doménových stěnách, které se dnes využívají k ukládání informace v magnetických médiích, míří spin k severnímu Spectroquant Move 100 ve spojení s SQ testy poskytuje správné výsledky s dobrou opakovatelností. Uplatnění nalézá zejména při požadavku a nutnosti stanovení některých parametrů přímo na místě, jako je např. stanovení chlóru, chlórdioxidu, železa nebo zákalu. Jednoduše všude tam, kde se předpokládá nasazení univerzálního přístroje s dobrým poměrem cena/výkon. Ing. Zuzana Cejpková, CSc., Merck spol. s r.o., Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA LABOREXPO pólu magnetu na jedné straně stěny a k jižnímu pólu na opačné straně. Uvnitř doménové stěny se pak směr spinu postupně otáčí. Podobně jako náboj elektronu i magnetické doménové stěny mohou být v budoucnosti využity nejen k ukládání, ale i k přenosu a zpracování informací v mikroelektronických součástkách. Komplexní a proměnná vnitřní struktura doménových stěn však umožňuje nové způsoby realizace těchto funkcí, které nemají obdobu v konvenční mikroelektronice založené na fixním náboji elektronu. Mezinárodní vědecký tým se soustředil na otázku pohyblivosti magnetických doménových stěn. Magnetické médium s doménovými stěnami bylo umístěno do kontaktu s piezo- -elektrickým prvkem a vědci ukázali, že vnitřní struktura doménové stěny je citlivá na přiložené piezo-elektrické napětí. Díky piezo-elektrickému ovládání vnitřní struktury bylo dosaženo pětinásobné změny rychlosti pohybu doménové stěny. Experimenty rovněž přispěly k hlubšímu pochopení mikroskopických fyzikálních mechanismů, které pohyb doménových stěn uvnitř magnetického média umožňují.»» /ncurrent/full/nmat3657.html Přístroj DR 900 disponuje pamětí až na 500 stanovení. Pro přenos dat přímo do PC slouží zabudovaný USB port. Data lze snadno přenést i v terénu přímo do počítače. Další velkou předností nového kolorimetru DR 900 je úspora času: v paměti přístroje je uložených 90 nejběžnějších metod pro analýzu vody. Vaše oblíbené metody se dají jednoduše vyvolat ze seznamu. Vylepšením uživatelského rozhraní a volbou metody je jednoduchost provedení analýzy s tímto přístrojem samozřejmostí, nikoliv výjimkou.»» Vzorkování sypkých materiálů Společnost Sklenář, s. r. o., zastupuje výrobce vzorkovačů, firmu Sentry. Ve spojení s nabídkou vzorkovačů vlastní konstrukce poskytuje široký výběr možností pro řešení potřeby odběrů vzorků v různých fázích výroby a zpracování sypkých materiálů. Lze řešit vzorkování z nádob, zásobníků, homogenizátorů, skluzů, pásových dopravníků, dopravního potrubí apod. Na Pustině 152, Dlouhoňovice tel.: , Výhody: bezpečný odběr, vzorkování za běžného provozu, variabilita provedení dle požadavku zákazníka. CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013) 19

20 laboratoře Proč vybírat laboratorní nábytek dle typových řad? Současná doba klade vysoké nároky na výrobce laboratorního nábytku po stránce kvalitativní, cenové, nebo kapacitní. Každý výrobce je v rámci evropského trhu vystaven těmto tlakům a každý se jim snaží úspěšně odolávat a přitom uspět v konkurenčním prostředí sofistikovaného laboratorního trhu. Jednou z cest, kterou zvolila společnost MERCI, s.r.o., je nabídka ucelených produktových řad, které nabízejí zákazníkům možnost volby s ohledem na cenu, kvalitu, užitnou hodnotu a především i na jeho finanční možnosti. Obr. 1 Laboratorní nábytek MERCI Celá filozofie nábytkových řad laboratorního nábytku a digestoří MERCI vychází primárně z dlouhodobého firemního cíle nabídnout uživateli nejvyšší možnou kvalitu laboratorního nábytku s přihlédnutím k jeho investičním možnostem a technickým požadavkům. Společnost MERCI, s.r.o. odmítá, na rozdíl od řady dalších výrobců, jít cestou použití levných materiálů a nákup komponent z Asie, které by sice cenu snížily, ale na zásadní úkor kvality. Namísto toho jde cestou typizace a sériovosti výroby, které ekonomizují výrobní proces a další úspory řeší cestou inovativního technologického řešení jednotlivých výrobků. V laboratorním nábytku MERCI nekupuje zákazník jen kus dřeva a kovu, ale především myšlenku a výsledek precizní práce od vývoje, přes výrobu, až po prodej a servis. Díky 20-ti leté obchodní, vývojové a výrobní zkušenosti se podařilo prakticky uvést na evropský trh tři základní produktové řady. Jejich společným jmenovatelem je vysoká výrobní kvalita vč. instalovaných komponent, CE certifikace včetně označení Česká kvalita. Výsledkem jsou tři typizované řady laboratorního nábytku, digestoří a médiových stěn pod obchodními názvy MERCI EKO, STAN- DARD a TOP. Základní a tradiční řadou je MERCI STANDARD, tato řada je nejobvyklejším řešením pro většinu koncových uživatelů a v současnosti je na našem trhu vybaveno tímto typem laboratorního nábytku MERCI několik set laboratoří v rámci České republiky a desítky v zahraničí. Tato řada je především odpovědí na veškeré individuální požadavky uživatele a cenově je kompromisem mezi řadou TOP a řadou EKO. Díky možnosti neomezené škály atypických řešení umožňuje aplikaci ve všech typech laboratorních provozů, kde je požadováno profesionální řešení, 100% využití pracovního prostoru a vysoká kvalita provedení. V této nábytkové řadě je možno využívat kompletního sortimentu laboratorních digestoří i médiových stěn MERCI. Laboratorní skříňky jsou u této řady konstrukčně řešeny na stavitelných nožkách s možností překrytí soklem, pracovní desky mohou být osazeny celým sortimentem laboratorních výlevek, bezpečnostních sprch, různými typy armatur. Zákazník může vybírat z široké škály barevného provedení lamina, ohranění a práškových nástřiků kovových komponent. Při výrobě řady MERCI EKO je použito, tak jako u ostatních řad, EKOlogických certifikovaných materiálů a je pro ni zároveň typické její EKOnomické řešení a především skutečnost, že k návrhu laboratoře není třeba přítomnost projektanta. Tuto nábytkovou řadu si zákazník může navrhnout a sestavit sám, a to se samozřejmě promítá i do ceny produktu. Podstatou typů řady EKO je uzavřená řada skříněk s možností výběru z širokého sortimentu pracovních desek, dále kovové médiové stěny s nejpoužívanějším osazením a standardní typ kovové digestoře. Řada MERCI EKO vychází z nejprodávanějších typů laboratorního nábytku a vylučuje tvorbu atypických, nákladných řešení. Obr. 2 Laboratorní nábytek MERCI Obr. 3 Laboratorní nábytek MERCI Nejvyšší modelovou řadou je MERCI - TOP. Filozofie této řady je postavena na inovovaných materiálech a špičkových doplňcích, které zvyšují životnost a celkovou užitnou hodnotu tohoto nábytku. V rámci této řady je při výrobě použito speciálních druhů kování s vysokou životností a s rozšířenými možnostmi, např. otevírání dveří, zásuvek apod. Řada TOP je určena pro použití v provozech s vysokými nároky na chemickou rezistenci, a proto je při výrobě použito vysoce odolných deskových materiálů, které jsou posledními vývojovými novinkami evropských výrobců těchto materiálů. Řada TOP má i rozšířené možnosti instalací moderních a úsporných typů osvětlení, možností nejvyššího zabezpečení laboratorního provozu pomocí centrálního klíče. Samozřejmostí je elegantní a účelný design. K výrobě všech nábytkových řad je použito materiálů a komponent certifikovaných evropských výrobců a pro všechny řady je typický snadný a bezpečný přístup k médiím, snadná servisovatelnost a vysoký uživatelský komfort. Laboratorní nábytek a digestoře MERCI jsou kompletně certifikovány dle norem EU vč. nízkonapěťových spotřebičů a smí užívat kromě zmíněného označení označení Česká kvalita i Ekologicky šetrný výrobek. Hlavní výhodou při výběru z těchto produktových řad je skutečnost, že zákazník obdrží za maximálně výhodných podmínek odpovídajících možnostem zákazníka vždy nejvyšší kvalitu materiálů i dílenského zpracování a maximální užitnou hodnotu. Mgr. Radim Appel, výrobní ředitel, MERCI, s.r.o., Navštivte nás na veletrhu LABOREXPO PRAHA LABOREXPO 20 CHEMagazín Číslo 4 Ročník XXIII (2013)

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky

VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ. Základní vlastnosti a zkoušky VSTUPNÍ KONTROLA MATERIÁLU, SUROVIN A LÁZNÍ Základní vlastnosti a zkoušky Konzistence, tekutost, sedimentace, hustota Obecně charakterizují zpracovatelnost nátěrových hmot Orientační určení konzistence

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STROJNÍ Ústav strojírenské technologie TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1. Hodnocení přilnavosti odtrhem (ČSN EN ISO 4624) 2. Tribologická analýza Tribometr TOP 3 1. Hodnocení

Více

Program Letní školy SPM mikroskopie

Program Letní školy SPM mikroskopie Program Letní školy SPM mikroskopie Letní škola SPM mikroskopie je pořádána ve dnech 10-11. 6. 2013 v Brně firmou RMI, s.r.o. Lázně Bohdaneč za spoluúčasti Fakulty chemické VUT v Brně. 1. den - pondělí

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích

Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 Přístroj k měření teploty a vyhodnocování vypalovacího procesu ve vypalovacích pecích Elcometer 215 je snadno použitelný přístroj ke zaznamenávání teploty ve vypalovací peci, ideální pro

Více

Specifikace předmětu

Specifikace předmětu Specifikace předmětu 1. Přenosný disperzní Ramanův spektrometr: - spektrální rozsah měření Ramanova posunu: minimálně 250 až 2800 cm 1, - spektrální rozlišení minimálně nebo lepší než 11 cm 1v celém spektrálním

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka

Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů. Nanoindentace. Pavel Matějka Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů Nanoindentace Pavel Matějka Optická mikroskopie a spektroskopie nanoobjektů 1. Optická mikroskopie blízkého pole 1. Princip metody 2. Instrumentace 2. Optická

Více

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka

Mikroskopie se vzorkovací sondou. Pavel Matějka Mikroskopie se vzorkovací sondou Pavel Matějka Mikroskopie se vzorkovací sondou 1. STM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití 2. AFM 1. Princip metody 2. Instrumentace a příklady využití

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II.

Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Využití technologie Ink-jet printing pro přípravu mikro a nanostruktur II. Výrobci, specializované technologie a aplikace Obsah

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl

Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Elektrostatické zvlákňování: Výroba polymerních nanovláken a jejich využití v kompozitních materiálechl Seminář: KOMPOZITY ŠIROKÝ POJEM, Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR Eva Košťáková, Pavel

Více

ENCORE manuální systém pro elektrostatickou aplikaci práškových barev

ENCORE manuální systém pro elektrostatickou aplikaci práškových barev ENCORE manuální systém pro elektrostatickou aplikaci práškových barev Encore Manual System Vynikající výkon lepší kontrola procesu aplikace vysoká opakovatelnost a přesnost vyšší účinnost lepší kvalita

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE

LABORATOŘ KOVŮ A KOROZE VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE ODBORNÉ KURZY A SEMINÁŘE Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova 464/118 612 00 Brno wasserbauer@fch.vutbr.cz Využijte bohaté know-how odborných pracovníků Laboratoře kovů a koroze při

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Povrchová úprava bez chromu Cr VI

Povrchová úprava bez chromu Cr VI Povrchová úprava bez chromu Cr VI Základem této povrchové úpravy jsou materiály Delta Tone 9000 a Delta Protect KL 100, takzvané basecoaty, což jsou anorganické povlaky plněné ZN a Al mikrolamelami rozptýlenými

Více

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat)

2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 2182091 Oborový projekt 2013/2014 (návrh témat) 1. MATERIÁLY PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V BIOTECHNOLOGIÍCH A TECHNOLOGIÍCH ZPRACOVÁNÍ AGRESIVNÍCH LÁTEK Seznamte se s materiály používanými pro strojní zařízení

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Ovlivňování vlastností čerstvých vápenných kaší

Ovlivňování vlastností čerstvých vápenných kaší 1 Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského 65, 617 00 Brno www.vustah.cz 2 VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Hrabová 54, 789 01 Zábřeh Ovlivňování vlastností čerstvých vápenných kaší Lenka Schwarzerová 1

Více

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl

Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zkoušení fyzikálně-mechanických vlastností materiálů a výrobků pro automobilový průmysl Zákaznický den, Zlín 17.3.2011 Základní typy zkoušek stanovení základních vlastností surovin, materiálu polotovarů

Více

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE PŘÍSTROJE PRO KONTROLU VRSTEV, TLOUŠŤKY STĚNY, VIBRACÍ, SÍLY, TAHOVÉHO NAPĚTÍ A MOMENTOVÉ KLÍČE NOVINKA! Brno - tel.: +420 549 246 454, fax: +420 549 241 332 / Bratislava - tel.: +421 263 812 934, fax:

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

Odborně-pedagogický koncept

Odborně-pedagogický koncept Odborně-pedagogický koncept Škola SPŠCH Brno (CZ) Oblast Odborné vzdělávání Odborná zaměření 1. Aplikovaná chemie Analytická chemie Farmaceutické substance Ochrana životního prostředí 2. Analýza potravin

Více

Koncept odborného vzdělávání

Koncept odborného vzdělávání Koncept odborného vzdělávání Škola SPŠCH Pardubice (CZ) Oblast vzdělávání Odborné vzdělávání Zaměření (ŠVP) 1. Analytická chemie 2. Farmaceutické substance 3. Chemicko-farmaceutická výroba 4. Analýza chemických

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý

Nanotechnologie. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013. Ročník: devátý Nanotechnologie Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 29. 5. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s nanotechnologiemi.

Více

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení:

Konstrukční lepidla. Pro náročné požadavky. Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Lepení: Konstrukční lepidla Pro náročné požadavky Proč používat konstrukční lepidla Henkel? Sortiment konstrukčních lepidel společnosti Henkel zahrnuje širokou nabídku řešení pro různé požadavky a podmínky, které

Více

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany

AvantGuard Nová dimenze antikorozní ochrany Nová dimenze antikorozní ochrany Tři způsoby ochrany proti korozi Ocel je nejběžnějším stavebním materiálem na světě. Při působení atmosférických vlivů, jako je voda, kyslík a přírodní soli, však s těmito

Více

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie

SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie SikaForce -7550 elastické turbo 2-k polyuretanová technologie Potřebujete urychlit Váš výrobní proces? Využijte skvělé vlastnosti lepidla, kombinující pevnost současně s pružností. SikaForce -7550 V moderních

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze

Vulmkoriz-R BR. Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-R BR MOSTOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmkoriz-R BR je jednosložková, vodou ředitelná hmota vyvinutá na bázi kopolymeru vodní disperze určená na ocelové

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě.

Vzhled Pryskyřice má formu nažloutlé průhledné folie síly 0,1 0,7 mm (dle přání zákazníka), pružné a tvárné při pokojové či zvýšené teplotě. Použití Epoxidová pryskyřice ve formě fólie určená pro patentovanou Letoxit Foil Technologii (LF Technology), což je technologie suché laminace, která je zvláště vhodná pro výrobu laminátových struktur

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. VYUŽITÍ NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ VE STROJÍRENSKÝCH APLIKACÍCH, TRENDY VÝVOJE NEKOVOVÝCH MATERIÁLŮ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová

Některé poznatky z charakterizace nano železa. Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Některé poznatky z charakterizace nano železa Marek Šváb Tereza Nováková Martina Müllerová Jan Šubrt Karel Závěta Eva Gregorová Nanotechnologie 60. a 70. léta 20. st.: období miniaturizace 90. léta 20.

Více

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15

CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 CELULÓZOVÁ STRUKTURÁLNÍ STĚRKA CMS 15 Použití: Celulózová strukturální stěrka CMS 15 je dekorativní úprava povrchu, tvořená směsí buničiny a speciálních aditiv. Po aplikaci a důkladném vysušení v interiéru

Více

ACRIMPER. Impregnační krytina z akrylového kaučuku

ACRIMPER. Impregnační krytina z akrylového kaučuku ACRIMPER Impregnační krytina z akrylového kaučuku Popis a použití Impregnační tekutý, elastomerní produkt na bázi akrylového kaučuku. Acrimper je disperzní směs, která po polymerizaci vytvoří elastomer

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl

Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl Zkušenosti zkušební laboratoře ITC v oblasti zkoušení komponentů pro automobilový průmysl 1. Úvod Naše laboratoř ITC divize 4 MESIT QM má dlouholetou tradici ve zkoušení komponentů pro leteckou techniku.

Více

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) Ing. Jan Závitkovský e-mail: jan.zavitkovsky@centrum.cz

Více

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010

Prů r v ů od o c d e e T -ex e kur u z r í Pe P t e r t a a M e M n e y n ja j r a ov o á 18.12.2010 Průvodce T-exkurzí Petra Menyjarová 18.12.2010 Krátce o T-exkurzích T-exkurze je součástí projektu Vzdělání a rozvoj talentované mládeže JMK. Jsou určeny pro studenty středních škol se zájmem o přírodní

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů 30.7.2006 Petr Komp 1 Úvod Department once on the title page Co to je hmotnostní průtokoměr? Proč měřit hmotnostní průtok? Měření hmotnostního průtoku s využitím

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií Centrum AdMaS (Advanced Materials, Structures and Technologies) je moderní centrum vědy a komplexní výzkumná instituce v oblasti stavebnictví, která je součástí Fakulty stavební Vysokého učení technického

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota

Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota Viscacid Epoxiflex-Beschichtung PH Epoxidová samonivelační podlahová hmota Číslo výrobku: 6251-59 Trhliny překlenující podlahový povlak na epoxidovém základě bez obsahu rozpouštědel pro mechanicky silně

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení jednotlivých firem v rozsahu 120 vteřin 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická www.uvi.ft.utb.cz Oblasti spolupráce a služeb

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele o veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále jen ZVZ ). Veřejná zakázka Název: Spektrofotometry

Více

Umělý kámen užití a vlastnosti

Umělý kámen užití a vlastnosti Umělý kámen užití a vlastnosti 1. 2. 2010 Při obnově nebo restaurování kamenných objektů sochařských děl, architektonických prvků apod. se často setkáváme s potřebou doplnění chybějících částí. Jsou v

Více

Informace o produktu FSA 500

Informace o produktu FSA 500 Informace o produktu FSA 500 1 FSA 500 - měřicí modul 2 Popis produktu DCU 130 Vstup do oblasti analýzy vozidlových systémů Diagnostika elektrických a elektronických systémů Ideální rozšíření pro KTS Bezdrátová

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha

Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha METROTOMOGRAFIE JAKO NOVÝ NÁSTROJ ZAJIŠŤOVÁNÍ JAKOSTI VE VÝROBĚ Ing. Petr Knap Carl Zeiss spol. s r.o., Praha ÚVOD Společnost Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH již dlouhou dobu sleduje vývoj v poměrně

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

info@lenachemical.com

info@lenachemical.com info@lenachemical.com Úvod Rekonstruované kanalizační potrubí z hlediska jeho dlouhodobé životnosti vyžaduje spolehlivou, časově stálou, životní prostředí nezatěžující a ekonomicky přijatelnou technologii

Více

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené

Scotch- W eld akrylová lepidla DP8405NS zelené DP8410NS zelené Scotch- W eld akrylová lepidla Technický list únor 2014 Popis produktu 3M Scotch-Weld DP8405NS a DP8410NS jsou vysoce výkonná dvousložková akrylová lepidla, která nabízejí vynikající pevnost ve střihu,

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost:

Zajišťovače závitů Loctite výrazně předčí tradiční mechanické metody zajišťování závitů: Střední pevnost: Zajišťování závitů Zajišťování závitových spojů Proč používat zajišťovače závitů Loctite? Produkty Loctite pro zajišťování závitů brání samovolnému povolování a chrání veškeré závitové spoje před působením

Více

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI

STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI STANDARD KVALITY PRO VÝROBNÍ ŘADU ISOFUSION V700 SKLOVITÉ POVLAKY 1. ROZSAH PŮSOBNOSTI Tato norma určuje požadavky na jakost pro ISOFUSION V700 zpracování sklovitých povlaků vrstvou skelného smaltování

Více

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC

Nejčastěji monitorované plynové nečistoty jsou: SO2 H2S CxHy NOx TRS PAH O3 NH3 HF CO VOC Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší Systémy pro monitorování vnějšího ovzduší ECM jsou integrovány do klimatizovaných tepelně izolovaných kontejnerů. Monitorovací stanice mohou být stabilní nebo

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí

Nanotechnologie. Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanotechnologie Problematika nanomateriálů a nanotechnologií z hlediska ochrany zdraví i životního prostředí Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie Současný stav Cíl 2 Nanomateriál Nanomateriál/nanotechnologie

Více

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI

MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI Technická univerzita v Liberci MODELOVÁNÍ MIGRAČNÍCH SCHOPNOSTÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC A OVĚŘENÍ MODELU PŘI PILOTNÍ APLIKACI J. Nosek, M. Černík, P. Kvapil Cíle Návrh a verifikace modelu migrace nanofe jednoduše

Více

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko

Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Posuvné měřítko Vybaveno indukčním snímačem AOS (Advanced Onsite Sensor Pokročilý vestavěný snímač) Ruční měřidla a systémy přenosu dat Novinka! ABS DIGIMATIC Posuvné měřítko Nová

Více

MĚŘENÍ V KONTAKTNÍM REŽIMU POMOCÍ MIKROSKOPU SOLVERNEXT

MĚŘENÍ V KONTAKTNÍM REŽIMU POMOCÍ MIKROSKOPU SOLVERNEXT MĚŘENÍ V KONTAKTNÍM REŽIMU POMOCÍ MIKROSKOPU SOLVERNEXT Teoretická část: 1. Vysvětlete piezoelektrický jev, kde nejvíce a proč je využíván v SPM mikroskopii. 2. Co je podstatou měření v Kontaktním režimu.

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky předmětu veřejné zakázky Příloha č. 1c Zadavatel požaduje, aby předmět veřejné zakázky, resp. přístroje odpovídající jednotlivým částem veřejné zakázky splňovaly minimálně níže uvedené parametry. Část

Více

Dodávka rozhraní a měřících senzorů

Dodávka rozhraní a měřících senzorů Dodávka rozhraní a měřících senzorů Příloha 1 Specifikace předmětu zakázky Zakázka: 2/2012 OPVK Zadavatel: Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace U Jezu 7, 741 01 Nový

Více

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. PSI (Photon Systems Instruments), spol. s r.o. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Konstrukce a výroba speciálních optických dielektrických multivrstev pro systémy FluorCam Firma příjemce voucheru

Více

Jaký výrobek Loctite používáte?

Jaký výrobek Loctite používáte? Nanášecí zařízení Jaký výrobek Loctite používáte? Jednosložková lepidla / těsnění Loctite Montáž Anaerobní lepidla / těsnění Loctite Ruční Poloautomatické Automatické 97001/98414 97006 97009 97123 97002

Více

Konfigurační a vyhodnocovací software Software

Konfigurační a vyhodnocovací software Software Konfigurační a vyhodnocovací software Software D-30744-2015 D-30745-2015 Ukládání výsledků měření, profesionální konfigurace plynových detekčních přístrojů a sledování jejich stavu to vše je možné s programovým

Více

LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE. webshop.durr.com

LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE. webshop.durr.com LEADING IN PRODUCTION EFFICIENCY PRODUKTOVÉ PORTFOLIO APLIKAČNÍ TECHNOLOGIE webshop.durr.com FINÁLNÍ ÚPRAVA A LAKOVÁNÍ NA NEJVYŠŠÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI ÚROVNI Díky neustálé inovaci a globální přítomnosti,

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace

Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Mikroskop atomárních sil: základní popis instrumentace Jednotlivé komponenty mikroskopu AFM Funkce, obecné nastavení parametrů a jejich vztah ke konkrétním funkcím software Nova Verze 20110706 Jan Přibyl,

Více

OBSAH. www.dimer-group.com

OBSAH. www.dimer-group.com 1 OBSAH DIMERPACK 0011 3 DIMERPACK 0021 3 DIMERPACK 1110 3 DIMERPACK 1120 4 DIMERPACK 1130 4 DIMERPACK 1140 4 DIMERPACK 1170 5 DIMERPACK 1180 5 DIMERPACK 2210 5 DIMERPACK 2220 6 DIMERPACK 2230 6 DIMERPACK

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku

Laboratorní úloha Diluční měření průtoku Laboratorní úloha Diluční měření průtoku pro předmět lékařské přístroje a zařízení 1. Teorie Diluční měření průtoku patří k velmi používaným nepřímým metodám v biomedicíně. Využívá se zejména tehdy, kdy

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv:

Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie. doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv. Autorský kolektiv: Návody k speciálním praktickým cvičením z farmaceutické technologie doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. a kolektiv Autorský kolektiv: doc. RNDr. Milan Řehula, CSc. Mgr. Pavel Berka doc. RNDr. Milan Dittrich,

Více

Obsah. Strana Vydavatel 1

Obsah. Strana Vydavatel 1 Obsah Obsah Strana Vydavatel 1 Novinky 2 5 Parametry 6 153 Přehled digitálních/analogových přístrojů a senzorů 6 7 Multiparametry 8 27 IDS technologie 8 9 IDS senzory 10 13 Měřicí přístroje 14 27 ph 28

Více