PREZENTACE STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. STAKS Group s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI. STAKS Group s.r.o."

Transkript

1 PREZENTACE STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI STAKS Group s.r.o.

2 SLOVO ÚVODEM Vážení zákazníci a obchodní přátelé, do rukou se Vám dostala základní prezentace společnosti STAKS Group s.r.o., Plzeň. Stavební a obchodní společnost STAKS Group s.r.o. je samostatným právním subjektem se sídlem v Plzni a působností především na území města Plzně a Plzeňského kraje. Společnost působí pod hlavičkou STAKS Group s.r.o. od roku Jako samostatná obchodní společnost vznikla na základě oddělení se od velké stavební firmy působící na stavebním trhu již řadu let. Díky pracovním zkušenostem a odborným znalostem managementu i pracovníků jsme schopni nabídnout komplexní dodávky v oblasti celkové revitalizace a zateplení bytových a rodinných domů, veřejných budov, včetně zajištění financování dotacemi a úvěry, dodávky novostaveb tzv. na klíč" a rekonstrukcí bytových i nebytových prostor. Za svého působení vytvořila obrat přes 250 milionů Kč. Dominantním místem zrealizovaných stavebních zakázek bylo město Plzeň, v současné době realizujeme své obchodní aktivity v celém Plzeňském a Středočeském kraji. Naše společnost si zakládá na osobním a individuálním přístupu k zákazníkovi a kvalitních službách, a to pro všechny zákazníky, ať už se jedná o velké investory nebo soukromé osoby. Samozřejmostí je komplexnost řešení všech zakázek. V návaznosti na požadavky a přání zákazníka naši odborníci navrhnou nejvhodnější materiály, technologické postupy, a další detaily řešení. Našim zákazníkům jsme navíc schopni aktivně pomoci při zajištění úvěrů a financování výstavby či rekonstrukcí. Po odsouhlasení materiálových a technologických specifikací zákazníkem pak naši kvalifikovaní pracovníci provedou práce ve sjednaném rozsahu. Skutečná kvalita a kontrola stavebních prací je zaručena manažery staveb - stavbyvedoucími, kteří jsou autorizovanými techniky v oboru pozemní stavitelství. Jsme připraveni poskytnout zdarma poradenství k aktuálním dotačním titulům, neboť je pro nás důležité, aby i investor měl dostatek informací a dokázal společně s námi splnit kritéria dotačních titulů. Naším vysvědčením je, že všichni naši zákazníci obdrželi požadovaný dotační titul. Přijďte se k nám poradit, u nás za radu neplatíte! Rádi předáme získané zkušenosti při realizaci stavebních zakázek dále ku prospěchu budoucího investora. Spokojenost našich zákazníků je a bude pro nás vždy prioritou. Jiří Kučera jednatel společnosti

3 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE STAKS Group s.r.o. společnost zapsaná Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Plzeň Č. účtu: /0100 Jednající: Jiří Kučera jednatel a ředitel společnosti Základní kapitál: ,- Kč Tel./Fax:

4 ZÁKLADNÍ PORTFOLIO SPOLEČNOSTI STAKS Group s.r.o.

5 Společnost STAKS Group s.r.o. nabízí svým obchodním partnerům ze svého portfolia tyto své činnosti: Revitalizace panelových a bytových domů Zateplení a rekonstrukce fasád Dodávka a montáž plastových oken Dodávka a montáž hliníkových dveří Výstavba rodinných domů na klíč Rekonstrukce objektů Rekonstrukce interiérů budov Rekonstrukce kontaktních zateplovacích systémů Sanace vlhkých fasád Sanace vlhkých staveb

6 KOMPLETNÍ REVITALIZACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ V popředí zájmu obyvatel panelových domů je téma, jak snížit své náklady za energie. Ověřeným řešením je revitalizace panelového domu, obsahující i zateplení obvodového pláště domu. V zateplování panelových domů v přepočtu na jednoho obyvatele jsme první v Evropě. V České republice žije v těchto domech téměř třetina obyvatel. Přitom zateplena je zatím zhruba čtvrtina panelové zástavby. Mnoho lidí si již uvědomuje nutnost provést dříve či později tuto revitalizaci, a to z důvodu neustále rostoucích cen stavebního materiálu na opravy, nebo z potřeby snížení nákladů na vytápění. K tomu se ještě přidávají ještě důvody na zlepšení technického stavu domu, prodloužení jeho životnosti, budoucí nutnosti dodržení norem energetického zákona či zamezení budoucích ekologických daní za nadměrnou spotřebu energií na vytápění apod. Komplexní revitalizace bytového domu zredukuje neustálé zvyšování tepelných nákladů na Vaše bydlení a prodlouží životnost objektu. Komplexní revitalizace je celkové řešení oprav všech důležitých funkčních částí objektů: Rekonstrukce a zateplení střešního pláště Výměna výplní otvorů Rekonstrukce lodžií a balkonů Zateplení obvodového pláště bytového domu Rekonstrukce výtahů Rekonstrukce stupaček ZTI (plyn, vodovod, kanalizace) Další potřebné práce (rekonstrukce vchodů, zvonkových tabel atd.) Společnost STAKS Group s.r.o. aplikuje certifikované kontaktní zateplovací systémy. Tyto systémy splňují nároky dle platných nařízení a norem. Naši zaměstnanci jsou proškoleni na aplikaci systému, což dokladují licence uložené v sídle společnosti. Společnost STAKS Group s.r.o. spolupracuje i s dalšími firmami a partnery, které zabezpečují specializované práce nezbytné k zajištění kompletní revitalizace bytového domu. Společnost STAKS Group s.r.o. spolupracuje též s finančními institucemi, které zajistí či pomohou s profinancováním revitalizace formou úvěru na dobu až 25 let (více na další straně prezentace). Dokážeme též pomoci se žádostmi o poskytnutí dotace. Společnost STAKS Group s.r.o. je zkušeným a ověřeným partnerem, který Vám poskytne komplexní službu, tj. od poradenství, energetického auditu, realizačního projektu a vlastní cenové nabídky stavebních prací až po konečnou realizaci stavebního díla.

7 Pár základních rad: Jaké podklady bude banka ke svému rozhodování o poskytnutí úvěru potřebovat? Nelze zde přesně vyjmenovat vše, co banka ke svému rozhodnutí o poskytnutí úvěru potřebuje předložit, neboť některé konkrétní nároky mohou být mírně odlišné. V žádném případě se však BD a SVJ, která kvalitně vedou své účetnictví, nemusí bát toho, že by nebyla schopna bankou požadované podklady vyplnit a doložit. Obecně lze říci, že většina bank bude požadovat následující materiály: a) výpis z obchodního rejstříku nebo rejstříku společenství (ne starší než 3 měsíce) b) stanovy BD nebo SVJ c) účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) za předcházející 2 roky d) přiznání k dani z příjmu potvrzená finančním úřadem za předchozí 2 roky e) potvrzení příslušného finančního úřadu o splnění závazků MBD nebo SVJ vůči státnímu rozpočtu potvrzení České správy sociálního zabezpečení o splnění závazků BD nebo SVJ vůči ní (nestarší než 2 měsíce) obojí lze u menších subjektů nahradit prohlášením o bezdlužnosti f) zápis s usnesením členské schůze BD (popř. shromáždění delegátů) nebo shromáždění vlastníků SVJ, kde je vyjádřen souhlas s opravou, rekonstrukcí či modernizací objektu, výší úvěru, který bude čerpán a formou jeho zajištění g) písemný dokument obsahující seznam členů bytového družstva - nájemců úvěrovaného objektu (nebo u SVJ vlastníků) a jejich souhlas s přijetím a zajištěním úvěru potvrzený jejich podpisy h) výpis z katastru nemovitostí vztahující se k opravovanému, rekonstruovanému nebo modernizovanému objektu (ne starší 3 měsíců) i) pravomocné stavební povolení nebo doklad o ohlášení stavebnímu úřadu popř. nařízení stavebního úřadu k údržbě stavby nebo k nezbytným úpravám j) investiční záměr a propočet investičních nákladů k) kopie katastrální mapy l) uvedení dodavatele stavby, popř. smlouva BD nebo SVJ s dodavatelem stavby ("Smlouva o dílo") m) rozbor pohledávek po lhůtě splatnosti za BD nebo SVJ, úvěrovaný dům, objemy i počty dlužníků Bát se úvěru na revitalizaci panelového domu není na místě!!! Je tvrdou realitou dnešní doby, že již žádný vlastník, ať už se jedná o bytové družstvo (dále jen BD) nebo vlastníky sdružené ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), nemůže očekávat, že o jeho majetek se postará někdo jiný než on sám. V případě, kdy si vlastník toto uvědomí, udělal první, možná nejmenší, ale určitě nejvýznamnější krok k rozhodnutí, že jakákoliv změna je pouze v jeho rukou. V současné době jsme svědky toho, jak se postupně začíná měnit obraz našich dosud šedých panelových sídlišť k lepšímu. Stále více domů září novou fasádou a jsou tak důkazem toho, že kde nechybí odvaha změnit kvalitu bydlení k lepšímu, tam se najde i cesta, jak toho dosáhnout. Řada vlastníků se v uplynulých letech rozhodla provést zásadní rekonstrukci svého domu a již dnes vám potvrdí, že tato změna přinesla nejen zvýšení komfortu jejich bydlení, ale že jim současně zvýšila hodnotu jejich bytů a přinesla i nemalé úspory v nákladech na vytápění. Na příkladu stovek objektů lze již přesně vyčíslit, že při komplexním zateplení spojeném s výměnou oken bylo dosaženo úspory nákladů na vytápění od 35% až po 60% - a to v době, kdy je zcela zřejmé, že ceny energií budou i nadále stoupat. Taková zjištění jsou pádným důkazem i pro ty, kteří až dosud pochybovali, zda investice podobného typu má význam. No a i když vlastníků, kteří se rozhodli investovat do zlepšení kvality svého bydlení, stále přibývá, téměř všichni stojí před otázkou, z čeho zamýšlenou investici financovat.

8 Existují pouze dvě cesty buď si postupně spořit do fondu oprav, nebo si peníze na investici půjčit a teprve cestou následného spoření do fondu oprav je postupně splácet. Cesta spoření je cestou pomalou. Vždy nejdřív něco naspoříte a následně provedete nějakou částečnou investici. Chtít si takto naspořit na komplexní rekonstrukci je snažení na dlouhá léta. Důvody, proč využít, stejně jako nyní už řada obdobných subjektů, možnost půjčit si na provedení investiční akce úvěrové prostředky dnes, najdete v následujícím textu. Proč investovat právě teď? Jak už bylo uvedeno výše, základem všeho je najít dostatečně pádné důvody k tomu, proč je na provedení investice ten správný čas. O těchto důvodech musí být vnitřně přesvědčeni zejména členové představenstva BD nebo členové výboru SVJ. Na nich bude, aby o všech výhodách, ale i možných úskalích financování investice, přesvědčili svou členskou základnu. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že pokud chci někoho o něčem přesvědčit, musím mít nejen jasné argumenty, ale musím lidem přesně vyčíslit, co to pro ně bude znamenat. Přes to, že každý soudný člověk na první pohled vidí, co dům, ve kterém žije, potřebuje, vždy jej bude zajímat, co mu jakákoliv změna přinese a co ho to bude stát. Pokud nyní tedy máme přesně specifikovat důvody, které byly z pohledu vlastníků, kteří už obdobnou investici realizovali, rozhodující, pak je lze shrnout do následujících bodů: ceny stavebních materiálů a prací (je potvrzené, že každý rok rostou a v řadě případů nejen o vliv inflace) dosáhnout úspory nákladů na vytápění (zde se projeví přímá návratnost provedené investice, neboť ceny topných médií již nikdy klesat nebudou spíše naopak) úrokové sazby z úvěrů (i nyní lze stále jejich úroveň považovat za velmi příznivou) další chátrání pouze zvýší cenu budoucí investice investice výrazně zhodnotí majetek družstevníků či vlastníků Co udělat nejdříve? Základem je vždy získat přesné informace o tom, kolik bude uvažovaná investice stát. To je nutné východisko pro celé další uvažování. Je dobré zjistit, jak nákladné by byly jednotlivé fáze uvažované rekonstrukce kolik by stála výměna oken, komplexní zateplení, výměna rozvodů nebo sanace výtahu. Teprve po zjištění těchto údajů budete stát před prvním rozhodnutím budeme realizovat jednotlivé fáze postupně nebo uděláme celou komplexní rekonstrukci naráz. Pokud byste někdy v budoucnu sečetli, na kolik vás přišla taková postupná rekonstrukce, prováděná v průběhu několika let a pak ji porovnali s původní cenovou nabídku na rekonstrukci komplexní, je jasné, že jste prodělali. To si dovolím tvrdit i v případě, že do takovéto kalkulace byste přičetli úrokové náklady spojené s úvěrem, ale na druhé straně odečetli okamžité úspory v nákladech na vytápění (a to už ani nemluvím o možnosti snížit úrokové náklady prostřednictvím dotací v rámci Programu PANEL). Ale ať už se rozhodnete pro kteroukoliv variantu, budete stát před realitou, že v současné době vaše vlastní zdroje, naspořené ve fondu oprav, ani zdaleka nepostačují na provedení zamýšlené investice. V tomto okamžiku je vhodné se obrátit na banku s žádostí, aby vám připravila různé varianty možného úvěrování varianty by měly obsahovat jednak různě vysoký požadavek na úvěr (podle toho se následně můžete rozhodovat, zda je pro vás přijatelné financovat celou investici naráz nebo zda je to pro vás neúnosné a rozhodnete se pro investici částečnou) a různou délku splatnosti úvěru. Takováto nabídka úvěrování, kterou banka dává v okamžiku, kdy ještě nejste plně rozhodnuti, jakou variantu úvěrování zvolíte, a kdy současně ještě banka nezná úroveň vašeho hospodaření, se v bankovním světě nazývá indikativní nabídka. Banka vám v ní sdělí všechny pro vaše rozhodování potřebné informace a současně vám nabídne i konkrétní výši úrokové sazby, která je aktuální v okamžiku poskytování této nabídky. Indikativní nabídka má pro vás ryze informativní charakter a nezakládá bance povinnost vám úvěr poskytnout. Na základě takové nabídky je pak dobré porovnat, kolik nyní přispíváte měsíčně na m2 podlahové plochy bytu do fondu oprav a kolik by bylo nutné přispívat v budoucnu, aby tento příděl stačil na splácení úvěru. V případě, že příspěvek do fondu oprav je u vás již dnes na dostatečné výši, může se stát, že i po čerpání úvěru jej nebudete muset navyšovat a že jeho současná výše postačí i na krytí splátek úvěru a úroků. Pokud ne a bude potřeba jej kvůli splácení navýšit, budete mít opět dvě možnosti pokud nebudete chtít příděl do fondu oprav navyšovat, budete se muset spokojit jen s částečnou investicí nebo zjistíte, že příděl je nutno navýšit a pak už spíše záleží na tom, zda potřebné navýšení je z pohledu obyvatel domu ekonomicky únosné.

9 Co je nutné, aby indikativní nabídka úvěrování obsahovala? Pro veškeré další rozhodování o možnosti čerpání úvěru potřebujete získat tolik základních informací, abyste nejen měli dostatek podkladů pro své rozhodování, ale abyste měli i dostatek argumentů přesvědčit ostatní družstevníky nebo vlastníky o správnosti této volby. Přesto, že na první pohled se vám budou zdát stěžejní informace o době splatnosti, úrokové sazbě či požadovaném zajištění, nepodceňte fakt, na koho se se žádostí o tyto informace obrátíte. V současné době jsou sice parametry nabízených úvěrů od jednotlivých bank v ČR v podstatě srovnatelné, ale odlišnosti se přece jen najdou. Jak pak ale vybrat tu správnou banku, která bude rozumět vašim potřebám? Rada je jednoduchá obraťte se raději na takovou banku, která má s úvěrováním oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví BD či SVJ bohaté zkušenosti, která se speciálně na úvěrování BD a SVJ zaměřuje a která má samozřejmě silné kapitálové zázemí. Pro jistotu je ale vhodné, abyste jí ve vaší žádosti o indikativní nabídku sdělili nejen pro ni veškeré potřebné vstupní údaje (právní forma, počet bytů, vlastnická struktura, výše uvažované investice, objem vlastních zdrojů apod.), ale abyste si i řekli, jaké varianty úvěrování z pohledu výše splátek, výše úvěru nebo doby jeho splatnosti si přejete připravit. Co tedy by správná indikativní nabídka měla obsahovat? a) maximální splatnost úvěru Ve většině případu se ukazuje jako plně vyhovující splatnost let aneb čím delší splatnost, tím nižší měsíční splátky, ale zase s delší dobou splácení počítejte i s vyššími úrokovými náklady. Banky dnes standardně poskytují úvěry se splatností až 20 let. b) úroková sazba Správně by vám banka měla nabídnout na výběr ze tří základních možností konstrukce úrokové sazby pohyblivá s vazbou na PRIBOR (PRIBOR je cena peněz na mezibankovním trhu, kterou vyhlašuje ČNB), fixní na celou dobu splácení nebo sazba zafixovaná na kratší období než činí celková splatnost. Zásadní informaci, kterou každopádně požadujte, je vyčíslení, kolik za celou dobu splatnosti zaplatíte na úrocích - tedy jaké budou vaše celkové úrokové náklady! c) poplatky s úvěrem spojené Většina bank při poskytování úvěru vybírá poplatky za posouzení žádosti o úvěr, jeho poskytnutí a po dobu splatnosti i poplatky spojené s vedením úvěrového účtu. Chtějte jasně specifikovat, které případné další poplatky by banka po vás mohla požadovat např. za rezervaci zdrojů při postupném čerpání či za zpracování znaleckého posudku o odhadní ceně vaší nemovitosti. Teprve součet všech očekávaných poplatků spolu se součtem všech úrokových nákladů vám přesně řekne, kolik budou činit celkové finanční náklady s úvěrem spojené! A rada na závěr seriózní banky vybírají poplatek za posouzení žádosti o úvěr až v okamžiku, kdy je úvěr schválen a kdy podepisujete úvěrovou smlouvu. d) forma splácení Úvěr je možné splácet lineárně, tzn. stále stejná výše měsíční splátky jistiny úvěru + splátka úroků z aktuální výše úvěru nebo progresivně tzn. výše měsíční splátky jistiny úvěru na počátku splácení je nízká a postupně na navyšuje úroky jsou přitom nejvyšší na počátku splácení a pozvolna se snižují. BD a SVJ velice často požadují, tzv. anuitní splácení, tzn. že po dobu splácení resp. dobu fixace úrokové sazby, jsou všechny měsíční splátky naprosto stejné, přičemž v těchto splátkách je zahrnuto jak splácení jistiny úvěru, tak i úroků. Tato forma je tak oblíbená proto, protože takto stanovené splátky se velice jednoduše dají rozpočítávat mezi jednotlivé družstevníky či vlastníky. e) požadované zajištění úvěru Dnes je již možné se setkat s případy, kdy banka nevyžaduje zajištění žádné je to ale většinou pouze u SVJ, kdy průměrná zadluženost na 1 byt nepřesáhne tis. Kč. Obvykle ale banky volí některou z následujících variant zajištění svého úvěru: 1) Zástava nemovitosti U BD celé nemovitosti, u SVJ jednotlivých bytů. V tomto případě je zástavní právo úvěrující banky zapsáno na katastru nemovitostí na příslušném listu vlastnictví u úvěrovaného objektu. 2) Ručitelské prohlášení Buď vlastníků, nebo družstevníků jako fyzických osob. V ručitelském prohlášení je uvedeno, že konkrétní fyzická osoba (nebo manželé) ručí bance za úvěr poskytnutý BD nebo SVJ, ale pouze do určité maximální částky. Konkrétní částka je vždy vyjádřením alikvotního podílu na objemu úvěru, připadajícího na předmětného ručitele. 3) Biankosměnka Neboli směnka vystavená dlužníkem, které neobsahuje datum své splatnosti ani směnečnou částku. Přes to, že takováto směnka je de facto kryta veškerým majetkem úvěrovaného subjektu, není na místě se takového jištění obávat či dokonce přemýšlet o zneužitelnosti takovéto směnky. Při tomto typu jištění úvěru sice dlužník resp. jeho statutární zástupci, podepisují nevyplněnou směnku, ale současně s bankou podepíší tzv. směnečné prohlášení, kde je přesně uvedeno, kdy, za jaké situace a jakým způsobem je banka oprávněna tuto směnku vyplnit a předložit k proplacení. Statutární orgány svým podpisem stvrzují, že

10 směnkou ručí právnická osoba, kterou zastupují jinak řečeno, jejich podpis jako statutárů znamená, že za tuto směnku neručí jako fyzické osoby. 4) Biankosměnka s avalem všech vlastníků nebo družstevníků Je to to samé, co v bodě 3, ale všichni družstevníci či vlastníci, kteří tuto směnku avalovali tzn. připodepsali, se současně stávají ručiteli i jako fyzické osoby. Nelze ale říci, že tato varianta je de facto to samé, jako kdybychom spojili varianty ad 3) a ad 2). Rozdíl je v tom, že když fyzické osoby avalují směnku, ručí každý za celou částku, která bude na směnce uvedena. U ručitelského prohlášení je oproti tomu vždy maximální výše ručení fyzické osoby omezena na určitou konkrétní částku. 5) Záruka od ČMZRB v rámci Programu PANEL Ojediněle se lze setkat s tím, že bance postačuje zajištění formou záruky od ČMZRB. Ta ojedinělost spočívá v tom, že tento typ záruky kryje úvěrující bance maximálně 80% z aktuální výše poskytnutého úvěru jinak řečeno banka v těchto případech přebírá 20% úvěrového rizika na sebe a de facto počítá s tím, že v případě nesplacení úvěru jí pokryje plnění ze záruky pouze 80% její ztráty. Podmínkou získání této záruky je však to, že vámi realizovaná investiční akce splňuje parametry požadované Programem PANEL. Zvláštností této formy zajištění je to, že vy jako dlužník neručíte za úvěr žádným svým majetkem a ani ČMZRB za poskytnutí záruky po vás žádné jištění nebude požadovat. Na druhou stranu ovšem musíte počítat s tím, že za poskytnutí takovéto záruky budete ČMZRB muset něco zaplatit. f) možnost čerpat dotace k úrokové sazbě V případě, že vámi prováděná investiční akce splňuje parametry pro zařazení do Programu PANEL, můžete u ČMZRB požádat o dotaci snižující úrokovou sazbu z úvěru. Získání této dotace má významný dopad do snížení úrokových nákladů spojených s úvěrem. Ne zřídka vám tato dotace pokryje převážnou část celkových úrokových nákladů a samozřejmě se velice pozitivně projeví v razantním snížení celkových nákladů s úvěrem spojených viz body b) a c). Banka by vám ve své indikativní nabídce měla umět přibližně vyčíslit, kolik by taková dotace za celou dobu splatnosti činila. Pro úplnost dodávám dvě důležité informace. Tuto dotaci lze čerpat po dobu max. 15 let, přičemž předmětná dotace se vyplácí jednou za půl roku zpětně a pouze v případě, že úvěrující banka potvrdí, že její klient v uplynulých 6 měsících splácel bezproblémově svůj úvěr. Pokud se rozhodnete, že chcete porovnat nabídku parametrů bankovního úvěru s možností úvěrování od některé ze stavebních spořitelen, nezapomeňte vznést stejný požadavek na rozsah informací i na oslovenou stavební spořitelnu. Ve většině případů zjistíte, že při porovnání všech nákladů s úvěrem spojených tzn. součet toho, kolik za dobu splatnosti zaplatíte na všech poplatcích a na úrocích celkem, vám vyjde bankovní úvěr jako varianta levnější. Na druhou stranu však může být nabídka stavební spořitelny pro vás zajímavější např. kvůli pro vás přijatelnějšímu požadavku na zajištění. Je pak pouze na vás, abyste se rozhodli, která pozitiva a která negativa pro vás mají větší váhu. Při rozhodování také nezapomeňte porovnat, jaká bude administrativní náročnost všech smluvních aktů se získáním úvěru spojených resp. zda je možné, aby většinu věcí vyřídilo pouze představenstvo BD nebo členové výboru SVJ a tyto kroky tak nezatěžovaly ostatní družstevníky či vlastníky. Co vyžaduje zákon při rozhodování o přijetí úvěru? Pokud nyní již máte jasno, do jakého rozsahu investice se chcete pustit, kolik budou činit její celkové náklady, jaké parametry by měl případný úvěr a jak se jeho splácení projeví v požadavku na tvorbu fondu oprav, pak už vás čeká ten skoro poslední, ale nejdůležitější krok předstoupit před svou členskou základnu a zdůvodnit, proč provedení investice a její financování úvěrem považujete za optimální variantu pro vaše BD nebo SVJ. Formu schválení přijetí úvěru a způsobu jeho zajištění je totiž dle existujících zákonů nutno schválit v nejvyšších orgánech BD (členská schůze nebo shromáždění delegátů) nebo SVJ (shromáždění vlastníků). U BD to upravuje Obchodní zákoník, u SVJ Zákon o vlastnictví bytů. U BD musí s přijetím úvěru a formou jeho zajištění majetkem BD (tj. zástavou nemovitosti nebo biankosměnkou) souhlasit nejdříve nadpoloviční většina družstevníků v úvěrovaném objektu. Následně musí stejný souhlas vyslovit členská schůze (nebo shromáždění delegátů) celého BD. Je doporučováno (byť to zákon striktně nenařizuje), aby byla takto schválena i jakákoliv jiná bankou požadované forma jištění, byť se netýká majetku BD (např. ručitelské prohlášení či záruka od ČMZRB). U SVJ by nejdříve měl být vysloven souhlas s provedením investice minimálně 75% vlastníků z objektu. Po té by přijetí úvěru a formu jeho zajištění mělo odsouhlasit shromáždění vlastníků v souladu se svými stanovami a v případě požadavků na zajištění formou ručitelských prohlášení nebo zástavy bytů následně i všichni vlastníci, kteří na úvěru budou participovat a současně ho i jistit svým majetkem. Schválení přijetí úvěru a formy jeho zajištění v souladu s požadavky příslušných právních norem je věc nezbytná!!! Bez takto přijatého schválení si žádná seriózní banka nedovolí úvěr poskytnout. No a pokud se vám nejen podaří přesvědčit své členy o vhodnosti investice a čerpání úvěru k pokrytí nákladů na ni a současně vyhovíte všem právním požadavkům na schválení vašeho záměru, pak už vám nezbývá než dokončit vaše jednání jak s dodavateli, tak s bankou až do fáze podpisu smluvních dokumentů. Dodavatelé jistě budou upřesňovat své rozpočty a termíny provedení a banka po vás bude chtít doložit řadu podkladů, aby měla možnost zhodnotit úroveň vašeho hospodaření a stupeň rizika, s poskytnutím úvěru spojený.

11 DODÁVKA A MONTÁŽ PLASTOVÝCH OKEN A DVEŘÍ Společnost STAKS Group s.r.o. dodává a montuje z profilů DECEUNINCK INAUTIC, ALUPLAST, GEALAN, REHAU, VEKA. Z praktických důvodů již částečně vyměněných oken na bytových domech dáváme přednost dohodě s investorem tak, abychom ctili profil většinově vyměněných oken. Okna splňují podmínky dotačních programů popsané v odborných posudcích. Okna z těchto systému jedinečné od brilantní povrchové úpravy až po konečný detail. Na izolačních vlastnostech vzduchu a na konstrukční hloubce je postaven komorový systém plastových oken garantující vynikající tepelnou izolaci. Nezatěžujete tak přírodu, neboť šetříte energii a tím pádem i náklady na topení. Okna se součinitelem prostupu tepla až do hodnoty 0,7 W/m2 K včetně armování jsou použitelná i pro tzv. nízkoenergetické domy. Ochrana proti hluku: Vychutnejte ticho a klid za okny. Při použití odpovídajících zvukově izolačních skel lze dosáhnout optimálního útlumu hluku až do třídy 5 dle normy ČSN EN ISO a ČSN EN ISO Ochrana proti vloupání: S ohledem na prostupnost plastových oken pro nezvané návštěvy lze jejich konstrukci přizpůsobit takovým požadavkům na odolnost proti vloupání, jaká je podle Vašich osobních bezpečnostních potřeb nutná. Plastová okna je možné - vždy podle potřeby - upravit pro různé třídy odolnosti ochrany proti vloupání. Vzhledem k tomu, že většina pokusů o vloupání v České republice je vedena přes okna a balkónové dveře, je individuální nastavení ochrany jednotlivých oken proti vloupání velmi důležité. Speciální uzamykací díly a další zabazpečovací komponenty zajistí, aby odolnost proti vloupání byla optimální, a to pro každé jednotlivé okno. Základní zabezpečení: U velmi těžce přístupných oken stačí základní bezpečnost. Třída odolnosti WK1: Pro těžce přístupná okna. Základní ochrana proti pokusu o vylomení fyzickým násilím jako je vykopnutí, proražení a vyražení ramenem (převážně vandalismus). Ochrana proti použití jednoduchých páčidel je integrovaná. Třída odolnosti WK2: Pro lehce přístupná okna. Ochrana je zajištěna tak, že při pokusu o vloupání s použitím jednoduchých nástrojů (jako jsou např. šroubováky, kleště, klíny) je okno uzamčeno a zablokováno proti vypáčení. Třída odolnosti WK3: Pro velmi lehce přístupná plastová okna. Přídavná ochrana proti použití druhého šroubováku a páčidla.

12 DODÁVKA A MONTÁŽ HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ Nový systém hliníkových oken a dveří MB-86 nabízí vynikající izolační vlastnosti a je vhodný i pro nízkoenergetické domy. Je to první hliníkový systém, který používá křemičitý aerogel vyplněný netkanou skleněnou textilií (ve verzi AERO), který pomáhá dosáhnout špičkových teplotních parametrů (Uw celého okna od 0,8 W/m2K, Ud dveří od 1.0 W/m2K). Vysoká pevnost profilů umožňuje výrobu konstrukcí velkých rozměrů a hmotností (křídlo okna/dveří až 200 kg!), a také konstrukcí odolných proti vloupání. Charakteristické rysy hliníkových oken a dveří v systému MB-86: 3 varianty izolace - ST, SI a AERO široké izolátory s dodatečnými izolačními prvky 2- složkové centrální těsnění dokonale izoluje prostor mezi křídlem a rámem designové zasklívací lišty ve variantách Standard a Prestige různé typy kování včetně skrytých pantů rozsah zasklení až 67 mm (3- skla, akustická, bezpečnostní, ) odolnost proti vloupání RC2, RC3 (WK2, WK3) Důležitým prvkem tohoto systému je jeho kompatibilita se systémem posuvně-zdvižných dveří MB-77HS, takže váš dům nebo stavba získá kompaktní vzhled a zároveň má zaručenu vysokou tepelnou izolaci. Propustnost vzduchu: třída 4, PN-EN 12207:2001 Vodotěsnost: třída E 1500, PN-EN 12208:2001 Koeficient prostupu tepla (Uf): verze MB-86 ST: od 1,3 W/m2K verze MB-86 SI: od 0,9 W/m2K verze MB-86 AERO: od 0,63 W/m2K Odolnost na zatížení větrem: třída C5, PN-EN 12211:2001, PN-EN 12210:2001

13 VZOROVÉ REFERENČNÍ LISTY ZAKÁZEK SPOLEČNOSTI STAKS Group s.r.o. (více naleznete na webových stránkách společnosti)

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 1 2013 Doporučujeme: Návrh řešení, jak neplatit vodu za sousedy Neplaťte za teplo, které prošlo zdí k sousedům

Více

Praktický rádce pro SVJ

Praktický rádce pro SVJ Praktický rádce pro SVJ INFORMACE PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ, BYTOVÁ DRUŽSTVA A JEJICH ČLENY 2 2015 Doporučujeme: Výhodný balíček: průkaz PENB plus stanovy Bezešvá izolace ploché střechy Refinancování

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci.

Rekonstrukce domu v nás probudila inspiraci. Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z titulu čerpání

Více

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB)

Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Financování developerských projektů a revitalizace bytového fondu (v ČSOB) Bakalářská práce Autor: Martin Mužík, DiS. Bankovní management

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014

Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 1 2 Praktické informace pro společenství vlastníků 2014 Obsah CO NOVÉHO V PLZEŇSKÉM SERVISU Datel, ochránce Vašich domů Samolepka na schránky PRÁVNÍ ČÁST Nový občanský zákoník EKONOMICKÁ ČÁST Promlčené

Více

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU

MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU MOŽNOSTI REALIZACE KOMPLEXNĚ ŘEŠENÝCH ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ V BUDOVÁCH VE STÁTNÍM SEKTORU 2013 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace

Více

Optimalizace financování investiční akce ve společenství vlastníků jednotek. Zdenka Polcerová

Optimalizace financování investiční akce ve společenství vlastníků jednotek. Zdenka Polcerová Optimalizace financování investiční akce ve společenství vlastníků jednotek Zdenka Polcerová Bakalářská práce 2006 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Bakalářský studijní

Více

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy:

26/2008. Jak nejlépe opravit panelové domy. ročník 11. Naše tipy: Jak nejlépe opravit panelové domy 26/2008 ročník 11 Naše tipy: Financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů Produkty banky Wüstenrot Specifickou oblast úvěrové činnosti stavební spořitelny

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část A zateplení A Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část A zateplení Verze 2.1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 2 2 Úvod

Více

35/2011 ročník 14. realizace Omlux, spol. s r.o. Renovujete dům a byt? Sledujte referenční web www.panelovydum.cz

35/2011 ročník 14. realizace Omlux, spol. s r.o. Renovujete dům a byt? Sledujte referenční web www.panelovydum.cz 35/2011 ročník 14 realizace Omlux, spol. s r.o. Renovujete dům a byt? Sledujte referenční web www.panelovydum.cz 6. specializovaná výstava regenerace rekonstrukce financování Již předloni se časový souběh

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Hypoteční trh v České republice

Hypoteční trh v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a účetnictví Hypoteční trh v České republice Diplomová práce Autor: Bc. David Fusek Finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, PhD. Praha Duben, 2012

Více

Velké proměny. Městská část Praha 18 Letňany

Velké proměny. Městská část Praha 18 Letňany str. 24 25 21/2006 Městská část Praha 18 Letňany prožívá od roku 1989 jedno z nejhektičtějších období své existence a mění se doslova před očima. Ještě v době, kdy už stál velký kolos proseckého sídliště,

Více

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK?

soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? Bydlete s RCB Bydlete s RCB 1 Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 / 2012 Opravdu budou platit více než tři a půl krát více? soutěž PERLA nebo PŘÍZRAK? 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka:

Více

37/2012 ročník 15 VÝSTAVY O BYDLENÍ

37/2012 ročník 15 VÝSTAVY O BYDLENÍ 37/2012 ročník 15 VÝSTAVY O BYDLENÍ Výstaviště Praha Holešovice 16. 19. 2. 2012 23. 26. 2. 2012 Soubor veletrhů na Výstavišti Praha Holešovice 16. 19. 2. 2012 Mezinárodní veletrh bytového designu PRAGO-

Více

Představujeme CECH KVALITNÍHO BYDLENÍ

Představujeme CECH KVALITNÍHO BYDLENÍ Bydlete s RCB Bydlete s RCB Časopis nejen pro revitalizaci bytových domů 1 12 / 2010 2013 Představujeme CECH KVALITNÍHO BYDLENÍ 2 Bydlete s RCB www.belstav.cz zelená linka: 8 0 0 2 2 3 2 2 5 ČSN EN ISO

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Přehled podpor v oblasti bydlení

Přehled podpor v oblasti bydlení Opatření Podpora hypotečního úvěrování pro mladší 36 let (úroková ) Příjemce do 36 let 1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb, max. do výše úvěru 800tis. Kč v případě bytu, 1,5 mil.

Více

NÁVRH FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ THE PROPOSAL OF FINANCE OF HABITATION IN NEW HOUSING QUARTERS

NÁVRH FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ THE PROPOSAL OF FINANCE OF HABITATION IN NEW HOUSING QUARTERS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT DEPARTMENT OF ECONOMICS NÁVRH FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ V NOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Pavlína Tomášková JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

S rekonstrukcí musí majitel souhlasit

S rekonstrukcí musí majitel souhlasit pro členy a klienty Stavebního bytového družstva pokrok 03 I 2013 Obsah V Chudenické se pracuje venku i uvnitř, stavba jde pomalu do finiše 2 Rozhovor s novými majiteli bytů v Chudenické 4 5 Inzerujte

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

Analýza financování bydlení hypotečními úvěry a úvěry ze stavebního spoření

Analýza financování bydlení hypotečními úvěry a úvěry ze stavebního spoření Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza financování bydlení hypotečními úvěry a úvěry ze stavebního spoření Bc. Gabriela Dařílková Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah:

pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: pro členy družstva Vyšlo v listopadu 2004 číslo 04/2004 Obsah: Šance na bydlení pro střední vrstvy Po rekonstrukci vlády letos v létě prezentovalo Ministerstvo pro místní rozvoj záměry na podporu nové

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení Koncepce bydlení ČR do roku 2020 KPMG Česká republika, s.r.o. 28. června 2011 Obsah 1. Úvod...4 2. Analytická část...6 2.1. Metodická východiska...6

Více