Metoda Model-Based Design pro návrh a realizaci řídicích systémů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metoda Model-Based Design pro návrh a realizaci řídicích systémů"

Transkript

1 Metoda Model-Based Design pro návrh a realizaci řídicích systémů Jan Daněk 1 HUMUSOFT s.r.o.

2 Obsah Představení společnosti Role řídicích systémů při vývoji produktů Model-Based Design Příklady Využití MBD v rámci organizace 2 HUMUSOFT s.r.o.

3 HUMUSOFT s.r.o. Založeno v r. 1990, sídlo v Praze Produkty a služby v oblasti technických výpočtů, řídicí techniky, simulace dynamických systémů MATLAB, Simulink, Stateflow Inženýrské výpočty, simulace dynamických systémů The MathWorks, Inc. dspace - vývojové systémy dspace GmbH. Comsol Multiphysics Otevřený systém pro multifyzikální analýzu (metoda konečných prvků) Comsol AB Vývoj vlastního software & hardware Simulink 3D Animation, Real-Time Windows Target Měřicí karty Modely pro výuku teorie řízení Paralelní pracovní stanice HeavyHorse Multiprocesorové stanice pro High-Performance Computing 3 HUMUSOFT s.r.o.

4 MATLAB Integrované prostředí pro vědeckotechnické výpočty Grafické a výpočetní nástroje Intuitivní uživatelské rozhraní MATLAB Desktop Rychlé výpočetní jádro Programovací jazyk 4. Generace více než funkcí objektově orientované programování Grafická uživatelská rozhraní (GUI) Rozsáhlá HTML nápověda prohlížeč funkcí Systém MATLAB je: modulární toolboxy otevřený uživatel může zobrazit i upravovat funkce 4 HUMUSOFT s.r.o.

5 Simulink Nadstavba MATLABu Modelování, simulace a analýza dynamických systémů Analýza Multi-Domain systémů Prostředí blokových schémat předdefinované knihovny bloků systém práce drag and drop tvorba vlastních funkčních bloků Prvky pro tvorbu algebraických a diferenciálních rovnic Otevřené rozhraní pro tvorbu aplikací začlenění kódu z programů MATLAB, C, Fortran Platforma pro Model Based Design následně může být automaticky generován kód pro cílovou platformu 5 HUMUSOFT s.r.o.

6 Simulink Vhodný k modelování a analýze regulátoru i řízené soustavy Umožňuje tvorbu rozsáhlých a přesných modelů Linearizace modelů s cílem využití metod klasické řídicí techniky u + s1 s2 s3 Actuators System Controller Plant A x + B u = 0 Sensors y Sledování chování celého systému Optimalizace systémů Root Locus Bode Plot Real Axis Frequency 6 HUMUSOFT s.r.o.

7 Stroje a zařízení jsou stále sofistikovanější Požadavky zákazníků, předpisy, provozní náklady, využití komplexních vestavěných řídicích systémů 7 HUMUSOFT s.r.o.

8 Tradiční vývojový proces VÝZKUM POŽADAVKY SPECIFIKACE Dokumenty s požadavky Náročné na analýzu Složité sledování změn NÁVRH Specifikace v papírové podobě Možnost chyb při interpretaci Problematická integrace s návrhem EDA Electrické komponenty Návrh Algoritmů Vestavěné algoritmy MCAD/ MCAE Mechanické komponenty Fyzické prototypy Drahé, nekompletní Nemožnost rychlých iterací Nemožnost testování celého systému IMPLEMENTACE Manuální kódování Časově náročné Náchylné k chybám a nekonzistencím Složité opakované využití C/C++ Vestavěný Software Tradiční testování Chyby v návrhu odhaleny pozdě Složité využití výsledků testování v návrhové části procesu Obtížná sledovatelnost požadavků INTEGRACE A TESTY 8 HUMUSOFT s.r.o.

9 Pozdě odhalené chyby jsou nákladnější Relativní Relative náklady Cost na to odstranění Fix Defects chyb per dle Phase fáze jejich Foundodhalení Requirements Design Code Test Requirements Design Code Phase Found Test Test Code Design Requirements Vývojáři neporozuměli řešenému problému. Vývojáři porozuměli problému, ale řešení nefunguje. Relative Cost to Fix Řešení funguje, ale vyskytly se chyby v implementaci. Zdroj: Návratnost investic pro nezávislou verifikaci a validaci, NASA, HUMUSOFT s.r.o.

10 Model-Based Design Systematické využití simulačních modelů během celého vývojového cyklu VÝZKUM NÁVRH POŽADAVKY Predikce chování systému v raných stadiích projektu Modely prostředí Mechanické Hydraulika Elektrické Vyšší úroveň řízení Řídicí Algoritmy IMPLEMENTACE C, C++ VHDL, Verilog Struktur. text MCU DSP FPGA ASIC PLC TESTY & VERIFIKACE Možnost vývoje i velmi složitých systémů Zkrácení doby mezi iteracemi Rychlá implementace s využitím automatického generování kódu pro různécílovéhw platformy Testování řídicích algoritmů na virtuálním modelu plánované soustavy INTEGRACE 10 HUMUSOFT s.r.o.

11 Model-Based Design VÝZKUM POŽADAVKY NÁVRH Modely prostředí Mechanické Hydraulika Vyšší úroveň řízení Řídicí Algoritmy IMPLEMENTACE Elektrické TESTY & VERIFIKACE C, C++ VHDL, Verilog Strukturovaný text MCU DSP FPGA ASIC PLC INTEGRACE 11 HUMUSOFT s.r.o.

12 Výzkum Import/ Export Dat Přímý Import/Export dat s použitím standardních formátů souborů Online sběr dat s použitím standardních I/O a komunikačních rozhraní (CAN, RS232, UDP, DAQ karty, ) Analýza a zpracování dat Pokročilé nástroje pro analýzu dat (Statistika, Aproximace, Optimalizace, Strojové učení, Identifikace systémů, ) Vývoj algoritmů Rozsáhlá knihovna matematických funkcí Vizualizační nástroje Tvorba samostatných aplikací Škálovatelnost výkonu s použitím paralelních výpočtů 12 HUMUSOFT s.r.o.

13 Model-Based Design VÝZKUM POŽADAVKY NÁVRH Modely prostředí Mechanické Hydraulika Vyšší úroveň řízení Řídicí Algoritmy IMPLEMENTACE Elektrické TESTY & VERIFIKACE C, C++ VHDL, Verilog Strukturovaný text MCU DSP FPGA ASIC PLC INTEGRACE 13 HUMUSOFT s.r.o.

14 Včasná verifikace konceptů s použitím Simulace Predikce dynamického chování systému s použitím Simulace Méně fyzických prototypů Modely jak systému samotného, tak prostředí Použití výsledků simulace pro návrh systému Studie typu what / if Zkrácení iteračních cyklů Nápad Jednoduchý model Podrobný model 14 HUMUSOFT s.r.o.

15 Intuitivní modelování dynamických systémů Různé metody modelování systémů s využitím jednotné platformy Simulink Simulink (blokový diagram) Schematické modelování fyzikálních soustav (SimScape) Modelování událostmi řízených systémů (vývojový diagram, stavový diagram,...) - Stateflow MATLAB (Textový popis) 15 HUMUSOFT s.r.o.

16 Modelování fyzikálních systémů Simscape SimPowerSystems Výkonová elektronika Obecné fyzikální systémy SimMechanics SimHydraulics SimDriveline Hydraulické systémy SimElectronics Mechanické soustavy Pohony Elektronika 16 HUMUSOFT s.r.o.

17 Intuitivní modelování dynamických systémů Různé reprezentace modelů, včetně virtuální reality 17 HUMUSOFT s.r.o.

18 Experimentální identifikace Kalibrace modelů s použitím naměřených dat Kalibrace matematického modelu Odhad parametrů systému Identifikace systémů typu Black Box Systémy, které je obtížné modelovat metodami matematického modelování 18 HUMUSOFT s.r.o.

19 Integrovaný návrh řídicích systémů Návrh regulátorů pro spojité systémy Opakované využití modelů model použitý pro identifikaci soustavy lze využít při návrhu regulátoru Interaktivní nástroje pro návrh řídicích systémů Analýza v časové i frekvenční oblasti Návrh robustního řízení u složitých systémů s neurčitostmi Detekce pracovních bodů Návrh řídicích systémů Linearizace 19 HUMUSOFT s.r.o.

20 Optimalizace Optimalizace řídicích systémů Definice požadavků na odezvu systému v časové oblasti (přechodová charakteristika) ve frekvenční oblasti (Bodeho diagram) Možnost zohlednění neurčitostí parametrů Optimalizace může zahrnout i parametry systému Optimalizace celého systému Další požadavky na provoz systému f 11 Height: h (x2) 10 9 c feasible region ceq Příklad: Minimalizace spotřeby energie Diameter: d (x1) 20 HUMUSOFT s.r.o.

21 Zpracování signálů Analýza, vizualizace, modelování algoritmů V časové i frekvenční oblasti Spektrální analýza, filtrace, modulace, demodulace Zpracování s využitím rámců Návrh číslicových filtrů Podpora počítání v pevné řádové čárce Nástroje pro Data Acquisition Statistické zpracování signálu 21 HUMUSOFT s.r.o.

22 Zpracování videa a obrazu Získávání videa a obrazu Přímé snímání z kamer a frame grabberů Podpora nejrůznějších formátů, režimu nahrávání a kamer Zpracování videa a obrazu Segmentace, klasifikace, detekce objektů, stereovize, rekonstrukce 3D scén,... Sledování pohybujících se objektů, identifikace prvků scény Vylepšování obrazu (filtrace, odstranění šumu, pohybu, ) Podpora implementace na různých HW platformách (FPGA,...) 22 HUMUSOFT s.r.o.

23 Model-Based Design VÝZKUM POŽADAVKY NÁVRH Modely prostředí Mechanické Hydraulika Vyšší úroveň řízení Řídicí Algoritmy IMPLEMENTACE Elektrické TESTY & VERIFIKACE C, C++ VHDL, Verilog Strukturovaný text MCU DSP FPGA ASIC PLC INTEGRACE 23 HUMUSOFT s.r.o.

24 Verifikace chování systémů v reálném čase Rapid Prototyping Verifikace řídicích algoritmů na prototypových HW platformách Podpora průmyslových standardů a sběrnic Simulace Hardware-in-the-Loop Generování kódu z modelů soustav modelovaných v Simulinku, Stateflow, embedded MATLAB nebo nástrojů pro fyzikální modelování Spuštění modelů v reálném čase simulátory Verifikace chování prototypu řídicí jednotky s modelem soustavy 24 HUMUSOFT s.r.o.

25 Automatické generování kódu Generování kódu pro nejrůznější cílové platformy: C/C++, HDL, kódu pro PLC Integrovaná podpora pevné řádové čárky Automatické škálování Integrace kódu získaného Mimo MBD Generovaný kód čitelný člověkem (platí i pro HDL) Software Elektronika C, C++ IEC Struct.Text VHDL, Verilog MCU DSP PLC FPGA ASIC Vývoj systémů nezávislý na cílové platformě Unikátní vlastnost řešení firmy MathWorks Umožňuje rozhodnutí o cílové platformě v pravý čas Podpora i nejnovějších zařízení (Xilinx Zynq apod.) Integrace s rozšířenými vývojovými prostředími Snadná implementace na standardních platformách Využití Generování produkčního kódu Samozřejmostí je produkční kvalita kódu Simulace Software-in-the-Loop Simulace Processor-in-the-Loop 25 HUMUSOFT s.r.o.

26 Produkty pro generování kódu ANSI-C vestavěné procesory MATLAB Coder Simulink Coder Embedded Coder HDL - FPGA / ASIC HDL Coder HDL Verifier PLC Simulink PLC Coder Jednoduché MCU Arduino, BeagleBoard, Raspberry Pi,... LEGO Mindstorms Simulink Support Packages 26 HUMUSOFT s.r.o.

27 Model-Based Design VÝZKUM POŽADAVKY NÁVRH Modely prostředí Mechanické Hydraulika Vyšší úroveň řízení Řídicí Algoritmy IMPLEMENTACE Elektrické TESTY & VERIFIKACE C, C++ VHDL, Verilog Strukturovaný text MCU DSP FPGA ASIC PLC INTEGRACE 27 HUMUSOFT s.r.o.

28 Transparentní, dokumentovaný vývojový proces Model jako základní reference Jednoznačnost Specifikace rozhraní Propojení požadavků s prvky modelů a dále s generovaným kódem Sledovatelnost Obousměrné propojení Odkazy na požadavky snadno dohledatelné v modelu i kódu (komentáře) Kontrola verzí Model Specifikace požadavků C-kód TESTY & VERIFIKACE Automatické generování reportů Dokumentování samotného modelu i výsledků simulace Preddefinované šablony reportů Různé formáty XML, PDF, HTML, RTF, HUMUSOFT s.r.o.

29 Verifikace, Validace, Certifikace Ověřování shody s normami Automatické kontroly Sady pravidel pro IEC 61508, DO-178B/C, MAAB, DO-254 Podpora uživatelem definovaných kontrol Automatizované testy Využití testů při testování modelu, Real-Time vývojového prostředí i finálního produktu Analýza pokrytí: Jsou všechny možné větve pokryty testy? Automatické generování testů 100% pokrytí Uživatelská kritéria Detekce nedostupných větví Formální analýza kódu Polyspace Code Prover, Bug Finder Ověřování vlastností Ověření, že návrh splňuje funkční požadavky Rychlé odhalení neshod Certifikace správného chování TESTY & VERIFIKACE 29 HUMUSOFT s.r.o.

30 DO-331 Software Life Cycle Validate Requirements Trace Modeling Verify Models Conformance Validate Verify Trace Develop Trace DO Qualification Kit Generate codes Compile & Build C code EOC Conformance Verify Verify Verify 30 HUMUSOFT s.r.o.

31 MathWorks Tool Chain DO 331 xpc Target TM Simulink Coder TM Simulink Stateflow Simulink Design Verifier TM Requirements Simulink Simulink Design Verifier TM Simulink Validation Verification TM (RMI) Stateflow Simulink Validation Verification TM (MC) Embedded Coder TM (PIL) SystemTest TM Simulink Report Generator TM (SDD) Models Simulink Validation Verification TM (MA) Polyspace ( RTE) Code coverage Simulink Code Inspector TM Validate Verify Trace Develop DO Qualification Kit Compile & Build Embedded Coder TM C code EOC Polyspace (MISRA, RTE) Simulink Code Inspector TM Embedded Coder TM (PIL) SystemTest TM Polyspace ( RTE) Abbreviations DV: Simulink Design Verifier MA: Model Advisor MC: Model Coverage RMI: Requirements Management Interface RTE: Run-Time Error PIL: Processor-in-the-Loop 31 SDD: System HUMUSOFT Design Descriptions.r.o. VV: Verification and Validation

32 MathWorks Tool Chain DO 254 xpc Target TM HDL Coder TM Simulink Stateflow Simulink Design Verifier TM Requirements Simulink Validation Verification TM (RMI) Simulink Stateflow Simulink Design Verifier TM Simulink Validation Verification TM (MC) Simulink Report Generator TM (SDD) Simulink Validation Verification TM (MA) Models SystemTest TM HDL Verifier TM (FIL) HDL Coder TM (Trace Report) HDL Coder TM HDL code HDL Verifier TM (CS) HDL Simulator SystemTest TM HDL Verifier TM (FIL) Validate Verify Trace Develop DO Qualification Kit Synthesis Place & Route Net-List Hardware SystemTest TM HDL Verifier TM Abbreviations CS: Cosimulation DV: Simulink Design Verifier FIL: FPGA-in-the-Loop MA: Model Advisor MC: Model Coverage RMI: Requirements Management Interface SDD: System Design Description 32 VV: Verification HUMUSOFT and Validation s.r.o.

33 Model-Based Design VÝZKUM POŽADAVKY NÁVRH Modely prostředí Mechanické Hydraulika Vyšší úroveň řízení Řídicí Algoritmy IMPLEMENTACE Elektrické TESTY & VERIFIKACE C, C++ VHDL, Verilog Strukturovaný text MCU DSP FPGA ASIC PLC INTEGRACE 33 HUMUSOFT s.r.o.

34 Model-Based Design Poskytuje CAE řešení pro vývoj multi-domain systémů Využívá simulační modely jako základní prostředek matematického popisu chování složitých systémů a zařízení i jako prostředek spolupráce v rámci týmů a zajištění dokumentované kvality procesu Umožňuje při vývoji zohlednit mnoho kritérií, aby mohl výrobek co nejlépe odpovídat zadaným požadavkům Umožňuje včasnou detekci chyb ještě ve fázi simulace (opravy chyb odhalených později ve fázi fyzických prototypů jsou náročnější na sledování a dražší) 34 HUMUSOFT s.r.o.

35 Model-Based Design: Přínosy Náklady Čas Minimalizace potřeby fyzických prototypů Minimalizace přepracování Usnadnění opakovaného využití algoritmů a řídicích systémů Zkrácení doby vývoje produktů Efektivnějsí týmová spolupráce Výkonnost Metoda aplikovatelná i na velmi rozsáhlé systémy, kde ruční programování již není efektivní Podpora inovací Zvýšení kvality 35 HUMUSOFT s.r.o.

36 Příklady 36 HUMUSOFT s.r.o.

37 Alstom Generates Production Code for Safety-Critical Power Converter Control Systems Challenge To design and implement real-time power conversion and control systems for trams, metros, and railways Solution Use MathWorks tools for Model-Based Design to design, simulate, and automatically generate production code for safety-critical transportation systems Results Development time cut by 50% Defect-free, safety-critical code generated and certified Common language established Pendolino tilting train. When Alstom delivered a Pendolino train to Czech Railways, the railway application was the first with automatically generated code to receive TUV certification. Han Geerligs Alstom Link to user story 37 HUMUSOFT s.r.o.

38 Bell Helicopter Develops the First Civilian Tiltrotor, Using Model-Based Design Challenge To design and build the BA609, the first and fastest commercially available tiltrotor aircraft in the world Solution Use Model-Based Design with MATLAB, Simulink, and Real-Time Workshop software to model, simulate, test, and verify designs Results Full collaboration with suppliers via Simulink models Flight control system code generated automatically from models 40% improvement in design and development time Flawless first flight, which went exactly like the simulation Link to technical article The BA609, flying in airplane mode. "Simulations and a rapid, iterative approach enabled us to minimize the unknowns and ensure that we had established enough margin that when we ran into a surprise we could continue to have a safe flight test program and run it with unprecedented efficiency. David King Bell Helicopter 38 HUMUSOFT s.r.o.

39 Flying-Cam Develops Autonomous Mini-Helicopter Controller with MathWorks Tools Challenge To develop an autonomous helicopter control to support aerial camera shots in the film industry Solution Use MathWorks tools to design a complete control system, automatically generate code, and run hardware-in-the-loop simulations Results Development time reduced Real-time controller implemented without errors Learning curve eliminated Flying-Cam s autonomous mini-helicopter capturing footage from a Formula 1 test run. With MathWorks tools, I know that if the helicopter is working on my laptop, then the real-time implementation will work, too. Marco La Civita Flying-Cam Link to user story 39 HUMUSOFT s.r.o.

40 Design Times at Honeywell Cut by 60% Challenge To update a flight control system while reducing development time and costs Solution Use design tools from The MathWorks to enable one team to design, model, and simulate the flight-control laws and automatically generate flight-ready code Results A five-to-one improvement in productivity Highly accurate, reusable code A superior product [Using Simulink and Real-Time Workshop ] we found we could do in half a day what previously took a week or more It is pretty easy to see at least five-to-one improvement over the way we used to work. Wayne King Honeywell Commercial Aviation Systems Link to user story 40 HUMUSOFT s.r.o.

41 Hyundai Uses Model-Based Design with MathWorks and SimuQuest Tools to Accelerate ECU Development Challenge To improve the development process for modern engine control units Solution Use MathWorks and SimuQuest tools to model, simulate, prototype, and deploy the system by automatically generating code for production hardware Results Vehicle started and idled smoothly on first attempt Prototype control functions implemented and tested within just a few hours Research, development, and production unified Link to user story Applying Model-Based Design to a production ECU target. Model-Based Design with MathWorks and SimuQuest tools enables dramatic reductions in development time and cost, as well as seamless integration between research, development, and production. Dr. Seungbum Park Hyundai Motor Company 41 HUMUSOFT s.r.o.

42 NASA s X43-A Scramjet Achieves Record- Breaking Mach 10 Speed Using MathWorks Tools for Model-Based Design Challenge To design and automatically generate flight control software for a scramjet vehicle traveling at Mach 10 speed Solution Use Simulink to model and validate control systems, Real-Time Workshop to automatically generate flight code, and MATLAB to process and analyze postflight data Results Reduced development time by months Accurately predicted separation clearance Aided in achieving SEI CMM Level 5 process rating Link to user story X43-A on its record-setting flight. Our autopilot worked on the first try, which is amazing given that a vehicle like this had never been flown before. MathWorks tools helped us design and implement control systems that kept the vehicle stable throughout the flight. Dave Bose Analytical Mechanics Associates 42 HUMUSOFT s.r.o.

43 Wärtsilä Automates Production Code Generation for Large Industrial Embedded Systems Challenge To develop embedded controls for large diesel and gas engines that lower emissions and increase performance and reliability Solution Use MathWorks tools for Model-Based Design to design, test, and automatically generate embedded code for innovative controller algorithms Results Reusable models 20% faster code % increase in productivity Wärtsilä engine. Modern control features are notoriously problematic to develop and often involve extensive engine testing. Simulink and Real-Time Workshop Embedded Coder let us design and optimize the features early in our process, saving a large amount of costly engine tests. Johan Pensar Wärtsilä Link to user story 43 HUMUSOFT s.r.o.

44 Model-Based Design v rámci organizace 44 HUMUSOFT s.r.o.

45 Zdroje informací domovská stránka firmy Humusoft s.r.o. domovská stránka firmy The MathWorks, Inc. domovská stránka firmy dspace GmbH. 45 HUMUSOFT s.r.o.

46 Děkuji za pozornost 46 HUMUSOFT s.r.o.

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks.

Workshop. Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink. Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks. Workshop Vývoj embedded aplikací v systému MATLAB a Simulink Jiří Sehnal sehnal@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah workshopu Model Based Design model soustavy a regulátoru

Více

Vývoj a testování elektronických řídicích jednotek pro automobily

Vývoj a testování elektronických řídicích jednotek pro automobily Vývoj a testování elektronických řídicích jednotek pro automobily Jiří Sehnal Humusoft spol. s r.o. sehnal@humusoft.com EVV 2011 Automobilová elektronika Praha, 7. 6. 2011 Jiří Sehnal, Humusoft spol. s

Více

Modelování elektromechanického systému

Modelování elektromechanického systému Síla od akčního členu Modelování elektromechanického systému Jaroslav Jirkovský 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o. Založena: 1990 Počet zaměstnanců: 15 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 20 MATLAB,

Více

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek

Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Moderní nástroje pro vývoj elektronických řídicích jednotek Jiří Sehnal Humusoft spol. s r.o. sehnal@humusoft.com EVV 2008 Automobilová elektronika Brno, 17. - 18. 6. 2008 Jiří Sehnal, Humusoft spol. s

Více

SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU

SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU SYNERGICKÝ EFEKT VE VÝUCE AUTOMATIZACE S VYUŽITÍM APLIKAČNÍCH KNIHOVEN MATLABU A SIMULINKU Š.Ožana,M.Pieš Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Abstract Tento příspěvek má rešeršní charakter

Více

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D.

Laborato regula ních systém a prost edk Název prezentace ídicích systém Umíst ní laborato E228 Správce laborato Ing. Št pán O ana, Ph.D. Laboratoř regulačních systémů a prostředků Náev preentace řídicích systémů Umístění laboratoře: E228 Správce laboratoře: Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Zaměření laboratoře Návrh a realiace měřicích a řídicích

Více

MATLAB & Simulink. Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz

MATLAB & Simulink. Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz MATLAB & Simulink Návrh digitálních filtrů pro úpravu signálů a analýza obrazu Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah Úvod Zpracování signálu

Více

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE Přednáška na semináři CAHP v Praze 4.9.2013 Prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D. Katedra automatizační

Více

Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence platný od 11.11.2015

Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence platný od 11.11.2015 Vždy aktuální ceny naleznete na www.humusoft.cz/produkty/matlab/cenik Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence platný od 11.11.2015 Časově neomezené licence, ceny zahrnují předplatné nových

Více

Volitelné nadstavby systémů MATLAB a Simulink:

Volitelné nadstavby systémů MATLAB a Simulink: Vždy aktuální ceny naleznete na www.humusoft.cz/produkty/matlab/cenik Ceník produktů systému MATLAB - individuální licence platný od 8.9.2015 Časově neomezené licence, ceny zahrnují předplatné nových verzí

Více

MATLAB & Simulink. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB & Simulink. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB & Simulink Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah Úvod novinky R2010a Matematické

Více

MATLAB a Simulink R2015b

MATLAB a Simulink R2015b MATLAB a Simulink R2015b novinky ve výpočetním systému Jan Houška HUMUSOFT s.r.o. houska@humusoft.cz 1 >> 2016 1991 ans = 25 2 Release 2015a a 2015b tradiční dvě vydání do roka březen a září 2015 R2015a

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

Innovation Tour TIA Portal V14

Innovation Tour TIA Portal V14 Innovation Tour TIA Portal V14 Část: Digitalizace R. Kosek siemens.com/tia-portal Innovation Tour V14 Page 2 Trend: Paralelní provádění inženýrských prací Předpoklady: Softwary spolupracují, sdílená data

Více

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně

Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Honeywell & Masarykova univerzita v Brně Představení projektu ifest a dosavadních výsledků jeho řešení Ing. Jan Beran, Ph.D., Advanced Technology Europe (Platform Systems), Honeywell International Představení

Více

MATLAB & Simulink. Jan Daněk danek@humusoft.cz Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz

MATLAB & Simulink. Jan Daněk danek@humusoft.cz Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz MATLAB & Simulink Jan Daněk danek@humusoft.cz Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz Seminář gridového počítání 2014 Praha, 2.12.2014 www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com Obsah Představení

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka -Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky-

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka -Kolokvium Božek 2012, 6. 12. 2012 Roztoky- WP20: Prediktivní nebo adaptivní řízení motoru za účelem snížení spotřeby paliva a škodlivých emisí Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Ricardo Prague s.r.o., zodpovědná osoba B. Hnilička

Více

MATLAB & Simulink. novinky v roce 2008. Jan Houška houska@humusoft.cz. HUMUSOFT s.r.o.

MATLAB & Simulink. novinky v roce 2008. Jan Houška houska@humusoft.cz. HUMUSOFT s.r.o. MATLAB & Simulink novinky v roce 2008 Jan Houška houska@humusoft.cz Release 2008a a 2008b nové produkty SimElectronics Econometrics Toolbox významné aktualizace MATLAB Symbolic Math Toolbox Parallel Computing

Více

Návrhy elektromagnetických zení

Návrhy elektromagnetických zení Návrhy elektromagnetických součástek stek a zařízen zení Zuzana Záhorová zuzanaz@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com tel.: 284 011 730 fax: 284 011 740 Program

Více

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u

Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u Kdo jsme Čím se zabýváme Nabídka služeb pro veřejnou správu Ověřeno v praxi u tisíce uživatelů v podnikatelské a bankovní sféře Plně využitelné u uživatelů ve veřejné správě Bez nutnosti nasazování dalšího

Více

Úvod do modelování v programu COMSOL Multiphysics verze 4

Úvod do modelování v programu COMSOL Multiphysics verze 4 Úvod do modelování v programu COMSOL Multiphysics verze 4 Karel Bittner bittner@humusoft. @humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com 1 Program semináře 9:00 9:30 registrace 9:30 10:30 COMSOL Multiphysics,

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Obsah přednášky. Úvod. Úvod

Obsah přednášky. Úvod. Úvod Obsah přednášky Diagnostika a HiL testování elektronických systémů automobilů Ing. Michal Kubík 2. 5. 200 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ..07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro

Více

Automatizační a měřicí technika (B-AMT)

Automatizační a měřicí technika (B-AMT) Ústav automatizace a měřicí techniky Bakalářský studijní program Automatizační a měřicí technika () Specializace oboru Řídicí technika Měřicí technika Průmyslová automatizace Robotika a umělá inteligence

Více

Plant-wide Automation

Plant-wide Automation Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví Unrestricted @ Siemens AG 2016 siemens.com Potravinářský průmysl Celosvětové trendy Posílení konkurenceschopnosti Uvedení výrobků

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Počítačové řešení elektrických obvodů

Počítačové řešení elektrických obvodů Počítačové řešení elektrických obvodů Jiří Hospodka, Jan Bičák katedra Teorie obvodů ČVUT FEL 28. února 2005 Jiří Hospodka, Jan Bičák (ČVUT FEL) Počítačové řešení elektrických obvodů 28. února 2005 1 /

Více

Laboratoř řídicích systémů EB306

Laboratoř řídicích systémů EB306 Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Laboratoř řídicích systémů EB306 Správce: doc. Ing. Štěpán Ožana, Ph.D. Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství Katedra kybernetiky a biomedicínského

Více

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu.

Řídící systémy hydraulických procesů. Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Řídící systémy hydraulických procesů Cíl: seznámení s možnostmi řízení, regulace a vizualizace procesu. Hydraulický systém Vysoký výkon a síla při malých rozměrech Robustní a levné lineární pohony Regulace

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o.

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis obsahu balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku TÜV SÜD Czech s.r.o.,

Více

Real Time programování v LabView. Ing. Martin Bušek, Ph.D.

Real Time programování v LabView. Ing. Martin Bušek, Ph.D. Real Time programování v LabView Ing. Martin Bušek, Ph.D. Úvod - související komponenty LabVIEW development Konkrétní RT hardware - cíl Použití LabVIEW RT module - Pharlap ETS, RTX, VxWorks Možnost užití

Více

MATLAB. Měření a analýza dat, statistika a optimalizace. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks.

MATLAB. Měření a analýza dat, statistika a optimalizace. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.cz. www.mathworks. MATLAB Měření a analýza dat, statistika a optimalizace Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 Obsah Úvod Statistická analýza dat v MATLABu Načítání

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

různých profesních oblastech

různých profesních oblastech Modelování tepelných jevů v různých profesních oblastech Zuzana Záhorová zuzanaz@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz www.humusoft.cz www.comsol comsol.com tel.: 284 011 730 fax: 284 011 740 Program

Více

MATLAB Úvod. Úvod do Matlabu. Miloslav Čapek

MATLAB Úvod. Úvod do Matlabu. Miloslav Čapek MATLAB Úvod Úvod do Matlabu Miloslav Čapek Proč se na FELu učit Matlab? Matlab je světový standard pro výuku v technických oborech využívá ho více než 3500 univerzit licence vlastní tisíce velkých firem

Více

LabVIEW přes 20 let inovací

LabVIEW přes 20 let inovací LabVIEW přes 20 let inovací LabVIEW - grafické vývojové prostředí pro měření a automatizaci, představené v roce 1986, má za sebou více než 20 let inovací a neustálého vylepšování. Ačkoli bylo prostředí

Více

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla Autor: Vedoucí diplomové práce: Martin Krajíček Prof. Michael Valášek 1 Cíle práce 1. Vytvoření specifikace zařízení 2. Návrh zařízení včetně hydraulického

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Řídicí systém pro každého

Řídicí systém pro každého Akce: Přednáška, KA 5 Téma: ŘÍDICÍ SYSTÉM PRO KAŽDÉHO Lektor: Ing. Balda Pavel, Ph.D. Třída/y: 3ME, 4ME Datum konání: 11. 3. 2014 Místo konání: malá aula Čas: 5. a 6. hodina; od 11:50 do 13:30 Řídicí systém

Více

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací:

Virtuální instrumentace I. Měřicí technika jako součást automatizační techniky. Virtuální instrumentace. LabVIEW. měření je zdrojem informací: Měřicí technika jako součást automatizační techniky měření je zdrojem informací: o stavu technologického zařízení a o průběhu výrobního procesu, tj. měření pro primární zpracování informací o bezpečnostních

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

NÁVRH REGULÁTORU PRO VLT TELESKOP POMOCÍ MATLABU 1. Zdeněk Hurák, Michael Šebek

NÁVRH REGULÁTORU PRO VLT TELESKOP POMOCÍ MATLABU 1. Zdeněk Hurák, Michael Šebek NÁVRH REGULÁTORU PRO VLT TELESKOP POMOCÍ MATLABU 1 Zdeněk Hurák, Michael Šebek Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, Praha e-mail: hurak@utia.cas.cz, msebek@utia.cas.cz Abstrakt:

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz

Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech Pavel Ripka katedra měření ČVUT http://measure.feld.cvut.cz Co je to senzor? A sensor is a device that measures a physical quantity and converts

Více

Paralelní výpočty ve finančnictví

Paralelní výpočty ve finančnictví Paralelní výpočty ve finančnictví Jan Houška HUMUSOFT s.r.o. houska@humusoft.cz Výpočetně náročné úlohy distribuované úlohy mnoho relativně nezávislých úloh snížení zatížení klientské pracovní stanice

Více

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování

KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství. Cíle předmětu Organizační informace Opakování KIV/ASWI 2007/2008 Pokročilé softwarové inženýrství Přemysl Brada Cíle předmětu Organizační informace Opakování Cíl předmětu Praktické zkušenosti sw proces a iterativní vývoj jaksi mimochodem

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Industry 4.0 @ Robert BOSCH

Industry 4.0 @ Robert BOSCH Inovační think-tank TA ČR - Robert Bosch spol.s r.o. Industry 4.0 @ Robert BOSCH Internet der Dingen Virtual Prototyping Cyber- physical things Services Robert Bosch České Budějovice v roce 202x??? Finding

Více

TIA Portal Openness Generování projektu. https://workspace.automation.siemens.com/content/

TIA Portal Openness Generování projektu. https://workspace.automation.siemens.com/content/ TIA Portal Openness Generování projektu Unrestricted https://workspace.automation.siemens.com/content/10002919 Generátor projektu Co je Openness? TIA Portal Openness představuje rozhraní do TIA Portalu,

Více

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM

ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ Ústav počítačové a řídicí techniky MODULÁRNÍ LABORATOŘE ŘÍZENÍ FYZIKÁLNÍHO PROCESU POČÍTAČEM Popis výukového systému Armfield PCT40A

Více

Technologie, vlastnosti, uplatnění. Martin Suchan

Technologie, vlastnosti, uplatnění. Martin Suchan Technologie, vlastnosti, uplatnění Martin Suchan Silverlight je nová webová technologie z dílen Microsoftu Určena pro zobrazování bohatého multimediálního obsahu grafiky, videa Je navržená pro podporu:

Více

Architektury počítačů

Architektury počítačů Architektury počítačů skupina Identifyingvýzkumná the Interesting Points in Geometrical Figures of Certain Class Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií, Božetěchova 2, 612 66 Brno

Více

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5

DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 1 DÁLKOVÁ SPRÁVA ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ V PROSTŘEDÍ CONTROL WEB 5 VŠB - Technická Univerzita Ostrava, Katedra automatizační techniky a řízení Příspěvek popisuje způsoby přístupů k řídicím systémům na nejnižší

Více

MATLAB: Vývoj a nasazení finančních aplikací

MATLAB: Vývoj a nasazení finančních aplikací 7. 6. 2016 Master Class MATLAB: Vývoj a nasazení finančních aplikací Jan Studnička studnicka@humusoft.cz info@humusoft.cz www.humusoft.cz www.mathworks.com Obsah Nároky na finanční modelování Příklady

Více

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language)

7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7 Jazyk UML (Unified Modeling Language) 7.1 Základní charakteristika jazyka Motivace - vznik řady OO metod a metodologií (konec 80. let a první polovina 90.let) podobné notace vyjadřující totéž, komplikující

Více

2 Životní cyklus programového díla

2 Životní cyklus programového díla 2 Životní cyklus programového díla Typické etapy: 1. Specifikace požadavků - specifikace problému - analýza požadavků 2. Vývoj programu - návrh - kódování (programování) 3. Verifikace a validace 4. Provoz

Více

5.1.1 Nestacionární režim motoru

5.1.1 Nestacionární režim motoru 5. 1 Simulace a experimenty pro návrh a optimalizaci řízení motoru 5.1.1 Nestacionární režim motoru Podíl na řešení: 12 241.1 Miloš Polášek, Jan Macek, Oldřich Vítek, Michal Takáts, Jiří Vávra, Vít Doleček

Více

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti

Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Digitalizace Možnosti a výhledy digitální společnosti Ing. Filip Nechvátal 10. května 2016 Obsah 1 Průmysl 4.0 a veřejné mínění 2 Siemens pozice v rámci Průmyslu 4.0 a digitalizace 3 Základ digitalizace

Více

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Popis plnění balíčku WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním

Více

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ

Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Název veřejné zakázky: Systémy pro měření, diagnostiku a testování prototypů II. Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) ZVZ Technická podmínka: Odůvodnění Zaškolení obsluhy:

Více

HIL simulace Radek Havlík, Jan Svoboda

HIL simulace Radek Havlík, Jan Svoboda HIL simulace Radek Havlík, Jan Svoboda Mladá Boleslav, 13.11.2009 HIL simulace Hardware In the Loop (HIL) simulace- testovaný objekt je připojen k simulátoru, který v reálném čase simuluje skutečné elektrické

Více

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1 New Automation Technology Beckhoff Průmyslová PC Software I/O Pohony Beckhoff Image 1 Beckhoff Automation Vývoj celosvětového obratu Beckhoff Image 2 PC-based Control Architektura pro otevřené řízení HMI

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku faktorů a optimalizace hardwaru kabiny WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku Vysoké učení technické

Více

Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10

Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10 Obsah Předmluva 9 Obsah knihy 9 Typografické konvence 10 Informace o autorovi 10 Poděkování 10 KAPITOLA 1 Úvod 11 Dostupná rozšíření Matlabu 13 Alternativa zdarma GNU Octave 13 KAPITOLA 2 Popis prostředí

Více

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ VŠB-TU 2005/2006 PROSTŘEDKY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ PŘEKLAD HARDWARE IN THE LOOP SIMULATION Vypracoval: Ha Minh 10. 5. 2006 ANGLICKÝ ORIGINAL What is Hardware-in-the-Loop Simulation? Embedded systems are

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

TIA Portal - digitalizace. Siemens s.r.o.

TIA Portal - digitalizace. Siemens s.r.o. TIA Portal - digitalizace Digitalizace v TIA Portal MindSphere 1 Automatické provedení inženýrských úloh 2 PLM integrace do automatizace inženýrských úloh 3 Efektivní inženýring založený na cloudu. 4 Virtuální

Více

MATLAB & COMSOL Multiphysics

MATLAB & COMSOL Multiphysics MATLAB & COMSOL Multiphysics Pavel Beneš benes@humusoft.cz Karel Bittner bittner@humusoft.cz 1 MATLAB Pavel Beneš benes@humusoft. @humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 2 Profil

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

ecall - automatické tísňové volání 112 z paluby vozidla

ecall - automatické tísňové volání 112 z paluby vozidla ecall - automatické tísňové volání 112 z paluby vozidla Ing. David Potužák, Senior project and service manager Ing. Vladimír Velechovský, Business consultant Telefónica Czech Republic, a.s. Systém ecall

Více

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server

ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ. OPC Server ADMINISTRACE POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ OPC Server Funkce a využití v průmyslové automatizaci Jiří NOSEK 2011 Co je OPC Server? OPC = Open Process Control (původně OLE for Process Control) sada specifikací průmyslového

Více

Není nic staršího než včerejší web

Není nic staršího než včerejší web Není nic staršího než včerejší web Jan Ondrák Technická správa komunikací Praha René Zahradník IBM Lotus Software 2007 IBM Corporation Technická správa komunikací Praha Tradice od roku 1963, od roku 1996

Více

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu

Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Seminář ATLAS FZU AV ČR 28/3/2008 Uvádění pixelového detektoru experimentu ATLAS do provozu Pavel Jež FZU AVČR, v.v.i. FJFI ČVUT Pixelový detektor status Hlavní rozcestník: https://twiki.cern.ch/twiki/bin/

Více

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS

Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS c l o s e t o y o u Možnosti integrace požárních a bezpečnostních technologií do BMS Václav Matz Technická podpora Honeywell spol. s r.o. CentraLine AX Integrace, regulace = BMS v každé budově ÚVOD BMS

Více

Motion Control se SIMATIC & SINAMICS Otáčkové & Polohovací osy

Motion Control se SIMATIC & SINAMICS Otáčkové & Polohovací osy TIA na dosah Červen 2015 Motion Control se SIMATIC & Otáčkové & Polohovací osy siemens.com/answers Motion Control se SIMATIC & Motion Control aplikace Complexity In future: T (EPos, DCC) Rychlost Polohování

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

Performance Management What if?

Performance Management What if? Performance Management What if? Ondřej Bothe, IT Specialist ondrej_bothe@cz.ibm.com Agenda: Koncept PM s What if nástroji Ukázka tvorby What if modelu (Ukázka pokročilejší What if aplikace) Performance

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft.

MATLAB. Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací. Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz. www.humusoft.cz info@humusoft. MATLAB Matematické výpočty, analýza dat a tvorba aplikací Jaroslav Jirkovský jirkovsky@humusoft.cz www.humusoft.cz info@humusoft.cz www.mathworks.com 1 O společnosti HUMUSOFT Název firmy: Humusoft s.r.o.

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Návrh. číslicových obvodů

Návrh. číslicových obvodů Návrh číslicových obvodů SW Aritmetika HW Periférie CPU function AddSub(a,b,s); var c; a b k k a+b mpx c if (s==1) c=a+b; else c=a-b; a-b return c; End; PAMĚŤ s Princip: univerzální stroj Výhoda: univerzalita

Více

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2.-3.12.2009

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - 5. kolokvium Josefa Božka 2009, Praha, 2.-3.12.2009 Dokončení reálné FlexRay sítě zjednodušený model vozidla Modelování činnosti kritických FlexRay mechanismů (start-up, synchronizace.) Nová generace pracoviště pro automatizované testování elektronických

Více

SIMOTION novinky v4.4

SIMOTION novinky v4.4 SIMOTION novinky v4.4 Přehled Control every machine Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. siemens.com/simotion SIMOTION v TIA Portal Dnes SIMOTION působí ve všech průmyslových odvětvích

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Na co se můžete s Oracle BI těšit

<Insert Picture Here> Na co se můžete s Oracle BI těšit Na co se můžete s Oracle BI těšit Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Oracle BI Ukázka Oracle BI Možnosti platformy Oracle Business

Více

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ. Ing. V. Glombíková, PhD.

POČÍTAČOVÁ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ. Ing. V. Glombíková, PhD. POČÍTAČOVÁ SIMULACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ Ing. V. Glombíková, PhD. SIMULACE nástroj pro studium chování objektů reálného světa SYSTÉM určitým způsobem uspořádána množina komponent a relací mezi nimi. zjednodušený,

Více

OTDR testování a monitorování PON sítí

OTDR testování a monitorování PON sítí OTDR testování a monitorování PON sítí Pavel Kosour info@profiber.eu www.profiber.eu 1 Automatické vs. Inteligentní OTDR 2 3 iolm - Inteligentní OTDR Dohledový systém PON infrastruktury pomocí Node iolm

Více

IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU

IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU IMPLEMENTACE AUTOMATIZOVANÉHO MĚŘENÍ HRTF V MATLABU O. Šupka, F. Rund, J. Bouše Katedra radioelektroniky, fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze, Česká republika Abstrakt Tento příspěvek

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více