Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 8: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Studijní opora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 8: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Studijní opora"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 8: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Studijní opora

2 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Autor: Ing. Roman Procházka Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Cílem studijní opory: je zefektivnit výuku vektorové a rastrové grafiky s využitím zavedení programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS do výuky a připravit tak žáky pro zvládnutí základních úloh z oblasti počítačové grafiky. Zvládnutí programového balíku je tedy prostředkem a zároveň také cílem. Studijní opora se zaměřuje zejména na pomoc při zvládnutí základních pojmů počítačové grafiky a na zvládnutí základů ovládání programů programového balíku ADOBE. Předpokládané vstupní znalosti: žáci jsou připraveni na uživatelské úrovni a znají základní pojmy z oblasti IT technologií Předpokládané výstupní znalosti: po prostudování studijní opory budou žáci znát základní pojmy vektorové i rastrové počítačové grafiky a budou prakticky ovládat na základní uživatelské úrovni jednotlivé programy ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR a ADOBE INDESIGN tak, aby byli schopni řešit běžné úlohy počítačové grafiky Hodinová dotace: 66 hodin Forma studia: prezenční forma studia Cílová skupina: žáci druhého ročníku Materiální vstupní podmínky: učebna výpočetní techniky na odpovídající hardwarové úrovni s nainstalovaným programovým balíkem ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS, která je vybavená dataprojektorem 3

4 Stručný obsah studijní opory modulu Počítačová grafika 1. Všeobecný úvod k počítačové grafice 2. Základní část Adobe Photoshop 3. Používané grafické formáty 4. Práce s digitální fotografií 5. Adobe Illustrator - vektorová část programového balíku 6. Adobe Indesign - přesná sazba tiskovin Význam použitých symbolů Časová náročnost Důležité Poznámka Příklad Shrnutí Kontrolní otázka Úkol Klíč k řešení Odkaz do sítě 4

5 Obsah: 1 Všeobecný úvod k počítačové grafice Příklady uplatnění počítačové grafiky Rozdíly mezi rastrovou a bitmapovou grafikou Základní pojmy počítačové grafiky Základní část ADOBE PHOTOSHOP Popis pracovní plochy Adobe Photoshop Ovládání programu Přehled základních nástrojů Nástroje pro výběr Nástroje pro oříznutí a rozříznutí objektu Přehled nástrojů pro retušování Přehled textových nástrojů Přehled režimu IMAGE READY Prohlížení obrazu Užití pravítka a mřížky Přepočítávání počtu bodů obrazu Práce s barvami obrazu Vrstvy Masky Speciální filtry a efekty Další Používané grafické formáty Vlastnosti grafických formátů Přehled grafických formátů Digitální fotografie Historie fotografie klasické a digitální Konstrukce, činnost a vlastnosti digitálních fotoaparátů Velikost fotografie a velikost snímacího čipu, převzorkování fotografie Vady digitálních fotografií Kompozice Umělecká fotografie Opakování digitální fotografie Adobe Illustrator vektorová část programového balíku Popis programu Tvorba vizitek Tvorba firemního loga

6 5.4 Tvorba PC ARTU Opakování - ADOBE ILLUSTRATOR Adobe Indesign - přesná sazba tiskovin Popis programu Ovládání programu Práce s textovými rámečky Práce se styly Práce s grafikou a textem Práce s tabulkami Přesná sazba reklamního letáku Opakování ADOBE INDESIGN Klíč řešení k otázkám Seznam použité literatury:

7 Studijní opora pro počítačovou grafiku 1 Všeobecný úvod k počítačové grafice 1.1 Příklady uplatnění počítačové grafiky Počítačová grafika je moderní a značně rozšířená oblast využití výpočetní techniky. Počítačová grafika je obor pracující s různými grafickými objekty, jako jsou fotografie, obrázky, výkresy, webové stránky, atd. Počítačová grafika má uplatnění zejména v oblasti reklamy, designu, komunikace, PC ARTU. Je velmi mnoho konkrétních oblastí užití výsledků počítačové grafiky. Jedná se například o drobné grafické práce, jako jsou reklamních listy, pozvánky, vizitky, přání, atd. Další velkou oblastí uplatnění grafiky jsou loga, symboly firem, erby, vlajky atd. Jako příklady větších grafických prací je možno uvést grafické řešení jednotného firemního designu - hlavičkové papíry, loga, manuály. Samostatnou oblastí je design webových stránek, prostorová 3 D grafika sloužící pro vizualizace, filmová grafika. Úkol: Pozorujte grafické objekty vytvořené nástroji počítačové grafiky ve svém okolí. Tyto objekty sepište do tabulky a připište jejich význam. Časová náročnost: 1 hodina Kontrolní otázky 1: a) Kde se uplatňuje počítačová grafika? b) K čemu slouží vizitky? c) Je na webových stránkách užita počítačová grafika? 7

8 1.2 Rozdíly mezi rastrovou a bitmapovou grafikou Grafické programy lze rozdělit zhruba dvě skupiny. Jsou to programy pracující s rastrovou neboli bitmapovou grafikou a programy pracující s vektorovou grafikou. Oba typy grafiky se používají a navzájem doplňují. a) Rastrová grafika: Obraz je vytvořen z mnoha jednotlivých bodů neboli pixelů. Pro každý bod je rezervováno několik bitů paměti pro informaci o barvě. Tyto soubory nabývají proto značnou datovou velikost. Jsou to všechny digitální fotografie a obrázky. Obr. 1 Rastrová grafika b) Vektorová grafika: Veškeré objekty jsou popsány pomocí svých parametrů, například: poloha objektu, rozměry, barva a tloušťka čáry, barva výplně a dalšími. Tyto soubory mají relativně malou datovou velikost. Veškeré obrysy jsou i při zvětšování hladké. Jsou to například soubory programů CORREL, ZONER CALLISTO, ILLUSTRATOR, AUTOCAD. Vektorová grafika je vhodná pro loga, vizitky, technické výkresy, vlajky, erby. Obr. 2 Vektorová grafika 8

9 Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 2: a) Pracuje program ZONER CALLISTO grafikou vektorovou nebo rastrovou? b) Kde se uplatňuje rastrová grafika? c) Je na webových stránkách užita vektorová grafika? 1.3 Základní pojmy počítačové grafiky Mezi základní pojmy patří tyto pojmy: a) pixel základní obrazový bod b) dpi rozlišení počet bodů na vzdálenost jednoho palce tj. přibližně 2,54 cm. Zde platí: pro tisk je třeba v ideálním případě 300 dpi, pro zobrazení na monitoru LCD asi 80 dpi c) barevný model způsob vytvoření barev Systém RGB: červená zelená modrá, použití na monitorech Systém CMYK: tyrkysová fialová žlutá černá, použití u tisku Černá barva je pro černobílý tisk a v tisku barevném umožňuje vytvořit dokonalejší černou barvu. Matematicky vzato je černá nadbytečná. d) barevná hloubka počet bitů na kanál tedy například osmibitová barevná hloubka znamená 8 bitů pro barvu červenou, 8 bitů pro barvu zelenou a 8 bitů pro barvu modrou, celkem tedy 24 bitů. Osm bitů umožní 256 barevných kombinací pro každou barvu, tedy 256 x 256 x 256 barev což je přibližně 16 milionů barevných možností e) komprese zmáčknutí souboru. Kompresi lze dělit na ztrátovou, kdy dochází ke ztrátě dat a tím i kvality a na kompresi bezztrátovou, kdy nedochází ke ztrátě kvality f) formát souboru 9

10 g) Programový balík ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESIGN STANDARD je základní softwarový nástroj pro práci s počítačovou grafikou. Tento balík obsahuje zejména tyto části: Adobe Photoshop program pro práci s rastrovou a částečně i vektorovou grafikou. Slouží například ke kreslení obrázků, úpravě fotografií, vytváření koláží, přípravě webových stránek, k umělecké tvorbě PC ARTU, atd. Adobe Illustrator program pro vektorovou grafiku. Slouží například pro vytváření loga, reklamních materiálů, příprava webových stránek Adobe Indesign program pro profesionální sazbu a tisk dokumentů Poznámka: Zvládnutí teorie týkající se vlastností grafických souborů je předpokladem pro praktickou práci s grafickými soubory. Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 3: a) Kolik pixelů je třeba pro tisk obrázku o rozměrech 10 x 15 cm při rozlišení 300 dpi b) Jakým barevným modulem pracuje monitor a tiskárna? c) Co znamená pojem barevná hloubka? Shrnutí: počítačová grafika využívá rastrové i vektorové formáty. Programový balík ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4 je univerzální nástroj v oblasti rastrové i vektorové grafiky. 10

11 2 Základní část ADOBE PHOTOSHOP 2.1 Popis pracovní plochy Adobe Photoshop Program ADOBE PHOTOSHOP je součástí programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESIGN STANDARD CS a je to základní část tohoto balíku. Program se stal standardem v práci s počítačovou grafikou. Program ADOBE PHOTOSHOP pracuje s rastrovou i částečně vektorovou grafikou, podporuje průhlednost objektů, umožňuje práci s fotografiemi formátem JPG, pracuje s osmibitovou i šestnáctibitovou barevnou hloubkou, spolupracuje s dalšími částmi programového balíku, používá bezztrátovou kompresi. Vlastní formát programu je PSD. Pracovní plocha programu ADOBE PHOTOSHOP obsahuje tyto části: roletové menu s příkazy panel nástrojů může být ve dvou provedeních v jednom nebo dvou sloupcích lze snadno přepnout různé plovoucí panely dle výběru, tyto panely je možno přesunovat vlastní pracovní plochu se sítí nebo bez zapnuté sítě stavový řádek 11

12 Obr. 3 Ukázka pracovní plochy Úkol: Popište pracovní plochu prostředí ADOBE PHOTOSHOP Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 4: a) Kde se nachází pravítko? b) Jak lze přesunovat plovoucí panely? c) Kde je vidět jméno souboru, se kterým pracujeme? 2.2 Ovládání programu Program ADOBE PHOTOSHOP se ovládá prostřednictvím ikon a myši, klávesových zkratek a menu. 12

13 Základní nastavení programu: Základní nastavení je možno provést při otevírání programu: velikost pracovní plochy (v mm, cm, pixelech), barvu podkladu, eventuelně průhlednost, režim RGB nebo CMYK a barevnou hloubku. Další nastavení je třeba provést přes menu: Úpravy > předvolby > mřížka Úpravy > předvolby > vodítka Obraz > režim > barvy Obraz > režim > barevná hloubka Nastavení základních parametrů ukazuje obrázek 4. Jedná se o nastavení při otevírání nového souboru, nastavení podoby palety základních nástrojů a zapnutí přednastaveného režimu. Obr. 4 Základní volby při otevírání nového souboru 13

14 K základním klávesovým zkratkám patří: Přiblížení (zvětšení zoomem) Ctrl + plus Oddálení (zmenšení zoomem) Ctrl + mínus Zapnutí mřížky: Ctrl + Zapnutí uchycování k mřížce: Ctrl + Shift + ů Zapnutí / vypnutí pravítka: Zrušení výběru: Ctrl + r Ctrl + d Poznámka: Ctrl + plus znamená držení klávesy Ctrl a zmáčknutí klávesy plus Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 5: a) Jak se provádí přiblížení obrazu? b) Co všechno můžeme nastavit při otevírání nového souborů? c) Jak zapínáme mřížku? 2.3 Přehled základních nástrojů Základní nástroje se nejvíce používají při práci a jsou umístěny v paletě základních nástrojů. Přehled základních nástrojů je patrný z obrázku 5 14

15 Obr. 5 Přehled základních nástrojů Pod každou ikonou v panelu základních nástrojů se skrývají další ikony. Například pod ikonou laso je i ikona magnetické laso a mnohoúhelníkové laso. Úkol: Vyzkoušejte jednotlivé ikony základních nástrojů. Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 6: a) K čemu slouží nástroje pro výběr? b) K čemu slouží nástroje plechovka? c) K čemu slouží nástroj ručka? 2.4 Nástroje pro výběr Prá ce s ná stroji pro výběr pa ří t k základním činnostem programu Adobe Photoshop. 15

16 Nástroje pro výběr jsou: obdélníkový výběr, eliptický výběr, laso, magnetické laso, mnohoúhelníkové laso, výběr jednoho řádku, výběr jednoho sloupce, kouzelná hůlka. Sčítání více výběrů: výběr s přidrženou klávesou Shift Doplněk (inverze) k výběru: Shift + Ctrl + i Výběr všeho: Ctrl + a Tolerance odchylky barvy při výběru kouzelnou hůlkou se nastavuje v poli tolerance. Obrysy při výběru určuje pole prolnutí. Obr. 6 Příklady použití různých nástrojů pro výběr Úkol: Vyzkoušejte jednotlivé možnosti provedení výběru. Časová náročnost: 2 hodiny 16

17 Kontrolní otázky 7: a) K čemu slouží nástroj laso? b) K čemu slouží nástroj magnetické laso? c) K čemu slouží nástroj mnohoúhelníkové laso? 2.5 Nástroje pro oříznutí a rozříznutí objektu Obr. 7 Použití nástroje pro oříznutí obrazu Nástrojem pro oříznutí je možno provést výběr části obrazu např. fotografie. Po oříznutí musíme výsledek uložit. Nezvratně mění původní obraz vždy proto pracujeme s kopií. Výsledek po oříznutí zmenší svoji datovou velikost. Nástroj rozříznutí se používá při tvorbě www stránek. Každá část po řezu se uloží pod svým názvem. 17

18 Obr. 8 Nástroj pro rozřezání obrazu Úkol: vyzkoušejte jednotlivé ikony základních nástrojů Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 8: a) K čemu slouží nástroj oříznutí? b) K čemu slouží nástroj rozřezání? c) Kde se uplatní oříznutí fotografie? 2.6 Přehled nástrojů pro retušování Nástroje pro retušování a korekce vad obrazu jsou: klonovaní razítko retušovací štětec razítko se vzorkem retušovací štětec bodový retušovací štětec 18

19 záplata korekce červených očí Nejčastější je použití nástroje klonovací razítko. Postup práce s klonovacím razítkem: Vybereme nástroj klonovací razítko Přesuneme ukazatel myši na místo, odkud budeme brát to, čím překryjeme problematické místo obrazu Přidržíme klávesu ALT a klepneme myší levou klávesou Nejedeme na problémové místo, klepneme na levou klávesu myši Postup opakujeme Je možno volit průměr razítka, tvrdost stopy, krytí. Přehled nástrojů pro kreslení, malování a mazání Základní nástroje jsou štětec, tužka, guma. Nastavit můžeme různý průměr, různý tvar stopy, různou tvrdost a další parametry. Kreslení štětcem a perem je jedna z nejběžnějších úloh v programu ADOBE PHOTOSHOP. Mazání gumou se provádí po jednotlivých pixelech. Příklady použití ukazují následující tři obrázky. Na prvním je kreslení štětcem, na druhém kreslení základních objektů a na třetím je kreslení perem. 19

20 Obr. 9 Použití štětců různé stopy, velikosti, tvrdosti a dalších parametrů Obr. 10 Kreslení základních tvarů 20

21 Obr. 11 Kreslení pomocí pera Poznámka: Kreslení pomocí štětců vyžaduje dlouhou praxi a částečně výtvarné nadání. Úkol: a) Nakreslete jednoduché tvary perem b) Nakreslete libovolný obrázek pomocí štětců Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 9: a) K čemu slouží nástroj štětec? b) K čemu slouží nástroje pero? c) K čemu slouží nástroj klonovací razítko? 21

22 2.7 Přehled textových nástrojů Způsob použití textových nástrojů lze rozdělit na tzv. bodový text a odstavcový text. Při bodovém textu stačí zvolit typ písma, velikost, barvu atd. a klepnout myší do plochy. Při odstavcovém textu myší vytýčíme textové pole a text se formátuje do této plochy. Program má mnoho možností na úpravu podoby textu např. velikost, typ písma, rozteč znaků, umístění vzhledem k účaří, nejrůznější možnosti deformace a zkroucení textů. Obr. 12 Ukázka práce s texty Úkol: Vyzkoušejte úpravy textu dle obrázku 15. Časová náročnost: 2 hodiny 22

23 Kontrolní otázky 10: a) Jaké jsou režimy práce s textem? b) Lze v ADOBE PHOTOSHOP nastavit rozteč znaků písma? c) Jak se provádí deformace textu? 2.8 Přehled režimu IMAGE READY Režim práce Image Ready byl používán v některých verzích programu ADOBE PHOTOSHOP a byl určen zejména pro práci s obrazy režimu RGB. Takto vytvořené dokumenty byly primárně určeny pro zobrazování na Webu. IMAGE READY se u verze programu ADOBE PHOTOSHOP, která je součástí programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4 nepoužívá. Časová náročnost: 0 hodin 2.9 Prohlížení obrazu Obrázky a fotografie je výhodné prohlížet pomoci navigátoru, který umožňuje snadné změny velikosti náhledu a pohyb po obrazu. Obr. 13 Prohlížení obrazu za pomoci navigátoru 23

24 Úkol: Vyzkoušejte prohlížení obrazu pomocí navigátoru. Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 11: a) Co to je tzv. navigátor? b) Jak provádíme přiblížení obrazu? c) Jak provádíme oddálení obrazu? 2.10 Užití pravítka a mřížky Pravítko, nástroj pravítko, mřížka a vodítka slouží pro přesné umísťování jednotlivých objektů. Mřížka a vodítka může mít aktivovánu magnetickou schopnost přichytávání objektů. Obr. 14 Použití pravítek a mřížky Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 12: a) Jak zapnu mřížku? 24

25 b) Jak zapnu pravítko? c) Jak zapnu vodítka? 2.11 Přepočítávání počtu bodů obrazu Obrazy všech rastrových formátů se skládají z jednotlivých bodů neboli pixelů. Každý bod nese informaci o barvě. Přepočet bodů obrazu se nazývá převzorkování a lze provádět v programu ADOBE PHOTOSHOP. Převzorkování směrem k vyššímu počtu bodů způsobuje velký nárůst datové velikosti a také ztrátu kvality obrazu. Na jeden pixel získaný fotoaparátem vznikne několik bodů výpočtem. Převzorkování obrazu směrem dolů k nižšímu počtu pixelů způsobí zmenšení datové velikosti ale na obrazu je vidět, že se skládá ze čtverečků. Převzorkování se přesto často používá například při optimalizaci obrázků pro webové stránky Obr. 15 Převzorkování obrazu Časová náročnost: 2 hodiny 25

26 Úkol: Vyzkoušejte přepočet bodů fotografie Kontrolní otázky 13: a) Proč se provádí přepočítávání obrazu směrem dolu? b) Proč se provádí přepočítávání obrazu směrem nahoru? c) Co znamená rozlišení? 2.12 Práce s barvami obrazu (In LAB ) (In RGB ) (IN CMYK ) Barevné režimy Photoshop umožňuje zvolit vhodný barevný režim pro každý dokument. Barevný režim určuje, který barevný model se použije pro zobrazení a tisk obrazu Barevný model RGB (Red červená, Green zelená, Blue modrá) je vhodný pro dokumenty, které zůstanou v elektronické podobě a budou zobrazovány monitorem, případně dataprojektorem. Jestliže jsou všechny hodnoty nastaveny na hodnotu 0, výsledkem je černá barva, jestliže jsou všechny složky nastaveny na hodnotu 255, výsledkem je barva bílá, jestliže jsou všechny složky nastaveny na stejnou hodnotu, vznikne barva šedá (od bílé po černou). V programu je možno nastavit barevnou hloubku v režimu 8 bitů na každý barevný kanál RGB nebo 16 bitů na každý barevný kanál RGB. V režimu 8 bitů tak máme k dispozici 256 možností pro každý barevný kanál R, G, B. Počet nastavitelných barev je pak 256 x 256 x 256 což je asi16,7 milionů barev. V režimu 16 bitů na kanál je množství barevných kombinací obrovské, ale extremně narůstají datové velikosti souborů. Barevný model CMYK (Cyan azurová, Magenta purpurová, Yellow žlutá, Black černá) je určen pro dokumenty, které se budou tisknout. 26

27 V režimu CMYK se každému obrazovému bodu přiřadí procentuální hodnota pro každou výtažkovou tiskovou barvu. Význam černé barvy, která je matematicky vzato nadbytečná je pro tisk textových dokumentů a pro tisk vlastní černé barvy, která je dokonalejší než černá, která by vznikla mícháním zbývajících složek. V obrazech CMYK se vytvoří čistá bílá, když mají všechny čtyři složky hodnoty 0%.. Barevný režim LAB Barevný režim LAB má složku světlosti (L), která může nabývat hodnotu v rozsahu od 0 do 100. V dialogu pro výběr barvy je složka a (osa zelená červená) a složka b (osa modrá žlutá). Tyto nabývají hodnoty v rozsahu od +127 do 128. Režim LAB je vhodný použít pro práci s obrazy a fotografiemi, když chceme nezávisle upravovat světlost (jas) a hodnoty barev. Program ADOBE PHOTOSHOP umožňuje vybírat připravené barevné odstíny z barevných palet. Režim Stupně šedi Režim stupně šedi používá v obrazerůzné odstíny šedi. V 8 bitových obrazech může být až 256 odstínů šedi. Každý obrazový bod obrazuve stupních šedi má hodnotu jasu v rozsahu od 0 (černá) do 255 (bílá). V šestnácti bitových obrazech je počet odstínů v obraze mnohem větší než v 8 bitových obrazech. Hodnoty stupňů šedi mohou být také měřeny jako procenta krytí černé tiskové barvy (0% se rovná bílé a 100 % se rovná černé). V režimu stupně šedi se obvykle zobrazují obrazy vytvářené černobílými skenery nebo skenery pracujícími s odstíny šedi. Program ADOBE PHOTOSHOP umožňuje převod mezi osmi bitovým a šestnáctibitovým režimem. Pomoci funkce kontrola gamutu se zobrazí místa obrazu, kde není možno převést barvu z režimu RGB na režim CMYK a dojde tzv. k degradaci barev. Barva na papíru se nám pak jeví jiná než na monitoru. 27

28 Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte přepnout na další barevné moduly. Kontrolní otázky 13: a) Jakou barevnou hloubku můžeme nastavit v ADOBE PHOSTOSHOP b) Kde se setkáváme s barevným modelem RGB c) Proč jsou v barevném modelu CMYK užity 4 základní barvy 2.13 Vrstvy Vrstvy neboli hladiny jsou typickými pomocníky v grafických programech. V programech programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESIGN STANDARD to není jinak. Vrstvy si můžeme představit jako průhledné fólie, na kterých jsou nakresleny jednotlivé části obrazu. Obr. 16 Vrstvy Vrstvy slouží v grafických programech k řadě užitečných funkcí. Na prvním místě je možno jmenovat použití ve složitých obrazech, kde vrstvy pomáhají k tomu, abychom nástrojem pro výběr nezachycovali omylem jiné objekty. Zde je možno si 28

29 pomoci zamknutím určitých vrstev. Další typický příklad užití vrstev je při tvorbě grafiky, kde se objevují texty ve dvou či více jazyčné verzi. Tak například text v češtině bude jedna vrstva, text v angličtině bude jiná vrstva. Zde můžeme požadované vrstvy nastavit jako viditelné, jiné nastavit jako neviditelné a tak snadno přepínat mezi českou a anglickou verzí. Vrstvy v programu ADOBE PHOTOSTOP s využívají opravdu často. Při kopírování a následném vložení dojde ke vložení objektu vždy do nové vrstvy. Použití textového nástroje vede vždy ke vzniku další vrstvy. Program umožňuje měnit pořadí vrstev, slučovat vrstvy, měnit název vrstvy, organizovat vrstvy do složek a tím zpřehlednit práci. Velmi zajímavým nástrojem je nastavení stylu vrstvy, kde se dá jednoduše docílit řada zajímavých efektů. Možnost prolnutí dvou vrstev poskytuje další škálu efektů. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte práci s vrstvami. Kontrolní otázky14 : a) Jakým způsobem lze sloučit vrstvy b) Jak se provádí přesunutí vrstvy nad jinou vrstvu c) Jak se provádí smazání vrstvy? 2.14 Masky Masky jsou jedním z nejdůležitějších a velmi zajímavých nástrojů programu ADOBE PHOTOSHOP. Možnosti užití masek demonstrujeme na příkladu prolnutí dvou fotografií a na příkladu v režimu rychlá maska. a) Prolnutí dvou fotografií: 29

30 Při prolnutí dvou fotografií vzniká výsledný obraz ze dvou počátečních fotografií, které se jakoby rozpustí do sebe. Takto vznikají velmi zajímavé efekty. Pro docílení prolnutí fotografií postupujeme podle následujících kroků doplněných obrázky. Obr. 17 Výchozí fotografie pro provedení prolnutí 1) Fotografie umístíme do dvou vrstev Obr. 18 Umístění fotografií do dvou vrstev 30

31 2) Volíme v menu: Vrstva > Maska vrstvy > Odkrýt vše Obr. 19 Použití masky vrstvy 3) V panelu vrstvy je vidět ikonu: Maska vrstvy Obr. 20 Maska vrstvy 31

32 4) Prolnutí vytvoříme ikonou Nástroj přechod Obr. 21 Prolnuté fotografie b) Užití režimu rychlé masky Rychlá maska v podstatě slouží k pohodlnému výběru při úpravách obrazu např. pomoci filtrů. Postupujeme podle následujících kroků. 1) Vybereme ikonu Úpravy v režimu rychlá maska Obr. 22 Výchozí fotografie 32

33 2) Pomoci štětce vybereme v obrazu to, co má zůstat nezměněno Obr. 23 Vybraná část obrazu pomoci štětce 3) Aktivujeme ikonu Úpravy ve standardním režimu Vidíme oblast vybranou k dalším úpravám jasu, barev, použití filtrů atd. Obr. 24 Vybraná část obrazu pro další úpravy Časová náročnost: 2 hodiny 33

34 Úkol: Vyzkoušejte prolnutí dvou fotografií. Kontrolní otázky 15: a) K čemu se používají masky? b) K čemu slouží rychlá maska? c) Jak dostaneme dvě fotografie na dvě vrstvy? 2.15 Speciální filtry a efekty V programu ADOBE PHOTOSHOP je k dispozici řada filtrů, které vytváří zajímavé efekty. Filtry mění tvar objektů i jejich texturu. Obr. 25 Ukázka různých filtrů aplikovaných na stejný text Časová náročnost: 2 hodiny 34

35 Úkol: Vyzkoušejte různé filtry na libovolný text. Kontrolní otázky 16: a) K čemu slouží filtry? b) Jsou náročné filtry na výkon počítače? c) Lze uplatnit efekt filtru na text? 2.16 Další Program ADOBE PHOTOSHOP nabízí řadu dalších funkcí a možností. Jedná se například o možnost přepínání kontrolního náhledu v režimu RGB a CMYK. S tímto souvisí možnost použít funkci Kontrola gamutu. Tato funkce zobrazí oblasti, kde dojde k takzvané degradaci barev. Degradace barev znamená, že zvolené barvy v režimu RGB se budou jevit po vytisknutí na papír jinak. Další zajímavou funkcí je funkce Histogram. Tato funkce nám zobrazí na grafu zastoupení světlých a tmavých odstínů fotografie nebo zastoupení jednotlivých barevných odstínů. Zastoupení nejtmavších pixelů je na histogramu vidět na vodorovné ose vlevo, zastoupení nejsvětlejších pixelů je na vodorovné ose vpravo. Zastoupení středních odstínů je uprostřed. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte funkci Kontrola gamutu a Histogram. Kontrolní otázky 17: a) K čemu funkce KONRTOLA GAMUTU? b) K čemu slouží funkce HISTOGRAM? c) K čemu slouží možnost přepínat do náhledu v režimu CMYK? Shrnutí: 35

36 Program ADOBE PHOTOSHOP je základní a nejznámější část programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4. Program ADOBE PHOTOSHOP je určen především pro práci s rastrovou grafikou. 3 Používané grafické formáty (In Grafické formáty ) 3.1 Vlastnosti grafických formátů U všech používaných grafických formátů si všímáme jednotlivých důležitých vlastností a podle toho se rozhodneme pro vhodný formát Způsob vytváření obrazu o Formát rastrový o Formát vektorový Barevná hloubka kolik barevných kombinací je možno vytvořit o 256 barev o 24 bitová barevná hloubka o 48 bitová barevná hloubka Průhlednosti o Podporuje průhlednost o Nepodporuje průhlednost EXIF externí informace vedené s obrázkem o Podporuje EXIF o Nepodporuje EXIF Komprese stlačení datové velikosti o Bez komprese o S kompresí Ztrátová komprese Bezztrátová komprese Animace pohyblivé obrázky 36

37 o Podporuje animace o Nepodporuje animace Použitelnost pro www stránky o Použitelný pro web o Nepoužitelný pro web Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: V programu ADOBE PHOTOSHOP najdi v EXIFU vlastnosti uvedené u digitálních fotografií. Kontrolní otázky 18: a) Jaké jsou hlavní vlastnosti grafických formátů? b) Co znamená pojem EXIF c) Co znamená pojem komprese? 3.2 Přehled grafických formátů (In Grafický formát ) JPEG (Joint Photographic Expert Group) Ideální a speciálně pro fotografii navržený formát pro ukládání fotografií je JPEG. Tento formát se stal standardem právě v digitální fotografii a snad neexistuje fotoaparát, který by snímky neukládal právě ve formátu JPEG. Formát JPEG používá ztrátovou kompresi, která z fotografie odstraňuje okem nepostižitelné detaily, kde je oko mnohem méně schopné rozlišovat malé rozdíly než v oblasti jasu. Při kompresi je možné nastavit široký rozsah stupňů komprese, a tak se JPEG hodí jak pro poměrně náročné aplikace, kde záleží na kvalitě obrazu, tak i pro aplikace, kde je prioritní velikost souboru (mail, web). Datová velikosti souboru 37

38 záleží nejen na nastaveném stupni komprese ale i na obsahu fotografie. Ostré fotografie plné jemných detailů (např. stromy nebo tráva) lze zkomprimovat mnohem méně než např. jemný portrét s rozostřeným pozadím. Při nastavené větší kompresi (nižší kvalitě fotografie) se projevuje celá řada nedostatků. Na snímku se objevují umělé a nechtěné produkty komprese, které by správně v obraze být neměly. Obraz je proto méně kvalitní. JPEG formát podporuje tzv. EXIF. Jedná se o informace vygenerované fotoaparátem, například: datum, čas, clona, nastavený režim fotografování. Tato EXIF data z fotoaparátu se přibalí někam do JPEG souboru. Tak je možné EXIF data neustále udržovat pohromadě s fotografií, ke které se vztahují a snadno je společně s fotografií prohlížet a studovat. My uživatelé máme možnost data doplnit o další poznámky a informace. Formát JPEG má barevnou hloubku 8 bitů na každý kanál RGB celkem tedy 24 bitovou barevnou hloubku, což umožňuje vytvořit téměř barevných odstínů. Formát JPEG nepodporuje průhlednost, nedokáže vytvářet obrazy s průhledným pozadím. Formát JPEG nepodporuje animace neboli pohyblivé obrázky, proto tedy nehodí použít pro banery. Formát JPEG nepodporuje bezztrátovou kompresi problém vzniká při opakovaně použité kompresi například při odstraňování vad fotografií dochází ke snížení kvality snímku. Formát JPEG nepodporuje více vrstev 38

39 Formát JPEG se nehodí pro zobrazování textů komprese může způsobit zubaté okraje písmen Při opakovaném ukládání do JPEG hrozí násobení těchto odchylek až do významné ztráty kvality. Čím vyšší je použit stupeň komprese, tím větší toto riziko hrozí. Proto nelze doporučit řetězené ukládání do JPEG. Rozumná strategie je otevřít JPEG originál z fotoaparátu, ten upravit a uložit znova do JPEG s jiným jménem (JPEG komprese 2x za sebou se snese). Případné další úpravy nestartovat z již upraveného JPEG ale opět z originálu. JPEG 2000 JPEG 2000 je zcela nový standard, který ale není příliš rozšířen. I když název napovídá příbuznost s normálním formátem JPEG, jedná se o zcela nový standard používající jinou metodu komprese a poskytující menší soubory (cca o 20%) a přitom s vyšší kvalitou obrazu. Umožňuje též bezeztrátovou kompresi a je možné používat barevnou hloubku jak 8 tak i 16 bitů na kanál. Vypadá to sice lákavě, ale zatím tento formát kvůli nárokům na hardware a řadě patentů není rozšířen a není mnoho programů, které s ním dovedou pracovat. TIFF (Targged Image File Format) Formát TIFF je standard pro vysoce kvalitní ukládání obrázků v tiskovém průmyslu. Formát TIFF pracuje jak s 8bitovou tak s 16bitovou barevnou hloubkou na kanál. Při použití 16bitové barevné hloubky se velmi zvětšuje datová velikost souboru. Formát TIFF podporuje práci do více vrstev. Formát TIFF umožňuje použití ztrátové i bezztrátové komprese. Formát TIFF podporuje EXIF. 39

40 RAW Formát RAW je speciální formát pro fotografie, kde data zůstávají bez komprese jakoby v surovém tak, aby nedocházelo k pozměnění fotografie. Formát je určen pro uměleckou fotografii, fotografii vědeckou a technickou GIF (Graphics Interchange Format) Formát GIF je formát určený zejména pro web a pro ukládání grafiky. Pro fotografie se vůbec nehodí, protože používá tzv. indexované barvy. Jde o to, že tabulkou je možné definovat od 2 do 256 libovolných barev (tzv. paleta), které se potom v obrázku používají. Jiné barvy ale použít nelze. To je velmi výhodné pro grafiku s omezenou barevností ale nevhodné pro fotografie. Formát GIF formát používá bezeztrátovou kompresi. Formát GIF umožňuje používat průhlednost. Formát GIF podporuje animace. PNG (Portable Network Graphics) Formát PNG je určen zejména pro webové stránky kde, nahrazuje formát GIF. Podobně jako GIF může používat též paletu barev, ale na rozdíl od formátu GIF umožňuje i plnohodnotné uložení barev v hloubce 8 bitů na kanál nebo i 16 bitů na kanál. Formát PNG nepodporuje animace. Formát PNG používá bezeztrátovou kompresi. Formát PNG uchovává průhlednost. 40

41 PSD (PhotoShop Document) Formát PSD je interní formát firmy Adobe používaný programem Photoshop. Prošel obrovským vývojem a dnes je snad nejobecnějším formátem na uchování grafických dat. Formát je výhodný pro uchovávání fotografií i vektorové grafiky, Formát pracuje s indexovými barvami, ale umožňuje i barevnou hloubku 8 i 16 bitů na kanál Formát PSD podporuje vrstvy. Formát PSD podporuje EXIF. Formát PSD podporuje animace. Formát PSD podporuje průhlednost. BMP Jedná se o interní formát pro uchování obrázků ve Windows. Obvykle nepoužívá žádnou kompresi, a proto generuje obrovské soubory nevhodné pro transport mimo počítač. Nepodporuje ani EXIF, ani správu barev ani průhlednost ani animaci. CDR CDR je vektorový formát programu COREL DRAW. ZMF ZMF je vektorový formát programu ZONER CALLISTO Formát ZMF pracuje s barevnou hloubkou 8 bitů na kanál. Formát ZMF umožňuje práci ve vrstvách. Formát ZMF umožňuje export do různých formátů např. PSD. 41

42 ALL ALL je vektorový formát programu ADOBE ILLUSTRATOR. Formát ALL pracuje s 8bitobou i 16bitovou barevnou hloubkou. Formát ALL pracuje s vrstvami. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Ověřte vlastnosti formátu JPG. Kontrolní otázky 19: a) Vyjmenujte 5 bitmapových formátů b) Vyjmenujte 5 vektorových formátů c) Je formát JPG ztrátový? Shrnutí: V současné době se používá řada grafických formátů vektorových a bitmapových. Každý formát má svoje specifické vlastnosti a je určen pro jiné použití. 4 Digitální fotografie (In Velká kniha digitální fotografie ) (in Historie fotografie ) 4.1 Historie fotografie klasické a digitální Projekce obrazů na plochu je známá již od 16. století. Zařízení, kterým se promítaly obrazy, se nazývalo camera obscura. První zachycení obrazu uskutečnil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niepce. Obraz zachytil na cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem. Vytvořený obraz byl nestálý. Později zkoušel využít k zachycení obrazu sloučeniny stříbra, což byl krok správným směrem. Jacqes Daguerre pokračoval v práci vynálezce Niepce. Roku 1839 již dokázal obraz zachytit a ustálit. 42

43 Angličan William Fox Talbot roku 1840 proces exponování a ustálení výsledku zdokonalil. Objevil možnost zdokonalení cestou negativu, ze kterého lze udělat velký počet kopií. Fyzik James Clerk Maxwell roku 1861 dokázal skládání barev ze tří základních složek červené, zelené a modré O vznik barevné fotografie se zasloužila řada objevitelů, mezi nimi i bratři Lumierové George Eastman roku 1884 použil poprvé fotografický film Roku 1925 u firmy Leika byl použit standardní film 35 mm Roku 1935 byl poprvé v prodeji barevný film Digitální fotoaparát vyl vyvinut roku 1981 firmou Sony Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Ověřte vlastnosti Vašeho digitálního aparátu Kontrolní otázky 19: a) Kde se dnes používá klasická fotografie? b) Kdy přibližně vzniknul digitální fotoaparát? c) Jaké jsou dnes nevýhody digitálních fotoaparátů? 4.2 Konstrukce, činnost a vlastnosti digitálních fotoaparátů Základní rozdělení digitálních fotoaparátů dle konstrukce: 1) Kompaktní fotoaparáty jsou běžné fotoaparáty (dnes převažují) Kompaktní fotoaparáty je možno rozdělit na skupiny: 43

44 Fotoaparáty s průhledovým hledáčkem. U těchto přístrojů vzniká chyba, která je dána tím, že nesouhlasí optická osa objektivu a hledáčku. Tato vada se nazývá paralaxa a projevuje se u fotografií z blízka Fotoaparáty s elektronickým hledáčkem (EVF), u kterých jde na display neboli datastěnu obraz ze snímacího čipu 2) Zrcadlovky jsou fotoaparáty, u kterých je pohled okulárem hledáčku dále směřován zrcadly přes objektiv. Zrcadlovky jsou dnes považovány za kvalitnější. Základní části digitálních fotoaparátů a jejich vlastnosti: Objektiv je důležitá část přístroje, která zachycuje a zpracovává světlo postupující dále do přístroje. Kvalita objektivu je určující pro celkovou kvalitu fotoaparátu. Objektiv má tyto vlastnosti: Ohnisková vzdálenost - vyjádření snímacího úhlu o 20 mm velmi širokoúhlý záběr uhel až 94 stupňů o 28 mm běžný širokoúhlý o 35 mm širokoúhlý běžný objektiv o 50 mm základní objektiv o mm krátký teleobjektiv o mm střední teleobjektiv o 300 teleobjektiv úhel 8 stupňů Světelnost F vyjadřuje schopnost propustit světlo dále do přístroje o Obvykle dvě hodnoty např. 2,0 2,5 druhá hodnota platí pro maximální ZOOM o Světelnost má vliv na fotografování při špatných podmínkách o Příklad: 2,0 dobrý objektiv - 2,8 špatný objektiv ZOOM kolikrát můžeme obraz přiblížit o Při velkém přiblíž ení je problém a pa rá tudrž et a fotografii nerozmazat 44

45 o Dnes se používá často ultrazoom + stabilizátor Clona je zařízení, které určuje kolik světla je vpuštěno na snímací čip. Clona má tyto vlastnosti: Čím více clona je otevřena, tím kratší může být čas, což je doba po kterou je osvětlený snímač Celková expozice je dána kombinací clony a času U digitálních fotoaparátů lze ovlivnit světlost snímků tlačítkem EV + nebo - Má vliv na hloubku ostrosti Filtr je prvek, který rozkládá obraz na složky RGB. Filtr je součástí snímače. Snímací čip je prvek, který převádí světelnou informaci na elektrickou a pak na digitální. Snímací čipy mají tyto vlastnosti: Čipy mají různé konstrukce, např. CCD, CMOS dále se vyvíjí Základní parametr je počet bodů snímače (udává se v Mpx megapixelech) Dnes je velikost běžně do 20 Mpx a je otázkou vývoje zda budou překonány problémy v optických vlastnostech materiálů a počet Mpx se bude dále zvyšovat Počet Mpx má rozhodující vliv na velikost fotografie na papíru U fotoaparátu se snímacím čipem o velikosti 4 Mpx lze vytisknout fotografii přiměřené kvality o maximální velikosti formátu A4, u fotoaparátu se snímacím čipem 20 Mpx lze vytisknout fotografii o formátu A2 (velké fotografie nebudeme prohlížet z blízkosti) Šum snímače jsou falešné signály a projeví se hlavně při špatných světelných podmínkách 45

46 Elektronika a software převedou analogovou informaci na digitální Výstupní soubory typu JPG (komprese SQ, HQ, SHQ), TIFF, RAW Paměťová karta je zásuvná vyměnitelná paměť, která slouží k uchování dat. Její kapacita je dnes běžně až 4 GB, fotografie ve formátu JPG zabírají velikost 1-5 MB (dle počtu Mpx snímače a zvolené nastavené kompresi). Systém zaostřování je systém pro zaostření optické soustavy Systém má tyto vlastnosti: Fixfokus pevná ohnisková vzdálenost (dnes se již nepoužívá) Autofokus používá běžné měření vzdálenosti, pro zaostření Předostření snímku znamená namáčknutím spouště, zaostření snímku, pak domáčknutí a vyfotografování Při předostření se vyhodnocuje a nastavuje expozice snímku lze využít pro získání požadované vlastnosti snímku Systém je relativně pomalý, což je nevýhoda digitálních fotoaparátů, která se projeví při fotografování pohybujících se objektů (např. při sportu). Baterie je zdroj energie pro fotoaparát Nabíjecí speciální články Nabíjecí tužkové baterie Stabilizátor obrazu Systém korigující nechtěné pohyby ruky tak, aby nedošlo k rozmazání snímku Režimy práce s běžným digitálním fotoaparátem Plná automatika Preference času digitální fotoaparát dopočítá a nastaví clonu Preference clony - digitální fotoaparát dopočítá a nastaví čas 46

47 Scény jsou přednastavené režimy práce fotoaparátu pro typické situace Fotoaparáty mají obvykle tyto přednastavené scény: Portrét Krajina Květiny Táborák Ohňostroj Moře Další scény Makrofotografie je fotografie miniaturních objektů Makro je speciální režim pro fotografování zblízka (květiny, brouci, atd.). Vzdálenost objektivu od fotografovaného objektu je orientačně 10 cm. Supermakro je režim pro fotografování z minimální vzdálenosti. Vzdálenost objektivu od fotografovaného objektu je dnes často od 1 cm. Vyvážení bílé barvy jsou režimy, které řeší fotografování při umělém osvětlení Důležité pro fotografování v místnostech, kde jsou zdroje osvětlení o různé teplotě - žárovka, zářivka, atd. Kompozice fotografie: Velikost fotografovaného objektu, atd. Umístění fotografovaného předmětu a dalších objektů Metoda - Zlatého řezu - 1 / 3 svisle a 1 / 3 vodorovně Okem čteme fotografii zleva doprava a shora dolů význam v reklamě (billboardy u silnice) 47

48 Souvislost mezi hustotou bodů (rozlišením) a zobrazením Pro kvalitní tisk na papír je třeba nejméně 300 bodů na palec 300 dpi. V nejhorším nutném případu, kdy nezáleží příliš na kvalitě a potřebujeme velkou velikost fotografie lze jít až na hodnotu 200 dpi, protože se velké formáty se obvykle neprohlíží z blízkosti. Naopak je li nutná vysoká kvalita je třeba nastavit více než 300 dpi, např. hodnotu 600 dpi Pro internet nastavujeme 72 dpi pro CRT monitory, pro LCD asi 84 dpi Nesouhlas rozměru fotografie a monitoru Digitální fotografie mají poměr stran 3 : 4 (dnes i 16 : 9) a formáty fotografických papírů přibližně asi 2 : 3, tímto přijdeme o asi 5% informace při oříznutí snímku nebo dojde ke zmenšení obrázku a vzniknou bílé okraje zleva a zprava Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: a) Popište parametry Vašeho digitálního fotoaparátu b) Porovnejte parametry nabízených fotoaparátů v internetovém obchodě Kontrolní otázky 20: a) Jaké jsou základní vlastnosti objektivu? b) Jaký je dnes běžný rozsah ZOOMU? c) K čemu slouží clona? 48

49 4.3 Velikost fotografie a velikost snímacího čipu, převzorkování fotografie Obr. 26 Přepočet bodů snímku Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.11, má velikost snímacího čipu fotoaparátu má vliv především na maximální velikost fotografie vytištěné na fotografický papír. Hustota bodů (rozlišení) má vliv na kvalitu snímku a také datovou velikost, což je důležité sledovat u webových stránek. Program ADOBE PHOTOSHOP má možnost provést tzv. přepočet bodů snímku, tzv. převzorkování snímku. Ovlivňujeme tedy počet bodů a jejich hustotu. Počet bodů a hustota (rozlišení) ovlivňuje velikost fotografie. Platí orientační hodnoty: Fotoaparát se snímacím čipem o velikosti 4 Mpx poskytuje maximálně fotografii o velikosti A4, fotoaparát se snímacím čipem 10 Mpx poskytuje fotografii o velikosti A3, fotoaparát se snímacím čipem 20 Mpx poskytuje fotografii o velikosti A2. Časová náročnost: 2 hodiny 49

50 Úkol: Vyzkoušejte převzorkování digitální fotografie směrem k dvojnásobnému a polovičnímu počtu pixelů. Porovnejte datové velikosti a kvalitu fotografií. Kontrolní otázky 21: a) Jaká je minimální hodnota dpi pro tisk? b) Jaká je optimální hodnota dpi pro tisk? c) Proč nelze běžně pracovat s vysokými hodnotami rozlišení nad 1200 dpi? 4.4 Vady digitálních fotografií Dnešní digitální fotoaparáty jsou velmi kvalitní. Přesto se u mnohých fotografií vyskytují vady a nedokonalosti. Vady jsou způsobené fotoaparátem, fotografem, fotografovaným objektem, dalšími příčinami. Vady a nedokonalosti fotografií lze většinou korigovat na počítači. Ideálním nástrojem na korekce vad fotografií a vylepšování fotografií je program ADOBE PHOTOSHOP. Příklady některých vad Rozmazaná fotografie neopravitelná vada, vada je způsobená fotoaparátem, nebo člověkem, špatnými světelnými podmínkami Červené oči - ikona redukce červených očí Odlesky, kosmetické vady, atd. ikona klonovací razítko Nakloněný horizont Vada kolinearity znamená, že se rovnoběžné hrany rozbíhají Chromatická vada znamená, že se na snímku objevují červené, zelené skvrny. Vada se projevuje při velmi špatných světelných podmínkách. Šum je vznik zrnění snímku, projeví se při špatných světelných podmínkách a vysoké citlivosti snímače Soudkovitost je vada objektivu. Vada se projevuje tak, že se rovnoběžky na okraji snímku sbíhají. Vinětace je vada objektivu, při které jsou na okraji obrazu tmavší odstíny než ve středu obrazu 50

51 Nepřiměřený jas, kontrast ikona jas a kontrast Nerovnoměrný jas znamená, že některá místa jsou přesvětlená a jiná tmavá Příklady některých vad a jejich odstranění jsou na následujících obrázcích. Obr. 27 Odstranění červených očí Obr. 28 Odstranění odlesku v rohu snímku Obr. 29 Vyrovnání horizontu a svislic 51

52 Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte odstranění vad digitálních fotografií. Kontrolní otázky 22: a) Co znamená soudkovitost? b) Jak vzniká vada červené oči? c) Jak vzniká chromatická vada obrazu? 4.5 Kompozice Kompozice nebo pravidla kompozice je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v uměleckém díle, v tomto případě v digitální fotografii. Tato pravidla se vyvíjela postupně v malířství a byla přijata i technice digitální fotografie. Pravidla nejsou dogmatická a jejich porušení neznamená, že je fotografie špatná. Formát fotografie: formát používaný k zobrazení digitálních fotografií vychází technických prostředků, tedy z monitorů, 4 : 3 nebo 16 : 9. Na širokoúhlý formát je třeba si zvyknout. Fotografie vytištěná na papír používá formát 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm a další. Formát monitoru a fotopapíru tedy zcela nesouhlasí a vždy dojde při tisku na papír k částečné malé ztrátě části obrazu. Za optimální formát se považuje obdélník s poměrem stran 1: 1,618 tedy tzv. zlatý obdélník, který působí estetickým dojmem. Umístění hlavního motivu Na celkovou kompozici fotografie má vliv řada prvků. Na fotografii je vždy hlavní motiv, který chceme vyfotografovat, vedlejší motivy a někdy i rušivé motivy, které je možno potlačit. Lidé umísťují hlavní motiv často na střed snímku. Obvykle lepší 52

53 je umístění hlavního motivu do bodů, které získáme jako průsečíky jestliže rozdělíme obraz na třetiny. Také lidské oko prohlíží fotografii postupně zleva doprava, shora dolů. Umístění fotografovaných objektů do takto získaných bodů vytváří dojem, že je snímek dynamičtější. Taková kompozice se nazývá zlatý řez. Příklad této kompozice ukazuje obrázku 30. Obr. 30 Zlatý řez základní kompozice Na snímku je vždy dobré mít na okrajích blízké objekty, ve středu vzdálený fotografovaný motiv ostrosti, která je daná objektivem a nastavenou hodnotou clony. Takováto kompozice slouží k vytvoření dojmu prostorovosti fotografie. Příklad je na obrázku

54 Obr. 31 Vytvoření prostorovosti snímku Využití různé ostrosti snímku U fotografovaných pohybujících se objektů je možno docílit zajímavý efekt tím, že pohybující se objekt např. automobil bude ostrý, okolí rozmazané. Využití dlouhých linií opět pomůže získání prostorovosti snímku. Pro tento účel poslouží silnice, koleje a podobné objekty. Je vhodné, aby fotografovaný objekt nebyl na snímku umístěn přesně horizontálně, ale šikmo. Příklad této kompozice je na obrázku

55 Obr. 32 Užití dlouhé linie Vodorovné linie, například koleje by měly směřovat k fotografovanému hlavnímu motivu, ale tyto linie by neměly rozdělovat fotografii na části. Svislé linie pomáhají dojmu prostorovosti a výšky, úhlopříčné linie pomáhají dojmu prostorovosti. Využití barev Vnímání barev je složitý fyziologický a psychologický proces Vhodně užitými barvami je možno navodit atmosféru fotografie Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Zamyslete se nad kompozicí svých digitálních fotografií. 55

56 Kontrolní otázky 23: a) Co znamená kompozice fotografie? b) Jak vzniká kompozice zlatý řez? c) Jak dosáhneme dojmu prostorovosti? 4.6 Umělecká fotografie Umělecká neboli výtvarná fotografie je druh umění využívající fotografické techniky. Mezi jiné druhy fotografií můžeme řadit fotografii dokumentární, technickou, novinářskou a komerční. Umělecká fotografie vznikla na počátku 20 století s využitím klasických fotoaparátů. Umělecká fotografie se může dělit na portrétní, akty, krajinovou, experimentální, atd. Obr. 33 Pokus o fotografii krajiny 56

57 Úkol: Pokuste se vytvořit portrétní fotografii barevnou a s pomoci programu ADOBE PHOTOSHOP ji změňte na černobílou. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Prohlédněte si svoje digitální fotografie a zjistěte, zda je možno některé Vaše fotografie považovat za umělecké. Kontrolní otázky 24: a) Znáte jméno některého uměleckého fotografa? b) Jaký fotoaparát navrhujete použít pro uměleckou fotografii? c) Co je třeba mít pro vznik kvalitní krajinové fotografie? 4.7 Opakování digitální fotografie Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Zopakujte si nejdůležitější pojmy této kapitoly Kontrolní otázky 24: a) Jaké jsou hlavní možnosti využití programu ADOBE PHOTOSHOP? b) Jaká je přípona souborů z programů ADOBE PHOTOSHOP? c) Jak dosáhneme dojmu prostorovosti? Shrnutí: Digitální fotografie téměř vytlačily klasickou fotografii. Fotografování se stalo pohodlné a výsledné fotografie jsou většinou kvalitní. Program ADOBE PHOTOSHOP je ideální nástroj pro opravy vad digitálních fotografií a pro jejich úpravy. 57

58 5 Adobe Illustrator vektorová část programového balíku 5.1 Popis programu Program ADOBE ILLUSTRATOR je další součástí programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4 a tato část je určená pro práci s vektorovou grafikou. Program se stal běžným nástrojem práci s vektorovou grafikou. Program umožňuje všechny druhy práce s vektorovými objekty, navíc umožňuje užití zajímavých efektů, které nenajdeme u jiných grafických editorů. Program velmi dobře spolupracuje s dalšími částmi programového balíku. Ovládání, klávesové zkratky Program ADOBE ILLUSTRATOR se ovládá prostřednictvím ikon a myši, klávesových zkratek a menu Obr. 34 Základní nástroje pro práci Časová náročnost: 2 hodiny 58

59 Úkol: Vyzkoušejte si základní nástroje programu. Kontrolní otázky 25: a) K čemu slouží nástroj kouzelná hůlka? b) K čemu slouží nástroj guma? c) K čemu slouží nástroj plechovka živé barvy? 5.2 Tvorba vizitek Vizitka neboli navštívenka je stále důležitý prvek reklamy a slouží při předávání základních informací mezi pracovníky různých firem a institucí. Význam vizitek a současná podoba vizitek se postupem času poněkud změnila, protože se v dnešní době se dají najít veškeré informace a kontakty najít na internetu. Jejich funkcí spočívá spíše v prezentaci Vaší společnosti a k základnímu kontaktu. Tvorba vizitek tedy stále důležitá záležitost pro propagaci firmy. Zásady tvorby vizitek: Vizitka má vhodný rozměr, aby se v případě potřeby pohodlně vešla do peněženky nebo do pouzdra na vizitky a bylo ji možné jednoduše přenášet. Obvykle 90 mm x 50 mm centimetru, tedy přibližně velikost kreditní karty Vizitka by měla být sladěná do barev firmy nebo internetové prezentace Čistě bílé vizitky s černým písmem také nejsou vhodné, neboť hůře vyniknou v záplavě především konkurenčních vizitek Je třeba vytvořit jednotný firemní design Vizitka by měla vždy být vhodně zvolenou kombinací barev a písma s ohledem na čitelnost, přehlednost, dodržení typografických pravidel a správnost údajů Ekonomičnost tvorby vizitky je dána především náklady na jejich tisk 59

60 Obr. 35 Příklad vizitky Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vytvořte několik jednoduchých vizitek. Kontrolní otázky 26: a) Co znamená pojem jednotný firemní design b) Jaký rozměr mívají obvykle vizitky? c) Jaké jsou zásady tvorby vizitek? 5.3 Tvorba firemního loga Logo je poznávací značkou firmy nebo společnosti, často se podle něj dá poznat nejen její zaměření, ale také kultura a charakter. Proto je správně vytvořené a nápadité logo základem úspěchu každé firmy. Logo je také nezbytnou součástí propagace firmy. Logo se objevuje na vizitkách, webových stránkách, hlavičkových papírech, reklamních předmětech firem. Vždy je třeba dodržet jednotný firemní design. Logotyp písma je v podstatě originální a nápadité výtvarné zpracování názvu firmy v písemné podobě. 60

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1

AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 AUDIOVIZUÁLNÍ PROSTŘEDKY 1 ALEŠ OUJEZDSKÝ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE. Iva Fajkusová. Elektronická učebnice DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Elektronická učebnice Iva Fajkusová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H ZÁKLADY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 4 Velikost

Více

9. Úprava digitální fotografie

9. Úprava digitální fotografie 9. Úprava digitální fotografie 9.1 Jak funguje digitální fotoaparát Digitální fotoaparát se od obyčejného liší tím, že místo filmu obsahuje elektronický snímací prvek (nejčastěji snímač CCD) a paměť nebo

Více

Editace fotografií v programu Zoner

Editace fotografií v programu Zoner Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Editace fotografií v programu Zoner doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Stanislav

Více

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou

Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Rozbor možností počítačové grafiky s důrazem na grafiku vektorovou Bakalářská práce Autor: Vladimír Horčičko Informační

Více

Programy pro zpracování 2D počítačové grafiky

Programy pro zpracování 2D počítačové grafiky UNIVERZITA PALACKÉHO OLOMOUC PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÉ A INFORMAČNÍ VÝCHOVY Programy pro zpracování 2D počítačové grafiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Jan Prachař Vedoucí práce: Jan Kubrický,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslav Zavadil a RNDr. Marie Němcová. Učební materiál vznikl pro výuku žáků Gymnázia Šternberk v rámci projektu CZ.1.07/1.1.26/01.0018 Digitální škola III - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů. Autorem materiálu a všech jeho

Více

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE

WWW PREZENTACE OBCE LHENICE Jihočeská univerzita Pedagogická fakulta Katedra informatiky WWW PREZENTACE OBCE LHENICE PHOTOSHOP 7.0 Diplomová práce Autor: Jaroslav Grill České Budějovice 2003 1 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

Obrázky a fotografie

Obrázky a fotografie KAPITOLA 2 Obrázky a fotografie Formáty souborů s obrazem stručně Při jen trochu pokročilé práci s fotografiemi se setkáte s mnoha odbornými pojmy, bez jejichž znalosti budete často (a to i nepříjemně)

Více

Základy fotografování

Základy fotografování Vysoká škola ekonomická v Praze Univerzita třetího věku Základy fotografování Učební text pro předmět U065 a U066 doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. Praha 2007 Obsah 1.TECHNIKA - FOTOAPARÁTY A DATA 5 1.1.

Více

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Název: Audiovizuální prostředky 1 Autor: Aleš Oujezdský Studijní opora k inovovanému předmětu: Audiovizuální prostředky 1 KIK/AUVI1 Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor.

Více

Digitální technologie

Digitální technologie ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost ICeMSK IC/012 školí s ICT Patrik Kavecký Digitální technologie Opava 2010 Obecná charakteristika práce. Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Mgr. Milan Kovařík. učební text. Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Střední odborná škola průmyslová Edvarda Beneše a Střední odborné učiliště, Břeclav, nábřeží Komenského 1 Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.02/01.0013

Více

Základy digitální fotografie a úpravy obrázků

Základy digitální fotografie a úpravy obrázků Základy digitální fotografie a úpravy obrázků Základy digitální fotografie Clona a čas Průběh focení: uzávěrka odkryje snímač, který zaznamená scénu před objektivem. Tento záznam expozici snímku přístroj

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8

1 Stručná historie a vývoj 6. 2 Základní typy přístrojů 8 2.1 Kompaktní přístroj... 8 2.2 Kompaktní přístroj se ZOOMEM... 8 Úvod 5 1 Stručná historie a vývoj 6 1.1 1998-1999: Technologicky výstřelek... 6 1.2 2000-2001: Hledání kvality... 6 1.3 2002: Boj o cenu a zákazníka... 7 1.4 2003: Rychlost a kapacita... 7 1.5 Jaká bude

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Univerzita třetího věku DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE PaedDr. František Smrčka 2008 Recenzovali: RNDr. Miroslav Kružík, Mgr. Hana Vojáčková Za jazykovou a věcnou správnost obsahu

Více

1 Základní přehled aplikačního softwaru

1 Základní přehled aplikačního softwaru 1 Základní přehled aplikačního softwaru Součástí kancelářského softwarového balíku MS Office jsou tyto základní aplikační programy: MS Word textový editor MS Excel tabulkový kalkulátor MS Powepoint aplikace

Více

V Písku dne 29. března 2012 podpis:...

V Písku dne 29. března 2012 podpis:... Prohlašuji, že jsem svou maturitní práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady (literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního

Více

Aplikační software Sylabus

Aplikační software Sylabus Aplikační software Sylabus Moderní veřejná správa Kurz celoživotního vzdělávání 2004 Zpracoval: Ing. Vladimír Nulíček, CSc. Cíl a zaměření kurzu Předmět Aplikační software volně navazuje na předmět Informatika

Více

Zoner Media Explorer 6

Zoner Media Explorer 6 Zoner Media Explorer 6 Poznejte kouzlo digitální fotografie Příručka k programu Úvodem Vážení přátelé, děkujeme za vaše rozhodnutí používat správce digitálních fotografií a multimediálních dat Zoner Media

Více

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11

Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Uživatelská příručka Corel PHOTO-PAINT 11 Obsah této uživatelské příručky a s ní souvisejícího softwarového produktu Corel PHOTO- PAINT jsou vlastnictvím společnosti Corel Corporation a případně dalších

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Jaroslav Šmejkal Digitální fotografie a možnosti jejího zpracování pomocí volně šiřitelných grafických

Více

1.1 Úvod do počítačové grafiky

1.1 Úvod do počítačové grafiky 1.1 Úvod do počítačové grafiky 1.1.1 Počítačová grafika Počítačová grafika má dnes velice široké uplatnění a mnoho různých druhů (stručně proberete v technologii) obory Reprodukční grafik a Reprodukční

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GRAFICKÝ EDITOR PRO OS ANDROID GRAPHIC EDITOR FOR ANDROID OS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY GRAFICKÝ EDITOR PRO OS ANDROID GRAPHIC EDITOR FOR ANDROID OS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice

Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S Jiří Jelínek 2014 České Budějovice Informatika 2 Pracovní verze EP, SM, TDP, S 2014 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

balíku Microsoft Office Professional.

balíku Microsoft Office Professional. Databáze - MS Access 1. Databáze, systémy pro úchovu dat 1.1 Seznámení s databází Velmi užitečnou skupinou programů pro práci s informacemi jsou databázové systémy, které pomáhají přehledně udržovat informace

Více

Kdo si hraje, nezlobí. Metodika Počítačová grafika

Kdo si hraje, nezlobí. Metodika Počítačová grafika Projekt: Kdo si hraje, nezlobí CZ.1.07/1.1.02/02.0008 Metodika Počítačová grafika ZUŠ Lubomíra Ligase s.r.o. Horní náměstí 393, 696 81 Bzenec Tel. 518384291, mail: lubomir@sendme.cz Tento projekt je spolufinancován

Více

Photo Studio 14. Zoner Photo Studio 14. upravujeme fotografie. Zoner. upravujeme fotografie. První díl průvodce programem Zoner Photo Studio popisuje

Photo Studio 14. Zoner Photo Studio 14. upravujeme fotografie. Zoner. upravujeme fotografie. První díl průvodce programem Zoner Photo Studio popisuje Zoner Photo Studio 14 upravujeme fotografie Publikace je určena všem zájemcům o digitální fotografii, Neměla by chybět v knihovně žádného uživatele programu Zoner Photo Studio. Tento komplexní program

Více

1. Počítačová grafika

1. Počítačová grafika 1. Počítačová grafika Počítačová grafika je obor, který se ve výpočetní technice rozvíjí velmi dynamicky. Není to zase až tak dávno, kdy nebylo možné na osobním počítači editovat v rozumném grafickém režimu

Více