Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 8: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Studijní opora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 8: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Studijní opora"

Transkript

1 Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 8: POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Studijní opora

2 Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Autor: Ing. Roman Procházka Tato studijní opora byla vytvořena pro projekt Zkvalitňujeme cestu k poznání CZ.1.07/1.1.02/ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Boskovice 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 Cílem studijní opory: je zefektivnit výuku vektorové a rastrové grafiky s využitím zavedení programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS do výuky a připravit tak žáky pro zvládnutí základních úloh z oblasti počítačové grafiky. Zvládnutí programového balíku je tedy prostředkem a zároveň také cílem. Studijní opora se zaměřuje zejména na pomoc při zvládnutí základních pojmů počítačové grafiky a na zvládnutí základů ovládání programů programového balíku ADOBE. Předpokládané vstupní znalosti: žáci jsou připraveni na uživatelské úrovni a znají základní pojmy z oblasti IT technologií Předpokládané výstupní znalosti: po prostudování studijní opory budou žáci znát základní pojmy vektorové i rastrové počítačové grafiky a budou prakticky ovládat na základní uživatelské úrovni jednotlivé programy ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE ILLUSTRATOR a ADOBE INDESIGN tak, aby byli schopni řešit běžné úlohy počítačové grafiky Hodinová dotace: 66 hodin Forma studia: prezenční forma studia Cílová skupina: žáci druhého ročníku Materiální vstupní podmínky: učebna výpočetní techniky na odpovídající hardwarové úrovni s nainstalovaným programovým balíkem ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS, která je vybavená dataprojektorem 3

4 Stručný obsah studijní opory modulu Počítačová grafika 1. Všeobecný úvod k počítačové grafice 2. Základní část Adobe Photoshop 3. Používané grafické formáty 4. Práce s digitální fotografií 5. Adobe Illustrator - vektorová část programového balíku 6. Adobe Indesign - přesná sazba tiskovin Význam použitých symbolů Časová náročnost Důležité Poznámka Příklad Shrnutí Kontrolní otázka Úkol Klíč k řešení Odkaz do sítě 4

5 Obsah: 1 Všeobecný úvod k počítačové grafice Příklady uplatnění počítačové grafiky Rozdíly mezi rastrovou a bitmapovou grafikou Základní pojmy počítačové grafiky Základní část ADOBE PHOTOSHOP Popis pracovní plochy Adobe Photoshop Ovládání programu Přehled základních nástrojů Nástroje pro výběr Nástroje pro oříznutí a rozříznutí objektu Přehled nástrojů pro retušování Přehled textových nástrojů Přehled režimu IMAGE READY Prohlížení obrazu Užití pravítka a mřížky Přepočítávání počtu bodů obrazu Práce s barvami obrazu Vrstvy Masky Speciální filtry a efekty Další Používané grafické formáty Vlastnosti grafických formátů Přehled grafických formátů Digitální fotografie Historie fotografie klasické a digitální Konstrukce, činnost a vlastnosti digitálních fotoaparátů Velikost fotografie a velikost snímacího čipu, převzorkování fotografie Vady digitálních fotografií Kompozice Umělecká fotografie Opakování digitální fotografie Adobe Illustrator vektorová část programového balíku Popis programu Tvorba vizitek Tvorba firemního loga

6 5.4 Tvorba PC ARTU Opakování - ADOBE ILLUSTRATOR Adobe Indesign - přesná sazba tiskovin Popis programu Ovládání programu Práce s textovými rámečky Práce se styly Práce s grafikou a textem Práce s tabulkami Přesná sazba reklamního letáku Opakování ADOBE INDESIGN Klíč řešení k otázkám Seznam použité literatury:

7 Studijní opora pro počítačovou grafiku 1 Všeobecný úvod k počítačové grafice 1.1 Příklady uplatnění počítačové grafiky Počítačová grafika je moderní a značně rozšířená oblast využití výpočetní techniky. Počítačová grafika je obor pracující s různými grafickými objekty, jako jsou fotografie, obrázky, výkresy, webové stránky, atd. Počítačová grafika má uplatnění zejména v oblasti reklamy, designu, komunikace, PC ARTU. Je velmi mnoho konkrétních oblastí užití výsledků počítačové grafiky. Jedná se například o drobné grafické práce, jako jsou reklamních listy, pozvánky, vizitky, přání, atd. Další velkou oblastí uplatnění grafiky jsou loga, symboly firem, erby, vlajky atd. Jako příklady větších grafických prací je možno uvést grafické řešení jednotného firemního designu - hlavičkové papíry, loga, manuály. Samostatnou oblastí je design webových stránek, prostorová 3 D grafika sloužící pro vizualizace, filmová grafika. Úkol: Pozorujte grafické objekty vytvořené nástroji počítačové grafiky ve svém okolí. Tyto objekty sepište do tabulky a připište jejich význam. Časová náročnost: 1 hodina Kontrolní otázky 1: a) Kde se uplatňuje počítačová grafika? b) K čemu slouží vizitky? c) Je na webových stránkách užita počítačová grafika? 7

8 1.2 Rozdíly mezi rastrovou a bitmapovou grafikou Grafické programy lze rozdělit zhruba dvě skupiny. Jsou to programy pracující s rastrovou neboli bitmapovou grafikou a programy pracující s vektorovou grafikou. Oba typy grafiky se používají a navzájem doplňují. a) Rastrová grafika: Obraz je vytvořen z mnoha jednotlivých bodů neboli pixelů. Pro každý bod je rezervováno několik bitů paměti pro informaci o barvě. Tyto soubory nabývají proto značnou datovou velikost. Jsou to všechny digitální fotografie a obrázky. Obr. 1 Rastrová grafika b) Vektorová grafika: Veškeré objekty jsou popsány pomocí svých parametrů, například: poloha objektu, rozměry, barva a tloušťka čáry, barva výplně a dalšími. Tyto soubory mají relativně malou datovou velikost. Veškeré obrysy jsou i při zvětšování hladké. Jsou to například soubory programů CORREL, ZONER CALLISTO, ILLUSTRATOR, AUTOCAD. Vektorová grafika je vhodná pro loga, vizitky, technické výkresy, vlajky, erby. Obr. 2 Vektorová grafika 8

9 Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 2: a) Pracuje program ZONER CALLISTO grafikou vektorovou nebo rastrovou? b) Kde se uplatňuje rastrová grafika? c) Je na webových stránkách užita vektorová grafika? 1.3 Základní pojmy počítačové grafiky Mezi základní pojmy patří tyto pojmy: a) pixel základní obrazový bod b) dpi rozlišení počet bodů na vzdálenost jednoho palce tj. přibližně 2,54 cm. Zde platí: pro tisk je třeba v ideálním případě 300 dpi, pro zobrazení na monitoru LCD asi 80 dpi c) barevný model způsob vytvoření barev Systém RGB: červená zelená modrá, použití na monitorech Systém CMYK: tyrkysová fialová žlutá černá, použití u tisku Černá barva je pro černobílý tisk a v tisku barevném umožňuje vytvořit dokonalejší černou barvu. Matematicky vzato je černá nadbytečná. d) barevná hloubka počet bitů na kanál tedy například osmibitová barevná hloubka znamená 8 bitů pro barvu červenou, 8 bitů pro barvu zelenou a 8 bitů pro barvu modrou, celkem tedy 24 bitů. Osm bitů umožní 256 barevných kombinací pro každou barvu, tedy 256 x 256 x 256 barev což je přibližně 16 milionů barevných možností e) komprese zmáčknutí souboru. Kompresi lze dělit na ztrátovou, kdy dochází ke ztrátě dat a tím i kvality a na kompresi bezztrátovou, kdy nedochází ke ztrátě kvality f) formát souboru 9

10 g) Programový balík ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESIGN STANDARD je základní softwarový nástroj pro práci s počítačovou grafikou. Tento balík obsahuje zejména tyto části: Adobe Photoshop program pro práci s rastrovou a částečně i vektorovou grafikou. Slouží například ke kreslení obrázků, úpravě fotografií, vytváření koláží, přípravě webových stránek, k umělecké tvorbě PC ARTU, atd. Adobe Illustrator program pro vektorovou grafiku. Slouží například pro vytváření loga, reklamních materiálů, příprava webových stránek Adobe Indesign program pro profesionální sazbu a tisk dokumentů Poznámka: Zvládnutí teorie týkající se vlastností grafických souborů je předpokladem pro praktickou práci s grafickými soubory. Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 3: a) Kolik pixelů je třeba pro tisk obrázku o rozměrech 10 x 15 cm při rozlišení 300 dpi b) Jakým barevným modulem pracuje monitor a tiskárna? c) Co znamená pojem barevná hloubka? Shrnutí: počítačová grafika využívá rastrové i vektorové formáty. Programový balík ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4 je univerzální nástroj v oblasti rastrové i vektorové grafiky. 10

11 2 Základní část ADOBE PHOTOSHOP 2.1 Popis pracovní plochy Adobe Photoshop Program ADOBE PHOTOSHOP je součástí programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESIGN STANDARD CS a je to základní část tohoto balíku. Program se stal standardem v práci s počítačovou grafikou. Program ADOBE PHOTOSHOP pracuje s rastrovou i částečně vektorovou grafikou, podporuje průhlednost objektů, umožňuje práci s fotografiemi formátem JPG, pracuje s osmibitovou i šestnáctibitovou barevnou hloubkou, spolupracuje s dalšími částmi programového balíku, používá bezztrátovou kompresi. Vlastní formát programu je PSD. Pracovní plocha programu ADOBE PHOTOSHOP obsahuje tyto části: roletové menu s příkazy panel nástrojů může být ve dvou provedeních v jednom nebo dvou sloupcích lze snadno přepnout různé plovoucí panely dle výběru, tyto panely je možno přesunovat vlastní pracovní plochu se sítí nebo bez zapnuté sítě stavový řádek 11

12 Obr. 3 Ukázka pracovní plochy Úkol: Popište pracovní plochu prostředí ADOBE PHOTOSHOP Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 4: a) Kde se nachází pravítko? b) Jak lze přesunovat plovoucí panely? c) Kde je vidět jméno souboru, se kterým pracujeme? 2.2 Ovládání programu Program ADOBE PHOTOSHOP se ovládá prostřednictvím ikon a myši, klávesových zkratek a menu. 12

13 Základní nastavení programu: Základní nastavení je možno provést při otevírání programu: velikost pracovní plochy (v mm, cm, pixelech), barvu podkladu, eventuelně průhlednost, režim RGB nebo CMYK a barevnou hloubku. Další nastavení je třeba provést přes menu: Úpravy > předvolby > mřížka Úpravy > předvolby > vodítka Obraz > režim > barvy Obraz > režim > barevná hloubka Nastavení základních parametrů ukazuje obrázek 4. Jedná se o nastavení při otevírání nového souboru, nastavení podoby palety základních nástrojů a zapnutí přednastaveného režimu. Obr. 4 Základní volby při otevírání nového souboru 13

14 K základním klávesovým zkratkám patří: Přiblížení (zvětšení zoomem) Ctrl + plus Oddálení (zmenšení zoomem) Ctrl + mínus Zapnutí mřížky: Ctrl + Zapnutí uchycování k mřížce: Ctrl + Shift + ů Zapnutí / vypnutí pravítka: Zrušení výběru: Ctrl + r Ctrl + d Poznámka: Ctrl + plus znamená držení klávesy Ctrl a zmáčknutí klávesy plus Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 5: a) Jak se provádí přiblížení obrazu? b) Co všechno můžeme nastavit při otevírání nového souborů? c) Jak zapínáme mřížku? 2.3 Přehled základních nástrojů Základní nástroje se nejvíce používají při práci a jsou umístěny v paletě základních nástrojů. Přehled základních nástrojů je patrný z obrázku 5 14

15 Obr. 5 Přehled základních nástrojů Pod každou ikonou v panelu základních nástrojů se skrývají další ikony. Například pod ikonou laso je i ikona magnetické laso a mnohoúhelníkové laso. Úkol: Vyzkoušejte jednotlivé ikony základních nástrojů. Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 6: a) K čemu slouží nástroje pro výběr? b) K čemu slouží nástroje plechovka? c) K čemu slouží nástroj ručka? 2.4 Nástroje pro výběr Prá ce s ná stroji pro výběr pa ří t k základním činnostem programu Adobe Photoshop. 15

16 Nástroje pro výběr jsou: obdélníkový výběr, eliptický výběr, laso, magnetické laso, mnohoúhelníkové laso, výběr jednoho řádku, výběr jednoho sloupce, kouzelná hůlka. Sčítání více výběrů: výběr s přidrženou klávesou Shift Doplněk (inverze) k výběru: Shift + Ctrl + i Výběr všeho: Ctrl + a Tolerance odchylky barvy při výběru kouzelnou hůlkou se nastavuje v poli tolerance. Obrysy při výběru určuje pole prolnutí. Obr. 6 Příklady použití různých nástrojů pro výběr Úkol: Vyzkoušejte jednotlivé možnosti provedení výběru. Časová náročnost: 2 hodiny 16

17 Kontrolní otázky 7: a) K čemu slouží nástroj laso? b) K čemu slouží nástroj magnetické laso? c) K čemu slouží nástroj mnohoúhelníkové laso? 2.5 Nástroje pro oříznutí a rozříznutí objektu Obr. 7 Použití nástroje pro oříznutí obrazu Nástrojem pro oříznutí je možno provést výběr části obrazu např. fotografie. Po oříznutí musíme výsledek uložit. Nezvratně mění původní obraz vždy proto pracujeme s kopií. Výsledek po oříznutí zmenší svoji datovou velikost. Nástroj rozříznutí se používá při tvorbě www stránek. Každá část po řezu se uloží pod svým názvem. 17

18 Obr. 8 Nástroj pro rozřezání obrazu Úkol: vyzkoušejte jednotlivé ikony základních nástrojů Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 8: a) K čemu slouží nástroj oříznutí? b) K čemu slouží nástroj rozřezání? c) Kde se uplatní oříznutí fotografie? 2.6 Přehled nástrojů pro retušování Nástroje pro retušování a korekce vad obrazu jsou: klonovaní razítko retušovací štětec razítko se vzorkem retušovací štětec bodový retušovací štětec 18

19 záplata korekce červených očí Nejčastější je použití nástroje klonovací razítko. Postup práce s klonovacím razítkem: Vybereme nástroj klonovací razítko Přesuneme ukazatel myši na místo, odkud budeme brát to, čím překryjeme problematické místo obrazu Přidržíme klávesu ALT a klepneme myší levou klávesou Nejedeme na problémové místo, klepneme na levou klávesu myši Postup opakujeme Je možno volit průměr razítka, tvrdost stopy, krytí. Přehled nástrojů pro kreslení, malování a mazání Základní nástroje jsou štětec, tužka, guma. Nastavit můžeme různý průměr, různý tvar stopy, různou tvrdost a další parametry. Kreslení štětcem a perem je jedna z nejběžnějších úloh v programu ADOBE PHOTOSHOP. Mazání gumou se provádí po jednotlivých pixelech. Příklady použití ukazují následující tři obrázky. Na prvním je kreslení štětcem, na druhém kreslení základních objektů a na třetím je kreslení perem. 19

20 Obr. 9 Použití štětců různé stopy, velikosti, tvrdosti a dalších parametrů Obr. 10 Kreslení základních tvarů 20

21 Obr. 11 Kreslení pomocí pera Poznámka: Kreslení pomocí štětců vyžaduje dlouhou praxi a částečně výtvarné nadání. Úkol: a) Nakreslete jednoduché tvary perem b) Nakreslete libovolný obrázek pomocí štětců Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 9: a) K čemu slouží nástroj štětec? b) K čemu slouží nástroje pero? c) K čemu slouží nástroj klonovací razítko? 21

22 2.7 Přehled textových nástrojů Způsob použití textových nástrojů lze rozdělit na tzv. bodový text a odstavcový text. Při bodovém textu stačí zvolit typ písma, velikost, barvu atd. a klepnout myší do plochy. Při odstavcovém textu myší vytýčíme textové pole a text se formátuje do této plochy. Program má mnoho možností na úpravu podoby textu např. velikost, typ písma, rozteč znaků, umístění vzhledem k účaří, nejrůznější možnosti deformace a zkroucení textů. Obr. 12 Ukázka práce s texty Úkol: Vyzkoušejte úpravy textu dle obrázku 15. Časová náročnost: 2 hodiny 22

23 Kontrolní otázky 10: a) Jaké jsou režimy práce s textem? b) Lze v ADOBE PHOTOSHOP nastavit rozteč znaků písma? c) Jak se provádí deformace textu? 2.8 Přehled režimu IMAGE READY Režim práce Image Ready byl používán v některých verzích programu ADOBE PHOTOSHOP a byl určen zejména pro práci s obrazy režimu RGB. Takto vytvořené dokumenty byly primárně určeny pro zobrazování na Webu. IMAGE READY se u verze programu ADOBE PHOTOSHOP, která je součástí programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4 nepoužívá. Časová náročnost: 0 hodin 2.9 Prohlížení obrazu Obrázky a fotografie je výhodné prohlížet pomoci navigátoru, který umožňuje snadné změny velikosti náhledu a pohyb po obrazu. Obr. 13 Prohlížení obrazu za pomoci navigátoru 23

24 Úkol: Vyzkoušejte prohlížení obrazu pomocí navigátoru. Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 11: a) Co to je tzv. navigátor? b) Jak provádíme přiblížení obrazu? c) Jak provádíme oddálení obrazu? 2.10 Užití pravítka a mřížky Pravítko, nástroj pravítko, mřížka a vodítka slouží pro přesné umísťování jednotlivých objektů. Mřížka a vodítka může mít aktivovánu magnetickou schopnost přichytávání objektů. Obr. 14 Použití pravítek a mřížky Časová náročnost: 2 hodiny Kontrolní otázky 12: a) Jak zapnu mřížku? 24

25 b) Jak zapnu pravítko? c) Jak zapnu vodítka? 2.11 Přepočítávání počtu bodů obrazu Obrazy všech rastrových formátů se skládají z jednotlivých bodů neboli pixelů. Každý bod nese informaci o barvě. Přepočet bodů obrazu se nazývá převzorkování a lze provádět v programu ADOBE PHOTOSHOP. Převzorkování směrem k vyššímu počtu bodů způsobuje velký nárůst datové velikosti a také ztrátu kvality obrazu. Na jeden pixel získaný fotoaparátem vznikne několik bodů výpočtem. Převzorkování obrazu směrem dolů k nižšímu počtu pixelů způsobí zmenšení datové velikosti ale na obrazu je vidět, že se skládá ze čtverečků. Převzorkování se přesto často používá například při optimalizaci obrázků pro webové stránky Obr. 15 Převzorkování obrazu Časová náročnost: 2 hodiny 25

26 Úkol: Vyzkoušejte přepočet bodů fotografie Kontrolní otázky 13: a) Proč se provádí přepočítávání obrazu směrem dolu? b) Proč se provádí přepočítávání obrazu směrem nahoru? c) Co znamená rozlišení? 2.12 Práce s barvami obrazu (In LAB ) (In RGB ) (IN CMYK ) Barevné režimy Photoshop umožňuje zvolit vhodný barevný režim pro každý dokument. Barevný režim určuje, který barevný model se použije pro zobrazení a tisk obrazu Barevný model RGB (Red červená, Green zelená, Blue modrá) je vhodný pro dokumenty, které zůstanou v elektronické podobě a budou zobrazovány monitorem, případně dataprojektorem. Jestliže jsou všechny hodnoty nastaveny na hodnotu 0, výsledkem je černá barva, jestliže jsou všechny složky nastaveny na hodnotu 255, výsledkem je barva bílá, jestliže jsou všechny složky nastaveny na stejnou hodnotu, vznikne barva šedá (od bílé po černou). V programu je možno nastavit barevnou hloubku v režimu 8 bitů na každý barevný kanál RGB nebo 16 bitů na každý barevný kanál RGB. V režimu 8 bitů tak máme k dispozici 256 možností pro každý barevný kanál R, G, B. Počet nastavitelných barev je pak 256 x 256 x 256 což je asi16,7 milionů barev. V režimu 16 bitů na kanál je množství barevných kombinací obrovské, ale extremně narůstají datové velikosti souborů. Barevný model CMYK (Cyan azurová, Magenta purpurová, Yellow žlutá, Black černá) je určen pro dokumenty, které se budou tisknout. 26

27 V režimu CMYK se každému obrazovému bodu přiřadí procentuální hodnota pro každou výtažkovou tiskovou barvu. Význam černé barvy, která je matematicky vzato nadbytečná je pro tisk textových dokumentů a pro tisk vlastní černé barvy, která je dokonalejší než černá, která by vznikla mícháním zbývajících složek. V obrazech CMYK se vytvoří čistá bílá, když mají všechny čtyři složky hodnoty 0%.. Barevný režim LAB Barevný režim LAB má složku světlosti (L), která může nabývat hodnotu v rozsahu od 0 do 100. V dialogu pro výběr barvy je složka a (osa zelená červená) a složka b (osa modrá žlutá). Tyto nabývají hodnoty v rozsahu od +127 do 128. Režim LAB je vhodný použít pro práci s obrazy a fotografiemi, když chceme nezávisle upravovat světlost (jas) a hodnoty barev. Program ADOBE PHOTOSHOP umožňuje vybírat připravené barevné odstíny z barevných palet. Režim Stupně šedi Režim stupně šedi používá v obrazerůzné odstíny šedi. V 8 bitových obrazech může být až 256 odstínů šedi. Každý obrazový bod obrazuve stupních šedi má hodnotu jasu v rozsahu od 0 (černá) do 255 (bílá). V šestnácti bitových obrazech je počet odstínů v obraze mnohem větší než v 8 bitových obrazech. Hodnoty stupňů šedi mohou být také měřeny jako procenta krytí černé tiskové barvy (0% se rovná bílé a 100 % se rovná černé). V režimu stupně šedi se obvykle zobrazují obrazy vytvářené černobílými skenery nebo skenery pracujícími s odstíny šedi. Program ADOBE PHOTOSHOP umožňuje převod mezi osmi bitovým a šestnáctibitovým režimem. Pomoci funkce kontrola gamutu se zobrazí místa obrazu, kde není možno převést barvu z režimu RGB na režim CMYK a dojde tzv. k degradaci barev. Barva na papíru se nám pak jeví jiná než na monitoru. 27

28 Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte přepnout na další barevné moduly. Kontrolní otázky 13: a) Jakou barevnou hloubku můžeme nastavit v ADOBE PHOSTOSHOP b) Kde se setkáváme s barevným modelem RGB c) Proč jsou v barevném modelu CMYK užity 4 základní barvy 2.13 Vrstvy Vrstvy neboli hladiny jsou typickými pomocníky v grafických programech. V programech programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 DESIGN STANDARD to není jinak. Vrstvy si můžeme představit jako průhledné fólie, na kterých jsou nakresleny jednotlivé části obrazu. Obr. 16 Vrstvy Vrstvy slouží v grafických programech k řadě užitečných funkcí. Na prvním místě je možno jmenovat použití ve složitých obrazech, kde vrstvy pomáhají k tomu, abychom nástrojem pro výběr nezachycovali omylem jiné objekty. Zde je možno si 28

29 pomoci zamknutím určitých vrstev. Další typický příklad užití vrstev je při tvorbě grafiky, kde se objevují texty ve dvou či více jazyčné verzi. Tak například text v češtině bude jedna vrstva, text v angličtině bude jiná vrstva. Zde můžeme požadované vrstvy nastavit jako viditelné, jiné nastavit jako neviditelné a tak snadno přepínat mezi českou a anglickou verzí. Vrstvy v programu ADOBE PHOTOSTOP s využívají opravdu často. Při kopírování a následném vložení dojde ke vložení objektu vždy do nové vrstvy. Použití textového nástroje vede vždy ke vzniku další vrstvy. Program umožňuje měnit pořadí vrstev, slučovat vrstvy, měnit název vrstvy, organizovat vrstvy do složek a tím zpřehlednit práci. Velmi zajímavým nástrojem je nastavení stylu vrstvy, kde se dá jednoduše docílit řada zajímavých efektů. Možnost prolnutí dvou vrstev poskytuje další škálu efektů. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte práci s vrstvami. Kontrolní otázky14 : a) Jakým způsobem lze sloučit vrstvy b) Jak se provádí přesunutí vrstvy nad jinou vrstvu c) Jak se provádí smazání vrstvy? 2.14 Masky Masky jsou jedním z nejdůležitějších a velmi zajímavých nástrojů programu ADOBE PHOTOSHOP. Možnosti užití masek demonstrujeme na příkladu prolnutí dvou fotografií a na příkladu v režimu rychlá maska. a) Prolnutí dvou fotografií: 29

30 Při prolnutí dvou fotografií vzniká výsledný obraz ze dvou počátečních fotografií, které se jakoby rozpustí do sebe. Takto vznikají velmi zajímavé efekty. Pro docílení prolnutí fotografií postupujeme podle následujících kroků doplněných obrázky. Obr. 17 Výchozí fotografie pro provedení prolnutí 1) Fotografie umístíme do dvou vrstev Obr. 18 Umístění fotografií do dvou vrstev 30

31 2) Volíme v menu: Vrstva > Maska vrstvy > Odkrýt vše Obr. 19 Použití masky vrstvy 3) V panelu vrstvy je vidět ikonu: Maska vrstvy Obr. 20 Maska vrstvy 31

32 4) Prolnutí vytvoříme ikonou Nástroj přechod Obr. 21 Prolnuté fotografie b) Užití režimu rychlé masky Rychlá maska v podstatě slouží k pohodlnému výběru při úpravách obrazu např. pomoci filtrů. Postupujeme podle následujících kroků. 1) Vybereme ikonu Úpravy v režimu rychlá maska Obr. 22 Výchozí fotografie 32

33 2) Pomoci štětce vybereme v obrazu to, co má zůstat nezměněno Obr. 23 Vybraná část obrazu pomoci štětce 3) Aktivujeme ikonu Úpravy ve standardním režimu Vidíme oblast vybranou k dalším úpravám jasu, barev, použití filtrů atd. Obr. 24 Vybraná část obrazu pro další úpravy Časová náročnost: 2 hodiny 33

34 Úkol: Vyzkoušejte prolnutí dvou fotografií. Kontrolní otázky 15: a) K čemu se používají masky? b) K čemu slouží rychlá maska? c) Jak dostaneme dvě fotografie na dvě vrstvy? 2.15 Speciální filtry a efekty V programu ADOBE PHOTOSHOP je k dispozici řada filtrů, které vytváří zajímavé efekty. Filtry mění tvar objektů i jejich texturu. Obr. 25 Ukázka různých filtrů aplikovaných na stejný text Časová náročnost: 2 hodiny 34

35 Úkol: Vyzkoušejte různé filtry na libovolný text. Kontrolní otázky 16: a) K čemu slouží filtry? b) Jsou náročné filtry na výkon počítače? c) Lze uplatnit efekt filtru na text? 2.16 Další Program ADOBE PHOTOSHOP nabízí řadu dalších funkcí a možností. Jedná se například o možnost přepínání kontrolního náhledu v režimu RGB a CMYK. S tímto souvisí možnost použít funkci Kontrola gamutu. Tato funkce zobrazí oblasti, kde dojde k takzvané degradaci barev. Degradace barev znamená, že zvolené barvy v režimu RGB se budou jevit po vytisknutí na papír jinak. Další zajímavou funkcí je funkce Histogram. Tato funkce nám zobrazí na grafu zastoupení světlých a tmavých odstínů fotografie nebo zastoupení jednotlivých barevných odstínů. Zastoupení nejtmavších pixelů je na histogramu vidět na vodorovné ose vlevo, zastoupení nejsvětlejších pixelů je na vodorovné ose vpravo. Zastoupení středních odstínů je uprostřed. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte funkci Kontrola gamutu a Histogram. Kontrolní otázky 17: a) K čemu funkce KONRTOLA GAMUTU? b) K čemu slouží funkce HISTOGRAM? c) K čemu slouží možnost přepínat do náhledu v režimu CMYK? Shrnutí: 35

36 Program ADOBE PHOTOSHOP je základní a nejznámější část programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4. Program ADOBE PHOTOSHOP je určen především pro práci s rastrovou grafikou. 3 Používané grafické formáty (In Grafické formáty ) 3.1 Vlastnosti grafických formátů U všech používaných grafických formátů si všímáme jednotlivých důležitých vlastností a podle toho se rozhodneme pro vhodný formát Způsob vytváření obrazu o Formát rastrový o Formát vektorový Barevná hloubka kolik barevných kombinací je možno vytvořit o 256 barev o 24 bitová barevná hloubka o 48 bitová barevná hloubka Průhlednosti o Podporuje průhlednost o Nepodporuje průhlednost EXIF externí informace vedené s obrázkem o Podporuje EXIF o Nepodporuje EXIF Komprese stlačení datové velikosti o Bez komprese o S kompresí Ztrátová komprese Bezztrátová komprese Animace pohyblivé obrázky 36

37 o Podporuje animace o Nepodporuje animace Použitelnost pro www stránky o Použitelný pro web o Nepoužitelný pro web Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: V programu ADOBE PHOTOSHOP najdi v EXIFU vlastnosti uvedené u digitálních fotografií. Kontrolní otázky 18: a) Jaké jsou hlavní vlastnosti grafických formátů? b) Co znamená pojem EXIF c) Co znamená pojem komprese? 3.2 Přehled grafických formátů (In Grafický formát ) JPEG (Joint Photographic Expert Group) Ideální a speciálně pro fotografii navržený formát pro ukládání fotografií je JPEG. Tento formát se stal standardem právě v digitální fotografii a snad neexistuje fotoaparát, který by snímky neukládal právě ve formátu JPEG. Formát JPEG používá ztrátovou kompresi, která z fotografie odstraňuje okem nepostižitelné detaily, kde je oko mnohem méně schopné rozlišovat malé rozdíly než v oblasti jasu. Při kompresi je možné nastavit široký rozsah stupňů komprese, a tak se JPEG hodí jak pro poměrně náročné aplikace, kde záleží na kvalitě obrazu, tak i pro aplikace, kde je prioritní velikost souboru (mail, web). Datová velikosti souboru 37

38 záleží nejen na nastaveném stupni komprese ale i na obsahu fotografie. Ostré fotografie plné jemných detailů (např. stromy nebo tráva) lze zkomprimovat mnohem méně než např. jemný portrét s rozostřeným pozadím. Při nastavené větší kompresi (nižší kvalitě fotografie) se projevuje celá řada nedostatků. Na snímku se objevují umělé a nechtěné produkty komprese, které by správně v obraze být neměly. Obraz je proto méně kvalitní. JPEG formát podporuje tzv. EXIF. Jedná se o informace vygenerované fotoaparátem, například: datum, čas, clona, nastavený režim fotografování. Tato EXIF data z fotoaparátu se přibalí někam do JPEG souboru. Tak je možné EXIF data neustále udržovat pohromadě s fotografií, ke které se vztahují a snadno je společně s fotografií prohlížet a studovat. My uživatelé máme možnost data doplnit o další poznámky a informace. Formát JPEG má barevnou hloubku 8 bitů na každý kanál RGB celkem tedy 24 bitovou barevnou hloubku, což umožňuje vytvořit téměř barevných odstínů. Formát JPEG nepodporuje průhlednost, nedokáže vytvářet obrazy s průhledným pozadím. Formát JPEG nepodporuje animace neboli pohyblivé obrázky, proto tedy nehodí použít pro banery. Formát JPEG nepodporuje bezztrátovou kompresi problém vzniká při opakovaně použité kompresi například při odstraňování vad fotografií dochází ke snížení kvality snímku. Formát JPEG nepodporuje více vrstev 38

39 Formát JPEG se nehodí pro zobrazování textů komprese může způsobit zubaté okraje písmen Při opakovaném ukládání do JPEG hrozí násobení těchto odchylek až do významné ztráty kvality. Čím vyšší je použit stupeň komprese, tím větší toto riziko hrozí. Proto nelze doporučit řetězené ukládání do JPEG. Rozumná strategie je otevřít JPEG originál z fotoaparátu, ten upravit a uložit znova do JPEG s jiným jménem (JPEG komprese 2x za sebou se snese). Případné další úpravy nestartovat z již upraveného JPEG ale opět z originálu. JPEG 2000 JPEG 2000 je zcela nový standard, který ale není příliš rozšířen. I když název napovídá příbuznost s normálním formátem JPEG, jedná se o zcela nový standard používající jinou metodu komprese a poskytující menší soubory (cca o 20%) a přitom s vyšší kvalitou obrazu. Umožňuje též bezeztrátovou kompresi a je možné používat barevnou hloubku jak 8 tak i 16 bitů na kanál. Vypadá to sice lákavě, ale zatím tento formát kvůli nárokům na hardware a řadě patentů není rozšířen a není mnoho programů, které s ním dovedou pracovat. TIFF (Targged Image File Format) Formát TIFF je standard pro vysoce kvalitní ukládání obrázků v tiskovém průmyslu. Formát TIFF pracuje jak s 8bitovou tak s 16bitovou barevnou hloubkou na kanál. Při použití 16bitové barevné hloubky se velmi zvětšuje datová velikost souboru. Formát TIFF podporuje práci do více vrstev. Formát TIFF umožňuje použití ztrátové i bezztrátové komprese. Formát TIFF podporuje EXIF. 39

40 RAW Formát RAW je speciální formát pro fotografie, kde data zůstávají bez komprese jakoby v surovém tak, aby nedocházelo k pozměnění fotografie. Formát je určen pro uměleckou fotografii, fotografii vědeckou a technickou GIF (Graphics Interchange Format) Formát GIF je formát určený zejména pro web a pro ukládání grafiky. Pro fotografie se vůbec nehodí, protože používá tzv. indexované barvy. Jde o to, že tabulkou je možné definovat od 2 do 256 libovolných barev (tzv. paleta), které se potom v obrázku používají. Jiné barvy ale použít nelze. To je velmi výhodné pro grafiku s omezenou barevností ale nevhodné pro fotografie. Formát GIF formát používá bezeztrátovou kompresi. Formát GIF umožňuje používat průhlednost. Formát GIF podporuje animace. PNG (Portable Network Graphics) Formát PNG je určen zejména pro webové stránky kde, nahrazuje formát GIF. Podobně jako GIF může používat též paletu barev, ale na rozdíl od formátu GIF umožňuje i plnohodnotné uložení barev v hloubce 8 bitů na kanál nebo i 16 bitů na kanál. Formát PNG nepodporuje animace. Formát PNG používá bezeztrátovou kompresi. Formát PNG uchovává průhlednost. 40

41 PSD (PhotoShop Document) Formát PSD je interní formát firmy Adobe používaný programem Photoshop. Prošel obrovským vývojem a dnes je snad nejobecnějším formátem na uchování grafických dat. Formát je výhodný pro uchovávání fotografií i vektorové grafiky, Formát pracuje s indexovými barvami, ale umožňuje i barevnou hloubku 8 i 16 bitů na kanál Formát PSD podporuje vrstvy. Formát PSD podporuje EXIF. Formát PSD podporuje animace. Formát PSD podporuje průhlednost. BMP Jedná se o interní formát pro uchování obrázků ve Windows. Obvykle nepoužívá žádnou kompresi, a proto generuje obrovské soubory nevhodné pro transport mimo počítač. Nepodporuje ani EXIF, ani správu barev ani průhlednost ani animaci. CDR CDR je vektorový formát programu COREL DRAW. ZMF ZMF je vektorový formát programu ZONER CALLISTO Formát ZMF pracuje s barevnou hloubkou 8 bitů na kanál. Formát ZMF umožňuje práci ve vrstvách. Formát ZMF umožňuje export do různých formátů např. PSD. 41

42 ALL ALL je vektorový formát programu ADOBE ILLUSTRATOR. Formát ALL pracuje s 8bitobou i 16bitovou barevnou hloubkou. Formát ALL pracuje s vrstvami. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Ověřte vlastnosti formátu JPG. Kontrolní otázky 19: a) Vyjmenujte 5 bitmapových formátů b) Vyjmenujte 5 vektorových formátů c) Je formát JPG ztrátový? Shrnutí: V současné době se používá řada grafických formátů vektorových a bitmapových. Každý formát má svoje specifické vlastnosti a je určen pro jiné použití. 4 Digitální fotografie (In Velká kniha digitální fotografie ) (in Historie fotografie ) 4.1 Historie fotografie klasické a digitální Projekce obrazů na plochu je známá již od 16. století. Zařízení, kterým se promítaly obrazy, se nazývalo camera obscura. První zachycení obrazu uskutečnil roku 1826 francouzský vynálezce Nicéphore Niepce. Obraz zachytil na cínovou desku pokrytou petrolejovým roztokem. Vytvořený obraz byl nestálý. Později zkoušel využít k zachycení obrazu sloučeniny stříbra, což byl krok správným směrem. Jacqes Daguerre pokračoval v práci vynálezce Niepce. Roku 1839 již dokázal obraz zachytit a ustálit. 42

43 Angličan William Fox Talbot roku 1840 proces exponování a ustálení výsledku zdokonalil. Objevil možnost zdokonalení cestou negativu, ze kterého lze udělat velký počet kopií. Fyzik James Clerk Maxwell roku 1861 dokázal skládání barev ze tří základních složek červené, zelené a modré O vznik barevné fotografie se zasloužila řada objevitelů, mezi nimi i bratři Lumierové George Eastman roku 1884 použil poprvé fotografický film Roku 1925 u firmy Leika byl použit standardní film 35 mm Roku 1935 byl poprvé v prodeji barevný film Digitální fotoaparát vyl vyvinut roku 1981 firmou Sony Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Ověřte vlastnosti Vašeho digitálního aparátu Kontrolní otázky 19: a) Kde se dnes používá klasická fotografie? b) Kdy přibližně vzniknul digitální fotoaparát? c) Jaké jsou dnes nevýhody digitálních fotoaparátů? 4.2 Konstrukce, činnost a vlastnosti digitálních fotoaparátů Základní rozdělení digitálních fotoaparátů dle konstrukce: 1) Kompaktní fotoaparáty jsou běžné fotoaparáty (dnes převažují) Kompaktní fotoaparáty je možno rozdělit na skupiny: 43

44 Fotoaparáty s průhledovým hledáčkem. U těchto přístrojů vzniká chyba, která je dána tím, že nesouhlasí optická osa objektivu a hledáčku. Tato vada se nazývá paralaxa a projevuje se u fotografií z blízka Fotoaparáty s elektronickým hledáčkem (EVF), u kterých jde na display neboli datastěnu obraz ze snímacího čipu 2) Zrcadlovky jsou fotoaparáty, u kterých je pohled okulárem hledáčku dále směřován zrcadly přes objektiv. Zrcadlovky jsou dnes považovány za kvalitnější. Základní části digitálních fotoaparátů a jejich vlastnosti: Objektiv je důležitá část přístroje, která zachycuje a zpracovává světlo postupující dále do přístroje. Kvalita objektivu je určující pro celkovou kvalitu fotoaparátu. Objektiv má tyto vlastnosti: Ohnisková vzdálenost - vyjádření snímacího úhlu o 20 mm velmi širokoúhlý záběr uhel až 94 stupňů o 28 mm běžný širokoúhlý o 35 mm širokoúhlý běžný objektiv o 50 mm základní objektiv o mm krátký teleobjektiv o mm střední teleobjektiv o 300 teleobjektiv úhel 8 stupňů Světelnost F vyjadřuje schopnost propustit světlo dále do přístroje o Obvykle dvě hodnoty např. 2,0 2,5 druhá hodnota platí pro maximální ZOOM o Světelnost má vliv na fotografování při špatných podmínkách o Příklad: 2,0 dobrý objektiv - 2,8 špatný objektiv ZOOM kolikrát můžeme obraz přiblížit o Při velkém přiblíž ení je problém a pa rá tudrž et a fotografii nerozmazat 44

45 o Dnes se používá často ultrazoom + stabilizátor Clona je zařízení, které určuje kolik světla je vpuštěno na snímací čip. Clona má tyto vlastnosti: Čím více clona je otevřena, tím kratší může být čas, což je doba po kterou je osvětlený snímač Celková expozice je dána kombinací clony a času U digitálních fotoaparátů lze ovlivnit světlost snímků tlačítkem EV + nebo - Má vliv na hloubku ostrosti Filtr je prvek, který rozkládá obraz na složky RGB. Filtr je součástí snímače. Snímací čip je prvek, který převádí světelnou informaci na elektrickou a pak na digitální. Snímací čipy mají tyto vlastnosti: Čipy mají různé konstrukce, např. CCD, CMOS dále se vyvíjí Základní parametr je počet bodů snímače (udává se v Mpx megapixelech) Dnes je velikost běžně do 20 Mpx a je otázkou vývoje zda budou překonány problémy v optických vlastnostech materiálů a počet Mpx se bude dále zvyšovat Počet Mpx má rozhodující vliv na velikost fotografie na papíru U fotoaparátu se snímacím čipem o velikosti 4 Mpx lze vytisknout fotografii přiměřené kvality o maximální velikosti formátu A4, u fotoaparátu se snímacím čipem 20 Mpx lze vytisknout fotografii o formátu A2 (velké fotografie nebudeme prohlížet z blízkosti) Šum snímače jsou falešné signály a projeví se hlavně při špatných světelných podmínkách 45

46 Elektronika a software převedou analogovou informaci na digitální Výstupní soubory typu JPG (komprese SQ, HQ, SHQ), TIFF, RAW Paměťová karta je zásuvná vyměnitelná paměť, která slouží k uchování dat. Její kapacita je dnes běžně až 4 GB, fotografie ve formátu JPG zabírají velikost 1-5 MB (dle počtu Mpx snímače a zvolené nastavené kompresi). Systém zaostřování je systém pro zaostření optické soustavy Systém má tyto vlastnosti: Fixfokus pevná ohnisková vzdálenost (dnes se již nepoužívá) Autofokus používá běžné měření vzdálenosti, pro zaostření Předostření snímku znamená namáčknutím spouště, zaostření snímku, pak domáčknutí a vyfotografování Při předostření se vyhodnocuje a nastavuje expozice snímku lze využít pro získání požadované vlastnosti snímku Systém je relativně pomalý, což je nevýhoda digitálních fotoaparátů, která se projeví při fotografování pohybujících se objektů (např. při sportu). Baterie je zdroj energie pro fotoaparát Nabíjecí speciální články Nabíjecí tužkové baterie Stabilizátor obrazu Systém korigující nechtěné pohyby ruky tak, aby nedošlo k rozmazání snímku Režimy práce s běžným digitálním fotoaparátem Plná automatika Preference času digitální fotoaparát dopočítá a nastaví clonu Preference clony - digitální fotoaparát dopočítá a nastaví čas 46

47 Scény jsou přednastavené režimy práce fotoaparátu pro typické situace Fotoaparáty mají obvykle tyto přednastavené scény: Portrét Krajina Květiny Táborák Ohňostroj Moře Další scény Makrofotografie je fotografie miniaturních objektů Makro je speciální režim pro fotografování zblízka (květiny, brouci, atd.). Vzdálenost objektivu od fotografovaného objektu je orientačně 10 cm. Supermakro je režim pro fotografování z minimální vzdálenosti. Vzdálenost objektivu od fotografovaného objektu je dnes často od 1 cm. Vyvážení bílé barvy jsou režimy, které řeší fotografování při umělém osvětlení Důležité pro fotografování v místnostech, kde jsou zdroje osvětlení o různé teplotě - žárovka, zářivka, atd. Kompozice fotografie: Velikost fotografovaného objektu, atd. Umístění fotografovaného předmětu a dalších objektů Metoda - Zlatého řezu - 1 / 3 svisle a 1 / 3 vodorovně Okem čteme fotografii zleva doprava a shora dolů význam v reklamě (billboardy u silnice) 47

48 Souvislost mezi hustotou bodů (rozlišením) a zobrazením Pro kvalitní tisk na papír je třeba nejméně 300 bodů na palec 300 dpi. V nejhorším nutném případu, kdy nezáleží příliš na kvalitě a potřebujeme velkou velikost fotografie lze jít až na hodnotu 200 dpi, protože se velké formáty se obvykle neprohlíží z blízkosti. Naopak je li nutná vysoká kvalita je třeba nastavit více než 300 dpi, např. hodnotu 600 dpi Pro internet nastavujeme 72 dpi pro CRT monitory, pro LCD asi 84 dpi Nesouhlas rozměru fotografie a monitoru Digitální fotografie mají poměr stran 3 : 4 (dnes i 16 : 9) a formáty fotografických papírů přibližně asi 2 : 3, tímto přijdeme o asi 5% informace při oříznutí snímku nebo dojde ke zmenšení obrázku a vzniknou bílé okraje zleva a zprava Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: a) Popište parametry Vašeho digitálního fotoaparátu b) Porovnejte parametry nabízených fotoaparátů v internetovém obchodě Kontrolní otázky 20: a) Jaké jsou základní vlastnosti objektivu? b) Jaký je dnes běžný rozsah ZOOMU? c) K čemu slouží clona? 48

49 4.3 Velikost fotografie a velikost snímacího čipu, převzorkování fotografie Obr. 26 Přepočet bodů snímku Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.11, má velikost snímacího čipu fotoaparátu má vliv především na maximální velikost fotografie vytištěné na fotografický papír. Hustota bodů (rozlišení) má vliv na kvalitu snímku a také datovou velikost, což je důležité sledovat u webových stránek. Program ADOBE PHOTOSHOP má možnost provést tzv. přepočet bodů snímku, tzv. převzorkování snímku. Ovlivňujeme tedy počet bodů a jejich hustotu. Počet bodů a hustota (rozlišení) ovlivňuje velikost fotografie. Platí orientační hodnoty: Fotoaparát se snímacím čipem o velikosti 4 Mpx poskytuje maximálně fotografii o velikosti A4, fotoaparát se snímacím čipem 10 Mpx poskytuje fotografii o velikosti A3, fotoaparát se snímacím čipem 20 Mpx poskytuje fotografii o velikosti A2. Časová náročnost: 2 hodiny 49

50 Úkol: Vyzkoušejte převzorkování digitální fotografie směrem k dvojnásobnému a polovičnímu počtu pixelů. Porovnejte datové velikosti a kvalitu fotografií. Kontrolní otázky 21: a) Jaká je minimální hodnota dpi pro tisk? b) Jaká je optimální hodnota dpi pro tisk? c) Proč nelze běžně pracovat s vysokými hodnotami rozlišení nad 1200 dpi? 4.4 Vady digitálních fotografií Dnešní digitální fotoaparáty jsou velmi kvalitní. Přesto se u mnohých fotografií vyskytují vady a nedokonalosti. Vady jsou způsobené fotoaparátem, fotografem, fotografovaným objektem, dalšími příčinami. Vady a nedokonalosti fotografií lze většinou korigovat na počítači. Ideálním nástrojem na korekce vad fotografií a vylepšování fotografií je program ADOBE PHOTOSHOP. Příklady některých vad Rozmazaná fotografie neopravitelná vada, vada je způsobená fotoaparátem, nebo člověkem, špatnými světelnými podmínkami Červené oči - ikona redukce červených očí Odlesky, kosmetické vady, atd. ikona klonovací razítko Nakloněný horizont Vada kolinearity znamená, že se rovnoběžné hrany rozbíhají Chromatická vada znamená, že se na snímku objevují červené, zelené skvrny. Vada se projevuje při velmi špatných světelných podmínkách. Šum je vznik zrnění snímku, projeví se při špatných světelných podmínkách a vysoké citlivosti snímače Soudkovitost je vada objektivu. Vada se projevuje tak, že se rovnoběžky na okraji snímku sbíhají. Vinětace je vada objektivu, při které jsou na okraji obrazu tmavší odstíny než ve středu obrazu 50

51 Nepřiměřený jas, kontrast ikona jas a kontrast Nerovnoměrný jas znamená, že některá místa jsou přesvětlená a jiná tmavá Příklady některých vad a jejich odstranění jsou na následujících obrázcích. Obr. 27 Odstranění červených očí Obr. 28 Odstranění odlesku v rohu snímku Obr. 29 Vyrovnání horizontu a svislic 51

52 Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vyzkoušejte odstranění vad digitálních fotografií. Kontrolní otázky 22: a) Co znamená soudkovitost? b) Jak vzniká vada červené oči? c) Jak vzniká chromatická vada obrazu? 4.5 Kompozice Kompozice nebo pravidla kompozice je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v uměleckém díle, v tomto případě v digitální fotografii. Tato pravidla se vyvíjela postupně v malířství a byla přijata i technice digitální fotografie. Pravidla nejsou dogmatická a jejich porušení neznamená, že je fotografie špatná. Formát fotografie: formát používaný k zobrazení digitálních fotografií vychází technických prostředků, tedy z monitorů, 4 : 3 nebo 16 : 9. Na širokoúhlý formát je třeba si zvyknout. Fotografie vytištěná na papír používá formát 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm a další. Formát monitoru a fotopapíru tedy zcela nesouhlasí a vždy dojde při tisku na papír k částečné malé ztrátě části obrazu. Za optimální formát se považuje obdélník s poměrem stran 1: 1,618 tedy tzv. zlatý obdélník, který působí estetickým dojmem. Umístění hlavního motivu Na celkovou kompozici fotografie má vliv řada prvků. Na fotografii je vždy hlavní motiv, který chceme vyfotografovat, vedlejší motivy a někdy i rušivé motivy, které je možno potlačit. Lidé umísťují hlavní motiv často na střed snímku. Obvykle lepší 52

53 je umístění hlavního motivu do bodů, které získáme jako průsečíky jestliže rozdělíme obraz na třetiny. Také lidské oko prohlíží fotografii postupně zleva doprava, shora dolů. Umístění fotografovaných objektů do takto získaných bodů vytváří dojem, že je snímek dynamičtější. Taková kompozice se nazývá zlatý řez. Příklad této kompozice ukazuje obrázku 30. Obr. 30 Zlatý řez základní kompozice Na snímku je vždy dobré mít na okrajích blízké objekty, ve středu vzdálený fotografovaný motiv ostrosti, která je daná objektivem a nastavenou hodnotou clony. Takováto kompozice slouží k vytvoření dojmu prostorovosti fotografie. Příklad je na obrázku

54 Obr. 31 Vytvoření prostorovosti snímku Využití různé ostrosti snímku U fotografovaných pohybujících se objektů je možno docílit zajímavý efekt tím, že pohybující se objekt např. automobil bude ostrý, okolí rozmazané. Využití dlouhých linií opět pomůže získání prostorovosti snímku. Pro tento účel poslouží silnice, koleje a podobné objekty. Je vhodné, aby fotografovaný objekt nebyl na snímku umístěn přesně horizontálně, ale šikmo. Příklad této kompozice je na obrázku

55 Obr. 32 Užití dlouhé linie Vodorovné linie, například koleje by měly směřovat k fotografovanému hlavnímu motivu, ale tyto linie by neměly rozdělovat fotografii na části. Svislé linie pomáhají dojmu prostorovosti a výšky, úhlopříčné linie pomáhají dojmu prostorovosti. Využití barev Vnímání barev je složitý fyziologický a psychologický proces Vhodně užitými barvami je možno navodit atmosféru fotografie Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Zamyslete se nad kompozicí svých digitálních fotografií. 55

56 Kontrolní otázky 23: a) Co znamená kompozice fotografie? b) Jak vzniká kompozice zlatý řez? c) Jak dosáhneme dojmu prostorovosti? 4.6 Umělecká fotografie Umělecká neboli výtvarná fotografie je druh umění využívající fotografické techniky. Mezi jiné druhy fotografií můžeme řadit fotografii dokumentární, technickou, novinářskou a komerční. Umělecká fotografie vznikla na počátku 20 století s využitím klasických fotoaparátů. Umělecká fotografie se může dělit na portrétní, akty, krajinovou, experimentální, atd. Obr. 33 Pokus o fotografii krajiny 56

57 Úkol: Pokuste se vytvořit portrétní fotografii barevnou a s pomoci programu ADOBE PHOTOSHOP ji změňte na černobílou. Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Prohlédněte si svoje digitální fotografie a zjistěte, zda je možno některé Vaše fotografie považovat za umělecké. Kontrolní otázky 24: a) Znáte jméno některého uměleckého fotografa? b) Jaký fotoaparát navrhujete použít pro uměleckou fotografii? c) Co je třeba mít pro vznik kvalitní krajinové fotografie? 4.7 Opakování digitální fotografie Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Zopakujte si nejdůležitější pojmy této kapitoly Kontrolní otázky 24: a) Jaké jsou hlavní možnosti využití programu ADOBE PHOTOSHOP? b) Jaká je přípona souborů z programů ADOBE PHOTOSHOP? c) Jak dosáhneme dojmu prostorovosti? Shrnutí: Digitální fotografie téměř vytlačily klasickou fotografii. Fotografování se stalo pohodlné a výsledné fotografie jsou většinou kvalitní. Program ADOBE PHOTOSHOP je ideální nástroj pro opravy vad digitálních fotografií a pro jejich úpravy. 57

58 5 Adobe Illustrator vektorová část programového balíku 5.1 Popis programu Program ADOBE ILLUSTRATOR je další součástí programového balíku ADOBE CREATIVE SUITE 4 design standard CS 4 a tato část je určená pro práci s vektorovou grafikou. Program se stal běžným nástrojem práci s vektorovou grafikou. Program umožňuje všechny druhy práce s vektorovými objekty, navíc umožňuje užití zajímavých efektů, které nenajdeme u jiných grafických editorů. Program velmi dobře spolupracuje s dalšími částmi programového balíku. Ovládání, klávesové zkratky Program ADOBE ILLUSTRATOR se ovládá prostřednictvím ikon a myši, klávesových zkratek a menu Obr. 34 Základní nástroje pro práci Časová náročnost: 2 hodiny 58

59 Úkol: Vyzkoušejte si základní nástroje programu. Kontrolní otázky 25: a) K čemu slouží nástroj kouzelná hůlka? b) K čemu slouží nástroj guma? c) K čemu slouží nástroj plechovka živé barvy? 5.2 Tvorba vizitek Vizitka neboli navštívenka je stále důležitý prvek reklamy a slouží při předávání základních informací mezi pracovníky různých firem a institucí. Význam vizitek a současná podoba vizitek se postupem času poněkud změnila, protože se v dnešní době se dají najít veškeré informace a kontakty najít na internetu. Jejich funkcí spočívá spíše v prezentaci Vaší společnosti a k základnímu kontaktu. Tvorba vizitek tedy stále důležitá záležitost pro propagaci firmy. Zásady tvorby vizitek: Vizitka má vhodný rozměr, aby se v případě potřeby pohodlně vešla do peněženky nebo do pouzdra na vizitky a bylo ji možné jednoduše přenášet. Obvykle 90 mm x 50 mm centimetru, tedy přibližně velikost kreditní karty Vizitka by měla být sladěná do barev firmy nebo internetové prezentace Čistě bílé vizitky s černým písmem také nejsou vhodné, neboť hůře vyniknou v záplavě především konkurenčních vizitek Je třeba vytvořit jednotný firemní design Vizitka by měla vždy být vhodně zvolenou kombinací barev a písma s ohledem na čitelnost, přehlednost, dodržení typografických pravidel a správnost údajů Ekonomičnost tvorby vizitky je dána především náklady na jejich tisk 59

60 Obr. 35 Příklad vizitky Časová náročnost: 2 hodiny Úkol: Vytvořte několik jednoduchých vizitek. Kontrolní otázky 26: a) Co znamená pojem jednotný firemní design b) Jaký rozměr mívají obvykle vizitky? c) Jaké jsou zásady tvorby vizitek? 5.3 Tvorba firemního loga Logo je poznávací značkou firmy nebo společnosti, často se podle něj dá poznat nejen její zaměření, ale také kultura a charakter. Proto je správně vytvořené a nápadité logo základem úspěchu každé firmy. Logo je také nezbytnou součástí propagace firmy. Logo se objevuje na vizitkách, webových stránkách, hlavičkových papírech, reklamních předmětech firem. Vždy je třeba dodržet jednotný firemní design. Logotyp písma je v podstatě originální a nápadité výtvarné zpracování názvu firmy v písemné podobě. 60

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz

Corel PhotoPaint. Základní operace s obrázkem menu Obrázek. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz Corel PhotoPaint pokud jsou problémy s výběry, hodí se někdy v Objektech v kontextovém menu Vybrat vše. Vůbec kontextové menu využívejme. (Zarovnání, pořadí apod.)okno programu podobné Corel Draw, analogická

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Rastová a vektorová grafika

Rastová a vektorová grafika Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou

Více

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi 8...10 Obsah Úvod...................................................9 Historie počítačů...................................9 Digitální fotoaparát.................................10 Co čekat od počítače...............................10

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Retušování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. V tomto kurzu se naučíte retušovat naskenované

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012

Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP. březen 2012 Praktická cvičení v grafickém editoru GIMP březen 2012 Tento výukový materiál vznikl jako součást grantového projektu Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele realizovaného v letech 2009

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku

MALUJEME v MALOVÁNÍ. Základní nabídka. a) tažením úchytů umístěných v pravém dolním rohu a na spodním okraji obrázku Vytvoření nového obrázku a jeho uložení MALUJEME v MALOVÁNÍ Po otevření programu se automaticky otevře i čistá bílá plocha, na které budeme malovat. Velikost této kreslící čtvrtky si můžeme libovolně změnit.

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic

Získávání obrázků. Úpravy fotografií. ZPS 10 Home (Office) ZPS 10 Xpress. ZPS 10 Professional ZPS 10. Classic Získávání obrázků získávání obrázků z fotoaparátu získávání obrázků skenováním stáhnutí obrázků ze schránky snímání obrazovky stahování obrázků z webu získat z Adobe DNG získat z Canon RAW Úpravy fotografií

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika Rastrová grafika PC grafika rastrová (bitmapová) digitální fotografie (celý obrázek je popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů - pixelů, uspořádaných do pravoúhlé mřížky) vektorová obrázky vytvořené

Více

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím

Užitečné tipy II. Posunutí více vrstev současně Vrstvy svážete klepnutím Užitečné tipy II Užitečné tipy II Vypnutí vodítek a přichytávání k vodítkům Vodítka můžete dočasně vypnout pomocí příkazu z nabídky Zobrazení Zobrazovat vodítka. To ovšem na přichytávání výběrových oken

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE

O B S A H KAPITOLA 1... 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE O B S A H KAPITOLA 1............................................. 18 LÁSKA UMÍ STAVĚT MOSTY ZÁKLADY PRÁCE S NÁSTROJEM BRIDGE Ukládání digitálních negativů....................................20 Vytvoření

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie

Multimediální systémy. 05 Digitální fotografie Multimediální systémy 05 Digitální fotografie Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Obsah prezentace 1. Úvod 2. Princip digitální fotografie 3. Fotografická technika co vybrat? 4. Základní pojmy

Více

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování):

základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): Rastrové formáty základem rastr pixelů s informací o jejich barvě problémy při změně velikosti (zvětšování): lepší možnosti práce s barvou obvykle náročnější na objem dat BMP Jedná se o interní formát

Více

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku.

Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Maskování obrázků Vítá vás Corel PHOTO-PAINT, výkonná aplikace pro úpravu rastrových obrázků, která umožňuje retušovat fotografie a vytvářet originální grafiku. Co se naučíte V tomto kurzu se naučíte vytvořit

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Photoshop - tutoriály

Photoshop - tutoriály H OŘÍCÍ TEXT Photoshop - tutoriály 1) Vytvořte Nový soubor. Velikost dokumentu jsem volil 500 x 200 obrazových bodů, rozlišení 72 dpi. Barva pozadí je předpokládaně bílá, což je pro náš případ vyhovující.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 3 VY 32 INOVACE 0101 0203 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Systém Gimp Tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web

Systém Gimp Tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Systém Gimp Tvorba jednoduchých animací a grafiky pro web semestrální práce Zdeňka Bílá

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE

Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE Centrum pro regionální rozvoj České republiky 2008 MANUÁL VIZUÁLNÍ PREZENTACE ÚVOD V současné době jsou, díky vyspělým komunikačním technologiím, kladeny velmi vysoké nároky na úroveň prezentace činností

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Obsah. Začínáme. 1 Poznáváme pracovní plochu

Obsah. Začínáme. 1 Poznáváme pracovní plochu Obsah Začínáme O Praktickém výukovém kursu.....................11 Co nového přináší toto vydání.....................11 Podívejte se na filmy..............................12 Co má Photoshop Extended navíc.................14

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek

VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ - obrázek Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: srpen 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žák se orientuje v prostředí aplikace

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Už víte jak nastavit světla, textury a materiály. Stále však existují možnosti, jak výsledný efekt vizualizace vylepšit. Nastavení pohledu Stejně důležité jako nastavení

Více

digitální fotografický proces

digitální fotografický proces Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace digitální fotografický proces Autor:

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ PRÁCE V ADMINISTRATIVĚ. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZAMĚŘENÍ

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr

E-620. Tvůrčí možnosti bez hranic s Olympus E-620. Specifikace. Hledáček. Typ. Obrazový senzor. Procesor. Filtr E-620 Nejmenší a nejlehčí D-SLR* na světě se zabudovaným stabilizátorem obrazu a kreativními funkcemi! Vysoce citlivý 12,3 megapixelový Live MOS senzor 7 bodový AF systém Vysoce výkonný vestavěný stabilizátor

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA (C) Mgr. Martin Štorek Výpočetní technika 1.KŠPA Kladno, s. r. o. 1 POUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Tiskoviny Reklama Media, TV, film Multimédia WWW stránky 3D modelování Virtuální realita

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Gymnázium Boženy Němcové

Gymnázium Boženy Němcové Gymnázium Boženy Němcové Manuál jednotného vizuálního stylu Štěpán Soukeník, 2009 Gymnázium Boženy Němcové Obsah Specifikace značky 1.0 Úvodní slovo 1.1 Logotyp a logo 1.2 Inverzní varianta 1.3 Barevnost

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0101 0211 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

Vektory a web. Základy práce s vektory. Rozvržení dokumentu

Vektory a web. Základy práce s vektory. Rozvržení dokumentu může evokovat jednoduché zobrazení sestávající ze základních geometrických tvarů a křivek. Pravda je ovšem taková, že pomocí vektorů lze vytvořit i velmi komplikované nebo realistické kresby. Mezi nejrozšířenější

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

1. Digitální fotoaparát

1. Digitální fotoaparát 1. Digitální fotoaparát Jak funguje digitální fotoaparát Digitální fotoaparát se od obyčejného liší tím, že místo filmu obsahuje elektronický snímací prvek (nejčastěji snímač CCD) a paměť nebo spíše paměťovou

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více