Nový Kp-win na platformě SQL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový Kp-win na platformě SQL"

Transkript

1 Nový Kp-win na platformě SQL Petr Štefan 1 Úvod Abstrakt: Nová verze knihovnického systému Kpwin na databázové platformě SQL. Systém naprogramovaný v Borland C++ s novým vzhledem a výkonem. Firma Kp-sys přichází na náš trh se zcela novým systémem, který vychází z jejích původních systémů pouze ideově a analyticky. Celý systém je naprogramován nejmodernějšími programovacími jazyky, data jsou uložena v MARC21 na SQL serveru a knihovnický systém i v ostatních ohledech splňuje požadované standardy. Ve variantě víceuživatelské může podporovat on line sdílení dat skupiny knihoven. Z39.50 klient je automaticky integrován do systému. Klíčová slova: integrovaný knihovnický systém, MARC21, SQL, Interbase, FireBird, Borland Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované automatizované knihovnické systémy již od roku Systémy jsou vytvořeny na profesionálním základě s využitím mnohaleté zkušenosti s jejich vývojem. 2 Historie verzí 2.1 Kp-sys Verze pro operační systém DOS. Knihovnický systém byl napsán v programovacím jazyce Clipper verze 5. Data jsou uložena v tabulkách typu DBF. Indexové soubory jsou typu NSX. Systém je do této doby používán přibližně ve 140 knihovnách. Jeho výhodou je jednoduchá obsluha a nízké nároky na výkon hardware. 2.2 Kp-win Knihovnický systém KP-win byl vyvinut pro operační systém Windows v programovacím jazyce Xbase++ (kompatibilní s jazykem Clipper pro Win32 systémy) firmy Alaska software viz. Systém je naprogramován moderní objektovou technologií s využitím knihoven firmy Datasoft, viz Data jsou také uložena v tabulkách typu DBF. Indexové soubory jsou typu NTX. V současné době je tento systém používán přibližně v 240 knihovnách. 2.3 File-Server (FS) versus Client-Server (C-S) Obě výše uvedené verze Kp-sys a Kp-win jsou vyvinuté ve dvou alternativách, v tzv. fileserver (FS) a client-server (C-S) verzích. File-server verze využívá standardního sdílení databázových souborů (tabulek) na lokálním počítači nebo na souborovém serveru. Obecným problémem FS verzí u databází je fakt, že těžkopádně podporují velké množství uživatelů a transakcí. Základní problém tkví KP-sys spol. s r.o., Čacké 155 Pardubice 1

2 v architektuře systému. Tento tradiční způsob provádí celé zpracování dat na stanici klienta. Souborový server používá v podstatě jen jako sdílený disk. Každý klient v síti přímo čte a zapisuje datové a indexové soubory pomocí síťového operačního systému (NOS). To znamená, že v případě ochrany integrity databáze při současném přístupu více uživatelů, musí být použita technologie NOS k zamykání záznamů. S počtem uživatelů dané aplikace se soutěžení o sdílení souborů zvětšuje. Tím, jak se klienti znovu a znovu pokoušejí uzamknout databázi, se odezva systému výrazně zpomaluje. Navíc je databáze snadno zranitelná vzhledem k tomu, že každý klient v síti nezávisle čte a zapisuje do datových a indexových souborů. Významným prvkem je i fakt, že databázi je nutné vždy před zpracováním zkopírovat na stranu klienta, a tudíž dochází ke značnému zatížení sítě. Jestliže v průběhu zápisu do souboru počítač klienta havaruje, databáze se může zhroutit. Potom je nutné známé indexování databáze atd. Toto je problém tradičních databází v prostředí FoxPro, Visual FoxPro, Clipper, DBase atd. Naproti tomu je Kpsys/Kpwin C-S verze postavena na platformě Advantage Database Server (ADS). Viz Tento software je instalován na serveru typu Novell, Windows nebo Linux a umožňuje výrazně zvýšit výkon a bezpečnost databáze. Systém ADS poskytuje vysoce výkonné a inteligentní schéma zamykání, které umožňuje simultánní víceuživatelský přístup k datům a indexům. Tím, že většina databázových operací probíhá přímo na serveru a nevykonává je klientský počítač, umožňuje se zvýšení výkonu snížením zatížení sítě. ADS server provádí správu tabulek, otevírá je při prvním použití pro ostatní uživatele, udržuje konzistenci indexů a dat. 3 Stávající stav vývoje a podpory 3.1 Kp-sys Další vývoj systému Kp-sys je ukončen. Vzhledem k tomu, že v současné době existuje celá řada knihoven, která systém používá, firma Kp-sys zajišťuje registrovaným uživatelům servis a podporu na základě standardních obchodních podmínek (viz informace na webových stránkách: 3.2 Kp-win Pro stávající program Kp-win se vyvíjí hlavně nové doplňkové funkce a moduly. Změny a nové funkce programu jsou prováděny na základě smluvních vztahů mezi firmou a příslušnou knihovnou. V současné době je Kp-win nosným produktem firmy. Aktuální verze programu je 1.3, a to ve variantě FS i C-S. 3.3 Podpora a servis systémů U uživatelů bez uzavřené servisní smlouvy se poskytuje standardně dle ceníku firmy, viz U uživatelů s uzavřenou servisní smlouvou jsou servisní a programátorské práce výrazně cenově zvýhodněny dle sjednaného počtu hodin v smlouvě. Servisní smlouva se uzavírá vždy na 1 rok. V servisní smlouvě si uživatel stanoví počet servisních hodin, které bude v daném roce čerpat. Pokud sjednané hodiny přečerpá, jsou další servisní hodiny účtovány dle standardního ceníku. Celé řadě uživatelů se dle jejich technických možností provádí tzv. servis vzdáleným terminálovým přístupem. Možnost terminálového přístupu se zpravidla sjednává v servisní smlouvě. 2

3 4 Nová verze Kp-win SQL 4.1 Proč nová verze Každá softwarová firma, pokud chce obstát v konkurenci, musí překotný vývoj informačních technologií zohlednit i ve svých produktech. Rozhodnutí o vývoji a potřebě tzv. SQL verze padlo v naší firmě již před několika lety. Nejdříve byl zahájen vývoj SQL verze úpravou stávajícího programu Kp-win s použitím stávajícího programovacího jazyka Xbase++ s využitím přístupu k SQL databázím přes standard ODBC. Od tohoto vývoje jsme upustili a provedli jsme analýzu, jakým směrem vývoje se vydat. Po velmi složitém rozhodování padla volba na databázový server SQL Firebird (InterBase) na straně serveru a na klientské straně na knihovnickou aplikaci vyvíjenou v C++ Builder firmy Borland. Důvodem změny je především snaha o zvýšení výkonu a stability knihovnického systému. Dalším zásadním důvodem je možnost systém provozovat na kvalitním SQL serveru, který je zdarma a přitom je výkonnou a srovnatelnou alternativou k některým, komerčně prodávaným databázovým systémům, jež jsou pro mnohé knihovny cenově nedostupné. Viz (Interbase) a 4.2 Obecně o SQL a trochu historie Firma Oracle Corporation v roce 1979 uvedla na trh relační databázový systém s názvem Oracle. Záhy firma IBM v roce 1983 přišla se systémem DB2, posléze vznikly další nejrůznější databázové systémy Progress, Informix Sybase atd.. Ve všech těchto systémech se používaly různé verze jazyku SEQUEL (Structured English Query Language), který se přejmenoval na SQL (Structured Query Language). Z důvodu standardizace vznikl v roce 1992 standard SQL-92 (resp SQL2). V současné době je v návrhu verze standardu SQL3, který by měla reflektovat objektový přístup k databázím. Z důvodu zpětné kompatibility nechávají tvůrci ve svých systémech i prvky, které nejsou součástí standardu, a naopak se ve standardu SQL vyskytují požadavky, které nepodporují databázové systémy. Takže mezi databázovými systémy existují odlišnosti, které někdy velmi ztěžují možnost přenosu aplikačního software na jiný databázový systém. V reálném světě vlastně nenalezneme naprosto přesnou implementaci této normy. Databázové systémy jsou tzv. systémy řízení báze dat (DBMS Data Base Management Systém), které především zajišťují: Definování struktury dat Ukládání dat Výběr dat Opravu dat Komunikaci mezi uživatelem a systémem Bezpečnost, správu přístupových práv, sdílený přístup více uživatelů Abychom mohli s daty pracovat, používáme k přístupu k SQL serveru databázové jazyky, které se člení na tzv. DDL (Data Definition Language), jimž se definují datové typy, struktury, tabulky atd., a jazyk DML (Data Manipulation Language), jenž zahrnuje prostředky pro ukládání, změny, vyhledávání a vymazání dat. Obecně se jedná o tzv. dotazovací jazyk. V jazyku SQL definujeme co chceme udělat a ne jak to udělat. 3

4 4.3 Použitý databázový systém FireBird V základní verzi Kpwin SQL je použit databázový systém FireBird 1.5 (z 99 % kompatibilní s Borland InterBase 7.X). Je to vysoce výkonný relační databázový systém nezávislý na platformě (existují verze pro Win32, Linux, Unix, Solaris, FreeBSD a MacOSX) a vhodný pro zabudování do distribuovaných aplikací. Umožňuje snadnou instalaci, automatické obnovení po výpadku a minimální údržbu. Interbase plně využívá možností víceprocesorových systémů a jeho důmyslná architektura jej staví na přední příčku při výběru databází pro výkonné aplikace s vysokými nároky na nepřetržitost běhu a integritu dat, ke kterým se připojuje velké množství uživatelů. InterBase i FireBird plně podporuje platformu NET a Java, operační systémy Windows, Linux a Solaris a vývojová prostředí jako C++Builder, Delphi, Kylix, Microsoft Visual Studio a další. Základní a neméně důležitá vlastnost systému Firebird a důvod, proč ho zvolila i naše firma právě pro knihovnický systém, je ZDARMA, jak bylo již dříve zmiňováno. Firebird vznikl po uvolnění zdrojových programů databáze InterBase verze 6.5 firmou Borland. Vznikla vývojová komunita, která tento software udržuje a spravuje. Posléze se firma Borland vrátila k licencovanému a placenému prodeji software InterBase, která je k dispozici ve verzi 7.5. Cena tohoto komerčně prodávaného databázového systému SQL Borland InterBase 7.5 se pohybuje mezi 3-4 tisíci korun na jednu licenci u síťových verzí (dle celkového počtu licencí). Takže i v případě použití této placené verze může být cena oproti jiným systémům zajímavá. 4.4 Použitý programovací jazyk Současná verze Kpwin je programována v programovacím jazyku Xbase++, který je používán desítkami tisíc programátorů po celém světě. Určitý vývoj dalších nových verzí stále probíhá (Xbase++ 2.0), ale podpora programovacího jazyka Xbase++ je stále menší, patrně z důvodů organizačních změn ve firmě Alaska., Pro vývoj nové verze byl zvolen programovací jazyk firmy Borland C++ Builder. Firma Borland se specializuje na vývoj programovacích nástrojů a jejich produkty používá přibližně 3 mil. uživatelů. C++ Builder, který je použit pro vývoj této knihovnické aplikace, má sílu jazyka C společně s inteligentním vizuálním prostředím. Umožňuje též přejít s aplikací pod OS Linux. C++ Builder poskytuje masivní podporu pro IBM DB2, Informix, Oracle, Sybase, MySQL, dbase, Paradox a Borland InterBase. Stávající aplikaci Kp-win SQL lze v zásadě použít po úpravě i pro výše uvedené databázové servery. Úprava potom spočívá pouze v přizpůsobení drobných rozdílů SQL jazyka konkrétního SQL serveru a v náhradě nativních komponent pro práci se servery Firebird/Interbase komponentami DBExpress, které jsou schopné pracovat přímo s ovladači výše uvedených databází. Tím je zajištěna vysoká rychlost práce serveru. 4.5 Datový model Klíčovou záležitostí u každého vývoje a aplikace databázového systému je návrh datového modelu, to znamená správné definování struktury dat, jejich vazeb a systémová analýza problematiky, tj. správné definování toho, co a jak potřebujeme systémem řešit. V nové verzi jsme v zásadě zachovali osvědčený a vyzkoušený datový model tak, jak byl navržen již v předchozích systémech Kpsys a Kpwin. Nová SQL verze však umožnila řešit mezi tabulkami a v rámci tabulek vztahy a parametry efektivnějším a kvalitnějším způsobem. V této verzi vztahy a relace mezi databázovými tabulkami, konzistenci indexů a celou správu dat řeší již databázový server a nemusí je řešit klientská aplikace. 4

5 4.6 Kpwin SQL Program obsahuje běžné moduly jako akvizice, katalogizace, výpůjční modul, správa seriálů, správa systému, tiskový generátor. Dokončuje se integrovaný klient Z39.50 pro snadné stahování záznamů z externích bází např. z JIB (Jednotné informační brány) a dalších zdrojů. Vzhledem k tomu, že se jedná již o třetí generaci systémů, které firma vyvinula, má nový program zahrnuty všechny dřívější funkce a je obohacen o nové. 4.7 Katalogizace a katalog Zásadně se změnil design programu na úrovni základního ovládání a spouštění příkazů a funkcí. Jednotlivé moduly se neotevírají do samostatných windows oken, jak tomu je v Kpwin, ale jsou v jednotlivých samostatných záložkách.. Na rozdíl od Kpwin přibyla svislá lišta s velkými tlačítky, která se aktivují a mění dle aktivní záložky, kde uživatel pracuje. To umožňuje elegantní, jednoduchou a nezávislou současnou práci ve více modulech. V modulu katalogizace je systém nezávislý na zvoleném knihovnickém formátu. Volba formátu a jeho použití je dáno individuálním nastavením pracovních listů. Systém byl vyvinut pro formát MARC21. Nově je definován jediný definiční list (MASTER) použitého formátu, který kompletně definuje všechna pole MARC21 (alternativně UNIMARC). Na základě takto definovaných polí jsou připravené pracovní listy pro jednotlivé druhy dokumentů. Tyto pracovní listy jsou standardně po instalaci předdefinovány dle definice minimálního záznamu pro jednotlivé typy dokumentů ve formátu MARC21 (tištěné monografie, tištěné seriály a další speciální dokumenty). Uživatel si je samozřejmě může dle svých požadavků modifikovat. Kódované údaje pevných délek pro všechny typy dokumentů (pole 007 a pole 008) se zadávají pomocí roletových nabídek. Tato pole mají předdefinované hodnoty pro všechny typy dokumentů. Zadávání těchto údajů je velmi snadné a rychlé. Došlo tedy k zásadní změně v tom, že data jsou ukládána přímo ve formátu definovaném základním definičním listem, tedy při použití MARC21 přímo ve struktuře polí a podpolí formátu MARC21. Data se ukládají tak, jak se zapíší ve stejném pořadí a struktuře polí a podpolí včetně interpunkce, kterou je v tomto formátu nutné používat. Dokumenty používají pro svou práci autority a rejstříky. Autority mají svoje definovatelné pracovní listy a jsou svázany s dokumenty přes tzv. ID záznamu, to znamená, že každá změna autority se automaticky projeví ve všech záznamech, kde byla autorita použita. Vazba na autority je v MASTER listu nastavena pro všechny typy najednou. Vazba na autority může být buď přes jedno vstupní podpole, nebo přes definovanou sadu podpolí. Protože program může principiálně pracovat jen s vybranou množinou záznamů, chybí v předchozích verzích standardně zobrazený celkový abecední seznam. Systém zobrazí tuto vybranou množinu po zadání části vyhledávaného textu nebo jiným způsobem vyhledání. Tabulky dat obsahují i informaci o příslušnosti ke knihovně či pobočce, systém je tedy připraven na sdílenou katalogizaci několika knihoven do jedné databáze. 5

6 4.8 Výpůjční systém Obr. Katalogizace Design výpůjčního systému je změněn, nicméně zůstává seznam čtenářů, záložka výpůjček a vrácených dokumentů na jedné obrazovce. Datové soubory jsou téměř totožné jako v Kp-win. Systém zabezpečuje vracení jednoznačného ID exempláře, který může být identifikován libovolným označením (čárkový kód, přírustkové číslo nebo signatura). Součástí jsou i funkce na evidování plateb, upomínek a rezervací. 6

7 4.9 Výstupy a Exporty Obr. Výpůjční systém Pro výstupy z programu je použit profesionální tiskový a exportní generátor od firmy Combit. Umožňuje výstupy do všeobecně známých formátů (PDF, TXT, RTF, XML, HTML, JPEG, XLS atd). Tiskový modul umožňuje i tisk čárkových kodů, tiskové šablony si může uživatel definovat či měnit pomocí návrháře (designeru). Při vlastním tisku lze přímo vytvořené dokumenty posílat em jako přílohu. Tyto tiskové a exportní výstupy byly již použity ve verzi Kpwin, proto je důležitou vlastností nového systému kompatibilita všech nadefinovaných tiskových výstupů a sestav, které byly definovány původní verzí Kp-win a je možné je použít. Pouze v případě, že se mění čísla polí při případném přechodu Unimarc Marc21, tak se provádí přejmenování polí v návrháři tiskových sestav nebo automaticky konverzní utilitou. 5 Závěr Systémy Kp-sys a Kp-win jsou po celé republice instalovány v téměř 400 institucích. Je to početná skupina uživatelů, pro které je tato nová verze řešením dalšího rozvoje. Tento nový knihovnický systém bude oficiálně představen v našem stánku na konferenci Inforum 2005 v základní tzv. miniverzi (modul katalogizace a modul výpůjční). Oficiální uvedení kompletní verze na náš knihovnický trh je plánováno na září-říjen

VŠCHT PRAHA. On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku. Jan Polnický

VŠCHT PRAHA. On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku. Jan Polnický VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO TECHNOLOGICKÁ v Praze FAKULTA CHEMICKO-INŽENÝRSKÁ Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT PRAHA On-line databáze provozních dat pro laboratorní odparku DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2001

Více

SYSTÉM PRO SPRÁVU ARCHIVOVANÝCH DAT ARCHIVED DATA MANAGEMENT SYSTEM

SYSTÉM PRO SPRÁVU ARCHIVOVANÝCH DAT ARCHIVED DATA MANAGEMENT SYSTEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu...

Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 2. Databázový systém Oracle8i...8 3. Příprava dat...15 4. Možnosti prezentace a správy dat na Internetu... Obsah Předmluva...3 1. Úvod...5 1.1 Databáze...5 1.2 Vývoj databázových systémů...6 1.3 Společnost Oracle...7 2. Databázový systém Oracle8i...8 2.1 Úvodní popis...8 2.1.1 Objektově relační přístup...8

Více

Programování, implementace a uživatelské nastavení Informačního systému K2

Programování, implementace a uživatelské nastavení Informačního systému K2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Programování, implementace a uživatelské nastavení Informačního systému K2 Bakalářská práce Autor: Dušan

Více

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Elektronické zpracování výzev k součinnosti verze 3 Obsah Produkt IDFU...4 K čemu slouží...4 Komfortní nástroj pro uživatele...4 Řešení pro IT...4 Rozšíření...4 Aktuální moduly...4

Více

NÁVRH DATABÁZE SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

NÁVRH DATABÁZE SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH DATABÁZE SKLADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ DESIGN

Více

Portfolio Management Systém Jupiter Pro

Portfolio Management Systém Jupiter Pro Portfolio Management Systém Jupiter Pro OBSAH Specifikace řešení Jupiter Pro... 4 1.1 Správa objednávek, výsledků obchodů... 4 1.2 Aktiva, portfolia, subjekty... 5 1.3 Data z trhů... 5 1.4 Cash management...

Více

Využití CASE nástrojů ve společnostech Memos Software a v Bance

Využití CASE nástrojů ve společnostech Memos Software a v Bance 4IT450 Využití CASE nástrojů ve společnostech Memos Software a v Bance Jan Pilous, Pavel Barák, František Kučera, Ondřej Kmoníček, Andrej Bykadorov, Jan Lalinský 8.12.2008 Obsah 1 Úvod... 4 2 Popis společností...

Více

Diplomová práce. Informační systém pro podporu obchodní činnosti

Diplomová práce. Informační systém pro podporu obchodní činnosti Diplomová práce Informační systém pro podporu obchodní činnosti vypracoval: Václav Klofera vedoucí práce: Ing. Vladimír Dumek, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika

Více

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP

Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s využitím MySQL a PHP Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jana Baranová Návrh databázové aplikace pro zadávání a archivaci absolventských prací s

Více

NÁVRH FIREMNÍ DATABÁZE EVIDENCE SMLUV

NÁVRH FIREMNÍ DATABÁZE EVIDENCE SMLUV VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH FIREMNÍ DATABÁZE EVIDENCE SMLUV DESIGN

Více

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING

EVIDENCE A ROZBOR DÉLEK TRVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚKONŮ PŘI VÝROBĚ FOREM EVIDENCE AND TIME CONSUMPTION ANALYSIS OF INDIVIDUAL OPERATIONS DURING MOULDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE Autoři: Jindřich

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Dominik Kostka Databázová aplikace pomocí ASP.NET Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji,

Více

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems.

InterSystems Corporation. World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631. InterSystems. pisma zlom 80990.qxd:Caché Tech Guide 05 4.6.2008 14:53 Stránka 1 InterSystems Corporation World Headquarters One Memorial Drive Cambridge, MA 02142-1356 Tel: +1.617.621.0600 Fax: +1.617.494.1631 InterSystems.com

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Zuzana Skřivánková Tvorba výukového modulu pro SŘBD Access Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE IT_572 - Prostředky CASE a jejich využití při tvorbě IS Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE Pavel Dušánek Felix Espinoza Vladimír Jelínek Aleš Kotek Obsah Úvod...3 Zkoumané vlastnosti CASE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Jiří Hejkrlík

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2009 Jiří Hejkrlík UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Jiří Hejkrlík Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Tvorba WWW aplikace s využitím relační databáze

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Soukup Možnosti publikace informací z databáze Microsoft Office Access na web Bakalářská

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík

Bezpečnost e-shopových frameworků. Bc. Filip Hasík Bezpečnost e-shopových frameworků Bc. Filip Hasík Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je popsat problematiku e-shopových frameworků a jejich odolnost vůči bezpečnostním zranitelnostem.

Více

Návrh a implementace IS nad databázovým strojem

Návrh a implementace IS nad databázovým strojem Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Návrh a implementace IS nad databázovým strojem Bakalářská práce Autor: Filip Hermann Informační technologie,

Více

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010

Semestrální práce. Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) Téma: VŠE Praha, LS 2009/2010 Semestrální práce Téma: Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě (vazba na nástroje workflow, trendy, možnosti) VŠE Praha, LS 2009/2010 Autoři: Jan Tyle, Jan Ullrich, Václav Hanuš Předmět: 4IT450

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Diplomová práce Monitorování a řízení s využitím Internetu 2004 Radek Tomášek Prohlášení Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

SCADA systém Control Web

SCADA systém Control Web Fakulta elektrotechnická Katedra aplikované elektroniky a telekomunikací Bakalářská práce SCADA systém Control Web Autor: David Grill Vedoucí: Ing. Jiří Basl Ph.D Plzeň 2012 Abstrakt Bakalářská práce je

Více

SYNCHRONIZACE A REPLIKACE GEODAT V PROSTŘEDÍ ESRI PLATFORMY

SYNCHRONIZACE A REPLIKACE GEODAT V PROSTŘEDÍ ESRI PLATFORMY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra geoinformatiky Markéta SOLANSKÁ SYNCHRONIZACE A REPLIKACE GEODAT V PROSTŘEDÍ ESRI PLATFORMY Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Vilém

Více

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě

Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Semestrální práce Použití CASE ve vývojářské firmě Datum: 31. 5. 2009 Předmět: 4IT450 - CASE (Computer Aided Systems Engineering) Vyučující: prof. Ing. Václav Řepa, CSc. Autoři: Michal Bláha, Marek Demčák,

Více

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek

POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ. Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek POUŽITÍ CASE VE VÝVOJÁŘSKÉ FIRMĚ Zpracovali: Houžvička Jakub Kalina Tomáš Klimko Jozef Kvapil Hynek Datum: 11/2010 Abstrakt Práce se zabývá využitím CASE (Computer Aided System Engineering) nástrojů ve

Více