Nový Kp-win na platformě SQL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový Kp-win na platformě SQL"

Transkript

1 Nový Kp-win na platformě SQL Petr Štefan 1 Úvod Abstrakt: Nová verze knihovnického systému Kpwin na databázové platformě SQL. Systém naprogramovaný v Borland C++ s novým vzhledem a výkonem. Firma Kp-sys přichází na náš trh se zcela novým systémem, který vychází z jejích původních systémů pouze ideově a analyticky. Celý systém je naprogramován nejmodernějšími programovacími jazyky, data jsou uložena v MARC21 na SQL serveru a knihovnický systém i v ostatních ohledech splňuje požadované standardy. Ve variantě víceuživatelské může podporovat on line sdílení dat skupiny knihoven. Z39.50 klient je automaticky integrován do systému. Klíčová slova: integrovaný knihovnický systém, MARC21, SQL, Interbase, FireBird, Borland Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované automatizované knihovnické systémy již od roku Systémy jsou vytvořeny na profesionálním základě s využitím mnohaleté zkušenosti s jejich vývojem. 2 Historie verzí 2.1 Kp-sys Verze pro operační systém DOS. Knihovnický systém byl napsán v programovacím jazyce Clipper verze 5. Data jsou uložena v tabulkách typu DBF. Indexové soubory jsou typu NSX. Systém je do této doby používán přibližně ve 140 knihovnách. Jeho výhodou je jednoduchá obsluha a nízké nároky na výkon hardware. 2.2 Kp-win Knihovnický systém KP-win byl vyvinut pro operační systém Windows v programovacím jazyce Xbase++ (kompatibilní s jazykem Clipper pro Win32 systémy) firmy Alaska software viz. Systém je naprogramován moderní objektovou technologií s využitím knihoven firmy Datasoft, viz Data jsou také uložena v tabulkách typu DBF. Indexové soubory jsou typu NTX. V současné době je tento systém používán přibližně v 240 knihovnách. 2.3 File-Server (FS) versus Client-Server (C-S) Obě výše uvedené verze Kp-sys a Kp-win jsou vyvinuté ve dvou alternativách, v tzv. fileserver (FS) a client-server (C-S) verzích. File-server verze využívá standardního sdílení databázových souborů (tabulek) na lokálním počítači nebo na souborovém serveru. Obecným problémem FS verzí u databází je fakt, že těžkopádně podporují velké množství uživatelů a transakcí. Základní problém tkví KP-sys spol. s r.o., Čacké 155 Pardubice 1

2 v architektuře systému. Tento tradiční způsob provádí celé zpracování dat na stanici klienta. Souborový server používá v podstatě jen jako sdílený disk. Každý klient v síti přímo čte a zapisuje datové a indexové soubory pomocí síťového operačního systému (NOS). To znamená, že v případě ochrany integrity databáze při současném přístupu více uživatelů, musí být použita technologie NOS k zamykání záznamů. S počtem uživatelů dané aplikace se soutěžení o sdílení souborů zvětšuje. Tím, jak se klienti znovu a znovu pokoušejí uzamknout databázi, se odezva systému výrazně zpomaluje. Navíc je databáze snadno zranitelná vzhledem k tomu, že každý klient v síti nezávisle čte a zapisuje do datových a indexových souborů. Významným prvkem je i fakt, že databázi je nutné vždy před zpracováním zkopírovat na stranu klienta, a tudíž dochází ke značnému zatížení sítě. Jestliže v průběhu zápisu do souboru počítač klienta havaruje, databáze se může zhroutit. Potom je nutné známé indexování databáze atd. Toto je problém tradičních databází v prostředí FoxPro, Visual FoxPro, Clipper, DBase atd. Naproti tomu je Kpsys/Kpwin C-S verze postavena na platformě Advantage Database Server (ADS). Viz Tento software je instalován na serveru typu Novell, Windows nebo Linux a umožňuje výrazně zvýšit výkon a bezpečnost databáze. Systém ADS poskytuje vysoce výkonné a inteligentní schéma zamykání, které umožňuje simultánní víceuživatelský přístup k datům a indexům. Tím, že většina databázových operací probíhá přímo na serveru a nevykonává je klientský počítač, umožňuje se zvýšení výkonu snížením zatížení sítě. ADS server provádí správu tabulek, otevírá je při prvním použití pro ostatní uživatele, udržuje konzistenci indexů a dat. 3 Stávající stav vývoje a podpory 3.1 Kp-sys Další vývoj systému Kp-sys je ukončen. Vzhledem k tomu, že v současné době existuje celá řada knihoven, která systém používá, firma Kp-sys zajišťuje registrovaným uživatelům servis a podporu na základě standardních obchodních podmínek (viz informace na webových stránkách: Kp-win Pro stávající program Kp-win se vyvíjí hlavně nové doplňkové funkce a moduly. Změny a nové funkce programu jsou prováděny na základě smluvních vztahů mezi firmou a příslušnou knihovnou. V současné době je Kp-win nosným produktem firmy. Aktuální verze programu je 1.3, a to ve variantě FS i C-S. 3.3 Podpora a servis systémů U uživatelů bez uzavřené servisní smlouvy se poskytuje standardně dle ceníku firmy, viz U uživatelů s uzavřenou servisní smlouvou jsou servisní a programátorské práce výrazně cenově zvýhodněny dle sjednaného počtu hodin v smlouvě. Servisní smlouva se uzavírá vždy na 1 rok. V servisní smlouvě si uživatel stanoví počet servisních hodin, které bude v daném roce čerpat. Pokud sjednané hodiny přečerpá, jsou další servisní hodiny účtovány dle standardního ceníku. Celé řadě uživatelů se dle jejich technických možností provádí tzv. servis vzdáleným terminálovým přístupem. Možnost terminálového přístupu se zpravidla sjednává v servisní smlouvě. 2

3 4 Nová verze Kp-win SQL 4.1 Proč nová verze Každá softwarová firma, pokud chce obstát v konkurenci, musí překotný vývoj informačních technologií zohlednit i ve svých produktech. Rozhodnutí o vývoji a potřebě tzv. SQL verze padlo v naší firmě již před několika lety. Nejdříve byl zahájen vývoj SQL verze úpravou stávajícího programu Kp-win s použitím stávajícího programovacího jazyka Xbase++ s využitím přístupu k SQL databázím přes standard ODBC. Od tohoto vývoje jsme upustili a provedli jsme analýzu, jakým směrem vývoje se vydat. Po velmi složitém rozhodování padla volba na databázový server SQL Firebird (InterBase) na straně serveru a na klientské straně na knihovnickou aplikaci vyvíjenou v C++ Builder firmy Borland. Důvodem změny je především snaha o zvýšení výkonu a stability knihovnického systému. Dalším zásadním důvodem je možnost systém provozovat na kvalitním SQL serveru, který je zdarma a přitom je výkonnou a srovnatelnou alternativou k některým, komerčně prodávaným databázovým systémům, jež jsou pro mnohé knihovny cenově nedostupné. Viz (Interbase) a Obecně o SQL a trochu historie Firma Oracle Corporation v roce 1979 uvedla na trh relační databázový systém s názvem Oracle. Záhy firma IBM v roce 1983 přišla se systémem DB2, posléze vznikly další nejrůznější databázové systémy Progress, Informix Sybase atd.. Ve všech těchto systémech se používaly různé verze jazyku SEQUEL (Structured English Query Language), který se přejmenoval na SQL (Structured Query Language). Z důvodu standardizace vznikl v roce 1992 standard SQL-92 (resp SQL2). V současné době je v návrhu verze standardu SQL3, který by měla reflektovat objektový přístup k databázím. Z důvodu zpětné kompatibility nechávají tvůrci ve svých systémech i prvky, které nejsou součástí standardu, a naopak se ve standardu SQL vyskytují požadavky, které nepodporují databázové systémy. Takže mezi databázovými systémy existují odlišnosti, které někdy velmi ztěžují možnost přenosu aplikačního software na jiný databázový systém. V reálném světě vlastně nenalezneme naprosto přesnou implementaci této normy. Databázové systémy jsou tzv. systémy řízení báze dat (DBMS Data Base Management Systém), které především zajišťují: Definování struktury dat Ukládání dat Výběr dat Opravu dat Komunikaci mezi uživatelem a systémem Bezpečnost, správu přístupových práv, sdílený přístup více uživatelů Abychom mohli s daty pracovat, používáme k přístupu k SQL serveru databázové jazyky, které se člení na tzv. DDL (Data Definition Language), jimž se definují datové typy, struktury, tabulky atd., a jazyk DML (Data Manipulation Language), jenž zahrnuje prostředky pro ukládání, změny, vyhledávání a vymazání dat. Obecně se jedná o tzv. dotazovací jazyk. V jazyku SQL definujeme co chceme udělat a ne jak to udělat. 3

4 4.3 Použitý databázový systém FireBird V základní verzi Kpwin SQL je použit databázový systém FireBird 1.5 (z 99 % kompatibilní s Borland InterBase 7.X). Je to vysoce výkonný relační databázový systém nezávislý na platformě (existují verze pro Win32, Linux, Unix, Solaris, FreeBSD a MacOSX) a vhodný pro zabudování do distribuovaných aplikací. Umožňuje snadnou instalaci, automatické obnovení po výpadku a minimální údržbu. Interbase plně využívá možností víceprocesorových systémů a jeho důmyslná architektura jej staví na přední příčku při výběru databází pro výkonné aplikace s vysokými nároky na nepřetržitost běhu a integritu dat, ke kterým se připojuje velké množství uživatelů. InterBase i FireBird plně podporuje platformu NET a Java, operační systémy Windows, Linux a Solaris a vývojová prostředí jako C++Builder, Delphi, Kylix, Microsoft Visual Studio a další. Základní a neméně důležitá vlastnost systému Firebird a důvod, proč ho zvolila i naše firma právě pro knihovnický systém, je ZDARMA, jak bylo již dříve zmiňováno. Firebird vznikl po uvolnění zdrojových programů databáze InterBase verze 6.5 firmou Borland. Vznikla vývojová komunita, která tento software udržuje a spravuje. Posléze se firma Borland vrátila k licencovanému a placenému prodeji software InterBase, která je k dispozici ve verzi 7.5. Cena tohoto komerčně prodávaného databázového systému SQL Borland InterBase 7.5 se pohybuje mezi 3-4 tisíci korun na jednu licenci u síťových verzí (dle celkového počtu licencí). Takže i v případě použití této placené verze může být cena oproti jiným systémům zajímavá. 4.4 Použitý programovací jazyk Současná verze Kpwin je programována v programovacím jazyku Xbase++, který je používán desítkami tisíc programátorů po celém světě. Určitý vývoj dalších nových verzí stále probíhá (Xbase++ 2.0), ale podpora programovacího jazyka Xbase++ je stále menší, patrně z důvodů organizačních změn ve firmě Alaska., Pro vývoj nové verze byl zvolen programovací jazyk firmy Borland C++ Builder. Firma Borland se specializuje na vývoj programovacích nástrojů a jejich produkty používá přibližně 3 mil. uživatelů. C++ Builder, který je použit pro vývoj této knihovnické aplikace, má sílu jazyka C společně s inteligentním vizuálním prostředím. Umožňuje též přejít s aplikací pod OS Linux. C++ Builder poskytuje masivní podporu pro IBM DB2, Informix, Oracle, Sybase, MySQL, dbase, Paradox a Borland InterBase. Stávající aplikaci Kp-win SQL lze v zásadě použít po úpravě i pro výše uvedené databázové servery. Úprava potom spočívá pouze v přizpůsobení drobných rozdílů SQL jazyka konkrétního SQL serveru a v náhradě nativních komponent pro práci se servery Firebird/Interbase komponentami DBExpress, které jsou schopné pracovat přímo s ovladači výše uvedených databází. Tím je zajištěna vysoká rychlost práce serveru. 4.5 Datový model Klíčovou záležitostí u každého vývoje a aplikace databázového systému je návrh datového modelu, to znamená správné definování struktury dat, jejich vazeb a systémová analýza problematiky, tj. správné definování toho, co a jak potřebujeme systémem řešit. V nové verzi jsme v zásadě zachovali osvědčený a vyzkoušený datový model tak, jak byl navržen již v předchozích systémech Kpsys a Kpwin. Nová SQL verze však umožnila řešit mezi tabulkami a v rámci tabulek vztahy a parametry efektivnějším a kvalitnějším způsobem. V této verzi vztahy a relace mezi databázovými tabulkami, konzistenci indexů a celou správu dat řeší již databázový server a nemusí je řešit klientská aplikace. 4

5 4.6 Kpwin SQL Program obsahuje běžné moduly jako akvizice, katalogizace, výpůjční modul, správa seriálů, správa systému, tiskový generátor. Dokončuje se integrovaný klient Z39.50 pro snadné stahování záznamů z externích bází např. z JIB (Jednotné informační brány) a dalších zdrojů. Vzhledem k tomu, že se jedná již o třetí generaci systémů, které firma vyvinula, má nový program zahrnuty všechny dřívější funkce a je obohacen o nové. 4.7 Katalogizace a katalog Zásadně se změnil design programu na úrovni základního ovládání a spouštění příkazů a funkcí. Jednotlivé moduly se neotevírají do samostatných windows oken, jak tomu je v Kpwin, ale jsou v jednotlivých samostatných záložkách.. Na rozdíl od Kpwin přibyla svislá lišta s velkými tlačítky, která se aktivují a mění dle aktivní záložky, kde uživatel pracuje. To umožňuje elegantní, jednoduchou a nezávislou současnou práci ve více modulech. V modulu katalogizace je systém nezávislý na zvoleném knihovnickém formátu. Volba formátu a jeho použití je dáno individuálním nastavením pracovních listů. Systém byl vyvinut pro formát MARC21. Nově je definován jediný definiční list (MASTER) použitého formátu, který kompletně definuje všechna pole MARC21 (alternativně UNIMARC). Na základě takto definovaných polí jsou připravené pracovní listy pro jednotlivé druhy dokumentů. Tyto pracovní listy jsou standardně po instalaci předdefinovány dle definice minimálního záznamu pro jednotlivé typy dokumentů ve formátu MARC21 (tištěné monografie, tištěné seriály a další speciální dokumenty). Uživatel si je samozřejmě může dle svých požadavků modifikovat. Kódované údaje pevných délek pro všechny typy dokumentů (pole 007 a pole 008) se zadávají pomocí roletových nabídek. Tato pole mají předdefinované hodnoty pro všechny typy dokumentů. Zadávání těchto údajů je velmi snadné a rychlé. Došlo tedy k zásadní změně v tom, že data jsou ukládána přímo ve formátu definovaném základním definičním listem, tedy při použití MARC21 přímo ve struktuře polí a podpolí formátu MARC21. Data se ukládají tak, jak se zapíší ve stejném pořadí a struktuře polí a podpolí včetně interpunkce, kterou je v tomto formátu nutné používat. Dokumenty používají pro svou práci autority a rejstříky. Autority mají svoje definovatelné pracovní listy a jsou svázany s dokumenty přes tzv. ID záznamu, to znamená, že každá změna autority se automaticky projeví ve všech záznamech, kde byla autorita použita. Vazba na autority je v MASTER listu nastavena pro všechny typy najednou. Vazba na autority může být buď přes jedno vstupní podpole, nebo přes definovanou sadu podpolí. Protože program může principiálně pracovat jen s vybranou množinou záznamů, chybí v předchozích verzích standardně zobrazený celkový abecední seznam. Systém zobrazí tuto vybranou množinu po zadání části vyhledávaného textu nebo jiným způsobem vyhledání. Tabulky dat obsahují i informaci o příslušnosti ke knihovně či pobočce, systém je tedy připraven na sdílenou katalogizaci několika knihoven do jedné databáze. 5

6 4.8 Výpůjční systém Obr. Katalogizace Design výpůjčního systému je změněn, nicméně zůstává seznam čtenářů, záložka výpůjček a vrácených dokumentů na jedné obrazovce. Datové soubory jsou téměř totožné jako v Kp-win. Systém zabezpečuje vracení jednoznačného ID exempláře, který může být identifikován libovolným označením (čárkový kód, přírustkové číslo nebo signatura). Součástí jsou i funkce na evidování plateb, upomínek a rezervací. 6

7 4.9 Výstupy a Exporty Obr. Výpůjční systém Pro výstupy z programu je použit profesionální tiskový a exportní generátor od firmy Combit. Umožňuje výstupy do všeobecně známých formátů (PDF, TXT, RTF, XML, HTML, JPEG, XLS atd). Tiskový modul umožňuje i tisk čárkových kodů, tiskové šablony si může uživatel definovat či měnit pomocí návrháře (designeru). Při vlastním tisku lze přímo vytvořené dokumenty posílat em jako přílohu. Tyto tiskové a exportní výstupy byly již použity ve verzi Kpwin, proto je důležitou vlastností nového systému kompatibilita všech nadefinovaných tiskových výstupů a sestav, které byly definovány původní verzí Kp-win a je možné je použít. Pouze v případě, že se mění čísla polí při případném přechodu Unimarc Marc21, tak se provádí přejmenování polí v návrháři tiskových sestav nebo automaticky konverzní utilitou. 5 Závěr Systémy Kp-sys a Kp-win jsou po celé republice instalovány v téměř 400 institucích. Je to početná skupina uživatelů, pro které je tato nová verze řešením dalšího rozvoje. Tento nový knihovnický systém bude oficiálně představen v našem stánku na konferenci Inforum 2005 v základní tzv. miniverzi (modul katalogizace a modul výpůjční). Oficiální uvedení kompletní verze na náš knihovnický trh je plánováno na září-říjen

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source

UDS for ELO. Univerzální datové rozhraní. >> UDS - Universal Data Source Univerzální datové rozhraní UDS for ELO UDS pro ELO je univerzální datové rozhraní, schopné napojit systém pro archivaci a správu dokumentů ELO na libovolný datový zdroj a to bez nutnosti programování.

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna

Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Knihovní software Evergreen v ČR současný stav a výhled do budoucna Eva Cerniňáková (cernin@jabok.cz) Setkání knihovníků teologických knihoven Vranov u Brna, 13.-14.5.2015 Co je to Evergreen Moderní a

Více

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz

Databáze s tisíci uložených procedur. Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Databáze s tisíci uložených procedur Pavel Bláhovec, DiS www.blahovec.cz pavel@blahovec.cz Kdo jsem 1/2 Vývojem software se zabývám přes 15 let Mobilní aplikace pro obchodníky Wella PageMaker plug in pro

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement Curriculum Vitae Jméno: Michal Brenner Bydliště: Praha, Česká republika Rok narození: 1979 Vzdělání Dosažené vysokoškolské vzdělání: 2002 Magister (Mgr.), studijní program: matematika, specializace matematikamanagement

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

automatizace knihoven proces výsledek

automatizace knihoven proces výsledek automatizace knihoven proces výsledek proces při kterém je využito možností a prostředků moderních komunikačních technologií, za účelem zkvalitnění, zefektivnění, zrychlení a zjednodušení základních knihovnických

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO

Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informační Systém pro Psychiatrii HIPPO Informace, doporučení a nutná nastavení pro zajištění správné funkce Pinel Plus v OS Windows a Linux Ochranné známky HIPPO je registrovaná ochranná známka společnosti

Více

Knihovní systém DAWINCI

Knihovní systém DAWINCI Knihovní systém DAWINCI Marián Bujalka * mb@aspas.cz Ján Grman ** grman@svop.sk 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek se věnuje knihovnímu systému DAWINCI, předkládá nejvýraznější úpravy uplynulého roku a nastiňuje

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

Informační systémy. Roman Bartoš

Informační systémy. Roman Bartoš Informační systémy Roman Bartoš Copyright istudium, 2005, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele.

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST

pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST pro komplexní řešení agendy neziskových organizací se zaměřením na sociální služby zdravotně postiženým NABÍDKOVÝ LIST Nabídkový list informačního systému modularis Informační systém modularis je typickým

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění

Software pro vyhodnocení dat z tachografu. jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění 2.0 Software pro vyhodnocení dat z tachografu jednoduchý Snadné používání Jednoduché čtení údajů tachografu Smysluplné a jasné grafické znázornění v souladu se zákony Splňuje zákonné požadavky Přesný seznam

Více

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD

Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy. Ing. Josef Stromský PhD Integrace TechIS s ostatními podnikovými systémy Ing. Josef Stromský PhD Co je to TechIS? Představení systému TechIS je modulární software pro plánování údržby, řízení údržby a pro evidenci údržby podnikových

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz

Artikul system s.r.o. www.dsarchiv.cz UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA tel. +420 727 827 422 dsarchiv@artikulsystem.cz Obsah DS Archiv... 2 Nastavení připojení k internetu... 2 Nastavení aplikace... 3 Nastavení databáze... 4 Nastavení datové schránky... 4 Příjem zpráv z datové schránky... 6 Odeslání zprávy... 7 Ověření

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Webový knihovní systém. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Webový knihovní systém Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Co všechno nabízíme? ISHARE REKS Smartkatalog www.lanius.cz www.skat.cz RFID UHF Carmen Clavius Požadavky na moderní KIS Základní: zajištění provozu

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Pokladní systém PD 2002 v1.00 Servisní manuál

Pokladní systém PD 2002 v1.00 Servisní manuál Pokladní systém PD 2002 v1.00 Servisní manuál -1 - -2 - Instalace programu spočívá ve zkopírování souborů do zvoleného adresáře a vytvoření adresářové struktury dle popisu. Programový soubor pokladna.exe

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Korporátní identita - nejcennější aktivum

Korporátní identita - nejcennější aktivum Korporátní identita - nejcennější aktivum Luděk Šafář Services Team Leader lsafar@novell.cz 03/13/2006 Standardní prostředí IT prostředí je diverzifikované a komplexní Administrativní činnosti jsou manuální

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6

Magic Power vzdálené sledování finančních dat. Popis a funkce systému. Strana: 1 / 6 Popis a funkce systému Strana: 1 / 6 OBSAH Úvod... 2 Popis systému... 2 Popis systému VTZ... 4 Popis systému server... 5 Popis systému klient... 6 ÚVOD Vícemístné technické zařízení (VTZ) Magic Power lze

Více

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926

*.obecniknihovna.cz. InfoDays, 6.listopad 2014. Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 *.obecniknihovna.cz InfoDays, 6.listopad 2014 Jiří Zelenka, jiri.zelenka@0touch.cz, tel: 777 789 926 Agenda Agenda Anterix s.r.o. a *.obecniknihovna.cz Technické požadavky a nároky na instalaci Požadavky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

1. Dostupné řešení CRM

1. Dostupné řešení CRM 1. Dostupné řešení CRM 1.1. Popis řešení Kompaktní CRM řešení s garantovaným časem zavedení! Komunikační systémy společnosti Siemens ve spojení se speciálním startovacím balíčkem osvědčeného evropského

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz

AuditPro. Jakub Lukeš. obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz AuditPro Jakub Lukeš obchodní manažer AuditPro E-mail: jakub.lukes@txn.cz www.auditpro.cz tel: +420 777 746 613 truconnexion a.s. pobočka Praha Kodaňská 46 Praha 10 Společnosti truconnexion, a.s. Vývoj

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Databáze Databázové systémy MS Access

Databáze Databázové systémy MS Access Databáze Databázové systémy MS Access Nasazení databází Databáze evidence nějakých údajů Databázové aplikace obsahují konkrétní specifické funkce pro práci s určitými daty (tyto funkce jsou v jiných DB

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Jak dál v automatizaci malých knihoven

Jak dál v automatizaci malých knihoven Jak dál v automatizaci malých knihoven Úvahy o možnostech a mezích rozvoje Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod Knihovny v pavučině spolupráce,

Více

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE

LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE LINUX - INSTALACE & KONFIGURACE Školení zaměřené na instalaci a správu systému. Účastník získá praktické znalosti vhodné pro instalaci a správu operačního systému na serveru.

Více

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x

Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Instalace a konfigurace klienta EuroDat verze 3.x Klient je použitelný pro všechny celní režimy 1 Funkce Van operátora spočívá v zprostředkování obousměrného přenosu dat mezi deklarantem a celními úřady.

Více

Srovnání 602Office a 602PC SUITE

Srovnání 602Office a 602PC SUITE - Srovnání a 1 z 6 Srovnání a Následující tabulka slouží k porovnání vlastnosti kancelářských balíků a 602PC SUITE. Nezaměřuje se na základní vlastnosti, společné oběma kancelářským balíkům, nýbrž na pokročilé

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu

WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 WiVo Agenda 2.0 Software pro státní správu WiVo Agenda 2.0 je prostředek pro efektivní správu obsahu zasedání, řízení hlasování a diskuse, tvorbu usnesení a protokolů při zasedání městského

Více

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28

Microsoft Windows 7. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Microsoft Windows 7 Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Microsoft Windows 7 23. října 2011 1 / 28 Osnova 1 Microsoft Corporation 2 Operační systém Windows 7 Základní nastavení Práce se

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor

Prezentace programu. Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku. Výrobce a distributor Max Communicator 9 prezentace 2014 Prezentace programu Tento dokument obsahuje stručný náhled na systém Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 10. dubna

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha

Copyright 2001, COM PLUS CZ a.s., Praha Základní informace: CP Call je CTI (Computer Telephony Integration) aplikace. Jedná se tedy o vzájemné propojení osobního počítače a telefonního přístroje. Je vytvořena podle standardu CSTA (Computer Supported

Více

Advanced Rapid Library zclient 2011. Oldřich Nejezchleba

Advanced Rapid Library zclient 2011. Oldřich Nejezchleba Advanced Rapid Library zclient 2011 Oldřich Nejezchleba Obsah Realizace úloh vybraných z návrhů na vývoj Další vývoj zclienta ExtJS aplikace Vybrané návrhy na vývoj ACQ: přidání nového statusu FAKT, přesun

Více

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz.

Definice OS. Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. OPERAČNÍ SYSTÉMY Definice OS Operační systém je základní programové vybavení počítače, nezbytné pro jeho provoz. Každý počítač má alespoň jeden procesor, paměť, I/O zařízení. Všechny tyto součásti můžeme

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře

Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Příloha 2 - Technická specifikace Digitálního repositáře Strana 1 Hardwarová infrastruktura Návrh řešení musí obsahovat návrh hardwarové infrastruktury. Doporučujeme využít stávající infrastrukturu zadavatele.

Více

Mapový server Marushka. Technický profil

Mapový server Marushka. Technický profil Technický profil Úvodní informace Mapový aplikační server Marushka představuje novou generaci prostředků pro publikaci a využívání dat GIS v prostředí Internetu a intranetu. Je postaven na komponentové

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator

STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator STUDIJNÍ MATERIÁL PRO TECHNICKOU CERTIFIKACI ESET Business Edition, ESET Remote Administrator Vzdálená správa... 2 ESET Remote Administrator Server (ERAS)... 2 Licenční klíč soubor *.LIC... 2 ESET Remote

Více

Docházkový systém Docházka 3000 - Software

Docházkový systém Docházka 3000 - Software Docházkový systém Docházka 3000 - Software - Propracovaný čistě český program Docházka 3000 vyhovující naší legislativě (plus slovenská lokalizace) - Snadná instalace, jednoduché ovládání, možnost síťového

Více