Rozšíření programu centrálního Londýna pro zpoplatnění kongescí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozšíření programu centrálního Londýna pro zpoplatnění kongescí"

Transkript

1 Zprovoznění zóny západního rozšíření se stává skutečností 1 Rozšíření programu centrálního Londýna pro zpoplatnění kongescí Zóna západního rozšíření programu centrálního Londýna pro zpoplatnění kongescí byla uvedena do provozu v souladu s plánem dne 19. února Implementovaný systém představuje technický pokrok vůči svému předchůdci a poskytuje řešení, které by mohlo být zrealizováno v jakémkoliv velkém městě, které má zájem o zpoplatnění všech vozidel, jež přejíždějí přes určitou hranici. Autorem zprávy je David Crawford. Mapa zobrazující navrhovanou oblast zvětšené zóny pro zpoplatnění kongescí a zónu s 90% slevou pro rezidenty Zóna centrálního Londýna se zpoplatněním kongescí (zvětšená) Další zóna s 90% slevou pro rezidenty (beze změny) Podzemní komunikace bez zpoplatňování Oblast otevřeného prostoru Železniční trať West London Rozšíření se vztahuje na většinu londýnských čtvrtí v oblastech Kensington, Chelsea a Westminster (obrázek Transport for London 2007) D ne 19. února 2007 byla uvedena do provozu zóna západního rozšíření (WEZ) programu centrálního Londýna pro zpoplatnění kongescí (CloCCS) trvalo to jen něco málo přes čtyři roky od zahájení původní zóny, která se stala průkopníkem velkoplošného programu pro zpoplatnění uživatelů silničních komunikací (RUC) v Evropě. Systém, který je zrealizován v současné době, představuje technické zdokonalení v porovnání se svým předchůdcem a rovněž hraje dvojí úlohu tím, že napomáhá vyšlapat cestu pro plánovanou nízkoemisní zónu (LEZ) britského hlavního města. Oba systémy pro zpoplatnění kongescí jsou navrženy tak, aby pracovaly jako jediný program. Tyto systémy zachovávají stejná pravidla a platební kanály, nabízejí stejné slevy a využívají zavedený systém pracovního zázemí (BOS) programu CloCCS jako společné podpůrné zařízení. Rozšíření se vztahuje na většinu londýnských čtvrtí v oblastech Kensington, Chelsea a Westminster na západ od původní zóny. Monitorování, které provádí Transport for London (TfL), naznačuje, že na počátku března 2007 došlo v oblasti WEZ k poklesu dopravy o 13 % - což je uprostřed očekávaného rozpětí snížení, jež bylo uváděno jako %. 1

2 Zprovoznění zóny západního rozšíření se stává skutečností 2 Současně s tím nedošlo k nárůstu dopravy v původní oblasti zpoplatnění kongescí což znamená lepší situaci než se předpokládalo při modelování dopravního procesu. Rovněž došlo k drobné celkové změně související s přesunem dopravy na hraniční komunikace vedoucí k rozšířené zóně nebo na bezplatné trasy projíždějící rozšířenou zónou. Úspěšný uchazeč ze dvou soutěžících, tj. společnost Siemens Traffic, získal zakázku ve výši 60 milionů GBP na instalaci a provozování systému do roku V provozním stavu používá WEZ 693 automatických kamer s rozlišením státních poznávacích značek (ANPR) známých pod názvem Spike+, jež jsou dodávány společností PIPS Technology a jsou rozmístěny na 137 lokalitách. Tento systém je v podstatě založen na vynucení obdobně jako původní zóna, ale z technologického hlediska obsahuje určitá významná zjemnění. Původní pole programu CloCCS má na svých venkovních stanicích vždy monochromatickou infračervenou a barevnou přehledovou kameru, které jsou připojeny k centrálnímu pracovišti pomocí analogových obrazových okruhů na bázi vláknové optiky, jež přenášejí příslušné obrazy do procesorů ANPR umístěných v centrálních pracovištích pro dodávání důkazních záznamů do systému BOS. Nový systém používá stejné párování kamer, ale tyto kamery jsou na místě připojeny k modulům digitálního zobrazování ANPR, ukládání dat a šifrování a ke komunikačnímu zařízení na bázi IP. V tomto procesu dochází k vysílání souhrnných záznamů o každém projíždějícím vozidlu přes připojení SDSL k vnitřní stanici WEZ, jež se nachází v datovém středisku což představuje novou koncepci vyvinutou speciálně pro WEZ. Tyto vnitřní stanice monitorují a řídí venkovní stanice a ze souhrnných přehledů, které dostávají, vyvolávají plné důkazní záznamy, jak je požadováno pro průběžné přenosy do systému BOS. Tento nový systém je nyní k dispozici pro využití v jakýchkoliv dalších programech lokálního zpoplatnění, které může TfL dle svého rozhodnutí nainstalovat. Deklarované přínosy zahrnují následující faktory: snížená komunikační potřeba, pokud jde o objem přenesených dat; nižší náklady na komunikační infrastrukturu; menší narušení z pokládky kabelu na bázi vláknové optiky; snazší spojení pro obnovu po případné mimořádné události; flexibilita, pokud jde o umístění datových středisek; prostor pro zdokonalování při přechodu na nové platební metody; prostor pro další služby, například poskytování přesnějších informací o dopravních tocích provozovateli; a snadná budoucí integrace s novými metodami zpoplatnění, jež mohou být zaváděny v budoucnu. Tento poslední bod je zvláště významný v souvislosti s návrhy na přechody k širší a/nebo sofistikovanější implementaci zpoplatnění uživatelů silničních komunikací (RUC), a to jak v oblasti širšího Londýna (kde TfL provedl zkoušky se zdokonalenou technologií), tak v dalších místech po celé Velké Británii. Software, který je implementován v zóně WEZ, je specificky navržen tak, aby podporoval budoucí vývojové trendy při zpoplatňování. Tyto trendy by mohly zahrnovat přechod na podporu systémů elektronického výběru poplatků (EFC), jež budou používat buď speciální komunikační technologii na krátkou vzdálenost (DSRC) známou jako tag-and-beacon nebo družicový poziční systém. TfL v nedávné době nastínil možnou cestu zpočátku dobrovolných zdokonalení, o nichž je přesvědčen, že by mohla vydláždit cestu pro celostátní program zpoplatnění založený na vzdálenosti viz krok č. 2. Výsledkem by tak bylo umožnění dalšího zjemnění procesu zpoplatnění na základě dne, času a směru cesty, jakož i na základě ujeté vzdálenosti, typu vozidla a dalších proměnných vstupujících do procesu. Výsledná flexibilita by pak nabízela významný potenciál pro dynamické řízení dopravy. Implementovaný software je založen na jednotné standardní platformě, zahrnuje zabudované internetové rozhraní, umožňuje komunikaci se standardem GSM a může přijímat aktualizace přes radiový systém. Může podporovat centralizované i decentralizované formy zpracování dat ohledně zpoplatnění, umožňuje několik platebních metod a nabízí otevřená rozhraní pro zabudování služeb s přidanou hodnotou. Podíváme-li se na širší souvislosti, můžeme připomenout tvrzení Petera Prestona ze Siemens Traffic, podle něhož je možno řešení přijaté v zóně WEZ implementovat v jakémkoliv městě, které má zájem o 2

3 Zprovoznění zóny západního rozšíření se stává skutečností 3 zpoplatnění všech vozidel, která přejíždějí určitou hranici. Jestliže bude chtít nějaký orgán vybírat poplatky podle času během dne a/nebo směru jízdy, může být tento systém díky svým schopnostem zpracování dat ze silničních komunikací snadno integrován s nějakým komunikačním řešením typu DSRC. LEZ Navrhovaná nízkoemisní zóna (LEZ) bude fungovat 24 hodin denně, 365 dnů v roce a bude pokrývat celou oblast širšího Londýna, přičemž příslušné hranice budou nakresleny tak, aby v případě potřeby umožňovaly odchýlení pro určité typy vozidel. Konzultační období k tomuto návrhu skončilo v únoru 2007 a během léta 2007 se očekává rozhodnutí o tom, zda postupovat dále v souvislosti s tímto projektem. Cílem je zlepšit úrovně kvality ovzduší, které v současné době patří mezi nejhorší v Evropě, a přiblížit tak město blíže k dosažení britských celostátních cílů a cílů EU v oblasti kvality ovzduší pro rok Strategie je navržena tak, aby došlo ke snížení úrovní znečišťování ovzduší postupným odrazováním od používání nejvíce znečišťujících vozidel v typickém případě se jedná o starší těžká nákladní vozidla (HGV) s dieselovými motory, těžší dodávky, starší dieselové autobusy, autokary a minibusy (včetně těch, jež jsou registrovány v zahraničí) a od jízd s těmito vozidly v britském hlavním městě. Ze současných odhadů vyplývá, že každým rokem zhruba tisíc Londýňanů umírá předčasně a obdobný počet obyvatel Londýna je hospitalizován v důsledku znečišťujících látek, zejména prachových částic a oxidů dusíku. Silniční doprava v Londýně je odpovědná za přibližně dvě třetiny prachových emisí a zhruba dvě pětiny emisí NOx. Vedoucí TfL pro prosazování, John Mason, potvrdil na nedávné konferenci o zpoplatňování uživatelů silničních komunikací v EU v roce 2007, jež se konala v Londýně, že zóna LEZ bude prosazována za použití stejné technologie, jako je ta, která je implementována v zóně WEZ. Bude fungovat jako určitý oblastní program používající kombinaci pevných a mobilních kamerových jednotek kolem hranic širšího Londýna, jakož i uvnitř města. TfL aktivním způsobem zkoumá potenciální hospodárnost širšího využití mobilních jednotek ANPR. Tyto jednotky by fotografovaly státní poznávací značky a dále by prováděly kontrolu údajů o vozidle proti databázi vozidel plnících příslušné normy a vozidel neplnících tyto stanovené normy, pro která by byl placen poplatek, obdobně jako v případě zpoplatnění kongescí. TfL vypracoval návrhy na vedení své vlastní databáze plnících a neplnících vozidel ve Velké Británii za použití stávajících dat z externích zdrojů. V průmyslových kruzích však přetrvávají určité obavy, neboť by podle nich tato databáze měla být sladěna s databází majitelů vozidel DVLA (britská agentura pro řidičské průkazy a registraci vozidel), aby byla zajištěna konzistence dat a záznamů. Jestliže bude daný program zrealizován a nejbližší datum pro tuto realizaci by byl rok 2008 bude to znamenat, že dieselová těžká nákladní vozidla (HGV), autokary a autobusy, jež nebudou splňovat normu minimálního znečišťování, budou okamžitě čelit hrozbě navrhovaného denního poplatku 200 GBP účtovaného při jízdě v dané zóně. Od roku 2010 budou v tomto zpoplatnění zahrnuta též nejtěžší silně znečišťující lehká nákladní vozidla (LGV) a minibusy a tato vozidla budou platit navrhovaný denní poplatek zhruba 100 GBP. Záměrem je, aby tyto úrovně zpoplatnění odradily provozovatele, kteří často jezdí uvnitř širšího Londýna, respektive aby je přiměly zajistit, aby jejich vozidla byla v souladu s příslušnou normou. Sankce za nezaplacení poplatku budou 1000 GBP, respektive 500 GBP, přičemž tyto sankce se budou snižovat o 50 %, pokud k úhradě dojde do 14 dnů. Současné návrhy předpokládají, že nejlehčí LGV téměř výlučně se jedná o dodávky odvozené z konstrukce osobních automobilů budou zpočátku ze zpoplatnění vyloučena, neboť mají emise obdobné jako osobní automobily. Aby bylo možno vydláždit cestu pro zónu LEZ, zavedl starosta Londýna identické revize svých strategií v oblasti dopravy a kvality ovzduší. Tyto strategie budou požadovat, aby těžká nákladní vozidla (HGV), autobusy a autokary splňovaly navrhovanou emisní normu Euro III pro PM10 od roku 2008, přičemž stupeň požadované normy v roce 2012 bude zvýšen na vyšší normu Euro IV pro PM10. Pokud by Evropské společenství stanovilo novou normu, jež se bude vztahovat na super jemné prachové částice nebo PM2.5, bude TfL zvažovat její zahrnutí. 3

4 Zprovoznění zóny západního rozšíření se stává skutečností 4 Celkové normy budou zpočátku stanoveny pouze odkazem na PM10. TfL je však odhodlán i nadále zkoumat další možnosti, včetně případného přidání Euro IV pro oxidy dusíku (NOx). Důvodem pro počáteční vyloučení tohoto kritéria je obava TfL, že v současné době existuje příliš mnoho nevyřešených otázek týkajících se certifikace a zkoušek pro to, aby tato norma mohla v současné době efektivně fungovat. Starosta odmítl argumenty, že by již od samého počátku do tohoto systému měly být zahrnuty též osobní automobily a LGV. Rovněž rozhodl o tom, že rok 2010 není příliš brzy na přechod z normy Euro III na normu Euro IV pro nejvíce znečišťující vozidla typu LGV a minibusy; avšak poměrně vlažně akceptoval názor TfL, že datum pro přechod na Euro IV pro HGV, autobusy a autokary by mělo být posunuto z roku 2010 do roku 2012, aby došlo ke snížení nákladů na zajištění souladu, jimž budou čelit provozovatelé. Rovněž nepřikládá význam riziku, že dojde k přesunu starších vozidel do oblastí mimo širší Londýn, aby se zabránilo dopadu LEZ, přičemž cituje modely TfL, které ukazují, že lokality za hranicí zóny LEZ budou rovněž těžit ze snížení škodlivých emisí z vozidel. Možná cesta od zpoplatnění londýnského centra k celostátnímu systému zpoplatnění uživatelů silničních komunikací? Krok č. Popis Charakteristika 1 Jednoduché zpoplatnění oblasti za použití technologie ANPR Nejsou třeba žádné palubní jednotky (OBU); Umožňuje přístup pro návštěvníky; Umožňuje anonymitu; a Zpoplatnění oblasti by mohlo pokrývat centra nebo trasy trpící 2 Zajištění variabilního zpoplatnění podle času během dne, přičemž DSCR slouží jako další způsob platby 3 Zajištění zpoplatnění podle vzdálenosti s podporou družicového pozičního systému, opět jako další způsob platby 4 Několikanásobný program zpoplatnění založený na dobrovolném přijímání systému kongescemi Použití OBU není povinné řidiči stále ještě mohou platit oblastní poplatky anonymním způsobem; Flexibilnější zpoplatnění vzhledem k motivaci přijímat daný systém; a Větší pohodlí pro uživatele, zejména ty uživatele, kteří využívají více než jeden program zpoplatnění (tj. zajištění interoperability) Prostor pro rozšířené používání stávajících OBU; a Ještě flexibilnější zpoplatnění, které bude úžeji spojeno s využitím, motivace přijímat daný systém Dobrovolné využívání potenciálu nabídek zpoplatnění podle vzdálenosti z hlediska času, pro přechod k hromadnému využití po celé zemi 4

5 Zprovoznění zóny západního rozšíření se stává skutečností 5 ZPOPLATNĚNÍ KONGESCÍ V LONDÝNĚ Zpoplatnění kongescí v centrálním Londýně začalo fungovat 17. února 2003 na úrovni poplatku 5 GBP (7,30 EUR) denně za řízení nebo parkování vozidla ve zpoplatněné zóně v době mezi 7:00 a 18:30 hod. od pondělí do pátku. Poplatek se zvýšil na 8 GBP (11,80 EUR) denně v červenci 2005, aby jak uvádí TfL bylo možno zachovat přínosy tohoto programu a dále na nich stavět. V červnu 2006 došlo k zavedení možnosti platby následující den, která umožňuje řidičům, kteří nezaplatí poplatek do 22:00 hod. daného dne, aby zabránili uvalení pokuty zaplacením 10 GBP (14,70 EUR) do půlnoci následujícího zpoplatněného dne. Zprovoznění zóny WEZ rovněž vedlo k zavedení dřívějšího konce zpoplatnění (18:00 hod), který byl zrealizován na žádost zábavních podniků v centrálním Londýně. Ve finančním roce 2005/2006 dosáhly investice pocházející z výnosů zpoplatnění z původní zóny celkové výše 122 milionů GBP (179 mil. EUR). Z této částky šlo 100 milionů GBP (147 milionů EUR) na zlepšení autobusové sítě, 14 milionů GBP (20,6 milionů EUR) na zlepšení kvality silničních komunikací, 4 miliony GBP (5,9 milionů EUR) na zařízení pro pěší a cyklistickou dopravu a 4 miliony GBP byly směrovány na bezpečnost silničních komunikací. TfL tvrdí, že zpoplatnění v původní zóně již snížilo počet automobilů o denně, což vedlo k omezení zpoždění způsobených dopravními zácpami o přibližně 30 %, snížení emisí CO 2 o 16 %, zvýšení průměrné jízdní rychlosti o 21 % a tyto ukazatele vedly k tomu, že počet dopravních nehod se za rok snížil o 70, a též přispěly k prudkému nárůstu cyklistické dopravy. Název originálu: Technology leaps from WEZ to LEZ Zdroj: TEC, duben 2007, s Překlad: Petr Zavadil Jazyková korektura: ODIS 5

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. Na cestě k nové kultuře městské mobility

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZELENÁ KNIHA. Na cestě k nové kultuře městské mobility CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.9.2007 KOM(2007) 551 ZELENÁ KNIHA Na cestě k nové kultuře městské mobility CS CS OBSAH 1. Úvod... 3 2. Řešení problému... 5 2.1 Na cestě k městům

Více

Dopravní telematika - systém pro řešení dopravních kongescí v Yorku

Dopravní telematika - systém pro řešení dopravních kongescí v Yorku Dopravní telematika - systém pro řešení dopravních kongescí v Yorku Peter Evely, z yorkské městské rady York byl založen před více než dvěma tisíci lety a jeho historie byla silně ovlivněna Římany, kteří

Více

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ V EVROPĚ

VYBÍRÁNÍ POPLATKŮ V EVROPĚ Komise Evropských společenství Brusel 21.12.1998 COM (1998) 795 final Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru pro regiony K INTEROPERABILITĚ SYSTÉMŮ ELEKTRONICKÉHO

Více

M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání

M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání M21 - telematická služba mobility pro dojíždění do zaměstnání Jürgen Holzwarth, ministerstvo životního prostředí a základních otázek dopravy v dopravní politice Alfred Biesinger a Torsten Funke, Daimler-Chrysler

Více

Cenové signály dopravy

Cenové signály dopravy Technická zpráva č. 3/2004 Cenové signály dopravy Monitorování změn, k nimž dochází u cen dopravy v Evropě a u politiky výběru poplatků v rámci mechanismu TERM Evropská agentura pro životní prostředí 1

Více

Analýza silniční nákladní dopravy

Analýza silniční nákladní dopravy Analýza silniční nákladní dopravy Studie zpracovaná pro Zelený kruh Praha, 3. 5. 2005 Zpracovali: Vojtěch Máca a Hana Foltýnová Centrum pro otázky životního prostředí UK v Praze U Kříže 8 158 00 Praha

Více

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. K integrovanému evropskému železničnímu prostoru

SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. K integrovanému evropskému železničnímu prostoru KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 23. 1. 2002 KOM(2002)18, v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU K integrovanému evropskému železničnímu prostoru SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU

Více

Analýza potřebnosti zavedení systému plošného monitorovacího systému na základě GPS dat v podmínkách ČR

Analýza potřebnosti zavedení systému plošného monitorovacího systému na základě GPS dat v podmínkách ČR Analýza potřebnosti zavedení systému plošného monitorovacího systému na základě GPS dat v podmínkách ČR Obsah Přehled dosavadních aktivit...3 Současný stav...5 Monitorovací systémy a distribuce dat...5

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 22.6.2006 KOM(2006) 314 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Evropa v pohybu Udržitelná mobilita pro náš kontinent Přezkum Bílé knihy

Více

Integrované cestovní informační středisko

Integrované cestovní informační středisko Integrované cestovní informační středisko John D Arcy a Pete Davis, městská rada Bristolu Městská rada Bristolu ukázala ochotu zkoumat, experimentovat a vyzkoušet ve svém městě celou řadu nových iniciativ

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Inteligentní dopravní systémy Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1.

Více

ABY SE VE MĚSTĚ DALO DÝCHAT

ABY SE VE MĚSTĚ DALO DÝCHAT Miroslav Patrik a Miroslav Šuta ABY SE VE MĚSTĚ DALO DÝCHAT Příklady efektivních opatření ke zlepšení kvality ovzduší 1 Úvod /6 2 Organizač ní opatření /10 2.1 Nízkoemisní zóny /10 2.1.1 Švédsko /11 2.1.2

Více

Londýn 2012 a železnice

Londýn 2012 a železnice Londýn 2012 a železnice Železnice jsou ústředním bodem prací spojených s přípravou na olympijské a paralympijské hry, jež se budou v Londýně konat v roce 2012, jak vysvětluje Janet Goodland, ředitelka

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16.12.2008 KOM(2008) 887 v konečném znění 2008/0263 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterou se stanoví rámec pro zavedení inteligentních

Více

BÍLÁ KNIHA. Plán jednotného evropského dopravního prostoru vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje

BÍLÁ KNIHA. Plán jednotného evropského dopravního prostoru vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2011 KOM(2011) 144 v konečném znění BÍLÁ KNIHA Plán jednotného evropského dopravního prostoru vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího

Více

Návrh na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vytvoření Evropské železniční agentury. (návrh předložený Komisí)

Návrh na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o vytvoření Evropské železniční agentury. (návrh předložený Komisí) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 23. 1. 2002 KOM(2002) 23, v konečném znění 2002/0024 (COD) Návrh na NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vytvoření Evropské železniční agentury (návrh předložený

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ A EKONOMICKÉ POSOUZENÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ A EKONOMICKÉ POSOUZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ A EKONOMICKÉ POSOUZENÍ OPATŘENÍ PODPORY ČISTÝCH VOZIDEL VE MĚSTECH Clean City Závěrečná zpráva Leden 2011 Identifikační údaje projektu Přidělené evidenční označení projektu: CG912-083-190

Více

CARS 21. Konkurenceschopný automobilový regulační systém pro 21. století. Závěrečná zpráva. Evropská komise

CARS 21. Konkurenceschopný automobilový regulační systém pro 21. století. Závěrečná zpráva. Evropská komise CARS 21 Konkurenceschopný automobilový regulační systém pro 21. století Závěrečná zpráva Evropská komise CARS 21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA OBSAH SHRNUJÍCÍ PŘEHLED...3 ÚVOD...6 KONKURENCESCHOPNOST EVROPSKÉHO AUTOMOBILOVÉHO

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Vazba elektronického mýtného na IS v dopravě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY. Vazba elektronického mýtného na IS v dopravě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Vazba elektronického mýtného na IS v dopravě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Jan Kárych Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Vazba

Více

Analýza logistických technologií v nákladní dopravě. EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení

Analýza logistických technologií v nákladní dopravě. EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza logistických technologií v nákladní

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

Přenosové programy pro inteligentní dopravní systémy (ITS)

Přenosové programy pro inteligentní dopravní systémy (ITS) Přenosové programy pro inteligentní dopravní systémy (ITS) Bob Herritty, ředitel prodeje pro soukromý trh, Alcatel, vysvětluje, že inteligentní dopravní systémy mají základní klíčovou podmínku vysoce spolehlivou,

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Cena, kterou stojí. za to platit. v EU. Průvodce novými pravidly mýtného pro nákladní automobilovou dopravu

Cena, kterou stojí. za to platit. v EU. Průvodce novými pravidly mýtného pro nákladní automobilovou dopravu Cena, kterou stojí za to platit Průvodce novými pravidly mýtného pro nákladní automobilovou dopravu v EU Cena, kterou stojí za to platit Průvodce novými pravidly mýtného pro nákladní automobilovou dopravu

Více

Souhrnná zpráva NÁVRH

Souhrnná zpráva NÁVRH Souhrnná zpráva NÁVRH Vrcholová schůzka esafety s veřejnými orgány Brusel, 27. září 2004 Právní upozornění vydané Komisí Evropských společenství: Tato zpráva byla vypracována pracovními skupinami esafety

Více

Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily?

Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily? Dojíždění do zaměstnání: změní lidé svůj návyk na osobní automobily? S. Kingham, J. Dickinson, S. Copsey Tento materiál se zabývá zkoumáním toho, jak zaměstnanci vnímají výběr svého druhu dopravy pro cesty

Více

BESTUFS. Praktický průvodce nákladní dopravou ve městech metodická příručka

BESTUFS. Praktický průvodce nákladní dopravou ve městech metodická příručka BESTUFS Praktický průvodce nákladní dopravou ve městech metodická příručka Administrativní centrum BESTUFS NEA Transport research and training P.O. Box 1969 2280 DZ Rijswijk Nizozemsko E-mail: bestufs@nea.nl

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 02 Zpráva představenstva 02 Zpráva představenstva Skupina Telefónica O2 Czech Republic Přehled skupiny a hlavní změny v roce 2010 Skupinu Telefónica O2 Czech Republic (skupina Telefónica O2) tvoří společnost

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Techno.1ogie

Výroční zpráva za rok 2013. Techno.1ogie Výroční zpráva za rok 2013 Techno.1ogie Poznámka: Telefónica Czech Republic, a.s., dále také jen Telefónica CR nebo Společnost skupina Telefónica dále také jen Telefónica skupina Telefónica Czech Republic

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.2.2006 KOM(2006) 59 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ o iniciativě

Více