Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Lukáš Kropík Pozice: PR manažer Tel: Mob: Odvody na pojistné v Česku jsou jedny z nejvyšších na světě Praha, 24. února 2014 Vedlejší náklady na pracovní sílu, tedy pojistné na sociální zabezpečení, patří v České republice k nejvyšším na světě. Zatímco v případě průměrné měsíční mzdy se Česká republika drží ve srovnání s ostatními zeměmi v prostřední části žebříčku, s nárůstem mzdy její pozice výrazně klesá. Při příjmech okolo 50 tisíc měsíčně je jednou z nejdražších zemí, v těsné blízkosti Slovenska, Estonska a Belgie. Naproti tomu celkové odvody podnikatelů jsou v Česku jedny z nejnižších. U vysokých příjmových skupin se navíc projevuje chybějící maximální základ pojistného na zdravotní pojištění. Vyplývá to z nejnovější studie společnosti Deloitte (Social Security Around the World), která sledovala náklady na pojistné na sociální zabezpečení a čistou mzdu zaměstnanců v 36 státech světa, s nimiž má Česká republiky časté obchodní styky (státy Evropské unie, Švýcarsko, Norsko, Rusko, Čína, Malajsie, Ukrajina, Hong Kong a USA). Například vedlejší náklady zaměstnavatele na zaměstnance ve Velké Británii, ale také na Maltě nebo Kypru jsou u příjmů kolem 50 tisíc měsíčně méně než čtvrtinové. Na rozdíl od většiny zemí musejí totiž v Česku odvádět zaměstnavatelé státu významně vyšší pojistné, než kolik si na své zabezpečení přispívá sám zaměstnanec, uvedla k výsledkům studie Lucie Rytířová, manažerka v daňovém oddělení společnosti Deloitte a dodala: Pojistné odváděné zaměstnavatelem je 34 %, z toho je navíc celých 9 % neomezeno maximální výší. Čeští zaměstnavatelé si proto pořádně rozmýšlejí, zda zaměstnat nové lidi nebo zvýšit mzdy, protože každá koruna hrubé mzdy zaměstnance je stojí více než o třetinu víc. Podnikatelé platí na svém pojištění výrazně méně. Porovnáme-li příjmy (respektive zisk) na úrovni průměrné mzdy, odvedou podnikatelé v Česku po Rusku a Bulharsku nejméně. Současné sazby pojistného osob samostatně výdělečně činných (zjednodušeně podnikatelů) jsou přitom poměrně vysoké: 13,5 % pojistného na zdravotní pojištění a 29,2 % pojistného na sociální zabezpečení. Nicméně základem pro pojistné je pouze polovina čistého zisku. Podnikatel si může tuto částku libovolně navýšit (až do maximálního základu), ti, kteří to udělají, jsou stále výjimkou. Pokud vezmeme v úvahu ještě neflexibilní a komplikovaný zákoník práce, nerespektující dnešní situaci na pracovním trhu, není se čemu divit, že zaměstnavatelé obcházejí předpisy a najímají si živnostníky na takzvaný švarcsystém, uvedl Pavel Šnobl, manažer v daňovém oddělení společnosti Deloitte.

2 Strana 2 ze 6 Přestože díky tzv. švarcsystému je odměňování mnohdy nelegálním obcházením zákonných pravidel, v některých případech zaměstnanci volí řešení, kterým přechází na volnou nohu, tedy, že na nezávislé bázi spolupracují s několika společnostmi. Jsou-li splněny podmínky stanovené pracovně-právní a daňovou legislativou a modifikované mnoha soudními rozsudky, nemohou úřady v těchto případech nic namítat. Podnikatelé by si však měli uvědomit, že nízké pojistné v současnosti znamená nízké dávky v budoucnu a spořit si prostředky na horší časy jiným způsobem. Výsledky studie v jednotlivých zemí Nejdražším státem je podle studie Švédsko, díky vysoké průměrné mzdě je zaměstnávání nákladné také v Lucembursku. Na druhé straně stojí Rumunsko, Bulharsko, Čína a Rusko. Ačkoliv údaj o průměrné mzdě není dostupný (a srovnatelný) ze všech států, zajímavý je rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší průměrnou mzdou, a to mezi Norskem a Bulharskem ( eur ročně, tedy téměř eur měsíčně). Slovensko a Česká republika se řadí k nejdražším státům z pohledu celkových nákladů zaměstnavatele k průměrné hrubé mzdě zaměstnance, následuje je Estonsko a některé provincie Číny. Spíš než vedlejší náklady v podobě pojistného je v těchto případech rozhodující úroveň ekonomiky, která určuje výši průměrné mzdy. V Bulharsku například stojí firmu průměrný zaměstnanec 476 eur měsíčně. Zajímavé je také srovnání Česka a Slovenska v nákladech na průměrného zaměstnance je Česká republika o dvě příčky dražší než Slovensko. Většina z toho jde však na vrub pojistného (čistá mzda českého zaměstnance je vyšší pouze o několik eur). Porovnáváme-li sazby pojistného, musíme mít na paměti, že struktura odvodů do státního rozpočtu je v každém státě jiná, upozornila Maria Minárová, manažerka v daňovém oddělení společnosti Deloitte a doplnila: Například v Dánsku je povinné pojistné velmi nízké, protože je většina dávek financována z daní, které jsou naopak vyšší než jinde. Velká Británie je zase specifická tím, že státní systém zaručuje jen základní prostředky pro živobytí. Zaměstnanci musí proto hledat jiné způsoby, jak získat dostatečné finance na stáří. Oblíbeným řešením jsou v těchto případech zaměstnanecké penzijní fondy, financované částečně zaměstnavatelem. Rozdíly jsou také ve vymezení okruhu účastníků pojištění a jejich povinností. Zatímco v České republice jsou členové statutárních orgánů posuzováni stejně jako zaměstnanci, v Německu se jejich postavení liší podle jejich účasti ve společnosti. V Polsku jsou jednatelé za určitých podmínek úplně vyňati z povinného pojištění, připomněla Lucie Rytířová. Tyto rozdíly mohou při mezinárodních činnostech komplikovat určení systému, do něhož by dotyčná osoba měla platit pojistné. Ne všude také platí, že pojistnému podléhá veškeré poskytnuté plnění. Ve Francii je například od pojistného osvobozen příspěvek zaměstnavatele na školné pro děti zaměstnanců, v Litvě roční odměny, ve Slovinsku příspěvek za odloučení od rodiny.

3 Strana 3 ze 6 Poměr nákladů zaměstnavatele ke mzdě ve vybraných zemích EU Poměr nákladů zaměstnavatele ke mzdě eur do 15 %: Bulharsko, Irsko, Kypr, Lucembursko, Malta, Norsko a Velká Británie Poměr nákladů zaměstnavatele ke mzdě eur od 15 % - 25 %: Chorvatsko, Finsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovinsko a Švýcarsko Poměr nákladů zaměstnavatele ke mzdě eur nad 25 %: Česká republika, Belgie, Estonsko, Francie, Itálie, Maďarsko, Litva, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Rumunsko a Řecko 5 zemí EU s nejvyššími náklady zaměstnavatele na pojistné při průměrné mzdě: 1. Švédsko 2. Itálie 3. Finsko 4. Norsko 5. Lucembursko 5 zemí EU s nejnižšími náklady zaměstnavatele na pojistné při mzdě 25,000 EUR ročně: 1. Dánsko 2. Velká Británie 3. Malta 4. Bulharsko 5. Kypr Zdroj: Deloitte International Social Security Survey 2013

4 Strana 4 ze 6 Přehled výše pojistného zaměstnavatele Poznámka: Každá země má dle lokální legislativy určený způsob výpočtu, vyměřovacího základu, aplikovatelných limitu atd. Níže uvádíme pouze celkové sazby, které jsou v jednotlivých zemích aplikovatelné. Země Sazby pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění odváděného zaměstnavatelem Belgie 35 % Bulharsko 17,8 % - 18,5% Česká republika 34 % Čína - Peking 32,3 % - 33,8% Čína - Schenzen 22,7 % - 24,8 % Čína - Tianjin 33,3 % - 34,8 % Dánsko eur/rok Estonsko 34 % Finsko 21,16 % - 26,66 % Francie 45 % Hong Kong 5 % Chorvatsko 28,2 % Irsko 10,75 % Itálie 29,86 % Kypr 10,50 % Litva 30,98 % Lotyšsko 24,09 % Lucembursko 12,43 % - 14,90 % Maďarsko 28,50 % Malajsie 12% - 13% Malta 10 % Německo 19,275 % Nizozemí 9,63 % Norsko 16,10 % Polsko 19,48 % - 22,67 %

5 Strana 5 ze 6 Portugalsko 23,75 % Rakousko 21,83 % Rumunsko 27,75 % - 38,75 % Rusko 35,3 % - 43,6 % Řecko 27,46 % Slovensko 35,20 % Slovinsko 23,19 % Španělsko 29,9 % Švédsko 31,42 % Švýcarsko 7,55 % Ukrajina 36,3 % - 49,7 % USA 7,65 % Velká Británie 13,8 % Jak je vidět z údajů v tabulce, musejí zaměstnavatelé ze své kapsy vydat vedle nákladů na mzdy a další odměny zaměstnancům ještě významné další částky v podobě pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které jdou do státního rozpočtu (resp. do rozpočtů příslušných povinných fondů či pojišťoven). Tyto celkové náklady jsou pak rozhodující pro investory při rozhodování o umístění nových investičních projektů. Ačkoliv má Česká republika oproti jiným státům nesporné výhody v podobě vhodného umístění uprostřed Evropy a kvalifikované pracovní síly, vysoké vedlejší náklady práce ji významně znevýhodňují. Připočte-li se k nim dlouhodobá legislativní nejistota kvůli neustále se měnícím daňovým a dalším předpisům, není se co divit, že si investoři mnohdy zvolí jiný stát, upozornila Lucie Rytířová. K popularitě České republiky z pohledu nákladů na vysoce kvalifikované pracovníky přispělo před pár lety zavedení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné. U zaměstnanců s vyššími příjmy se díky němu Česká republika drží ve spodní části žebříčku odváděného pojistného. Bohužel zrušení maxima pro pojistné na zdravotní pojištění tuto pozici zhoršilo od 1. ledna 2016 by však jeho opětovné zavedení mohlo celkové náklady znovu snížit. Odváděné pojistné je přitom jen jedna strana systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění; neméně důležité je, co za zaplacenou částku zaměstnanci dostanou. Kvůli různorodosti systémů v jednotlivých státech není možné jednoduché srovnání, stojí však zato připomenout, že české dávky jsou v porovnání s ostatními evropskými státy relativně nízké; mnohé z nich mají stanovené maximum (např. nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství nebo podpora v nezaměstnanosti), případně jsou díky přepočtu zohledňovaných příjmů výrazně nivelizované (např. starobní důchody).

6 Strana 6 ze 6 I v této oblasti jsou kladeny velké požadavky na zaměstnavatele, jednak z administrativního pohledu (zaměstnavatelé musejí měsíčně a ročně vyplňovat mnoho formulářů, některé s opakujícími se údaji), jednak z pohledu nákladů: první dva týdny nemoci vyplácí zaměstnanci náhradu mzdy zaměstnavatel ze svých prostředků. U zdravotního pojištění je situace v České republice příznivější, jelikož zdejší státní zdravotní systém poskytuje rozsáhlou zdravotní péči již v rámci standardů. Spoluúčast pojištěnců je přitom naprosto zanedbatelná. Bez ohledu na zaplacené pojistné tak dostanou v České republice všechny pojištěné osoby kvalitní a komplexní zdravotní péči, což v mnoha jiných státech rozhodně není samozřejmostí. Vysokým nákladům na zaměstnance v České republice se někteří zaměstnavatelé brání fiktivním vyplácením pouze minimální odměny (např. ve výši minimální mzdy, dnes Kč měsíčně), přičemž zbývající část vyplácí zaměstnanci na ruku. Stejně jako u podnikatelů jsou i v tomto případě nízké odvody kompenzovány nízkými dávkami v budoucnu, tito napůl černí zaměstnanci by si proto měli také odkládat část úspor na dobu, kdy nebudou výdělečně činní. Deloitte označuje jednu či více společností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britské privátní společnosti s ručením omezeným zárukou, a jejích členských firem. Každá z těchto firem představuje samostatný a nezávislý právní subjekt. Podrobný popis právní struktury společnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jejích členských firem je uveden na adrese Společnost Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, poradenství a finančního poradenství klientům v celé řadě odvětví veřejného a soukromého sektoru. Díky globálně propojené síti členských firem ve více než 150 zemích má Deloitte světové možnosti i hlubokou znalost místního prostředí, a může tak pomáhat svým klientům k úspěchu na všech místech jejich působnosti. Přibližně odborníků usiluje o to, aby se společnost Deloitte stala standardem nejvyšší kvality Deloitte Česká republika

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014

Květen 2014. Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Květen 2014 Srovnávací imigrační studie 2013 2014 Obsah Úvod 3 Zvláštní imigrační programy pro vysoce kvalifikované pracovníky 4 Česká republika 15 2 Úvod Předmětem studie je srovnání imigračních programů

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR

Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Srovnávací analýza situace v Nizozemsku a ČR v oblasti podpory zaměstnávání osob starších 50 let a využitelnosti nástrojů podpory v ČR Název projektu: JOB after 50 - DUTCH MIRACLE Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00406

Více

Důchodové pojištění v ČR a jiných státech. Zuzana Minaříková

Důchodové pojištění v ČR a jiných státech. Zuzana Minaříková Důchodové pojištění v ČR a jiných státech Zuzana Minaříková Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 2 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 3 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Komparace systému zdanění mezd v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Andrea Chlupová

Komparace systému zdanění mezd v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Andrea Chlupová Komparace systému zdanění mezd v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie Andrea Chlupová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je komparace systému zdanění mezd z pohledu

Více

GENERALI TOP TALENT 2007

GENERALI TOP TALENT 2007 Návrh koncepce penzijní reformy v ČR Jan Krejsa ÚVOD... 3 NUTNOST REFORMY... 4 Demografický vývoj... 4 Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí... 5 Mezinárodní závazky... 6 IDEÁLNÍ DŮCHODOVÝ SYSTÉM?...

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3

O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3 O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3 Rozhodnutí MPSV o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně... str. 6 Možnost

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Mzdové účetnictví Bc. Jana Kubištová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást

Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást Průzkum názorů finančních ředitelů Česká Červenec 2013 2 Pohled na finanční situaci firem a rozsah nejistot, kterým čelí, naznačuje možnost, že vysoká míra nejistoty je firmami akceptována jako součást

Více

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva

Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Vliv nových forem zaměstnávání v ČR a zemích EU na vývoj pracovního práva Markéta Nekolová VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša,

Více

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Česká republika je součástí Evropské unie, v níž se jako jeden z hlavních principů uplatňuje svoboda volného pohybu osob, mohou k nám

Více

Minimální mzda v ČR a EU

Minimální mzda v ČR a EU Srpen 2013 Speciální analýzy Minimální mzda v ČR a EU Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a,b 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Osobní daně v Evropské unii

Osobní daně v Evropské unii Speciální analýzy květen 2013 Osobní daně v Evropské unii Tomáš Kozelský EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 EU 140 OFFICE 00 Praha 4 Česká tel.: +420 spořitelna,

Více

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VLIVU DAŇOVÉ A DOTAČNÍ POLITIKY STÁTU NA SNÍŽENÍ NEZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE Jiřina Krajčová 1, Viola Šebestíková 2, Veronika Křelinová 3, Pavla Vanduchová 4, Vlastimil Beran 5 1 Vysoká

Více

Daň z příjmů právnických osob, její průběh a srovnání se zahraničím. Patricie Náplavová

Daň z příjmů právnických osob, její průběh a srovnání se zahraničím. Patricie Náplavová Daň z příjmů právnických osob, její průběh a srovnání se zahraničím Patricie Náplavová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na porovnání sazby daně z příjmů právnických osob

Více

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Minimální mzda. Vypracovala: Petra Wernerová

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta. Katedra ekonomiky. Bakalářská práce. Minimální mzda. Vypracovala: Petra Wernerová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Bakalářská práce Minimální mzda Vypracovala: Petra Wernerová Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Faltová Leitmanová, CSc. České

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ daň z příjmů a pojištění mezinárodní smlouvy pravidla EU podrobné případové studie 1. vydání edice

Více

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech

Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech Mezinárodní přehled stavu a reforem nemocenského pojištění v členských státech Evropské unie a kandidátských státech (závěrečná zpráva) Iva Chvátalová VÚPSV květen 2003 Obsah Úvod 1. Dávky v nemoci a mateřství

Více

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU

KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU KLÍČOVÉ ASPEKTY INSTITUTU MINIMÁLNÍ MZDY V PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY S KOMPARACÍ ÚROVNĚ MINIMÁLNÍ MZDY V ZEMÍCH EU THE KEY ASPECTS OF MINIMAL WAGE INSTITUTION IN THE CZECH REPUBLIC CONDITIONS WITH THE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Důchodová diferenciace v ČR, v čase, podle krajů Differentiation of pensions in the Czech Republic, in time, by regions Bc. Marie Kinštová

Více

JAK PŘILÁKAT INVESTICE?

JAK PŘILÁKAT INVESTICE? Diskuzní sešit pro debatu VOLBY 213: JAK PŘILÁKAT INVESTICE? 15. října 213, Malostranská beseda Jak udržet stávající investory a na co nalákat nové? Může nižší zdanění kapitálu zvýšit zájem o investování

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh daňové optimalizace společnosti provozující výrobny elektrické energie z obnovitelných zdrojů Renewable electricity producer s income

Více

Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému

Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému (tento materiál byl dne 22.12.2003 předložen vládě, která ho projednala dne 7.1.2004) MPSV ČR PROSINEC 2003 OBSAH Ú V O D... 1 I. Rámec reformních

Více