Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3"

Transkript

1 Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 Představujeme Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění s plnou ochranou vložené investice ke dni konce pojištění a potenciálem zajímavého výnosu a současně se pojistit pro případ smrti následkem úrazu. Podkladovým aktivem je investiční certifikát, který je nabízen v rámci životního pojištění. Klient má prostřednictvím tohoto investičního nástroje možnost participovat na vývoji evropského akciového indexu Euro Stoxx 50. Životní pojištění Maximal Invest Evropského růstu s bonusem 3 obsahuje pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše Kč. Pojištění nabízíme s jednorázovým pojistným již od Kč. Hlavní výhody Zajištění návratnosti 102,5 % investované částky ke konci pojištění za podmínek uvedených dále v tomto dokumentu. Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků. Možnost snížení daňového základu až o Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné smlouvy bez možnosti výběrů z hodnoty pojištění. Pojištění pro případ smrti následkem úrazu zdarma až do výše Kč. Před uzavřením pojištění doporučujeme seznámit se s riziky na straně 5 a podmínkami podkladového investičního certifikátu na stranách 2 až 4. Emitent podkladového investičního certifikátu nevyjadřuje ve vztahu k akciím, které tvoří index Euro Stoxx 50, jakékoliv investiční doporučení. Možnosti výnosu Maximální výnos pojištění: 12,5 % (za celou pojistnou dobu). Minimální výnos pojištění: 2,5 % (za celou pojistnou dobu). Ke dni konce pojištění bude vyplaceno: 1. bude-li Konečná hodnota indexu Euro Stoxx 50 (stanovená jako průměr pěti po sobě jdoucích dnů) vyšší než Počáteční hodnota indexu (stanovená jako průměr pěti po sobě jdoucích dnů), bude vyplacena investovaná částka a výnos. Výnos činí 2,5 % plus 50 % procentního nárůstu indexu Euro Stoxx 50. Maximální možný výnos je 12,5 % za celou pojistnou dobu, tj. 5 let. Toto maximum je dosaženo v případě růstu indexu Euro Stoxx 50 o více než 20 %. 2. bude-li Konečná hodnota indexu Euro Stoxx 50 nižší nebo rovna Počáteční hodnotě Indexu, bude vyplaceno 102,5 % investované částky. Výnosy nezohledňují poplatky a daně. Investicí / investovanou částkou se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní (alokační) poplatek. Výnos ke dni konce pojištění Hodnota při splatnosti/ke dni konce pojištění 112,5 % 102,5 % % 120 % Výkonnost indexu v % Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 2, 3, 4 a 5. 1

2 Pro koho je pojištění vhodné? Pojištění je určeno pro klienty s investičním profilem: vyvážený a vyšší. Pokud máte jiný investiční profil a využíváte portfoliový způsob investičního poradenství, tento produkt pro vás může být vhodný jako součást portfolia finančních produktů. Pro více informací se obraťte na svého bankovního poradce. Produktové skóre: konzervativní vyvážený růstový dynamický Detailní informace o významu Produktového skóre, způsobu jeho výpočtu a aktualizaci naleznete na nebo získáte u svého bankovního poradce. Daně Výnosy z životního pojištění, částečný odkup v době trvání pojistné smlouvy (příjem z pojištění osob, které není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy) i odkupné vyplacené při předčasném zániku pojistné smlouvy podléhají zvláštní sazbě daně odváděné srážkou na straně pojistitele, jejíž výše je dána zákonem a aktuálně činí 15 %. Parametry pojištění Typ Upisovací období Investiční životní pojištění (může být ukončeno i dříve) Počátek pojištění (pojistné musí být zaplaceno do ) Pojistná doba Konec pojištění/splatnost podkladového investičního certifikátu Minimální pojistné Měna Vstupní (alokační) poplatky Výstupní poplatky Produktové skóre Dostupnost 5 let CZK (jedna podílová jednotka = 100 CZK) CZK 1 % z jednorázového pojistného 0 % na konci pojištění, 1 % z hodnoty výplaty před koncem pojištění 3 na stupnici 1 (nízké) do 7 (vysoké) Vhodný pro klienty s investičním profilem: vyvážený a vyšší Kdykoli v průběhu trvání pojištění může klient vypovědět pojištění (podepsat žádost o odkup). Smlouva zanikne po uplynutí 15denní lhůty k nejbližšímu pracovnímu dni. Klient obdrží do 5 pracovních dnů od ČSOB Pojišťovny odkupné ve výši hodnoty pojištění vytvořené ke dni zániku pojištění snížené o výstupní poplatek a případnou srážkovou daň. Parametry podkladového aktiva Emitent Rating Emitenta S&P A Moody s A2 Datum emise Den expirace Československá obchodní banka, a. s. ( ČSOB ) Investiční certifikáty (dále jen Investiční certifikáty ) budou vydány v rámci neveřejného programu/emise investičních certifikátů ČSOB. Informační materiál, jehož součástí jsou společné emisní podmínky a Emisní dodatek vypracovaný pro tuto emisi, budou osloveným investorům k dispozici v sídle ČSOB. Dny stanovení Počáteční hodnoty indexu , , , , Dny stanovení Konečné hodnoty indexu , , , , Počáteční hodnota indexu Konečná hodnota indexu Stanovena jako prostý aritmetický průměr Oficiálních uzavíracích hodnot Indexu (Closing level) platných a zveřejněných v systému Reuters <RIC (Reuters Instrument Code): STOXX50E> ve Dnech stanovení Počáteční hodnoty Indexu Stanovena jako prostý aritmetický průměr Oficiálních uzavíracích hodnot Indexu (Closing level) platných a zveřejněných v systému Reuters <RIC (Reuters Instrument Code): STOXX50E> ve Dnech stanovení Konečné hodnoty Indexu Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 3, 4 a 5. 2

3 Index Eurostoxx 50 <RIC: STOXX50E> Euro Stoxx 50 je vážený akciový index, který je tvořen výhradně akciemi emitovanými v členských zemích eurozóny (Belgie, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Řecko a Španělsko). Původní hodnota tohoto indexu byla a byla vypočtena na základě podkladových kurzů k Hlavním cílem indexu je být trvalým ukazatelem trendů obchodování na evropských burzách. Složení indexu k Ticker Název Váha v % SAN FP Equity Sanofi 5,10 BAYN GY Equity Bayer AG 4,73 FP FP Equity TOTAL SA 4,63 SAN SQ Equity Banco Santander SA 4,09 ABI BB Equity Anheuser-Busch InBev NV 3,83 DAI GY Equity Daimler AG 3,56 BAS GY Equity BASF SE 3,17 SIE GY Equity Siemens AG 3,16 ALV GY Equity Allianz SE 3,05 BNP FP Equity BNP Paribas SA 2,79 UNA NA Equity Unilever NV 2,79 SAP GY Equity SAP SE 2,75 INGA NA Equity ING Groep NV 2,63 TEF SQ Equity Telefonica SA 2,61 BBVA SQ Equity Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,56 DTE GY Equity Deutsche Telekom AG 2,28 CS FP Equity AXA SA 2,22 ISP IM Equity Intesa Sanpaolo SpA 2,21 MC FP Equity LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,97 ENI IM Equity Eni SpA 1,86 OR FP Equity L'Oreal SA 1,81 AI FP Equity Air Liquide SA 1,76 DBK GY Equity Deutsche Bank AG 1,74 SU FP Equity Schneider Electric SE 1,63 BN FP Equity Danone SA 1,62 AIR FP Equity Airbus Group SE 1,61 GLE FP Equity Societe Generale SA 1,59 IBE SQ Equity Iberdrola SA 1,58 UCG IM Equity UniCredit SpA 1,50 ASML NA Equity ASML Holding NV 1,48 ITX SQ Equity Industria de Diseno Textil SA 1,41 ORA FP Equity Orange SA 1,33 ENEL IM Equity Enel SpA 1,31 VOW3 GY Equity Volkswagen AG 1,30 VIV FP Equity Vivendi SA 1,29 BMW GY Equity Bayerische Motoren Werke AG 1,28 DG FP Equity Vinci SA 1,28 GSZ FP Equity GDF Suez 1,23 DPW GY Equity Deutsche Post AG 1,17 EI FP Equity Essilor International SA 1,12 MUV2 GY Equity Munich Re 1,09 EOAN GY Equity E.ON SE 1,07 UL NA Equity Unibail-Rodamco SE 1,05 Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 4 a 5. 3

4 Participace 50 % Maximum pro Bonus 12,5 % Výplata z Investičního certifikátu v Den expirace G IM Equity Assicurazioni Generali SpA 1,02 NOK1V FH Equity Nokia OYJ 1,00 PHIA NA Equity Koninklijke Philips NV 0,99 SGO FP Equity Cie de Saint-Gobain 0,91 CA FP Equity Carrefour SA 0,76 REP SQ Equity Repsol SA 0,70 RWE GY Equity RWE AG 0,40 Klientovi bude v Den expirace z Investičního certifikátu vyplaceno: Pokud bude Konečná hodnota indexu vyšší než Počáteční hodnota indexu, bude splacena Nominální hodnota a Bonus, který bude stanoven dle vzorce: Kde : Konečná hodnota Indexu : Počáteční hodnota Indexu Pokud bude Konečná Hodnota Indexu nižší nebo rovna Počáteční hodnotě Indexu, bude splaceno 102,5 % Nominální hodnoty. Možné scénáře vývoje podkladového aktiva Jedná se o různé varianty možného vývoje hodnoty certifikátu v závislosti na vývoji podkladových aktiv. Jednotlivé scénáře neslouží jako ukazatel skutečné budoucí výkonnosti a výnos je podmíněn pozitivním vývojem hodnoty podkladového aktiva, jehož hodnota může v průběhu investice kolísat. Varianta č. 1 Varianta č ,5 % 108 % Nominální hodnoty Varianta č % 112,50 % Nominální hodnoty Varianta č % 102,50 % Nominální hodnoty % 102,50 % Nominální hodnoty Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 3 a 5. 4

5 Vývoj podkladového indexu Euro Stoxx 50 od roku 2005 do současnosti / / / / / / / / / / /2015 Zdroj: Bloomberg Údaje uvedené v grafu se týkají minulosti. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Upozornění na rizika Hodnota investice do podkladového aktiva a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná. Podmínky ochrany investice: Cílem podkladového investičního certifikátu je vyplatit investorovi nejméně 102,5 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění ochrany hodnoty 100 % investované částky se váže pouze ke dni splatnosti a za podmínky splnění závazků emitenta podkladového aktiva. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty. Investorům není poskytována žádná formální záruka. Mezi významná rizika patří: Kreditní riziko Riziko, že emitent podkladového aktiva, tedy ČSOB nebude schopen plnit své závazky a riziko, že ČSOB Pojišťovna nebude schopna plnit své závazky. Toto může být způsobeno například jeho/její špatnou finanční situací nebo hrozbou či zahájením insolvenčního řízení. Měnové riziko Riziko, kdy hodnota investice nebo investičního produktu je ovlivněna pohyby měnových kurzů. Úrokové riziko Riziko, kdy hodnota investice nebo investičního nástroje je ovlivněna pohyby úrokové sazby. Rizika spojená s vnějšími vlivy Riziko, kdy hodnota investice nebo investičního nástroje je ovlivněna vnějšími vlivy, jako např. daňovým režimem nebo ekonomickým, finančním a politickým vývojem, které mohou mít materiální dopad na výkonnost podkladového aktiva nebo investice jako takové. Riziko inflace Investiční životní pojištění neposkytuje ochranu proti růstu cen zboží a služeb v ekonomice znamenající pokles kupní síly investice. Pojištění depozit Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie. Produktové skóre 3 na stupnici od 1 (nízké) do 7 (vysoké) Produktové skóre umožňuje srovnání spořících a investičních produktů ze skupiny KBC. Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky (ochranu kapitálu, úvěrové ratingy, alokaci aktiv, expozici s cizími měnami a likviditu). Investoři budou informováni o všech změnách v Produktovém skóre prostřednictvím internetových stránek. Upozornění Tento materiál vydává Československá obchodní banka, a. s., jako informaci o životním pojištění. Veškeré informace jsou poskytnuty za předpokladu, že budou využity pouze vámi. Každému zájemci doporučujeme provést vlastní zhodnocení a analýzu každého pojištění. Jakékoli odhady výnosů nebo údaje o minulých výnosech slouží pouze pro informační účely a nejsou zárukou budoucích výnosů. Tento materiál není nabídkou podle 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), ani veřejnou nabídkou podle 1780 občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou cenných papírů podle 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu se vztahují k datu jeho vypracování, tj , není-li výslovně v tomto dokumentu uvedeno jinak. Bližší informace o organizačních a administrativních opatřeních přijatých k řízení potenciálních střetů zájmů při poskytování investičních služeb a k zamezení jejich vlivu na zájmy svých klientů, a popisy činností, které takto ČSOB řídí, jsou popsány v dokumentu Přístup ČSOB k omezování střetů zájmů při poskytování investičních služeb, který je k dispozici na internetové stránce: https://www.csob.cz/portal/ documents/10710/531853/mifid_pb_omezovani_stretu_zajmu.pdf Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46. Tento popis produktu je úplný pouze s uvedením stran 1, 2, 3 a 4. 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 12 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PROSPEKT "KBC CLICK"

PROSPEKT KBC CLICK PROSPEKT "KBC CLICK" logo KBC CLICK Belgická investiční společnost s proměnlivým základním jměním "OPC (UCI)" avenue du Port 2-1080 Bruxelles SPOLEČNOST Tento prospekt je zveřejňován po schválení Bankovní

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ

Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ ČSOB Investiční certifikát Indexový I. ISIN CZ0000300777 Administrátor

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT GLOBAL PARTNERS - CSOB FIXOVANY CLICK 1 podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. NABÍDKOVÝ PROGRAM INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTŮ ČSOB Investiční certifikát I. ISIN CZ0000300157 Administrátor Československá

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut 5.ZajF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 07/02/2011

Více

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ

DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Sdělení klíčových informací strana 5 Smluvní podmínky pro doplňkové penzijní spoření strana 11 Všeobecné obchodní podmínky pro portál MojeAllianz

Více

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s.

STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. STATUT II.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. I. Obecné náležitosti statutu Článek 1 Základní údaje o Fondu 1. Úplný název fondu je II.Zajištěný otevřený podílový fond

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UZ2C verze 1/2015... 10 Zvláštní pojistné podmínky

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění verze 1/2014... 8 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C verze 1/2015... 10 Zvláštní pojistné podmínky

Více

PROSPEKT GLOBAL PARTNERS 21/05/2008

PROSPEKT GLOBAL PARTNERS 21/05/2008 PROSPEKT podfondu lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS GLOBAL PARTNERS 21/05/2008 M_2005PLAINVANILLASHAREBASKET

Více

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU STATUT 2.Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek 1 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Strukturované dluhopisy s výnosem vázaným na vývoj koše akcií v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 200.000.000 Kč s možností navýšení až do 1.000.000.000

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010

Informační list k veřejné nabídce ze dne 18. října 2010 POPIS PRODUKTU A INVESTIČNÍ STRATEGIE Tento strukturovaný dluhový cenný papír ( Produkt, souhrnně Produkty ) je denominovaný v českých korunách (CZK), se splatností 3 roky, vydaný společností Citigroup

Více

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013

Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 Platný od 1.1. 2012 ČR statut FKN Poslední aktualizace 20.8.2013 STATUT Konzervativní otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Článek

Více

Hypoteční banka, a.s.

Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6

Modelace... 2. Předsmluvní informace... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Modelace... 2 Předsmluvní informace... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 6 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění UM2C... 8 Zvláštní pojistné podmínky připojištění... 11 ZPP

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut FFB Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Fond farmacie a biotechnologie otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI

Více

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Hypoteční banka, a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 200.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory:

STATUT. Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond. ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: Dluhopisový zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. Kontaktní informace pro investory: ČP INVEST investiční společnost, a.s. Na Pankráci 1658/121 140 21 Praha 4 www.cpinvest.cz

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut VFF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT Vyvážený fond fondů otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více