DAN TRAVEL ASSIST. Kromě podvodních aktivit, pojistka nepokrývá osoby zastávající externí zaměstnání, viz. donášková služba, prodej od domu k domu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAN TRAVEL ASSIST. Kromě podvodních aktivit, pojistka nepokrývá osoby zastávající externí zaměstnání, viz. donášková služba, prodej od domu k domu."

Transkript

1 DAN TRAVEL ASSIST MOŽNOSTI POJIŠTĚNÍ Tato pojistka je smlouvou mezi Chubb Insurance Company of Europe S.A.(evropská pojišťovna, dále jen CICE) a the Contractor (Dodavalatelem) pojištění. Pojistka pokrývá Dodavatelovi pojištěnce podle okolností a podmínek smlouvy. Příspěvky záruk uložených pojišťovateli budou použity na cesty pojištěného, které začínají ne méně než 80 km od domova pojištěného (pozn. adresa, kterou poskytnete DAN Europe s vaší žádostí/prodloužením je považována za všechny záměry a účely jako vaše prohlášené místo bydliště.) Pojistka pokrývá jakoukoliv cestu do jakéhokoliv místa od doby, kdy pojištěný opustí domov do doby, kdy se vrátí zpět, ať je kterákoliv dřívější událost. Toto období je vykládáno jako pojištěná cesta. Pokrytí bude efektivní kdekoliv na světě a vztahovat se na celou dobu pojištěné cesty za předpokladu, že se událost přihodí ne méně než 80 km od domova. Jakákoliv cesta mezi domovem a pracovištěm pro účel této pojistky nebude vykládána jako pojištěná cesta. Kromě podvodních aktivit, pojistka nepokrývá osoby zastávající externí zaměstnání, viz. donášková služba, prodej od domu k domu. PŘEHLED DOSAHU LÉKAŘSKÉ PÉČE POKRYTÍ Níže je uveden seznam služeb, vypsaný the Emergency Assistance Centre (centrum pomoci při naléhavé potřebě, dále jen EAC) jménem Chubb Insurance Company of Europe S. A. v případě nehody nebo náhlé nepředvídané nemoci, která se přihodila nebo projevila sama během cesty pojištěného. Služby budou poskytnuty léčbami nejlépe vyhovující lékařským okolnostem pojištěného. LÉKAŘSKÁ PÉČE Čl. 1) Náklady do výše ručení Eura Pojišťovatelé souhlasí s odškodněním pojištěného do výše ručení Eura za níže uvedené služby: a) Doprava do zdravotnického zařízení Jestliže je nutno pojištěného dopravit do nemocnice z důvodů nehody nebo náhlé nepředvídané nemoci, EAC se postará o jeho přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, kde mu bude poskytnuta příslušná péče se vhodným vybavením. The Medical Unit (lékařská jednotka) v EAC podle své vůle zvolí nejméně nákladné způsoby dopravy nejlépe vyhovující lékařským okolnostem pojištěného mezi dopravou: helikoptérou, osobním letadlem, osobním automobilem s příslušnou úpravou, lodí, sanitkou nebo jinými vhodnými způsoby. Pokud rozhodne lékař nebo lékařská jednotka, pojištěnému budou na cestě asistovat lékaři a/nebo zdravotní sestry. Pojišťovatelé odškodní zaznamenané výdaje do Eura. Vzniklé náklady budou hrazeny do výše Eura v jednom roce pojištění.

2 b) Repatriace návrat do vlasti Jestliže pojištěný je v zahraničí přijat do nemocnice z důvodu nehody nebo dříve neexistující nemoci a po následném propuštění je pojištěného třeba přepravit zpět do vlasti, EAC se postará o jeho návrat a podle úsudku lékařské jednotky EAC vybere co nejméně nákladné způsoby dopravy nejlépe vyhovující lékařským okolnostem pojištěného mezi dopravou: helikoptérou, osobním letadlem, osobním automobilem s příslušnou úpravou, lodí, sanitkou nebo jinými vhodnými způsoby. Jestliže bude požadováno, pojištěnému budou na cestě asistovat lékaři a/nebo zdravotní sestry. Pojišťovatelé budou odpovědni za všechny náklady související s dopravou pojištěného, které budou hrazeny do celkové výše Eura. c) Návrat zesnulého do vlasti Jestliže pojištěný zemře v zahraničí, EAC se v zájmu pojišťovatelů postará o dopravu ostatků zesnulého z místa smrti na místo pohřbení. Do nákladů bude zahrnuto: vládní povolení, kremace (v případě žádosti) a speciální kontejnery na přepravu zesnulého na místo bydliště. Pojišťovatelé budou odpovědni za náklady, které budou hrazeny do celkové výše Euro. Náklady spojené s pohřební hostinou zde nebudou zahrnuty. Čl. 2) Dodání základních léků Za předpokladu, že léky nejsou místně dostupné, EAC zajistí vše pro jejich dodání a dopravu pojištěnému pro pokračování v léčbě, ale na náklady pojištěného. Čl. 3) Nadstandardní lékařské výdaje nespadající pod lékařské výdaje V případě, kdy pojištěný je přijat do nemocnice v době pojištěného pobytu v zahraničí, EAC zaplatí nadstandardní výdaje o maximální částce Euro. K získání možnosti čerpání nadstandardu bude požadováno, aby pojištěný poskytl finanční záruku ve výši nadstandardní částky. Čl. 4) Lékařské monitorování EAC, která byla kontaktována pojištěným nebo jeho rodinným příslušníkem za účelem pomoci, se ihned spojí s místním zdravotnickým zařízením pro získání základních informací o zdravotním stavu pojištěného nebo jeho rodinného příslušníka. Vyškolení lékaři budou v kontaktu s místním zdravotnickým zařízením po telefonu či písemně tak, aby mohli pojištěnému, jeho rodinnému příslušníku nebo zaměstnanci poskytnout informace, dokud pojištěný nebude propuštěn z nemocnice nebo nevrátí se do místa svého bydliště. POMOC PŘI CESTOVÁNÍ Čl.1) Jízdné pro rodinného příslušníka nebo přítele V případě, že pojištěný je přijat do nemocnice během pojištěného pobytu a zůstane zde nejméně 5 po sobě jdoucích nocí a jeho zdravotní stav mu nedovoluje vrátit se do vlasti a ani dospělému rodinnému příslušníku pojištěného, jeho společníkovi ani příteli, EAC jim v zájmu pojišťovatelů umožní návrat vlakem 1. nebo 2. třídy nebo letadlem, aby se přidali k pojištěnému. Náklady na místní stravu a ubytování této osoby budou vyloučeny. Čl. 2) Návrat do vlasti nezletilého dítěte Jestliže pojištěný nebo jeho rodinný příslušník cestuje s jedním nebo více nezletilými dětmi a stane se, že nebude možné se o ně postarat kvůli již dříve existující nemoci nebo nehodě, EAC v zájmu pojišťovatelů udělá vše nezbytné pro jejich návrat do rodné země. Způsoby dopravy budou rozděleny mezi: osobní letadlo, osobní automobil s příslušnou úpravou, lodí a jakýmkoliv jiným způsobem s nižšími náklady. Vzniklé náklady budou hradit pojišťovatelé.

3 Čl. 3) Návrat spolucestujícího pojištěného Jestliže spolucestující pojištěného bude muset zrušit zpáteční cestu kvůli lékařské pomoci pojištěnému nebo jeho rodinnému příslušníku, EAC v zájmu pojišťovatelů udělá vše nezbytné pro jeho návrat. Způsoby dopravy budou rozděleny mezi: osobní letadlo, osobní automobil s příslušnou úpravou, lodí a jakýmkoliv jiným způsobem s nižšími náklady. Vzniklé náklady budou hradit pojišťovatelé. Čl. 4) Doprava osobního automobilu Jestliže mimořádná lékařská okolnost zabrání pojištěnému nebo jeho rodinnému příslušníku získat zpět osobní automobil, EAC v zájmu pojišťovatelů udělá vše nezbytné pro dopravu automobilu zpět do nejbližšího místa mezi agenturou pojišťovatelů, kde bylo pronajmuto, a bydlištěm pojištěného do výše Euro. Čl. 5) Informace o cestě EAC poskytne pojištěnému nebo jeho rodinnému příslušníku všechny informace spojené s cestou a týkající se víza, pasu, očkování, počasí, měny a kurzu valut, adresy ambasády a konzulátu. OSOBNÍ POMOC Čl. 1) Odeslání naléhavých zpráv Jestliže pojištěný nebo jeho rodinný příslušník nemůže poslat naléhavé zprávy jeho rodinným příslušníkům, EAC v zájmu pojištěného pošle tyto zprávy jeho rodinnému příslušníku nebo osobě jím určené. 24-hodinová služba bude zajištěna. Čl. 2) Půjčení peněz V případě mimořádné lékařské okolnosti, EAC půjčí pojištěnému nebo jeho rodinnému příslušníku peníze v místní měně do výše 300 Euro. Po pojištěném bude požadována záruka ekvivalentní k půjčce. Čl. 3) Ztráta osobních dokumentů V případě ztráty nebo krádeže osobních zavazadel, osobních dokumentů a kreditních karet, EAC zajistí jejich obnovení kontaktováním příslušných úřadů a bude pojištěného o všem informovat. Náklady na náhradu ztráty nebo krádeže osobních dokumentů, osobních zavazadel a kreditních karet budou hrazeny pojištěným nebo jeho rodinným příslušníkem. Čl. 4) Jazyková pomoc v zahraničí V případě komunikačních obtížnostech, které nemohou být řešeny telefonicky, zajistí EAC překladatele. Náklady na překladatele bude hradit pojištěný nebo jeho rodinný příslušník. Čl. 5) Informace o požadavcích Pojištěný nebo jeho rodinný příslušník smí požadovat informace spojené s jeho problémem obsahující služby EAC. PRÁVNÍ POMOC Čl. 1) Pomoc právního zástupce EAC v případě žádosti zajistí pojištěnému nebo jeho rodinnému příslušníku místního právního zástupce. Všechny právní náklady bude hradit pojištěný nebo jeho rodinný příslušník.

4 Čl. 2) Soudní kauce V případě, že pojištěný je zatčen nebo mu hrozí vazba, EAC v zájmu pojišťovatelů zaplatí nadstandard do výše Euro jako soudní kauci. Pojištěný zaplatí peníze pojišťovatelům do 90 dnů od data, kdy byl nadstandard zaplacen. Jestliže je soudní kauce zaplacena místními úřady během řádného termínu, pojištěný to ihned vrátí pojišťovatelům. Pojišťovatelé si ponechají právo na soudní řízení pokud pojištěný nezaplatí soudní kauci do určeného data. Čl. 3) Právní pomoc V případě, že je pojištěný nebo jeho rodinný příslušník uvězněn, EAC o tom informována ihned upozorní ambasádu nebo konzulát a bude udržovat kontakt s pojištěným nebo jeho rodinným příslušníkem, dokud se případ nevyřeší. Všechny náklady spojené s uvězněním budou hrazeny pojištěným. VYLOUČENÍ Pojišťovatelé nebudou odpovědni za: 1. Cestování nebo pokračování v cestě proti radě lékaře 2. Služby a léčbu pacienta nevyžádané a neschválené lékařem nebo jinou než lékařskou silou 3. Sebevraždu, pokus o sebevraždu nebo úmyslné ublížení na sobě samém 4. Léčba plynoucí z války nebo nepřátelství v případě jejího vyhlášení 5. Nehoda či nemoc plynoucí ze všech profesionálních, soutěživých sportů, vzdušných sportů kromě podvodních aktivit 6. Duševní nemoc včetně organické poruchy mozku, schizofrenie, paranoi, maniodeprese 7. Náklady vyplývající ze zneužívání alkoholu, drogové závislosti nebo zneužívání a užívání psychotropních látek, pokud nejsou předepsány praktickým lékařem a za předpokladu, že pojištěný se řídil návodem na použití 8. Náklady plynoucí z kriminálních činů pojištěného 9. Léčba rodinným příslušníkem 10. Léčba jiným způsobem než přísně nutným během vyrovnání dluhu zdravotní pohotovosti 11. Porod a jeho následky a komplikované těhotenství po třetím prenatálním měsíci 12. Pohlavně přenosné nemoci, AIDS a s AIDS příbuzný Complexní Syndrom a všechny nemoci způsobené a/nebo příbuzné viru HIV JINÉ OKOLNOSTI A PODMÍNKY Čl. 1) Arbitráž (smírčí řízení) a vyšetřování Pokud vznikne jakákoliv odlišnost v mínění důvodů nebo povahy zranění nebo lékařského názoru ve spojení s výsledky nehody nebo nemoci, pak tato odlišnost bude jedinou přímou příčinou k odvolání na smírčí řízení posuzované třemi lékařskými odborníky. První dva budou vybráni každou stranou a třetí bude vybrán na základě dohody dvou vybraných znalců. V případě, že k této dohodě nedojde, třetí lékař bude určen prezidentem lékařské asociace v Miláně, kde se bude arbitráž konat. Lékařští odborníci, při vynášení rozsudku, vystupují jako rozhodci, podle okolností a podmínek pojištění. Jakékoliv arbitrážní rozhodnutí bude definitivní a závazné pro obě strany. Každá strana uhradí své vlastní náklady a poplatky za svého lékařského odborníka. Poplatky za rozhodčího soudce budou rozděleny stejným dílem mezi obě strany. Čl. 2) Použitelný zákon Pro spor jiný než je uveden v článku 1, se strany podřídí výhradnímu místu konání a soudní pravomoci Milánského soudu. Strany se zřetelně vzdají svých práv plynoucích z nebo spojených s článkem 282 a 648 sb.zákonů.

5 Čl. 3) Jiná pojištění Jestliže v době, kdy z pojištění vychází nějaký požadavek a existuje ještě nějaké jiné pojištění pokrývající ten samý závazek, odpovědnost CICE bude limitována částkou, která není kryta jiným pojištěním a jinými započitatelnými prostředky. Čl. 4) Soudní řízení Žádné jednání v zákoně nebude provedeno proti CICE, pokud nebude zahájeno do jednoho roku od doby události vedoucí k uplatnění nároku podle článku 2952 sb. zákonů. Čl. 5) Síla většiny Pojištěný bude zavázán zkontaktovat EAC kvůli službám a požadavku. V žádném případě CICE a EAC nebudou odpovědni za zpoždění ve výkonu služeb v případě stávky, společenského vzbouření, sabotáže nebo terorismu, války a občanské války, radiace z nukleárního štěpení, jiných nehod nebo událostí síly většiny. Všechna jednání EAC pověřenými pojišťovateli s odpovědným výkonem služeb v tom bude proveden ve shodě se zákony, národními a mezinárodními standardy a bude záviset na propuštění nezbytných autorizací příslušnými úřady. Čl. 6) Členské postavení Chubb Insurance Company of Europe si zachovává právo odmítnout jakýkoliv požadavek pojištěného, pokud není déle členem DAN Europe. Čl. 7) Záznam požadavku Při dopravě do nemocnice nebo lékařské pohotovosti pojištěný, člověk cestující s ním, úřad nebo lékařská instituce poskytující léčbu bude ihned kontaktovat EAC, aby ověřila krytí pojištění a zorganizovala pomoc. Čl. 8) Důkaz požadavku Pojištěný, jeho příjemce nebo jeho zákonný zástupce se podřídí požadavkům EAC do ale ne později než 30 dnů od události, pro kterou je tento nárok uplatňován. Pokud se opomene oznámit nárok do požadované doby, může být platnost krytého nároku zrušena. Pojišťovatelé budou mít právo požadovat jakoukoliv dokumentaci, ať už lékařskou nebo ne, spojenou s tímto požadavkem. LÉKAŘSKÉ NÁKLADY Čl. 1) Lékařské náklady přesné placení Jestliže je pojištěný převezen do nemocnice kvůli nehodě nebo nepředvídané nemoci, která se přihodila během pojištěné cesty v zahraničí, pojišťovatelé budou odpovědni za doložené lékařské náklady do výše Euro se srážkou 100 Euro za událost. Jestliže není pojištěný, v případě nehody nebo nepředvídatelné nemoci, která se přihodila během pojištěné cesty v zahraničí, přijat do nemocnice, pojišťovatelé budou odpovědni za doložené lékařské výdaje do výše Euro se srážkou 100 Euro za událost. Proto EAC v zájmu CICE zaplatí nad výdaje přímo, tam kde je to požadováno. Pojištěné lékařské výlohy jsou ty, které jsou vydány za pojištěné události a budou naznačeny lékařem vykonávající léčbu. Zahrnují: lékařskou a anesteziologickou léčbu, přijetí do nemocnice a užívání operačního sálu, laboratorní testy, radiografické a nukleární lékařské postupy k diagnozování zdravotního stavu, ambulantní služby, naléhavě předepsané léky.

6 Čl. 2) Vyloučení Pojišťovatelé budou odpovědni pouze za náklady, které se vydají na lékařskou léčbu, předepsanou zákonem licencovaným lékařem nebo léčbu vykonávanou v uznávané nemocnici. Následující léčba, stav, činnosti, položky a příbuzné výdaje jsou z pojistky vyloučeny: přeměna atomového jádra, jakákoliv autoterapie, vzdušné sporty, omezeně rodinným členům, podvodní aktivity, alkohol v krvi pojištěného procentuálně rovný nebo vyšší než stanovuje zákon a požití alkoholu při řízení, sebevražda, pokus o sebevraždu nebo úmyslné ublížení na sobě samém, náklady nepodložené důkazem v originále. Pojišťovatelé nebudou odpovědni za výlohy vydané na: lékařská léčba v zemi pojištěného, již dříve existující stav, těhotenství kromě komplikovaného těhotenství do šestého měsíce, psychiatrické a psychologické poruchy, pohlavně přenosné nemoci, AIDS a s AIDS příbuzný Complexní Syndrom a všechny nemoci způsobené a/nebo příbuzné viru HIV, kosmetická chirurgie, pokud není následkem nehody zahrnuté v seznamu pojištění, rehabilitační léčba jakéhokoliv druhu vyplývající z nehody nebo nemoci, psychoanalytická léčba, služby nebo dlouhodobá léčba, fyzioterapie a detoxikace, léčba očí, brýle, kontaktní čočky, sluchové pomůcky, pravidelná stomatologická léčba a zvolený umělý chrup, pokud přesně nevyplývá z nehody zahrnuté v seznamu pojištění, léčba chiropraktická nebo osteopathická, lékařská kontrola nepodložená lékařskou nutností, očkování a syndrom spojený s očkováním, události spojené s válkou, jestliže je vypovězena či ne, všeobecné povstání. Čl. 3) Důkaz Pojištěná osoba, která uplatňuje nárok, podá důkaz svého práva a svolení pojišťovatelů k provedení prohlídky, která smí být požadována lékaři vykonávající léčbu jako za lékařské tajemství. CO DĚLAT Náklady jakéhokoliv druhu způsobené pojištěným budou vydány pouze, jestliže budou schváleny a koordinovány EAC. POSTUPY PŘI VOLÁNÍ O POMOC V případě přijetí do nemocnice nebo naléhavé lékařské potřebě, volejte: Operátor vám pomůže.tato služba je aktivní 24 hodin denně. Při žádosti pojištěný poskytne své osobní údaje: jméno a příjmení, číslo pojištění, telefonní číslo místa pobytu v zahraničí, adresu místa pobytu v zahraničí. Po tomto předběžném kontaktu lékařský personál EAC rozhodne o způsobech dopravy, zdravotním zařízením a/nebo o lékařské léčbě, která vyhovuje zdravotnímu stavu pojištěného po konzultaci s místními lékaři nebo lékaři z rodné země. Při přepravě do nemocnice plynoucí z nehody nebo nemoci kryté pojistkou a ohlášené EAC, později bude platit jednotka, která organizovala lékařskou přepravu. DŮLEŽITÉ INFORMACE Služby DAN Travel Assist jsou platné po celém světě, jakmile je člen nejméně 80 km od domova. Maximální limit pokrytí DAN Travel Assist je Euro. Lékařské krytí nákladů je platné jen při cestování v zahraničí. Maximální limit pokrytí pro nepotápěčské lékařské náklady jsou Euro (2.600 Euro jestliže není požadována léčba pacienta). Všechny výlohy nad 100 Euro jsou kryty. Služby ne přesně poskytnuté DAN Travel Assist kryty nebudou. Jestliže jste na pochybách kvůli již dříve neexistující nemoci, zavolejte pro předodjezdové vyjasnění DAN Travel Assistant.

7 Odvolání k zákonu Vzhledem k jiným okolnostem a podmínkám se odvolání koná k použitelnému zákonu. Pozn. Zatímco každá snaha, aby bylo zajištěno, že anglický překlad přesně odráží originální italský text, prosím mějte na paměti, že při sporu bude odvolání v originálním italském textu smlouvy. VYSVĚTLIVKY POJIŠTĚNÍ: Pojistná smlouva POJISKA: Dokument podávající důkaz o provedení pojištění DODAVATEL: DAN Europe POJIŠŤOVATELÉ: Chubb Insurance Of Europe S.A. TĚLESNÉ ZRANĚNÍ: Nějaké neúmyslné tělesné zranění plynoucí z a přímo zapříčiněné náhlou, náhodnou, násilnou událostí v zahraničí, která se přihodila během doby cestování pojištěného. ZDRAVOTNICKÉ CENTRUM: 24 hodinová organizace, která na požádání pojištěného zajistí lékařské služby specifikované v pojistce. POJIŠTĚNÝ: Všechny pojištěné osoby u DAN Europe vlastnící individuální nebo rodinný členský certifikát. ČLEN RODINY: Choť(nebo zákonný partner) pojištěného (ale kromě rozvedených) a/nebo nezletilé děti včetně dětí od 18 do 24 let za předpokladu, že se tyto děti zdržují v domácnosti pojištěného, jsou závislé na něm kvůli podpoře a pokračují ve vzdělání. PŘÍJEMCE: Pojištěný má právo na prospěchy z pojistky za událost jinou než smrt, v jejímž případě příjemci budou zákonní dědici nebo dědici stanovení poslední vůlí. KOMPLIKOVANÉ TĚHOTENSTVÍ: Je stav, kdy je pacient v nemocnici pro nemoc nespojenou s těhotenstvím, avšak nepříznivě předstíraný početím a/nebo zapříčiněné těhotenstvím. Jsou to zánět ledvin, nefropatie, srdeční dekompenzace, hrozící potrat a nějaký jiný zdravotní nebo chirurgický stav rovnocený nebo silné povahy. Komplikované těhotenství také znamená neúmyslný císařský řez, extrauterinní těhotenství a samovolný potrat. Komplikované těhotenství nezahrnuje neurovegetative phenomena v prvních třech měsících, pokročilé těhotenství, preeclampsia a ty stavy spojené s komplikovaným těhotenstvím, které však nepředstavují komplikované nozology nezávislé na těhotenství ZAHRANIČÍ: Jakékoliv místo na světě mimo hranice rodné země. ZÁVISLÝ ČLOVĚK: Rodinní příslušníci pojištěného s rozšířením o děti, bratry, tchýně, tchány, zetě, snachy nebo rodiče SLUŽBY PACIENTA: Hospitalizace v lékařském zařízení LÉKAŘSKÉ ZAŘÍZENÍ: Vládní nemocnice, klinika nebo pečovatelský dům, oba dva soukromé nebo se souhlasem národního lékařského systému, zákonem licencované pro přijetí nemocných osob. Lázně, sanatorium a/nebo podobná zařízení jsou vyloučeny. NEMOC: Nějaká náhlá s nehodou nespojená změna zdravotního stavu, která nastane během pojištěné cesty, a může být klinicky a objektivně prokázána. NÁHLÁ/NEPŘEDVÍDANÁ NEMOC: Nějaká akutní nemoc, o níž pojištěný nevěděl JIŽ DŘÍVE EXISTUJÍCÍ NEMOC: Nějaká nemoc plynoucí z nebo přímo spojená s chronickým nebo již dříve existujícím zdravotním stavem LÉKAŘ: Zákonem licencovaný praktický lékař. Lékař nemůže být pojištěný nebo osoba příbuzná s pojištěným.

8 VYSVĚTLIVKY Dodavatelská společnost: Pojišťovny: Pojištěné osoby: PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ DAN Europe Chubb Insurance Company of Europe S.A., Winterthur, Arag. P.A. Členové DAN (osoby, jejíž zájmy jsou chráněny pojištěním) KRYTÍ NEHOD SPECIÁLNÍ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ Číslo pojistky (vztahuje se na Basic Membership, Basic Membership Super, Master Membership, Basic Professional, Master Professional and Super Professional) Krytí je poskytováno pro potápěče, s nebo bez dýchacího zařízení, který provozuje tuto činnost: - jako sport podvodního výcviku a výcviku trénování - profesionálně, zahrnující instruktora, asistenta instruktora nebo podvodního průvodce s licencí, zahrnující testy a výzkum v oblasti lékařství a vědy Krytí je platné pro důsledky nehod, které se přihodí během doby mezi nastupováním na lodní ponor nebo člun nebo začátek nasazování výstroje na souši, dokud se nevylodí nebo do konce přepravy veškeré výstroje na souš. Toto je pracovní postup platný na celém světě, je rozšířený pro soutěže ve fotografování a rybaření a také zahrnuje zranění v bazénu za předpokladu, že je spojené s potápěčskými činnostmi. Žádné lékařské vyšetření není žádáno pro krytí problému. Krytí je platné pro Evropany nebo pro občany jiných zemích náležících do DAN Europe: zeměpisná Evropa, země středomořské pánve, země na pobřeží Červeného moře, Středního Východu včetně Perského zálivu, zemí na pobřeží Indického oceánu na severu rovníku, stejně jako příbuzné území v zámoří, oblasti a protektoráty. Při nehodě odškodněné podle podmínek v pojistce, společnost kryje výdaje do maximální roční výše: Euro (Basic Membership Basic Professional) Euro (Master Membership Master Professional Super Professional) výlohy spojené s nehodou vydané na: - úhrady nákladů na hospitalizaci, na hyberbarickou léčbu včetně krytí nákladů na dopravu při naléhavé potřebě různými způsoby z místa nehody do místa první pomoci nebo jiného lékařského zařízení - náklady pokrývající první pomoc, extra hotelové výdaje na povinné omezení nařízené pověřeným lékařem, pokud je to nezbytné kvůli nemožnosti hospitalizace, lékařské dohledy rekonvalescence - extra hotelové výdaje a/nebo letenky na nutné prodloužení cestovního programu plynoucí z pojištěné nehody s limitem pro každý rok a událost: Euro (Basic Membership Basic Professional) Euro (Master Membership Master Professional Super Professional) V tomto spojení je specifikováno, že extra hotelové výdaje znamenají pouze a výlučně pokoj a jídlo (bez pití) a telefonní hovory do DAN nebo operačního centra za předpokladu, že jsou podloženy písemným důkazem v originále.

9 - speciální lékařské výdaje spojené s léčbou pojištěné nehody s limitem za rok a událost: Euro (Basic Membership Basic Professional) Euro (Master Membership Master Professional Super Professional) - ztrátu potápěčského vybavení obětované síle většiny a pouze následující pojištěná nehoda, která zahrnuje naléhavou dopravu nebo hospitalizaci pojištěné osoby v maximální částce: Euro (Basic Membership Basic Professional) Euro (Master Membership Master Professional Super Professional) Pokrytí je také platné pro kapitál v částce do: Euro (Basic Membership Basic Professional) Euro (Master Membership Master Professional) Euro (Super Professional) v případě smrti: Euro (Basic Membership Basic Professional) Euro (Master Membership Master Professional) Euro (Super Professional) v případě trvalé invalidity: 55 Euro (Super Professional) denní příděl v době pobytu v nemocnici nebo pečovatelském domě způsobené pojištěnou nehodou. Je to specifikováno tak, že jestliže pojištěný využívá příspěvky podobné těm, co jsou poskytovány v této pojistce, kromě krytí smrti a trvalé invalidity, pojistné krytí se stane doplňkovým a společnost bude proto pouze zavázána krýt přebytek do výše maximální pojištěné sumy. Společnost převezme jednání v Itálii a náhrada bude vykonána oprávněnými osobami v Euro. VÝTAH ZE VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK POJIŠTĚNÍ Definice nehody z předmětu pojištění Vzhledem k tomu, že nehoda je považována za událost působená náhodnou násilnou a vnější příčinou, která způsobuje objektivně zjistitelná tělesná zranění, přímý a jediný důsledek jednoho či více nepředvídatelných případů této pojistky, pak pojištění je pouze platné pro nehody utrpěné pojištěnou osobou během provádění podvodních aktivit, tak jak je níže uvedeno. Následující body jsou považovány za nehody: 1) barotraumata and dekompresní nehody 2) udušení nepatologického původu 3) akutní otrava zapříčiněná polykáním nebo vstřebáváním látek 4) utopení 5) ohrožení nebo omrzlina 6) úžeh nebo úpal 7) zranění a traumata všeobecně, za předpokladu, že jsou následkem nehody Jestliže pojištěná osoba není tělesně zdatná a zdravá v době nehody, pak pouze důsledky, které by se přihodili při nehodě tělesně zdatné a zdravé osobě, jsou pojištěny. Vyloučení Nehody plynoucí z následujících případů jsou z pojištění vyloučeny: a) užití a řízení prostředků podvodní dopravy stejně i jejich užití jako člen posádky, kromě takzvaných podvodních Scooters pro individuální použití b) stav akutní intoxikace alkoholem

10 c) zneužití psychotropních látek, užívání narkotických a halucinogenních látek d) chirurgické operace, lékařská léčba nebo testy nevyžádané nehodou e) pokusy nebo zlomyslné zločiny spáchané pojištěnou osobou, včetně sebevraždy f) události přímo spojené se stavem vypovězené nebo nevypovězené války, občanské války, povstání všeobecného charakteru g) dobrovolný odvod, odvolání k mobilizace a z důvodů vyjímečného charakteru h) nukleární přeměna nebo energetické úprava přírodní nebo vyvolané zrychlením atomových částic i) profesionální praxe, lovení korálů j) patologický stav existující před nehodou k) těhotenství pojištěné osoby a jeho následky l) lékařská léčba prováděná příbuzným Kosmetické úpravy, očkování a s tím spojené komplikace a péče poskytnutá chiropraktorem nebo osteopatem jsou vyloučeny. A na závěr infarkt myokardu a jeho následky, kýly a porušení podkožních šlach jsou také vyloučeny. Nepojistitelné osoby věková hranice Krytí není platné pro všechny osoby trpící alkoholismem, drogovou závislostí nebo následujícími poruchami: schizofrenie, mozkové onemocnění různého původu, organické poruchy mozku, maniodepresivní formy a ustoupení od pojištění den před objevením jedné z výše zmíněných stavů. Krytím se rozumí být pojištěný bez věkové hranice: nicméně začíná od data ročního vypršení ihned po dosažení 75 let, pojištění smí být obnoveno speciální smlouvou závislou na lékařském vyšetření a doložení osvědčení o dobrém zdraví 30 dnů před datem vypršení platnosti. Smrt - pozůstalí V případě smrti společnost zaplatí pojistnou sumu pozůstalým a to doloží písemně. Pokud není určeno jinak, rozdělí společnost pojistnou sumu legitimním dědicům pojištěné osoby rovným dílem. Trvalá invalidita Jestliže nehoda způsobí trvalou invaliditu, společnost zaplatí vypočítané odškodnění pojištěné sumy na toto krytí podle přehledu stanoveném v pojistce. Stupeň trvalé invalidity je uznán v čase kdy stav pojištěné osoby je považován za trvale nezměnitelný. Přehled vážných trvalých invalidit a) celková ztráta (anatomická nebo funkční) zraku nebo jedné nebo více končetin nebo jednoho oka a jedné končetiny 100% b) celková ztráta (anatomická nebo funkční) jednoho oka nebo jedné končetiny 50% c) celková ztráta hlasu nebo celková hluchota v obou uších 100% d) celková ztráta (anatomická nebo funkční) ramene, loktu, kyčle, kolena, kotníku nebo zápěstí 20% e) celková hluchota v jednom uchu 15% f) celková ztráta (anatomická nebo funkční): - palce 15% - ukazováčku 10% - nějakého jiného prstu ruky nebo palce na noze 3% - nějakého jiného prstu na noze 1%

11 100% v případě: - ztráty obou rukou nebo nohou - ztráty jedné ruky a jedné nohy - ztráty zraku obou očí - celková ztráta zraku jednoho oka a ztráty jedné ruky nebo jedné nohy 50% v případě: - ztráty jedné ruky nebo jedné nohy - celková ztráta jednoho oka Ztráta jedné roky a jedné nohy je chápána jako jejich anatomická ztráta v nebo nad zápěstím nebo kotníku. Ztráta zraku jednoho nebo obou očí je chápána jako nenahraditelná ztráta této schopnosti. Jestliže následkem nehody pojištěná osoba trpí dokonce více než jedním z výše uvedených zranění, společnost odškodní pouze tu, pro kterou je předvídatelné vyšší odškodnění. Zpráva nehody spojené závazky - důkaz Každá zpráva musí být vytvořena pojištěnou osobou nebo oprávněnými osobami do 10 dnů od data události. V případě smrti se musí dát vědět faxem nebo telegramem do dvou dní po události nebo do doby, o které byly osoby poučeny bez ohledu na dobu limitu stanovenou zákonem. Osoba, požadující vyrovnání, musí dokázat existenci všech jeho prvků oprávnění a musí také povolit vyšetření, které pokládá společnost za nutné, a uvolnění doktorů jež vyšetřovali a léčili zraněného z profesní mlčenlivosti. Obět se musí podrobit lékařské léčbě předepsané a vhodné pro odstranění nebo redukci tělesného nebo materiálního zranění, bolesti i za cenu celkové nebo částečné ztráty práva na odškodnění. Společnost má právo zažádat o lékařskou dokumentaci spojenou s touto událostí. Územní soudní pravomoc Pro spor vyplývající z rozsudku nebo interpretace této smlouvy nebo přísně s tím spojené, tam soud, kde sídlí management společnosti, bude mít územní soudní pravomoc. Odvolání na normy zákona Pro cokoliv, pokud není stanoveno zde jinak, platí vynutitelné normy zákona. Návrat pojištěného do vlasti V případě hospitalizace pojištěné osoby v zahraničí vyplývající z pojištěné nehody a jejího propuštění s nutností vrátit se domů, bude záležet na klinickém stavu pojištěného, na názoru pověřeného lékaře a na souhlase smluvní strany, jakým způsobem dopravy bude pojištěný převezen. Doprava bude volena s co nejmenšími náklady mezi: letadlem, sanitkou, osobním automobilem s příslušnou úpravou, lodí nebo jinými vhodnými způsoby. Nemocnice za den kvůli nehodě (pouze pro Super formule) V případě nehody společnost zaplatí pojištěnému 55 Euro za den při zdržení se v nemocnici nebo pečovatelském domě po maximální dobu 180 dní pro každý rok pojištění. Zdržení se znamená pobyt nejméně 24 hodin ve zdravotním zařízení. Společnost zaplatí na základě lékařského osvědčení o nehodě, její příčině a průběhu hospitalizace, které vydá nemocnice nebo pečovatelský dům. Společnost zaplatí bez ohledu na nějaká jiná odškodnění, ke kterým může být pojištěná osoba oprávněna. Chubb Insurance Company of Europe S.A. - General Agency for Italy -

12 Pizzetta Pattari, Milan Certifikát pojištění pro přísné ručení pojistky čís odsouhlasené DAN Europe a Winterthur, Švýcarskou pojišťovací asociací. Výtah podmínek pojištění níže uvedený v pojistce. Pojištěné osoby Toto pojištění pokrývá přísné ručení amatérských potápěčů s dýchacími přístroji, profesionálních potápěčů s dýchacími přístroji, instruktorů, asistentů instruktorů, podvodních průvodců, škol, klubů, potápěcích center, organizací, která mají individuální nebo skupinovou pojistku s DAN Europe. V případě profesionálních potápěčů, instruktorů, asistentů instruktorů a podvodních průvodců, pojistné krytí je poskytnuto pouze za podmínky, že pojištěné osoby podléhají příslušné vzdělávací federace a že jsou schopni vykonávat tuto činnost odpovídající jejich úrovni kvalifikace. Kvalifikace potápění není vyžadována u amatérských potápěčů s dýchacími přístroji (Basic Membership Super, Master Membership). Za účelem této pojistky třetí strany a třetí strany mezi sebou odkazují na kurzy, potápěče s dýchacími přístroji, kteří jsou zahrnuti do technicko vědeckých aktivit, členské kluby a klienty potápěčských center. Následující jsou také považovány za třetí strany a třetí strany mezi sebou vzhledem ke škole, klubu nebo potápěcího centra: instruktorů, asistentů instruktorů, podvodních průvodců patřící ke škole a pojištěnému potápěčskému klubu. Pojištěné strany také odkazují na dodatečné pojištěné strany, hotelová a turistická vybavení(hotely, prázdninové vesničky, sloučené vzdělávací organizace atd.), kterým pojištěná strana poskytuje služby. Tato záruka platí pouze tam, kde si strana dělá nárok na odškodnění vůči vybavení stejně jako v otázce profesionálních potápěčů s dýchacími přístroji, instruktorů, asistentů instruktorů nebo podvodních průvodců. Požadavku bude vyhověno částkou do výše maxima, za kterou je profesionální potápěč s dýchacím přístrojem, instruktor, asistent instruktora nebo podvodní průvodce pojištěn. Pojistka na přísné ručení Winterthur poskytuje pojistné krytí požadavků na odškodnění proti pojištěné straně v případě smrti, zranění nebo jiného ublížení na zdraví jiné osobě(tělesné zranění) a/nebo poškození nebo ztráta materiálních smyslů(materiální škoda). Pojištěný riziko Pojistné krytí je poskytnuto na aktivity prováděné pojištěnou osobu jako amatérské, profesionální potápěče s dýchacím přístrojem, instruktor potápění, asistent instruktora potápění, podvodní průvodce a instruktor v zájmu potápěčských škol, klubů, center a jiných potápěčských organizací. Pojistné krytí je také poskytováno na potápěčské aktivity s dýchacím přístrojem prováděné v bazénu a na plnění potápěčských bomb kompresorem a/nebo přeléváním. Pro profesionální členství a klubové členství je následující také kryto: ručení vztahující se na výcvikové kurzy (včetně kurzů na souši), kurzy potápění s dýchacím přístrojem pro tělesně postižené, řízené a/nebo organizované potápění, technické/vědecké testy a výzkum, dobrovolná občanská ochrana činnosti a kurzy první pomoci s kyslíkem. Pojištění klubového členství kryje ručení škol, asociace, klubu, potápěčského centra a jiné organizace zahrnuté v potápění s dýchacími přístroji a osobní záruka instruktorů, asistentů instruktorů a průvodců pracujících pro klubové členství. Platnost krytí Krytí je platné pro Evropany a obyvatele zemí patřících DAN Europe.

13 Platnost vzhledem k době, území a zákonu Záruka je platná od půlnoci dne, kdy je zaplacen členský příspěvek a platí po 12 měsíců. Pojistka pokrývá ověřenou škodu na celém světě během období smlouvy. Wintertour pokrývá nároky na škody proti pojištěným osobám vzhledem k legislativě v platnosti v zemích za sférou činnosti (působení) DAN Europe. Nároky na pojištěnou škodu v zemích za sférou činnosti DAN Europe budou zpracovány pouze jestliže budou podány na základě legislativy v platnosti v zemích ve sféře činnosti DAN Europe. V jakékoliv oblast žádosti, Wintertour nezpracuje a neuzná požadavky podané jako následek soukromých mezinárodních třetích smluv v případě, že poškozená strana nebo osoba podávající nárok vyžaduje, aby legislativa v platnosti v zemích za sférou činnosti DAN Europe se na něj vztahovala. Na tyto nároky Wintertour poskytuje odškodnění tomu, kdo si činí nárok, pouze v oblasti Švýcarské legislativy na přímou odpovědnost za případ v otázce. Garantovaná částka Pojistka poskytuje následující možnosti záruky na všechny tělesné a/nebo materiální škody způsobené třetími stranami: Individuální členství Maximum v Euru - Basic Membership Super BMS Euro - Master Membership MMN Euro - Basic Professional BPG Euro - Master Professional MPN Euro - Super Professional SPN Euro - Super maximum RC BPP, MPP, SPP Euro Školy, asociace, potápěčská centra a organizace zahrnující potápění s dýchacím přístrojem Maximum v Euru - Club Membership A CAN Euro - Club Membership A Plus CAP Euro - Club Membership B CBN Euro - Club Membership C CCN Euro Odpočitatelné položky Pojistka poskytuje výsadu 625 Euro za škody způsobené pojištěnou stranou na vybavení pronajmuté za účelem potápění s dýchacím přístrojem (potápěčské příslušenství, masky, bomby atd.). Avšak tento druh odpočítaní není použitelný, jestliže vybavení je pronajmuto držitelem pojistky za účelem účastnění se instruktážních kurzů potápění. Nejsou žádné odpočty pro nějakou jinou pojištěnou událost. Nekryté oblasti (tento přehled není důkladný) Tato pojistka nepokrývá nároky na škody držitele pojistky nebo jeho/její majetek, nároky členů rodiny držitele pojistky, nároky vztahující se na úmyslné ohrožení částečného tlaku většího než 2 atmosfér kyslíku a 5,6 atmosfér dusíku nebo na striktní záruku majitele, nájemce nebo nájemní půdy, budov, apartmánů nebo továrny. Pojistka nezahrnuje ani záruku na zanedbání udržovat budovy, apartmány a továrny patřící třetím stranám, jestliže povinnosti držitele pojistky je udržovat je nebo přímá záruka vztahující se na majetek a/nebo na používání strojů a vybavení (např. kompresory), jestliže škoda je způsobena materiálními vadami opotřebením, roztrháním, nedostatečnou údržbou nebo výrobní vadou. Na druhé straně kryje pojistka striktní záruku držitele pojistky následující nesprávným použitím již zmíněného stroje a zařízení a jako následek chyb způsobené normálními dodržovanými postupy, které jsou: výměna oleje, filtrů a tlakových trubic na již zmíněném stroji a vybavení.

14 Pojistka nepokrývá majitelovu záruku nebo záruku vyplývající z použití motorového vozidla, přívěsných vleků nebo lodních vlečných zařízení, záruku majitele nebo záruku vyplývající z užívání vodních plavidel (veslovací čluny, plachetnice a motorové čluny). Požadavky na škodu materiálních smyslů získané v pracovním postupu, ve výrobě, požadavky na dodání nebo úschovu, dopravu nebo na nějaký jiný účel. Toto posledně zmíněné omezení se nevztahuje na škodu osobních smyslů žáků, kteří navštěvují kurz, na potápěče s dýchacími přístroji zahrnuté do technické/vědecké činnosti, na členy asociace a na zákazníky v potápěčských centrech. Také jsou vyloučeny požadavky na prověřené škody materiálních smyslů, dále na vykonávání nějaké činnosti nebo na opomenutí vykonat činnost nebo na již zmíněnou položku (např. výroba, oprava, nakládání nebo vykládání vozidla) a na záruku za škodu způsobenou výrobky poskytnutými (toto vynětí se nevztahuje na nájemné potápěčského vybavení jako potápěčské příslušenství, masky, bomby atd.). Varování školám (Členský klub A, A Plus, B nebo C): Pojistka pokrývá najmuté vybavení za předpokladu že, osoby, které si vybavení najmou, mají platnou kvalifikaci na potápění nebo je doprovází instruktor, asistent instruktora nebo podvodní průvodce, že najmuté vybavení je kontrolováno a je poskytnut čas na prohlídku a standardní údržbu v platnosti v zemi nájemného. Držitelé pojistky berou na sebe odpovědnost za zaznamenání jmen zákazníků, data spojená s jejich příslušnými kvalifikacemi, dat nájemného a typu najmutého vybavení. Pro osoby, které jsou doprovázeny instruktorem, asistentem instruktora nebo podvodním průvodcem, držitelé pojistky musí rovněž zaznamenat data spojená s doprovázející osobou. Jestliže držitel pojistky to opomene zaznamenat, pojistné krytí nebude poskytnuto. Smluvní závazky a přestoupení těchto závazků Držitelé pojistky musí plně zachovávat zákon, pravidla a předpisy stanovené úřady. Jestliže držitelé pojistky poruší závazky obsažené v této smlouvě a pokud nemohou prokázat, že toto porušení nebylo úmyslné nebo že nehoda by se nestala, i kdyby byly závazky splněny, příspěvky z pojistného krytí propadnou. Winterthur Societa Svizzera di Assicurazioni Direzione Ticino Via Maggio, 2 CH 6906 Lugano - Cassarate PRÁVNÍ OBHAJOBA Pojišťovna: ARAG S.p.A. (pojistka čís. 950/ ) Strana: DAN Europe Pojištěný: Členové DAN Europe (jejichž zájmy jsou chráněny pojištěním) Pojištěné nebezpečí: Případ nebo porušení zákona v platného období pokrytí, které vyústí do občanského, trestního nebo administrativního sporu nebo procedur zahrnující Členy DAN Europe, jenž vyplývají ze skutečností, které probíhají během vykonávání podvodních aktivit. Typ smlouvy: per conto di chi spetta ve prospěch pojištěného (Italský občanský zákoník 1981) Účel smlouvy Předmětem smlouvy je krytí právní obhajoby pro všechny členy DAN Europe skrz jednu z následujících možností volby členství, která zformuje úplnou a nutnou část pojistného balíčku opatřeného drahým členům DAN Europe.

15 Basic Professional, Master Professional, Super Professional Standarta: Maximální výše krytí za požadavek a za rok Eura Basic Professional Plus, Master Professional Plus, Super Professional Plus Dodatek právní obhajoby: růst nad naznačované výše do Eura 1. Krytí je platné pro spory nebo postupy plynoucí ze skutečností, jenž probíhají během vykonávání podvodních výcviků s nebo bez dýchacích přístrojů nesené pojištěnou osobou. a) Odškodnění za škody na osobách nebo věcech, povinnosti k nezákonnému činu třetí strany, dokonce i závislost na použití námořní, jezerní nebo říční dopravy. b) Spory s pojišťovnami jinými než The Insurance Company, pokud se týče vyřízení nehod založené na pojistkách, které jsou ujednané stranou ve prospěch pojištěného. c) Trestní procedury za zločiny nebo porušení. Pokud se týče trestních procedur, kde pojištěný je obžalován za úmyslnou urážkou, krytí je pouze platné v případě, že žaloba je změněna na neúmyslné urážku nebo v případě konečného zproštění žaloby. d) Jednání ustanovená třetími stranami proti pojištěnému za škody extra smluvní povahy. V tomto případě toto krytí přebírá roli druhotného pojištění k vhodnému občanskému krytí záruky. e) Jednání spojená s majetkem a/nebo užitkem nemovitého majetku pro použití k podvodním činnostem. f) Opozice k administrativním sankcím o hodnotě ne menší než 550 Euro. 2. Krytí je platné pro spory odkázané na skutečnosti probíhající během doby mezi nastupováním na lodní ponor nebo člun nebo začátek nasazování výstroje na souši, dokud se nevylodí nebo do konce přepravy veškeré výstroje na souš. Krytí je rozšířeno na soutěže ve fotografování, podvodního videa a rybaření a zahrnuje k tomu i spory pro skutečnosti probíhající v bazénech stejně jako část podvodních aktivit. Klubové členství A, A Plus, B a C Maximální výše krytí za nehodu a za rok Eura Pojištěný: všechny organizace potápěčské povahy (školy a kluby, potápěčská centra, centra profesionálního trénování, vědecké skupiny) jako zosobněný v individuální zodpovědný/zákonný představitel, členové DAN Europe. Instruktoři potápění, asistenti instruktorů a podvodní průvodci, kteří pracují pro organizaci nejsou pokryti. 1. Krytí je platné pro spory nebo procedury plynoucí ze skutečností, které probíhají během konání kurzů trénování, technických/vědeckých a aktivit, volitelných a rekreačních činností, stejně tak jako řízené a/nebo organizované sledování potápění. a) ustanovené třetími stranami proti pojištěnému za extra smluvní škody. V tomto případě toto krytí přebírá roli druhotného pojištění k vhodnému občanskému krytí záruky. 2. Krytí je platné pro spory odkázané na skutečnosti probíhající během doby mezi nastupováním na lodní ponor nebo člun nebo začátek nasazování výstroje na souši, dokud se nevylodí nebo do konce přepravy veškeré výstroje na souš. Krytí je rozšířeno na soutěže ve fotografování, podvodního videa a rybaření a zahrnuje k tomu i spory pro skutečnosti probíhající v bazénech stejně jako část podvodních aktivit. Všeobecné informace o pojistkách právní obhajoby Krytí začíná ve hodin v den přijmutí členského poplatku DAN Europe a je účinné po 12 měsíců. Pojišťovna poskytuje služby požadované pro podporování práv u soudu a zájmů pojištěného, záruky platby zákonných a znaleckých nákladů, které jsou schválené pro ten samý účel, a jiné výdaje pojištěného následující občanské, trestní nebo administrativní postupy. Poplatky z nákladů, zájmů, pokut a peněžních sankcí jsou vyloučeny.

16 Existuje zde povinnost ohlásit nehodu do 15 dnů od data události nebo až si je pojištěný vědom nehody. Soudní jednání nebo sdělení musí být doručeno DAN Europe do 5 dnů obdržení. Pokud pojištěný, který si najme profesionály, stanoví jednání nebo jde k soudu, napadne rozsudek nebo dohodu bez předešlého souhlasu Arag S.p.A., vyjma případu prokázané nutnosti, bude si následné poplatky hradit sám. Je to na pojištěném, zda si vybere právního zástupce, aby ho u soudu zastupoval od těch, kteří provozují praxi v oblasti soudního dvoru, kde příslušný soudce zasedá. Toto krytí je normálně platné pro nehody, které se přihodí na celém světě a jsou ohlášeny do roku od jejich události Arag S.p.A. Via delle Nazioni, Verona Odvolání na zákon Vzhledem k jiným podmínkám a okolnostem je odvolání konáno vhodným zákonem. Poznámka Zatímco každá snaha, aby bylo zajištěno, že anglický překlad přesně odráží originální italský text, prosím mějte na paměti, že při sporu bude odvolání v originálním italském textu smlouvy.

17 OBSAH Možnosti pojištění Přehled dosahu lékařské péče Lékařská péče Pomoc při cestování Osobní pomoc Právní pomoc Vyloučení Jiné okolnosti a podmínky Lékařské náklady Co dělat Postupy při volání o pomoc Důležité informace Vysvětlivky

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Druhy Pojištení. Sport Member

Druhy Pojištení. Sport Member Druhy Pojištení Sport Member Je potápění vaše zábava i láska? Hledáte nové potápěčské destinace? Chcete být vždy zajištěni a v bezpečí? Staňte se členem DAN Sport! DAN Sport Bronze Vhodné pro všechny potápěče,

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz

PŘÍRUČKA KLIENTA. www.medicover.cz PŘÍRUČKA KLIENTA www.medicover.cz Vážení klienti, velice si ceníme Vašeho zájmu o služby společnosti Medicover a dovolte nám, abychom Vám jako novému klientovi Medicover představili. Medicover je zákaznicky

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz

Rodinné cestovní pojištění. Bez obav při zahraničních cestách. www.citibank.cz Rodinné cestovní pojištění Bez obav při zahraničních cestách www.citibank.cz VÝŇATEK Z PRAVIDEL CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ KDO JE POJIŠTĚN Cestovní pojištění se vztahuje na držitele Citi ČSA kreditní karty,

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ESTA - elektronický systém cestovní registrace

ESTA - elektronický systém cestovní registrace ESTA - elektronický systém cestovní registrace (veškeré údaje jsou povinné, s výjimkou údajů označených jako nepovinné) Informace o žadateli Jméno a příjmení : Jste známý/á pod nějakými jinými jmény nebo

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

FINANČNÍ DOHODA č. XXX

FINANČNÍ DOHODA č. XXX PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ PRACOVNÍ STÁŽ Minimální požadavky FINANČNÍ DOHODA č. XXX uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: XXX (úplný úřední název) Erasmus ID kód: XXX

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 545. schůze 11. března 2008 Věc: Bod 7 a) programu jednání Režim pojištění pro členy PRO INFORMACI Předsednictvo na své schůzi v říjnu 2007

Více

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS)

SMĚRNICE RADY. ze dne 16. prosince 1991. o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) SMĚRNICE RADY ze dne 16. prosince 1991 o vzájemném uznávání licencí pro výkon funkcí v civilním letectví (91/670/EHS) RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1

Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Shrnutí ustanovení o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách 1 Nařízení (EU) č. 1177/2010 o právech cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách

Více

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Austrálie - evisitor (pro pobyt do 3 měsíců) Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát............... Informace z pasu, který bude použit pro

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty

Bezpečné vyhlídky na vaše cesty Cestovní pojištění Bezpečné vyhlídky na vaše cesty i pro rodinu nebo rizikové sporty platí na celém světě vždy až 90 dnů jednoduché sjednání Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo společně se

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat.

Úvod. Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastnou cestu a bezpečný návrat. Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji, připravila pro Vás Vaše ČSOB Pojišťovna komplexní

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU

UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU. Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU UZAVŘENÍ VZDUŠNÉHO PROSTORU Praktické rady pro cestující, kteří měli problémy v důsledku uzavření letišť v EU Uzavření vzdušného prostoru způsobilo v celé Evropě turistům a lidem cestujícím ze služebních

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012

Výjezdní zasedání KD 18.-20.9.2012 18.-20.9.2012 Kategorizace pracovníků Zdravotní způsobilost / preventivní prohlídky CERN Příplatky za práci v riziku Dodatková dovolená ( Pozn.: prezentace je k dispozici na adrese www.fjfi.cvut.cz/vav_zs

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ nemoci 0414 Úvodní ustanovení Pro pojištění pro případ nemoci, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V N 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, služba má nízkoprahový charakter, proto zde není žádná podmínka přijetí (kromě zákonných důvodů a ohrožení sebe a okolí) Služba má ambici navázat

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013

Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 6, 662 50 Brno Ceník placených služeb ke dni 30. 9. 2013 I. Výkony bez vazby na odbornost Jedná se o výkony prováděné v osobním zájmu a na žádost fyzických osob nebo v

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku

PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT. FINANČNÍ DOHODA č. 1. uzavřená podle 51 občanského zákoníku PROGRAM ERASMUS MOBILITY STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT FINANČNÍ DOHODA č. 1 uzavřená podle 51 občanského zákoníku Vysoká/vyšší odborná škola: Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. Erasmus ID kód: CZ

Více

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky

Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Příloha 6 - Uznatelné výdaje projektu veřejné diplomacie v oblasti bezpečnostní politiky České republiky Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost

Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost Aktuální problematika informovaného souhlasu, vedení zdravotnické dokumentace a nový trestní zákonník, právní povinnosti a právní odpovědnost zdravotníka Přednášející: JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Úvod Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění při hospitalizaci

Více

YAMAHA ASSISTANCE. Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu. Provided by

YAMAHA ASSISTANCE. Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu. Provided by YAMAHA ASSISTANCE Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu Provided by ASISTENČNÍ CENTRÁLA: Europ Assistance s.r.o. Na Pankráci 127 140 00 Praha 4 Česká republika Tel (+420) 221 586 605 PODMÍNKY

Více

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1

EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 EVROPSKÝ ZATÝKACÍ ROZKAZ 1 Tento zatýkací rozkaz byl vydán příslušným justičním orgánem. Žádám, aby níže uvedená osoba byla zatčena a předána za účelem trestního stíhání nebo výkonu trestu odnětí svobody

Více

Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Pojištění, které se o Vás opravdu stará

Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Pojištění, které se o Vás opravdu stará Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Pojištění, které se o Vás opravdu stará Vaše nová kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen Vám nabízí jedinečný rozsah pojištění, který přispěje k Vašemu

Více

Programový modul. Cykloasistence

Programový modul. Cykloasistence Programový modul Cykloasistence AXA ASSISTANCE CZ 2007 Přehled programového modulu Název produktového modulu: Případy: Cykloasistence Informace o cyklotrasách a jejich sjízdnosti, tipy na výlet, informace

Více

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz

ČSOB Pojišťovna Asistence. 800 100 777 www.csobpoj.cz ČSOB Pojišťovna Asistence 800 100 777 www.csobpoj.cz Úvod Milí motoristé, vážení klienti ČSOB Pojišťovny! Abyste se cítili při svých cestách Vaším vozidlem po České republice a v zahraničí co nejbezpečněji,

Více

Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví

Příjmení ( i za svobodna)... Pohlaví Australská vláda Ministerstvo imigračních a tuzemských záležitostí Turistické vízum Záznam odpovědi Vaše údaje Příjmení ( i za svobodna)... Jméno Pohlaví Datum narození Rodinný stav Místo narození Stát...............

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM.

Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Dovolte nám, abychom Vás uvedli do světa jedinečné platební karty od Komerční banky PLATINUM. Prestižní karta PLATINUM se stane Vaším nepostradatelným společníkem. Poskytne Vám maximální komfort v osobním

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty

Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty Všeobecné podmínky poskytování služeb Soukromou zdravotnickou sítí Santé, s.r.o. pro individuální klienty 1. Základní ustanovení Všeobecné podmínky specifikují a upravují vztahy mezi Klientem a Soukromou

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR MOTÝLEK Termín: 26. 7. 9. 8. 2014 Ubytování: ve srubech a chatkách Strava: 5x denně Doprava: autobusem, odjezd z Prahy Kapacita: cca 70 dětí Cena poukazu: 4.200, Kč Organizátor: Klub

Více

Smlouva o poskytování asistenčních služeb

Smlouva o poskytování asistenčních služeb Smlouva o poskytování asistenčních služeb podle ustanovení 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen smlouva ), se níže uvedeného dne uzavírá mezi těmito smluvními stranami: DIXO

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 ČÁST PRVNÍ. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví 221/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. dubna 2006 o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví) Parlament se

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy.

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Definice pojmů Pojmy používané v tomto správním ujednání mají stejný význam jako v článku 1 Smlouvy. Správní ujednání k provádění smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií Na základě článku 27 Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií

Více

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu

Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Plánovaná zdravotní péče v Evropě pro občany lothianského regionu Úvod Tento leták vysvětluje, na jakou finanční náhradu můžete mít nárok, jestliže máte trvalé bydliště v lothianském regionu (správní oblasti

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva.

Konzulární ochrana. Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. Konzulární ochrana Konzulární ochrana Řešení nestandardních či tíživých životních situací zastupitelskými úřady v zahraničí v souladu s pravidly mezinárodního práva. ztráta dokladů návrat do ČR v případě

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU Příloha č. 6 k zákonu č. 45/ Sb. FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) CreditPortal,a.s

Více