POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 6. 5. 2003"

Transkript

1 »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila Seznam členů České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA a. s. ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a. s. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost organizační složka Gothaer Allgemeine Versicherung AG organizační složka pro Českou republiku Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. MAXIMA pojišťovna, a. s. (do Pojišťovna UNIVERSAL, a. s.) Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka Pojišťovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) Union pojišťovna, a. s. UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. Majetkové pojištění Havarijní pojištění Pojištění odpovědnosti Pojištění podnikatelů Kapitálové životní pojištění Rizikové životní pojištění Důchodové pojištění... v nouzi nejbliï í Modrá informaãní linka KOMERČNÍ PŘÍLOHA Životní pojištění dále poroste Členské pojišťovny České asociace pojišťoven (ČAP) nabízejí širokou škálu pojistných produktů životního pojištění. Od počátku fungování asociace zdůrazňují význam tohoto pojištění pro zabezpečení individuálních potřeb, zabezpečení rodiny a blízkých, prezentují jeho efekty pro národní hospodářství a důchodový systém. Uvědomují si přitom, že rozvoj životního pojištění vyžaduje kvalitní pojistné produkty a služby pojišťoven, přehodnocení žebříčku hodnot u jednotlivců i podnikatelů, dosažení jistého životního standardu a rovněž daňovou stimulaci. K důležitému obratu došlo 1. ledna 2001, kdy nabyla účinnost novela zákona o daních z příjmů, jež zahrnula daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění, které umožňuje odpočet zaplaceného pojistného od základu daně až do výše 12 tisíc korun ročně. Je na místě si po dvou letech uplatňování daňových výhod položit otázku, zda a jak tyto výhody zapůsobily. Můžeme konstatovat, že se u klientů setkaly s velmi kladnou odezvou. Dynamika růstu životního pojištění výrazně předstihovala dynamiku růstu neživotního pojištění. V roce 2001 vzrostlo předepsané pojistné u životního pojištění o 24,2 %, kdežto u neživotního pojištění o 9,5 %. Za rok 2002 činily odpovídající údaje 21 % a 8,6 %. U těch pojistných produktů, na něž se daňové výhody vztahovaly, bylo zvýšení předepsaného pojistného v obou sledovaných letech ještě vyšší než u životního pojištění celkem. Svědčí o tom také počet pojišťovnami vydaných potvrzení o pojistném zaplaceném na daňově zvýhodněné produkty. Za rok 2001 bylo těchto potvrzení vydáno 2,1 mil. kusů a v roce 2002 již 2,4 mil. kusů. Souhrn zaplaceného pojistného uvedeného na těchto potvrzeních dosáhl v roce ,2 mld. Kč a roku 2002 přibližně 9,2 mld. Kč. Krok správným směrem Myslím, že výše uvedená fakta dokazují, že daňové výhody se osvědčily, že občané a podnikatelé je využívají. Životní pojištění se stává samozřejmou součástí života našich občanů a může sehrát potřebnou roli doplňku státního důchodového pojištění. Rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR učiněné v roce 2000 byl určitě krok správným směrem. V současné době je důležitější otázka, jak dál. Nejdříve je nutno si připomenout, že přes trvalý nárůst podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném až na 38,2 % v roce 2002 stále nedosahujeme úrovně zemí EU, kde tento podíl přesahuje 60 %. Tato mezera se průběžně zužuje a bude nadále zužovat, a to v závislosti na rozvoji ekonomiky, reálných příjmech obyvatel, na daňových i právních podmínkách včetně docílení rovných podmínek pro srovnatelné finanční produkty. A také na tom, jak rychle si lidé uvědomí prioritu a důležitost zabezpečení sebe i svých blízkých do budoucna. Sledování dlouhodobých cílů Velmi podstatné bude, jak vyhodnotí možnosti a efekty uplatňování daňových výhod vláda, resp. ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedním z možných přístupů je preferovat při revizi daňově odpočitatelných položek v rámci reformy veřejných rozpočtů krátkodobé hledisko, tj. zvýšení příjmů státního rozpočtu. Druhý přístup je preference dlouhodobého hlediska, resp. zájmu na rozvoji druhého a třetího pilíře v rámci reformy důchodového systému, který by se promítl do zvýšení úspor na stáří, ať už z vlastních finančních prostředků jednotlivce nebo s přispěním zaměstnavatele. Počet smluv soukromého životního pojištění, u nichž plně platil pojistné nebo na ně zaměstnanci přispíval zaměstnavatel, činil v roce 2002 téměř 180 tisíc. I v budoucnu by měl převážit perspektivní pohled, který podporuje zabezpečení spokojeného života a zabezpečeného stáří občanů vlastními silami. Vladimír Mráz prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa Životní pojištění chrání klienty a stabilizuje ekonomiku Růst zájmu o životní pojištění je důkazem toho, že většina populace přistupuje k životu zodpovědněji, myslí na sebe stejně jako na své blízké. Životní pojištění mimo svou funkci krytí rizik konkrétního klienta a zabezpečení v postproduktivním věku také příznivě ovlivňuje stabilitu celé ekonomiky tím, že jí poskytuje tolik žádané investiční zdroje. Rozhodující část pojistného, jež platí klienti pojišťoven, je totiž zpravidla kumulována jako jejich úspory v technických rezervách. Ty jsou zdrojem stabilních dlouhodobých investic, které každá ekonomika potřebuje pro svůj úspěšný rozvoj. Do penze jen s úsporami Do budoucna lze očekávat rozvoj životního pojištění i ve vazbě na sílící uvědomění občanů, že je nezbytné postarat se o své zajištění ve stáří. Podle mezinárodních srovnání totiž bude Česká republika za Životní pojištění se stává samozřejmou součástí života našich občanů. Obezřetnost a bezpečnost jsou dva stěžejní požadavky kladené na pojišťovny provozující životní pojištění. Naprostá většina z nich přísné nároky stanovené tuzemskými právními předpisy beze zbytku splňuje. Také díky tomu lze očekávat v budoucnosti další rozvoj životního pojištění. dvacet až pětadvacet let patřit mezi jednu z nejstarších populací světa. Předpokládá se, že průměrná délka života v roce 2020 vzroste u mužů na 80 a u žen až na 87 let. Tento trend, společně se snižováním porodnosti, zásadním způsobem změní demografický profil České republiky. Úspory Úspory v životním pojištění jsou zdrojem stabilních investic. vložené do životního pojištění mohou být jednou z cest, jak si zachovat i v důchodu slušnou životní úroveň a přitom být po celou dobu zajištěn pro případ neočekávaných rizik. Životní pojištění totiž neznamená jenom krytí rizika, ale i jistotu bezpečně uložených finančních prostředků. A v neposlední řadě možnost využití daňových úlev. V roce 2001 se předepsané pojistné životního pojištění podílelo na hrubém domácím produktu 1,3 procenta. To je sice víc než dvojnásobek proti stavu na počátku 90. let minulého století, ale je to pořád málo, pokud jde o srovnání s průměrem zemí Evropské unie. Tam se totiž tento ukazatel blíží už šesti procentům. Máme tedy stále co dohánět. Nástroj v rukou firem Podniky v poslední době stále více využívají možnosti přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění či penzijní připojištění. Skutečnost, že se za poslední dva roky téměř ztrojnásobil počet zaměstnanců, za něž platil alespoň část pojistného zaměstnavatel, je toho nejlepším důkazem. Vynaložené finanční prostředky mohou být přínosné pro obě strany. Zaměstnanci jsou spokojeni a zaměstnavatel ušetří na mzdových nákladech. Praxe ukazuje, že výhody tímto způsobem poskytnuté zaměstnancům dokážou pracovníky silně motivovat. A nejen to. Mohou být velkou výhodou již při získávání nových lidí. V konečném důsledku na tom vydělá i stát. Pokud budou lidé ke svému zabezpečení přistupovat odpovědně, výrazně tím sníží budoucí požadavky na státní rozpočet, který nebude kvůli nepříznivému demografickému vývoji schopen ufinancovat důchodový systém. Ladislav Bartoníček viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Z OBSAHU: Rozšiřování služeb, zvyšování jejich kvality a příprava nových produktů zaměřených na snižování rizik patří mezi priority pojišťovny. str. 1 a 5 Přední světový poskytovatel finančních služeb s více než 125letými zkušenostmi v pojišťovnictví klade důraz na zabezpečení investovaných prostředků. str. 2 Od roku 1999 získává pojišťovna každoročně jako jediná v ČR nejvyšší hodnocení AAA od ratingové agentury Standard & Poor s. str. 2 Generali Group sdružuje 113 pojišťovacích společností ve více než 50 zemích. Na českém trhu se Generali Pojišťovna prezentuje kompletní nabídkou pojištění. str. 2 Nový pojistně spořicí program České pojišťovny s názvem DYNAMIK je díky své variabilitě pojištěním šitým na míru každého zájemce. str. 2 a 6 Ve stále se rozšiřující síti poboček pojišťovna nabízí především investiční životní pojištění, jež patří k nejmodernějším pojistným produktům. str. 3 Ve spolupráci s ČSOB uvedla pojišťovna jako první na trh bankovní životní pojištění, jehož cílem je komplexní řešení finančních potřeb klienta. str. 3 Flexibilní životní pojištění představuje komplexní spojení životního pojištění a osobních úspor pojištěných osob. Pokrývá komplexní rozsah rizik včetně spoření. str. 4 Nové produkty pojišťovny, zejména v oblasti pojištění vozidel, životního a zdravotního pojištění, uspokojí i náročné požadavky zákazníků. str. 4 Ochranu před existenčními potížemi při dlouhodobém onemocnění poskytuje připojištění vážných onemocnění SPECIAL. str. 4 Kolektivní životní a zdravotní pojištění zaměstnanců od pojišťovny UNIQA přináší jeho účastníkům často velmi výrazná zvýhodnění. str. 5

2 STRANA 2 Společné chvíle. Žijte tím, co je důležité. P O J I Š T Ě N Í Generali Group je mezinárodní síè poji Èoven, která za více neï 170 let své existence získala dûvûru a stala se partnerem milionû klientû na celém svûtû. Dnes se Generali Group fiadí mezi sto nejvût ích spoleãností svûta a sdruïuje 113 poji Èovacích spoleãností ve více neï 50 zemích. Nabízíme Vám tyto druhy poji tûní: rûzné formy Ïivotního poji tûní úrazové poji tûní cestovní poji tûní poji tûní denních dávek pfii pobytu v nemocnici a pfii pracovní neschopnosti poji tûní domácnosti poji tûní rodinn ch domû a bytû poji tûní rekreaãních domû a domácností poji tûní obytn ch a kanceláfisk ch budov poji tûní odpovûdnosti za kodu poji tûní podnikatelû poji tûní odpovûdnosti za v robek poji tûní zemûdûlství poji tûní obecního majetku havarijní poji tûní motorov ch vozidel poji tûní pfiepravovan ch osob poji tûní právní ochrany poji tûní odpovûdnosti za kody zpûsobené provozem vozidla dopravní poji tûní poji tûní prûmyslov ch a podnikatelsk ch rizik poji tûní úpadku cestovní kanceláfie Generali Poji Èovna a.s., Bûlehradská 132, Praha 2 telefon , fax bezplatná infolinka: internet: LIFE & PENSIONS Credit Suisse Life & Pensions, přední světový poskytovatel finančních služeb s více než 125letými zkušenostmi v pojišťovnictví a sílou jedné z předních světových bank, vám nabízí životní pojištění a penzijní připojištění špičkové úrovně. Pokud máte zájem o bohatší výběr finančních služeb a produktů, nezávislost v rozhodování a větší zabezpečení investovaných prostředků než kdykoli předtím, nebojte se investovat trochu času a pohovořte s námi. Investujte do života. Základem výběru pojištění je výběr kvalitní pojišťovny. Jedním z hledisek volby je finanční stabilita pojišťovny. Není třeba se orientovat ve velkém množství ekonomických a finančních ukazatelů, vyplatí se dát na hodnocení ratingových agentur. U nás ještě rating příliš nezdomácněl, ve světě však má dlouholetou tradici. Ratingové agentury provádějí také hodnocení pojišťoven působících na českém trhu a lze se na ně skutečně spolehnout. Ty nejprestižnější společnosti světa dosahují hodnocení AAA, což znamená výjimečně silná společnost. Jediná pojišťovna, která toto hodnocení od společnosti Standard & Poor s získala v České republice, je pojišťovna AMCICO AIG Life. Znamená to, že pojišťovna má extrémně silné a stabilní finanční zázemí. Pojišťovna dosahuje tohoto ohodnocení každoročně od roku Pestrá nabídka produktů Nabídka produktů životního pojištění pojišťovny AMCICO AIG Life je velice pestrá. Term Plus Těm, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti nebo potřebují pojištění pro případ krytí úvěrů nebo hypotéky je určen produkt s názvem Term Plus. Součástí tohoto pojištění je ochrana pro případ invalidity, kdy pojišťovna přebírá povinnost platit pojistné a pojištěnému přitom zůstávají všechny výhody spjaté s pojištěním. Kapitálový program Jiným typem životního pojištění je produkt s názvem Kapitálový program. Cílem tohoto programu je především nashromáždění dostatečných finančních prostředků na pozdější období života pojištěné osoby. Klient si sám zvolí dobu trvání pojištění a částku, na kterou chce být pojištěn, podle svých potřeb a možností. Kapitálový program kombinuje výhody velmi bezpečného garančního spoření a pojistného krytí. Pojištění šité na míru, které vás bude chránit celý život to všechno dovede nový pojistně spořicí program České pojišťovny s názvem DYNAMIK. Spojuje totiž pojištění s možností výhodného spoření. A nejenom to pojistné i pojistnou částku lze snižovat, nebo zvyšovat v závislosti na nejrůznějších životních situacích. DYNAMIK se umí přizpůsobit všem životním situacím, počínaje těmi příjemnými, jako je narození dítěte, až po úpravu pojistného v případě, když klient přijde o práci. Jsou-li takové potíže vážnější, lze si dokonce vybrat na nějakou dobu platební prázdniny. Několik čísel neuškodí Ženatý muž, jemuž je 37 let a má dvě malé děti, může za měsíční pojistné 1500 korun spolehlivě zajistit svou rodinu. Stačí zvolit životní pojištění DYNAMIK a pojistit se pro případ smrti nebo závažných onemocnění na rovných půl milionu korun. A připojistit si i zproštění od placení pojistného pro případ, že by dotyčný pobíral plný invalidní důchod. Pak za něj totiž začne platit pojistné Česká pojišťovna. Daňové úlevy mohou dosáhnout až korun ročně. Při dožití konce pojištění, tedy v šedesáti letech, dostane dotyčný zpět celou naspořenou částku zvýšenou nejen o zaručená tři procenta technického úroku, ale i o předpokládané podíly na výnosech. Kolik to celkem dělá? Při předpokládaném podílu na výnosech ve výši dvou procent může celková částka dosáhnout korun. V případě diagnózy závažného onemocnění je klientovi K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A AMCICO AIG Life Rozhoduje finanční stabilita Život Plus Česká pojišťovna Pojištění DYNAMIK žije s vámi Tento program kombinuje pojištění pro případ smrti s pojištěním pro případ dožití. Jeho prostřednictvím můžete zabezpečit své blízké v případě smrti a zajistit si dostatečné finanční prostředky po dožití se určitého věku. Výhodou tohoto programu je možnost odečíst si zaplacené pojistné od základu daně z příjmu. Pojišťovna samozřejmě nabízí i řadu dalších produktů a zabezpečuje svým klientům možnost výběru vhodného programu podle jejich potřeb a finančních možností. Možnosti připojištění Při uzavírání životní pojistky je dobré se informovat také o různých možnostech připojištění, které pojišťovna nabízí. Můžete tak k životnímu pojištění výhodně získat další pojištění. Klasickým typem připojištění k životnímu pojištění může být úrazové pojištění. USA KLINIKA plus AMCICO AIG Life nabízí jako jediná pojišťovna v České republice produkt USA KLINIKA plus. Toto připojištění vám v případě vážné choroby či zdravotního stavu zajistí přístup k lékařským konzultacím z významných medicínských center v USA. Nejvyšší rating AMCICO AIG Life, PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., je dceřinou společností American International Group, Inc. (AIG), která patří ve světě financí a pojišťovnictví k naprosté špičce a poskytuje společnosti cenné zázemí. Na českém pojistném trhu působí AMCICO AIG Life již přes 10 let a je první a jedinou pojišťovnou v České republice, jež byla prestižní nezávislou agenturou Standard & Poor s oceněna nejvyšším dosažitelným ratingem AAA. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., AMCICO AIG Life V Celnici 1028/10, Praha 1 tel.: , fax: vyplacena pojistná částka korun. Podobně tomu je při úmrtí, kdy uvedenou částku obdrží oprávněná osoba, navíc včetně spořicí složky nastřádané k danému období. Kupříkladu po deseti letech by to bylo téměř korun. Co když slunce zrovna nesvítí Klient skutečně nemusí po určitou dobu České pojišťovně nic platit, například když přijde o práci. Maximální délka platebních prázdnin závisí na tom, na jakou dobu klientovi stačí kapitálová hodnota z již zaplaceného pojistného. Důležité ovšem je, že v době případných finančních potíží je klient stále pojištěn pro případná rizika! Mimořádné vklady proč ne? Program DYNAMIK nabízí možnost mimořádných vkladů, stejně jako výběrů. Pro mimořádné vklady mluví to, že tímto způsobem lze bezpečně střádat a vložené peníze tak velmi dobře zhodnotit. Muž, kterému je 27 let, platí si pojistné 1000 korun měsíčně a každoročně vloží do České pojišťovny jednorázově částku 5000 korun, může mít v šedesáti letech k dispozici u České pojišťovny korun! Další volitelná pojištění navíc Ale ani to není ještě všechno. DYNAMIK umožňuje sjednat další, volitelná pojištění. Prvním z nich je pojištění závažných onemocnění, hned za ním následuje možnost pojistit si zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. A do třetice všeho dobrého: je tu i pojištění úrazu dospělého. Pojistit lze samozřejmě i úraz dítěte. Co však již není docela samozřejmé, je možnost pojistit denní dávku při pracovní neschopnosti z důvodu úrazu a nemoci, a dokonce i denní podporu při pobytu v nemocnici z důvodu úrazu a nemoci. Îijeme s Vámi. Generali Poji Èovna a.s., drïitel mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001 Podrobnější informace nejen o životním pojištění mohou klienti získat na bezplatné informační lince České pojišťovny nebo na internetových stránkách

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 Aviva životní pojišťovna Rozšiřování sítě poboček v ČR pokračuje Britská životní pojišťovna Aviva je jednou z největších a nejstarších pojišťoven na světě a její kořeny sahají až do 17. století. Společnost Aviva je největší životní pojišťovnou v Evropě a zároveň největší britskou pojišťovnou. V dnešní době Aviva nabízí služby prostřednictvím více než osmdesáti společností v mnoha zemích světa a společně spravuje majetek v celkové hodnotě přesahující 209 miliard liber. V České republice působí Aviva již od roku 1997 (do roku 2002 pod názvem Commercial Union). Ve stejném roce zavedla Aviva na český trh jako jedna z prvních pojišťoven nejmodernější produkty investičního životního pojištění. V současné době poskytuje Aviva v ČR pojistnou ochranu více než 30 tisícům klientů. Více než 85 % předepsaného pojistného tvoří investiční životní pojištění. Aviva má dnes přes 400 aktivních pojišťovacích poradců, kteří pracují ve 14 pobočkách ve všech větších městech v ČR. Vzhledem k výraznému nárůstu počtu nových klientů plánuje Aviva rozšíření sítě poboček o další 4 až 5 do konce tohoto kalendářního roku. Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění v sobě spojuje přednosti vysoce kvalitního životního pojištění a výhodného spoření. Produkty investičního životního pojištění umožňují klientům zabezpečit sebe i své blízké pro případ nenadálých událostí a finančně se zajistit pro budoucnost. Klient si může individuálně nastavit a v průběhu trvání měnit pojistnou smlouvu, a to v závislosti na změně osobních potřeb, vývoji finančních trhů a ochotě podstupovat investiční riziko. Nezanedbatelnou výhodou je rovněž možnost uplatnění daňových úlev na zaplacené pojistné při splnění zákonných předpokladů dle zákona č. 586/1992 Sb. Aviva životní pojišťovna nabízí šest programů investování (garantovaný, peněžní, výnosový, vyvážený, strategický a mezinárodní), čímž pokrývá široké spektrum druhů a variant investic. Klient má možnost si individuálně volit míru výnosnosti a rizika. KLÍČOVÉ PRODUKTY POJIŠŤOVNY: OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN Moderní a vysoce flexibilní produkt splňující nejvyšší kritéria pro individuální pojištění. Produkt umožňuje měnit profil pojistné smlouvy dle aktuální životní situace klienta. Klient si určuje poměr mezi rizikovou a spořicí složkou pojištění: mladší klienti preferují rizikovou složku pojistnou ochranu, starší klienti spořicí složku akumulaci finančních prostředků pro zabezpečení v důchodu. TALISMAN Optimální řešení pojištění pro děti a rodiče. Aviva životní pojišťovna, a. s., jako jediná na trhu nabízí připojištění závažných onemocnění dítěte. AVIVA BENEFIT Produkt speciálně vyvinutý pro uplatnění daňových úlev, určený jak pro individuální klienty, tak pro zaměstnavatele, kteří poskytují tento nadstandard jako motivaci pro své zaměstnance. Pokud si nejste jisti, který produkt by vám nejlépe vyhovoval, obraťte se s důvěrou na některou z poboček Aviva životní pojišťovny. Reprezentanti pojišťovny vám rádi poradí a navrhnou ideální řešení, které bude odpovídat vašim představám. Přinášíme Vám to nejlepší z britské tradice Společnost Aviva hledá vhodné kandidáty pro nový šestiměsíční školicí program zaměřený na rozvoj prodejních schopností a dovedností. Na základě splnění stanovených kritérií Aviva garantuje účastníkům fixní měsíční příjem v minimální výši Kč. Chcete-li se stát profesionálním pojišťovacím poradcem u největší britské pojišťovny, kontaktujte nás na níže uvedené adrese. Aviva životní pojišťovna, a. s. Aviva House Londýnská Praha 2 zelená linka: Bankopojištění na vzestupu Jeroen van Leeuwen, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovny Významným trendem v oblasti finančnictví se v poslední době stává bankopojištění. Bankopojištění, které můžeme definovat jako efektivní distribuci pojistných a bankovních produktů klientům prostřednictvím vybudovaných prodejních kanálů banky. V čem spočívají výhody bankopojištění pro klienty? Klientovi se dostanou především kvalitnější služby vyplývající z lepší znalosti jeho potřeb, výhodnější cenová nabídka. Jádrem úspěchu se stává ne prodej jednotlivých produktů, ale komplexní řešení finančních potřeb klienta. Jaké bankopojišťovací produkty připravila ČSOB Pojišťovna ve spolupráci se svými partnery? Po vzoru svého majoritního akcionáře KBC Insurance se ČSOB Pojišťovna aktivně vydala na cestu bankopojištění. Ve spolupráci s ČSOB jsme uvedli na trh jako první speciální bankovní životní pojištění. Právě prodej bankovního životního pojištění zaznamenal pronikavý úspěch bankopojištění na západoevropských trzích a i díky tomu se stal jakousi vlajkovou lodí bankopojištění. Bankopojištění ale není jen prodej životního pojištění na přepážkách banky Ano, to máte pravdu. Vedle zmiňovaného prodeje životního pojištění se proto můžeme setkat s kombinací bankovních a pojistných služeb i v dalších oblastech. Při řešení bytových potřeb se jistě dobře uplatní hypoteční úvěr nebo stavební spoření, jako i pojištění úvěrované nemovitosti či pojištění schopnosti úvěr splácet. Klienta ČSOB už stěží překvapí možnost sjednat si před cestou na dovolenou společně s platební kartou cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny, či ošetřit si finanční rizika pojištěním úvěru a pojištěním ztráty karty u naší společnosti. Pro naše klienty intenzivně připravujeme další produkty, které přinesou občanům vyšší efektivnost vložených finančních prostředků, úsporu času a jednodušší dostupnost finančních služeb. Vzhledem ke všem jmenovaným výhodám jsem přesvědčen, že bankopojištění dosáhne brzy na našem trhu pozic, které si vydobylo na rozvinutých západních trzích a ČSOB Pojišťovna bude u toho. pojištění dětí a rodičů

4 STRANA 4 P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Flexi Ïivot bez starostí Produkt Flexi získal ocenûní Finanãní akademie v soutûïi Zlatá koruna - nejlep í produkt roku v kategorii Îivotní a kapitálové poji tûní. Je skvûlé, kdyï je rodina v pohodû, v ichni jsou zdrávi a v e vychází. Ale Murphyho zákon fiíká: Co se mûïe pokazit, to se pokazí. Ne, Ïe bychom dokázali zabránit tomu, aby se nic nepokazilo, ale mûïeme Vám pomoci v pfiípadû, Ïe taková situace nastane. Proto Vám vfiele doporuãujeme Flexibilní Ïivotní poji tûní, které spolehlivû pomûïe pfieklenout období, kdy se zdraví obrátí zády k Vám ãi Va im blízk m. Poji tûní plné invalidity Poji tûní velmi váïn ch onemocnûní MoÏnost pfiipoji tûní dal ích rizik Poji tûní zpro tûní od placení pojistného Pojistná ochrana Úrazové poji tûní dûtí Poji tûní kapitálové hodnoty Úrazové poji tûní dospûl ch Kombinace spofiení a poji tûní Flexibilní Ïivotní poji tûní Poji Èovny âeské spofiitelny pfiedstavuje komplexní spojení Ïivotního poji tûní a osobních úspor poji tûn ch osob. Vyznaãuje se vysokou variabilitou a flexibilitou klientem vkládan ch finanãních prostfiedkû. Pokr vá komplexní rozsah rizik vãetnû spofiení. Flexi-v hody pro Vás: * Garantovan rûst kapitálové hodnoty smlouvy 3 % roãnû + podíly na v nosech * Vysoká pruïnost poji tûní - zmûny, úpravy, doplàky kdykoli v prûbûhu poji tûní * Volba klienta mezi v í podílu spofiení a poji tûní rizik * Jedna smlouva aï pro 2 dospûlé osoby a 5 dûtí * irok rozsah pojistného krytí * MoÏnost prûbûïn ch v bûrû finanãních prostfiedkû * OdloÏená daàová povinnost * Mimofiádné vklady do poji tûní * MoÏnost doãasného pfieru ení placení pojistného * Vznik pojistné události u jednoho z poji tûn ch bez vlivu na trvání pojistné smlouvy * MoÏné daàové v hody aï ,- Kã roãnû * Sjednané úrazové poji tûní dûtí platné aï do 25 let vûku dítûte * MoÏnost poji tûní kdykoli vypovûdût vá pfiíjem neoãekávaná událost (váïná choroba, úraz, ztráta zamûstnání) odchod do dûchodu infarkt, rakovina, náhlá cévní mozková pfiíhoda (mozková mrtvice), totální ledvinové selhání, nitrolební (intrakraniální) nádor, transplantace Ïivotnû dûleïit ch orgánû, operace aorty, slepota, hluchota, koma, paraplegie, tetraplegie a atroficko-degenerativní onemocnûní mozku (napfi. Alzheimerova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba, Pickova choroba apod.) poji tûní smrti následkem úrazu, trval ch následkû úrazu a denního od kodného vã. dvojnásobného plnûní v pfiípadû hospitalizace poji tûní smrti následkem úrazu, trval ch následkû úrazu, denního od kodného nebo denní dávky vã. dvojnásobného plnûní v pfiípadû hospitalizace pfiípad, Ïe nejste poji tûni vyplácená ãástka Odborní poradci Poji Èovny âeské spofiitelny a pracovníci poboãek âeské spofiitelny jsou pfiipraveni seznámit Vás s flexibilním Ïivotním poji tûním a pfiipravit pro Vás program, kter by nejlépe vyhovoval Va im poïadavkûm a potfiebám. v e dûchodu, státní podpora vá Ïivot Úroky / Zhodnocení v roce 2000 bylo dosaïeno zhodnocení 8,37 % p.a. v roce 2001 bylo dosaïeno zhodnocení 7,48 % p.a. v roce 2002 bylo dosaïeno zhodnocení 6,03 % p.a. Podrobné informace získáte rovnûï na webov ch stránkách a na bezplatn ch linkách nebo Česká podnikatelská pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., (ČPP) je univerzální pojišťovací společnost se stabilním kapitálovým zázemím, provozující všechny základní druhy rizikových i rezervotvorných pojištění. Od svého založení trvale vykazuje mimořádný dynamický růst a na pojistném trhu v ČR patří mezi 10 nejvýznamnějších pojišťoven. Výhodou pro klienty pojišťovny je široká dostupnost obchodních míst ČPP na celém území ČR. Své služby poskytuje i prostřednictvím prodejních sítí svých hlavních obchodních partnerů VZP ČR a HVP, a. s., dále v přibližně 1000 autobazarech i na všech poštách. V oblasti asistenčních služeb zajišťuje nepřetržitou pomoc zákazníkům ČPP největší světová asistenční služba AXA ASSISTANCE. ČPP se cílevědomě zaměřuje na neustálé zvyšování kvality v rozsahu svých služeb, a to v souladu s požadavky a potřebami zákazníků. V této souvislosti uvedla na trh řadu nových moderních produktů, především v oblasti pojištění vozidel, životního pojištění a zdravotního pojištění. Jako ryze česká firma se zaměřuje na podporu českých podniků a podnikatelů. Mezi její produkty, které si získaly širokou popularitu u veřejnosti, patří zejména pojištění vozidel povinné ručení a Životní pojištění s Filipem. Pojištění vozidel SPECIÁL a SUPER Jedná se o nové pojištění, které umožňuje kompletně pojistit vozidlo na všechna základní rizika. Rozsah pojištění výhodné a kvalitní povinné ručení havarijní pojištění All risk asistenční služba AXA ASSISTANCE i v případě poruchy SPECIÁL cenově výhodné a kvalitní pojištění, které charakterizují: vysoké pojistné limity do 20 mil. Kč u škody na majetku a do 40 mil. Kč u škody na zdraví, již v souladu s požadavky Evropské unie ekonomicky velmi výhodná cena pojištění úrazové pojištění řidiče do 200 tisíc Kč v ceně pojištění SUPER kvalitní a kompletní pojištění, které nabízí: nadstandardní limity pojištění až do výše 54 mil. Kč slevu 10 % na havarijní pojištění úrazové pojištění řidiče do 300 tisíc Kč v ceně pojištění V rámci pojištění jsou poskytovány nadstandardní asistenční služby AXA ASSISTANCE a řada dalších výhod klientského programu. Havarijní pojištění Cena pojištění vychází z aktuální ceny vozidla. Při spolupojištění s povinným ručením SUPER je havarijní pojištění zlevněno o 10 %. Pro kompletně pojištěná vozidla s cenou 150 tisíc Kč a výše je v ceně pojištění zahrnuto i bezplatné bezpečnostní označení skel vozidla. Životní pojištění s Filipem Představuje bezpečné a vysoké zhodnocení úspor spojené s pokrytím všech základních zdravotních rizik. Jedná se o jeden z mála typů produktů na finančním trhu, který podporuje stát. Zhodnocení dosahované prostřednictvím daňových úlev může být přitom výrazně vyšší než u produktů, jež dotuje stát přímo. Možnost daňových úlev činí u fyzických osob až 12 tisíc Kč, pro zaměstnavatele až 8 tisíc Kč a navíc z této částky nemusí platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Životní pojištění s Filipem se skládá ze základního výnosového pojištění a tří připojištění, která jsou volitelná: výnosové životní pojištění s daňovými úlevami, které zajišťuje vysoké zhodnocení úspor zdravotně sociální připojištění pro případ dlouhodobějšího onemocnění úrazové připojištění za velmi výhodných podmínek pro případ dlouhodobých nebo trvalých následků či smrti v důsledku úrazu připojištění invalidního důchodu, které poskytuje finanční zabezpečení v případě trvalé invalidity vzniklé z důvodu celého spektra závažných nemocí nebo úrazu NOVINKA! Zdravotní připojištění VZP ČR Pojištění, jež v letošním roce uvedla na trh trojice významných pojišťoven VZP ČR, ČPP a HVP, zaměřené na snížení rizik vyplývajících z připravovaných legislativních opatření v oblasti zdravotně-sociální. Rozsah pojištění pojištění pro případ hospitalizace úhrada nákladů poskytnuté nemocniční péče pojištění při pracovní neschopnosti doplnění nemocenských dávek při pracovní neschopnosti úrazové pojištění spolehlivá záruka pro případ trvalých následků či smrti v důsledku úrazu trojí jistota! Pojištění pro podniky a podnikatele Česká podnikatelská pojišťovna nabízí kompletní program pojištění základních rizik, která nejvíce ohrožují podniky a podnikatele, a vychází vstříc i jejich speciálním požadavkům. Pojistný program ČPP, který je variabilní podle potřeb klienta, zahrnuje rizika: škody vzniklé na majetku přerušení provozu podniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem odpovědnosti zaměstnavatele odpovědnosti zaměstnance Řada významných podniků již s úspěchem využívá sociálně pojistné programy ČPP pro stabilizaci svých zaměstnanců zahrnující neživotní i životní pojištění, včetně produktů s daňovými úlevami a dalšími výhodami pro zaměstnavatele. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Budějovická 5, Praha 4 infolinka: fax:

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 Kooperativa Na českém trhu je Kooperativa druhou největší pojišťovnou s více než 18,5 % tržního podílu. Jejím hlavním akcionářem a strategickým partnerem je významný evropský pojišťovací koncern Wiener Städtische Group, působící v oboru více než 175 let. Kooperativa poskytuje kompletní pojištění pro občany, podnikatele i velké průmyslové, obchodní a finanční společnosti. Neustále rozšiřuje rozsah služeb, zvyšuje jejich kvalitu a každým rokem připravuje nové produkty, zaměřené na snižování rizik v podnikání i v osobním životě. Informační zákaznické centrum bezplatná Zelená linka Kooperativy poskytuje své služby 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Také ve více než 200 obchodních místech, která jsou rozmístěna po celém území ČR a jejichž počet dále roste, najdou klienti Kooperativy pomoc. NABÍDKA PRODUKTŮ Pojištění pro občany Pojištění osob několik druhů kapitálových životních pojištění důchodová pojištění soukromé životní pojištění placené zaměstnavatelem pojištění dětí úrazová pojištění komerční zdravotní pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí asistenční služby v českém jazyce 24 hodin denně po celém světě cestovní pojištění Pojištění majetku pojištění domácností pojištění rodinných a bytových domů pojištění bytů pojištění chat a chalup havarijní pojištění motorových vozidel povinné ručení několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu Skupinové životní pojištění uzavírají pro své zaměstnance zpravidla firmy, které si je chtějí udržet a motivovat. V neposlední řadě mohou touto cestou rovněž ušetřit na daních a na zdravotním a sociálním pojištění, uzavřou-li smlouvy o daňově optimalizovaných produktech kapitálového životního pojištění, jimiž pojišťovny pružně reagovaly na zavedení odpočtů v roce Rizikové životní pojištění Vybere-li si zaměstnavatel pro své pracovníky rizikové životní pojištění, chrání jeho blízké pro případ smrti pojištěného (tyto osoby stanovuje pojištěná osoba), popřípadě smrti úrazem (v případě smrti úrazem by pojišťovna vyplatila odškodnění z obou rizik současně) nebo trvalým následkům úrazu (invaliditě plní se podle stupně postižení). Pojistné částky se sjednávají jako násobky ročních příjmů; ve smlouvě lze sjednat automatické navyšování pojistné částky podle aktuálního růstu platu či mzdy. Kapitálové životní pojištění Horizont Kapitálové životní pojištění Horizont poskytuje nejen moderní životní pojištění, ale i velmi dobrou finanční investici. Lze je sjednat pro každého ve věku od 15 do 55 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává nejméně na 10 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 65 let. Pojistná částka Nejnižší pojistná částka, na niž lze pojištění sjednat, činí Kč. Nejvyšší pojistná částka je Kč. Způsob placení pojistného Výše pojistného závisí na pohlaví a věku pojištěné osoby, na výši pojistné částky, na době trvání pojištění a na způsobu placení pojistného. Je-li pojistné placeno čtvrtletně, resp. pololetně, či ročně, je poskytována sleva z pojistného ve výši 3 %, resp. 5 %, nebo 7 %. Doplňková pojištění úrazové pojištění s progresivním plněním za trvalé následky úrazu pojištění pobytu v nemocnici pojištění pro případ vážných onemocnění pojištění pracovní neschopnosti Nároky výplata ke stanovenému datu: Kooperativa vyplatí pojištěnému pojistnou částku včetně podílu na zisku na konci pojistné doby zemře-li pojištěná osoba: Kooperativa vyplatí oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku a navíc po uplynutí dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění vyplatí znovu pojistnou částku a podíl na zisku stane-li se během trvání pojištění (nejdříve však po dvou letech od uzavření UNIQA pojišťovna Kolektivní (skupinové) životní pojištění získává v poslední době na významu. Jeho smyslem je pojistit na základě jedné smlouvy větší počet lidí, které něco spojuje například příslušnost k nějaké firmě. Je samozřejmé, že uzavření a správa jediné kolektivní smlouvy jsou jednodušší než sjednání a údržba řady individuálních smluv. S ohledem na velikost a charakteristiky pojišťované skupiny poskytují pojišťovny často velmi výrazná zvýhodnění. Kolektivy lze pojistit na cesty, proti úrazu, proti pracovní neschopnosti a také na život. Kapitálové životní pojištění je pojištěním dvousložkovým vedle klasické rizikové složky je do něj namíchána složka úspor pro případ dožití se konce sjednané pojistné doby. Tento druh pojištění, je-li uzavřen podle předepsaných parametrů, umožňuje čerpat daňové odpočty zaměstnancům i zaměstnavatelům podle toho, kdo kolik pojistného hradí. Firma se může rozhodnout zařadit do rámcové smlouvy prakticky jakéhokoli zaměstnance bez ohledu na jeho postavení ve vnitropodnikové hierarchii ta je zohledněna ve výši pojistné částky. Velikost pojišťované skupiny osob je velmi významná: zajistné krytí (jakési pojištění samotné pojišťovny, které nakupuje u zajišťoven, jež se podílejí na krytí rizik) se získává tím snadněji, čím více lidí chceme v rámci jedné smlouvy pojistit. Potenciální riziko se tak příznivě rozprostře, protože každá z pohledu životního pojištění rizikovější osoba je zde vyvážena řadou dalších relativně zdravých jedinců. V případě individuálních smluv na vyšší pojistné částky vyžaduje životní pojistitel důkladné lékařské vyšetření aktuálního zdravotního stavu. U skupinových smluv si může dovolit být s ohledem na hromadný přírůstek kmene shovívavější. Aktualizace smlouvy probíhá tak, že zaměstnavatel zasílá pojišťovně pravidelně vyplněné návrhy pojistek zaměstnanců nově vstupujících do pojištění s potvrzením jejich ročního příjmu u firmy a současně i výkaz ukončených pracovních poměrů doposud pojištěných zaměstnanců. Úprava pojistných částek se provádí například jednou ročně na základě předloženého přehledu nových platových výměrů pojištěných. Končí-li zaměstnanec svůj pracovní poměr u firmy, která pro něj životní pojištění sjednala, může po dohodě s ní a pojišťovnou pokračovat ve smluvním vztahu sám. Připojištění Součástí skupinového životního pojištění mohou být i další připojištění, například proti neschopnosti vykonávat povolání (schopnost pojištěného vykonávat dosavadní práci je zredukována o více než 50 % například byla-li po úrazu nutná amputace končetiny potřebné z hlediska profese, ale i proti psychickým a duševním poruchám). Velmi specifické je připojištění pro klíčové managery proti riziku, že nebudou nadále schopni vykonávat svou řídící práci. Subjektem, v jehož prospěch se takové připojištění sjednává, je samotná firma, které mají takto získané prostředky pomoci financovat náročné školení a trénink nástupce postiženého managera. pojistné smlouvy) pojištěná osoba plně invalidní, je pojistník zproštěn placení pojistného; splnění podmínky dvou let se nevyžaduje, vznikla-li invalidita jako důsledek úrazu Konto Kapitálové životní pojištění Konto za jednorázové pojistné je velmi variabilní. Obsah pojištění si každý může uzpůsobit podle svých potřeb a finančních možností. Jednou z výhod pojištění Konto je volnost při nakládání s penězi. Nároky z pojištění můžete upravovat zaplacením dalšího pojistného nebo výběrem části pojistného. Pojistná doba Minimální pojistná doba je 5 let. Pojištění Konto lze sjednat ve dvou variantách: buď na dobu 5, 10 a 15 let, nebo do roku, ve kterém se klient dožije věku 65 let. Pojistné částky Stanoví se v závislosti na pohlaví, vstupním věku pojištěného a na výši zaplaceného pojistného. Maximální pojistná částka není u pojištění pro případ dožití limitována, u pojištění pro případ smrti činí Kč. Konto je variabilní Uzavřete-li pojištění Konto, zaplatíte jednorázové pojistné a vyberete si typ pojištění podle vaší aktuální finanční a životní situace: pojištění pro případ dožití pojištění pro případ smrti pojištění pro případ vážných onemocnění nebo smrti úrazové pojištění Uvedené druhy pojištění je možné kombinovat. Havarijní pojištění Havarijní pojištění Domino je určeno k pojištění všech osobních a užitkových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t (s maximálním počtem devíti míst), která jsou ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických či právnických osob. Neexistuje žádné zásadní omezení ve vztahu ke stáří, značce a typu vozidla. Rozhodujícím kritériem pro přijetí automobilu k pojištění je vždy jeho technický stav. Havarijní pojištění Dominant je určeno pro továrně nová osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t (s maximálním počtem devíti míst), která jsou ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických či právnických osob. Povinné ručení Při sjednávání povinného ručení (smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) u Kooperativy si může klient vybrat ze tří variant pojištění. Popular, Eurokomfort a Standard se od sebe liší úrovní krytí pojistných rizik a rozsahem poskytovaných asistenčních služeb. Ty zahrnuje i nejlevnější varianta povinného ručení. Pokud budete jezdit bez nehod, můžete získat až 60% slevu z ceny pojistného. Pojištění majetku Kooperativa nabízí jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších pojištění majetku občanů, které jako první v ČR získalo značku CZECH MADE. V rámci pojištění majetku občanů Kooperativa svým klientům nabízí pojištění domácností, rodinných a bytových domů, bytů, chat a chalup i několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu. Kooperativa také poskytuje pojištění Optimum, což je cenově zvýhodněná nabídka pro pojištění domácnosti společně s rodinným domem. Pojištění na cesty Pojištění léčebných výloh Předmětem pojištění léčebných výloh jsou nezbytné náklady na ošetření, které bylo klientovi poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo akutním onemocněním, a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného. Cestovní pojištění Součástí cestovního pojištění je: úrazové pojištění (pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem) pojištění zavazadel pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví a životě, za škody na věcech i za jiné škody pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu ze zdravotních a jiných závažných důvodů Roční karta Pojištění léčebných výloh v zahraničí a cestovní pojištění od Kooperativy, Roční karta je vhodná ke krátkodobým výjezdům do zahraničí, na služební i turistické cesty a zahrnuje také pojištění pro některé druhy sportovní činnosti. Délka pobytu v zahraničí je stanovena maximálně na dobu 90 dnů pro každou cestu. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho běžného roku. UNIQA radí zaměstnavatelům: Pojistěte si své pracovníky Chcete své pracovníky pozitivně motivovat? Záleží vám na jejich zabezpečení v nepříznivých situacích a na budoucnosti jejich blízkých? Myslíte na jejich zajištění i v seniorském věku? Jste-li ochotni přispět k jejich jistotám, nabízíme vám řešení: Kolektivní životní pojištění pro zaměstnance RIZIKOVÉ pojištění pro případ smrti KAPITÁLOVÉ pojištění pro případ smrti nebo dožití se konce pojistné doby, s celou řadou možných připojištění Optimálním řešením je kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců. Na základě jediné rámcové smlouvy podniku s pojišťovnou umožňuje čerpat daňové výhody jak pracovníkům, tak i firmě. Zaměstnavatel ušetří i na sociálním a zdravotním pojištění. Výhodou je i zjednodušené zkoumání zdravotního stavu pojištěného a pravidelná aktualizace rámcové smlouvy. Kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců umožňuje bezpečné uložení prostředků a jejich výhodné zhodnocení. Kolektivní zdravotní pojištění pro zaměstnance Každá absence z důvodu nemoci znamená snížení příjmu. Je-li na zaměstnanci závislých více rodinných příslušníků, je to situace dvojnásob nepříjemná. Čerpá-li nemocný navíc nějaký úvěr anebo nakoupil-li na leasing, musí splácet pravidelně bez ohledu na to, zda je schopen na splátky zrovna vydělat. I v těchto situacích může zaměstnavatel pomoci, uzavře-li za své pracovníky pojištění DENNÍCH DÁVEK V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, popř. pojištění DENNÍCH DÁVEK PŘI POBYTU V NEMOCNICI Pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti může dorovnat příjem až do výše 80 % platu. Zvýhodněné podmínky pro větší kolektivy, například upravené čekací lhůty na pojistné plnění. Informujte se i na kolektivní úrazové a kolektivní cestovní pojištění UNIQA UNIQA pojišťovna, Bělohorská 19, Praha 6 tel.: , infolinka: Roční karta obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí až do výše 1,5 mil. Kč pro každou pojistnou událost a cestovní pojištění. Proč se pojistit u Kooperativy zaplatí za vaše léčebné výlohy až do výše 1,5 milionu korun jediným omezením je limit na ošetření zubů děti do 18 let mají při cestách s oběma rodiči pojištění léčebných výloh i cestovní pojištění zdarma Kupříkladu pro jednu osobu v rozmezí věku let, která jede na rekreaci po Evropě nebo do Turecka, činí denní pojistné léčebných výloh 20 Kč, běžné cestovní pojištění rovněž 20 korun. Takže komplexní pojistná ochrana v zahraničí i s asistenční službou přijde na 40 Kč za den a jistě nemusíme zdůrazňovat, jak potřebné jsou klid a pocit bezpečí zejména při dovolené. Struktura pojistného Kooperativy roku 2002 pojištění majetku občanů (4 %) zákonné pojištění (18 %) pojištění malých a středních podnikatelů (5 %) pojištění hospodářských rizik (22 %) životní pojištění osob (19 %) rizikové pojištění osob (1 %) povinné ručení (24 %) havarijní pojištění (7 %) Kooperativa, pojišťovna, a. s. Templová 747, Praha 1 tel.: infolinka: Moderní trend: kolektivní životní pojištění zaměstnanců

6 STRANA 6 P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Chci měnit taktiku podle co mě potká. toho, U Životního pojištění DYNAMIK můžete kdykoli upravit svoji pojistku víc na úraz nebo na spoření. Podle situace. A vždycky uspoříte pěkné peníze. Česká pojiš ovna, již od roku 1827 chráníme vaše sny.

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. LISTOPADU 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 10. KVĚTNA 2005 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE

Více

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit

Více

POJIŠTĚNÍ. 14. listopadu 2006. Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí tři varianty spořicího životního pojištění Vital.

POJIŠTĚNÍ. 14. listopadu 2006. Komerční banka ve spolupráci s Komerční pojišťovnou nabízí tři varianty spořicího životního pojištění Vital. w w w. c a p. c z komerční příloha Zhodnocení prostředků vložených do investičního životního pojištění PERSPEKTIVA vloni dosáhlo 6 až 22,5 %. V rámci pojištění DYNAMIK, nejprodávanějšího životního pojištění

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Životní pojištění jako jedna z cest zajištění sebe sama Life instance as a way to insure ourselves Šárka Machová Plzeň 2012 Vložené zadání

Více

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KOMPARACE PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ S ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍM

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PROBLEMATIKA NABÍDKY PRODUKTŮ V ODVĚTVÍ

Více

komerční příloha 25. dubna 2008

komerční příloha 25. dubna 2008 www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Pojištění PERSPEKTIVA nejlepší životní pojištění roku 2007 v soutěži MasterCard Banka roku. Při uzavření životního pojištění do 30. 4. 2008 získáte

Více

Návrh na zlepšení objemu prodeje pojistných produktů se zaměřením na životní pojištění. Marcela Manďáková

Návrh na zlepšení objemu prodeje pojistných produktů se zaměřením na životní pojištění. Marcela Manďáková Návrh na zlepšení objemu prodeje pojistných produktů se zaměřením na životní pojištění Marcela Manďáková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analýza životního pojištění, stavebního

Více

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR

Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví pojišťovnictví Komparace vybraného pojistného produktu v nabídce pojišťoven v ČR Bakalářská práce Autor: Daniel Humplík Finanční makléř Vedoucí

Více

Analýza pojistných produktů pojišťoven

Analýza pojistných produktů pojišťoven Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza pojistných produktů pojišťoven Bc. Lucie Klimešová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI.

POJIŠTĚNÍ. U povinného ručení může každý nový klient získat navíc slevu 15 % díky novému extrabonusu PROFI. www.cap.cz POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz K povinnému ručení nyní dostanete živelní pojištění a pojištění pobytu v nemocnici zdarma. S životním pojištěním FLEXI budete mít jistotu v každé

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ POROVNÁNÍ NEJPRODÁVANĚJŠÍCH PRODUKTŮ U DVOU KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ POROVNÁNÍ NEJPRODÁVANĚJŠÍCH PRODUKTŮ U DVOU KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POROVNÁNÍ NEJPRODÁVANĚJŠÍCH PRODUKTŮ U DVOU KOMERČNÍCH POJIŠŤOVEN V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ Comparison of the best-selling

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová

Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta. Bc. Zuzana Ančincová Nabídka produktů životních pojišťoven a návrh pojistné ochrany pro konkrétního klienta Bc. Zuzana Ančincová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá navržením pojistné ochrany pro konkrétního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PROBLEMATIKA TVORBY REZERVY NA DŮCHOD PROSTŘEDNICTVÍM

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Životní pojištění jako fenomén pojistného trhu

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Životní pojištění jako fenomén pojistného trhu Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Životní pojištění jako fenomén pojistného trhu Autor: Alena POLÁKOVÁ Vedoucí

Více

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání MOŽNOSTI ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ Possibilities of Evaluating Finances through

Více

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah 4 O společnosti...7 Charakteristika akcionáře...8 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 10 Úvodní slovo předsedy představenstva...

Více

ČPP Výroční zpráva 2011

ČPP Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 ČPP Výroční zpráva 2011 Obsah O společnosti... Charakteristika akcionáře... Představenstvo a dozorčí rada... Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Bankopojištění v ČR. Bc. Ondřej Veselý

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Bankopojištění v ČR. Bc. Ondřej Veselý Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankopojištění v ČR Bc. Ondřej Veselý Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které

Více

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková

Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice. Natália Lukašíková Problematika pojistné ochrany průměrné rodiny v České republice Natália Lukašíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obor pojišťovnictví se v České republice neustále rozšiřuje a zároveň stoupá jeho důležitost.

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková

Srovnání penzijních fondů. Mária Mikušková Srovnání penzijních fondů Mária Mikušková VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání, náklad 26 výtisků,

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více