POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 6. 5. 2003"

Transkript

1 »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila Seznam členů České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS POJIŠŤOVNA a. s. ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a. s. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost organizační složka Gothaer Allgemeine Versicherung AG organizační složka pro Českou republiku Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. MAXIMA pojišťovna, a. s. (do Pojišťovna UNIVERSAL, a. s.) Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, organizační složka Pojišťovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) Union pojišťovna, a. s. UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. Majetkové pojištění Havarijní pojištění Pojištění odpovědnosti Pojištění podnikatelů Kapitálové životní pojištění Rizikové životní pojištění Důchodové pojištění... v nouzi nejbliï í Modrá informaãní linka KOMERČNÍ PŘÍLOHA Životní pojištění dále poroste Členské pojišťovny České asociace pojišťoven (ČAP) nabízejí širokou škálu pojistných produktů životního pojištění. Od počátku fungování asociace zdůrazňují význam tohoto pojištění pro zabezpečení individuálních potřeb, zabezpečení rodiny a blízkých, prezentují jeho efekty pro národní hospodářství a důchodový systém. Uvědomují si přitom, že rozvoj životního pojištění vyžaduje kvalitní pojistné produkty a služby pojišťoven, přehodnocení žebříčku hodnot u jednotlivců i podnikatelů, dosažení jistého životního standardu a rovněž daňovou stimulaci. K důležitému obratu došlo 1. ledna 2001, kdy nabyla účinnost novela zákona o daních z příjmů, jež zahrnula daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění, které umožňuje odpočet zaplaceného pojistného od základu daně až do výše 12 tisíc korun ročně. Je na místě si po dvou letech uplatňování daňových výhod položit otázku, zda a jak tyto výhody zapůsobily. Můžeme konstatovat, že se u klientů setkaly s velmi kladnou odezvou. Dynamika růstu životního pojištění výrazně předstihovala dynamiku růstu neživotního pojištění. V roce 2001 vzrostlo předepsané pojistné u životního pojištění o 24,2 %, kdežto u neživotního pojištění o 9,5 %. Za rok 2002 činily odpovídající údaje 21 % a 8,6 %. U těch pojistných produktů, na něž se daňové výhody vztahovaly, bylo zvýšení předepsaného pojistného v obou sledovaných letech ještě vyšší než u životního pojištění celkem. Svědčí o tom také počet pojišťovnami vydaných potvrzení o pojistném zaplaceném na daňově zvýhodněné produkty. Za rok 2001 bylo těchto potvrzení vydáno 2,1 mil. kusů a v roce 2002 již 2,4 mil. kusů. Souhrn zaplaceného pojistného uvedeného na těchto potvrzeních dosáhl v roce ,2 mld. Kč a roku 2002 přibližně 9,2 mld. Kč. Krok správným směrem Myslím, že výše uvedená fakta dokazují, že daňové výhody se osvědčily, že občané a podnikatelé je využívají. Životní pojištění se stává samozřejmou součástí života našich občanů a může sehrát potřebnou roli doplňku státního důchodového pojištění. Rozhodnutí vlády a Parlamentu ČR učiněné v roce 2000 byl určitě krok správným směrem. V současné době je důležitější otázka, jak dál. Nejdříve je nutno si připomenout, že přes trvalý nárůst podílu životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném až na 38,2 % v roce 2002 stále nedosahujeme úrovně zemí EU, kde tento podíl přesahuje 60 %. Tato mezera se průběžně zužuje a bude nadále zužovat, a to v závislosti na rozvoji ekonomiky, reálných příjmech obyvatel, na daňových i právních podmínkách včetně docílení rovných podmínek pro srovnatelné finanční produkty. A také na tom, jak rychle si lidé uvědomí prioritu a důležitost zabezpečení sebe i svých blízkých do budoucna. Sledování dlouhodobých cílů Velmi podstatné bude, jak vyhodnotí možnosti a efekty uplatňování daňových výhod vláda, resp. ministerstvo financí a ministerstvo práce a sociálních věcí. Jedním z možných přístupů je preferovat při revizi daňově odpočitatelných položek v rámci reformy veřejných rozpočtů krátkodobé hledisko, tj. zvýšení příjmů státního rozpočtu. Druhý přístup je preference dlouhodobého hlediska, resp. zájmu na rozvoji druhého a třetího pilíře v rámci reformy důchodového systému, který by se promítl do zvýšení úspor na stáří, ať už z vlastních finančních prostředků jednotlivce nebo s přispěním zaměstnavatele. Počet smluv soukromého životního pojištění, u nichž plně platil pojistné nebo na ně zaměstnanci přispíval zaměstnavatel, činil v roce 2002 téměř 180 tisíc. I v budoucnu by měl převážit perspektivní pohled, který podporuje zabezpečení spokojeného života a zabezpečeného stáří občanů vlastními silami. Vladimír Mráz prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva pojišťovny Kooperativa Životní pojištění chrání klienty a stabilizuje ekonomiku Růst zájmu o životní pojištění je důkazem toho, že většina populace přistupuje k životu zodpovědněji, myslí na sebe stejně jako na své blízké. Životní pojištění mimo svou funkci krytí rizik konkrétního klienta a zabezpečení v postproduktivním věku také příznivě ovlivňuje stabilitu celé ekonomiky tím, že jí poskytuje tolik žádané investiční zdroje. Rozhodující část pojistného, jež platí klienti pojišťoven, je totiž zpravidla kumulována jako jejich úspory v technických rezervách. Ty jsou zdrojem stabilních dlouhodobých investic, které každá ekonomika potřebuje pro svůj úspěšný rozvoj. Do penze jen s úsporami Do budoucna lze očekávat rozvoj životního pojištění i ve vazbě na sílící uvědomění občanů, že je nezbytné postarat se o své zajištění ve stáří. Podle mezinárodních srovnání totiž bude Česká republika za Životní pojištění se stává samozřejmou součástí života našich občanů. Obezřetnost a bezpečnost jsou dva stěžejní požadavky kladené na pojišťovny provozující životní pojištění. Naprostá většina z nich přísné nároky stanovené tuzemskými právními předpisy beze zbytku splňuje. Také díky tomu lze očekávat v budoucnosti další rozvoj životního pojištění. dvacet až pětadvacet let patřit mezi jednu z nejstarších populací světa. Předpokládá se, že průměrná délka života v roce 2020 vzroste u mužů na 80 a u žen až na 87 let. Tento trend, společně se snižováním porodnosti, zásadním způsobem změní demografický profil České republiky. Úspory Úspory v životním pojištění jsou zdrojem stabilních investic. vložené do životního pojištění mohou být jednou z cest, jak si zachovat i v důchodu slušnou životní úroveň a přitom být po celou dobu zajištěn pro případ neočekávaných rizik. Životní pojištění totiž neznamená jenom krytí rizika, ale i jistotu bezpečně uložených finančních prostředků. A v neposlední řadě možnost využití daňových úlev. V roce 2001 se předepsané pojistné životního pojištění podílelo na hrubém domácím produktu 1,3 procenta. To je sice víc než dvojnásobek proti stavu na počátku 90. let minulého století, ale je to pořád málo, pokud jde o srovnání s průměrem zemí Evropské unie. Tam se totiž tento ukazatel blíží už šesti procentům. Máme tedy stále co dohánět. Nástroj v rukou firem Podniky v poslední době stále více využívají možnosti přispívat svým zaměstnancům na životní pojištění či penzijní připojištění. Skutečnost, že se za poslední dva roky téměř ztrojnásobil počet zaměstnanců, za něž platil alespoň část pojistného zaměstnavatel, je toho nejlepším důkazem. Vynaložené finanční prostředky mohou být přínosné pro obě strany. Zaměstnanci jsou spokojeni a zaměstnavatel ušetří na mzdových nákladech. Praxe ukazuje, že výhody tímto způsobem poskytnuté zaměstnancům dokážou pracovníky silně motivovat. A nejen to. Mohou být velkou výhodou již při získávání nových lidí. V konečném důsledku na tom vydělá i stát. Pokud budou lidé ke svému zabezpečení přistupovat odpovědně, výrazně tím sníží budoucí požadavky na státní rozpočet, který nebude kvůli nepříznivému demografickému vývoji schopen ufinancovat důchodový systém. Ladislav Bartoníček viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Z OBSAHU: Rozšiřování služeb, zvyšování jejich kvality a příprava nových produktů zaměřených na snižování rizik patří mezi priority pojišťovny. str. 1 a 5 Přední světový poskytovatel finančních služeb s více než 125letými zkušenostmi v pojišťovnictví klade důraz na zabezpečení investovaných prostředků. str. 2 Od roku 1999 získává pojišťovna každoročně jako jediná v ČR nejvyšší hodnocení AAA od ratingové agentury Standard & Poor s. str. 2 Generali Group sdružuje 113 pojišťovacích společností ve více než 50 zemích. Na českém trhu se Generali Pojišťovna prezentuje kompletní nabídkou pojištění. str. 2 Nový pojistně spořicí program České pojišťovny s názvem DYNAMIK je díky své variabilitě pojištěním šitým na míru každého zájemce. str. 2 a 6 Ve stále se rozšiřující síti poboček pojišťovna nabízí především investiční životní pojištění, jež patří k nejmodernějším pojistným produktům. str. 3 Ve spolupráci s ČSOB uvedla pojišťovna jako první na trh bankovní životní pojištění, jehož cílem je komplexní řešení finančních potřeb klienta. str. 3 Flexibilní životní pojištění představuje komplexní spojení životního pojištění a osobních úspor pojištěných osob. Pokrývá komplexní rozsah rizik včetně spoření. str. 4 Nové produkty pojišťovny, zejména v oblasti pojištění vozidel, životního a zdravotního pojištění, uspokojí i náročné požadavky zákazníků. str. 4 Ochranu před existenčními potížemi při dlouhodobém onemocnění poskytuje připojištění vážných onemocnění SPECIAL. str. 4 Kolektivní životní a zdravotní pojištění zaměstnanců od pojišťovny UNIQA přináší jeho účastníkům často velmi výrazná zvýhodnění. str. 5

2 STRANA 2 Společné chvíle. Žijte tím, co je důležité. P O J I Š T Ě N Í Generali Group je mezinárodní síè poji Èoven, která za více neï 170 let své existence získala dûvûru a stala se partnerem milionû klientû na celém svûtû. Dnes se Generali Group fiadí mezi sto nejvût ích spoleãností svûta a sdruïuje 113 poji Èovacích spoleãností ve více neï 50 zemích. Nabízíme Vám tyto druhy poji tûní: rûzné formy Ïivotního poji tûní úrazové poji tûní cestovní poji tûní poji tûní denních dávek pfii pobytu v nemocnici a pfii pracovní neschopnosti poji tûní domácnosti poji tûní rodinn ch domû a bytû poji tûní rekreaãních domû a domácností poji tûní obytn ch a kanceláfisk ch budov poji tûní odpovûdnosti za kodu poji tûní podnikatelû poji tûní odpovûdnosti za v robek poji tûní zemûdûlství poji tûní obecního majetku havarijní poji tûní motorov ch vozidel poji tûní pfiepravovan ch osob poji tûní právní ochrany poji tûní odpovûdnosti za kody zpûsobené provozem vozidla dopravní poji tûní poji tûní prûmyslov ch a podnikatelsk ch rizik poji tûní úpadku cestovní kanceláfie Generali Poji Èovna a.s., Bûlehradská 132, Praha 2 telefon , fax bezplatná infolinka: internet: LIFE & PENSIONS Credit Suisse Life & Pensions, přední světový poskytovatel finančních služeb s více než 125letými zkušenostmi v pojišťovnictví a sílou jedné z předních světových bank, vám nabízí životní pojištění a penzijní připojištění špičkové úrovně. Pokud máte zájem o bohatší výběr finančních služeb a produktů, nezávislost v rozhodování a větší zabezpečení investovaných prostředků než kdykoli předtím, nebojte se investovat trochu času a pohovořte s námi. Investujte do života. Základem výběru pojištění je výběr kvalitní pojišťovny. Jedním z hledisek volby je finanční stabilita pojišťovny. Není třeba se orientovat ve velkém množství ekonomických a finančních ukazatelů, vyplatí se dát na hodnocení ratingových agentur. U nás ještě rating příliš nezdomácněl, ve světě však má dlouholetou tradici. Ratingové agentury provádějí také hodnocení pojišťoven působících na českém trhu a lze se na ně skutečně spolehnout. Ty nejprestižnější společnosti světa dosahují hodnocení AAA, což znamená výjimečně silná společnost. Jediná pojišťovna, která toto hodnocení od společnosti Standard & Poor s získala v České republice, je pojišťovna AMCICO AIG Life. Znamená to, že pojišťovna má extrémně silné a stabilní finanční zázemí. Pojišťovna dosahuje tohoto ohodnocení každoročně od roku Pestrá nabídka produktů Nabídka produktů životního pojištění pojišťovny AMCICO AIG Life je velice pestrá. Term Plus Těm, kteří chtějí zabezpečit své blízké pro případ smrti nebo potřebují pojištění pro případ krytí úvěrů nebo hypotéky je určen produkt s názvem Term Plus. Součástí tohoto pojištění je ochrana pro případ invalidity, kdy pojišťovna přebírá povinnost platit pojistné a pojištěnému přitom zůstávají všechny výhody spjaté s pojištěním. Kapitálový program Jiným typem životního pojištění je produkt s názvem Kapitálový program. Cílem tohoto programu je především nashromáždění dostatečných finančních prostředků na pozdější období života pojištěné osoby. Klient si sám zvolí dobu trvání pojištění a částku, na kterou chce být pojištěn, podle svých potřeb a možností. Kapitálový program kombinuje výhody velmi bezpečného garančního spoření a pojistného krytí. Pojištění šité na míru, které vás bude chránit celý život to všechno dovede nový pojistně spořicí program České pojišťovny s názvem DYNAMIK. Spojuje totiž pojištění s možností výhodného spoření. A nejenom to pojistné i pojistnou částku lze snižovat, nebo zvyšovat v závislosti na nejrůznějších životních situacích. DYNAMIK se umí přizpůsobit všem životním situacím, počínaje těmi příjemnými, jako je narození dítěte, až po úpravu pojistného v případě, když klient přijde o práci. Jsou-li takové potíže vážnější, lze si dokonce vybrat na nějakou dobu platební prázdniny. Několik čísel neuškodí Ženatý muž, jemuž je 37 let a má dvě malé děti, může za měsíční pojistné 1500 korun spolehlivě zajistit svou rodinu. Stačí zvolit životní pojištění DYNAMIK a pojistit se pro případ smrti nebo závažných onemocnění na rovných půl milionu korun. A připojistit si i zproštění od placení pojistného pro případ, že by dotyčný pobíral plný invalidní důchod. Pak za něj totiž začne platit pojistné Česká pojišťovna. Daňové úlevy mohou dosáhnout až korun ročně. Při dožití konce pojištění, tedy v šedesáti letech, dostane dotyčný zpět celou naspořenou částku zvýšenou nejen o zaručená tři procenta technického úroku, ale i o předpokládané podíly na výnosech. Kolik to celkem dělá? Při předpokládaném podílu na výnosech ve výši dvou procent může celková částka dosáhnout korun. V případě diagnózy závažného onemocnění je klientovi K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A AMCICO AIG Life Rozhoduje finanční stabilita Život Plus Česká pojišťovna Pojištění DYNAMIK žije s vámi Tento program kombinuje pojištění pro případ smrti s pojištěním pro případ dožití. Jeho prostřednictvím můžete zabezpečit své blízké v případě smrti a zajistit si dostatečné finanční prostředky po dožití se určitého věku. Výhodou tohoto programu je možnost odečíst si zaplacené pojistné od základu daně z příjmu. Pojišťovna samozřejmě nabízí i řadu dalších produktů a zabezpečuje svým klientům možnost výběru vhodného programu podle jejich potřeb a finančních možností. Možnosti připojištění Při uzavírání životní pojistky je dobré se informovat také o různých možnostech připojištění, které pojišťovna nabízí. Můžete tak k životnímu pojištění výhodně získat další pojištění. Klasickým typem připojištění k životnímu pojištění může být úrazové pojištění. USA KLINIKA plus AMCICO AIG Life nabízí jako jediná pojišťovna v České republice produkt USA KLINIKA plus. Toto připojištění vám v případě vážné choroby či zdravotního stavu zajistí přístup k lékařským konzultacím z významných medicínských center v USA. Nejvyšší rating AMCICO AIG Life, PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., je dceřinou společností American International Group, Inc. (AIG), která patří ve světě financí a pojišťovnictví k naprosté špičce a poskytuje společnosti cenné zázemí. Na českém pojistném trhu působí AMCICO AIG Life již přes 10 let a je první a jedinou pojišťovnou v České republice, jež byla prestižní nezávislou agenturou Standard & Poor s oceněna nejvyšším dosažitelným ratingem AAA. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., AMCICO AIG Life V Celnici 1028/10, Praha 1 tel.: , fax: vyplacena pojistná částka korun. Podobně tomu je při úmrtí, kdy uvedenou částku obdrží oprávněná osoba, navíc včetně spořicí složky nastřádané k danému období. Kupříkladu po deseti letech by to bylo téměř korun. Co když slunce zrovna nesvítí Klient skutečně nemusí po určitou dobu České pojišťovně nic platit, například když přijde o práci. Maximální délka platebních prázdnin závisí na tom, na jakou dobu klientovi stačí kapitálová hodnota z již zaplaceného pojistného. Důležité ovšem je, že v době případných finančních potíží je klient stále pojištěn pro případná rizika! Mimořádné vklady proč ne? Program DYNAMIK nabízí možnost mimořádných vkladů, stejně jako výběrů. Pro mimořádné vklady mluví to, že tímto způsobem lze bezpečně střádat a vložené peníze tak velmi dobře zhodnotit. Muž, kterému je 27 let, platí si pojistné 1000 korun měsíčně a každoročně vloží do České pojišťovny jednorázově částku 5000 korun, může mít v šedesáti letech k dispozici u České pojišťovny korun! Další volitelná pojištění navíc Ale ani to není ještě všechno. DYNAMIK umožňuje sjednat další, volitelná pojištění. Prvním z nich je pojištění závažných onemocnění, hned za ním následuje možnost pojistit si zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. A do třetice všeho dobrého: je tu i pojištění úrazu dospělého. Pojistit lze samozřejmě i úraz dítěte. Co však již není docela samozřejmé, je možnost pojistit denní dávku při pracovní neschopnosti z důvodu úrazu a nemoci, a dokonce i denní podporu při pobytu v nemocnici z důvodu úrazu a nemoci. Îijeme s Vámi. Generali Poji Èovna a.s., drïitel mezinárodního certifikátu kvality ISO 9001 Podrobnější informace nejen o životním pojištění mohou klienti získat na bezplatné informační lince České pojišťovny nebo na internetových stránkách

3 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 3 Aviva životní pojišťovna Rozšiřování sítě poboček v ČR pokračuje Britská životní pojišťovna Aviva je jednou z největších a nejstarších pojišťoven na světě a její kořeny sahají až do 17. století. Společnost Aviva je největší životní pojišťovnou v Evropě a zároveň největší britskou pojišťovnou. V dnešní době Aviva nabízí služby prostřednictvím více než osmdesáti společností v mnoha zemích světa a společně spravuje majetek v celkové hodnotě přesahující 209 miliard liber. V České republice působí Aviva již od roku 1997 (do roku 2002 pod názvem Commercial Union). Ve stejném roce zavedla Aviva na český trh jako jedna z prvních pojišťoven nejmodernější produkty investičního životního pojištění. V současné době poskytuje Aviva v ČR pojistnou ochranu více než 30 tisícům klientů. Více než 85 % předepsaného pojistného tvoří investiční životní pojištění. Aviva má dnes přes 400 aktivních pojišťovacích poradců, kteří pracují ve 14 pobočkách ve všech větších městech v ČR. Vzhledem k výraznému nárůstu počtu nových klientů plánuje Aviva rozšíření sítě poboček o další 4 až 5 do konce tohoto kalendářního roku. Investiční životní pojištění Investiční životní pojištění v sobě spojuje přednosti vysoce kvalitního životního pojištění a výhodného spoření. Produkty investičního životního pojištění umožňují klientům zabezpečit sebe i své blízké pro případ nenadálých událostí a finančně se zajistit pro budoucnost. Klient si může individuálně nastavit a v průběhu trvání měnit pojistnou smlouvu, a to v závislosti na změně osobních potřeb, vývoji finančních trhů a ochotě podstupovat investiční riziko. Nezanedbatelnou výhodou je rovněž možnost uplatnění daňových úlev na zaplacené pojistné při splnění zákonných předpokladů dle zákona č. 586/1992 Sb. Aviva životní pojišťovna nabízí šest programů investování (garantovaný, peněžní, výnosový, vyvážený, strategický a mezinárodní), čímž pokrývá široké spektrum druhů a variant investic. Klient má možnost si individuálně volit míru výnosnosti a rizika. KLÍČOVÉ PRODUKTY POJIŠŤOVNY: OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN Moderní a vysoce flexibilní produkt splňující nejvyšší kritéria pro individuální pojištění. Produkt umožňuje měnit profil pojistné smlouvy dle aktuální životní situace klienta. Klient si určuje poměr mezi rizikovou a spořicí složkou pojištění: mladší klienti preferují rizikovou složku pojistnou ochranu, starší klienti spořicí složku akumulaci finančních prostředků pro zabezpečení v důchodu. TALISMAN Optimální řešení pojištění pro děti a rodiče. Aviva životní pojišťovna, a. s., jako jediná na trhu nabízí připojištění závažných onemocnění dítěte. AVIVA BENEFIT Produkt speciálně vyvinutý pro uplatnění daňových úlev, určený jak pro individuální klienty, tak pro zaměstnavatele, kteří poskytují tento nadstandard jako motivaci pro své zaměstnance. Pokud si nejste jisti, který produkt by vám nejlépe vyhovoval, obraťte se s důvěrou na některou z poboček Aviva životní pojišťovny. Reprezentanti pojišťovny vám rádi poradí a navrhnou ideální řešení, které bude odpovídat vašim představám. Přinášíme Vám to nejlepší z britské tradice Společnost Aviva hledá vhodné kandidáty pro nový šestiměsíční školicí program zaměřený na rozvoj prodejních schopností a dovedností. Na základě splnění stanovených kritérií Aviva garantuje účastníkům fixní měsíční příjem v minimální výši Kč. Chcete-li se stát profesionálním pojišťovacím poradcem u největší britské pojišťovny, kontaktujte nás na níže uvedené adrese. Aviva životní pojišťovna, a. s. Aviva House Londýnská Praha 2 zelená linka: Bankopojištění na vzestupu Jeroen van Leeuwen, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovny Významným trendem v oblasti finančnictví se v poslední době stává bankopojištění. Bankopojištění, které můžeme definovat jako efektivní distribuci pojistných a bankovních produktů klientům prostřednictvím vybudovaných prodejních kanálů banky. V čem spočívají výhody bankopojištění pro klienty? Klientovi se dostanou především kvalitnější služby vyplývající z lepší znalosti jeho potřeb, výhodnější cenová nabídka. Jádrem úspěchu se stává ne prodej jednotlivých produktů, ale komplexní řešení finančních potřeb klienta. Jaké bankopojišťovací produkty připravila ČSOB Pojišťovna ve spolupráci se svými partnery? Po vzoru svého majoritního akcionáře KBC Insurance se ČSOB Pojišťovna aktivně vydala na cestu bankopojištění. Ve spolupráci s ČSOB jsme uvedli na trh jako první speciální bankovní životní pojištění. Právě prodej bankovního životního pojištění zaznamenal pronikavý úspěch bankopojištění na západoevropských trzích a i díky tomu se stal jakousi vlajkovou lodí bankopojištění. Bankopojištění ale není jen prodej životního pojištění na přepážkách banky Ano, to máte pravdu. Vedle zmiňovaného prodeje životního pojištění se proto můžeme setkat s kombinací bankovních a pojistných služeb i v dalších oblastech. Při řešení bytových potřeb se jistě dobře uplatní hypoteční úvěr nebo stavební spoření, jako i pojištění úvěrované nemovitosti či pojištění schopnosti úvěr splácet. Klienta ČSOB už stěží překvapí možnost sjednat si před cestou na dovolenou společně s platební kartou cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny, či ošetřit si finanční rizika pojištěním úvěru a pojištěním ztráty karty u naší společnosti. Pro naše klienty intenzivně připravujeme další produkty, které přinesou občanům vyšší efektivnost vložených finančních prostředků, úsporu času a jednodušší dostupnost finančních služeb. Vzhledem ke všem jmenovaným výhodám jsem přesvědčen, že bankopojištění dosáhne brzy na našem trhu pozic, které si vydobylo na rozvinutých západních trzích a ČSOB Pojišťovna bude u toho. pojištění dětí a rodičů

4 STRANA 4 P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Flexi Ïivot bez starostí Produkt Flexi získal ocenûní Finanãní akademie v soutûïi Zlatá koruna - nejlep í produkt roku v kategorii Îivotní a kapitálové poji tûní. Je skvûlé, kdyï je rodina v pohodû, v ichni jsou zdrávi a v e vychází. Ale Murphyho zákon fiíká: Co se mûïe pokazit, to se pokazí. Ne, Ïe bychom dokázali zabránit tomu, aby se nic nepokazilo, ale mûïeme Vám pomoci v pfiípadû, Ïe taková situace nastane. Proto Vám vfiele doporuãujeme Flexibilní Ïivotní poji tûní, které spolehlivû pomûïe pfieklenout období, kdy se zdraví obrátí zády k Vám ãi Va im blízk m. Poji tûní plné invalidity Poji tûní velmi váïn ch onemocnûní MoÏnost pfiipoji tûní dal ích rizik Poji tûní zpro tûní od placení pojistného Pojistná ochrana Úrazové poji tûní dûtí Poji tûní kapitálové hodnoty Úrazové poji tûní dospûl ch Kombinace spofiení a poji tûní Flexibilní Ïivotní poji tûní Poji Èovny âeské spofiitelny pfiedstavuje komplexní spojení Ïivotního poji tûní a osobních úspor poji tûn ch osob. Vyznaãuje se vysokou variabilitou a flexibilitou klientem vkládan ch finanãních prostfiedkû. Pokr vá komplexní rozsah rizik vãetnû spofiení. Flexi-v hody pro Vás: * Garantovan rûst kapitálové hodnoty smlouvy 3 % roãnû + podíly na v nosech * Vysoká pruïnost poji tûní - zmûny, úpravy, doplàky kdykoli v prûbûhu poji tûní * Volba klienta mezi v í podílu spofiení a poji tûní rizik * Jedna smlouva aï pro 2 dospûlé osoby a 5 dûtí * irok rozsah pojistného krytí * MoÏnost prûbûïn ch v bûrû finanãních prostfiedkû * OdloÏená daàová povinnost * Mimofiádné vklady do poji tûní * MoÏnost doãasného pfieru ení placení pojistného * Vznik pojistné události u jednoho z poji tûn ch bez vlivu na trvání pojistné smlouvy * MoÏné daàové v hody aï ,- Kã roãnû * Sjednané úrazové poji tûní dûtí platné aï do 25 let vûku dítûte * MoÏnost poji tûní kdykoli vypovûdût vá pfiíjem neoãekávaná událost (váïná choroba, úraz, ztráta zamûstnání) odchod do dûchodu infarkt, rakovina, náhlá cévní mozková pfiíhoda (mozková mrtvice), totální ledvinové selhání, nitrolební (intrakraniální) nádor, transplantace Ïivotnû dûleïit ch orgánû, operace aorty, slepota, hluchota, koma, paraplegie, tetraplegie a atroficko-degenerativní onemocnûní mozku (napfi. Alzheimerova choroba, Creutzfeldt-Jakobova choroba, Pickova choroba apod.) poji tûní smrti následkem úrazu, trval ch následkû úrazu a denního od kodného vã. dvojnásobného plnûní v pfiípadû hospitalizace poji tûní smrti následkem úrazu, trval ch následkû úrazu, denního od kodného nebo denní dávky vã. dvojnásobného plnûní v pfiípadû hospitalizace pfiípad, Ïe nejste poji tûni vyplácená ãástka Odborní poradci Poji Èovny âeské spofiitelny a pracovníci poboãek âeské spofiitelny jsou pfiipraveni seznámit Vás s flexibilním Ïivotním poji tûním a pfiipravit pro Vás program, kter by nejlépe vyhovoval Va im poïadavkûm a potfiebám. v e dûchodu, státní podpora vá Ïivot Úroky / Zhodnocení v roce 2000 bylo dosaïeno zhodnocení 8,37 % p.a. v roce 2001 bylo dosaïeno zhodnocení 7,48 % p.a. v roce 2002 bylo dosaïeno zhodnocení 6,03 % p.a. Podrobné informace získáte rovnûï na webov ch stránkách a na bezplatn ch linkách nebo Česká podnikatelská pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., (ČPP) je univerzální pojišťovací společnost se stabilním kapitálovým zázemím, provozující všechny základní druhy rizikových i rezervotvorných pojištění. Od svého založení trvale vykazuje mimořádný dynamický růst a na pojistném trhu v ČR patří mezi 10 nejvýznamnějších pojišťoven. Výhodou pro klienty pojišťovny je široká dostupnost obchodních míst ČPP na celém území ČR. Své služby poskytuje i prostřednictvím prodejních sítí svých hlavních obchodních partnerů VZP ČR a HVP, a. s., dále v přibližně 1000 autobazarech i na všech poštách. V oblasti asistenčních služeb zajišťuje nepřetržitou pomoc zákazníkům ČPP největší světová asistenční služba AXA ASSISTANCE. ČPP se cílevědomě zaměřuje na neustálé zvyšování kvality v rozsahu svých služeb, a to v souladu s požadavky a potřebami zákazníků. V této souvislosti uvedla na trh řadu nových moderních produktů, především v oblasti pojištění vozidel, životního pojištění a zdravotního pojištění. Jako ryze česká firma se zaměřuje na podporu českých podniků a podnikatelů. Mezi její produkty, které si získaly širokou popularitu u veřejnosti, patří zejména pojištění vozidel povinné ručení a Životní pojištění s Filipem. Pojištění vozidel SPECIÁL a SUPER Jedná se o nové pojištění, které umožňuje kompletně pojistit vozidlo na všechna základní rizika. Rozsah pojištění výhodné a kvalitní povinné ručení havarijní pojištění All risk asistenční služba AXA ASSISTANCE i v případě poruchy SPECIÁL cenově výhodné a kvalitní pojištění, které charakterizují: vysoké pojistné limity do 20 mil. Kč u škody na majetku a do 40 mil. Kč u škody na zdraví, již v souladu s požadavky Evropské unie ekonomicky velmi výhodná cena pojištění úrazové pojištění řidiče do 200 tisíc Kč v ceně pojištění SUPER kvalitní a kompletní pojištění, které nabízí: nadstandardní limity pojištění až do výše 54 mil. Kč slevu 10 % na havarijní pojištění úrazové pojištění řidiče do 300 tisíc Kč v ceně pojištění V rámci pojištění jsou poskytovány nadstandardní asistenční služby AXA ASSISTANCE a řada dalších výhod klientského programu. Havarijní pojištění Cena pojištění vychází z aktuální ceny vozidla. Při spolupojištění s povinným ručením SUPER je havarijní pojištění zlevněno o 10 %. Pro kompletně pojištěná vozidla s cenou 150 tisíc Kč a výše je v ceně pojištění zahrnuto i bezplatné bezpečnostní označení skel vozidla. Životní pojištění s Filipem Představuje bezpečné a vysoké zhodnocení úspor spojené s pokrytím všech základních zdravotních rizik. Jedná se o jeden z mála typů produktů na finančním trhu, který podporuje stát. Zhodnocení dosahované prostřednictvím daňových úlev může být přitom výrazně vyšší než u produktů, jež dotuje stát přímo. Možnost daňových úlev činí u fyzických osob až 12 tisíc Kč, pro zaměstnavatele až 8 tisíc Kč a navíc z této částky nemusí platit za zaměstnance sociální a zdravotní pojištění. Životní pojištění s Filipem se skládá ze základního výnosového pojištění a tří připojištění, která jsou volitelná: výnosové životní pojištění s daňovými úlevami, které zajišťuje vysoké zhodnocení úspor zdravotně sociální připojištění pro případ dlouhodobějšího onemocnění úrazové připojištění za velmi výhodných podmínek pro případ dlouhodobých nebo trvalých následků či smrti v důsledku úrazu připojištění invalidního důchodu, které poskytuje finanční zabezpečení v případě trvalé invalidity vzniklé z důvodu celého spektra závažných nemocí nebo úrazu NOVINKA! Zdravotní připojištění VZP ČR Pojištění, jež v letošním roce uvedla na trh trojice významných pojišťoven VZP ČR, ČPP a HVP, zaměřené na snížení rizik vyplývajících z připravovaných legislativních opatření v oblasti zdravotně-sociální. Rozsah pojištění pojištění pro případ hospitalizace úhrada nákladů poskytnuté nemocniční péče pojištění při pracovní neschopnosti doplnění nemocenských dávek při pracovní neschopnosti úrazové pojištění spolehlivá záruka pro případ trvalých následků či smrti v důsledku úrazu trojí jistota! Pojištění pro podniky a podnikatele Česká podnikatelská pojišťovna nabízí kompletní program pojištění základních rizik, která nejvíce ohrožují podniky a podnikatele, a vychází vstříc i jejich speciálním požadavkům. Pojistný program ČPP, který je variabilní podle potřeb klienta, zahrnuje rizika: škody vzniklé na majetku přerušení provozu podniku odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem odpovědnosti zaměstnavatele odpovědnosti zaměstnance Řada významných podniků již s úspěchem využívá sociálně pojistné programy ČPP pro stabilizaci svých zaměstnanců zahrnující neživotní i životní pojištění, včetně produktů s daňovými úlevami a dalšími výhodami pro zaměstnavatele. Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Budějovická 5, Praha 4 infolinka: fax:

5 K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A P O J I Š T Ě N Í STRANA 5 Kooperativa Na českém trhu je Kooperativa druhou největší pojišťovnou s více než 18,5 % tržního podílu. Jejím hlavním akcionářem a strategickým partnerem je významný evropský pojišťovací koncern Wiener Städtische Group, působící v oboru více než 175 let. Kooperativa poskytuje kompletní pojištění pro občany, podnikatele i velké průmyslové, obchodní a finanční společnosti. Neustále rozšiřuje rozsah služeb, zvyšuje jejich kvalitu a každým rokem připravuje nové produkty, zaměřené na snižování rizik v podnikání i v osobním životě. Informační zákaznické centrum bezplatná Zelená linka Kooperativy poskytuje své služby 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Také ve více než 200 obchodních místech, která jsou rozmístěna po celém území ČR a jejichž počet dále roste, najdou klienti Kooperativy pomoc. NABÍDKA PRODUKTŮ Pojištění pro občany Pojištění osob několik druhů kapitálových životních pojištění důchodová pojištění soukromé životní pojištění placené zaměstnavatelem pojištění dětí úrazová pojištění komerční zdravotní pojištění pojištění léčebných výloh v zahraničí asistenční služby v českém jazyce 24 hodin denně po celém světě cestovní pojištění Pojištění majetku pojištění domácností pojištění rodinných a bytových domů pojištění bytů pojištění chat a chalup havarijní pojištění motorových vozidel povinné ručení několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu Skupinové životní pojištění uzavírají pro své zaměstnance zpravidla firmy, které si je chtějí udržet a motivovat. V neposlední řadě mohou touto cestou rovněž ušetřit na daních a na zdravotním a sociálním pojištění, uzavřou-li smlouvy o daňově optimalizovaných produktech kapitálového životního pojištění, jimiž pojišťovny pružně reagovaly na zavedení odpočtů v roce Rizikové životní pojištění Vybere-li si zaměstnavatel pro své pracovníky rizikové životní pojištění, chrání jeho blízké pro případ smrti pojištěného (tyto osoby stanovuje pojištěná osoba), popřípadě smrti úrazem (v případě smrti úrazem by pojišťovna vyplatila odškodnění z obou rizik současně) nebo trvalým následkům úrazu (invaliditě plní se podle stupně postižení). Pojistné částky se sjednávají jako násobky ročních příjmů; ve smlouvě lze sjednat automatické navyšování pojistné částky podle aktuálního růstu platu či mzdy. Kapitálové životní pojištění Horizont Kapitálové životní pojištění Horizont poskytuje nejen moderní životní pojištění, ale i velmi dobrou finanční investici. Lze je sjednat pro každého ve věku od 15 do 55 let. Pojistná doba Pojištění se sjednává nejméně na 10 let. Součet vstupního věku a pojistné doby nesmí přesáhnout 65 let. Pojistná částka Nejnižší pojistná částka, na niž lze pojištění sjednat, činí Kč. Nejvyšší pojistná částka je Kč. Způsob placení pojistného Výše pojistného závisí na pohlaví a věku pojištěné osoby, na výši pojistné částky, na době trvání pojištění a na způsobu placení pojistného. Je-li pojistné placeno čtvrtletně, resp. pololetně, či ročně, je poskytována sleva z pojistného ve výši 3 %, resp. 5 %, nebo 7 %. Doplňková pojištění úrazové pojištění s progresivním plněním za trvalé následky úrazu pojištění pobytu v nemocnici pojištění pro případ vážných onemocnění pojištění pracovní neschopnosti Nároky výplata ke stanovenému datu: Kooperativa vyplatí pojištěnému pojistnou částku včetně podílu na zisku na konci pojistné doby zemře-li pojištěná osoba: Kooperativa vyplatí oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku a navíc po uplynutí dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění vyplatí znovu pojistnou částku a podíl na zisku stane-li se během trvání pojištění (nejdříve však po dvou letech od uzavření UNIQA pojišťovna Kolektivní (skupinové) životní pojištění získává v poslední době na významu. Jeho smyslem je pojistit na základě jedné smlouvy větší počet lidí, které něco spojuje například příslušnost k nějaké firmě. Je samozřejmé, že uzavření a správa jediné kolektivní smlouvy jsou jednodušší než sjednání a údržba řady individuálních smluv. S ohledem na velikost a charakteristiky pojišťované skupiny poskytují pojišťovny často velmi výrazná zvýhodnění. Kolektivy lze pojistit na cesty, proti úrazu, proti pracovní neschopnosti a také na život. Kapitálové životní pojištění je pojištěním dvousložkovým vedle klasické rizikové složky je do něj namíchána složka úspor pro případ dožití se konce sjednané pojistné doby. Tento druh pojištění, je-li uzavřen podle předepsaných parametrů, umožňuje čerpat daňové odpočty zaměstnancům i zaměstnavatelům podle toho, kdo kolik pojistného hradí. Firma se může rozhodnout zařadit do rámcové smlouvy prakticky jakéhokoli zaměstnance bez ohledu na jeho postavení ve vnitropodnikové hierarchii ta je zohledněna ve výši pojistné částky. Velikost pojišťované skupiny osob je velmi významná: zajistné krytí (jakési pojištění samotné pojišťovny, které nakupuje u zajišťoven, jež se podílejí na krytí rizik) se získává tím snadněji, čím více lidí chceme v rámci jedné smlouvy pojistit. Potenciální riziko se tak příznivě rozprostře, protože každá z pohledu životního pojištění rizikovější osoba je zde vyvážena řadou dalších relativně zdravých jedinců. V případě individuálních smluv na vyšší pojistné částky vyžaduje životní pojistitel důkladné lékařské vyšetření aktuálního zdravotního stavu. U skupinových smluv si může dovolit být s ohledem na hromadný přírůstek kmene shovívavější. Aktualizace smlouvy probíhá tak, že zaměstnavatel zasílá pojišťovně pravidelně vyplněné návrhy pojistek zaměstnanců nově vstupujících do pojištění s potvrzením jejich ročního příjmu u firmy a současně i výkaz ukončených pracovních poměrů doposud pojištěných zaměstnanců. Úprava pojistných částek se provádí například jednou ročně na základě předloženého přehledu nových platových výměrů pojištěných. Končí-li zaměstnanec svůj pracovní poměr u firmy, která pro něj životní pojištění sjednala, může po dohodě s ní a pojišťovnou pokračovat ve smluvním vztahu sám. Připojištění Součástí skupinového životního pojištění mohou být i další připojištění, například proti neschopnosti vykonávat povolání (schopnost pojištěného vykonávat dosavadní práci je zredukována o více než 50 % například byla-li po úrazu nutná amputace končetiny potřebné z hlediska profese, ale i proti psychickým a duševním poruchám). Velmi specifické je připojištění pro klíčové managery proti riziku, že nebudou nadále schopni vykonávat svou řídící práci. Subjektem, v jehož prospěch se takové připojištění sjednává, je samotná firma, které mají takto získané prostředky pomoci financovat náročné školení a trénink nástupce postiženého managera. pojistné smlouvy) pojištěná osoba plně invalidní, je pojistník zproštěn placení pojistného; splnění podmínky dvou let se nevyžaduje, vznikla-li invalidita jako důsledek úrazu Konto Kapitálové životní pojištění Konto za jednorázové pojistné je velmi variabilní. Obsah pojištění si každý může uzpůsobit podle svých potřeb a finančních možností. Jednou z výhod pojištění Konto je volnost při nakládání s penězi. Nároky z pojištění můžete upravovat zaplacením dalšího pojistného nebo výběrem části pojistného. Pojistná doba Minimální pojistná doba je 5 let. Pojištění Konto lze sjednat ve dvou variantách: buď na dobu 5, 10 a 15 let, nebo do roku, ve kterém se klient dožije věku 65 let. Pojistné částky Stanoví se v závislosti na pohlaví, vstupním věku pojištěného a na výši zaplaceného pojistného. Maximální pojistná částka není u pojištění pro případ dožití limitována, u pojištění pro případ smrti činí Kč. Konto je variabilní Uzavřete-li pojištění Konto, zaplatíte jednorázové pojistné a vyberete si typ pojištění podle vaší aktuální finanční a životní situace: pojištění pro případ dožití pojištění pro případ smrti pojištění pro případ vážných onemocnění nebo smrti úrazové pojištění Uvedené druhy pojištění je možné kombinovat. Havarijní pojištění Havarijní pojištění Domino je určeno k pojištění všech osobních a užitkových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t (s maximálním počtem devíti míst), která jsou ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických či právnických osob. Neexistuje žádné zásadní omezení ve vztahu ke stáří, značce a typu vozidla. Rozhodujícím kritériem pro přijetí automobilu k pojištění je vždy jeho technický stav. Havarijní pojištění Dominant je určeno pro továrně nová osobní a užitková vozidla s celkovou hmotností do 3,5 t (s maximálním počtem devíti míst), která jsou ve vlastnictví nebo v nájmu fyzických či právnických osob. Povinné ručení Při sjednávání povinného ručení (smluvního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla) u Kooperativy si může klient vybrat ze tří variant pojištění. Popular, Eurokomfort a Standard se od sebe liší úrovní krytí pojistných rizik a rozsahem poskytovaných asistenčních služeb. Ty zahrnuje i nejlevnější varianta povinného ručení. Pokud budete jezdit bez nehod, můžete získat až 60% slevu z ceny pojistného. Pojištění majetku Kooperativa nabízí jedno z nejmodernějších a nejkomplexnějších pojištění majetku občanů, které jako první v ČR získalo značku CZECH MADE. V rámci pojištění majetku občanů Kooperativa svým klientům nabízí pojištění domácností, rodinných a bytových domů, bytů, chat a chalup i několik druhů pojištění odpovědnosti za škodu. Kooperativa také poskytuje pojištění Optimum, což je cenově zvýhodněná nabídka pro pojištění domácnosti společně s rodinným domem. Pojištění na cesty Pojištění léčebných výloh Předmětem pojištění léčebných výloh jsou nezbytné náklady na ošetření, které bylo klientovi poskytnuto v souvislosti s úrazem nebo akutním onemocněním, a náhrada nákladů spojených se smrtí pojištěného. Cestovní pojištění Součástí cestovního pojištění je: úrazové pojištění (pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pojištění pro případ trvalých následků úrazu a tělesného poškození způsobeného úrazem) pojištění zavazadel pojištění odpovědnosti za škody způsobené na zdraví a životě, za škody na věcech i za jiné škody pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu ze zdravotních a jiných závažných důvodů Roční karta Pojištění léčebných výloh v zahraničí a cestovní pojištění od Kooperativy, Roční karta je vhodná ke krátkodobým výjezdům do zahraničí, na služební i turistické cesty a zahrnuje také pojištění pro některé druhy sportovní činnosti. Délka pobytu v zahraničí je stanovena maximálně na dobu 90 dnů pro každou cestu. Pojistná smlouva se uzavírá na dobu jednoho běžného roku. UNIQA radí zaměstnavatelům: Pojistěte si své pracovníky Chcete své pracovníky pozitivně motivovat? Záleží vám na jejich zabezpečení v nepříznivých situacích a na budoucnosti jejich blízkých? Myslíte na jejich zajištění i v seniorském věku? Jste-li ochotni přispět k jejich jistotám, nabízíme vám řešení: Kolektivní životní pojištění pro zaměstnance RIZIKOVÉ pojištění pro případ smrti KAPITÁLOVÉ pojištění pro případ smrti nebo dožití se konce pojistné doby, s celou řadou možných připojištění Optimálním řešením je kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců. Na základě jediné rámcové smlouvy podniku s pojišťovnou umožňuje čerpat daňové výhody jak pracovníkům, tak i firmě. Zaměstnavatel ušetří i na sociálním a zdravotním pojištění. Výhodou je i zjednodušené zkoumání zdravotního stavu pojištěného a pravidelná aktualizace rámcové smlouvy. Kolektivní kapitálové životní pojištění zaměstnanců umožňuje bezpečné uložení prostředků a jejich výhodné zhodnocení. Kolektivní zdravotní pojištění pro zaměstnance Každá absence z důvodu nemoci znamená snížení příjmu. Je-li na zaměstnanci závislých více rodinných příslušníků, je to situace dvojnásob nepříjemná. Čerpá-li nemocný navíc nějaký úvěr anebo nakoupil-li na leasing, musí splácet pravidelně bez ohledu na to, zda je schopen na splátky zrovna vydělat. I v těchto situacích může zaměstnavatel pomoci, uzavře-li za své pracovníky pojištění DENNÍCH DÁVEK V PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI, popř. pojištění DENNÍCH DÁVEK PŘI POBYTU V NEMOCNICI Pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti může dorovnat příjem až do výše 80 % platu. Zvýhodněné podmínky pro větší kolektivy, například upravené čekací lhůty na pojistné plnění. Informujte se i na kolektivní úrazové a kolektivní cestovní pojištění UNIQA UNIQA pojišťovna, Bělohorská 19, Praha 6 tel.: , infolinka: Roční karta obsahuje pojištění léčebných výloh v zahraničí až do výše 1,5 mil. Kč pro každou pojistnou událost a cestovní pojištění. Proč se pojistit u Kooperativy zaplatí za vaše léčebné výlohy až do výše 1,5 milionu korun jediným omezením je limit na ošetření zubů děti do 18 let mají při cestách s oběma rodiči pojištění léčebných výloh i cestovní pojištění zdarma Kupříkladu pro jednu osobu v rozmezí věku let, která jede na rekreaci po Evropě nebo do Turecka, činí denní pojistné léčebných výloh 20 Kč, běžné cestovní pojištění rovněž 20 korun. Takže komplexní pojistná ochrana v zahraničí i s asistenční službou přijde na 40 Kč za den a jistě nemusíme zdůrazňovat, jak potřebné jsou klid a pocit bezpečí zejména při dovolené. Struktura pojistného Kooperativy roku 2002 pojištění majetku občanů (4 %) zákonné pojištění (18 %) pojištění malých a středních podnikatelů (5 %) pojištění hospodářských rizik (22 %) životní pojištění osob (19 %) rizikové pojištění osob (1 %) povinné ručení (24 %) havarijní pojištění (7 %) Kooperativa, pojišťovna, a. s. Templová 747, Praha 1 tel.: infolinka: Moderní trend: kolektivní životní pojištění zaměstnanců

6 STRANA 6 P O J I Š T Ě N Í K O M E R Č N Í P Ř Í L O H A Chci měnit taktiku podle co mě potká. toho, U Životního pojištění DYNAMIK můžete kdykoli upravit svoji pojistku víc na úraz nebo na spoření. Podle situace. A vždycky uspoříte pěkné peníze. Česká pojiš ovna, již od roku 1827 chráníme vaše sny.

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 28. LISTOPADU 2003. Pojišťovnictví je připraveno na vstup do Evropy »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN POJIŠTĚNÍ Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory NOS PČR policisté získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015

STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1-3/2015 STATISTICKÉ ÚDAJE DLE METODIKY ČAP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Nabídka cestovního pojištění

Nabídka cestovního pojištění Oddělení: Produktový management cestovní pojištění Země: Česká republika Nabídka cestovního pojištění V-tour s.r.o. Praha 5/28/2014 Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s. Generali Pojišťovna a.s.

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015

Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 Kapitálové životní pojištění Kapitálové důchodové pojištění Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2015 OBSAH Přehled poplatků 04 Sazebník 05 20 Produktové limity 05 06 Sazebník hlavního pojištění

Více

Změna daňového zvýhodnění

Změna daňového zvýhodnění Změna daňového zvýhodnění 1 Příspěvek zaměstnavatele podmínky daňového zvýhodnění Stávající: 2 x 60 zaměstnanec pojistník = pojištěný právo na plnění má pojištěný zaměstnanec, při smrti obmyšlený, kromě

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk)

Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu. Vít Samek (Vladimír Bezděk) Činnost PT1 Odborné komise pro důchodovou reformu Vít Samek (Vladimír Bezděk) Mandát PT1 OK pro DR Analyzovat efektivitu státní podpory doplňkových důchodových systémů s ohledem na jejich motivační funkci

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění osob Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Životní pojištění I. Cíl: seznámit posluchače s životním pojištěním jako druhem pojištěním Tento tématický celek

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění Životní a úrazové pojištění Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění Zpracovala: Michaela Janstová

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka

POJIŠTĚNÍ KOMERČNÍ PŘÍLOHA 21. 5. 2002. Pojištění nabývá na důležitosti v životě každého člověka »ESK ASOCIACE POJIäçOVEN Životní pojištění se vyplatí každému Rozhodně bych doporučil životní pojištění každému, protože by podle mého názoru mělo být součástí života moderního člověka. Životní pojištění

Více

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě.

2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl uzavřeného životního a neživotního pojištění v ČR a ve světě. Pracovní list č. 3. 1. Jaké pojištění využívá vaše rodina? Co všechno si pojistíte vy, až budete výdělečně činní a proč? 2. Jakým způsobem je možné uzavřít pojistnou smlouvu? 3. Typněte si jaký je podíl

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s.

Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení. Českomoravská stavební spořitelna a.s. Příloha č. 3: Stavební spořitelny a jejich nabídka produktů na financování bydlení V české republice nyní působí celkem 5 stavebních spořitelen a všechny tyto spořitelny jsou sdruženy v Asociaci českých

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová

Bankopojištění. nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody. Michaela Ambrožová Bankopojištění nový trend v distribuci produktů, jeho výhody a nevýhody Michaela Ambrožová OBSAH pojem bankopojištění historie bankopojištění v ČR proces bankopojištění bankopojištění v Evropě právní úprava

Více