II. ročník číslo: 3 září 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. ročník číslo: 3 září 2008"

Transkript

1 II. ročník číslo: 3 září 2008 Občasník přinášející informace o dění v obci Vážení spoluobčané, Před dvěma lety se utvořila skupina lidí, která se chtěla aktivně zapojit a pomoci při řešení potřeb obce a jejího rozvoje.naší snahou bylo nejprve plně informovat a zprůhlednit veškeré záležitosti v dění v obci. Tj. záležitosti, dotýkající se nás všech. Vždyť nás se týká, zdali se v obci zhorší životní prostředí, nás se týká, je-li v obci vyhovující školka lákající mladé lidi, nás se týká, mohou-li si všichni zájemci zasportovat či zarybařit. I přes bohaté finanční prostředky jsme chtěli zajistit hospodárnost jejich čerpání a ve vztahu k okolí hájit vždy zájmy obce.v neposlední řadě naší snahou bylo vytvořit hrdost a náležitost k obci.všechny tyto snahy vycházely z rozhovorů s občany Rynholce a byly podpořeny jejich názory. Ve volbách jsme získaly téměř 40 % ( přesně 36,8) hlasů. Od počátku naší práce v zastupitelstvu jsme se setkávaly se znevažováním naších snah, možná nepochopením našich otevřených postojů a názorů a upřímné snahy věci zlepšovat.naše předkládané návrhy, ale i konkrétní požadavky ( fotbal.areál, zelená zóna kolem skládky, nádržka, školka,bps..) vyvolávaly vždy nejdříve odpor a až poté postupně přijímány. I náš první návrh na vydávání Rynholeckých listů jako obecní zpravodaj se neujal a náš návrh na provozování lepších webových stránek také nebyl přijat.pokud jsme chtěli alespoň z části dostát tomu co jsme si předsevzali a vám slíbili nezbylo, než abychom své aktivity provozovali na vlastní náklady.zaběhnuté zvyklosti v chodu obce zdá se, jsou velkým rozporem. Takovým rozporem, že slovní a věcná argumentace je velmi obtížná až nemožná.nechceme odejít od rozdělané práce-zvlášť když na naše návrhy dochází- a nechceme ustupovat zastrašování. Chceme i nadále přispívat k rozvoji naší obce. A to zejména vzhledem k podpoře, kterou cítíme od našich příznivců S.N.K. Sdružení pro obec.motto: nejasnost je říše omylů Rynholecké listy vycházejí již druhým rokem a máme za to, že i jejich prostřednictvím se nám přece jen některé věci podařilo prosadit a daří prosazovat. Jen doufáme,že stále více lidí bude chápat vydávání tohoto plátku jako službu občanů, i když se možná některých budou zveřejňované informace nepříjemně dotýkat. Když vyslovujeme s něčím nebo s někým nesouhlas, tak to ještě nemusí znamenat, že jsme jeho nepřátelé. Mnohdy přece upozornění na nedostatky a chyby pomůže tyto napravit. Je k tomu ovšem vždy potřeba chtít. My chceme a proto vydáváme R.L. redakce Dnes v našich listech mimo jiné najdete: Články zabývající se mateřskou školkou Informace o aktuálním dění v obci Rynholecké putování za historií III Sportovní zprávy fotbal tenis jezdectví. Vítání nových občánků Bytový dům Usnesení č. 3/2008 Morální selhání Změna územního plánu č. 2 víte, kde se v budoucích letech bude v Rynholci stavět? Víte, kam až bude pokračovat těžba lupku v katastru naší obce? Víte, kde možná jednou vznikne průmyslová zóna,kde budete možná hledat své příští zaměstnání. Jestliže vás tyto a jiné otázky zajímají, čtěte článek na straně... Mateřská školka máte malé dítě a zajímá Vás problematika mateřské školky? Znáte názory maminek, které již s Rynholeckou školkou mají své zkušenosti? Paní ředitelka nám zaslala otevřený dopis, který jsme na její žádost zveřejnili a připojili náš komentář včetně dalších souvisejících článků. Pokud se o místní školku zajímáte čtěte na str......

2 Vítání nových občánků Srdečně vítáme mezi námi a přejeme šťastný život na této planetě i v naší obci Ema Procházková Jaroušek Kotouč Lukášek Lucký Nar. 20. června Nar. 17.července 2008 Nar. 3. srpna 2008 Štěpánka Hlavatá Jakoubek Slanička Nar. 25.srpna 2008 Nar. 29.srpna 2008 Začal nový školní rok a do školních lavic usedli Rynholečtí prvňáčci Kristýna Rejnová, Veronika Rejnová, Patrik Sieber, Zuzana Valová, Barbora Buřičová, Barbora Valešová, Přejeme hodně úspěchů, nových vědomostí a kamarádů. NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA: Školka je navržena částečně jednopatrová se zvýšeným přízemím na stávajícím betonovém podsklepení.v přízemí jsou uvažovány šatny, sociál.zařízení a dvě třídy pro celkem 40 dětí.v patře zázemí pro učitelky.v podsklepení může být v budoucnu zbudována tělocvična, skladové prostory apod.jídelna a kuchyně zůstane ve stávajících prostorách, kde vzniknou i prostory pro další zájmové aktivity dětí. Stavba by měla začít cca 3/09 a snad se podaří otevření od Bude zájem rodičů o umístění v naší školce vzhledem k dané pověsti,výhradám rodičů, absenci kroužků a dalších. Nebylo by vhodné zajistit v nové školce i nové vedení vypsáním výběrového řízení?? ANKETA JEZÍRKA: Zahrada dotváří dům, dává stavbě duši.krásný pohled na okrasnou zahradu s vodní plochou obohacující zahradní prostor o optické a zvukové efekty přinášející zvlhčení prostředí.rozkvetlé lekníny, vodní rostliny, mihotající se rybky dávají možnost nádherného snění. Ve vyhlášené anketě, na webu nejkrásnější jezírko v obci, zvítězilo jezírko pí.lenky Švadlenkové. Z celkem 253 hlasujících získalo 63 hlasů.gratulujeme. red

3 Obdrželi jsme žádost vedení Mateřské školky o uveřejnění jejich Reakce v nezkrácené podobě na článek v minulém čísle R-listů : Opět naše školka V posledním týdnu před koncem školního roku se nám do rukou dostal nový výtisk Rynholeckých listů.na úvod bychom chtěli uvést na pravou míru některá fakta.není pravda, že se do MŠ hlásilo 5 dětí a 3 byly přijaty.pro školní rok 08/09 si podalo žádost sedm zákonných zástupců dětí, z nichž bylo pěti vyhověno.nepřijaty byly dvě děti do 3 let věku. Dále není pravda, že provozní doba školy je do půl třetí.provoz je od 6,30 do 15,30 hod. a je přizpůsoben podmínkám jednotřídní MŠ, kde učitelka pracuje na snížený úvazek.tato situace byla již řešena na konci loňského školního roku, a podle nám dostupných informací nikdo z rodičů, kterých se tato problematika týká neprojevil zájem. A další problém- vzdělávací kroužky.jaké vzdělávací kroužky?výtvarný,taneční nebo pěvecký?vždyť je to naše každodenní práce.již ve šk.roce 01/02 jsme zpracovali školní vzdělávací program, který každoročně doplňujeme a obohacujeme.v minulých letech to byly např. výtvarné projekty-práce s olejovými barvami nebo pohybové činnosti-základy aerobiku atd.pro tento šk.rok jsme zařadili dva projekty-jóga a hry a pohádky a Říkejme si přísloví.v souvislosti se zájmovými kroužky nás napadá úvaha, zda vůbec kroužky do MŠ patří. Musíme mít na mysli individuální a věkové zvláštnosti dětí předškolního věku.nabídka nadstandardních činností v MŠ může mít kladný vliv na rozvoj dítěte, ovšem za splnění podmínek odpovídajícím individuálním potřebám a věku dítěte.v opačném případě nemusí vývoj dítěte zásadně ovlivnit nebo na ně může mít vliv negativní.při realizaci zájmových kroužku je důležité zvolit optimální dobu konání.tu lze těžko najít.ranní čas je vymezen pro spontánní hru dětí, která má mnohonásobný význam pro další rozvoj dítěte.po svačině se plánují různé řízené činnosti a pak následuje pobyt venku.tato doba také není vhodná, protože dítě by bylo ochuzeno o pohyb na čerstvém vzduchu.neméně důležitý je i odpolední odpočinek.potřeba odpočinku je u každého dítěte individuální.pokud by se do kroužku hlásilo dítě, které potřebuje po obědě odpočívat a spát, pak by bylo v té době unavené, nedokázalo se soustředit, a tudíž by z ní nemělo žádný užitek.dalším problémem při realizaci zájmových kroužků je prostor a ten bohužel v naší MŠ není.za bezpečnost dětí odpovídá po celou dobu jejich pobytu v MŠ učitelka, není proto možné svěřit dítě jiné osobě, aby ho někam odváděla. Kvalitně zpracovaný školní vzdělávací program umožňuje dostatek aktivit i bez zájmových kroužků.každé dítě je v něčem odlišné, zdánlivé nadání se může projevit jako momentálně akcelerovaný vývoj, který se za čas ustálí v normě.rozpoznání talentu v předškolním věku je nesnadné, a proto je nejlépe chovat se ke všem dětem tak, jako by talentované byly,podporovat jejich přirozenou zvídavost a nechat jim dostatečný prostor ke hrám.hra je nejdůležitější součást jejich vývoje. Výuka cizích jazyků, např. angličtiny? Základem každého jazyka je správná výslovnost všech hlásek.v současné době se málokteré dítě obejde bez péče logopeda a spousta dětí neumí dobře vyslovovat ani po vstupu do ZŠ.Je to velmi rozšířený jev, který má různé příčiny a týká se většiny dětí.pokud si dítě zafixuje špatnou výslovnost, je velmi náročné a zdlouhavé ji odstranit. Znalost alespoň jednoho cizího jazyka se stává základem všeobecného vzdělání.angličtina je jazyk světový a v dnešní době velice důležitý.přesto ale našim mateřským jazykem je, a stále bude jazyk český, a proto by se ho měly naše děti učit především, aby se jim nestávalo podobné faux pas jako jejich rodičům.máme tím na mysli Rynholecké listy, kde nás kromě spousty jiných pravopisných chyb nejvíce upoutalo slovo vyvýjet na titulní straně.vážená redakce, to druhé í po v se píše opravdu měkké.je to učivo 3.ročníku ZŠ. Závěrem bychom chtěli vyjádřit lítost nad tím, že náš školní rok končí takto.místo abychom se těšili na zasloužené prázdniny, odpovídáme na štvavé články, které dobré jméno naší školky jen poškozují a v podstatě nechápeme, jaký mají vlastně smysl.je to asi odměna za naši celoroční práci. S.Šebková, J.Wostlová Dovolujeme si podat vysvětlení : Náš údaj, že bylo přijato všech pět dětí kromě dvou (tedy přijaty 3 děti) je údaj OÚ zveřejněný některými zastupiteli obce v jejich letáčku.požadavek na delší provozní dobu MŠ byl vznesen zastupiteli ze Sdružení., stejně jako požadavek na stanovení vyhovujících kritérií přijetí dítěte do obecní školky. Dosud neprojednáno.nezávisle byla předáná na OÚ Petice občanů za delší provozní dobu MŠ podepsána cca 21 rodiči.stále to nestačí?.vaše úvaha zda vůbec zájmové kroužky do MŠ patří je zcela v rozporu s trendy i praxí okolních školek.uveřejňujeme pro vás např. program kroužků v Lánské MŠ a současně i názor jedné z našich maminek. Sami uvádíte, že nadstandartní činnosti mohou mít vliv na rozvoj dítěte a zdůrazňujete individuální přístup.toto jsou snad ony kroužky.čas lze jistě pro ně nalézt např. v odpoledních hodinách nebo v době poledního klidu pro děti rok před školní docházkou. Ale chce to chtít.vaše věta: Každé dítě je v něčem odlišné, zdánlivé nadání se může projevit jako momentálně akcelerovaný vývoj, který se za čas ustálí v normě v nás vzbuzuje obavu zda nadané dítě nesrovná do normy naše MŠ.Jestliže uvádíte, že málokteré dítě se obejde bez péče logopeda, nabízí se otázka zda je zajištěna např. docházka logopeda do naší MŠ. Je pravda, že V R-listech byla pravopisná chyba ve slově vyvíjet za což se omlouváme. Smysl našich požadavků, návrhů a článků je zlepšit chod naší MŠ v zájmu dětí..jestliže tuto snahu by jste měli i vy, pochopili by jste, že se nejedná o žádné štvaní. Závěrem chceme vyslovit přání, že po prázdninách nastoupíte odpočati a plni elánu pro nesnadnou práci s dětmi. redakce

4 Obecní úřad Rynholec Došlo: Čís. 681 Připomínky k chodu MŠ Rynholec V Rynholci dne 7.července 2008 I já patřím mezi maminky, které přemýšlely kam svoje dítě do školky.samozřejmě mě napadla místní školka.při návštěvách na dětském hřišti jsem se od maminek, které mají svoje děti zde ve školce dozvěděla jak funguje zdejší školka. Nevyhovující provozní doba, na co se nezeptají to neví, nejsou žádné výlety, divadla, nevyučují se zde žádné jazyky, dále si stěžovaly na přístup paní ředitelky, neutírají dětem zadky po vykonání svojí potřeby atd. Po těchto informacích jsem se začala poptávat v jiných školkách.v dnešní době chodí moje dcera do školky v Libušině, kde jezdí na výlety, do ZOO, do divadla nebo jezdí divadlo do školky, už od 3 let se učí anglicky (rodiče si mohou vybrat zda chtějí dítě přihlásit na AJ nebo ne), přístup učitelek úžasný, mají besídky, učí se nové a nové písničky, básničky. Také mi zde vyhovovala provozní doba, která je od 06,30 h do 16,00 h. Od té doby co dcera chodí do školky v Libušině vidím jak ji to jenom prospívá, lépe mluví a i přítomnost jiných dětí jí dělá dobře. Nevím jestli by tohle bylo i ve zdejší školce. Z těchto důvodů jsem ani k zápisu do zdejší MŠ nešla. Zdejší maminka (adresa v redakci a na OÚ) Těžební činnost lomu se přiblížila. Loni na podzim a v zimních měsících se prováděla skrývka zeminy avizujicí přiblížení lomu k obci.v současné době již plně probíhá těžební činnost.,jež v některých dnech svým hlukem dává o sobě vědět..zajímalo nás kam až lom může postoupit. Postup lomu je dán jednak hranicí dobývacího prostoru, který zasahuje k obci na vzdálenost necelých 100 m.toto přiblížení občané obce odmítli v referendu v roce Ke konci onoho roku tehdejší zastupitelstvo obce ve snaze najít řešení stanovilo, že porubní fronta lomu bude zasahovat pouze k cestě, která tvoří spojnici mezi tunelem ČSD a Rynholeckým dvorem.dále v roce 1994 zastupitelstvo dopisem tehdejšího starosty obce p.r.vitnera sdělilo podniku ČLUZ a.s. další stanovisko například s těmito podmínkami: 1) bude vypracován časový harmonogram akcí a finanční částky na vypořádání očekávaných důlních škod 2) v roce 1995 bude zahájena výsadba náhradní zeleně v katastru obce Rynholec 3) konkrétní dílčí akce budou vždy projednány se zastupitelstvem obce Kroužky v mateřské škole Lány: Mateřská škola v tomto školním roce nabízí dětem několik zájmových kroužků: Výuka anglického jazyka, kterou zajišťuje Vzdělávací centrum MIMOaZA probíhá pod vedením odborné lektorky Věry Matějovičové dvakrát týdně v nově otevřené třídě v přízemí budovy mateřské školy. Ve středu je dětem věnována zvýšená péče v oblasti prevence logopedie. V letošním roce, z důvodu velkého zájmu dětí o výtvarný a keramický kroužek, se kroužek koná každé úterý a čtvrtek. Děti dochází na kroužek dle rozpisu. Každý pátek je kroužek "Hry na zobcovou flétnu". Od příštího školního roku ve spolupráci s Lidovou školou umění Stochov připravujeme možnost otevření hudební přípravné třídy předškolního věku. Ve školním roce 2007/2008 připravujeme i několik společných kroužků pro děti a jejich rodiče. Tvoříme s mámou a tátou - techniku a téma upřesníme. Městská policie- Tel: Zásahy v Rynholci-červen,červenec -Odpoledne zjistili strážníci MěP nově odložený odpad na černé skládce na tunelu.osoba, která odpad odložila byla zjištěna a věc oznámena správnímu orgánu. -Odpoledne 9.6. byla hlídce MěP nahlášena závada na elektrickém vedení v poli u Čluzu. Závada byla takového charakteru, že vznikl malý požár a hrozilo nebezpečí úrazu. Na místě zasahovali rynholečtí dobrovolní hasiči a profesionální hasiči ze Stochova. Místo bylo zajištěno do příjezdu technika. -V noci 3.6. došlo k požáru osobního vozidla v ulici Vodárenské. Vozidlo bylo zapáleno úmyslně, věc šetří Policie ČR. -Litinový kříž na místním hřbitově uvolnil a připravil k odcizení neznámý pachatel 26.6.Díky okamžitému opatření Obecním úřadem se podařilo zabránit jeho krádeži. -Vrak vozidla rozebírali u silnice pod haldou 2 muži odpoledne 6.7.Každému z nich byla na místě udělena bloková pokuta ve výši 1000 Kč

5 Strohá data z běžného života. Usnesení č.3/2008 z veřej.zasedání dne zastupitelé obce schvalují: 1) hospodaření obce za rok 2007 s výhradou 2) směnu pozemků p.č. 920/22 o yýměře 161 m2 za pozemky p.č. 920/8 o yýměře 57 m2 a p.č.920/15 o výměře 115 m2 vše v kú. Rynholec mezi obcí Rynholec a paní Kami ou Bělohradskou 3) pronájem nebytových prostor v objektu pošty o výměře 40 m2 za cenu 23,92 Kč/měsic pro pani Petříkovou 4) výběrové řízení na opravu místní komunikace u požární nádrže pro firmu Silnice Slaný,za cenu 2.462,518'.Kč včetně DPH 5) Výběrové řízeni na likvidaci azbestové zátěže v objektu bývalé MŠ pro firmu Skanska cz a.s.za cenu ,.Kč bez DPH 6) smlouvu mezi obci Rynholec a firmou Skanska CZ a.s. na likvidaci azbestové zátěže a pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 7) smlouvu na zpracování a projednáni změny č. 2 územniho plánu obce s ing.stanislavem Zemanem a ing. Petrem Topinkou 8) rozpočtové změny za období duben - červen ) výběr technického dozoru na stavbu ''Bytového domu. - ing. Tomáš Dvořák za cenu 390 tis. Kč bez DPH 10) doplnění a obnovu dopravního značení obce za částku do 50 tis. Kč 11) nákup 2 ks nerez stolů a drobné opravy ve školní jídelně MŠ do 50 tis. Kč 12) návrh dodatku č.1 ke smlouvě s firmou Zednictví Marek Zechel" na stavbu technického zázemí TENIS KLUBU RYNHOLEC bez částky 50 tis. jako motivace pro zkrácení doby výstavby do ) vráceni částky Kč TENIS KLUBEM RYNHOLEC z poskytnuté dotace v roce ) dotaci na činnost SDRUŽENÍ PRO RYNHOLEC na rok 2008 ve výši 48 tis. Kč 15) dotaci na činnost pro společenství rybářů na rok 2008 ve výši 5 tis. Kč Zastupitelé obce berou na vědomí: 1) zprávu o kontrole hospodařeni obce za rok 2007 provedenou odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje 2) zprávu předsedkyně finančního výboru o provedených kontrolách poskytnutých dotací a příspěvků na činnost v roce ) zastupitelé obce ruší výběrové řízeni na opravu požární nádrže. Co nás mrzí : - na veřejném zasedání byl poměrem hlasů pro 4, proti 3 (Dvořáková, Barochová, Ledvinka) odsouhlaseno zveřejňování Zápisů z veřej.zasedání.v Usnesení není o tomto ani slovo a tak se opět nebudou zveřejňovat proti vůli většiny - Smlouva na stavbu technického zázemí pro tenis je uzavřena s dokončením do 31.října t.r. Naší snahou bylo stavbu zkrátit o více jak 2 měsíce tak, aby mohla být využita již při pořádání 4 turnajů v závěru léta.proto jsme navrhli motivační příplatek pro dodavatele 50 tis.kč(při celkovém rozpočtu cca tis.kč zanedbatelné) Proti této snaze hlasovali pp.dvořáková, Barochová a Ledvinka, zdržel se p.nedvěd a tak plné využití technického zázemí bude až v příštím roce - Pronájem nebyt.prostoru pro paní Petříkovou byl schválen ve výši 957 Kč/měsíc, nikoliv 23,92 Kč/měsíc Hraje se čistá hra? Výstavba Bytového domu započala v březnu letošního roku firmou Fisa. Bez stavebního dozoru.po cca 2 měsících starosta seznámil zastupitele se smlouvou na stavební dozor připravenou ing. Dvořákem.Cena stanovena ve výši 490 tis. Kč plus další náklady.tyto další náklady převážně cestovné by činily cca 150 tis. Kč.(18 Kč /km, 2x týdně Praha-Rynholec po dobu výstavby tj. 2 let).tedy celkem asi 640 tis.kč.zastupitelé za Sdružení vznesli dotaz, kdo ing. Dvořáka oslovil.starostou bylo odpovězeno, že neví a návrh smlouvy našel na stole. Bylo dohodnuto, že Sdružení předloží další osoby, které by stavební dozor pro obec vykonaly. Byly předloženy 2 nabídky, z toho jedna na částku 385 tis. Kč bez jakýkoliv dalších nákladů.na poradě jsme se dohodli, že bude navržena tato smlouva ke schválení.překvapení nás čekalo na veřej. Zasedání dne 23.6., kdy starosta nám všem sdělil, že oslovil ing. Dvořáka a tento svoji nabídku telefonicky snížil na 390 tis. Kč a to také již bez dalších nákladů. Již tento postup je nestandardní. Při vědomí, kdy ing. Dvořák je spoluprojektant Bytového domu a současně dle stavebního deníku podepisoval jako stavební dozor již před výběrem, v nás vzbuzuje hořkost a nedůvěru ve slovo starosty.domníváme se, že celá záležitost byla dopředu dána a pro veřejnost sehráno divadélko.musíme uvést, že ing.dvořák vykonává dozor odpovědně. Jsme upřímně rádi, že našim přístupem se podařilo snížit náklady obce na stavební dozor o cca 250 tis. Kč.

6 Lze morální selhání vymazat? V uplynulých dnech proběhlo již 40 let od roku 1968, od pokusu zreformovat komunismus. Následné normalizační období ukázalo, že ideologii komunismu reformovat nelze a v současné době tato ideologie je na okraji dění. Vraťme se v čase zpět do doby, kdy v naší republice měla moc nad našimi životy KSČ. Zasáhla do osudu všech rodin. Bylo na každém, jak se s požadavky režimu vyrovná. Tehdy jsme si vědomě, či nevědomě zvolili, do které skupiny lidí se zařadíme. Nesouhlasící byli lidé s vlastním názorem, kteří svůj postoj buď prezentovali veřejně, za což byli perzekuováni, jiní byli tichými válečníky, ale i obyčejní lidé, kteří nevstoupili do strany pro svůj pocit svobody. Ti kdo vstoupili do strany byli naivisté věřící socialismu, který jim soudruzi tak pěkně vyložili. Všechno pro všechny (dej se k nám a budeš mít více) nebo vzhůru k lepším zítřkům.to, co dnes nazýváme stínem, bylo kdysi slunce. Další skupinou byli obětavci, kteří podepsali ze strachu. Podepsali i proto, aby měla celá rodina snažší život. Člověk obětuje pro své děti mnohem více, než jen vlastní čest. Poslední skupinou byly prospěcháři. Podepsali vstup do strany i spolupráci s STB. Né pro víru, ani pro své děti, ale pro svůj vlastní prospěch. Čim více lidí udali, čim výkonnější byli, tím více stoupali v ceně. Byli a jsou to lidé, kteří své sebevědomí získali tímto způsobem.pro výhody, které jim plynuly, byli schopni zničit nejen jednotlivce, ale celé rodiny.toto je morální selhání v pravém slova smyslu.tito lidé stále žijí mezi námi. Někteří z nich žijí mezi námi bez povšímnutí.jsou si vědomi svého stínu minulosti. Někteří však zvyklý na svůj prospěch, díky svým zkušenostem v zkreslování, lhaní a znásilňování pravdy, lidé zcela bez morálky, jsou nadále činní. Lhostejno zdali byli vedeni ve svazcích STB pod krycím jménem Dobrák nebo Jiřina. Bytový dům. Výstavba bytového domu zdárně pokračuje.chci vás blíže seznámit s prostorovým řešením domu.objekt je nepodsklepen, v přízemí se nachází zádveří a vstupní hala, schodiště a výtah, chodby a 6 bytů o velikosti 50 m2, prostory pečovatelky, ordinace lékaře, prádelna, sklad a společenská místnost.v prvním patře se nachází 9 bytů (5x 50m2, 3x58m2, 1x33,5m2).V druhém patře(podkroví) jsou umístěny 3 byty 2x58m2, 1x33,5m2).Počet bytů je tedy 18 a jejich celková plocha činí 906 m2.z toho 8 bytových jednotek je uzpůsobena bezbariérově pro hůře pohyblivé občany. na které získala obec dotaci ve výši ,- Eur tj. 4,8 mil.kč. Některé byty jsou vybaveny koupelnou s vanou, jiné se sprchovým koutem.vybavení kuchyně bude zřejmě standardní kuchyňskou linkou-ještě není rozhodnuto.zdrojem tepla bude plynová kotelna současně zajišťující ohřev teplé vody.každý byt bude osazen vlastními měřiči elektrické energie a vody.je na čase se zabývat budoucí provozní stránkou bytového domu a jeho obsazení. Byl jsem pověřen zastupitelstvem prvním návrhem kritérií pro přijetí uchazečů Bytový dům s pečovatelskou službou bude objekt obce Rynholec a o přidělení bytu rozhoduje zastupitelstvo obce.žadatel o byt by měl být přednostně občanem obce, nebo z blízkého okolí, případně s rodinnými vazbami na obec.byty by měly být určeny pro občany, kteří potřebují pečovatelskou službu ať již pro ubývání soběstačnosti nebo vzhledem k svému zdravotnímu stavu.žadatelé musí být poživateli starobního důchodu nebo plně invalidního důchodu., nevyžadující komplexní péči a jsou schopni vést poměrně samostatný život.v rámci bydlení by měly být zajištěny základní pečovatelské služby tj. větší nákup, úklid, praní prádla, běžné pochůzky a další drobné služby. Jedná se tedy o dům bytový s částečnou pečovatelskou službou a je třeba zvážit financování provozních nákladů.zjednodušeně uvedu nutné provozní náklady.v nákladech není uvažována jakákoliv návratnost počáteční investice tj. cca 40 mil.kč. Náklady na zaměstnance: tj. 1x správce-údržbá,2x pečovatelky,1x ředitel Kč/rok Fond budoucích oprav.navrhuji ,-Kč/rok Amortizace vybavení navrhuji ,-Kč/rok Cena tepla a teplé vody-výpočet cca ,.Kč/rok Provozní náklady celkem ,-Kč/rok. Z těchto nákladů lze odvodit náklady na m 2 plochy bytu tj. 1900Kč/m2/rok tj. 158 Kč/m2/měsíc.Z nákladů na m2 plochy bytu již vyjde potřebná úhrada za pronájem jedné bytové jednotky.např. u bytu o velikosti 33,5 m2 to je 5 293,-Kč za měsíc, o velikosti 50 m2 to je 7 900,-Kč za měsíc a u největších bytů by potřebný nájem činil 9 164,- Kč za měsíc.lze uvážit dotování provozu z rozpočtu obce např.náklady na teplo a v tomto případě vychází částka 122 Kč/m2/měsíc což činí částky 4 087,-, 6 100,- nebo 7 076,-Kč za měsíc u jednotlivých bytů.k této částce je nutno připočítat úhradu spotřebované elektrické energie a vody na základě vlastního měření spotřeby každého bytu a poměrnou část za úhradu elektrické energie na společné prostory.(odhad cca 1500 Kč/měsíc). Převážná část bytů je řešena jako dvoulůžková, to znamená úhrada jednoho obyvatele se sníží na polovinu.další služby jako stravování, pedikůra,kadeřnictví apod.by měli být na objednání a nejsou zde uvažovány..nyní je třeba návrh projednat v zastupitelstvu obce.. ZŠ-

7 Nové internetové obecní stránky: překvapení Zastupitelé za Sdružení předali písemně požadavky k projednání v zastupitelstvu.(dne podací číslo 260) viz blíže Rynholecké listy II.ročník č. 1.Zde mimo jiné požadujeme projednat návrh na zveřejňování Usnesení,zápisů včetně příloh a zajištění archivního přístupu na web.stránkách obce.v zápisech uvádět konkrétní a nezaměnitelné schválené údaje.současně stránky aktualizovat a využívat pro aktuální informace.i když proběhly již dvě veřejná zasedání a mnoho porad, toto téma se v rozporu se zákonem o obcích nikdy neprojednávalo.i to byl jeden z důvodu vzniku stránek kde Sdružení pro. Se snažilo dobrovolně situaci řešit a přinést občanům více informací. Po uplynutí více jak 5-ti měsíců jsme byly překvapeni, že naše obecní stránky byly někým přejmenovány ( již né razdva),předělána forma stránek (mimo jiné celkem zdařile) ale zcela bez obsahu.tedy již se nemůžeme podívat ani na obecní vyhlášky apod. A to zcela bez vědomí zastupitelů, jejichž by měli být stránky chloubou a výkladní skříní.po zjištění, že tvorbu nových stránek spustila amatérsky naše účetní, sl.beinhauerová, tedy ta osoba, která zajišťovala i tisk onoho lživého pamfletu části zastupitelů (Reakce ) jsme zpozorněli.snad opravdu toto vše dělá bez nároků na odměnu či náhradu nákladů, pouze s nadšením. Ale vkládat na obecní stránky jen tak něco, pro své potěšení je nevhodné.i okénko struktura OÚ je nepravdivá a neúplná.této situace si všimlo i několik občanů a v rámci diskuze na webu Sdružení. Si postesklo nad úrovní obsahu. Jsme přesvědčení, že právě tato diskuze přiměla starostu obce vypsat výběrové řízení.ovšem řízení na správce obsahu obecních stránek nedává smysl. Nejprve musí zastupitelstvo určit a schválit tento obsah a také nést odpovědnost.zastupitelstvo musí určit co chce mít na svých stránkách.po té může vyhledat webmajstera, který bude zajišťovat vkládání na stránku. Rozhovory občanů, převážně v dolní části obce se mnohokrát stáčí k obtěžujícímu zápachu. V některých dnech zápach neumožňuje ani posezení na zahradě či spánek při otevřeném okně. Stížností a žádostí o řešení na OÚ bylo doručeno několik.pomůže komise pro životní prostředí Žádám Obecní zastupitelstvo o posouzení dodržování technologických postupů a skladby odpadů, při ukládání odpadů na skládce EKOLOGIE. Zápach se v okolí skládky šíří.to je bohužel daň za nemalé příjmy obce. Ovšem v posledních týdnech se jeho intenzita zvyšuje na neudržitelnou mez. Bylo by tedy vhodné o tomto stavu informovat jak provozovatele zařízení, tak příslušné úřady - RŽP. Taktéž si myslím že by věci prospělo pokusit se z pozice zastupitelů obce pokusit dojednat s provozovatelem OKAMŽITÁ nápravná opatření a pokud v tato jednání nebudou úspěšná požádat místně příslušný úřad o jejich urychlené nařízení. Domnívám se rovněž, že by bylo na místě zamyslet se nad dalším provozováním či uzavřením skládky i přes to, že je významným zdrojem financí pro obec. Ty se však dají jistě zajistit i jiným způsobem než onou zapáchající horou či Bioplinovou stanicí v těsné blízkosti a na návětrné straně obce. Roman Tuček VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Starosta obce vypisuje výběrové řízení Starosta obce vypisuje výběrové řízení Na obsazení pozice správce obsahu webových na obsazení pozice kronikáře. stránek. Zájemci mohou své nabídky odevzdat do Zájemci mohou své nabídky odevzdat do do hod do hod.

8 Snad se konečně blýská na lepší časy. V součastné době se projednává velice významný dokument, který na několik let dopředu ovlivní, především stavební dění v naší obci. Každého snad zajímá, zda bude mít jednou nového souseda, jak se přiblíží lupkový lom k jeho obydlí, zda skládku odstíní zelený pás nebo jestli bude mít prostor pro své podnikání. Zkrátka Územní plán jehož změna č. 2 se právě projednává, je dokumentem velice zajímavým a pro rynholeckého občana důležitým. ČLUZ těžba lupku OBEC Rynholec bílá cesta Proběhlo několik jednání našich zástupců a kolegů s vedením obce na téma zveřejnit, či nezveřejnit tyto změny v územním plánu před tím, než budou schváleny. My zastáváme názor, že občané by územní plán své obce měli znát rozhodně před jeho schválením, a to tak, aby byli schopni svými připomínkami do tohoto procesu zasáhnout. Možná i na základě těchto jednání se na nových internetových stránkách v sekci elektronická úřední deska tento dokument objevil.bohužel toto zveřejnění odpovídá kvalitě zpracování nových stránek, takže se zde občan v nepřehledném sledu dokumentů ve formátu PDF, toho příliš nedozví. Jednali jsme s panem starostou o některých velmi závažných bodech této změny územního plánu, a to především o přeložce tunelu a zanesení zeleného pásu,oddělujícího skládku od obce. Přístup pana starosty Dyntara byl v tomto směru velice vstřícný. Nejen, že nám poskytnul veškeré dostupné informace, ale i jednání o podobě budoucí zelené zóny měla svůj pozitivní výsledek. Rádi bychom vám tedy předložili svůj komentář ke Změně územního plánu č.2 a prostřednictvím R.L. a upozornili na některá, podle nás důležitá fakta. 2 Oblast za horním krámem Jedná se o území ohraničené cestou na ČLUZ, Bílo cestou a tratí. Dříve zde platila stavební uzávěra vzhledem k důlní činnosti, která snad již vypršela. Z územního plánu není zcela jasné k čemu je tato oblast obce určena. Dle hustoty a barvy šrafování může jít o bytové objekty v parkovém prostředí, plochy výroby skladů a služeb, nebo možná o smíšené obytné území s drobnými podnikatelskými aktivitami. Záměry s touto lokalitou jsou pravděpodobně často měněny. V tuto chvíli to vypadá, že zde půjde o oblast veřejné zeleně. Pravdou je, že my bychom se spíše přikláněli k tomu aby tato oblast byla v budoucnu zapsána jako oblast pro výstavbu obytných objektů v parkovém prostředí. Ekologie s.r.o. skládka odpadů zelený pás 1 Skládka a lom Dle územního plánu se lom dostane až na úroveň Bílé cesty, a to až po její zlom směrem k cestě ke dvoru. Odtud zamíří přímo na hranici dnešního vytěženého prostoru užívaného ke skládkování. Podél hranice lomu a dále i podél skládky by měl být vysazen zelený pás, který oddělí oblast těžby a skládkování zcela od obytné zóny. viz. obr. Pokud se podaří toto řešení skutečně prosadit, bude do značné míry zamezeno pronikání jak zápachu tak i hluku z této oblasti do obydlené části katastru obce. Naše sdružení se zasadí všemi svými prostředky a silami, aby se tak stalo. 3 Přeložka tunelu O přeložce tunelu, by mělo být dle našeho názoru pohovořeno na nejbližším veřejném zasedání. V územním plánu, je tato stavba deklarována jako Veřejně prospěšnou stavbou měla by tedy mít veřejnost možnost říct si k této stavbě své 4 Plochy výroby, skladů a služeb V minulém čísle R.L. jsem hovořil o významu soukromého podnikání na katastru obce. Z územního plánu vyplývá, že více než 200 tis m 2 je určeno k rozvoji podnikatelské činnosti. Víte o tom něco? Zeptejte se svého zastupitele. Snad vám odpoví. Pokud ne, čtěte naše R. L. a sledujte pravidelně www. rynholec.cz Oznámení : Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Rynholec je od 11. září do 10. října 2008 vystaven k veřejnému nahlédnutí na Obecním úřadu. V uvedené lhůtě tj. do 10. října 2008 může každý uplatnit své připomínky. K připomínkám po lhůtě se nepřihlíží.

9 Rynholecké putování za historií část III. Dnes se díky našemu historickému putování setkáváme již po třetí. A celý dnešní díl bych ráda věnovala osobnosti, která svou výjimečností, intelektem a dobrosrdečností předčila dobu. I když se nejedná přímo o rynholeckého rodáka, byl to člověk, který se v naší obci zasloužil o mnohé dobré a já jsem nezvykle nadšena, že mohu připomenout jeho památku, památku Jindřicha Baumanna. Jindřich Baumann se narodil 12. března 1853 v Rokycanech. Byl synem Josefa Baumanna, což byl městský lékař a krajský fyzik a Františky Baumannové, rozené Chržové. Jindřich měl tři sourozence Josefa, Johanu a Marii. Po absolvování obecné školy, nižší reálky v Rokycanech a vyšší reálky v Plzni se stal Jindřich řádným posluchačem vysokého učení polytechnického, kde studoval strojní inženýrství. Je téměř až neuvěřitelné, jak všestranným byl člověkem, troufám si ho nazvat, a bez výčitek, renesančním. Jindřich byla osobnost vskutku vysoce inteligentní, což dosvědčuje vysokoškolské vzdělání, kterého dosáhl. Ovládal několik světových jazyků, což bylo na tehdejší dobu velmi obdivuhodné. Hovořil plynule německy, italsky, anglicky a francouzsky a samozřejmě ovládal i svou mateřštinu krásný jazyk český. Jindřich oplýval nejen jazykovými dovednostmi, ale byl to i nesmírně nadaný hudebník. Hraní na housle mu bylo milým koníčkem. Výsledkem jeho záliby a studila byl spis Cremona, který byl vydaný na Kladně v roce Toto dílo pojednává o stavbě houslí a jiných smyčcových nástrojů. K této knize ještě nakreslil velmi praktický Atlas. Oba vydané spisy byly poctěny Českou Akademií věd a umění v Praze roku 1900 první cenou. Když Jindřich spis Cremona dokončil, měl strach, zda o jeho dílo bude vůbec nějaký zájem. A ten zájem opravdu byl, všechna vydání byla ihned rozprodána.dále psal i odborné články do německého časopisu Instrumentenbau. Jeho velkou láskou mu byla bezesporu rodina. Za manželku si vzal krásnou Annu, což byla dcera Antonína Dlouhýho a Anny, rozené Šlosarové. V jejich manželství se narodilo celkem 8 dětí. 4 synové a 4 dcery. Svou ženu Jindřich velice miloval. Ona se mu postarala o děti, zatímco on se mohl klidně věnovat svým zálibám. Tuto rodinu však potkalo několik tragických událostí, hlavně v období 1. světové války, kdy se z vojny nevrátili 2 synové: Antonín a František. Maminku synů z lítosti ranila mrtvice. Děti mu přinášely ohromnou radost, což může potvrdit i jeho profesní funkce, kterou vykonával. Zpočátku působil jako učitel v Radnicích a v Brně. Později odešel vyučovat na venkovské školy v Mrtníku u Hořovic, v Zeměchách, ve Kvilicích, v Olšanech, v Kamenných Žehrovicích a naposled v Rynholci u Nového Strašecí. V Rynholci se později osvědčil jako výtečný ředitel zdejší Jubilejní Masarykovy školy. V Jindřichově dobrém srdci však nebyla pouze láska k rodině a lidu, ale snad ke všemu živému. Jeho další velkou zálibou se stalo včelaření. Děti ho často musely doslova přemlouvat, aby vybral med. Když už k tomu svého tatínka přemluvily, nevzal si žádné ochranné pomůcky, pouze kuřačku a včelařský lomený nůž, kleště a včely se mu volně procházely po rukou. Jindřich navštěvoval i malířskou Akademii, jako mimořádný žák. V Kamenných Žehrovicích namaloval 2 olejové obrazy a v Rynholci jeden. Pro mnohé občany působil také jako doktor. Ve volných chvilkách se věnoval ještě několika dočasným koníčkům, jako pěstování holubů, kanárů a také štěpování ovocných stromků. Nejraději bych vyprávěla Jindřichův život jako legendu. On totiž opravdu dokázal naplnit nejen svůj, ale i život ostatních tolika skvělými činy a myšlenkami. Českému národu by měl sloužit jako vzor, protože kdyby byl každý Čech alespoň z poloviny takový jako Jindřich, jistě by naše země předčila vyspělé západní státy. Nejde přece o to, že jsme malá země, ale o to, jací lidé v ní žijí. Hana Moravcová Měsíc práskač. Na hřišti je plno kvítí, z výšky na něj slunce svítí, Svítí, hřeje,oslňuje a tím trochu na vině je že nikdo nic nevidí, zloděj se tak nestydí, vyhlédnout si k odnesení to, co jeho vůbec není. Za měsíce v novoluní vykoná co nelíp umí. Šlohne trámy obecní, zbytek noci klidně sní. Luna je však bestie jen co chce to přikryje Vše ostatní shodí, kdo je zloděj poví. V minulém čísle jsme otiskly báseň Měsíc práskač od neznámého autora.tuto báseň jsme našli ve schránce současně se žádostí abychom se zeptali pí.barochové na ony trámy obecní.jelikož doručitel zůstal v anonymitě Redakce tuto báseň otiskla záměrně bez jakéhokoliv komentáře.ale co se nestalo.sama pí.barochová se ozvala a snažila se vysvětlit, jak to s oněmi trámy bylo. Tudíž jsme se dozvěděli, že obecní trámy si odvezla její dcera se svolením zastupitelstva.již nevysvětlila proč o této možnosti nebyly informováni i ostatní občané. Celou tuto neprůhlednou záležitost s obecním majetkem tak odhalila jedna básnička. - red-

10 BANÍK RYNHOLEC Po úspěšné jarní záchraně vstoupilo mužstvo Baníku do další sezony III. třídy okresního přeboru. Celý kádr prošel přes letní přestávku celkem zásadní proměnou, jelikož po jarní části družstvo opustili: P. Havlík, J. Havlík, V. Kníže a M. Novotný, které zlákalo vábení sousední Rudy, kam odešli na půlroční hostování. Naopak se nám podařilo získat mladé posily, ze sousedního Nového Strašení přišel na přestup M. Wittmayer a na roční hostování T. Duchoň. Ruda nám na oplátku půjčila na hostování dva mladé hráče a z Bratronic jsem získali P. Němce. Další důležitou posilou je návrat L. Adamce z hostování v Řevničově a tím jsme vyřešili problém na místě brankáře. A v neposlední řadě návrat L. Piontka a M. Janouška z lánského dorostu. K prvnímu mistrovskému zápasu na naše hřišti zavítal celek ze sousedního Nového Strašecí. Nedokázali jsme zopakovat výsledek z jarní části, kdy jsem toto mužstvo porazili 2:1 a bohužel jsme na úvod sezony prohráli 0:1. Další zápas se pro nás již vyvíjel o mnoho lépe, ale i přesto, že jsme na hřišti Pustovět byli lepším týmem,nedokázali jsme naši převahu proměnit v gól a pouze jsme remizovali 0:0. V zatím posledních zápasech na domácí půdě s celky Kroučová a Lužná jsme podali bojovný výkon a i za přispění domácích fanoušků, kteří se sešli v hojném počtu jsme dokázali zvítězit vždy v poměru 3:2. Pevně doufáme, že nám fanoušci zůstanou i v dalších domácích zápasech nakloněni a opět se sejdou ve velkém počtu aby nás na domácím hřišti podpořili. Baník do toho!!!!! Michal Drábek Tabulka OP III. Třída 1) Nové Strašecí :7 10 2) Chrášťany :4 10 3) Lány B :8 9 4) Pavlíkov B :7 9 5) Janov :6 7 6) Rynholec :5 7 7) Pustověty :10 4 8) Šanov :7 4 9) Lužná B :8 4 10) Kněževes : ) Kroučová : ) Srbeč : ) Lišany :15 3 Turnaj zmrzlých mužů. Sportovní komise uspořádala v sobotu 13. září turnaj v nohejbalu na místním hřišti. Za účasti sedmi dvou a tříčlenných družstev v zápasech každý s každým na dva vítězné sety zvítězilo družstvo Havlíků. Tedy družstvo jež mělo prvenství i v letošním novoročním turnaji v sokolovně. Jak dlouho zde budou vládnout? Jsou porazitelný? Složí se team, jež je sesadí? Letos se pokusilo nové družstvo Beza team, ovšem svým pojetím hry a taktikou zatím neúspěšně. Závěrem byly rozděleny poháry pro první tři místa a hodnotné ceny si odnesli i ostatní účastníci. Náhlé ochlazení naštěstí postupně prohřávalo sluníčko a tak přišel vhod i soudek piva připravený pro účastníky a návštěvníky. -Red- BANÍK RYNHOLEC žáci Vstup našich žáků do podzimní části soutěže se nebývale vydařil.po 2 odehraných zápasech získali plný počet bodu a vezou se na vítězné sérii zápasů.vždyť již druhý zápas s přehledem doma zvítězili. Zřejmě se vyplatilo soustředění žáků těsně před sezónou, stmelení kolektivu družstva a navození bojovného ducha.věřme, že změny v přístupu k dětem, které u družstva proběhly, ponesou své ovoce.držme palce našim fotbalovým nadějím a podpořme je svou návštěvností jejich zápasů. Tabulka OP st. Žáci : 1) Lubná 21:1 6 b. 2) Kolešovice 13:2 6 b. 3) Rynholec 7:3 6b. 4) Lány 6:9 3b... red-

11 Letní soustředění mladých tenistů: týdenní soustředění opět proběhlo v penzionu Filip-Stříbrná u Kraslic na čistém vzduchu Krušných hor..program byl vskutku nabytý. Přes bojové hry v rámci Vesmírné odysey, tradičního putování na Blaiberg a Špičák a turnaje na antuce Stříbrný kanár. Při večerních hrách, diskotékách, karnevalu ale i letní štědrovečerní hostině pod rozsvíceným stromečkem s dárky bylo o zábavu postaráno.přejme si, aby k této báječné partě lidiček brzy přibyli další mladí zájemci z výuky minitenisu a stávajícím činovníkům soustředění nedošel elán a nadšení.poděkujme zvláště Frenkymu Jandovi za obětování vlastní dovolené pro radost dětí. IV. Ročník Rynholecký kanár III. Ročník Laura Cup Třídenní lité boje na kurtu přinesly napínavé klání Ve dnech srpna v druhém ročníku 13 účastníků. Odměnou jim byly hodnotné ceny turnaje ve čtyřhrách za účasti 7 dvojic pro všechny včetně obvyklých melounů.pořadí: obhájil první místo team:p.knotek-r.sládek, D.Levá,Z.Ledvinka,E.Matějková,L. Jandová. který porazil ve finále team:j.petřík-m.drábek Večer přinesl ukončení turnaje i prázdnin malou diskotékou, ohňostrojem a posezením u ohníčku. Děkujeme všem příznivcům za podporu ať již ve formě dortu, laskominek či za pomoc při turnaji. Ve dnech září v třetím ročníku turnaje dvouher obhájil první místo borec Jaroslav Fišer jež porazil ve finále čerstvého třicátníka Josefa Petříka.

12 Svatováclavské hraní Tenisový klub ve spolupráci se sportovní komisí obecního úřadu a za finační podpory firmy FISA s.r.o. pořádá 27. září od 13 h. Otevřený turnaj smíšených dvojic Při této příležitosti zveme občany ke sportování,posezení a seznámení s novou výstavbou tenisového zázemí. Bude i občerstvení. Jezdecká stáj Stanislava Stránského Uspořádala v sobotu 6.9. již pátý ročník jezdeckého dneparkurové závody.každým rokem zvyšující se počet koní s jezdci přivítala vzorně připravená plocha za bývalou školou, nádherné letní počasí a téměř 300 diváků sledující od rána do odpoledních hodin pestrý program.dopolední disciplíny parkuru, kde jsme drželi palce čtyřletému hřebci Tristanovi v sedle s Janou Stránskou,odpolední představení kovboje JIMIHO, který navázal skvělou souhru s diváky i závěrečné westernové vystoupení udrželo účastníky v sedle.parkur obklopen mnoha stánky, napočítali jsme jich devět, zajišťující lahodné občerstvení ale i nákup jezdeckých potřeb, umožnil celodenní pobyt rodin bez hladu a žízně. Klobouk dolů, když si uvědomíme, že tuto akci přinášející chloubu naší obci, organizuje jedna osoba.úsilí a nadšení koňáka Standy a jeho přátel zaslouží poděkování.pro další rozvoj tohoto ušlechtilého sportu v naší obci by byla vhodná celoroční dotační podpora. Nejkrásnější zvíře, zvíře pro rytíře, jmenuje se kůň.važte si ho, lidé ať nám jich pár zbyde. apritech s.r.o. vrata brány ploty dálková ovládání Náměstí 1 máje 56 Rynholec ---RELAXAČNÍ CENTRUM HANA PETŘÍKOVÁ Kosmetika, pedikůra, manikůra : Tel.: Masáže : Tel.: Těšíme se na Vaši návštěvu Štípané palivové dřevo Měkké i tvrdé ( délka 50 cm) Objednávky tel: nebo Provozní doba : 6,30-14,00 (nebo dohoda) Josef Hošek-dřevovýroba Bývalý důl ČSA Rynholec Rynholecké listy občasník Redakce: J.Frolíková, K.Králová, Ing.Z.Švůger, J.Lucký, M.Drábek, Ing. P.Halada nákl.300ks příjem příspěvků a inzerce: nebo osobně u redakce odpovědnost za jednotlivý příspěvky nese autor Vydavatel : ing.zdeněk Švůger - Vodárenská 138, Rynholec povoleno Ministerstvem kultury - registrace MK ČR :E 17385

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10)

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Přílepy v roce 2015 konaného dne 15.5.2015 - zasedání veřejné ( jednání č. 10) -Přítomni: L. Daenemarková, R.Šorsák, J.Žižka, M.Žižka = členové Zastupitelstva obce

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 13. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 08. 06. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 24. 1. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:16 hod. Místostarosta města Ladislav Němeček přivítal přítomné na zasedání,

Více

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček

Omluveni: MUDr. Martin Lukeš. Hosté: tajemník Úřadu MČ Praha - Ďáblice Vlastimil Fouček Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS z 09. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 19. 9. 2012 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 5. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 5 z 5. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 4. 4. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 7 Datum : 17.08.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 17.8.2015 Program: 1.! Řešení dodávky energií 2.! Otevírání obálek prodej pozemku parc.č. st.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 13.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 28.12.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 13.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin

Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin 1 Zápis č. 47 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 25. 07. 2014 v 15.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Král Petr, Rozporka Luboš, Ing. Moučka Petr, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava, Procházková

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * *

Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Zápis ze 5. zasedání zastupitelstva obce Dolní Tošanovice konaného dne 3. 6. 2015 * * * Přítomni členové ZO: P. Blabla, Š.Žuková, V. Pohludka /později/, E. Grygarová, Bartečková, S. Mitura Omluveni: A.

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014

Příloha č.1. důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Příloha č.1 důvodové zprávy návrhu na změnu usnesení č. 5/2/2014 k bodu č. 9 zápisu ze zasedání OZ ze dne 17.03.2014 Zápis z prezentace Spolku pro záchranu fary v Tuklatech ze dne 24.3.2014 1. Představení,

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Shromáždění starostů obcí Lanškrounsko Místo jednání : zasedací místnost města

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 6/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 6/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 22.9.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 6 členů

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více