8. ledna konána schůze soukromých úředníků v Počátkách v hotelu Koruna. Jednáno o založení odboru Jednoty soukromých úředníků v Počátkách.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. ledna konána schůze soukromých úředníků v Počátkách v hotelu Koruna. Jednáno o založení odboru Jednoty soukromých úředníků v Počátkách."

Transkript

1 Rok ledna pořádalo okres. sdruž. republ. dorostu v Počátkách agrární ples. Hudba pěs. pl. 29 Plukovníka J. J. Svěce z Jindř. Hradce. Byl pociťován důsledek hospodářské krize - návštěva menší než dříve. 8. ledna konána schůze soukromých úředníků v Počátkách v hotelu Koruna. Jednáno o založení odboru Jednoty soukromých úředníků v Počátkách. 15. ledna byla vánice. Doprava stát. automobilů ČSD zastavena: na nádraží Počátky-Žirovnice na den, do Kamenice n.l. a do Dačic na delší dobu. 22. ledna pořádán ples sboru dobrovolných hasičů v Počátkách v sokolovně. Ples byl velmi zdařilý. 29. ledna konána řádná valná hromada tělocvičné jednoty Sokol v Počátkách. Zvolení: Kar. Melion (star.), Jan Damborský (nám. star.), Frant. Dosoudil (náčelníkem), Jitka Nováková (náčelnicí), Frant. Kotoun (vzdělavatelem). 1. února konána I. schůze obec. zastupitelstva. Zadány další práce při přístavbě všeob. veř. nemocnice a při zřizování kotelny v nemocnici. 12. února založena odbočka Jednoty soukromých úředníků v Počátkách. Konána schůze v hotelu Koruna. 6. března zemřel Dominik Barthel, obchodník a majitel realit v Počátkách, ve věku 59 let. Zesnulý byl význačným činovníkem hasičským. 11. března zemřel občan Karel Skala v Počátkách ve věku 81 let.

2 13. března zůčasnili se zástupci města Počátek porady na pražské radnici o ručení berních úřadů. Z 31/3 na 1.dubna v noci vyloupena neznámým pachatelem ohnivzdorná pokladna ve všeob. veř. nemocnici. 4. dubna konala se ustavující valná hromada "Společenstva hostinských a výčepníků" v hotelu Koruna v Počátkách. 5. dubna vzala městská rada v Počátkách ve své schůzi na vědomí, že byly zemským úřadem v Praze povoleny týdenní trhy v našem městě, a to vždy v úterý. 26. dubna ve schůzi obecního zastupitelstva projednán a schválen nově upraveny rozpočet obecní na r. 1933: a) úhrn řádné potřeby Kč, úhrn řádné úhrady Kč. Schodek řádného rozpočtu Kč má býti uhrazen obecní přirážkou k daním přímým a to: 200% k dani činžovní a 300% k daním ostatním. b) úhrn mimořádné potřeby Kč, úhrn mimořádné úhrady v zápůjčkách v téže částce. 26.,27.,28. dubna konány v Počátkách vojenské odvody. Pro města Počátky dubna pořádala Hasičská župa počátecká č. 138 školu pro technické činovníky hasičských sborů. Začátkem května nastoupil v úřad okres. soudce a přednosty okres. soudu v Počátkách p. JUDr. Jiří Cennan. 7. května konal Okresní osvětový sbor v Počátkách valnou hromadu, na níž přednášel o osvětové činnosti A. Švec, referent státní osvětové služby v Táboře. 14. května pořádala Okresní komise pro péči o mládež v Počátkách slavnost "svátku matek" v sokolovně. Slavnost byla velmi zdařilá.

3 24. května zemřel František Kotoun, ředitel měšť. škol v Počátkách, ve Mlinech u Dobrovníka v Jugoslávii, kde dlel na zotavené. Byl tam pohřben dočasně. 25. května pořádal Okresní osvětový sbor v Počátkách v sokolovně kurs pro režiséry a ochotníky za pomoci Šmahova okrsku Ústr. Mat. div. ochot. čs. v Táboře. V kursu se pokračovalo 5. června. 28. května konala se pracovní schůze učitelstva okresu počáteckého, jež je sdruženo v učitelské jednotě "Budči Počátecké". Na schůzi odhlasována revoluce, v níž se učitelstvo staví neochvějně na půdu republiky pod prápor demokracie, již je odhodláno hájiti všemi prostředky a odsuzuje všechny útoky na republiky, ať zleva nebo zprava. 8. června odpoledne vypukl požár v domě č.p. 240 náležejícím Jos. a Mar. Kalinovým. Oheň byl omezen jen na tento dům. 18. června byla pout ve Sv. Kateřině. Dopoledne byla pokažena deštěm. Církevní slavnost vykonána ve hlavní aleji lázeňské, poněvadž byl kostelík uzavřen pro nebezpečí zřícení. Vysvěcena obnovená starobylá kaplička a soška sv. Kateřiny postavená ve znovuzřízené nádržce vodní. 21. června v Praze v novém krematoriu pohřbeny žehem tělesné pozůstatky Františka Kotouna, ředitele měšť. škol v Počátkách, které byly převezeny z Jugoslávie (Vizte záznam 24. května 1933) z 20. na 21.června vyloupena pokladna v městské úřadě podobným způsobem jako z 31. března na 1. dubna ve všeob. veř. nemocnici 28. června zemřela řadová sestra Annina Hofmanová ve v.v. nemocnici. Byla stará 40 let. Pohřeb konal se 30. června v Počátkách. Začátkem července vyšla knížka "Z rodného kraje Březinova" I. Tichý oceán, kterou uspořádal Tomáš Zapletal a v bibliofilské úpravě vydal Emil Šprongl v Pelhřimově ve 300 výtiscích.

4 5. července oslava svátku M. Jana Husa. Proslov od. uč. J. Longina a divadlo v sokolovně "Kostnické plameny" od J. K. Karasa. 3. září I. velká národní pout v Lázních sv. Kateřiny. Českomoravská vysočina manifestovala proti revisi smluv, pro pořádek ve státě, proti separatismu a pro nejužší spolupráci všech slovanských národů. Byla očekávána veliká účast občanstva, spolků a korporací. Pro deštivé počasí dostavilo se na pout přes 2000 lidí. Manifestace se zůčastnili: předseda poslanecké sněmovny, a ministr m. sl. Dr. Frant. Staněk, místopředseda senátu V. Donát, senátoři Foit a Měchura, Ing. Dr. Vlad. Brdlík, prof. vys. uč. techn. v Praze, ministr m. sl. a poslanec N.S.R.Č., zástupci okres. úřadů měst, obcí a korporací atd. Slavnostní řeč proslovil Ing. Dr. Vl. Brdlík, Dr. Frant. Staněk, V. Donát, Měchura učinili projevy. Při tom byla uspořádána exposice hospodářských a průmyslových odvětví, peněžnictví ork. záložny hospodářské v Počátkách a propagační, poštovní a meteorologická výstavka Tomáše Zapletala. Pout byla filmována. Národní pout pořádalo okres. sdružení republ. dorostu v Počátkách zavedení jeho předsedy V. Macha. 28. září - 1. října uspořádaly katolické spolky na Počátecku zdařilou výstavu ovoce a hospodářských plodin v sále hotelu "Modrá hvězda" 21. října zemřel Mg. Ph. Josef Pancíř st., lékárník v Počátkách ve věku 83 let pohřben 24. října v Počátkách. Byl rodem z Dobrušky. Lékárnu v Počátkách převzal 1. června Podporoval všechny kulturní a humánní spolky v místě, napsal několik historických pojednání a byl znám jako lidumil. Žil skromně a odkázal mnoho peněz na chudé a na dobré účely. Byl přítelem básníka Otokara Březiny. 28. říjen svátek 15. výročí 28. října oslaven takto: Místní osvětová komise v Počátkách pod protektorátem městské rady a za spoluúčinkování místních spolků a korporací uspořádala slavnost 28. října. 27. října večerní čepobití. 28. října dopol. průvod městem k pomníku padlým, potom v sokolovně slavnostní proslov, recitace a výstupy žactva. Též dne večer v sokolovně sehrané drama "Srdce a válka" od R. Medka.

5 31. října rozloučil se se školou říd. uč. Frant. Rybák. Odešel do výslužby. Působil jako učitel po 40 letech vzorně a obětavě. Na obec. škole v Počátkách učil 29 let. 14. listopadu schůze obecního zastupitelstva. Projednán návrh na obec. rozpočet na r Řádná potřeba Kč, řádná úhrada Kč. Schodek Kč uhradí se 200% přirážkou k daní činžovní a 300% ostatním daním přirážkám podrobeným, o zbytek Kč požádán zemský úřad. Mimořádná potřeba Kč bude uhražena zápůjčkami. K 22.listopadu Ing. Dr. Vl. Brdlík prof. vys. učení techn. v Praze a Dr. Mil. Brdlík továrník v Žirovnici věnovali k poctě památky otce Jos. A. Brdlíka, zesnulého 22. listopadu 1932, ord. z Počátek, Kč na chudé v Počátkách. Měst. rada se usnesla zříditi fond Jos. A. Brdlíka, z něhož by se vyplácely úroky, chudým a zestárlým občanům počáteckým v den úmrtí Jos. A. Brdlíka. 30. listopadu měla býti zastaven doprava os. pošty a zavazadel autobusy ČSD a automobil stanice měla být zrušena. Na intervenci u ministerstva železnic byla doprava a stanice nadále ponechána z důvodu, že je v Počátkách v.v. nemocnice. 8. prosince sehraná v sokolovně Nušičova veselohra "Paní ministrova" s velikým úspěchem a 17.prosince pietní vzpomínka na býv. minister. předsedy Ant. Svěhlu ( ) vystavením jeho obrazu se smuteční výzdobou ve výkladním okně hospodářského družstva a na schůzi okres. dorostu republ. v neděli 17. prosince 17. prosince pořádala mateřská školka "Slavnost vánočního stromku" v sokolovně s pěkným úspěchem. Kroužek rodáků a přátel města Počátek a okolí v Praze zaslal částku 800 Kč na vánoční nadílku potřebným chudým dětem. Koncem r vydal a rozeslal prof. Frant. Navrátil pěkné blahopřání k Novému r Obsahuje obrázek části města Počátek - pohled z náměstí Riegrova ulicí Pešinovou k náměstí Palackého - s krátkým pojednáním o této části

6 města. Kresba obrázku je od akad. malíře a grafika K. Votlučky, blahopřání vytiskla knihtiskárna Fr. Svobody v Počátkách. R zakoupilo město pojízdné kropidlo silnic a ulic. Na podzim dokončena úprava budovy v.v.nemocnice - ústřední topení, přístavba a nástavba budovy, opravy uvnitř budovy a nová venkovní fasáda. Provedena v městě na dvou místech kanalisace a úprava chodníků. Postaveny 4 domky. 52. přílohou Počátky v Týdeníku z Českomoravské vysočiny (Pelhřimov) ukončen 5. ročník přílohy. 5. ročníků přílohy Počátky obsahovalo celkem 250 příloh o 1700 stránkách knižních. Příloha byla stále v oblibě. 52. číslem Zájmů Českomoravské vysočiny (Jindř. Hradec) ukončena 149. rubrika Počátky, která vykonávala dobrou službu Počátkám 3. léta (149 rubik = 545 stránkám knižním). Připomínka R. 1833, tedy před 100 lety čeští studenti počátečtí uspořádali v Počátkách první české divadelní představení. Hry byly provozovány až do r Přehled počasí v r. 1933: Průměrná teplota: 6,2 C Srážky (déšť a sníh): 578,2 mm Průměrný tlak vzduchu: 709 Převládající vítr: Jihovýchodní Slunce svítilo: 1551 hodin a 15 min. Počet dní: a) se srážkami (dešť a sníh): 145 b) s bouří 14 c) s vichřicí 54 d) s teplotou letní 12 e) s teplotou tropickou 0 f) mrazivých 134 g) mlhavých 66

7 h) úplně jasných 86 i) úplně zamračených 117 Mírná zima, pěkné jaro, podprůměrné léto, příznivý podzim. Ceny koncem r a na začátku r. 1934: 1 kg jablek 2-3,50 Kč 1 kg hrušek 3 Kč 1 kg pomerančů 6 Kč Česnek 4 Kč Cibule 1,20 Kč Suché švestky 4 Kč Mrkev 1 Kč Celer 2,50 Kč Petržel 2 Kč Kyselé zelí 1,80 Kč Brambory 0,50 Kč Máslo 14 Kč Vejce boh za kus Tvaroh 3,50 Kč Husa Kč 1 kg kapr 9-10 Kč Hovězí maso 7-8 Kč Vepřové maso Kč Uzené maso Kč Telecí maso 8 Kč Lůj syrový 5 Kč Lůj převař. 6 Kč Sádlo syrové 12 Kč Sádlo přep. 14 Kč 1 q žita 85 Kč 1 q ječmen 80 Kč 1 q oves 51 Kč 1 q pšenice 120 Kč Sláma cepová 20 Kč

8 Sláma stel. 10 Kč Sláma oves. 15 Kč Seno 25 Kč Jetel 35 Kč Párek selat Kč Vepř. na zabití 1 kg 3,50-4 Kč Hovězí tlusté 3,50-4 Kč Tle na zabití 4 Kč Kukuřice 120 Kč Otruby žitné 70 Kč Otruby pšeničné 80 Kč Pšenič. mouka Kč

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek.

11. ledna zemřel v Praze p. Ing. Dominik Bukovský, vrch. měřičský rada a přednosta katastrálního měřičského ústavu v Praze, rodák z Počátek. Rok 1932 10. ledna dožil se stáří 80 let p. Antonín Petříček, rodák z Počátek, první státní návladní v.v., v Novém Jičíně na Moravě. Za Rakouska měl titul dvorní rada. 11. ledna zemřel v Praze p. Ing.

Více

1. ledna po 2 hod. ráno shořela stodola Jan a Vančury, č.p. 341

1. ledna po 2 hod. ráno shořela stodola Jan a Vančury, č.p. 341 Rok 1936 K 1. lednu vykonán soupis hospodářského zvířectva v Počátkách. Napočteno: 697 kusů, z toho 136 telat, 21 býků, 14 volů (12 tažných)), 104 jalovice nepřipuštěné, 27 jalovic připuštěných, 395 krav

Více

17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje.

17. ledna obvyklý hasičský ples v hotelu Koruna. Čistý výtěžek z plesu upotřebí se na nákup protiletecké výzbroje. Rok 1937 K 1. lednu vykazuje soupis hospodářského zvířectva tato čísla: 615 kusů hovězího dobytka, z toho 398 krav, 61 koní, 251 vepřů, 3 ovce a 152 koz. Celkem 1082 kusů. 13. ledna pořádalo Místní sdružení

Více

1934 Zimní zábavy 70 výročí narozenin p.r. Grosmana

1934 Zimní zábavy 70 výročí narozenin p.r. Grosmana 1934 Zimní zábavy 7.března pořádala Beseda ples v sále u Tetaurů, 13.ledna byl tamtéž věneček Mladé generace národní demokracie při němž účinkovala džezová hudba právníka Hudce z Velvar. Sokolský ples

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Rozpočet MěNV v kalendářním roce 1983. Celkové příjmy dosáhly výše

Rozpočet MěNV v kalendářním roce 1983. Celkové příjmy dosáhly výše Rok 1983 Výstavba města 1983 I v letošním roce byla hlavní stavební akcí výstavba pavilonu základní školy. Stavba byla koncem roku dokončena a byla zahájena montáž strojního vybavení školní kuchyně a vnitřního

Více

ČINNOST SLEZSKE MATICE OSVÉTY LIDOVÉ NA TĚ5INSKU A HLUČÍNSKU ZA ROK UPRAVIL FRANTIŠEK ONDERKA. Slezská Ostrava 1927.

ČINNOST SLEZSKE MATICE OSVÉTY LIDOVÉ NA TĚ5INSKU A HLUČÍNSKU ZA ROK UPRAVIL FRANTIŠEK ONDERKA. Slezská Ostrava 1927. o s v ě ^ V % \ X & Ř m " ' I «S* í - * I ČINNOST ^ S ' 1 0 ^ SLEZSKE MATICE OSVÉTY LIDOVÉ NA TĚ5INSKU A HLUČÍNSKU ZA ROK 1926 UPRAVIL FRANTIŠEK ONDERKA. Slezská Ostrava 1927. Nákladem Slezské Matice osvěty

Více

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I.

2.I. Dvouletka byla slavnostně zahájena ve všech závodech a na všech pracovištích. 6.I. 1947 Rok 1947 je prvním rokem plánovaného státního hospodářství v průmyslu, zemědělství, obchodě, dopravě, školství atd. Je prvním rokem dvouletého plánu 2LP (dvouletky), kterým má být v nejkratší době

Více

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982

PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE. 1929 1938 a 1969 1982 PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada I: Spolkové kroniky Svazek č. 3 PAMĚTNÍ KNIHA SOKOLA HOSTIVICE 1929 1938 a 1969 1982 Hostivice, prosinec 2013 Pamětní kniha Sokola Hostivice 1929 1938 a 1969 1982 2 Přepis

Více

Rok 1997. Hospodaření města v roce 1997.

Rok 1997. Hospodaření města v roce 1997. Rok 1997 Tento rok se zapsal do historie našeho města několika pro Počátky podstatnými momenty, které zapříčinily, že rok 1997 se stal zatěžkávací zkouškou pro vedení našeho města. V rámci celostátních

Více

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování 1945. Blížící se fronta Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící se frontu prudkou dělostřelbou od severu.

Více

Rok 1931. scéna hry C.K. polní maršálek 5.4.1931. scéna hry Osud trůnu Habsburského 22.2.1931. chození s medvědem (1932)

Rok 1931. scéna hry C.K. polní maršálek 5.4.1931. scéna hry Osud trůnu Habsburského 22.2.1931. chození s medvědem (1932) Rok 1931 Zima Zima z roku 1930 31 byla celkem mírná, ale dlouho trvala. Měsíc březen byl nejstudenější za posledních 39 let. Kurz pro obecní účetní Starostenský sbor okresu zdouneckého pořádal za součinnosti

Více

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst.

Rok 1990. Hospodaření národního výboru 1990. Zdroje finančních prostředků: Příjmy: z vodního hospodářství 9.082 Kčs. tržby míst. Rok 1990 Prosec demokratizace naší společnosti, zahájený loňskými listopadovými událostmi dosahoval postupně stále širších dimenzí i tempa. Vznikala celá řada politických stran a hnutí, pokračovala destrukce

Více

Hospodaření národního výboru 1989.

Hospodaření národního výboru 1989. Rok 1989 1 Ohlas bouřlivých společenských změn probíhajících v celém světe, ale především v okolních evropských státech a nakonec i v naší republice, doléhal i do našeho města a ovlivňoval zdejší společenský

Více

Rok 1963. Strana 1 (celkem 20)

Rok 1963. Strana 1 (celkem 20) Rok 1963 Nakažlivé nemoci 1962 dodatek 1963-1 V roce 1962 kromě infekční žloutenky o níž je již zápis v r. 62 vyskytlo se 47 případů spalniček, 23 případů planých neštovic, 2 zarděnky, 5 spál bez epidemiologické

Více

Rok 1967 Vítězný únor 1967 Oslava 19. výročí Vítězného února konala se 25. února 1967 v sále kina, na níž bylo vzpomenuto tohoto významného dne. Rovněž místním rozhlasem byla k tomuto dni vysílána příslušná

Více

Nejstarší dějiny kraje Od kterého času jest osazena naše krajina, o tom mohou poučiti badatele dvojí pomůcky: zprávy historické, (ač méně a jen o

Nejstarší dějiny kraje Od kterého času jest osazena naše krajina, o tom mohou poučiti badatele dvojí pomůcky: zprávy historické, (ač méně a jen o Nejstarší dějiny kraje Od kterého času jest osazena naše krajina, o tom mohou poučiti badatele dvojí pomůcky: zprávy historické, (ač méně a jen o době pozdější kolonisace) a památky po prvním obyvatelstvu,

Více

P. Jan Rozehnal. od 1.2.1935 farář v Morkovicích

P. Jan Rozehnal. od 1.2.1935 farář v Morkovicích Rok 1935 Zima Zima z roku 1934 na rok 1935 byla velice mírná a sněhu málo. Zima byla vlastně jenom od polovice ledna do polovice února a zdálo se, že je po ní, protože od polovice února začalo jarní počasí,

Více

Rok 1995. Hospodaření města za rok 1995. Rozdělení příjmů 1995.

Rok 1995. Hospodaření města za rok 1995. Rozdělení příjmů 1995. Rok 1995 Byl prvním rokem nově zvoleného sedmičlenného městského zastupitelstva v čele se starostou p. Ing. Františkem Peroutkou. Pro rok 1995 si vytýčili nemalé úkoly, o jejichž naplňování pojednává podrobněji

Více

Prvá schůze městské rady v tomto roce konala se dne 2. ledna. Na ní bylo oznámeno, že

Prvá schůze městské rady v tomto roce konala se dne 2. ledna. Na ní bylo oznámeno, že 1940 Prvá schůze městské rady v tomto roce konala se dne 2. ledna. Na ní bylo oznámeno, že firma M. Mandla synové uvolnila pro Hitlerjugend dvě místnosti a že obec zařídila tyto místnosti obecním nábytkem.

Více

Kronika Místní organizace Českého svazu požární ochrany v Topolné

Kronika Místní organizace Českého svazu požární ochrany v Topolné Kronika Místní organizace Českého svazu požární ochrany v Topolné Úvod Původní kronika požárního sboru v Topolné se během 2. světové války ztratila. Teprve v osmdesátých letech se volalo po obnovení kroniky

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 Vstup do třetího roku pětiletky zahájen v úterý dne 2. ledna. V závodech vyhrávaly závodní rozhlasy a konaly se slavnostní schůze osazenstva s proslovy

Více

Vážení sousedi sukoradští,

Vážení sousedi sukoradští, Vážení sousedi sukoradští, je tu opět konec roku a tedy čas rozvah, plánování a realizací, shromažďování nápadů a financí. Kromě tradičních akcí, na které se společně těšíme, jako je Hasičský bál, Masopust,

Více

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 strana 1 Česká republika Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové Fond: AO Jenkovice NAD: 656 Inventární číslo: 2 Druh ukládací jednotky: kn Ukládací jednotka:

Více

Rok 1996. Hospodaření města v roce 1996. Rozdělení příjmů. z toho: PoVaK 1.950.000,- Kč. Společná správa lesů nájem z lesů

Rok 1996. Hospodaření města v roce 1996. Rozdělení příjmů. z toho: PoVaK 1.950.000,- Kč. Společná správa lesů nájem z lesů Rok 1996 V letošním roce věnovalo Městské zastupitelstvo velké úsilí a značné finanční prostředky na další zlepšování energetických sítí, komunikací a na opravy veřejných budov: Ukončení rekonstrukce budovy

Více

Dějiny obce Běrunice - 1354-1945 1354-1900 původ jména Běrunice l. 1354-66 L. 1394 Michala z Jezeřan R. 1415 Smiřičtí ze Smiřic r.

Dějiny obce Běrunice - 1354-1945 1354-1900 původ jména Běrunice l. 1354-66 L. 1394 Michala z Jezeřan R. 1415 Smiřičtí ze Smiřic r. Dějiny obce Běrunice - 1354-1945 1354-1900 Podle pověstí vysvětlující původ jména Běrunice, přisuzuje založení osady vladykovi Berůnovi, který si zde postavil tvrz a po němž byla také pojmenována později

Více

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV

státní subvence na nákup investic účelové prostředky od ONV Rok 1988 Dvě osmičky na konci letopočtu jsou příležitostí ke vzpomenutí událostí, které znamenaly mezníky v historii našeho státu. 28. říjen 1918 vyvrcholení staletého úsilí Čechů a Slováků o dosažení

Více

ROK 1949. Viděl Alois Lycák

ROK 1949. Viděl Alois Lycák V roce 2007 jsem se jako nový kronikář obce ujal dalšího přepisování kroniky do elektronické podoby, které zahájila paní Eva Packová. Rozhodl jsem se držet se věrně originálu a to včetně věcných i pravopisných

Více

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo

k osobnímu dopisu předsedy MěstNV náměstkovi ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR. Z první etapy výstavby sídliště za oční školou bylo 1971 1. leden: První den Nového roku byl slunečný a mrazivý všude sníh, který napadl ve větším množství ve středu 23. prosince 1970. Večer k 19. hod. byl již mráz 16 0C, do rána přes 20 0C. Silné mrazy

Více