SPOLEČENSKÉ CENTRUM OZVĚNY GPA REALIZACE PRAHA 4 MICHLE JAN AULÍK, TADEÁŠ MATOUŠEK / AULÍK FIŠER ARCHITEKTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSKÉ CENTRUM OZVĚNY GPA REALIZACE PRAHA 4 MICHLE JAN AULÍK, TADEÁŠ MATOUŠEK / AULÍK FIŠER ARCHITEKTI"

Transkript

1

2 SPOLEČENSKÉ CENTRUM OZVĚNY GPA REALIZACE 33 PRAHA 4 MICHLE JAN AULÍK, TADEÁŠ MATOUŠEK / AULÍK FIŠER ARCHITEKTI S myšlenkou postavit v areálu převážně administrativních budov objekt Společenského centra a situovat ho do parku uprostřed tohoto území přišel developer pan Passer při přípravě druhé etapy BBC jih. Městský park byl v tomto místě plánován již od prvních urbanistických konceptů a naším úkolem bylo začlenit do něho i Společenské centrum Církve adventistů sedmého dne. Posláním tohoto domu pak mělo být kromě běžného života a provozu církve i určité otevření veřejnosti. V stavebním programu domu byla kromě hlavního sálu-modlitebny i mateřská školka a klubovny pro různou zájmovou činnost a kurzy určené kromě církve i veřejnosti. Při hledání architektonické formy pro Společenské centrum jsme stáli před úkolem, aby jednoduchá a neokázalá stavba odpovídající svému poslání působila přiměřeně v sousedství administrativních budov zcela jiného měřítka. I do té doby nejmenší budova wellnes klubu Brumlovka je stavbou mnohem většího objemu. Jako prostředek pro vyrovnání s větším měřítkem okolních staveb jsme nalezli velkorysý formát jediného okna do pronaos, exteriérového krytého prostoru před vstupem. Horizontální proporce okna je přímo odvozena z elementárního hranolu celého objektu, také horizontálního a v podobné proporci. Okno je hlavním motivem hlavní, severní fasády i celého objektu, postavy lidí za ním procházející nebo postávající jsou od městského ruchu částečně kryty za žaluzií z bambusových keřů. Srdcem budovy je sál, ve kterém se odehrává základní život církve sobotní bohoslužby, křty a další obřady, ale je otevřen i jiným aktivitám koncertům, přednáškám apod. Do prostoru sálu je vložen balkon, přístupný z prvního patra foyeru. Sál modlitebny potřebuje v určitých programech i určité množství denního světla, které poskytuje střešní trojúhelníkový světlík a velké okno v čele sálu. Další náplní domu jsou aktivity a kurzy pro veřejnost v klubovnách navržených okolo dvoupodlažního foyeru před sálem. Základní bílá barva celého domu přechází v pronaos do světlého travertinu a ten pokračuje i do jednoduchého interiéru domu v světlých tónech. Samostatnou část domu tvoří mateřská školka v obou podlažích objektu a byt kazatele. situace FOTO JAN KUDĚJ, MARTIN VICAN

3 SPOLEČENSKÉ CENTRUM OZVĚNY GPA ROZHOVOR 34 S AUTOREM PROJEKTU JANEM AULÍKEM PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK Váš ateliér výrazně ovlivnil urbanismus části pražské Michle. Administrativních budov při Severojižní magistrále si všimne každý, kdo přijíždí do Prahy nebo ji opouští směrem na Brno. Jste autory několika budov tzv. BB Centra, ale zejména pak zpracovateli urbanistického řešení celého padesátihektarového území. Zanechali jste za sebou velice výraznou stopu. Co vás zde, jako architekty, ještě čeká? To v současnosti nevíme, doba se trochu změnila a investoři jsou zejména v segmentu administrativních staveb dnes daleko opatrnější. Pro uzavření celého konceptu daného území zde chybí dostavět ještě několik málo staveb. Například k předpokládanému dotvoření nové ulice Vyskočilovy by měl vyrůst v uliční čáře klíčový objekt Delta I a II, který je projektově připraven. Developer také dlouhodobě počítá s posledním objektem podél magistrály to je ale zatím otázkou budoucnosti. Zajdete občas na místo činu, jen tak, vnímat atmosféru, vnitřně konfrontovat záměr s realitou? Máte pocit, že získal tento novotvar již svůj vlastní genius loci? Jsme na tomto místě velice často sídlí tady v první řadě náš nejvýznamnější klient, se kterým jsme v častém kontaktu, ale chodíme sem také někdy na oběd, já chodím pravidelně na Brumlovku plavat. Zdá se mi zde pohyb lidí docela přirozený, myslím si, že to místo má určitý vlastní genius loci, ale na vaši otázku by měl odpovědět jednoznačně někdo nezávislý a s možností většího odstupu. Pavel Nasadil se ostatně k tomu vyjadřuje ve svém analytickém článku v publikaci, kterou jsme nedávno vydali k naší výstavě a dospěl zde myslím také k odpovědi, že ano. Podobné administrativní celky všude na světě trpí určitou monofunkčností večer či ve dnech volna zde straší jen duchové administrativy a agenti bezpečnostních agentur. Jak to vypadá zde? Jistě, i tohle centrum administrativy je svojí povahou převážně monofunkční. Ale v porovnání s mnohem většími celky, jaké známe ze zahraničí, nemá BB Centrum tak obrovské rozměry. Není navíc zdaleka tak monofunkční, jak se možná na první pohled zdá. Brumlovku s jejím sportovně-relaxačním zázemím využívají přes den, ale zejména večer a o víkendech návštěvníci ze širokého okolí. A tak parkoviště, která jinde po odjezdu úředníků zejí prázdnotou, jsou zde plně využita. Nejsou zde také jen cateringová stravovací zařízení pro úředníky, ale je zde v provozu několik veřejně přístupných restaurací a kaváren. Zatím zde chybí nové bydlení, jeden bytový dům je příliš málo. Ale začíná se stavět řada bytových domů u ulice Baarova. A v neposlední řadě zde funguje Komunitní centrum Církve adventistů sedmého dne, které je využívané nejen pro církevní účely, ale i pro různé kurzy a další akce i ve večerních hodinách a zejména o víkendech. Pane architekte, jste věřící? Ptám se proto, že Společenské centrum, které je součástí této lokality, je víceméně církevním stánkem a v kontrastu s vašimi projekty velkých administrativních budov přineslo jistě již samotné zadání řadu specifických požadavků. Co bylo pro vás nové? Nejsem členem žádné církve, ale to je velmi obvyklé, že architekti mimo církev navrhovali církevní stavby. Často lidé uvažují také o tom, zda není efektivnější, když je architekt specializovanější na určitý typ staveb. Já si to nemyslím a zastávám názor, že různorodost práce nabízí možnost přinést do typologií, které architekt třeba zpracovává poprvé, zcela nové pohledy, jak tvůrčí, tak technické. Různorodost práce nutí hledat znovu správná řešení, což je opakem stereotypu, rutinních postupů. Z tohoto důvodu jsme měli s Tadeasem Matouškem ze zakázky velkou radost možnost navrhnout nekomerční objekt nepřichází architektům příliš často. Defi novat si s investorem zadání pro tuhle stavbu bylo nesrovnatelně složitější a náročnější než třeba defi novat zadání pro administrativní dům s anonymním nájemcem. Byl to dlouhý, ale velmi zajímavý proces. Dost jsme z počátku naslouchali, řadu hodin a dní debatovali s klientem. Navštívili jsme i několik staveb této církve v zahraničí. Detailně precizované zadání v tomto případě považuji za stejně důležité jako samotný koncept, který pak na jeho základě vznikl. Co bylo pro vás při hledání konceptu i architektonického výrazu prioritní? Byla to myslím dvě základní východiska, ze kterých jsme vycházeli při tvorbě konceptu. O jednom z nich jsem již mluvil klientem zde byla církev, církev protestantská, reformní, svým způsobem civilnější, a to samo o sobě nás již orientovalo k neokázalosti, určité jednoduchosti a čistotě ve výrazu. Vedle toho bylo také předpokládal, že prostory nebudou využívány jen pro účely církevní, ale budou sloužit i širší veřejnosti hlavní sál, který je modlitebnou, je využíván i jako víceúčelový sál odehrál se zde například symbolický křest poslední ročenky české architektury nakladatelství Prostor. Sál je poskytován i fi rmám sídlícím v BBC pro pořádání jejich výjimečných akcí. V dalších prostorách probíhají různé kurzy, zájmové aktivity. Součástí objektu je také mateřská škola a byt kazatele. Otevřenost a civilnost této církve byly pro formování konceptu rozhodující. Druhou zásadní determinantou nejen pro koncept, ale také pro hledání architektonického výrazu byla vazba na okolí, na prostředí, které tvoří poměrně robustní administrativní budovy. Bylo nutné najít takovou formu, aby Společenské centrum působilo v sousedství mnohem větších objektů rovnocenně. Nakonec jsme zvolili jednoduchý kvádr s velkorysým jediným oknem do předprostoru, pronaos (vypůjčuji si zde a jen doufám, že snad správně, označení předsíně řeckých chrámů). Podobně jednoduchý, jako architektura sama, je i interiér, který jsme chtěli použitím materiálů i barev nechat jen plynout podle celkového chápání stavby. Nakonec lehce odbočím poznamenala práci vašeho ateliéru současná ekonomická situace? Na čem momentálně pracujete? Pochopitelně se i nás dotkla současná krize. Nebudu se přidávat k těm klišé, je to vlastně dobře, to zvolnění a podobně. Ale je pravda, že k řadě menších zajímavých věcí bychom se dřív nedostali, anebo alespoň ne s tím patřičným soustředěním. K určité rekapitulaci patnáctileté práce ateliéru ve formě výstavy asi také ne. Některé větší projekty, jako například bytové domy na Kavčích horách, běží dál, takže fajn, ale už by to oživení zatraceně mohlo přijít...

4

5 OZVĚNY GPA REALIZACE 36 pohled severní pohled západní English Social Centre, Prague 4 Michle Our task was to integrate the Social Ecclesiastical Centre into the Municipal Park. It was challenging task for us to make this simple and modest building looking adequate in neighbourhood of offi ce buildings having completely different scale. We decided to use, as the only means helping us to cope with bigger scale of neighbouring buildings, a generous format of a single window leading into the covered exterior space in front of the entrance. This window is the main motive not only of the main north facade but also the whole building, and people behind it are partially shielded from city rush by a jalousie of bamboo bushes. The building heart is the hall, where the basic life of a church takes place but which is also open to other activities concerts, lectures, etc. The hall is fi tted with a balcony accessible from the foyer on the fi rst fl oor. Certain programs held in the meting hall need a certain quantity of daylight, which is provided by a triangle roofl ight and a large window in the hall front wall. A kindergarten on two fl oors and a preacher s fl at form separate parts of the building. 2. NP 1. NP řez podélný SPOLEČENSKÉ CENTRUM PRAHA 4 MICHLE KLIENT Maranatha a.s. AUTOR Ing. arch. Jan Aulík, Ing. arch. Tadeáš Matoušek / Aulík Fišer architekti s.r.o. REALIZACE 2009

6

7 PŘÍJEMNĚ SKROMNÁ OZVĚNY GPA RECENZE 38 TEXT ZUZANA DRAHOTOVÁ Pražské BB Centrum, patřící mezi nejrozsáhlejší administrativní komplexy u nás, zaznamenalo dalšího nováčka. Přestože si ho na svůj účet opět připsali Aulík Fišer architekti, jedná se o naprostý originál. Vyrostla zde dosud nejmenší budova s paradoxně největším posláním Existují stavby, které si už svým zadáním říkají o experiment a zároveň tím vyzývají k velkým činům. Vždycky mi velice imponovala odvaha a progresivní přístupy (k čemukoliv). Poslední dobou se však ambiciózních příkladů vyskytuje nějak moc. A tak mi připadá, že jak už to klasicky bývá, kvantita zase jednou začala předbíhat kvalitu. Napadá mě otázka: Je vždycky nutné nabízenou výzvu přijmout? Důvod polemizování je založen na mé poslední, téměř dvouleté zkušenosti ve švýcarském prostředí. Potkala jsem se s architekty (respektive okruhem lidí), pro něž výzva nemá naprosto nic společného se snahou ohromit či vytěžit maximum z příležitostí a za každou cenu. Naopak. Byla jsem ohromena pokorou a přiměřeností, s jakou tamější architekti přistupují k návrhu, aniž by se nechali strhnout svými vyššími ambicemi nebo snad módními trendy. A rozhodně nemohu konstatovat, že by tím výsledek jakkoliv strádal. Společenské centrum má ve svém okolí velké soupeře. Tepající, několikapatrové administrativní budovy již dávno místo dominant obsadily. Je zřejmé, že není možné a není na místě snažit se takovým gigantům konkurovat. Jak ale dosáhnout požadované monumentality a nadnesenosti, jež stavbě svého účelu přísluší? Jak se vyrovnat s rozdílnými měřítky jak objemovými, tak programovými? Superstudio užívalo, pro zvýraznění a rámování přírody jako organické hmoty, jednoduchých čistých forem. Vzájemný kontrast pak dosáhl výsledného efektu. Marcel Duchamp zase pracoval s předměty běžné potřeby. Právě umístěním na místo pro ně netypické (například Fountain, 1917) je postavil do nové pozice, přičemž z nich najednou vytvořil až výstavní artefakty. Autoři se rozhodli upozornit na Společenské centrum prostřednictvím jeho zdůraznění jako nezávislého předmětu. Zvolili motiv hladkého bílého kvádru. Nenapadá mě lepší způsob, jak na přítomnost budovy poukázat silněji. Bílá barva účelně odděluje objekt od místa, kde se nachází. Vzniklým kontrastem oproti okolním výškovým členitým budovám získává horizontální těleso na významu. Vnější nesdělnost a nejasnost navíc ponechávají volnost v myšlení, které vzbuzuje další očekávání. Slabinou je v současné době nedokončené okolí. Věřím, že realizace plánované administrativní budovy a parku dodají stavbě na síle a poskytnou jí větší defi nitivnost. Je optimistické, že s postupujícím časem a přibývajícím kontextem bude dům nabývat na kvalitě a síle, jelikož nadčasovost nepatří k zas tolik samozřejmým jevům. Sakrální stavby jsou odjakživa odrazem doby, ve které vznikaly. Reprezentují realitu. Tím, že architekti nepoužívali při vlastním navrhování žádné reference (alespoň ne vědomě), vyvarovali se tak používání symbolů a mechanického ztvárňování předchozích významů, a to především těch, které už pravděpodobně své opodstatnění stejně ztratily. Společenské centrum, oproštěné od všeho nepotřebného, je tedy formováno věcností. Nakonec dnešní realita se stává hlavním inspiračním zdrojem. Už samotný tvar je opodstatněný a kontextuální. Komplexní návrh, který obstál před podrobností a záměrně potlačil architektonické ztvárnění různých objemů a funkcí, dokázal, že výsledný výraz klade opravdu důraz na budovu jako jediný veliký dům. A ani výsledek pak nevypadá jako jakákoli typická budova. Specifi cké požadavky na výtvarnou stránku představuje především práce s kompozicí a proporcemi. Jednoduchost a srozumitelnost fasád (včetně páté) připomíná až suprematistické kresby. Právě vložení velkého výřezu z příchozí strany a celková nejasnost fasády neprozrazující, jedná-li se o jedno- či dvoupodlažní budovu, dokázaly, že je objekt opravdovým partnerem pro okolní zástavbu. Až člověk vstupující do pronaos se stává měřítkem díla. A zde, v přechodu mezi světskou a sakrální sférou, se dostává očekávaného napětí. Dochází tu ke konfrontaci dvou realit, dvou světů. Rem Koolhaas popisuje tento stav ve své knize Delirious New York jako architektonickou lobotomii. Jedná se o vzájemný vztah mezi exteriérem a interiérem budovy, přičemž dochází k jakémusi osvobození. Fasáda se stává neupřímnou čili přestává ilustrovat dění uvnitř, aktivity zůstávají skrytými. Stavbě takového významu trefně náleží. Rozlišnost mezi interiérem a exteriérem a především obojím obsahem (možná lépe poselstvím) mi přijde jako zásadní. Díky lobotomii se v exteriéru velice úspěšně daří uspokojit skulpturální požadavky na vnější realitu. Architekturu vnitřku to osvobozuje a uvolňuje pro účely duchovní. I přes to, že rozumím záměru nestylizovat jižní fasádu do obdobné podoby jako vstupní (především kvůli funkčnímu programu uvnitř), stále mě její autentičnost trochu mrzí. Vstup do budovy je tedy skutečně překvapující. Příchozí se rázem ocitá v úplně jiných dimenzích. Venkovní odosobnělé prostředí se obratem mění na velice přívětivé. Prostor je najednou čitelný a uchopitelný. Světle vybavené prostory působí příjemně a klidně. V sále, který je hlavní částí celého objektu, to naopak ještě dovoluje jakousi stínohru, zprostředkovanou logicky umístěným oknem na čelní straně a nepřímým osvětlením ze střešního světlíku. Odmítáním výzdoby interiéru se vytváří pro architekta půda pro experimenty a originální nápady, kde obstojí pouze skutečná kvalita. Budova byla navržena tak, aby se rovněž snadno přizpůsobila potřebám různých uživatelů. Nejsem si pouze jistá, jak velký (pozitivní) dopad by mohlo mít na výsledek, kdyby nebyla neutralita či univerzalita prosazována tak silně. Ostatní prostory, jakými je školka, byt správce či kanceláře, jsou rovněž jednoduše, avšak kvalitně zpracovány. Kritický divák může konstatovat, že se nejedná o převratnou inovativní realizaci ani že se zde neodehrálo nic významného pro současnou architekturu, která ovlivní řadu generací nastupujících. Už svým úvodem jsem se snažila poukázat, že mi takový rozsudek přijde unáhlený a zbrklý. U novodobých realizací totiž postrádám jistou míru teorie. Tímto mám na mysli: Tvořit architekturu a vědět proč. Zdrženlivost, skutečnost, jednoduchost a hlavně věcnost, s jakými Aulík Fišer architekti postupovali, inspirující jsou. Čistě vzato, není už samotný vznik sakrální stavby mezi administrativními budovami výmluvný dost?

8

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA ČVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVÁ I ROMAN CHVILÍČEK I

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA ČVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVÁ I ROMAN CHVILÍČEK I PRAGUE URBAN CAMPUS I FA ČVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVÁ I ROMAN CHVILÍČEK I PRAGUE URBAN CAMPUS NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV Architektura a urbanismus Fakulta architektura ČVUT Diplomní projekt Vedoucí:

Více

PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK

PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK TOP REALIZACE 5 MARTINA BUŘIČOVÁ, ŠTĚPÁN KUBÍČEK / CARAA PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK Území stavby V této oblasti Vysočan okny. Dispozičně i tvarově jednoduchá,

Více

ROZHOVOR S ING. ARCH ALEXANDREM SKALICKÝM

ROZHOVOR S ING. ARCH ALEXANDREM SKALICKÝM Alexandr Skalický. Studium architektury dokončil na FA ČVUT v Praze. Od roku 1993 je autorizovaným architektem ČKA. Vlastní ateliér ASMM založil v roce 1999. V soutěžních přehlídkách Grand Prix OA získal

Více

M A G A Z Í N SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP,

M A G A Z Í N SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP, M A G A Z Í N KARLIN BYZNYS ŽIVOT ARCHITEKTURA GASTRONOMIE KULTURA SPORT SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA PŘIPRAVENÁ VE SPOLUPRÁCI S KONSORCIEM PRO KARLÍN. PARTNERY PROJEKTU JSOU: CBRE, DARAMIS GROUP, FÓRUM

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Rodinné domy architekta Ladislava Lábuse

MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta. Rodinné domy architekta Ladislava Lábuse MASARYKOVA UNIVERZITA Filozofická fakulta Sdružená uměnovědná studia Jana Rosinová Rodinné domy architekta Ladislava Lábuse Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Ph.Dr. Aleš Filip, Ph.D. 2008 Prohlašuji,

Více

5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)

5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru) 5/2011 BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru) SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811

Více

MIURA HOTEL TOP REALIZACE 5 ČELADNÁ MARTIN VOMASTEK, ALBERT PRAŽÁK, JIŘÍ BARDODĚJ / LABOR 13

MIURA HOTEL TOP REALIZACE 5 ČELADNÁ MARTIN VOMASTEK, ALBERT PRAŽÁK, JIŘÍ BARDODĚJ / LABOR 13 MIURA HOTEL TOP REALIZACE 5 ČELADNÁ MARTIN VOMASTEK, ALBERT PRAŽÁK, JIŘÍ BARDODĚJ / LABOR 13 FOTO TOMÁŠ SOUČEK Budova hotelu leží na rovinaté planině obklopené zdvíhajícími se Beskydskými vrchy. Stavební

Více

ARCHINEWS. Centrála ING v Budapešti György Fazakas, Jean-Paul Viguier

ARCHINEWS. Centrála ING v Budapešti György Fazakas, Jean-Paul Viguier ARCHINEWS Generace pohybu. Rozhovor s J. Siegal Logika prostoru podle Konieczneho. Profil architekta ArchiCAD 12: IFC a komunikace mezi profesemi 2 08 3 08 2 08 www.cegra.cz www.e-architekt.cz Centrála

Více

CAJOVÝ ˇ DUM V ZAHRADE ˇ

CAJOVÝ ˇ DUM V ZAHRADE ˇ o CAJOVÝ ˇ DUM V ZAHRADE ˇ TOP REALIZACE 5 PRAHA-HLOUBETÍN ˇ DAVID MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK Zahrada Na úpatí kopce, který rozděluje Hloubětín od Aloisova, najdete malou zahradu.

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

KATALOG SOUTĚŽE O NÁVRH SPORTOVNÍ CENTRUM CHRUDIM

KATALOG SOUTĚŽE O NÁVRH SPORTOVNÍ CENTRUM CHRUDIM KATALOG SOUTĚŽE O NÁVRH SPORTOVNÍ CENTRUM CHRUDIM 2014 Úvodní slovo Úvodní slovo starosty města nezávislé poroty Životní styl je pro zdraví a zdatnost každého jedince naprosto zásadním a určujícím parametrem.

Více

COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE

COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE přednáškový cyklus 2011 Fakulta architektury ČVUT v Praze COLLECTIVE HOUSING IN EUROPE přednáškový cyklus OBSAH ÚVOD Zdeněk Zavřel, Miroslava D. Procházková 3 ROZHOVOR S DĚKANEM

Více

PŘIPRAVIL JAN jakub TESAŘ. V Čechách se vždycky něco napoví, a potom se to už nikdy nedořekne.

PŘIPRAVIL JAN jakub TESAŘ. V Čechách se vždycky něco napoví, a potom se to už nikdy nedořekne. S ALEXANDREM skalickým 60 PŘIPRAVIL JAN jakub TESAŘ V Čechách se vždycky něco napoví, a potom se to už nikdy nedořekne. Tématem mého výzkumu je Tendence v současné architektuře individuálního bydlení Česká

Více

MĚSTSKÝ DŮM V U L I C I M I L A DY H O R Á KOV É

MĚSTSKÝ DŮM V U L I C I M I L A DY H O R Á KOV É MĚSTSKÝ DŮM V U L I C I M I L A DY H O R Á KOV É TOP REALIZACE 5 BRNO HELENA BORÁKOVÁ, DALIBOR BORÁK PŘIPRAVILI EVA BÍLKOVÁ, MICHAL JANATA Ulice Milady Horákové v Brně byla kdysi významnou městskou třídou.

Více

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně

Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Architektonická studie rozvoje Sokola Brno I generel SBI Předprojektová dokumentace areálu na Kounicově ulici v Brně Ing. Robert Václavík, architekt Prosinec 2013 Obsah Stadion na Kounicově ulici Textová

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

Jaroslav Sládeček šéfredaktor www.earch.cz

Jaroslav Sládeček šéfredaktor www.earch.cz ARCHINEWS 1 2013 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > CAD jsme zvládli.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb

Zelené památky. Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb Zelené památky Možnosti snižování energetické náročnosti památkově cenných staveb Zelené památky jsou památkově cenné stavby (chráněné i nechráněné), které byly obnoveny s ohledem na šetrnost ke zdrojům

Více

Jaroslav Sládeček redaktor www.earch.cz

Jaroslav Sládeček redaktor www.earch.cz ARCHINEWS 3 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > ArchiDAYs 2011:

Více

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU ROčNÍK XLIII. (XIV.) číslo 1 / 2013 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Kateřina Bečková, říjen 2013 Podzimní úsměv telefonní ústředny v Dejvicích. O historii a osudu pozoruhodné stavby čtěte na str. 16

Více

VILA HERMÍNA REALIZACE 19 ČERNÍN U ZDIC PETR HÁJEK, JAN ŠÉPKA, TOMÁŠ HRADEČNÝ / HŠH ARCHITEKTI

VILA HERMÍNA REALIZACE 19 ČERNÍN U ZDIC PETR HÁJEK, JAN ŠÉPKA, TOMÁŠ HRADEČNÝ / HŠH ARCHITEKTI VILA HERMÍNA REALIZACE 19 ČERNÍN U ZDIC PETR HÁJEK, JAN ŠÉPKA, TOMÁŠ HRADEČNÝ / HŠH ARCHITEKTI Objekt je zasazen do svažitého terénu na kraji obce Černín, ze kterého přebírá do svých útrob stejný sklon

Více

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU

věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU ROčNÍK LI. (XII.) číslo 3 / 2011 věstník KLUBU ZA STAROU PRAHU Foto Rostislav Švácha, 2011 S bezděčnou vzpomínkou na zaniklé pražské zavěšené mosty byla letošní Cena Klubu Za starou Prahu za novou stavbu

Více

Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří. BcA. Tereza Bečvářová

Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří. BcA. Tereza Bečvářová Areál Křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově- návrh řešení klášterní zahrady a nádvoří Tramín BcA. Tereza Bečvářová Diplomová práce 2010 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně.

Více

Architektonický světelný design v porovnání s divadelním svícením

Architektonický světelný design v porovnání s divadelním svícením JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor Jevištní technologie Architektonický světelný design v porovnání s divadelním

Více

ARCHINEWS. Bytový dům Hudečkova Atelier 6

ARCHINEWS. Bytový dům Hudečkova Atelier 6 ARCHINEWS Soutěže pro architekty? Rozhovor s HŠH architekti Osudová setkání očima Pavla Hniličky Artlantis 2: intuitivně k profesionalitě 1 08 www.cegra.cz www.e-architekt.cz Bytový dům Hudečkova Atelier

Více

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY)

ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY. Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE (ARCHITEKTURY) ANALÝZA STAVEBNÍ KULTURY Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY) Analýza stavební kultury Podklad pro řešení problematiky POLITIKA ROZVOJE STAVEBNÍ KULTURY (ARCHITEKTURY)

Více

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje

BYDLENÍ A OBYTNÉ PROSTŘEDÍ NA PRAZE 3 z pohledu udržitelného rozvoje z pohledu udržitelného rozvoje Inovativní produkt v rámci projektu OPPA Praha Adaptabilita: Vzděláváním k rozvoji environmentálně vyspělých staveb Modul 4- Environmentální přínos staveb Ing. arch. Tereza

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA TOP REALIZACE 5 HRADEC KRÁLOVÉ PROJEKTIL ARCHITEKTI PŘIPRAVILI MICHAL JANATA A MARTIN VERNER Urbanistická koncepce Geometrie objektu knihovnicko-informačního centra (půdorys

Více

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava

Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Hodnocení marketingu nákupního centra City Park Jihlava BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více