ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.1216 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec Šestajovice, k.ú. Šestajovice u Prahy Adresa nemovité věci: U hřiště 1216, Šestajovice Vlastník stavby: , s.r.o. VONORE, Štúrova 1701/55, Praha 4, vlastnictví: výhradní Vlastník pozemku: , s.r.o. VONORE, Štúrova 1701/55, Praha 4, vlastnictví: výhradní OBJEDNAVATEL: Aukční centrum Bussmark, s.r.o. Adresa objednavatele: Štúrova 1701/55, Praha 4 ZHOTOVITEL : Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Ing. Jaroslava Luňáčková Jarní 1324, Hostivice (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Za přítomnosti: zástupce objednatele Počet stran: 17 stran Počet příloh: 1 Počet vyhotovení: 3 V Hostivici, dne Ing. Jaroslava Luňáčková

2 NÁLEZ Znalecký úkol Znalecký posudek o administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p.1216 na pozemku parc.č. st s příslušenstvím a s pozemky parc.č. st a parc.č. 617/85, katastrální území Šestajovice, obec Šestajovice, okres Praha - východ. Přehled podkladů - Výpis z katastru nemvoitostí LV 1764, k.ú. Šestajovice u Prahy, obec Šestajovice, okres Praha východ vyhotovený dálkovým přístupem dne Kopie snímku katastrální mapy, k.ú. Šestajovice, obec Šestajovice, okres Praha - východ z internetu vyhotovená dne Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení ze dne vydané stavebním úřadem Městského úřadu Úvaly pod Č.j.K/5745/07/SU/Bul - Stavební dokumentace stavby rodinného domu z roku 2007 (půdorysy, řez, pohledy) - Informace a údaje sdělené objednatelem - Místní šetření provedené dne Místopis Šestajovice je obec s obyvateli v okrese Praha - východ. Situovaná je ve vzdálenosti cca km od Hlavního města Prahy. Rodinný dům čp.1216 je je pravou polovinou dvojdomku na pozemku parc.č.st.1749 s pozemky parc.č. st o výměře 79 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 617/85 o výměře 312 m 2 - orná půda (podle skutečnosti zahrada u rodinného domu), vše v k.ú. Šestajovice, obec Šestajovice, okres Praha - východ. Území je okrajovou částí obce (cca 500 m od centra obce) s bytovou zástavbou rodinných domů. Pozemky oceňované nemovitosti jsou rovinné, připojené na vodovod, kanalizaci, plyn a elektřinu. Poloha z hlediska užívání pro bydlení je dobrá s dobrou přístupností po příjezdové komunikaci. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Celkový popis Rodinný dům čp.1216 na pozemku parc.č. st je pravou polovinou dvojdomku s přilehlou zahradou parc.č. 617/85 v katastrálním území Šestajovice u Prahy, obec Šestajovice v okrese Praha - východ. Stavba je nepodsklepená, se dvěma nadzemními podlažími a sklonitou střechou s mírným spádem (sedlová střecha s nestejnou výškou hřebene). Přístup k domu je ze zpevněné komunikace kolmo navazující na ulici Revoluční. K domu přísluší vedlejší stavba otevřeného přístřešku (plocha nad 25 m 2 ), venkovní úpravy - 2 -

3 (zpevněné plochy z dlažeb, oplocení drátěným pletivem s potahem na kovových sloupcích, betonové prahy a betonová podezdívka, vrata v uličním oplocení, přípojky elektřiny a plynu od pilíře pro elektroměr a plynoměr v oplocení a přípojka kanalizace a vody, vsakovací jímka v zahradě, pergola u přístřešku). Na zahradě přilehlé k zastavěné ploše je pouze travní porost. Vlivy na obvyklou cenu: Pozitiva - poloha v blízkosti Hlavního města Prahy s dobrý dopravním spojením. občanská vybavenost (pošta, škola, zdravotnické zařízení, obchod) blízkost lesů a rekreace OBSAH Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům čp Ocenění pozemků 2.1 Pozemky Obsah tržního ocenění majetku 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Rodinný dům čp Ocenění pozemků 2.1 Pozemky 3. Porovnávací ocenění 3.1 Rodinný dům - rozestavěná stavba OCENĚNÍ Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá II 0,00 poptávce 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož V 0,00 součástí je stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 Index trhu I T = P 6 * (1 + Σ P i) = 1,000 5 i = 1 Index polohy Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 ob. včetně - 3 -

4 Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním I 1,01 celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční I 0,03 zástavba 3. Poloha pozemku v obci - Střed obce centrum obce I 0,01 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - I 0,00 Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je I 0,00 dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, VII 0,01 s možností parkování na pozemku 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka do 200 m včetně, MHD dobrá III 0,00 dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná III 0,01 možnost komerčního využití 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index polohy I P = P 1 * (1 + Σ P i) = 1,071 Koeficient pp = I T * I P = 1, i = 2 Základní cena stavebních pozemků pro k.ú. Šestajovice u Prahy: Základní zjištěná cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 2 120,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel II 0,85 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Obce s počtem obyvatel nad III 0, a všechny obce v okresech Praha-východ, Praha-západ O3. Poloha obce - Obec, jejíž některé katastrální území sousedí s Prahou I 1,05 nebo Brnem O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, I 1,00 kanalizace a plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Městská hromadná doprava popřípadě I 1,00 příměstská doprava O6. Občanská vybavenost v obci - Komplexní vybavenost (obchod, služby, zdravotnická zařízení, škola, pošta, bankovní (peněžní) služby, sportovní a kulturní zařízení aj.) I 1,00 Základní zjištěná cena stavebního pozemku: ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 1 608,29 Kč/m 2 Ocenění prováděné podle cenového předpisu Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb

5 ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům čp Rodinný dům čp.1216 je pravou polovinou dvojdomku na pozemku parc.č. st v oblasti zástavby novostaveb rodinných domů v obci Šestajovice v okrese Praha - východ. Stavba je nepodsklepená se dvěma nadzemními podlažími. Dispozice: INP - zádveří, hala, šatna, koupelna s WC, technická místnost (plynový kotel na vytápění), komora, obývací pokoj s kuchyňským koutem a schodištěm do II.NP II NP - chodba, koupelna, 3x ložnice, balkon. V domě je 1 bytová jednotka o skladbě 4+kk s dvojím příslušenstvím. Popis konstrukcí a vybavení: Základy tvoří betonové pasy a betonová deska s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce z cihelných bloků POROTHERM, strop nad suterénem z železobetonu, ostatní stropy s rovnými podhledy, střecha sedlová s nestejnou výškou hřebene- zateplená, střešní krytina ze svařovaných živičných pásů, klempířské konstrukce z Titanzinkového plechu, vnitřní omítky vápenné bez obkladů, fasádní omítky zateplené, akrylátové, schodiště betonové, okna dřevěná Euro, dveře venkovní, povrchy podlah z dřevěných plovoucích podlah, obklady a dlažby a zařizovací předměty v koupelnách a v kuchyni v nadstandratním provedení. Vytápění ústřední s plynovým kotlem, otopná tělesa plechová, rozvod teplé a studené vody, ohřev teplé vody kombinované s vytápěním (plynový kotel Vailant), bleskosvod, elektřina světelná a motorová, domovní kanalizace standardní, plynovod ke kotli, kabelová TV, internet,. Podle podkladu a informace bylo stavební povolení vydáno v roce Stavební práce byly ukončeny v roce Kolaudace byla provedena. Zatřídění pro potřeby ocenění Typ objektu: Rodinný dům 35 porovnávací metoda Poloha objektu: Praha východ Stáří stavby: 6 let Základní cena ZC (příloha č. 24): 5 563,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží I.NP: 7,70*6,20+6,80*4,60 = 79,02 m 2 II.NP: 7,70*6,20+6,80*4,60 = 79,02 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I.NP: 79,02 m 2 2,95 m II.NP: 79,02 m 2 2,60 m Obestavěný prostor Vrchní stavba vč. 79,02*(2,95+0,10)+7,70*6,20*(6,96+5,845)/2+ = 740,14 m 3 zastřešení: 6,80*4,60*(6,275+5,80)/2+2,50*1,85*1,0 Obestavěný prostor - celkem: = 740,14 m 3-5 -

6 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 79,02 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 158,04 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,00 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení Název znaku č. V i 0. Typ stavby - nepodsklepený nebo podsklepený do poloviny zastavěné I typ B plochy 1.NP - se šikmou nebo strmou střechou 1. Druh stavby - dvojdomek, dům řadový II -0,01 2. Provedení obvodových stěn - dřevostavby (novostavby) a stavby IV 0,04 zateplené 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota více jak 1 do 2 včetně II 0,01 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, kanalizace a plyn V 0,08 nebo propan butan 6. Způsob vytápění stavby - ústřední, etážové, dálkové III 0,00 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - standardní příslušenství - III 0,07 vedlejší stavby celkem do 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - od 300 m2 do 800 m2 II 0,00 celkem 12. Kriterium jinde neuvedené - bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - stavba ve výborném stavu I 1,05 Koeficient pro stáří 6 let: s = 1-0,005 * 6 = 0, Index vybavení I V = (1 + Σ V i) * V 13 * 0,970 = 1,212 i = 1 Index trhu s nemovitými věcmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,071 Ocenění Základní cena upravená ZCU = ZC * I V = 5 563,- Kč/m 3 * 1,212 = 6 742,36 Kč/m 3 CS P = OP * ZCU * I T * I P = 740,14 m 3 * 6 742,36 Kč/m 3 * 1,000 * 1,071= ,94 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,94 Kč - 6 -

7 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% IV 0,00 včetně; ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a I 0,00 ochranné pásmo 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 Index omezujících vlivů I O = 1 +Σ P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,071 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,071 = 1,071 6 i = 1 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,29 1, ,48 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a st , , ,92 nádvoří 4 odst. 1 orná půda 617/85 312, , ,76 Stavební pozemky - celkem 391,00 m ,68 Pozemky - zjištěná cena = ,68 Kč - 7 -

8 Ocenění majetku obecnou metodikou 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Rodinný dům čp Rodinný dům čp.1216 je pravou polovinou dvojdomku na pozemku parc.č. st v oblasti zástavby novostaveb rodinných domů v obci Šestajovice v okrese Praha - východ. Stavba je nepodsklepená se dvěma nadzemními podlažími. Dispozice: INP - zádveří, hala, šatna, koupelna s WC, technická místnost (plynový kotel na vytápění), komora, obývací pokoj s kuchyňským koutem a schodištěm do II.NP II NP - chodba, koupelna, 3x ložnice, balkon. V domě je 1 bytová jednotka o skladbě 4+kk s dvojím příslušenstvím. Popis konstrukcí a vybavení: Základy tvoří betonové pasy a betonová deska s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce z cihelných bloků POROTHERM, strop nad suterénem z železobetonu, ostatní stropy s rovnými podhledy, střecha sedlová s nestejnou výškou hřebene- zateplená, střešní krytina ze svařovaných živičných pásů, klempířské konstrukce z Titanzinkového plechu, vnitřní omítky vápenné bez obkladů, fasádní omítky zateplené, akrylátové, schodiště betonové, okna dřevěná Euro, dveře venkovní, povrchy podlah z dřevěných plovoucích podlah, obklady a dlažby a zařizovací předměty v koupelnách a v kuchyni v nadstandradním provedení. Vytápění ústřední s plynovým kotlem, otopná tělesa plechová, rozvod teplé a studené vody, ohřev teplé vody kombinované s vytápěním (plynový kotel Vailant), bleskosvod, elektřina světelná a motorová, domovní kanalizace standardní, plynovod ke kotli, kabelová TV, internet,. Podle podkladu a informace bylo stavební povolení vydáno v roce Stavební práce byly ukončeny v roce Kolaudace byla provedena. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ B Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: se dvěma nadzemními podlažími Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] I.NP 7,70*6,20+6,80*4,60 = 79,02 II.NP 7,70*6,20+6,80*4,60 = 79,02 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I.NP 79,02 m 2 2,95 m II.NP 79,02 m 2 2,60 m - 8 -

9 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] Vrchní stavba vč. zastřešení 79,02*(2,95+0,10)+7,70*6,20*(6,96+5,845)/2+6, 80*4,60*(6,275+5,80)/2+2,50*1,85*1,0 = 740,14 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor Vrchní stavba vč. zastřešení NP 740,14 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 740,14 m 3 Popis a hodnocení standardu (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část Upravený Koef. [%] obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Zdivo S 22, ,00 22,30 3. Stropy S 8, ,00 8,40 4. Střecha S 5, ,00 5,20 5. Krytina S 3, ,00 3,20 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,20 8. Fasádní omítky S 3, ,00 3,10 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady N 2, ,54 3, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností N 2, ,54 3, Podlahy ostatních místností N 1, ,54 1, Vytápění S 4, ,00 4, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod S 0, ,00 0, Rozvod vody S 3, ,00 3, Zdroj teplé vody S 1, ,00 1, Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení N 5, ,54 7, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní N 3, ,54 5,54 Součet upravených objemových podílů 107,71 Koeficient vybavení K 4 : 1,

10 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 1 975,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0771 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,9000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1150 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 049,26 Plná cena: 740,14 m 3 * 4 049,26 Kč/m 3 = ,30 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 4 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 96 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 4 / 100 = 4,0 % Koeficient opotřebení: (1-4,0 % / 100) * 0,960 Rodinný dům čp zjištěná cena = ,53 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky Porovnávací metoda Základní popis oceňovaných pozemků Podle Informace o parcelách z internetu, LV 1764 k.ú. Šestajovice u Prahy, obec Šestajovice, okres Praha - východ jsou součástí oceňované nemovitosti - rozestavěného rodinného domu čp.1216 pozemky - parc.č. st o výměře 79 m 2 - zastavěná plocha a nádvoří - parc.č. 617/85 o výměře 312 m 2 - orná půda. Podle skutečnosti je pozemek parc.č. st.1749 zastavěn rodinným domem č.p.1216 a pozemek parc.č. 617/85 je přilehlou plochou rodinného domu. Pozemky tvoří jednotný funkční celek. Jsou rovinné, připojeny na veškeré inženýrské sítě a přístupné po zpevněné komunikaci. Přehled srovnatelných pozemků: Koeficienty: (redukce ceny - KRC, velikost poz. - KMP, poloha poz. - KPP, dopravní dostupnost - KDD, možnost zastavění - KMZ, intenzita využití - KIV, vybavenost poz. - KVP, úvaha zpracovatele - KUV) Výměra [m 2 ] Požadovaná Jednotková Koeficient Upravená /kupní cena cena celkový cena [ Kč ] [ Kč/m 2 ] [ K C ] [ Kč/m 2 ] Lokalita: Stavební pozemek m2, Šestajovice u Prah pozemek pro výstavbu RD KRC: 0,95 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: ,00 0, ,05 Popis pozemku: Stavební pozemek o výměře 1070 m2 v obci Šestajovice u Prahy (Praha-východ). Pozemek se nachází v proluce v klidné části obce v nové zástavbě rodinných domů. Pozemek je rovinatý, má obdélníkový tvar o stranách 28 x 39 metrů, přístupný po zpevněné komunikaci. K dispozici jsou vybudovány inženýrské sítě (zkolaudované přípojky elektřiny, vodovodu a kanalizace), vybudováno veřejné osvětlení. Pozemek je určen pro stavbu rodinného domu. Správní centrum je v místě,

11 doprava autobusy MHD s návazností na metro stanice Černý Most, a dále ideální železniční spojení (Pražská integrovaná doprava PID) z Klánovic na Masarykovo nádraží v Praze cca 20 minut.v obci je úplná občanská a technická vybavenost (MŠ, ZŠ, obchody). Lokalita: Hezký stavební pozemek 740 m2, Šestajovice u pozemek pro výstavbu RD KRC: 0,95 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: ,00 0, ,05 Popis pozemku: Stavební pozemek o výměře 740 m2 v obci Šestajovice u Prahy (Praha-východ). Pozemek se nachází v klidné části obce v menší již téměř dokončené nové zástavbě rodinných domů. Pozemek je rovinatý, má přibližně tvar pravoúhlého trojúhelníku, je přístupný po asfaltové komunikaci. Je oplocený, chybí jen branka a brána. K dispozici jsou vybudovány všechny inženýrské sítě s přípojkami na pozemku (elektřina, vodovod, kanalizace, plyn), všechny poplatky jsou zaplaceny. Vybudováno veřejné osvětlení. Pozemek je určen pro stavbu rodinného domu, v červenci 2013 již bylo vydáno i stavební povolení na stavbu RD o dispozici 5+kk (přízemí + plně funkční podlaží) bez garáže se zastřešeným parkovacím stáním pro dvě auta. Projekt možno převzít, je v ceně. Správní centrum je v místě, doprava autobusy MHD s návazností na metro stanice Černý Most, a dále ideální železniční spojení (Pražská integrovaná doprava PID) z Klánovic na Masarykovo nádraží v Praze cca 20 minut.v obci je úplná občanská a technická vybavenost (MŠ, ZŠ, obchody). Lokalita: Stavební pozemek 874 m2, Šestajovice u Prahy pozemek pro výstavbu RD KRC: 0,95 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: ,00 0, ,20 Popis pozemku: Stavební pozemek o výměře 874 m2 v obci Šestajovice u Prahy (Praha - východ). Pozemek se nachází v obestavěné proluce klidné části obce v zástavbě původních a nových rodinných domů (lokalita U Hřiště v těsné blízkosti hranice Prahy navazující na Klánovice při západním okraji obce). Pozemek je rovinatý, nepravidelného tvaru, jižní orientace (slunce celý den), přístupný ze severu po zpevněné místní asfaltové komunikaci, jedná se o slepou neprůjezdnou ulici. V bezprostředním okolí pozemku je jíž výstavba dokončena a proto je pozemek již ze tří stran oplocen. K dispozici jsou všechny inženýrské sítě přímo na pozemku (vodovod, kanalizace, elektřina a plyn), vybudováno veřejné osvětlení. Správní centrum je v místě, doprava autobusy MHD s návazností na metro stanice Černý Most, a dále ideální železniční spojení (Pražská integrovaná doprava PID) z Klánovic na Masarykovo nádraží v Praze cca 20 minut.v obci je úplná občanská a technická vybavenost (MŠ, ZŠ, obchody). Lokalita: Stavební pozemek m2, Šestajovice u pozemek pro výstavbu RD KRC: 0,95 KMP: 1,00 KPP: 1,00 KDD: 1,00 KMZ: 1,00 KIV: 1,00 KVP: 1,00 KUV: 1,00 Parcela č.: ,00 0, ,00 Popis pozemku: Stavební pozemek o výměrách m2 v obci Šestajovice u Prahy (Praha - východ). Pozemky se nacházejí v nově vznikající lokalitě U Potoka II, která bezprostředně navazuje na stávající zástavbu ve východní části obce, vzdálenost od středu Šestajovic je cca 800 m. Pozemky jsou rovinaté, mají pravidelné čtyřúhelníkové tvary. K dispozici jsou vybudovány všechny inženýrské sítě (elektřina, vodovod, kanalizace, plyn), dokončeny budou následně komunikace s chodníky a veřejným osvětlením. Pozemky jsou určeny pro stavby rodinných domů. Správní centrum je v místě, doprava autobusy MHD s návazností na metro stanice Černý Most, a dále ideální železniční spojení (Pražská integrovaná doprava PID) z Klánovic na Masarykovo nádraží v Praze cca 20 minut.v obci je úplná občanská a technická

12 vybavenost (MŠ, ZŠ, obchody). Průměrná jednotková cena 3 784,33 Kč/m 2 Druh pozemku Parcela č. Výměra [ m 2 ] Jednotková cena [ Kč/m 2 ] Celková cena pozemku [Kč] zastavěná plocha a nádvoří orná půda 617/ Celková výměra pozemků 391 Hodnota pozemků celkem Porovnávací ocenění 3.1 Rodinný dům Oceňovaná nemovitá věc Užitná plocha: 121,10 m 2 Obestavěný prostor: 740,14 m 3 Zastavěná plocha: 79,02 m 2 Plocha pozemku: 391,00 m 2 Srovnatelné nemovité věci Název: Prodej rodinného domu 180 m2 Velmi hezký a prostorný rodinný dům 5+1,garáž,Šestajovice, 180 m2, 2x koupelna, pozemek 738 m2, z.pl. 110 m2, garáž 36 m2. Lze využít i jako dvougenerační nebo zkloubit bydlení s podnikáním.přízemí - obýv.pokoj 30 m2 s krbem se vstupem na terasu a zahradu. Kuchyň 18 m2 oddělena od ob.pok.dvoukřídlými zašupovacími dveřmi. Dále pracovna, techn.místnost, komora, hala,koupelna. 1. patro - 3 pokoje a velká koupelna 13 m2. Krásně udržovaná zahrada se sezením na terase a grilování u dalšího sezení u garáže. Dům je zateplen-15 cm, velká tepelná úspora, veškeré použité materiály v domě jsou nadstandardní (podlahy, schody,dlažba, sanita..)topení - plynové etážové. Lokalita U Hřiště, Šestajovice Použité koeficienty: Km Koeficient místa 0,98 Kč Časový koeficient 1,00 Kv Koeficient vybavení 1,10 K1 K1 1,00 K2 K2 1,00 K3 K3 1,00 Celkový koef. K C 1,08 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 155,00 m m Kč Kč/m

13 Název: Prodej rodinného domu 83 m2 Rodinný dům v projektu moderních přízemních bungalovů na klidném místě na hranici Prahy, obec Šestajovice. Ve posledních dvou typech bungalovů jsou vždy dvě identické jednotky s obytnou plochou 83 m2 a vlastní zahradou o výměře 422 nebo 447 m2. Cena zahrnuje kompletního dokončení bez kuchyňské linky - podlahy, dveře, sanita atd. Ze všech místností jsou výstupy na zahradu okolo domu. Domy jsou před dokončením, k nastěhování cca 7/2015. Velmi dobrá dopravní dostupnost - 4 km na vlakovou zastávku v Klánovicích (20 min na Masarykovo nádraží), BUS 15 min M Černý Most. V obci jsou k dispozici obchody, kino, restaurace, mateřská a základní škola, pošta atd., pár minut od klánovického lesa a koupaliště, cyklostezky. Lokalita Manželů Starých, Šestajovice Použité koeficienty: Km Koeficient místa 0,98 Kč Časový koeficient 1,00 Kv Koeficient vybavení 1,30 K1 K1 1,00 K2 K2 1,00 K3 K3 1,00 Celkový koef. K C 1,27 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 83,00 m m Kč Kč/m 2 Název: Prodej rodinného domu 180 m2 RD z roku RD 4+kk/2xG obytná plocha 140m2, plocha parcely 870m2. Zahrada upravená, zahradní domek, dřevěný přístřešek se sezením. Dům se nachází v nové zástavbě, žádané klidné lokalitě. V domě, prostorný slunný obývací pokoj s krbem a kuchyňským koutem s vestavěnými spotřebiči, ložnice, dětský pokoj, šatna, technická místnost s vstupem do garáže, neprůchozí pokoje. V blízkosti veškerá občanská vybavenost - škola, školka, potraviny, lékař, zubař, pošta, autobusová zastávka směr Černý Most. Kompletní IS - voda, plyn, elektřina, kanalizace, elektřina - měď, voda-plast. Podl.krytiny- parkety +dlažba, vlastní plynový kotel. Lokalita Hlohová, Šestajovice Použité koeficienty: Km Koeficient místa 0,98 Kč Časový koeficient 1,00 Kv Koeficient vybavení 1,30 K1 K1 1,00 K2 K2 1,00 K3 K3 1,00 Celkový koef. K C 1,27 Upravená j. cena Kč/m

14 Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 135,00 m m Kč Kč/m 2 Název: Prodej rodinného domu 190 m2 Rodinný dům 4+kk v ulici Bezinková, Šestajovice. Dům je velice dobře dispozičně řešen. Jsou zde použity vysoce kvalitní a nadstandardní materiály. V přízemí se nachází předsíň, technická místnost (plynový kotel s bojlerem), šatna s vestavěnými skříněmi na míru, vstupní hala, koupelna se sprchovým koutem a toaletou, kuchyň od italského výrobce luxusních kuchyňí SCAVOLINI( pracovní deska - přírodní kámen žula), jídelna, obývací pokoj s krbem a vstupem na terasu. V prvním patře se nachází hala z které jsou vstupy do ložnice s balkonem (venkovní elektronicky ovládané žaluzie), kvalitní plovoucí podlahy a dále do dvou samostatných pokojů lze změnit na 3 pokoje (původní dva pokoje byly spojeny v jeden velký), koupelna s rohovou vanou a toaletou. V domě zůstává veškeré zařízení. Venkovní zámková dlažba se stáním pro dvě auta. Rozvody PC sítí, zabezpečovací systém a TV do všech pokojů. U domu se nachází prostorná a slunná zahrada. Do zahrady je vstup z její přední i zadní části domu, která má kompletní oplocení s pojízdnou bránou a zahradním domkem. Dům se nachází ve slepé ulici. Dopravní dostupnost je výborná, jak autem, tak MHD s návazností na metro Černý most (15minut). Zastávka autobusů MHD pouze 250 metrů od domu. V okolí je veškerá občanská vybavenost (nová mateřská školka a škola 200m od domu, nákupní centra Globus a další). V obci je možnost procházek do Klánovického lesa. Lokalita Bezinková, Šestajovice Použité koeficienty: Km Koeficient místa 0,98 Kč Časový koeficient 1,00 Kv Koeficient vybavení 1,15 K1 K1 1,00 K2 K2 1,00 K3 K3 1,00 Celkový koef. K C 1,13 Upravená j. cena Kč/m Užitná plocha Výměra pozemku. Celková cena Jednotková cena 165,00 m m Kč Kč/m 2 Výpočet porovnávací hodnoty na základě užitné plochy Minimální jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Průměrná jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Maximální jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Stanovená jednotková porovnávací cena Kč/m 2 Celková užitná plocha oceňované nemovité věci 121,10 m 2 Výsledná porovnávací hodnota Kč

15 REKAPITULACE OCENĚNÍ Rekapitulace ocenění prováděného podle cenového předpisu: 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům čp ,00 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky ,00 Kč Rekapitulace tržního ocenění majetku 1. Ocenění staveb nákladovou metodou 1.1 Rodinný dům čp ,00 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky ,00 Kč 3. Porovnávací ocenění 3.1 Rodinný dům čp ,00 Kč Porovnávací hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku Zjištěná cena dle vyhlášky Kč Kč Kč Kč Obvyklá cena Kč slovy: Sedmmilionů Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze: Komentář ke stanovení výsledné ceny Obvyklá cena (ve smyslu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku) je cenou, kterou by bylo možno dosáhnout při prodejích stejného nebo obdobného majetku, případně při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Nejčastějším způsobem zjištění obvyklé ceny je porovnávací způsob. Cena věci zjištěná porovnáním vychází z porovnání ceny obdobné věci k datu ocenění v daném místě. Porovnání u nemovitostí zohledňuje, zejména druh nemovitosti, místo stavby, velikost, využitelnost a vybavenost apod. Pro objektivizaci obvyklé ceny bytové jednotky je vedle porovnávacího způsobu ocenění provedeno ocenění věcnou a administrativní cenou. Administrativní cena je cena zjištěná podle platného cenového předpisu, t.j. v daném případě podle vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2008, vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb, vyhlášky č.450/2012sb, vyhlášky č.441/2013sb a vyhlášky č.199/2014sb

16 Věcná hodnota (nákladová) je reprodukční cena věci snížená o přiměřené opotřebení. Ocenění pozemku je provedeno porovnávací metodou. Na základě výše uvedených zjištění a propočtů je stanovena obvyklá cena nemovitosti - rodinného domu č.p.1216 na pozemku parc.č. St.1749 s příslušenstvím a s pozemky parc.č.st 1749 a parc.č.617/85, vše k.ú. Šestajovice, obec Šestajovice, okres Praha-východ ve výši přibližující se porovnávací hodnotě ,- Kč Slovy: sedmmilionů Kč V Hostivici, Ing. Jaroslava Luňáčková Jarní Hostivice D. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podala jako znalec, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze dne 9.prosince 2011 č.j. Spr 4076/2010 pro základní obor Ekonomika, pro odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování nemovitostí. Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č V Hostivici

17 - 17 -

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 136-9.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 136-9.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.13 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Choťovice, k.ú. Choťovice Adresa nemovité věci: Choťovice 13, 289 05 Vlastník

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 147-20.15. Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník. Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu)

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 147-20.15. Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník. Pro stanovení obvyklé ceny (ocenění stávajícího stavu) NEMOVITÁ VĚC: Dům č.p.788 Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: Bezručova 788, 276 01 Mělník Vlastníci stavby: Vlastníci pozemku: ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 147-20.15 Kraj Středočeský, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3103b/16/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3103b/16/2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3103b/16/2014 NEMOVITOST: RD čp 495 na pp 653 a 199/106, 199/107 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Lány, k.ú. Lány Adresa nemovitosti: Lesní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 235 na p.č. St. 348, pozemky p.č. St. 348, p.č. 2008/1, p.č. 20082 a p.č. 2009/1, Rodinný dům čp. 235 na p.č. St. 348, pozemky

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 124-42.14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 124-42.14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 124-42.14 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.562 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Vinoř Adresa nemovité věci: Labětínská 562, 19017 Praha 9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3242-19/2015 o ceně rodinného domu č.p. 267 s příslušenstvím a s pozemky st.292 a p.p.149/9 v katastrálním území, části obce a obci Neratovice, okres Mělník. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4458-257/2015 O ceně pozemku p.č.st.134, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 925 m 2, jehož součástí je rodinný dům ul.nová č.p.116 v obci Tři Dvory, včetně příslušenství a pozemků

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 158-31.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 158-31.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 158-31.15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č.3339/241 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Strašnice Adresa nemovité věci: Strašnická 33339/37,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 269/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 269/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 269/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 465, součástí je stavba: Tyra č.p. 133, rodinný dům a pozemku p.č. 462/4, s příslušenstvím, LV číslo 342,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4867/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4867/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4867/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/16 domu č.p. 212 na pozemku p.č. St. 220 a 1/16 pozemků p.č. St. 220, 246/1, 888, 939, 940, 942, 943 a 1/16 pozemků vedených ve zjednodušené

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 161-34.15

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 161-34.15 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 161-34.15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p.37 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Polepy, k.ú. Polepy Adresa nemovité věci: Polepy 37, 411 47 Vlastník stavby:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4608/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 151 včetně součástí a pozemků ů parc. č. St. 36, St. 3 a 1/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 106/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 106/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 106/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1709, součástí pozemku je rozestavěná stavba a pozemku p.č. 1246/79, s příslušenstvím, LV číslo 3205, katastrální území Holýšov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-48/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-48/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-48/15 o ceně nemovitosti, pozemku p.č. st. 149 jehož součástí je rodinný dům č.p. 121 a pozemku p.č. 344/67 v k.ú. a obci Herink Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4263-093 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4263-093 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4263-093 - 2014 o ceně obvyklé podílu 1/2 samostatně stojícího rodinného domu č.p. 21 s příslušenstvím, které se sestává z vedlejší stavby, samostatně stojící garáže, kopané studny,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3725-25/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3725-25/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3725-25/2014 O ceně rozestavěného rodinného domu v Praze Uhřiněvsi, Morávkova ulice, bez čp/če, vč.příslušenství a pozemků p.č.710/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 95 m 2,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 824-04/2014 (aktualizace znaleckého posudku č. 748-08/2013)

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 824-04/2014 (aktualizace znaleckého posudku č. 748-08/2013) ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 824-04/2014 (aktualizace znaleckého posudku č. 748-08/2013) NEMOVITOST: Katastrální údaje : Adresa nemovitosti: Vlastník : 1/2 rodinného dvojdomku čp. 1218 ve Stříbře

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 196/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 196/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 119 - zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba: Bukovka č.p. 70, objekt bydlení, pozemku p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 29/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 29/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 29/14 o obvyklé ceně nemovité věci - rodinného domu č.p. 220 na pozemku p. č. 614 a pozemku p. č. 614, 615, 617/1 a 617/2 s příslušenstvím, LV číslo 313, katastrální území Újezdeček,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 268/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 268/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 268/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 90, součástí je stavba: Plaveč č.p. 157, rodinný dům, pozemku p.č. st. 259, součástí je stavba: Plaveč č.p. 157, rodinný dům,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-363/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1091-363/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1091-363/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu a příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 122/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 122/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 25/2, součástí je stavba: Hluboká, č.p. 37, objekt bydlení a pozemku p.č. 1039/12, s příslušenstvím, LV číslo 637, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 50/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 50/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/8 na nemovité věci - rodinném domě č.p. 76 na pozemku p.č. 121 a pozemku p.č. 121 a 122 s příslušenstvím, LV číslo 790, katastrální území Stará Lípa,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 25 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Nadějkov, k.ú. Starcova Lhota Adresa nemovitosti: Nadějkov 25, 398

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2470/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2470/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2470/2015 O ceně obvyklé rodinného domu v Nové Vsi u Plzně č.p. 143 s pozemkem č.par. 128/1 zastavěná plocha a nádvoří v obci Nová Ves, okres Plzeň - jih, kat. území Nová Ves u Plzně,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4357-027 - 2015 (dodatek 1)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4357-027 - 2015 (dodatek 1) ZNALECKÝ POSUDEK č. 4357-027 - 2015 (dodatek 1) o ceně obvyklé řadového rodinného domu č.p. 24, or.č. 12 s příslušenstvím, postaveném na pozemku parc.č. 307 a o ceně pozemku parc.č. 307 - zastavěná plocha

Více