ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6320-295/2014"

Transkript

1 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo /2014 NEMOVITÁ VĚC: Nemovité věci zapsané na LV č. 46 a na LV č. 209 v kú Severní, obec Lobendava, Pozemek p.č. st. 142, jehož součástí je stavba Severní, č.p. 50- rodinný dům na LV č. 46, pozemky na LV č. 209 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Lobendava, k.ú. Severní Adresa nemovité věci: Lobendava 50, OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 10, Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko Adresa objednatele: Na Zátorce 590/12, Praha 6 ZHOTOVITEL : Dolmen servis, s.r.o. Adresa zhotovitele: Anny Letenské 17, Praha 2 IČ: telefon: DIČ: CZ fax: ÚČEL OCENĚNÍ: Exekuční řízení č.j. 167 EX 22198/12-60 (povinní p. Kateřina Heroutová, p. Antonín Herout) (ocenění stávajícího stavu) OBVYKLÁ CENA Kč Datum místního šetření: Stav ke dni : Počet stran: 26 stran Počet příloh: 0 Počet vyhotovení: 1 V Praze, dne Dolmen servis, s.r.o.

2 NÁLEZ Přehled podkladů Podklady: - Usnesení č.j. 167 EX 22198/12-60 Soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka, Exekutorský úřad Praha 10, ze dne o ustanovení Dolmen servis, s.r.o. znalcem - kopie výpisu z katastru nemovitostí - LV č. 46 pro katastrální území Severní - kopie výpisu z katastru nemovitostí - LV č. 209 pro katastrální území Severní - zobrazení katastrální mapy (internet) - zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku v platném znění - vlastní databáze zpracovatele ocenění - nabídky realitních kanceláří (podrobně viz přílohová část posudku) - fotodokumentace - prohlídka stavby č.p. 50 provedená dne Vlastnické údaje: 1. Na listu vlastnictví č. 46 pro katastrální území Severní jsou v části A zapsáni vlastníci: Herout Antonín (550726/0066) - 1/4, Heroutová Kateřina (896029/0207) - 3/4. V části B jsou zapsány nemovité věci: - pozemek p.č. st zastavěná plocha a nádvoří o výměře 119 m 2, jehož součástí je stavba: - Severní, č.p rodinný dům na p.č. st. 142 V části C jsou zapsána omezení vlastnického práva: - zástavní práva (z rozhodnutí správního orgánu, exekutorská, soudcovská) - exekuční příkazy k prodeji (k oceňovanému podílu) Podrobně viz výpis z LV č Na listu vlastnictví č. 209 pro katastrální území Severní je v části B zapsán vlastník: Heroutová Kateřina (896029/0207). V části B jsou zapsány nemovité věci: - pozemek p.č trvalý travní porost s výměrou 838 m 2, - pozemek p.č trvalý travní porost s výměrou 575 m 2, - pozemek p.č trvalý travní porost s výměrou m 2, - pozemek p.č ostatní plocha, ostatní komunikace s výměrou 471 m 2. V části C jsou zapsána omezení vlastnického práva: - zástavní práva exekutorská - exekuční příkazy k prodeji Podrobně viz výpis z LV č Místopis Předmětem ocenění jsou nemovité věci v obci Lobendava, v katastrálním území Severní. Malá obec ve šluknovském výběžku při Lučním potoku, o níž se dochovala první písemná zmínka z roku 1449, má dnes 330 obyvatel a rozkládá se na ploše 1283 ha. Dominantou obce je barokní areál kostela Navštívení Panny Marie s budovou bývalé fary. Východně od obce najdeme Anenský vrch s poutní kaplí sv. Anny a s křížovou cestou. Součástí Lobendavy je i nejsvereněji položená osada v České republice - Severní

3 Dopravní spojení: Autobusová linka (více než 6 spojů denně), příjezd po silnici III. třídy (slepá komunikace). Infrastruktura služeb: V místě je pošta, mateřská školka, jiné školní zařízení není. Bez obchodní sítě, bez zdravotnických zařízení. Technická vybavenost: Pouze rozvod elektrického proudu. SOUČASNÝ STAV BUDOUCÍ STAV Okolí: bytová zóna průmyslová zóna Okolí : bytová zóna průmyslová zóna ostatní nákupní zóna ostatní nákupní zóna Přípojky: / voda / kanalizace / plyn Přípojky: / voda / kanalizace / plyn veř. / vl. / elektro telefon veř / vl. / elektro telefon Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky): MHD železnice autobus Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): dálnice/silnice I. tř silnice II.,III.tř Poloha v obci: okrajová část - ostatní Přístup k pozemku zpevněná komunikace nezpevněná komunikace Celkový popis I - Všeobecně Předmětem ocenění jsou nemovité věci, jež lze rozdělit (podle vlastnických vztahů) do dvou částí: a) Pozemek p.č. st. 142 s rodinným domem č.p. 50 v podílovém spoluvlastnictví, viz LV č. 46 Jedná se o vnitřní stavební pozemek p.č. st. 142-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Severní č.p rodinný dům. Půdorys stavby je větší než stavební pozemková parcela; k západnímu a severnímu průčelí přiléhá přízemní přístavba (s půdorysem písmene L ) stavebně i provozně propojená s původní částí domu, k východnímu průčelí je přistavěna vstupní krytá veranda. Objekt je nepodsklepený, přízemní se zcela využitým podkrovním prostorem. Původní části domu pocházejí z přelomu 19. a 20. století, do dnešní podoby byl přestavěn na přelomu 70. a 80. let 20. století. Základy jsou kamenné bez izolací proti vodě, u přístavby betonové izolované. Svislé konstrukce zčásti roubené, zčásti zděné, přístavba je z tvárnicového zdiva. Stropy jsou většinou polospalné, nad podkrovím spalné. Krov je sedlový, krytina z eternitových šablon, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vnější omítky na zdivu jsou vápenné štukové, viditelné dřevěné prvky natřené, jižní štít je pobitý eternitovými šablonami. Schody jsou dřevěné s podstupnicemi, okna dvojitá rámová, zčásti zdvojená (přístavba), dveře náplňové i hladké. Podlahy jsou dřevěné prkenné, v podkroví i dřevotřískové, dlažby keramické, v přístavbě i plovoucí laminované. Dům je připojen na elektrický proud (220/380 V), voda je přivedena z vlastní studny, odkanalizování do vybírací jímky. Obklady v koupelně jsou standardní, stejně jako zařizovací sanitární předměty. Vytápění kamny na tuhá paliva, v podkroví přímotopná elektrická tělesa. Teplá voda ohřívána elektrickým boilerem. Vnitřní dispozice: 1. n.p.: Veranda, chodba, obývací pokoj, kuchyň, 3 místnosti v přístavbě, WC a koupelna se sprchou

4 2. n.p.: 2x pokoj Stáří: Odhadem 120 roků, modernizace a rekonstrukce spojená s výměnou prvků krátkodobé životnosti před asi 30 roky. Technický stav: Odpovídá nepravidelné údržbě. Příslušenství rodinného domu: Vedlejší stavba: Jednoduchá přízemní zděná stavba s nepravidelným půdorysem, plochým zastřešením a s otevřenou jižní stěnou. Je rozčleněna na tři prostory: 2x garáž, 1x dřevník Venkovní úpravy: Plot, zpevněná živičná plocha, přípojka vody od studny, přípojka kanalizace do žumpy, žumpa, venkovní lamino bazén 6 x 3 m Studna s elektrickým čerpadlem b) Pozemky p.č. 325, 326, 343 a 1777 Jedná se o navzájem sousedící pozemky (louky) přístupné po vlastním pozemku (p.č. 1777) vedoucím od místní veřejné komunikace. Areál je využíván jako travnatá plocha, na p.č. 325 jsou náletové a na p.č. 326 okrasné dřeviny. Pozemek p.č. 326 je však dále užíván v rámci funkčního celku s p.č. st Je zčásti zastavěn přístavbami domu č.p. 50 a dále je na něm postavena vedlejší stavba, která je s domem č.p. 50 užívána. Celková rozloha této části areálu: m 2. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je majetek posuzován (oceňován) jako jeden celek, a to i přes rozdílné vlastnické vztahy k jednotlivým nemovitým věcem. Oporou tohoto postupu je skutečnost, že vlastníky je vždy buď jeden, nebo oba povinní. II -Popis širších vztahů: II 1. Vlastnické a právní vztahy: 1.1. Nemovité věci jsou ve spoluvlastnictví 2 fyzických osob (dům se stavební parcelou), ostatní pozemky jsou ve výlučném vlastnictví povinné č Na nemovitostech váznou omezení vlastnických práv: - exekuční tituly - zástavní práva exekutorská, soudcovská, z rozhodnutí správního orgánu Hodnocení z hlediska ocenění: Právní a vlastnické vztahy působí na tržní hodnotu majetku negativně, jeho zpeněžitelnost na běžném realitním trhu je velmi problematická. Protože je vydán exekuční příkaz k prodeji je třeba počítat s nižší kupní cenou, i když výše uvedená zástavní práva zaniknou spolu s přechodem vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu (odhad obvyklé ceny majetku) se k těmto okolnostem nepřihlíží

5 II 2. Územní vztahy 2.1. Poloha z hlediska účelu využití Dům je postaven na okraji obce Severní na odlehlém místě, v klidné poloze v těsné blízkosti státní hranice Dopravní relace Spojení se střediskovou obci je na dobré úrovni (automobil, autobusová zastávka před domem) Infrastruktura služeb Infrastruktura služeb je nedostatečná (viz oddíl Místopis ) Přírodní a kulturní zajímavosti ovlivňující hodnotu majetku Nejsou. Hodnocení z hlediska ocenění: Poloha je hodnocena jako vyhovující. II 3. Technické vztahy 3.1. Pozemek - konfigurace terénu Povrch pozemku je ve většině rozlohy téměř rovinatý (kromě p.č. 343). Půdorysný tvar areálu je nepravidelný Inženýrské sítě V místě je zaveden pouze elektrický proud, voda z vlastního zdroje, bez kanalizace (žumpa) a plynovodu Přístup k nemovitosti Po veřejné zpevněné komunikaci z jižní i severní strany Technické opotřebení stavby Odpovídá stáří, způsobu výstavby a běžnému stavu údržby Příslušenství Vedlejší stavba (dvougaráž, dřevník), venkovní úpravy, studna. V posudku není příslušenství samostatně oceňováno, jeho hodnota je však v odhadu obvyklé ceny zohledněna. Hodnocení z hlediska ocenění: Technická vybavenost místa je na špatné úrovni, stavebně technický stav stavby odpovídá nepravidelné údržbě. Po údajném vloupání je v některých prostorách domu značný nepořádek. II 4. Obchodní a ekonomické vztahy 4.1. Trh s nemovitostmi Nabídka je v tomto segmentu trhu a v dané lokalitě větší než poptávka (ta v podstatě neexistuje)

6 4.2. Výnosový potenciál Nehodnotí se, nejedná se o majetek určený ke generování výnosů z pronájmu Nejvyšší a nejlepší využití K trvalému bydlení-v souladu s právním stavem, možno i k rekreaci Využitelnost majetku - možnost rozšíření Další možnosti rozšíření existují (poměrně značná rozloha areálu). 4.5 Morální opotřebení staveb Poměrně vysoké; zohledněno v komparačních koeficientech v rámci ocenění. Hodnocení z hlediska ocenění: Zpeněžitelnost majetku (všeobecně) je z hlediska situace na trhu špatná. Negativně na prodejnost působí i prodej v rámci exekučního řízení. III - Přístup k ocenění III 1. K obvyklé ceně 1) Vliv exekučního řízení na zpeněžitelnost majetku se v rámci tohoto posudku neposuzuje (podle znaleckého úkolu je třeba stanovit cenu obvyklou. Tyto vlivy jsou z definice OC vyloučeny). Podle ustanovení zákona č. 151/1997Sb., o oceňování majetku v platném znění je možno obvyklou cenu stanovit pouze porovnáním. Způsoby oceňování majetku a služeb citace: 2 (1) Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.(konec citace). 2) Zástavní práva exekutorská, z rozhodnutí správního orgánu a soudcovská Podrobně jsou popsána v přiloženém výpisu z listu vlastnictví. S ohledem na dikci znaleckého úkolu se neoceňují. Silné stránky Velká rozloha areálu (4 541 m 2 ). Slabé stránky Území s vysokou nezaměstnaností

7 RIZIKA Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru Nemovitá věc není řádně zapsána v katastru nemovitostí nemovitostí Stav stavby umožňuje podpis zástavní Stav stavby neumožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) smlouvy Skutečné užívání stavby není v rozporu s její Skutečné užívání stavby je v rozporu s její kolaudací kolaudací Přístup k nemovité věci přímo z veřejné Není zajištěn přístup k nemovité věci přímo z komunikace je zajištěn veřejné komunikace Komentář: Bez výše uvedených rizik u nemovitých věcí ad a) i ad b). Rizika spojená s umístěním nemovité věci: Nemovitá věc není situována v záplavovém Nemovitá věc situována v záplavovém území území Komentář: Pozemky prochází místní vodoteč. Věcná břemena a obdobná zatížení: Zástavní právo Exekuce Komentář: Zástavní práva a stav exekuce se v rámci odhadu obvyklé ceny majetku nezohledňuje. Ostatní rizika: nejsou Komentář: Bez uvedených rizik. OBSAH 1. Porovnávací ocenění 1.1 Nemovité věci zapsané na LV č. 46 a LV č. 209 (jeden celek) OCENĚNÍ 1. Porovnávací ocenění 1.1 Nemovité věci zapsané na LV č. 46 a LV č. 209 (jeden celek) Oceňovaná nemovitá věc Plocha pozemku: 4 541,00 m 2 Popis oceňované nemovité věci Podrobný popis oceňovaného majetku je uveden v předchozích částech posudku. Majetek je posuzován jako jeden nedělitelný celek (soubor). Legenda: OM - oceňovaný majetek - 7 -

8 Popisy porovnatelných nemovitých věcí Nabídka č. 1 Volně stojící RD, elektřina, jiné inž. sítě nejsou. Před rekonstrukcí. Nabídka č. 2 Vlně stojící RD, 120 m 2 u.p. Elektřina, voda z vlastní studny. Garáž. Nabídka č. 3 Volně stojící RD, dálkový vodovod, elektřina. 160 m 2 u.p. Nabídka č. 4 Volně stojící RD s velkým pozemkem, vodovod, elektřina, rozestavěná garáž. Dobrý stav, započato s přístavbou, plastová okna. POROVNÁNÍ Název: Nabídka č. 1 Lokalita: Severní, Lobendava Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,03 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,10 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,04 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Zohlednění obchodní politiky nabízejících; Velikosti objektu - Menší než OM; Poloha - Shodně s OM; Provedení a vybavení - Shodně s OM; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Výrazně menší rozloha než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší nemovitost než OM; Celkový koef. K C 1,06 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 2 Lokalita: Lobendava Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,02 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,05 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,02 Zdůvodnění koeficientu K c : Celkový koef. Upravená j. cena - 8 -

9 Redukce pramene ceny - Zohlednění obchodní politiky nabízejících; Velikosti objektu - Shodně s OM; Poloha - Shodně s OM; Provedení a vybavení - Mírně horší než u OM; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Menší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Horší nemovitost než OM; K C 0,98 Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 3 Lokalita: Velký Šenov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 0,98 K4 Provedení a vybavení 0,98 K5 Celkový stav 1,00 K6 Vliv pozemku 1,04 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 1,00 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Zohlednění obchodní politiky nabízejících; Velikosti objektu - Shodně s OM; Poloha - Lepší než u OM; Provedení a vybavení - Lepší než u OM; Celkový stav - Shodně s OM; Vliv pozemku - Menší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Shodně s OM; Celkový koef. K C 0,90 Upravená j. cena Kč/ks Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Název: Nabídka č. 4 Lokalita: Velký Šenov Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 0,90 K2 Velikosti objektu 0,97 K3 Poloha 0,98 K4 Provedení a vybavení 0,97 K5 Celkový stav 0,97 K6 Vliv pozemku 0,96 K7 Úvaha zpracovatele ocenění 0,96 Zdůvodnění koeficientu K c : Redukce pramene ceny - Zohlednění obchodní politiky nabízejících; Velikosti objektu - Větší než OM; Poloha - Lepší než u OM; Provedení a vybavení - Lepší než u OM; Celkový stav - Lepší než u OM; Vliv pozemku - Větší než u OM; Úvaha zpracovatele ocenění - Lepší nemovitost než OM; Celkový koef. K C 0,74 Upravená j. cena Kč/ks

10 Obest. prostor Výměra pozemku Celková cena Jednotková cena 0,00 m m Kč Kč/ks Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání Minimální jednotková porovnávací cena Průměrná jednotková porovnávací cena Maximální jednotková porovnávací cena Stanovená jednotková cena oceňované nemovité věci Výsledná porovnávací hodnota Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč/ks Kč KUPNÍ CENA VYHODNOCENÍ KUPNÍ CENY 0 Kč Kupní cena není známa. Nehodnotí se. REKAPITULACE OCENĚNÍ 1. Porovnávací ocenění 1.1 Nemovité věci zapsané na LV č. 46 a LV č. 209 (jeden celek) ,00 Kč Porovnávací hodnota Výnosová hodnota Věcná hodnota Hodnota pozemku Současný stav Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč Obvyklá cena Kč slovy: Sedmsettisíc Kč zpracováno programem NEMExpress AC, verze: Komentář ke stanovení obvyklé ceny Po vyhodnocení výsledku získaného porovnávacím způsobem odhadujeme obvyklou cenu majetku popsaného v tomto posudku a posuzovaného jako nedílný celek bez ohledu na rozdílné vlastnické vztahy k jednotlivým nemovitým věcem na: Obvyklá cena za soubor: ,- Kč Ocenění právních vad a závazků: Právní vady (exekuční tituly, zástavní práva z rozhodnutí správních orgánů i exekutorská) jsou neocenitelné (podrobně viz text uvedený výše). Ocenění příslušenství nemovitých věcí a práv spojených s jejich vlastnictvím Příslušenství rodinného domu č.p. 50, resp. pozemku p.č. 326 je zohledněno v odhadu obvyklé ceny celého souboru nemovitých věcí. Uvedené příslušenství je samostatně neobchodovatelné a tudíž neocenitelné

11 Koncesní listina: Dolmen servis, s.r.o. je na základě rozhodnutí MS ČR ze dne , zn. 189/95-OOD zapsán podle ust. 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a ust. 6 odst. 1 vyhl. č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a kalkulace stavebních prací, ceny nemovitého majetku a podniků. Praha jednatel Ing. Ladislav Kubíček, MBA

12 SEZNAM PODKLADŮ A PŘÍLOH Podklady a přílohy počet stran A4 příloze Fotodokumentace I 1 Fotodokumentace II 1 Fotodokumentace III 1 Fotodokumentace IV 1 Mapové podklady 2 Letecký podhled 1 Zobrazení katastrální mapy p.č. st Zobrazení katastrální mapy ostatní pozemky 1 Nabídky realitních kanceláří

13 Fotodokumentace I Pohled od východu Pohled od severovýchodu Pohled od západu

14 Fotodokumentace II Pozemek p.č Pozemek p.č

15 Fotodokumentace III Obytná místnost Pohled do "přístavby"

16 Sociální zařízení Fotodokumentace IV Podkroví

17 Kuchyň Koupelna

18 Všeobecná mapa

19 Mapa umístění v obci

20 Letecký pohled

21 Zobrazení katastrální mapy p.č. st

22 Zobrazení katastrální mapy ostatní pozemky

23 Nabídka č

24 Nabídka č

25 Nabídka č

26 Nabídka č

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6169-143/2014 NEMOVITOST: Objekt rodinné rekreace č.e. 2 s příslušenstvím a s pozemky v kú Ošelín Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Tachov, obec Ošelín, k.ú.

Více

SITUACE. komunikace je zajištěn

SITUACE. komunikace je zajištěn ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6090-064/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Vysoké Veselí č.p. 148 s příslušenstvím a s pozemky Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Vysoké Veselí,

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6273-248/2014

ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6273-248/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 6273-248/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 580/8 s podílem na spol. částech domu a na pozemku, k č.j. 167 EX 16830/12-31 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Ústí nad Labem,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6106-080/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6106-080/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6106-080/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům, Rodinný dům č. 60 v kú Libáň, obec Libáň, okres Jičín, s příslušenstvím (id. 1/6), k č.j. 167 EX 6883/12-36 Katastrální údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7105 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 52, pozemek st. parc.č. 57/2 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Horusice Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7106 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 656 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Votice, k.ú. Votice Adresa nemovité věci: Máchova 656, 259

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2507/127/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2507/127/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2507/127/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek st.parc.č. 156/1 se stavbou č.p. 40 Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Jičín, obec Podhorní Újezd a Vojice, k.ú. Podhorní

Více

Znalecký posudek č. 5832-183/2013

Znalecký posudek č. 5832-183/2013 Znalecký posudek č. 5832-183/2013 ve věci odhadu obvyklé ceny nemovitostí a jejich příslušenství zapsaných na LV č. 145 - rodinného domu č.p. 188 s příslušenstvím a s pozemky p.č. st. 1125 a p.č. 268/6,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8153

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8153 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8153 NEMOVITÁ VĚC: Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 rd č.p. 358 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5411 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům č.p. 625 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Praha-východ, obec Líbeznice, k.ú. Líbeznice Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1432-9-2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 25 Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Tábor, obec Nadějkov, k.ú. Starcova Lhota Adresa nemovitosti: Nadějkov 25, 398

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5481 NEMOVITOST: Rodinný dům, dům č.p. 63 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Košíře Adresa nemovitosti: Vrchlického 63/48,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 NEMOVITÁ VĚC: Garáž bez čp/če, pozemek parc.č. 509 ( zastavěná plocha a nádvoří ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Příbram, obec Tochovice, k.ú. Tochovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 968/147/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 968/147/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 968/147/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, podíl id. 1/2 na: Pozemku st.p.č. 7/1 se stavbou RD čp. 35, pozemku st.p.č. 7/2 se zemědělskou stavbou bez čp a pozemky p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7323 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 312/1 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Benešov, obec Sázava, k.ú. Sázava Adresa nemovité věci: Jiráskova 312, 285 06

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3149

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3149 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3149 NEMOVITOST: Rodinný dům, rodinný dům č.p. 141 Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Kryštofovo Údolí, k.ú. Kryštofovo Údolí Adresa nemovitosti: Kryštofovo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-6306 NEMOVITOST: Ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 budovy č.p. 64 s pozemkem parc.č. 99/6 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-město, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-5444 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 91/1000 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kolín, obec Kouřim, k.ú. Kouřim Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 261-19/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 90, vedlejší stavby venkovní úpravy a trvalé porosty. Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Prackovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7573

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7573 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7573 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1500/4 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Beroun, k.ú. Beroun Adresa nemovité věci: Slapská 1500, 266 01 Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 869/48/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 869/48/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 869/48/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, v SJM - pozemek st.p.č. 88/2 se stavbou RD čp. 10, vše v k.ú. Novosedly u Kájova, obci Kájov, zapsané na LV č. 605, vedené u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 29/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 235 na p.č. St. 348, pozemky p.č. St. 348, p.č. 2008/1, p.č. 20082 a p.č. 2009/1, Rodinný dům čp. 235 na p.č. St. 348, pozemky

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 897/76/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 897/76/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 897/76/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Pozemek st.p.č. 47/2 se stavbou RD čp. 179 a pozemky p.č. 1072/2, 1090/1, 1090/2, 1090/3, 1091 a p.č. 1092/3, vše v k.ú. Zálesní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4360/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům, Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec nad Nisou, obec Železný Brod, k.ú. Hrubá Horka Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti

Znalecký posudek o ceně nemovitosti Znalecký posudek o ceně nemovitosti číslo 4472-122 / 2013 6 NEMOVITOST: Bytový dům s nebytovými provozními prostory č.p. 9 na st.p.č. 16/1 s příslušenstvím v k.ú. Branice, obec Branice, okres Písek. Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3105. V Praze, dne 9.1.2013. Znalecký ústav Znalecká společnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Město

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3105. V Praze, dne 9.1.2013. Znalecký ústav Znalecká společnost s.r.o. Palackého 715/15 110 00 Praha 1 Nové Město ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3105 NEMOVITOST: Rodinný dům, podíl ve výši 1/2 na rd č.p. 1289 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Teplice, k.ú. Teplice Adresa nemovitosti: Jungmanova

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA

ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA 167 EX 52533/13 ODHAD OBVYKLÉ CENY RODINNÉHO DOMU Č. P. 6 S PŘÍSLUŠENSTVÍM V OBCI VŠESTARY, K. Ú. LÍPA číslo 6290-265 / 2014 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Královéhradecký, okres Hradec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo ZP-7975 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1055/10 Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov na Moravě Adresa nemovité věci: 22.

Více