mšenskéročník 5/2014 Cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "mšenskéročník 5/2014 Cena 10 Kč"

Transkript

1 mšenskérčník n v i n y XX 5/2014 Cena 10 Kč Představujeme další část prjektu reknstrukce mšenských kmunikací NYNÍ JE NA ŘADĚ MĚLNICKÁ Vminulém V čísle Mšenských nvin Vjsme se věnvali především reknstrukci hlavní mšenské tepny Bleslavské ulice. Dnes přiblížíme další důležitu akci reknstrukci Mělnické ulice. V lňském rce byly zahájeny prjekční práce na další části průtahu městem reknstrukci Mělnické ulice. Tyt práce, které hradí Středčeský kraj, byly bhužel v září zastaveny, prtže nebyl jasné, zda bude mžn stavbu financvat z evrpských peněz. Teď se t tršku vyjasnil. Máme slíben, že se prjekční práce bnví, jen c budu persnální kapacity na krajském úřadě. Zatím je na celý kraj na přípravu prjektů asi puze jediný zaměstnanec, který je navíc dluhdbě nemcný. Už před delším časem jsme začali tlačit na vlastníky jiné infrastruktury, aby rzjeli přípravu svých prjektů ještě před plánvanu přestavbu vzvky. ČEZu se zatím nepdařil alkvat ptřebné částky, dufejme v úspěch v průběhu příštíh rku. Ale kncem května by měli vdáci zahájit bnvu vdvdníh řadu v Mělnické ulici. T bude znamenat další mezení dpravy. Směr z města ven zajistí jednsměrný prvz Mělnicku ulicí. V pačném směru by se rvněž jednsměrně jezdil ulicí Stránecku a Jatecku. Vše je zatím v návrhu, který se prjednává s dpravním inspektrátem a dbrem dpravy Městskéh úřadu v Mělníku. Tím se dpravní řešení ještě více zkmplikuje, ale na druhu stranu můžeme dufat, až bjížďky vejdu v platnst, že se náklaďáky Mšenu raději vyhnu. Prt by neměly nastat neřešitelné situace. V Mělnické se bude jezdit v jednm jízdním pruhu a vzvka se p stavbě aspň prvizrně zaasfaltuje, aby byla dbře sjízdná, nebude se tedy pakvat situace z Bleslavské. Takvá je představa firmy, kteru si vdárny vybraly zhruba před dvěma měsíci. T je tedy další ptíž, která se k nám blíží. Na druhu stranu buďme rádi, že tat akce bude zahájena. Jsu města, která t štěstí nemají, aby mhla bnvit stleté vdvdní řady. Kdybychm teď řekli ne, ptřebné miliny se investují jinde a šance na jejich využití ve Mšeně by mhla nenávratně zmizet. Pr přesnější představu jedná se úsek z náměstí až na křižvatku d Sedlce. U prdejny Anina se bude muset přejít na druhu stranu ulice. Trchu slžitější bude křižvatka Mělnické a Zahradní ulice, kde jsu dva vdvdní řady. Na křižvatce s dbčku na Sedlec plánujeme zřízení hydrantu, aby hasiči při pžárech skládky apd. nemuseli jezdit pr vdu d Zahradní ulice, která není stavěna na těžký prvz. Před reknstrukcí průtahu Mělnicku ulicí by také měl djít k zaústění plánvanéh kanalizačníh přivaděče ze Sedlce v prstru křižvatky se Zahradní. Reknstrukce dalších místních kmunikací Přednst dstaly ty ulice, v nichž se nacházejí bjekty veřejnéh zájmu (škly, nádraží, středisk, sprtviště apd.) Všechny pršly schvalvací řízením, které vyžaduje napjení na krajské silnice vyšších tříd. Jedná se ulice před bytvku v Zahradní, Na Klůčku, Nádražní, Šklní, klem základní škly ty jsu už htvé. Nyní se reknstruuje ulice Hlvecká. Výstavba dvdnění pr Bleslavsku ulici si vyžádala změnu půvdníh plánu, který pčítal s puhým zesílením vrstvy asfaltu. Naknec byla nutná reknstrukce celéh knstrukčníh suvrství. V tmt případě jsme pužili relativně nvu metdu gebuňky, cž stavbu výrazně urychlil a usnadnil. Hlvecká ulice bude htvá d knce května včetně stání kntejnerů na dpad, parkviště a nvých chdníků. Další stavbu, která čeká na dknčení, je část ulice Na Skaličkách. Bude ji realizvat stejná firma jak statní místní kmunikace SaM Česká Lípa. Schdy i zdiv je pd drbnhledem památkvé péče. Stavba má dvuměsíční termín zhtvení a technlgicky nebude nijak jednduchá. Samzřejmě připravujeme záměry pr další léta, cž už bude rzhdvat nvé zastupitelstv. Mšen není jen sam měst, máme i sm vesnických částí, v nichž jsu také kmunikace, které ptřebují pravit, např. cesta d Brusnéh, na Olešn, v Sedlci (až p stavbě kanalizace). K uvedené prblematice se vrátíme v dalším čísle Mšenských nvin. Martin Mach, starsta města

2 Usnesení ze schůzí Rady města Mšena 81 Rada města schvaluje prdlužení uzavírky silnice III. třídy ve Skramuši na závd autmbilů Rally Bhemia 2014, který se bude knat dne d 17:30 h, a t d 0:30 h. Hlasvání: 4 pr, 0 prti, 0 zdržel se schválen jednmyslně. 2. RM schvaluje rzdělení kladnéh hspdářskéh výsledku Základní umělecké škly Mšen, příspěvkvé rganizace se sídlem Nádražní 326, Mšen ke dni z hlavní činnsti ve výši ,83 Kč d fndu dměn ve výši Kč a d rezervníh fndu škly ve výši Kč a z hspdářské činnsti ve výši Kč a jeh převedení d rezervníh fndu škly. Hlasvání: 4 0 0, schválen jednmyslně RM schvaluje pskytnutí finančníh příspěvku ve výši 5 tis. Kč na prjekt Kkřínský mtráček na sezónu Měst Mšen bude uveden jak partner pdprující prvz histrických mtráků v Bržuře nstalgie a ve vlacích budu umístěny prpagační materiály města Mšena. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 2. RM schvaluje rzdělení HV Základní škly Mšen, příspěvkvé rganizace se sídlem Mšen, Bleslavská 360 za rk 2013 takt: HV z hlavní činnsti Kč d fndu dměn škly a ,24 Kč d rezervníh fndu škly, celý HV z hspdářské činnsti ve výši Kč d rezervníh fndu škly. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 3. RM schvaluje nájemní smluvu na dbu určitu d d mezi městem Mšenem a paní Vrtelvu na byt v dmě čp. 38. Nájemní smluva bude uzavřena za pdmínek předchzí nájemní smluvy včetně inflační dlžky. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 4. RM schvaluje Ddatek č. 1 s platnstí d ke Smluvě nájmu zemědělských pzemků, která byla uzavřena dne mezi městem Mšenem a Zemědělsku splečnstí Stránka na dbu neurčitu, schvaluje Smluvu finančním narvnání za bdbí d d RM ukládá městskému úřadu přepracvat všechny nájemní smluvy na pzemky ve vlastnictví města na pachtvní smluvy pdle NOZ. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 5. RM schvaluje výsledek jednacíh řízení bez uveřejnění na zakázku maléh rzsahu Reknstrukce místních kmunikací ve Mšeně změna řešení v ul. Hlvecká. RM pvěřuje starstu města uzavřením Ddatku č. 1 ke smluvě díl s firmu SaM Silnice a msty a.s., Česká Lípa. Firma prvádí na základě výběrvéh řízení města akci Reknstrukce místních kmunikací ve Mšeně. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 6. RM schvaluje výsledek jednacíh řízení bez uveřejnění na zakázku maléh rzsahu Výstavba splaškvé kanalizace v ul. Bleslavské ve Mšeně. RM pvěřuje starstu města uzavřením smluvy díl s firmu SILMEX s. r.., která prvádí na základě výběrvéh řízení Středčeskéh kraje, reknstrukci Bleslavské ul. včetně dešťvé kanalizace. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně RM pvluje v suladu s becně závaznu vyhlášku č. 1/2011 veřejném přádku, patření k jeh zabezpečení a čist tě ve městě, část IV., čl. 6, dst. 3, výjimku z dby knání akce Rybářskéh splku Mšen Psezení s živu hudbu dne d 2. h ranní dne Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 2. RM schvaluje prnájem areálu kupaliště České televizi pr natáčení přadu Hdina zpěvu, které se bude knat dne za cenu Kč + DPH. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 3. RM schvaluje nájemní smluvu mezi městem Mšenem a p. Jsefem Grábnerem byt v čp. 38 Mšen na dbu určitu d d za pdmínek nájemnéh předchzí nájemní smluvy včetně inflační dlžky. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 4. RM schvaluje na základě návrhu kmise pr rzdělvání grantu města rzdělení částky určené v rzpčtu města na rk 2014 na pdpru zájmvým sdružením, splkům a dalším rganizacím zabývajícím se dbrvlnu činnstí bčanů takt: Okrašlvací splek pžadavek Kč/ Od září 2014 mhu lidé znvu pžádat ktlíkvu dtaci O ktlíkvu dtaci, kteru jsme spustili v lňském rce na základě dhdy Středčeskéh kraje a Ministerstva živtníh prstředí, byl ze strany bčanů Středčeskéh kraje velký zájem. Přijímání žádstí prběhl d 2. září 2013 a již 5. září 2013 byly finanční prstředky ve výši 40 mil. vyčerpány. Středčeský kraj je na prvním místě, c se týká znečištění tuhých znečišťujících látek z lkálních tpenišť v ČR. Prt jsme se rzhdli i v letšním rce inicivat jednání s Ministerstvem živtníh prstředí mžnsti dtací pr bčany Středčeskéh kraje na přízení nvéh ktle na uhlí, bimasu neb kmbinaci. Dne Rada Středčeskéh kraje schválila příspěvek ve výši 40 mil., stejnu částku by měl přispět i ministerstv živtníh prstředí, uvedl náměstek hejtmana pr blast živtníh prstředí Marek Semerád. V sučasné dbě evidujeme, že zájem bčanů výměnu nevyhvujících ktlů za nvé nízkemisní, je stále brvský. Mmentálně jednáme s Ministerstvem živtníh prstředí nvé dhdě. Otevření další výzvy předpkládáme na září 2014 s tím, že čerpání finančních prstředků bude až v rce 2015, dplnil Semerád. Pdprvanými typy ktlů jsu, stejně jak v předchzí výzvě, plně autmatické ktle 3 přidělen Kč, Myslivecké sdružení Sedlec /5.000, SK Mšen /45.150, SK Mšen /30.600, TJ Skl Mšen /23.600, TJ Skl Mšen /38.100, Farní sbr ČCE /5.000, PDK Mšen /40.000, Veteran Club /10.000, Rybáři Mšen /5.900, Endur klub Mšen /10.000, Endur klub Mšen /21.500, Klub přátel Běhu Kkřínským údlím /2.000, Obec baráčníků Mšen 1.150/1.150, Chvatelé Mšen /3.000, Stránecký běh /1.500 celkem / Kč. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 5. RM revkuje usnesení č. 2 ze schůze RM č. 76 z RM schvaluje záměr města prnajmut nebytvé prstry v budvě čp. 31 (stavba bčanskéh vybavení), nacházející se na pzemku st. p. č. 422 (zastavěná plcha a nádvří), vše v k. ú. a bci Mšen, část bce Mšen, kres Mělník za účelem prvzvání a pskytvání zdravtnických služeb. Kriteria prnájmu: a) pžadvaná délka prnájmu v letech 50 %, b) pčet a rzsah nabízených specializací prvzvaných nájemcem 50 %. Některé z pdmínek prnájmu: Prnajímatel pžaduje zachvání a zajištění stávajícíh rzsahu služeb zdravtníh střediska a lékárny. Nájemce prvede na svůj náklad, na svu dpvědnst a ke své tíži v nebytvých prstrech vnitřní stavební úpravy pdle prjektu dsuhlasenéh prnajímatelem tak, aby prstry byly způsbilé k užívání ke shra uvedenému účelu. Knkrétní pdmínky prnájmu budu sjednány v písemné smluvě nájmu uzavřené mezi městem Mšenem, jak prnajímatelem, a nájemcem. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 6. RM schvaluje na základě dpručení hdntící kmise výsledek výběrvéh řízení na akci Výměna střešní krytiny na hlavním bjektu kupaliště ve Mšeně firmu ALLKON s. r.., IČ a pvěřuje starstu pdpisem smluvy díl. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. 10. RM stanvuje cenu pužité zámkvé dlažby určené k prdeji na 100 Kč/m2 včetně dvzu p městě Mšeně. Hlasvání: 3 0 0, schválen jednmyslně. PENÍZE budu AŽ NAPŘESROK 2 a vyšší emisní třídy, zplyňvací ktle, atmsférické a kndenzační ktle na zemní plyn. Výše dtace je závislá na typu přizvanéh ktle a phybuje se v rzmezí tisíc krun. Mnh dmácnstí si stejně bude muset d rku 2022 přídit ktel úplně nvý, který bude splňvat pdmínky minimálně 3. emisní třídy pdle ČSN EN Dané pdmínky vstupily v platnst s nvelu zákna chraně vzduší. Pkud bčané využijí dtaci, náklady na přízení nvéh ktle se jim výrazně sníží, uvedl závěrem Semerád. Zdrj: Středčeský kraj

3 Mšenští baráčníci připravili pzruhdnu a velmi zdařilu výstavu KRÁSA KROJŮ A KRAJEK Obec baráčníků ve Mšeně u Mělníka je malý splek s 32 členy, přest chce plnit jeden z baráčnických úklů připmínat a prpagvat staré zvyky, lidvé krje a ruční práce. Prt jsme na knšelském sezení rzhdli uspřádat výstavu Lidvé krje a výšivky v břadní síni mšenské radnice. Na přípravě výstavy jsme pracvali desítky hdin, aby návštěvníci mhli shlédnut: naše splkvé lidvé krje přízené baráčnicemi v r pr slavnsti vysvěcení nvéh splkvéh prapru a májky. V psledních letech tyt upravené krje pužíváme při starčeském vítání chlebem a slí návštěvníků na kulturních akcích (např. Kkřínsk s páru), na hudebních kncertech na městských lázních, při slavě 100. výrčí zalžení naší baráčnické bce v rce baráčnický pracvní krj svéráz pužíváme při slavnstních výrčních zasedáních bcí naší župy, při slavách kulatých výrčí vzniku bcí, neb při psledním rzlučení se členy naší bce. subr 26 krjvaných panenek blečených d krjů z různých krajů. Panenky blékla a na výstavu půjčila tetička Hana Perutkvá z Malé Bělé. Tut cestu tetičce znvu děkujeme a přejeme mnh dalších sil, aby se mhla i nadále tét své zálibě věnvat, stále rzdávala radst a šířila kl sebe phdu. ručně vyšívané brazy s různými mtivy z přírdy, sv. brázky i kpie brazů známých malířů. Pr výstavu půjčila paní Eva Chmelařvá z Jenichva na Mělnicku. různé druhy bižuterie - vyrbila a na výstavě představila Ing. Petra Severinvá ze Mšena. ruční práce své výšivky, háčkvané a pletené šátky přinesly naše tetičky. Výstavu shlédl 154 návštěvníků, desítky jich byly z jiných míst ČR, prtže svátečních dnech prjížděly naším městem. Jejich pděkvání za krásný zážitek ukazují zápisy s jejich pdpisy v pamětních listech naší výstavy. Mezi návštěvníky byla i paní Sfie z Bulharska. Bhužel, místních přišl jen pmálu. Mšenští baráčníci děkují MěÚ ve Mšeně za pskytnutí prstr břadní síně radnice pr uspřádání naší výstavy Lidvé krje a výšivky d 7. d knšelstv OB Mšen 3

4 STATUT FONDU REGENERACE MĚSTA MŠENA Zásady pr pskytvání dtací a půjček ze zdrjů města Mšena na bnvu nemvitstí v chráněných zónách. Preambule Měst Mšen pvažuje pskytvání dtací a půjček ze svéh rzpčtu na bnvu architektnicky hdntných nemvitstí nacházejících se na území města za důležitý nástrj péče kulturní dědictví. I. Všebecná ustanvení 1. Pskytvání dtací a půjček se prvádí v suladu s becně platnými právními předpisy a pdle těcht Zásad pr pskytvání dtací a půjček z rzpčtu města Mšena na bnvu nemvitstí (dále jen Zásady ). 2. Celkvý bjem finančních prstředků pr přiznávání dtací dle těcht Zásad schvaluje Zastupitelstv města Mšena každrčně přídělem ze zdrjů Fndu rzvje a rezerv. 3. Přiznání dtací a půjček na knkrétní akce prjednává a schvaluje rada města (neb zastupitelstv) na základě dpručení Pracvní skupiny pr regeneraci MPZ Mšen. Prti usnesení rady města se nelze dvlat. U pdaných žádstí se hdntí úplnst, kmplexnst záměru bnvy, sulad s Prgramem regenerace MPZ Mšen (u nemvitstí v tét zóně), závaznými stanvisky dtčených rgánů a s dbrným psudkem (pkud byl pžadván). II. Obecně závazná pravidla 1. Dtace či půjčka se pskytuje na: bnvu výplní tvrů (kna, dveře, výkladce, vrata) puze v tm případě, pkud zamýšlená bnva výplní pužitím plastvých materiálů je v závazném stanvisku příslušnéh rgánu značena jak nepřípustná a je pžadvána bnva ve vyšší kvalitě (zejména dřevěné výplně, Eur prfil či špaletvé, apd.). Dtace se stanvuje ve výši 1000 Kč/m 2 nvých (repasvaných) výplní, bnvu fasád rientvaných d veřejných prstr, neb viditelných z veřejných prstr, včetně dvlhčení a mítky za pužití architektnicky a památkvě vhdných materiálů, bnvu fasád pškzených nvdbými úpravami d stavu dpvídajícíh prstředí MPZ (návrat tradiční rzmístění a pdby ken a dveří, dplnění chybějících prvků členění fasády, náhrada nevhdných nvdbých mítek a bkladů materiály v suladu s památkvým charakterem průčelí), statické zajištění architektnicky a památkvě významných bjektů, bnvu střešníh pláště vč. histrických krvů za pužití architektnicky a památkvě vhdné krytiny, bnvu památkvě hdntných částí dispzic (klenby a trámvé strpy, černé kuchyně, histrické sklepy, hdntné vnitřní dlažby, dveře a schdiště apd.), předprjektvu přípravu (stavebně histrický průzkum bjektu, dbrný psudek záměru, statický psudek apd.), bnvu drbné architektury, jejíž vzhled se prmítá d celkvéh vzhledu města (plty, zídky, pěrné zdi apd.). Maximální výše dtace či půjčky se stanvuje na Kč na jeden bjekt. Minimální vlastní pdíl žadatele na akci bnvy musí být alespň 50 % skutečných nákladů akce. 2. Dtaci lze přiznat stavebníku puze na bnvu: nemvitsti nacházející se v MPZ Mšen, která je značena jak architektnicky hdntná (tj. určující charakter MPZ) v Prgramu regenerace MPZ Mšen (v kap a 5.3.3) a není prhlášena památku, nemvitsti nacházející se ve VPR Olešn, která není prhlášena památku, nemvitsti nacházející se na území města mim MPZ a VPR, která je památkvě chráněna. Na bnvu statních nemvitstí v chráněných zónách (MPZ, CHKO) na území města lze čerpat půjčku. 3. Dtaci či půjčku lze přiznat právnické i fyzické sbě, která nemá ke dni pdání žádsti nevypřádané závazky vůči státnímu rzpčtu (daně, pjistné apd.), vůči městu Mšenu a jím zřizvaným rganizacím. 4. Dtaci či půjčku nelze přiznat, je-li nemvitst předmětem zástavníh práva neb jinéh zajištění závazku, kde dchází k prdlení ve splácení tht závazku či jsu-li dispzice vlastníka s bjektem jinak právně mezeny (netýká se věcných břemen a řádně splácených hypték). 5. D výše dtace nelze zahrnut částku ve výši dpčtu, který může příjemce dtace uplatnit pdle zvláštníh právníh předpisu (DPH).1) 6. Na dtaci a půjčku není právní nárk. 7. Dtace se přiznává na bdbí jednh kalendářníh rku. Musí být čerpána puze v bdbí příslušnéh rzpčtvéh rku a puze na účel, pr který byla přiznána. Dtace nemůže být přiznána zpětně jak refundace za prvedenu bnvu v letech předchzích. Půjčka je splatná d 5 let a je bezúrčná. 8. Dtaci neb půjčku lze čerpat na základě písemné smluvy, kteru s příjemcem uzavře měst Mšen, zastupené starstu či míststarstu. 9. Příjemce bdrží 50 % z přidělené dtace p uzavření smluvy pskytnutí dtace a zbylých 50 % z přidělené dtace d 14 dní p předlžení závěrečné zprávy a řádnéh vyúčtvání finančnímu dbru města. III. Žádst pskytnutí dtace neb půjčky 1. Žadatel přiznání dtace neb půjčky pdá žádst adresvanu Městskému úřadu Mšen na předepsaném frmuláři se všemi přílhami d běžnéh rku. Žádsti budu zpracvány pvěřeným zaměstnancem za účelem prvěření pžadvaných náležitstí pr jednání Pracvní skupiny pr regeneraci MPZ Mšen a následně rady města. O přidělení dtace či půjčky rzhduje rada města neb zastupitelstv města. 2. Všechny dšlé žádsti a jejich pvinné přílhy jsu veřejnými listinami, které se 4 archivují nejméně p dbu 5 let. Žadateli se tyt listiny nevracejí, pkud si ně písemně nepžádá. 3. Pvinné přílhy k žádsti dtaci neb půjčku jsu: - Čestné prhlášení, že vlastník nemá nevypřádané závazky vůči státnímu rzpčtu (daně, pjistné apd.), městu Mšenu a jím zřizvaným rganizacím, nemvitst není sučástí ručení k úvěru, který je v prdlení ve splácení a na akci bnvy nečerpá dtaci z jinéh veřejnéh zdrje. - Kpie závaznéh stanviska dd. památkvé péče MěÚ Mělník (pr nemvitsti v MPZ, VPR a památkvě chráněné mim zóny) a Správy CHKO Kkřínsk (pr nemvitsti v CHKO) k zamýšlené akci bnvy. - Kpie patření stavebníh úřadu k zamýšlené akci bnvy. - Odbrný psudek k zamýšlené akci bnvy (vydaný nezávislu autritu ve stavebním bru - fakulty VŠ stavebníh zaměření), pkud byl vyžádán hdntící kmisí - Prjekt či ppis a grafické znázrnění (u menších akcí). - Specifikace druhu, rzsahu, způsbu, termínu prvedení a sjednané neb dbrně dhadnuté ceny nezávislu stavební splečnstí. - Ftdkumentace sučasnéh stavu. IV. Smluva pskytnutí dtace neb půjčky 1. Smluva pskytnutí dtace neb půjčky (dále jen smluva ) musí mim jiné bsahvat: a) ustanvení tm, že příjemce suhlasí se zveřejněním názvu akce, na niž byla přiznána dtace neb půjčka; b) ustanvení tm, že měst Mšen může akci bnvy prezentvat jak akci, která vznikla s jeh pdpru; c) závazek příjemce dtace neb půjčky umžnit pvěřeným zaměstnancům městskéh úřadu kntrlu čerpání a využití dtace neb půjčky ve vazbě na rzpčet a fakturaci nákladů akce, k níž se dtace neb půjčka váže; d) stanvení způsbu, jakým bude dtace neb půjčka čerpána; e) závazek příjemce dtace, že v případě prušení smluvně daných pdmínek dle těcht Zásad neb prušení pdmínek stanvených v závazných stanviscích příslušných rgánů vrátí nevyčerpanu dtaci (neb její nevyčerpanu část) d rzpčtu města Mšena; i) ustanvení tm, že příjemce bdrží 50 % z přidělené dtace p uzavření smluvy pskytnutí dtace a zbylých 50 % z přidělené dtace d 14 dní p předlžení závěrečné zprávy a řádnéh vyúčtvání finančnímu dbru MěÚ Mšen. V. Závěrečná zpráva a vyúčtvání 1. P uknčení realizace bnvy, nejpzději však d 31. ledna následujícíh rku p rzpčtvém rce, v němž byla dtace neb půjčka přiznána, je příjemce pvinen předlžit závěrečnu zprávu a vyúčtvání čerpání dtace neb půjčky finančnímu dbru.

5 2. Závěrečná zpráva a vyúčtvání musí bsahvat: a) ppis realizace akce c) vypvídající ftdkumentaci akce g) přehled nákladů a kpie účetních dkladů. 3. Pkud příjemce dtace neb půjčky ve stanveném neb náhradním termínu nepředlží vyúčtvání a závěrečnu zprávu, je příjemce pvinen vrátit pskytnutu dtaci neb půjčku v plné výši d 15. únra následujícíh rku p rzpčtvém rce, v němž byla dtace přiznána. VI. Kntrla využití dtace neb půjčky 1. Příjemce dtace neb půjčky dpvídá za hspdárné pužití přiznaných prstředků v suladu s becně závaznými předpisy a v suladu se smluvu pskytnutí dtace neb půjčky. 2. Pvěřený zaměstnanec městskéh úřadu v sučinnsti s některými statními dtčenými dbry (např. stavební úřad, finanční dbr apd.) je právněn kntrlvat pužití dtace neb půjčky, a t i během realizace akce. 3. Při zjištění neplnění pdmínek smluvy neb prušení záknných pstupů příjemcem dtace neb půjčky navrhne zaměstnanec pstup směřující k nápravě, případně navrhne nepskytnutí ještě nepřevedené dtace neb půjčky neb její vrácení, bylali již převedena na účet příjemce. 4. Pr kntrlu ddržvání pdmínek, za kterých byla dtace neb půjčka přiznána, a pr uplatnění nápravných patření za prušení rzpčtvé kázně při hspdaření příjemce s dtací platí zákn č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů v platném znění a zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě (zákn finanční kntrle) v platném znění. VII. Ustanvení přechdná a závěrečná Tyt Zásady schválil Zastupitelstv Města Mšena dne svým usnesením č. 14 s účinnstí d Pzvánka na desátý rčník tradičníh festivalu JUBILEJNÍ PLOVÁRNA Zveme všechny příznivce cuntry, bluegrassu a trampské muziky na 10. rčník festivalu Plvárna 2014, který se již tradičně kná v prstrách Městských lázní ve Mšeně 28. června d 14 hdin. Lets vystupí: PETR KŮS & FÁMY, tradiční hst Plvárny s nestrem českéh bluegrassu Petrem Kůsem, TRATIVOD, seskupení z Mělníka kl banjisty Karla Nvtnéh, je také častým hstem Plvárny, dále ryze dámská bluegrassvá frmace OD PLOT- NY SKOK se svými krásnými zpěvy, která též v minulsti navštívila Plvárnu, dále naši milí hsté, legendární trampská skupina BÍLÉ SKÁLY a skupina WOMACKLEE, kteří jistě p rce na Plvárně pět ptěší své příznivce z mladších řad becenstva. Pté pět následuje večerní zábava za přispění muzikantů zúčastněných kapel. Odplední prgram zpestří tanečky ve stylu cuntry v pdání Mateřské škly Mšen. Jak bvykle je připraven bhatý dprvdný prgram pr děti včetně skákacíh hradu, kňskéh pvzu, sutěží a her. Vstupné 60 Kč, děti zdarma. 5

6 Úspěšná umělecká reprezentace ZUŠ Mšen na mezinárdní výstavě LIDICE PŘINESLY ÚSPĚCHY Letšní rčník Mezinárdní dětské výtvarné výstavy v Lidicích byl zasvěcen tématu Rdinné zemědělství aneb Naše zahrádka a ple. Téma byl zpracván v pestré škále technik a materiálů. Sutěže se zúčastnily děti v rekrdním pčtu zaslali prací ze 77 zemí světa. Prta měla mžnst vybírat z klekcí mnha škl z různých zemí, jejichž kvalita byla důkazem th, že téma měl velký ptenciál, pkud byl využit pedaggem ve vedení žáka. Učitel, který nadané a především tvřivé dítě může psunut v prcesu výtvarné práce, jak pmcí při hledání vhdnéh námětu, dpručeními k prnikání pd pvrch skutečnstí a jevů, tak nabídku širké škály technik zpracvání, představuje důležitý faktr ve vytváření vztahu žáků k tvrbě i v naší škle. Přehled cenění individuální medaile za grafiku pr Terezu Dležalvu, dvě individuální medaile za kmbinvanu techniku kvařinu Petru Preisvi a Barbře Kulhánkvé. Děkujeme uměleckému kváři panu Lubši Martínkvi za dbrnu pmc a vstřícnst při zapůjčení své kvárny. Medaile škle za klekci grafiky a šest čestných uznání: Hynku Brabcvi, Matěji Hrčicvi, Nikl Miřátské, Elišce Pdpěrvé, Ireně Richtervé a Michaele Vaňurvé. Pprvé v histrii škly získala čestné uznání za ftgrafii Eliška Hlavatá. Medaile škle za klekci skleněných květů a devět čestných uznání patří Václavu Böhmvi, Tereze Dležalvé, Dminice Habeltvé, Simně Habeltvé, Elišce Hlavaté, Zuzaně Marečkvé, Anně Rubvé, Janě Rubvé a Vernice Šubvé. ZUŠ Mšen se ve středu zúčastní vernisáže výstavy v Lidicích. Ve čtvrtek se knal v Pděbradech krajské kl 12. nárdní přehlídky výtvarných brů (VO) ZUŠ ČR Oči dkřán. D krajskéh kla byl přihlášen 31 uměleckých škl. V tét knkurenci naše škla bstála výbrně a d ústředníh kla přehlídky VO ZUŠ ČR pstupujeme s následujícími pracemi žáků pd vedením jedntlivých vyučujících celý prjekt Zahrada pr včely (Mgr. Štěpánka Hlavatá), ftgrafický prjekt Velké Maličksti (Mgr. Čeněk Hlavatý, MgA. Eliška Jílkvá), výběr prací z prjektu Indiáni (Mnika Chmelařvá), multimediální tvrba Jurney hudební videklip (Mgr. Čeněk Hlavatý) a jedntlivé práce Velké maličksti Čaje a Viry (Mgr. Čeněk Hlavatý). Všem ceněným děkujeme za vzrnu reprezentaci škly v bu přehlídkách. Mgr. Štěpánka Hlavatá, veducí výtvarnéh bru ZUŠ Mšen Prta vybrala a cenila kvalitní klekce, které měly i vysku úrveň v prvedení jedntlivých technik. České děti lets výstavu beslaly pracemi, kterým byl udělen 688 cenění, z th 88 medailí. Výtvarný br ZUŠ Mšen si drží svu úrveň mezi pěti nejlepšími v ČR a v mnha případech překvapuje jedinečnstí a nvstí přístupu k tématu. Ocenění žáci jsu z ateliérů pedaggů Mgr. Štěpánky Hlavaté a ředitele škly Mgr. Čeňka Hlavatéh. 6

7 Oceněné umělecké ftgrafie ZUŠ Mšen NA CESTĚ ZA ÚSPĚCHEM Od jarních prázdnin prbíhají víkendvé kurzy ftgrafie v Základní umělecké škle Mšen. Výuka je zajištěna výbrnu ftgrafku MgA. Elišku Jílkvu, která uvádí nvé tvůrčí přístupy, jež nesu již své vce. Kurzu se účastní 15 žáků naší škly ve věku 9 až 18 let, někteří z nich byli ceněni v krajském kle 12. nárdní přehlídky VO ZUŠ ČR v Pděbradech. Řadu snímků jste již mhli spatřit na Nci kstelů ve Mšeně s mttem: Nechť jsu světla na nebeské klenbě, aby ddělvala den a nc. D nárdníh kla pstupují tyt žákyně ZUŠ Mšen se svými subry ftgrafií Velké Maličksti: Karlína Pavlíkvá, Anna Rubvá a Kateřina Marjánkvá. Srdečně gratulujeme a děkujeme za vzrnu reprezentaci naší škly. Na přelmu května a června se bude knat víkendvý kurz ftgrafie v Úštěku. V sučasné dbě se všichni mladí ftgrafvé věnují čassběrnému dkumetu Mšen genius lci a vytváří velmi zajímavé snímky města Mšena, z různých zrných úhlů a phledů. Všem tvůrcům přeji dbré světl. Mgr. Čeněk Hlavatý, ředitel ZUŠ Mšen 7

8 Oblastní kl sutěže Zlatá včela 2014 V sbtu 26. dubna 2014 se ve Mšeně u Mělníka knal blastní kl sutěže Zlatá včela Tut sutěž každrčně přádá pr členy včelařských kružků mládeže Český svaz včelařů. Sutěž je převážně určena pr žáky 1. a 2. stupně základních škl. Děti sutěží v pěti disciplínách: mikrskpvání práce se včelstvem (v blastním kle jen s ftplásty) btanika pmůcky pr včelaření test včelařských znalstí O přadí rzhdl výsledek sučtu všech disciplín. V dpledních hdinách členvé devíti včelařských kružků z různých kutů Středčeskéh kraje plnili sutěžní úkly. P vynikajícím bědě v místním Dmvě senirů jsme vyslechli malý kncert, který pr nás připravili žáci Základní umělecké škly ve Mšeně pd vedením Dr. Jsefa Šebesty a jeh syna Pavla Šebesty. Na klavír a příčnu flétnu zahrála Eliška Pdpěrvá, něklik krásných písní zazpívali Adam Dvrščík a Kristýna Hruškvá. Naknec přišl tradiční vyhlášení výsledků. Drbnými dárky byli ceněni nejmladší sutěžící, kteří ještě nechdí d škly. Žáci 1. stupně ZŠ: 1. Němcvá, 2. Vtlučka (ba Hrachv), 3. Vndráček (Cerhvice). Žáci 2. stupně ZŠ: 1. K. Pdpěrvá (Mšen), 2. Bárta (Vlašim), 3. Mikeš (Mšen), 4. Jindra (Všetaty), 5. Hudek (Hrachv), 6. Burda (Vlašim). První tři ze starší kategrie pstupili d celstátníh kla sutěže, které se knal d 16. d 18. května 2014 v Nasavrkách u Pardubic. Jménem rganizátrů si na tmt místě dvluji pděkvat všem, kteří hladkému průběhu sutěže pmhli: Městu Mšen pd vedením starsty pana Ing. Martina Macha za pskytnutí prstr na kupališti a pdpru knání sutěže. ZUŠ ve Mšeně pd vedení ředitele Mgr. Čeňka Hlavatéh za mžnst rganizace sutěže v budvě škly, za krásné keramické dárky pr první tři v každé kategrii, za další vydatnu pmc a pdpru. ZŠ Mšen pd vedením Jiřiny Trunkvé za zapůjčení kvalitních mikrskpů a nabídku prstr pr případ deštivéh pčasí. Panu Ing. Jarmíru Šimnkvi (Dvůr Lbeč) za krásná trička, která dstali sutěžící a rganizátři, dále za ceny pr vítěze v každé kategrii (rdinné vstupenky na hrad Huska). Nárdnímu divadlu v Praze za věnvání vstupenek pr vítěze na představení z cyklu Opera nás baví. Faráři evangelickéh sbru ve Mšeně panu Michalvi Šimkvi za pskytnutí prstr v místním kstele a za zpřístupnění věže pr sutěžící. Pracvníkům dmva senirů ve Mšeně pd vedením ředitelky Mgr. et Bc. Blanky Dvršíkvé, MBA za mžnst se výtečně nabědvat v krásné jídelně dmva. Pmcníkům z řad sučasných i bývalých žáků základní škly ve Mšeně, z řad klegů, příbuzných a známých veducíh kružku. Bez jejich nezištné pmci by se sutěž nemhla uskutečnit v takvé kvalitě, kteru si sutěžící chválili. V nepslední řadě musíme pděkvat veducím včelařských kružků a jejich členům, kteří se na sutěž řádně připravili. Vyššímu pčtu půvdně přihlášených sutěžících (46) zabránily nemci, případně jiné důvdy. Již nyní se můžeme těšit na další rčník sutěže Zlatá včela, jehž blastní kl pr Střední Čechy a Prahu bude hstit jak již tradičně jiný včelařský kružek. Jan Pdpěra 8

9 Kkřínsku Truhlárnu zaplnily snímky nadšených ftgrafů ŘÍČKA, STROM, KOLEJE tip na dbru knihu Stephen King: Dktr Spánek V knize Dktr Spánek autr navazuje na svůj předchzí rmán Osvícení, takže se pět setkáme s jeh hrdiny malým Dannym, který zůstává psychicky pznamenaný, i jeh matku, již stále trápí blesti p utrpěných zraněních. Rzzlbení duchvé z htelu Overlk si Dannyh pět najdu, ale kuchař Hallran h naknec naučí, jak se jim ubránit. Danny dspěl a přes svá dbrá předsevzetí se vydal v tcvých stpách alkhlismu a zuřivých záchvatů. Naknec se však pití dkáže Kkřín Říčka Pšvka, strm na hrizntu a vyjeté kleje v pli. T jsu záběry, které svými ftaparáty zachytili autři tří nejlépe hdncených ftgrafií ve ftsutěži na téma Zimní rzmary Kkřínska. Výsledky sutěže pr nadšené ftgrafy představili zástupci přádajícíh Okrašlvacíh splku pr Mšen a klí 19. dubna v Galerii Truhlárna na Kkříně. Na první míst dbrná prta slžená z ftgrafů Martina Fruze, Elišky Jílkvé a výtvarníka Čeňka Hlavatéh pslala zurčící říčku Pšvku, kteru v jednm z mála mrazivých dní letšní zimy přídil Jiří Špaček z Mělníka. Ftím d nějakých deseti let, a t hlavně přírdu, lidé se na mých ftkách příliš nebjevují, řekl vítěz sutěže, který si za první míst vedle věcných cen dmů dvezl pukaz d Htelu Kkřín v hdntě patnáct set krun. Autrem druhé nejlépe hdncené ftgrafie je Kamil Veselý z Harasva. Prtu slvil snímkem zachycujícím strm na hrizntu, který přídil u Janvy Vsi. Pmyslné stříbr představuje pukaz d mšenské cukrárny v hdntě pěti set krun. Třetím místem ve ftsutěži, jejímiž účastníky jsu jen fanušci facebkvé stránky Kkřínsk ŽIJE, se může pchlubit Mělničan Jsef Rub. Jeh zachycení vyjetých klejí v uvláčeném pli se mezi dalšími třiceti snímky rzhdně neztratil. D zimní přírdy se bude mci vracet s nhama v teple, vyhrál ttiž výhřevné vlžky d bt. Všichni tři ftgrafičtí nadšenci, jejichž snímky u prty uspěly, se navíc v teplých vzdát, usadí se v malém městečku a začne pracvat v dmvě důchdců. Zvláštní duševní schpnsti, které mu d určité míry zůstaly, mu pmáhají pskytvat útěchu umírajícím. Pmcníkem je mu kčka, která umí předvídat buducnst, a Dan se stane dktrem Spánkem. Nečekaně však naváže telepatické spjení s dvanáctiletu Abru, která se na něj brátila se zufalu prsbu pmc. Díky svým jasnvidným schpnstem se ttiž dzvěděla rituální vraždě maléh chlapce, dalšíh dítěte, které stejně jak Dan a Abra vyzařuje svícení. Ameriku ttiž táhne kmen pdivných lidí, kteří se živí zvláštní jemnhmtnu substancí, jež vystupuje z dětí s svícením, když jsu dnech příjemně svěží na letním kupališti ve Mšeně, kam získali mnh vlných vstupů. První rčník ftgrafické sutěže mšenskéh krašlvacíh splku hdntící kmisi mile překvapil, kritika ale také nesměla chybět. Dst patrná byla velká rzdílnst, c se týče pchpení tématu, těch zimních rzmarů. A zhruba v plvině ftgrafií jsem si Kkřínsk musela nějak představit, mhly být ttiž vyfcené v pdstatě kdekli jinde, knstatvala Eliška Jílkvá, která vyučuje ftgrafii na Střední škle ftgrafické, filmvé a televizní ve Skalsku. Pdle Jílkvé se čast ukáže, že mladší ftgrafvé přistupují s fcení s mnhem větším citem. Dívají se na t bez th klišé, dplnila ftgrafka. Více než plvina sutěžních ftgrafií se zamluvala i řediteli mšenské základní umělecké škly Čeňkvi Hlavatému. Líbila se mi pravdu řada kmpzic. Ve svém hdncení jsem měl pět ftgrafií, které bych klidně viděl na prvním místě, pchválil umělec z Mělníka a zárveň upzrnil, že si čast někteří lidé myslí, že ftgrafa dělá dbrý ftaparát, cž tak samzřejmě není. Mnh autrů má prstr se dál zlepšvat, dplnil. P vyhlášení prvních tří nejlepších ftgrafií se cenění dčkala i Daniela Traplvá z Mělníka, jejíž hkejista u Harasva slvil čtenáře Mělnickéh deníku. Odpledne na Truhlárně zpestřil mělnický ftgraf Ladislav Záruba se svými diapzitivy z Kkřínska. Výstava vybraných sutěžních ftgrafií bude na Truhlárně k vidění až d knce letšníh května. Jiří Říha mučeny... Není pchyb tm, že závěrečný subj dbra a zla bude strhující. Stehen King se p více než třiceti letech vrací k pkračvání svéh bestselleru Osvícení (Shining) z rku 1977, který je známý také svu filmvu verzí režiséra Stanleyh Kubricka, v níž v hlavní rli excelval Jack Nichlsn. Atmsféra nvé knihy je diametrálně dlišná a v pdstatě méně duchařská. Nicméně King pět dkazuje, že je spisvatelem, který dkáže zaujmut vykreslením pstav, bhatým dějem, nečekanými zvraty i psychlgií pstav. Je t pět dbrá kingvka, kteru nebudete chtít dlžit, dkud ji nedčtete. Nvé knihy v Městské knihvně Detektivní příběhy D. Ruskvá: Mlžná tvrz; N. Hrákvá: Falešná kčička; I. Rttvá: Krásná netýkavka; D. Fischervá: Tři vraždy a Král; J. Wallentin: Strinbergva hvězda; S. Gazanvá: Dinsauří peří; M. Byrnes: Tajemství mrvé jeskyně; M. Byrnes: Tajemství Chrámvé hry. Rmány pr ženy M. Petrákvá: Milvánky; Jemnlásky; B. Cartlandvá: Zachraň mě lásku; K. Ranney: Ledvá králvna; A. Jakubkvá: Pslední tang s Carmen; A. Březinvá: Papežva dcera; M. Dležalvá: Ztracené cesty na útěku dmů. Naučná literatura V. Mertlík: Tulky s Ladislavem Smljakem; M. Třešňákvá: Ptkala jsem Sicílii; F. Šesták: Z Čech až na knec světa; N. White: Žil jsem mezi malmcnými; F. Huss: Slabsti velkých mužů; E. Däniken: Tajemný dávnvěk; E. Däniken: Omyly v zemi Mayů; E. Däniken: Pzdravy z dby kamenné. Dětská literatura W. Awdry: O mašince Tmášvi 15; M. Curley: Strážci času 2 Temnta; M. Curley: Strážci času 3 Klíč. MŠENSKÉ NOVINY měsíčník MěÚ Mšen Redakční rada: Dana Dluhá, Miluše Flíglvá, Martina Hanzlvá, Karel Hrňák (veducí Na Tržišti 449, Mšen, tel , , Jiřina Trunkvá Nevyžádané příspěvky se nevracejí Uzávěrka příspěvků je vždy 15. den v měsíci, plšná inzerce d 5. dne v měsíci Grafická úprava Blanka Šulcvá, tel.: Tiskne Tiskárna K + H Mělník Pvlen Ministerstvem kultury ČR, reg. č. MK ČR E

10 KAM ZA KULTUROU Červen 2014 Mělnické kulturní centrum,. p. s. Masarykův kulturní dům U Sadů 323, Mělník T cz předprdej vstupenek na kulturní přady začíná 1 měsíc před představením, tevřen p, st 8 12, h, čt 8 12, h. Vstupenky nezamluváme. 4. st 19,30 h SUNDAY SEXTET kncert vkální skupiny z Pardubic, která představí jak klasické jazzvé písně, tak i nvdbé a ppulární. 5. čt 17 h, galerie Ve věži SOUDOBÉ SBĚ- RATELSTVÍ AFRICKÉHO UMĚNÍ A AR- TEFAKTŮ přednáška a výstava africkéh umění afrikanistky Marie Imbrvé, která dluhdbě žila a pracvala na českých velvyslanectvích v Keni a v Zimbabwe. 9. p 16,30 h SEIFERTKA SOBĚ akademie žáků ZŠ Jarslava Seiferta. 9. p 17,30 h POP ART A NOVÝ REA- LISMUS přednáška z cyklu O umění Mgr. Čeňka Hlavatéh, ředitele ZUŠ Mšen. 10. út 8,30 a 10 h PROKLETÍ BÁSNÍCI literární dpledne, při kterém se studenti gymnázia seznámí s tvrbu tzv. prkletých básníků. 10. út 17 h HODINKA S PEGASEM petický večer s autrským čtením členů literárníh klubu Pegas z Mělníka. 11. st 17 h DĚTI DĚTEM prezentace zájmvých útvarů Dmu dětí a mládeže Mělník spjená s ukázkami činnstí a náplně práce jedntlivých kružků. 12. čt 9 h EKONOMIKA NA VENKOVĚ Sdružení pr rzvj reginu a místní akční skupina Vyhlídky.s. přádá seminář pr dbrnu veřejnst, který prbíhá v rámci prjektu Učíme se filmem. 12. čt 19,30 h TEREMIN divadelní představení pdle skutečnéh příběhu ruskéh vědce, vynálezce a hudebníka. Hrají: Ivan Trjan, Klára Melíškvá, Lenka Krbtvá a další. 15. ne 15 h JEŽEK A SNĚHULÁK nedělní phádka pr děti dvu uličnících Ježkvi a Sněhulákvi. Hrají členvé Divadla plyšvéh medvídka. 16. p 19 h LETNÍ KONCERT NA SCHO- DECH smíšený pěvecký sbr Chrapt z Mělníka si pr Vás připravil směs písní různých žánrů. 18. st 8 h AKADEMIE ZŠ J. MATIEGKY lučení vycházejících žáků se šklu. 18. st 15,30 h TRDLOVAČKA S TANCO- VAČKOU hudební přad s tancem kapely Tancvačka pd vedením Standy Tatara. 19. čt 17 h KONCERT TŘÍDY BICÍCH NÁ- STROJŮ ZUŠ MĚLNÍK kncert mladých bubeníků ze Základní umělecké škly Mělník. 20. pá 8 h MARK SANDIFORD nevšední kulturní i výchvně preventivní vystupení americkéh rappera. 20. pá 19,30 h, galerie Ve věži ZABELOV GROUP kncert z cyklu autrských dvjic. Vystupí du bělruskéh akrdenisty Rmana Zabelva a českéh bubeníka Jana Šikla. 23. p 16 h CESTA ČASEM akademie žáků ZŠ Jungmannvy sady. 24. út 16 h VYSTOUPENÍ DĚTSKÉHO TA- NEČNÍHO KROUŽKU tradiční letní vystupení plné radsti, tance a phybu. 25. st 19 h, knihvní dvrek PETR ERNYEI JAZZ QUARTET kncert jazzvéh kvarteta, který se kná v rámci každrčníh Dvřákva festivalu. Využijte předprdeje vstupenek, kapacita prstru je mezena! V případě nepřízně pčasí se kncert uskuteční v MKD. 26. čt 16 h AKADEMIE GJP MĚLNÍK vystupení žáků a studentů GJP pr rdiče a hsty. 26. čt 18 h, galerie Ve věži VÝSTAVA VÝ- TVARNÉ SKUPINY SKOBA. Vystavují: Aida Líhvá Legnervá, Václav Sádvský, Pavel Šimral a Zdenek Šulc. Výstava ptrvá d d MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLE- SLAV, Palackéh 263, telefn , předprdej vstupenek, Husva 214, tel./ fax: , tevřen p pá 8 11,30 h, 12,30 16 h, Velká scéna 6. pá (vyprdán) Isabelle Mergaultvá SBO- HEM, ZŮSTÁVÁM Divadl Kalich Praha. 7. s (G) David Lewis NÁVOD NA ŠTĚSTÍ Západčeské divadl Cheb. 9. p 9,30 h (škly) Mlière SCAPINOVA ŠI- BALSTVÍ. 10. út 8,45 a 10,30 h (škly) Jiří Kahun PŘÍ- HODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ. 10. út (vyprdán) Geraldine Arn MŮJ BÁ- JEČNÝ ROZVOD Divadl Na Fidlvačce. 11. st 9,30 h (škly) Oscar Wilde CANTER- VILLSKÉ STRAŠIDLO. 11. st Vačkář & Havelka ZLOČIN V POSÁ- ZAVSKÉM PACIFIKU. 12. čt 8,45 a 10,30 h (škly) Ondřej Sekra FERDA MRAVENEC. 13. pá 9,30 h (škly) Bhumil Hrabal OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY. 14. s (zadán) Zltán Egressy POSTAVENI(Í) MIMO HRU Divadl Radka Brzbhatéh. 17. út (H) Zra Kstkvá Z LOUŽE POD OKAP agentura Fanny. 20. pá (J) Stefan Canev DRUHÁ SMRT JO- HANKY Z ARKU Divadl v Rytířské Praha. 23. p Pláček & Vačkář & Havelka MUŽI V OFFSIDU. Pkud není uveden jinak, jsu začátky představení v 19 hdin. Představení na hradě Kst (začátky vždy ve 20,30 h) ČERVEN: 20. pá (vyprdán), 21. s, 24. út Edmnd Rstand CYRANO Z BERGERACU. 26. čt, 27. pá Oscar Wilde CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO. 28. s, 30. p William Shakespeare ZKROCE- NÍ ZLÉ ŽENY. ČERVENEC: 1. út W. Shakespeare ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY. 2. st, 3. čt Edmnd Rstand CYRANO Z BER- GERACU. Klub senirů ve Mšeně čt 16 h Burgundsk a Champagne Vinice, vinné sklepy, stará města, gtické kstely včetně katedrály v Remeši prmítání brázků s kmentářem. Téma uvede Zdeněk Bergl. Kná se v mdlitebně vedle evangelickéh kstela. Bližší infrmace: Jana Švecvá sbně v prdejně buvi na náměstí ve Mšeně neb na tel , Alena Oupická, tel , Michal Šimek, tel Kalendář výrčí Ksina Václav (* Mělnické Vteln Litměřice), dbrný učitel, archivář. Pdílel se v rce 1918 na přebírání státní mci v Terezíně, Lvsicích a Třebenicích, kde se stal správcem muzea a archivu a byl zvlen starstu až d rku Pté z mci německých kupačních úřadů byl dstraněn z funkce a služebně přelžen na Mělnick. Od rku 1946 d knce živta byl znvu správcem muzea a archivu v Třebenicích, nichž shrmáždil a uspřádal veškeru dkumentaci a dplnil vlastními vzpmínkami. Čermák František (* Živnín?), telg. Studval gymnázium a filzfii v Praze, telgii v Litměřicích. Půsbil jak kaplan v Březně, Mladé Bleslavi, jak farář v Řepíně a d rku 1870 byl duchvním správcem v Nebuželích. Jeh starší bratr Jan ( ) půsbil na městském úřadě v Jičíně, které dluh uznával jeh zásluhy a ptm v Praze, kde byl vrchním kntrlrem na zemském finančním ředitelství. Je pchván v Živníně a ve vzpmínkách je zapsán jak člvěk ryzí pctivsti, pvahy mírné a rzšafné, který zůstával českému nárdu věrný i za nepříznivých pměrů. Richtr František (* Jihlava Nebužely), typgraf. Stal se ředitelem Legigrafie v Praze, sepsal Pslední chvíle carské rdiny. Šípal Zdeněk (* Živnín 2003 Phenix Arizna, USA), rlník, plitický vězeň, exulant. Pcházel ze třistaletéh živnínskéh rdu, a přestže byl vzrným hspdářem, pr kmunisty však třídní nepřítel a kulak, duzený v rce (Termín kulak byl pužíván zejména ve 40. a 50. letech minuléh stletí k značení sukrmě hspdařících rlníků d 20 pzději d 15 hektarů půdy výše.) Pracval v tzv. tábrech nucených prací (TNP) v Ústí nad Labem, v uranvých dlech v Jáchymvě a kamenlmu v Litměřicích. Jeh matka, manželka s malým děckem byly z dmva vyhnány, veškerý majetek zabaven včetně htvých peněz a vkladních knížek. I p jeh prpuštění byla celá rdina nadále diskriminvána a přinucena k emigraci p rce 1968 d USA. Ve Phenixu se živil jak řemeslník. P listpadu 1989 se rzhdval vrátit se na rdný grunt, z něhž však zbyly puze ruiny. Dčkal se sudní rehabilitace a částečné restituce. Zemřel v USA. Finger Gustav Viktr, Ing. (* Řepín Praha), muzejník, technik a průkpník čs. letectví. Od rku 1896 vydával první český dbrný letecký časpis Epcha, v letech se zaslužil zalžení leteckých sbírek Nárdníh technickéh muzea v Praze. V dbě preferující balóny se zabýval letadly. Byl knstruktérem mdelu tryskvéh letadla. Vydal knihu Studia aernautická (1895). Děkuji všem za prjevenu účast při úmrtí našeh manžela, tce a dědečka Ing. Antnína Svbdy. Venuše Svbdvá

11 Prdej a prnájem majetku města Měst Mšen nabízí k prdeji: 2 Pužitu zámkvu dlažbu, prfil H šedé barvy (přírdní) 100 Kč/m (včetně dpravy p městě) Kmpnenty veřejnéh světlení - nvé sadvé stžáry s blukvým dvuvýlžníkem natřené základvku červenu Kč/ks - staré sadvé stžáry (demntvané) zelené bez výlžníků i s nimi Kč/ks - nvé výlžníky pzinkvané SK Kč/ks - demntvaná výbjkvá svítidla Sidnia (Schreder) 50W Kč/ks - demntvaná svítidla - bílé kule (na blukvý dvjvýlžník) Kč/ks a 500 Kč/zdrj Pčítačvé tiskárny (inkust/laser) Kč/ks Prdej dřeva trámů: 1ks 37x30x Kč; 1ks 25x20x Kč; 7ks 30x20x Kč/ks; 5ks 20x15x Kč/ks; 15ks 15x10x 600 až 820 (zarvnán) 250 Kč/ks Vnitřní dveře prsklené: prsklení 1/3 a 2/3, k prdeji 12 ks. Cena 100 Kč. Prhlídku či dběr si je mžn dhdnut s p. V. Gurvayem, tel Vnější dveře vchdvé dveře s prsklením v dbrém stavu, s nvu dřevěnu zárubní. Cena Kč. Prhlídku či dběr si je mžn dhdnut s p. V. Gurvayem, tel Elektrktel Prtherm 9 kw (2 ks) pužitý elektrktel, v prvzu d rku 1998, 2 ks. Cena Kč. Expanzní nádba 200 mm výška a 400 mm průměr 400 Kč. Prhlídku či dběr si je mžn dhdnut s p. V. Gurvayem, tel Autmatický hřák ATMOS A 70 PETRO s dpravníkem a zásbníkem pužitý plně funkční hřák s dpravníkem a zásbníkem, v prvzu d rku Cena Kč. Prhlídku či dběr si je mžn dhdnut s p. V. Gurvayem, tel Hydrmasážní vana Hydrpl H300 nepužitá masážní vana z rku Garance zprvznění dbrnu firmu. Není určena ke kmerčnímu prvzu. Cena Kč. Mžnst prhlídky p dhdě s pracvníky MěÚ Mšen mžn bjednat sbně neb telefnicky na tel Masážní sprchvý bx Teik mírně pužitý sprchvý bx s masážními tryskami z rku Cena Kč. Mžnst prhlídky p dhdě s pracvníky MěÚ Mšen - mžn bjednat sbně neb telefnicky na tel Stavební recyklát nadrcená směs cihel vhdná k zásypům, zpevnění účelvých cest apd. Cena 100 Kč/t. Kntakt p. Aleš Vik, tel , Měst Mšen nabízí k prnájmu: sklep - Zahradní ulice (u dmu čp. 275, prti zdravtnímu středisku, za dmečkem ) sklep v čp pzemek (rná půda) p. p. č. 378/1 PK výměře 1027 m v k. ú. Sedlec Městský úřad Mšen, nám. Míru 1, Mšen, tel SK Mšen všechny srdečně zve na taneční zábavu pd širým nebem, která se bude knat v sbtu d 20 hdin na stadinu K tanci a pslechu hrají Kindlvi. Vstupné 100 Kč JAWA-MOTO-ČZ VETERAN CLUB MŠENO Vás zve na jubilejní, XI. bazar histrických vzidel a náhradních dílů v sbtu 31. května 2014 mšenský plchdrážní stadin přístup pr veřejnst již d 6 hdin rán bčerstvení zajištěn vstupné 30 Kč 11

12 Machvá Anna, Dubrava Jsef; 4. míst: Jiranvá Anna, Dvrščíkvá Kristýna, Vyhlas Vít; 6. míst: Turkvá Valérie, Mjtekvá Eliška; 9. míst: Vyhlas Jsef; 14. míst: Hanauervá Stella, 15. míst: Hanauervá Alice. Všem závdníkům a dprvdu děkujeme. Pzvánky TJ Skl Mšen přádá humanitárně-sprtvní akci BĚH NADĚJE Celá akce je pjata jak sprtvní dpledne, které se bude knat na kupališti a v přilehlých lesích. V krásné přírdě Kkřínska jsme připravili čtyři trasy: dětská trasa (1 km), rekreační trasa (2,7 km), sprtvní trasa (10 km), cykltrasa (5 km). Trasy jsu vleny tak, aby si každý mhl vybrat přiměřenu, zveme prt bčany všech generací i rdiny s dětmi. Zvlenu trasu není nutn celu uběhnut, je pvlen jakýkli druh phybvé aktivity chůze, jízda na vzíku, s kčárkem apd. Registrace účastníků d 13 h. Start běhu 14 h. Dprvdný prgram (vernisáž výstava ftgrafií, cimbálvá muzika). Více na Běh naděje. TJ Skl Mšen přádá XVII. rčník vlejbalvéh turnaje smíšených družstev d 8,30 h na kurtech za sklvnu. Sklské střípky ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI V sbtu 5. dubna uspřádala naše jednta další rčník župníh přebru zálesáckéh závdu zdatnsti v Hleďsebe. V ZZZ sutěží tříčlenná družstva v kategrii mladší a starší žactv a drst. Letšníh rčníku se účastnily 2 týmy staršíh žactva a 4 v kategrii mladších. V tét sutěži družstva běží p vyznačené trase a p cestě musí plnit úkly tázky z první pmci, pznávání přírdnin a živčichů neb z histrie Skla, z praktických úklů tam je např. šplh na laně, hd na cíl, určení azimutů, první pmc, vázání uzlů a další. Vítězné družstv staršíh žactva pstupuje na přebr ČOS. Přadí starší žactv: 1. Mšen A (Machvá M., Pdpěrvá K., Bludek P.), 2. Mšen B (Malá G., Pdpěrvá J., Zelenkvá R.) Mladší žactv: 1. Mšen (Machvá A., Najmanvá C., Malý V.) 2. Hsté z Mělníka, 3. TJ Skl Milvice a mim sutěž si t zkusil družstv z Ovčár. hdu kriketvým míčkem a vytrvalstníh běhu (300 m, 600 m neb 800 m). Celý den nás dprvázel pěkné pčasí a za pvzbuzvání rdinných příslušníků jsme vybjvali hned 15 medailí. Plavání 1. míst: Najmanvá Clara, Sbtkvá Eliška, Najman Jacb; 2. míst: Mjtekvá Eliška, Dubrava Jsef; 3. míst: Hanauervá Stella, Dvrščíkvá Kristýna, 5. míst: Machvá Anna; 10. míst: Hanauervá Alice Atletika 1. míst: Najmanvá Clara, Machvá Marie, Najman Jacb; 2. míst: Bláhvá Eliška, Papíkvá Radka; 3. míst: Pdpěrvá Kateřina, Sutěž sklské všestrannsti Pslední dubnvu neděli se skupinka šestnácti sprtvců vydala d Kralup nad Vltavu na závdy v plavání a atletickém čtyřbji. Mladší žactv měl v plavání uplavat 25 m a starší ještě jednu tlik. Atletický čtyřbj se skládal ze sprintu (50 m neb 60 m), skku dalekéh, 12

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009

Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva obce dne 6. 5. 2009 Z á p i s č. 20 ze zasedání zastupitelstva bce dne 6. 5. 2009 Přítmni: dle prezenční listiny Půvdní návrh prgramu: 1) Zahájení, určení zapisvatelky, věřvatelů zápisu 2) Kntrla zápisu z minuléh zasedání

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS

Materiál pro schůzi Výkonného výboru ČUS Materiál pr schůzi Výknnéh výbru ČUS 5 dne 13. května 2014 Věc: Subr usnesení 29.valné hrmady ČUS, vč.návrhů realizačních Zdůvdnění: Materiál se předkládá na základě závěrů 29.VH ČUS Návrh usnesení: Výknný

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku

Zásady pro svěření částečné působnosti k pronajímání městských bytů odboru investic a majetku Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškrun, www.mest-lanskrun.cz Čj.: MULA 31385/2012 Pčet listů dkumentu: 7 Pčet listů přílh: 3 Spisvý znak: 53 2 Zásady pr svěření částečné půsbnsti

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Č. 2 Občanské sdružení Míst jednání Waldrfské sdružení Ostrava (WSO) ZŠ Waldrfská Ostrava (ZŠWO) Datum jednání 20.10. 2011, 16.00 18:00 Předmět jednání Valná hrmada 1. AGENDA VALNÉ

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013

Pravidla pro poskytování příspěvku na náklady spojené s reprezentací mládeže na mezinárodních závodech v roce 2013 Pravidla pr pskytvání příspěvku na náklady spjené s reprezentací mládeže na mezinárdních závdech v rce 2013 Stav vychází z kalendáře IFSC k 15.1.2013 Obtížnst: 2 závdy EYC + MEJ + MSJ Buldering: 3 závdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková.

Koordinátorem EVVO pro školní rok 2015/16 byla stanovena Mgr. Bc. Lenka Martinková. Akční plán pr šklní rk 2015/16 Charakteristika akčníh plánu Akční plán vychází ze Šklníh plánu EVVO a je sestavván vždy na 1 šklní rk. Nedílnu sučástí je vyhdncení akčníh plánu. Krdinátr EVVO Krdinátrem

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 557/2011 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 410 ze dne 20.7.2011 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Sudměřská 54, Praha 3 Rada městské části

Více

Tvorba elektronického herbáře

Tvorba elektronického herbáře Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků - Gymnázium Cheb Tvrba elektrnickéh herbáře Autr kurzu: Mgr. Mirslava Vaicvá Vyučvací předmět: Bilgie a infrmatika Rčník: Kvarta smiletéh studia gymnázia, ppř.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015.

Trvání soutěže: Soutěž trvá od okamžiku vyhlášení na sociální síti FACEBOOK dne 22.9. 2015 do konce dne 25.12.2015. Pravidla sutěže Desperads Facebk sutěž" Přadatel sutěže: Přadatelem sutěže je splečnst Heineken Česká Republika, a.s., se sídlem v Krušvicích, U Pivvaru 1, IČO 45148066, zapsaná v bchdním rejstříku vedeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání Malé sportovní hry

ČERVENEC Prázdninové čtení na pokračování Veselé letní zpívání  Malé sportovní hry ČERVENEC Prázdninvé čtení na pkračvání Tradicí se stal prázdninvé čtení na pkračvání, které získal blibu u všech psluchačů Sluníčkvéh rádia. V letšním rce padla vlba na Zdeňka Jirtku a jeh humrný rmán

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014

Prováděcí předpisy pro soutěžní lezení pro rok 2014 Prváděcí předpisy pr sutěžní lezení pr rk 2014 1. Přadatel 1.1. Každý ddíl registrvaný v Českém hrlezeckém svazu (dále jen "ČHS") neb právnická či fyzická sba s příslušným právněním má práv pžádat ČHS

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Městská knihovna Děčín

Městská knihovna Děčín Městská knihvna Děčín Nvá knihvna jak multifunkční kulturní centrum Mgr. Ladislav Zubek, ředitel MěK Jak t celé začal Od pčátku 90-tých let žádsti nvu knihvnu První skutečné záměry v r. 2007 1. prjekt

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011

Zápis č. 2/2011 (celkově 51) ze schůze VV ČSRU konané 1.2.2011 Zápis č. 2/2011 (celkvě 51) ze schůze VV ČSRU knané 1.2.2011 Přítmni: P.Telička(PT), K.Blažek(KBl), P.Mrázek(PM), R.Rygl(RR), P.Chalupka(PCh), M.Kafka(MK), I.Skčdplvá(IS), P.Pala(PP) Omluveni: T.Tůma(TT)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Cukr nad kvótu Základní informace

Cukr nad kvótu Základní informace Cukr nad kvótu Základní infrmace V Praze dne 17.12.2014 Ing. Karlína Hermannvá Oddělení nárdních dtací a cukerných kvót Základní pjmy: Průmyslvá survina průmyslvý cukr, průmyslvá isglukóza neb inulinvý

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 64/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 55 ze dne 25.1.2012 k prtklu z prvedené kntrly v příspěvkvé rganizaci Mateřská škla, Jeseniva 4,6, Praha 3 Rada městské části I.

Více