ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2011 a NÁVRH KONCEPCE MODERNIZACE OBJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2011 a NÁVRH KONCEPCE MODERNIZACE OBJEKTU"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2011 a NÁVRH KONCEPCE MODERNIZACE OBJEKTU V Praze dne Vážené představenstvo Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto předat zprávu o hospodaření Vaší nemovitosti a činnosti správce za rok Součástí zprávy je také návrh koncepce řešení stavebních úprav a modernizace společných prostor objektu v letech Rád bych Vám také poděkoval za projevenou důvěru a členům výboru za vzájemnou spolupráci. V dokonalé úctě Váš správce objektu Michal Bečka

2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI KLAUSOVA 2559/11 v roce Rozbor fondu oprav za r (dlouhodobá záloha na opravy) zůstatek k ,23 Kč dotace od SFŽP na projektovou dokumentaci ,00 Kč doúčtování účetních rozdílů z r ,21 Kč předpis záloha do fondu oprav za 01-12/ ,00 Kč skutečná úhrada jednor.vkladů k ,00 Kč půjčka - účelový úvěr : pí. Bažantová ,00 Kč Košlerovi ,00 Kč p. Farkaš ,00 Kč Wojtkiewiczovi ,00 Kč CELKEM ,44 Kč Celkový dluh na jednorázových vkladech : Náklady hrazené z fondu oprav v r.2011 náklady FO zateplení domu - firma OMLUX CELKEM náklady ,00 Kč ,32 Kč ,40 Kč ,72 Kč Zůstatek na fondu oprav k ,72 Kč V r čerpán střednědobý úvěr od ČSOB ve výši : a účelový úvěr pro 4 vlastníky ,00 Kč ,00 Kč 2

3 2. Přehled rozúčtovaných nákladů roku 2011 Položka Náklad Záloha Náklad - záloha Správa objektu , , ,00 studená voda , , ,90 úklid+údržba zeleně , , ,00 úklid garáží , ,00 společná elektřina , , ,00 ostraha , , ,00 odvoz odpadu , , ,00 servis výtahu , , ,90 STA 1 122, , ,00 servis , , ,60 náklady na provoz SVJ , , ,00 pojištění objektu , , ,00 CELKEM položky , , ,60 ( - ) přeplatek ( + ) nedoplatek 3. Výše předpisu záloh pro rok 2012 Doporučení na navýšení záloh : Vzhledem k faktu, že některé zálohy na služby již dlouhodobě nepokrývají skutečné náklady, navrhujeme zvýšení zálohy u těchto položek: Záloha na studenou vodu : sazba 2,60 na velikost podlah. plochy (nyní 1,76) Záloha na spotřebu elektrické energie : sazba 1,30 na podlah. plochy (nyní 1,06) Záloha na ostrahu : sazba 4,30 na velikost podlah. plochy (nyní 3,64) 3

4 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE v roce Obecně k provozu K došlo v objektu k výměně správní firmy a předání klíčů a částečně i revizních zpráv od bývalého správce, firmy Austis, a správy objektu se ujala firma Osud reality, Michal Bečka. Vlastníci objektu byli o změně správce informováni prostřednictvím dopisu do schránky a mailu správce s potřebnými kontaktními údaji a v tomto smyslu byly osloveny i dodavatelské firmy. V rámci optimalizace některých výdajů byla ukončena spolupráce s firmou Viza a provedeno výběrové řízení na zajištění pravidelného servisu výtahů. Ve výsledku jsem zde ponechal stávající firmu, která akceptovala podmínky nejnižší cenové nabídky svojí konkurence. Finanční přínos pro vlastníky bude v roce 2012 představovat úsporu cca ,- Kč. Taktéž jsem uzavřel novou smlouvu s dodavatelem úklidových prací a došlo mezi námi k jasnému vymezení požadavků týkajících se kvality prováděných prací. Vzhledem k naplánované celkové rekonstrukci objektu bylo zadáno vypracování projektové dokumentace (PD) k realizaci,,svedení dešťových vod (DV) ze střechy domu. V prvním čtvrtletí roku 2011 bylo také provedeno výběrové řízení na generálního dodavatele (GD) rekonstrukce objektu. Po mnohých jednáních byla vybrána firma Omlux, spol. s.r.o., se kterou byla dne uzavřena smlouva o dílo v hodnotě 7, 260, 000,- Kč. V této souvislosti byla také uzavřena smlouva o výkonu technického dozoru investora s p. Ing. Benešem. V průběhu rekonstrukce se naplno projevila značná komplikovanost stavby a náročnost faktu, že práce probíhaly také na terasách vlastníků. Během prací bylo potřeba dořešit mnohé problémy s různými detaily a neprofesionálním přístupem dodavatele. Rekonstrukce objektu byla nejnáročnější akcí v celé jeho historii a přes mnohé komplikace se především podařilo odstranit některé systémové nedostatky, které již dlouhodobě negativně působily na jeho funkčnost. Stavba se proti smluvnímu termínu výrazně protáhla téměř do konce roku, kdy 4

5 došlo po vzájemné dohodě GD a investora k jejímu formálnímu ukončení, hlavně v souvislosti s termíny pro bezproblémové vyplacení dotace z fondů MŽP ČR. Rekonstrukce si vyžádala zvýšenou činnost zástupců SVJ a také mojí osoby ( 350 hodin nad rámec jakýchkoliv dohod ). Během celého roku byly uskutečňovány četné schůzky správce se zástupci výboru, zástupců GD a TDI z důvodu výkonu rekonstrukčních, servisních a jiných prací na objektu, jejich koordinaci a nasměrování. Pozn.: K vyplacení dotace,,zelená úsporám došlo dne , kdy byla na účet společenství připsána částka ,- Kč z fondů ministerstva životního prostředí. Z fondů MŽP ČR se podařilo také získat částku ,- Kč jako podporu na zhotovení PD. Připomínám, že rekonstrukce objektu v tomto rozsahu spolu se získáním výše uvedených dotací nemá v rámci areálu obdoby a celkově ji hodnotím jako úspěšnou. V průběhu roku byla navázána komunikace s vybranými vlastníky za účelem úpravy výše jejich plateb tak, aby odpovídaly předepsaným zálohám dle jejich evidenčních listů, a byli urgováni dlužníci. 2. Opravy Mimo celkovou rekonstrukci objektu byly dále provedeny tyto opravy a práce: Byla provedena oprava prasklých pružin garážových vrat. Bylo provedeno hubení vosích hnízd. Byla provedena sanace plísní ve střešním meziprostoru. Byla provedena oprava hydroizolace na terase pí. Luckové po zatečení k p. Janovskému a nastaven mechanismus úhrad těchto oprav. Bylo provedeno vyhřívání severního svodu DV. Byla provedena úprava elektroinstalace ve vjezdech do garáží. Byl proveden nástřik proti lalokonoscům. Bylo provedeno napojení střešních vtoků na stávající systém vyhřívání. V závislosti na možnostech byla průběžně prováděna potřebná servisní a údržbářská činnost napříč celým objektem. Byla provedena oprava netěsnosti kanalizačního potrubí v neb.prostoru u Ondruškových. 5

6 3. Revize Pravidelné revize a prohlídky jsou prováděny průběžně dle pokynů z předchozích zpráv a dle platných ČSN. Byly provedeny následující pravidelné revize a prohlídky: - pravidelná prohlídka kouřovodů - pravidelná kontrola plynového zařízení - kontrola hasících přístrojů a PO - revize požárních světlíků a mechanismu SEP Essmann 4. Dodavatelské služby V průběhu roku nebyly zaznamenány závažné nedostatky v plnění sjednaných povinností s dodavateli. Aktuální přehled smluv s dodavateli médií a služeb: - Pražská energetika a.s.- dodávka elektřiny - Pražské vodovody a kanalizace a.s.- dodávka vody - Pražské služby a.s.- komunální odpad - Tomáš Homolka - úklidové služby - Bytoservis s.r.o.- havarijní servis - Kooperativa a.s.- pojištění domu - Zahradnické služby - Michal Helebrant - FPS s.r.o.- rozúčtování nákladů a odečet SV - ČSOB a.s. - vedení účtů - Osud reality, Michal Bečka- správa a údržba nemovitosti 6

7 Motto:,,Připomínáme, že hlavním cílem Společenství je péče o společný majetek. V případě, že by byla péče o dům zanedbávána, jednoznačně dochází k poklesu ceny objektu, což poškozuje každého spoluvlastníka. Cena bytu je tvořena plochou, polohou a stavebním stavem konkrétní bytové jednotky, ale velmi důležitou součástí je samozřejmě stavební stav domu a společných prostor. Chybami při výstavbě a během let užívání vznikl na objektu ve vztahu ke stavebnímu stavu vnitřní dluh, který je nutno vyrovnat a vzniklé stavební závady odstranit. Tento postup zajistí udržení hodnoty našeho společného majetku a jeho zhodnocování do budoucna. Návrh koncepce řešení stavebních úprav a modernizace společných prostor objektu v letech Návrh počítá s postupnou proměnou společných prostor objektu od těch nejhrubších prací zejména na schodištích společných prostor v centrální chodbě, kde vlivem podhodnocené statiky dochází k postupnému sedání převislých konstrukcí stěn v těchto částech objektu, dále se zvýšením hygienické, akustické a estetické úrovně návrhem architektonické studie proměny především vstupního vestibulu a chodbové části, zakončenou výměnou podlahové krytiny v celém objektu a dále také opravou již značně poškozeného povrchu podlah v příjezdové části do garáží a ošetření povrchu epoxidovým nátěrem pro bezproblémový úklid těchto prostor. Jako reálná možnost se mi také, vzhledem k současným rostoucím cenám vody, jeví vybudování zásobníku s děšťovou vodou a realizace terasového,,letního vodovodu s vlastní vodou pro všechny vlastníky. 7

8 Posouzení a návrh řešení statického zajištění-pd Finanční rozvaha Statické zajištění společných prostor Cíl:zajištění stability převislých konstrukcí a eliminace neustálých vícenákladů do budoucnosti Akustické vlastnosti centrální chodby Posouzení již vysloužilých nebo dosluhujících a nevyhovujících dílčích celků nebo materiálů napříč objektem, schválení koncepce Příprava jednoduché architektonické vizualizace, výstup-3d návrh Cíl: zvýšení komfortu a zhodnocení spol.prostor objektu Estetika společných prostorvizuální dojem ROK 2012 Hygiena a možnosti úklidu Dokončení investiční akce zateplení a dotažení realizace detailů střešního pláště 8

9 Statické zajištění společných prostordokončení Drobné stavební úpravy společných částí objektu v závislosti na architektonické studii a celkovém řešení a drobných přetrvávajících vad objektu. Stavební úpravy související se statickým zajištěním objektu Realizace záměru přeřešení některých anomálií ve spol. prostorách v rámci jednoduchých opatření-jedná se o různé patvary a opláštění vystupující do prostoru Přeřešení vestibulu chodby a případné zrušení zádveří Oprava šikminy příjezdu ke spodním garážím Nejhrubější stavební úpravy související s opravami podlah příjezdu ke spodním garážím ROK

10 Vyjádření efektivity a zhodnocení záměru realizace dešťového vodovodu Instalace akustických prvků v interiéru dle konceptu Případná výmalba vybraných částí dle konceptu a skutečné potřeby Realizace konečných úprav v rámci intriéru Realizace pokládky nové podlahové krytiny na chodbách a schodištích, včetně lemování schodišťových stupňů a úpravy zábradlí Realizace konečné úpravy povrchu betonových podlah příjezdu ke spodním garážím v barevném provedení dle výběru investora Dokončení a finalizace prostředků estetického komfortu ve společných prostorách domu dle konceptu-příp.zimní zahrada atp. ROK

11 1. Investiční opravy roku 2012 nad limit správce Jedná se především o schválení záměru zahájení činnosti zadání posudku, následné dopracování PD řešení poruch převislých konstrukcí na schodištích v centrální chodbě domu, vedoucí k následné realizaci. Plánované akce nad limit správce budou v případě odsouhlasení plánu oprav a v souladu se smlouvou o správě prováděny na základě předložených cenových nabídek či pokynů zástupců SVJ. 2. Opravy roku 2012 do limitu správce - pravidelná údržba a drobné opravy v rámci servisní smlouvy - postupné řešení závad na kouřovodech - příprava uceleného návrhu řešení úprav spol. prostor ve 3D 3. Revize Budou prováděny všechny potřebné revize a pravidelné prohlídky v objektu. U pravidelné prohlídky kouřovodů plánuji adresnou zprávu spojenou s realizací fotodokumentace. 4. Závěr Vážené představenstvo, doufám, že jste s mojí prací spokojeni a není důvod litovat výměny správní firmy. Věřím, že se nám v blízké budoucnosti společnými silami podaří uvést objekt do stavu přiměřeného současným možnostem naší doby a jeho zevnějšek i útroby budou věrohodně reprezentovat členy tohoto společenství a bezproblémový chod a celková jeho tvář zase Vašeho správce. S pozdravem a v dokonalé úctě Michal Bečka, Váš správce objektu. V Praze dne

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

P O R E S T A s. r. o. N A B Í D K A. na kompletní správu nemovitosti. jednatel

P O R E S T A s. r. o. N A B Í D K A. na kompletní správu nemovitosti. jednatel P O R E S T A s. r. o. N A B Í D K A na kompletní správu nemovitosti Obsah Ing. Jaroslav Burda jednatel 1. Úvod 2. Základní údaje 3. Představení společnosti 4. Nabídka správy nemovitosti 5. Cenová nabídka

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Přehled poskytovaných činností

Přehled poskytovaných činností NABÍDKA SPRÁVY 1. Družstvo NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo má odborný tým pracovníků, kteří jsou schopni kvalifikovaně řešit problémy v oblasti správy bytových domů a garáží. Naši pracovníci mají

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 3.11.2011 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Název firmy: Označení firmy: Právní forma: Stavební bytové druţstvo Mír Teplice SBD Mír Teplice Družstvo Adresa: Gagarinova 1558 415 01 Teplice Telefon: 417 941 711 Fax: 417 941

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2014 a následující hospodářské výsledky

1) Hospodářské výsledky družstva Po provedeném auditu byla bez výhrad schválena účetní závěrka roku 2014 a následující hospodářské výsledky DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 35 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, stalo se již tradicí, že Vám v tomto období přinášíme první letošní číslo našich Informačních listů. Přestože

Více

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy:

Kompletní správa objektu zahrnuje 3 hlavní okruhy činností po dobu platnosti této smlouvy: Příloha č. 1 Nabídka na správu nemovitosti Jeseniova 2852, PRAHA 3 BML STAVBA spol. s r.o. Správa nemovitostí V oblasti správy nemovitostí nabízíme komplexní služby, které mají za cíl maximálně vyjít vstříc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012

Zápis č. 110 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 03. 01. 2012 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví

Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví Smlouva o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

Okresní bytové družstvo Kladno Emila Zahrádky 851, 272 04 KLADNO IČ : 00222682, zapsáno v OR u MS Praha oddíl Dr XCIX, vl. 811

Okresní bytové družstvo Kladno Emila Zahrádky 851, 272 04 KLADNO IČ : 00222682, zapsáno v OR u MS Praha oddíl Dr XCIX, vl. 811 Okresní bytové družstvo Kladno Emila Zahrádky 851, 272 04 KLADNO IČ : 00222682, zapsáno v OR u MS Praha oddíl Dr XCIX, vl. 811 Telefon: 312 269 081, 312 269 095 e-mail : obd@volny.cz Fax: 312 269 086 web:

Více

NABÍDKA PRO VÝKON SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA PRO VÝKON SPRÁVY NEMOVITOSTI NABÍDKA PRO VÝKON SPRÁVY NEMOVITOSTI SVJ Andrštova 1079/5 (Praha 8) Nabídku předkládá: EWR Trust s.r.o. divize Facility Karla Hlaváčka 2278/3 180 00 Praha 8 TITULNÍ LIST NABÍDKY Předmět nabídky: správa

Více

Shromáždění vlastníků konané ve středu 18.5.2011 v 19:30 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150

Shromáždění vlastníků konané ve středu 18.5.2011 v 19:30 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Shromáždění vlastníků konané ve středu 18.5.2011 v 19:30 v koncertním sále Základní umělecké školy v Taussigově ulici, č.p. 1150 Vážení spoluvlastníci, dovolte mi před svolaným Shromážděním vlastníků Vám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha

Smlouva o převodu bytu - jednotky č.../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha Smlouva o převodu bytu - jednotky č..../... a spoluvlastnického podílu ke společným částem budovy a k pozemkům, v k.ú. Střížkov, obec Praha I. Smluvní strany U labutě, Černého 511-516, bytové družstvo

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

1) Hospodářské výsledky družstva. Provedený audit potvrdil hospodářské výsledky (HV) družstva a schválil jeho účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad.

1) Hospodářské výsledky družstva. Provedený audit potvrdil hospodářské výsledky (HV) družstva a schválil jeho účetní závěrku za rok 2012 bez výhrad. DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 31 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přicházíme s dalším číslem našeho periodika, ve kterém Vám chceme sdělit nové informace.

Více

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu )

Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) Smlouva o správě společných částí domu a pozemku (dále jen správa domu ) 1. Společenství pro dům č. p. 684, Praha - Letňany se sídlem: Praha 9, Letňany, Kostomlatská, Terezínská 684, PSČ 190 00 IČ: 27189678

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Zápis ze shromáždění

Zápis ze shromáždění Zápis ze shromáždění Datum konání: 9. 11. 2009 Místo konání: ZŠ Mládežnická Trutnov, budova bývalého kina Program 1. Volba zapisovatele, volba skrutátora, kontrola usnášeníschopnosti 2. Zpráva o činnosti

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více