TV etapa 0001 (dokončení etapy) REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NOVÝ SUCHDOL (ul. Armádní, Zákolanská, Ke Kolonii, Za Rájem,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TV - 3106 - etapa 0001 (dokončení etapy) REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NOVÝ SUCHDOL (ul. Armádní, Zákolanská, Ke Kolonii, Za Rájem,"

Transkript

1 Městská část Praha - Suchdol TV etapa 0001 (dokončení etapy) REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NOVÝ SUCHDOL (ul. Armádní, Zákolanská, Ke Kolonii, Za Rájem, Keltů, Rýznerova a U Mohyly) ÚNOR 2008

2 TV etapa REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ - NOVÝ SUCHDOL (Dokončení etapy) 1. Popis stavu Na území Nového Suchdola jsou vybudovány všechny sítě, tj. kanalizace, vodovod, plyn atd. V letech 2001 až 2003 proběhla rekonstrukce povrchů na 2/3 území Nového Suchdola. Povrch zbylých propojovacích ulic a několika rozvodných je ve velmi špatném stavu. Povrchy tvoří části původních asfaltových ploch, široké plochy po výkopech kanalizace, které byly původně zakončeny jen recyklátem. Komunikace jsou rozbité i po výstavbě dalších sítí. Křižovatka ulic Armádní a Za Rájem Jedná se rekonstrukci ulic Armádní, Zákolanskou, Ke Kolonii, Za Rájem, Keltů, Rýznerova a U Mohyly Stávající havarijní stav velmi zhoršuje životní prostředí, v létě způsobuje intenzivní prašnost. Při deštivém počasí se v propadlých rýhách drží voda a vozidla vyváží bláto na zrekonstruované dlážděné ulice a tím se zanáší drenážní systém vsakování. V zimním období povrchy komunikací a chodníků neumožňují řádnou údržbu s hrozbou vzniku zranění především starších spoluobčanů.

3 Ulice Ke kolonii ulice Armádní

4 2. Navrhované řešení Jedná se o dokončení etapy 0001 TV Na akci je vydáno stavební povolení č.j. 5908/komunikace Výhledy Such/01/02/Fr vydané OV ÚMČ Praha 6. V rámci rekonstrukce je pokládána nová dlažba na chodníky a dlažba na vozovku včetně drenážního vsakování posíleného vsakovacími jímkami pod povrchem vozovek a chodníku. V oblasti se nachází spraše. V úzkých příčných uličkách je budována jen pojezdová a pochozí vozovka z dlažby. Část komunikací, především, ty které jsou na svahu, je budována s živičným povrchem. ulice Keltů 3. Odhad nákladů Odhad nákladů na dokončení etapy TV 3106 vychází z materiálu vypracovaným OMI/ZAVOS s.r.o počátkem loňského roku (viz přiložená tabulka) a je ve výši cca 34 mil. Kč. Název etapy Poznámka Podetapa Předpokládané ceny v mil. Kč Nový Suchdol rek. komunikací Nový Suchdol komunikace 4. část (propojení) komunikace 5. část (zbylé ulice 5,5 28,00 V Praze - Suchdole Ing. Petr Hejl - starosta

5 Přehled IN na dokončení stavby č TV Suchdol (odhad) Prioritní etapy v rámci položek kap.02 Měst. infrastruktura Název etapy Poznámka Podetapa Předpoklad ceny v mil. Kč I Nový Suchdol Rek. komunikace Nový Suchdol Komunikace 4. část (propojení) 5,50 dtto Komunikace 5. část (zbytek) 28,00 I Budovec část kanalizace Budovec,2.část Kanalizace Kamýcká-Internacionální 36,00 Kanalizace Budovec 60, Komunikace Suchdol rekonstrukce stávajících komunikací Budovec 140,00 II Kanalizace Starý Suchdol odkanalizování Star. Suchdol Odkanalizování Starého Suchdola 12,00 Odkanalizování lokality Alšova realizace s investicí PPa.s. vyhlídka 21,50 III Komunikace Výhledy rek. kanalizace na Výhledech Kanalizace Výhledy 75,00 rek. komunikací Výhledy Komunikace Výhledy 95, Komunikace Starý Suchdol rek. stávajících komunikací St. Suchdol Včetně dešťové kanalizace 85,00 Celkem potřeba IN 558,00 Požadavky MČ Suchdol Inv. dotace z rozpočtu HMP na rok 2008 HM P -MČ SUCHDOL Dokončení odkanalizování MČ Praha Suchdol TV ,5 HM P -MČ SUCHDOL Komunikace Nový Suchdol - TV etapa ,5 Prioritní etapy/podetapy zařazené do požadavků Inv. dotace z rozpočtu HMP Připravil: Ing. Petr Hejl - starosta MČ Praha - Suchdol na základě podkladů OMI a ZAVOS s.r.o. z ledna 2007

6

7 Příloha č. 2 k usnesení Rady HMP č. ze dne Žádost o účelovou investiční dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2008 Městská část Praha Věcně příslušný člen RHMP: Název akce: TV etapa 0001 (dokončení etapy)-rekonstrukce KOMUNIKACÍ NOVÝ SUCHDOL Účel akce: dokončení etapy 0001 TV rekonstrukce povrchů v oblasti Nového Suchdola Požadovaná výše dotace z rozpočtu HMP v 1.(resp.2.) kole vyhodnocování žádostí - rok 2008: tis.kč v tis.kč Ú d a j e o m ě s t s k é č á s t i (ze schváleného rozpočtu, rozpočtového provizoria, popř.upraveného rozpočtu r. 2008) : Příjmy celkem Výdaje celkem z toho: běžné kapitálové 650 Saldo příjmů a výdajů 108 v případě schodku způsob jeho krytí: - zdroji MČ z minulých let - cizími zdroji (úvěr, půjčka) Stav na bank.účtech k 31.1.(I.kolo), k 31.8.( 2.kolo) ZBÚ: 3886,7 účel. fondy: 9721,5 VHČ: 10297,3 Zadluženost (dle Statutu hl.m.prahy) Ú d a j e o a k c i : termín zahájení/ termín ukončení akce U nově zahajovaných akcí: - stupeň zpracované dokumentace projekčně připraveno OMI -TV3106-etapa aktuální stav postupu zadávání stavby dle zák.o veřejných zakázkách - aktuální stav investorské přípravy stav. povolení - OMI -TV3106-etapa 0001 Finanční profil akce: Celkové náklady Skutečně profinanc. Potřeba fin. zdrojů Zbývá k profinancování akce k (resp ) pro rok 2008 v dalších letech C e l k e m z toho: vlastní zdroje MČ účel. dotace z rozpočtu HMP jiné zdroje financování (uvést jaké) K o m e n t á ř : Dokončení v minulých letech rozpracované etapy budování komunikace na území MČ Praha Suchdol v rámci projektu OMI č. 106-TV Suchdol,etapa 001-komunikace Nový Suchdol. Jedná se o dokončení rekonstrukce komunikací v oblasti Nového Suchdola, kde byly v minulosti zrekonstruovány podélné ulice,t.j. v celkové délce cca 3600m včetně chodníků. Stávající komunikace mají převážně prašný povrch či jsou rozbity rýhami po kanalizaci. Dokončením projektu se sníží ekol. zátěž,t.j.prašnost, zanášení bláta na nové povrchy a tím také jejich poničení. Oblast má vybudované kanalizace a další sítě. Na projekt je vydáno stavební povolení č.j. 5908/komunikace Výhledy Such/01/02/Fr vydané OV ÚMČ Praha 6. Předkladatel: Datum: (jméno a podpis) Ing. Petr Hejl - starosta MČ Praha-Suchdol

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo ze dne k záměru odboru technické vybavenosti MHMP na realizaci veřejné zakázky -stavba č. 3106 TV Suchdol, etapa 0002

Více

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE

ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE ZPRÁVA K FINANČNÍ ANALÝZE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název projektu: Skupinový vodovod pro obce Přerov nad Labem, Semice a Bříství Identifikace Žadatele: Mikroregion Polabí Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní

INVESTIČNÍ ZÁMĚR. na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní INVESTIČNÍ ZÁMĚR na projekt I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní 1) Identifikační údaje projektu : číslo projektu 1 název projektu: I/14 Vrchlabí úsek Nerudova Nádražní místo realizace (kraj): Královehradecký

Více

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL. M. PRAHY V LETECH 2000-2010 KAPITÁLOVÉ. VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ % PLNĚNÍ

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL. M. PRAHY V LETECH 2000-2010 KAPITÁLOVÉ. VÝDAJE ROZPOČET ROZPOČET ČERPÁNÍ % PLNĚNÍ Kapitálové výdaje Vlastní hlavní město Praha hospodařilo od 1.1.2011 dle rozpočtového provizoria schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1/7 ze dne 30.11.2010. Od 1.3.2011 hospodařilo vlastní

Více

Zápis jednání. BJ Usn RM Změna účelu dotace pro "Římskokatolickou farnost 6,0,0/6 114/2008 u kostela sv. Remigia" 429/2008 2.

Zápis jednání. BJ Usn RM Změna účelu dotace pro Římskokatolickou farnost 6,0,0/6 114/2008 u kostela sv. Remigia 429/2008 2. ÚMČ Praha-Čakovice Zápis jednání Rada městské části 53. jednání Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška Bossanyiová, Jiří Horáček,

Více

PRAHA LIBUŠ - PÍSNICE

PRAHA LIBUŠ - PÍSNICE DOPRAVNĚ KOORDINAČNÍ STUDIE ÚZEMÍ OKOLÍ ULICE K VRTILCE JIH PRAHA LIBUŠ PÍSNICE Městská část Praha Libuš Úřad městské části Libušská 35 142 00 Praha 4 Libuš ZHOTOVITEL: Ing. Květoslav Syrový Saveljevova

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M AKTUALIZACE NA OBDOBÍ 2014-2016 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k aktualizaci rozpočtového výhledu města Chrudim na období 2014 2016 Rozpočtový výhled města Chrudim,

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL.M.PRAHY V LETECH

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ VLASTNÍHO HL.M.PRAHY V LETECH Kapitálové výdaje souhrnný komentář Rozpočet vlastního hlavního města Prahy na rok 2013 byl schválen usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 21/2 ze dne 29. 11. 2012 s objemem kapitálových výdajů

Více

výroční zpráva PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s.

výroční zpráva PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s. výroční zpráva 2000 PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST a.s. Název: Pražská vodohospodářská společnost a.s. sídlo: Cihelná 4, Praha 1 IČO: 256 56 112 telefon 51170111 fax 57532306 www E-mail www.pvs.cz

Více

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející.

Kontrolováno bylo období od roku 2003 do doby kontroly, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Informace z kontrolní akce 06/31 Finanční prostředky vynakládané na výstavbu a technickou obnovu vodohospodářských a ekologických staveb v působnosti Ministerstva zemědělství Kontrolní akce byla zařazena

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 182/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 45 ze dne 17.03.2015 Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Zastupitelstvo

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

Návrh rozpočtu KV na rok 2014 v členění dle kapitol HMP

Návrh rozpočtu KV na rok 2014 v členění dle kapitol HMP KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2014 Navrhovaný limit pro kapitálové výdaje rozpočtu vlastního hl. města Prahy pro rok 2014 je ve výši 5 987 917,00 tis. Kč, tj. o cca 1,85 mld. Kč nižší

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2011 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Z á p i s. z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2013

Z á p i s. z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2013 Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 9.10.2013 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: dle presenční listiny P r o g r a m : 1. Plnění a čerpání rozpočtu obce k 30.9.2013 2. Investiční

Více

Výroční zpráva 2014. VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.

Výroční zpráva 2014. VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. 2014 2 VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO 4 Základní údaje o akciové společnosti 5 Údaje o činnosti a předmětu podnikání společnosti 8 Údaje o hospodářských výsledcích a finanční situaci

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 10. číslo 26/1/2014 ze dne 22. 8. 2014

Usnesení. Zastupitelstvo městské části Praha 10. číslo 26/1/2014 ze dne 22. 8. 2014 Městská část Praha 10 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 číslo 26/1/2014 ze dne 22. 8. 2014 k návrhu na vyhlášení místního referenda na území městské části

Více

ZÁPIS z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly č. Z 06/2011, které se konalo ve čtvrtek 22. 09. 2011 v 18:00 hodin v sálku DPS Úvaly

ZÁPIS z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly č. Z 06/2011, které se konalo ve čtvrtek 22. 09. 2011 v 18:00 hodin v sálku DPS Úvaly ZÁPIS z jednání veřejného zasedání zastupitelstva města Úvaly č. Z 06/2011, které se konalo ve čtvrtek 22. 09. 2011 v 18:00 hodin v sálku DPS Úvaly Přítomno členů zastupitelstva : Pracovníci MěÚ: Občané:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Nová Role

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Nová Role Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Nová Role (dále jen ZMě) konaného dne 18. 2. 2015 od 17:00 h v sále budovy SDH v Nové Roli, Chodovská čp. 264 *******************************************************************

Více

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování

Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Aglomerace Kopřivnice místní část Lubina, odkanalizování Prezentace projektu 4.4.2011 Obecné informace Svazek obcí regionu Novojičínska Plnění úkolů strategického plánu Financování projektu 1 Svazek obcí

Více

Dokumentace podprogramu

Dokumentace podprogramu Odbor financování územních rozpočtů a programové financování --------------------------------------------------- Č.j. MF-37902/2014/12-1201 Dokumentace podprogramu PODPROGRAM 298213 - Podpora rozvoje a

Více

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 2025 i. obce Chýně

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 2025 i. obce Chýně Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro období 2016 2025 i obce Chýně červen 2015 Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Obec Chýně červen 2015 1 Vlastník vodovodu a kanalizace Právnická

Více

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007

Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 ze dne 31. ledna 2007 Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 18 (FV ZMČ) Dne 31.ledna 2007, začátek: 17,00 hod ukončení: 19,05 hod Přítomni: Ing. Juklová,

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2014 V Liberci dne 8. 6. 2015 Ing. Jan Růžička ředitel 1 Obsah výroční zprávy Textová část výroční zprávy A. Úvodní

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Zápis z jednání ZO Bohutín ze dne 28. 12. 2010

Zápis z jednání ZO Bohutín ze dne 28. 12. 2010 Zápis z jednání ZO Bohutín ze dne 28. 12. 2010 Přítomni: Josef Šimánek, Ladislav Turek, Ing. Martin Matuna, Mgr. Lenka Říhová, Ing. Kovář Josef, Ing. Luboš Mandík, Mgr. Nezbedová Bohumila, Pečená Marie,

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88

19 359 18 351 95,72 3. Kapitálové 5 500 13 913 13 990 100,55 72 4. Dotace celkem 28 767 45 551 44 530 97,76 5. Financování 10 640 32 099 925 2,88 Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73 463 34 Hrádek nad Nisou Závěrečný účet města za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1)

Více