SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN"

Transkript

1 Rok 2013 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ OBCE PROSETÍN OS-01/2013 S M Ě R N I C E Zastupitelstva obce Prosetín ze dne 18. ledna 2013 Fond rozvoje bydlení Vydává Zpracoval Obec Prosetín Ing. Jiří Drbušek Účinnost od Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Zrušeno dne: Počet stran Celkem 6 Přílohy Příloha 1

2 OS Sbírka vnitřních předpisů Obce Prosetín Strana 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1 Účel úpravy... 3 Čl. 2 Příjmy fondu... 3 Čl. 3 Výdaje fondu... 3 Čl. 4 Poskytnutí půjčky... 3 Čl. 5 Žádost o půjčku... 4 Čl. 6 Smlouva o půjčce... 4 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 5 Čl. 7 Účinnost... 5

3 OS Sbírka vnitřních předpisů Obce Prosetín Strana 3 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ (1) Zastupitelstvo obce Prosetín se na svém zasedaní dne 18.ledna 2013 usnesením číslo ZO-xx/ usneslo vydat na základě 5 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto směrnici ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Účel úpravy (1) Obec Prosetín za účelem zlepšení stavu bytového fondu na svém území zřizuje Fond rozvoje bydlení (dále jen fondů), který slouží k poskytování půjček vlastníkům obytných budov na úpravy a modernizace bytového fondu podle stanovených pravidel Čl. 2 Příjmy fondu (1) Fond je tvořen finančními prostředky z rozpočtu obce, ze splátek půjček a jejich úroků, z pokut vyplývajících ze smluv o půjčce, z dotací a darů poskytnutých fyzickými nebo právnickými osobami včetně orgánů státní správy či územní správy (2) Fond je veden na samostatném bankovním účtu u peněžního ústavu. Čl. 3 Výdaje fondu (1) Finanční prostředky fondu lze použít na tyto účely: a) Poskytování půjček při úroku 3% p.a. a maximální lhůtě splatnosti do 4 let vlastníkům obytných budov, a to právnickým i fyzickým osobám, na úpravy a modernizaci bytového fondu podle níže uvedených pravidel, b) Úhradu nákladů na rekonstrukce a modernizace obytných budov ve vlastnictví obce Prosetín do výše 70% fondu, c) Úhradu nákladů spojených s vedením účtu u peněžního ústavu Čl. 4 Poskytnutí půjčky (1) Žadatele dle článku 3 jsou povinni přijmout závazek poskytnutou půjčku použít výhradně podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch obytných budov resp. bytů na území obce. (2) Z fondu se poskytují tyto druhy půjček za těchto podmínek: a) Obnova střechy (krytina a rekonstrukce) starší 10 let horní hranice půjčky Kč na jeden obytný dům. b) Dodatečná izolace domu proti spodní vodě staršího 10 let - horní hranice půjčky Kč na jeden obytný dům. c) Obnova fasády domu (včetně oplechování) staršího 10 let, zatepleného - horní hranice půjčky Kč na jeden obytný dům. d) Zateplení obvodového pláště celého domu staršího 10 let, min. tloušťka izolantu 100 mm - horní hranice půjčky Kč na jeden obytný dům. e) Rekonstrukce stávajícího otopného systému s využitím obnovitelných zdrojů energie nebo instalace plynového kotle nebo zplynovacího kotle na dřevní hmotu - horní hranice půjčky Kč na jeden obytný dům. (3) Jednotlivé tituly půjček nelze kumulovat. Půjčku nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu a téhož bytu. (4) Půjčku lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byla uzavřena smlouva o půjčce. (5) Úroky a jistina se platí podle smlouvy o půjčce rovnoměrnými splátkami, počínaje následujícím

4 OS Sbírka vnitřních předpisů Obce Prosetín Strana 4 měsícem po měsíci v němž byla půjčka poskytnuta. Čl. 5 Žádost o půjčku (1) Osoby, které splňují podmínky poskytnutí půjčky, mohou podat žádost o půjčku z fondu. Žádost o poskytnutí půjčky musí být podána písemně a musí obsahovat vždy tyto údaje: a) jméno nebo název žadatele, případně statutárního zástupce, b) adresu bydliště nebo sídlo právnické osoby žadatele, c) přesné označení obytné budovy, d) doklad o vlastnictví obytné budovy, e) stavební povolení popř. souhlas s provedením ohlášených prací, f) příslušnou projektovou dokumentaci včetně rozpočtu akce, g) přesný popis účelu, na který bude půjčka poskytnuta, h) doklad o průměrné výši příjmu žadatele za poslední kalendářní čtvrtletí, i) ověřenou kopii potvrzení o ručení za poskytnutou půjčku, v případě půjčky ve výši větší než Kč musí být potvrzení o ručení alespoň od dvou ručitelů. (2) Rozhodné období pro podání žádosti o poskytnutí půjčky je do (3) Posouzení žádosti o půjčku provádí rada obce, výstupem z jejího jednání je doporučení pro zastupitelstvo obce. (4) Orgánem obce příslušným k rozhodnutí o přidělení finančních prostředků je zastupitelstvo obce. (5) O rozhodnutí zastupitelstva obce bude obecní úřad bez zbytečného odkladu písemně informovat žadatele. Žadatel, kterému byla schválena půjčka, bude písemně vyzván k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy o půjčce zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění o schválení půjčky zastupitelstvem obce. Čl. 6 Smlouva o půjčce (1) S úspěšnými žadateli uzavře obec Prosetín bez zbytečných odkladů smlouvu o půjčce. Smlouva o půjčce musí obsahovat zejména: a) smluvní strany, b) identifikaci typu půjčky podle článku 4 této směrnice, c) celkovou částku půjčky, d) lhůtu splatnosti půjčky, e) režim a splatnost půjčky (úroky, jistina) f) záruku za půjčku, g) sankce za porušení účelovosti půjčky (okamžité vrácení půjčky zvýšené o 30%) a za pozdní úhrady splátek (úrok ve výši 1% dlužné částky za každý den prodlení), h) způsob a lhůty převodu finančních prostředků mezi fondem a účtem úspěšného žadatele, i) souhlas úspěšného žadatele s kontrolním působením obce

5 OS Sbírka vnitřních předpisů Obce Prosetín Strana 5 ČÁST TŘETÍ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Čl. 7 Účinnost Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.února V Prosetíně dne 11. ledna 2013 Ing. Jiří Drbušek Starosta obce Prosetín Josef Kolář Místostarosta obce Prosetín

6 OZV Sbírka vnitřních předpisů Obce Prosetín Strana 6 PŘÍLOHA Č. 1

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu

Čl. 1 Cíl a předmět vyhlášky. Čl. 2 Příjmy fondu MĚSTO JEVÍČKO Obecně závazná vyhláška města Jevíčko č. 1/2013, o vytvoření a použití účelových Zastupitelstvo města Jevíčko se na svém zasedání dne 17. 4. 2013 usnesením č. 29/1 písm. i) usneslo vydat

Více

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu

Obec Rokytno. Obecně závazná vyhláška. č. 1/2010. o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Obec Rokytno Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu Zastupitelstvo obce vydává dne 17.2.2010 v souladu s 84, odst. 2 písm.

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY. o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁSKA č. 1/2005 MĚSTA SLATIŇANY o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany vydává dne 6. 4. 2005 v souladu s 84 odst.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e

Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e Obecně závazná vyhláška č. 1/96 obce L í b e z n i c e ze dne 6. května 1996 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Líbeznic Obecní zastupitelstvo obce Líbeznic

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Hlinska v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 zákona č.

Více

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince

Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince MĚSTO TŘINEC VNITŘNÍ SMĚRNICE Č. 02/2014, Zásady tvorby a pravidla čerpání prostředků Fondu rozvoje bydlení města Třince Schváleno: 18.02.2014 Účinnost: 01.03.2014 Zpracovatel: Oddělení platové a personální

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu:

Město Vamberk. Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Název dokumentu: Město Vamberk Název dokumentu: Pravidla k poskytování půjček, tvorbě a užití účelových prostředků z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Číslo dokumentu: OS14 Vydání č.: 2 Počet výtisků: 1 Účinnost od: 17.06.2015 Platnost

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 ze dne 16.12.2014, o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1 / 2000 Obce Morkovice - Slížany o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Obce Morkovice - Slížany -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1)

STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1) STATUT FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HLUČÍNA (ve znění Dodatku č. 1) Zastupitelstvo města Hlučína na svém zasedání dne 15. 11. 2012 a 14. 11. 2013 v souladu s ustanovením 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA MĚSTO OSTROV O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A O S T R O V A č. 5/1996, O FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTROVA Město Ostrov dle 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní

Více

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku:

Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo tuto vyhlášku: Obec Horní Vltavice Obecně závazná vyhlášky č. 3/OO o fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo obce Horní Vltavice schválilo dne l8. 5. 2OOO podle ustanovení 36 odst. l., písmeno f/ zákona č. 367/l99O., schválilo

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více