Dobrý den ze Zlatých Hor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dobrý den ze Zlatých Hor"

Transkript

1 Dobrý den ze Zlatých Hor

2 Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách

3 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení projektu Příprava projektu Termíny realizace projektu Technické řešení projektu Financování projektu Přínos projektu Údaje provozu kotelny Fotodokumentace Zkušenosti, doporučení Další rozvoj Závěr

4 Místopis Město Zlaté Hory leží v severní části Olomouckého kraje na hranici s Polskou republikou. Součástí města jsou osady Rejvíz, Ondřejovice, Dolní a Horní Údolí. Počet obyvatel k : 4 28 Výměra katastrálních území: ha Míra nezaměstnanosti: 8-15 %

5 Historie města Zlatých Hor Založeno v roce 1224, nejstarší město okresu Jeseník Rozhodující faktory v procesu vzniku a hospodářského rozvoje: dobývání zlata poloha na rozmezí mezi opavským vévodstvím a nyským knížectvím v rámci Slezska, které bylo součástí Koruny české poloha na staré obchodní cestě Olomouc - Vratislav Více na

6 Současnost města Zlatých Hor Centrum cestovního ruchu regionu Městská památková zóna Vesnické památkové zóny - Rejvíz a Horní Údolí Městské hornické muzeum, Hornický skanzen, Mechové jezírko Rejvíz, rozhledna na Biskupské kupě, poutní místo Maria Hilf, lyžařský areál Příčná Zánik těžby zlata a polymetalických rud v roce 1994 Zrušeno cca 800 pracovních míst Vysoká míra nezaměstnanosti % Aktuální míra nezaměstnanosti % Více na

7 Správní začlenění Obec: Mikroregion: Okres: Kraj: NUTS II: Zlaté Hory Zlatohorsko Jeseník Olomoucký Střední Morava

8 Představení projektu Předmět : Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách Projekce: VAE Energo s.r.o. Olomouc Investor : Město Zlaté Hory Zhotovitel : Tenza a.s. Brno Nejvýznamnější subdodavatelé: ŽS a.s. Brno, EVČ s.r.o. Pardubice, Mobiko s.r.o. Valašské Meziříčí Technický dozor investora: Energotis s.r.o. Šumperk

9 Příprava projektu Odkoupení kotelny od provozovatele dne (rozhodnutí ČIŽP P o zastavení provozu zdroje) Studie VAE Energo 09/2001: - fluidní spalování uhlí - spalování plynu - spalování biomasy Studie DEAS Praha 05/2001: - ekonomické posouzení investice

10 Termíny realizace projektu Vypracování studií: 05/ /2001 Vypracování a schválení PD: 01/2002-0/2002 Zadání akce - stavební část: 05/ /2002 Realizace akce - stavební část: 09/2002-0/200 Zkušební provoz: 0/200-04/2004 Závěrečné vyhodnocení akce: 06/2004

11 Technickéřešení projektu Teplo pro: - domácnosti (505 bytů) - základní školu (00 žáků) - DPS (18 bytů) 20 předávacích stanic 1250 m předizolovaných rozvodů (Logstor Ror) 2 parní kotle Danstoker 2,45 MW, 4,0 t/h (Argusfyr Energiteknik Brondby) 1 protitlaká parní turbína 150 kw (G Team Plzeň)

12 Financování projektu Česká energetická agentura: tis. Kč Státní fond životního prostředí: - dotace tis. Kč - bezúročná půjčka 12 let tis. Kč Město Zlaté Hory: tis. Kč Celkem: tis. Kč

13 Přínos projektu Razantní snížení emisí oblast cestovního ruchu, léčebna respiračních chorob dětí Podpora regionálních firem (palivo) Zvýšení účinnosti spalování Snížení ztrát v rozvodech Snížení počtu zaměstnanců z 11 na 5 Zachování ceny tepla po realizaci projektu po dobu 4 let

14 Emise Výchozí stav - h. uhlí Po realizaci - štěpka (t/rok) (t/rok) Tuhé látky 96 22,0 Oxid siřičitý itý 77 0,007 Oxidy dusíku 10 2,86 Oxid uhelnatý 6 0,9 Uhlovodíky 5,0 Oxid uhličitý itý , Emise celkem ,857

15 Emise Kolaudační měření obsahu dioxinů (PCDD/PCDF) v emisích o dva řády pod nezákonný limit 0,1 ng/m Snížen ení poplatku za emise 10x Snížen ení poplatku za uložen ení popílku 12x

16 Zkušenosti, doporučen ení Příprava investiční akce - vyjádřen ení KHS (dioxiny x vyhodnocení zdravotních rizik) Rekonstrukce mimo topnou sezónu Kotel menší šího výkonu pro letní provoz Akumulační nádrž Rekonstrukce ve stávaj vajících ch prostorách Kotle zahraniční výroby Dávkování paliva šnekovými podavači Kombinace různých r druhů paliv Sklad paliva

17 Údaje provozu kotelny Rok Výroba tepla (GJ) Prodej tepla (GJ)

18 Údaje provozu kotelny Rok Spotřeba Účinnost Ztráty ty v paliva (t) kotlů (%) rozvodech (%) ,9 (vč.. uhlí 01-0) 0) , , , , , ,0

19 Údaje provozu kotelny Rok Výroba el. Prodej el. Cena tepla ( kw) ( kw) (Kč vč.. DPH/GJ) Zkušebn ební provoz 67, , , , , , ,00

20 Údaje provozu kotelny Štěpka ceny jsou uvedeny bez DPH a včetnv etně dopravy Vlhkost 50% - výhřevnost 8 GJ/t ,- Kč/m ,- Kč/m ,- Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m Vlhkost 9% - výhřevnost 16 GJ/t ,- Kč/m ,- Kč/m ,- Kč/m Kč/m Kč/m Kč/m

21 Štěpka Dávkování - míchání - optimáln lní vlhkost 0% - - výhřevnost 11 GJ/t Dovoz ze vzdálenosti max. 65 km

22 Další rozvoj Nutnost rekonstrukce kotelen v objektech ve vlastnictví města Zlatých Hor Zpracování projektové dokumentace: - napojení Domova důchodcd chodců a MěstskM stského zdravotnického zařízen zení na centráln lní kotelnu - doplnění akumulační nádrže e do technologie kotelny Vydáno územní rozhodnutí Žádost o dotaci z Operačního programu životního prostřed edí

23 Fotodokumentace

24 Závěr Děkuji za pozornost! Prezentaci vytvořil: Ing. Milan Rác Město Zlaté Hory Náměstí Svobody Zlaté Hory Telefon: Mobil:

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

PŘÍKLADOVÉ REALIZACE SPALOVÁNÍ BIOMASY

PŘÍKLADOVÉ REALIZACE SPALOVÁNÍ BIOMASY VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM PŘÍKLADOVÉ REALIZACE SPALOVÁNÍ BIOMASY Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase V rámci projektu Podpora lokálního vytápění biomasou Tento

Více

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y

R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y R E A L I Z U J E M E V A Š E P Ř E D S T A V Y HISTORIE Historie společnosti 1993 - založena společnost s ručením omezeným 1999 - TENZA transformována na akciovou společnost 2000 zavedení systému managementu

Více

Územní energetická koncepce města Bruntál

Územní energetická koncepce města Bruntál . 530 02 PARDUBICE ul. Arnošta z Pardubic 676 energetické stavby vodohospodářské stavby geodetické práce tel : 466 614 329-34 fax : 466 613 544 e-mail : evc@evc.cz www.evc.cz Územní energetická koncepce

Více

TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU PLYNOFIKACE OBCE. Strana 1 (celkem 91)

TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU PLYNOFIKACE OBCE. Strana 1 (celkem 91) TYPOVÝ PROJEKT STUDIE TYPOVÉHO PROJEKTU PLYNOFIKACE OBCE. Strana 1 Pro projekt Plynofikace se, dle doporučení této zprávy, vyžadují přílohy uvedené v tabulce: Tab. Seznam příloh dle doporučení této zprávy

Více

KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST. Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA

KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST. Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 A K Č N Í P L Á N ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA 2007 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

TYPOVÝ PROJEKT STRANA 1 (CELKEM 46)

TYPOVÝ PROJEKT STRANA 1 (CELKEM 46) TYPOVÝ PROJEKT REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO ZDROJE TEPLA ZA ÚČELEM SNÍŽENÍ EMISÍ ŠKODLIVIN (ZA SOUČASNÉ STABILIZACE CEN TEPLA A VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PROVOZOVATELE SYSTÉMU CZT) STRANA 1 (CELKEM 46) Pro projekt

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001. TEPLO BRUNTÁL a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001. TEPLO BRUNTÁL a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 TEPLO BRUNTÁL a.s. Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 telefon 0646/717282-3, fax 0646/717281 e-mail: TEPLOBR@ova.pvtnet.cz Obsah strana Úvod.. 2-3 I. Orgány akciové společnosti

Více

zdroje a úspory kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů

zdroje a úspory kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů Udržitelná energetika zdroje a úspory kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst a regionů Financováno z prostředků programu Intelligent Energy Europe a Státního fondu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov Územní energetická koncepce Statutární město Prostějov Objednatel: Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 796 01 Prostějov Zastoupený: Miroslavem Pišťákem primátorem statutárního města Zhotovitel:

Více

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno

MIX MAX - ENERGETIKA, s. r.o. Štefánikova 38a, 612 00 Brno Zastupitelstvo města Uherský Brod Územní energetická koncepce města Uherský Brod Osnova: 1. Informace o zadání a průběhu zpracování Územní energetické koncepce města Uherský Brod (dále jen ÚEK) 2. Shrnutí

Více

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu

Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší pro město Opavu Návrhová část ZADAVATEL: ZPRACOVAL: AUTORSKÝ KOLEKTIV: MĚSTO OPAVA EKOTOXA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. TEPLO BRUNTÁL a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. TEPLO BRUNTÁL a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 TEPLO BRUNTÁL a.s. Bruntál, Šmilovského 659/6, PSČ 792 01 telefon 554774224, fax 554774223 e-mail: TEPLOBR@ova.pvtnet.cz, www.teplobr.cz Obsah strana Úvod. 2-4 I. Orgány akciové

Více

Studie úspor v tepelném hospodářství

Studie úspor v tepelném hospodářství 2013 Studie úspor v tepelném hospodářství v objektech napojených na kotelnu umístěnou v areálu Beseda, Rychnov u Jablonce nad Nisou Zpracoval: Bc. Tomáš Linek Ing. Jindřich Lechovský Energetický specialista

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA KUTNÁ HORA 2006 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. V Praze dne 2008 RNDr. Martin Bursík v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s.

ZA ROK 2011. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2011 Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Adresa společnosti: Třída T. Bati areál Svit, budova 22, 760 90 Zlín Ředitel společnosti: Správní rada:

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Územní energetická koncepce

Územní energetická koncepce Město Jeseník Územní energetická koncepce Obsah: 1. Úvod... 6 2. VÝVOJ VNĚJŠÍCH PODMÍNEK A ENERGETICKÉ LEGISLATIVY... 7 2.1 STRATEGICKÉ DOKUMENTY EU... 7 2.1.1 Národní akční plán české republiky pro

Více

www.kr-olomoucky.cz BROWNFIELDS v Olomouckém kraji EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ

www.kr-olomoucky.cz BROWNFIELDS v Olomouckém kraji EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ EVROPSKÁ UNIE A EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ JSOU PARTNERY PRO VÁŠ ROZVOJ O PROJEKTU Z důvodu nedostatku rozvojových ploch v regionu zmapoval Olomoucký kraj zajímavé lokality typu brownfields, které

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST A MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST A MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Stanovení zájmového území pro souměstí Hradec králové a Pardubice.... 4 1.2 Identifikace zpracovatele... 4 1.3 Stanovení bilančních údajů zájmového území... 5 2. Vývoj vnějších podmínek

Více

Teplárna Otrokovice a.s.

Teplárna Otrokovice a.s. Teplárna Otrokovice a.s. Historie společnosti 30.léta 20.století: postavena elektrárna, zásobuje elektřinou a teplem (kombinovaná výroba) areál Baťových závodů, sídliště Bahňák, obchodní centrum a hotel

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín 27.2.2014

Územní energetická koncepce Zlínského kraje. Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů. Zlín 27.2.2014 Územní energetická koncepce Zlínského kraje Seminář k projektu CEP-REC určený pro pořizovatele územních plánů Zlín 27.2.214 Projekty EAZK Projekt řešil spolupráci na ochranu klimatu a byly z něj hrazeny

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

M a g i s t r á t města Plzně ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE. Prosinec 2006

M a g i s t r á t města Plzně ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE. Prosinec 2006 M a g i s t r á t města Plzně Odbor řízení technických úřadů NAPLŇOVÁNÍ ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE MĚSTA PLZNĚ Prosinec 2006 Zpracovala Ing. Ladislava Vaňková Oddělení odpadového hospodářství a energetiky

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část -

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10. - návrhová část - CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Prostějov pro PM 10 () - návrhová část - ZADAVATEL: MĚSTO PROSTĚJOV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o.

Více