apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství."

Transkript

1 březen, duben 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 20 Vydejte se na Maltu! Rozhovor s Kryštofem Krýzlem téma čísla Možnosti řešení úpadku

2 20 březen, duben 2009 téma čísla Možnosti řešení úpadku dlužníka reorganizací a způsoby jejího provedení. Zákon o insolvenčním řízení nabízí nově zavedený institut reorganizace, patřící vedle konkursu k základním způsobům řešení úpadku editorial obsah čísla Vážení čtenáři, stín finanční a hospodářské krize dorazil do České republiky, začíná citlivě doléhat na naši ekonomiku a komplikuje situaci většině firem a podniků. Česká vláda proto schválila balíček opatření na minimalizaci dopadů této krize a ozdravení hospodářství. Rozjíždí se realizace dalších kroků směřujících k motivaci podnikatelské sféry, například formou daňových úlev. Do nového vydání e-magazínu, které právě čtete, jsme proto zařadili celou řadu aktuálních témat a článků, která se současnou krizí a jejími dopady na podnikání bezprostředně souvisí. Naším cílem je usnadnit Vaše rozhodování a řešení problémů, se kterými se v této souvislosti setkáváte. Ať už se jedná o otázky anonymity vlastnictví, optimalizace daní nebo řešení úpadku podniků. Problematika předcházení úpadku a reorganizace podniků je také hlavním tématem našeho čísla. Na závěr našeho magazínu jsme zařadili novinky ze společnosti SMART Office & Companies, s.r.o., která je součástí finanční a investiční skupiny Natland Group. Držím Vám palce a přeji příjemné čtení Marie Malečková Odborné aktuality. Cash Flow / Od dubna již bez mřížky / Vláda schválila protikrizovou novelu zákona o daních z příjmů / Novela zákona o DPH 03 Irsko daně v roce Stručný přehled nejdůležitějších faktů týkajících se daně z příjmů právnických osob. Vydejte se na Maltu! Daňový ráj jako východisko z krize. Právo. Rozhodování jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady Poradna. Reklamní předměty novela zákona o DPH obsahuje i novou definici reklamních a propagačních předmětů. / Novela zákona o DPH novela zákona o DPH přinesla změny ve finančním leasingu. 09 Kryštof Krýzl. Český reprezentant v alpských disciplínách podporovaný skupinou Apogeo zajel na mistrovství světa ve francouzském Val d'isere skvělé výsledky. 10 Počet ready-made společností v ČR rok od roku stoupá. Společnost SMART Companies zpracovala rozsáhlou studii, která mapuje počet prodaných ready-made společností v ČR. 12 Anonymita vlastnictví. Identifikace, neboli znalost vlastníka společnosti, nemusí být vždy pozitivní skutečností, která je prospěšná pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit a projektů Další číslo newsletteru vyjde Představení SMART Office Centrum Praga 1, Newton House. Nové sídlo na prestižní adrese v centru hlavního města nabízí pohodlí blízkosti poboček finančního a živnostenského úřadu. 14

3 odborné aktuality Cash Flow rychle domů Dne 19. února letošního roku vydalo Ministerstvo financí pokyn České daňové správě, aby od 23. února započala vracet nadměrné odpočty DPH ve lhůtě zkrácené o polovinu za předpokladu, že plátce podá přiznání elektronicky a správce daně nebude mít pochybnosti o správnosti údajů uvedených v přiznání. Z původních 30-ti dnů, které měl finanční úřad až doposud na vrácení daně, se lhůta zkrátila na pouhých 15 dnů. Společnost APOGEO Tax regovala na tuto změnu představením nové služby Cash Flow rychle domů, která se soustředí právě na oblast vracení nadměrných odpočtů DPH. Péče o zájmy klientů probíhá na třech úrovních: Předcházení vzniku pochybností ze strany správce daně. Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu DPH tak není uměle prodlužována. Rychlé doručení přiznání správci daně. Zajištění elektronického podání přiznání, podání se zaručeným elektronickým podpisem. Využítí podpory státu v podobě dřívějšího přístupu k hotovostním prostředkům. Služba Cash Flow rychle domů je primárně určena všem klientům, kteří vykazují pravidelně nadměrné odpočty DPH, jako jsou například vývozci a provozovatelé hotelů. Dále klientům, kteří vykazují jednorázově nadměrný odpočet, např. v rámci developerské činnosti, investic do dlouhodobého majetku apod. Ing. Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO Vláda schválila protikrizovou novelu zákona o daních z příjmů Od dubna již bez mřížky? Do 29. dubna letošního roku má Česká republika povinnost implementovat rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2007/46/ES, ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, určených pro tato vozidla. Tato směrnice přitom představuje novou definici technických požadavků pro vozy kategorie N1. Dle uvedené směrnice již tyto vozy nebudou muset mít povinně instalovanou mřížku oddělující zavazadlový prostor a prostor pro pasažéry, skla nákladového prostoru nemusí být povinně opatřena tmavou folií. Změna se však netýká starých vozidel, která již byla homologována v kategorii N1 dle stávajících předpisů. Nové vozy, které splní požadavky směrnice, budou muset projít novou homologací. Tajemník Svazu dovozců automobilů Pavel Tunkl uvedl v rozhovoru pro týdeník PROFIT, že ukončení homologace nových vozů se předpokládá nejdříve koncem letošního roku. Ing. Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO Ministerstvo financí ČR předložilo vládě návrh zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jedná se o novelu v rámci Národního protikrizového plánu, schváleného 16. února Vláda návrh zákona v pondělí 2. března 2009 schválila a poslala do Parlamentu. Novela zahrnuje zkrácení doby odpisování nového hmotného majetku zatříděného do skupin 1 a 2, pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června V první odpisové skupině se zkrátí doba odpisování ze 3 let na 12 měsíců. Ve druhé odpisové skupině se zkrátí doby odpisování z 5 let na 24 měsíců, přičemž v prvním roce se odepíše 60 % a v druhém roce 40 %. Zároveň se adekvátně zkrátí doba nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu. Technické zhodnocení majetku nebude zvyšovat jeho vstupní cenu, ale bude odpisován jako jiný hmotný majetek podle stávající úpravy. Tato změna by měla sloužit jako stimulace poplatníků k nákupu hmotného majetku (např. kancelářské stroje a zařízení, osobní a nákladní vozidla, stroje pro zemědělství, průmysl, zdravotnictví) a oživení investic. Bc. Alena Miklová, APOGEO 03

4 /20 březen, duben 2009 téma čísla Možnosti řešení úpadku dlužníka reorganizací a způsoby jejího provedení Jediným, liberálně-ekonomickým východiskem ze stávající kritické situace podniků, odpovídajícím modelovému typu odvětví sklářského průmyslu, jejichž současné ekonomické problémy primárně netkví v hospodářské krizi, je jejich revitalizace v rámci procesu insolvenčního řízení. text Mgr. Michal Donné, senior konzultant, APOGEO Tax, a.s. Zákon o insolvenčním řízení nabízí nově zavedený institut reorganizace, patřící vedle konkursu k základním způsobům řešení úpadku. Podstata reorganizace úpadku reorganizací. Platnost uvedených tvrzení však nemusí být přijímána všemi věřiteli stejně. Věřitelé totiž netvoří homogenní skupinu a jejich preference možných způsobů řešení úpadku silně závisí na jejich věřitelském postavení. 04 Smyslem reorganizace je zachování ekonomicky životaschopné části úpadcova podniku, bez přerušení jeho provozu a při zajištění postupného uspokojování zjištěných pohledávek věřitelů. Úspěšným výsledkem reorganizace je pokračování existence finančně ozdraveného podniku a splnění všech závazků stanovených reorganizačním plánem. V případě, že současná hodnota budoucích očekávaných výnosů, generovaných revitalizovaným podnikem úpadce, je vyšší než současná hodnota budoucích výnosů ze zpeněžení aktiv úpadce, má z hlediska věřitelů smysl uvažovat o řešení a) Zajištění věřitelé V případě úpadku může být zůstatková hodnota dostatečná k uspokojení nároků zajištěných věřitelů, kteří zaujímají ze zákona přednostní postavení při alokaci výnosů z konkurzu. Je to dáno tím, že jsou uspokojováni z prodeje aktiv, které jsou předmětem jejich zajišťovacích práv. Z jejich hlediska není ekonomicky racionální podstupovat riziko nejistého výnosu z reorganizace. b) Významní obecní (nezajištění) věřitelé Tito mají vedle zaměstnanců úpadce největší zájem na provedení reorganizace, jelikož

5 jsou jejich nároky uspokojovány v konkurzu pravidelně v nejnižší míře a riziko neúspěšné reorganizace je vyváženo potencionálně výrazně vyšším výnosem. c) Ostatní obecní věřitelé Představují obvykle největší masu věřitelů, přičemž výše jejich pohledávek je často nižší než náklady na aktivní účast v insolvenčním řízení. Jejich zájem tedy nebývá projevován, neúčastní se schůze věřitelů a nejsou ani obsazováni do věřitelského výboru. d) Zaměstnanci Uspokojování zaměstnaneckých nároků má sice zákonnou prioritu, avšak přesto patří ke skupině, která má zájem na zachování podniku a tím i podpoře reorganizace. Mimořádně aktivní roli zde zastává management podniku, který se snaží prosadit reorganizaci všemi dostupnými prostředky, což určitým způsobem usnadňuje i insolvenční zákon např. ustanovením o přednostním právu zástupců dlužníka předložit plán reorganizace. e) Společníci Společníci úpadce jsou insolvenčním zákonem považováni za věřitele, přestože jsou jejich nároky prohlášením úpadku dlužníka vyloučeny. Mají však možnost hlasovat o schvalování plánu reorganizace a účastnit se reorganizačního řízení. Mají tedy z povahy věci zájem iniciovat takový způsob reorganizace, který by jim poskytl druhou šanci. Financování podniku úpadce v průběhu reorganizace Další nutnou podmínkou umožňující provedení reorganizace, vedle dohody věřitelů o obsahu reorganizačního plánu a jeho schválení insolvenčním soudem, je zajištění financování provozu podniku, nebo té jeho části, která bude v rámci reorganizace revitalizována. Insolvenční zákon umožňuje úvěrové financování úpadce, jak finančními tak dodavatelskými úvěry a navíc je podřizuje, jak v konkurzu, tak v reorganizaci, zvláštnímu režimu přednosti. Podle 357/1 InsZ jsou pohledávky z úvěrového financování, poskytnutého po povolení reorganizace a k dosažení jejího účelu, pohledávkami za majetkovou podstatou, které se uspokojí před všemi jinými pohledávkami, s výjimkou výdajů a odměny insolvenčního správce. Proces reorganizace Dopady insolvence na dlužníka lze snížit předjednanou reorganizací, na které se dohodne dlužník s významnými věřiteli ještě před zahájením insolvenčního řízení. Tato dohoda musí mít podobu reorganizačního plánu podle 340 InsZ a muže být schválena potřebnými většinami věřitelů i mimo schůzi věřitelů podle 346/2 a 347 InsZ. Dlužník pak předloží schválený plán reorganizace, spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení soudu. Tím může, za optimálních podmínek, zkrátit dobu mezi zahájením insolvenčního řízení a povolením reorganizace soudem na 15 dnů ( 134 a 148/2 InsZ). Před-insolvenční fáze dohadování mezi dlužníkem a věřiteli může navíc probíhat pod ochranou dlužníkovi majetkové podstaty a podnikání, prostřednictvím tzv. soudního moratoria podle 115 až 127 InsZ. Způsoby provedení reorganizace Nejjednodušším způsobem provedení reorganizace je prosté zachování provozu podniku při postupném uspokojování pohledávek věřitelů z provozních výnosů podniku. Podnik může přitom provozovat jak dlužník, jemuž se obnovují dispoziční práva, tak některý z věřitelů, nebo i třetí osoba pověřená věřiteli. Tento způsob provedení reorganizace předpokládá, vedle již zmíněného zajištění financování provozu, též dohodu mezi věřiteli o změně výše a splatnosti svých pohledávek, v případě úspěšné reorganizace. Tím je míněno prominutí části dluhu úpadce a stanovení splátkového kalendáře pro úhradu zbytku dluhu. Takovou dohodu podporuje zákon o dani z příjmu osvobozením výnosů úpadce, pocházejících z prominuté části dluhu od daně z příjmů. Naopak věřiteli umožňuje odepsat část pohledávky za úpadcem, zaniklé z důvodu prominutí dluhu, do daňově účinných nákladů. Další státní podporou reorganizace je osvobození příjmů úpadce, ve zdaňovacím období, ve kterém byla soudem povolena reorganizace a v období bezprostředně následujícím, od daně z příjmu.tuto základní formu reorganizace je vhodné doplnit buď zpeněžením, pro provoz životaschopné části podniku úpadce, nepotřebného majetku, nebo vypořádáním části dluhů přímým převodem dlužníkových aktiv věřitelům, nebo na nově založenou obchodní společnost, ve které mají věřitelé majetkovou účast. Je samozřejmé, že věřitelé nemusí čekat na úhradu svých pohledávek z provozu podniku, ale mohou mezi tím vyjednávat se zájemci o nákup podniku, případně kapitálový vstup. Tomu může předcházet například dohoda o nájmu podniku, která umožní zájemci o nákup podniku nebo kapitálový vstup snížit rizika spojená s přebíráním provozu podniku. Zvýšení základního kapitálu úpadce, za účelem vstupu nového investora, nebo kapitalizace pohledávek insolvenčních věřitelů, umožňuje též insolvenční zákon. Zvláštností je, že o tomto zvýšení základního kapitálu nerozhoduje valná hromada. Právní skutečností, na jejímž základě dojde ke zvýšení základního kapitálu, je schválený plán reorganizace. Na jeho schvalování se však, v jedné skupině věřitelů, mají možnost podílet též společníci úpadce. Zůstává otevřenou otázkou, zda v návaznosti na judikaturu ESD bude možné ustanovením 353/3 InsZ vyloučit předkupní právo společníků společnosti úpadce na úpis podílů (akcií), které mají být v souladu s plánem reorganizace vydány. Základní reorganizační model lze dále modifikovat provedením právní transformace úpadce prostřednictvím fúze a rozdělení. Praktičtější užití nalezne nejspíše přeměna rozdělením odštěpením, kterou lze transferovat část obchodního jmění úpadce na společnost s účastí věřitelů. Se zbytkem společnosti úpadce pak může být nakládáno dalšími vhodnými způsoby. 05

6 /20 březen, duben 2009 daně Irsko daně v roce 2009 Stručný přehled nejdůležitějších faktů týkajících se daně z příjmů právnických osob. 1. Základ daně Základem daně u rezidentních právnických osob jsou jejich veškeré příjmy, a to jak ze zdrojů v Irské republice, tak i ze zahraničních zdrojů. Příjmy, které tvoří základ daně jsou jak příjmy z podnikání ( trading income ), tak i pasivní příjmy (např. přijaté licenční poplatky) a příjmy z kapitálového majetku (kapitálové zisky capital gains ). Nerezidentní právnické osoby podléhají v Irsku dani z příjmů pouze svými příjmy, které mají zdroj na území Irska. 2. Sazby daně Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 12,5 % u příjmů z podnikání resp. 25 % u některých pasivních příjmů (např. dividendy). 3. Dividendy Dividendy vyplácené mezi irskými daňovými rezidenty nepodléhají dani z příjmů. Dividendy přijaté irským rezidentem ze zahraničí podléhají dani z příjmů. Irsko v této souvislosti ale umožňuje zápočet zahraniční daně. U zdanění dividend se v případě dodržení podmínek stanovených směrnicí 90/435/EHS aplikuje tzv. participation exemption, tzn. osvobození od zdanění. Podmínkou pro uplatnění participation exemption je nepřetržitá držba minimálně 5% podílu po dobu alespoň 12 měsíců. 4. Kapitálové zisky Kapitálové zisky podléhají standardně dani v sazbě 22 %. Při uskutečnění kvalifikovaných transakcí v souladu se směrnicí 90/435/EHS se aplikuje tzv. participation exemption, tzn. osvobození od zdanění. 5. Srážkové daně Dividendy vyplácené rezidentem jiné rezidentní společnosti nepodléhají srážkové dani v Irsku. Dividendy vyplácené daňovým nerezidentům (právnickým nebo fyzickým osobám) nebo rezidentním fyzickým osobám podléhají srážkové dani 20 %. Jsou-li splněny podmínky směrnice 90/435/EHS, aplikuje se participation exemption. Placené úroky podléhají srážkové dani v sazbě 20 %. Jsou-li splněny podmínky směrnice 2003/49/ES, srážková daň se v Irsku nevybírá. Rovněž placené licenční poplatky avšak pouze tzv. patentové licenční poplatky podléhají srážkové dani se sazbou 20 %. Ostatní licenční poplatky srážkové dani nepodléhají. Jsou-li splněny podmínky směrnice 2003/49/ES, srážková daň se v Irsku nevybírá. Zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků kromě výše uvedeného rovněž podléhá režimu smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Irskou republikou, které předpokládají použití výhodnější tzn. nižších sazeb srážkové daně u jednotlivých druhů pasivních příjmů. Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR (163/1996 Sb.) jsou sazby srážkových daní tyto: dividendy 5 % při držbě alespoň 25% podílů, jinak 15 % úroky 0 % licenční poplatky 5 % Mgr. Michal Sailer, daňový poradce APOGEO Každé dítě je jedinečné s obrovským potenciálem, nadšením pro učení se a právem být respektováno jako osobnost. Soukromá Montessori školka pro děti od 3 do 7 let Rodinné prostředí Individuální přístup ke každému dítěti Maximálně 15 dětí ve třídě Adresa: Antonína Hodného 146, Praha 9 - Běchovice gsm: , 06 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. března 2009, 9 15 h.

7 daně Vydejte se na Maltu! Daňový ráj jako východisko z krize Zejména v posledních měsících doléhají na Českou republiku dopady globální krize, která se z krize finanční změnila na krizi hospodářskou. Zajisté se v těchto podmínkách najde velmi mnoho podnikatelských subjektů, které řeší otázku jak ven z této krize, a přitom mají vytvořené zajímavé struktury jako nástroje daňového plánování. A přesto mají často blokované či nevýhodně zdaněné finanční prostředky alokované do struktury. Jako jedno z možných řešení lze ke zvážení předložit možnost přesunutí podnikatelských aktivit (nebo jejich podstatné části) mimo území ČR. Ptáte se proč? Odpovědět lze v podstatě trojjediným způsobem: Protože je to možné a není to nelegální Protože mohu dosáhnout efektivních, zejména daňových úspor Protože mi to pomůže v další expanzi mých podnikatelských aktivit Pokud jsou tyto důvody shledány relevantními, jako velice přitažlivou a z daňového pohledu výhodnou jurisdikcí se jeví Malta. Hovoříme-li o tomto ostrovu ve Středozemním moři s bohatou historií, řešíme především otázku ekonomického přínosu; v této souvislosti máme na mysli především daňový efekt. A právě z tohoto pohledu je Malta jedním z nejvhodnějších řešení. Z pohledu daně z příjmů právnických osob je Malta zajímavá zejména z dále uvedených důvodů: Právnické osoby založené na Maltě jsou bez dalšího považovány za maltské daňové rezidenty a jako takové podléhají na Maltě zdanění všemi příjmy ze zdrojů na Maltě i v zahraničí (a to včetně tzv. příjmů z kapitálového majetku např. příjmů z prodeje účastí v neobchodních společnostech) mají tedy status maltských daňových rezidentů. Právnické osoby založené mimo Maltu jsou obecně považovány za daňové rezidenty jiných států než Malty s výjimkou případů, kdy na Maltě jsou uskutečňovány úkony, které představují tzv. skutečné vedení dané společnosti (např. jednání statutárních orgánů apod.). Nejsou-li tyto společnosti maltskými daňovými rezidenty, podléhají na Maltě zdanění pouze svými příjmy z maltských zdrojů. Malta jako členský stát Evropské unie aplikuje normy komunitárního práva z daňového pohledu se jedná zejména o Směrnice 90/434/EEC, 90/435/EEC a 2003/49/EC, které harmonizují systém zdanění v rámci podnikatelských uskupení společností z jednotlivých členských států. Malta je státem s poměrně rozvinutým systémem smluv o zamezení dvojího zdanění, který umožňuje obchodním partnerům z jednotlivých smluvních států dosáhnout často velmi zajímavých benefitů v daňové oblasti. Ačkoli maltská sazba daně z příjmů dosazuje 35 %, Malta je prakticky jedinou členskou zemí EU, která důsledně aplikuje tzv. imputační a refundační systém daně. Tento systém zjednodušeně znamená, že daň z příjmů uhrazená na úrovni společnosti, je v případě distribuce zisku společnosti započitatelná na úrovni společníků na jejich daňovou povinnost (rozebereme dále). Malta podle svého, stále platného zákona, o daních z příjmů z roku 1949 neuplatňuje srážkovou daň na dividendy, úroky ani licenční poplatky vyplácené daňovým nerezidentům. Maltské právo zná dva typy daňově zvýhodněných společností, tzv. International Trading Company (ITC) a International Holding Company (IHC), kterým poskytuje preferenční daňové zacházení. Proč tedy na Maltu? Malta jako člen EU v zásadě uplatňuje veškeré platné právní normy přijaté v rámci EU spolu s dvoustrannými smlouvami o zamezení dvojího zdanění. V tomto ohledu tedy v praxi neexistuje žádný významnější rozdíl mezi Maltou na jedné straně a jinými členskými zeměmi EU na straně druhé. Co je ale podstatně významnější, je skutečnost, že v důsledku aplikace imputačního a refundačního systému dochází k poskytování daňových úlev i subjektům, které jsou rezidenty i jiných, než členských zemí EU nebo zemí, které nemají s Maltou uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Aplikace zmiňovaného systému funguje totiž jako jednostranné opatření Malty mající za cíl zvýšení daňové atraktivnosti Malty jako jurisdikce pro mezinárodní holdingy. V důsledku daňové imputace a refundace totiž dochází k tomu, že na straně společníků (fyzických i právnických osob) maltských IHC společností může dojít ke vrácení 5/7 6/7 (v některých případech dokonce 100 %) daně zaplacené maltskou společností. Tato možnost pak tedy dává šanci i strukturám, které v rámci mezinárodního daňového plánování využívají zejména offshore jurisdikcí, u nichž nelze počítat s benefity na základě smluv o zamezení dvojího zdanění (snad jen s výjimkou smlouvy mezi Kyperskou republikou a Seychelskou republikou). Mgr. Michal Sailer, daňový poradce APOGEO 07

8 /20 březen, duben 2009 právo Rozhodování jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady 08 Dne 3. října 2007 bylo vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 Cdo 1193/2007, které se mimo jiné zabývá otázkou jednání akciové společnosti, která je zároveň jediným společníkem ve společnosti s ručením omezeným, resp. jediným akcionářem v jiné akciové společnosti. Dle výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu, je-li jediným společníkem společnosti s ručením omezeným akciová společnost, činí rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady představenstvo akciové společnosti, tj. rozhoduje představenstvo jako kolektivní orgán, nikoli jeho jednotliví členové. Stejný závěr se uplatní i ve vztahu k jedinému akcionáři akciové společnosti. Dle Nejvyššího soudu je tomu tak proto, že rozhodování v působnosti valné hromady není jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (tedy právním úkonem), a proto je nemohou činit osoby, které jsou oprávněné jednat jménem společnosti v běžných případech (například jednání předsedy představenstva, nebo společně více členy představenstva při uzavírání obchodních smluv, apod.), ale musí je přijmout orgán k tomu oprávněný, tj. členové představenstva společně. Uvedené rozhodnutí má dopad rovněž v rovině zastoupení jediného společníka, resp. akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady v dceřiné společnosti na základě plné moci. Rozhodování v působnosti valné Nejvyšší soud České republiky se při své rozhodovací činnosti již několikrát zabýval otázkou, s níž se obchodní společnosti mohou v praxi často setkat, a sice, jakým způsobem má mateřská společnost přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti. hromady totiž není dle rozhodnutí Nejvyššího soudu jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (tj. právním úkonem), a jako takové tedy nemůže být jednáním k němuž lze zmocnit třetí osobu na základě plné moci dle občanského zákoníku, neboť zmocnění je dle občanského zákoníku možné pouze k právnímu úkonu. V případě, že společnost je jediným společníkem jiné obchodní společnosti, doporučujeme tento postup: Předmětné rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady podepíší všichni členové představenstva. Bude sepsán zápis ze zasedání představenstva, kde představenstvo rozhodne o tom, že má být přijato určité rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti a pověří člena nebo členy představenstva oprávněné jednat jménem mateřské společnosti, k přijetí předmětného rozhodnutí dceřiné společnosti. Ačkoli bylo citované rozhodnutí vydáno již v roce 2007, v praxi soudů jsme zaznamenali jeho aplikaci až v posledním období. Nedodržení výše popsaného postupu může být ze strany příslušného rejstříkového soudu sankcionováno až zamítnutím návrhu na zápis změn, jehož podkladem je rozhodnutí nerespektující uvedená pravidla. Vzhledem k tomu, že soudy zpravidla akceptují výše uvedený postup, kdy je soudu doložen zápis ze zasedání představenstva, jehož obsahem je schválení rozhodnutí týkající se dceřiné společnosti a pověření konkrétního člena představenstva k přijetí takového rozhodnutí, je častější, a dle našeho názoru správný postup soudu, kdy navrhovatele vyzve k doplnění návrhu. Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že i přes to, že výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR se zabývá pouze situací, kdy akciová společnost je jediným společníkem/akcionářem obchodní společnosti, z důvodu opatrnosti, a v rámci předcházení hrozícím škodám, doporučujeme postupovat dle výše uvedeného i v případě, kdy akciová společnost není jediným společníkem/akcionářem obchodní společnosti, neboť výklad Nejvyššího soudu ČR, tj. že rozhodování v působnosti valné hromady není jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (tedy právním úkonem), a proto je nemohou činit osoby, které jsou oprávněné jednat jménem společnosti v běžných případech, by mohl být analogicky aplikován rejstříkovým soudem i na tento případ. Mgr. Petra Šimková, AK Šimková & Heryán

9 poradna Reklamní předměty zákon o DPH a zákon o daních z příjmů Novela zákona o DPH, která je účinná od 1. ledna 2009, obsahuje i novou definici reklamních a propagačních předmětů. Do konce loňského roku musely být reklamní předměty opatřeny označením obchodní firmy, nebo ochranné známky či názvem propagovaného zboží nebo služby a zároveň nesměly být, kromě tichého vína, předmětem spotřební daně. Novela zákona tyto podmínky zcela vypouští. Od ledna letošního roku je tedy možné poskytnout obchodním partnerům či zákazníkům předmět v pořizovací hodnotě do 500 Kč bez označení příslušným logem či názvem firmy, aniž by toto poskytnutí bylo považováno za dodání zboží. V takovém případě se ale dostáváme do rozporu se zákonem o daních z příjmů, který uznává za daňové výdaje pouze dary opatřené výše zmíněnými atributy a navíc se nesmí jednat, kromě tichého vína, o předměty podléhající zdanění spotřebními daněmi. Vrátíme-li se zpět k zákonu o dani z přidané hodnoty, zjistíme, že nelze-li uznat výdaj na reprezentaci, tj. i výdaj v podobě daru, za daňově uznatelný náklad, nemůžeme v takovém případě uplatnit ani odpočet daně na vstupu. Poskytne-li tedy obchodní společnost, plátce DPH, svému klientovi propagační předmět, jehož pořizovací cena není vyšší než 500 Kč, například sadu psacích potřeb, a tento předmět neopatří logem či svým názvem, nebude se jednat z hlediska zákona o DPH o dodání zboží, tj. společnost nebude účtovat na výstupu DPH v příslušné sazbě, ale zároveň si tato společnost nebude moci nárokovat DPH na vstupu u přijatých plnění, která souvisela s tímto darem, tj. nebude si moci uplatnit DPH, které obchodní společnosti účtoval dodavatel psacích potřeb, navíc si obchodní společnost nebude moci uplatnit tento výdaj jako daňově uznatelný náklad z hlediska daně z příjmů. Obdobně budeme postupovat i u obchodních vzorků, jejichž poskytnutí z hlediska daně z přidané hodnoty opět nepředstavuje dodání zboží, pokud vzorky souvisí nebo jsou předmětem ekonomické činnosti podnikatele. V tomto případě ovšem není jejich hodnota nijak omezena. Neopatřímeli obchodní vzorek příslušnými logy či názvy, nebo bude-li vzorek předmětem spotřební daně, nebude možné uplatnit DPH na vstupu u těchto plnění a zároveň náklady na jejich pořízení neuplatníme jako daňové. Ačkoliv novelou zákona o DPH došlo k jistému oproštění od striktně vymezených pravidel reklamních předmětů, stalo se tak, jak již bývá v naší legislativě nechtěným zvykem, jen zčásti. Tím, že zákonodárce nevypustil ze zákona o DPH příslušnou vazbu na zákon o daních z příjmů, značně omezil využití novelizovaného znění předpisu. Tím, že zákonodárce nevypustil ze zákona o DPH příslušnou vazbu na zákon o daních z příjmů, značně omezil využití novelizovaného znění předpisu. Novela zákona o DPH finanční pronájem Novela zákona o DPH, který nabyla účinnosti přinesla změny i v oblasti DPH finančního leasingu. Nejvýznamější změnou je vypuštění pojmu finanční leasing ze zákona. Ten byl nahrazen obecným pojmem pronájem. Dle zákona o DPH proto musíme rozlišovat mezi pronájmem službou a pronájmem dodáním zboží. Přičemž vždy vycházíme z ustanovení uvedeného ve smlouvě. Jestliže je ve smlouvě uvedena povinnost odkupu předmětu pronájmu po jeho ukončení, jedná se o nám známý finanční pronájem, i když zákon o DPH, jak již bylo uvedeno, tento termín nepoužívá. Dle novely tedy považujeme převod práva užívat předmět smlouvy za dodání zboží. Z toho vyplývá i povinnost přiznat a odvést daň z celé částky pronájmu již na počátku smluvního vztahu, a to jednorázově. V opačném případě platí, že pokud není ve smlouvě uvedena povinnost, ale například pouze právo odkupu předmětu pronájmu, jedná se o poskytnutí služby. V případě pronájmu osobního vozu potom není podle stávající úpravy možné uplatnit odpočet DPH na vstupu. Tato ustanovení se netýkají finančního pronájmu v případě, že byla smlouva uzavřena do konce loňského roku a zároveň byl předmět pronájmu předán jeho uživateli v této lhůtě, pak postupujeme dle znění předchozího zákona, jehož účinnost skončila 31. prosince Na závěr je nutné upozornit, že uvedené definice finančního a operativního pronájmu je možné použít pouze v případě aplikace daně z přidané hodnoty nikoliv již daně z příjmů. Ing. Jaroslava Hanková 09

10 /20 březen, duben 2009 rozhovor Rozhovor s Kryštofem Krýzlem Kryštof Krýzl, lyžař podporovaný skupinou APOGEO, prožívá úspěšnou sezónu. Český reprezentant v alpských disciplínách na mistrovství světa ve francouzském Val d'isere zajel skvělé výsledky. Po 11. místě v superkombinaci, 26. v super-g a 22. příčce v obřím slalomu, si v závěrečném slalomu dojel pro krásné 8. místo. Dvaadvacetiletý Kryštof Krýzl se tak zařadil do nejužší špičky českých lyžařů, kteří se úspěšně prosadili ve světové třídě. Z mistrovství světa ve Val d Isere si přivážíte skvělé osmé místo ve slalomu. Celkem jste v letošní sezóně bodoval pětkrát ve Světovém poháru. Kterého úspěchu si nejvíce vážíte? Všechny tyto výsledky jsou pro mě hrozně důležité. Nejvíce si asi cením 13. místa ve slalomu ze Světového poháru ve Schladmingu a samozřejmě 8. místa z Mistrovství světa. 9. místo z prosincové superkombinace Světového poháru bylo taky prima, byl jsem poprvé v životě v první desítce a tudíž poprvé na pódiu. Na MS jste se nejlépe umístil ve slalomu. Jak sám hodnotíte Vaše možnosti v dalších disciplínách a kde vidíte největší potenciál do budoucna? Snažím se neustále zlepšovat ve všech disciplínách, nejblíže mám asi ke slalomu a obřímu slalomu, ale v budoucnu bych chtěl dosáhnout také nějakých úspěchů v rychlostních disciplínách. Zde je to o postupném poznávání sjezdovek a získávání zkušeností. Ve Val d Isere se letos na Mistrovství světa jel sjezd na sjezdovce, kde se závodilo naposledy při olympiádě v Albertvil. Kromě Marco Buechela, jediného pamětníka ze startovního pole, nikdo jiný sjezdovku neznal. Podmínky byly proto pro všechny stejné a hned jsem jel sjezd v superkombinaci lépe. Na jaké další sportovní akce se chytáte ještě v letošní sezóně? Uvidíme Vás na APOGEO MM ČR ve Špindlerově Mlýně? Nyní je pro mě prioritou Světový pohár ve Slovinsku, pak se chystáme na finále Evropského poháru do Švýcarska a pokračujeme sérií národních mistrovství, kterou uzavírá APOGEO MM ČR ve Špindlerově Mlýně. Takže určitě přijedu a moc se do Špindlerova Mlýna těším. Říká se, že každý sportovec má svůj vzor. Platí to i o Vás? Já se snažím poučit od všech závodníků ve Světovém poháru, dalo by se tedy říci, že takových vzorů mám víc. Jinak v mládí jsem samozřejmě takové příklady měl. Když mi bylo 6, mým velkým vzorem byl Alberto Tomba, po kterém jsem pojmenoval své první morče. Jaké jsou vaše osobní cíle do budoucna? Být zdravý, úspěšný a snad i šťastný v tom co dělám a samozřejmě v budoucnu mít zdravou a super rodinu. Nedávno jsem odmaturoval, do OH 2010 ve Vancouveru se chci věnovat jen lyžování, v budoucnu pak chci pokračovat ve studiu. Prozraďte nám něco o sobě. Z médií víme, že jste skvělý lyžař, ale zbývá Vám čas se věnovat i něčemu jinému? Mám rád filmy, hudbu a samozřejmě sporty všeho druhu. V poslední době jsem začal zkoušet golf. Vloni jsem měl možnost se zúčastnit dvou turnajů Natland Golf Tour a byl to pro mne ohromný zážitek. Doufám, že si letos také pár turnajů zahraji. Kryštof Krýzl se narodil 12. října 1986 v Praze, kde ve dvou letech sjel i svůj první svah. Od 4 let začal trénovat ve Špindlerově Mlýně pod vedením svých rodičů a Bohumíra Zemana, historicky nejlepšího českého sjezdaře. Dnes je naším reprezentantem v alpských disciplínách. 10

11 GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ALPSKÝCH DISCIPLINÁCH 2009 A ŠPINDL SKI TOUR 2009 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI YMEMORIÁL JAROSLAVA DRÁPEL 11

12 /20 březen, duben 2009 zakládání společností Počet ready-made společností v ČR rok od roku stoupá 12 V prvních sledovaných letech se počty prodaných ready-made společností pohybovaly v řádu desítek a na trhu je nabízel jediný profesionální prodejce. Již v roce 2003 však začínají prodeje stoupat, mimo jiné díky vstupu nových společností, které se prodejem readymade firem zabývaly. V letech 2004 až 2006 je hlavním motorem odvětví vzrůstající informovanost veřejnosti o možnosti koupě předzaložené společnosti i rostoucí konkurence, která nutí prodejce ready-made k rozšiřování skladů a sídel nabízených společností. V tomto období již bylo na českém trhu prodáno přes 2500 ready-made společností, přičemž službu využívaly především advokátní kanceláře, investiční a developerské společnosti. Zájem již pomalu projevuje i širší podnikatelská veřejnost. V roce 2007 došlo k razantnímu nárůstu prodejů v důsledku očekávání daňové reformy (zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob) a předvídání důsledků této reformy pro fyzické osoby. Došlo k explozivní akceleraci celého odvětví, do kterého vstoupila celá řada podnikatelských subjektů, jež se do té doby věnovaly zakládání a prodeji společností pouze okrajově. V roce 2007 bylo prodáno na 2000 ready-made společností. Při porovnání údajů ČEKIA o počtu celkem zapsaných s. r. o. a a. s. v roce 2007 byl podíl ready-made společností na celkovém počtu zapsaných společností 11 %. V roce 2008 přicházejí na trh noví prodejci ready-made společností a klesají prodeje akciových společností. Hlavním důvodem trendu poklesu odbytu akciových forem bylo prodloužení tzv. časového testu pro osvobození od daně z příjmů z prodeje akcií z šesti měsíců na pět let. Vzrůstající konkurence na trhu s ready-made společnostmi vedla Společnost SMART Companies zpracovala rozsáhlou studii, která mapuje počet prodaných ready-made společností v České republice od roku V letech bylo prodáno celkem 7800 ready-made společností. Studie vychází z oficiálních dat rejstříkových soudů České republiky. k rozšiřování služeb, které mají přímý vliv na komfort klientů (nominální servis poskytnutí členů statutárních orgánů, virtuální kanceláře poskytnutí sídla společností včetně kompletního administrativní podpory atd.). V roce 2008 bylo prodáno 2600 readymade společností. Značnou část klientely již tvoří (kromě tradičních odběratelů) i široká podnikatelská veřejnost jako např. osoby zahajující podnikání či podnikatelé fungující dosud jako OSVČ a transformující se na kapitálovou společnost, zejména na s. r. o. O ready-made společnosti bude zájem do té doby, dokud nebude založení firmy otázkou několika minut. Navíc bude vždy existovat klientela, která má zájem šetřit čas a peníze nákupem ready-made společnosti, protože jí to umožní se plně soustředit na jádro businessu a nikoli na administrativu a byrokracii, dalším podstatným faktem je to, že ready-made je již existující (zapsaná) společnost v obchodním rejstříku a je ji tedy možno okamžitě použít pro transakce, které jsou již v běhu. SMART Office & Companies Prodej ready-made společností v České republice

13 informace Anonymita vlastnictví Ve smyslu vlastnictví podílů ve společnostech lze anonymitu vlastnictví stručně definovat jako možnost ochrany soukromí vlastníků podílů, přičemž zůstává nad těmito podíly zachována kontrola. Důvodů, které vedou podnikatele k maximalizaci anonymity vlastnictví je celá řa- Identifikace, neboli znalost vlastníka společnosti, nemusí být vždy pozitivní skutečností, která je prospěšná pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit a projektů. Proto je dnes běžnou součástí podnikatelského života snaha o maximální zajištění tzv. anonymity vlastnictví. Co vlastně znamená tento v poslední době rozšířený pojem? da. Často je takovému úmyslu a priori zcela mylně přisuzována snaha o nezákonnou činnost, podvody a obdobná nekalá jednání. Obvyklé důvody jsou však jiné a zcela prozaické. Například jde o snahu o zajištění anonymity v případě, že identifikace vlastníka by způsobila nepřiměřené ohrožení a tlaky na jeho osobu či osoby blízké (rodina atd.). V České republice obecně není pro anonymitu vlastnictví, a tedy ochranu soukromí vlastníků, nikterak příznivé prostřední. V nejběžněji využívaných právních formách jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost (ale i SE evropská společnost), je dohledání a identifikace vlastníka poměrně jednoduchou záležitostí. V případě společnosti s ručením omezeným se vlastníci (společníci) vždy zapisují do obchodního rejstříku. Jako řešení ochrany soukromí vůbec nepřichází v úvahu využití dosazené fyzické osoby, jelikož dochází k naprosté ztrátě kontroly nad společností. Řešením není ani další česká společnost jako vlastník, byť zde je zachována kontrola nad cílovou společností, jelikož je třeba řešit totožný problém u této společnosti. Nijak vysoký stupeň anonymity nelze dosáhnout ani u akciové společnosti, byť dojde k emisi akcií na majitele. Navíc, máli společnost jediného akcionáře, tento se zapisuje do obchodního rejstříku. Je-li akcionářů více, z obchodního rejstříku je sice nelze identifikovat, nicméně ve sbírce listin jsou veřejně dostupné zápisy z valných hromad akciové společnosti a samo svolání valné hromady v případě akcií na majitele je nákladné a zdlouhavé (30 dní předem v obchodním věstníku a celostátně distribuovaném periodiku). Nástrojem, který zajistí vysoký stupeň anonymity vlastnictví, a tedy i ochranu soukromí, je využití zahraničních společností, resp. zapojení takovéto společnosti do vlastnických struktur. Při volbě případné zahraniční společnosti je nutné mimo jiné zohlednit náklady na její správu a image příslušné jurisdikce. Obecně platí, čím vyšší anonymita, tím horší image, ale oproti tomu příznivé náklady na provoz. To je příklad typických offshore společností (Britské Panenské ostrovy, Seychelly, Panama, Nevis atp.), které zajišťují maximální anonymitu, ale vnímání takovéto lokality může být méně příznivé ze strany veřejnosti. Lepší image naopak nabízejí lokality jako USA, Nizozemí či Kypr, kde lze kombinací s klasickou offshore společností zajistit ideální formu ochrany soukromí vlastníka. V těchto jurisdikcích je však příznivější image kompenzována jednak nižší mírou anonymity (lze ji však snadno maximalizovat právě zmíněnou kombinací s klasickou offshore společností) a vyššími náklady na provoz. Naopak pozitivem je rovněž možnost využití lokality pro sídlo mateřské společnosti holdingové struktury (Kypr, Nizozemí) a vhodné podmínky pro řízení daňové zátěže kapitálových příjmů z prodeje podílů a přijatých dividend. SMART Office & Companies 13

14 /20 březen, duben 2009 informace SMART Office Centrum Praha 1, Newton House Politických vězňů 912/10, Praha 1 14 SMART Office Centrum Praha 1 bylo zařazeno do portfolia sídel během expanze SMART Office v roce Toto sídlo nabízí za příznivou cenu prestižní adresu v centru hlavního města České republiky, pohodlí blízkosti poboček finančního a živnostenského úřadu. Newton House doplňuje seznam prestižních adres v 11 největších městech České republiky a na Slovensku. Je ideální volbou pro podnikatele, kteří hledají prvotřídní lokalitu. SMART Office Centrum Praha 1 poskytuje kompletní rozsah služeb, na které jsou klienti SMART Office zvyklí, a které mohou očekávat i ve všech ostatních sídlech zřízení sídla a/nebo kontaktní adresy, zajištění, příjem a zpracování pošty, telefonní a faxové služby, elektronické správy sídla esmart a krátkodobé pronájmy zasedacích místností. Prostory jsou vybaveny rozvodem počítačové sítě, klimatizací, elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer v součinnosti s 24-hodinovou fyzickou ostrahou. Zvláštností tohoto sídla oproti ostatním SMART Office centrům je kombinace prestižní adresy v centru hlavního města České republiky a pohodlí blízkosti poboček finančního a živnostenského úřadu. To vše za příznivou cenu. Reprezentativní budova Newton House se nachází nedaleko Václavského náměstí. Nedávno byl celý komplex opraven a splňuje všechny požadavky moderního standardu pronájmu. SMART Office Centrum Praha 1, Newton House, je vysoce prestižní adresou, na které sídlí přední firmy v oblasti IT služeb a komunikace, poradenských služeb a finančních služeb. Z geograficko-historického hlediska se tato městská část rozkládá v centru Prahy po levém a pravém břehu Vltavy a je součástí středověkého jádra města. Nemovitosti Prahy 1 jsou zapsány jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické cíle, jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most nebo židovská čtvrť Josefov. Na Malé Straně sídlí parlament a vláda České republiky, zatímco hlavní budovy Univerzity Karlovy najdeme na Starém Městě. Zdejší nemovitosti patří k nejdražším ve městě a zdejší adresy mají vysokou prestiž. Poloha v centru města s sebou nese také vynikající dopravní dostupnost, v docházkové vzdálenosti je hlavní nádraží a stanice metra. Ostatní sídla SMART Office Center: Praha 3, Koněvova 2660/141 Praha 4, Holušická 2221/3 Praha 9, Drahobejlova 27 Praha 10, Počernická 96 Brno, Hybešova 724/38 Brno, Mariánské náměstí 3 Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38 České Budějovice, Pražská 99 Plzeň, Husova 71/1250 Bratislava, Rožňavská 24

15 APOGEO, Koněvova 2660/141, Praha 3, Tel: , Fax:

16

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. červenec, srpen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 22 Daně v Nizozemí 2009 Likvidace obchodních společností Zpracováváte osobní údaje? Musíte se registrovat.

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. leden, únor 2010 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 24 Od Nového roku s novým DPH Novela obchodního zákoníku téma čísla Stanovení diskontní sazby 24 leden, únor 2010

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 23 Výhody a nevýhody plátcovství DPH u živnostníků Zdanění korporací ve Spojených státech amerických téma

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. leden, únor 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 19 Oceňování společností poskytujících služby Společná domácnost z hlediska daně darovací a dědické téma čísla

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. Využití fondů kvalifikovaných investorů pro rozvoj vašeho podnikání

Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. Využití fondů kvalifikovaných investorů pro rozvoj vašeho podnikání květen, červen 2010 apogeonews 26 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. Využití fondů kvalifikovaných investorů pro rozvoj vašeho podnikání Jak ušetřit na dani z příjmů v roce

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

apogeonews 17 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews 17 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. září, říjen 2008 apogeonews 17 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. Slibná perspektiva holdingových společností v ČR Neprodávejte svoji firmu pod cenou téma čísla Účetní a daňový

Více

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013

Řízení rizik. Účetní zpravodaj. Celní novinky. Daňový zpravodaj. ICT zpravodaj. Novinky v oblasti dotací. Deloitte Česká republika listopad 2013 Deloitte Česká republika listopad 2013 Účetní zpravodaj Daňový zpravodaj Řízení rizik ICT zpravodaj Celní novinky Novinky v oblasti dotací České účetnictví, IFRS a US GAAP Přímé a nepřímé daně a ostatní

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Daň z příjmů právnických osob

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva. Diplomová práce. Daň z příjmů právnických osob Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce Daň z příjmů právnických osob Libor Marek 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Veřejná podpora otevřena širšímu okruhu podnikatelů

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Veřejná podpora otevřena širšímu okruhu podnikatelů Vydání Červenec/Srpen 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Malí podnikatelé na Vysočině mají šanci Veřejná podpora přístupna širšímu okruhu podnikatelů Co očekávat od novely živnostenského zákona Jaké údaje

Více

APOGEO NEWS N 28 listopad / prosinec 2010. Apogeo News

APOGEO NEWS N 28 listopad / prosinec 2010. Apogeo News 1 Apogeo News Vážení čtenáři, V posledních dvou měsících se uskutečnily významné změny na naší politické scéně, které jistě svým způsobem zasáhnou do úpravy zákonů. Již v tomto čísle vám přinášíme informaci

Více

apogeonews 18 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews 18 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. listopad, prosinec 2008 apogeonews 18 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. Novela zákona o dani z přidané hodnoty Jádro nejaderných fúzí téma čísla Úpadek, aneb průvodce podnikatelským

Více

apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy

apogeonews 25 Organizační složka podniku zahraniční osoby PPP projekty Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy březen, duben 2010 apogeonews 25 Novinky, trendy a zajimavosti ze světa financního poradenstvi. Zefektivněte investice do účetnictví outsorcing a nové trendy Daňové ráje a jejich přitažlivost pro české

Více

apogeonews 16 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews 16 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. červenec, srpen 2008 apogeonews 16 Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. Obchodní tajemství Kam s kapitálovými zisky? Do Maďarska! Outsourcing účetnictví a mezd téma čísla Osobní

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Návrh daňové optimalizace společnosti provozující výrobny elektrické energie z obnovitelných zdrojů Renewable electricity producer s income

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 12.11.2003

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 12.11.2003 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 12.11.2003 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo News Září 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, dostává se Vám do rukou předposlední číslo APOGEO News, které je malým sumářem uplynulého léta a vyhlídkou do barevného podzimu a mrazivé zimy.

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Červen 2011 Nemovitosti a stavebnictví čelí novým výzvám: Kde hledat příležitosti? Novela zákona o DPH Změny citelně zasáhnou podnikání v nemovitostech Real estate

Více

Litigační novinky. Úvodem. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství.

Litigační novinky. Úvodem. Obsah. Červen 2014. Strategické uvažování Individuální přístup Špičkový právní tým Dlouhodobé partnerství. Největší právnická firma v České republice Obsah Představení praxe 2 Revizní novela insolvenčního zákona z pohledu veřitelů 3 Přechodná ustanovení hmotného a procesního práva v souvislosti s NOZ 7 Notářské

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM

KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM KOMPLEXNÍ PRŮVODCE VAŠÍM PODNIKÁNÍM VÍCE NEŽ PORADENSTVÍ OBSAH O SPOLEČNOSTI 4 ZAČÁTEK PODNIKÁNÍ 7 Konzultace podnikatelského záměru 9 Založení české společnosti 10 Prodej české ready made společnosti

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI JSME SI NAVZÁJEM PODEZŘELÍ...

SVĚT PODLE JANA KRAUSE: VŠICHNI JSME SI NAVZÁJEM PODEZŘELÍ... Praktický průvodce světem podnikání Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji 11 czkomora.cz číslo 11 / ročník 8, listopad 2007 Nový fenomén seniorbyznys! strana 20 Koruna je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Daňové úniky a daňové ráje v Evropě. Tax evasion and tax havens in Europe

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Daňové úniky a daňové ráje v Evropě. Tax evasion and tax havens in Europe ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Daňové úniky a daňové ráje v Evropě Tax evasion and tax havens in Europe Nicola Roštášová Plzeň 2014 Vložený list zadání práce (nečíslujeme,

Více

Daňová reforma od roku 2008

Daňová reforma od roku 2008 1/2008 EDITORIAL Vážení čtenáři! OBSAH Daňová reforma 2008-02-13 Vše, co potřebujete vědět o změnách v daních pro rok 2008. Článek osvědčených lektorů ISÚ Ing. Petra Kouta a Tomáše Líbala. Str. 1 3 Možnosti

Více