apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství."

Transkript

1 březen, duben 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 20 Vydejte se na Maltu! Rozhovor s Kryštofem Krýzlem téma čísla Možnosti řešení úpadku

2 20 březen, duben 2009 téma čísla Možnosti řešení úpadku dlužníka reorganizací a způsoby jejího provedení. Zákon o insolvenčním řízení nabízí nově zavedený institut reorganizace, patřící vedle konkursu k základním způsobům řešení úpadku editorial obsah čísla Vážení čtenáři, stín finanční a hospodářské krize dorazil do České republiky, začíná citlivě doléhat na naši ekonomiku a komplikuje situaci většině firem a podniků. Česká vláda proto schválila balíček opatření na minimalizaci dopadů této krize a ozdravení hospodářství. Rozjíždí se realizace dalších kroků směřujících k motivaci podnikatelské sféry, například formou daňových úlev. Do nového vydání e-magazínu, které právě čtete, jsme proto zařadili celou řadu aktuálních témat a článků, která se současnou krizí a jejími dopady na podnikání bezprostředně souvisí. Naším cílem je usnadnit Vaše rozhodování a řešení problémů, se kterými se v této souvislosti setkáváte. Ať už se jedná o otázky anonymity vlastnictví, optimalizace daní nebo řešení úpadku podniků. Problematika předcházení úpadku a reorganizace podniků je také hlavním tématem našeho čísla. Na závěr našeho magazínu jsme zařadili novinky ze společnosti SMART Office & Companies, s.r.o., která je součástí finanční a investiční skupiny Natland Group. Držím Vám palce a přeji příjemné čtení Marie Malečková Odborné aktuality. Cash Flow / Od dubna již bez mřížky / Vláda schválila protikrizovou novelu zákona o daních z příjmů / Novela zákona o DPH 03 Irsko daně v roce Stručný přehled nejdůležitějších faktů týkajících se daně z příjmů právnických osob. Vydejte se na Maltu! Daňový ráj jako východisko z krize. Právo. Rozhodování jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady Poradna. Reklamní předměty novela zákona o DPH obsahuje i novou definici reklamních a propagačních předmětů. / Novela zákona o DPH novela zákona o DPH přinesla změny ve finančním leasingu. 09 Kryštof Krýzl. Český reprezentant v alpských disciplínách podporovaný skupinou Apogeo zajel na mistrovství světa ve francouzském Val d'isere skvělé výsledky. 10 Počet ready-made společností v ČR rok od roku stoupá. Společnost SMART Companies zpracovala rozsáhlou studii, která mapuje počet prodaných ready-made společností v ČR. 12 Anonymita vlastnictví. Identifikace, neboli znalost vlastníka společnosti, nemusí být vždy pozitivní skutečností, která je prospěšná pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit a projektů Další číslo newsletteru vyjde Představení SMART Office Centrum Praga 1, Newton House. Nové sídlo na prestižní adrese v centru hlavního města nabízí pohodlí blízkosti poboček finančního a živnostenského úřadu. 14

3 odborné aktuality Cash Flow rychle domů Dne 19. února letošního roku vydalo Ministerstvo financí pokyn České daňové správě, aby od 23. února započala vracet nadměrné odpočty DPH ve lhůtě zkrácené o polovinu za předpokladu, že plátce podá přiznání elektronicky a správce daně nebude mít pochybnosti o správnosti údajů uvedených v přiznání. Z původních 30-ti dnů, které měl finanční úřad až doposud na vrácení daně, se lhůta zkrátila na pouhých 15 dnů. Společnost APOGEO Tax regovala na tuto změnu představením nové služby Cash Flow rychle domů, která se soustředí právě na oblast vracení nadměrných odpočtů DPH. Péče o zájmy klientů probíhá na třech úrovních: Předcházení vzniku pochybností ze strany správce daně. Lhůta pro vrácení nadměrného odpočtu DPH tak není uměle prodlužována. Rychlé doručení přiznání správci daně. Zajištění elektronického podání přiznání, podání se zaručeným elektronickým podpisem. Využítí podpory státu v podobě dřívějšího přístupu k hotovostním prostředkům. Služba Cash Flow rychle domů je primárně určena všem klientům, kteří vykazují pravidelně nadměrné odpočty DPH, jako jsou například vývozci a provozovatelé hotelů. Dále klientům, kteří vykazují jednorázově nadměrný odpočet, např. v rámci developerské činnosti, investic do dlouhodobého majetku apod. Ing. Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO Vláda schválila protikrizovou novelu zákona o daních z příjmů Od dubna již bez mřížky? Do 29. dubna letošního roku má Česká republika povinnost implementovat rámcovou směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2007/46/ES, ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, určených pro tato vozidla. Tato směrnice přitom představuje novou definici technických požadavků pro vozy kategorie N1. Dle uvedené směrnice již tyto vozy nebudou muset mít povinně instalovanou mřížku oddělující zavazadlový prostor a prostor pro pasažéry, skla nákladového prostoru nemusí být povinně opatřena tmavou folií. Změna se však netýká starých vozidel, která již byla homologována v kategorii N1 dle stávajících předpisů. Nové vozy, které splní požadavky směrnice, budou muset projít novou homologací. Tajemník Svazu dovozců automobilů Pavel Tunkl uvedl v rozhovoru pro týdeník PROFIT, že ukončení homologace nových vozů se předpokládá nejdříve koncem letošního roku. Ing. Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO Ministerstvo financí ČR předložilo vládě návrh zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jedná se o novelu v rámci Národního protikrizového plánu, schváleného 16. února Vláda návrh zákona v pondělí 2. března 2009 schválila a poslala do Parlamentu. Novela zahrnuje zkrácení doby odpisování nového hmotného majetku zatříděného do skupin 1 a 2, pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června V první odpisové skupině se zkrátí doba odpisování ze 3 let na 12 měsíců. Ve druhé odpisové skupině se zkrátí doby odpisování z 5 let na 24 měsíců, přičemž v prvním roce se odepíše 60 % a v druhém roce 40 %. Zároveň se adekvátně zkrátí doba nájmu při pořízení tohoto majetku formou finančního leasingu. Technické zhodnocení majetku nebude zvyšovat jeho vstupní cenu, ale bude odpisován jako jiný hmotný majetek podle stávající úpravy. Tato změna by měla sloužit jako stimulace poplatníků k nákupu hmotného majetku (např. kancelářské stroje a zařízení, osobní a nákladní vozidla, stroje pro zemědělství, průmysl, zdravotnictví) a oživení investic. Bc. Alena Miklová, APOGEO 03

4 /20 březen, duben 2009 téma čísla Možnosti řešení úpadku dlužníka reorganizací a způsoby jejího provedení Jediným, liberálně-ekonomickým východiskem ze stávající kritické situace podniků, odpovídajícím modelovému typu odvětví sklářského průmyslu, jejichž současné ekonomické problémy primárně netkví v hospodářské krizi, je jejich revitalizace v rámci procesu insolvenčního řízení. text Mgr. Michal Donné, senior konzultant, APOGEO Tax, a.s. Zákon o insolvenčním řízení nabízí nově zavedený institut reorganizace, patřící vedle konkursu k základním způsobům řešení úpadku. Podstata reorganizace úpadku reorganizací. Platnost uvedených tvrzení však nemusí být přijímána všemi věřiteli stejně. Věřitelé totiž netvoří homogenní skupinu a jejich preference možných způsobů řešení úpadku silně závisí na jejich věřitelském postavení. 04 Smyslem reorganizace je zachování ekonomicky životaschopné části úpadcova podniku, bez přerušení jeho provozu a při zajištění postupného uspokojování zjištěných pohledávek věřitelů. Úspěšným výsledkem reorganizace je pokračování existence finančně ozdraveného podniku a splnění všech závazků stanovených reorganizačním plánem. V případě, že současná hodnota budoucích očekávaných výnosů, generovaných revitalizovaným podnikem úpadce, je vyšší než současná hodnota budoucích výnosů ze zpeněžení aktiv úpadce, má z hlediska věřitelů smysl uvažovat o řešení a) Zajištění věřitelé V případě úpadku může být zůstatková hodnota dostatečná k uspokojení nároků zajištěných věřitelů, kteří zaujímají ze zákona přednostní postavení při alokaci výnosů z konkurzu. Je to dáno tím, že jsou uspokojováni z prodeje aktiv, které jsou předmětem jejich zajišťovacích práv. Z jejich hlediska není ekonomicky racionální podstupovat riziko nejistého výnosu z reorganizace. b) Významní obecní (nezajištění) věřitelé Tito mají vedle zaměstnanců úpadce největší zájem na provedení reorganizace, jelikož

5 jsou jejich nároky uspokojovány v konkurzu pravidelně v nejnižší míře a riziko neúspěšné reorganizace je vyváženo potencionálně výrazně vyšším výnosem. c) Ostatní obecní věřitelé Představují obvykle největší masu věřitelů, přičemž výše jejich pohledávek je často nižší než náklady na aktivní účast v insolvenčním řízení. Jejich zájem tedy nebývá projevován, neúčastní se schůze věřitelů a nejsou ani obsazováni do věřitelského výboru. d) Zaměstnanci Uspokojování zaměstnaneckých nároků má sice zákonnou prioritu, avšak přesto patří ke skupině, která má zájem na zachování podniku a tím i podpoře reorganizace. Mimořádně aktivní roli zde zastává management podniku, který se snaží prosadit reorganizaci všemi dostupnými prostředky, což určitým způsobem usnadňuje i insolvenční zákon např. ustanovením o přednostním právu zástupců dlužníka předložit plán reorganizace. e) Společníci Společníci úpadce jsou insolvenčním zákonem považováni za věřitele, přestože jsou jejich nároky prohlášením úpadku dlužníka vyloučeny. Mají však možnost hlasovat o schvalování plánu reorganizace a účastnit se reorganizačního řízení. Mají tedy z povahy věci zájem iniciovat takový způsob reorganizace, který by jim poskytl druhou šanci. Financování podniku úpadce v průběhu reorganizace Další nutnou podmínkou umožňující provedení reorganizace, vedle dohody věřitelů o obsahu reorganizačního plánu a jeho schválení insolvenčním soudem, je zajištění financování provozu podniku, nebo té jeho části, která bude v rámci reorganizace revitalizována. Insolvenční zákon umožňuje úvěrové financování úpadce, jak finančními tak dodavatelskými úvěry a navíc je podřizuje, jak v konkurzu, tak v reorganizaci, zvláštnímu režimu přednosti. Podle 357/1 InsZ jsou pohledávky z úvěrového financování, poskytnutého po povolení reorganizace a k dosažení jejího účelu, pohledávkami za majetkovou podstatou, které se uspokojí před všemi jinými pohledávkami, s výjimkou výdajů a odměny insolvenčního správce. Proces reorganizace Dopady insolvence na dlužníka lze snížit předjednanou reorganizací, na které se dohodne dlužník s významnými věřiteli ještě před zahájením insolvenčního řízení. Tato dohoda musí mít podobu reorganizačního plánu podle 340 InsZ a muže být schválena potřebnými většinami věřitelů i mimo schůzi věřitelů podle 346/2 a 347 InsZ. Dlužník pak předloží schválený plán reorganizace, spolu s návrhem na zahájení insolvenčního řízení soudu. Tím může, za optimálních podmínek, zkrátit dobu mezi zahájením insolvenčního řízení a povolením reorganizace soudem na 15 dnů ( 134 a 148/2 InsZ). Před-insolvenční fáze dohadování mezi dlužníkem a věřiteli může navíc probíhat pod ochranou dlužníkovi majetkové podstaty a podnikání, prostřednictvím tzv. soudního moratoria podle 115 až 127 InsZ. Způsoby provedení reorganizace Nejjednodušším způsobem provedení reorganizace je prosté zachování provozu podniku při postupném uspokojování pohledávek věřitelů z provozních výnosů podniku. Podnik může přitom provozovat jak dlužník, jemuž se obnovují dispoziční práva, tak některý z věřitelů, nebo i třetí osoba pověřená věřiteli. Tento způsob provedení reorganizace předpokládá, vedle již zmíněného zajištění financování provozu, též dohodu mezi věřiteli o změně výše a splatnosti svých pohledávek, v případě úspěšné reorganizace. Tím je míněno prominutí části dluhu úpadce a stanovení splátkového kalendáře pro úhradu zbytku dluhu. Takovou dohodu podporuje zákon o dani z příjmu osvobozením výnosů úpadce, pocházejících z prominuté části dluhu od daně z příjmů. Naopak věřiteli umožňuje odepsat část pohledávky za úpadcem, zaniklé z důvodu prominutí dluhu, do daňově účinných nákladů. Další státní podporou reorganizace je osvobození příjmů úpadce, ve zdaňovacím období, ve kterém byla soudem povolena reorganizace a v období bezprostředně následujícím, od daně z příjmu.tuto základní formu reorganizace je vhodné doplnit buď zpeněžením, pro provoz životaschopné části podniku úpadce, nepotřebného majetku, nebo vypořádáním části dluhů přímým převodem dlužníkových aktiv věřitelům, nebo na nově založenou obchodní společnost, ve které mají věřitelé majetkovou účast. Je samozřejmé, že věřitelé nemusí čekat na úhradu svých pohledávek z provozu podniku, ale mohou mezi tím vyjednávat se zájemci o nákup podniku, případně kapitálový vstup. Tomu může předcházet například dohoda o nájmu podniku, která umožní zájemci o nákup podniku nebo kapitálový vstup snížit rizika spojená s přebíráním provozu podniku. Zvýšení základního kapitálu úpadce, za účelem vstupu nového investora, nebo kapitalizace pohledávek insolvenčních věřitelů, umožňuje též insolvenční zákon. Zvláštností je, že o tomto zvýšení základního kapitálu nerozhoduje valná hromada. Právní skutečností, na jejímž základě dojde ke zvýšení základního kapitálu, je schválený plán reorganizace. Na jeho schvalování se však, v jedné skupině věřitelů, mají možnost podílet též společníci úpadce. Zůstává otevřenou otázkou, zda v návaznosti na judikaturu ESD bude možné ustanovením 353/3 InsZ vyloučit předkupní právo společníků společnosti úpadce na úpis podílů (akcií), které mají být v souladu s plánem reorganizace vydány. Základní reorganizační model lze dále modifikovat provedením právní transformace úpadce prostřednictvím fúze a rozdělení. Praktičtější užití nalezne nejspíše přeměna rozdělením odštěpením, kterou lze transferovat část obchodního jmění úpadce na společnost s účastí věřitelů. Se zbytkem společnosti úpadce pak může být nakládáno dalšími vhodnými způsoby. 05

6 /20 březen, duben 2009 daně Irsko daně v roce 2009 Stručný přehled nejdůležitějších faktů týkajících se daně z příjmů právnických osob. 1. Základ daně Základem daně u rezidentních právnických osob jsou jejich veškeré příjmy, a to jak ze zdrojů v Irské republice, tak i ze zahraničních zdrojů. Příjmy, které tvoří základ daně jsou jak příjmy z podnikání ( trading income ), tak i pasivní příjmy (např. přijaté licenční poplatky) a příjmy z kapitálového majetku (kapitálové zisky capital gains ). Nerezidentní právnické osoby podléhají v Irsku dani z příjmů pouze svými příjmy, které mají zdroj na území Irska. 2. Sazby daně Základní sazba daně z příjmů právnických osob činí 12,5 % u příjmů z podnikání resp. 25 % u některých pasivních příjmů (např. dividendy). 3. Dividendy Dividendy vyplácené mezi irskými daňovými rezidenty nepodléhají dani z příjmů. Dividendy přijaté irským rezidentem ze zahraničí podléhají dani z příjmů. Irsko v této souvislosti ale umožňuje zápočet zahraniční daně. U zdanění dividend se v případě dodržení podmínek stanovených směrnicí 90/435/EHS aplikuje tzv. participation exemption, tzn. osvobození od zdanění. Podmínkou pro uplatnění participation exemption je nepřetržitá držba minimálně 5% podílu po dobu alespoň 12 měsíců. 4. Kapitálové zisky Kapitálové zisky podléhají standardně dani v sazbě 22 %. Při uskutečnění kvalifikovaných transakcí v souladu se směrnicí 90/435/EHS se aplikuje tzv. participation exemption, tzn. osvobození od zdanění. 5. Srážkové daně Dividendy vyplácené rezidentem jiné rezidentní společnosti nepodléhají srážkové dani v Irsku. Dividendy vyplácené daňovým nerezidentům (právnickým nebo fyzickým osobám) nebo rezidentním fyzickým osobám podléhají srážkové dani 20 %. Jsou-li splněny podmínky směrnice 90/435/EHS, aplikuje se participation exemption. Placené úroky podléhají srážkové dani v sazbě 20 %. Jsou-li splněny podmínky směrnice 2003/49/ES, srážková daň se v Irsku nevybírá. Rovněž placené licenční poplatky avšak pouze tzv. patentové licenční poplatky podléhají srážkové dani se sazbou 20 %. Ostatní licenční poplatky srážkové dani nepodléhají. Jsou-li splněny podmínky směrnice 2003/49/ES, srážková daň se v Irsku nevybírá. Zdanění dividend, úroků a licenčních poplatků kromě výše uvedeného rovněž podléhá režimu smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Irskou republikou, které předpokládají použití výhodnější tzn. nižších sazeb srážkové daně u jednotlivých druhů pasivních příjmů. Podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění s ČR (163/1996 Sb.) jsou sazby srážkových daní tyto: dividendy 5 % při držbě alespoň 25% podílů, jinak 15 % úroky 0 % licenční poplatky 5 % Mgr. Michal Sailer, daňový poradce APOGEO Každé dítě je jedinečné s obrovským potenciálem, nadšením pro učení se a právem být respektováno jako osobnost. Soukromá Montessori školka pro děti od 3 do 7 let Rodinné prostředí Individuální přístup ke každému dítěti Maximálně 15 dětí ve třídě Adresa: Antonína Hodného 146, Praha 9 - Běchovice gsm: , 06 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 14. března 2009, 9 15 h.

7 daně Vydejte se na Maltu! Daňový ráj jako východisko z krize Zejména v posledních měsících doléhají na Českou republiku dopady globální krize, která se z krize finanční změnila na krizi hospodářskou. Zajisté se v těchto podmínkách najde velmi mnoho podnikatelských subjektů, které řeší otázku jak ven z této krize, a přitom mají vytvořené zajímavé struktury jako nástroje daňového plánování. A přesto mají často blokované či nevýhodně zdaněné finanční prostředky alokované do struktury. Jako jedno z možných řešení lze ke zvážení předložit možnost přesunutí podnikatelských aktivit (nebo jejich podstatné části) mimo území ČR. Ptáte se proč? Odpovědět lze v podstatě trojjediným způsobem: Protože je to možné a není to nelegální Protože mohu dosáhnout efektivních, zejména daňových úspor Protože mi to pomůže v další expanzi mých podnikatelských aktivit Pokud jsou tyto důvody shledány relevantními, jako velice přitažlivou a z daňového pohledu výhodnou jurisdikcí se jeví Malta. Hovoříme-li o tomto ostrovu ve Středozemním moři s bohatou historií, řešíme především otázku ekonomického přínosu; v této souvislosti máme na mysli především daňový efekt. A právě z tohoto pohledu je Malta jedním z nejvhodnějších řešení. Z pohledu daně z příjmů právnických osob je Malta zajímavá zejména z dále uvedených důvodů: Právnické osoby založené na Maltě jsou bez dalšího považovány za maltské daňové rezidenty a jako takové podléhají na Maltě zdanění všemi příjmy ze zdrojů na Maltě i v zahraničí (a to včetně tzv. příjmů z kapitálového majetku např. příjmů z prodeje účastí v neobchodních společnostech) mají tedy status maltských daňových rezidentů. Právnické osoby založené mimo Maltu jsou obecně považovány za daňové rezidenty jiných států než Malty s výjimkou případů, kdy na Maltě jsou uskutečňovány úkony, které představují tzv. skutečné vedení dané společnosti (např. jednání statutárních orgánů apod.). Nejsou-li tyto společnosti maltskými daňovými rezidenty, podléhají na Maltě zdanění pouze svými příjmy z maltských zdrojů. Malta jako členský stát Evropské unie aplikuje normy komunitárního práva z daňového pohledu se jedná zejména o Směrnice 90/434/EEC, 90/435/EEC a 2003/49/EC, které harmonizují systém zdanění v rámci podnikatelských uskupení společností z jednotlivých členských států. Malta je státem s poměrně rozvinutým systémem smluv o zamezení dvojího zdanění, který umožňuje obchodním partnerům z jednotlivých smluvních států dosáhnout často velmi zajímavých benefitů v daňové oblasti. Ačkoli maltská sazba daně z příjmů dosazuje 35 %, Malta je prakticky jedinou členskou zemí EU, která důsledně aplikuje tzv. imputační a refundační systém daně. Tento systém zjednodušeně znamená, že daň z příjmů uhrazená na úrovni společnosti, je v případě distribuce zisku společnosti započitatelná na úrovni společníků na jejich daňovou povinnost (rozebereme dále). Malta podle svého, stále platného zákona, o daních z příjmů z roku 1949 neuplatňuje srážkovou daň na dividendy, úroky ani licenční poplatky vyplácené daňovým nerezidentům. Maltské právo zná dva typy daňově zvýhodněných společností, tzv. International Trading Company (ITC) a International Holding Company (IHC), kterým poskytuje preferenční daňové zacházení. Proč tedy na Maltu? Malta jako člen EU v zásadě uplatňuje veškeré platné právní normy přijaté v rámci EU spolu s dvoustrannými smlouvami o zamezení dvojího zdanění. V tomto ohledu tedy v praxi neexistuje žádný významnější rozdíl mezi Maltou na jedné straně a jinými členskými zeměmi EU na straně druhé. Co je ale podstatně významnější, je skutečnost, že v důsledku aplikace imputačního a refundačního systému dochází k poskytování daňových úlev i subjektům, které jsou rezidenty i jiných, než členských zemí EU nebo zemí, které nemají s Maltou uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Aplikace zmiňovaného systému funguje totiž jako jednostranné opatření Malty mající za cíl zvýšení daňové atraktivnosti Malty jako jurisdikce pro mezinárodní holdingy. V důsledku daňové imputace a refundace totiž dochází k tomu, že na straně společníků (fyzických i právnických osob) maltských IHC společností může dojít ke vrácení 5/7 6/7 (v některých případech dokonce 100 %) daně zaplacené maltskou společností. Tato možnost pak tedy dává šanci i strukturám, které v rámci mezinárodního daňového plánování využívají zejména offshore jurisdikcí, u nichž nelze počítat s benefity na základě smluv o zamezení dvojího zdanění (snad jen s výjimkou smlouvy mezi Kyperskou republikou a Seychelskou republikou). Mgr. Michal Sailer, daňový poradce APOGEO 07

8 /20 březen, duben 2009 právo Rozhodování jediného společníka (akcionáře) při výkonu působnosti valné hromady 08 Dne 3. října 2007 bylo vydáno rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky, sp. zn. 29 Cdo 1193/2007, které se mimo jiné zabývá otázkou jednání akciové společnosti, která je zároveň jediným společníkem ve společnosti s ručením omezeným, resp. jediným akcionářem v jiné akciové společnosti. Dle výše uvedeného rozhodnutí Nejvyššího soudu, je-li jediným společníkem společnosti s ručením omezeným akciová společnost, činí rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady představenstvo akciové společnosti, tj. rozhoduje představenstvo jako kolektivní orgán, nikoli jeho jednotliví členové. Stejný závěr se uplatní i ve vztahu k jedinému akcionáři akciové společnosti. Dle Nejvyššího soudu je tomu tak proto, že rozhodování v působnosti valné hromady není jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (tedy právním úkonem), a proto je nemohou činit osoby, které jsou oprávněné jednat jménem společnosti v běžných případech (například jednání předsedy představenstva, nebo společně více členy představenstva při uzavírání obchodních smluv, apod.), ale musí je přijmout orgán k tomu oprávněný, tj. členové představenstva společně. Uvedené rozhodnutí má dopad rovněž v rovině zastoupení jediného společníka, resp. akcionáře, při výkonu působnosti valné hromady v dceřiné společnosti na základě plné moci. Rozhodování v působnosti valné Nejvyšší soud České republiky se při své rozhodovací činnosti již několikrát zabýval otázkou, s níž se obchodní společnosti mohou v praxi často setkat, a sice, jakým způsobem má mateřská společnost přijímat rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti. hromady totiž není dle rozhodnutí Nejvyššího soudu jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (tj. právním úkonem), a jako takové tedy nemůže být jednáním k němuž lze zmocnit třetí osobu na základě plné moci dle občanského zákoníku, neboť zmocnění je dle občanského zákoníku možné pouze k právnímu úkonu. V případě, že společnost je jediným společníkem jiné obchodní společnosti, doporučujeme tento postup: Předmětné rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady podepíší všichni členové představenstva. Bude sepsán zápis ze zasedání představenstva, kde představenstvo rozhodne o tom, že má být přijato určité rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady dceřiné společnosti a pověří člena nebo členy představenstva oprávněné jednat jménem mateřské společnosti, k přijetí předmětného rozhodnutí dceřiné společnosti. Ačkoli bylo citované rozhodnutí vydáno již v roce 2007, v praxi soudů jsme zaznamenali jeho aplikaci až v posledním období. Nedodržení výše popsaného postupu může být ze strany příslušného rejstříkového soudu sankcionováno až zamítnutím návrhu na zápis změn, jehož podkladem je rozhodnutí nerespektující uvedená pravidla. Vzhledem k tomu, že soudy zpravidla akceptují výše uvedený postup, kdy je soudu doložen zápis ze zasedání představenstva, jehož obsahem je schválení rozhodnutí týkající se dceřiné společnosti a pověření konkrétního člena představenstva k přijetí takového rozhodnutí, je častější, a dle našeho názoru správný postup soudu, kdy navrhovatele vyzve k doplnění návrhu. Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že i přes to, že výše uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR se zabývá pouze situací, kdy akciová společnost je jediným společníkem/akcionářem obchodní společnosti, z důvodu opatrnosti, a v rámci předcházení hrozícím škodám, doporučujeme postupovat dle výše uvedeného i v případě, kdy akciová společnost není jediným společníkem/akcionářem obchodní společnosti, neboť výklad Nejvyššího soudu ČR, tj. že rozhodování v působnosti valné hromady není jednáním společnosti ve vztahu ke třetím osobám (tedy právním úkonem), a proto je nemohou činit osoby, které jsou oprávněné jednat jménem společnosti v běžných případech, by mohl být analogicky aplikován rejstříkovým soudem i na tento případ. Mgr. Petra Šimková, AK Šimková & Heryán

9 poradna Reklamní předměty zákon o DPH a zákon o daních z příjmů Novela zákona o DPH, která je účinná od 1. ledna 2009, obsahuje i novou definici reklamních a propagačních předmětů. Do konce loňského roku musely být reklamní předměty opatřeny označením obchodní firmy, nebo ochranné známky či názvem propagovaného zboží nebo služby a zároveň nesměly být, kromě tichého vína, předmětem spotřební daně. Novela zákona tyto podmínky zcela vypouští. Od ledna letošního roku je tedy možné poskytnout obchodním partnerům či zákazníkům předmět v pořizovací hodnotě do 500 Kč bez označení příslušným logem či názvem firmy, aniž by toto poskytnutí bylo považováno za dodání zboží. V takovém případě se ale dostáváme do rozporu se zákonem o daních z příjmů, který uznává za daňové výdaje pouze dary opatřené výše zmíněnými atributy a navíc se nesmí jednat, kromě tichého vína, o předměty podléhající zdanění spotřebními daněmi. Vrátíme-li se zpět k zákonu o dani z přidané hodnoty, zjistíme, že nelze-li uznat výdaj na reprezentaci, tj. i výdaj v podobě daru, za daňově uznatelný náklad, nemůžeme v takovém případě uplatnit ani odpočet daně na vstupu. Poskytne-li tedy obchodní společnost, plátce DPH, svému klientovi propagační předmět, jehož pořizovací cena není vyšší než 500 Kč, například sadu psacích potřeb, a tento předmět neopatří logem či svým názvem, nebude se jednat z hlediska zákona o DPH o dodání zboží, tj. společnost nebude účtovat na výstupu DPH v příslušné sazbě, ale zároveň si tato společnost nebude moci nárokovat DPH na vstupu u přijatých plnění, která souvisela s tímto darem, tj. nebude si moci uplatnit DPH, které obchodní společnosti účtoval dodavatel psacích potřeb, navíc si obchodní společnost nebude moci uplatnit tento výdaj jako daňově uznatelný náklad z hlediska daně z příjmů. Obdobně budeme postupovat i u obchodních vzorků, jejichž poskytnutí z hlediska daně z přidané hodnoty opět nepředstavuje dodání zboží, pokud vzorky souvisí nebo jsou předmětem ekonomické činnosti podnikatele. V tomto případě ovšem není jejich hodnota nijak omezena. Neopatřímeli obchodní vzorek příslušnými logy či názvy, nebo bude-li vzorek předmětem spotřební daně, nebude možné uplatnit DPH na vstupu u těchto plnění a zároveň náklady na jejich pořízení neuplatníme jako daňové. Ačkoliv novelou zákona o DPH došlo k jistému oproštění od striktně vymezených pravidel reklamních předmětů, stalo se tak, jak již bývá v naší legislativě nechtěným zvykem, jen zčásti. Tím, že zákonodárce nevypustil ze zákona o DPH příslušnou vazbu na zákon o daních z příjmů, značně omezil využití novelizovaného znění předpisu. Tím, že zákonodárce nevypustil ze zákona o DPH příslušnou vazbu na zákon o daních z příjmů, značně omezil využití novelizovaného znění předpisu. Novela zákona o DPH finanční pronájem Novela zákona o DPH, který nabyla účinnosti přinesla změny i v oblasti DPH finančního leasingu. Nejvýznamější změnou je vypuštění pojmu finanční leasing ze zákona. Ten byl nahrazen obecným pojmem pronájem. Dle zákona o DPH proto musíme rozlišovat mezi pronájmem službou a pronájmem dodáním zboží. Přičemž vždy vycházíme z ustanovení uvedeného ve smlouvě. Jestliže je ve smlouvě uvedena povinnost odkupu předmětu pronájmu po jeho ukončení, jedná se o nám známý finanční pronájem, i když zákon o DPH, jak již bylo uvedeno, tento termín nepoužívá. Dle novely tedy považujeme převod práva užívat předmět smlouvy za dodání zboží. Z toho vyplývá i povinnost přiznat a odvést daň z celé částky pronájmu již na počátku smluvního vztahu, a to jednorázově. V opačném případě platí, že pokud není ve smlouvě uvedena povinnost, ale například pouze právo odkupu předmětu pronájmu, jedná se o poskytnutí služby. V případě pronájmu osobního vozu potom není podle stávající úpravy možné uplatnit odpočet DPH na vstupu. Tato ustanovení se netýkají finančního pronájmu v případě, že byla smlouva uzavřena do konce loňského roku a zároveň byl předmět pronájmu předán jeho uživateli v této lhůtě, pak postupujeme dle znění předchozího zákona, jehož účinnost skončila 31. prosince Na závěr je nutné upozornit, že uvedené definice finančního a operativního pronájmu je možné použít pouze v případě aplikace daně z přidané hodnoty nikoliv již daně z příjmů. Ing. Jaroslava Hanková 09

10 /20 březen, duben 2009 rozhovor Rozhovor s Kryštofem Krýzlem Kryštof Krýzl, lyžař podporovaný skupinou APOGEO, prožívá úspěšnou sezónu. Český reprezentant v alpských disciplínách na mistrovství světa ve francouzském Val d'isere zajel skvělé výsledky. Po 11. místě v superkombinaci, 26. v super-g a 22. příčce v obřím slalomu, si v závěrečném slalomu dojel pro krásné 8. místo. Dvaadvacetiletý Kryštof Krýzl se tak zařadil do nejužší špičky českých lyžařů, kteří se úspěšně prosadili ve světové třídě. Z mistrovství světa ve Val d Isere si přivážíte skvělé osmé místo ve slalomu. Celkem jste v letošní sezóně bodoval pětkrát ve Světovém poháru. Kterého úspěchu si nejvíce vážíte? Všechny tyto výsledky jsou pro mě hrozně důležité. Nejvíce si asi cením 13. místa ve slalomu ze Světového poháru ve Schladmingu a samozřejmě 8. místa z Mistrovství světa. 9. místo z prosincové superkombinace Světového poháru bylo taky prima, byl jsem poprvé v životě v první desítce a tudíž poprvé na pódiu. Na MS jste se nejlépe umístil ve slalomu. Jak sám hodnotíte Vaše možnosti v dalších disciplínách a kde vidíte největší potenciál do budoucna? Snažím se neustále zlepšovat ve všech disciplínách, nejblíže mám asi ke slalomu a obřímu slalomu, ale v budoucnu bych chtěl dosáhnout také nějakých úspěchů v rychlostních disciplínách. Zde je to o postupném poznávání sjezdovek a získávání zkušeností. Ve Val d Isere se letos na Mistrovství světa jel sjezd na sjezdovce, kde se závodilo naposledy při olympiádě v Albertvil. Kromě Marco Buechela, jediného pamětníka ze startovního pole, nikdo jiný sjezdovku neznal. Podmínky byly proto pro všechny stejné a hned jsem jel sjezd v superkombinaci lépe. Na jaké další sportovní akce se chytáte ještě v letošní sezóně? Uvidíme Vás na APOGEO MM ČR ve Špindlerově Mlýně? Nyní je pro mě prioritou Světový pohár ve Slovinsku, pak se chystáme na finále Evropského poháru do Švýcarska a pokračujeme sérií národních mistrovství, kterou uzavírá APOGEO MM ČR ve Špindlerově Mlýně. Takže určitě přijedu a moc se do Špindlerova Mlýna těším. Říká se, že každý sportovec má svůj vzor. Platí to i o Vás? Já se snažím poučit od všech závodníků ve Světovém poháru, dalo by se tedy říci, že takových vzorů mám víc. Jinak v mládí jsem samozřejmě takové příklady měl. Když mi bylo 6, mým velkým vzorem byl Alberto Tomba, po kterém jsem pojmenoval své první morče. Jaké jsou vaše osobní cíle do budoucna? Být zdravý, úspěšný a snad i šťastný v tom co dělám a samozřejmě v budoucnu mít zdravou a super rodinu. Nedávno jsem odmaturoval, do OH 2010 ve Vancouveru se chci věnovat jen lyžování, v budoucnu pak chci pokračovat ve studiu. Prozraďte nám něco o sobě. Z médií víme, že jste skvělý lyžař, ale zbývá Vám čas se věnovat i něčemu jinému? Mám rád filmy, hudbu a samozřejmě sporty všeho druhu. V poslední době jsem začal zkoušet golf. Vloni jsem měl možnost se zúčastnit dvou turnajů Natland Golf Tour a byl to pro mne ohromný zážitek. Doufám, že si letos také pár turnajů zahraji. Kryštof Krýzl se narodil 12. října 1986 v Praze, kde ve dvou letech sjel i svůj první svah. Od 4 let začal trénovat ve Špindlerově Mlýně pod vedením svých rodičů a Bohumíra Zemana, historicky nejlepšího českého sjezdaře. Dnes je naším reprezentantem v alpských disciplínách. 10

11 GENERÁLNÍ PARTNER PARTNEŘI MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ALPSKÝCH DISCIPLINÁCH 2009 A ŠPINDL SKI TOUR 2009 MEDIÁLNÍ PARTNEŘI YMEMORIÁL JAROSLAVA DRÁPEL 11

12 /20 březen, duben 2009 zakládání společností Počet ready-made společností v ČR rok od roku stoupá 12 V prvních sledovaných letech se počty prodaných ready-made společností pohybovaly v řádu desítek a na trhu je nabízel jediný profesionální prodejce. Již v roce 2003 však začínají prodeje stoupat, mimo jiné díky vstupu nových společností, které se prodejem readymade firem zabývaly. V letech 2004 až 2006 je hlavním motorem odvětví vzrůstající informovanost veřejnosti o možnosti koupě předzaložené společnosti i rostoucí konkurence, která nutí prodejce ready-made k rozšiřování skladů a sídel nabízených společností. V tomto období již bylo na českém trhu prodáno přes 2500 ready-made společností, přičemž službu využívaly především advokátní kanceláře, investiční a developerské společnosti. Zájem již pomalu projevuje i širší podnikatelská veřejnost. V roce 2007 došlo k razantnímu nárůstu prodejů v důsledku očekávání daňové reformy (zejména v oblasti daně z příjmů fyzických osob) a předvídání důsledků této reformy pro fyzické osoby. Došlo k explozivní akceleraci celého odvětví, do kterého vstoupila celá řada podnikatelských subjektů, jež se do té doby věnovaly zakládání a prodeji společností pouze okrajově. V roce 2007 bylo prodáno na 2000 ready-made společností. Při porovnání údajů ČEKIA o počtu celkem zapsaných s. r. o. a a. s. v roce 2007 byl podíl ready-made společností na celkovém počtu zapsaných společností 11 %. V roce 2008 přicházejí na trh noví prodejci ready-made společností a klesají prodeje akciových společností. Hlavním důvodem trendu poklesu odbytu akciových forem bylo prodloužení tzv. časového testu pro osvobození od daně z příjmů z prodeje akcií z šesti měsíců na pět let. Vzrůstající konkurence na trhu s ready-made společnostmi vedla Společnost SMART Companies zpracovala rozsáhlou studii, která mapuje počet prodaných ready-made společností v České republice od roku V letech bylo prodáno celkem 7800 ready-made společností. Studie vychází z oficiálních dat rejstříkových soudů České republiky. k rozšiřování služeb, které mají přímý vliv na komfort klientů (nominální servis poskytnutí členů statutárních orgánů, virtuální kanceláře poskytnutí sídla společností včetně kompletního administrativní podpory atd.). V roce 2008 bylo prodáno 2600 readymade společností. Značnou část klientely již tvoří (kromě tradičních odběratelů) i široká podnikatelská veřejnost jako např. osoby zahajující podnikání či podnikatelé fungující dosud jako OSVČ a transformující se na kapitálovou společnost, zejména na s. r. o. O ready-made společnosti bude zájem do té doby, dokud nebude založení firmy otázkou několika minut. Navíc bude vždy existovat klientela, která má zájem šetřit čas a peníze nákupem ready-made společnosti, protože jí to umožní se plně soustředit na jádro businessu a nikoli na administrativu a byrokracii, dalším podstatným faktem je to, že ready-made je již existující (zapsaná) společnost v obchodním rejstříku a je ji tedy možno okamžitě použít pro transakce, které jsou již v běhu. SMART Office & Companies Prodej ready-made společností v České republice

13 informace Anonymita vlastnictví Ve smyslu vlastnictví podílů ve společnostech lze anonymitu vlastnictví stručně definovat jako možnost ochrany soukromí vlastníků podílů, přičemž zůstává nad těmito podíly zachována kontrola. Důvodů, které vedou podnikatele k maximalizaci anonymity vlastnictví je celá řa- Identifikace, neboli znalost vlastníka společnosti, nemusí být vždy pozitivní skutečností, která je prospěšná pro rozvoj dalších podnikatelských aktivit a projektů. Proto je dnes běžnou součástí podnikatelského života snaha o maximální zajištění tzv. anonymity vlastnictví. Co vlastně znamená tento v poslední době rozšířený pojem? da. Často je takovému úmyslu a priori zcela mylně přisuzována snaha o nezákonnou činnost, podvody a obdobná nekalá jednání. Obvyklé důvody jsou však jiné a zcela prozaické. Například jde o snahu o zajištění anonymity v případě, že identifikace vlastníka by způsobila nepřiměřené ohrožení a tlaky na jeho osobu či osoby blízké (rodina atd.). V České republice obecně není pro anonymitu vlastnictví, a tedy ochranu soukromí vlastníků, nikterak příznivé prostřední. V nejběžněji využívaných právních formách jako je společnost s ručením omezeným, akciová společnost (ale i SE evropská společnost), je dohledání a identifikace vlastníka poměrně jednoduchou záležitostí. V případě společnosti s ručením omezeným se vlastníci (společníci) vždy zapisují do obchodního rejstříku. Jako řešení ochrany soukromí vůbec nepřichází v úvahu využití dosazené fyzické osoby, jelikož dochází k naprosté ztrátě kontroly nad společností. Řešením není ani další česká společnost jako vlastník, byť zde je zachována kontrola nad cílovou společností, jelikož je třeba řešit totožný problém u této společnosti. Nijak vysoký stupeň anonymity nelze dosáhnout ani u akciové společnosti, byť dojde k emisi akcií na majitele. Navíc, máli společnost jediného akcionáře, tento se zapisuje do obchodního rejstříku. Je-li akcionářů více, z obchodního rejstříku je sice nelze identifikovat, nicméně ve sbírce listin jsou veřejně dostupné zápisy z valných hromad akciové společnosti a samo svolání valné hromady v případě akcií na majitele je nákladné a zdlouhavé (30 dní předem v obchodním věstníku a celostátně distribuovaném periodiku). Nástrojem, který zajistí vysoký stupeň anonymity vlastnictví, a tedy i ochranu soukromí, je využití zahraničních společností, resp. zapojení takovéto společnosti do vlastnických struktur. Při volbě případné zahraniční společnosti je nutné mimo jiné zohlednit náklady na její správu a image příslušné jurisdikce. Obecně platí, čím vyšší anonymita, tím horší image, ale oproti tomu příznivé náklady na provoz. To je příklad typických offshore společností (Britské Panenské ostrovy, Seychelly, Panama, Nevis atp.), které zajišťují maximální anonymitu, ale vnímání takovéto lokality může být méně příznivé ze strany veřejnosti. Lepší image naopak nabízejí lokality jako USA, Nizozemí či Kypr, kde lze kombinací s klasickou offshore společností zajistit ideální formu ochrany soukromí vlastníka. V těchto jurisdikcích je však příznivější image kompenzována jednak nižší mírou anonymity (lze ji však snadno maximalizovat právě zmíněnou kombinací s klasickou offshore společností) a vyššími náklady na provoz. Naopak pozitivem je rovněž možnost využití lokality pro sídlo mateřské společnosti holdingové struktury (Kypr, Nizozemí) a vhodné podmínky pro řízení daňové zátěže kapitálových příjmů z prodeje podílů a přijatých dividend. SMART Office & Companies 13

14 /20 březen, duben 2009 informace SMART Office Centrum Praha 1, Newton House Politických vězňů 912/10, Praha 1 14 SMART Office Centrum Praha 1 bylo zařazeno do portfolia sídel během expanze SMART Office v roce Toto sídlo nabízí za příznivou cenu prestižní adresu v centru hlavního města České republiky, pohodlí blízkosti poboček finančního a živnostenského úřadu. Newton House doplňuje seznam prestižních adres v 11 největších městech České republiky a na Slovensku. Je ideální volbou pro podnikatele, kteří hledají prvotřídní lokalitu. SMART Office Centrum Praha 1 poskytuje kompletní rozsah služeb, na které jsou klienti SMART Office zvyklí, a které mohou očekávat i ve všech ostatních sídlech zřízení sídla a/nebo kontaktní adresy, zajištění, příjem a zpracování pošty, telefonní a faxové služby, elektronické správy sídla esmart a krátkodobé pronájmy zasedacích místností. Prostory jsou vybaveny rozvodem počítačové sítě, klimatizací, elektronickým zabezpečovacím systémem včetně kamer v součinnosti s 24-hodinovou fyzickou ostrahou. Zvláštností tohoto sídla oproti ostatním SMART Office centrům je kombinace prestižní adresy v centru hlavního města České republiky a pohodlí blízkosti poboček finančního a živnostenského úřadu. To vše za příznivou cenu. Reprezentativní budova Newton House se nachází nedaleko Václavského náměstí. Nedávno byl celý komplex opraven a splňuje všechny požadavky moderního standardu pronájmu. SMART Office Centrum Praha 1, Newton House, je vysoce prestižní adresou, na které sídlí přední firmy v oblasti IT služeb a komunikace, poradenských služeb a finančních služeb. Z geograficko-historického hlediska se tato městská část rozkládá v centru Prahy po levém a pravém břehu Vltavy a je součástí středověkého jádra města. Nemovitosti Prahy 1 jsou zapsány jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné pražské turistické cíle, jako Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most nebo židovská čtvrť Josefov. Na Malé Straně sídlí parlament a vláda České republiky, zatímco hlavní budovy Univerzity Karlovy najdeme na Starém Městě. Zdejší nemovitosti patří k nejdražším ve městě a zdejší adresy mají vysokou prestiž. Poloha v centru města s sebou nese také vynikající dopravní dostupnost, v docházkové vzdálenosti je hlavní nádraží a stanice metra. Ostatní sídla SMART Office Center: Praha 3, Koněvova 2660/141 Praha 4, Holušická 2221/3 Praha 9, Drahobejlova 27 Praha 10, Počernická 96 Brno, Hybešova 724/38 Brno, Mariánské náměstí 3 Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38 České Budějovice, Pražská 99 Plzeň, Husova 71/1250 Bratislava, Rožňavská 24

15 APOGEO, Koněvova 2660/141, Praha 3, Tel: , Fax:

16

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Developer v úpadku. Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Developer v úpadku Korporátní - aktuální profil pohled Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Právnická firma roku 2010 v kategoriích: - Největší právnická firma v ČR - Telekomunikace a média Klienty

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.1.2014 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. PODNIKÁNÍ V TUZEMSKU 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář

INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ. Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát. PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ Mgr. Radka NEKOLOVÁ, advokát Mgr. Stanislav BEDNÁŘ, advokát PETERKA PARTNERS v.o.s advokátní kancelář Svaz průmyslu a dopravy ČR 10. února 2009 www.peterkapartners.com Co byste jako

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008

Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 listopad 2007 Infoservis Nový insolvenční zákon účinný od 1. ledna 2008 Od 1.1.2008 vstoupí v účinnost nový zákon, který upravuje problematiku úpadkového práva a to zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (záruky za úvěry pro malé podnikatele) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory: Českomoravská záruční

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21

OBSAH. Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 OBSAH Použité zkratky... 17 Předmluva... 21 1 Metodologie výkladu... 27 1.1 Úvod... 28 1.2 Ekonomický pohled na lidské chování a jeho předpoklady... 29 1.2.1 Racionální maximalizace užitku I jeden (poměrně)

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

Analýza restrukturalizací podniků v ČR

Analýza restrukturalizací podniků v ČR Mezinárodní vědecká konference ČNB, 22. května 2012 Analýza restrukturalizací podniků v ČR Nela Seidlová Tomáš Šťastný Výzkum byl proveden v rámci předmětu Manažerské finance (3PE561) na Vysoké škole ekonomické

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013

Finanční právo. 4. seminář 15. listopadu 2013 Finanční právo 4. seminář 15. listopadu 2013 Daně z příjmů Daň z příjmů fyzických osob doplnění. Daň z příjmů právnických osob a společná ustanovení Příklad pro vyplnění daňového přiznání O příjmech pana

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY

CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY CENÍK MERIGLOBE ADVISORY HOUSE PRAHA PRO KLIENTY od 1.7.2013 ceny jsou uvedeny bez DPH 1. ZAČÍNÁM PODNIKAT 1.1. Konzultace podnikatelského záměru První hodina konzultace podnikatelského záměru v ČR Každá

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010)

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (zvýhodněné záruky za úvěry) (ve znění platném od 11. srpna 2010) Navrhovatel programu: Ministerstvo průmyslu a obchodu (www.mpo.cz) Poskytovatel podpory:

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ!

Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Fleet Management 2010 KDY OPTIMALIZOVAT FM? KDY, KDYŽ NE TEĎ! Jak se vyhnout finančním rizikům při řízení fleetů? Marek Romancov Jana Vlčková 28. dubna 2010 Správa vozového parku Jednotná image společnosti

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák

Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona. JUDr. Dušan Dvořák Nová pravidla správy a zpeněžení předmětu zajištění po revizní novele insolvenčního zákona JUDr. Dušan Dvořák Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům Kongresový sál ČNB - 20.5.2014 Revizní novela

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu

Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Vybraná ustanovení daňových zákonů u elektronického obchodu Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář 25. 11. 2010 1 Obsah I. Daň z příjmů II. DPH 2 I. Daň z

Více