Souhrnná teritoriální informace Dominika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Dominika"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Caracasu (Venezuela) ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ /COMMONWEALTH OF DOMINICA/ 1.2. Rozloha 754 km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 85 tisíc obyvatel (2009) Hustota: 95 obyvatel/km 2 Městská populace: 73 % (2009) Pracovní síla: (2009), 40 % v zemědělství, 28 % ve službách, 32 % v průmyslu Vzdělanost: povinná školní docházka do 12ti let, 96% vzdělanost u mužů, 95% u žen 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1 % dětská úmrtnost: méně než 5/1 000 živě narozených délka života: muži 72 let, ženy 77 let 0 14 let 38 % let 47 % 60 let a víc 15 % nemocniční lůžka na obyv.: 4,2 přístup ke zdrojům pitné vody: 100 % městské populace 2/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3 90 % venkovské populace 1.5. Národnostní složení převážně afrického původu a zbytky původních obyvatel Arawaků 1.6. Náboženské složení římskokatolické 77 % protestanti 15 % metodisté 5 % 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky angličtina, rozšířena i francouzská patois 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města administrativní rozdělení: 10 hrabství hlavní město: Roseau obyvatel další města: Portsmouth, Marigot, Mahaut, Atkinson, Grand Bay přístavy: Roseau, Portsmouth, Berekua, Marigot 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Hlavní svátky: 1. ledna Nový rok 1. května Svátek práce 2. července Den Caricomu 1. pondělí v srpnu Bankovní svátek listopadu státní svátek Den nezávislosti prosince Vánoční svátky 3/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4 Proměnlivé svátky: karneval 2 dny, Velký pátek, Velikonoční pondělí, Svatodušní pondělí Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Jako i v ostatních zemích Karibiku není dochvilnost silnou stránkou místních obchodních kruhů. Obvyklé je zpoždění do 30. minut. Před zahájením konkrétního obchodního jednání se očekává výměna zdvořilostních frází a obecných aktuálních informací o dění na ostrově a jeho postavení v Karibské oblasti. Je obvyklé vyjádřit zájem o firmu partnera, jeho rodinu, záliby apod Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Návštěvníci teritoria si platí zdravotní péči a služby, proto se doporučuje, aby zahraniční cestovatelé byli vybaveni mezinárodním lékařským pojištěním. Očkování: Vyžaduje se očkovací certifikát proti žluté zimnici u cestujících nad 1 rok věku, kteří přijíždějí z infikovaných oblastí. Ve venkovských oblastech je riziko tyfu a obrny Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Na zahraniční cesty, emigraci nebo repatriaci nejsou žádná omezení. Míra migrace činí asi 25 osob na obyvatel. Počet migrantů žijících na Dominice se odhaduje na 5 % z celkového počtu obyvatel. Pro cesty na Dominiku se vyžaduje platný pas nejméně 6 měsíců. Na cestu českých státních příslušníků do 21 dní jejich pobytu se nevyžaduje vízum, ale cestovatelé musí mít zpáteční letenku nebo lodní lístek. Při pobytu delším než 21 dnů se musí návštěvníci Dominiky obrátit na Immigration Department Police Headquarters v Roseau se žádostí o vízum a legalizaci pobytu. Návštěvníci Dominiky by měli být informováni o možnostech globálních rizik, vyplývajících z náhodných mezinárodních teroristických útoků proti civilním cílům, zejména v místech hojně navštěvovaných turisty. Mohou být zaznamenány i případy krádeží a běžné pouliční kriminality. Bezpečnostní situace se může rychle měnit, proto se doporučuje konzultovat situaci před cestou na: British Foreign and Commonwealth Office telefon: , webové stránky: fco.gov.uk US Department of State webové stránky: travel.state.gov./travel Období uragánů postihuje Dominiku obvykle od června do listopadu Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi Viz předchozí bod /24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do ). Adresa: EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Country Club de Caracas Apartado Caracas 1060-A Venezuela telefon: , fax: pro obchodní záležitosti Působnost ZÚ Caracas: Venezuela, Guyana, Surinam, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada,, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago Honorární konzulát ČR v Dominice není. Na Dominice není žádný rezidentní ZÚ některého z členských států EU Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrově své zastoupení ani kontaktní kancelář Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) Ambulance, hasiči, policie: 999 Předvolba pro mezinárodní volání: Telefonní kód země: Internetové informační zdroje Ministerstvo obchodu, práce a bydlení Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Ministerstvo obchodu a práce (práce) Ministerstvo komunikací Ministerstvo vzdělání (školství) Ministerstvo vzdělání (sport) Ministerstvo zahraničních věcí (obchod) Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo turistiky Ministerstvo pro rozvoj komunit 5/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6 Central Statistical Office Ministerstvo spravedlnosti Hotelová a turistická asociace Adresy významných institucí EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK AGENCY Roseau telefon: fax: NATIONAL BANK OF DOMINICA P.O.Box , Hillsborough Street Roseau telefon: , 2, 3, 4 nebo fax: CHAMBER OF COMMERCE DOMINICA Association of Industry and Commerce P.O.Box , Bath Road Roseau telefon: fax: DOMINICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION P.O.Box , Castle Street Roseau telefon: fax: /24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému Státní zřízení: Parlamentní liberální demokracie, republika v rámci Commonwealthu, nezávislost vyhlášena Ústava: listopad 1978 Moc ve státě: Výkonná prezident (hlava státu), premiér (předseda vlády), kabinet Legislativní jednokomorová sněmovna House of Assembly Soudní magistrátní a správní soudy, Nejvyšší východokaribský soud (Nejvyšší soud a Apelační soud), Státní rada, 10 farností Politické strany: centristická Dominica Freedom Party (DFP), levostředová koalice Labour Party of Dominica (LPD před r DLP), levostředová Dominica United Workers Party (DUWP) Ozbrojené síly rozpuštěny v r. 1981, policejní síly cca 300 příslušníků Hlava státu (jméno, kompetence) Prezident: Nicholas Liverpool (od r. 2003) 2.3. Složení vlády Premiér a ministr financí, ekonomického plánování, karibských záležitostí a národní bezpečnosti Roosevelt Skerrit Ministr veřejných prací a veřejných služeb Ambrose George Ministr zemědělství a životního prostředí Collin McIntyre Ministr pro rozvoj komunit, diskriminačních záležitostí a informací Mathew Walters Ministr vzdělání, rozvoje lidských zdrojů, sportu a mládeže Vince Henderson Ministr zahraničních věcí, obchodu, práce a veřejných služeb Charles Savarin Ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení John Fabien Ministr bydlení, půdy, telekomunikací, energetiky a přístavů Reginald Austrie Ministr spravedlnosti, prvních věcí, práce a imigrace Ian Douglas Ministr turistiky, průmyslu a vztahů soukromého sektoru Yvor Nassief 7/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních ACP, ACCT, COMMONWEALTH, CARICOM, CDB, ECLAC, FAO, G-77, IBRD, ICFTU, ICRM, INTERPOL, IDA, IFC, IFAD, ILO, IMO, IMF, IOC, ISO (abonent), ITU, NAM, LORCS, OAS, OECS, OPANAL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WHO, WIPO, WMO a WTrO 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách PETROCARIBE, CARICOM, OECS, AECM (Association of Eastern Carribean Manufacturers), DNCW (Dominica National Council of Women), YWCA 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. ČR nemá se Společenstvím uzavřené žádné bilaterální smlouvy. 8/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje Dominická ekonomika rostla v letech 2005 až 2009 mezi 1,5 až 3,5%, s výjimkou r. 2009, kdy zaznamenala pokles o 0,3 %. Po letech finanční krize se podařilo stabilizovat zadluženost a fiskální schodek reformními opatřeními s pomocí mezinárodních finančních institucí (IFIs). Ekonomický růst je přisuzován výnosům z turistiky, stavebnictví, offshore finančních služeb a exportu banánového průmyslu. IMF nedávno pochválil dominickou vládu za úspěšné makroekonomické reformy a dále zdůraznil zbývající úkoly, včetně dalšího snižování veřejného dluhu, větší regulace finančního sektoru a diverzifikace trhu. V dominické ekonomice převládá pěstování banánů a dalších zemědělských plodin a přes 40 % pracovní síly je zaměstnáno v zemědělství. Tento sektor je však vysoce citlivý na klimatické podmínky a externí jevy ovlivňující komoditní ceny. V odpovědi na snižování obchodních preferencí u banánů v EU dominická vláda diverzifikovala zemědělský sektor exportem menšího množství citrusového ovoce a zeleniny a zvýšením vývozu kávy, pačuli, aloe vera, řezaných květin a exotického ovoce, jako např. manga, guave a papaji. má úspěch ve zvyšování exportu průmyslové výroby, hlavně mýdla. Významné je zapojení Dominiky do off shore trhu finančních služeb. je převážně vulkanický ostrov a má málo pláží, proto se turistika rozvíjí pomaleji než na sousedních ostrovech. Přesto je však atraktivním místem pro ekoturistiku má hory, deštný prales, sladkovodní jezera, horké sopečné jezero, teplé minerální prameny, vodopády a místa pro potápění. Je zastávkou turistických výletních parníků po Karibiku a výnos z nich přispívá k výstavbě nových doků a přístaviště v hlavním městě a podílí se významnou měrou na příjmech do státního rozpočtu. Dominickou měnou je východokaribský dolar (ECS), regionální měna pro členy Východokaribské měnové unie (ECCU). ECS emituje Východokaribská centrální banka se sídlem na St. Kitts, která řídí měnovou politiku a reguluje a dohlíží na aktivity komerčních bank v členských zemích. Směnný kurz je touto bankou pevně vázán na ECS 2,7/1 USD. Stejně, jako u jejích východokaribských sousedů, je prioritou Dominiky v zahraničních vztazích její ekonomický rozvoj. Země má své diplomatické zastoupení ve Washingtonu, New Yorku, Londýně a Bruselu a společně s ostatními OECS také v Kanadě. V zemi jsou rezidentní jen ZÚ Číny (ČLR), Kuby a Venezuely. je členem Caribbean Development Bank (CDB) a Britského Commonwealthu. Stala se členem OSN a Mezinárodního měnového fondu (IMF) v r. 1978, a dále Světové banky a Organizace amerických států (OAS) v r Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) HDP v mld. USD v běžných cenách a v % růstu Rok HDP (mil. USD) 757,1 754,8 765,4 Přírůstek HDP (%) 3,2 0,3 1,4 HDP/ob Podíl na tvorbě HDP dle sektorů: služby 50 %, zemědělství 20 %, průmyslová výroba 30 % (2010) 9/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10 Nezaměstnanost: 23 % (2010) Inflace: 2007: 2,7 % 2008: 1,7 % 2009: 0,1 % Přírodní zdroje: dřevo, vodní zdroje, měď, vápence, pemza 4.3. Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Podíl na tvorbě HDP činí menší část ekonomické ektivity: asi 30 %, jde o zpracování zemědělských plodin, výroba mýdla aj. produktů na bázi kokosů, oděvní průmysl, výroba nábytku, kožedělných výrobků a keramiky. Na Dominice je pouze lehký průmysl, vázaný na zpracování zemědělských produktů. Průmyslové závody představují zařízení na zpracování kokosových ořechů na olej a kopru pro export. Celkem 4 linky na zpracování citrusů a ostatního citrusového ovoce, 2 linky na plnění nápojů do lahví, 2 průmyslové destilérie, 4 malé závody na výrobu oděvů a 4 malé továrny na nábytek představují průmyslový potenciál Dominiky. Domácí průmysl dále vyrábí některé drobné kožedělné výrobky, keramiku a výrobky ze slámy. Sektor průmyslové výroby expandoval jen mírně, a to v oborech montáže elektroniky, výrobě rumu, svíček a barev a laků. Odvětví hornictví na Dominice hraje zanedbatelnou roli v národní ekonomice, nejvíce se těží pemza na export a dále hlína, vápenec, vulkanický popel, písek a štěrk, zejména pro stavebnictví Stavebnictví Výstavba mezinárodních hotelů a ubytovacích kapacit k posílení sektoru turistiky Zemědělství vývoj, struktura je mnohostranný producent zemědělských produktů, jak pro národní spotřebu, tak zejména na export. Hlavními zemědělskými plodinami jsou banány, kokosové ořechy, mango, guave, avokádo, papaya, zázvor, citrusy, kořenová zelenina a v menší míře kakao a rostlinné oleje a extrakty. Chov dobytka a rybolov není příliš významný. není soběstačná ve výrobě potravin, obzvláště produktů s vysokým obsahem proteinu. Dováží se proto maso a masné výrobky, mléko, sýry, drůbež, vejce, ryby a rybí produkty cca v objemu přes 7,5 milionů USD ročně. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP cca 10 % (2005). Stáda hovězího dobytka se odhadují na cca 580 hlav, dále koz, ovcí a prasat. Pastviny pokrývají cca hektarů, tj. 2,7 % celkové rozlohy země Služby Turistika Dominický turistický průmysl je, ve srovnání s ostatními ostrovy Karibiku, nejméně rozvinutý. je hornatý vulkanický ostrov, který má nedostatečně rozvinutou infrastrukturu pro rozvoj turistiky ve větším rozsahu, nemá téměř žádné pláže, ale nabízí možnosti pro horskou turistiku a ekoturistiku, potápění a pozorování delfínů a velryb. Počet zahraničních návštěvníků se pohybuje kolem osob ročně a průměrné roční příjmy přesahují cca 18 mil. USD a jsou převážně reprezentovány 10/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

11 maloobchodem, restauračními službami a průvodci cizinců. Ostrov je také vyhledávanou zastávkou výletních parníků po Karibiku. Finanční služby a pojišťovnictví Stejně jako ostatní malé karibské ekonomiky také se snaží rozšířit svou ekonomickou základnu vytvářením vhodných podmínek pro sektor offshore finančních služeb. Relativně malý počet bank a ostatních mezinárodních obchodních společností (International Business Companies IBC) registrovaných na Dominice přiměl dominickou vládu k zavádění pravidel pro snadnější a ekonomicky výhodnější registraci, kdy např. tyto IBC mohou být konstituovány prostřednictvím Internetu apod. Vláda udělila několika internetovým gamblerským společnostem provozní licence. Ještě kontroverznějším bylo vydání tzv. ekonomického občanství cizím státním příslušníkům, což znamená, že dominické pasy byly vydány cizincům výměnou za minimální investice. Prvními ekonomickými občany byli Tchajwanci, ale od r stoupá počet Rusů, až na současně odhadovaných 500 osob, které si koupily dominický pas za USD. Toto vyvolává domněnky, že ostrov se může brzy stát známým svou mafiánskou ekonomickou činností Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika z toho jaderná) Doprava Letecká na ostrově jsou 2 malá mezinárodní letiště, která navazují na ostatní mezinárodní letiště v regionu, na severu ostrova letiště Melville Hall Airport a na jihu Canefield Airport, v r bylo zaznamenáno celkem příletů a odletů Železniční doprava neexistuje Silniční doprava síť v délce 780 km, z toho je 50,4 % dlážděných (odhad 1999) Telekomunikace Pevná telefonní síť na 100 obyvatel 67 (2009) Mobilní síť na 100 obyvatel 78 (2009) Rozhlas 647 na obyvatel TV přijímače na obyvatel 350 (2009 odhad) Uživatelé osobních počítačů na 100 osob 35 (2009) Uživatelé internetu na 100 obyvatel 35 (2009) Energetika Hlavním dodavatelem elektrické energie z vodních zdrojů na Dominice je společnost Dominica Electricity Services Ltd., tj. asociace mezi vládou a soukromými společnostmi Dominiky a Commonwealth Development Corporation. Elektrická síť pokrývá celý ostrov a dodává 220V/440 W. Jaderná energetika na ostrově není. Z četných krátkých říčních toků na Dominice nejméně 30 může být zdrojem hydroelektrické energie z minielektráren, přičemž cca 50 % dodávek elektrické energie již z instalovaných kapacit vodních zdrojů pochází. V r byla uvedena do provozu Trafalgar Hydroelectric Power Station, která je téměř dostačující pro zásobování celého ostrova elektrickou energií. Na Dominice je také potenciál geotermální energie z vulkanických pramenů lokality Boiling Lake, kde dosahuje teplota Celsia. Produkce elektrické energie dosahuje 75 mil. kwh, a to z fosilních paliv 47,8 % a 52 % z vodních zdrojů. Spotřeba činila 75 mil. kwh a celková kapacita je 19 MW. Spotřeba ropy činí asi barelů denně, stejně vysoký je i její dovoz (2009). 11/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

12 4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc je příjemcem US Caribbean Basin Initiative, která umožňuje bezcelní přístup národního zboží na trh USA. V r dosáhly celkové exporty výše 61 milionů USD, z toho 3 % do USA, celkové dovozy 152 mil. USD, z toho cca 35 % z USA. patří do anglicky mluvícího Karibského společenství a společného trhu (CARICOM), CARICOM Single Market and Economy (CSME) a Organizace Východokaribských států (OECS). Hlavní donorské programy určené pro Dominiku: CIDA Canadian International Development Agency vedoucí donor v OECS, dlouhodobá podpora pod hlavičkou Programu ekonomického managementu Východního Karibiku (ECCMP) CARTAC Caribbean Technical Assistance Company finanční podpora od CIDA,IMF, WB posílení cash managementu DFID UK`s Department for International Development podpora správy daní, rozpočtové reformy, reformy veřejných služeb, správa dluhu EU European Union programy veřejných investic program podpory produkce banánů přes PEMS CDB Caribbean Development Bank posílení makroekonomického rámce 12/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

13 5. Finanční a daňový sektor 5.1. Státní rozpočet příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let Státní rozpočet v mil. ECS Rok Příjmy 292, Výdaje 281, Bilance 10, Pramen: IMF 5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let) Platební bilance v ECS mil BĚŽNÝ ÚČET -140,77-127,41-119,96-163,47-252,10 A. zboží a -120,15-88,89-81,55-118,69-191,38 služby 1. zboží -192,56-158,59-172,37-229,97-276,04 opravy zboží 0,03 0, sklady 2,62 2,54 2,73 4, služby 72,41 69,70 90,82 111,28 84,66 doprava -37,47-35,24-37,90-42,82-61,64 cesty 100,54 98,71 117,06 138,94 123,82 pojišt. služby -5,55-7,04-6,13-10,45-11,74 ost.obch.služ. 19,07 2,19 25,63 26,24 37,11 vládní služby -4,18-6,02-7,84-0,63-2,89 B. důchody -67,79-75,35-72,88-90,02-114,22 kompenzace 3,76 1,53 1,68 4,25 3,73 zaměstnancům investiční -71,55-76,88-74,56-94,27-117,95 důchody C. běžné 47,17 36,83 34,47 45,24 53,50 transfery vláda 16,00 2,80 1,02-4,35 0,73 ost.sektory 31,17 34,03 33,45 49,59 52,77 KAPITÁLOVÝ 130,36 110,38 111,21 115,31 253,96 A FINANČNÍ ÚČET a.kapitálový 48,53 55,34 50,71 72,44 49,36 účet kapit.transfery 48,53 55,34 50,71 72,44 49,36 nefin.aktiva b. finanční 81,83 55,04 60,50 42,87 204,60 účet přímé investice 46,21 54,30 84,98 70,67 87,97 portfolio -0,62 32,70 9,38-6,66 10,22 investice ost.investice 36,24-31,96-33,86-21,14 106,41 CELKOVÁ BILANCE -10,41-17,03-8,75-53,1-30,9 13/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

14 FINANCOVÁNÍ -9,34-33,85-7,34 15,85-38,97 Změna ve -4,34 4,67-1,30 1,09-20,36 vládních zahraničních aktivech Změna v rezervách -5,00-38,52-6,04 14,76-18,61 Pramen: Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) Devizové rezervy (v mil. USD) v letech , Pramen: IMF 5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba Veřejný dluh v % HDP Dluhová služba v % exportu Celkový dluh v mil. USD Zahraniční zadluženost, dluhová služba ,4 67,5 79,9 84,4 81,2 7,4 10,9 11,8 19,5 20,8 152,4 177,1 202,6 221,1 235,4 Pramen: IMF V letech 2005 až veřejný dluh dosahoval lepších výsledků a podařilo se jej stlačit na 55 % HDP (2009). Dluhová služba činila i nadále 20 % exportu, přičemž celkový dluh se pohyboval v těchto letech mezi 250 a 300 mil. USD Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny) V čele bankovního systému v zemi je Východokaribská centrální banka (Eastern Caribbean Central Bank), která je centrální bankou pro všechny členské země Caricomu se sídlem na St. Kitts. Funkci národní banky plní National Bank of Dominica, která je největší bankou v zemi a třetí největší mezi zeměmi OECS. Hlavní banky AID Bank (Agricultural Industrial Development Bank) Eastern Carribean Central Bank First Caribbean International Bank (dříve Barclay s Bank) Royal Bank of Canada The Bank of Nova Scotia National Bank of Dominica Pojišťovny ALICO American Home Assurance Co. American Life Insurance Co. 14/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

15 Barbados Fire and Commercial Insurance Col. Ltd. Barbados Mutual Life Assurance Society Beacon Insurance Co. Ltd., British American Insurance Co. Ltd. Colonial Life Insurance Co. (T dad) Ltd. Curtis Tonge Insurance First Domwestic Insurance Co. Ltd. Gulf Insurance Ltd. Life of Barbados Ltd. Lloyds United Insurance Co. Ltd. Walton Insurance Company Ltd. New India Assurance Co. Ltd. Windward Islands Crop Insurance (1988) Ltd. a další 5.5. Daňový systém je považována za daňový ráj, který je založen na britském obecném právu a preferuje lidská práva a svobody. Hlavním typem společností registrovaných na Dominice jsou společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a investiční činností (International Business Companies IBC), offshore companies. Všechny tyto offshore companies řádně registrované na Dominice jsou osvobozeny od daní na minimálně 20 let. nemá podepsanou žádnou dohodu o zamezení dvojího zdanění. K provozování offshore společností je nutné uhradit pouze malý vládní poplatek (government duty) podle výše upsaného a splaceného kapitálu. Za nezaplacení tohoto poplatku jsou finanční sankce, nejvýše však USD. Roční účetní uzávěrky Na Dominice se nevyžaduje audit, zástupce firmy však musí mít k dispozici kopie zakládacích listin a stanov, certifikát o registraci společnosti a kopii rejstříku ředitelů. Pro registraci společnosti je třeba minimálně 1 ředitel a 1 společník, rezidentní nebo cizinec, ředitel může být majitelem firmy, není nutné zaměstnávat místní sekretářku. Na výši autorizovaného kapitálu nejsou stanoveny žádné požadavky a lhůty pro jeho splacení. Částka kapitálu nemá vliv na registraci a roční vládní poplatek. Akcie mohou být vystaveny s deklarací nominální hodnoty nebo bez, i v tvrdé měně. Daně stanovené dominickou vládou zahrnují progresivní daň z příjmu fyzických od 0 % do 40 %, daň z příjmu právnických osob 35 %, dávky sociálního zabezpečení, daň z maloobchodu 3 % z brutto příjmů a daně z převodu a ocenění půdy. Na výnosy z kapitálu nejsou stanoveny žádné daně, s výjimkou daně z ocenění půdy. 15/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

16 6. Zahraniční obchod země 6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let vývoz, dovoz, saldo tabulka Obchodní bilance v mil. USD v letech Export 54,7 44,4 43,6 41,0 42,2 Import 147,8 130,6 115,6 127,1 144,2 Obrat 202,5 175,0 159,2 168,1 186,4 Saldo -93,1-86, ,1-102,0 Pramen: ECCB Obchodní bilance v mil. USD v letech Export Import Obrat Saldo Pramen: ECCB 6.2. Teritoriální struktura postavení v (k) EU Export (2009) Hlavní obchodní partneři Japonsko 31 %, Velká Británie 25,9 %, Jamajka 14,8 %, Antigua a Barbuda, Guyana, Trinidad a Tobago, Svatá Lucie. Import (2009) Obchodní partneři USA 34,2 %, Čína 14,4 %, Trinidad a Tobago 7,3 %, Velká Británie 4,7 %, Jižní Korea, Japonsko Komoditní struktura Export (2009) 146 mil. USD banány, mýdlo, kokosové ořechy, grapefruity, plážové oleje. Více než čtvrtinu v celkových dominických exportech představují banány, dále se vyváží mýdlo a čisticí prostředky, zelenina, barvy, parfémy a plážové oleje. Do okolních zemí Karibiku exportuje zejména obuv, cementové bloky, nábytek, mýdlo a toaletní potřeby. Import (2009) 356 mil. USD potraviny a živá zvířata, základní průmyslové výrobky, stroje a dopravní zařízení, minerální paliva, cement 16/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

17 Dominický import tvoří z cca 35 % potraviny, ropa, živá zvířata a spotřební zboží, průmyslové výrobky 30 %, stroje a dopravní zařízení 26 %, paliva 8 % a ostatní 1 % Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu Specifická dovozní cla jsou aplikována na potraviny a ad valorem cla na ostatní položky. Vláda vybírá exportní poplatky za hlavní zemědělské produkty, je velké exportní zatížení na rum a cigarety, ale malé na banány a kokosové ořechy. Podle Dohody karibského společenství (Caribbean Community Agreement) z r eliminovala systém vydávání dovozních licencí a přijala Obecný externí sazebník Caricomu, který je odstupňován od 0 % do 35 % Ochrana domácího trhu Mimo celní sazebník Caricomu nejsou v platnosti žádná ochranářská opatření domácího trhu ze strany dominických úřadů, trh je otevřený, plně liberalizován a klasifikován jako jeden z nejvyhledávanějších daňových rájů v Karibiku Zóny volného obchodu Zóny volného obchodu na Dominice neexistují. 17/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

18 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Trh Dominiky je pro české obchodní zájmy příliš malý, vzdálený a neperspektivní. Jde o teritorium rozlohou a počtem obyvatelstva zanedbatelné, které se orientuje zejména na zemědělskou výrobu a turistické tranzitní služby. Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a není perspektiva jejího výraznějšího zvýšení. Budoucí obchodní výměna bude i nadále probíhat na bázi ad hoc kontraktů. Určité možnosti existují v dovozu tropických zemědělských produktů Smluvní základna ČR nemá se Společenstvím uzavřeny žádné smluvní vztahy Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let tabulka Vzájemná obchodní výměna ČR v tis. USD Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo Pramen: statistiky ČSÚ, Komoditní struktura českého vývozu/dovozu Hlavní vývozní položky (2007) Polymery propylenu a ostatních olefinů, elektrické transformátory, statické měniče, polymery ethylenu Hlavní dovozní položky (2007) Výrobky pro přepravu, balení zboží, zátky, víčka aj. z plastů, osobní auta aj. vozidla motorová pro přepravu osob, ruční měřidla, kreslicí a rýsovací přístroje 7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu) Trh Dominiky je pro české obchodní zájmy příliš malý, vzdálený a neperspektivní. Jde o teritorium rozlohou a počtem obyvatelstva zanedbatelné, které se orientuje zejména na zemědělskou výrobu a turistické tranzitní služby. Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a není perspektiva jejího výraznějšího zvýšení. Budoucí obchodní výměna bude i nadále probíhat na bázi ad hoc kontraktů. Určité možnosti existují v dovozu tropických zemědělských produktů (banány, kokosové ořechy, citrusy) Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce Na ostrově neexistují smluvní zástupci, kteří by spolupracovali při dovozu a vývozu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce s partnery z ČR, joint venture ve vzájemném obchodě není registrován, obchodní výměna probíhá na bázi ad hoc kontraktů. 18/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

19 7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci ZÚ Caracas neregistruje žádné poptávky po českém zboží a službách, s výjimkou připravované kontraktace první dodávky pistolových nábojů ze Sellier Bellot pro dominickou policii Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v r poskytla Dominickému společenství humanitární pomoc ve výši USD na odstraňování následků uragánu Dean v září Rozvojová spolupráce s tímto teritoriem nebyla navázána a nejsou rozpracovány žádné projekty rozvojové pomoci Vzájemná výměna v oblasti služeb Vzájemná výměna v oblasti služeb není statisticky zachycena ani v ČR a podle dostupných informací z Dominiky ani dominickými úřady Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR 19/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

20 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej ZÚ Caracas nemá informace o distribučních a prodejních kanálech, kterými by do teritoria Dominiky směřovaly dosud velmi sporadické české dodávky, ani informace o existenci místních zástupců. Vzhledem k velmi nízké vzájemné obchodní výměně a diverzifikaci zboží lze předpokládat, že veškeré zahraničně obchodní operace se odvíjejí na bázi ad hoc. V posledních letech nebyly zaznamenány ani opakované dodávky stejného českého zboží do tohoto teritoria Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil jsou velmi liberální, nepředepisují poměr místních pracovníků k zahraničním ředitelům a zaměstnancům a neexistuje diskriminace v druhu pracovní činnosti a v rozdílnosti platů mezi cizinci a místními zaměstnanci. Pracovní povolení se nevyžaduje. Některé další informace jsou uvedeny pod bodem 5.5. této STI Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku Pro zřízení kanceláře na Dominice je třeba dodržet následující postup: 1. Založení a registrace firmy nebo obchodu v rejstříku společností Zakládání obchodních společností na Dominice je upraveno Zákonem o společnostech (Zákon 21 z r. 1994), Pravidly pro společnosti (S.R.O. 22 z r a S.R.O. 57 z r. 2002), Mezinárodním obchodním zákonem (Zákon 10 z r. 1996) a Zákonem o obchodním jménu (kap zákonů Commonwealthu ). Je třeba požádat o vydání a předložit: statutární deklaraci zástupcem stanovy firmy (2 kopie) memorandum asociace uvedení jmen ředitelů uvedení adresy registračního úřadu licence od vládního kabinetu místopřísežné prohlášení ředitele, že společnost je registrována v jiné zemi a dokumenty prokazující tuto registraci (jen pro zahraniční společnosti) kopie licence Obchodní podniky s více než 20 vlastníky/akcionáři musí být zaregistrovány v rejstříku firem bez ohledu na předmět podnikání. Pro další informace je možno kontaktovat: REGISTRY DEPARTMENT Dame Mary Eugenia Charles Boulevard Roseau telefon: linka 3140 fax: /24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

21 2. Registrace na úřadu sociálního zabezpečení Dominica Social Security (DSS) Všichni zaměstnavatelé musí být zaregistrováni na dominickém úřadu sociálního zabezpečení (Dominica Social Security) a musí zaregistrovat na tomto úřadě přijetí zaměstnance do 7 dnů. Zaměstnavatel platí 7 % mzdy až do maxima 350 ECS (cca 130 USD) měsíčně a zaměstnanec přispívá 4 % mzdy až do výše ECS 150,- (cca USD 55,-) měsíčně. Další procedura spočívá ve vyplnění formuláře žádosti o registraci, v případě společnosti je třeba ji doložit stanovami, žádost předat na DSS. Konkrétní informace k sociálnímu zabezpečení je možno získat na adrese: DOMINICA SOCIAL SECURITY Hanover Street P.O.Box 772 Roseau telefon: fax: Registrace na berním úřadě Inland Revenue Division Všechny firmy se musí registrovat na Inland Revenue Division, kde obdrží daňové číslo. Musí vyplnit formulář žádosti o registraci a předložit kopii stanov. Bližší informace jsou k dispozici na adrese: INLAND REVENUE DIVISION High Street Roseau telefon: fax: Investorské aktivity, které zahrnují výstavbu budov, musí mít předem schválené plány, bližší informace jsou k dispozici na adrese: PHYSICAL PLANNING 3, Charles Avenue Goodwill telefon: ext. 3751/ Obchodní aktivity spojené s námořní dopravou, rybolovem a obchodem s mořskými produkty je nutno registrovat v divizi rybolovu na adrese: FISHERIES DIVISION Dame Mary Eugenia Charles Blvd. Roseau Fisheries Complex telefon: ext. 5263/52 91 fax: Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP) Nejsou kladeny žádné mimořádné požadavky na formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy, odlišné od běžné praxe v Karibiku a Latinské Americe. 21/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

22 8.5. Způsoby řešení obchodních sporů Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z odběratelsko dodavatelských vztahů je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou však obecně drahé. Doporučuje se řešit případné spory smírčím řízením Režim zadávání veřejných zakázek Vzhledem k liberalizaci trhu, volnému přístupu zahraničních firem na dominický trh a nízké výkonnosti národních firem je režim zadávání veřejných zakázek předmětem volného nabídkového řízení národních i mezinárodních firem a není upraven zákonem. Umožňuje volnou participaci jakéhokoliv, v zemi registrovaného podniku nebo společnosti, které platí tzv. vládní poplatek z provozu firmy Problémy a rizika místního trhu Problémy a rizika místního trhu jsou běžná a komerční, doporučuje se pečlivý výběr vhodného bonitního partnera a využívání služeb bankovních ústavů a auditorských společností k získání kvalitních a seriózních informací o partnerovi. Trh je politicky stabilní, nehrozí nebezpečí změny stávajícího státního systému ani politicko ekonomické změny Problematika ochrany duševního vlastnictví je členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Problematika duševního vlastnictví je upravena zákonem Trademarks Ordinance, revidovaným vydáním ke konci r. 1961, a zahrnuje obchodní značky, patenty a autorská práva. Další informace lze získat na Ministerstvu turistiky, průmyslu a soukromých vztahů na 8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka V teritoriu nejsou žádná specifika v oblasti zajišťování návratnosti vynaložených devizových prostředků, je však třeba dbát na kvalitu a bonitu místního obchodního partnera a dávat přednost placení zajištěnému neodvolatelným potvrzeným akreditivem otevřeným u některé z českých bank, resp. požadovat bankovní záruku nebo aval u dodávek úvěrových. Doporučuje se výběr partnera konzultovat před uzavřením kontraktu se ZÚ Caracas. ZÚ Caracas nezaznamenal v posledních letech ztrátu u žádného z českých subjektů nebo nedobytnou pohledávku, kterou by bylo nutno vymáhat právní cestou Významné veletrhy a výstavy v teritoriu není organizátorem žádných významných mezinárodních veletržních a výstavních akcí. Propagační akce regionálního dosahu organizuje DOMINICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION, kde je možno získat konkrétní informace o některých regionálních akcích. 22/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

23 9. Investiční klima 9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory) je poměrně významnou a vyhledávanou investiční destinací v Karibiku, jejímiž hlavními pobídkami pro příliv zahraničního kapitálu jsou stabilní investiční klima, výkonný a nezávislý soudní systém, ideální geografická poloha poskytující přístup do Karibiku, nulové daně z kapitálu, nulové dědické daně a daně z pozůstalosti, neexistující omezení pro repatriaci zisků, možnost vlastnit 100 % společnosti registrované na Dominice, neexistuje kontrola zahraniční směny, snadné spojení letecké, námořní a dobrá silniční infrastruktura a příznivé klima pro turistiku a cestovní ruch. Objem zahraničních investic na Dominiku je omezen, především pro nedostatečnou infrastrukturu na tomto ostrově, která by podporovala industrializační programy. Investice rostly v 90. letech během vlády premiéra Charlese, a to hlavně do zemědělství. Komercializace produkce banánů je monopolizována evropskými multinacionálními společnostmi. Daňové prázdniny a výjimky z cel jsou jednou z hlavních investičních pobídek. Oblast poblíž Canefield letiště je průmyslovou zástavbou a zpracovatelskou exportní zónou. Vládní agentura pro průmyslový rozvoj dosáhla významných úspěchů v přilákání kapitálových investičních fondů na ostrov. Také autorizace zřizovat offshore společnosti ve finančním průmyslu může přilákat investice, jakož i zvýšit cestovní ruch. Další investiční pobídky zahrnují, jak již výše uvedeno, repatriaci zisků, možnost vlastnictví půdy cizinci po zaplacení licenčních poplatků, výstavbu závodů a průmyslových objektů a pobytová aj. povolení Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura) Přímé zahraniční investice se dle odhadů (detailní důvěryhodné informace nejsou k dispozici) pohybují kolem 10 mil. USD ročně České investice v teritoriu V teritoriu Společenství nejsou registrovány žádné české investice Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty Turistika a s ní spojená odvětví, jako hotelnictví, gastronomie a restaurace, participace při výstavbě nových ubytovacích kapacit, hlavně hotelů s mezinárodními investicemi, dále bankovní a pojišťovací služby. Na realizaci probíhajících rozvojových projektů v infrastruktuře se podílí hlavně Velká Británie, USA, Kanada a EU. Privatizační projekty nejsou žádné Rizika investování v teritoriu ZÚ Caracas, stejně jako ostatní členské státy EU monitorující toto teritorium z Venezuely, nezaznamenal případy ztrát českých subjektů zahraničního obchodu, vzniklých při investování a exportu do teritoria. 23/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

24 10. Očekávaný vývoj v teritoriu Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země Na Dominice se podle dostupných informací nepřipravuje žádná daňová, penzijní aj. reforma, která by měla dopad na ekonomickou sféru země a ovlivnila významnějším způsobem vnitřní a zahraniční obchod země. Naopak se očekává další liberalizace obchodu, snižování cel a příliv investic do nových rozvojových projektů Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod. ZÚ Caracas nemá k dispozici informace ani poznatky o přípravě nových zákonů, které by se mohly dotýkat obchodního a investičního klimatu v zemi Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR Nové možnosti pro český export jsou uvedeny v bodě 7.4. této STI. Pozn. ZÚ Caracas: Při zpracování této STI byly využity všechny dostupné, zejména internetové zdroje. ČR a ZÚ nemají v relaci žádné zastoupení využitelné pro získávání relevantních informací o makroekonomických ukazatelích trhu, rozpočtu, platební bilanci, zahraničním obchodě, vzájemné obchodní a ekonomické spolupráci ČR apod. Podrobné makroekonomické údaje a rozbor účetní uzávěrky země nejsou k dispozici, zpracovávají se pouze pro potřeby regionální centrální banky CARICOMu, Eastern Caribbean Central Bank se sídlem na St. Kitts. Tuto STI je proto třeba považovat jen za základní orientační a úvodní informaci o tomto minitrhu určenou pro české podnikatele cestující do teritoria. 24/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

Souhrnná teritoriální informace Antiqua a Barbuda

Souhrnná teritoriální informace Antiqua a Barbuda Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Caracasu (Venezuela) ke dni 31.01.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Guyana

Souhrnná teritoriální informace Guyana Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 10.02.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Guyana

Souhrnná teritoriální informace Guyana Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 24.05.2014 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Bahamy

Souhrnná teritoriální informace Bahamy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni 27.03.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Svazijsko

Souhrnná teritoriální informace Svazijsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni 01.10.2013 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace

Více

Souhrnná teritoriální informace Papua Nová Guinea

Souhrnná teritoriální informace Papua Nová Guinea Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni 30.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Namibie

Souhrnná teritoriální informace Namibie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni 24.01.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace

Více

Souhrnná teritoriální informace Libérie

Souhrnná teritoriální informace Libérie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 15.10.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Maledivy

Souhrnná teritoriální informace Maledivy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni 04.11.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Džibuti

Souhrnná teritoriální informace Džibuti Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 05.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe

Souhrnná teritoriální informace Zimbabwe Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Harare ke dni 01.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Sierra Leone

Souhrnná teritoriální informace Sierra Leone Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 06.10.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Niger

Souhrnná teritoriální informace Niger Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 20.08.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville)

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville) Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 19.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Uganda

Souhrnná teritoriální informace Uganda Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abeba (Etiopie) ke dni 18.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Keňa

Souhrnná teritoriální informace Keňa Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abeba (Etiopie) ke dni 07.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Guinea

Souhrnná teritoriální informace Guinea Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 06.10.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Mali

Souhrnná teritoriální informace Mali Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Alžíru (Alžírsko) ke dni 18.06.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Guatemala

Souhrnná teritoriální informace Guatemala Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku ke dni 20.04.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Samoa

Souhrnná teritoriální informace Samoa Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace San Marino

Souhrnná teritoriální informace San Marino Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno Velvyslanectvím ČR při Svatém stolci ke dni 01.10.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kypr

Souhrnná teritoriální informace Kypr Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikosii ke dni 01.04.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kypr

Souhrnná teritoriální informace Kypr Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikosii ke dni 01.12.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt

Souhrnná teritoriální informace Kuvajt Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v u ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kyrgyzstán

Souhrnná teritoriální informace Kyrgyzstán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Astaně (Kazachstán) ke dni 30.09.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Andorra

Souhrnná teritoriální informace Andorra Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Madridu ke dni 24.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Mauritánie

Souhrnná teritoriální informace Mauritánie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rabatu (Maroko) ke dni 26.08.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Katar

Souhrnná teritoriální informace Katar Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Tonga

Souhrnná teritoriální informace Tonga Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno GK Sydney ve spolupráci se ZÚ Canberra (Austrálie) ke dni 07.10.2010 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více