Souhrnná teritoriální informace Dominika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Souhrnná teritoriální informace Dominika"

Transkript

1 Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Caracasu (Venezuela) ke dni Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická charakteristika 3. Zahraničně-politická orientace 4. Ekonomická charakteristika země 5. Finanční a daňový sektor 6. Zahraniční obchod země 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 9. Investiční klima 10. Očekávaný vývoj v teritoriu 1/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

2 1. Základní informace o teritoriu 1.1. Oficiální název státu DOMINICKÉ SPOLEČENSTVÍ /COMMONWEALTH OF DOMINICA/ 1.2. Rozloha 754 km Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva Počet obyvatel: 85 tisíc obyvatel (2009) Hustota: 95 obyvatel/km 2 Městská populace: 73 % (2009) Pracovní síla: (2009), 40 % v zemědělství, 28 % ve službách, 32 % v průmyslu Vzdělanost: povinná školní docházka do 12ti let, 96% vzdělanost u mužů, 95% u žen 1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1 % dětská úmrtnost: méně než 5/1 000 živě narozených délka života: muži 72 let, ženy 77 let 0 14 let 38 % let 47 % 60 let a víc 15 % nemocniční lůžka na obyv.: 4,2 přístup ke zdrojům pitné vody: 100 % městské populace 2/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

3 90 % venkovské populace 1.5. Národnostní složení převážně afrického původu a zbytky původních obyvatel Arawaků 1.6. Náboženské složení římskokatolické 77 % protestanti 15 % metodisté 5 % 1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky angličtina, rozšířena i francouzská patois 1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města administrativní rozdělení: 10 hrabství hlavní město: Roseau obyvatel další města: Portsmouth, Marigot, Mahaut, Atkinson, Grand Bay přístavy: Roseau, Portsmouth, Berekua, Marigot 1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn východokaribský dolar ECS 2,70/1 USD Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba Hlavní svátky: 1. ledna Nový rok 1. května Svátek práce 2. července Den Caricomu 1. pondělí v srpnu Bankovní svátek listopadu státní svátek Den nezávislosti prosince Vánoční svátky 3/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

4 Proměnlivé svátky: karneval 2 dny, Velký pátek, Velikonoční pondělí, Svatodušní pondělí Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty Jako i v ostatních zemích Karibiku není dochvilnost silnou stránkou místních obchodních kruhů. Obvyklé je zpoždění do 30. minut. Před zahájením konkrétního obchodního jednání se očekává výměna zdvořilostních frází a obecných aktuálních informací o dění na ostrově a jeho postavení v Karibské oblasti. Je obvyklé vyjádřit zájem o firmu partnera, jeho rodinu, záliby apod Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU Návštěvníci teritoria si platí zdravotní péči a služby, proto se doporučuje, aby zahraniční cestovatelé byli vybaveni mezinárodním lékařským pojištěním. Očkování: Vyžaduje se očkovací certifikát proti žluté zimnici u cestujících nad 1 rok věku, kteří přijíždějí z infikovaných oblastí. Ve venkovských oblastech je riziko tyfu a obrny Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Na zahraniční cesty, emigraci nebo repatriaci nejsou žádná omezení. Míra migrace činí asi 25 osob na obyvatel. Počet migrantů žijících na Dominice se odhaduje na 5 % z celkového počtu obyvatel. Pro cesty na Dominiku se vyžaduje platný pas nejméně 6 měsíců. Na cestu českých státních příslušníků do 21 dní jejich pobytu se nevyžaduje vízum, ale cestovatelé musí mít zpáteční letenku nebo lodní lístek. Při pobytu delším než 21 dnů se musí návštěvníci Dominiky obrátit na Immigration Department Police Headquarters v Roseau se žádostí o vízum a legalizaci pobytu. Návštěvníci Dominiky by měli být informováni o možnostech globálních rizik, vyplývajících z náhodných mezinárodních teroristických útoků proti civilním cílům, zejména v místech hojně navštěvovaných turisty. Mohou být zaznamenány i případy krádeží a běžné pouliční kriminality. Bezpečnostní situace se může rychle měnit, proto se doporučuje konzultovat situaci před cestou na: British Foreign and Commonwealth Office telefon: , webové stránky: fco.gov.uk US Department of State webové stránky: travel.state.gov./travel Období uragánů postihuje Dominiku obvykle od června do listopadu Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi Viz předchozí bod /24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

5 1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů) popis spojení z letiště a z centra města Nerezidentní ZÚ ČR sídlí v Caracasu, Venezuela (do ). Adresa: EMBAJADA DE LA REPUBLICA CHECA Calle Los Cedros, Quinta Isabel, Country Club de Caracas Apartado Caracas 1060-A Venezuela telefon: , fax: pro obchodní záležitosti Působnost ZÚ Caracas: Venezuela, Guyana, Surinam, Jamajka, Dominikánská republika, Haiti, Barbados, Grenada,, Antigua a Barbuda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatá Lucie, Svatý Vincenc a Grenadiny, Trinidad a Tobago Honorární konzulát ČR v Dominice není. Na Dominice není žádný rezidentní ZÚ některého z členských států EU Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism) Žádná z uvedených českých institucí nemá na ostrově své zastoupení ani kontaktní kancelář Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) Ambulance, hasiči, policie: 999 Předvolba pro mezinárodní volání: Telefonní kód země: Internetové informační zdroje Ministerstvo obchodu, práce a bydlení Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Ministerstvo obchodu a práce (práce) Ministerstvo komunikací Ministerstvo vzdělání (školství) Ministerstvo vzdělání (sport) Ministerstvo zahraničních věcí (obchod) Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo turistiky Ministerstvo pro rozvoj komunit 5/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

6 Central Statistical Office Ministerstvo spravedlnosti Hotelová a turistická asociace Adresy významných institucí EASTERN CARIBBEAN CENTRAL BANK AGENCY Roseau telefon: fax: NATIONAL BANK OF DOMINICA P.O.Box , Hillsborough Street Roseau telefon: , 2, 3, 4 nebo fax: CHAMBER OF COMMERCE DOMINICA Association of Industry and Commerce P.O.Box , Bath Road Roseau telefon: fax: DOMINICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION P.O.Box , Castle Street Roseau telefon: fax: /24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

7 2. Vnitropolitická charakteristika 2.1. Stručná charakteristika politického systému Státní zřízení: Parlamentní liberální demokracie, republika v rámci Commonwealthu, nezávislost vyhlášena Ústava: listopad 1978 Moc ve státě: Výkonná prezident (hlava státu), premiér (předseda vlády), kabinet Legislativní jednokomorová sněmovna House of Assembly Soudní magistrátní a správní soudy, Nejvyšší východokaribský soud (Nejvyšší soud a Apelační soud), Státní rada, 10 farností Politické strany: centristická Dominica Freedom Party (DFP), levostředová koalice Labour Party of Dominica (LPD před r DLP), levostředová Dominica United Workers Party (DUWP) Ozbrojené síly rozpuštěny v r. 1981, policejní síly cca 300 příslušníků Hlava státu (jméno, kompetence) Prezident: Nicholas Liverpool (od r. 2003) 2.3. Složení vlády Premiér a ministr financí, ekonomického plánování, karibských záležitostí a národní bezpečnosti Roosevelt Skerrit Ministr veřejných prací a veřejných služeb Ambrose George Ministr zemědělství a životního prostředí Collin McIntyre Ministr pro rozvoj komunit, diskriminačních záležitostí a informací Mathew Walters Ministr vzdělání, rozvoje lidských zdrojů, sportu a mládeže Vince Henderson Ministr zahraničních věcí, obchodu, práce a veřejných služeb Charles Savarin Ministr zdravotnictví a sociálního zabezpečení John Fabien Ministr bydlení, půdy, telekomunikací, energetiky a přístavů Reginald Austrie Ministr spravedlnosti, prvních věcí, práce a imigrace Ian Douglas Ministr turistiky, průmyslu a vztahů soukromého sektoru Yvor Nassief 7/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

8 3. Zahraničně-politická orientace 3.1. Členství v mezinárodních organizacích a regionálních uskupeních ACP, ACCT, COMMONWEALTH, CARICOM, CDB, ECLAC, FAO, G-77, IBRD, ICFTU, ICRM, INTERPOL, IDA, IFC, IFAD, ILO, IMO, IMF, IOC, ISO (abonent), ITU, NAM, LORCS, OAS, OECS, OPANAL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCL, WHO, WIPO, WMO a WTrO 3.2. Účast země na mnohostranných smlouvách a dohodách PETROCARIBE, CARICOM, OECS, AECM (Association of Eastern Carribean Manufacturers), DNCW (Dominica National Council of Women), YWCA 3.3. Přehled bilaterálních smluv s ČR (včetně data vstupu) mimo smluv dle kap.7.1. ČR nemá se Společenstvím uzavřené žádné bilaterální smlouvy. 8/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

9 4. Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje Dominická ekonomika rostla v letech 2005 až 2009 mezi 1,5 až 3,5%, s výjimkou r. 2009, kdy zaznamenala pokles o 0,3 %. Po letech finanční krize se podařilo stabilizovat zadluženost a fiskální schodek reformními opatřeními s pomocí mezinárodních finančních institucí (IFIs). Ekonomický růst je přisuzován výnosům z turistiky, stavebnictví, offshore finančních služeb a exportu banánového průmyslu. IMF nedávno pochválil dominickou vládu za úspěšné makroekonomické reformy a dále zdůraznil zbývající úkoly, včetně dalšího snižování veřejného dluhu, větší regulace finančního sektoru a diverzifikace trhu. V dominické ekonomice převládá pěstování banánů a dalších zemědělských plodin a přes 40 % pracovní síly je zaměstnáno v zemědělství. Tento sektor je však vysoce citlivý na klimatické podmínky a externí jevy ovlivňující komoditní ceny. V odpovědi na snižování obchodních preferencí u banánů v EU dominická vláda diverzifikovala zemědělský sektor exportem menšího množství citrusového ovoce a zeleniny a zvýšením vývozu kávy, pačuli, aloe vera, řezaných květin a exotického ovoce, jako např. manga, guave a papaji. má úspěch ve zvyšování exportu průmyslové výroby, hlavně mýdla. Významné je zapojení Dominiky do off shore trhu finančních služeb. je převážně vulkanický ostrov a má málo pláží, proto se turistika rozvíjí pomaleji než na sousedních ostrovech. Přesto je však atraktivním místem pro ekoturistiku má hory, deštný prales, sladkovodní jezera, horké sopečné jezero, teplé minerální prameny, vodopády a místa pro potápění. Je zastávkou turistických výletních parníků po Karibiku a výnos z nich přispívá k výstavbě nových doků a přístaviště v hlavním městě a podílí se významnou měrou na příjmech do státního rozpočtu. Dominickou měnou je východokaribský dolar (ECS), regionální měna pro členy Východokaribské měnové unie (ECCU). ECS emituje Východokaribská centrální banka se sídlem na St. Kitts, která řídí měnovou politiku a reguluje a dohlíží na aktivity komerčních bank v členských zemích. Směnný kurz je touto bankou pevně vázán na ECS 2,7/1 USD. Stejně, jako u jejích východokaribských sousedů, je prioritou Dominiky v zahraničních vztazích její ekonomický rozvoj. Země má své diplomatické zastoupení ve Washingtonu, New Yorku, Londýně a Bruselu a společně s ostatními OECS také v Kanadě. V zemi jsou rezidentní jen ZÚ Číny (ČLR), Kuby a Venezuely. je členem Caribbean Development Bank (CDB) a Britského Commonwealthu. Stala se členem OSN a Mezinárodního měnového fondu (IMF) v r. 1978, a dále Světové banky a Organizace amerických států (OAS) v r Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (HDP/ obyv., vývoj objemu HDP, podíl odvětví na tvorbě HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti) HDP v mld. USD v běžných cenách a v % růstu Rok HDP (mil. USD) 757,1 754,8 765,4 Přírůstek HDP (%) 3,2 0,3 1,4 HDP/ob Podíl na tvorbě HDP dle sektorů: služby 50 %, zemědělství 20 %, průmyslová výroba 30 % (2010) 9/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

10 Nezaměstnanost: 23 % (2010) Inflace: 2007: 2,7 % 2008: 1,7 % 2009: 0,1 % Přírodní zdroje: dřevo, vodní zdroje, měď, vápence, pemza 4.3. Průmysl struktura, tempo růstu, nosné obory Podíl na tvorbě HDP činí menší část ekonomické ektivity: asi 30 %, jde o zpracování zemědělských plodin, výroba mýdla aj. produktů na bázi kokosů, oděvní průmysl, výroba nábytku, kožedělných výrobků a keramiky. Na Dominice je pouze lehký průmysl, vázaný na zpracování zemědělských produktů. Průmyslové závody představují zařízení na zpracování kokosových ořechů na olej a kopru pro export. Celkem 4 linky na zpracování citrusů a ostatního citrusového ovoce, 2 linky na plnění nápojů do lahví, 2 průmyslové destilérie, 4 malé závody na výrobu oděvů a 4 malé továrny na nábytek představují průmyslový potenciál Dominiky. Domácí průmysl dále vyrábí některé drobné kožedělné výrobky, keramiku a výrobky ze slámy. Sektor průmyslové výroby expandoval jen mírně, a to v oborech montáže elektroniky, výrobě rumu, svíček a barev a laků. Odvětví hornictví na Dominice hraje zanedbatelnou roli v národní ekonomice, nejvíce se těží pemza na export a dále hlína, vápenec, vulkanický popel, písek a štěrk, zejména pro stavebnictví Stavebnictví Výstavba mezinárodních hotelů a ubytovacích kapacit k posílení sektoru turistiky Zemědělství vývoj, struktura je mnohostranný producent zemědělských produktů, jak pro národní spotřebu, tak zejména na export. Hlavními zemědělskými plodinami jsou banány, kokosové ořechy, mango, guave, avokádo, papaya, zázvor, citrusy, kořenová zelenina a v menší míře kakao a rostlinné oleje a extrakty. Chov dobytka a rybolov není příliš významný. není soběstačná ve výrobě potravin, obzvláště produktů s vysokým obsahem proteinu. Dováží se proto maso a masné výrobky, mléko, sýry, drůbež, vejce, ryby a rybí produkty cca v objemu přes 7,5 milionů USD ročně. Zemědělství se podílí na tvorbě HDP cca 10 % (2005). Stáda hovězího dobytka se odhadují na cca 580 hlav, dále koz, ovcí a prasat. Pastviny pokrývají cca hektarů, tj. 2,7 % celkové rozlohy země Služby Turistika Dominický turistický průmysl je, ve srovnání s ostatními ostrovy Karibiku, nejméně rozvinutý. je hornatý vulkanický ostrov, který má nedostatečně rozvinutou infrastrukturu pro rozvoj turistiky ve větším rozsahu, nemá téměř žádné pláže, ale nabízí možnosti pro horskou turistiku a ekoturistiku, potápění a pozorování delfínů a velryb. Počet zahraničních návštěvníků se pohybuje kolem osob ročně a průměrné roční příjmy přesahují cca 18 mil. USD a jsou převážně reprezentovány 10/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

11 maloobchodem, restauračními službami a průvodci cizinců. Ostrov je také vyhledávanou zastávkou výletních parníků po Karibiku. Finanční služby a pojišťovnictví Stejně jako ostatní malé karibské ekonomiky také se snaží rozšířit svou ekonomickou základnu vytvářením vhodných podmínek pro sektor offshore finančních služeb. Relativně malý počet bank a ostatních mezinárodních obchodních společností (International Business Companies IBC) registrovaných na Dominice přiměl dominickou vládu k zavádění pravidel pro snadnější a ekonomicky výhodnější registraci, kdy např. tyto IBC mohou být konstituovány prostřednictvím Internetu apod. Vláda udělila několika internetovým gamblerským společnostem provozní licence. Ještě kontroverznějším bylo vydání tzv. ekonomického občanství cizím státním příslušníkům, což znamená, že dominické pasy byly vydány cizincům výměnou za minimální investice. Prvními ekonomickými občany byli Tchajwanci, ale od r stoupá počet Rusů, až na současně odhadovaných 500 osob, které si koupily dominický pas za USD. Toto vyvolává domněnky, že ostrov se může brzy stát známým svou mafiánskou ekonomickou činností Infrastruktura (doprava, telekomunikace, energetika z toho jaderná) Doprava Letecká na ostrově jsou 2 malá mezinárodní letiště, která navazují na ostatní mezinárodní letiště v regionu, na severu ostrova letiště Melville Hall Airport a na jihu Canefield Airport, v r bylo zaznamenáno celkem příletů a odletů Železniční doprava neexistuje Silniční doprava síť v délce 780 km, z toho je 50,4 % dlážděných (odhad 1999) Telekomunikace Pevná telefonní síť na 100 obyvatel 67 (2009) Mobilní síť na 100 obyvatel 78 (2009) Rozhlas 647 na obyvatel TV přijímače na obyvatel 350 (2009 odhad) Uživatelé osobních počítačů na 100 osob 35 (2009) Uživatelé internetu na 100 obyvatel 35 (2009) Energetika Hlavním dodavatelem elektrické energie z vodních zdrojů na Dominice je společnost Dominica Electricity Services Ltd., tj. asociace mezi vládou a soukromými společnostmi Dominiky a Commonwealth Development Corporation. Elektrická síť pokrývá celý ostrov a dodává 220V/440 W. Jaderná energetika na ostrově není. Z četných krátkých říčních toků na Dominice nejméně 30 může být zdrojem hydroelektrické energie z minielektráren, přičemž cca 50 % dodávek elektrické energie již z instalovaných kapacit vodních zdrojů pochází. V r byla uvedena do provozu Trafalgar Hydroelectric Power Station, která je téměř dostačující pro zásobování celého ostrova elektrickou energií. Na Dominice je také potenciál geotermální energie z vulkanických pramenů lokality Boiling Lake, kde dosahuje teplota Celsia. Produkce elektrické energie dosahuje 75 mil. kwh, a to z fosilních paliv 47,8 % a 52 % z vodních zdrojů. Spotřeba činila 75 mil. kwh a celková kapacita je 19 MW. Spotřeba ropy činí asi barelů denně, stejně vysoký je i její dovoz (2009). 11/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

12 4.8. Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc je příjemcem US Caribbean Basin Initiative, která umožňuje bezcelní přístup národního zboží na trh USA. V r dosáhly celkové exporty výše 61 milionů USD, z toho 3 % do USA, celkové dovozy 152 mil. USD, z toho cca 35 % z USA. patří do anglicky mluvícího Karibského společenství a společného trhu (CARICOM), CARICOM Single Market and Economy (CSME) a Organizace Východokaribských států (OECS). Hlavní donorské programy určené pro Dominiku: CIDA Canadian International Development Agency vedoucí donor v OECS, dlouhodobá podpora pod hlavičkou Programu ekonomického managementu Východního Karibiku (ECCMP) CARTAC Caribbean Technical Assistance Company finanční podpora od CIDA,IMF, WB posílení cash managementu DFID UK`s Department for International Development podpora správy daní, rozpočtové reformy, reformy veřejných služeb, správa dluhu EU European Union programy veřejných investic program podpory produkce banánů přes PEMS CDB Caribbean Development Bank posílení makroekonomického rámce 12/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

13 5. Finanční a daňový sektor 5.1. Státní rozpočet příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let Státní rozpočet v mil. ECS Rok Příjmy 292, Výdaje 281, Bilance 10, Pramen: IMF 5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let) Platební bilance v ECS mil BĚŽNÝ ÚČET -140,77-127,41-119,96-163,47-252,10 A. zboží a -120,15-88,89-81,55-118,69-191,38 služby 1. zboží -192,56-158,59-172,37-229,97-276,04 opravy zboží 0,03 0, sklady 2,62 2,54 2,73 4, služby 72,41 69,70 90,82 111,28 84,66 doprava -37,47-35,24-37,90-42,82-61,64 cesty 100,54 98,71 117,06 138,94 123,82 pojišt. služby -5,55-7,04-6,13-10,45-11,74 ost.obch.služ. 19,07 2,19 25,63 26,24 37,11 vládní služby -4,18-6,02-7,84-0,63-2,89 B. důchody -67,79-75,35-72,88-90,02-114,22 kompenzace 3,76 1,53 1,68 4,25 3,73 zaměstnancům investiční -71,55-76,88-74,56-94,27-117,95 důchody C. běžné 47,17 36,83 34,47 45,24 53,50 transfery vláda 16,00 2,80 1,02-4,35 0,73 ost.sektory 31,17 34,03 33,45 49,59 52,77 KAPITÁLOVÝ 130,36 110,38 111,21 115,31 253,96 A FINANČNÍ ÚČET a.kapitálový 48,53 55,34 50,71 72,44 49,36 účet kapit.transfery 48,53 55,34 50,71 72,44 49,36 nefin.aktiva b. finanční 81,83 55,04 60,50 42,87 204,60 účet přímé investice 46,21 54,30 84,98 70,67 87,97 portfolio -0,62 32,70 9,38-6,66 10,22 investice ost.investice 36,24-31,96-33,86-21,14 106,41 CELKOVÁ BILANCE -10,41-17,03-8,75-53,1-30,9 13/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

14 FINANCOVÁNÍ -9,34-33,85-7,34 15,85-38,97 Změna ve -4,34 4,67-1,30 1,09-20,36 vládních zahraničních aktivech Změna v rezervách -5,00-38,52-6,04 14,76-18,61 Pramen: Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) Devizové rezervy (v mil. USD) v letech , Pramen: IMF 5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba Veřejný dluh v % HDP Dluhová služba v % exportu Celkový dluh v mil. USD Zahraniční zadluženost, dluhová služba ,4 67,5 79,9 84,4 81,2 7,4 10,9 11,8 19,5 20,8 152,4 177,1 202,6 221,1 235,4 Pramen: IMF V letech 2005 až veřejný dluh dosahoval lepších výsledků a podařilo se jej stlačit na 55 % HDP (2009). Dluhová služba činila i nadále 20 % exportu, přičemž celkový dluh se pohyboval v těchto letech mezi 250 a 300 mil. USD Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny) V čele bankovního systému v zemi je Východokaribská centrální banka (Eastern Caribbean Central Bank), která je centrální bankou pro všechny členské země Caricomu se sídlem na St. Kitts. Funkci národní banky plní National Bank of Dominica, která je největší bankou v zemi a třetí největší mezi zeměmi OECS. Hlavní banky AID Bank (Agricultural Industrial Development Bank) Eastern Carribean Central Bank First Caribbean International Bank (dříve Barclay s Bank) Royal Bank of Canada The Bank of Nova Scotia National Bank of Dominica Pojišťovny ALICO American Home Assurance Co. American Life Insurance Co. 14/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

15 Barbados Fire and Commercial Insurance Col. Ltd. Barbados Mutual Life Assurance Society Beacon Insurance Co. Ltd., British American Insurance Co. Ltd. Colonial Life Insurance Co. (T dad) Ltd. Curtis Tonge Insurance First Domwestic Insurance Co. Ltd. Gulf Insurance Ltd. Life of Barbados Ltd. Lloyds United Insurance Co. Ltd. Walton Insurance Company Ltd. New India Assurance Co. Ltd. Windward Islands Crop Insurance (1988) Ltd. a další 5.5. Daňový systém je považována za daňový ráj, který je založen na britském obecném právu a preferuje lidská práva a svobody. Hlavním typem společností registrovaných na Dominice jsou společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a investiční činností (International Business Companies IBC), offshore companies. Všechny tyto offshore companies řádně registrované na Dominice jsou osvobozeny od daní na minimálně 20 let. nemá podepsanou žádnou dohodu o zamezení dvojího zdanění. K provozování offshore společností je nutné uhradit pouze malý vládní poplatek (government duty) podle výše upsaného a splaceného kapitálu. Za nezaplacení tohoto poplatku jsou finanční sankce, nejvýše však USD. Roční účetní uzávěrky Na Dominice se nevyžaduje audit, zástupce firmy však musí mít k dispozici kopie zakládacích listin a stanov, certifikát o registraci společnosti a kopii rejstříku ředitelů. Pro registraci společnosti je třeba minimálně 1 ředitel a 1 společník, rezidentní nebo cizinec, ředitel může být majitelem firmy, není nutné zaměstnávat místní sekretářku. Na výši autorizovaného kapitálu nejsou stanoveny žádné požadavky a lhůty pro jeho splacení. Částka kapitálu nemá vliv na registraci a roční vládní poplatek. Akcie mohou být vystaveny s deklarací nominální hodnoty nebo bez, i v tvrdé měně. Daně stanovené dominickou vládou zahrnují progresivní daň z příjmu fyzických od 0 % do 40 %, daň z příjmu právnických osob 35 %, dávky sociálního zabezpečení, daň z maloobchodu 3 % z brutto příjmů a daně z převodu a ocenění půdy. Na výnosy z kapitálu nejsou stanoveny žádné daně, s výjimkou daně z ocenění půdy. 15/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

16 6. Zahraniční obchod země 6.1. Obchodní bilance za posledních 5 let vývoz, dovoz, saldo tabulka Obchodní bilance v mil. USD v letech Export 54,7 44,4 43,6 41,0 42,2 Import 147,8 130,6 115,6 127,1 144,2 Obrat 202,5 175,0 159,2 168,1 186,4 Saldo -93,1-86, ,1-102,0 Pramen: ECCB Obchodní bilance v mil. USD v letech Export Import Obrat Saldo Pramen: ECCB 6.2. Teritoriální struktura postavení v (k) EU Export (2009) Hlavní obchodní partneři Japonsko 31 %, Velká Británie 25,9 %, Jamajka 14,8 %, Antigua a Barbuda, Guyana, Trinidad a Tobago, Svatá Lucie. Import (2009) Obchodní partneři USA 34,2 %, Čína 14,4 %, Trinidad a Tobago 7,3 %, Velká Británie 4,7 %, Jižní Korea, Japonsko Komoditní struktura Export (2009) 146 mil. USD banány, mýdlo, kokosové ořechy, grapefruity, plážové oleje. Více než čtvrtinu v celkových dominických exportech představují banány, dále se vyváží mýdlo a čisticí prostředky, zelenina, barvy, parfémy a plážové oleje. Do okolních zemí Karibiku exportuje zejména obuv, cementové bloky, nábytek, mýdlo a toaletní potřeby. Import (2009) 356 mil. USD potraviny a živá zvířata, základní průmyslové výrobky, stroje a dopravní zařízení, minerální paliva, cement 16/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

17 Dominický import tvoří z cca 35 % potraviny, ropa, živá zvířata a spotřební zboží, průmyslové výrobky 30 %, stroje a dopravní zařízení 26 %, paliva 8 % a ostatní 1 % Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu Specifická dovozní cla jsou aplikována na potraviny a ad valorem cla na ostatní položky. Vláda vybírá exportní poplatky za hlavní zemědělské produkty, je velké exportní zatížení na rum a cigarety, ale malé na banány a kokosové ořechy. Podle Dohody karibského společenství (Caribbean Community Agreement) z r eliminovala systém vydávání dovozních licencí a přijala Obecný externí sazebník Caricomu, který je odstupňován od 0 % do 35 % Ochrana domácího trhu Mimo celní sazebník Caricomu nejsou v platnosti žádná ochranářská opatření domácího trhu ze strany dominických úřadů, trh je otevřený, plně liberalizován a klasifikován jako jeden z nejvyhledávanějších daňových rájů v Karibiku Zóny volného obchodu Zóny volného obchodu na Dominice neexistují. 17/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

18 7. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Trh Dominiky je pro české obchodní zájmy příliš malý, vzdálený a neperspektivní. Jde o teritorium rozlohou a počtem obyvatelstva zanedbatelné, které se orientuje zejména na zemědělskou výrobu a turistické tranzitní služby. Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a není perspektiva jejího výraznějšího zvýšení. Budoucí obchodní výměna bude i nadále probíhat na bázi ad hoc kontraktů. Určité možnosti existují v dovozu tropických zemědělských produktů Smluvní základna ČR nemá se Společenstvím uzavřeny žádné smluvní vztahy Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let tabulka Vzájemná obchodní výměna ČR v tis. USD Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo Pramen: statistiky ČSÚ, Komoditní struktura českého vývozu/dovozu Hlavní vývozní položky (2007) Polymery propylenu a ostatních olefinů, elektrické transformátory, statické měniče, polymery ethylenu Hlavní dovozní položky (2007) Výrobky pro přepravu, balení zboží, zátky, víčka aj. z plastů, osobní auta aj. vozidla motorová pro přepravu osob, ruční měřidla, kreslicí a rýsovací přístroje 7.4. Perspektivní položky českého exportu (velikost trhu, podíl domácí výroby a dovozu) Trh Dominiky je pro české obchodní zájmy příliš malý, vzdálený a neperspektivní. Jde o teritorium rozlohou a počtem obyvatelstva zanedbatelné, které se orientuje zejména na zemědělskou výrobu a turistické tranzitní služby. Vzájemná obchodní výměna je na velmi nízké úrovni a není perspektiva jejího výraznějšího zvýšení. Budoucí obchodní výměna bude i nadále probíhat na bázi ad hoc kontraktů. Určité možnosti existují v dovozu tropických zemědělských produktů (banány, kokosové ořechy, citrusy) Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce Na ostrově neexistují smluvní zástupci, kteří by spolupracovali při dovozu a vývozu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce s partnery z ČR, joint venture ve vzájemném obchodě není registrován, obchodní výměna probíhá na bázi ad hoc kontraktů. 18/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

19 7.6. Vyhodnocení poptávek v teritoriu po českém zboží, výrobní kooperaci ZÚ Caracas neregistruje žádné poptávky po českém zboží a službách, s výjimkou připravované kontraktace první dodávky pistolových nábojů ze Sellier Bellot pro dominickou policii Zahraniční rozvojová spolupráce ČR v r poskytla Dominickému společenství humanitární pomoc ve výši USD na odstraňování následků uragánu Dean v září Rozvojová spolupráce s tímto teritoriem nebyla navázána a nejsou rozpracovány žádné projekty rozvojové pomoci Vzájemná výměna v oblasti služeb Vzájemná výměna v oblasti služeb není statisticky zachycena ani v ČR a podle dostupných informací z Dominiky ani dominickými úřady Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR 19/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

20 8. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu 8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej ZÚ Caracas nemá informace o distribučních a prodejních kanálech, kterými by do teritoria Dominiky směřovaly dosud velmi sporadické české dodávky, ani informace o existenci místních zástupců. Vzhledem k velmi nízké vzájemné obchodní výměně a diverzifikaci zboží lze předpokládat, že veškeré zahraničně obchodní operace se odvíjejí na bázi ad hoc. V posledních letech nebyly zaznamenány ani opakované dodávky stejného českého zboží do tohoto teritoria Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil jsou velmi liberální, nepředepisují poměr místních pracovníků k zahraničním ředitelům a zaměstnancům a neexistuje diskriminace v druhu pracovní činnosti a v rozdílnosti platů mezi cizinci a místními zaměstnanci. Pracovní povolení se nevyžaduje. Některé další informace jsou uvedeny pod bodem 5.5. této STI Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku Pro zřízení kanceláře na Dominice je třeba dodržet následující postup: 1. Založení a registrace firmy nebo obchodu v rejstříku společností Zakládání obchodních společností na Dominice je upraveno Zákonem o společnostech (Zákon 21 z r. 1994), Pravidly pro společnosti (S.R.O. 22 z r a S.R.O. 57 z r. 2002), Mezinárodním obchodním zákonem (Zákon 10 z r. 1996) a Zákonem o obchodním jménu (kap zákonů Commonwealthu ). Je třeba požádat o vydání a předložit: statutární deklaraci zástupcem stanovy firmy (2 kopie) memorandum asociace uvedení jmen ředitelů uvedení adresy registračního úřadu licence od vládního kabinetu místopřísežné prohlášení ředitele, že společnost je registrována v jiné zemi a dokumenty prokazující tuto registraci (jen pro zahraniční společnosti) kopie licence Obchodní podniky s více než 20 vlastníky/akcionáři musí být zaregistrovány v rejstříku firem bez ohledu na předmět podnikání. Pro další informace je možno kontaktovat: REGISTRY DEPARTMENT Dame Mary Eugenia Charles Boulevard Roseau telefon: linka 3140 fax: /24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

21 2. Registrace na úřadu sociálního zabezpečení Dominica Social Security (DSS) Všichni zaměstnavatelé musí být zaregistrováni na dominickém úřadu sociálního zabezpečení (Dominica Social Security) a musí zaregistrovat na tomto úřadě přijetí zaměstnance do 7 dnů. Zaměstnavatel platí 7 % mzdy až do maxima 350 ECS (cca 130 USD) měsíčně a zaměstnanec přispívá 4 % mzdy až do výše ECS 150,- (cca USD 55,-) měsíčně. Další procedura spočívá ve vyplnění formuláře žádosti o registraci, v případě společnosti je třeba ji doložit stanovami, žádost předat na DSS. Konkrétní informace k sociálnímu zabezpečení je možno získat na adrese: DOMINICA SOCIAL SECURITY Hanover Street P.O.Box 772 Roseau telefon: fax: Registrace na berním úřadě Inland Revenue Division Všechny firmy se musí registrovat na Inland Revenue Division, kde obdrží daňové číslo. Musí vyplnit formulář žádosti o registraci a předložit kopii stanov. Bližší informace jsou k dispozici na adrese: INLAND REVENUE DIVISION High Street Roseau telefon: fax: Investorské aktivity, které zahrnují výstavbu budov, musí mít předem schválené plány, bližší informace jsou k dispozici na adrese: PHYSICAL PLANNING 3, Charles Avenue Goodwill telefon: ext. 3751/ Obchodní aktivity spojené s námořní dopravou, rybolovem a obchodem s mořskými produkty je nutno registrovat v divizi rybolovu na adrese: FISHERIES DIVISION Dame Mary Eugenia Charles Blvd. Roseau Fisheries Complex telefon: ext. 5263/52 91 fax: Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP) Nejsou kladeny žádné mimořádné požadavky na formy a rozsah propagace, marketingu a reklamy, odlišné od běžné praxe v Karibiku a Latinské Americe. 21/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

22 8.5. Způsoby řešení obchodních sporů Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z odběratelsko dodavatelských vztahů je nutno využívat služeb místních advokátních kanceláří, které jsou však obecně drahé. Doporučuje se řešit případné spory smírčím řízením Režim zadávání veřejných zakázek Vzhledem k liberalizaci trhu, volnému přístupu zahraničních firem na dominický trh a nízké výkonnosti národních firem je režim zadávání veřejných zakázek předmětem volného nabídkového řízení národních i mezinárodních firem a není upraven zákonem. Umožňuje volnou participaci jakéhokoliv, v zemi registrovaného podniku nebo společnosti, které platí tzv. vládní poplatek z provozu firmy Problémy a rizika místního trhu Problémy a rizika místního trhu jsou běžná a komerční, doporučuje se pečlivý výběr vhodného bonitního partnera a využívání služeb bankovních ústavů a auditorských společností k získání kvalitních a seriózních informací o partnerovi. Trh je politicky stabilní, nehrozí nebezpečí změny stávajícího státního systému ani politicko ekonomické změny Problematika ochrany duševního vlastnictví je členem World Intellectual Property Organization (WIPO). Problematika duševního vlastnictví je upravena zákonem Trademarks Ordinance, revidovaným vydáním ke konci r. 1961, a zahrnuje obchodní značky, patenty a autorská práva. Další informace lze získat na Ministerstvu turistiky, průmyslu a soukromých vztahů na 8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka V teritoriu nejsou žádná specifika v oblasti zajišťování návratnosti vynaložených devizových prostředků, je však třeba dbát na kvalitu a bonitu místního obchodního partnera a dávat přednost placení zajištěnému neodvolatelným potvrzeným akreditivem otevřeným u některé z českých bank, resp. požadovat bankovní záruku nebo aval u dodávek úvěrových. Doporučuje se výběr partnera konzultovat před uzavřením kontraktu se ZÚ Caracas. ZÚ Caracas nezaznamenal v posledních letech ztrátu u žádného z českých subjektů nebo nedobytnou pohledávku, kterou by bylo nutno vymáhat právní cestou Významné veletrhy a výstavy v teritoriu není organizátorem žádných významných mezinárodních veletržních a výstavních akcí. Propagační akce regionálního dosahu organizuje DOMINICA HOTEL AND TOURIST ASSOCIATION, kde je možno získat konkrétní informace o některých regionálních akcích. 22/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

23 9. Investiční klima 9.1. Podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory) je poměrně významnou a vyhledávanou investiční destinací v Karibiku, jejímiž hlavními pobídkami pro příliv zahraničního kapitálu jsou stabilní investiční klima, výkonný a nezávislý soudní systém, ideální geografická poloha poskytující přístup do Karibiku, nulové daně z kapitálu, nulové dědické daně a daně z pozůstalosti, neexistující omezení pro repatriaci zisků, možnost vlastnit 100 % společnosti registrované na Dominice, neexistuje kontrola zahraniční směny, snadné spojení letecké, námořní a dobrá silniční infrastruktura a příznivé klima pro turistiku a cestovní ruch. Objem zahraničních investic na Dominiku je omezen, především pro nedostatečnou infrastrukturu na tomto ostrově, která by podporovala industrializační programy. Investice rostly v 90. letech během vlády premiéra Charlese, a to hlavně do zemědělství. Komercializace produkce banánů je monopolizována evropskými multinacionálními společnostmi. Daňové prázdniny a výjimky z cel jsou jednou z hlavních investičních pobídek. Oblast poblíž Canefield letiště je průmyslovou zástavbou a zpracovatelskou exportní zónou. Vládní agentura pro průmyslový rozvoj dosáhla významných úspěchů v přilákání kapitálových investičních fondů na ostrov. Také autorizace zřizovat offshore společnosti ve finančním průmyslu může přilákat investice, jakož i zvýšit cestovní ruch. Další investiční pobídky zahrnují, jak již výše uvedeno, repatriaci zisků, možnost vlastnictví půdy cizinci po zaplacení licenčních poplatků, výstavbu závodů a průmyslových objektů a pobytová aj. povolení Přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura) Přímé zahraniční investice se dle odhadů (detailní důvěryhodné informace nejsou k dispozici) pohybují kolem 10 mil. USD ročně České investice v teritoriu V teritoriu Společenství nejsou registrovány žádné české investice Nejperspektivnější odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty Turistika a s ní spojená odvětví, jako hotelnictví, gastronomie a restaurace, participace při výstavbě nových ubytovacích kapacit, hlavně hotelů s mezinárodními investicemi, dále bankovní a pojišťovací služby. Na realizaci probíhajících rozvojových projektů v infrastruktuře se podílí hlavně Velká Británie, USA, Kanada a EU. Privatizační projekty nejsou žádné Rizika investování v teritoriu ZÚ Caracas, stejně jako ostatní členské státy EU monitorující toto teritorium z Venezuely, nezaznamenal případy ztrát českých subjektů zahraničního obchodu, vzniklých při investování a exportu do teritoria. 23/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

24 10. Očekávaný vývoj v teritoriu Významné události v následujícím roce a jejich dopady na ekonomickou sféru země Na Dominice se podle dostupných informací nepřipravuje žádná daňová, penzijní aj. reforma, která by měla dopad na ekonomickou sféru země a ovlivnila významnějším způsobem vnitřní a zahraniční obchod země. Naopak se očekává další liberalizace obchodu, snižování cel a příliv investic do nových rozvojových projektů Trendy, vstup země do mezinárodních uskupení, přijetí nových zákonů, daní apod. ZÚ Caracas nemá k dispozici informace ani poznatky o přípravě nových zákonů, které by se mohly dotýkat obchodního a investičního klimatu v zemi Nové možnosti pro český export či jinou ekonomickou spolupráci s ČR Nové možnosti pro český export jsou uvedeny v bodě 7.4. této STI. Pozn. ZÚ Caracas: Při zpracování této STI byly využity všechny dostupné, zejména internetové zdroje. ČR a ZÚ nemají v relaci žádné zastoupení využitelné pro získávání relevantních informací o makroekonomických ukazatelích trhu, rozpočtu, platební bilanci, zahraničním obchodě, vzájemné obchodní a ekonomické spolupráci ČR apod. Podrobné makroekonomické údaje a rozbor účetní uzávěrky země nejsou k dispozici, zpracovávají se pouze pro potřeby regionální centrální banky CARICOMu, Eastern Caribbean Central Bank se sídlem na St. Kitts. Tuto STI je proto třeba považovat jen za základní orientační a úvodní informaci o tomto minitrhu určenou pro české podnikatele cestující do teritoria. 24/24 Zastupitelský úřad Caracas (Venezuela)

Svatý Kryštof a Nevis. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5.

Svatý Kryštof a Nevis. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. Svatý Kryštof a vis Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci vis byl až do roku 1970 ekonomikou de facto zcela

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 3 5 7 9 1 11 Vývoz zboží (fob) mld. K č 15 1371 173 19 15 79 7 131 319 rů st v % 1, 9,3 5,7,5 1, 15,, 13,,, Dovoz zboží

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

C.4 Vztahy k zahraničí

C.4 Vztahy k zahraničí C. Vztahy k zahraničí Prameny: ČNB, ČSÚ, Eurostat, propočty MF ČR. Tabulka C..1: Platební bilance roční 5 7 9 1 11 1 13 1 Výkonová bilance 1) mld. Kč 1 1 1 11 19 19 19 1 5 obchodní bilance ) mld. Kč 9

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 4/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 4/2009 205-05-04 00:00:00 2 V lednu 2009 činil příliv prímých zahraničních investic do Polska - dle údajů NBP (Polské národní banky) - celkem 475 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Souhrnná teritoriální informace Antiqua a Barbuda

Souhrnná teritoriální informace Antiqua a Barbuda Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Caracasu (Venezuela) ke dni 31.01.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Marketing Identifikace výzvy Prioritní osa 6 Program Marketing Individuální

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv

V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv V. ročník konference o rozpočtech a financování územních samospráv Změna zákona o RUD v souvislosti se změnami v sazbách DPH Návrh státního rozpočtu na rok 2012 Ministerstvo financí ČR září 2011 Změna

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 :

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory 1 : Souhrn programu Program Marketing podporuje pořízení služeb pro malé a střední podniky zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy. Podporované aktivity Usnadnění

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky

Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Efektivním financováním exportu podporovat růst mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České

Více

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem

Podpora českých firem při obchodování s Vietnamem s Vietnamem s Vietnamem 1 Všeobecné údaje Vietnamská socialistická republika rozloha 331.221 km 2 počet obyvatel 89,7 milionů (2013) 53% obyvatel je mladších 25 let 29% městských obyvatel 71% venkovských

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2010 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2010 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů

Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů Kolumbie, Panama, Kostarika - ČR perspektivy obchodních vztahů KOLUMBIE, PANAMA, KOSTARIKA ČR PERSPEKTIVY OBCHODNÍCH VZTAHŮ Matyáš Pelant vedoucí oddělení Amerik, MPO 1 KOLUMBIE Průmyslově-zemědělská země

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING Identifikace výzvy: MARKETING I Operační program Podnikání a inovace Správcem programu (poskytovatelem dotace) je Ministerstvo průmyslu

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013

Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 Zóna volného obchodu mezi EU a Kanadou (CETA) Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, 9.10.2013 CETA Cílem dohody je odstranit obchodní bariéry v předem daných oblastech a podpořit tím obchod mezi EU a

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 3/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 3/2009 205-05-04 00:00:00 2 Po celý rok 2008 dle údajů NBP (Polské národní banky) - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 50 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních

Více

Centrální bankovnictví 2. část

Centrální bankovnictví 2. část Centrální bankovnictví 2. část 1. Platební bilance Jaroslava Durčáková 2011/2012 1 1. Platební bilance 1.1 Vnější vztahy z pohledu PB; základní kategorie PB 1.2 Kreditní a debetní položky; vznik devizové

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 E. Obchodní vztahy 1. Tuzemský obchod Kroky pro dobrý obchod - výběr obchodního partnera - smluvní podmínky dodávek - optimalizace zásob a výroby 2 E. Obchodní vztahy

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance

Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Ekonomie 2 Bakaláři Čtvrtá přednáška Otevřenost ekonomiky, čistý export, čistý pohyb kapitálu, platební bilance Podstata otevřenosti ekonomiky Žádná země není uzavřená Obchoduje se zahraničím vyváží a

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Sankce: EU versus Rusko. Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Sankce: EU versus Rusko Rizika přímých a nepřímých dopadů oboustranných sankcí David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Přehled Přímé dopady Sankce EU proti Rusku 3 Sankce Ruska proti EU 4 Nepřímé

Více

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková

Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková Proexportní spolupráce MZe s MZV a MPO v oblasti zemědělství a potravinářství Jaroslava Beneš Špalková MZV, Praha, 24.6.2014 AGRÁRNÍ OBCHOD ČR 2010 2013 rok Vývoz (mil. Kč) Dovoz (mil. Kč) Saldo (mil.

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER. Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České republiky v Polsku

POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER. Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České republiky v Polsku POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České republiky v Polsku Praha, 15. březen 2012 POLSKO - OBCHODNÍ PARTNER Karel Kysilka, rada velvyslanectví velvyslanectví České

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více