INFORMACE O PRODUKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMACE O PRODUKTU"

Transkript

1 INFORMACE O PRODUKTU Popis produktu DURA-PLATE 301W je produkt, který vytvrzuje při nízké teplotě, je to povrchově a vlhkostně tolerantní dvousložkový modifikovaný epoxid. Lze ho aplikovat bez omezení na rosný bod a na mokrý ocelový povrch. DURA-PLATE 301W vykazuje dobrou chemickou a abrazivní odolnost a také dobrou retenci povlaku na hranách. Můžete ho aplikovat na ocel připravenou abrazivním tryskáním, otryskanou vodním paprskem nebo připravenou mechanickými nástroji. Vynikající retence povlaku na hranách Žádný rosný bod a omezení ve vztahu k relativní vlhkosti Vynikající antikorozní vlastnosti Lze aplikovat na mokrý podklad Lze aplikovat na střední stupeň bleskové koroze Vynikající přilnavost k podkladu a mezivrstvě Charakteristika produktu Vzhled / lesk: Polo-lesklý Barva: Red Oxide, světle šedá, bílá, černá Sušina v obj. %: 97% ± 3% Sušina v hm. %: 98% ± 2% VOC (EPA metoda 24): <100 g/l; 0,83 lb/gal Poměr tužení: 7 : 3 objemově Specifická hmotnost: 1,3 kg/l (může se lišit v závislosti na odstínu) Doporučená tloušťka na nátěr Minimálně Maximálně Mokrá v mikronech (µm) Suchá v mikronech (µm) ~ Vydatnost (m 2 /l) 9,7 3,3 Tato hodnota nebere v úvahu nerovnosti povrchu, nerovnoměrnou aplikaci, prostřiky, ztráty v obalech a aplikačním zařízení. POZNÁMKA: Aplikace štětcem nebo válečkem může vyžadovat násobný nátěr pro dosažení maximální tloušťky filmu a jednotnosti vzhledu. Průběh zasychání 0 C / 32 F 10 C / 50 F 20 C / 68 F Na dotek: 21 hodin 15 hodiny 4,5 hodiny Pro manipulaci: Přetíratelnost: minimálně 48 hodin 48 hodin 24 hodin 24 hodin 20 hodiny 8 hodiny maximálně 6 měsíců 6 měsíců 6 měsíců Doba zpracovatelnosti: 90 minut 50 minut 30 minut Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Musí se brát v úvahu faktory jako proudění vzduchu a vlhkost. DURA-PLATE 301W, vydání 4, květen 2014 Strana č. 1

2 DURA-PLATE 301W můžete přetírat v rozsahu až 6 měsíců, za předpokladu, že povrch který bude natírán, bude vhodně očištěn. Přetření polyuretanových a epoxidových vrchních nátěrů, lze bez abraze maximálně do 28 dnů. Pro přetření jiného produktu v prostředí vnitřním nebo venkovním, kontaktujte zástupce společnosti Sherwin-Williams. Doporučené použití DURA-PLATE 301W je protikorozní nátěr pro dlouhou ochranu a životnost ocelí. Lze tento produkt použít pro ponor a na hladině vody. Například v námořnictví, offshore, pro konstrukce a průmyslové aplikace. Je vhodný pro nové budovy, rekonstrukce, a také pro opravné a údržbářské aplikace. Poskytuje vynikající ochranu pro použití v balastních nádržích, dutých prostor tanků a nádrží, nádrží na ropu, odkalovacích nádrží, prostory s kondenzací a trvalou vlhkostí, podpalubí, palub, vnějších trupů lodí a ocelových mostů. Charakteristika výkonu Jméno testu Testovaná metoda Výsledky Adheze (strhnutí) ASTM D4541 Po aplikaci a vytvrzení psi 12,0 17,2 MPa Po 1000 hodinách v slané mlze psi 9,3 10,8 MPa Po 2000 hodinách v slané mlze 1305 psi 9,0 MPa Po 1000 hodinách kondenzace psi 10,3 12,4 MPa Vystavení na vzduchu 12 měsíců Korozní hodnocení: 10 Hodnocení puchýřování: 10 Pod korodování řezu: 1,0 mm Katodické rozpouštění ASTM G8 Prošlo Odolnost proti ASTM D4585, 1000 hodin ASTM D1654, hodnocení: 10 kondenzaci Odolnost v solné mlze ASTM D4585, 2000 hodin ASTM B117, 1000 hodin ASTM B117, 2000 hodin Žádné vady ASTM D1654. hodnocení: 10 Žádné vady Doba životnosti: 12 měsíců, neotevřený Skladovat při teplotách od 4,5 C (40 F) do 38 C (40 F) Bod vzplanutí: >102 C (>212 F), ve směsi (ASTM D56) Vyčištění: TH03 DURA-PLATE 301W, vydání 4, květen 2014 Strana č. 2

3 Doporučený systém Název produktu Tloušťka nátěru (mikrony) V ponoru nebo na vzduchu 1 2 nátěry Dura-Plate 301W nátěry Dura-Plate 301W Na vzduchu 1 2 nátěry Dura-Plate 301W *1 2 nátěry Vrchní nátěr * Polyuretanové a bezizokyanátové vrchní nátěry z portfolia Sherwin Williams Výše uvedené systémy jsou příklady pro použití produktu, v různých situacích mohou být vyžadovány jiné systémy, prosím kontaktujte zástupce Sherwin-Williams. Příprava povrchu Povrch musí být čistý, suchý a v bezvadném stavu. Odstraňte veškerý olej, prach, mastnotu, špínu, rez a jiné kontaminanty s cílem zajištění dostatečné přilnavosti. DURA-PLATE 301W je tolerantní k přípravě povrchu aplikovatelný na podklady připravené mytím tlakovou vodou, mokrým nebo suchým abrazivním tryskáním nebo mechanicky připravené podklady. Abrazivní otryskání: Sa 2 ISO :2007 (SSPC-SP6/NACE 3) Tryskání vodním paprskem: WJ-2M (SSPC SP12 VIS4(I) / NACE N 5 - N 7) Mechanické ošetření: ST3 ISO :2007 (SSPC-SP3) Další možnosti čištění: Nezávisle na typu přípravy povrchu, DURA-PLATE 301 se svou tolerancí vůči vlhkosti umožňuje omytí podkladu čistou vodou před aplikací nátěru, aby se maximálně snížila kontaminace chloridy. Tento možnost znamená snadné dosažení standartu SC2 (NACE 5/SSPC-SP12). Tolerance produktu DURA-PLATE 301 vůči oxidu železitému umožňuje aplikaci nátěru navíc přes povrchy napadené středním stupněm bleskové koroze (ekvivalent stupně M, tak jak je popsáno standardem SSPC VIS4 (I) / NACE N 7 ). Přetírání starých nátěrů v dobrém stavu: 301W může být aplikována ve většině případů na již existující přilnavé nátěrové systémy. Přilnavost na stávající nátěry by měla být před aplikací otestována na menší části povrchu. Také by měla být ověřena přilnavost na starém materiálu. Všechny nepřilnavé materiály musí být odstraněny. Obraťte se na zástupce Sherwin-Williams ohledně vyhodnocení dalších alternativ přípravy povrchu. Přijatelné očištění a odmaštění je nutné. Pro zlepšení přilnavosti je požadováno obroušení povrchu starých nátěrů. DURA-PLATE 301 je tolerantní k aplikaci na mokré povrchy v době aplikace. Jako přijatelný se považuje mokrý povrch, na kterém je přítomna tenká vrstva vlhkosti, ale na povrchu se nevyskytuje tekoucí voda, kapky nebo stojatá voda. Přijatelné mokré podmínky mohou být ověřeny testem přímo v terénu a to zakreslením písmene V ve velikosti paže na svislém podkladu. Pokud voda začne kapat nebo stékat dolů, potom je množství vody na podkladu příliš velké ( nasycené ). Pokud ne, považujeme podklad za vlhký a aplikace produktu Dura-Plate 301W je možná. DURA-PLATE 301W, vydání 4, květen 2014 Strana č. 3

4 Normy přípravy povrchu Stav povrchu ISO Švédské normy SSPC NACE BS7079:A1 SIS Bílý kov Sa 3 Sa 3 SP 5 1 Téměř bílý kov Sa 2.5 Sa 2.5 SP 10 2 Komerční otryskání Sa 2 Sa 2 SP 6 3 Lehké abrazivní otryskání Sa 1 Sa 1 SP 7 4 Koroze C St 2 C St 2 SP 2 - Ruční čištění Důlková koroze D St 2 D St 2 SP 2 - Mechanizované čištění Koroze C St 3 C St 3 SP 3 - Důlková koroze D St 3 D St 3 SP 3 - Aplikační podmínky Okolní teplota: Teplota podkladu: Relativní vlhkost Viz. aplikační list pro přesnější informace přípravy povrchu Minimálně 0 C (32 F) Minimálně 0 C (32 F) Maximálně 50 C (122 F) Bez omezení Aplikační zařízení Vysokotlaké bez vzduchové stříkání (Airless Spray) GRACO KING 56 : 1 nebo podobný vyjmout všechny filtry minimální světlost hadic 3/8 Rozměr trysky: 0,43 0,54 mm (17 21 thou) Úhel rozstřiku: Pracovní tlak: kg/cm 2 ( psi) Detaily pro aplikaci vysokotlakým bez vzduchovým stříkáním uvedené výše slouží jen jako příklad. Na volbu trysky a pracovního tlaku mohou mít vliv hodnoty jako délka a průměr proudové trubice, teplota barvy, tvar a rozměry nanášené plochy. Pracovní tlak však má být co nejmenší s tím, aby byla ještě zachována dostatečná atomizace barvy. Podmínky se mohou lišit případ od případu a je na odpovědnosti uživatele, aby zvolil optimální podmínky pro dosažení nejlepšího výsledku. V případě pochybností kontaktujte vašeho Sherwin-Williams reprezentanta. Štětec / váleček Materiál je vhodný pro aplikaci štětcem nebo válečkem na malé plochy a za účelem menších úprav. Aplikace více než jedné vrstvy může být nezbytná, aby poskytla ekvivalentní tloušťku suché vrstvy na jednom aplikovaném nátěru. Tónování Netónovat Balení 16 l (20,8 kg) souprava: Část A: 11,2 l v 20 l plechovce Část B: 4,8 l v 5 l plechovce 4 l (5,2 kg) souprava: Část A: 2,8 l v 5 l plechovce Část B: 1,2 l v 2,5 l plechovce DURA-PLATE 301W, vydání 4, květen 2014 Strana č. 4

5 Bezpečnostní opatření Údaje o bezpečném skladování, zacházení a aplikaci toho produktu naleznete v bezpečnostním listu. Záruka Jakákoliv osoba nebo firma, která používá tento produkt bez předchozího prověření jeho vhodnosti pro zamýšlené použití, koná takto na vlastní riziko a Sherwin-Williams nemůže přijmout odpovědnost za chování produktu nebo ztráty a škody vzniklé takovým použitím. Informace specifikované v bezpečnostním listu se občas aktualizují na základě zkušeností a vývoje produktů a zákazníkům se doporučuje ověřit si u firmy Sherwin-Williams, že obdrželi poslední verzi. Distributor pro ČR: ALLGARD CZ s.r.o., Paseka 304, Česká republika, Tel , , DURA-PLATE 301W, vydání 4, květen 2014 Strana č. 5

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM. Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM. Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944 JAK VYBRAT SPRÁVNÝ NÁTĚROVÝ SYSTÉM Směrnice pro ochranu konstrukcí pomocí nátěru podle normy ISO 12944 ÚVOD Cílem příručky NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL je pomoci vám při výběru nejvhodnějšího nátěrového systému

Více

V závěru příručky je uveden přehled základních nátěrových systémů, které společnost Hempel doporučuje pro různá korozní prostředí.

V závěru příručky je uveden přehled základních nátěrových systémů, které společnost Hempel doporučuje pro různá korozní prostředí. ÚVOD Cílem příručky NÁTĚROVÉ SYSTÉMY HEMPEL je pomoci vám při výběru nejvhodnějšího nátěrového systému Hempel pro protikorozní ochranu konstrukcí. Všechny ocelové konstrukce, zařízení a stavby, které jsou

Více

Přehled stěžejních nátěrových hmot

Přehled stěžejních nátěrových hmot Přehled stěžejních nátěrových hmot Chráníme Vaše investice Společnost Hempel byla založena v roce 1915 jako dodavatel nátěrových hmot pro námořní odvětví a těžký průmysl a dnes je celosvětovým dodavatelem

Více

NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6

NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6 NÁTĚRY A POVRCHOVÁ OCHRANA ZAŘÍZENÍ revize 6 Lovochemie a.s. Zpracoval: Ing. Jaroslav Pochman Obsah Obsah... 1 1. Klasifikace vnějšího prostředí v podniku Lovochemie a. s.... 3 2. Přiřazení nátěrových

Více

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování

Construction. Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr. Popis výrobku. Údaje o výrobku. Testy. Skladování Technický list Vydání 16/07/2009 Identifikační č.: 02 07 02 03 002 0 000005 Elastický, tekutý, hydroizolační polyuretanový nátěr Construction Popis výrobku Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Některé z mnoha metod předúpravy ocelových povrchů jsou krátce popsány dále v textu. Detailní informace je možno najít v následujících dokumentech :

Některé z mnoha metod předúpravy ocelových povrchů jsou krátce popsány dále v textu. Detailní informace je možno najít v následujících dokumentech : Příprava povrchu Úvod Správná příprava povrchu je základem úspěchu aplikace každého nátěrového systému. Nutnost odstranění olejů, mastnoty, starých nátěrů a látek znečišťujících povrch (jako jsou okuje

Více

ORIGINÁL. Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 21 Paskov STANDARD. KAPITOLA IV Část 3. Povrchové ochrany

ORIGINÁL. Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 21 Paskov STANDARD. KAPITOLA IV Část 3. Povrchové ochrany ORIGINÁL Biocel Paskov a.s., Zahradní 762, 739 21 Paskov STANDARD KAPITOLA IV Část 3 Povrchové ochrany Zpracoval: Ing. Boráň Petr Schválil: Ing. Horkel Radislav 1 O B S A H : 1. Všeobecná ustanovení 2.

Více

Technický informační list

Technický informační list Úvod: Nechráněná ocel začne korodovat, pokud se dostane do styku se vzduchem (ovzduším), vodou nebo zemí. Z tohoto důvodu tedy bylo vyvinuto mnoho metod, jejichž úkolem je chránit ocelové části před vlivy

Více

hledání shody s dokumentem stavební dozor Normy řady ISO 9000 POVINNOSTI STAVEBNÍHO DOZORU PRI REALIZACI STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

hledání shody s dokumentem stavební dozor Normy řady ISO 9000 POVINNOSTI STAVEBNÍHO DOZORU PRI REALIZACI STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY POVINNOSTI STAVEBNÍHO DOZORU PRI REALIZACI STAVEB DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ Odborná garance akce: Ing. Miloslava Pošvářov ová,, PhD. - Mott MacDonald Organizačan aní garant: Mgr. Aleš Kalina - Dům

Více

SILCOR 500 EM. Jednosložková polyuretanová elastomerní kapalná hydroizolační membrána pro nátěry střech, balkónů, vlhkých místností.

SILCOR 500 EM. Jednosložková polyuretanová elastomerní kapalná hydroizolační membrána pro nátěry střech, balkónů, vlhkých místností. Stado Resi Bond FC Popis Složky systému je jednosložková, kapalná hydroizolační membrána na bázi hydrofobní polyuretanové pryskyřice. Nátěr vytvrzuje do flexibilní, pevné elastomerní membrány s vynikajícími

Více

České dráhy ČD S 5/4. Předpis. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

České dráhy ČD S 5/4. Předpis. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí České dráhy ČD S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí České dráhy ČD S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne

Více

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH ČESKÉ DRÁHY, státní organizace DIVIZE DOPRAVNÍ CESTY, o.z. TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ČESKÝCH DRAH Kapitola 25 PROTIKOROZNÍ OCHRANA ÚLOŽNÝCH ZAŘÍZENÍ A KONSTRUKCÍ Třetí - aktualizované vydání

Více

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001

Construction. Ochranný nátěr na beton. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Technický list Vydání 05/10/2009 Identifikační č.: 02 03 03 02 001 0 000001 Ochranný nátěr na beton Popis výrobku je 1-komponentní nátěr na bázi akrylových pryskyřic, odolný proti povětrnostním vlivům,

Více

2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem

2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem Technický list Datum vydání 11/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 014 0 000010 2komponentní epoxidový elektrostaticky vodivý nátěr, se strukturovaným povrchem Popis výrobku Sikaflex -262 AS N Thixo je

Více

aplikační předpis Ochrana kovů aplikační předpis

aplikační předpis Ochrana kovů aplikační předpis aplikační předpis Ochrana kovů koroze kovů a ochrana před ní ochranné nátěry a jejich provádění příklady doporučených nátěrových systémů aplikační předpis obsah aplikační předpis Ochrana kovů 1. Úvod 2.

Více

info@lenachemical.com

info@lenachemical.com info@lenachemical.com Úvod Nejen nové ale i rekonstruované stavby a technologická zařízení z hlediska jejich dlouhodobé životnosti, vyžadují spolehlivou, časově stálou a ekonomicky přijatelnou povrchovou

Více

KATALOG NÁTĚROVÉ HMOTY

KATALOG NÁTĚROVÉ HMOTY KATALOG NÁTĚROVÉ HMOTY 2012 2013 Dnes vyrábíme produkty, které naše konkurence teprve objevuje. Akciová společnost ROKOSPOL představuje v České republice firmu orientovanou na výzkum a vývoj v oblasti

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

mat akrylátový akrylátová disperzní nátěrová hmota pro stavebnictví a ochranné nátěry střešních krytin Balení: Vlastnosti: Skladování: Oblast použití:

mat akrylátový akrylátová disperzní nátěrová hmota pro stavebnictví a ochranné nátěry střešních krytin Balení: Vlastnosti: Skladování: Oblast použití: OBSAH skupina podskupina název výrobku strana Nátěrové hmoty Matné ETERNAL mat akrylátový 3 Nátěrové hmoty Matné ETERNAL mat Revital 5 Nátěrové hmoty Lesklé ETERNAL lesk akrylátový 7 Nátěrové hmoty Ochrana

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

DUOBETAN epoxy 2305. Použití

DUOBETAN epoxy 2305. Použití DUOBETAN epoxy 2305 Použití Charakteristika speciální dvousložková vodouředitelná epoxidová vrchní barva s širokým variabilním užitím pro venkovní i vnitřní použití do agresivního prostředí odolává působení

Více

1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy

1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy Technický list Datum vydání 06/2012 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní vysoce účinný tmel na podlahy Popis výrobku Použití je trvale elastická 1komponentní těsnicí hmota vyznačující

Více

Construction. Sikafloor -263 SL. 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku.

Construction. Sikafloor -263 SL. 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem. Popis výrobku. Technický list Vydání 01/2014 Identifikační č.: 02 08 01 02 013 0 000006 2komponentní epoxidová samonivelační stěrka s možností vysokého plnění křemičitým pískem Construction Popis výrobku Použití Výhody

Více

TKP ŘVC ČR PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC

TKP ŘVC ČR PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY. Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR PROTIKOROZNÍ OCHRANA OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝMI NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY Vydání první Schváleno ŘVC ČR č. j.

Více

AUSTIS. technické listy. barvy, laky, lazury, omítky, hydroizolace, penetrace, lepidla

AUSTIS. technické listy. barvy, laky, lazury, omítky, hydroizolace, penetrace, lepidla AUSTIS technické listy barvy, laky, lazury, omítky, hydroizolace, penetrace, lepidla OBSAH skupina podskupina název výrobku strana Nátěrové hmoty Matné ETERNAL mat akrylátový 3 Nátěrové hmoty Polomatné

Více

Řešení pasivní protikorozní ochrany Vydání: 01 plynárenských zařízení Stran: 1 / 31

Řešení pasivní protikorozní ochrany Vydání: 01 plynárenských zařízení Stran: 1 / 31 plynárenských zařízení Stran: 1 / 31 Tento dokument a všechny informace v něm obsažené (dále jen dokument ) jsou vlastnictvím VČP Net, s.r.o. Dokument nesmí být bez souhlasu VČP Net, s.r.o. užíván, zejména

Více

Construction. Sikafloor -29 PurCem

Construction. Sikafloor -29 PurCem Technický list Datum vydání 09/2013 Identifikační číslo: 02 08 02 02 003 0 000001 Vysoce pevnostní polyuretanem modifikovaná cementová krycí a detailová malta s jedinečnou teplotní a mechanickou odolností,

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

povrchová úprava Technologie povrchových šestimocného chrómu

povrchová úprava Technologie povrchových šestimocného chrómu povrchová úprava Současná problematika povrchových úprav Ochrana ocelových konstrukcí Ekologické příčiny nevhodných povrchových úprav Technologie povrchových úprav bez šestimocného chrómu DODATEČNÁ ÚPRAVA

Více

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci

Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Technický list vydání 15/03/2010 Identifikační číslo 02 07 01 01 002 0 000001 Těsnicí cementová malta určená pro flexibilní hydroizolaci Construction Popis výrobku Použití je 2-komponentní malta s nízkým

Více