ISSN Zprávy České parazitologické společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti"

Transkript

1 ISSN Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 19, číslo 3 prosinec 2011

2 obsah 3/ ČPS: Výsledky voleb do výboru 1. září / ČPS: Zápis z jednání výboru 20. září / Zemřel RNDr. Vít Kadlec Marianna Provazníková 9/ Externí hodnocení kvality č. 704 Věra Tolarová 10/ Evropská jarní škola o klíšťatech a jimi přenášených onemocnění Libor Grubhoffer 12/ Some aspects of wildlife and wildlife parasitology in New Zealand part 1: Some background to New Zealand and its natural history Tony Charleston 15/ Paraziti v science fiction Julie Nováková 18/ KÝHO VÝRA: Invaze parazitů v ČR Josef Chalupský 22/ Pseudoparaziti II. parazitární blud Martin Podhorský 23/ kalendář akcí 26/ veselé vánoce... Lucie Jedličková 27/... a šťastný Nový rok Zuzana Hůzová 28/ autoři příspěvků

3 Výsledky voleb do výboru České parazitologické společnosti 1. září 2011 Uzávěrka anonymního korespondenčního hlasování byla Skrutátory byli tentokrát kolegové Pavla Smejkalová a Tomáš Pánek z Katedry zoologie PřF UK v Praze, oba jsou členy ČPS. Celkem bylo odevzdáno 80 hlasovacích lístků ze 167 možných, to znamená, že volilo 48 % členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Novými členy výboru ČPS se tedy stali tito kolegové (řazeno dle počtu hlasů): (68) RNDr. Ivan Čepička, PhD. 33 let, Katedra zoologie PřF UK v Praze (66) RNDr. Iva Kolářová, PhD. (roz. Rohoušová) 33 let, Katedra parazitologie PřF UK v Praze (62) RNDr. Libor Mikeš, PhD. 40 let, Katedra parazitologie PřF UK v Praze (52) doc. RNDr. Oleg Ditrich, CSc. 58 let, Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice (47) RNDr. Iveta Hodová, PhD. 38 let, Ústav botaniky a zoologie PřF MU, Brno (38) RNDr. Vladimír Hampl, PhD. 35 let, Katedra parazitologie PřF UK v Praze Dva kolegové na dalších místech v pořadí hlasování se stávají členy revizní komise: (37) Prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc. 51 let, Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice (28) RNDr. Alena Zíková, PhD. 32 let, Parazitologický ústav AVČR, České Budějovice Další výsledky hlasování (bez titulů, náhradníci v případě ukončení práce některého člena ve výboru): (27) Milan Gelnar, Ivan Fiala, Martin Kašný (24) Libor Grubhoffer (17) Roman Kuchta (16) Vít Dvořák (11) Miloslav Jirků 3

4 Hlasovací lístky jsou k nahlédnutí u dr. Ivana Čepičky, Katedra zoologie PřF UK v Praze. Nový výbor převezme funkce na společné schůzi členů starého a nového výboru, která se uskuteční v průběhu září 2011 zde dojde k volbě předsedy, místopředsedy, tajemníka a hospodáře. V Praze dne 1. září 2011 Libor Mikeš Ivan Čepička Pavla Smejkalová Tomáš Pánek 4

5 Zápis z jednání výboru České parazitologické společnosti 20. září 2011 Přítomni (bez titulů): I. Čepička, O. Ditrich, V. Hampl, I. Kolářová, L. Mikeš Omluveni: I. Hodová, E. Nohýnková, P. Kodym, K. Fajfrlík, B. Koubková Hosté: T. Scholz 1. Zahájení Schůzi zahájil L. Mikeš, předseda minulého výboru České parazitologické společnosti (dále jen ČPS) a vyhlásil volbu předsedy nového výboru. 2. Volba předsedy výboru ČPS Dle stanov proběhla tajná volba předsedy výboru ČPS. Volby se zúčastnilo všech 5 přítomných členů výboru, všechny odevzdané hlasy byly platné. Výsledky: L. Mikeš 4 hlasy; O. Ditrich 1 hlas. Skrutátorem byl T. Scholz, člen revizní komise ČPS. Předsedou výboru ČPS pro období byl opět zvolen L. Mikeš. 3. Jmenování funkcionářů výboru ČPS Předseda výboru ČPS pověřil se souhlasem ostatních členů výboru členy výboru těmito funkcemi: O. Ditrich místopředseda výboru ČPS I. Čepička tajemník výboru ČPS I. Hodová hospodář/pokladník ČPS I. Kolářová redaktorka Zpráv ČPS, správce webových stránek ČPS a správce stránky ČPS na facebooku 4. Oficiální údaje a předání agendy ČPS Sídlem ČPS zůstává: Viničná 7, Praha 2 Kontaktní adresa: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, tel , Fax Adresa tajemníka pro zasílání přihlášek do ČPS: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, tel , Fax Adresa pro korespondenci s redakcí Zpráv ČPS a administrátorem webu ČPS: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. 5

6 Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, tel , Fax Změnou údajů na příslušných institucích, kde je ČPS registrována, byl pověřen L. Mikeš. Členové výboru se dohodli na řešení agendy ČPS ve větší míře prostřednictvím u, schůze budou konány v případě potřeby. 5. Zastoupení sekcí ve výboru ČPS V souvislosti s článkem 6.3 stanov ČPS se předsedové sekcí jako řádní členové výboru ČPS, anebo osoby pověřené jednotlivými sekcemi, budou zúčastňovat schůzí výboru ČPS. 6. Jmenování RNDr. Jaroslava Weisera, DrSc. čestným členem ČPS Na základě výsledků korespondenčního hlasování členů ČPS výbor ČPS jmenuje Dr. Weisera čestným členem ČPS. 7. Konference ČPS v roce 2012 Z Helmintologické sekce ČPS vzešel návrh zvýšit konferenční poplatky pro nečleny ČPS v porovnání se členy ČPS a zároveň zrušit konferenční poplatky pro pregraduální studenty s aktivní účastí na konferenci. Výbor ČPS s tímto návrhem souhlasí a důrazně doporučuje organizátorům konferencí jeho zvážení. Výbor ČPS ukládá I. Čepičkovi vytvořit návrh diplomu/certifikátu pro výherce studentských soutěží o nejlepší konferenční příspěvky. X. české a slovenské parazitologické dny se budou konat v termínu v Brně. Předseda zkontaktuje přípravný výbor a bude konzultovat jeho postup za českou stranu. V této souvislosti bude na schůze výboru ČPS zvána Iva Přikrylová, hlavní organizátorka konference. ČPS doporučuje organizátorům konference, aby současně s podanou přihláškou požadovali dodání abstraktu (v anglickém jazyce). Předseda ČPS osloví slovenskou stranu, aby vybrala a pověřila styčného důstojníka pro komunikaci s českým výborem a organizátory. 42. Jírovcovy protozoologické dny se budou konat v termínu , místo konání bude upřesněno. Organizátorem je Mgr. Tomáš Pánek. Helmintologické dny se v roce 2012 konat nebudou, Helmintologická sekce vyzývá své členy k účasti na X. českých a slovenských parazitologických dnech. 8. Seminář v Lékařském domě Téma a osoba koordinátora semináře v Lékařském domě v roce 2012 budou upřesněny do Výbor ČPS bude nadále přípravu semináře koordinovat se Sekcí lékařské parazitologie ČPS, z níž by měla nadále primárně vycházet iniciativa ve volbě témat a koordinátorů. O. Ditrich byl pověřen 6

7 jednáním s K. Fajfrlíkem. (Doplněno ex post L. Mikešem tématem semináře bude molekulární diagnostika v parazitologii, koordinace se ujal O. Ditrich osobně). 9. Členské příspěvky ČPS Od členů ČPS, kteří budou chtít využít možnosti sníženého konferenčního poplatku na konferenci pořádané ČPS či její sekcí, bude vyžadováno, aby členský příspěvek zaplatili do příslušného roku anebo nejpozději při registraci na konferenci pověřené osobě. Výbor ČPS také ukládá členům-studentům, kteří budou žádat o proplacení nákladů na konference ČPS, aby členské příspěvky zaplatili v příslušném roce do , tj. aby v době konání konference již byly jejich příspěvky k dispozici na účtu ČPS (anebo zaplatili členské příspěvky při registraci pověřené osobě). Rada vědeckých společností České republiky doporučila výboru ČPS zvýšit členské příspěvky z důvodu větší finanční samostatnosti při konání akcí. Počet společností v RVS se rok od roku neustále zvyšuje a finance určené na dotace konferencí a podobné činnosti se nezvyšují. Společnostem s příliš nízkými členskými poplatky hrozí, že jejich akce nebudou dotovány. Výbor ČPS bere tuto informaci na vědomí a navrhuje následující úpravy výše ročních členských příspěvků: čestní členové: bez příspěvků (beze změny) senioři, jejichž věk dosáhl 65 let: 50,- Kč (beze změny) pregraduální studenti: 250,- Kč (beze změny) ostatní členové (včetně PGS): 400,- Kč (zvýšení o 150,- Kč) O návrhu bude hlasovat příští valné shromáždění ČPS dle stanov. 10. Webové stránky ČPS Výbor ČPS ukládá svým členům zformulovat připomínky k webovým stránkám ČPS do Poté je I. Kolářová předá zástupcům firmy MEDIMA.cz, která stránky spravuje. Výbor ČPS vítá jakékoli připomínky vzešlé od členů ČPS. 11. Závěr První schůzi nového výboru ČPS zakončil L. Mikeš. Příští schůze se bude konat dle potřeby. Zapsal: Ivan Čepička Schválil: Libor Mikeš 7

8 RNDr. Vít Kadlec zemřel 18. července 2011 Dne 18. července 2011 navždy odešel ve věku 79 let RNDr. Vít Kadlec, absolvent parazitologie na Universitě Karlově v Praze a dlouholetý člen Parazitologické společnosti. Paradoxem jeho života bylo, že vlastně biologii vůbec studovat nechtěl. Jeho klukovským snem bylo vystudovat žurnalistiku a být sportovním reportérem. Vše se změnilo v roce 1952, kdy uvěznili na 10 let z politických důvodů jeho otce. Brány ke vzdělání se zavřely. Bylo těžké i najít zaměstnání. Nakonec ho našel v OHS v Ústí nad Labem a poté v Biovetě Terezín. Nejprve ve varně půd, pak jako laborant. Tak se potkal se svou celoživotní láskou biologií, které se věnoval po celý zbytek svého života. Jistě k tomu přispěla i osobnost pana profesora Jírovce, u kterého po uvolnění režimu v 60. letech dálkově studoval. Absolvoval v roce O čtyři roky později získal doktorát s prací o naegleriích a acanthamoebách. Přesto, že byl pouze terénním pracovníkem bez akademického zázemí, zůstal duší vědcem s darem vidět, všímat si, analyzovat. Udržoval dál styky s fakultou a publikoval články v odborných časopisech včetně časopisu Science. Odešel po více než 40ti letech práce v oboru. Kdo jste ho znal, prosím věnujte mu tichou vzpomínku. Parazitologie a mikrobiologie byly pro tátu celoživotní láskou a věnoval se jim do posledních dní svého života. Děkuji Marianna Provazníková 8

9 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz Externí hodnocení kvality č. 704 EHK série č. 704 byla rozesílána do 70ti laboratoří Hodnoceno bylo 70 pracovišť na základě výsledků získaných mikroskopickou diagnostikou dvou vzorků stolice fixované formalinem a tří preparátů barvených trichromem nebo hematoxylinem. Maximálně bylo možno získat 4 body za stolice a 10 bodů za roztěry. K úspěšnému absolvování tohoto kola EHK bylo zapotřebí dosáhnout ve fixovaných vzorcích 4 body a v roztěrech více než 7 bodů. Vzorky fixované stolice obsahovaly: A vajíčka Ascaris lumbricoides B negativní Barvené roztěry ze stolice obsahovaly: A cysty Entamoeba coli a cysty Giardia intestinalis; barveno trichromem. B,C cysty Entamoeba histolytica/dispar, cysty Giardia intestinalis a Blastocystis hominis; barveno trichromem a hematoxylinem, D cysty Endolimax nana a Blastocystis hominis; barveno trichromem Výsledky: Stolice: Všech 70 laboratoří získalo plný počet 4 body. Roztěry: K maximálnímu zisku 10 bodů se dopracovalo tentokrát pouze 43 (61,4 %) pracovišť. Největším problémem bylo rozlišit čtyřjaderné cysty Entamoeba coli od zralých cyst Entamoeba histolytica/dispar, které mají také čtyři jádra. Testem vůbec neprošly dvě laboratoře, jedna získala 7 a druhá 2 body. Podrobný rozbor EHK č. 704 najdete na internetové adrese: V Praze Věra Tolarová 9

10 Evropská jarní škola o klíšťatech a jimi přenášených onemocněních České Budějovice, V Českých Budějovicích na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity je výzkum klíšťat a jimi přenášených původců infekčních onemocnění vskutku jako doma. Nepřekvapilo proto, že po třech letech se do Českých Budějovicích opět vrátila evropská škola zaměřená na biologii a ekologii klíšťat a jimi přenášených patogenů. Tentokrát byla evropská škola programovou součástí mezinárodního konsorcia sedmi laboratoří (POSTICK: Post-graduate training network for kapacity building to control ticks and tick-borne diseases ) v rámci 7. RP EU ( Marie Curie International Training Network ), které je určeno k výchově doktorandů a mladých vědeckých pracovníků pro tuto oblast infekční biologie. Mezigenerační setkaní odborníků jsme nazvali POSTICK Spring School on Tick Biology and Ecology, České Budějovice Nabitý program byl složen jednak s přednášek pozvaných odborníků, zdejších i zahraničních (USA, 10

11 Anglie, Španělsko, Slovensko) a workshopů zaměřených na praktické úlohy řešené přímo v laboratořích (moderní metody elektronové mikroskopie, biochemie proteáz, moderní postupy v chovech klíšťat, atd.). Doktorandi a mladí vědečtí pracovníci z univerzit a výzkumných pracovišť z různých zemí Evropy (Německo, UK, Španělsko, Francie, Česká republika) diskutovali po celý týden otázky spojené s biologií a ekologií klíšťat a jimi přenášených onemocnění člověka a zvířat (evoluce klíšťat a jejich reprodukce, farmakologie klíštěcích slin, zpracování krve hostitele, mechanismy obrany/imunity klíšťat, viry, bakterie a prvoci přenášené klíšťaty, ekologie klíšťat a jimi přenášených nákaz, vakcíny proti klíšťatům a jimi přenášeným patogenům, pokročilé metody výzkumu v infekční biologii). Nedílnou součástí jarní školy byla rovněž práce v terénu přímo na vybrané lokalitě, nasbíraná klíšťata měli možnost mladí výzkumníci bezprostředně poté analyzovat moderními metodami na přítomnost viru klíšťové encefalitidy a spirochét lymské boreliózy. A jaká by to bylo škola bez večerní zábavy, pokračujících odborných diskusí, a také poznávacího výletu po krásách jižních Čech na úplný závěr jarní školy. Těší nás velice, že účastníci evropské školy o klíšťatech a jimi přenášených původcích infekčních onemocnění se vraceli domů s pocitem příjemně i užitečně stráveného času na jih Čech, a že se nastupující generaci výzkumníků podařilo navázat a upevnit cenné pracovní kontakty pro naléhavá řešení tak palčivých otázek jakými bezesporu závažná klíšťaty přenášená onemocnění jsou. (Evropská škola podpořena projektem POSTICK ITN (Post-graduate training network for capacity building to control ticks and tick-borne diseases) v rámci programu FP7 - PEOPLE ITN/EU Grant No ). Libor Grubhoffer 11

12 Some aspects of wildlife and wildlife parasitology in New Zealand Some background to New Zealand and its natural history Part 1/3 This article is a personal view of some aspects of the problems and challenges of wildlife parasitology in New Zealand, particularly relating to endemic and native birds. Studying parasites of wildlife anywhere can be difficult and frustrating. This is particularly true in New Zealand with respect to endemic species most of which are more or less threatened and many critically endangered. Consequently, very little material is available for study, research is often opportunistic rather than planned and experimental studies are mostly impossible. To avoid confusion I should explain that in this article endemic refers to species that are unique to New Zealand having evolved there from ancestral forms, native refers to species that evolved elsewhere and are selfintroduced without any involvement of humans, and introduced refers to species introduced deliberately or accidentally by humans. Before getting to some parasitology I thought I should outline the basic geological and biological history of the country as it explains why so much of New Zealand s endemic vertebrate and invertebrate fauna and flora is unique and either extinct or in danger of extinction. What follows is a very simplified summary of a complicated story covering millions of years. New Zealand lies in the southwest Pacific at the junction of the Pacific and Australian tectonic plates. It is mainly made up of two large islands, the North and South Islands, and the smaller Stewart Island at the southern end. The Southern Alps, mountain ranges pushed up by the collision of the Pacific and Australian tectonic plates, run the length of the South Island. Lower ranges continue in the North Island but the landscape of the northern two thirds is dominated by past and present volcanic activity. There are also a large number of small offshore and more distant sub-antarctic islands, and the Chatham Islands 800 km to the east of the South Island. Many of these islands have become vitally important in wildlife conservation. The nearest other large landmass is Australia, approximately 2000 km to the west. About million years ago, land that later became part of New Zealand separated from the southern landmass of Gondwana and was moved eastwards as the Tasman Sea expanded. This occurred before the spread of mammals that 12

13 followed the disappearance of the dinosaurs 1, and probably before marsupials and snakes reached Australia. Apart from some species of bats and marine mammals such as seals and sea lions, New Zealand never had any endemic placental mammals (or snakes). Ancestors of the bats were able to cross the sea barrier by flying 2. For the marine mammals that spend time on land, the sea is no barrier. In the absence of mammals, an amazing variety of birds, reptiles and invertebrates evolved to fill many ecological niches that would be occupied by mammals in other regions. As on other isolated islands, a very high proportion of the fauna is endemic and unique to New Zealand. IR New Zealand s geological history after it separated from Gondwana included a number of major events that will have had huge effects on the evolution and survival of its endemic species. About 25 million years ago, in the Oligocene, much of the land sank below sea level opinions differ about how much dry land remained. Later, from about 8 million years ago, a period of uplift began as the Southern Alps were pushed up by the collision of the Pacific and Australian tectonic plates. Then, beginning about 2 million years ago, most of New Zealand 1 Fossil remains of dinosaurs have been found in New Zealand although they are very rare; the first was not discovered until 1975 by an amateur geologist named Joan Wiffen. 2 Short-tailed bats, one of two surviving species, are unique - although they can fly, they feed on the ground. 13 IR

14 underwent several periods of glaciation that it is thought contributed to the disappearance of many of the species that had evolved over the previous million years. After the end of the last glacial period, thousand years ago, the surviving animal and plant species gradually re-established themselves over the country. Other birds and insects arrived, mainly from the west, helped by the prevailing westerly winds, becoming established as native species. By about 1000 years ago, most of the land below the snow line was covered with dense forest or scrub that was populated by an extraordinary variety of birds, reptiles and invertebrates. These endemic birds, reptiles and invertebrates, had evolved in many unique ways. In the absence of mammalian predators, many of the birds had become flightless or poor flyers, many nested on the ground and some were very large. Among the flightless birds, for example, were nine or ten species of ratites known as moas, all now extinct; their living relatives are ostriches, emus and cassowaries that are found on other continents, and New Zealand s national bird, the kiwi. Moas were New Zealand s main herbivores; the various species differed greatly in size and females were much larger than males. Fossil and archaeological remains indicate that they ranged in size from about the size of a large turkey weighing up to 20 kg to the largest estimated to have weighed up to 200 kg or more and measuring almost 2 m to the top of its back. Haast s eagle, a large bird with a wingspan of about 3m, preyed on moas but there were no other predators that were a threat to such large birds. There were smaller predatory birds, the descendants of some of which still survive in small numbers. Part 2: The arrival of humans Part 3: Kiwis and aspects of their parasitology Tony Charleston IR 14

15 Paraziti v science fiction: historie omylů i předpovědí Paraziti jsou obzvlášť ve filmové sci-fi oblíbeným tématem už desítky let. Tvůrci těchto příběhů své výtvory často považují za originální, aniž by věděli, že podobné organismy skutečně existují; jindy se reálnými parazity přímo inspirují; a v některých případech dokonce trochu předběhnou dobu a rozvinou námět, který se pak ukazuje jako zčásti funkční i v reálné biologii. Jací parazité se autorům sci-fi povedli a kteří mají určité protějšky ve skutečnosti? Oblibu parazitů mezi filmaři a spisovateli asi nic nevystihuje lépe než následující citát z Vetřelce (který mimochodem ve své popularizační knize Vládce parazit použil i Carl Zimmer): Ty pořád netušíš, s čím máš tu čest, viď? Bezchybný organismus. Dokonalé stavbě jeho těla se vyrovná jen jeho zrůdnost Obdivuji jeho ryzost; nezatíženou svědomím, výčitkami nebo falešnou morálkou. Zatímco se autoři prostřednictvím parazitů často zabývali spíše filozofickými otázkami zaměřenými na člověka, jako je svědomí a morálka, nevědomky se občas trefili do procesů, které reálně fungují. Srovnáme-li následující dvojice obrázků (obr. 1), nelze se ubránit myšlence, že se tvůrci Vetřelce inspirovali existujícími parazitoidy. Vosička Ampulex compressa je téměř klasický parazitoid, kde samička najde hostitele švába amerického, naklade na něj vajíčko (v jejím případě se nejedná o vpíchnutí kladélkem, které je typičtější) a vylíhnutá larva se prokouše do švába, v něm se vyvíjí a jako dospělá vosička prorazí ven podobně jako to udělal Vetřelec ve slavné scéně. Vetřelci ale do této vosičky ještě něco chybí, a to je chemická manipulace A. compressa vstříkne žihadlem do nervového ganglia švába směs dopaminu a několika toxinů a v zásadě zničí jeho útěkový reflex. Šváb se pak nechá odvést do připraveného hnízda, jehož vchod vosička po nakladení vajíčka ucpe. Potrava a klidné místo pro zakuklení a prokousání jsou připraveny. Filmaři pro efekt udělali vývoj Vetřelce extrémně zrychleným; to jim ale lze v rámci budování příběhu odpustit. Jinak vytvořili velmi pěkného a v některých aspektech i realistického parazitoida. 15

16 Obr. 1: Vlevo Vetřelec (stadia facehugger a chestburster ), vpravo vosička Ampulex compressa (kladení vajíčka a prokousání se nového jedince). Manipulativní hypotéza nebyla opomenuta množstvím jiných tvůrců. Shivers jsou typický béčkový horor z poloviny sedmdesátých let s jednoduchou zápletkou. Šílený vědec stvoří parazita, který výrazně zvyšuje sexuální žádostivost svých hostitelů a díky tomu se přenáší na další. Obyvatelé luxusního bytového komplexu se stávají sexuálními zombie a diváci mohou chroupat popcorn u scén s vyskakujícím parazitem, vzezřením podobný motolicím. Možná mnohem děsivějšího efektu by režisér Cronenberg, známý pro své provokativní snímky, docílil, kdyby se inspiroval třeba houbou Entomophtora muscae. Tato houba z řádu Entomophtorales parazituje na mouše domácí (obr. 2); po setkání s hostitelem její hyfy prorostou dovnitř těla mouchy a využívají ji jako zdroj živin. Po většinou pěti až sedmi dnech moucha umírá a Entomophtora již v tu dobu má zralá konidia. Aby se výtrusy dostaly k co největšímu množství dalších potenciálních hostitelů, houba produkcí signálních molekul přiměje mouchu, aby k večeru vylétla na vyvýšené místo a tam se usadila. Při setmění se již většina much pohybuje spíše při zemi a tak mohou výtrusy explodující ze zadečku nakažené mouchy přistát na mnoha z těch, které jsou poblíž. 16

17 A jak potvrdili parazitologové z Univerzity Severní Karolíny v polovině 90. let, Entomophtora má ještě další efekt. Tělo samičky mouchy produkuje nadprůměrné množství feromonů, a tak se stává velmi atraktivním pro samečky ti se snaží s mrtvolkou pářit a díky tomu se houba může šířit ještě mnohem snáze. Kdyby však něco takového natočil David Cronenberg s lidmi Obr. 2 v hlavních rolích, patrně by se do amerických kin nikdy nedostal. Premisu manipulace parazitem využívají i slavní Heinleinovi Vládci loutek, kteří jsou však spíše politickou alegorií a nepracují s námětem z vědečtějšího hlediska v rámci žánru ale patří jim jiné uznání, o kterém se ještě zmíníme. Podobně nápad jen k vytvoření hororového příběhu pro teenagery využil film Fakulta. Trochu více manipulační hypotézu využili ve Stargate u druhu Goa'uldů; nicméně jejich evoluční historie, inteligence i schopnosti byly zpracovány skutečně velmi nadneseně, čistě pro účely divácky co nejpřitažlivějšího seriálu. Vzdáleně by se však dali připodobnit ke strunovcům s jejich původním vodním prostředím, červovitým tvarem těla a manipulací hostiteli; strunovci však parazitují v kobylkách a sarančatech pouze v larválním stadiu a aby se dospělci dostali do vody, strunovci ovlivňují expresi proteinů v mozku hostitele a mění jeho chemickou rovnováhu, konkrétně se podle všeho jedná o změny emocí a vnímání pohybu vůči tíži. Právě manipulační hypotéza se objevila v science fiction de facto dříve než v seriózní vědě. Zatímco Vládci loutek vyšli v roce 1951 (a jiné, méně známé sci-fi s parazity manipulujícími svými hostiteli ještě dříve), zásadní článek o manipulační hypotéze (Holmes & Bethel) vyšel roku Vědci sice pozorovali změnu fenotypu hostitele po nakažení již dříve, ale teprve v sedmdesátých letech se výzkum na toto téma začal více rozvíjet. Možná se dočkáme i dalších témat, kde se autoři sci-fi octnou trochu napřed; ale možná budeme v nových science fiction románech číst jen o něčem, co už tu dávno bylo nebo je z hlediska vědy úplný nesmysl. To už závisí jen na fantazii a zároveň smyslu pro realitu jejich autorů. Článek byl napsán na základě mé popularizační přednášky pro příznivce science fiction, která byla poprvé prezentována v březnu 2010 na Sconu. Julie Nováková 17

18 Paraziti v médiích Hodně času uběhlo od posledního vydání KÝHO VÝRA. Ukončen byl při tehdy řečeném přechodu našeho Zpravodaje jen do elektronické podoby a také pro nedostatečnou fantazii novinářů. Nyní v redakcích vždy jen řeknou nějakému elévovi či elévce napiš něco o klíšťatech, komárech, nebezpečí encefalitidy apod., to zabere! Přebírat ty jejich titulky by byla v KYVY pustá nuda. Technický pokrok a přechod do elektroniky se nezastaví a v poslední době se objevila pro KYVY dvě vskutku výživná sousta. Nelze se o ně se čtenáři Zpravodaje nepodělit. Následující příspěvek se mi dostal do ruky z více stran. Za její počínání jsem navrhl Grygarovi udělit brněnské paní inženýrce v rámci spolku Sisyphos BLUDNÝ BALVAN. Po parazitologické lince nás na to upozornila Hanka Kabíčková. Josef Chalupský 18

19 Invaze parazitů v ČR: Jaké jsou příznaky? PhDr. Anna Vejvodová Lidské tělo je osídleno mnoha druhy bakterií. Kromě nich živíme také parazity. Nějaké parazity má úplně každý, avšak nikoliv stejnou sbírku. Podívejte se, jaké nemoci možná způsobují i vám! Při práci na tabulkách, s viry, bakteriemi, parazity a neživými zátěžemi, které jsem v lidech našla, jsem hledala společného jmenovatele pro stejné diagnózy, " říká ing. Hana Bláhová z Brna, detoxikační poradkyně v rámci metody MUDr. J. Jonáše. Dlouhodobě podceňováni Když inženýrka Bláhová brala v úvahu jen viry, bakterie a neživé zátěže, komplet jaksi neseděl" na symptomy. Teprve v souvislosti s parazity a zoonózami se začaly vynořovat zajímavé souvislosti. Před desítkami let pronikl do skript lékařských fakult názor, že parazité u nás byli vyhubeni. Situace je lehce absurdní: okolní státy (Německo, Francie, Švýcarsko, Rusko atd.) potíže s parazity přiznávají, avšak u nás jako by se po nich zem slehla... Škrundání a plynatost Je to dáno například tím, že diagnostika je obtížná: Je nutné provádět např. 3-6x odběr stolice (radí skripta pro parazitology), aby se vyloučila falešná negativita. Na odmítnutí pacienta však v praxi stačí jeden negativní nález. Samozřejmě se parazité neskrývají za všemi nemocemi, ovšem na některých se mohou podílet," uvádí ze své zkušenosti ing. Hana Bláhová. Například škrkavky o sobě dávají vědět škrundáním v žaludku a trávicím ústrojí, nadýmáním, plynatostí. Je-li jich mnoho, mohou vést k ucpání střeva a zácpám. Vajíčka lze spolknout s nemytou zeleninou." Takový roup dětský vyvolává nevolnosti a průjmy, snadno proniká stěnou střeva do cévního systému, a tak může způsobit hemeroidy, ženské výtoky, záněty močového měchýře, dokáže ucpat žlučovod Paraziti bývají prapříčinou zdravotního problému: poškodí tkáně a na oslabené místo nasedají viry a bakterie. Jíte tatarák? Pak se nedivte! Z prvoků, jichž jsou desítky, se tady nejčastěji setkáváme s několika druhy: Plasmodium malarie a vivax, které si vozíme z teplých krajin, ale jsou i na jižní Moravě a jihovýchodním Slovensku. Giardia intestinalis - lamblie způsobuje zažívací potíže, vředy, celiakii, kolitidy. 19

20 Toxoplasmosu gondii hostí více než polovina Čechů. Entamoeba histolytica má na svědomí průjmy, zažívací potíže. Babesie jsou přenášeny klíšťaty a jsou spolu s borrelií u nás častou nákazou. Na další druhy parazitů existují speciální léky. Některé jsou k dispozici v celé EU, u nás však ne. Jedná se například o lék Cesol, jediný lék na ploché červy typu tasemnic a motolic. Ani ty se nám nevyhýbají, s oblibou tataráků se tasemnice v populaci udržela. Motolic je tolik druhů, že je máme skoro všichni. V tělech pacientů přibývá parazitů s věkem, " upozorňuje ing. Bláhová. Domácí zabijačka - doslova! Nákaza svalovcem stočeným není v ČR dosud zcela vymýcena. Většinou postihuje pracovníky s masem zvířat, vyskytuje se v rodinách, kde pořádají domácí zabijačky, sníte ho s nevařenou klobáskou nebo šunkou. Tasemnice a tasemničky jsou poměrně známé, méně se ví, jak velké nebezpečí představuje tasemnička v oku, v uchu nebo v močovém ústrojí. Vážnou parazitární nákazou v Evropě je měchožil zhoubný a větvený: oba tvoří cysty, které se mohou zaměnit s nádorem. Rozbití cysty může pacientovi způsobit anafylaktický šok, ba i smrt. Je bohužel častý, přestože se oficiálně má za to, že jde o vzácné onemocnění. Točí se vám hlava? Už naši předkové si všimli určité souvislosti mezi motolicemi a točením hlavy. Všechny motolice (je jich několik druhů) zhoršují metabolismus, ucpávají žlučovody, zhoršují jaterní testy, zvyšují cholesterol. Setkáváme se i s největším parazitem člověka - škulovcem širokým. Nákaza se vyskytuje častěji v rybníkatých oblastech, například v jižních Čechách je běžná. Zdrojem jsou sladkovodní ryby, nakládané nebo uzené. Tasemnice psí a kočičí nejsou sice denním nálezem, ale nejsou ani vzácné. Porovnejte: Tohle jsou projevy parazitů: Třasy, tiky, záškuby svalů i noční záškuby těla, závratě, zatmění před očima s pocitem na omdlení, deprese, úzkosti, pocity tísně, tlaku na hrudi, pocit těsně před infarktem. Poruchy vidění (jeden z prvních příznaků roztroušené sklerózy) mohou souviset s oční formou larvální toxokarózy, ale v oku se najdou různé druhy parazitů. Atopický ekzém má původce v parazitech Giardia intestinalis, Ascaria a Strongyloides, Dirofillaria. Paraziti vyvolávají autoimunitní procesy ve tkáních, kde se vyskytují. Vedou prvoci. Arytmie, tachykardie atd. - v srdci najdete škrkavky, háďátka, motolice i vlasovce. Migrující larvy nevynechají plíce: astma je způsobeno nejčastěji měchožilem větveným, ale i migrující toxokarou, škrkavkou, atd. 20

21 Paraziti se mohou usadit v kloubech, kloubních váčcích i páteřním kanále. Toxiny parazitů zvyšují revmatoidní faktor. Parazit při migraci vyvolává teploty, jeho noční aktivita vede k nespavosti, spouští migrény, alergie (pokud se usadil ve vedlejších nosních a čelních dutinách), je příčinou tinnitu (ve středním a vnitřním uchu může žít celá řada parazitů). Co mohou parazité způsobit? Parkinsonovu chorobu způsobuje kombinace několika závažných patogenů: Trichomonada vaginalis, která se krevním rozsevem dostala až do mozku, Treponema pallidum, často vrozená, Nocardia asteroides, Echinococcus (mozek), navíc někdy s Plasmodiem (neúměrné pocení parkinsoniků), ostatní parazity nevyjímaje. Larvy všech parazitů putují hrtanem a hltanem, snadno se zachytí na štítné žláze, rozběhnou autoimunitní proces (typické pro sklerosu multiplex). Roztroušená sklerózu působí Entamoeba histolica forma magna, (mozek), Echinococcus multilocularis nebo granulosis - mozek a mícha, borrelie, někdy Neisseria gonorrhoeae nebo Neisseria meningitidis, polioviry, atd. Podobně je tomu u Bechtěrevovy choroby, jejímiž viníky jsou boubele echinokoka nebo velkých parazitů (škulovce, tasemnic) na páteřním kanálu, kde utlačují míchu a periferní nervy. Epilepsie a závratě: I když vím, že je více druhů epilepsie, případy, se kterými jsem se setkala, byly překvapením : boubele velkých parazitů (Taenia, škulovec, echinokok) buď v mozečku, nebo ve vnitřním uchu. Bakteriální zátěže byly doprovodné", uvádí ing. Hana Bláhová Na okraj: V plicích se mohou vyskytnout např. vrozená Mycobacteria tuberculosis, takže se lze divit snaze lékařů zrušit přeočkování proti TBC. Cysty některých parazitů chrání vícevrstevnaté obaly, pouzdra zvápenatí a jsou prakticky nezničitelná. Živá larva přežije až 30 let (svalovec). Různé bouličky pod kůží mohou tvořit boubele tasemnic, svalovec stočený, měchožil zhoubný i větvený, filárie. Co dělat? Lékaři i veřejnost musí vzít parazity na vědomí, příslušné ministerstvo a odborné ústavy by se měly postarat o dovoz potřebných léků. Rovněž by bylo vhodné, aby se zlepšila i popularizovala činnost parazitologických laboratoří. 21

22 Parazitární blud v parazitologické laboratoři Pseudoparaziti II. Pojem parazitární blud označuje psychopatologický stav pacienta s nevývratným přesvědčením o jeho infestaci parazity (často hmyzem). Základní příznaky bývají vždy stejné a jsou v literatuře popisovány již od 19. století. Pacienti jsou většinou ženy důchodového věku, které si stěžují na postižení kůže (paraziti uvnitř nebo na povrchu), očí, nosní sliznice, pohlavních orgánů nebo gastrointestinálního traktu. Tyto vjemy se projevují jako nesnesitelné mravenčení nebo svědění, kterému se postižený jedinec brání škrábáním, používáním nejrůznějších léčivých roztoků a nadměrným a nevhodným používáním čistících a dezinfekčních prostředků, jež mnohdy vede až k poškození kůže. Původ svých parazitů pacienti přičítají např. domácím zvířatům, novému nábytku, návštěvě jiných osob či škodolibosti sousedů, což často vede k sociální izolaci postiženého pacienta. Někteří pacienti velmi podrobně líčí podobu parazitů, někdy i jejich vývoj od vajíčka přes larvy až po dospělého jedince a přinášejí v krabičkách a lahvičkách vzorky odchycených parazitů a dožadují se jejich podrobného vyšetření. V laboratoři je většinou zjištěno, že jde o chuchvalce textilních vláken, kožní šupiny, drobné smetí z podlahy či omítky apod. Pacienti pod vlivem svého bludu nejdříve vyhledají pracovníky DDD služby, entomology nebo přicházejí k dermatologovi nebo do parazitologické laboratoře. Převedení do péče psychiatra bývá obtížné, protože pacienti odmítají uznat, že jejich onemocnění náleží do kompetence této odbornosti. Terapeuticky se osvědčují antipsychotika a antidepresiva. Kazuistika: Pacientka K.L., 72 let, na doporučení pracovníků firmy DDD kontaktovala naši laboratoř a žádala vyšetření údajných parazitů. Dle jejího vysvětlení jí potíže způsobují drobné mušky, které se do jejího bytu dostaly netěsnými okny, ale i po výměně oken zůstaly v bytě, kde zalézají do nábytku a vyskytují se také v kůži, na jejím obličeji, hlavě (ve vlasech) a na krku. Docházela do kožní ambulance, kde ale příčina jejích potíží nebyla zjištěna. Pacientce jsme sdělili, že vyšetřit lze pouze konkrétní podezřelé objekty. Následně donesla zámotky vaty v uzavíratelných nádobkách, které obsahovaly sekret z nosní sliznice a sliny, a později také stěr z kůže, ze kterého se podařilo vykultivovat Candida albicans. S tímto výsledkem zřejmě opět navštívila dermatologa. Zdá se, že řešení tohoto případu spočívá ve schopnosti přimět pacientku, aby navštívila psychiatra, neboť teprve diagnostikování parazitárního bludu umožní zahájit účinnou psychiatrickou léčbu. Martin Podhorský 22

23 kalendář akcí 2012 IV International Giardia and Cryptosporidium Conference January 31 February 3, 2012, Wellington, New Zealand Dr. Ildefonso Pérez Vigueras Scientific Conference February 9 11, 2012 Pinar del Río, Cuba 4th International Conference on Drug Discovery and Therapy February 12 15, 2012 Dubai, UAE 30the Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases (ESPID 2012) May 8 12, 2012 Thessaloniki, Greece www2.kenes.com/espid/pages/home.aspx?ref1=db1 X. české a slovenské parazitologické dny 28. května 1. června 2012 Brno hotel Myslivna odpovědná osoba: Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D. XI European Multicolloquium of Parasitology (EMOP XI) July 25 29, 2012 Cluj-Napoca, Romania 30th World Congress of Biomedical Laboratory Science August 18 22, 2012 Berlin, Germany 11th International Conference on Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics of Infectious Diseases (MEEGID XI) October 30 November 2, 2012 New Orleans, USA 23

24 X. ČESKÉ A SLOVENSKÉ PARAZITOLOGICKÉ DNY Brno, Česká republika Vážení přátelé, kolegové parazitologové, rádi bychom Vás informovali, že X. České a slovenské parazitologické dny se uskuteční ve dnech v Brně v příjemném prostředí Hotelu Myslivna *** (http://www.hotelmyslivna.cz/). Do svých diářů si, prosím, poznačte důležité datum a to , jež bude deadline pro přihlášení na konferenci a zaslání abstraktů. Podrobnější informace o konferenci Vám budou zaslány začátkem února. Budeme velmi rádi, pokud nám Vaši účast předběžně potvrdíte na níže uvedeném odkazu do Organizační tým a všichni účastníci se budou těšit na Vaše zajímavé příspěvky širokého spektra zaměření, jež parazitologie v praxi i ve výzkumu nabízí. Organizují: Pracovní skupina parazitologie, Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, MU, Brno a Česká parazitologická společnost Kontaktní osoba: Mgr. Iva Přikrylová, Ph.D. Tel:

25 25

26 Veselé vánoce... 26

27 ... a šťastný Nový rok PF

28 Autoři příspěvků prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská České Budějovice RNDr. Zuzana Hůzová Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Zdravotní ústav Praha Sokolovská Praha 8 doc. RNDr. Josef Chalupský, CSc. Univerzita Karlova v Praze Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Dr. Tony Charleston 488 College Street Palmerston North 4410 New Zealand Julie Nováková Univerzita Karlova v Praze Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Mgr. Martin Podhorský RNDr. Zdeněk Čecháček s.r.o. Mikrobiologická laboratoř Bratislavská Brno RNDr. Marianna Provazníková MKS Research, s.r.o. České družiny 1634/ Praha 6 - Dejvice RNDr. Věra Tolarová, CSc. Národní referenční laboratoř pro diagnostiku střevních parazitóz Oddělení parazitologie, mykologie a mykobakteriologie Zdravotní ústav Praha Sokolovská Praha 8 Bc. Lucie Jedličková Univerzita Karlova v Praze Katedra parazitologie Viničná Praha 2 Autoři fotografií: IR = Iva Rohoušová neuvedeno-li, jedná se o archiv autora příspěvku 28

29 Děkuji všem, kteří přispěli do těchto Zpráv psaným textem, fotografiemi nebo kresbou. Své příspěvky, komentáře, ohlasy a podněty posílejte na adresu redakce

30 Česká parazitologická společnost Sídlo společnosti: Katedra parazitologie Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Viničná 7, Praha 2 Výbor společnosti: předseda: RNDr. Libor Mikeš, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel.: , fax: , místopředseda: RNDr. Oleg Ditrich, CSc. Biologické centrum AV ČR, v. v. i. Parazitologický ústav, Branišovská 31, České Budějovice tel.: , tajemník: hospodář: členové: RNDr. Ivan Čepička, Ph.D. Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel.: , fax: , RNDr. Iveta Hodová, Ph.D. Masarykova univerzita Ústav botaniky a zoologie PřF, Kotlářská 2, Brno tel.: , RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. RNDr. Vladimír Hampl, Ph.D. Redakce Zpráv České parazitologické společnosti: Internetové stránky společnosti: RNDr. Iva Kolářová, Ph.D. Katedra parazitologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2 tel.: , fax: ,

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 2 červen 2014 ISSN 1211-7897 Nelegální prodej antiparazitik na internetu Alternativní medicína V loňském říjnovém čísle Zpráv České parazitologické

Více

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné.

Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. MYSLIVOST Myslivost, umění myslivecké nebo lovecké, sluje soubor veškerých výkonů honebních i všeliké činnosti, kterou vyžaduje chov a ošetřování zvěře lovné. Ottův slovník naučný Parazitární choroby zvěře

Více

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010

Roční zpráva o činnosti vědecké. společnosti Česká společnost. experimentální biologie rostlin za. rok 2010 Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2010 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. Počet členů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz

Externí hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPICKÁ DIAGNOSTIKA STŘEVNÍCH PARAZITÓZ AP OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz xterní hodnocení kvality - série č. 838 MIKROSKOPIKÁ DIGNOSTIK STŘVNÍH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N Č N É H O D N O N Í Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10,

Více

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU

Parazitární nákazy s alimentárním přenosem. MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Parazitární nákazy s alimentárním přenosem MUDr. Miroslava Zavřelová ÚOPZ LF MU Toxoplasmóza původce: Toxoplasma gondii formy nákazy: kongenitální - Sabinova triáda postnatální f. uzlinová, gynekologická,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_280 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Imunita a infekční nemoci Anotace Pracovní list seznamuje žáka s druhy infekčních chorob a se způsoby jejich

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

Tabulka správných výsledků

Tabulka správných výsledků Externí hodnocení kvality - série č. 660 MIKROSKOPICKÁ DIGNOSTIK STŘEVNÍCH PRZITÓZ P OML SZÚ NRL pro diagnostiku střevních parazitóz K O N E Č N É Květen 2010 Maximální dosažitelný počet bodů: stolice:..10..

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů

TISKOVÁ ZPRÁVA. Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů TISKOVÁ ZPRÁVA Ultrafialové světlo umožňuje detekci syndromu bílého nosu u netopýrů Vědecký tým z České republiky a Spojených států amerických objevil šetrný a zároveň účinný způsob, jak diagnostikovat

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Paraziti (prvoci, červi, členovci)

Paraziti (prvoci, červi, členovci) Paraziti (prvoci, červi, členovci) Giardia intestinalis I. Prvoci Patogenita: vodnaté průjmy Terapie: metronidazol Dg.: cysty a trofozoiti ve stolici, trofozoiti v duodenální šťávě Epidemiologie: kontaminovaná

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší

Výroční zpráva o činnosti. Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Praha, leden 2011 Výroční zpráva o činnosti Občanského sdružení Ochrana kvality ovzduší za rok 2010 Občanské sdružení OCHRANA

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014

Z á p i s. z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Z á p i s z 16. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 15. dubna 2014 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 15. zasedání Akademické rady AV

Více

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč

BOXERKLUB ČR. Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč BOXERKLUB ČR Zápis z konference Boxerklubu ČR konané dne 23.5.2015 - Hotel ATOM Třebíč 1/ Zahájení Předseda BK ČR Ing. Radim Fiala přivítal přítomné delegáty a zahájil konferenci. Přítomno: 31 delegátů

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE

20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. srpna, 2015 Hotel U Kata Kutná Hora Druhý cirkulář 1 20. JÍLOVÁ KONFERENCE V ČESKÉ REPUBLICE 27. 29. SRPNA 2015, HOTEL U KATA, KUTNÁ HORA ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016»

Elektronická konference «Věda a civilizace 2016» Účely provedení konference Výhody elektronické konference Směry práce konference Požadavky k úpravě článků Publikace výsledků konference Poslední termíny Konferenční řád Organizační výbor Datum konference

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

První anonce. 2. pražské mezioborové onkologické kolokvium. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR První anonce 1. LF UK pořádá ve spolupráci

Více

Směrnice Prague Bears

Směrnice Prague Bears Směrnice Prague Bears 1. Typy registrace a) Spolek provádí registrace uživatelů na webových stránkách. Existují dva typy registrace: členové Prague Bears příznivci spolku b) Typ registrace člen Prague

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ - 1-11. 12. září 2013 VÝZKUM A VÝUKA V GEOGRAFICKÉM VZDĚLÁVÁNÍ http://geokonference.ped.muni.cz Katedra geografie PdF MU Brno Katedra geografie a regionálního rozvoja, Univerzita Konštantina Filozofa Katedra

Více

Z á p i s. z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. října 2008

Z á p i s. z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. října 2008 Z á p i s z 51. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 21. října 2008 Zasedání Akademické rady AV ČR z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR J. Drahoš. I. Ověření zápisu z 50.

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury

Lékařská. Lékařská chemie a 11. 6. 2013. Hudební teorie a pedagogika Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury A) Řazeno dle data jmenování Fa Jméno/pracoviště uchazeče Obor doc. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D./ UP v doc. RNDr. Marián Janiga, CSc./ Výzkumný ústav vysokohorskej biológie Žilinskej univerzity v Žilině, Slovenská

Více

Česká společnost experimentální biologie rostlin

Česká společnost experimentální biologie rostlin Roční zpráva o činnosti vědecké společnosti Česká společnost experimentální biologie rostlin za rok 2012 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI Předseda společnosti Doc. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. Počet členů

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie.

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí. Obror Aplikovaná ekoligie. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra ekologie a životního prostředí Obror Aplikovaná ekoligie Bakalářská práce Doupné stromy v lesích Den-trees in the forests Vedoucí

Více

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Parazitologie. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Parazitologie MUDr. Drahomíra Rottenbornová Materiál na parazitologické vyšetření Stolice velikosti vlašského ořechu do odběrové nádobky, nemusí být sterilní nelze-li ihned odeslat do laboratoře, uchováváme

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 22, číslo 3+4 prosinec 2014 ISSN 1211-7897 obsah 3/ Externí hodnocení kvality č. 861 Věra Tolarová 4/ V4 Parasitology Meeting - REPORT Ivica Hromadová 8/

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

S t u d y P l a n W M TS

S t u d y P l a n W M TS Czech University of Life Sciences in Prague (CULS Prague) S t u d y P l a n W M TS Credits: Every student needs at least 120 ECTS for the whole study (about 0 ECTS in every year). Student has 66 ECTS for

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření NOTIFICATIONS Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP pořádá dne 5. 3. 2013 od 9.30 hodin v Lékařském domě v Praze 2 odborný seminář na téma Epidemiologické indikace mikrobiologického vyšetření

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI

DVANÁCTNÍK: 26.5. - SLABE KYSELE PROSTREDI 1 ŽENA 33 LET bez BRT a bez plazmy Vyšetření 26.5.2012-3x TRIGELM + JATERNÍ ČAJ - Přeměření 25.7.2012 0,000 0,285 vždy živý mikroorganismus 0,000 0,199 akutni, aktivní 0,200 0,399 chronické, nestabilni

Více

I. Ostravské urologicko-neurologické dny

I. Ostravské urologicko-neurologické dny Sekce neurourologie, urodynamiky a urogynekologie České urologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně pořádá workshop I. Ostravské urologicko-neurologické dny Ostrava Hotel Park-Inn 23.-24.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Nové způsoby diagnostiky parazitů?

Nové způsoby diagnostiky parazitů? Nové způsoby diagnostiky parazitů? Karel Fajfrlík Mikrobiologický ústav LF a FN v Plzni Počty vybraných parazitóz v ČR za posledních 10 let Oficiální statistika CEM SZÚ v Praze vychází ze: Sběru dat epidemiologickými

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Proč právě datum 12. 5.?

Proč právě datum 12. 5.? Proč právě datum 12. 5.? Na počest narození britské reformátorky lékařské péče Florence Nightingaleové (1820-1910) osvícené, odvážné a neúnavné ženy, která byla ve druhé polovině svého života upoutána

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

60 let dlouhodobých pokusů v České republice

60 let dlouhodobých pokusů v České republice Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Vás srdečně zve na mezinárodní konferenci 60 let dlouhodobých pokusů v České republice 22. 24. červen 2015 Praha, Česká republika 1. cirkulář Dovolujeme si Vás pozvat

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL. Opis prezenční listiny Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno PID:VUVLX000GP12 C. J.: VUVeL-2658 /2012 Počet stran: 6 ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24. září 2012 ve VÚVeL

Více

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015

Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Plán programů zkoušení způsobilosti/externího hodnocení kvality (PT/EHK) na rok 2015 Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti internet - http://www.szu.cz/espt Ing.

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

XXVIII. Konference. České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP XXVIII. Konference Sekce perinatální medicíny České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP 6. 8. 4. 2011 Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň I. INFORMACE Pořadatelé: Sekce perinatální medicíny

Více

ZPRÁVY České parazitologické společnosti

ZPRÁVY České parazitologické společnosti ZPRÁVY České parazitologické společnosti Ročník 21, číslo 4 prosinec 2013 ISSN 1211-7897 obsah 2/ Zemřel Ivo Rubík Josef Chalupský 3/ Kurz Biology of Parasitism, Woods Hole 2013 Jan Pyrih 6/ Kurz Polární

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že se ve

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY

VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY. 11. 13. června 2014, Clarion Congress Hotel, Ostrava www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY VIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY www.csimkongres.cz NABÍDKA PRO SPONZORY ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, poprvé hostí Ostrava celostátní Kongres intenzivní medicíny. Přesto není v tomto

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Jazykovědné sdružení České republiky

Jazykovědné sdružení České republiky Jazykovědné sdružení České republiky Letenská 4, 118 51 Praha 1 tel.: 225 391 438 http://jazykovednesdruzeni.cz/ kontaktní mail: martina.smejkalova@pedf.cuni.cz Zápis z volebního valného shromáždění Jazykovědného

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 1. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti

ISSN 1211-7897. Zprávy České parazitologické společnosti ISSN 1211-7897 Zprávy České parazitologické společnosti Ročník 20, číslo 1 duben 2012 obsah 3/ ČPS: Zpráva o činnosti za rok 2011 6/ ČPS: Členské příspěvky 7/ ČPS: Svolání valné hromady 8/ ČPS: Gratulace

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více