OUTSOURCING FINANČNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OUTSOURCING FINANČNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 OUTSOURCING FINANČNÍCH SLUŽEB Praha

2 Agenda 1. Úvod 2.Modely Outsourcingu 3.Outsourcing ve finančním řízení 4.Lean management a "Jak udržet řídící procesy na uzdě" 5.Kdy má Outsourcing smysl a kdy už ne. 6.Kuala Lumpur

3 accelero.cz 1a) Proč vlastně Outsourcing 1b) CFO/FŘ/E role, kompetence, zodpovědnost

4 Miroslav Kolář 43 let Hlavní partner accelero.cz Finanční ředitel pro Střední a Východní Evropu skupiny RIHO International B.V.; Provozní ředitel a člen představenstva společnosti MAGNUM Parket,a.s.; Hlavní Ekonom společností skupiny SURGAL.; Ekonom společnosti Hošek Motor,a.s.patřící do skupiny Wiesenthal Group, KeyAccount Manager Československá Obchodní Banka,a.s. pro oblast korporátního financování a další Co mě baví kromě práce: Kenpo, Plavání, Běh, Snowboarding, Windsurfing

5 1.Úvod V oblasti výroby je dnes cca 70-80% outsourcováno IS/IT HR FcltM F&A Marketing Ostatní % 5

6 Celkový trh F&A outsourcingu je dnes v Evropě odhadován na cca 1,6 miliardy USD Růst se v posledních letech udržuje stabilně na 6% Klíčové země pro rozvoj poskytovatelů jsou UK, Polsko, Česká Republika, Rumunsko, Itálie 6

7 1a) Proč vlastně Outsourcing CFO: Odborné požadavky: Komplexní znalosti v oblasti Účetnictví (Interní/Externí), Daní a Legislativy. Zkušenosti v oblasti Controllingu, Řízení investic, Řízení pracovního kapitálu ( Cash Management, Credit management, Řízení zásob). Equity management, Řízení dluhové služby, Kalkulace, Rozpočtování, Plánování, Analyzování, Reportování, Cost Management, Řízení ziskovosti, CashFlow management, Praxe v oblasti tvorby a realizace finančních strategií, zodpovědnost za oblast HR, IT, co ještě SAP, MIS SAP Business Objects, MS Excel Podle McKinsey jsou v současnosti nejčastější tyto profily CFO poptávané na trhu 1.Finanční expert 2.Všeobecný manažer MBA) 3.Výkonnostní lídr management, zavádění metrik, balanced scorecards a standardizace dat a systémů) 4.Růstový šampion 7

8 Klíčové faktory 1.Lepší orientace na Core Business 2.Cena-nižší transakční náklady 3.Čas-realizace aktivit v kratším čase 3.Kvalita realizovaných služeb-větší motivace 4.Odbornost-možnost najmout nejlepší odborníky 5.Flexibilita kapacit 8

9 1b) Role, Kompetence, Zodpovědnost CFO Role Stewarda Hlavním úkolem je zajištění vedení účetnictví v souladu s legislativou, včasné realizace úzávěrkových prací a informování stakeholderů ohledně příslušných rizik Operátora Hlavním úkolem je zajištění podpůrných služeb pro podnikání samotné. Jedná se zejména o procesy reportování a analýz, plánování, daní, treasury a dalších finančních oblastí. Stratéga CFO se podílí na strategickém řízení, zajišťuje vedoucí úlohu finančního řízení s vazbou na podnikání a růst. Katalyzátoru Stimuluje a urychluje změny v oblasti financí. Prostřednictvím aktivit v oblasti tvorby cen, optimalizace nákladů, nákupu a dalších podporuje a zefektivňuje podnikání. Zdroj: Deloitte 9

10 Kompetence Profesionalita a etika Řízení rizik/risk management Stakeholder risk management Leadership a Management Reporting Udržitelné účetnictví Finanční řízení Audit a Řízení kvality Daňová oblast 10

11 Zodpovědnost Vzhledem k vývoji informačních technologií, technologickým změnám a dynamice ekonomického prostředí se zodpovědnost CFO značně změnila. Dnes pokrývá zejména tyto oblasti: -Iniciaci, vedení, komunikaci a realizaci změn uvnitř i navenek -Finanční strategie její tvorba a implementace tj. klíčová oblast kterou CFO vytváří -Soulad finanční strategie s oblastmi na kterých CFO participuje CS,ISIT,Risk management, M&A -Corporate governance CFO většinou prostřednictvím exekutivních metod a postupů tvoří, nebo participuje na systému definujícího distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti -Oblast IS/IT a zajištění příslušné strategie -HR a zajištění příslušné strategie 11

12 Jak to vše zvládnout? 1.Insourcing (In-House development)/ssc Zajištění vlastních zdrojů k pokrytí potřeb uvnitř organizace/centrum sdílených služeb 2.Outsourcing Sdílení zdrojů s jinými organizacemi. Podle PWC společnosti které outsourcují rostou rychleji, více a jsou více profitabilní. 12

13 2.Modely Outsourcingu Typický druh smlouvy Master Service Level Agreement (MSA,SLA) Smlouva o dílo (SOD) Objednávky s definovanou jednotkovou cenou a termínem. BPO Models Komplexní model outsourcingu typicky na několik let. Vyčleněné zdroje obou smluvních stran Komplexní Selektivní Nejčastější forma outsourcingu. na Pronájem pracovníků, realizace projektů atp. Časově omezené kontrakty Integrované procesy z jedné funkční oblasti Dlouhodobé kontrakty Dohodu Licenční Nehmotná aktiva-sw budovy a technologie Know-how Časové omezené kontrakty Out-tasking Models 13

14 BPO model 1. BPO Komplexní model Jedná se o komplexní (např. vyčlenění celého IT, HR segmentu), náročný, dlouhodobý a strategický model, který mohou smluvní strany realizovat. Přestože se jedná o komplexní model, je na straně zákazníka nezbytné realizovat některé strategické a kritické procesy, zejména tvorbu strategie, plánování a controlling. Obě strany vyčleňují pro tyto účely potřebné lidské i finanční zdroje. Nejčastějším typem uzavírané smlouvy je Master Service Agreement (MSA), Service Level Agreement (SLA), Smlouvy o dílo (SOD) BPO Selektivní model Tento model zahrnuje vybrané funkční celky, nejčastěji soubory několika procesů z jedné funkční oblasti (např. administrace projektu, dodávky technologií, zpracování mezd) Nejčastějším typem uzavírané smlouvy je obdobně jako u komplexního modelu Master Service Agreement (MSA), Service Level Agreement (SLA), Smlouvy o dílo (SOD). Smlouvy však nejsou tak obsáhlé vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb. 14

15 Out-tasking model 2. Licenční model Jedná se o specifický model, který nejčastěji pokrývá zajištění zdrojů ve formě hmotného a nehmotného majetku (budovy, obchodní, nebo kancelářské plochy, technologie, HW, SW). Tento model je nejčastěji reprezentován nájemní smlouvou, nebo např. Software as a Service (SaaS)-typickým příkladem je např. Office 365. Pokud jsou náklady na implementaci a zavedení služby vysoké, jedná se obvykle o opakující se smlouvy na Dohodu/Dodavatelský Jeden z nejčastěji využívaných modelů umožňující pronájem potřebných, odborných, nebo vysoce kvalifikovaných lidských zdrojů na vymezený čas (hodiny, dny, týdny) a definovanou aktivitu. Tento model je nejčastěji reprezentován smlouvou o provedení příslušné aktivity např.zpracování docházky, distribuce upomínek, zhotovení projektu atp. 15

16 Lokace dodavatele NearShore OnShore Přímá OffShore Dodavatel ze zemí s významně nižšími náklady na pracovní sílu. (Obvykle mimo kontinent) OffShore Zákaznická Kontrola NearShore Dodavatel z blízkého okolí (EU) Nepřímá OnShore Dodavatel ze země zadavatele Blízká Vzdálená Outsourcingová lokace 16

17 Vývoj dodavatelského modelu F&A Funkční model Tradiční Shared-Services Zdrojový model -OnShore utsourcing -In-House Procesně orientovaný -OnShore utsourcing (funkce) -OffShore utsourcing (aktivity) -In-House -OnShore utsourcing (procesy) -OffShore utsourcing (procesy) -Captive offshoring (procesy) -In-House -Nižší náklady, model napomáhá úsporám z rozsahu -Vzrůstá závislost na službách -Podporuje úspěch a zlepšuje přístup k talentům -Vyžaduje zřízení správy a kontrolního systému procesního řízení -Otevírá nové možnosti (dodavatel vlastněný společností, více dodavatelů, větší flexibilita) -Jednoduché k realizaci -Limity při růstu potřeb -Zlepšení nepokrývá celý rozsah End2End Důsledky Zdroj: Booz Allen Hamilton 17

18 Proces výběru vhodného modelu Insource/Outsource Lokace Konkrétní model 1. Insourcing nebo Outsourcing Je důležité zodpovědět si několik zásadních otázek ohledně významu dané funkční oblasti, procesů, nebo konkrétních aktivit. Např. -Může vyčlenění dané oblasti, procesů, aktivity ohrozit core business? -Jedná se o strategicky významnou oblast? -Jak je daná oblast náročná na řídící mechanismy? -Může být vytvořen záložní mechanismus v případě výpadku dodávek služby? -Jaký je dopad dané oblasti na zákazníka? 18

19 Výběr lokace 2. OnShore, NearShore, OffShore Volba lokace může mít zásadní význam např. v oblasti snižování transakčních nákladů. V případě nevhodného teritoria může znamenat významné snížení potenciálu plánovaných úspor. Důležité pro volbu lokace je např. -Časové pásmo z hlediska zpracování dat -Stabilita prostředí ve kterém dodavatel působí -Budoucí-očekávaný vývoj teritoria -SWOT pro danou lokaci 19

20 Výběr konkrétního modelu 3. Který dodavatelský model Rozsah procesů které chceme vyčlenit má zásadní vliv na volbu vhodného modelu. V současnosti naprostá většina společností využívá kombinovaný model. Pro vhodnou volbu je nezbytné mít k dispozici -Mapu funkčních oblastí podnikání -Procesní mapu podnikání (Business Process Map) -Seznam realizovaných aktivit -Strategické dokumenty definující cíle společonsti -SWOT analýzu 20

21 3.Outsourcing ve finančním řízení F&A dilema Vysoké fixní infrastrukturní náklady, vysoká cena práce Jasné a stále se snižující jednotkové náklady Omezený přístup ke zdojům k financování procesu inovace a zlepšování infrastruktury Větší flexibilita a rozsah specifických řešení, vyšší kapacita bez vlivu na interní zdroje. Obtížné udržitelná škálovatelnost F&A Sdílení odpovědnosti za řízení nákladů Lepší škálovatelnost a variabilita v oblasti řízení nákladů Pracovní morálka a kultura Pákový efekt Reinženýringové páky (automatizace, konsolidace, redesign) Zdrojové páky Zdroj: Booz Allen Hamilton 21

22 Business Process Outsourcing (BPO) BPO je nástrojem, který zejména v posledních letech pro CFO nabývá na významu Důvody: 1.Vyšší volatilita v podnikání obecně 2.Nedostatek kvalifikované pracovní síly 3.Dostupnost a standardizace technologických řešení (IS) 4.Předpovídatelné transakční náklady-(transformace fixních nákladů na vyriabilní) 5.Škálovatelnost a její dynamika 22

23 Základní segmentace procesů v oblasti F&A PROCESY S VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTOU procesy s vysokými znalostními nároky PROCESY S NÍZKOU PŘIDANOU HODNOTOU procesy s vysokou četností transakcí Účetnictví odběratelů Plánovaní a rozpočtování Účetnictví dodavatelů Řízení investic Mzdová personalistika Reporting & analýzy Mzdové účetnictví Treasury & risk management Investiční majetek Interní auditing & controlling Banky Corporate complience reporting 23

24 Nejčastěji outsourcované procesy v ČR Outsource In-House 81% Mzdy 34% 66% 57% Účetnictví Dańová evidence Treasury % Outsourcovaných oblastí Daně F&A Reporting 38% 14% 5% 5% 0% 22.5% 45% 67.5% 90% Zdroj: PWC 24

25 Požadavky na outsourcing F&A 1. Nezbytné např. soulad s požadovanými účetními standardy, ochrana osobních dat, jazykové, právní atp. 2.Obvyklé např. ISO 9001 a další standardy a certifikace zaručující kvalitu poskytovaných služeb 3.Speciální např. specifické danému odvětví BASEL III pro oblast financí, nebo HL7 a HIPAA pro poskytování zdravotních služeb 25

26 Rizika spojená s outsorcingem F&A 1. Závislost na externím poskytovateli služeb Vyčlenění procesů mimo společnost obvykle znamená zvýšení závislosti na externím dodavateli. Tento faktor je nezbytné brát v úvahu zejména tehdy pokud existuje omezená konkurence v dané oblasti. 2. Omezená kontrola realizace procesu Kontrolní mechanismy a řízení odchylek při procesech realizovaných In-House je možné aplikovat okamžitě a jsou plně pod kontrolou splečnosti. V případě outsourcingu je tedy nezbytné zvážit důležitost těchto mechanismů a dobu reakce na zjištěné odchylky tak, aby nebyly ohroženy potřebné výstupy. 26

27 3. Dopad na kvalitu Kvalitativní procesy v oblasti F&A jsou mimo jiné významné i pro oblast corporate compliance a corporate governance, což jsou zejména u globálních společností zásadní oblasti z hlediska dobrého jména a pověsti společnosti. Důsledkem outsourcingu je, že spolu s realizací daného procesu dodavatelským subjektem dochází také ke sdílení odpovědnosti za kvalitu. 4. Ztráta/Omezení důvěrnosti informací Jedním z rizik při outsorcování procesů v oblasti F&A je přenos citlivých dat mimo organizaci. Zejména se to týká oblasti personálních údajů, cenové politiky, databáze dodavatelů i odběratelů ale i samotného množství transakčních dat a aplikačního vybavení. Důvěryhodnost, serióznost a integrita dodavatele je v této oblasti zásadní. 27

28 5. Ztráta/Omezení znalostí Vyčleněním procesu se společnost do jisté míry zbavuje jak procesního, tak i znalostního know-how. Jedná se o přirozený důsledek. Pokud se však jedná o oblast, která nemá pro danou organizaci strategický význam, nebo se jedná o proces, který může být rychle a za přijatelných nákladů relokován zpět může být toto riziko eliminováno. 28

29 Očekávání vs. skutečnost outsourcingu F&A 68% Přístup k Know-How 42% 60% Zvýšení kvality 36% 57% Klíčové kompetece 44% 39% Snížení nákladů 22% 23% Redukce Bilance 17% 0% 17.5% 35% 52.5% 70% 29

30 Čeho bychom se měli vyvarovat 1.Outsoursing je partnerství - měli bychom tedy znát jeden druhého a mít k sobě vzájemnou důvěru. Outsourcingové kontrakty by tedy měly následovat vždy až po zralé úvaze a nikdy by neměla být jediným a rozhodujícím hlediskem pouze cena. 2.Abychom mohli měřit kvalitu outsourcingu, neměli bychom outsourcovat funkční celky, nebo procesy, které jsou nepřehledné a nebo nejsou řízeny. Výjimkou je stav, kdy je hlavním cílem vyčlenění celé funkční oblasti, nebo procesů, které nemáme pod kontrolou a nejsme schopni vlastními zdroji zajistit minimální standardizaci. 3.Outsourcování klade vyšší nároky na řízení dodavatelského řetězce, je tedy nezbytné stanovit si standardní řídící mechanismy a KPI, podle kterých je následně možné tuto oblast efektivně řídit. 30

31 4.Lean management a "Jak udržet řídící procesy na uzdě" Pull Harmonizace Zjednodušování Standardizace procesu Value-Stream mapping Výběr produktu (výstupy F&A) Mapa funkčních oblastí a hlavních procesů 31

32 Příklad funkčních oblastí z ERP SAP Zdroj: SAP SE 32

33 1. Výběr procesů a KPI, které budou analyzovány V našem případě se jedná zejména o procesy s výstupy, které jsou ve vazbě na příslušnou dříve uvedenou roli CFO, která souvisí s danou kompetencí a vymezenou zodpovědností. V případě manažera se však jedná jak o tzv. - "Tvrdé KPI" tj. např. rozsah, obsah, kvalita a příslušné termíny pro zpracování informací, dokumentů, reportů, analýz, plánů atd. -"Měkké KPI" tj. např. podnikovou kulturu, úroveň corporate compliance a aplikaci corporate governance, které mohou být také předmětem reportů. 33

34 2.Value Stream Mapping (VSM) Máme-li vybraný proces provedeme jeho zmapování a zaznamenání klíčových hodnot. VSM analyzuje tvorbu hodnoty napříč procesem. Jeho výstupem je mimo jiné Value Added Index Time (VA-Index), což je poměr času spotřebovaného v průběhu realizace procesu vůči času, který žádnou přidanou hodnotu negeneruje. Proces VSM 1.Sestavení týmu 2.Výběr procesu, který bude mapován 3.Sběr dat a realizace mapy (sleduje se zejména) -Jak dlouho celý proces trvá -Existuje zásoba práce a kolik -Jaké zdroje jsou využívány -Obvyklé problémy -Stávající výkonové metriky 4.Kritika stávajícího stavu 5.Mapa budoucího stavu 34

35 Představme si, že CFO má za úkol každý týden dodat na poradu vedení týdenní report ve formě přehledu pohledávek a závazků. Stávající proces probíhá způsobem, který je znázorněn na následujícím diagramu. V tomto případě je VA-Index 12,6% 35

36 3. Standardizace/Zjednodušování/Harmonizace Standardizací máme v tomto případě na mysli sjednocování struktury dat, postupů, výstupních dokumentů atp. V oblasti finančního řízení se jedná o velmi důležitý faktor, zejména pokud se jedná o globální společnost. Proces zjednodušování a odstraňování prostojů/neefektivních časů je zásadní z hlediska vlivu na kvalitu. Čím jednodušší proces, tím méně chyb a tím efektivnější práce a využití zdrojů. Harmonizace je složitý proces. Pokud se jedná o nadnárodní společnost dostává se CFO do rukou obvykle procesní standard z hlediska zpracování dat prostřednictvím ERP systémů. Otázka harmonizace je však velmi často opomíjena a CFO se nezřídka potýkají s velmi zásadními problémy a vícenáklady. 36

37 Pro Lean management jsou ještě důležité dvě oblasti, které mají na celý proces významný vliv, jsou to: Integrace a Automatizace Prostřednictvím integrace jsme schopni snížit počet vykonávaných činností a prostřednictvím automatizace dosáhneme stabilní kvality, času dodání a minimalizace nákladů. V této oblasti jsou velmi přínosné manažerské systémy, které pokud jsou vhodně nakonfigurovány umožňují CFO orientovat se na analyzování a aplikaci závěrů ze získaných informací namísto jejich zpracování, které je časově velmi náročné a zdrojem nejčastějších chyb a odchylek. End to End Pokud aplikujeme principy Lean management je důležité, abychom pokrývali celý proces od "dodavatele" až po "zákazníka". Např. pokud outsorcujeme mzdy, je zřejmé, že oddělení zpracování mezd a pracovní evidence vytváří mnoho komplikací, prodražuje náklady na komunikaci a komplikuje celý systém zpracování. 37

38 Výsledek procesu po zjednodušení Na níže uvedeném obrázku je vidět, že jsme přenesli některé aktivity na IT oddělení, které je nyní naším významným dodavatelem :-) a ponechali jsme si pouze generování reportu a jeho distribuci. V tomto případě je VA-Index 10,6% 38

39 Po návrhu změn který je zachycen budoucím stavem následuje 6. Implementace změn 7. Vyhodnocení očekávaných výsledků Jak je vidět z předchozích diagramů čas který tvoří přidanou hodnotu a jaký je spotřebován čekáním je mnohdy velmi překvapivý. Obvykle se jedná o jednotky procent. Na předchozím příkladu však vidíme, že přestože se VAIndex zhoršil, došlo vlivem optimalizace a automatizace -k úsporám na straně přípravy dat -ke snížení realizovaných aktivit v průběhu procesu -k úspoře času vlivem snížení "prostojů" -ke snížení pravděpodobnosti vzniku chyby -ke snížení nákladů na celý proces 39

40 5.Kdy má Outsourcing smysl a kdy už ne. Rozvoj a atraktivita centralizovaných služeb a outsourcingu se v posledních letech zvýšila zejména vlivem finanční krize a s tím spojeného zvýšeného tlaku na snižování cen. Nejčastějším řešením je buď SSC (centrum sdílených služeb), které je vlastněné danou společností a nebo outsourcing realizovaný externím dodavatelem. Podíváme-li se na různé studie praxe ukazuje, že zejména v oblasti ceny je zásadní výhoda na straně outsourcingu. SSC Preferovaná volba Outsource Důvody TCO Total costs of Ownership Při srovnání TCO mohou oba modely poskytovat hodnoty odlišné od očekávání Transformační náklady Poskytovatelé služeb mají typicky nižší transformační náklady díky lepší best practice Talent Poskytovatelé služeb mají ovykle lepší struktury a škálovatelnost. SSC talent mng Úspory z rozsahu a pákový efekt best practices Ochrana dat Dodavatelé služeb mají typicky lepší metodologii,úspory z rozsahu, best practices Některé organizace mají lepší kontrolu a ochranu dat než dodavatelé služeb. Zdroj: Everest Group

41 Kritické oblasti Outsourcingu, které bychom měli vzít do úvahy 1. Strategické priority a rizika spojená s Outsourcingem 2. Dopad na zákazníka 3. Možnosti In-House/SSC vs. Captive Outsourcing/Outsourcing 4. Ekonomika projektu 5. Míra vlivu na dodavatele 6. Možnosti ovlivňovat dodavatele 7. Inovace a schopnost tvořit nové procesy 41

42 1. Strategické priority a rizika spojená s Outsourcingem Přijetí rozhodnutí outsourcovat by mělo být vždy v souladu s příšlušnou korporátní, business, nebo funkční strategií. Trend posledních let, kdy dochází k rozšiřování outsourcovaných procesů, od těch s nízkou přidanou hodnotou do oblasti strategicky významných, je zřejmý a je podporován zejména: -globalizací -rozvíjející se technologickou infrastrukturou -rozvojem informačních systémů -rozvojem v oblasti procesního řízení -globální dostupností talentů Tak jak dochází k tomuto posunu zvyšuje se i riziko že nebude dosaženo očekávaných výsledků a projekt může skončit nezdarem. Dle studie společnosti Deloitte v oblasti outsourcingu se 13% zákazníků rozhodlo ukončit projekt z určitého důvodu a 9% zákazníků ukončilo projekt z důvodu většího komfortu. Na druhé straně 69% z těchto společností uzavřelo nové outsorcingové smlouvy, 25% přešlo na In-House model a 6% řešilo dodávky jiným způsobem. 42

43 2. Dopad na zákazníka Riziko že nebude dosaženo očekávaných výsledků je poměrně vysoké viz. str.29. Zákazníci mají oprávněně vysoká očekávání a současně jsou pod tlakem neustálého snižování nákladů a zvyšování efektivity. Na druhé straně je zřejmé, že ačkoli existují oblasti, kde zákazníci nejsou spokojeni, se pouze 1/4 z těch co se rozhodnou ukončit spolupráci se stávajícím dodavatelem vydá cestou In-House modelu zatímco 69% opět volí outsourcing. Zde nemůže být jiné vysvětlení, než to, že outsourcing je pro tyto společnosti efektivnější. 49% 0% 12.5% 25% Reaktivní vs.proaktivní 37.5% 50% Zdroj: Deloitte 43

44 3. Možnosti In-House/SSC vs. Captive Outsourcing/ Outsourcing Rozodujeme-li se zda outsourcing ještě ano, a kdy už ne, měli bychom mít "na stole" jasnou alternativu. Je zřejmé, že i ostatní možnosti mají svá negativa a kritické oblasti, které budeme muset řídit, zabezpečit potřebné technologické, personální a finanční zdroje, kontrolovat procesy a vyhodnocovat je. 44

45 4. Ekonomika projektu Ke zjištění ekonomické výhodnosti projektu se nejčastěji využívají tradiční metody, jedná se zejména o doba návratnosti/payback period nákladovou analýza/ cost analysis cost benefit analýzu/cba dále potřebné provést vyhodnocení vývoje fixních a variabilních nákladů vyhodnocení transformačních nákladů Je důležité, abychom toto vyhodnocení prováděli v dlouhodobém horizontu cca 5-10 let a kromě tohoto ocenění uvažovali i s faktory, které nemají přímý ekonomický dopad, nebo přímo souvisí s daným projektem, ale promítají se do nákladů "spřízněných" funkčních oblastí. Uvažujeme-li například HW infrastrukturní náklady je potřeba vzít v úvahu, zda skutečně může dojít k úsporám vlivem outsourcingu, když např. potřeby výroby, která stávající HW sdílí neumožňuje, abychom se tohoto vybavení jednoduše zbavili. 45

46 5. Míra vlivu dodavatele Pro budoucí hladký průběh spolupráce je nezbytné si uvědomit budoucí míru vlivu dodavatele služeb na naši společnost. Je potřeba zvážit následující otázky je dostatek alternativních partnerů je vyčleňovaná oblast/proces strategický jak budou ošetřena případná rizika je dodavatel finančně stabilní jaká je strategie dodavatele (cost leadership/differentiate) jaká je kultura dodavatele jsou klíčové osoby osobnostně empatické pro budoucí spolupráci Zejména u funkčních oblastí a procesů s vyšší přidanou hodnotou je potřeba zvážit strategii eliminace míry vlivu dodavatele, což lze nejlépe jasným nastavením pravidel spolupráce, komunikace a ochrany příslušných informací. Zde je zásadní definice kontraktu a práv a povinností dodavatele. 46

47 6. Možnosti ovlivňovat dodavatele Existují možnosti jak ovlivnit dodavatele, jak změnit jeho chování, postupy, přimět jej ke změnám v souladu s vývojem naší strategie. Zde je důležité vědět zda je práce dodavatele měřitelná máme interní zdroje dostatečně kvalifikované pro komunikaci a spolupráci s externím partnerem budeme schopni měnit chování dodavatele i když nebudeme mít přimou kontrolu a do jaké míry Protože se téměř veškeré oblasti podnikání dynamicky vyvíjí, je potřeba měnit funkční a procesní procesní přístup a reagovat na externí a interní změny. Máme-li externího partnera, je nezbytné aby byl schopný za přijatelných podmínek na tyto změny regovat za nás, abychom nad těmito procesy měli dostatečnou kontrolu a byli schopni uplatnit potřebný vliv. Pokud by tato možnost neexistovala zřejmě dojde velmi brzo k rozdílným pohledům na spolupráci, což může vést i k ukončení spolupráce. 47

48 7. Inovace a schopnost tvořit nové procesy Schopnost vyvíjet nové inovativní postupy úzce souvisí s předchozím bodem. Inovace ve všech oblastech podnikání jsou dnes zásadní z hlediska úspěchu a z pohledu udržitelného rozvoje společnosti. Zde je důležité podívat se na minulé chování dodavatele a zjistit zda je dodavatel aktivní v oblasti inovací v jakém směru jsou dané inovace realizovány má dostatečné know-how personální kapacity a dostatek talentů, které zajistí rozvoj této oblasti Podle FORRESTER "Pokud jsou inovace důležitým zdrojovým požadavkem, pak v případě outsourcingu je naprosto nezbytné zakotvit ve smlouvě povinnost dodavatele iniciovat inovace a uvádět je do života. Není žádným překvapením, že když nejsou inovace předmětem kontraktu žádná inovace s přidanou hodnotou ze strany dodavatele nepříjde." Oblast inovací, představuje obvykle investice s dlouhou dobou návratnosti a nejistých benefitů a je tedy pro nás výhodné, někdy i nezbytné, pokud outsourcingový partner takovými schopnostmi disponuje. 48

49 7.Kuala Lumpur 49

50 Stručné info ML/CZ 1. HDP (2013): 312/209 mld.usd 2. Počet obyvatel: 30 mil./11 mil. 3. Hustota obyvatel: 92/ Průměrná mzda (PPP-2012) 961/1.768 USD 5. Růst HDP ,4; 5,2; 5,6; 4,7 / 2,3; 2,0; -0,8; -0,7 6. Růst populace do % / 1% 50

51 Investice do infrastruktury 1. Rychlodráha Kuala Lumpur-Singapur 350 km (90 minut) Mass Rapid (Sungai, Kajang, KL) tři tratě současně do Urban Mass Rapid system 4. Komplexní urbanizační a zkrášlovací program 51

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

OUTSOURCING: CESTA KE ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI

OUTSOURCING: CESTA KE ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI OUTSOURCING: CESTA KE ZVYŠOVÁNÍ VÝKONNOSTI Konference OUTSOURCING, 27. února 2013 KDO JSME Jana BOŠTÍKOVÁ Vendula PEŠKOVÁ Vedoucí mzdového oddělení (Payroll) Manager oddělení účetnictví a účetního poradenství

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5.

PROCESNÍ ŘÍZENÍ. Cíle workshopu. Slaný 23.5. 24.5. M.C.TRITON, spol. s r.o. PROCESNÍ ŘÍZENÍ Slaný 23.5. 24.5. Chápeme všichni stejně procesy a jejich zlepšování Umíme používat DMAIC metodiku pro zlepšování procesů Známe řadu metod pro zlepšování a víme

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Outsourcing v údržbě

Outsourcing v údržbě Outsourcing v údržbě Program 1. Outsourcing jako součást podnikové strategie 2. Definice outsourcingu v údržbě 3. Proč outsourcing ano, proč ne? 4. Model volby outsourcingového řešení 5. Jak zajistit úspěch

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Využití silných stránek outsourcingových společností

Využití silných stránek outsourcingových společností Využití silných stránek outsourcingových společností Petra Dlabolová, Business Manager 2013 Průvodce obsahem Inhousing vs. outsourcing pohled ze strany interní i externí Jak vybrat správnou společnost

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Praktický přístup ke snižování nákladů. Hospodársky klub. Radovan Hauk

Praktický přístup ke snižování nákladů. Hospodársky klub. Radovan Hauk Praktický přístup ke snižování nákladů Hospodársky klub Radovan Hauk 24.2.2009 Proč snižovat náklady? Pro úspěšné společnosti je optimalizace nákladů jedním z trvale přítomných interních procesů. Jedním

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager

UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY. Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Miroslav Černík Segment středních a malých firem, Business Partner Cloud 10.03.2011 UNIVERZITA PRO OBCHODNÍ PARTNERY Úvod do Midmarket, BP Cloud programy Miroslav Černík, Midmarket Manager Co je Midmarket?

Více

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005

Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti. Michal Kroutil 22.11.2005 Využití IT nástrojů pro měření a řízení výkonnosti Michal Kroutil 22.11.2005 1 Obsah 1 2 3 4 5 Představení Ciber Novasoft Klíčové ukazatele výkonnosti Zdroje dat SAP SEM Implementační projekt 2 Představení

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ LOGISTIKŮ 2012 Šiklův Mlýn 17. 18. května 2012 OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ jako konkurenční výhoda Ing. MarFn D U B O V Ý, ALog. Mo#o: Ten, kdo dělá to, co nemá, nedělá to, co má. A-N? OUTSOURCING SKLADOVÁNÍ

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Vyjádření k oponentnímu posudku zpracovanému společností Deloitte Advisory, s.r.o. Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 11. 3. 2014 (verze 1.00)

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ

Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Způsob řízení architektury ve Skupině ČEZ Seminář ČSSI 3.12.2010, VŠE Praha Pavel Sládek, ČEZ ICT Services, Skupina ČEZ O Skupině ČEZ Skupina ČEZ v číslech (výroční zpráva 2009) Celkem 185 společností

Více

Česká telekomunikační infrastruktura

Česká telekomunikační infrastruktura Česká telekomunikační infrastruktura Prezentace společnosti Mikulov 8-9.9.2015 Petr Slováček Dobrovolná funkční separace Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) vznikla oddělením ze společnosti

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Strategické řízení návrh

Strategické řízení návrh Strategické řízení návrh Víme jakým způsobem Vaše: Cíl naší spolupráce v čase náklady problémy rezervy nedostatky snížit řešit využít odstranit Naším cílem je trvalý růst vaší společnosti Předpokládaný

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT

Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Efektivní správa ICT jako základ poskytování služby outsourcing IT Aleš Mahdal, ANECT a.s. ISSS 12. 4. 2010, Hradec Králové Agenda Technologické trendy Outsourcing IT možný rozsah nasazení Podpůrné provozní

Více

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy

Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Realizace klientsky orientovaných služeb veřejné správy Agenda Představení společnosti Capgemini Aktuální stav implementace služeb veřejné správy Přínosy rozvoje služeb veřejné správy Trendy dalšího vývoje

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu. Jaroslav Cirkovský

10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu. Jaroslav Cirkovský 10 tipů na vytvoření účinné strategie nákupu Jaroslav Cirkovský Rozdílný přístup k dodavatelům 2 Výběr strategie nákupu 3 Výběr strategie nákupu 4 Výběr strategie nákupu 5 SMART cíle Specifické Akceptovatelné

Více

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft)

Efektivní řízení pomocí Business Intelligence. Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Efektivní řízení pomocí Business Intelligence Ján Zajíc (Clever Decision) Robert Havránek (Microsoft) Kde najdete nejefektivnějšího manažera? Hierarchie řízení a informační potřeby High level, agregované

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky

Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Jak mohou informační technologie zvyšovat efektivitu výroby a logistiky Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Efektivita Pro příští období je prioritou zefektivnit reakce na uspokojení zákaznických

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu?

Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu? Kombinace outsourcingu, in-housingu a insourcingu? - případová studie Lenka Bartizalová Leden 2013 1 CSA-S-20, verze 2 Základní údaje Sídlo a název společnosti: ; Praha 6, Za Teplárnou 1111/3, PSČ 160

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze

Řízení IT v PRE. Velmi stručné teze Řízení IT v PRE Velmi stručné teze M. Hübner J. Kalousek listopad 2013 Jak představit řízení IT v PRE? představit prakticky využívané principy postřehy a útržky z našeho systému proto budou teze, úspěšné

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation

Cloud Computing. Petr Leština IBM Česká Republika. Cloud computing z finančního pohledu. 2011 IBM Corporation Cloud Computing Cloud computing z finančního pohledu Petr Leština IBM Česká Republika 2011 IBM Corporation Agenda Úvod do cloud computingu - IBM pohled - Výhody Cloud Computingu a zejména finanční Modelový

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

GINIS na KrÚ Středočeského kraje

GINIS na KrÚ Středočeského kraje 9.4.2014 GINIS na KrÚ Středočeského kraje Informační systém GINIS na Krajském úřadu Středočeského kraje GINIS na KrÚ Středočeského kraje, Václav Pávek, www.gordic.cz GORDIC Specialista v oblasti veřejné

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu

Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Trendy outsourcingu pro veřejnou správu Jindra Tumová ISSS 2009 Obsah Stav Řešení Přínosy Reference Page 2 Klíčové trendy ve státní správě vysílají signál: více činností za méně peněz Ekonomická situace,

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Management IS1. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Management IS1 Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Proč a jaký IS/IT? Informační systém je pro podnik totéž, co šaty pro člověka. Může mít vlastní, může mít vypůjčené (outsourcing), ale musí

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě

Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Strategie, architektury a projekty jako nástroj řízení IT ve veřejné správě Tomáš Hrabík ICZ a.s. Konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru 1 Otázky 1. Je egovernment o elektronizaci

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík

Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet. David Melichar Tomáš Hrabík Procesnířízení ve veřejné správě a využití metodiky CorSet David Melichar Tomáš Hrabík Agenda prezentace 1. Stručné představení firmy CORTIS Consulting 2. Procesní řízení a veřejná správa Základní východiska

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

... abych mohl pracovat tak, jak mi to vyhovuje

... abych mohl pracovat tak, jak mi to vyhovuje Moje PC Práce na cestách Bring Your Own PC Moje zařízení Smartphony Tablety Moje aplikace Cloud a hosting Sociální sítě... abych mohl pracovat tak, jak mi to vyhovuje Výrazné rozdíly v nákladech a financování

Více

Insourcing v praxi. Martin Ambler

Insourcing v praxi. Martin Ambler Insourcing v praxi Martin Ambler Mercury $700 Dodavatel SW a spojených služeb pro BTO Založena 1989 Globální působnost - 26 zemí, 3000 lidí Centrála Mountain View, CA, USA 1993 NASDAQ 100 S&P 500 Gartner

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře. CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika

CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře. CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika CFO Kongres 10 největších chyb, kterých se můžete dopustit(vážně i nevážně) očima Martina Tesaře CFO Kongres 2012 Deloitte Česká republika Pár údajů na začátek Jaké jsou podle vás finanční vyhlídky vaší

Více

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit

ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit ALSENTA s.r.o. Zadávání VZ - doporučená kritéria, výběr dodavatele, náročnost komodit Purchasing - nákup Základní funkcí nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného průběhu základních, pomocných a

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz

Logos. Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic. Tel +420 225 281 811. www.logos.cz Logos Podebradska 55/88 198 00 Prague 9 Czech Republic Tel +420 225 281 811 Outsourcing: Přínosy a úskalí Michal Hanus Business Development Direstor Michal.hanus@logos.cz Logos a.s. Poděbradská 55/88 198

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020

Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Podpora rozvoje podnikání v operačních programech 2014-2020 Operační programy 2014-2020 Odlišnosti nastavení budoucího období: Prostředky EU priority Tematická koncentrace Zkušenosti široká strategie,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Komercializace veřejné správy

Komercializace veřejné správy Komercializace veřejné správy Seminář ebrno, 17.4.2008 Miroslav Bublík, výkonný řed. IDS Scheer Petr Železník, Presales Expert SAP www.ids-scheer.cz Co je to IDS Scheer ČR, s.r.o. www.ids-scheer.cz 2 Jsme

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více