Ázerbájdžán nová Dubaj na Jižním Kavkazu?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ázerbájdžán nová Dubaj na Jižním Kavkazu?"

Transkript

1 Ázerbájdžán nová Dubaj na Jižním Kavkazu?

2

3

4 Základní údaje: Vyhlášení nezávislosti Hlavní město Jazyk Území Obyvatelstvo Standard s and Poor s rating AZ ( II. republika) Baku - 2 milióny obyvatel ázerbájdžánština (turkický jazyk) 86,6 tisíc km2 9,011 milionů BB+/B, pozitivní výhled, jeden stupeň pod Investment Grade 50% HDP Jižního Kavkazu rok (83) % HDP Jižního Kavkazu - rok 2010 (2011)

5 HDP ( v mld. USD) 23,6 35,7 48,8 43,0 51,7 HDP (reálná změna v % p.a.) 34,5 25,0 10,8 9,3 5,0 Inflace (průměrná změna v % p.a) 8,3 16,7 20,8 1,5 5,7 Rovnováha platební bilance (v % z HDP) 17,7 27,3 33,7 23,7 30,7 Devizové rezervy (v miliónech USD) Státní rozpočet ( v % HDP) -4,6-4,5-5,1-7,0-5,0 Nezaměstnanost ( v %) 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9

6 Běžný účet platební bilance (milióny USD): Obchodní bilance export import Bilance služeb Přímé investice Portfoliové investice Celkový zahraniční dluh (milióny USD)

7 Struktura HDP v roce 2010: 12% 2% 7% 6% 8% 53% 5% 7% Průmysl Stavebnictví Zemědělství Obchod Doprava Daně Ostatní sektory Komunikace

8 Operace s cizími měnami Zákon o regulaci operací s cizí měnou Kontrola devizových transakcí ze strany Centrální banky Rozdíl mezi rezidenty a nerezidenty. přísnější režim pro rezidenty. pobočky zahraničních firem a reprezentaci, spadají do kategorie nerezidenti. Operace s cizí měnou se dělí na tzv. rutinní, např. platby za zboží a služby do 180 dní, platby dividend, platba mezd, dědictví atd. a tzv. kapitálové platby, např. přímá investice do firmy za účelem zisku nebo získání kontroly nad podnikem. Kapitálové platby musí být prováděny v souladu s regulacemi Centrální banky, i když neexistuje konkrétní předpis, tzn. není třeba žádné zvláštní licence. Nerezidenti mohou provádět devizové operace bez omezení, včetně otevření offshore bankovních účtů. Oznamovací povinnost při dovozu valut nad USD. Možnost vývozu cizí měny do USD Cizí firmy a jednotlivci mohou mít účty v AZN a v cizí měně v místních bankách. Všechny platby na území AZ musí být prováděny v AZN ( od , 1: AZM)

9 Daně Společnosti v ropném a plynném průmyslu (PSA) mají speciální režim Statutární režim pro ostatní Povinná registrace u daňového úřadu Dohody o zabránění dvojího zdanění s více než 40 zeměmi včetně ČR Silniční daň Zjednodušená daň (malý byznys) 4% z tržeb v Baku, 2% mimo Baku. Podmínka tržby nižší něž USD za posledních 12 měsíců, platí se čtvrtletně, neplatí se VAT, dań ze zisku a daň z majetku.

10 Komparativní výhody (pro český byznys) : -výhodná geografická poloha -slušně rozvinutá dopravní infrastruktura a její urychlená modernizace -rozsáhlé přírodní zdroje ropy, plynu a vzácných kovů -nízké mzdové náklady, dobrá úroveň vzdělanosti obyvatelstva -příznivé klimatické podmínky -otevřenost pří přijímání cizinců ( welcoming culture+ pohostinnost) -nízké výrobní náklady -ekonomická a politická stabilita a -povědomí o Češích a České republice a českých výrobcích z minulé doby -pozitivní vnímání ČR jako země EU (značka kvality)

11 Rizika podnikání s/v Ázerbájdžánu vnější: - Pokračující spor s Arménií o Nahorní Karabah - Možnost občanských nepokojů vsousedních oblastech a zemích (Severní Kavkaz, Írán) - Spory o demarkaci pobřežních vod s Turkmenistánem a Íránem -Problematický přístup k své fyzicky oddělené územní enklávě a vnitřní: -Korupce a nepotismus ve státní správě (celnice, ministerstva) -Neprůhlednost rozhodovacího procesu -Nízká vymahatelnost práva

12 Struktura příjmů státního rozpočtu v roce2010: Rozpočtové příjmy v roce 2010 podle zdroje: Zdroj : Economic Research Center, Baku

13 Přesuny finančních prostředků z fondu SOFAZ do státního rozpočtu Zdroj : Economic Research Center, Baku

14 Těžba ropy a plynu ověřené a prozkoumané zásoby ropy ve výši 2 miliardy tun a zemního plynu ve výši 2,55 triliónů m³. Vpřípadě plynu AZ očekává, že bude moci v brzké době potvrdit nárůst rezerv nejméně o 1,6 triliónu m³. Těžba ropy (v tisících tun): (z toho z moře) ( z toho z moře) (z toho z moře) Uvádíme pro vetší názornost i odhadovanou těžbu v příštích letech:

15 Těžba ropy Neft hasilatı 2009/ Celkem v miliónech tun AIOC(Azerbaijan International oil Company) Společnost SOCAR Zdroj : Ministry of Economic Development

16 ,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Těžba ropy v Ázerbájdžánu ( ) Azerbaijan Oil Production Old Oil Early Oil ACG Phase 1 ACG Phase 2 ACG Phase 3 Shah Deniz Condensate New Oil Million Tons

17 Těžba přírodního plynu (v mld. m³) z hlavních nalezištˇ: , , ,19 Uvádíme pro vetší názornost i odhadovanou těžbu v příštích letech:

18 Qaz hasilatı Těžba 2009/13 plynu Celková těžba v mld.m Naleziště ACG Naleziště Shahdeniz Firma SOCAR Zdroj: Ministry of Economic Development

19 Výroba elektrické energie: Ukazatele jednotky roky Výroba el. energie v mil.kw/h Spotřeba el. energie mil. kw/h Zdroj : Ministry of Industry and Energy (MIE) Pozn. Výroba elektrické energie v roce 2010 dosáhla podle předběžných údajů 18,6 miliard KWh.

20 Infrastruktura Potrubní přeprava Ropovody (v km) Plynovody (v km) Ropovody přeprava (v mil.t/km) Plynovody přeprava (v mil t/km) Země - dostupné úrovně propojení - vedení vysokého napětí Gruzie 500 kv, 330 kv, 35 kv, 10 kv Turecko 154 kv 34.5 kv Íran 230 kv, 132 kv, 10.5 kv Zdroj : Ministry of Industry and Energy (MIE)

21 Současné a plánované trasy ropovodů a plynovodů

22 Hlavní zahraniční společnosti, přítomné v ropném a plynovém byznysu v AZE: British Petroleum (Velká Británie) průzkum, těžba, tranzit Chevron (USA) správa mořských nalezišť, výstavba ropovodů a plynovodů, technické zajištění staveb pod vodou INPEX (Japonsko) průzkum, zpracování ropy a plynu, prodej Exxon Mobil (USA) inženýrské sítě, těžba ropy a plynu, geodetické a geologické práce Statoil (Norsko) - těžba TPAO (Turecko) těžba Devon (USA) ITOCU (Japonsko) HESS (Velká Británie) ENI (Itálie) Total (Francie) ConocoPhilips (USA) Lukoil (Ruská federace)

23 Investice do ekonomiky a do těžebního průmyslu (ropa a plyn) srovnání (v mil. USD) Roky investice celkově investice do sektoru ropy a plynu

24 Možnosti pro české firmy v ropném a plynném průmyslu: - v dané chvíli spíše menší šanci proniknout do přesně rozdělené a přísně střežené ropné a plynové (popř. petrochemické) oblasti podnikání v AZ. -Nejjednodušší cesta pro začátek - subdodavatelská smlouva s velkými zahraničními společnostmi, které v Ázerbájdžánu působí. -Širší možnosti pro české společnosti v oblasti využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie - zájem o využití vodní, solární či větrné energie.

25 Zahraniční obchod Export - teritoriální rozdělení 2010 : 23% 34% 4% 4% 4% 5% 8% 9% 9% Itálie Izrael Francie USA Ukrajina Rusko Chorvatsko Indonésie Ostatní Hlavní položky : ropa a petrochemické výrobky, ovoce a zelenina, rostlinné a živočišné tuky, železo a výrobky z něj, chemické výrobky, bavlna, hliník, alkoholické nápoje, tabák, ostatní.

26 Import teritoriální rozdělení % 18% 12% 3% 5% 5% 8% 9% 10% Rusko Turecko SRN Čína Ukrajina Kazachstán USA VB Ostatní Hlavní položky: stroje a zařízení, automobily a náhradní díly, potraviny, neželezné výrobky, léky, dřevo a výrobky z něj, ostatní.

27 Zahraniční investice Za posledních 10 let AZ přijal 35 miliard zahraničních investic (FDI) Velmi otevřený národní režim pro FDI Modernizace legislativy, nové zákony : Daňový kodex, Civilní kodex, Zákon o půdě, Pracovní kodex, Celní kodex, Arbitrážní kodex Prakticky všechna odvětví jsou otevřena pro zahr. investice (výjimky národní bezpečnost, armáda) privatizace otevřena pro zahraniční investory Zákony o ochraně a podpoře investic s 41 zeměmi, včetně ČR, 25 dalších v jednání + dohody o zabránění dvojího zdanění, včetně ČR. Založení firmy v AZ : Registrace prostřednictví Ministerstva daní systém jednoho okénka od (one-stop-shop) v průběhu 3 pracovních dní. Poplatek 220 AZN.

28 Typy obchodních společností General partnership -GP Limited parnership- LP Limited Liability Company : LLC Additional liability company : ALC Joint Stock company (open OSC or closed JSC) : Cooperatives. LLC a JSC jsou nejčastější formy. Specifické obory ekonomické činnosti jsou omezeny licencemi. Registr a kontrola licencí je prováděna Ministerstvem ekon. rozvoje. Licence jsou udělovány Kabinetem ministrů nebo Kanceláří prezidenta. 57 ekonomických aktivit je licenzováno. Do roku 2008 to bylo 212 V 90. letech proběhla pozemková reforma jako v jedné z prvních postsovětských republik. Cizinci nemohou půdu vlastnit, ale mohou jí pronajímat. Vlastnictví nemovitostí cizincům není omezeno.

29 Trh práce v AZ Pracovní síla v tisících Počet nových pracovních míst Průměrná měsíční mzda v USD Počet registr.nezaměstnaných Úroveň gramotnosti obyvatelstva 99,6% Pracovní zákoník z roku kromě PSA Agreements

30 Pracovní kontrakt na dobu neurčitou. Pracovní kontrakt na dobu určitou (do 5 let) Zkušební lhůta je 3 měsíce Minimální mzda je 107 USD pracovní týden je 40 hodin Přesčasy povoleny, 200% kompenzace 21 svátků v roce Cizinci potřebují pracovní povolení od Státního imigračního úřadu Ředitelé zastoupení cizích firem a jejich náměstci nemusí žádat o pracovní povolení Ukončení kontraktu zaměstnancem musí být písemné, 2 měsíce dopředu. Měsíční přípěvek zaměstnavatele do fondu sociálního pojištění je 22% mzdového fondu svých zaměstnanců plus 3% jejich hrubé mzdy do Státního fondu pro nezaměstnané.

31 Provádění zahraničního obchodu Společnosti v ropném a plynném průmyslu (PSA) mají speciální režim Statutární režim pro ostatní Povinná registrace u daňového úřadu Dohody o zabránění dvojího zdanění s více než 40 zeměmi včetně ČR Silniční daň (15-25 USD denně pro autobusy) Zjednodušená daň (malý byznys) 4% z tržeb v Baku, 2% mimo Baku. Podmínka tržby nižší něž USD za posledních 12 měsíců, platí se čtvrtletně, neplatí se VAT, dań ze zisku a daň zmajetku. Daň z dividend 10%. Postihuje domácí a zahraniční akcionáře. Daň ze zisku 20% VAT DPH : 18%

32 Spory, soudy, arbitráže. Ázerbájdžán má třístupňový soudní systém, soudy první instance, apelační soud a kasační soudy. Soudy první instance jsou obvodní (městské) soudy, soudy obecné, generální instance, oblastní administrativně-ekonomické soudy a vojenské soudy. Přerod ze sovětského typu soudů na moderní nezávislé soudnictví Rozsudek apelačního soudu může být změněn rozsudkem kasačního soudu (v Baku) AZ ratikoval 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcementof Foreign Arbitral Awards, 1965 Washington Convention, 1961 European Convention on Foreign Commercial Arbitration. Výkon rozhodnutí cizího arbitrážního soudu prostřednictvím Nejvyššího soudu, existují výjimky. Nadřazenost mezinárodního práva nad národním právem zaručena ústavou

33 Česko-ázerbájdžánské obchodní a ekonomické vztahy Ázerbájdžán (AZ) je významným obchodním partnerem ČR V regionu Jižního Kavkazu má největší potenciál pro zvyšování českého exportu. Po propadu v roce 2009, došlo v roce 2010 k jeho opětovnému růstu. I čísla za leden až srpen 2011 tento trend potvrzují (viz tabulka níže). Saldo vzájemného obchodu záporné - dovoz ropy z AZ. Rostoucími ázerbájdžánské investice v ČR (nemovitosti)

34 Smluvní základna - existující platné dohody v ekon. oblasti Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a majetku ( 2005) Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky (2007) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o hospodářské, vědeckotechnické a kulturní spolupráci (2009) Dohoda mezi MO ČR a MO Ázerbájdžánu o vzájemné spolupráci v oblasti obrany (2009) Smlouva mezi vládou ČR a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě (2010) Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (2011) MOU o spolupráci v oblasti standardizace, metrologie a posuzování shody (2011)

35 Bilance vzájemné obchodní výměny (v tis. USD). Vývoz Dovoz Obrat Saldo I. -VIII

36 Obchodní výměna ČR - Ázerbájdžán (tis. Kč)

37 Komoditní skladba českého vývozu : automobily stavební díly kolejnice stroje Vozy terénní vyklápěcí (dumpery) Zboží skleněné ostatní z křišťálu olovnatého Nádobí kuchyňské, stolní z porcelánu Svítidla stropní, nástěnná Konstrukce, části konstrukcí vyrobených z železa, oceli léčiva

38 Komoditní skladba českého dovozu: Ropa (25% roční spotřeby) Oleje minerální a z nerostů živičných, surové Zařízení pro příjem, konverzi, vysílání, regeneraci hlasu, dat Bavlna Oříšky lískové vyloupané čerstvé, sušené Části, součásti přístrojů na vysílání, přijímání hlasu, dat Nádoby, obaly ostatní z železa, oceli, do 50 l Těsnění a jiné kroužky ploché z kaučuku Zařízení polovodičová fotosensitivní, svítivky Zařízení pro automatické zpracování dat, ve formě systémů Ostatní hovězí usně lícové štípenky Výrobky z plastů a podobných materiálů Nádoby, obaly ostatní z železa, oceli, do 50 l Těsnění a jiné kroužky ploché z kaučuku Zařízení polovodičová fotosensitivní, svítivky Zařízení pro automatické zpracování dat, ve formě systémů Ostatní hovězí usně lícové štípenky Výrobky z plastů a podobných materiálů ostatní

39 Perspektivní odvětví pro české firmy: výrobky tradičních odvětví jako je sklo a křišťál obráběcí stroje, osobní a nákladní automobily české pivo a nové možnosti v oblasti životního prostředí - čištění vody, recyklace a spalovny odpadu, rekultivace území, poznamenaných těžbou ropy oblast alternativních zdrojů energie zpracování zemědělské produkce, pivovary, mlékárny, pekárny modernizace pozemních dopravních koridorů, zejména ropovodů, plynovodů, železniční a dopravní sítě včetně dodávek lokomotiv, vagónů, v rekonstrukci letišť a modernizaci metra v Baku. výstavba a rekonstrukce nemocnic a rehabilitačních zařízení. Zde by se mohly uplatnit české firmy při dodávce vnitřního vybavení a lůžek. projekty Národního fondu na pomoc podnikání při Ministerstvu pro ekonomický rozvoj - výhodné úvěry malým a středním, hlavně začínajícím podnikatelům. V roce 2010 Fond poskytl úvěry ve výši 138 miliónů USD turistika a lázeňství ČR jako tradiční destinace (Praha, KV) speciální materiál

40 České firmy aktivní ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce s AZ: OHL ŽS a.s.- projekt modernizace tří a výstavby jednoho úseku dálnice Baku-hranice Ruska v celkové hodnotě 180 mil. USD. Zvažováno navýšení úvěru o 30 miliónů USD rekonstrukce dalšího úseku dálnice. Moravia Steel - Rekonstrukce ázerbájdžánské železnice (úvěr ve výši 215 miliónů euro. 317 km dlouhého úseku železniční trasy Baku-Boyuk-Kesik (na AZ-GE hranici). SAZ s.r.o. dodávky do AZ speciální techniky včetně nákladních automobilů TATRA a technologie k výstavbě silnic a železnic (doposud za 55 mil. Euro údaj k konce roku 2010). INEKON Group s.a.podepsala kontrakt na opravu a modernizaci dříve dodaných českých lokomotiv (objem zakázky je necelých 10 miliónů euro). Společnosti firma DESTILA, s.r.o., Brno a PALI Chotěboř již realizovaly dodávku zařízení do pivovaru Baki-Praqa v celkové hodnotě cca 735 tis. EUR, který je schopen produkovat cca 5000 litrů piva denně (1,5 mil litrů piva ročně). Není vyloučeno, že obě firmy získají další zakázky. Vpokročilém stádiu jednání mezi Ministerstvem obrany AZ a Aero Trade o zakázce na rekonstrukci a modernizaci tří letišť ve výši cca 30 mil EUR. Úvěr 352 miliónů USD, poskytnutý KB v červenci 2011 ve prospěch Min. dopravy AZ na rekonstrukci úseku dálnice ve středu země. Český klient (?).

41 České investice v Ázerbájdžánu: Vsoučasné době nejsou zaznamenány přímé české investice v zemi. Ázerbájdžánská strana uvádí dvě tranše úvěru ČEB ve výší 180 miliónů USD a 215 miliónů EURO jako investice, což umístilo ČR v roce 2010 na třetí místo v žebříčku zahraničních investorů.

42 DĚKUJI!

Ekonomická charakteristika země

Ekonomická charakteristika země Turkmenistán Ekonomická charakteristika země 4.1. Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď dalšího vývoje Ekonomický růst Turkmenistánu v posledních letech dosahuje úrovně kolem 10 % HDP

Více

Marketingová studie: Turecko

Marketingová studie: Turecko Marketingová studie: Turecko Zpracoval: SST expertní oddělení Červen 2011 1 Základní informace o Turecku Oficiální název Türkiye Cumhuriyeti (turecky) Turecká republika (česky) Rozloha 780 580 km² (36.

Více

Souhrnná teritoriální informace Slovensko

Souhrnná teritoriální informace Slovensko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bratislavě () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc.

Teritoriální seminář Praha 29.4.2010. Ing. Jan Erben CSc. Teritoriální seminář Praha 29.4.2010 Ing. Jan Erben CSc. 1. Základní údaje o zemi: Oficiální název státu: Ukrajina ( nezávislost od 24. 8. 1991) Geografická poloha: Země leží na vnější hranici EU (spojnice

Více

Souhrnná teritoriální informace Kypr

Souhrnná teritoriální informace Kypr Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikosii ke dni 01.12.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Uganda

Souhrnná teritoriální informace Uganda Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abeba (Etiopie) ke dni 18.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Malta

Souhrnná teritoriální informace Malta Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Římě (Itálie) ke dni 30.03.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

Souhrnná teritoriální informace Maledivy

Souhrnná teritoriální informace Maledivy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni 04.11.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2.

Více

BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi

BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi BĚLORUSKO obchodní partner s novými možnostmi Obsah Ekonomická charakteristika země Celní unie BY-KZ-RF Bilaterální hospodářské vztahy Podnikatelské a investiční prostředí Perspektivní obory Asistence

Více

VIETNAM souhrn informací o VSR

VIETNAM souhrn informací o VSR VIETNAM souhrn informací o VSR Oficiální název státu : Vietnamská socialistická republika Noc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam Rozloha : 331 114 km2 Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného

Více

Souhrnná teritoriální informace Guyana

Souhrnná teritoriální informace Guyana Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 10.02.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Bahamy

Souhrnná teritoriální informace Bahamy Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně ke dni 27.03.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Papua Nová Guinea

Souhrnná teritoriální informace Papua Nová Guinea Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuala Lumpur (Malajsie) ke dni 30.09.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU

ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU DÁNSKO ZÁKLADNÍ INFORMACE O TERITORIU Oficiální název státu (v českém i místním úředním jazyku) Česky: Dánské království Dánsky: Kongeriget Danmark Anglicky: Kingdom of Denmark Rozloha Vlastní Dánsko:

Více

Souhrnná teritoriální informace Niger

Souhrnná teritoriální informace Niger Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 20.08.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH

POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH POSTAVENÍ RUSKA V ČESKÉM ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ A INVESTICÍCH (Podklad ke cvičení č. 9) 1. Důležité informace o Ruské federaci a její ekonomice... 2 2. Zahraniční obchod ČR s Ruskou federací... 12 3. Přímé

Více

Celní unie BY-KZ-RF. Perspektivní obory. Asistence OEÚ. Informační zdroje

Celní unie BY-KZ-RF. Perspektivní obory. Asistence OEÚ. Informační zdroje 2 Ekonomická charakteristika země Celní unie BY-KZ-RF Bilaterální hospodářské vztahy Podnikatelské a investiční prostředí Perspektivní obory Asistence OEÚ Informační zdroje Rozloha: 207,6 tis. km 2 2 Lotyšsko

Více

Stručný profil federálního města Sankt Petersburg

Stručný profil federálního města Sankt Petersburg Stručný profil federálního města Sankt Petersburg GK ČR v Sankt Petersburgu (03/2015, upraveno 06/2015) Úvod Sankt Petersburg (dále SPb ) je město federálního významu, které je současně hlavním městem

Více

Souhrnná teritoriální informace Guyana

Souhrnná teritoriální informace Guyana Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Brasílii (Brazílie) ke dni 24.05.2014 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Katar

Souhrnná teritoriální informace Katar Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Kuvajtu (Kuvajt) ke dni 24.07.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Kyrgyzstán

Souhrnná teritoriální informace Kyrgyzstán Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Astaně (Kazachstán) ke dni 30.09.2008 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

změkčení a uvolnění pravidel zlaté akcie

změkčení a uvolnění pravidel zlaté akcie k 15.06.2010 Investiční profil Běloruska Pro vstup zahraničních investic do Běloruska hovoří příznivá geografická poloha (tranzit směrem na Východ), levná a kvalifikovaná pracovní síla a ve srovnání s

Více

S T R A T E G I E PROSAZOVÁNÍ OBCHODNĚ - EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY V INDII

S T R A T E G I E PROSAZOVÁNÍ OBCHODNĚ - EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY V INDII S T R A T E G I E PROSAZOVÁNÍ OBCHODNĚ - EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY V INDII Praha, prosinec 2005 OBSAH Úvod 3 A. Výchozí situace 4 A.1. Stručná analýza dosavadních ekonomických vztahů a vzájemného

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace

Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace Perspektivní obory pro vývoz do Ruské federace 15. 6. 2014 Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Dokument informuje o perspektivních oborech pro vývoz do Ruska, mezi které patří především dopravní

Více

Souhrnná teritoriální informace Kypr

Souhrnná teritoriální informace Kypr Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Nikosii ke dni 01.04.2009 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville)

Souhrnná teritoriální informace Kongo (Brazzaville) Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 19.06.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Keňa

Souhrnná teritoriální informace Keňa Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abeba (Etiopie) ke dni 07.05.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Antiqua a Barbuda

Souhrnná teritoriální informace Antiqua a Barbuda Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Caracasu (Venezuela) ke dni 31.01.2011 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu

Více

Souhrnná teritoriální informace Saúdská Arábie

Souhrnná teritoriální informace Saúdská Arábie Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Rijádu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Souhrnná teritoriální informace Svazijsko

Souhrnná teritoriální informace Svazijsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni 01.10.2013 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace

Více