Editorial: Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial: Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Editorial: Vážení čtenáři, přinášíme Vám nové číslo Zpravodaje 7. RP. V době blížících se uzávěrek v létě otevřených výzev se už pozornost pomalu přesunuje do budoucna. Začíná práce na přípravě pracovních programů na příští rok a hlavně se diskutuje o možné podobě 8. rámcového programu (8. RP). EK vydá v únoru 2011 tzv. Orientation paper, kterým otevře veřejnou diskusi k 8. RP. Od dokumentu nelze očekávat žádné zásadní informace o podobě či struktuře 8. RP, spíše se bude jednat o soubor otázek. K diskusi přispělo také nedávno publikované průběžné hodnocení 7. RP, o kterém si můžete dovědět víc v sekci novinky, a iniciativa Unie inovací. Přejeme Vám příjemné čtení! Tým NICER (Národní kontaktní skupina pro 7. RP) K pravidelnému odběru Zpravodaje 7. RP se můžete zaregistrovat zde. Newsletter Styčné kanceláře pro VaV v Bruselu CZELO si můžete stáhnout zde. Novinky: 12. listopadu 2010 publikovala expertní skupina pod vedením Rolfa Annerberga závěrečnou zprávu Interim evaluation of 7th Framework Programme. Zpráva konstatuje excelentní úroveň zapojených institucí a vyzdvihuje příspěvek 7. RP k budování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Zpráva se pozastavuje nad malým zastoupením průmyslu a do budoucna by uvítala snížení administrativního zatížení. V mnoha oblastech 7. RP byla velmi malá úspěšnost podaných projektů, což by mohlo mít v dlouhodobém horizontu negativní dopad (narušení risk-trust rovnováhy). Zpráva konstatuje rozdíl úspěšnosti institucí ze států EU 15 a EU 12, obrázek však není černobílý, protože zaostávají i některé státy EU 15 a naopak některým novým členským zemím se daří efektivně se do programu zapojit. Do budoucna zpráva doporučuje zaměřit se na tzv. velké výzvy. Vidí možnosti zlepšení koordinace národních a evropských politik a rezervy spatřuje také ve spolupráci univerzit a výzkumných organizací s průmyslem. Expertní skupina také doporučuje moratorium na nové nástroje v RP, dokud nebudou vyhodnoceny nástroje stávající. V závěru najdeme také doporučení expertní skupiny k připravovanému 8. RP, jehož výzkumná agenta by se měla soustředit na 3 hlavní oblasti: 1) excellence, 2) konkurenceschopnost (inovace) a 3) společenské cíle. Součástí zprávy je také žebříček 50 nejúspěšnějších účastníků 7. RP, kterému vévodí francouzské CNRS. V první desítce najdeme také univerzity z Oxfordu a Cambridge nebo Institut Maxe Plancka. Těchto 50 nejúspěšnějších institucí kontrahuje zhruba čtvrtinu celkového příspěvku EK, což svědčí o velké diverzitě a otevřenosti 7. RP. V top 50 bohužel nenajdeme žádnou instituci z ČR. Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

2 Obsah: SPOLUPRÁCE 1. Zdraví 2. Bio 3. ICT 4. Nanovědy, materiály a nové technologie 5. Energie 6. Životní prostředí 7. Doprava 8. Socioekonomické a humanitní vědy 9. Bezpečnost 10. Kosmický výzkum MYŠLENKY LIDÉ KAPACITY 1. Výzkumné infrastruktury 2. Výzkum pro malé a střední podniky 3. Regiony znalostí, výzkumný potenciál, rozvoj výzkumných politik 4. Věda ve společnosti 5. Mezinárodní spolupráce 6. Technologické platformy, JTI, ERA-NETy JRC FINANCOVÁNÍ, PRÁVNÍ ASPEKTY A MANAGEMENT PROJEKTŮ 7. RP Priority: Spolupráce 1. Zdraví Výzvy: 13. října 2010 byla uzavřena výzva pro dvoukolově podávané projekty, výzva pro jednokolově podávané projekty byla uzavřena 10. listopadu Oznámení o výsledcích prvního kola dvoukolově podávaných projektů dostanou koordinátoři elektronicky 10. prosince Výsledky hodnocení jednokolově podávaných projektů budou známy koncem února Novinky: Dnem 1. října byl zahájen nový evropský projekt Fit for Health navazující na předcházející projekt SMEs go Health. Hlavním cílem projektu je větší zapojení malých a středních inovativních podniků do biomedicínského výzkumu 7. RP. Další informace najdete zde. Akce: Dne 24. listopadu se v Bruselu uskutečnila informativní schůzka o možnosti zapojení České republiky do projektu HIVERA zaměřeném na výzkum HIV/AIDS. Schůzka byla iniciována zástupci Institute of Tropical Medicine Antwerp. Přestože ČR dosud není členem projektu HIVERA, má VaV potenciál pro připojení. Dne 23. listopadu se v Ústavu molekulární genetiky uskutečnilo společné setkání TWG BMS ESFRI, Biomedicínské infrastruktury v ČR a Evropě. Prezentace ze setkání najdete zde. Dne 29. listopadu 2010 hostil Státní zdravotní ústav Kulatý stůl

3 pořádaný u příležitosti Evropského dne antibiotik. Ke stolu bylo přizváno 50 klíčových osobností z WHO, ECDC, MZČR, SZÚ, ČLS JEP, SUKL, ČLK. 2. Bio Výzvy: Přehled otevřených výzev a Pracovní program priority KBBE najdete zde. V první polovině prosince 2010 se očekává zveřejnění aktualizovaného pracovního programu 2011, který bude doplněn o 2 témata, jedno z oblasti ochrany rostlin, druhým doplňkem je výzva na vypracování studie dopadu akcí EU na výzkum a inovace v oblasti KBBE. Pro bližší informace o konkrétních tématech připravované výzvy kontaktujte BIO NCP. 3. ICT Partneři do projektů: Kromě CORDIS je na stránkách sítě BIO-NET budována databáze nabídek a poptávek specificky pro oblast KBBE (Partner search facility), kam je možné po registraci umístit vlastní nabídku nebo poptávku spolupráce v projektech priority 7. RP KBBE a také si projít již zveřejněné zahraniční nabídky spolupráce. Akce: 10. prosince 2010 se v Bruselu koná seminář projektu EU Regional Biocluster. Na semináři budou představeny metodiky a nástroje využitelné pro tvorbu regionálních a národních politik v oblasti biotechnologií. Bližší informace najdete na stránkách CORDIS. Otevřené výzvy: Hlavní otevřenou výzvou ICT programu v současné době je 7. výzva s rozpočtem 778,5 milionů a uzávěrkou 18. ledna 2011: FP7-ICT Podrobný popis a cíle témat jsou uvedeny v pracovním programu WP , který obsahuje také témata pro ICT výzvy 7-9. Pro podrobnosti kontaktujte ICT NCP. Otevřena je také koordinovaná výzva s Brazílií, která mají odlišný mechanismus přípravy a podávání projektů. Čtěte proto pozorně pracovní program a průvodce pro žadatele. FP7-ICT-2011-EU-Brazil; ICT EU-Brazil Coordinated call; uzávěrka 18. ledna 2011 Partneři do projektů: Pro vyhledávání partnerů do projektů v oblasti ICT slouží zejména IDEAL-IST network. Mnohé aktuální kontakty a profily najdete také na výše zmíněných stránkách konference. 4. Nanovědy, materiály a nové technologie Otevřené výzvy: Aktuálně je možné podávat návrhy projektů k následujícím výzvám tematické priority NMP: FP7-NMP-2011-CSA-5, uzávěrka 1. února 2011, rozpočet 12 mil. FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA, uzávěrka 31. března 2011, rozpočet 4.5 mil. FP7-ERANET-2011-RTD, uzávěrka 22. února 2011, rozpočet 6 mil.

4 Iniciativa EuroNanoMed ERA-Net již od května 2009 vyhlašuje specifické výzvy na podporu RTD projektů v oblasti nanomedicíny za účelem podpory nadnárodní spolupráce. Třetí výzva bude otevřena v roce Více informací naleznete zde. Pro bližší informace o tématech jednotlivých výzev kontaktujte NMP NCP. Partneři do projektů: Partnery do projektů v tematické oblasti NMP můžete najít prostřednictvím nástrojů Partner Search a Partner Offer. Australská organizace BioNanoNet GmbH nabízí zájemcům z řad lékařského a farmaceutického výzkumu jednoduchý portál, pomocí nějž mohou efektivně vyhledávat partnery odborníky v požadovaném oboru a tak jednodušeji budovat nová partnerství a vytvářet spolupráce. Technologické centrum bylo osloveno taiwanskými partnery jako organizace, která může napomoci zapojení taiwanských špičkových výzkumných týmů do připravovaných nebo do probíhajících projektů 7.RP. Obracíme se proto především na koordinátory a klíčové partnery připravovaných projektů do aktuálně otevřených výzev 7.RP s nabídkou možnosti zprostředkovat spolupráci s TW výzkumnými týmy a průmyslovými podniky. Taiwan si hradí účast v rámcovém programu z vlastních zdrojů, nepožaduje příspěvek EK. V případě zájmu o spolupráci v tematické oblasti NMP kontaktujte NMP NCP. Prezentaci klíčové výzkumné organizace ITRI najdete zde. 5. Energie Otevřené výzvy: V tématické prioritě Energie jsou otevřeny 3 výzvy, které vycházejí ze společného pracovního programu. FP7-ENERGY ; obecná výzva zaměřená na demonstrační projekty; uzávěrka ; rozpočet 137 mil. FP7-OCEAN-2011; zaměření na offshore platformy, offshore větrné elektrárny; uzávěrka ; rozpočet 45 mil. FP7-ERANET-2011-RTD; koordinace výzkumných aktivit v oboru geotermální energie a energie oceánů; uzávěrka ; rozpočet 4 mil. Pro konzultace k výzvám 2011 kontaktujte národní kontakt pro téma Energie Zdeňku Šustákovou. EK vyhlásila první výzvu NER300. Do výzvy mohou být podány velké demonstrační projekty s potenciálem tržního využití a to ve dvou oblastech: OZE a zachycování a skladování CO2. V ČR je kontaktním místem pro tuto výzvu MŽP. Novinky: EK zveřejnila nové sdělení: ENERGY 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku. Dokument si můžete prohlédnout zde. Od 15. listopadu je Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík autonomní organizací. Více informací najdete zde. Na konferenci SET plan ( listopadu) byly zahájeny tři evropské průmyslové iniciativy: ESNII (udržitelná jaderná energetika), EIBI

5 (bioenergetika) a EWI (větrná energetika). Dále byla na konferenci zahájena činnost evropské platformy energetických univerzit EPUE. Více informací a prezentace z konference najdete zde. Na konci listopadu byly na konferenci ENERI 2010 zahájeny 3 nové výzkumné infrastruktury v oblasti energetiky: Windscanner, EU-Solaris a MYRRHA (udržitelná jaderná energetika). Více informací najdete na stránkách konference. V současné době se připravuje pracovní program na příští rok. Více informací je možné získat od Zdeňky Šustákové, které můžete rovněž zasílat náměty na důležitá témata, která by pracovní program neměl opominout. 6. Životní prostředí Výzvy: V tématické prioritě ŽP je otevřena výzva Oceán zítřka: FP7-OCEAN-2011, která je zaměřená na offshore platformy, mořské ekosystémy, Středozemní a Černé moře; uzávěrka ; rozpočet 45 mil. Pro další informace o pracovním programu kontaktujte národní kontakt pro ŽP Zdeňku Šustákovou. Novinky: V současné době se připravuje pracovní program na příští rok. Více informací je možné získat od Zdeňky Šustákové, které můžete rovněž zasílat náměty na důležitá témata, která by pracovní program neměl opominout. 7. Doprava Otevřené výzvy: V současné době jsou otevřeny výzvy: FP7-CIVITAS-2011-MOVE s uzávěrkou FP7-ERANET-2011-RTD s uzávěrkou FP7-OCEAN-2011 s uzávěrkou Další údaje o výzvách najdete zde. Novinky: Sborník abstraktů projektů Horizontal activities for implementation of the Transport programme 7th Framework Programme , Project Synopses Volume 1, Calls 2007 and 2008, si můžete stáhnout zde, kde si můžete objednat i tištěnou verzi. Sborník abstraktů projektů Aeronautics and Air Transport Research 7th Framework Programme , Project Synopses Volume 1, Calls 2007 and 2008, je ke stažení zde. Lze si objednat i tištěnou verzi. Akce: Šestá mezinárodní konference Aerodays 2011 se bude konat ve dnech 30.března dubna 2011 ve španělském Madridu. Konference je organizována ve spolupráci španělského CDTI a Evropské komise (DG Research). Webová stránka konference 8. Socioekomické a humanitní vědy Výzvy: 20. července byly vyhlášeny nové výzvy pro tematickou oblast SSH.

6 Výzva pro velké projekty spolupráce FP7-SSH má rozpočet 40 miliónů, výzva pro malé a střední projekty spolupráce FP7-SSH má rozpočet 29,7,miliónů a výzva pro koordinační a podpůrné akce FP7-SSH má rozpočet 6,3 miliónu. Všechny výzvy budou mít uzávěrku 22. února Pro bližší informace o připravovaných výzvách kontaktujte SSH NCP. Novinky: Začala příprava pracovního programu na příští rok, pro orientační informace o možných tématech se obracejte na SSH NCP. Projekt NET4SOCIETY uskutečnil rozsáhlý průzkum mezi výzkumníky socioekonomických a humanitních oborů. Průzkum prováděný metodou dotazníků a interview se zaměřil zejména na hodnocení 7. RP, jeho přínosu pro výzkumníky, na hodnocení nových nástrojů, evaluačního procesu atd. První shrnutí uskutečněného výzkumu najdete zde, úplná zpráva bude publikována v lednu Projekty financované v rámci priority SSH Evropská komise vydala publikaci shrnující synopse projektů doposud schválených k financování v tematické prioritě SSH. Publikace obsahující synopse 135 projektů je dostupná v papírové verzi nebo na CD-ROM. Publikaci si můžete objednat na adrese: Partneři do projektů: Projekt NET4SOCIETY sdružující NCP v oblasti SSH vytvořil a průběžně doplňuje databázi profilů partnerů pro připravované projekty a koordinátorů hledajících partnery do projektů. Databázi najdete zde. Projekt 7. RP NET4SOCIETY spravuje také databázi profilů výzkumníků této oblasti. Databázi Research Directory, do které můžete vložit svůj profil, najdete na stránkách projektu zde. 9. Bezpečnost Výzvy: V současné době nejsou otevřeny žádné výzvy. 10. Kosmický výzkum Výzvy: V současné době nejsou otevřeny žádné výzvy. Myšlenky Otevřené výzvy: 4. listopadu 2010 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o Granty ERC pro zkušené výzkumné pracovníky (ERC Advanced Grants). Pro 3 vědní oblasti byly stanoveny tyto uzávěrky: Vědy o neživé přírodě Vědy o živé přírodě Společenské a humanitní vědy Granty ERC pro zkušené výzkumné pracovníky podporují vynikající výzkumné projekty, které jsou řízeny již etablovanými nezávislými výzkumnými pracovníky. Žadateli mohou být výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a originality), které v posledních 10 letech

7 před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků, které otevřely nové výzkumné perspektivy. Více informací naleznete v návodech pro žadatele (Guide for Applicants) ve složce Information Package, kterou najdete zde. Akce: Technologické centrum AV ČR uspořádalo dne 30.listopadu 2010 informační den zaměřený na ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky ( ERC Advanced Grants ), na jejichž předkládání je právě vyhlášena výzva. Na semináři byly prezentovány nejen možnosti zapojení do programu Myšlenky, základní podmínky účasti, způsob hodnocení projektů a stěžejní prvky úspěšného návrhu projektu z pohledu hodnotitele, ale také finanční a právní aspekty ERC grantů. Prezentace z informačního dne naleznete zde. Lidé Otevřené výzvy: Stále jsou otevřeny výzvy k předkládání návrhů na Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků (IAPP), výzva k předkládání návrhů projektů na Školící sítě (ITN), výzva k předkládání návrhů na Spolufinancování národních, mezinárodních a regionálních (grantových) programů (COFUND), Noc vědců (Researcher s Night), Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES) a Reintegrační granty (Career Integration Grants). Více informací naleznete v návodech pro žadatele (Guide for Applicants) ve složce Information Package, kterou najdete zde. Akce: Ve dnech prosince se v Bruselu uskuteční konference na téma Klíčová role akcí Marie Curie pro Evropu a inovace pořádaná DG EAC ve spolupráci s DG RTD u příležitosti oslav udělení grantu Marie Curie. Konference se zúčastní předseda Evropské komise J.M. Barroso, komisařka A. Vassiliou, renomovaní vědci, političtí aktéři, zástupci výzkumných organizací, univerzit, podniků a v neposlední řadě také čerství řešitelé Marie Curie grantů. Cílem akce je prezentovat roli akcí Marie Curie v kontextu Strategie 2020 a nastínit budoucí směřování akcí Marie Curie resp. programu LIDÉ. Více informací o konferenci je k dispozici zde. Kapacity 1. Výzkumné infrastruktury Výzvy: Výzvy pro podávání návrhů projektů v programu Výzkumné infrastruktury byly uzavřeny na konci listopadu. Nové výzvy budou s největší pravděpodobností vyhlášeny v polovině roku V současné době probíhá příprava nového pracovního programu, pro více informací kontaktujte RI NCP. Novinky Nová studie k synergiím mezi RP a SF v oblasti Výzkumných infrastruktur Evropská komise, resp. Generální ředitelství pro výzkum a Generální ředitelství pro regionální politiku společně připravily studii k propojení využití rámcového programu a strukturálních fondů při výstavbě a provozu výzkumných infrastruktur. Studie obsahuje mapování prvních 34 projektů cestovní mapy ESFRI, kdy individuálně identifikuje jednotlivé projekty a jejich účastníky podle jejich možností čerpat peníze ze Strukturálních fondů. Studie je k dispozici zde.

8 Materiály z uskutečněných akcí: Prezentace z informačního setkání k BMS infrastrukturám Dne 23. listopadu 2010 se uskutečnilo informační setkání věnované biomedicínským infrastrukturám v ČR a Evropě. Prezentace ze setkání jsou k dispozici zde. 2. Výzkum pro malé a střední podniky Výzvy: V současné době není otevřena žádná výzva. Vyhlášení připravovaných výzev oblasti Výzkum pro MSP a Výzkum pro asociace MSP je plánováno na 20. července Novinky: EK vydala 6. zprávu o účasti MSP v 7.RP. Plný i zkrácený text najdete zde. V rámci projektu TransCoSME byly připraveny vzorové návrhy projektů Výzkum pro MSP a Výzkum pro asociace MSP. Tyto vzory lze nalézt zde. Akce: Olomoucký kraj ve spolupráci s KHK Olomouckého kraje připravuje seminář ke komunitárním programům EU. Seminář se uskuteční 22.února 2011 v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci. Informace o akci budou publikovány na webových stránkách organizátorů a TC AVČR. 3. Regiony znalostí, výzkumný potenciál, rozvoj výzkumných politik Výzvy: Výzva v programu Výzkumný potenciál měla uzávěrku 7. prosince 2010, program Regiony znalostí byl pak otevřen do 9. prosince Byla zahájena příprava Pracovního programu pro rok 2011, pro více informací kontaktujte NCP pro regiony. Novinky: Expertní skupina pro synergie programů Evropská komise ustavila expertní skupinu pro synergii programů. Skupině, která má celkem 18 členů, předsedá Frans van Vugt (NL) a zpravodajem je Manfred Horvat (AT). Práce skupiny se zaměří na aktuální programovací období (fungování synergií v praxi, doporučení) i příští programovací období (synergie politik do budoucna, specifická doporučení pro RoK a RegPot v 8. RP). První zasedání expertní skupiny se uskutečnilo v říjnu 2010, předběžná doporučení by měla být k dispozici v květnu Materiály z uskutečněných akcí: Prezentace z konference projektu ResPotNet Ve dnech listopadu 2010 se ve Vídni uskutečnila výroční konference projektu ResPotNet (projekt NCP pro Výzkumný potenciál). Konference představila nadnárodní programy spadající pod cíl Evropské územní spolupráce a představila příklady nejlepší praxe. Prezentace z konference najdete zde. 4. Věda ve společnosti

9 Otevřené výzvy: 20. července 2010 byly vyhlášeny nové výzvy priority Věda ve společnosti. Obecná výzva FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY s rozpočtem 43 milionů má uzávěrku 20. ledna 2011 a výzva FP7-SCIENCE- IN-SOCIETY-2011-EVENTS s rozpočtem má uzávěrku už 25. listopadu Pro informace o připravovaných výzvách se obracejte na SiS NCP. Novinky: 29. listopadu byl úvodní konferencí zahájen projekt pro NCP oblasti Věda ve společnosti EUROSIS 2.0. Mezi hlavní cíle projektu patří organizace partnerského setkání pro oblast Věda ve společnosti, které se uskuteční v září 2011 a uspořádání SiS Forum 2011, které se uskuteční v Helsinkách na podzim Mezinárodní spolupráce Výzvy: 20. července 2010 byly vyhlášeny nové výzvy tematické priority Mezinárodní spolupráce. Výzva FP7-INCO s rozpočtem 15 miliónů je zaměřena zejména na projekty typy ERA-WIDE (rozvoj vědeckých pracovišť v zemích středozemního a východoevropského regionu). Výzva FP7- INCO s rozpočtem 12 miliónů je zaměřena na projekty INCO-LAB (využití evropských laboratoří v třetích zemích vědci z ostatních členských a asociovaných států). Výzva FP7-INCO s rozpočtem je zaměřena na jeden projekt typu INCO-HOUSE a je otevřena pro spolupráci s Indií. Uzávěrka všech výzev bude 15. března Pro další informace o výzvách se obracejte na INCO NCP. Technologické platformy, JTI, ERA-NETy Otevřené výzvy: V současné době jsou otevřeny výzvy pro ERA-NET. Výzvy najdete pod jednotlivými tematickými prioritami specifického programu Spolupráce a na stránkách CORDIS. Přehled aktuálně otevřených výzev jednotlivými sítěmi ERA-NET je k dispozici zde. Společná technologická iniciativa Innovative Medicines Initiative (IMI) vyhlásila svoji třetí výzvu k předkládání návrhů projektů (první stupeň). Uzávěrka Expression of Interest (EoI) je 18. ledna Podrobné informace najdete zde. Novinky: Evropský účetní dvůr k hospodaření společných podniků v roce 2009 Evropský účetní dvůr (EÚD) schválil dne 20. října 2010 zprávy o hospodaření společných podniků (Joint Undertakings) ARTEMIS, ITER, Galileo, Clean Sky, SESAR a IMI za rok Zprávy jsou k dispozici zde. Společný podnik pro palivové články a vodík vyhlásil autonomii Společný podnik pro palivové články a vodík vyhlásil (jako poslední ze společných podniků pod 7. RP) autonomii. Tisková zpráva je k dispozici zde. Materiály z uskutečněných akcí: Pracovní setkání zástupců technologických platforem - prezentace

10 Dne 16. listopadu 2010 se v prostorách TC AV ČR uskutečnilo pracovní setkání zástupců národních technologických platforem. Setkání se zúčastnila zástupkyně Evropské komise Patricia McLaughlin, která představila aktuální situaci v oblasti technologických platforem na evropské úrovni. Dále vystoupily zástupkyně TC AV ČR, které představily projekty CZELO (Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu), NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum) a EEN (Enterprise Europe Network) a jimi nabízené služby. Setkání bylo zakončeno diskusí, do které se aktivně zapojily také zástupkyně agentury CzechInvest. Prezentace jsou k dispozici zde. JRC S účinností od 1.prosince 2010 zastává funkci generálního ředitele JRC Dominique Ristori. D. Ristori, který dříve působil ve významných funkcích na DG Energy, nahradil v této funkci Rolanda Schenkela. Financování, právní aspekty a management projektů 7. RP Technologické centrum nabízí horizontální konzultační a expertní aktivity pro projekty 7.RP. V rámci projektu NICER nyní aktivně působí tři konzultantky zabývající se problematikou finančních a právních aspektů tohoto programu a otázkami projektového managementu, které se zaměřují na poskytování konzultací, organizaci odborných seminářů, vydávání publikací a správu odborných stránek zaměřených na danou problematiku. Všechny tyto činnosti jsou Technologickým centrem poskytovány zdarma. Novinky Finanční řízení projektů 7. RP: pravidla a příklady - prezentace Technologické centrum AV ČR uspořádalo již osmou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky finančních pravidel 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP). Semináře proběhly 25. listopadu 2010 v Brně a 29. listopadu 2010 v Praze. Prezentace z akce, včetně přehledu dokumentů, které je nutné připravit pro audit 7.RP jménem EK, můžete nalézt zde. Výsledky 8. vlny podávání žádostí o dofinancování MŠMT na svých stránkách zveřejnilo výsledky 8. vlny podávání žádostí o dofinancování (uzávěrka 27. dubna 2010). Více informací, včetně výsledků, naleznete zde. Informační den k projektům Výzkum ve prospěch MSP a Asociací MSP - prezentace V rámci semináře určeného pro malé a střední podniky (MSP) a jejich asociace, který se uskutečnil 6. října 2010 v TC AV ČR, byla pozornost věnována také problematice ošetření duševního vlastnictví v těchto projektech a finančním aspektům. Prezentace z akce můžete nalézt zde. Zjednodušení provádění rámcových programů V dubnu 2010 bylo zveřejněno sdělení Evropské komise Zjednodušení provádění Rámcových programů pro výzkum (COM (2010) 187). V reakci na toto sdělení byly v říjnu zveřejněny závěry Rady EU Making EU research and innovation programmes more attractive: the simplification challenge a v listopadu Evropský parlament schválil zprávu k tomuto sdělení vypracovanou Maria de Garaca Carvaliho (ITRE) Report on simplifying the implementation of the Research

11 FPs. Tisková zpráva komentující vyjádření Evropského parlamentu je k dispozici zde. Kniha Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití Kniha Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití, kterou vydalo TC AV ČR ve spolupráci s odborníky v daném oboru, byla představena na výroční konferenci EEN dne 1.prosince Publikace komplexně pokrývá problematiku duševního vlastnictví, konkrétně popisuje význam nehmotných statků, nástroje a programy podpory VaVaI související s duševním vlastnictvím a problematiku oceňování nehmotných statků a podnikových strategií souvisejících s duševním vlastnictvím. Součástí publikace je také kapitola na téma Specifická pravidla duševního vlastnictví v 7.RP EU. Více informací najdete zde. Akce Jak správně vyplnit finanční zprávy institucionální podpory Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s MŠMT pořádá dne 11. ledna 2011 praktický seminář zaměřený na aktuální otázky související s předkládáním finančních zpráv k poskytnuté institucionální podpoře na mezinárodní projekty VaV. Více informací brzy zde. Časté otázky Jak by měly být správně zaznamenávány hodiny odpracované na projektu 7.RP pro Evropskou komisi? Odpověď najdete zde. Naformátováno: Zarovnat do bloku Technologické centrum AV ČR

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Role Národní sít Zdravých m st v procesu implementace místní Agendy 21 v eské republice Bc. Petra Št pánková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci

Více

Evropská kancelá Královéhradeckého kraje v Bruselu

Evropská kancelá Královéhradeckého kraje v Bruselu Z innosti kancelá e v roce 2007 Otev ení Evropské kancelá e Královéhradeckého kraje v Bruselu Královéhradecký kraj se rozhodl p ipojit se k více než 300 dalším region m Evropské unie, které mají v Bruselu

Více

Výro ní zpráva za rok 2008

Výro ní zpráva za rok 2008 OB ANSKÉ SDRUŽENÍ DEVELOPMENT WORLDWIDE Výro ní zpráva za rok 2008 DWW, Máchova 23, 120 00 Praha 2 Telefon/fax: (+420) 222 513 123, 222 515 016 E-mail: dww@dww.cz http://www.dww.cz Registrace: Ministerstvo

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. Poskytovatel :

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. Poskytovatel : Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. EVROPSKÁ UNIE P EKRA UJEME HRANICE Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky

Více

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela

Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Návrh reklamní kampan ě pro společnost Talta, a. s. a její dceřinou společnost Quickfin Real, s. r. o. Martin Matela Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Moje bakalá ská práce na téma Návrh reklamní kampan

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

si Vás dovoluje pozvat na seminář

si Vás dovoluje pozvat na seminář Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Možnosti financování projektů v oblasti energetiky - Jaký program využít, aby měl Váš projekt šanci na úspěch? - Jaké jsou aktuální možnosti/otevřené

Více

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE

LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE LIDSKÉ ZDROJE V ČESKÉ REPUBLICE Zpracováno s podporou programu Evropské unie Phare Ústav pro informace ve vzdělávání Národní vzdělávací fond 1999 Autorský tým: Pavla Burdová, Sociologick stav Akademie

Více

PĢehled o odborném vzdďlávání ÿeské republice Únor 2005

PĢehled o odborném vzdďlávání ÿeské republice Únor 2005 P ehled o odborném vzd lávání v eské republice Únor 2005 ReferNet Evropská informa ní sí odborného vzd lávání ReferNet je strukturovaná sí, kterou založilo Evropské st edisko pro rozvoj odborného vzd

Více

SPOLE NÁ ODPOV DNOST

SPOLE NÁ ODPOV DNOST ESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo zahrani ních v cí eské republiky ZÁV RE NÁ ZPRÁVA PROJEKTU V RÁMCI DOTA NÍHO TITULU DOTA NÍ PROGRAM PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE SOBÍCÍ V OBLASTI ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE NA

Více

2013 Mezinárodní spoluprací k inovacím a kvalit

2013 Mezinárodní spoluprací k inovacím a kvalit 1 BILAN NÍ DIAGNOSTIKA V ESKÉ REPUBLICE 2013 Mezinárodní spoluprací k inovacím a kvalit St edisko podpory poradenských služeb Národního vzd lávacího fondu, o.p.s., 2013 2 Bilan ní diagnostika Publikace

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 duben 2009 OBSAH 1. ÚVOD...5 2. INFORMAČNÍ ČINNOST PRO VÝZKUM A VÝVOJ...5 2.1. Hromadné informační aktivity...7 2.1.1.

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

8. Legislativní a institucionální rámec

8. Legislativní a institucionální rámec 8. Legislativní a institucionální rámec Petra Levrincová Globální p ístup k migraci lze definovat jako vn jší rozm r migra ní politiky Evropské unie (EU). Touto koncepcí (p ijatou v roce 2005) se evropská

Více

Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012

Státní zdravotní ústav Praha. robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika. Výro ní zpráva. za rok 2012 Státní zdravotní ústav Praha robárova 48, 100 42 Praha 10, eská republika Výro ní zpráva za rok 2012 Státní zdravotní ústav Praha, 2013 O B S A H 1. POSTAVENÍ A ÚKOLY SZÚ V OCHRAN A PODPO E VE EJNÉHO ZDRAVÍ...3

Více

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito

Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko. Miguel Benito Pracovní migrace a systémy sociálního zabezpe ení: védsko Miguel Benito 1 O autorovi: Miguel Benito je zakladatelem Immigrant-institutet (IMMI) v Boråsu, védsku. Dlouhodob se v nuje situaci migrant v vedsku.

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

Plán strategií a opat ení pro Evropský region Dunaj-Vltava

Plán strategií a opat ení pro Evropský region Dunaj-Vltava Plán strategií a opat ení pro Evropský region Dunaj-Vltava 11.03.2012 Tým zpracovatel ÖAR-Regionalberatung GmbH, Fichtegasse 2/17, A-1010 Víde, www.oear.at Günter Scheer, Karl Reiner, Michael Weber, Konstantin

Více

Analýza pojistného trhu v R

Analýza pojistného trhu v R Bankovní institut vysoká kola Praha Analýza pojistného trhu v R Bakalá ská práce Petra Pytlová Kv ten 2009 Prohlá ení: Prohla uji, e jsem bakalá skou práci na téma Analýza pojistného trhu v R vypracovala

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová

Vysoká škola ekonomická v Praze. Diplomová práce. 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Diplomová práce 2011 Marcela Hadravová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodá ská Studijní obor: Podniková ekonomika a management Název diplomové práce:

Více

INFORMATIKA Dokazov n a objevov n v t v geometrii pomoc metod po ta ov algebry PAVEL PECH Pedagogick fakulta JU, esk Bud jovice 1. vod V posledn t etin dvac t ho stolet byly vyvinuty inn metody v automatick

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více

Turisté p inášejí do regionu peníze

Turisté p inášejí do regionu peníze Téma: Dotace P inášíme p ehled v tšiny aktuálních dota ních program vyhlášených Plze ským krajem pro letošní rok. strany 1, 4 a 6 Kalamita P ipravili jsme krátké ohlédnutí za pov trnostní kalamitou z konce

Více

O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ZA ROK 2005 1 Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO D KANA FIM UHK... 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA FAKULTY INFORMATIKY A MANAGEMENTU...

Více

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání

P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Pedagogická fakulta Bakalá ská práce P íprava st edo kolských student na vysokou kolu v oblasti p írodov dného a odborného vzd lávání Vypracovala: Ing. Miroslava

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 duben 2010 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. INFORMAČNÍ ČINNOST PRO VÝZKUM A VÝVOJ...4 2.1. Hromadné informační aktivity... 6 2.1.1.

Více

ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011

ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011 ESKÝ HOROLEZECKÝ SVAZ, o.s BULLETIN. 63/2011 VALNÁ HROMADA HS 26.3. 2011 Podklady pro jednání 1. Pozvánka na Valnou hromadu HS 2011, propozice 2. Návrh programu valné hromady 3. Sm rnice HS o svolávání

Více