Editorial: Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Editorial: Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Editorial: Vážení čtenáři, přinášíme Vám nové číslo Zpravodaje 7. RP. V době blížících se uzávěrek v létě otevřených výzev se už pozornost pomalu přesunuje do budoucna. Začíná práce na přípravě pracovních programů na příští rok a hlavně se diskutuje o možné podobě 8. rámcového programu (8. RP). EK vydá v únoru 2011 tzv. Orientation paper, kterým otevře veřejnou diskusi k 8. RP. Od dokumentu nelze očekávat žádné zásadní informace o podobě či struktuře 8. RP, spíše se bude jednat o soubor otázek. K diskusi přispělo také nedávno publikované průběžné hodnocení 7. RP, o kterém si můžete dovědět víc v sekci novinky, a iniciativa Unie inovací. Přejeme Vám příjemné čtení! Tým NICER (Národní kontaktní skupina pro 7. RP) K pravidelnému odběru Zpravodaje 7. RP se můžete zaregistrovat zde. Newsletter Styčné kanceláře pro VaV v Bruselu CZELO si můžete stáhnout zde. Novinky: 12. listopadu 2010 publikovala expertní skupina pod vedením Rolfa Annerberga závěrečnou zprávu Interim evaluation of 7th Framework Programme. Zpráva konstatuje excelentní úroveň zapojených institucí a vyzdvihuje příspěvek 7. RP k budování Evropského výzkumného prostoru (ERA). Zpráva se pozastavuje nad malým zastoupením průmyslu a do budoucna by uvítala snížení administrativního zatížení. V mnoha oblastech 7. RP byla velmi malá úspěšnost podaných projektů, což by mohlo mít v dlouhodobém horizontu negativní dopad (narušení risk-trust rovnováhy). Zpráva konstatuje rozdíl úspěšnosti institucí ze států EU 15 a EU 12, obrázek však není černobílý, protože zaostávají i některé státy EU 15 a naopak některým novým členským zemím se daří efektivně se do programu zapojit. Do budoucna zpráva doporučuje zaměřit se na tzv. velké výzvy. Vidí možnosti zlepšení koordinace národních a evropských politik a rezervy spatřuje také ve spolupráci univerzit a výzkumných organizací s průmyslem. Expertní skupina také doporučuje moratorium na nové nástroje v RP, dokud nebudou vyhodnoceny nástroje stávající. V závěru najdeme také doporučení expertní skupiny k připravovanému 8. RP, jehož výzkumná agenta by se měla soustředit na 3 hlavní oblasti: 1) excellence, 2) konkurenceschopnost (inovace) a 3) společenské cíle. Součástí zprávy je také žebříček 50 nejúspěšnějších účastníků 7. RP, kterému vévodí francouzské CNRS. V první desítce najdeme také univerzity z Oxfordu a Cambridge nebo Institut Maxe Plancka. Těchto 50 nejúspěšnějších institucí kontrahuje zhruba čtvrtinu celkového příspěvku EK, což svědčí o velké diverzitě a otevřenosti 7. RP. V top 50 bohužel nenajdeme žádnou instituci z ČR. Celou zprávu si můžete stáhnout zde.

2 Obsah: SPOLUPRÁCE 1. Zdraví 2. Bio 3. ICT 4. Nanovědy, materiály a nové technologie 5. Energie 6. Životní prostředí 7. Doprava 8. Socioekonomické a humanitní vědy 9. Bezpečnost 10. Kosmický výzkum MYŠLENKY LIDÉ KAPACITY 1. Výzkumné infrastruktury 2. Výzkum pro malé a střední podniky 3. Regiony znalostí, výzkumný potenciál, rozvoj výzkumných politik 4. Věda ve společnosti 5. Mezinárodní spolupráce 6. Technologické platformy, JTI, ERA-NETy JRC FINANCOVÁNÍ, PRÁVNÍ ASPEKTY A MANAGEMENT PROJEKTŮ 7. RP Priority: Spolupráce 1. Zdraví Výzvy: 13. října 2010 byla uzavřena výzva pro dvoukolově podávané projekty, výzva pro jednokolově podávané projekty byla uzavřena 10. listopadu Oznámení o výsledcích prvního kola dvoukolově podávaných projektů dostanou koordinátoři elektronicky 10. prosince Výsledky hodnocení jednokolově podávaných projektů budou známy koncem února Novinky: Dnem 1. října byl zahájen nový evropský projekt Fit for Health navazující na předcházející projekt SMEs go Health. Hlavním cílem projektu je větší zapojení malých a středních inovativních podniků do biomedicínského výzkumu 7. RP. Další informace najdete zde. Akce: Dne 24. listopadu se v Bruselu uskutečnila informativní schůzka o možnosti zapojení České republiky do projektu HIVERA zaměřeném na výzkum HIV/AIDS. Schůzka byla iniciována zástupci Institute of Tropical Medicine Antwerp. Přestože ČR dosud není členem projektu HIVERA, má VaV potenciál pro připojení. Dne 23. listopadu se v Ústavu molekulární genetiky uskutečnilo společné setkání TWG BMS ESFRI, Biomedicínské infrastruktury v ČR a Evropě. Prezentace ze setkání najdete zde. Dne 29. listopadu 2010 hostil Státní zdravotní ústav Kulatý stůl

3 pořádaný u příležitosti Evropského dne antibiotik. Ke stolu bylo přizváno 50 klíčových osobností z WHO, ECDC, MZČR, SZÚ, ČLS JEP, SUKL, ČLK. 2. Bio Výzvy: Přehled otevřených výzev a Pracovní program priority KBBE najdete zde. V první polovině prosince 2010 se očekává zveřejnění aktualizovaného pracovního programu 2011, který bude doplněn o 2 témata, jedno z oblasti ochrany rostlin, druhým doplňkem je výzva na vypracování studie dopadu akcí EU na výzkum a inovace v oblasti KBBE. Pro bližší informace o konkrétních tématech připravované výzvy kontaktujte BIO NCP. 3. ICT Partneři do projektů: Kromě CORDIS je na stránkách sítě BIO-NET budována databáze nabídek a poptávek specificky pro oblast KBBE (Partner search facility), kam je možné po registraci umístit vlastní nabídku nebo poptávku spolupráce v projektech priority 7. RP KBBE a také si projít již zveřejněné zahraniční nabídky spolupráce. Akce: 10. prosince 2010 se v Bruselu koná seminář projektu EU Regional Biocluster. Na semináři budou představeny metodiky a nástroje využitelné pro tvorbu regionálních a národních politik v oblasti biotechnologií. Bližší informace najdete na stránkách CORDIS. Otevřené výzvy: Hlavní otevřenou výzvou ICT programu v současné době je 7. výzva s rozpočtem 778,5 milionů a uzávěrkou 18. ledna 2011: FP7-ICT Podrobný popis a cíle témat jsou uvedeny v pracovním programu WP , který obsahuje také témata pro ICT výzvy 7-9. Pro podrobnosti kontaktujte ICT NCP. Otevřena je také koordinovaná výzva s Brazílií, která mají odlišný mechanismus přípravy a podávání projektů. Čtěte proto pozorně pracovní program a průvodce pro žadatele. FP7-ICT-2011-EU-Brazil; ICT EU-Brazil Coordinated call; uzávěrka 18. ledna 2011 Partneři do projektů: Pro vyhledávání partnerů do projektů v oblasti ICT slouží zejména IDEAL-IST network. Mnohé aktuální kontakty a profily najdete také na výše zmíněných stránkách konference. 4. Nanovědy, materiály a nové technologie Otevřené výzvy: Aktuálně je možné podávat návrhy projektů k následujícím výzvám tematické priority NMP: FP7-NMP-2011-CSA-5, uzávěrka 1. února 2011, rozpočet 12 mil. FP7-NMP-2011-EU-RUSSIA, uzávěrka 31. března 2011, rozpočet 4.5 mil. FP7-ERANET-2011-RTD, uzávěrka 22. února 2011, rozpočet 6 mil.

4 Iniciativa EuroNanoMed ERA-Net již od května 2009 vyhlašuje specifické výzvy na podporu RTD projektů v oblasti nanomedicíny za účelem podpory nadnárodní spolupráce. Třetí výzva bude otevřena v roce Více informací naleznete zde. Pro bližší informace o tématech jednotlivých výzev kontaktujte NMP NCP. Partneři do projektů: Partnery do projektů v tematické oblasti NMP můžete najít prostřednictvím nástrojů Partner Search a Partner Offer. Australská organizace BioNanoNet GmbH nabízí zájemcům z řad lékařského a farmaceutického výzkumu jednoduchý portál, pomocí nějž mohou efektivně vyhledávat partnery odborníky v požadovaném oboru a tak jednodušeji budovat nová partnerství a vytvářet spolupráce. Technologické centrum bylo osloveno taiwanskými partnery jako organizace, která může napomoci zapojení taiwanských špičkových výzkumných týmů do připravovaných nebo do probíhajících projektů 7.RP. Obracíme se proto především na koordinátory a klíčové partnery připravovaných projektů do aktuálně otevřených výzev 7.RP s nabídkou možnosti zprostředkovat spolupráci s TW výzkumnými týmy a průmyslovými podniky. Taiwan si hradí účast v rámcovém programu z vlastních zdrojů, nepožaduje příspěvek EK. V případě zájmu o spolupráci v tematické oblasti NMP kontaktujte NMP NCP. Prezentaci klíčové výzkumné organizace ITRI najdete zde. 5. Energie Otevřené výzvy: V tématické prioritě Energie jsou otevřeny 3 výzvy, které vycházejí ze společného pracovního programu. FP7-ENERGY ; obecná výzva zaměřená na demonstrační projekty; uzávěrka ; rozpočet 137 mil. FP7-OCEAN-2011; zaměření na offshore platformy, offshore větrné elektrárny; uzávěrka ; rozpočet 45 mil. FP7-ERANET-2011-RTD; koordinace výzkumných aktivit v oboru geotermální energie a energie oceánů; uzávěrka ; rozpočet 4 mil. Pro konzultace k výzvám 2011 kontaktujte národní kontakt pro téma Energie Zdeňku Šustákovou. EK vyhlásila první výzvu NER300. Do výzvy mohou být podány velké demonstrační projekty s potenciálem tržního využití a to ve dvou oblastech: OZE a zachycování a skladování CO2. V ČR je kontaktním místem pro tuto výzvu MŽP. Novinky: EK zveřejnila nové sdělení: ENERGY 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou a bezpečnou energetiku. Dokument si můžete prohlédnout zde. Od 15. listopadu je Společná technologická iniciativa pro palivové články a vodík autonomní organizací. Více informací najdete zde. Na konferenci SET plan ( listopadu) byly zahájeny tři evropské průmyslové iniciativy: ESNII (udržitelná jaderná energetika), EIBI

5 (bioenergetika) a EWI (větrná energetika). Dále byla na konferenci zahájena činnost evropské platformy energetických univerzit EPUE. Více informací a prezentace z konference najdete zde. Na konci listopadu byly na konferenci ENERI 2010 zahájeny 3 nové výzkumné infrastruktury v oblasti energetiky: Windscanner, EU-Solaris a MYRRHA (udržitelná jaderná energetika). Více informací najdete na stránkách konference. V současné době se připravuje pracovní program na příští rok. Více informací je možné získat od Zdeňky Šustákové, které můžete rovněž zasílat náměty na důležitá témata, která by pracovní program neměl opominout. 6. Životní prostředí Výzvy: V tématické prioritě ŽP je otevřena výzva Oceán zítřka: FP7-OCEAN-2011, která je zaměřená na offshore platformy, mořské ekosystémy, Středozemní a Černé moře; uzávěrka ; rozpočet 45 mil. Pro další informace o pracovním programu kontaktujte národní kontakt pro ŽP Zdeňku Šustákovou. Novinky: V současné době se připravuje pracovní program na příští rok. Více informací je možné získat od Zdeňky Šustákové, které můžete rovněž zasílat náměty na důležitá témata, která by pracovní program neměl opominout. 7. Doprava Otevřené výzvy: V současné době jsou otevřeny výzvy: FP7-CIVITAS-2011-MOVE s uzávěrkou FP7-ERANET-2011-RTD s uzávěrkou FP7-OCEAN-2011 s uzávěrkou Další údaje o výzvách najdete zde. Novinky: Sborník abstraktů projektů Horizontal activities for implementation of the Transport programme 7th Framework Programme , Project Synopses Volume 1, Calls 2007 and 2008, si můžete stáhnout zde, kde si můžete objednat i tištěnou verzi. Sborník abstraktů projektů Aeronautics and Air Transport Research 7th Framework Programme , Project Synopses Volume 1, Calls 2007 and 2008, je ke stažení zde. Lze si objednat i tištěnou verzi. Akce: Šestá mezinárodní konference Aerodays 2011 se bude konat ve dnech 30.března dubna 2011 ve španělském Madridu. Konference je organizována ve spolupráci španělského CDTI a Evropské komise (DG Research). Webová stránka konference 8. Socioekomické a humanitní vědy Výzvy: 20. července byly vyhlášeny nové výzvy pro tematickou oblast SSH.

6 Výzva pro velké projekty spolupráce FP7-SSH má rozpočet 40 miliónů, výzva pro malé a střední projekty spolupráce FP7-SSH má rozpočet 29,7,miliónů a výzva pro koordinační a podpůrné akce FP7-SSH má rozpočet 6,3 miliónu. Všechny výzvy budou mít uzávěrku 22. února Pro bližší informace o připravovaných výzvách kontaktujte SSH NCP. Novinky: Začala příprava pracovního programu na příští rok, pro orientační informace o možných tématech se obracejte na SSH NCP. Projekt NET4SOCIETY uskutečnil rozsáhlý průzkum mezi výzkumníky socioekonomických a humanitních oborů. Průzkum prováděný metodou dotazníků a interview se zaměřil zejména na hodnocení 7. RP, jeho přínosu pro výzkumníky, na hodnocení nových nástrojů, evaluačního procesu atd. První shrnutí uskutečněného výzkumu najdete zde, úplná zpráva bude publikována v lednu Projekty financované v rámci priority SSH Evropská komise vydala publikaci shrnující synopse projektů doposud schválených k financování v tematické prioritě SSH. Publikace obsahující synopse 135 projektů je dostupná v papírové verzi nebo na CD-ROM. Publikaci si můžete objednat na adrese: Partneři do projektů: Projekt NET4SOCIETY sdružující NCP v oblasti SSH vytvořil a průběžně doplňuje databázi profilů partnerů pro připravované projekty a koordinátorů hledajících partnery do projektů. Databázi najdete zde. Projekt 7. RP NET4SOCIETY spravuje také databázi profilů výzkumníků této oblasti. Databázi Research Directory, do které můžete vložit svůj profil, najdete na stránkách projektu zde. 9. Bezpečnost Výzvy: V současné době nejsou otevřeny žádné výzvy. 10. Kosmický výzkum Výzvy: V současné době nejsou otevřeny žádné výzvy. Myšlenky Otevřené výzvy: 4. listopadu 2010 byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o Granty ERC pro zkušené výzkumné pracovníky (ERC Advanced Grants). Pro 3 vědní oblasti byly stanoveny tyto uzávěrky: Vědy o neživé přírodě Vědy o živé přírodě Společenské a humanitní vědy Granty ERC pro zkušené výzkumné pracovníky podporují vynikající výzkumné projekty, které jsou řízeny již etablovanými nezávislými výzkumnými pracovníky. Žadateli mohou být výjimečné vedoucí osobnosti (co do významu dosažených vědeckých výsledků a originality), které v posledních 10 letech

7 před uveřejněním výzvy prokazatelně ovlivnily daný obor dosažením přelomových, vysoce originálních výsledků, které otevřely nové výzkumné perspektivy. Více informací naleznete v návodech pro žadatele (Guide for Applicants) ve složce Information Package, kterou najdete zde. Akce: Technologické centrum AV ČR uspořádalo dne 30.listopadu 2010 informační den zaměřený na ERC granty pro zkušené výzkumné pracovníky ( ERC Advanced Grants ), na jejichž předkládání je právě vyhlášena výzva. Na semináři byly prezentovány nejen možnosti zapojení do programu Myšlenky, základní podmínky účasti, způsob hodnocení projektů a stěžejní prvky úspěšného návrhu projektu z pohledu hodnotitele, ale také finanční a právní aspekty ERC grantů. Prezentace z informačního dne naleznete zde. Lidé Otevřené výzvy: Stále jsou otevřeny výzvy k předkládání návrhů na Společné projekty nekomerčních institucí a komerčních podniků (IAPP), výzva k předkládání návrhů projektů na Školící sítě (ITN), výzva k předkládání návrhů na Spolufinancování národních, mezinárodních a regionálních (grantových) programů (COFUND), Noc vědců (Researcher s Night), Mezinárodní výměnné pobyty (IRSES) a Reintegrační granty (Career Integration Grants). Více informací naleznete v návodech pro žadatele (Guide for Applicants) ve složce Information Package, kterou najdete zde. Akce: Ve dnech prosince se v Bruselu uskuteční konference na téma Klíčová role akcí Marie Curie pro Evropu a inovace pořádaná DG EAC ve spolupráci s DG RTD u příležitosti oslav udělení grantu Marie Curie. Konference se zúčastní předseda Evropské komise J.M. Barroso, komisařka A. Vassiliou, renomovaní vědci, političtí aktéři, zástupci výzkumných organizací, univerzit, podniků a v neposlední řadě také čerství řešitelé Marie Curie grantů. Cílem akce je prezentovat roli akcí Marie Curie v kontextu Strategie 2020 a nastínit budoucí směřování akcí Marie Curie resp. programu LIDÉ. Více informací o konferenci je k dispozici zde. Kapacity 1. Výzkumné infrastruktury Výzvy: Výzvy pro podávání návrhů projektů v programu Výzkumné infrastruktury byly uzavřeny na konci listopadu. Nové výzvy budou s největší pravděpodobností vyhlášeny v polovině roku V současné době probíhá příprava nového pracovního programu, pro více informací kontaktujte RI NCP. Novinky Nová studie k synergiím mezi RP a SF v oblasti Výzkumných infrastruktur Evropská komise, resp. Generální ředitelství pro výzkum a Generální ředitelství pro regionální politiku společně připravily studii k propojení využití rámcového programu a strukturálních fondů při výstavbě a provozu výzkumných infrastruktur. Studie obsahuje mapování prvních 34 projektů cestovní mapy ESFRI, kdy individuálně identifikuje jednotlivé projekty a jejich účastníky podle jejich možností čerpat peníze ze Strukturálních fondů. Studie je k dispozici zde.

8 Materiály z uskutečněných akcí: Prezentace z informačního setkání k BMS infrastrukturám Dne 23. listopadu 2010 se uskutečnilo informační setkání věnované biomedicínským infrastrukturám v ČR a Evropě. Prezentace ze setkání jsou k dispozici zde. 2. Výzkum pro malé a střední podniky Výzvy: V současné době není otevřena žádná výzva. Vyhlášení připravovaných výzev oblasti Výzkum pro MSP a Výzkum pro asociace MSP je plánováno na 20. července Novinky: EK vydala 6. zprávu o účasti MSP v 7.RP. Plný i zkrácený text najdete zde. V rámci projektu TransCoSME byly připraveny vzorové návrhy projektů Výzkum pro MSP a Výzkum pro asociace MSP. Tyto vzory lze nalézt zde. Akce: Olomoucký kraj ve spolupráci s KHK Olomouckého kraje připravuje seminář ke komunitárním programům EU. Seminář se uskuteční 22.února 2011 v kongresovém sále Krajského úřadu v Olomouci. Informace o akci budou publikovány na webových stránkách organizátorů a TC AVČR. 3. Regiony znalostí, výzkumný potenciál, rozvoj výzkumných politik Výzvy: Výzva v programu Výzkumný potenciál měla uzávěrku 7. prosince 2010, program Regiony znalostí byl pak otevřen do 9. prosince Byla zahájena příprava Pracovního programu pro rok 2011, pro více informací kontaktujte NCP pro regiony. Novinky: Expertní skupina pro synergie programů Evropská komise ustavila expertní skupinu pro synergii programů. Skupině, která má celkem 18 členů, předsedá Frans van Vugt (NL) a zpravodajem je Manfred Horvat (AT). Práce skupiny se zaměří na aktuální programovací období (fungování synergií v praxi, doporučení) i příští programovací období (synergie politik do budoucna, specifická doporučení pro RoK a RegPot v 8. RP). První zasedání expertní skupiny se uskutečnilo v říjnu 2010, předběžná doporučení by měla být k dispozici v květnu Materiály z uskutečněných akcí: Prezentace z konference projektu ResPotNet Ve dnech listopadu 2010 se ve Vídni uskutečnila výroční konference projektu ResPotNet (projekt NCP pro Výzkumný potenciál). Konference představila nadnárodní programy spadající pod cíl Evropské územní spolupráce a představila příklady nejlepší praxe. Prezentace z konference najdete zde. 4. Věda ve společnosti

9 Otevřené výzvy: 20. července 2010 byly vyhlášeny nové výzvy priority Věda ve společnosti. Obecná výzva FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY s rozpočtem 43 milionů má uzávěrku 20. ledna 2011 a výzva FP7-SCIENCE- IN-SOCIETY-2011-EVENTS s rozpočtem má uzávěrku už 25. listopadu Pro informace o připravovaných výzvách se obracejte na SiS NCP. Novinky: 29. listopadu byl úvodní konferencí zahájen projekt pro NCP oblasti Věda ve společnosti EUROSIS 2.0. Mezi hlavní cíle projektu patří organizace partnerského setkání pro oblast Věda ve společnosti, které se uskuteční v září 2011 a uspořádání SiS Forum 2011, které se uskuteční v Helsinkách na podzim Mezinárodní spolupráce Výzvy: 20. července 2010 byly vyhlášeny nové výzvy tematické priority Mezinárodní spolupráce. Výzva FP7-INCO s rozpočtem 15 miliónů je zaměřena zejména na projekty typy ERA-WIDE (rozvoj vědeckých pracovišť v zemích středozemního a východoevropského regionu). Výzva FP7- INCO s rozpočtem 12 miliónů je zaměřena na projekty INCO-LAB (využití evropských laboratoří v třetích zemích vědci z ostatních členských a asociovaných států). Výzva FP7-INCO s rozpočtem je zaměřena na jeden projekt typu INCO-HOUSE a je otevřena pro spolupráci s Indií. Uzávěrka všech výzev bude 15. března Pro další informace o výzvách se obracejte na INCO NCP. Technologické platformy, JTI, ERA-NETy Otevřené výzvy: V současné době jsou otevřeny výzvy pro ERA-NET. Výzvy najdete pod jednotlivými tematickými prioritami specifického programu Spolupráce a na stránkách CORDIS. Přehled aktuálně otevřených výzev jednotlivými sítěmi ERA-NET je k dispozici zde. Společná technologická iniciativa Innovative Medicines Initiative (IMI) vyhlásila svoji třetí výzvu k předkládání návrhů projektů (první stupeň). Uzávěrka Expression of Interest (EoI) je 18. ledna Podrobné informace najdete zde. Novinky: Evropský účetní dvůr k hospodaření společných podniků v roce 2009 Evropský účetní dvůr (EÚD) schválil dne 20. října 2010 zprávy o hospodaření společných podniků (Joint Undertakings) ARTEMIS, ITER, Galileo, Clean Sky, SESAR a IMI za rok Zprávy jsou k dispozici zde. Společný podnik pro palivové články a vodík vyhlásil autonomii Společný podnik pro palivové články a vodík vyhlásil (jako poslední ze společných podniků pod 7. RP) autonomii. Tisková zpráva je k dispozici zde. Materiály z uskutečněných akcí: Pracovní setkání zástupců technologických platforem - prezentace

10 Dne 16. listopadu 2010 se v prostorách TC AV ČR uskutečnilo pracovní setkání zástupců národních technologických platforem. Setkání se zúčastnila zástupkyně Evropské komise Patricia McLaughlin, která představila aktuální situaci v oblasti technologických platforem na evropské úrovni. Dále vystoupily zástupkyně TC AV ČR, které představily projekty CZELO (Česká styčná kancelář pro VaV v Bruselu), NICER (Národní informační centrum pro evropský výzkum) a EEN (Enterprise Europe Network) a jimi nabízené služby. Setkání bylo zakončeno diskusí, do které se aktivně zapojily také zástupkyně agentury CzechInvest. Prezentace jsou k dispozici zde. JRC S účinností od 1.prosince 2010 zastává funkci generálního ředitele JRC Dominique Ristori. D. Ristori, který dříve působil ve významných funkcích na DG Energy, nahradil v této funkci Rolanda Schenkela. Financování, právní aspekty a management projektů 7. RP Technologické centrum nabízí horizontální konzultační a expertní aktivity pro projekty 7.RP. V rámci projektu NICER nyní aktivně působí tři konzultantky zabývající se problematikou finančních a právních aspektů tohoto programu a otázkami projektového managementu, které se zaměřují na poskytování konzultací, organizaci odborných seminářů, vydávání publikací a správu odborných stránek zaměřených na danou problematiku. Všechny tyto činnosti jsou Technologickým centrem poskytovány zdarma. Novinky Finanční řízení projektů 7. RP: pravidla a příklady - prezentace Technologické centrum AV ČR uspořádalo již osmou sérii seminářů zaměřených na podrobné vysvětlení problematiky finančních pravidel 7. rámcového programu EU pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP). Semináře proběhly 25. listopadu 2010 v Brně a 29. listopadu 2010 v Praze. Prezentace z akce, včetně přehledu dokumentů, které je nutné připravit pro audit 7.RP jménem EK, můžete nalézt zde. Výsledky 8. vlny podávání žádostí o dofinancování MŠMT na svých stránkách zveřejnilo výsledky 8. vlny podávání žádostí o dofinancování (uzávěrka 27. dubna 2010). Více informací, včetně výsledků, naleznete zde. Informační den k projektům Výzkum ve prospěch MSP a Asociací MSP - prezentace V rámci semináře určeného pro malé a střední podniky (MSP) a jejich asociace, který se uskutečnil 6. října 2010 v TC AV ČR, byla pozornost věnována také problematice ošetření duševního vlastnictví v těchto projektech a finančním aspektům. Prezentace z akce můžete nalézt zde. Zjednodušení provádění rámcových programů V dubnu 2010 bylo zveřejněno sdělení Evropské komise Zjednodušení provádění Rámcových programů pro výzkum (COM (2010) 187). V reakci na toto sdělení byly v říjnu zveřejněny závěry Rady EU Making EU research and innovation programmes more attractive: the simplification challenge a v listopadu Evropský parlament schválil zprávu k tomuto sdělení vypracovanou Maria de Garaca Carvaliho (ITRE) Report on simplifying the implementation of the Research

11 FPs. Tisková zpráva komentující vyjádření Evropského parlamentu je k dispozici zde. Kniha Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití Kniha Nehmotné statky a průmyslová práva: jejich ochrana, oceňování a komerční využití, kterou vydalo TC AV ČR ve spolupráci s odborníky v daném oboru, byla představena na výroční konferenci EEN dne 1.prosince Publikace komplexně pokrývá problematiku duševního vlastnictví, konkrétně popisuje význam nehmotných statků, nástroje a programy podpory VaVaI související s duševním vlastnictvím a problematiku oceňování nehmotných statků a podnikových strategií souvisejících s duševním vlastnictvím. Součástí publikace je také kapitola na téma Specifická pravidla duševního vlastnictví v 7.RP EU. Více informací najdete zde. Akce Jak správně vyplnit finanční zprávy institucionální podpory Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s MŠMT pořádá dne 11. ledna 2011 praktický seminář zaměřený na aktuální otázky související s předkládáním finančních zpráv k poskytnuté institucionální podpoře na mezinárodní projekty VaV. Více informací brzy zde. Časté otázky Jak by měly být správně zaznamenávány hodiny odpracované na projektu 7.RP pro Evropskou komisi? Odpověď najdete zde. Naformátováno: Zarovnat do bloku Technologické centrum AV ČR

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE. Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 03.06.2005 KOM(2005) 233 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE Výroční zpráva o činnostech v rámci výzkumu a technického rozvoje v Evropské unii za rok 2003 [SEC(2005)

Více

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ

KOMPLEXNĚ - ODBORNĚ - INDIVIDUÁLNĚ informuje V tomto čísle: Kulatý stůl 2008... 1 Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011... 2 Otevřeny nové programy podpory podnikání v rámci Operačního programu Podnikání a inovace

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2011 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů zejména v Moravskoslezském kraji, s cílem přispět k trvale udržitelnému

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se

RÁMCOVÁ DOHODA ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU. VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se RÁMCOVÁ DOHODA MEZI ŠVÝCARSKOU FEDERÁLNÍ RADOU A VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY týkající se IMPLEMENTACE PROGRAMU ŠVÝCARSKO - ČESKÉ SPOLUPRÁCE NA SNÍŽENÍ HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ROZDÍLŮ V RÁMCI ROZŠÍŘENÉ EVROPSKÉ

Více

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV

2. CÍL A SOUVISLOSTI VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1. NÁZEV Příloha I Podmínky zadávacího řízení ze dne 2. března 2009 SPECIFIKACE Produkce "open air" festivalu k oslavě Dne Evropy (9. května), který bude informovat o záležitostech EU, propagovat 5.výročí rozšíření

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila

městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 připravila městské části Praha 3 pro rok 2016 - Návrh projektu k 3. 2. 2016 Obsah Obsah... 2 1. KONTEXT... 3 2. CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTU... 4 3. POSTUP PŘÍPRAVY PARTICIPAČNÍHO

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1

Celková částka pro tuto výzvu: 127 000 000 Kč v rozdělení dle tabulky č.1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Identifikace

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

URBACT Věstník Listopad 2010 #10

URBACT Věstník Listopad 2010 #10 URBACT Věstník Listopad 2010 #10 AKTUALITY - URBACTu Jak mohou města získat co nejvíce z PPP projektů. Propojení územního plánování a obnovy města projekt NODUS. Dopady programu URBACT na lokální politiky

Více

ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZE EURO-BIOIMAGING

ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZE EURO-BIOIMAGING ZHODNOCENÍ PŘÍPRAVNÉ FÁZE EURO-BIOIMAGING PROSINEC 2015 Zpracovali: prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., národní koordinátor projektu Euro-BioImaging & Czech- BioImaging Mgr. Markéta Morská, projektová manažerka

Více

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST. CZ.04.3.07/4.1.02 - Konkurenceschopnost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Metodická pomůcka pro hodnotitele

Metodická pomůcka pro hodnotitele Metodická pomůcka pro hodnotitele Hodnocení činnosti vysokých škol a jejich součástí Akreditační komisí listopad 2015 Hodnocení vysokých škol Dle článku 3 Statutu Akreditační komise provádí Akreditační

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA

Operační program Podnikání a Inovace PROSPERITA PROSPERITA Tento program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím tohoto programu splňuje

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 kontrapunkt, výroční zpráva za rok 2014, www.kontrapunkt.cz, email: info@kontrapunkt.cz kontrapunkt VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Úplný název: kontrapunkt, z. s. Právní forma: zapsaný

Více

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument

Posilování sociálního dialogu v místním a regionálním správním sektoru. Diskusní dokument EPSU/CEMR seminář 11. prosince 2008, Bratislava 1) Co je sociální dialog? Je důležité vysvětlit, co znamená sociální dialog, protože tento termín se obvykle nepoužívá ve všech evropských zemích pro popis

Více

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE

Ž A D A T E L ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KRITERIA FINANČNÍ SPOLUÚČAST ŽADATELE 1/8 Ž A D A T E L Žadatelem může být právnická i fyzická osoba, která je vlastníkem kulturní památky 1, případně památkově hodnotné nemovitosti 2 situované na území. ÚČEL A POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ,

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DĚTI PATŘÍ DOMŮ, O.S., V ROCE 2008 1. Základní údaje o sdružení Název: Děti patří domů, o.s. Sídlo: Višňovka 185, 252 03 Řitka Identifikační číslo: 22682660 Zapsáno u MV ČR pod

Více

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009

PUBLICITA v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 PUBLICITA v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Obecně k publicitě.. Každý příjemce je povinen informovat příjemce pomoci (cílové skupiny),

Více

Podpora zavedení metody full cost (= metody vykazování úplných nepřímých nákladů) jako nástroje spolupráce s aplikační sférou.

Podpora zavedení metody full cost (= metody vykazování úplných nepřímých nákladů) jako nástroje spolupráce s aplikační sférou. Výzva č. 16, oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě V oblasti podpory 2.4 Partnerství a sítě byla výzva s pořadovým číslem 16 pro příjem projektových žádostí ostatních (IPo) vyhlášena 21. prosince 2009.

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. vyhlašuje VÝZVU Č. j.: 2069/2010-41 Č. j.: 32544/2010-41 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4.

Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR Činnost SP DDM za rok 2010 a. Činnost RKR Praha, 18. - 19. 1. 2010 Praha, 8. - 9. 4. Výroční zpráva o činnosti Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR za rok 2010 1 Úvod Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v ČR (dále jen SP DDM) je nestátní neziskovou organizací, jejímž hlavním

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

POSTUPY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ZÍSKÁVÁNÍ SOUKROMÝCH ARCHIVŮ POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ PRO EVROPSKÝ PARLAMENT

POSTUPY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ZÍSKÁVÁNÍ SOUKROMÝCH ARCHIVŮ POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ PRO EVROPSKÝ PARLAMENT 2.2.8. POSTUPY, JIMIŽ SE ŘÍDÍ ZÍSKÁVÁNÍ SOUKROMÝCH ARCHIVŮ POSLANCŮ A BÝVALÝCH POSLANCŮ PRO EVROPSKÝ PARLAMENT ROZHODNUTÍ PŘEDSEDNICTVA ZE DNE 10. BŘEZNA 2014 PŘEDSEDNICTVO EVROPSKÉHO PARLAMENTU, - s ohledem

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012

PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 PŘEHLED VYBRANÝCH ZJIŠTĚNÍ DOTAZNÍK PRO ABSOLVENTY POBYTŮ ERASMUS 2004-2012 Úvod Zpráva přibližuje hlavní zjištění z dotazníkového šetření mezi absolventy studijních pobytů a pracovních stáží. Dům zahraniční

Více

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky

Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc. Často kladené otázky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana Pokusné ověřování Hodina pohybu navíc Často kladené otázky Dotazy k celému PO: Dotaz: Co to přesně

Více

Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s.

Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. Zpravodaj Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s. Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. byla založena v roce 2006 za podpory programu EU Inteligent Energy Europe. Zakladatelem a 100% vlastníkem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 7 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku na stavební práce mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2.

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP. Moravskoslezský kraj PŘÍLOHY POKYNŮ PRO ŽADATELE 2. Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA 8 DEFINICE POVINNÝCH PŘÍLOH 2. KOLO VÝZVY Strana 1 z 10 1. ÚVOD Základní přístupy a pojetí povinných příloh v tomto dokumentu jsou následující: Povinné

Více

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem

ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ÚSTECKÝ KRAJ Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 19.11.2014 L 332/5 NAŘÍZENÍ PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1232/2014 ze dne 18. listopadu 2014, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 215/2014, aby se upravily odkazy na nařízení Evropského

Více

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015

Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 Z ÁPIS č. 6/2015 8. ZASE D ÁN Í F IN ANČ N Í HO VÝBORU ZMČ BRNO-LÍŠE Ň ze dne 7. 9. 2015 ÚČASTNÍCI ZASEDÁNÍ: Ing. Tomáš Klíma, Ing. Michal Kuba, Gabriela Adámková, Ing. Radek Neužil LL.M, Ing. Jan Sadecký

Více

Sociální podnikání a obce: jak na to

Sociální podnikání a obce: jak na to Sociální podnikání a obce: jak na to Petra Francová Seminář SMO Praha 20.5. 2014 Poslání P3 People, Planet, Profit, o.p.s. P3 přináší a prosazuje nové přístupy v podnikání s pozitivním dopadem na společnost.

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

1. Grantové programy Nadace OKD pro rok 2015

1. Grantové programy Nadace OKD pro rok 2015 GRANTY 2015 příručka pro žadatele o grant Nadace OKD v roce 2015 1. Grantové programy Nadace OKD pro rok 2015 Nadace OKD vyhlašuje k 7. lednu 2015 výzvy pro předkládání žádostí do grantového kola 2015

Více

Vyhlášení grantového řízení

Vyhlášení grantového řízení ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pro informování o evropských záležitostech nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana telefon 221 774 132 fax: 221 774 289 V Praze dne 25.07.2005 Č.j. 14615/05-OEZ

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000

218/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ROZPOČTOVÁ PRAVIDLA HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ. ze dne 27. června 2000 218/2000 Sb. ZÁKON ze dne 27. června 2000 o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Změna: 493/2000 Sb. Změna: 141/2001 Sb. Změna: 187/2001 Sb. Změna: 450/2001

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) Č. 1828/2006 ZE DNE 8. PROSINCE 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10.

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní. Aktivační centra vzdělávání pro těţce zdravotně postiţené Zahájení 1.3.2012 Ukončení 30.10. Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 33 Název výzvy: Prioritní osa: 4.1 Oblast podpory: Systémový rámec celoţivotního

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 5. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 132 133 134 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2007 Na

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-780/11-Z. Příspěvková organizace. Zdeňkou Michutovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-780/11-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Na Kopečku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.12.2007 KOM(2007) 813 v konečném znění Návrh ROZHODNUTÍ RADY o povolení uvedení krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných brambor EH92-527-1 (BPS-25271-9)

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA

224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. (CS) (Normativer Teil) 1 von 5 ROZHODNUTÍ RADA 224 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 22 Eigenmittelbeschluss tschech. () (Normativer Teil) 1 von 5 23.6.2007 Úřední věstník Evropské unie L 163/17 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy

Více

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000

Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Město Králíky Zápis z jednání č. 01 Městského zastupitelstva ze dne 17.01.2000 Přítomní členové MZ: Ing. Zima, ing. Tóth, PaedDr. Krsek, pí Ettelová, p.zezulka ing.rýc,, ing. Danielová, p.juránek,, MUDr.Bartáková,

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.8.2012 COM(2012) 479 final ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU ÚČETNÍHO DVORA ZA ROK 2011 KAPITOLA 6 ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI CS CS ÚVOD ODPOVĚDI KOMISE NA VÝROČNÍ ZPRÁVU

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty

DAŇOVÉ AKTULITY 2013. Daň z přidané hodnoty DAŇOVÉ AKTULITY 2013 Po dlouhém období daňově lability v oblasti očekávání pro rok 2013 a následující došlo ke schválení kontroverzního daňového balíčku a dalších daňových zákonů a jejich zveřejnění ve

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů ; Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI Níže uvedené smluvní strany Koordinátor: Partnerství, o. p. s. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI MEZI KRAJI A MĚSTY NA MARKETINGU PRODUKTU LABSKÁ STEZKA Údolní 567/33, 602 00 Brno IČ: 26268817 Odpovědný zástupce: Ing.

Více

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

------------------------------------------------------------- 4. volební období. výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2003 ------------------------------------------------------------- 4. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1264/1999 ze dne 21. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 1164/94 o zřízení Fondu soudržnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

Vládní návrh. ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Čl. Vládní návrh ZÁKON ze dne...2011, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 137/2006

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 505 EXTERNÍ KONFIRMACE (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec Předmět standardu...

Více

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020

Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Připomínky AMSP ČR k materiálu MPO: Exportní strategie České republiky pro období 2012-2020 Celkové hodnocení materiálu Exportní strategie ČR 2012-2020: Jedná se o logicky uspořádaný dokument, který navazuje

Více

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II)

KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) KLÍČE KE KVALITĚ (METODIKA II) Systém metodické, informační a komunikační podpory při zavádění školních vzdělávacích programů s orientací na rozvoj klíčových kompetencí a růst kvality vzdělávání Anotace

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT?

PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? PROČ VĚDECKÁ ŠKOLA A JAK SE K NÍ DOSTAT? WHY SCIENTIFIC SCHOOL AND HOW TO ACHIEVE IT? Abstrakt Cyril Klimeš Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře Fakulta přírodních věd, katedra informatiky, e-mail cklimes@ukf.sk

Více

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( 2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 20. března 2013 Veletrh AMPER 2013 26.2. 2015 II. Podpora inovativního podnikání v

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Lanškroun Datum jednání : 14.2.2012

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrůvka, IČ: 68731957 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Petrůvka Petrůvka 90 763 21 Slavičín 1 datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21. května 2015 Ing. Vít Sušila KUZL 908/2015 KUSP

Více

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov

PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov PLAN CONTROL s.r.o., U Trojice 120, 380 01 Český Krumlov Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Identifikační údaje: IČO 15789683 Název svazku:svazek Lipenských obcí Jména osob provádějících

Více

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost

Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Manažerské shrnutí ex-ante evaluace OP Zaměstnanost Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a konsorcium společností HOPE E. S., v.o.s. a Naviga 4, s.r.o. podepsali dne 10. 12. 2012 smlouvu na realizaci

Více

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 229

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 229 Datum: 23. 10. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 229 Od do: 9:30 16:30 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Název: Reg.číslo: Výše finanční podpory: Reálné prostřední ve výuce pomocí fiktivní firmy CZ.1.07/1.1.10/01.0099 1.738.563,12 Kč Době realizace:

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Hlavní město Praha, odbor evropských fondů. vyhlašuje dne 4. května 2016

Hlavní město Praha, odbor evropských fondů. vyhlašuje dne 4. května 2016 Hlavní město Praha, odbor evropských fondů vyhlašuje dne 4. května 2016 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Praha pól růstu ČR 1. Identifikace výzvy Prioritní osa: Investiční

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29.

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR VYCHÁZÍ 29. VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 29. BŘEZNA 2016 Přijetí zástupců ASOCIACE Vojáci společně z. s. a válečných veteránů předsedou Senátu, Parlamentu ČR Předseda Senátu

Více

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012

Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Zápis č. 22 ze zasedání Výboru pro rozvoj cestovního ruchu Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 30. 5. 2012 Přítomni: Ing. Vladimír Mikulec - předseda PhDr. Eva Baslerová PhDr. Petr Hanuška Karol Chwistek

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008

Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Č.j. S056/2008/VZ-03935/2008/520/EM V Brně dne 7. března 2008 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. a zákona

Více

SPORTOVEC PLZNĚ 2015

SPORTOVEC PLZNĚ 2015 POMÁHÁME SPORTOVNÍM NADĚJÍM Název grantu: SPORTOVEC PLZNĚ 2015 Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně (ev. číslo: 30316) Základní informace: - Časové vymezení grantu (grantové období): 1. 1. 2015 až

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více