Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Josef Kunc, PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Josef Kunc, PhD."

Transkript

1 Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Josef Kunc, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Brázdil, Rudolf 30% [6,1 AH] - Kirchner, Karel 20% [4,1 AH] - Březina, Ladislav 2% - Dobrovolný, Petr 2% - Dubrovský, Martin 2% - Halásová, Olga 2% - Hostýnek, Jiří 2% - Chromá, Kateřina 2% - Janderková, Jana 2% - Kaláb, Zdeněk 2% - Keprtová,Kateřina 2% - Kotyza, Oldřich 2% - Krejčí, Oldřich 1,5% - Kunc, Josef 1,5% - Lacina, Jan 1,5% - Lepka, Zdeněk 1,5% - Létal, Aleš 1,5% - Macková, Jarmila 1,5% - Máčka, Zdeněk 1,5% - Mulíček, Ondřej 1,5% - Roštínský, Pavel 1,5% - Řehánek, Tomáš 1,5% - Seidenglanz, Daniel 1,5% - Semerádová, Daniela 1,5% - Sokol, Zbyněk 1,5% - Soukalová, Eva 1,5% - Štekl, Josef 1,5% - Trnka, Miroslav 1,5% - Valášek, Hubert 1,5% - Věžník, Antonín 1,5% - Voženílek, Vít 1,5% - Žalud, Zdeněk 1,5% : Vybrané přírodní extrémy ajejich dopady na Moravě a ve Slezsku vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. [20,7 AH] Lit.: 659 zázn. ISBN Demek, Jaromír [rec.] Kakos, Vilibald [rec.] Ohlasy (8): [o5] 2007 Lacika, J.: Brázdil, R., Kirchner, K. a kol.: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. In: Geomorphologia Slovaca et Bohemica, roč. 7, č. 2, 2007, s [o4] 2007 Sklenář, J.: Povodně v povodí horní Dyje analýza kulminačních průtoků. In: Extrémní hydrologické jevy v povodích. Workshop Adolfa Patery Praha : České vysoké učení technické, Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007, S. 299 [o6] 2008 Lapin, M.: Brázdil, R., Kirchner, K. a kol.: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. In: Meteorologické zprávy, roč. 61, č. 1, 2008, s [o5] 2008 Lacika, J.: Povodne, riziká, ovplyvnenie krajiny: Recenzia Brázdil, R., Kirchner, K. a kol.: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. In: Životné prostredie, roč. 42, č. 2, 2008, s [o4] 2008 Stankoviansky, M.: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. In: Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica, Vol. 42. Krakov : Polska Akademia Nauk, 2008, S [o1] 2009 Pánek, T. - Hradecký, J. - Minár, J. - Hungr, O. - Dušek, R.: Late Holocene catastrophic slope collapse affected by deep-seated gravitational deformation in flysch: Ropice Mountain, Czech Republic. In: Geomorphology, Vol. 103, No. 3,2009, s SCI [o4] 2011 Demek, J. - Havlíček, M. - Mackovčin, P. - Slavík, P.: Změny ekosystémových služeb poříčních niv v České republice jako výsledek vývoje využívání země v posledních 250 letech. In: Acta Pruhoniciana 98. Průhonice : VÚKOZ, 2011, S. 52 [o6] 2008 Vilímek, V.: Brázdil, R., Kirchner, K. a kol.: Vybrané přírodní extrémy a jejich dopady na Moravě a ve Slezsku. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti, roč. 113, č. 1, 2008, s. 104 AAB02 Kunc, Josef 55% [5,5 AH] - Maryáš, Jaroslav 7,5% - Tonev, Petr 7,5% - Frantál, Bohumil 5,5% - Siwek, Tadeusz 2,5% - Halás, Marian 7,5% - Klapka, Pavel 7,5% - Szczyrba, Zdeněk 5,5% - Zuskáčová, Veronika 1,5% : Časoprostorové modely nákupního chování české populace vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. [10 AH] Lit.: 246 zázn., 55 obr., 33 tab. ISBN [o3] 2014 Križan, F. - Lauko, V.: Geografia maloobchodu. Úvod do problematiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, S. 184 ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách ABD01 Kunc, Josef 34% [0,4 AH] - Tonev, Petr 33% [0,35 AH] - Szczyrba, Zdeněk 33% [0,35 AH ]: Difuze inovace na příkladu maloobchodních řetězců In: Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. - Brno : Masarykova univerzita, S [1,1 AH]. - ISBN Ira, Vladimír [rec.] 1

2 Wokoun, René [rec.] [o3] 2013 Mitríková, J. - Madziková, A.: Prostorová diferenciácia kvality života seniorov v urbánním a rurálním prostředí - základný náčrt. In: Mladá veda, roč. 1, č. 1, 2013, s. 27 ABD02 Kunc, Josef 25% [0,3 AH] - Frantál, Bohumil 25% [0,3 AH] - Tonev, Petr 25% [0,3 AH] - Szczyrba, Zdeněk 25% [0,3 AH] : Dojížďka obyvatel za nákupy: příklad brněnské aglomerace In: Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. - Brno : Masarykova univerzita, S [1,2 AH]. - ISBN Ira, Vladimír [rec.] Wokoun, René [rec.] [o3] 2013 Mitríková, J. - Madziková, A.: Prostorová diferenciácia kvality života seniorov v urbánním a rurálním prostředí - základný náčrt. In: Mladá veda, roč. 1, č. 1, 2013, s. 27 ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách ACD01 Kunc, Josef 50% [1,9 AH] - Toušek, Václav 50% [1,9 AH] : Geografie obyvatelstva Lit.: 46 zázn., 8 obr., 15 tab. In: Ekonomická a sociální geografie. - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, S ISBN Ira, Vladimír [rec.] Siwek, Tadeusz [rec.] Ohlasy (7): [o1] 2009 Murgaš, F.: Kvalita života a jej priestorová diferenciácia v okresoch Slovenska. In: Geografický časopis, Vol. 61, No. 2, 2009, s SCOPUS [o2] 2010 Baštová, M. - Dokoupil, J.: Negativní dopady přímých zahraničních investic na trh práce města Plzně. In: Geografie, Vol. 115, No. 2, 2010, s SCI ; SCOPUS [o2] 2012 Matlovič, R. - Matlovičová, K.: Spoločenská relevancia a budovanie značky geografie. In: Geografie, Vol. 117, No. 1, 2012, s SCI ; SCOPUS [o4] 2012 Valášková, T.: Support of Cross-Border Cooperation in Central Europe. In: 15. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 163 [o2] 2013 Jarolímek, J.: Nemoci z povolání v automobilovém průmyslu ve Středočeském kraji. In: Praktický lékař, Vol. 93, No. 3, 2013, s SCOPUS [o1] 2013 Kukuliač, P. - Horák, J. - Ivan, I. - Růžičková, K. - Mudroň, I.: The spatial concentration of the high-tech manufacturing industries in Ostrava. In: 13th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO - SGEM 2013,Vol. 1. Sofia : SFEM, 2013, S SCOPUS [o1] 2013 Halás, M. - Zuskáčová, V.: Travelling to services in the daily urban system of Olomouc. In: Bulletin of Geography, No. 20, June, 2013, s SCOPUS ACD02 Kunc, Josef 100% [2 AH] : Profily cestovního ruchu krajů ČR In: Geografie cestovního ruchu České republiky. - Plzeň : Aleš Čeněk, S ISBN Lauko, Viliam [rec.] Wokoun, René [rec.] [o1] 2012 Navrátil, J. - Pícha, K. - Navrátilová, J.: Satisfaction With Visit to Tourism Attractions. In: Tourism, Vol. 60, No. 4, 2012, s SCOPUS [o2] 2013 Navrátil, J. - Pícha, K.: Factors influencing the imposition of a charge on the entrance to the interpretive trails in the large protecte areas. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 61, No. 4, 2012, s SCOPUS ACD03 Vystoupil, Jiří 17% [0,8 AH] - Holešinská, Andrea 17% [0,8 AH] - Kunc, Josef 17% [0,8 AH] - Seidenglanz, Daniel 16% [0,7 AH] - Šauer, Martin 17% [0,8 AH] - Tonev, Petr 16% [0,7 AH] : Hlavní formy a druhy cestovního ruchu In: Geografie cestovního ruchu České republiky. - Plzeň : Aleš Čeněk, S ISBN Lauko, Viliam [rec.] Wokoun, René [rec.] 2

3 [o1] 2012 Navrátil, J. - Pícha, K. - Navrátilová, J.: Satisfaction With Visit to Tourism Attractions. In: Tourism, Vol. 60, No. 4, 2012, s SCOPUS [o2] 2013 Navrátil, J. - Pícha, K.: Factors influencing the imposition of a charge on the entrance to the interpretive trails in the large protecte areas. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 61, No. 4, 2012, s SCOPUS ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch ADC01 Kunc, Josef 50% - Tonev, Petr 50% : Konkurenční pozice rozvojových zón v České republice: regionálně-ekonomický pohled, [Competitiveness of Development Zones in the Czech Republic: Regional-economic Perspective] Lit.: 38 zázn., 3 obr., 2 tab. In: Ekonomický časopis. - Roč. 58, č. 2 (2010), s IF (JCR) 2010=0,289 ADC02 Frantál, Bohumil 50% - Kunc, Josef 50% : Wind Turbines in Tourism Landscaspes: Czech Experience Lit.: 47 zázn., 3 obr., 3 tab. In: Annals of Tourism Research. - Vol. 38, No. 2 (2011), s IF (JCR) 2011=3,259 Ohlasy (17): [o4] 2014 Dvořák, P. - Martinát, S.: Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice. In: Sborník příspěvků ze 17. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, S. 650 [o1] 2012 Ladenburg, J. - Termansen, M. - Hasler, B. - Dahlgaard, J.O.: Assessing acceptability of two onshore wind power development schemes: A tests of the cumulative effects of wind turbines. In: European Wind Energy Conference and Exhibition EWEC 2012, Vol. 1. Copenhagen : EWEA, 2012, S SCOPUS [o1] 2012 Navrátil, J. - Pícha, K. - Navrátilová, J.: Satisfaction with visit to tourism attractions. In: Tourism, Vol. 60, No. 4, 2012, s SCOPUS [o1] 2012 Ladenburg, J. - Dahlgaard, J.O.: Attitudes, treshold levels and cumulative effects of daily wind-turbine encounters. In: Applied Energy, Vol. 98, October, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2012 Dockerty, T. - Acppelton, K. - Lovett, A.: Public opinion on energy crops in the landscape: Considerations for the expansion of renewable energy from biomass. In: Journal of Environmental Planning and Management, Vol. 55, No. 9, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2012 Tribe, J. - Xiao, H. - Chambers, D.: The reflexive journal: Inside the black box. In: Annals of Tourism Research, Vol. 39, No. 1, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2012 Wolsink, M.: The research agenda on social acceptance of distributed generation in smart grids: Renewable as common pool resources. In: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16, No. 1, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2012 Sallay, A. - Jombach, S. - Filepné Kovács, K.: Landscape changes and function lost landscape values. In: Applied Ecology and Environmental Research, Vol. 10, No. 2, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2012 Molnárová, K. - Sklenička, P. - Stiborek, J., Svobodová, K. - Šálek, M. - Brabec, E.: Visual preferences for wind turbines: Location, numbers and respondent characteristics. In: Applied Energy, Vol. 92, April, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2013 Rodríguez-Labajos, B.: Climate change, ecosystem services, and costs of action and inaction: Scoping the interface. In: Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, Vol. 4, No. 6, 2013, s SCI ; SCOPUS [o1] 2013 Ladenburg, J. - Termansen, M. - Hasler, B.: Assessing acceptability of two onshore wind power development schemes: A test of viewshed effects and the cumulative effects of wind turbines. In: Energy, Vol. 54, No. 1, 2013, s SCI ; SCOPUS [o1] 2013 Eto, H.: Intellectual human capital fosterage in locals by schoolteacher-tourism linkage. In: International Journal of Learning and Intellectual Capital, Vol. 10, No. 2, 2013, s SCOPUS [o1] 2013 Xiao, H. - Jafari, J. - Cloke, P. - Tribe, J.: Annals: vision. In: Annals of Tourism Research, Vol 40, No. 1, 2013, s SCI ; SCOPUS [o1] 2013 Westerberg, V. - Jacobsen, J.B. - Lifran, R.: The case for offshore wind farms, artificial reefs and sustainable tourism in the French mediterranean. In: Tourism Management, Vol. 34, February, 2013, s SCI ; SCOPUS [o1] 2013 Skanavis, C. - Giannoulis, C. - Skanavis, V.: The significance of the environmental communication for the renewable energy governance scenario: Who decides for whom?. In: Lecture Notes in Energy, Vol. 23, June, 2013, s SCOPUS [o1] 2014 Rudolph, D.: The Resurgent Conflict Between Offshore Wind Farms and Tourism: Underlying Storylines. In: Scottish Geographical Journal, Vol. 130, No. 3, 2014, s SCI ; SCOPUS 3

4 [o2] 2014 Chodkowska-Miszczuk, J.: Small-scale renewable energy systems in the development of distributed generation in Poland. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 2, 2014, s SCI ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch ADD01 Kunc, Josef 60% - Frantál, Bohumil 15% - Tonev, Petr 15% - Szczyrba, Zdeněk 10% : Spatial Patterns of Daily and Non-daily Commuting for Retail Shopping: Case of the Brno City, Czech Republic = Prostorové modely denní a nedenní dojížďky za maloobchodem: příklad města Brna Lit.: 65 zázn., 8 obr., 5 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 20, No. 4 (2012), s IF (JCR) 2012=0,652 [2013=0,341] [o3] 2013 Trembošová, M. - Dubcová, A.: Vývoj maloobchodu v Nitre v nových trhových podmienkách po roku In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, No. 2, 2013, S. 227 [o2] 2014 Kraft, S. - Halás, M. - Vančura, M.: The delimitation of urban hinterlands based on transport flows: A case study of regional capitals in the Czech Republic. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 1, 2014, s SCI ADD02 Kunc, Josef 70% - Tonev, Petr 10% - Frantál, Bohumil 10% - Szczyrba, Zdeněk 10% : Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů), [Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems)] Lit.: 121 zázn., 4 obr., 5 tab. In: Sociologický časopis. - Vol. 48, No. 5 (2012), s IF (JCR) 2012=0,652 [2013=0,357] Ohlasy (4): [o3] 2013 Kotulič R. - Marchevská M.: Concentration of the retail network in relation to the consumer shopping behavior in regions of the Slovak Republic. In: Polish Journal of Management Studies, Vol. 8, 2013, s. 155 [o3] 2013 Trembošová, M. - Dubcová, A.: Vývoj maloobchodu v Nitre v nových trhových podmienkách po roku In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, No. 2, 2013, s. 227 [o3] 2014 Križan, F. - Lauko, V.: Geografia maloobchodu. Úvod do problematiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, S. 184 [o3] 2014 Kraft, S. - Marada, M. - Popjaková, D.: Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. In: Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, 2014, s. 150 ADD03 Frantál, Bohumil 20% - Kunc, Josef 16% - Nováková, Eva 16% - Klusáček, Petr 16% - Martinát, Stanislav 16% - Osman, Robert 16% : Location Matters! Exploring Brownfields Regeneration in a Spatial Context (A Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic) = Na poloze záleží! Zkoumání regenerace brownfields v prostorovém kontextu (příklad Jihomoravského kraje, Česká republika) Lit.: 64 zázn., 3 obr., 7 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 20, No. 2 (2013), s IF (JCR) 2013=0,341 [o4] 2014 Viturka, M.: Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In: 17. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, S. 391 [o3] 2014 Hercik, J. - Šimáček, P. - Szczyrba, Z. - Smolová, I.: Military brownfields in the Czech Republic and the potential of their revitalisation, focused on their residental function. In: Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, 2014, s.138 ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch ADE01 Frantál, Bohumil 34% - Cetkovský, Stanislav 33% - Kunc, Josef 33% : Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí, [Influence of Wind Turbines on Perception Landscape and Environment] Lit.: 18 zázn., 4 obr., 4 tab. In: Životné prostredie. - Vol. 42, No. 6 (2008), s ADE02 Kunc, Josef 34% - Tonev, Petr 33% - Andráško, Ivan 33% : Rozvojové zóny a soukromý developer - vybraný příklad ve střední Evropě (CTP Invest), [Developing Zones and Private Developer - Selected Example in Central 4

5 Europe (CTP Invest)] Lit.: 10 zázn., 5 obr. In: Geographia Cassoviensis. - Vol. 2, No. 1 (2008), s ADE03 Vystoupil, Jiří 25% - Holešinská, Andrea 25% - Kunc, Josef 25% - Šauer, Martin 25% : Teoreticko-metodologické přístupy k tvorbě rajonizace cestovního ruchu v České republice, [Theoretical and Methodological Approaches to the Tourism Regionalization in the Czech Republic] Lit.: 4 zázn. In: Ekonomická revue cestovného ruchu. - Vol. 41, No. 2 (2008), s [o2] 2013 Navrátil, J. - Pícha, K. - Martinát, S. - Knotek, J. - Kučera, T. - Balounová, Z. - White Baravalle Gilliam, V.L. - Švec, R. - Rajchard, J.: A Model for the identification of Areas Favourable for the development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 1, 2013, s SCI ; SCOPUS ADE04 Frantál, Bohumil 50% - Kunc, Josef 50% : Factors of the uneven regional development of wind energy projects (a case of the Czech Republic) Lit.: 42 zázn., 4 obr., 2 tab. In: Geografický časopis. - Vol. 62, No. 3 (2010), s ADE05 Kunc, Josef 25% - Tonev, Petr 25% - Szczyrba, Zdeněk 25% - Frantál, Bohumil 25% : Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic) Lit.: 25 zázn., 3 obr., 5 tab. In: Geographia Technica. - Vol. 7, No. 1 (2012), s Ohlasy (4): [o2] 2012 Siwek, T.: Časoprostorové modely chování a denní mobilita v měnícím se urbánním prostředí. In: Sociologický časopis, Vol. 48, No. 5, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2013 Sleszynski, P.Delimitation of the functional Urban Areas around Poland's voivodship capital cities. In: Przeglad Geograficzny, Vol. 85, No. 2, 2013, s SCOPUS [o3] 2013 Trembošová, M. - Dubcová, A.: Vývoj maloobchodu v Nitre v nových trhových podmienkach po roku In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, No. 2, 2013, s. 227 [o3] 2014 Križan, F. - Lauko, V.: Geografia maloobchodu. Úvod do problematiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, S. 184 ADE06 Kunc, Josef 70% - Tonev, Petr 210% - Szczyrba, Zdeněk 10% - Frantál, Bohumil 10% : Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic) Lit.: 36 zázn., 5. obr., 1 tab. In: Geographia Technica. - Vol. 7, No. 2 (2012), s ADE07 Martinát, Stanislav 25% - Mintálová, Tatiana 15% - Dvořák, Petr 15% - Navrátil, Josef 15% - Klusáček, Petr 15% - Kunc, Josef 15% : Does rural space benefit location of anaerobic digestion plants? Perspective of municipal administration = Profituje venkov z existence bioplynových stanic? Pohled představitelů obcí Lit.: 31 zázn., 4 obr., 1 tab. In: Geographia Cassoviensis. - Vol. 7, No. 2 (2013), s ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Kunc, Josef 100% : The Regionally Geographical View of Labour Market in the Czech Republic = Regionálně geografický pohled na trh práce v České republice Lit.: 8 zázn., 6 obr., 2 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 6, No. 2 (1998), s ADF02 Kunc, Josef 100% : Transformation of Industrial Production in the District of Brno-Province = Transformace průmyslové výroby v okrese Brno-venkov Lit.: 11 zázn., 1 obr., 5 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 7, No. 1 (1999), s

6 [o2] 2000 Carter, F.W.: The role of foreign direkt investment in the Czech Republic during the 1990s. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 8, No. 1, 2000, s SCOPUS ADF03 Kunc, Josef 100% : Bosch Diesel - Not only an industrial phenomenon in the Vysočina region (Czech Republic) = Bosch Diesel - nejen průmyslový fenomén v kraji Vysočina Lit.: 7 zázn., 4 obr. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 14, No. 1 (2006), s Ohlasy (4): [o4] 2007 Novák, V.: Bosch Diesel - nejznámější zaměstnavatel v kraji Vysočina. In: 10. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2007, S. 102 [o4] 2009 Toušek, V. - Novák, V.: Jihlava - the centre of the Vysočina region and foreign investments. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium. Geographica, Vol. 40, No. 1, 2009, s. 63 [o2] 2010 Halás, M. - Klapka, P.: Regionalizace Česka z hlediska modelování prostorových interakcí. In: Geografie - Sborník České geografické společnosti, Vol. 115, No. 2, 2010, s SCI ; SCOPUS [o2] 2011 Baštová, M. - Hubáčková, V. - Frantál, B.: Interregional differences in the Czech Republic, In: Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 1, 2011, s SCI ; SCOPUS ADF04 Szczyrba, Zdeněk 25% - Klapka, Pavel 25% - Kunc, Josef 25% - Tonev, Petr 25% : Difuzní procesy v prostředí českého maloobchodu, [Diffusion Processes in the Czech Retail] Lit.: 16 zázn., 2 obr. In: Regionální studia/regional studies. - Roč. 1, č. 1 (2007), s [o2] 2013 Franz, M. - Appel, A. - Hassler, M.: Short Wales of supermarket diffusion in Turkey. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 4, 2013, s SCI ; SCOPUS ADF05 Frantál, Bohumil 50% - Kunc, Josef 50% : Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta, [Evaluation of the Potential Impact of Wind Park Construction on Territorial Development of Tourism: The Example of the Holiday Area of Slezská Harta] Lit.: 16 zázn., 4 obr., 3 tab. In: Urbanismus a územní rozvoj. - Roč. 11, č. 6 (2008), s [o2] 2009 Cetkovský, S. - Nováková, E.: Assessment of the impact of wind turbines on landscape charakter: Implications for Landscape planning. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 17, No. 2, 2009, s SCOPUS ADF06 Kunc, Josef 50% - Klapka, Pavel 50% : Možnosti výzkumu inovačního prostředí, [Possibilities of research of innovative environment] Recenzované Lit.: 27 zázn. In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. - Vol. 14, No. 1 (2008), s ADF07 Kunc, Josef 50% - Tonev, Petr 50% : Funkční a prostorová diferenciace brownfields - příklad města Brna Lit.: 31 zázn., 2 obr., 1 tab. In: Regionální studia/regional studies. - Vol. 2, No. 1 (2008), s Ohlasy (3): [o4] 2012 Slach, O. - Koutský, J. - Vrablík, P.: Konverze průmyslových brownfields na příkladu Sárska. In: Studia Oecologica, Vol. 6, No. 2, 2012, s. 34 [o2] 2013 Novosák, J. - Hájek, O. - Nekolová, J. - Bednář, P.: The Spatial Patterns of Brownfields Characteristics of Redeveloped Sites in the Ostrava Metropolitan Area (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 2, 2013,s SCI ; SCOPUS [o4] 2014 Krejčí, T. - Martinát, S. - Klusáček, P. - Tocháčková, K.: Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna. In: 17. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, S. 864 ADF08 Klapka, Pavel 25% - Frantál, Bohumil 25% - Halás, Marian 25% - Kunc, Josef 25% : Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems = Prostorová organizace: vývoj, struktura a aproximace geografických systémů Lit.: 55 zázn., 5 obr. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 18, No. 3 (2010), s

7 [o1] 2014 Kraft, S. - Marada, M. - Popjaková, D.: Delimitation of nodal regions based on transport flows: case study of the Czech Republic. In: Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, 2014, s SCOPUS ADF09 Vystoupil, Jiří 34% - Kunc, Josef 33% - Šauer, Martin 33% : 50th Anniversary of Geographical Research and Studies on Tourism and Recreation in the Czech Republic = Padesát let geografického výzkumu a výuky cestovního ruchu a rekreace v České republice Lit.: 112 zázn. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 18, No. 1 (2010), s [o2] 2012 Navrátil, J. - Švec, R. - Pícha, K. - Doležalová, H.: The location of tourist accommodation facilities: A case study of the Šumava Mts. and South Bohemia tourist regions (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 20, No. 3, 2012, s SCI ; SCOPUS [o2] 2013 Clavé, S.A. - Wilson, J.: Conclusion:Contrasting geographies of tourism in Europe. In: Tourism Social Science Series, Vol. 19. Bingley : Emerald Group Publishing, S SCOPUS ADF10 Vystoupil, Jiří 25% - Kunc, Josef 25% - Šauer, Martin 25% - Tonev, Petr 25% : Vývoj cestovního ruchu v ČR a jeho prostorové organizace v letech , [The Development of Tourism and its Spatial Organization in the Czech Republic between 1990 and 2009] Lit.: 19 zázn., 12 obr., 2 tab. In: Urbanismus a územní rozvoj. - Roč. 13, č. 5 (2010), s ADF11 Klusáček, Petr 20% - Krejčí, Tomáš 20% - Kunc, Josef 20% - Martinát, Stanislav 20% - Nováková, Eva 20% : Post-Industrial Landscape in the Relation to Local Self-Governmnet in the Czech Republic = Vztah lokální samosprávy k post-industriální krajině na území České republiky Lit.: 33 zázn., 6 obr., 4 tab. In: Moravian Geographical Reports. - Vol. 19, No. 4 (2011), s Ohlasy (4): [o1] 2013 Vojvodíková, B. - Vojkovská, D. - Macečková, B.: Brownfields in the area of small municipalities. In: International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, Vol. 1. Sofia : SGEM, 2013, S SCOPUS [o1] 2013 Vojkovská, D. - Vojvodíková, B. - Macečková, B.: Underused land, brownfields, future use and effects: Browntrans Project outputs. In: WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol Ashurst : Wessex Institute of Technology, 2013, S SCOPUS [o2] 2013 Novosák, J. - Hájek, O. - Nekolová, J. - Bednář, P.: The Spatial Patterns of Brownfields Characteristics of Redeveloped Sites in the Ostrava Metropolitan Area (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 2, 2013,s SCI ; SCOPUS [o4] 2014 Szczyrba, Z. - Fiedor, D.: Vývoj velkoplošného maloobchodu Olomouce a výzkum nákupního chování. In: 17. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, S. 748 ADF12 Kunc, Josef 25% - Nováková, Eva 25% - Tonev, Petr 25% - Vančura, Michal 25% : Difuze inovace na příkladu řetězce McDonald s v České republice a na Slovensku, [Diffusion of Innovation: Example of McDonald s Chain Store in the Czech Republic and Slovakia] Lit.: 14 zázn., 3 obr. In: Auspicia. - Roč. 8, č. 1 (2011), s ADF13 Kunc, Josef 34% - Klusáček, Petr 33% - Martinát, Stanislav 33% : Percepce a lokalizace urbánních brownfields: podobnosti a rozdíly na příkladu Brna a Ostravy, [Perception and Localization of Urban Brownfields: Similarities and Differences in the Examaples of Brno and Ostrava] Lit.: 15 zázn., 4 obr. In: Urbanismus a územní rozvoj. - Roč. 14, č. 1 (2011), s [o2] 2013 Novosák, J. - Hájek, O. - Nekolová, J. - Bednář, P.: The Spatial Patterns of Brownfields Characteristics of Redeveloped Sites in the Ostrava Metropolitan Area (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 2, 2013, s SCI ; SCOPUS ADF14 Kunc, Josef 60% - Szczyrba, Zdeněk 20% - Tonev, Petr 10% - Frantál, Bohumil 5% - Toušek, Václav 5% : Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-geographical Implications (The Vaňkovka Gallery 7

8 Brno, Czech Republic Example) =Nákupní centra a nákupní chování: vybrané vztahy a sosciogeografické implicity (příklad Galerie Vaňkovka, Brno, Česká republika) Lit.: 19 zázn., 5 obr., 6 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. - Vol. 42, No. 1 (2011), s [o2] 2013 Klapka, P. - Erlebach, M. - Král, O. - Lehnert, M. - Mička, T.: The footfall of shopping centres in Olomouc (Czech Republic): An application of the gravity model. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 3, 2013, s SCI ; SCOPUS [o3] 2013 Trembošová, M. - Dubcová, A.: Vývoj maloobchodu v Nitre v nových trhových podmienkách po roku In: Acta Geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, No. 2, 2013, s. 227 ADF15 Kunc, Josef 70% - Tonev, Petr 15% - Szczyrba, Zdeněk 10% - Greplová, Zuzana 5% : Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí - příklad města Brna, [Prospects of Czech shopping centres in view of their urban localization - the example of the city of Brno] Lit.: 20 zázn., 6 obr., 1 tab. In: Urbanismus a územní rozvoj. - Roč. 15, č. 2 (2012), s ADF16 Martinát, Stanislav 20% - Dvořák, Petr 20% - Klusáček, Petr 20% - Kunc, Josef 20% - Havlíček, Marek 20% : Hybné síly dlouhodobých proměn industrializované krajiny (případová studie Hrušov), [Driving Forces of Long-Term Changes of Industrialized Landscape (Case Study of Hrušov)] Lit.: 37 zázn., 3 obr., 3 tab. In: Acta Pruhoniciana. - Č. 106 (2014), s ADF17 Martinát, Stanislav 12% - Dvořák, Petr 11% - Frantál, Bohumil 11% - Klusáček, Petr 11% - Kunc, Josef 11% - Kulla, Marián 11% - Mintálová, Tatiana 11% - Navrátil, Josef 11% - van der Horst, Dan 11% : Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? = Prostorové souvislosti produkce bioplynu a proměn zemědělství České republiky po vstupu do EU: vzájemná symbióza, koexistence, či parazitizmus? Lit.: 36 zázn., 6 obr., 3 tab. In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica. - Vol. 44, No. 2 (2013), s ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ADM01 Andráško, Ivan 25% - Lesová, Pavlína 25% - Kunc, Josef 25% - Tonev, Petr 25% : Perception of Quality of Life in Brno Housing Estates Lit.: 18 zázn., 4 obr., 1 tab. In: Hungarian Geographical Bulletin. - Vol. 63, No. 1 (2013), s URL: &st2=j.&nlo=1&nlr=20&nls=&sid=31d4b3098aa532802b2cc c.i0qkgbijgqqlq4nw7dqz4a%3a132 &sot=anl&sdt=aut&sl=32&s=au-id%28"kunc%2c+josef" %29&relpos=5&relpos=5&citecnt=0&sear chterm=au-id%28%5c%26quot%3bkunc%2c+josef%5c%26quot%3b %29 [o3] 2013 Mitríková, J. - Madziková, A.: Prostorová diferenciácia kvality života seniorov v urbánním a rurálnom prostredí - základný náčrt. In: Mladá veda, roč. 1, č. 1, 2013, s. 27 ADM02 Kunc, Josef 25% - Martinát, Stanislav 25% - Tonev, Petr 25% - Frantál, Bohumil 25% : Destiny of urban brownfields: Spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization Lit.: 55 zázn., 5 obr., 3 tab. In: Transylvanian Review of Administrative Sciences. - Issue 41E (2014), s URL: opus.com/record/display.url?eid=2-s &origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=martinát&st2=s.&nl o=1&nlr=20&nls=&sid=c272ae5d8073b2f093658c25da2472f5.iqs8tdg0wy6burhzd3nfa%3a162&sot=anl& sdt=aut&sl=40&s=au-id%28"martinát%2c+stanislav" %29&relpos=0&relpos=0&citecnt=1&searcht erm=au-id%28%5c%26quot%3bmartinát%2c+stanislav%5c%26quot%3b %29 ADM03 Kunc, Josef 16% - Navrátil, Josef 12% - Tonev, Petr 12% - Frantál, Bohumil 12% - Klusáček, Petr 12% - Martinát, 8

9 Stanislav 12% - Havlíček, Marek 12% - Černík, Jakub 12% : Perception of urban renewal: Reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech Republic) Lit.: 27 zázn., 5 obr., 4 tab. In: Geographia Technica. - Vol. 9, No. 1 (2014), s URL: át&st2=s.&nlo=1&nlr=20&nls=&sid=c272ae5d8073b2f093658c25da2472f5.iqs8tdg0wy6burhzd3nfa%3a 162&sot=anl&sdt=aut&sl=40&s=AU-ID%28"Martinát%2c+Stanislav" %29&relpos=4&relpos=4&cite Cnt=1&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMartinát%2C+Stanislav%5C%26quot%3B %29 ADM04 Martinát, Stanislav 16% - Navrátil, Josef 14% - Dvořák, Petr 14% - Klusáček, Petr 14% - Kulla, Marián 14% - Kunc, Josef 14% - Havlíček, Marek 14% : The expansion of coal mining in the depression areas - A way to development? Lit.: 49 zázn., 3 obr., 5 tab. In: Human Geographies [elektronický zdroj]. - Vol. 8, No. 1 (2014), s [online] URL: át&st2=s.&nlo=1&nlr=20&nls=&sid=c272ae5d8073b2f093658c25da2472f5.iqs8tdg0wy6burhzd3nfa%3a 162&sot=anl&sdt=aut&sl=40&s=AU-ID%28"Martinát%2c+Stanislav" %29&relpos=2&relpos=2&cite Cnt=0&searchTerm=AU-ID%28%5C%26quot%3BMartinát%2C+Stanislav%5C%26quot%3B %29http: //www.humangeographies.org.ro/volume-8-issue /811-abstracthttp://www.humangeographies.org.ro/#sthash.6p cpemnl.dpuf ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS ADN01 Klusáček, Petr 20% - Krejčí, Tomáš 16% - Martinát, Stanislav 16% - Kunc, Josef 16% - Osman, Robert 16% - Frantál, Bohumil 16% : Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic - Case study of the south moravian region Lit.: 32 zázn., 10 obr., 7 tab. In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. - Vol. 61, No. 2 (2013), s URL: &st2=j.&nlo=1&nlr=20&nls=&sid=31d4b3098aa532802b2cc c.i0qkgbijgqqlq4nw7dqz4a%3a132 &sot=anl&sdt=aut&sl=32&s=au-id%28"kunc%2c+josef" %29&relpos=4&relpos=4&citecnt=2&sear chterm=au-id%28%5c%26quot%3bkunc%2c+josef%5c%26quot%3b %29 [o3] 2014 Hercik, J. - Šimáček, P. - Szczyrba, Z. - Smolová, I.: Military brownfields in the Czech Republic and the potential of their revitalisation, focused on their residental function. In: Quaestiones Geographicae, Vol. 33, No. 2, 2014, s. 138 [o4] 2014 Nováková, E.: Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (případová studie Česká republika). In: 17. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, S. 659 AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Kunc, Josef 100% : Historické souvislosti rozvoje průmyslu a železnic v českých zemích, [Historical context of the development of industry and railways in the Czech lands] Lit.: 8 zázn., 1 obr. In: Acta Facultatis rerum naturalium Universitatis Comenianae. Geographica 47, Suppl. No Bratislava : PRIF UK, S ISBN Gurňák, Daniel [rec.] Ira, Vladimír [rec.] AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Kunc, Josef 50% [0,4 AH] - Věžník, Antonín 50% [0,4 AH] : Venkov, zemědělství a krajina Lit. 41 zázn., 3 tab. In: Venkovský prostor a jeho oživení. - Brno : Georgetown, S ISBN

10 Spišiak, Peter [rec.] Hynek, Alois [rec.] Fišer, Pavel [rec.] [o2] 2011 Bernard, J.: Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí - obtížné hledání a měření jejich vlivu. In: Sociologický časopis, Vol. 47, No. 4, 2011, s SCI ; SCOPUS [o4] 2012 Petr, O. - Pařil, V.: Vybrané problémy ve struktuře rozpočtů obcí vzhledem k jejich relevantním potřebám. In: 15. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 654 AED02 Frantál, Bohumil 50% [0,5 AH] - Kunc, Josef 50% [0,5 AH] : Větrné elektrárny a cestovní ruch Lit. 41 zázn., 3 obr., 5 tab. In: Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí. - Brno : Brno: Ústav geoniky AV ČR, S ISBN (Studia Geographica 101) Michaeli, Eva [rec.] Sládek, Ivan [rec.] Szczyrba, Zdeněk [rec.] AED03 Martinát, Stanislav 20% [0,16 AH] - Dvořák, Petr 20% [0,16 AH] - Frantál, Bohumil 20% [0,16 AH] - Klusáček, Petr 20% [0,16 AH] - Kunc, Josef 20% [0,16 AH] : Dlouhodobé proměny vybraných socio-demografických charakteristik obyvatelstva území postiženého industriálními činnostmi: na příkladě katastrálního území Kunčičky (městský obvod Slezská Ostrava) Lit. 22 zázn., 8 obr., 1 tab. In: Brownfieldy - souvislosti a příležitosti. Důl Alexander - zrcadlo minulosti, příležitost budoucnosti Kunčiček. - Praha : Professional Publishing, S ISBN Gürtler, Ivan [rec.] Petríková, Dagmar [rec.] Smolová, Irena [rec.] AED04 Kunc, Josef 20% [0,16 AH] - Petr, Ondřej 20% [0,16 AH] - Šauer, Martin 20% [0,16 AH] - Tonev, Petr 20% [0,16 AH] - Vystoupil, Jiří 20% [0,16 AH] : Selected function-space aspects of rural tourism: (Case of Czech Republic) In: New Rural Space: Towards renewable energies, multifunctional farming, and sustainable tourism. - Brno : Institute of Geonics, S ISBN Saarinen, Jarkko [rec.] Spišiak, Peter [rec.] Pasqualetti, Martin J. [rec.] AED05 Martinát, Stanislav 20% [0,16 AH] - Dvořák, Petr 20% [0,16 AH] - Klusáček, Petr 20% [0,16 AH] - Kunc, Josef 20% [0,16 AH] - Frantál, Bohumil 20% [0,16 AH] : Cyklické využívání industrializované krajiny: případová studie Hrušov Lit. 19 zázn., 4 obr., 2 tab. In: Brownfields - cesta od minulosti do budoucnosti. - Praha : European Science and Art Publishing, S ISBN Prostějovská, Zita [rec.] Kellner, Josef [rec.] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Kunc, Josef 100% : Turistické informace - hodnocení, regionální struktura, institucionální a finanční podpora Lit.: 6 zázn. In: Geografie, cestovní ruch a rekreace [elektronický zdroj]. - Olomouc : Univerzita Palackého, Přírodovědecká společnost, S [CD-ROM]. - ISBN [Geografie, cestovní ruch a rekreace. Seminář pořádaný při příležitosti významného životního jubilea doc. JUDr. Stanislavy Šprincové, CSc. Olomouc, ] [o4] 2090 Šauer, M.: Veřejná podpora cestovního ruchu (příklad SROP ). In: Regionální studia, roč. 3, č. 1, 2009, s

11 AFD02 Kunc, Josef 100% : Lázeňský cestovní ruch v České republice Lit.: 6 zázn., 1 obr., 1 tab. In: Česká geografie v evropském prostoru [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, S [CD-ROM]. - ISBN [Česká geografie v evropském prostoru : sjezd České geografické společnosti. 21., České Budějovice, ] [o3] 2007 Šauer, M. - Vystoupil, J.: Model turystyki uzdrowiskovej w Republice Czeskiej. In: Uwarunkowania rozwoju turystyki zagranicznej w Europie srodkovej i wschodnej, Vol. 9. Wroclaw : Uniwersytet Wroclawski, 2007, S. 267 AFD03 Kunc, Josef 34% - Klapka, Pavel 33% - Frantál, Bohumil 33% : Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects Lit.: 18 zázn., 1 obr., 2 tab. In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st century. - Brno : Masarykova univerzita, S ISBN [Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st century : mezinárodní konference. 15., Brno, 2008] [o4] 2010 Andráško, I.: 13. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2010, S. 274 AFD04 Kunc, Josef 25% - Frantál, Bohumil 25% - Klapka, Pavel 25% - Maryáš, Jaroslav 25% : Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ Lit.: 40 zázn. In: 12. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [CD-ROM]. - ISBN [Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 12., Bořetice, ] POZNÁMKA: dostupné aj elektronicky na - [o4] 2010 Andráško, I.: Urbánno-rurálna komplementarita ako aspekt miestneho a regionálního rozvoja. In: 13. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2010, S. 274 AFD05 Kunc, Josef 50% - Synková, Lucie 50% : Brněnská příměstská oblast: příklad jejího vymezení do B Lit.: 12 zázn., 2 obr. In: 13. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [CD-ROM]. - ISBN [Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 13., Bořetice, ] POZNÁMKA: dostupné aj elektronicky na [o4] 2014 Petr, O.: Prostorová diferenciace demografického vývoje: příklad okresů Bruntál, Trutnov a Hodonín. In: 17. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, S. 700 AFD06 Malachová, Alena 50% - Kunc, Josef 50% : Developerské projekty na brownfields: případové studie z Brna Lit.: 21 zázn., 2 tab. In: 16. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S [CD-ROM]. - ISBN [Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 16., Valtice, ] POZNÁMKA: dostupné aj elektronicky na [o4] 2014 Viturka, M.: Hodnocení účelnosti rozvojových projektů: teoretická a metodologická východiska a praktická aplikace. In: 17. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2014, S. 391 AFD07 Szczyrba, Zdeněk 34% - Fiedor, David 33% - Kunc, Josef 33% : Služby ve venkovských regionech Česka - kvantitativní hodnocení změn v uplynulém transformačním období (příspěvek ke studiu venkova) Lit.: 20 zázn., 5 obr., 4 tab. In: 16. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, S. 11

12 [CD-ROM]. - ISBN [Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 16., Valtice, ] POZNÁMKA: dostupné aj elektronicky na [o3] 2014 Križan, F. - Lauko, V.: Geografia maloobchodu. Úvod do problematiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2014, S. 190 BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách BAB01 Viturka, Milan 19% - Ciboch, Jiří 9% - Halámek, Petr 9% - Hrabalová, Simona 9% - Kunc, Josef 9% - Maryáš, Jaroslav 9% - Šauer, Martin 9% - Tonev, Petr 9% - Vystoupil, Jiří 9% - Žítek, Vladimír 9% : Regionální vyhodnocení kvality podnikatelského prostředí v České republice vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. [6,2 AH] Lit.: 45 zázn., 41 tab. ISBN [o2] 2007 Illner, M. - Kostelecký, T. - Patočková, V.: Jak fungují kraje -příspěvek k hodnocení výkonu krajských vlád. In: Sociologický časopis, Vol. 43, No. 5, 2007, s SCI ; SCOPUS [o2] 2009 Kraft, S. - Vančura, M.: Transport hierarchy of Czech Settlement Centres and its changes in the tranformation period: Geographical Analysis. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 17, No. 3, 2009, s SCOPUS BAB02 Vystoupil, Jiří 40% [2 AH] - Holešinská, Andrea 9% [0,6 AH] - Kunc, Josef 9% [0,6 AH] - Maryáš, Jaroslav 8% [0,5 AH] - Seidenglanz, Daniel 8% [0,5 AH] - Šauer, Martin 9% [0,6 AH] - Tonev, Petr 9% [0,6 AH] - Viturka, Milan 8% [0,5 AH] : Atlas cestovního ruchu České republiky vyd. - Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, s. text [5,9 AH] + 63 mapových príloh Lit.: 51 zázn. ISBN Ohlasy (14): [o6] 2006 Vágner, J.: Atlas cestovního ruchu České republiky. In: Geografické rozhledy, roč. 16, č. 3, , s [o4] 2006 Ulrych, P.- M.: Atlas cestovního ruchu ČR. In: COT Business, roč. 9, č. 5, 2007, s. 57 [o5] 2006 Wyrzykovwski, J.: Atlas ruchu turystycznego Republiki Czech [Atlas of Tourism in the Czech Republic]. In: Turyzm, 17, sešit 1/2, 2007, s [o4] 2008 Galvasová, I. - Holeček, J.: Rozvoj venkovské turistiky založený na vzájemné synergii aktérů rozvoje ve venkovském prostoru. In: 11. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2008,S. 205 [o4] 2008 Klapka, P. - Nováková, E. - Frantál, B.: Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území. In: Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis, Vol. 14, No. 1, 2008, s. 69 [o2] 2009 Švec, P. - Honig, V. - Daniel, M. - Danielová, V. - Grubhoffer, L.: Use of gis for mapping of ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia. In: Geografie, Vol. 114, No. 3, 2009, s SCI ; SCOPUS [o2] 2010 Havrlant, J.: The Recreational Potential of the Jeseníky Region (Czech Republic) and the Influence of Soft Factors on its Development. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No 1, 2010, s SCOPUS [o2] 2011 Daniel, M. - Beneš, C. - Danielová, V. - Kříž, B.: Sixty Years of Research of Tick-borne Encephalitis a Basis of the Current Knowledge of the Epidemiological Situation in Central Europe. In: Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie,Vol. 60, No. 4, 2011, s SCI ; SCOPUS [o2] 2011 Vágner, J. - Müller, D. - Fialová, D.: Second home in light of the historiacal-political and socio-geographical development of Czechia and Sweden. In: Geografie, Vol. 116, No. 2, 2011, s SCI ; SCOPUS [o2] 2011 Bernard, J.: Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí - obtížné hledání a měření jejich vlivu. In: Sociologický časopis, Vol. 47, No. 4, 2011, s SCI ; SCOPUS [o2] 2012 Navrátil, J. - Švec, R. - Pícha, K. - Doležalová, H.: The Location of Tourist Accommodation Facilities: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 20,No. 3, 2012, s SCI ; SCOPUS [o2] 2013 Navrátil, J. - Pícha, K. - Martinát, S. - Knotek, J. - Kučera, T. - Balounová, Z. - White Baravalle Gilliam, V.L. - Švec, R. - Rajchard, J.: A Model for the Identification of Areas Favourable for the Development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 21, No. 1, 2013, s SCI ; SCOPUS 12

13 [o2] 2014 Foret, M. - Konečný, O. - Klusáček, P.: Viticulture - Chalenge for Tourism Development (Znojmo Case Study Area). In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Vol. 62, No. 2, 2014, s SCOPUS [o2] 2014 Konečný, O.: Geographical perspectives on agritourism in the Czech Republic. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 1, 2014, s SCI ; SCOPUS BAB03 Vystoupil, Jiří 30% [2 AH] - Holešinská, Andrea 24% [1,5 AH] - Kunc, Josef 23% [1,5 AH] - Šauer, Martin 23% [1,5 AH] : Metody pro tvorbu strategických a programových dokumentů cestovního ruchu vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. + prílohy [6,5 AH] Lit.: 83, 4 obr., 8 tab. zázn. ISBN [o1] 2012 Trojan, J.: A comparison of methodological guides for creating microregional strategies of central European rural areas. Case study: Czech Republic. In: Human Geographies, Vol. 6, No. 1, 2012, s SCOPUS BAB04 Vystoupil, Jiří 30% [2 AH] - Holešinská, Andrea 24% [2 AH] - Kunc, Josef 23% [2 AH] - Šauer, Martin 23% [2 AH] : Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR : Výstup řešeného projektu výzkumu a vývoje v rámci programu WB vyd. - Brno : Masarykova univerzita, s. + 8 mapových listov [8 AH] Lit.: 51 zázn., 9 obr., 16 tab. ISBN Ohlasy (8): [o4] 2006 Ulrych, P.-M.: Návrh nové rajonizace cestovního ruchu ČR je hotov!. In: COT Business, roč. 9, č. 1, 2007, s. 17 [o4] 2008 Galvasová, I. - Holeček, J.: Rozvoj venkovské turistiky založený na vzájemné synergii aktérů rozvoje ve venkovském prostoru. In: 11. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 205 [o3] 2008 Havrlant, J.: Geografické aspekty rozvoje cestovního ruchu v Jesenickém regionu. In: Geografické informácie, Vol. 12. Nitra : Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre, 2008, S. 90 [o3] 2008 Poštolka, V.: Životní prostředí a uživatelé území - nové pohledy a dimenze. In: Životné prostredie, roč. 42, č. 1, 2008, s. 33 [o2] 2010 Havrlant, J.: The Recreational Potential of the Jeseníky Region (Czech Republic) and the Influence of Soft Factors on its Development. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 1, 2010, s SCOPUS [o2] 2012 Navrátil, J. - Švec, R. - Pícha, K. - Doležalová, H.: The Location of Tourist Accommodation Facilities: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic). In: Moravian Geographical Reports, Vol. 20,No. 3, 2012, s SCI ; SCOPUS [o1] 2013 Derco, J.: Destination Governance in the Czech Republic, Slovakia and Poland. In: Tourism Planning and Development, Vol. 10, No. 3, 2013, s SCOPUS [o2] 2014 Konečný, O.: Geographical perspectives on agritourism in the Czech Republic. In: Moravian Geographical Reports, Vol. 22, No. 1, 2014, s SCI ; SCOPUS BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Kunc, Josef 50% - Krylová, Věra 50% : Železniční doprava a regionální rozvoj v České republice - minulost či skutečnost? Lit.: 16 zázn., 3 obr., 1 tab. In: Národohospodářský obzor. - Roč. 5, č. 4 (2005), s Ohlasy (3): [o4] 2006 Kvizda, M.: Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006, S. 79 [o4] Kvizda, M. - Pospíšil, T. - Seidenglanz, D. - Tomeš, Z.: Železniční doprava. Institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. Brno : Masarykova univerzita, 2007, S. 220 [o3] 2008 Pšenka, T. - Džupinová, E. - Minarčík, P.: Diaľnice versus vybrané ekonomické aspekty regionálního rozvoja na Slovensku. In: Sborník příspěvků ze semináře k Mezinárodnímu roku planety Země. Brno : Masarykova univerzita, 2008, S. 23 BDF02 Kunc, Josef 100% : Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje Lit.: 17 zázn. In: Národohospodářský obzor. - Roč. 6, č. 4 (2006), s

14 [o4] 2006 Kvizda, M.: Ekonomické dějiny železniční sítě České republiky. Brno : Masarykova univerzita, 2006, S. 79 [o4] 2007 Kvizda, M. - Pospíšil, T. - Seidenglanz, D. - Tomeš, Z.: Železniční doprava. Institucionální postavení, hospodářská politika a ekonomická teorie. Brno : Masarykova univerzita, 2006, S. 221 BDF03 Kunc, Josef 100% : Historie a současnost průmyslové výroby na Moravě - regionální aspekt ekologického ohrožení krajiny Lit.: 17 zázn. In: Národohospodářský obzor. - Roč. 6, č. 3 (2006), s [o4] 2007 Kuda, F. - Smolová, I.: Technické a geografické aspekty integrace neprůmyslových brownfieldů do území. Ostrava : Vysoká škola báňská - TU, 2007, S. 146 BDF04 Žítek, Vladimír 34% [0,5 AH] - Kunc, Josef 33% [0,4 AH] - Tonev, Petr 33% [0,4 AH] : Vybrané indikátory regionální konkurenceschopnosti a jejich vývoj Lit.: 16 zázn., 11 obr., 1 tab. In: Working Paper CES VŠEM. - Č. 21 (2006), s Ohlasy (6): [o2] 2007 Viturka, M.: Konkurenceschopnost regionů a možnosti jejího hodnocení. In: Politická ekonomie, roč. 55, č. 5, 2007, s SCI ; SCOPUS [o4] 2007 Viturka, M.: Inovační profily regionů. In: Working paper CES VŠEM, č. 11, 2007, s. 31 [o4] 2007 Viturka, M.: Konkurenceschopnost regionů, možnosti jejího hodnocení a stimulace. In: 10. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2007, S. 55 [o3] 2007 Krejčí, T. - Ptáček, P.: Vzdělanostní struktura obyvatelstva v Karpatském regionu. In: Geographia Cassoviensis, Vol. 1, No. 1, 2007, s. 100 [o2] 2010 Viturka, M.: Regionální disparity a jejich hodnocení v kontextu regionální politiky. In: Geografie, Vol. 115, No. 2, 2010, s SCI ; SCOPUS [o4] 2012 Rajčáková, E. - Švecová, A.: Regional Disparities and Competitivness of Slovak Regions. In: 15. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2012, S. 68 BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEE01 Kunc, Josef 100% : Změny v průmyslu města Brna a jejich vliv na situaci na trhu práce Lit.: 9 zázn., 5 obr. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy. Folia Geographica 3, Vol Prešov : Prešovská univerzita, S ISBN Ohlasy (4): [o2] 2003 Toušek, V. - Mulíček, O.: Brno - important industrial centre?. In: Acta Universitatis Carolinae Geographica, Vol. 1. Praha : UK, 2003, S SCOPUS [o1] 2004 Mulíček, O. - Toušek, V.: Changes of Brno Industry and their Urban Consequenses. In: Bulletin of Geography (socio-economic series), No. 3. Torun : Nicolaus Copernicus University, S SCOPUS [o4] 2005 Baštová, M - Toušek, V.: Brněnský a plzeňský průmysl po roce In: 13. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno : Masarykova univerzita, 2005, S. 22 [o3] 2009 Spišiak, P. - Kulla, M.: Priemysel Dolného Spiša s dôrazom na podnik Embraco Slovakia Spišská Nová Ves. In: Geographia Moravica, Vol. 1. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, S. 81 BEE02 Kunc, Josef 50% - Toušek, Václav 50% : Restructuration of Czech Industry and its Effect on Regional Development Lit.: 14 zázn., 5 obr., 1 tab. In: Przekstalczenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, Vol Wroclaw : Institut Geograficzny Uniwersytetu Wroclawskiego, S ISBN X [o4] 2009 Vystoupil, J.: Významné životní jubileum doc. Václava Touška. In: Geographia Moravica, Vol. 1. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, S. 10 BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEF01 Kunc, Josef 50% - Toušek, Václav 50% : Průmyslová výroba a strategie rozvoje krajů v České republice Lit.: 18 zázn., 7 tab. 14

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Miloš Fňukal, PhD. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Miloš Fňukal, PhD. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách ABB01 Fňukal, Miloš 100% : Teritoriální politická

Více

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. RNDr. Karel Kirchner, CSc. Zoznam publikačnej činnosti RNDr. Karel Kirchner, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Brázdil, Rudolf 30% [6,1 AH] - Kirchner, Karel 20% [4,1 AH] - Březina, Ladislav 2%

Více

GEOGRAFICKÝ VÝZKUM CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE V ČR V LETECH 1950 2008

GEOGRAFICKÝ VÝZKUM CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE V ČR V LETECH 1950 2008 103 GEOGRAFICKÝ VÝZKUM CESTOVNÍHO RUCHU A REKREACE V ČR V LETECH 1950 2008 Jiří Vystoupil, Josef Kunc Abstract The contribution engages in almost sixty years old tradition and process of geography of tourism

Více

PROGRAM KONFERENCE. Pondělí, 25. srpna

PROGRAM KONFERENCE. Pondělí, 25. srpna Pondělí, 25. srpna Registrace Místo: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (Albertov 6, Praha 2), přízemí Datum/čas: 25. 8. 2014 10:00 17:00 Výstava publikací Místnost: 9 Datum/čas: 25. 8.

Více

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka

9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Sborník abstraktů pro 9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Irena Smolová, Milada Dušková, Martin Svoboda (Eds.)

Více

NODÁLNÍ DOPRAVNÍ REGIONY V JIHOČESKÉM KRAJI: IMPLIKACE PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ POLITIKU

NODÁLNÍ DOPRAVNÍ REGIONY V JIHOČESKÉM KRAJI: IMPLIKACE PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ POLITIKU DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-14 NODÁLNÍ DOPRAVNÍ REGIONY V JIHOČESKÉM KRAJI: IMPLIKACE PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVNÍ POLITIKU NODAL TRANSPORT REGIONS IN SOUTH-BOHEMIAN REGION: IMPLICATIONS FOR REGIONAL

Více

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS

Institute of Geonics AS CR, Brno. GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Institute of Geonics AS CR, Brno GEOGRAPHICAL Ph.D. WORKSHOP 2012 PROCEEDINGS Brno, September 3, 2012 Organizační výbor Doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D. Doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. RNDr. Karel Kirchner,

Více

8. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 2. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka

8. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie. 2. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Sborník abstraktů pro 8. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a 2. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka Eva Svobodová, Petr Daněk (Eds.) Brno, 2012 Koordinátoři

Více

Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions

Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions Komparace kvality života Jihočeského a Nitranského kraje Comparison of quality of life of South Bohemian and Nitra regions Zuzana BOHATOVÁ Veronika HUMLEROVÁ Petra PÁRTLOVÁ Abstract The paper will focuse

Více

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR

VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR VÝBĚR Z DATABÁZE KNIHOVNY ÚÚR 3 2012 1. TEORIE A METODIKA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, URBANISMU A ARCHITEKTURY architecture. now Norská politika architektury. Bul. ČKA 2012, č. 1, s. 50-53, 7 obr. Zkrácená verze

Více

12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní)

12. Základní strategie v geografické výuce (behaviorální, kognitivní, konstruktivní) Univerzitní příprava geografů-pedagogů Pracovní soubor předmětů (Hynek, Vávra), 13.11.2012 Úvod do oborové didaktiky geografie (bakalářský stupeň) 1. Úvod do geografického vzdělává 2. Historie geografického

Více

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ

PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ PROBLÉMY PERIFERNÍCH OBLASTÍ Praha 2005 Editorka: Marie Novotná Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Albertov 6, 128 43 Praha 2 tel.: 221

Více

DIVERGENTNÍ TRENDY V ZEMĚDĚLSTVÍ A V SEKTORU BIOPLYNOVÝCH STANIC V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA?

DIVERGENTNÍ TRENDY V ZEMĚDĚLSTVÍ A V SEKTORU BIOPLYNOVÝCH STANIC V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA? DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 34 DIVERGENTNÍ TRENDY V ZEMĚDĚLSTVÍ A V SEKTORU BIOPLYNOVÝCH STANIC V ČESKÉ REPUBLICE: PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA? DIVERGENT TRENDS IN AGRICULTURE AND IN SECTOR OF ANAEROBIC

Více

Mezinárodní vědecká konference. Program

Mezinárodní vědecká konference. Program Mezinárodní vědecká konference Program 3. 2. 4. 2. 2015 Rámcový program: 3. 2. 2015 08:30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference)

Více

5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. 12. září 2014[CD-ROM]

5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. 12. září 2014[CD-ROM] TRADIČNÍ A NOVÉ FORMY DRUHÉHO BYDLENÍ JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST VNITROSTÁTNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU Tradition and new forms of second home as an important part of domestic tourism Dana Fialová Abstrakt Druhé bydlení,

Více

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA Uplatněné výstupy v OBD za rok 2012 Seznam literatury podle šablony Pro seznam publikací KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA Šilhánková V., Maštálka M.: Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III. Pardubice,

Více

Region in the Development of Society 2013

Region in the Development of Society 2013 MENDEL UNIVERSITY IN BRNO FACULTY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL STUDIES Proceedings of the International Scientific Conference Region in the Development of Society 2013 under the auspices of

Více

INFLUENCE OF LABOUR COMMUTING ON HINTERLANDS OF THE CZECH AGGLOMERATIONS: CONTEMPORARY TRENDS

INFLUENCE OF LABOUR COMMUTING ON HINTERLANDS OF THE CZECH AGGLOMERATIONS: CONTEMPORARY TRENDS Geographica 39, 2006 95 INFLUENCE OF LABOUR COMMUTING ON HINTERLANDS OF THE CZECH AGGLOMERATIONS: CONTEMPORARY TRENDS V. Toušek 1 1 Department of Geography, Faculty of Science, Palacký University of Olomouc,

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 STRATEGIE ROZVOJE REGIONŮ A STÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ 5. A 6. ÚNORA 2008 SBORNÍK ABSTRAKTŮ HRADEC

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v. v. i. OSTRAVA Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O INSTITUCI... 2 ÚVOD... 3 I. INFORMACE O SLOŽENÍ ORGÁNŮ VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE A

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Brno

Vysoká škola obchodní a hotelová. Regionální rozvoj cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie. Brno Autoři Název příspěvku Název příspěvku v angl. jazyce Název časopisu, název sborníku Název Místo vydání Vydavatel Rozsah ISBN, ISSN Typ publikave Benešová Petra Ing., Kruisová Hana, Ing. Trend svatebního

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

PERCEPTION OF CROSS BORDER COOPERATION IN THE CZECH AND POLISH BORDER AREA ON THE EXAMPLE OF THE JESENÍK REGION

PERCEPTION OF CROSS BORDER COOPERATION IN THE CZECH AND POLISH BORDER AREA ON THE EXAMPLE OF THE JESENÍK REGION Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Geographica, Vol. 43, No. 1, 2012, pp. 31-49 31 PERCEPTION OF CROSS BORDER COOPERATION IN THE CZECH AND POLISH BORDER AREA ON THE EXAMPLE OF THE JESENÍK REGION

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Pondělí 3. 9. 18.00 20.00 Zasedání Hlavního výboru ČGS (Pedagogická fakulta MU, učebna 5a) Pedagogická fakulta, Poříčí 7

Pondělí 3. 9. 18.00 20.00 Zasedání Hlavního výboru ČGS (Pedagogická fakulta MU, učebna 5a) Pedagogická fakulta, Poříčí 7 Pondělí 3. 9. Workshop doktorandů / doktorandek2012 Geografický výzkum: příroda a společnost v období krize SVOP soutěž o nejlepší studentskou odbornou práci v geografii Geografický ústav, Přírodovědecká

Více

Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. LogisticNews 9. 12 Praha Reliant s.r.o. 9 stran ISSN 1802-3746 APR 2012

Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu. LogisticNews 9. 12 Praha Reliant s.r.o. 9 stran ISSN 1802-3746 APR 2012 Ing. Petra Benešová Název u, název Název Ročník Číslo Místo vydání Vydavatel Rozsah ISBN, ISSN Typ publikace Vliv certifikace zařízení na Hotelnictví, turismus a Hotelnictví, turismus a 4. VŠH 12 stran

Více

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS

BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS GEOGRAFIE ROK 2012 ČÍSLO 1 ROČNÍK 117 ARTUR BAJERSKI, TADEUSZ SIWEK BIBLIOMETRICKÁ ANALÝZA ČESKÉ GEOGRAFIE V DATABÁZI SCOPUS BAJERSKI, A., SIWEK, T. (2012): The Bibliometric Analysis of Czech Geography

Více

List of publications Articles in international or foreign journals :

List of publications Articles in international or foreign journals : List of publications Articles in international or foreign journals : 1. Majerová, V.: Zainteresowanie przywatnym gospodarowaniem w Czecho-Slowackim rolnictwie. In: Wies i panstvo. Polsko, 1992, č. 2, s.

Více

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY NA BROWNFIELDS: PŘÍPADOVÉ STUDIE Z BRNA

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY NA BROWNFIELDS: PŘÍPADOVÉ STUDIE Z BRNA DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 30 DEVELOPERSKÉ PROJEKTY NA BROWNFIELDS: PŘÍPADOVÉ STUDIE Z BRNA BROWNFIELD DEVELOPMENT PROJECTS: BRNO CITY CASE STUDIES Katedra regionální ekonomie a správy Ekonomicko-správní

Více

5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu

5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu Sborník příspěvků Pavlov, 11. 12. září 2014 Brno 2014 Spolupořadatel kolokvia Partner kolokvia Editorka: Ing.

Více