příloha > energie situace české energetiky rozhovory s Tomášem Hünerem větrné elektrárny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příloha > energie situace české energetiky rozhovory s Tomášem Hünerem větrné elektrárny"

Transkript

1 energie situace české energetiky rozhovory s Tomášem Hünerem větrné elektrárny

2 editorial > Krize má alespoň jeden kladný aspekt, šetří energii. Takže lze konstatovat, že nám prodloužila období, kdy vyrábíme více elektřiny, než spotřebováváme. Což je dobré, protože jestli se to změní a ocitneme se v deficitu, tak to bude drahé. Přesto, že atomové elektrárny ve světě zažívají renezanci, naše ministerstvo průmyslu a obchodu se v řešení blízké budoucnosti naklonilo u nás k tradičnímu hnědému uhlí. Nelze však pominout nynější obrovský boom dvou technologií na výrobu energie z obnovitelných zdrojů sluneční a větrné elektrárny. Ty druhé však zažívají obrovský rozmach ve světě, u nás stále přetrvává nedůvěra. Zato s elektrárnami s fotovoltaickými články se roztrhl pytel. Není se co divit, dotace lákají. V každém případě, jak ukazuje i tato příloha, svět energetiky je opravdu pestrý a určitě zajímavý i pro laika. < Vlastimil Poliačik, editor speciálu obsah > Jednotná evropská elektrizační přenosová soustava skutečnost, nebo fikce? II Rozhovor s Tomášem Hünerem III IV Jaká budoucnost čeká jadernou energetiku? V VI Fotovoltaika na rozcestí VI VIII Větrná energie příležitost i výzva VIII IX Rozhovor s Michalem Janečkem X XI Rozmístění větrných elektráren v České republice XII XIII Přísný proces schvalování větrných elektráren XIV Jak na obnovitelné zdroje energie z hlediska práva? Příspěvek na ekologický projekt XV Jednotná evropská elektrizační přenosová soustava skutečnost, nebo fikce? > Elektrizační soustavy byly od padesátých let budovány na národní bázi s primárním cílem udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou. Foto profimedia.cz Tomáš Hüner: Zatím vyrábíme více energie, než spotřebujeme > Česká energetika je na tom podle náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera na tom obecně dobře, protože výroba energie je vyšší než její spotřeba. A není to dáno jen krizí, protože výroba byla vyšší i před rokem. Ale v roce 2015, pokud nedojde k výraznému posílení instalovaného výkonu, to už nemusí být pravda, varuje. E15: To znamená, že se předpokládá nárůst spotřeby a stagnace výroby. O kolik by mohl být rozdíl? To je velice složité a relativní, ale na rok 2015 by to mohlo vylézt v ročním průměru až na pět tisíc megawattů. To znamená, že rozdíl mezi letním minimálním odběrem a zimním maximálním může být až deset tisíc megawattů. E15: Na řešení je ještě pět let. Pět let je pro energetiku velmi krátká doba. Jen pro představu, samotná výstavba klasické technologie, která spaluje fosilní paliva, trvá tak šest let, a když k tomu připočteme nutné legislativní procedury, tak to vyjde až na osm let. Takže, kdybychom rozhodli postavit dnes nový zdroj s výkonem například osm set megawatů, tak se již rok 2015 nestihne. Je třeba si ale uvědomit, že dnešní špatné rozhodnutí či zazdění debaty o jádře či limitech těžby hnědého uhlí se odrazí v plné tíži za patnáct či třicet let. E15: Mluví se dost o novém bloku v Temelíně. Myslíte blok tři a čtyři, tam se předpokládá, a to je optimistická představa, že by fázoval tak v roce Ale v roce 2015 se z ekology kritizovaného exportéra můžeme stát importéři. Vlastně budeme ve stejné situaci, jako jsou dnes Slováci. >>> Foto E15 Anna Vacková Přeshraniční propojení se ale budovala již tehdy, a to především pro vzájemnou výpomoc Na podzim roku 1995 se Česká republika spolu s dalšími soustavami tehdejšího sdružení CENTREL Polskem, Slovenskem a Maďarskem připojila k synchronnímu systému UCPTE, respektive UCTE. Ten představuje největší kontinentální evropský systém, jehož součástí jsou i země Maghrebu Tunisko, Alžírsko a Maroko, spojené se Španělskem podmořskými kabely. Dotvoření jednotného trhu s elektřinou v rámci EU, tak jak je plánován Evropskou komisí, a jednotných harmonizovaných podmínek trhu komplikuje existence takzvaných. úzkých míst v přenosových soustavách. Na některých místech Evropy stále neexistují dostatečná propojení mezi národními soustavami, což představuje pro fungování jednotného trhu a rostoucí intenzitu přeshraničního obchodování značná omezení. Ještě větší limity ale často představují úzká místa uvnitř národních přenosových soustav. Modernizovat > Stávající přenosové soustavy v Evropě (včetně nás) budované v padesátých a šedesátých letech jsou navíc na hranici své životnosti. Je proto potřeba nejen stavět nové linky pro vyvedení nových zdrojů a posílení sítě v oblastech s rostoucí spotřebou, ale především obnovovat a modernizovat zařízení, aby se jejich životnost protáhla alespoň o dalších 20 let. A to tak, aby byla přenosová soustava schopna vstřebat toky vyplývající z jednotného trhu s elektřinou a zároveň z boomu obnovitelných zdrojů elektřiny (například z větrných elektráren viz strana...). Supergrid > Navíc se uvažuje, že bude možná nutné v kontinentálním nebo i transkontinentálním měřítku postavit nadřazenou páteřní síť o napětí tisíc až 1200 kilovatů Supergrid, která by převzala přenosy na vzdálenosti tisíce kilometrů. Taková síť by byla nejen schopna integrovat výrobu ze současných intermitentních zdrojů (to je s přerušovanou výrobou), ale i dalších nových (to je převážně obnovitelných) zdrojů při maximální eliminaci slabých míst. Součástí třetího energetického balíčku je i vznik agentury evropských regulátorů (ACER). Tato nadnárodní agentura by měla harmonizovat všechny postupy a kodexy. Půjde tedy spíše o koordinační orgán, jakousi superagenturu srovnatelnou s evropským úřadem pro hospodářskou soutěž. Regulace cen přirozených monopolů přitom zůstane v působnosti národních regulátorů. < Miroslav Vrba, ČEPS

3 E15: Jak je na tom dnes Slovensko? Musí energii už dovážet. Důvod proč tak razantně spadli, byl slib Evropské unii, že odstaví zastaralé bloky v Jaslovských Bohunicích. Vlastně v současné době deficit elektrické energie vyrovnáváme na Slovensku my. E15: Někteří, většinou ekologové, říkají, že je lepší nakupovat energii než mít přebytek a plundrovat zem. Víte, že cenový rozdíl mezi naší vlastní energií a nakupovanou může být v určitém momentě až desetinásobný. Takže se megawatthodina spotřebiteli zákonitě podstatně prodraží. A to pro ekonomický vývoj není dobré. E15: Když nejsou nové projekty, znamená to, že se modernizují staré elektrárny? Ale ani modernizace není řešením. Životnost elektráren do chvíle jejího morálního zastarání, kdy by měla být rozebrána, je přibližně třicet let. Například naše nejmladší klasická elektrárna Dětmarovice byla sfázována v roce sedmdesát pět až šest. Takže dnes se přesně dostáváme do pozice, kdy se chováme neekologicky a neekonomicky, protože nová elektrárna oproti staré je ve výrobě energie až o deset procent účinnější. A to je v životnosti elektrárny obrovské množství. E15: Jaká je vlastně situace v Evropě. Poněvadž pokud budeme nuceni kupovat energii, tak musí někde být, někdo musí vyrobit nadbytek. Ano, Francie má ještě díky svému jadernému energetickému programu asi čtyřicet procent energie navíc, ale to se také může za nedlouho změnit. A taky je mezi námi Německo.Takže pokud se v nejbližší době prohloubí deficit okolních států, jako je Polsko, Rakousko nebo Německo, budeme se ptát ne za kolik, ale odkud vůbec elektrickou energii brát. E15: Co hodlá MPO tedy podniknout? Státní energetická koncepce byla odsouhlasena v roce Zákon o hospodaření energií nám ukládá ji minimálně jednou za pět let aktualizovat. V energetice, kde se obzor plánování pohybuje kolem třiceti let, je naprosto nutné držet kontinuitu. Důležité je také to, aby koncepce odpovídala reálnému vývoji v odvětví. Takže proto nyní předložíme aktualizaci koncepce. Oficiálně ji představíme v úterý třináctého října. E15: Je-li horizont energetického plánování až třicet let, tak jaký má význam pětiletá perioda pro aktualizaci koncepce? Nejprve je třeba po určité době vyhodnotit naplňování koncepce, zároveň za pět let může nastat řada změn. A to jak v politickém vidění světa, viz například lednová plynová krize, tak i v pohledu řekněme ekologickém, jako jsou třeba klimatické změny. E15: Bude ji schvalovat tato vláda? Samozřejmě je otázkou, zda tato vláda koncepci pouze projedná a vydá doporučení, nebo vzhledem k jejímu výraznému prodloužení mandátu ji bude chtít v nějaké modifikované podobě potvrdit. E15: Ale konkrétně, předpokládám, že nová koncepce Foto E15 Anna Vacková bude doporučovat soběstačnost. Kterou z možností výroby energie preferujete? Plyn, atom, uhlí? Musím odpovědět šířeji. Z šedesáti procent vyrábíme energii z uhlí, z atomu je to asi třicet procent. Tento poměr není možné změnit během krátké doby, jako je třeba deset let. Proto musím být kritický k Evropské unii, která tlačí do určité energetické politiky všechny státy stejně. Myslím si, že by se mělo přistupovat k národním státům samostatně a zohledňovat jejich specifika. Francouzi mají především atom, Poláci černé uhlí, my hnědé, Švédové vodu a tak podobně. E15: Takže je to hnědé uhlí? Máme ho skutečně dostatek? Těch domácích zdrojů, které můžeme využít je více. Hnědé uhlí ale na dlouhou dobu zůstane důležitým zdrojem v teplárenství. E15: Co využít energii z obnovitelných zdrojů? Nikdo na MPO nechce vyrábět neekologicky či potlačovat výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Ani nejsme ovlivněni uhelnou lobby. Tady jde o technické možnosti. Dnešních necelých pět procent energie vyrobené z obnovitelných zdrojů se nám možná podaří vytlačit na třináct procent v roce Pořád tu ale zůstává důležitá otázka, kde vezmeme zbylých osmdesát sedm procent. E15: A váš postoj konkrétně k výrobě energie ze slunce a větru? Je samozřejmě nutné je podporovat kvůli budoucímu vývoji. Konkrétně sluneční energii ještě nejsme schopni opravdu využít, ale je potřeba ji podpořit z hlediska pokroku. Ale ten boom, co dnes nastal, byl vyvolán především marketingem některých zainteresovaných firem. A samozřejmě jsem rád, když z větru místo, aby jen profičel, vyrobíme energii, a o to méně vagonů uhlí spotřebujeme jinde. Pokud jsou větrníky rozestaveny po všech stránkách včetně hlediska krajiny rozumně, tak je to jen dobře. Ale je zvěrstvo, když se bez ohledu na krajinu i ekonomiku postaví les elektráren v Krušných horách o výkonu tři sta megawattů. To se snad nemůže líbit nikomu. < Vlastimil Poliačik Jaká budoucnost čeká jadernou energetiku? > Po havárii v Černobylu se zdálo, že jaderné energetice zvoní hrana. Současná snaha omezit klimatické změny však vede k renezanci tohoto způsobu získávání energie, protože nukleární reaktory neprodukují skleníkové plyny, tedy oxid uhličitý, který přispívá ke globálnímu oteplování. Kjaderné energetice se nyní vrací i Německo, které to dokonce zakotvuje v nové koaliční smlouvě. Ani česká Strana zelených už tento způsob výroby energie zcela neodmítá. Pokud se podaří uspokojivě vyřešit ukládání jaderného odpadu, jehož množství lze novými technologiemi minimalizovat, a v praxi se uplatní nové typy reaktorů, má před sebou jaderná energetika světlou budoucnost. Rozvoj zastavil Černobyl > Historii rozvoje jaderné energetiky poznamenaly dvě velké nehody v roce 1986 v Černobylu a podstatně menší v roce 1979 na Three Mile Island v USA. Za první jadernou elektrárnu bývá označována elektrárna v městě Obninsk v Sovětském svazu. K rozvodné síti byla oficiálně připojena 27. června V 5MW reaktoru byl použit grafit jako moderátor a voda jako chladicí médium. Za první skutečně komerční elektrárnu je však považována spíš jaderná elektrárna Calder Hall v Británii. Využití jaderné energie se poté rychle rozvíjelo. V roce 1960 činil instalovaný výkon méně než jeden gigawatt (GW), na konci semdesátych let už 100 GW, a 300 GW v osmdesátých letech. Od konce osmdesátých let, to je od havárie v Černobylu, je nárůst mnohem pozvolnější a převážně tvořený výstavbou jaderných elektráren v Číně. V roce 2005 byl instalován výkon 366 GW. Po černobylské havárii proti využití jaderné energie se v mnoha zemích zvedla vlna odporu, založená jednak na obavách z nehody, jednak na strachu z radiace. V Rakousku (1978), Švédsku (1980) a Itálii (1987) dokonce proběhla referenda, jejichž důsledkem bylo upuštění od využití jaderné energie (Švédsko však energii z jádra vyrábí dosud). Další důvody zpomalení výstavby jaderných zdrojů byly ekonomické jaderná energie je velmi levná co se týče vlastní výroby, investiční náklady při stavbě a likvidaci jaderných elektráren jsou však velmi vysoké, cena fosilních paliv přitom byla relativně nízká. Odvětví však přesto, že se nové jaderné zdroje ve velké většině zemí nebudovaly a spotřeba elektřiny rostla, dokázalo udržet svůj procentuální podíl na výrobě. Dosaženo toho bylo řadou technických zlepšení, které zvýšily instalovaný výkon nad původní projektovou mez, zvýšením efektivity výroby a zkracováním nutných provozních odstávek (některé elekrárny tak běží i 90 procent času); podmínkou bylo zachování úrovně bezpečnosti. Ekonomické výhody se rovněž podstatně zvýšily poté, co se ukázalo, že jednotlivé jaderné elektrárny je možné bezpečně provozovat x137.indd :55:56 podstatně delší dobu, než bylo původně plánováno. Současnost a budoucnost > V současnosti znovu dochází k renezanci jaderné energetiky; v Rumunsku byl spuštěn nový jaderný blok elektrárny Cernavodă, nový jaderný blok se staví rovněž ve Finsku (Olkiluotoa ve Francii). O výstavbě dalších nových jaderných bloků, které by měly nahradit ty starší, rozhodla Francie. Postavit nové bloky, které by měly nahradit bloky odstavené po vstupu do Evropské unie pro nízkou úroveň bezpečnosti, rozhodly Bulharsko, Litva (společný projekt s Lotyšskem, Estonskem a původně i Polskem) a Slovensko. Jadernou energetiku masivně rozvíjejí asijské státy Čína, Indie a Japonsko. Podstatně zvýšit podíl jádra na výrobě elektřiny chce i Rusko a Ukrajina. Pro stavbu dalších jaderných elektráren se rozhodla rovněž Velká Británie a příprava stavby jaderné elektrárny v nové lokalitě začala i ve Švýcarsku. O stavbě nových jaderných elektráren rozhodlo Turecko, Spojené arabské emiráty a Egypt. Dalšími státy, které v různé míře o rozvoji jaderné energetiky uvažují nebo o něm už rozhodly, jsou například Rusko, Jihoafrická republika, Slovinsko či Albánie a další. Německo se vrací k jádru > Průlomová pro další rozvoj jaderné energetiky v Evropě bude změna postoje nové německé vlády k jádru. Nová německá koalice se totiž podle očekávání chystá torpédovat dosavadní atomový kompromis. Ten předpokládal, že se do roku 2021 odpojí ze sítě všechny zbývající jaderné reaktory. >>>

4 > Dukovany. Česká Jaderná elektrárna Dukovany je považována za jednu z nejekonomičtějších a nejbezpečnějších fungujících elektráren vůbec Prodloužení jejich životnosti ale má být spojeno s přísnými podmínkami pro energetické koncerny. Podle návrhu příslušné pasáže v koaliční dohodě mají energetické společnosti věnovat plnou polovinu dodatečných zisků z jaderné energetiky na výzkum a podporu obnovitelných zdrojů. Další detaily se mají dojednat později při jednáních se spolkovou vládou. Shoda panuje ohledně zrušení omezení životnosti jaderných reaktorů na 32 let. Doba provozu jednotlivých zařízení se má odvíjet podle modernizace bezpečnostních standardů. U starších reaktorů bude nová koalice požadovat odolnost proti nárazu letadla. Situace jaderné energetiky v Česku > V Česku se sice proti jaderné energii postavila řada antijaderných hnutí, například Jihočeské matky nebo česká pobočka nadnárodního Greenpeace, většina obyvatelstva však rozvoj jaderné energie podporuje a podporovala. Jaderná elektrárna Dukovany v Česku je jedna z nejspolehlivěji a nejekonomičtěji fungujících jaderných elektráren vůbec. Podle státní energetické koncepce schválení usnesením vlády Česka č. 211 ze dne 10. března 2004 se mezi roky 2020 až 2025 počítá s provozem dalšího, sedmého jaderného bloku a mezi roky 2025 a 2030 osmého jaderného bloku. V roce však koaliční vláda na nátlak Strany zelených v programovém prohlášení slíbila další výstavbu jaderných bloků nepodporovat. V roce doporučila takzvaná Pačesova komise další rozvoj jaderné energetiky v Česku. Ten podporuje ODS, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a v poslední době ho zcela neodmítá Strana zelených. V současnosti se již připravuje dostavba Jaderné elektrárny Temelín o další dva bloky. Byl již zahájen proces EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Také současná úřednická vláda premiéra Jana Fischera jadernou energetiku podporuje. Jaderná energetika je podle premiéra Jana Fischera jedinou alternativou uhlí nebo plynu. Je to jediná možnost, jak splnit české závazky v oblasti ochrany klimatu, řekl šéf vlády na květnovém Evropském jaderném fóru v Praze. < Alena Adámková Statistika Jaderné zdroje mají nyní přibližně 17 procentní podíl na světové výrobě elektřiny a přibližně sedmprocentní podíl na spotřebě energie celkově. Největší podíl elektrického proudu z jádra dosahuje Litva (asi 80 %), Francie (asi 78 %) a Belgie (asi 60 %), (stav podle EIA z 2003). V současnosti () je ve světě komerčně provozováno 439 jaderných bloků, celkový instalovaný výkon je 372 GW; 34 bloků se staví, 93 bloků je plánovaných, 222 je navrhovaných.v jaderných elektrárnách se ročně vyrobí 2630 Twh elektřiny, na světové výrobě elektřiny se tak jaderná energetika podílí 17 procent Komerčně provazovanou jadernou elektrárnu má 31 zemí, v těchto zemích však žijí tři čtvrtiny světového obyvatelstva. Foto profimedia.cz Fotovoltai ka na rozcestí > Na začátku loňského roku bylo v Česku 249 solárních elektráren o výkonu pouhých 3,4 megawattu instalovaného výkonu. Letos v září jich lidé z Energetického regulačního úřadu napočítali už Celkový výkon téměř o tři megawatty překročil stovku. A to je jen začátek. Za obrovský rozmach vděčí sluneční elekřina státní podpoře. Více než štědré státní podpoře. Energetické společnosti podle současných regulí vykupují elektřinu ze slunce za 12,78 koruny. Podle původních předpokladů měla být podpora nastavena tak, aby pokryla náklady na výstavbu elektrárny a poskytla investorům přiměřený zisk. Výkupní cenu garantuje stát investorům po dobu patnácti let. Jenže situace se změnila. Cena solárních panelů v posledních dvou letech klesla o více než čtyřicet procent. Jejich účinnost se naopak zvýšila. Z kosmické technologie se stala spotřební záležitost. A návratnost solárních elektráren se propadla z původních patnácti na sedm osm let. Výnosný byznys > Z výstavby solárních elektráren se stal výnosný byznys. Podle reálých odhadů přibude ve slunečních elektrárnách jen letos zhruba 200 megawattů instalovaného výkonu. Na konci letošního roku by Česká republika mohla mít ve slunci 250 až 255 megawattů. Vše se zdá být v nejlepším pořádku. Jenže vysoký počet nových elektráren začíná tuzemské energetice dělat problémy. Výkupní cena sluneční energie je Foto profimedia.cz v některých oblastch ekonomicky za hranou. Distributoři musejí posilovat vedení, což prodražuje elektřinu pro zákazníky, vysvětluje šéf energetického regulačního úřadu Josef Fiřt. Stát se tedy rozhodl boom solárních elektráren zastavit. Teď je otázkou, jakým způsobem. Investoři mají obavu, že nešetrný přístup může rozvoj celého odvětví zcela zastavit. Fotovoltaika jako obor, který se vyznačuje velkou investiční náročností a relativně dlohou dobou realizace, musí být legislatvně korigován tak, aby po dobu přípravy a realizace běžných projektů poskytl investorům i financujícím bankám rozumnou jistotu právní stability, říká šéf společnosti Energy 21 Daniel Kunz. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce ze zákona o podpoře obnovitelných zdrojů zcela vypustit paragraf, podle kterého může stát meziročně snížit výkupní ceny elektřiny ze slunce maximálně o pět procent. Novelu chce přitom dostat do parlamentu ještě letos, aby úprava platila už v příštím roce. Tento požadavek ovšem u investorů tvrdě narazil. Přes všechny prohlášení není atraktivita fotovoltaiky primárně založena na rychlé návratnosti. Průměrná návratnost je nyní osm až dvanáct let. Po snížení výkupních cen o pět procent bude doba návratnosti začínat na deseti letech, upozorňuje Kunz. Prudké snížení výkupních cen by podle jeho slov velkou část plánovaných projektů ohrozilo. Výstavba solárních elektráren od zahájení samotného projektu trvá v průměru půldruhého roku. K tomu, aby investor získal úvěr, potřebuje, v ideálním případě, po celou dobu plánování stabilní prostředí. To si uvědomuje i energetický regulační úřad a zvažuje, že investorům poskytne jakési přechodné období, v němž jim dovolí rozpracované projekty dokončit za současných podmínek. Aktuálně se hovoří o dvou letech, kdy by výkupní ceny klesaly meziročně o původních pět procent. Opatrné banky > Banky, které dosud investorům na solární elektrárny půjčovaly bez nejmenších problémů, přesto zareagovaly. Některé peněžní ústavy financování solárních projektů dokonce dočasně zastavily. Česká spořitelna v současné chvíli pozorně sleduje a analyzuje možné změny v příslušné legislativě. Až budou jasné případné změny, spořitelna přizpůsobí podmínky financování tak, aby byly bezpečné pro banku i pro investora, uvedla mluvčí České spořitelny Kristýna Havligerová. Česká spořitelna přitom financuje nejvíce projektů solárních elektráren a na trhu má 40 procent. >>>

5 Banky při financování slunečních elektráren dosud požadovaly kolem dvaceti procent vlastních zdrojů investora, na zbytek dávaly úvěr. Tato kalkulace ovšem vycházela ze současných podmínek a z výkupní ceny kolem 13 korun za kilowatthodinu. Pokud nebude vycházet ekonomika projektu, tedy projekt nevygeneruje dostatek prostředků k obsluze úvěru a úroků a dalších nákladů spojených s provozem elektrárny, banka bude nucena snížit svůj podíl investování, upozorňje ředitel oddělení firemního bankovnictví LBBW Petr Nikodým. Experti bank přitom zpochybňují údaje Energetického regulačního úřadu o rychlé návratnosti solárních projektů. Podle nich rozhodně nejde pod hranici osmi let. Problém je zřejmě ve výběru referenčních solárních panelů. Zatímco bankéři počítají návratnost podle kvalitních panelů, které jsou také až o třetinu dražší, státní úředníci zřejmě při výpočtu brali v úvahu cenový průměr. Financující banka má přitom obvykle při výběru typu technologie poslední slovo. Není divu. Dražší a kvalitnější panely mají nejen vyšší účinnost, ale také delší životnost. Zkušenost sousedů > Solární investoři označují plánovaný státní zásah do výkupních cen za nepřiměřený. Přesto připouštějí, že by v příštím roce byli ochotni akceptovat zlevnění solární elektřiny zhruba o deset procent. Na své straně mají ministerstvo životního prostředí. To argumentuje nutností posílit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Distribuční společnosti si zase stěžují na to, že jim vysoký počet přípojných míst nepřiměřeně zvyšuje náklady. Pravda bude někde uprostřed. Ideální řešení zřejmě neexistuje. Za pozornost však stojí zkušenosti ze sousedního Německa, kde rozdělili fotovoltaické instalace do dvou skupin. Vyšší výkupní cenu platí firmám nebo jednotlivcům, kteří mají solární panely na budovách, o poznání nižší výkupní cenu pak dostávají velké solární parky, které nyní vyrůstají na českých polích nebo v nevyužívaných průmyslových zónách. < Robert Zelenka Foto profimedia.cz Větrná energie příležitost i výzva > Výroba energie z obnovitelných zdrojů zažívá v České republice bezprecedentní rozmach. U nás i v dalších státech EU narůstá především objem výkonu ve větrných elektrárnách loni vyprodukovaly 244,7 milionu kwh, což je oproti předcházejícímu roku o 96 procent více. Bezpochyby se jedná o zdroj s ohromným potenciálem. Nese s sebou ale i celou řadu negativních dopadů. Využití větrné energie je bezpochyby možností, jak uspořit primární zdroje energie a přispět k ochraně životního prostředí. Tento zdroj má však svá technická omezení. Hlavním je závislost výroby na povětrnostních podmínkách a neschopnost tyto zdroje lidským přičiněním kontrolovat a řídit. Větrné elektrárny jsou ročně v provozu průměrně pouze z procnet. Přestože se kvalita predikčních modelů o hodně zlepšila, odhadnout posuny meteorologických front a v závislosti na tom velikost produkce větrných elektráren v dostatečném předstihu je stále velmi obtížné. Jaký vliv to má na elektrizační soustavu? > Elektrickou energii nelze skladovat tak jako jiné zdroje. Neustále je proto třeba udržovat rovnováhu mezi její výrobou a spotřebou. Pakliže se výroba výrazným způsobem odchýlí od spotřeby, je vyrovnávána prostřednictvím regulační energie. ta se nakupuje především z konvenčních zdrojů uhelných a plynových elektráren. Zjednodušeně řečeno elektřina, kterou není možné spotřebovat a jež by mohla vyvolat nestabilitu v soustavě, je jejich prostřednictvím vyregulována. Zatímco v současnosti je v soustavě instalován výkon ve větru cirka o 150 MW, do roku 2012 by jeho hodnota měla dosáhnout hranice tisíc MW, do roku 2050 až 2500 MW. S nárůstem výkonu ale stoupají i nároky na rezervaci regulační energie. V krátkodobém horizontu tří let lze nicméně jako nejproblematičtější chápat především integraci větrných zdrojů v zahraničí konkrétně na severu Německa. Do roku 2020 by zde mělo v podobě větrných farem v moři, takzvaných offshore parků, dojít k nárůstu instalovaného výkonu o neuvěřitelných více než 30 tisíc MW (ze současných 23 tisíc MW). Jsou navíc lokalizovány na místech, kde není šance tento obrovský výkon spotřebovat. Dochází proto k předvýrobě a problémům s přetoky elektrické energie v rámci Německa a dále napříč Evropou. S extrémními přetoky z Německa se musela Česká republika vyrovnávat již v nedávné době. Došlo k nim například již v listopadu loňského roku (konkrétně ), kdy velmi větrné počasí vedlo ke zvýšené výrobě v německých elektrárnách kolísala v intervalu sedm tisíc až 18 tisíc MW. 10. listopadu k nám potom namísto sjednaného exportu na profilu s německým provozovatelem Vattenfall (VE-T) ve výši 200 MW přitékalo až 1500 MW. Přenosová soustava tedy odolávala mimořádnému náporu, v jehož důsledku došlo k opakovanému porušení kritéria N-1, které vyjadřuje schopnost soustavy udržet normální parametry chodu i při výpadku jejího největšího prvku (například elektrárenského bloku nebo vedení) hned na několika vnitrostátních linkách. Výpadek každého dalšího prvku by pak mohl vést až k rozpadu celé elektrizační soustavy, blackoutu. Možnosti řešení > Určité množství elektřiny je sice možné akumulovat v bateriích, pneumatických zásobnících nebo přečerpávacích elektrárnách. Pro skladování tak obrovského množství elektrické energie, jaké k nám přes hranice teče, ale v současné době nemáme uspokojivé technologické řešení. Úplné řešení by nepřinesla ani realizace vize takzvaných smartgrids. Tyto inteligentní sítě lze totiž použít pouze v decentralizované energetice. Řeší sice problém rovnováhy mezi výrobou a spotřebou v soustavě, ale to není nástroj pro řešení tak velkých přeshraničních přetoků vyvolaných převýrobou v obrovských centralizovaných větrných parcích. První reálnou možností je instalace takzvaných phaseshifters, transformátorů s příčnou spojkou, na hranicích. Ty povolují přetoky jen obchodně nasmlouvanému objemu elektřiny. Toto řešení ale nepřispívá k vytváření jednotného evropského > Celkový instalovaný výkon větrných elektráren ve světě Dynamický nárůst. Ke konci roku byly ve světě v provozu větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem MW. Meziroční přírůstek oproti roku byl 29 % Kč za rok! A kolik za elektřinu ušetříte vy? Objevte nejmodernější technologie v energetice. Nechte se uchvátit hi-tech prezentací. Prozkoumejte interaktivní modely na dotykových obrazovkách. Naučte se šetřit elektřinou. Získejte atraktivní slevy na značkové elektrospotřebiče. Navštivte naši galerii. To vše na jednom místě Centrum energetického poradenství PRE, Jungmannova 28, Praha nárůst v tisících megawattech roční přírůstky Pramen: GEWEC, BWE Foto E15 Anna Vacková trhu s elektřinou a navíc by se v jeho důsledku mohla situace např. v Německu ještě zhoršit. Jaké další alternativy se nabízejí? Komplexním řešením by byla integrace na úrovni například celé Evropské unie, která by zaručila adekvátní alokaci financí do těch projektů rozvoje přenosových soustav v Evropě, které by přispívaly k vyvedení a tranzitu elektřiny z větrných parků do vzdálených míst spotřeby. Dalším nástrojem je možnost regulace nebo odstavování větrných zdrojů. Pokud se budou zdroje větrné energie chovat naprosto neregulovaně, není z dlouhodobého hlediska možné zajistit bezpečnost soustavy. K zachování rovnováhy by pomohlo přijetí legislativních opatření, která by umožnila vypnutí zařízení v době převýroby. V současné době to možné není legislativa naopak operátorům sítí a soustav ukládá povinnost umožnit obnovitelným zdrojům výrobu za každých okolností. < Marián Belyuš, ČEPS

6 Michal Janeček: Chybí nám oficiální politická podpora > V České republice letos přibylo třicet megawattů výkonu ve větrných elektrárnách, což je podle předsedy České společnosti pro větrnou energii Michala Janečka žalostně málo, protože dobrých projektů bylo předloženo mnohem více. Investoři jsou z toho zklamáni. V podstatě až na některé výjimky, jako je Ústecký kraj, hejtmani nepodporují projekty na větrné elektrárny, upozorňuje. mace. Nakonec politik raději ustoupí a stavba se zastaví. E15: V čem jsou podle nich větrné elektrárny nebezpečné? Hluk a infrazvuk. Z tohoto hlediska lze jednoduše říci, že máme jedny z nejpřísnějších hygienických norem na světě a těmi se samozřejmě investoři řídí. E15: Hodně se i mluví o hyzdění krajiny. Krajinný ráz, to je taková nehmatatelná veličina. Je to v podstatě subjektivní dojem. A zase úředník, který má na úřadě rozhodující slovo z hlediska krajinného rázu, se většinou dozví z médií, že je to škodlivé, nikdo se projektu nezastal včetně nadřízených a politiků. Uvědomí si, že stožár elektrárny je sto pět metrů vysoký a lopatky pětačtyřicet metrů, víc se nad tím nezamyslí a zamítne to. zastaralými. Pak se není co divit, že politik, natož ministr, v televizi prohlásí, že nefungují, pořádně nevyrábí, jsou k ničemu. Takže máme už natolik ztíženou pozici, že nejsme schopni situaci nějak zásadně obrátit. Proto se názory daří obracet jen pomalu a lokálně. Na plošnou kampaň nám chybí oficiální politická podpora. E15: Nemají negativní vliv na názor veřejnosti i ty první pionýrské větrné elektrárny, jako je třeba v moravském Hostýně? Jejich hlučnost, nevýkonnost? Ano. S tím hodně pracoval bývalý ministr Říman, který stále tvrdil, že účinnost těchto elektráren je kolem deseti procent. Novější stroje měly už dvacet procent a ty nejnovější až třicet procent. A už se i některé elektrárny vyměňují. Takže průměr je lepší než například v Německu. V Hostýně to bylo neštěstí, tam dostali starou vysloužilou větrnou elektrárnu, a tak to taky dopadlo E15: Máte způsob, jak přesvědčujete odpůrce? Vždycky navrhuji, aby se dal na misku vah přínos větrných elektráren. Energie z tohoto zdroje sice nezaplní zdaleka spotřebu elektrické energie, ale nějaké procento uhlí, plynu a tak podobně nahradí, a to je jednoznačně dobře. Na druhé straně je ve hře v podstatě jen ráz krajiny. Bezesporu větrná elektrárna jej ovlivní; je to vysoká stavba, jednak se může i líbit a lze ji mnohdy do prostředí zapasovat a zvyknout si na ni. Myslíte, že Němci, Španělé, Dánové a podobně jsou popleteni, když masově využívají větrnou energii? E15: Je Česká republika opravdu vhodná pro využití větru k výrobě energie? V Německu či Dánsku jsou u moře výrazně jiné podmínky. Je vhodná, protože vítr u nás není zase o tolik slabší. Pro zajímavost v našich podmínkách je energetická návratnost šest až osm měsíců. To znamená, že větrná elektrárna za tuto dobu vyrobí veškerou energii potřebnou k její výrobě. Což není vůbec špatné. Samozřejmě v jiných lokalitách, těch ideálnějších, třeba na severu Německa, to je za čtyři měsíce. E15: Jaký výkon by mohla Česká republika maximálně získávat z větru? Podle různých studií by maximální realizovatelný výkon mohl být s dnešní technologií až 2750 megawattů. To je dva a tři čtvrtě bloků Temelína. E15: Výkon je vlastně relativní, protože technologický pokrok jde kupředu, takže by se zvětšoval. Řekněme spíše, kolik je u nás možné postavit výkonných větrných elektráren? Přibližně tisíc kusů. E15: Která oblast v Čechách je nejpříhodnější na využívání větru v energetice? Nejúčinnější elektrárny by byly na Českomoravské vrchovině, ale zatím se nám tam umisťování moc nedaří. E15: Poukazuje se také na energetickou nestabilitu větrných elektráren, která ohrožuje síť. Že existuje tento problém, to víme, ale je to jako s čističkami. Chceme-li čistou vodu, musíme investovat do čističek. S čistou energií je to stejné. A nestabilita v síti se dá řešit, i ČR je již zapojena do evropského systému podávání informací o výkyvech ve výrobě ve větrných elektrárnách. E15: Jak je to tedy s účinností větrné elektrárny? Kvůli bezvětří stojí stroje, tak jeden dva maximálně pět dnů v roce. Moderní větrné elektrárny v ČR mají účinnost, odborně řečeno kapacitní faktor 25 procent, což je na úrovni malých vodních elektráren a asi dvojnásobek hodnoty, jaké dosahují velké vodní elektrárny. < Vlastimil Poliačik E15: V čem je tedy největší problém? Současní hejtmani zdědili politiku nastavenou minulým vedením. V některých krajích probíhá sice aktualizace energetických koncepcí, ale zároveň je požadavek na nastavení určitých pravidel, která by se využívala jako nástroj k zamítnutí či povolení. A kvůli nedostatku informací vznikne nástroj, kterým se projekt například na větrnou elektrárnu automaticky zamítne. E15: Takže problém tkví v nedostatku informací rozhodovacích orgánů? Nejen v nedostatku, ale i v zastaralých, a tudíž již velmi nepřesných informacích. A ještě do toho vstupuje veřejnost. Ta je takovými informacemi nejvíc zdezorientována. A nakonec onen regionální politik poukáže na to, že veřejnost to vůbec nechce, tak proč do toho jít. Je zajímavé, že odpůrců je podle průzkumu tak 15 procent z celkového počtu obyvatel, ale jsou nejvíc slyšet. E15: Kdo jsou ti odpůrci? Většinou obyvatelé okolí plánovaného projektu. Bohužel mívají většinou pouze informace zprostředkovaně. Dočtou se totiž někde v médiích, že by to mohlo být škodlivé či nebezpečné, a podle toho až nepřiměřeně reagují. E15: Nelze jim to vysvětlit? Máme-li možnost se s nimi setkat, tak jim různé argumenty vysvětlujeme, že existují moderní studie, které samozřejmě dokládáme. Zkrátka jsme schopni jim všechny obavy vyvrátit a podepřít řádnými studiemi. Ale nemálo těchto lidí po dvouhodinovém rozhovoru mně řeklo do očí: Víte, my tyto argumenty stejně použijeme, protože větrnou elektrárnu tady prostě nechceme. No a pak obcházejí sousedy a ostatní místní obyvatele s peticí proti projektu. Kolikrát je už vše odsouhlaseno, dokonce se několik měsíců pracuje a najednou se objeví takováto skupinka, vyprovokují referendum, dostanou se do médií, kde se napíše, že odpůrci nechtějí stavbu, protože škodí zdraví. Že to je nesmysl, ale už napsáno není. Takže ke čtenářům se dostane jen tato infor- E15: Nesnažíte se proti těmto bludům využít také média? Ale ano. Vydáváme tiskové zprávy, pořádáme přednášky a tak dál, ale potřebujeme, aby například hlavní hygienik prohlásil, že větrné elektrárny splňují bez problémů přísné hygienické normy, a to i v pásmu infrazvuku. Pokoušeli jsme se o to, ale dopad je omezen. Je to totiž velice obtížné uvést na pravou míru nepravdivé informace, které jsou o našem oboru zažité. Navíc obor obhajují sami investoři a Česká společnost pro větrnou energii, takže jsme často nařčeni z podjatosti. E15: A co jít přes MPO. Byli jsme na MPO a ukazovali jsme data o větrných elektrárnách moderního typu a zjistili jsme, že tyto informace nemají, že pracují se zcela

7 Rozmístění větrných elektráren v České re publice > Rusová (Měděnec) 7,5 MW (3x2,5) Loučná pod Klínovcem 1,8 MW (3x0,6) 2004 Boží Dar, Jáchymov - Neklid I 0,315 MW 2001 Boží Dar, Jáchymov - Neklid II 0,66 MW (2x0,33) Hora sv. Šebestiána 4,5 MW (3x1,5) Nová Ves v Horách 3 MW (2x1,5) Klíny Lipná 2MW Pchery 6 MW (2x3) Nové Město u Teplic 6 MW (3x2) Strážný vrch u Nové Vsi 8 MW (4x2) PRAHA Jindřichovice pod Smrkem 1, (2x0,6) 2003 Hradec Králové Mníšek 4 MW (2x2) A nenská Studánka 0,5 MW (2x0,25) Veselí u Oder 4MW (2x2) Ostrý Kámen 3,75 MW (3x1,25) 2009 Velká Kraš 0,225 MW 1994 Mravenečník 1,17 MW (0,22 +0,315 +0,63) Ostružná - Ramzová 3 MW (6x0,5) 1994 Mladoňov 0,5 MW 2004 Norberčany - Stará Libavá Trojmezí 2,7 MW Horní Částkov 4 MW (2x2) 2009 Janov 4 MW (2x2) 2009 Plzeň České Budějovice Brno Vítkov 3,1 MW(5x0,5 +0,6) 2004 Ostrava Potštát 0,45 MW (3x0,15) Brodek u Konice 1, (2x0,6) Maletín Horní Loděnice 18 MW (9x2) 2009 VEDEME ELEKTŘINU NEJVYŠŠÍHO NAPĚTÍ 220 / 400 kv Kryštofovy Hamry - Měděnec 4 (21x2) 07 Čižebná u Nového Kostela - Skalná 1,815 MW (3x0,5 +0,315) Pavlov I 4 MW (2x2) Pavlov II 1,7 MW (2x0,85) Kámen Hraničné Petrovice 0,85 MW 2005 Gruna - Žipotín 0,6 MW B antice Drahany Břežany u Znojma 4,25 MW (5x0,85) 2005 Protivanov 0,1 MW 2002 Hostýn 0,225 MW 1993 Pohledy 0,75 MW (3x0,25) 2004 Pramen: ČSVE Jsme výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu. Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přístup k přenosové soustavě za rovných a transparentních podmínek. Aktivně se podílíme na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě. ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, tel.: fax: ,

8 2,5 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,5 8,5 8,5 a více Přísný proces schvalování větrných elektráren > Jedním ze základních podkladů pro plánování projektů větrných elektráren je pochopitelně větrná mapa České republiky (viz horní obrázek). Mapa je zpracována pro výškovou hladinu 100 m nad terénem. Tato výška je zvolena z důvodu velikosti elektráren (náboje dosahují minimální výšku 80 m). Samozřejmě při přípravě projektu se musí ověřit větrný potenciál přímo na místě. Pak přicházejí další faktory při výběru lokality. Jelikož relativně největší větrný potenciál je ve vyšších polohách, nastává problém se zalesněním, které je právě tam nejhojnější. Dalším omezujícím faktorem jsou chráněná území, jako například národní parky, CHKO a podobně. Ne nevýznamným omezená bývá i přítomnost některých druhů chráněných živočichů. Mimo přírodní limity jsou i technické, jako letecké koridory pro létání v nízkých výškách, ochranné pásma letišť a vojenských radarů. A nakonec velmi důležitý faktor, který může zablokovat vyhovující lokalitu je nedostatečná Úspěšnost předložených projektů na větrné elektrárny 100% /16 12/23 12/29 17/47 Mapa ČR průměrné rychlosti větru v m/s Pramen: Ústav fyziky atmosféry kapacita konkrétního místního elektrického vedení. Tento stručný výčet faktorů, který omezuje výběr lokalit vhodných pro výstavbu větrných elektráren, je součástí poměrně dlouhého povolovacího procesu. Vypovídá i o relativně omezené kapacitě větrných elektráren v České republice. Přesto zamítavé verdikty podle České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) jsou přemrštěné. Při svém průzkumu zjistili, že zájem vážných investorů (těch, kteří podali svůj projekt k procesu EIA posouzení vlivu na životní prostředí) stoupá, ale počet povolených záměrů klesá (viz dolní graf). Podle zjištění ČSVE důvod není v méně kvalitních projektech, ale ve stálém zpřísňování podmínek. V každém případě do roku 2020 Evropská unie počítá u nás s podílem 13,5 procent obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě elektřiny. Do jaké míry se na tom bude podílet větrná energie, je zatím ve hvězdách. < Irena Hartingerová 8/36 2/ Pramen: ČSVE Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu. Zákon říká: Problematiku obnovitelných zdrojů energie upravuje zákon č.180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Tento zákon vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/77/ES ze dne Podpora podle uvedeného zákona se vztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobenou v zařízeních v České republice využívajících obnovitelné zdroje, s výjimkou větrných elektráren umístěných na rozloze jeden kilometr čtvereční o celkovém instalovaném výkonu nad 20 MWe. V případě výroby elektřiny z biomasy se podpora vztahuje na druhy a způsoby využití biomasy, které z hlediska ochrany životního prostředí stanoví prováděcí právní předpis. (Vyhláška č. 453/ Sb., ze dne 11. prosince, kterou se mění vyhláška č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/ Sb.) V momentě, kdy uvažujete o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů, je potřeba si uvědomit, že podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů je stanovena odlišně s ohledem na druh obnovitelného zdroje a velikost instalovaného výkonu výrobny a v případě elektřiny vyrobené z biomasy i podle parametrů biomasy stanovených prováděcím právním předpisem. Jak na obnovitelné z droje energie z hlediska práva? > Téma obnovitelných zdrojů je v současnosti poměrně populární. Málokdo ale ví, co se přesně za termínem obnovitelné zdroje skrývá a jaká ustanovení je třeba znát, má-li člověk o toto téma profesionální zájem Chcete vyrábět zelenou elektřinu? > Nežli se tedy pustíte do samotné realizace svých záměrů týkajících se využití obnovitelných zdrojů, je nutné si uvědomit, že tento krok je vždy spojen s poměrně významnou finanční investicí, které musí předcházet nejen analýza využitelnosti, ale také vhodnosti realizace v dané oblasti. Příkladem může být využití sluneční energie s takzvaými fotovoltaickými články. Pokud tedy není fotovoltaická elektrárna připojena do rozvodné sítě, má význam pouze pro realizátora a využitelnost takovéto elektrárny je velmi omezená. Rizikem je závislost na přírodním zdroji, tedy slunci, a intenzitě svitu. Daleko častěji jsou realizovány středně velké a velké projekty fotovoltaické elektrárny, které využívají současné právní úpravy, tedy dotace na výrobu a dodávku elektrické energie. Zcela zásadní je však získání takzvané kapacity rozvodné sítě a možnost připojit danou elektrárnu pro odběr vyrobené elektrické energie. Jak již bylo uvedeno, před realizací Příspěvek na ekologi cký projekt > Až do 31. prosince 2009 mohou o grant Zelené energie, který je určen na neziskové projekty zaměřené na obnovitelné zdroje, žádat neziskové organizace, občanská sdružení, vědecká pracoviště, obce, školy, domovy důchodců a další subjekty. Prostředky mezi vybrané projekty rozdělí na jaře příštího roku Rada Zelené energie. Finance na podporu neziskových projektů jsou vypláceny z Fondu Zelené energie. V něm se shromažďují prostředky získané od zákazníků Skupiny ČEZ, kteří se přihlásili k projektu Zelená energie, a dobrovolně tak do fondu Foto ČEZ > Solární auto. Jedním z projektů, které byly v letošním roce podpořeny z Fondu Zelené energie, je také projekt Gymnázia Matyáše Lercha z Brna. Jeho součástí byla mimo jiné studentská konstruktérská soutěž solárních autíček jiného než osobního využití pro rodinný dům, ohřev vody nebo vytápění, je nutné zvážit finanční náročnost a omezení možnosti připojení (využití garantovaného odběru) rozvodnou sítí v místě realizace. Plánujete-li využít alternativního zdroje energie takzvaně pro vlastní potřebu, pro ohřev vody či vytápění, není nutné se obávat zbytečných komplikací a úředních povolení. Z hlediska praxe a s ohledem na českou legislativu zcela zásadní rozhodnutí, které budoucí výrobce energie z obnovitelných zdrojů musí udělat, je jaký alternativní zdroj výroby energie chce případný investor využít, k čemu a v jakém rozsahu. Bez tohoto prvotního kroku je následná orientace v právních ustanoveních, regulacích a podobně velice nepřehledná a komplikovaná. < Jiří Matzner přispívají symbolických deset haléřů z každé odebrané kilowatthodiny elektřiny. Dalších deset haléřů přidává ze svých prostředků Skupina ČEZ a vybrané prostředky na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů se tak zdvojnásobují. V roce 2009 se k Zelené energii přihlásilo 1988 zákazníků, z toho 1864 domácností, 98 maloodběratelů z řad podniků a 26 velkoodběratelů. Od roku 2005 dodnes celkový počet odběratelů Zelené energie narostl téměř šestkrát. Podrobná pravidla grantového řízení jsou zveřejněna na

9 Podzim je tady ENERGY SAVING Frontrock MAX E Multirock Airrock ND AKCE hmoždinky ZDARMA NOVÁ fasádní deska z kamenné vlny Nejlepší tepelněizolační vlastnosti AKCE: hmoždinky ZDARMA (platí do ) Dvouvrstvá deska nové generace s vyztuženou horní vrstvou Zachovaná prodyšnost stěn Ideální pro nízkoenergetické stavby Komprimovaná deska Multirock Ideální do šikmých střech Vhodná do trámových stropů Hydrofobizovaná v celém objemu Výborné tepelněizolační vlastnosti Akustická deska Airrock ND Ideální do provětrávaných fasád Vhodná do dělicích příček či nadkrokevního systému TOPROCK Výborná zvuková pohltivost Vynikající tepelněizolační vlastnosti Využijte speciálních dotovaných cen, volejte zdarma

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Větrná energetika z pohledu investora

Větrná energetika z pohledu investora Větrná energetika z pohledu investora Využívání obnovitelných zdrojů je celosvětový dlouhodobý trend, není to jen problém poslední doby a týkající se jen ČR, či dokonce pouze oblasti Vysočiny. 1. Větrná

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Karlovarský kraj. 32 počet. Trojmezí A, B Hranice u Aš. Horní Paseky. VtE 50. Mlýnský vrch - Krásná u Aše. instalovaný výkon. Boží Dar.

Karlovarský kraj. 32 počet. Trojmezí A, B Hranice u Aš. Horní Paseky. VtE 50. Mlýnský vrch - Krásná u Aše. instalovaný výkon. Boží Dar. Či No I. Karlovarský kraj Trojmezí A, B Hranice u Aš 32 počet 50 Mlýnský vrch - Krásná u Aše Horní Paseky Boží Dar Trojmezí Boží Dar - Neklid Boží Dar - Neklid II. a III. e Jindřichovice - Stará žebná

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Česká chytrá energetická strategie Martin Sedlák, 16. 1. 2013, ČVUT Praha

Česká chytrá energetická strategie Martin Sedlák, 16. 1. 2013, ČVUT Praha Česká chytrá energetická strategie Martin Sedlák, 16. 1. 2013, ČVUT Praha Aspekty energetické politiky Ministerský plán české energetiky Objektivní stropy pro jednotlivé technologie Odvážní střelci za

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Energetika a klimatické změny

Energetika a klimatické změny Energetika a klimatické změny Jak může přispět Česká republika? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT 1) Jak čelit klimatickým změnám? 2) Nízkoemisní zdroje 3) Úspěšná cesta k nízkoemisní

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÁ ÚVAHA Mgr. LUKÁŠ FEŘT

Více

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN Edvard Sequens 3. září 2013 Praha Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Jaderná energetika na ústupu Průměrný věk reaktorů

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS

Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS Ing. Pavel Švejnar, JUDr. Imrich Kliment, ČEPS, a.s. PROCEDURY PŘI PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY VEDENÍ Na začátku každého projektu

Více

5. prosince 2007, Hotel Marriot Courtyard Praha. jednatel společnosti a ředitel úseku elektráren

5. prosince 2007, Hotel Marriot Courtyard Praha. jednatel společnosti a ředitel úseku elektráren 5. prosince 2007, Hotel Marriot Courtyard Praha jednatel společnosti a ředitel úseku elektráren Obsah prezentace 1. Vodní a větrná energetika v ČR z pohledu investora a provozovatele 2. Skupina ČEZ a obnovitelné

Více

Jak ovlivňuje Energiewende českou energetiku?

Jak ovlivňuje Energiewende českou energetiku? Jak ovlivňuje Energiewende českou energetiku? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR 1) Podmínky pro energetiku (srovnání Česko, Německo) 2) Energetické koncepce 3) Postavené priority Energiewende k

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 Krajská správa ČSÚ v Pardubicích Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013 www.czso.cz Informace z oblasti energetiky o provozu elektrizační soustavy pravidelně zveřejňuje v krajském

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s. Možnosti větrné energetiky v ČR 17.6.2008 Ing. Marián Belyuš, sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Aktuální stav rozvoje VtE v Evropě Vývoj VtE v ČR Vliv nárůstu VtE na provoz PS (Obecně) Podmínky a změny

Více

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA kavárna Foodoo, Danube House, 4. listopadu 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

- Slunečná budoucnost (?)

- Slunečná budoucnost (?) Fotovoltaika - Slunečná budoucnost (?) Říjen 2011 Praha Aleš Spáčil Czepho Předseda představenstva Solární budoucnost není o módě, je o přežití. Sir Norman Foster, architekt Vývoj světového trhu fotovoltaiky

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2010 Vydal: Energetický regulační úřad v roce 2011 Zpracoval: Ing. Jaroslav Lukáš, ERÚ odbor regulace tel.: 255 715 556, e-mail: jaroslav.lukas@eru.cz ERÚ, 2011 Všechna práva

Více

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 18.9.2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren ČEZ, a. s. STÁVAJÍCÍ ELEKTRÁRNY JE TEMELÍN VVER 1000 První

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

3. České energetické a ekologické fórum

3. České energetické a ekologické fórum 3. České energetické a ekologické fórum Téma: Biomasa a bioplyn pro energetiku ČR a střední Evropy 2. Blok Potenciál biopaliv a biomasy z pohledu podnikatelů v energetice a teplárenství Obnovitelné zdroje

Více

Jaký se v okolních zemích platí podíl za OZE a jaké jsou výkupní ceny

Jaký se v okolních zemích platí podíl za OZE a jaké jsou výkupní ceny Jaký se v okolních zemích platí podíl za OZE a jaké jsou výkupní ceny V souvislosti s blížícím se koncem roku, kdy nám budou úřady opět předkládat kalkulace, kolik tentokrát zaplatíme za OZE, neuškodí,

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice

Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice Frankensolar CZ s.r.o. Perspektiva fotovoltaiky v České republice 24.05.2012 Za 5 let vzroste elektřina o 25 procent V roce 2017 domácnost zaplatí za energii 6,25 Kč za kwh. To je o 25% více než dnes,

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o.

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Využití energie větru Studie: Výstavba větrných elektráren na katastru obce Křepice Tento materiál je zpracován

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace Nedotýkej se přetržených drátů elektrického vedení, mohou

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Architektura IT v energetice DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík, Lukáš Babjak) Architektura

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

VĚTRNÁ ENERGIE V ČR. Krajský úřad Plzeňského kraje 3.3.20093 ČSVE. Mgr. Michal Janečekč ČSVE

VĚTRNÁ ENERGIE V ČR. Krajský úřad Plzeňského kraje 3.3.20093 ČSVE. Mgr. Michal Janečekč ČSVE VĚTRNÁ ENERGIE V ČR Krajský úřad Plzeňského kraje 3.3.20093 ČSVE ČSVE Mgr. Michal Janečekč Obsah prezentace Instalace v ČR OZE v závěrech Pačesovy komise Vliv OZE na cenu elektřiny Potenciál iálkrajů pro

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha Perspektivy OZE v ČR Ing.Zuzana Musilová Generální sekretář 21. 2. 2012 Praha KDO JSME Prosazujeme dlouhodobě udržitelný rozvoj sektor v transparentních a fér podmínkách. sdružujeme více než 160 členů:

Více

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s.

Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Proč fotovoltaické elektrárny pro zemědělce? Ing. Bohumil Belada Farmtec a.s. Aktuální situace v zeměděských podnicích Krize ve většině komodit Velké výkyvy cen Nerovnoprávné podmínky v rámci EU Nekonkurenceschopná

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi?

ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ co si myslí Češi? Názor občanů ČR na podpou výroby energie z obnovitelných zdrojů a omezení plýtvání Závěrečná zpráva výsledky za ČR, červen 2014 blanka.simova@ipsos.com

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Cape Verde Kapverdská republika

Cape Verde Kapverdská republika Cape Verde Kapverdská republika 1975 získání nezávislosti 1990 vyhlášení pluralismu 2006 parlamentní volby Vyhrává vládní strana - Africká strana za nezávislost Kapverd (PAICV) Jejím hlavním cílem je přiblížení

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Fotovoltaika - legislativa Ing. Stanislav Bock 24. května 2011 Legislativa ČR Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Firemní profil. technika v souladu s přírodou

Firemní profil. technika v souladu s přírodou Firemní profil technika v souladu s přírodou Co nastartovalo změny v energetice? Globální oteplování, ne jenom Fosilní paliva jsou úložištěm přebytečného uhlíku. Jejich uvolňováním dochází ke globálnímu

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006

Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Podpora výroby elektřiny z fotovoltaiky v roce 2006 Rostislav Krejcar 26. ledna 2006 Elektřina ze Slunce, Praha 1 Obsah prezentace PředstaveníEnergetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

Nabídka služeb CzechTrade a aktuální exportní příležitosti v Polsku

Nabídka služeb CzechTrade a aktuální exportní příležitosti v Polsku Nabídka služeb CzechTrade a aktuální exportní příležitosti v Polsku Teritoriální seminář MPO, 15.3.2012, Praha DITTRICHOVA 21 128 01 PRAHA 2 ZELENÁ LINKA PRO EXPORT 800 133 331 INFO@CZECHTRADE.CZ WWW.CZECHTRADE.CZ

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více