)Version 2014( IMC kompas: Kodex správného a etického jednání. Česká verze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ")Version 2014( IMC kompas: Kodex správného a etického jednání. Česká verze"

Transkript

1 )Version 2014( IMC kompas: Kodex správného a etického jednání Česká verze 340 W IMCCompass NW 0 N 20 NE SW S SE

2 ISCAR Kompletní nástrojová řešení pro obrábění kovů IT.TE.DI. Speciální nejmodernější modulární nástroje s PKD břity pro obrábění hliníku UNITAC Nástroje pro hluboké vrtání jednotrubkový (STS) a dvoutrubkový (DTS) systém TAEGUTEC Kompletní nástrojová řešení pro obrábění kovů UOP Nástroje z rychlořezných ocelí a karbidové nástroje pro obrábění kovů METALDUR Výroba speciálních nástrojů a destiček pro zapichování a nástroje s KBN INGERSOLL Standardní i speciální nástroje pro frézovací aplikace strojírenského průmyslu OUTILTEC Standardní i speciální nástroje pro vrtací aplikace IMCD Výrobní závody pro produkci řezných nástrojů pro oblast Asie TUNGALOY Kompletní nástrojová řešení pro obrábění kovů WERTEC Standardní i speciální nástroje pro vrtání, vyvrtávání, vystružování a stupňovité vrtání MORSE Výroba standardních i speciálních VHM nástrojů pro frézovací operace

3 24. dubna 2014 Vážení členové IMC, manažeři a zaměstnanci, inovace, pragmatismus, integrita a motivace byly pro IMC vždy motorem a hnací silou za úspěchem. Tyto základní prvky nám na každodenním základě umožňují kombinovat desítky národností spolu s desítkami jazyků a pomáhají nám vytvářet naši výjimečnou kulturu a jedinečnou cestu. Ačkoli si každá značka IMC (Iscar, TaeguTec, Tungaloy, Ingersoll a každá specializovaná značka IMC) vyvinula svou vlastní kulturu, usilují všechny značky o dodržování stejně závažných otázek etiky, morálky a jiných standardů. Mluvíme o nich jako o IMC kompasu. IMC kompas nás dovedl tam, kde se dnes nacházíme; jsme uznávanou vedoucí globální skupinou v oblasti obrábění, se zdravým růstem a mimořádnou výkonností, čemuž se nevyrovná žádný z našich konkurentů. Naše konkurenční výhoda, díky níž nám zákazníci věnují neustálé uznání a nepřetržitou přednostní pozornost, je výsledkem vašeho neutuchajícího úsilí, tvrdé práce a nekompromisní oddanosti vůči úspěchu každé značky IMC. Toto jsou základní kameny IMC kompasu, a cement, jež je drží pohromadě, je ztělesňován naší integritou, respektem a dodržováním všech zákonů, stejně jako našimi vysokými etickými a morálními standardy. Na cestě IMC kompasu nenajdeme žádné zkratky, což mě vede k úvaze, že toto je ta jediná správná cesta. Naše globální i lokální podnikání se stává čím dál složitějším a čelí neustále rostoucí konkurenci. Někteří z našich konkurentů vyznávají standardy, které se od těch našich liší. S cílem přiznat si tyto výzvy a s úmyslem písemně potvrdit náš nekompromisní závazek vůči IMC kompasu, je mým potěšením oznámit spuštění projektu IMC kompas Kodex správného a etického jednání. Tento Kodex aktualizuje již existující politiku dodržování pravidel, jak ji přestavila společnost Berkshire Hathaway a která vám byla v minulosti distribuována, a také pravidla obsažená na finančních webových stránkách IMC (a jejichž kopie je rovněž připojena k IMC kompasu). Jako takový tento Kodex dává dohromady formální postupy a pravidla chování společností Berkshire Hathaway a IMC, a obsahuje rovněž podrobnou cestovní mapu a kompas, které rámují cestu IMC kompasu prostřednictvím vyjádření naší výjimečné kultury, vize, standardů, etiky a filozofie s cílem jasně zdůraznit, že takováto cesta neobsahuje žádné zkratky. Kopie úplného Kodexu společně s tímto dopisem bude každému z vás předána IMC týmem pro dodržování pravidel. Od každého z vás, stejně jako od jiných výkonných pracovníků, úředníků, zaměstnanců, poboček, přidružených společností a partnerů společnosti IMC očekávám, že IMC kompas Kodex správného a etického jednání přijmete za svůj, budete jej uplatňovat v praxi a řídit se jím. V této souvislosti bude neustále k dispozici manažerský a právní tým IMC, aby v této věci pomohl a poskytl odborné vedení. Integrita a loajalita vůči nastoupené cestě představují pevný bod v historii všech úspěšných organizací. V rámci této skutečnosti si reputace společnosti IMC a naše pozoruhodné úspěchy zaslouží své uznání. Společně bychom měli dále pokračovat na cestě IMC kompasu, jít tak příkladem a poskytovat silnou a inspirující motivaci jiným tak, aby nás následovali, a současně bychom náš vybraný směr měli zabezpečit tak, aby nás vedl na naší cestě umístit IMC na pozici světového lídra jakožto nejpokročilejší společnost v oblasti výroby obráběcích nástrojů. S upřímným pozdravem Jacob Harpaz 340 W IMCCompass NW 0 N 20 NE E 320 SW SE

4 300 IMC kompas Kodex správného a etického jednání I. IMC KOMPAS... 3 A. Jít příkladem... 3 B. Férové jednání Ochrana korporátních aktiv Čestná hospodářská soutěž a interakce se třetími stranami Transparentnost, přesný reporting a dokumentace Žádný konflikt zájmů, žádný insider trading a žádné korupční praktiky... 6 C. Motivace k dokonalosti management vhodné zaměstnanosti... 8 D. Vztahy s našimi zainteresovanými stranami Akce pro zainteresované strany Dárky a reklamní předměty... 8 E. Jednotné globální dodržování pravidel Odborné kontroly Zahraničněpolitické sankce... 9 II. PODPŮRNÉ DOKUMENTY Příloha A Příloha B Příloha C IMCCompass 0 N NW NE 80 W E SW SE

5 220 I IMC KOMPAS A Jít příkladem W IMCCompass 280 NW SW 0 N S 20 N Naši spojenci a zainteresované strany nás poznají podle naší jedinečné metody jednání, která se řídí naším obecným IMC kompasem. Integrita, čestnost, dodržování veškerých zákonů a férové jednání jsou základními kameny, které nám umožňují vést pomocí příkladů. Jakožto součást společnosti Berkshire Hathaway jsme všichni podřízeni etickému kodexu či jiným pravidlům Berkshire Hathaway, které jsou čas od času aktualizovány a zveřejňovány online. Aktuální verze Etického kodexu Berkshire Hathaway jsou k dispozici online na adrese a je rovněž připojen k tomuto Kodexu. Tyto standardy nastavují minimální úroveň jednání dle IMC kompasu a měl by se jimi řídit každý člen IMC, výkonný pracovník, zástupce či zaměstnanec jakékoli dceřiné společnosti IMC. Nadto, a jakožto dodatek, investuje IMC veliké úsilí do nastavení interních standardů jednání, a to daleko nad rámec uznávaných právních požadavků a běžné podnikatelské praxe. Všechny tyto skutečnosti jsou zamýšleny tak, aby byly v souladu s etickým kodexem Berkshire, a mají být čteny a uplatňovány vždy v souladu s kodexem Berkshire. Od každého jednotlivého člena IMC, včetně celého jeho personálu a jakéhokoli subjektu z jejich strany pověřeného k jednání jménem jakéhokoli člena IMC (dále členové IMC ), se očekává, že v rámci uplatňování IMC kompasu podnikne skutečná aktivní opatření a bude jednat prostřednictvím osobní integrity, loajality, důvěryhodnosti, spolehlivosti, odpovědnosti a upřímného respektu vůči ostatním. Přísné uplatňování těchto standardů představuje základní aspekt našich každodenních aktivit. Od každého jednotlivého člena IMC očekáváme, že zajistí, aby i při jednání s třetími stranami, jako jsou obchodní partneři, dodavatelé nebo zákazníci ( zainteresované strany ), byly dodržovány ty stejné hodnoty a standardy. Jako uznání dynamické podstaty zákonů a etiky budeme pokračovat ve vylepšování našich řídících principů tak, abychom zajistili, aby byl IMC kompas zachován a dodržován v rámci každého jednání a podnikatelské interakce jakéhokoli člena IMC. Jsme realisté, takže jsme si vědomi rovněž toho, že ne všechna rizika dokážeme předvídat. Abychom vliv takovýchto rizik minimalizovali, mohou následující body sloužit jako vzory: Obr.: Zákazníci IMC na návštěvě centrály společnosti 2

6 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Pokládejte otázky: Ve většině situací je v oblasti rizik v podstatě nemožné plánovat dopředu nebo vymyslet skutečná řešení bez znalosti všech faktů a příslušného kontextu. Správná akce začíná jasnou interpretací, pozorností vůči detailům a plánováním dopředu. Jestliže vás vaše instinkty vedou k otázkám, věřte jim: Většina podnikatelských činností je z dobrých důvodů plánována a schválena předem, tj. ve prospěch společnosti, jejímž jménem jsou realizovány, a to dodržováním našich vysokých hodnot a standardů. Osobní zájmy, soukromý zisk nebo nevhodné nakládání s aktivy společnosti, které vedou k soukromým výhodám realizující osoby či jiných, musí být zcela vyloučeny a nesmí být o ně nikdy usilováno. Jestliže vám váš instinkt říká, že v rámci jakékoli transakce nebo činnosti není něco v pořádku, zastavte se a ptejte se. Nikdy neexistuje ospravedlnění toho, co děláte, jestliže vám váš instinkt říká, že je to nesprávné, takže v každém podobném případě vyhledejte radu ještě předtím, než budete jednat dále. Buďte informováni o rizicích: Provádění aktuálních pravidelných hodnocení rizik, dopředu orientovaného podnikatelského plánování a kontroly pozadí bude minimalizovat šanci, že budete překvapeni. V každém případě ještě předtím, než se jakékoli činnosti zúčastníte, ujistěte se, že víte dost o tom, s kým jednáte, včetně relevantního pozadí, jiných minulých a současných aktivit, stejně jako o reputaci dané osoby a společnosti. Ohodnoťte asociace: Stejně jako v jiných sociálních rámcích bude nanejvýš bezpečné rozvíjet dlouhodobé pracovní vztahy po prozkoumání skutečností o identitě třetí strany a o jejím minulém jednání. Před zainteresováním třetí strany zvažte, zda můžete této třetí straně věřit, že bude jednat jménem IMC, že bude dodržovat veškeré kodexy, strategická rozhodnutí a právní požadavky. Veďte si záznamy: Je známo, že opětovné vytváření událostí a vyšetřování ex post facto je obtížné. Od členů IMC se očekává, že veškeré korporátní složky budou udržovány uspořádané a kompletní, což se týká rovněž finanční dokumentace, jakýchkoli transakcí a jednání s jakoukoli třetí stranou. Jakékoli transakce a operace, včetně plateb, povinností, práv a všech závazků v souvislosti s jakoukoli osobou nebo společností, by měly vždy najít svůj řádný a včasný odraz v knihách a záznamech společnosti. Oznamte informace: Vaše reporty, ať už vašemu přímému nadřízenému nebo vyššímu managementu IMC, jsou velice důležité. Jen díky takovýmto přesným reportům budeme v souvislosti s riziky schopni předem plánovat a také řešit situace ze šedé zóny. Vyhledejte pomoc: Na náš management se můžete jakkoli obrátit bez ohledu na společnost nebo na regionální či národní spojení. Věříte-li, že nějakou záležitost by bylo lepší nebo rychlejší vyřešit prostřednictvím našich výkonných pracovníků Tefen nebo právním oddělením, očekáváme, že veškerá relevantní data nám ihned přepošlete. (viii) Školte svůj tým: Všechny členské týmy IMC by měly být řádně proškoleny a procvičeny v otázkách etiky a dodržování pravidel. V průběhu času bude náš IMC management nabízet pravidelné aktualizace a materiály pro školicí kurzy. Abyste zaplašili veškeré pochyby, neváhejte a kontaktuje nás prostřednictvím připojeného Formuláře odpovědi v rámci zpětné vazby. Obr.: Výrobní zařízení centrály IMC 3

7 220 B Férové jednání 340 W IMCCompass NW 0 N 20 1 Ochrana korporátních aktiv Velkou pozornost věnujeme ochraně korporátních aktiv a důvěrných informací. Jakékoli zneužití korporátních aktiv může mít pochopitelně zásadní negativní vliv na naše obchodní operace, jelikož může dát vzniknout nenapravitelným škodám, nákladům, soudním řízením, ztrátě zisku a poškození dobrého jména a prestiže SW S Takováto rizika existují bez ohledu na to, zda předmětné aktivum náleží členům IMC nebo jakékoli zainteresované straně. Z tohoto důvodu budou členové IMC vždy věnovat náležitou úroveň péče tomu, aby omezili vědomé zveřejnění důvěrných vlastnických informací, a aby zabránili zneužití a/nebo zveřejnění informací jinými třetími stranami. Nadto se od každého jednotlivého zaměstnance IMC očekává, že v souvislosti s používáním počítačů a online médií bude přesně dodržovat politiku a pokyny IMC, které jsou čas od času vydávány počítačovým oddělením IMC. 2 Čestná hospodářská soutěž a interakce se třetími stranami Naší motivací je praktický a pragmatický obchodní model. Jednáme tedy zcela poctivě a férově, nikdy nevyhledáváme zkratky, a jsme si vědomi neodmyslitelných vzájemných výhod v rámci jednání v souladu se všemi zákony a opatřeními, a v rámci dobře míněné interakce se třetími stranami, včetně státních úřadů. IMC udržuje a neustále vylepšuje jisté interní kontroly sloužící k monitorování a zajištění toho, aby jakékoli publikace nebo materiály IMC neférově neporušily práva třetích stran, a aby nikdy neobsahovaly žádná data, informace nebo odkazy, které by naše koncové uživatele mohly uvést v omyl. Jakákoli manipulace, zatajení, zkreslení či navádění ostatních k porušení povinností v souvislosti se zachováním mlčenlivosti nebo jakékoli jiné neférové obchodní praktiky odporují IMC kompasu, členům IMC je výslovně zakázáno a tito se jemu budou přísně vyhýbat. Obr.: Výzkumné a vývojové centrum IMC 4

8 3 Transparentnost, přesný reporting a dokumentace Zveřejnění ze strany členů IMC probíhá úplným, férovým, přesným, včasným, pochopitelným a čitelným způsobem, v souladu s pokyny příslušného přijímajícího úřadu nebo jiného subjektu. Od každého manažera se očekává, že zajistí, aby společnost jednala v souladu s veškerými místními opatřeními a dodržovala je, a to včetně předkládání korporátních dokumentů, reportů a jiných informací. V souvislosti s jakoukoli požadovanou radou v těchto záležitostech může každý manažer kontaktovat právní tým IMC a/nebo finanční tým v Tefenu. V patřičných případech budou naše pravdivá a přesná finanční data poskytnuta společně s relevantními kopiemi dokumentace. Jakákoli taková relevantní dokumentace obchodních operací bude v kancelářích IMC vedena řádným a organizovaným způsobem v souladu s místními opatřeními. Žádné dokumenty, záznamy, nahrávky nebo cokoli odrážející výskyt jakýchkoli událostí nebude nikdy antedatováno, předěláváno nebo jinak retrospektivně pozměňováno, a to za žádných okolností. Naše interní centralizované online systémy nabízejí členům IMC reporting v reálném čase, stejně jako pravidelný individuální monitoring. Takováto opatření managementu IMC umožňují realizovat široce pojímané dlouhodobé obchodní plánování a alokaci zdrojů, a také předcházet a minimalizovat jakákoli rizika neautorizovaného nebo nevhodného jednání. 4 Žádný konflikt zájmů, žádný insider trading a žádné korupční praktiky Neveřejné informace nesmí být za žádných okolností sdíleny s žádnými třetími stranami jinak než dle autorizace ze strany IMC managementu, předem a pouze za účelem zabezpečení zájmů a výhod členů IMC. Mezi jinými důležitými důvody je toto činěno za účelem předcházení bezděčného rizika insider dealingu při obchodování s cennými papíry a jiných špatných rozhodnutí ze strany kohokoli. Od každého člena IMC se očekává, že se vyhne situacím a že zabrání, je-li to v jeho silách, vzniku situací, kdy by osobní zájmy jakékoli osoby byly v konfliktu se zájmy a/nebo prospěchem IMC, nebo které by představovaly obtíže co do výkonu práce dané osoby ve prospěch skupiny IMC. Jakékoli existující nebo potencionální konflikty jakožto výsledek osobních vztahů nebo spojení by měly být předem nahlášeny vyššímu managementu IMC ještě před jakýmkoli zaangažováním. Od všech, kteří jsou členy IMC zaangažováni, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance, úředníky nebo externí konzultanty, očekáváme, že své služby budou členům IMC poskytovat objektivně, pravdivě, dle svých nejlepších schopností a profesní způsobilosti. Stejným způsobem od našich zainteresovaných stran očekáváme, že podniknou pozitivní opatření s cílem zavázat jakékoli třetí strany, které mohou být určitým způsobem spojeny se skupinou IMC nebo které mohou v průběhu vzájemné obchodní spolupráce od skupiny IMC získat jisté informace, a to zavázat k dodržování pravidel a předcházení jakéhokoli podobného insider dealingu nebo nevhodných aktivit jakožto výsledku konfliktu zájmů. Obr.: Spuštění kampaně IMC Vedoucí zákazníci a distributoři 5

9 220 Nadto jsou všichni členové IMC zavázáni k dodržování antitrustových protikorupčních právních a etických standardů, a to na úrovni místní i globální, a také co do standardů USA. Konkrétně je členům IMC zakázáno angažovat se v aktivitách, které by mohly vést k: (i) (ii) (iii) (iv) (v) zakázaným obchodním ujednáním, jako jsou monopol, kartel nebo trust; ovlivňování vládních úředníků nebo úředníků veřejné správy; zajištění nezákonných výhod od vládních úředníků nebo úředníků veřejné správy; nevhodnému ovlivňování rozhodovacího procesu vládních úředníků nebo úředníků veřejné správy; nevhodnému získání zakázky jakožto výsledku vlivu na vládní úředníky nebo úředníky veřejné správy W IMCCompass 280 NW SW N S 20 N Abychom se vyhnuli jakýmkoli pochybnostem, zahrnuje úplný zákaz korupčních praktik ze strany IMC realizaci jakékoli přímé či nepřímé nabídky, platby, převodu hotovosti a poskytnutí finančního daru, stejně jako poskytnutí méně definovaných nebo jakýchkoli jiných dvojsmyslných výhod nebo čehokoli jiného jakkoli hodnotného, s korupčním záměrem zajistit něco za něco nebo quid pro quo od vládních úředníků, úředníků státní správy nebo od kterékoli jiné strany. Toto zahrnuje soukromé osoby a organizace. Prostřednictvím našeho systému finančního reportingu v reálném čase bude vyšší management IMC pravidelně procházet, monitorovat a analyzovat jednání členů IMC, aby neutralizoval rizika nevhodného jednání. Členům IMC bude rovněž poskytnuto patřičné školení tak, aby byla zajištěna maximální úroveň dodržování výše uvedeného a aby se tito vyvarovali úmyslného přehlédnutí. 6

10 C Motivace k dokonalosti management dobrých pracovních podmínek Jakožto nadnárodní korporátní skupina povzbuzujeme naše členy k podpoře místní pracovní diverzity, rovných příležitostí a přísného dodržování příslušných místních pravidel o zachování pracovního a sociálního systému. Věříme v motivaci našich týmů k dokonalosti v rámci jejich příslušných povinností v IMC a rovněž v jejich vlastní individuální kariérní cestu osobního rozvoje. V každé lokaci člena IMC usilujeme o to, abychom našim týmům poskytli určité výhody nad rámec minimálních zákonných požadavků a tím zajistili, aby naši pracovníci byli svobodní a šťastní a mohli se plně soustředit na svou práci. Naše oddělení lidských zdrojů a bezpečnostní oddělení pravidelně spolupracují tak, aby zavedli a zlepšili skupinovou politiku a tím pádem zajistili, aby bylo vždy zachováno bezpečné pracovní prostředí bez rizika a bez obtěžování. D Vztahy s našimi zainteresovanými stranami 1 Akce pro zainteresované strany Jakožto strategickou marketingovou činnost realizujeme pro naše zaměstnance a/nebo zainteresované strany technické workshopy a/nebo marketingové prezentační akce ( Akce pro zainteresované strany ). Naše standardní pozvánky k takovýmto akcím se musí řídit předem schválenými pravidly ze strany IMC, musí být transparentní a zaměřené na spolupráci se zaměstnavatelem pozvané osoby. Jakékoli a všechny lokace, obsahy, účastníci a účely Akcí pro zainteresované strany, na které by mohlo být nahlíženo jako na vyskytující se mimo rozumnou běžnou praxi, nebo které mohou být určeny k jiným cílům než k prezentaci produktů IMC, vyžadují schválení ze strany managementu IMC. 2 Dárky a reklamní předměty Zaměstnanci IMC a členové IMC nesmí přijímat ani nabízet žádné dárky, platby, laskavosti, pohoštění ani jiné pozornosti (ať už v naturáliích nebo jinak) ( Pozornosti ), pokud tyto nejsou symbolické hodnoty a rozumné při současném zvážení všech relevantních okolností. V každém případě však žádná Pozornost nesmí: (i) přimět nebo jinak ovlivnit příjemce a/ nebo poskytovatele k realizaci něčeho nebo se zdržet realizace něčeho, a/nebo (ii) uvést do rozpaků dárce a/nebo příjemce a/nebo jakéhokoli člena IMC, ať už veřejně či nikoli. Obr.: Spuštění globální marketingové kampaně 0 N NW IMCCompass NE W E SW S SE

11 E Jednotné globální dodržování pravidel 1 Odborné kontroly Jakožto nadnárodní skupina s obchodními aktivitami na různých globálních trzích se od členů IMC očekává, že uznají, prošetří a vezmou odpovědnost za úplné dodržování příslušných zákonů a opatření, a to oficiálně i srdcem. Ačkoli se od našich manažerů neočekává znalost všech právních opatření, očekává se však od nich, že vynaloží přiměřenou péči a diskrétnost k zahájení zjišťování, prošetření a konzultace v souvislosti s oborovými kontrolami, které mohou v souvislosti se subjekty proběhnout v místě podnikání člena IMC, v USA a/nebo v příslušném místě podnikání obchodního partnera. Z tohoto důvodu musí každý člen IMC přísně dodržovat předepsané procesy v souvislosti s jakýmikoli a všemi nutnými zveřejněními, revizemi, inspekcemi, povoleními, licencemi, schváleními a/nebo autorizacemi, včetně a bez omezení zákazů spojených s importem a exportem, celními opatřeními, daňovými opatřeními a jakýmikoli jinými podobnými oborovými kontrolami. Účast IMC na mezinárodních výstavách 8

12 2 Zahraničněpolitické sankce Členové IMC musí rovněž dodržovat příslušné místní zákony, rezoluce OSN a sankce v podobě obchodních omezení ze strany USA, které jsou čas od času vydávány, aktualizovány a/nebo odvolávány a zveřejňovány bez ohledu na to, zda online nebo tiskem. Aktuální sankční programy Spojených států amerických jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva financí USA, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), na adrese: Další konkrétní na seznamu umístěné sankční programy zakazují transakce se subjekty nebo jednotlivci, kteří jsou známí jako speciálně určené osoby, a vyskytují se na hlavním seznamu, který je veden Ministerstvem financí USA, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Seznam SDN, na adrese: V souladu s aktuálně platnými sankčními programy se členové IMC zcela zdrží vedení jakýchkoli obchodních jednání s jakýmkoli subjektem působícím v zemích, ze zemí nebo pod záštitou následujících zemí: Kuby, Íránu, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie. Nadto budou členové realizovat řádná opatření a vhodná šetření ještě předtím, než se budou se třetí stranou angažovat, aby si ověřili, zda tyto strany nejsou vystaveny sankcím nebo zda nejsou napojeny na nikoho / na žádný subjekt, který by byl sankcionován v souladu s hlavním Seznamem SDN. Management IMC a právní oddělení budou neustále bez přestávky monitorovat dostupná uveřejnění s cílem zajistit aktuální informovanost a povědomí o jakýchkoli příslušných sankčních opatřeních, jako jsou opatření anti-teroristická, bojkot, zablokování majetku, zákaz transakcí nebo jiná sankční opatření zahraničního obchodu. 9

13 220 II PODPŮRNÉ DOKUMENTY Příloha A Berkshire Hathaway Kodex správného a etického jednání a Politika zakázaných způsobů jednání 340 W IMCCompass NW 0 N 20 NE E SW S SE Obr.: Hlavní kancelář centrály IMC 10

14 POLITIKA ZAKÁZANÝCH ZPŮSOBŮ JEDNÁNÍ ==================================================================== Preambule a pokyny: Následující politika (nebo v příslušných případech varianta následující politiky) musí být přijata každou přidruženou společností Berkshire Hathaway s cílem věnovat se rizikům dodržování pravidel vyvstávajících z takovýchto mezinárodních operací každé přidružené společnosti a musí být součástí politiky a procedurálního manuálu každé přidružené společnosti. Úmyslem této politiky není věnovat se domácím rizikům nebo nahradit restriktivnější, podrobnější nebo konkrétnější politiky, které již mohou být platné nebo mohou být tímto přijaty ze strany přidružených společností Berkshire Hathaway. Vyjma obsahu upraveného k dodržování zahraničních zákonů, jak je probíráno níže v pokynech k Části III a IV této politiky, nebo jak je jinak povoleno dle Části III této politiky, nastavuje tato politika minimální standardy, které musí všechny přidružené společnosti Berkshire Hathaway dodržovat. Každá přidružená společnost musí zhodnotit své samostatné operace a rizika dodržování a následně přijmout dodatečné politiky a postupy tak, jak je vhodné v odpovědi na tato rizika. ==================================================================== Je politikou společnosti Berkshire Hathaway Inc. a jejích přidružených společností přísně dodržovat veškeré zákony a opatření, které se týkají jejich aktivit a operací, nebo které mohou dávat vzniknout riziku odpovědnosti pro Berkshire, její přidružené společnosti nebo osoby kteroukoli z nich zaměstnávané. Tato Politika zakázaných způsobů jednání se týká všech úředníků, ředitelů a zaměstnanců Berkshire a každé z jejích přidružených společností. Každá osoba musí tuto Politiku dodržovat, přísně dodržovat všechny příslušné zákony a opatření, a věnovat nejvyšší úsilí tomu, aby nejednala nebo neautorizovala jednání, které by mohlo dát vzniknout byť i jen nádechu nezákonného jednání nebo jiné nečestné praktiky. Osoby, které tuto Politiku poruší, budou předmětem příslušných disciplinárních šetření. I. JE VYŽADOVÁNO DODRŽOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH A AMERICKÝCH ZÁKONŮ Tato politika (1) identifikuje určité konkrétní zákony a opatření, které se mohou týkat operací společnosti Berkshire, a (2) stanovuje minimální standardy, kterými se musí řídit, aby bylo zajištěno dodržování těchto zákonů a opatření. Tyto příslušné zákony a opatření nezahrnují pouze federální, státní a místní zákony a pravidla Spojených států amerických, avšak také zákony a opatření jakýchkoli zemí, ve kterých kterákoli společnost Berkshire působí. Tato Politika není vyčerpávající a mohou existovat dodatečné zákony a opatření, které se týkají operací jakékoli společnosti Berkshire a které zde nejsou probírány. I když zde konkrétní zákon nebo opatření nejsou probírány, je politikou každé společnosti Berkshire zajistit dodržování takovéhoto zákona nebo opatření. Jakýkoli zaměstnanec společnosti Berkshire, který má dotaz, zda by konkrétní jednání nemohlo být nezákonné nebo zda nezahrnuje jakýkoli neetický nebo nevhodný rys, musí své obavy ihned nahlásit. Každá společnost Berkshire, nebo v případě skupiny společností Berkshire společnost Berkshire, která je v takové skupině mateřskou společností, jmenuje Pracovníka pro dodržování pravidel, který taková nahlášení bude přijímat a prošetřovat, a který bude tuto Politiku implementovat. Zaměstnanci své obavy mohou nahlásit rovněž svým nadřízeným nebo manažerům. Anonymní nahlášení mohou být učiněna prostřednictvím horké linky pro etiku a dodržování pravidel ( ) nebo prostřednictvím nahlašovací (Verze 2014) 1 11

15 webové stránky společnosti Berkshire, kterou naleznete na adrese https://www.brk-hotline.com. Zaměstnanci v Evropské unii mohou použít samostatnou webovou nahlašovací stránku, která může být nalezena na adrese https://brkhotline.com/cnil.jsp. Vyskytují-li se pochyby co do zákonnosti nebo patřičnosti konkrétního jednání společnosti Berkshire, měla by být vypracována zpráva tak, aby tato záležitost mohla být prošetřena. Společnosti Berkshire zakazují jakoukoli formu odplaty za vyhotovení takovéto zprávy, a to i v případě, že se ukáže, že nahlašované jednání nebylo protizákonné nebo nepatřičné. II. ZAKÁZANÉ NABÍDKY NEBO PLATBY Každá společnost Berkshire musí přísně dodržovat americký zákon, který je známý pod jménem Zákon o zahraničních korupčních praktikách (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ). Jednoduše řečeno, FCPA zakazuje úplatky, provize a laskavosti činěné zahraničním vládním úředníkům s cílem získat nepatřičnou výhodu, jako může být přidělení vládního kontraktu. Zakázané účely. Aby bylo zajištěno dodržování FCPA, žádná společnost Berkshire nebo její zástupci nesmí prostřednictvím korupčního jednání zahraničním úředníkům poskytnout nebo nabídnout zajištění čehokoli hodnotného k žádnému z následujících účelů: ovlivnění úředníka; zajištění nepatřičné výhody; ovlivnění jakéhokoli úředního rozhodnutí; nebo pomoc společnosti Berkshire při získání nebo udržení podnikání či přímého podnikání s jakoukoli jinou osobou nebo společností. Korupční platby. FCPA zakazuje poskytování nebo nabízení poskytnout hodnotné věci, je-li to činěno korupčně. To znamená, že plátce má záměr nebo přání neoprávněně ovlivnit příjemce a získat něco na oplátku, tj. quid pro quo. Slovo korupčně je ve stanovách FCPA použito tak, aby bylo jasno, že nabídka, platba, příslib nebo dárek musí být zamýšlen k tomu, aby přiměl úředníka ke zneužití své oficiální pozice. Zahraniční úředníci. FCPA pokrývá různé druhy zahraničních úředníků. Toto zahrnuje: zahraniční vládní úředníky, jako jsou celní zaměstnanci; úředníky veřejných mezinárodních organizací; zahraniční politické strany a jejich zaměstnance; a kandidáty pro zahraniční politický úřad. Za určitých okolností mohou být v rámci FCPA zaměstnanci státem vlastněných nebo kontrolovaných subjektů (ať už částečně nebo zcela vlastněných nebo kontrolovaných) považováni za zahraniční úředníky. Společnost může podléhat vládní kontrole i v případě, že je veřejně obchodovatelná, a také v případě, kdy část jejího podílu není vlastněna vládou. V některých zemích je vládní kontrola veřejně obchodovatelných společností běžným jevem. Tato Politika zakazuje poskytování nebo nabízení poskytnout cokoli hodnotného zaměstnancům nebo zástupcům státem vlastněných nebo kontrolovaných společností za 1 Horká linka Evropské unie odpovídá Náhledu 1/2006 Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, ze dne 1. února (Verze 2014) 2 12

16 kterékoli výše popsané zakázané účely, a to i v případě, že se tyto společnosti angažují výhradně v rámci komerčních aktivit. Nepřímé a přímé platby. Tento zákaz se netýká pouze přímých plateb nebo nabídek platby, ale rovněž nepřímých nabídek nebo plateb učiněných prostřednictvím prostředníků nebo zástupců. Úsilí musí být vynaloženo k zajištění toho, aby představitelé společnosti Berkshire zastupující třetí strany, jako jsou obchodní zástupci, konzultanti, poradci, lobbisté a ostatní kontraktoři, nenabízeli ani neposkytovali zahraničním úředníkům nic hodnotného za výše popsané zakázané účely. Cokoli hodnotného. Termín cokoli hodnotného je v rámci FCPA interpretováno velice široce. Cokoli z následujícího může představovat cokoli hodnotného : finanční dárky v jakékoli podobě (ať už hotovost, šek, převod atd.); jiné druhy dárků; pohoštění (včetně nápojů); zábava, jako je pozvánka na golf nebo sportovní událost; a cestování, ať už vnitrozemské nebo zahraniční. Tento termín se týká rovněž nehmotných benefitů, jako jsou příspěvky na oblíbenou charitu úředníka, nabídky zaměstnání pro úředníkovy přátele či rodinu, nebo jiné druhy pomoci nebo asistence úředníkovi nebo jeho přátelům či rodině. Tato Politika se obdobným způsobem týká nabídky plateb nebo plateb příbuzným a členům rodiny zahraničních úředníků, stejně jako samotným zahraničním úředníkům. Symbolické dárky a zábava. Existují okolnosti, za nichž je poskytnutí levných předmětů zahraničnímu úředníkovi v rámci FCPA možné. Například poskytnutí dárku symbolické hodnoty, jako je např. propiska nebo hrníček s firemním logem, a to bez jakéhokoli úmyslu tohoto úředníka ovlivnit, není nezákonné. Ještě před poskytnutím byť i jen symbolického dárku zahraničnímu úředníkovi se zaměstnanci společnosti Berkshire musí přesvědčit, zda je něco takového místními zákony povoleno. Některé země neumožňují poskytnout vládnímu úředníkovi cokoli hodnotného, a to včetně symbolických dárků; v těchto zemích tato Politika zakazuje podávání jakýchkoli dárků zahraničním úředníkům. Kdekoli je to místními zákony umožněno, mohou být dárky zahraničním úředníkům v rámci této Politiky učiněny pouze tehdy, jsou-li (1) učiněny k podpoře obecné dobré vůle a ne jako quid pro quo za jakýkoli úřední akt; (2) jen velice symbolické hodnoty; (3) ve formě jiné než peněžní; (4) obvyklé v druhu a hodnotě v zemi, kde jsou učiněny; (5) předány otevřeně a nikoli tajně; a (6) náležitě zapsány v příslušných knihách a záznamech společnosti Berkshire. Úmyslné přehlédnutí není omluvou. FCPA se týká společností nebo jednotlivců, kteří jsou úmyslně slepí vůči nepatřičným platbám nebo nabídkám plateb. Zaměstnanci, kteří mají podezření nebo vidí signály, že jménem společnosti Berkshire jsou činěny korupční platby nebo nabídky plateb, se nesmí dívat jinam nebo tyto signály ignorovat. Např. jestliže si zaměstnanec všimne skutečnosti, která dává tušit, že platby činěné obchodnímu zástupci mohou být poskytovány zahraničnímu úředníkovi, ačkoli toto není deklarovaný záměr, musí být tyto obavy ihned nahlášeny. Podobně musí být každý zaměstnanec pozorný a ihned nahlásit obavy v případě, že jiní zaměstnanci mohou být do takovýchto plateb zapleteni. Bona fide a přiměřené obchodní náklady. FCPA umožňuje úhradu bona fide a přiměřených cestovních a ubytovacích nákladů pro vládní úředníky, jestliže se tyto náklady týkají přímo (1) (Verze 2014) 3 13

17 propagace, předvádění nebo vysvětlení produktů či služeb, nebo (2) provedení nebo plnění smlouvy. Aby bylo zajištěno dodržení FCPA, umožňuje tato Politika úhradu podobných nákladů výhradně na základě předchozího písemného schválení příslušného Pracovníka pro dodržování pravidel společnosti Berkshire. Jestliže jsou takovéto úhrady schváleny k proplacení, měla by jakákoli platba být učiněna pokud možno poskytovateli třetí straně (např. hotel nebo letecká společnost), spíše než zahraničnímu úředníkovi, přičemž jakékoli platby tohoto typu musí být prokázány účtenkami a řádně zdokumentovány a zapsány v příslušných knihách a záznamech společnosti Berkshire. V žádném případě nesmí být platby per diem nebo příspěvky poskytnuty zahraničnímu úředníkovi, stejně jako nesmí společnost Berkshire uhradit žádnou podílnou část nákladů, jež vznikly působením manžela/manželky nebo jiného rodinného příslušníka zahraničního úředníka. Usnadňující platby. FCPA umožňuje usnadňující nebo urychlující platby činěné v rámci podpory rutinních vládních činností. Příklady rutinních vládních činností zahrnují zpracování víz nebo celních formulářů. Rutinní vládní činnosti nezahrnují diskreční jednání, jako jsou rozhodnutí o přidělení nové zakázky nebo o pokračování zakázky s konkrétní stranou. Takto může být platba malé částky úředníkovi z důvodu zapnutí dodávek elektrického proudu v továrně označena v rámci FCPA jako usnadňující platba, avšak nikoli platba inspektorovi, aby ignoroval skutečnost, že společnost nemá platné povolení k provozu továrny. Některé země mají restriktivnější pravidla týkající se usnadňujících plateb: např. v rámci britského Protikorupčního zákona jsou všechny usnadňující platby nezákonné. Před provedením usnadňujících nebo urychlujících plateb se zaměstnanci společnosti Berkshire musí přesvědčit, že je to dle místních zákonů dovoleno. Kdekoli je to místními zákony dovoleno, umožňuje tato Politika usnadňující nebo urychlující platby pouze tehdy, jsou-li minimální hodnoty a jsou-li určeny k urychlení rutinních vládních činností, které je společnost Berkshire oprávněna přijmout. Jakékoli pochybnosti v souvislosti s tím, zda usnadňující nebo urychlující platby mohou být skutečně učiněny, musí být vzneseny ihned, a je-li to možné i předem, a to u příslušného Pracovníka pro dodržování pravidel. Opatření pro účetní a interní kontrolu v rámci FCPA. FCPA vyžaduje, aby emitenti amerických cenných papírů a jejich většinově vlastněné přidružené společnosti (1) měly k dispozici postupy, které by zajistily, aby se veškeré transakce a dispozice aktiv přesně odrazily v knihách a záznamech společnosti, a (2) navrhly a udržovaly systém interních účetních kontrol, které by postačily ke kontrole, pravomoci a odpovědnosti managementu nad aktivy společnosti. Politikou každé společnosti Berkshire je, aby transakce byly zaznamenány včas, důsledně a přesně co do množství, účetního období, účelu a účetní klasifikace. Nadto musí každá společnost Berkshire dodržovat následující pravidla: Každá transakce nebo dispozice aktiv společností Berkshire musí mít řádné oprávnění. Za každou cestu, dárek nebo pohoštění, které byly vládnímu úředníkovi poskytnuty, musí být obdržena a uchována účtenka. Nesmí být vytvořen ani udržován žádný tajný nebo nezaznamenaný fond či účet společnosti Berkshire, a nesmí být vytvářeny ani udržovány žádné účetní záznamy, které by nebyly podpořeny dokumenty, které by byly zcela nebo částečně fiktivní, nebo které by neměly rozumný základ ve skutečnosti. Žádné šeky společnosti Berkshire nesmí být vypsány na hotovost, na držitele nebo na osoby třetí strany určené tou stranou, která je oprávněna k platbě. Vyjma jiných než zdokumentovaných drobných hotovostních transakcí nesmí být učiněny jiné hotovostní transakce, (Verze 2014) 4 14

18 pokud taková transakce není prokázána stvrzenkou s podpisem přijímající osoby, přičemž tato přijímající osoba je stranou, se kterou má příslušná společnost Berkshire uzavřenou písemnou smlouvu. Přístup k systémům účetních nebo finančních záznamů nesmí být poskytnut jednotlivcům bez řádné autorizace. Zničení nebo odstranění záznamů společnosti Berkshire může být realizováno výhradně v souladu s příslušnou interní politikou společnosti Berkshire a Politikou Berkshire. Jakýkoli jednotlivec, který má důvod věřit, že v kterékoli společnosti Berkshire došlo k porušení výše popsaných pravidel (včetně toho, že platba zahraničnímu úředníkovi byla v knihách a záznamech společnosti Berkshire špatně zapsána), musí tuto obavu ihned nahlásit svému nadřízenému nebo Pracovníkovi dodržování pravidel, případně prostřednictvím horké telefonní linky pro etiku a dodržování pravidel. Na jakékoli šetření ze strany interních nebo nezávislých auditorů společnosti Berkshire musí být odpovězeno plně a rychle. Veškeré nevhodné platby zakázány. Zatímco FCPA se týká úplatků a provizí vyplácených zahraničním úředníkům, mohou nevhodné platby jiným osobám porušovat jiné americké zákony nebo místní zákony země, v níž jsou takovéto platby prováděny. Tato Politika výslovně zakazuje nabízení nebo výplatu úplatků či provizí jakékoli osobě za všech okolností, ať už je příjemce místní nebo zahraniční, a ať už je příjemcem zahraniční úředník či nikoli. Např. zaměstnanci společnosti Berkshire z tohoto důvodu nesmí nabízet ani hradit nic hodnotného zákazníkům či potencionálním zákazníkům či jejich zaměstnancům tak, aby společnosti Berkshire zajistili přidělení zakázky nebo aby nezískali jakoukoli jinou nevhodnou výhodu. Takovouto platbu nesmí rovněž přijmout od žádné osoby nebo společnosti výměnou za poskytnutí nepatřičné výhody, jako je přidělení zakázky takovéto osobě nebo společnosti. (Verze 2014) 5 15

19 ==================================================== Pokyny k Částem III a IV: Tato politika se primárně věnuje zákonům a opatřením USA. Jelikož mezi zákony USA a zákony jiných zemí, ve kterých přidružená společnost působí, mohou existovat rozpory, každá přidružená společnost Berkshire Hathaway organizovaná mimo USA nebo působící mimo USA musí provést patřičnou analýzu před přijetím Částí III a IV této politiky tak, aby se přesvědčila, že žádný aspekt těchto Částí neporušuje žádné neamerické zákony týkající se této politiky, a tyto Části upraví v nutném rozsahu tak, aby odpovídaly takovýmto zákonům. III. ==================================================== ZAKÁZANÉ TRANSAKCE S URČITÝMI ZEMĚMI A OSOBAMI Každá společnost Berkshire a její zaměstnanci musí přísně dodržovat všechny příslušné ekonomické a obchodní sankce a embarga dle zákonů USA, rezolucí Organizace spojených národů a zahraničních zákonů a opatření. Dodržování vyžaduje pečlivý monitoring a občas zákaz transakcí zahrnujících cílové země a režimy a cílové jednotlivce a/nebo skupiny jednotlivců (např. teroristy a obchodníky s drogami). Porušení mohou mít za následek vysoké pokuty, uvěznění a vážná omezení schopnosti společností podnikat v USA a v zahraničí. Obchodní omezení popsaná níže se týkají amerických subjektů, které zahrnují všechny společnosti organizované v USA a jejich zahraniční pobočky, všechny společnosti a zaměstnance usazené v USA, a všechny zaměstnance, kteří jsou občany USA nebo přistěhovalci s trvalým povolením k pobytu v USA, ať už jsou usazeni kdekoli. Obchodní omezení USA vůči Kubě popsané níže se rovněž týkají poboček amerických společností, které jsou organizované mimo USA. Politika ustanovená v této Části III musí být přijata za vlastní všemi společnostmi Berkshire, které jsou organizovány v USA nebo které působí v USA. Jakákoli společnost Berkshire, která je organizována mimo USA a nepůsobí v USA, musí pečlivě zvážit své právní závazky s ohledem na tato obchodní omezení, přičemž musí vzít v potaz faktory, jako je občanství svých zaměstnanců a povahu a místo svého působení, a musí přijmout za své všechny součásti této Politiky, které se týkají jejího působení, nebo se jinak ukáží být rozumnými, a to do té míry, jak to odpovídá místním zákonům. Jakýkoli potencionální rozpor mezi místními zákony a obchodními omezeními popsanými níže musí být směrovány na Pracovníka pro dodržování pravidel dotčené společnosti Berkshire, při současné konzultaci s právními zástupci a hlavním finančním úředníkem společnosti Berkshire či s jinou osobou určenou hlavním finančním úředníkem společnosti Berkshire. Transakce s Kubou, Súdánem, Íránem, Severní Koreou a Sýrií. Spojené státy americké ustavily rozsáhlé programy sankcí a embarg vůči následujícím zemím: Kuba; Írán; a Súdán (s výjimkou specifických oblastí Súdánu a všeobecně vyjma Jihosúdánské republiky). (Verze 2014) 6 16

20 Tyto programy sankcí a embarg zakazují americkým subjektům angažovat se nebo jakkoli umožnit v podstatě jakékoli komerční nebo finanční transakce zahrnující embargem postižené země. Některé příklady jednání, která mohou být omezena, zahrnují: importovat do USA zboží, technologie nebo služby ze zemí postižených embargem anebo z nich pocházející; exportovat z USA do embargem postižené země zboží, technologie nebo služby, ať už přímo nebo prostřednictvím prostředníků; vyjednávat prodej zboží, technologií nebo služeb do nebo z embargem postižené země, a to i když je transakce prováděna zcela mimo USA; poskytování pojištění nebo zajištění podnikání nebo majetku zemí postižených embargem nebo jejich obyvatel, nebo import z či export do zemí postižených embargem nebo jejich obyvatelům; a jiné transakce, v nichž je zainteresována finanční instituce nebo jiná osoba jednající jménem země postižené embargem. V rámci amerických a zahraničních zákonů a opatření byly ustaveny částečná embarga vůči Severní Koreji a Sýrii. V současné době jsou platná tato pravidla: Severní Korea. Import zboží, technologií nebo služeb severokorejského původu do USA, ať už přímo nebo prostřednictvím prostředníků, je bez předchozího souhlasu vlády USA zakázán. Tento rozsáhlý zákaz se týká zboží, technologií a služeb ze Severní Koreje, které jsou používány jako součásti dokončených výrobků třetí země nebo v třetí zemi podstatně pozměněných. Americké sankční programy již nezakazují většinu exportu a prodeje do Severní Koreje; avšak sankce uvalené Organizací spojených národů (které jsou právně závazné pro všechny její členy) omezují exportovat do Severní Koreje určité zboží, technologie a služby, včetně obranného hardwaru, souvisejících obranných služeb a luxusního zboží. Nadto, v závislosti na dotčeném zboží (např. luxusní zboží), může export podléhat jiným americkým exportním kontrolám, jako jsou ty, které jsou řízeny americkým ministerstvem obchodu. Sýrie. V podstatě veškerý export do Sýrie týkající se položek pocházejících zcela nebo částečně z USA, ať už exportovaných přímo z USA nebo nepřímo prostřednictvím jiné země, není možný bez předchozího souhlasu ze strany vlády USA. Americké ekonomické sankce obecně nezakazují import ze Sýrie do USA, pouze s několika výjimkami (např. syrská ropa a ropné výrobky). Aby bylo zajištěno dodržování výše uvedených zákonů, nesmí se společnost Berkshire, které se tato Část III týká, angažovat nebo nesmí usnadnit či schválit žádné transakce nebo jednání výše popsaného druhu, které se přímo či nepřímo týkají Kuby, Íránu, Súdánu, Severní Koreje nebo Sýrie, a to bez předchozí výslovné autorizace ze strany příslušného Pracovníka pro dodržování pravidel společnosti Berkshire. Transakce s určitými blokovanými jednotlivci, subjekty a skupinami. Spojené státy americké rovněž ustavily ekonomické a obchodní sankční programy zakazujícími určitý import, export, offshore transakce a finanční transakce s určenými jednotlivci, subjekty a skupinami, a to bez předchozího souhlasu vlády USA. Americká vláda takovéto jednotlivce, subjekty a skupiny identifikuje prostřednictvím zveřejňování jejich jmen na různých seznamech. (Verze 2014) 7 17

21 Některé seznamy zahrnují subjekty, které se angažovaly v jednání, které je nepřátelské vůči národní bezpečnosti a zahraniční politice USA. Tyto seznamy zahrnují Nadnárodní zločinecké organizace, Obchodníky s drogami, Teroristické organizace a šiřitele Zbraní hromadného ničení. Druhý typ seznamu je složen z osob, subjektů a skupin v rámci specifikovaných zemí nebo oblastí, včetně Balkánu, Běloruska, Myanmaru (Barmy), Pobřeží slonoviny, Kuby, Demokratické republiky Kongo, Íránu, Iráku, Libanonu, Libye, Severní Koreje, Somálska, Súdánu, Sýrie, Jemenu a Zimbabwe. Dohromady jsou osoby na těchto seznamech známy jako Speciálně určené osoby neboli SDN a objevují se v hlavním americkém seznamu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) nazývaném Speciálně určené osoby a blokované osoby ( Seznam SDN ). Seznam SDN je často aktualizován a k dispozici je na adrese: Žádná společnost Berkshire nebo její zaměstnanec, jichž se tato Část III týká, se nesmí angažovat, usnadnit nebo schválit žádné transakce nebo vést aktivity s žádnou osobou na Seznamu SDN, ať už přímo či nepřímo, a jakékoli možné jednání s osobami na tomto seznamu nebo podezřelé z toho, že na SDN seznamu jsou, musí být ihned nahlášeno příslušnému Pracovníkovi pro dodržování pravidel společnosti Berkshire. Každá takováto společnost musí v souvislosti s aktuálním Seznamem SDN své prodejce a zákazníky kontrolovat. Vyzrazení aktivit týkajících se Íránu. Po 6. únoru 2013 vyžaduje Část 13 amerického Zákona o burzách z roku 1934, aby určití emitenti registrovaní u Komise pro cenné papíry ( SEC ), včetně Berkshire, ve svých veřejných podáních a v samostatných reportech pro SEC zveřejnili, zda se emitent nebo jakákoli z jeho dceřiných společností vědomě angažovali v určitých specifických aktivitách spojených s Íránem. Pro tyto emitenty platí, že jejich čtvrtletní a výroční zprávy podané po 6. únoru 2013 musí obsahovat informace o všech nahlášeníhodných aktivitách, ke kterým došlo během období, které takový report pokrývá (např. pro výroční zprávu, během finančního roku), a to i v případě, že k takovýmto aktivitám došlo před 6. únorem Zveřejnění je vyžadováno v souvislosti s aktivitami všech přidružených poboček Berkshire, které jsou dle zákona považovány za dceřiné společnosti. Jako nahlášeníhodné je označováno široké spektrum aktivit, obecně však ty, které jsou spojeny s íránským jaderným sektorem, jeho vojenskými schopnostmi a potlačováním lidských práv. Emitenti musí například zveřejnit, kdy se oni sami nebo kterákoli z jejich dceřiných společností aktivně angažovala v čemkoli z následujícího: určité aktivity spojené s íránským naftařským průmyslem, jako je poskytování pojištění nebo zajištění přispívající ke schopnostem Íránu importovat produkty ze zpracované ropy nebo exportovat surovou ropu; určité aktivity poskytující Íránu možnosti získat nebo vyvíjet konvenční zbraně nebo zbraně hromadného ničení; určité aktivity podporující Írán při získávání nebo používání zboží nebo technologií, u kterých existuje pravděpodobnost, že budou použity k potlačování lidských práv íránského lidu; a jakékoli jiné transakce nebo jednání s íránskou vládou. 1 Webové stránky OFAC rovněž nabízí možnost vyhledávání v rámci Seznamu SDN, a to na adrese (Verze 2014) 8 18

22 Nadto zákony vyžadují, aby emitenti zveřejnili jakékoli transakce nebo jednání s jakoukoli osobou označenou za teroristu nebo šiřitele zbraní hromadného ničení, která se vyskytuje na Seznamu SDN (ať už spojenou s Íránem či nikoli). Požadovaný report musí obsahovat detailní podrobnosti, jako je povaha a rozsah dané aktivity, hrubý příjem a čistý zisk (je-li) připsatelný takovéto aktivitě, a zda společnost plánuje v této aktivitě pokračovat. Takováto informace je dána k dispozici veřejnosti a může mít za následek vyšetřování nebo uvalení sankcí ze strany americké vlády. Aby bylo zajištěno dodržování tohoto zákona, zakazuje tato Politika aktivity zahrnující nebo týkající se Íránu nebo osob pocházejících z Íránu, které se vyskytují na Seznamu SDN. Jestliže má jakýkoli zaměstnanec společnosti Berkshire důvod se domnívat, že k jakékoli podobné aktivitě došlo, musí tuto záležitost ihned nahlásit hlavnímu finančnímu úředníkovi společnosti Berkshire, aby se mohlo učinit rozhodnutí, zda jde o aktivitu takového druhu, která má být dle amerických zákonů zveřejněna. Jelikož neexistuje pevná hranice pro transakce podléhající požadavku zveřejnění, je důležité, aby si Berkshire byla vědoma jakékoli a všech takovýchto aktivit, a to i těch, které se mohou zdát malichernými nebo podružnými. Trvající dodržování pravidel. Jelikož se protiteroristické zahraničně-politické programy vyvíjí a s nimi spojená pravidla mění, může se povaha a rozsah povolených a zakázaných aktivit měnit; např. se předmětem embarga mohou stát dodatečné země či osoby, nebo sankce či existující embarga mohou být zrušena, případně mohou být sankce zmírněny. Nadto mohou být připadat v úvahu dodatečné nebo odlišné požadavky, které se týkají společností Berkshire, které nejsou americkými subjekty či které působí mimo USA. Každá společnost Berkshire musí monitorovat příslušné sankční programy a jiná obchodní omezení, aby zajistily, že jejich politiky zůstávají aktuálními. Zaměstnanci společnosti Berkshire se musí obrátit na svého Pracovníka pro dodržování pravidel, aby se přesvědčili o dodržování příslušných požadavků ještě před zahájením jakéhokoli smluvního nebo obchodního vztahu s osobami nebo zeměmi, které by mohly vyvolávat potencionální protiteroristické nebo zahraničně-politické obavy. IV. JINÉ OMEZENÉ TRANSAKCE Americké zákony proti bojkotu. Americké zákony proti bojkotu vyžadují, aby americké společnosti a jimi kontrolované zahraniční přidružené společnosti odmítly účast v zahraničních bojkotech, které USA nepodporují. Ačkoli se zákony proti bojkotu týkají všech bojkotů nepodporovaných ze strany USA a uvalených zahraničními zeměmi, je bojkot Izraele ze strany Ligy arabských států hlavním zahraničním ekonomickým bojkotem postihujícím společnosti. Politikou každé společnosti Berkshire je plně dodržovat všechny příslušné americké zákony proti bojkotu. Žádná společnost Berkshire nebo její zaměstnanci nesmí vyvíjet žádnou aktivitu, která by přímo či nepřímo podporovala bojkot Izraele, nebo jakýkoli jiný zahraniční bojkot, který není ze strany USA podporován. Kterýkoli zaměstnanec, který má obavy z toho, zda se konkrétní transakce týká amerických zákonů proti bojkotu, nebo bojkotů či zákonů proti bojkotu jakékoli jiné země, se musí obrátit na svého Pracovníka pro dodržování pravidel a v dané transakci nepokračovat, dokud se mu v této záležitosti nedostane rady. (Verze 2014) 9 19

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc.

VŠEOBECNÁ PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE Illinois Tool Works Inc. I. Úvod USA přijaly v roce 1977 Zákon o zahraničních korupčních praktikách (FCPA), aby americkým firmám, jejich dceřiným společnostem a zaměstnancům na celém světě zabránily provádět uplácení vládních

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o.

Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Etický kodex Společnosti Direct Alpine s.r.o. Direct Alpine s.r.o. Obsah Obsah... 2 Společnost a její prostředí... 3 Respekt vůči jednotlivcům... 4 Zachování důvěrnosti a ochrana citlivých informací...

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

(Czech Česky) Ustanovení o úplatkářství a dokladech a záznamech. Zákona o zahraničních korupčních praktikách

(Czech Česky) Ustanovení o úplatkářství a dokladech a záznamech. Zákona o zahraničních korupčních praktikách [Platnost od 22. července 2004] (Czech Česky) 78m. Periodické a další zprávy Ustanovení o úplatkářství a dokladech a záznamech Zákona o zahraničních korupčních praktikách Platné s odvozením na Pub.L. 105-366

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ

STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno STANOVENÍ RIZIKOVÝCH OBLASTÍ Tabulka stupnice hodnocení rizik a významnosti vlivu rizika PRAVDĚPODOBNOST VÝSKYTU RIZIKA (P) VÝZNAMNOST VLIVU RIZIKA (V)

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY UCHOVÁVÁNÍ ZÁZNAMŮ Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývaní společnost ) si uvědomují, že je

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (dále jen ÚZIS ČR nebo Ústav ) je organizační složkou státu, jejímž zřizovatelem

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Celosvětová protikorupční politika

Celosvětová protikorupční politika Celosvětová protikorupční politika I. CÍL Zákony většiny zemí činí z vyplácení, nabídky vyplacení či dokonce přijetí úplatku, provize či jiné korupční platby trestný čin, který vystavuje Eaton a jeho jednotlivé

Více

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx

Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx Smlouva o poskytnutí grantu (dále Smlouva ) na projekt č. xxxxxxx financovaný v rámci priority z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 (dále FM EHP ), v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI

K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI 2012 Č.j.: KHSOC/16585/2012/RED

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis Opatření ke snížení Pravděpodobnost výskytu Dopad Míra 1 Rozhodovací pravomoci 2 Pracovní setkání se soukromou a státní sférou 3 Zadávání odborných posudků

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Rámcový resortní interní protikorupční program Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Úvod Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne 16. ledna 2013 byla vládou ČR schválena Strategie vlády v boji proti korupci na

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002,

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES. ze dne 11. března 2002, SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2002/14/ES ze dne 11. března 2002, kterou se stanoví obecný rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství EVROPSKÝ PARLAMENT

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE Příloha č. 2 Pracovního řádu R 01/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ MĚSTA HORNÍ SLAVKOV PREAMBULE Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec města Horní Slavkov ctít a vytvářet tak základ pro budování

Více

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod

Protikorupční politika skupiny GLS. Úvod Protikorupční politika skupiny GLS Úvod Důvěra zákazníků, které se těší skupina GLS, je jedním z jejích klíčových hodnot. Je třeba, abychom všichni pracovali a dělali vše proto, abychom mohli tuto hodnotu

Více

ManpowerGroup Inc. Protikorupční směrnice

ManpowerGroup Inc. Protikorupční směrnice ManpowerGroup Inc. Protikorupční směrnice ObsahPROTIKORUPČNÍ SMĚRNICE I. ÚČEL...3 IX. JE NUTNÉ VÉST PŘESNÉ ÚČETNICTVÍ A ZÁZNAMY...7 II. TATO SMĚRNICE JE PLATNÁ PRO VŠECHNY V MANPOWERGROUP...3 X. VYMÁHÁNÍ

Více

Protikorupční program ČUZZS Z 003

Protikorupční program ČUZZS Z 003 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Protikorupční program ČUZZS Z 003 Účinnost od: 1. 5. 2014 Tento předpis vydává v rámci své pravomoci: Ing. Milan Kukla předseda úřadu ČUZZS Z 003 Strana 2 (celkem

Více

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany

Smlouva o dílo. uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Smluvní strany Smlouva o dílo č. objednatele: č. zhotovitele: uzavřená dle 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění Smluvní strany Název zadavatele: Město Vlašim Právní forma: 801 - obec

Více

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014

INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Húskova 2, 618 32 Brno INSTRUKCE ŘEDITELE Č. 3/2014 Interní protikorupční program Psychiatrické nemocnice Brno Rozsah platnosti: všichni zaměstnanci nemocnice Účinnost dnem:

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest

Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest Interní protikorupční program Agentury CzechInvest je zpracován na základě usnesení vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39, kterým byl schválen dokument Od

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla )

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Orbitomat (dále jen pravidla ) Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Orbitomat (dále jen soutěž ) na území České republiky a Slovenské republiky. Zkrácené

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více