)Version 2014( IMC kompas: Kodex správného a etického jednání. Česká verze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ")Version 2014( IMC kompas: Kodex správného a etického jednání. Česká verze"

Transkript

1 )Version 2014( IMC kompas: Kodex správného a etického jednání Česká verze 340 W IMCCompass NW 0 N 20 NE SW S SE

2 ISCAR Kompletní nástrojová řešení pro obrábění kovů IT.TE.DI. Speciální nejmodernější modulární nástroje s PKD břity pro obrábění hliníku UNITAC Nástroje pro hluboké vrtání jednotrubkový (STS) a dvoutrubkový (DTS) systém TAEGUTEC Kompletní nástrojová řešení pro obrábění kovů UOP Nástroje z rychlořezných ocelí a karbidové nástroje pro obrábění kovů METALDUR Výroba speciálních nástrojů a destiček pro zapichování a nástroje s KBN INGERSOLL Standardní i speciální nástroje pro frézovací aplikace strojírenského průmyslu OUTILTEC Standardní i speciální nástroje pro vrtací aplikace IMCD Výrobní závody pro produkci řezných nástrojů pro oblast Asie TUNGALOY Kompletní nástrojová řešení pro obrábění kovů WERTEC Standardní i speciální nástroje pro vrtání, vyvrtávání, vystružování a stupňovité vrtání MORSE Výroba standardních i speciálních VHM nástrojů pro frézovací operace

3 24. dubna 2014 Vážení členové IMC, manažeři a zaměstnanci, inovace, pragmatismus, integrita a motivace byly pro IMC vždy motorem a hnací silou za úspěchem. Tyto základní prvky nám na každodenním základě umožňují kombinovat desítky národností spolu s desítkami jazyků a pomáhají nám vytvářet naši výjimečnou kulturu a jedinečnou cestu. Ačkoli si každá značka IMC (Iscar, TaeguTec, Tungaloy, Ingersoll a každá specializovaná značka IMC) vyvinula svou vlastní kulturu, usilují všechny značky o dodržování stejně závažných otázek etiky, morálky a jiných standardů. Mluvíme o nich jako o IMC kompasu. IMC kompas nás dovedl tam, kde se dnes nacházíme; jsme uznávanou vedoucí globální skupinou v oblasti obrábění, se zdravým růstem a mimořádnou výkonností, čemuž se nevyrovná žádný z našich konkurentů. Naše konkurenční výhoda, díky níž nám zákazníci věnují neustálé uznání a nepřetržitou přednostní pozornost, je výsledkem vašeho neutuchajícího úsilí, tvrdé práce a nekompromisní oddanosti vůči úspěchu každé značky IMC. Toto jsou základní kameny IMC kompasu, a cement, jež je drží pohromadě, je ztělesňován naší integritou, respektem a dodržováním všech zákonů, stejně jako našimi vysokými etickými a morálními standardy. Na cestě IMC kompasu nenajdeme žádné zkratky, což mě vede k úvaze, že toto je ta jediná správná cesta. Naše globální i lokální podnikání se stává čím dál složitějším a čelí neustále rostoucí konkurenci. Někteří z našich konkurentů vyznávají standardy, které se od těch našich liší. S cílem přiznat si tyto výzvy a s úmyslem písemně potvrdit náš nekompromisní závazek vůči IMC kompasu, je mým potěšením oznámit spuštění projektu IMC kompas Kodex správného a etického jednání. Tento Kodex aktualizuje již existující politiku dodržování pravidel, jak ji přestavila společnost Berkshire Hathaway a která vám byla v minulosti distribuována, a také pravidla obsažená na finančních webových stránkách IMC (a jejichž kopie je rovněž připojena k IMC kompasu). Jako takový tento Kodex dává dohromady formální postupy a pravidla chování společností Berkshire Hathaway a IMC, a obsahuje rovněž podrobnou cestovní mapu a kompas, které rámují cestu IMC kompasu prostřednictvím vyjádření naší výjimečné kultury, vize, standardů, etiky a filozofie s cílem jasně zdůraznit, že takováto cesta neobsahuje žádné zkratky. Kopie úplného Kodexu společně s tímto dopisem bude každému z vás předána IMC týmem pro dodržování pravidel. Od každého z vás, stejně jako od jiných výkonných pracovníků, úředníků, zaměstnanců, poboček, přidružených společností a partnerů společnosti IMC očekávám, že IMC kompas Kodex správného a etického jednání přijmete za svůj, budete jej uplatňovat v praxi a řídit se jím. V této souvislosti bude neustále k dispozici manažerský a právní tým IMC, aby v této věci pomohl a poskytl odborné vedení. Integrita a loajalita vůči nastoupené cestě představují pevný bod v historii všech úspěšných organizací. V rámci této skutečnosti si reputace společnosti IMC a naše pozoruhodné úspěchy zaslouží své uznání. Společně bychom měli dále pokračovat na cestě IMC kompasu, jít tak příkladem a poskytovat silnou a inspirující motivaci jiným tak, aby nás následovali, a současně bychom náš vybraný směr měli zabezpečit tak, aby nás vedl na naší cestě umístit IMC na pozici světového lídra jakožto nejpokročilejší společnost v oblasti výroby obráběcích nástrojů. S upřímným pozdravem Jacob Harpaz 340 W IMCCompass NW 0 N 20 NE E 320 SW SE

4 300 IMC kompas Kodex správného a etického jednání I. IMC KOMPAS... 3 A. Jít příkladem... 3 B. Férové jednání Ochrana korporátních aktiv Čestná hospodářská soutěž a interakce se třetími stranami Transparentnost, přesný reporting a dokumentace Žádný konflikt zájmů, žádný insider trading a žádné korupční praktiky... 6 C. Motivace k dokonalosti management vhodné zaměstnanosti... 8 D. Vztahy s našimi zainteresovanými stranami Akce pro zainteresované strany Dárky a reklamní předměty... 8 E. Jednotné globální dodržování pravidel Odborné kontroly Zahraničněpolitické sankce... 9 II. PODPŮRNÉ DOKUMENTY Příloha A Příloha B Příloha C IMCCompass 0 N NW NE 80 W E SW SE

5 220 I IMC KOMPAS A Jít příkladem W IMCCompass 280 NW SW 0 N S 20 N Naši spojenci a zainteresované strany nás poznají podle naší jedinečné metody jednání, která se řídí naším obecným IMC kompasem. Integrita, čestnost, dodržování veškerých zákonů a férové jednání jsou základními kameny, které nám umožňují vést pomocí příkladů. Jakožto součást společnosti Berkshire Hathaway jsme všichni podřízeni etickému kodexu či jiným pravidlům Berkshire Hathaway, které jsou čas od času aktualizovány a zveřejňovány online. Aktuální verze Etického kodexu Berkshire Hathaway jsou k dispozici online na adrese a je rovněž připojen k tomuto Kodexu. Tyto standardy nastavují minimální úroveň jednání dle IMC kompasu a měl by se jimi řídit každý člen IMC, výkonný pracovník, zástupce či zaměstnanec jakékoli dceřiné společnosti IMC. Nadto, a jakožto dodatek, investuje IMC veliké úsilí do nastavení interních standardů jednání, a to daleko nad rámec uznávaných právních požadavků a běžné podnikatelské praxe. Všechny tyto skutečnosti jsou zamýšleny tak, aby byly v souladu s etickým kodexem Berkshire, a mají být čteny a uplatňovány vždy v souladu s kodexem Berkshire. Od každého jednotlivého člena IMC, včetně celého jeho personálu a jakéhokoli subjektu z jejich strany pověřeného k jednání jménem jakéhokoli člena IMC (dále členové IMC ), se očekává, že v rámci uplatňování IMC kompasu podnikne skutečná aktivní opatření a bude jednat prostřednictvím osobní integrity, loajality, důvěryhodnosti, spolehlivosti, odpovědnosti a upřímného respektu vůči ostatním. Přísné uplatňování těchto standardů představuje základní aspekt našich každodenních aktivit. Od každého jednotlivého člena IMC očekáváme, že zajistí, aby i při jednání s třetími stranami, jako jsou obchodní partneři, dodavatelé nebo zákazníci ( zainteresované strany ), byly dodržovány ty stejné hodnoty a standardy. Jako uznání dynamické podstaty zákonů a etiky budeme pokračovat ve vylepšování našich řídících principů tak, abychom zajistili, aby byl IMC kompas zachován a dodržován v rámci každého jednání a podnikatelské interakce jakéhokoli člena IMC. Jsme realisté, takže jsme si vědomi rovněž toho, že ne všechna rizika dokážeme předvídat. Abychom vliv takovýchto rizik minimalizovali, mohou následující body sloužit jako vzory: Obr.: Zákazníci IMC na návštěvě centrály společnosti 2

6 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Pokládejte otázky: Ve většině situací je v oblasti rizik v podstatě nemožné plánovat dopředu nebo vymyslet skutečná řešení bez znalosti všech faktů a příslušného kontextu. Správná akce začíná jasnou interpretací, pozorností vůči detailům a plánováním dopředu. Jestliže vás vaše instinkty vedou k otázkám, věřte jim: Většina podnikatelských činností je z dobrých důvodů plánována a schválena předem, tj. ve prospěch společnosti, jejímž jménem jsou realizovány, a to dodržováním našich vysokých hodnot a standardů. Osobní zájmy, soukromý zisk nebo nevhodné nakládání s aktivy společnosti, které vedou k soukromým výhodám realizující osoby či jiných, musí být zcela vyloučeny a nesmí být o ně nikdy usilováno. Jestliže vám váš instinkt říká, že v rámci jakékoli transakce nebo činnosti není něco v pořádku, zastavte se a ptejte se. Nikdy neexistuje ospravedlnění toho, co děláte, jestliže vám váš instinkt říká, že je to nesprávné, takže v každém podobném případě vyhledejte radu ještě předtím, než budete jednat dále. Buďte informováni o rizicích: Provádění aktuálních pravidelných hodnocení rizik, dopředu orientovaného podnikatelského plánování a kontroly pozadí bude minimalizovat šanci, že budete překvapeni. V každém případě ještě předtím, než se jakékoli činnosti zúčastníte, ujistěte se, že víte dost o tom, s kým jednáte, včetně relevantního pozadí, jiných minulých a současných aktivit, stejně jako o reputaci dané osoby a společnosti. Ohodnoťte asociace: Stejně jako v jiných sociálních rámcích bude nanejvýš bezpečné rozvíjet dlouhodobé pracovní vztahy po prozkoumání skutečností o identitě třetí strany a o jejím minulém jednání. Před zainteresováním třetí strany zvažte, zda můžete této třetí straně věřit, že bude jednat jménem IMC, že bude dodržovat veškeré kodexy, strategická rozhodnutí a právní požadavky. Veďte si záznamy: Je známo, že opětovné vytváření událostí a vyšetřování ex post facto je obtížné. Od členů IMC se očekává, že veškeré korporátní složky budou udržovány uspořádané a kompletní, což se týká rovněž finanční dokumentace, jakýchkoli transakcí a jednání s jakoukoli třetí stranou. Jakékoli transakce a operace, včetně plateb, povinností, práv a všech závazků v souvislosti s jakoukoli osobou nebo společností, by měly vždy najít svůj řádný a včasný odraz v knihách a záznamech společnosti. Oznamte informace: Vaše reporty, ať už vašemu přímému nadřízenému nebo vyššímu managementu IMC, jsou velice důležité. Jen díky takovýmto přesným reportům budeme v souvislosti s riziky schopni předem plánovat a také řešit situace ze šedé zóny. Vyhledejte pomoc: Na náš management se můžete jakkoli obrátit bez ohledu na společnost nebo na regionální či národní spojení. Věříte-li, že nějakou záležitost by bylo lepší nebo rychlejší vyřešit prostřednictvím našich výkonných pracovníků Tefen nebo právním oddělením, očekáváme, že veškerá relevantní data nám ihned přepošlete. (viii) Školte svůj tým: Všechny členské týmy IMC by měly být řádně proškoleny a procvičeny v otázkách etiky a dodržování pravidel. V průběhu času bude náš IMC management nabízet pravidelné aktualizace a materiály pro školicí kurzy. Abyste zaplašili veškeré pochyby, neváhejte a kontaktuje nás prostřednictvím připojeného Formuláře odpovědi v rámci zpětné vazby. Obr.: Výrobní zařízení centrály IMC 3

7 220 B Férové jednání 340 W IMCCompass NW 0 N 20 1 Ochrana korporátních aktiv Velkou pozornost věnujeme ochraně korporátních aktiv a důvěrných informací. Jakékoli zneužití korporátních aktiv může mít pochopitelně zásadní negativní vliv na naše obchodní operace, jelikož může dát vzniknout nenapravitelným škodám, nákladům, soudním řízením, ztrátě zisku a poškození dobrého jména a prestiže SW S Takováto rizika existují bez ohledu na to, zda předmětné aktivum náleží členům IMC nebo jakékoli zainteresované straně. Z tohoto důvodu budou členové IMC vždy věnovat náležitou úroveň péče tomu, aby omezili vědomé zveřejnění důvěrných vlastnických informací, a aby zabránili zneužití a/nebo zveřejnění informací jinými třetími stranami. Nadto se od každého jednotlivého zaměstnance IMC očekává, že v souvislosti s používáním počítačů a online médií bude přesně dodržovat politiku a pokyny IMC, které jsou čas od času vydávány počítačovým oddělením IMC. 2 Čestná hospodářská soutěž a interakce se třetími stranami Naší motivací je praktický a pragmatický obchodní model. Jednáme tedy zcela poctivě a férově, nikdy nevyhledáváme zkratky, a jsme si vědomi neodmyslitelných vzájemných výhod v rámci jednání v souladu se všemi zákony a opatřeními, a v rámci dobře míněné interakce se třetími stranami, včetně státních úřadů. IMC udržuje a neustále vylepšuje jisté interní kontroly sloužící k monitorování a zajištění toho, aby jakékoli publikace nebo materiály IMC neférově neporušily práva třetích stran, a aby nikdy neobsahovaly žádná data, informace nebo odkazy, které by naše koncové uživatele mohly uvést v omyl. Jakákoli manipulace, zatajení, zkreslení či navádění ostatních k porušení povinností v souvislosti se zachováním mlčenlivosti nebo jakékoli jiné neférové obchodní praktiky odporují IMC kompasu, členům IMC je výslovně zakázáno a tito se jemu budou přísně vyhýbat. Obr.: Výzkumné a vývojové centrum IMC 4

8 3 Transparentnost, přesný reporting a dokumentace Zveřejnění ze strany členů IMC probíhá úplným, férovým, přesným, včasným, pochopitelným a čitelným způsobem, v souladu s pokyny příslušného přijímajícího úřadu nebo jiného subjektu. Od každého manažera se očekává, že zajistí, aby společnost jednala v souladu s veškerými místními opatřeními a dodržovala je, a to včetně předkládání korporátních dokumentů, reportů a jiných informací. V souvislosti s jakoukoli požadovanou radou v těchto záležitostech může každý manažer kontaktovat právní tým IMC a/nebo finanční tým v Tefenu. V patřičných případech budou naše pravdivá a přesná finanční data poskytnuta společně s relevantními kopiemi dokumentace. Jakákoli taková relevantní dokumentace obchodních operací bude v kancelářích IMC vedena řádným a organizovaným způsobem v souladu s místními opatřeními. Žádné dokumenty, záznamy, nahrávky nebo cokoli odrážející výskyt jakýchkoli událostí nebude nikdy antedatováno, předěláváno nebo jinak retrospektivně pozměňováno, a to za žádných okolností. Naše interní centralizované online systémy nabízejí členům IMC reporting v reálném čase, stejně jako pravidelný individuální monitoring. Takováto opatření managementu IMC umožňují realizovat široce pojímané dlouhodobé obchodní plánování a alokaci zdrojů, a také předcházet a minimalizovat jakákoli rizika neautorizovaného nebo nevhodného jednání. 4 Žádný konflikt zájmů, žádný insider trading a žádné korupční praktiky Neveřejné informace nesmí být za žádných okolností sdíleny s žádnými třetími stranami jinak než dle autorizace ze strany IMC managementu, předem a pouze za účelem zabezpečení zájmů a výhod členů IMC. Mezi jinými důležitými důvody je toto činěno za účelem předcházení bezděčného rizika insider dealingu při obchodování s cennými papíry a jiných špatných rozhodnutí ze strany kohokoli. Od každého člena IMC se očekává, že se vyhne situacím a že zabrání, je-li to v jeho silách, vzniku situací, kdy by osobní zájmy jakékoli osoby byly v konfliktu se zájmy a/nebo prospěchem IMC, nebo které by představovaly obtíže co do výkonu práce dané osoby ve prospěch skupiny IMC. Jakékoli existující nebo potencionální konflikty jakožto výsledek osobních vztahů nebo spojení by měly být předem nahlášeny vyššímu managementu IMC ještě před jakýmkoli zaangažováním. Od všech, kteří jsou členy IMC zaangažováni, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance, úředníky nebo externí konzultanty, očekáváme, že své služby budou členům IMC poskytovat objektivně, pravdivě, dle svých nejlepších schopností a profesní způsobilosti. Stejným způsobem od našich zainteresovaných stran očekáváme, že podniknou pozitivní opatření s cílem zavázat jakékoli třetí strany, které mohou být určitým způsobem spojeny se skupinou IMC nebo které mohou v průběhu vzájemné obchodní spolupráce od skupiny IMC získat jisté informace, a to zavázat k dodržování pravidel a předcházení jakéhokoli podobného insider dealingu nebo nevhodných aktivit jakožto výsledku konfliktu zájmů. Obr.: Spuštění kampaně IMC Vedoucí zákazníci a distributoři 5

9 220 Nadto jsou všichni členové IMC zavázáni k dodržování antitrustových protikorupčních právních a etických standardů, a to na úrovni místní i globální, a také co do standardů USA. Konkrétně je členům IMC zakázáno angažovat se v aktivitách, které by mohly vést k: (i) (ii) (iii) (iv) (v) zakázaným obchodním ujednáním, jako jsou monopol, kartel nebo trust; ovlivňování vládních úředníků nebo úředníků veřejné správy; zajištění nezákonných výhod od vládních úředníků nebo úředníků veřejné správy; nevhodnému ovlivňování rozhodovacího procesu vládních úředníků nebo úředníků veřejné správy; nevhodnému získání zakázky jakožto výsledku vlivu na vládní úředníky nebo úředníky veřejné správy W IMCCompass 280 NW SW N S 20 N Abychom se vyhnuli jakýmkoli pochybnostem, zahrnuje úplný zákaz korupčních praktik ze strany IMC realizaci jakékoli přímé či nepřímé nabídky, platby, převodu hotovosti a poskytnutí finančního daru, stejně jako poskytnutí méně definovaných nebo jakýchkoli jiných dvojsmyslných výhod nebo čehokoli jiného jakkoli hodnotného, s korupčním záměrem zajistit něco za něco nebo quid pro quo od vládních úředníků, úředníků státní správy nebo od kterékoli jiné strany. Toto zahrnuje soukromé osoby a organizace. Prostřednictvím našeho systému finančního reportingu v reálném čase bude vyšší management IMC pravidelně procházet, monitorovat a analyzovat jednání členů IMC, aby neutralizoval rizika nevhodného jednání. Členům IMC bude rovněž poskytnuto patřičné školení tak, aby byla zajištěna maximální úroveň dodržování výše uvedeného a aby se tito vyvarovali úmyslného přehlédnutí. 6

10 C Motivace k dokonalosti management dobrých pracovních podmínek Jakožto nadnárodní korporátní skupina povzbuzujeme naše členy k podpoře místní pracovní diverzity, rovných příležitostí a přísného dodržování příslušných místních pravidel o zachování pracovního a sociálního systému. Věříme v motivaci našich týmů k dokonalosti v rámci jejich příslušných povinností v IMC a rovněž v jejich vlastní individuální kariérní cestu osobního rozvoje. V každé lokaci člena IMC usilujeme o to, abychom našim týmům poskytli určité výhody nad rámec minimálních zákonných požadavků a tím zajistili, aby naši pracovníci byli svobodní a šťastní a mohli se plně soustředit na svou práci. Naše oddělení lidských zdrojů a bezpečnostní oddělení pravidelně spolupracují tak, aby zavedli a zlepšili skupinovou politiku a tím pádem zajistili, aby bylo vždy zachováno bezpečné pracovní prostředí bez rizika a bez obtěžování. D Vztahy s našimi zainteresovanými stranami 1 Akce pro zainteresované strany Jakožto strategickou marketingovou činnost realizujeme pro naše zaměstnance a/nebo zainteresované strany technické workshopy a/nebo marketingové prezentační akce ( Akce pro zainteresované strany ). Naše standardní pozvánky k takovýmto akcím se musí řídit předem schválenými pravidly ze strany IMC, musí být transparentní a zaměřené na spolupráci se zaměstnavatelem pozvané osoby. Jakékoli a všechny lokace, obsahy, účastníci a účely Akcí pro zainteresované strany, na které by mohlo být nahlíženo jako na vyskytující se mimo rozumnou běžnou praxi, nebo které mohou být určeny k jiným cílům než k prezentaci produktů IMC, vyžadují schválení ze strany managementu IMC. 2 Dárky a reklamní předměty Zaměstnanci IMC a členové IMC nesmí přijímat ani nabízet žádné dárky, platby, laskavosti, pohoštění ani jiné pozornosti (ať už v naturáliích nebo jinak) ( Pozornosti ), pokud tyto nejsou symbolické hodnoty a rozumné při současném zvážení všech relevantních okolností. V každém případě však žádná Pozornost nesmí: (i) přimět nebo jinak ovlivnit příjemce a/ nebo poskytovatele k realizaci něčeho nebo se zdržet realizace něčeho, a/nebo (ii) uvést do rozpaků dárce a/nebo příjemce a/nebo jakéhokoli člena IMC, ať už veřejně či nikoli. Obr.: Spuštění globální marketingové kampaně 0 N NW IMCCompass NE W E SW S SE

11 E Jednotné globální dodržování pravidel 1 Odborné kontroly Jakožto nadnárodní skupina s obchodními aktivitami na různých globálních trzích se od členů IMC očekává, že uznají, prošetří a vezmou odpovědnost za úplné dodržování příslušných zákonů a opatření, a to oficiálně i srdcem. Ačkoli se od našich manažerů neočekává znalost všech právních opatření, očekává se však od nich, že vynaloží přiměřenou péči a diskrétnost k zahájení zjišťování, prošetření a konzultace v souvislosti s oborovými kontrolami, které mohou v souvislosti se subjekty proběhnout v místě podnikání člena IMC, v USA a/nebo v příslušném místě podnikání obchodního partnera. Z tohoto důvodu musí každý člen IMC přísně dodržovat předepsané procesy v souvislosti s jakýmikoli a všemi nutnými zveřejněními, revizemi, inspekcemi, povoleními, licencemi, schváleními a/nebo autorizacemi, včetně a bez omezení zákazů spojených s importem a exportem, celními opatřeními, daňovými opatřeními a jakýmikoli jinými podobnými oborovými kontrolami. Účast IMC na mezinárodních výstavách 8

12 2 Zahraničněpolitické sankce Členové IMC musí rovněž dodržovat příslušné místní zákony, rezoluce OSN a sankce v podobě obchodních omezení ze strany USA, které jsou čas od času vydávány, aktualizovány a/nebo odvolávány a zveřejňovány bez ohledu na to, zda online nebo tiskem. Aktuální sankční programy Spojených států amerických jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva financí USA, Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), na adrese: Další konkrétní na seznamu umístěné sankční programy zakazují transakce se subjekty nebo jednotlivci, kteří jsou známí jako speciálně určené osoby, a vyskytují se na hlavním seznamu, který je veden Ministerstvem financí USA, Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Seznam SDN, na adrese: V souladu s aktuálně platnými sankčními programy se členové IMC zcela zdrží vedení jakýchkoli obchodních jednání s jakýmkoli subjektem působícím v zemích, ze zemí nebo pod záštitou následujících zemí: Kuby, Íránu, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie. Nadto budou členové realizovat řádná opatření a vhodná šetření ještě předtím, než se budou se třetí stranou angažovat, aby si ověřili, zda tyto strany nejsou vystaveny sankcím nebo zda nejsou napojeny na nikoho / na žádný subjekt, který by byl sankcionován v souladu s hlavním Seznamem SDN. Management IMC a právní oddělení budou neustále bez přestávky monitorovat dostupná uveřejnění s cílem zajistit aktuální informovanost a povědomí o jakýchkoli příslušných sankčních opatřeních, jako jsou opatření anti-teroristická, bojkot, zablokování majetku, zákaz transakcí nebo jiná sankční opatření zahraničního obchodu. 9

13 220 II PODPŮRNÉ DOKUMENTY Příloha A Berkshire Hathaway Kodex správného a etického jednání a Politika zakázaných způsobů jednání 340 W IMCCompass NW 0 N 20 NE E SW S SE Obr.: Hlavní kancelář centrály IMC 10

14 POLITIKA ZAKÁZANÝCH ZPŮSOBŮ JEDNÁNÍ ==================================================================== Preambule a pokyny: Následující politika (nebo v příslušných případech varianta následující politiky) musí být přijata každou přidruženou společností Berkshire Hathaway s cílem věnovat se rizikům dodržování pravidel vyvstávajících z takovýchto mezinárodních operací každé přidružené společnosti a musí být součástí politiky a procedurálního manuálu každé přidružené společnosti. Úmyslem této politiky není věnovat se domácím rizikům nebo nahradit restriktivnější, podrobnější nebo konkrétnější politiky, které již mohou být platné nebo mohou být tímto přijaty ze strany přidružených společností Berkshire Hathaway. Vyjma obsahu upraveného k dodržování zahraničních zákonů, jak je probíráno níže v pokynech k Části III a IV této politiky, nebo jak je jinak povoleno dle Části III této politiky, nastavuje tato politika minimální standardy, které musí všechny přidružené společnosti Berkshire Hathaway dodržovat. Každá přidružená společnost musí zhodnotit své samostatné operace a rizika dodržování a následně přijmout dodatečné politiky a postupy tak, jak je vhodné v odpovědi na tato rizika. ==================================================================== Je politikou společnosti Berkshire Hathaway Inc. a jejích přidružených společností přísně dodržovat veškeré zákony a opatření, které se týkají jejich aktivit a operací, nebo které mohou dávat vzniknout riziku odpovědnosti pro Berkshire, její přidružené společnosti nebo osoby kteroukoli z nich zaměstnávané. Tato Politika zakázaných způsobů jednání se týká všech úředníků, ředitelů a zaměstnanců Berkshire a každé z jejích přidružených společností. Každá osoba musí tuto Politiku dodržovat, přísně dodržovat všechny příslušné zákony a opatření, a věnovat nejvyšší úsilí tomu, aby nejednala nebo neautorizovala jednání, které by mohlo dát vzniknout byť i jen nádechu nezákonného jednání nebo jiné nečestné praktiky. Osoby, které tuto Politiku poruší, budou předmětem příslušných disciplinárních šetření. I. JE VYŽADOVÁNO DODRŽOVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH A AMERICKÝCH ZÁKONŮ Tato politika (1) identifikuje určité konkrétní zákony a opatření, které se mohou týkat operací společnosti Berkshire, a (2) stanovuje minimální standardy, kterými se musí řídit, aby bylo zajištěno dodržování těchto zákonů a opatření. Tyto příslušné zákony a opatření nezahrnují pouze federální, státní a místní zákony a pravidla Spojených států amerických, avšak také zákony a opatření jakýchkoli zemí, ve kterých kterákoli společnost Berkshire působí. Tato Politika není vyčerpávající a mohou existovat dodatečné zákony a opatření, které se týkají operací jakékoli společnosti Berkshire a které zde nejsou probírány. I když zde konkrétní zákon nebo opatření nejsou probírány, je politikou každé společnosti Berkshire zajistit dodržování takovéhoto zákona nebo opatření. Jakýkoli zaměstnanec společnosti Berkshire, který má dotaz, zda by konkrétní jednání nemohlo být nezákonné nebo zda nezahrnuje jakýkoli neetický nebo nevhodný rys, musí své obavy ihned nahlásit. Každá společnost Berkshire, nebo v případě skupiny společností Berkshire společnost Berkshire, která je v takové skupině mateřskou společností, jmenuje Pracovníka pro dodržování pravidel, který taková nahlášení bude přijímat a prošetřovat, a který bude tuto Politiku implementovat. Zaměstnanci své obavy mohou nahlásit rovněž svým nadřízeným nebo manažerům. Anonymní nahlášení mohou být učiněna prostřednictvím horké linky pro etiku a dodržování pravidel ( ) nebo prostřednictvím nahlašovací (Verze 2014) 1 11

15 webové stránky společnosti Berkshire, kterou naleznete na adrese https://www.brk-hotline.com. Zaměstnanci v Evropské unii mohou použít samostatnou webovou nahlašovací stránku, která může být nalezena na adrese https://brkhotline.com/cnil.jsp. Vyskytují-li se pochyby co do zákonnosti nebo patřičnosti konkrétního jednání společnosti Berkshire, měla by být vypracována zpráva tak, aby tato záležitost mohla být prošetřena. Společnosti Berkshire zakazují jakoukoli formu odplaty za vyhotovení takovéto zprávy, a to i v případě, že se ukáže, že nahlašované jednání nebylo protizákonné nebo nepatřičné. II. ZAKÁZANÉ NABÍDKY NEBO PLATBY Každá společnost Berkshire musí přísně dodržovat americký zákon, který je známý pod jménem Zákon o zahraničních korupčních praktikách (Foreign Corrupt Practices Act FCPA ). Jednoduše řečeno, FCPA zakazuje úplatky, provize a laskavosti činěné zahraničním vládním úředníkům s cílem získat nepatřičnou výhodu, jako může být přidělení vládního kontraktu. Zakázané účely. Aby bylo zajištěno dodržování FCPA, žádná společnost Berkshire nebo její zástupci nesmí prostřednictvím korupčního jednání zahraničním úředníkům poskytnout nebo nabídnout zajištění čehokoli hodnotného k žádnému z následujících účelů: ovlivnění úředníka; zajištění nepatřičné výhody; ovlivnění jakéhokoli úředního rozhodnutí; nebo pomoc společnosti Berkshire při získání nebo udržení podnikání či přímého podnikání s jakoukoli jinou osobou nebo společností. Korupční platby. FCPA zakazuje poskytování nebo nabízení poskytnout hodnotné věci, je-li to činěno korupčně. To znamená, že plátce má záměr nebo přání neoprávněně ovlivnit příjemce a získat něco na oplátku, tj. quid pro quo. Slovo korupčně je ve stanovách FCPA použito tak, aby bylo jasno, že nabídka, platba, příslib nebo dárek musí být zamýšlen k tomu, aby přiměl úředníka ke zneužití své oficiální pozice. Zahraniční úředníci. FCPA pokrývá různé druhy zahraničních úředníků. Toto zahrnuje: zahraniční vládní úředníky, jako jsou celní zaměstnanci; úředníky veřejných mezinárodních organizací; zahraniční politické strany a jejich zaměstnance; a kandidáty pro zahraniční politický úřad. Za určitých okolností mohou být v rámci FCPA zaměstnanci státem vlastněných nebo kontrolovaných subjektů (ať už částečně nebo zcela vlastněných nebo kontrolovaných) považováni za zahraniční úředníky. Společnost může podléhat vládní kontrole i v případě, že je veřejně obchodovatelná, a také v případě, kdy část jejího podílu není vlastněna vládou. V některých zemích je vládní kontrola veřejně obchodovatelných společností běžným jevem. Tato Politika zakazuje poskytování nebo nabízení poskytnout cokoli hodnotného zaměstnancům nebo zástupcům státem vlastněných nebo kontrolovaných společností za 1 Horká linka Evropské unie odpovídá Náhledu 1/2006 Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29, ze dne 1. února (Verze 2014) 2 12

16 kterékoli výše popsané zakázané účely, a to i v případě, že se tyto společnosti angažují výhradně v rámci komerčních aktivit. Nepřímé a přímé platby. Tento zákaz se netýká pouze přímých plateb nebo nabídek platby, ale rovněž nepřímých nabídek nebo plateb učiněných prostřednictvím prostředníků nebo zástupců. Úsilí musí být vynaloženo k zajištění toho, aby představitelé společnosti Berkshire zastupující třetí strany, jako jsou obchodní zástupci, konzultanti, poradci, lobbisté a ostatní kontraktoři, nenabízeli ani neposkytovali zahraničním úředníkům nic hodnotného za výše popsané zakázané účely. Cokoli hodnotného. Termín cokoli hodnotného je v rámci FCPA interpretováno velice široce. Cokoli z následujícího může představovat cokoli hodnotného : finanční dárky v jakékoli podobě (ať už hotovost, šek, převod atd.); jiné druhy dárků; pohoštění (včetně nápojů); zábava, jako je pozvánka na golf nebo sportovní událost; a cestování, ať už vnitrozemské nebo zahraniční. Tento termín se týká rovněž nehmotných benefitů, jako jsou příspěvky na oblíbenou charitu úředníka, nabídky zaměstnání pro úředníkovy přátele či rodinu, nebo jiné druhy pomoci nebo asistence úředníkovi nebo jeho přátelům či rodině. Tato Politika se obdobným způsobem týká nabídky plateb nebo plateb příbuzným a členům rodiny zahraničních úředníků, stejně jako samotným zahraničním úředníkům. Symbolické dárky a zábava. Existují okolnosti, za nichž je poskytnutí levných předmětů zahraničnímu úředníkovi v rámci FCPA možné. Například poskytnutí dárku symbolické hodnoty, jako je např. propiska nebo hrníček s firemním logem, a to bez jakéhokoli úmyslu tohoto úředníka ovlivnit, není nezákonné. Ještě před poskytnutím byť i jen symbolického dárku zahraničnímu úředníkovi se zaměstnanci společnosti Berkshire musí přesvědčit, zda je něco takového místními zákony povoleno. Některé země neumožňují poskytnout vládnímu úředníkovi cokoli hodnotného, a to včetně symbolických dárků; v těchto zemích tato Politika zakazuje podávání jakýchkoli dárků zahraničním úředníkům. Kdekoli je to místními zákony umožněno, mohou být dárky zahraničním úředníkům v rámci této Politiky učiněny pouze tehdy, jsou-li (1) učiněny k podpoře obecné dobré vůle a ne jako quid pro quo za jakýkoli úřední akt; (2) jen velice symbolické hodnoty; (3) ve formě jiné než peněžní; (4) obvyklé v druhu a hodnotě v zemi, kde jsou učiněny; (5) předány otevřeně a nikoli tajně; a (6) náležitě zapsány v příslušných knihách a záznamech společnosti Berkshire. Úmyslné přehlédnutí není omluvou. FCPA se týká společností nebo jednotlivců, kteří jsou úmyslně slepí vůči nepatřičným platbám nebo nabídkám plateb. Zaměstnanci, kteří mají podezření nebo vidí signály, že jménem společnosti Berkshire jsou činěny korupční platby nebo nabídky plateb, se nesmí dívat jinam nebo tyto signály ignorovat. Např. jestliže si zaměstnanec všimne skutečnosti, která dává tušit, že platby činěné obchodnímu zástupci mohou být poskytovány zahraničnímu úředníkovi, ačkoli toto není deklarovaný záměr, musí být tyto obavy ihned nahlášeny. Podobně musí být každý zaměstnanec pozorný a ihned nahlásit obavy v případě, že jiní zaměstnanci mohou být do takovýchto plateb zapleteni. Bona fide a přiměřené obchodní náklady. FCPA umožňuje úhradu bona fide a přiměřených cestovních a ubytovacích nákladů pro vládní úředníky, jestliže se tyto náklady týkají přímo (1) (Verze 2014) 3 13

17 propagace, předvádění nebo vysvětlení produktů či služeb, nebo (2) provedení nebo plnění smlouvy. Aby bylo zajištěno dodržení FCPA, umožňuje tato Politika úhradu podobných nákladů výhradně na základě předchozího písemného schválení příslušného Pracovníka pro dodržování pravidel společnosti Berkshire. Jestliže jsou takovéto úhrady schváleny k proplacení, měla by jakákoli platba být učiněna pokud možno poskytovateli třetí straně (např. hotel nebo letecká společnost), spíše než zahraničnímu úředníkovi, přičemž jakékoli platby tohoto typu musí být prokázány účtenkami a řádně zdokumentovány a zapsány v příslušných knihách a záznamech společnosti Berkshire. V žádném případě nesmí být platby per diem nebo příspěvky poskytnuty zahraničnímu úředníkovi, stejně jako nesmí společnost Berkshire uhradit žádnou podílnou část nákladů, jež vznikly působením manžela/manželky nebo jiného rodinného příslušníka zahraničního úředníka. Usnadňující platby. FCPA umožňuje usnadňující nebo urychlující platby činěné v rámci podpory rutinních vládních činností. Příklady rutinních vládních činností zahrnují zpracování víz nebo celních formulářů. Rutinní vládní činnosti nezahrnují diskreční jednání, jako jsou rozhodnutí o přidělení nové zakázky nebo o pokračování zakázky s konkrétní stranou. Takto může být platba malé částky úředníkovi z důvodu zapnutí dodávek elektrického proudu v továrně označena v rámci FCPA jako usnadňující platba, avšak nikoli platba inspektorovi, aby ignoroval skutečnost, že společnost nemá platné povolení k provozu továrny. Některé země mají restriktivnější pravidla týkající se usnadňujících plateb: např. v rámci britského Protikorupčního zákona jsou všechny usnadňující platby nezákonné. Před provedením usnadňujících nebo urychlujících plateb se zaměstnanci společnosti Berkshire musí přesvědčit, že je to dle místních zákonů dovoleno. Kdekoli je to místními zákony dovoleno, umožňuje tato Politika usnadňující nebo urychlující platby pouze tehdy, jsou-li minimální hodnoty a jsou-li určeny k urychlení rutinních vládních činností, které je společnost Berkshire oprávněna přijmout. Jakékoli pochybnosti v souvislosti s tím, zda usnadňující nebo urychlující platby mohou být skutečně učiněny, musí být vzneseny ihned, a je-li to možné i předem, a to u příslušného Pracovníka pro dodržování pravidel. Opatření pro účetní a interní kontrolu v rámci FCPA. FCPA vyžaduje, aby emitenti amerických cenných papírů a jejich většinově vlastněné přidružené společnosti (1) měly k dispozici postupy, které by zajistily, aby se veškeré transakce a dispozice aktiv přesně odrazily v knihách a záznamech společnosti, a (2) navrhly a udržovaly systém interních účetních kontrol, které by postačily ke kontrole, pravomoci a odpovědnosti managementu nad aktivy společnosti. Politikou každé společnosti Berkshire je, aby transakce byly zaznamenány včas, důsledně a přesně co do množství, účetního období, účelu a účetní klasifikace. Nadto musí každá společnost Berkshire dodržovat následující pravidla: Každá transakce nebo dispozice aktiv společností Berkshire musí mít řádné oprávnění. Za každou cestu, dárek nebo pohoštění, které byly vládnímu úředníkovi poskytnuty, musí být obdržena a uchována účtenka. Nesmí být vytvořen ani udržován žádný tajný nebo nezaznamenaný fond či účet společnosti Berkshire, a nesmí být vytvářeny ani udržovány žádné účetní záznamy, které by nebyly podpořeny dokumenty, které by byly zcela nebo částečně fiktivní, nebo které by neměly rozumný základ ve skutečnosti. Žádné šeky společnosti Berkshire nesmí být vypsány na hotovost, na držitele nebo na osoby třetí strany určené tou stranou, která je oprávněna k platbě. Vyjma jiných než zdokumentovaných drobných hotovostních transakcí nesmí být učiněny jiné hotovostní transakce, (Verze 2014) 4 14

18 pokud taková transakce není prokázána stvrzenkou s podpisem přijímající osoby, přičemž tato přijímající osoba je stranou, se kterou má příslušná společnost Berkshire uzavřenou písemnou smlouvu. Přístup k systémům účetních nebo finančních záznamů nesmí být poskytnut jednotlivcům bez řádné autorizace. Zničení nebo odstranění záznamů společnosti Berkshire může být realizováno výhradně v souladu s příslušnou interní politikou společnosti Berkshire a Politikou Berkshire. Jakýkoli jednotlivec, který má důvod věřit, že v kterékoli společnosti Berkshire došlo k porušení výše popsaných pravidel (včetně toho, že platba zahraničnímu úředníkovi byla v knihách a záznamech společnosti Berkshire špatně zapsána), musí tuto obavu ihned nahlásit svému nadřízenému nebo Pracovníkovi dodržování pravidel, případně prostřednictvím horké telefonní linky pro etiku a dodržování pravidel. Na jakékoli šetření ze strany interních nebo nezávislých auditorů společnosti Berkshire musí být odpovězeno plně a rychle. Veškeré nevhodné platby zakázány. Zatímco FCPA se týká úplatků a provizí vyplácených zahraničním úředníkům, mohou nevhodné platby jiným osobám porušovat jiné americké zákony nebo místní zákony země, v níž jsou takovéto platby prováděny. Tato Politika výslovně zakazuje nabízení nebo výplatu úplatků či provizí jakékoli osobě za všech okolností, ať už je příjemce místní nebo zahraniční, a ať už je příjemcem zahraniční úředník či nikoli. Např. zaměstnanci společnosti Berkshire z tohoto důvodu nesmí nabízet ani hradit nic hodnotného zákazníkům či potencionálním zákazníkům či jejich zaměstnancům tak, aby společnosti Berkshire zajistili přidělení zakázky nebo aby nezískali jakoukoli jinou nevhodnou výhodu. Takovouto platbu nesmí rovněž přijmout od žádné osoby nebo společnosti výměnou za poskytnutí nepatřičné výhody, jako je přidělení zakázky takovéto osobě nebo společnosti. (Verze 2014) 5 15

19 ==================================================== Pokyny k Částem III a IV: Tato politika se primárně věnuje zákonům a opatřením USA. Jelikož mezi zákony USA a zákony jiných zemí, ve kterých přidružená společnost působí, mohou existovat rozpory, každá přidružená společnost Berkshire Hathaway organizovaná mimo USA nebo působící mimo USA musí provést patřičnou analýzu před přijetím Částí III a IV této politiky tak, aby se přesvědčila, že žádný aspekt těchto Částí neporušuje žádné neamerické zákony týkající se této politiky, a tyto Části upraví v nutném rozsahu tak, aby odpovídaly takovýmto zákonům. III. ==================================================== ZAKÁZANÉ TRANSAKCE S URČITÝMI ZEMĚMI A OSOBAMI Každá společnost Berkshire a její zaměstnanci musí přísně dodržovat všechny příslušné ekonomické a obchodní sankce a embarga dle zákonů USA, rezolucí Organizace spojených národů a zahraničních zákonů a opatření. Dodržování vyžaduje pečlivý monitoring a občas zákaz transakcí zahrnujících cílové země a režimy a cílové jednotlivce a/nebo skupiny jednotlivců (např. teroristy a obchodníky s drogami). Porušení mohou mít za následek vysoké pokuty, uvěznění a vážná omezení schopnosti společností podnikat v USA a v zahraničí. Obchodní omezení popsaná níže se týkají amerických subjektů, které zahrnují všechny společnosti organizované v USA a jejich zahraniční pobočky, všechny společnosti a zaměstnance usazené v USA, a všechny zaměstnance, kteří jsou občany USA nebo přistěhovalci s trvalým povolením k pobytu v USA, ať už jsou usazeni kdekoli. Obchodní omezení USA vůči Kubě popsané níže se rovněž týkají poboček amerických společností, které jsou organizované mimo USA. Politika ustanovená v této Části III musí být přijata za vlastní všemi společnostmi Berkshire, které jsou organizovány v USA nebo které působí v USA. Jakákoli společnost Berkshire, která je organizována mimo USA a nepůsobí v USA, musí pečlivě zvážit své právní závazky s ohledem na tato obchodní omezení, přičemž musí vzít v potaz faktory, jako je občanství svých zaměstnanců a povahu a místo svého působení, a musí přijmout za své všechny součásti této Politiky, které se týkají jejího působení, nebo se jinak ukáží být rozumnými, a to do té míry, jak to odpovídá místním zákonům. Jakýkoli potencionální rozpor mezi místními zákony a obchodními omezeními popsanými níže musí být směrovány na Pracovníka pro dodržování pravidel dotčené společnosti Berkshire, při současné konzultaci s právními zástupci a hlavním finančním úředníkem společnosti Berkshire či s jinou osobou určenou hlavním finančním úředníkem společnosti Berkshire. Transakce s Kubou, Súdánem, Íránem, Severní Koreou a Sýrií. Spojené státy americké ustavily rozsáhlé programy sankcí a embarg vůči následujícím zemím: Kuba; Írán; a Súdán (s výjimkou specifických oblastí Súdánu a všeobecně vyjma Jihosúdánské republiky). (Verze 2014) 6 16

20 Tyto programy sankcí a embarg zakazují americkým subjektům angažovat se nebo jakkoli umožnit v podstatě jakékoli komerční nebo finanční transakce zahrnující embargem postižené země. Některé příklady jednání, která mohou být omezena, zahrnují: importovat do USA zboží, technologie nebo služby ze zemí postižených embargem anebo z nich pocházející; exportovat z USA do embargem postižené země zboží, technologie nebo služby, ať už přímo nebo prostřednictvím prostředníků; vyjednávat prodej zboží, technologií nebo služeb do nebo z embargem postižené země, a to i když je transakce prováděna zcela mimo USA; poskytování pojištění nebo zajištění podnikání nebo majetku zemí postižených embargem nebo jejich obyvatel, nebo import z či export do zemí postižených embargem nebo jejich obyvatelům; a jiné transakce, v nichž je zainteresována finanční instituce nebo jiná osoba jednající jménem země postižené embargem. V rámci amerických a zahraničních zákonů a opatření byly ustaveny částečná embarga vůči Severní Koreji a Sýrii. V současné době jsou platná tato pravidla: Severní Korea. Import zboží, technologií nebo služeb severokorejského původu do USA, ať už přímo nebo prostřednictvím prostředníků, je bez předchozího souhlasu vlády USA zakázán. Tento rozsáhlý zákaz se týká zboží, technologií a služeb ze Severní Koreje, které jsou používány jako součásti dokončených výrobků třetí země nebo v třetí zemi podstatně pozměněných. Americké sankční programy již nezakazují většinu exportu a prodeje do Severní Koreje; avšak sankce uvalené Organizací spojených národů (které jsou právně závazné pro všechny její členy) omezují exportovat do Severní Koreje určité zboží, technologie a služby, včetně obranného hardwaru, souvisejících obranných služeb a luxusního zboží. Nadto, v závislosti na dotčeném zboží (např. luxusní zboží), může export podléhat jiným americkým exportním kontrolám, jako jsou ty, které jsou řízeny americkým ministerstvem obchodu. Sýrie. V podstatě veškerý export do Sýrie týkající se položek pocházejících zcela nebo částečně z USA, ať už exportovaných přímo z USA nebo nepřímo prostřednictvím jiné země, není možný bez předchozího souhlasu ze strany vlády USA. Americké ekonomické sankce obecně nezakazují import ze Sýrie do USA, pouze s několika výjimkami (např. syrská ropa a ropné výrobky). Aby bylo zajištěno dodržování výše uvedených zákonů, nesmí se společnost Berkshire, které se tato Část III týká, angažovat nebo nesmí usnadnit či schválit žádné transakce nebo jednání výše popsaného druhu, které se přímo či nepřímo týkají Kuby, Íránu, Súdánu, Severní Koreje nebo Sýrie, a to bez předchozí výslovné autorizace ze strany příslušného Pracovníka pro dodržování pravidel společnosti Berkshire. Transakce s určitými blokovanými jednotlivci, subjekty a skupinami. Spojené státy americké rovněž ustavily ekonomické a obchodní sankční programy zakazujícími určitý import, export, offshore transakce a finanční transakce s určenými jednotlivci, subjekty a skupinami, a to bez předchozího souhlasu vlády USA. Americká vláda takovéto jednotlivce, subjekty a skupiny identifikuje prostřednictvím zveřejňování jejich jmen na různých seznamech. (Verze 2014) 7 17

21 Některé seznamy zahrnují subjekty, které se angažovaly v jednání, které je nepřátelské vůči národní bezpečnosti a zahraniční politice USA. Tyto seznamy zahrnují Nadnárodní zločinecké organizace, Obchodníky s drogami, Teroristické organizace a šiřitele Zbraní hromadného ničení. Druhý typ seznamu je složen z osob, subjektů a skupin v rámci specifikovaných zemí nebo oblastí, včetně Balkánu, Běloruska, Myanmaru (Barmy), Pobřeží slonoviny, Kuby, Demokratické republiky Kongo, Íránu, Iráku, Libanonu, Libye, Severní Koreje, Somálska, Súdánu, Sýrie, Jemenu a Zimbabwe. Dohromady jsou osoby na těchto seznamech známy jako Speciálně určené osoby neboli SDN a objevují se v hlavním americkém seznamu Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) nazývaném Speciálně určené osoby a blokované osoby ( Seznam SDN ). Seznam SDN je často aktualizován a k dispozici je na adrese: Žádná společnost Berkshire nebo její zaměstnanec, jichž se tato Část III týká, se nesmí angažovat, usnadnit nebo schválit žádné transakce nebo vést aktivity s žádnou osobou na Seznamu SDN, ať už přímo či nepřímo, a jakékoli možné jednání s osobami na tomto seznamu nebo podezřelé z toho, že na SDN seznamu jsou, musí být ihned nahlášeno příslušnému Pracovníkovi pro dodržování pravidel společnosti Berkshire. Každá takováto společnost musí v souvislosti s aktuálním Seznamem SDN své prodejce a zákazníky kontrolovat. Vyzrazení aktivit týkajících se Íránu. Po 6. únoru 2013 vyžaduje Část 13 amerického Zákona o burzách z roku 1934, aby určití emitenti registrovaní u Komise pro cenné papíry ( SEC ), včetně Berkshire, ve svých veřejných podáních a v samostatných reportech pro SEC zveřejnili, zda se emitent nebo jakákoli z jeho dceřiných společností vědomě angažovali v určitých specifických aktivitách spojených s Íránem. Pro tyto emitenty platí, že jejich čtvrtletní a výroční zprávy podané po 6. únoru 2013 musí obsahovat informace o všech nahlášeníhodných aktivitách, ke kterým došlo během období, které takový report pokrývá (např. pro výroční zprávu, během finančního roku), a to i v případě, že k takovýmto aktivitám došlo před 6. únorem Zveřejnění je vyžadováno v souvislosti s aktivitami všech přidružených poboček Berkshire, které jsou dle zákona považovány za dceřiné společnosti. Jako nahlášeníhodné je označováno široké spektrum aktivit, obecně však ty, které jsou spojeny s íránským jaderným sektorem, jeho vojenskými schopnostmi a potlačováním lidských práv. Emitenti musí například zveřejnit, kdy se oni sami nebo kterákoli z jejich dceřiných společností aktivně angažovala v čemkoli z následujícího: určité aktivity spojené s íránským naftařským průmyslem, jako je poskytování pojištění nebo zajištění přispívající ke schopnostem Íránu importovat produkty ze zpracované ropy nebo exportovat surovou ropu; určité aktivity poskytující Íránu možnosti získat nebo vyvíjet konvenční zbraně nebo zbraně hromadného ničení; určité aktivity podporující Írán při získávání nebo používání zboží nebo technologií, u kterých existuje pravděpodobnost, že budou použity k potlačování lidských práv íránského lidu; a jakékoli jiné transakce nebo jednání s íránskou vládou. 1 Webové stránky OFAC rovněž nabízí možnost vyhledávání v rámci Seznamu SDN, a to na adrese (Verze 2014) 8 18

22 Nadto zákony vyžadují, aby emitenti zveřejnili jakékoli transakce nebo jednání s jakoukoli osobou označenou za teroristu nebo šiřitele zbraní hromadného ničení, která se vyskytuje na Seznamu SDN (ať už spojenou s Íránem či nikoli). Požadovaný report musí obsahovat detailní podrobnosti, jako je povaha a rozsah dané aktivity, hrubý příjem a čistý zisk (je-li) připsatelný takovéto aktivitě, a zda společnost plánuje v této aktivitě pokračovat. Takováto informace je dána k dispozici veřejnosti a může mít za následek vyšetřování nebo uvalení sankcí ze strany americké vlády. Aby bylo zajištěno dodržování tohoto zákona, zakazuje tato Politika aktivity zahrnující nebo týkající se Íránu nebo osob pocházejících z Íránu, které se vyskytují na Seznamu SDN. Jestliže má jakýkoli zaměstnanec společnosti Berkshire důvod se domnívat, že k jakékoli podobné aktivitě došlo, musí tuto záležitost ihned nahlásit hlavnímu finančnímu úředníkovi společnosti Berkshire, aby se mohlo učinit rozhodnutí, zda jde o aktivitu takového druhu, která má být dle amerických zákonů zveřejněna. Jelikož neexistuje pevná hranice pro transakce podléhající požadavku zveřejnění, je důležité, aby si Berkshire byla vědoma jakékoli a všech takovýchto aktivit, a to i těch, které se mohou zdát malichernými nebo podružnými. Trvající dodržování pravidel. Jelikož se protiteroristické zahraničně-politické programy vyvíjí a s nimi spojená pravidla mění, může se povaha a rozsah povolených a zakázaných aktivit měnit; např. se předmětem embarga mohou stát dodatečné země či osoby, nebo sankce či existující embarga mohou být zrušena, případně mohou být sankce zmírněny. Nadto mohou být připadat v úvahu dodatečné nebo odlišné požadavky, které se týkají společností Berkshire, které nejsou americkými subjekty či které působí mimo USA. Každá společnost Berkshire musí monitorovat příslušné sankční programy a jiná obchodní omezení, aby zajistily, že jejich politiky zůstávají aktuálními. Zaměstnanci společnosti Berkshire se musí obrátit na svého Pracovníka pro dodržování pravidel, aby se přesvědčili o dodržování příslušných požadavků ještě před zahájením jakéhokoli smluvního nebo obchodního vztahu s osobami nebo zeměmi, které by mohly vyvolávat potencionální protiteroristické nebo zahraničně-politické obavy. IV. JINÉ OMEZENÉ TRANSAKCE Americké zákony proti bojkotu. Americké zákony proti bojkotu vyžadují, aby americké společnosti a jimi kontrolované zahraniční přidružené společnosti odmítly účast v zahraničních bojkotech, které USA nepodporují. Ačkoli se zákony proti bojkotu týkají všech bojkotů nepodporovaných ze strany USA a uvalených zahraničními zeměmi, je bojkot Izraele ze strany Ligy arabských států hlavním zahraničním ekonomickým bojkotem postihujícím společnosti. Politikou každé společnosti Berkshire je plně dodržovat všechny příslušné americké zákony proti bojkotu. Žádná společnost Berkshire nebo její zaměstnanci nesmí vyvíjet žádnou aktivitu, která by přímo či nepřímo podporovala bojkot Izraele, nebo jakýkoli jiný zahraniční bojkot, který není ze strany USA podporován. Kterýkoli zaměstnanec, který má obavy z toho, zda se konkrétní transakce týká amerických zákonů proti bojkotu, nebo bojkotů či zákonů proti bojkotu jakékoli jiné země, se musí obrátit na svého Pracovníka pro dodržování pravidel a v dané transakci nepokračovat, dokud se mu v této záležitosti nedostane rady. (Verze 2014) 9 19

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Obecné pokyny a doporučení

Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení Obecné pokyny a doporučení k oblasti působnosti nařízení o ratingových agenturách 17. června 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. června 2013 ESMA/2013/720 Obsah I. Působnost 4 II.

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block

Kodex chování. Sediver PPC Insulators Glass Block Kodex chování Sediver PPC Insulators Glass Block Červenec 2015 Úvod Ve společnosti Seves, tedy v rámci Seves Group S. à r.l. a jejích dceřiných společností (včetně Sediver, PPC Insulators, Glass Block),

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group

Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Protikorupční manuál pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod do boje proti korupci 5 2. Prováděcí shrnutí 7 3. Základní požadavky 8 4. Očekávané chování 8 4.1 Klíčové principy 8 4.2 Definice nepřípustné

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Praha, Více informací o projektu na Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Praha, Více informací o projektu na  Grafická úprava: Transparency International - Česká republika, o.p.s. Transparency International - Česká republika (TI) je nevládní neziskovou organizací, jejímž posláním je mapovat stav korupce v ČR a svou činností aktivně přispívat k jejímu omezování. TI se zaměřuje především

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5

Etický kodex. Schváleno na jednání správní rady v Praze dne / 5 ETICKÝ KODEX Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, z. ú. Sp. zn.: 102-026/2016 Autor: Správní rada Datum schválení: 29. 6. 2016 Verze: 2. Razítko a podpis: JUDr. Petr Kožmín předseda správní

Více

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014

Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 Vyhodnocení Rezortního interního protikorupčního programu Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) za rok 2014 září 2014 Obsah: Úvod... 2 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu... 2 2. Transparentnost...

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP)

Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Správa Krkonošského národního parku Interní protikorupční program Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) Stránka 1 z 9 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních

Více

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015

Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 Správa Krkonošského národního parku Vyhodnocení Interního protikorupčního programu Správy Krkonošského národního parku (IPP Správy KRNAP) za rok 2015 říjen 2015 Stránka 1 z 6 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření

Více

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran

Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran Euromedic Česká republika s.r.o. Politika o spoluúčasti třetích stran 1. Právní a společenská odpovědnost Třetí strany, se kterými společnost Euromedic podniká, mohou mít významný vliv na společnost Euromedic

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním

HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ. Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním HILLENBRAND, INC A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ Průvodce prohlášením o Globální politice boje proti korupci a jeho plněním Společnost Hillenbrand, Inc a její dceřiné společnosti (dále souhrnně "Společnost") dodržují

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Kodex obchodního chování

Kodex obchodního chování Kodex obchodního chování 1 OBSAH Dopis generálního ředitele.... iii Kodex obchodního chování KBR....................................................... 1 Zdraví, bezpečnost a ochrana životního prostředí...

Více

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY

INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY INFORMACE K VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS PŘÍLOHA VÝZVY V Praze dne 20. ledna 2017 Pravidly pro opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER, kapitola 5.1. Základní podmínky výzvy MAS, bod

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) / 23. prosince 2015 (2. revize) Národní

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Protikorupční politika Jihomoravského kraje

Protikorupční politika Jihomoravského kraje Protikorupční politika Jihomoravského kraje (aktivity Jihomoravského kraje v oblasti boje s korupcí) 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno Mgr. Hana Bočková, Ing. Jarmila Beránková,

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP)

Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14. Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) Příloha k č.j.: 1893/M/14, 32286/ENV/14 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva životního prostředí (RIPP MŽP) červenec 2014 Obsah: Úvod... 3 1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu...

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR

PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE. První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR PODMÍNKY CERTIFIKACE A RECERTIFIKACE První certifikace na základě spokojenosti zákazníků v ČR Aktualizováno: 1-07-2011 I. Všeobecné informace 1, Tato pravidla stanoví všeobecné zásady zařazení organizací

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů 17. 6. 2016 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Dne 4. května 2016 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více